close

Enter

Log in using OpenID

Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

embedDownload
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 38.2
Ekonomik
Kodlar
830
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ay:
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Ekonomik
56.131.006,49
GİDERLER HESABI
46.743.401,53
800 03
44.453.426,68
800 03
1.570.866,92
402.981,68
800 03
800 03
GEÇİCİ PERSONEL
205.315,01
800 04
Diğer Personel
110.811,24
830
01
830
01
01
MEMURLAR
830
830
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
03
İŞÇİLER
830
830
01
04
01
05
830
02
830
02
01
Memurlar
830
830
02
02
Sözleşmeli Personel
02
03
İşçiler
830
830
02
04
Geçici Personel
830
830
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
03
03
Yolluklar
830
830
03
04
Görev Giderleri
933,70
03
05
Hizmet Alımları
53.971,64
830
830
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
225,00
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri
997,10
PERSONEL GİDERLERİ
8.272.196,86
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
03
800
7.880.897,10
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
525.443,40
06
Kira Gelirleri
345.331,67
09
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
02
800 05
33.714.000,00
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış
ve
33.714.000,00
Diğer Gelirler
Faiz Gelirleri
91.014,89
800 05
800 05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
3.141,20
03
Para Cezaları
1.115.408,10
800 05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
810 03
810 03
810 05
01
810 05
09
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
18/03/2015 15:38
(A- D):
1.503.553,52
1.322,60
156.133,52
36.498.809,10
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER
HESABI
3.809,34
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
3.780,30
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
3.780,30
Diğer Gelirler
29,04
Diğer Çeşitli Gelirler
29,04
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI (C)
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
1.854.515,18
193.505,54
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B)
810
59.518,85
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
01
56.131.006,49
36.498.809,10
930.293,92
800 05
5.303,54
Cari Yıl (N)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
297.143,67
1.053.977,12
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
800 04
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
1
3.809,34
36.494.999,76
19.636.006,73
Sayfa 1 / 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
58 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content