close

Enter

Log in using OpenID

1. hafta - Akasya Koleji

embedDownload
ÖZEL AKASYA İLKOKULU
2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
4. SINIFLAR HAFTALIK PLAN
1.HAFTA
15-19 Eylül 2014
SOSYAL
BİLGİLER
BİLMEK:
ANLAMAK:
YAPMAK:
DERS SAATİ:
MATEMATİK
TÜRKÇE
Öğrenme Alanı:
Öğrenme Alanı:
CANLILAR VE HAYAT
Üni te: VÜCUDUMUZ
BİLMECESİNİ
ÇÖZELİM
Konu:DESTEK VE
HAREKET
GEOMETRİ
Konu: ÜÇGEN, KARE
VE DİKDÖRTGEN,
AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ
Vücudumuzda sert bir
yapıya sahip
kemiklerden oluşan bir
iskeletin olduğunu bilir.
Üçgen, kare ve
dikdörtgenin kenarlarını
isimlendirir. Üçgen, kare
ve dikdörtgeni
isimlendirir.
*Dinlediğini
Vücudumuzdaki
kemikleri şekillerine
göre gruplandırır ve
bunlara örnekler verir.
Açının kenarlarını ve
köşesini belirtir. Açıyı
isimlendirir ve sembolle
gösterir.
Seçici dinler. görgü
kurallarına uygun dinler.
Bireysel farklılıkları
tanır ve kabul eder.
İskeletin temel
kısımlarını model veya
şema üzerinde gösterir.
Açıları, standart olmayan
birimlerle ölçerek
standart açı ölçü
biriminin gerekliliğini
açıklar.
3 ders s aati
3 ders saati
5 ders saati
8 ders saati
Öğrenme Alanı:
KONU:
FEN
BİLİMLERİ
KENDİMİ
TANIYORUM
Ünite:BİREY VE
TOPLUM
Konu:BEN FARKLIYIM
İnsanların tek v e kendine
özgü olduğunu f ark eder.
Bireysel farklılıkları
tanır.
Tema :BİREY VE
TOPLUM
Meti n: DERSLERİMİZE
NASIL ÇALIŞMALIYIZ?
anlamlandırabilir.
*Kendini sözlü olarak
ifade ederek,
konuşmalarında
betimlemeler yapmayı
bilir.
Okuduğunu anlar,
anlam kurabilir, söz
varlığını geliştirerek, tür,
yöntem ve tekniklere
uygun okuma yapabilir.
DERS KİTABI SAYFA
ARALIĞI:
12-13-14-15
19-20-21-22-23-2425-26
11-12-13-14-15-16-17
9-10-11-12-13
ÇALIŞMA KİTAP
SAYFA ARALIĞI:
12-13-14-15
12-13-14-15-16-17-18
10-11-12-13
9-10-11
Kemik örnekleri, iskelet
çizimleri, ders ve çalışma
kitabı vb.
60cm uzunluğunda ip,
geometri şeritleri, su
bardağı, kalem, kağıt,
cetvel, makas, açıölçer.
“Vücudum Dik Duruyor”,
“Hangi Kutuya Ait”etkin.
“Açıları Belirleme ve
Ders ve çalışma kitabı,
kaynak kitaplar,
Çalışma yöntemlerini
anlatan bilgi ve resimler.
Ders çalışma programı
vb.
“Boşluk Doldurma” ve
“Sınıf Kuralları
Belirleme” etkinlikleri
YARDIMCI KİTAP
SAYFA ARALIĞI:
KULLANILACAK ARAÇ
VE GEREÇLER:
Ders ve çalışma
kitabı,kaynak kitaplar,
fotoğraflar, parmak izi
vb.
YAPILACAK ETKİNLİK:
Pa rma k i zi ve “Bi z 8
ki şi yi z”
ölçme Etkinliği”
PORTFOLYO
ÇALIŞMASI:
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME:
Çokta n s eçmeli test
Kıs a cevaplı s orular.
Ça l ışma kağıtları
3A SINIF ÖĞRETMENİ
AYŞE GÜRGEN
Bul maca, Kısa cevapl ı
s orul a r, ça l ışma
ka ğıtl a rı.
Öğrenciler
gözlemlenerek problem
çözme, iletişim kurma,
akıl yürütme ve duyuşsal
özellikleri, ilişkilendirme
yapmaları, psikomotor
gelişimleri
değerlendirilir.
3B SINIF ÖĞRETMENİ
NEBİLE DOYAR
Sorular sorulur.
Form 24 ve Form 3
doldurulur..
OKUL MÜDÜRÜ
ŞİRİN AKLEN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
326 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content