close

Enter

Log in using OpenID

81494288/774.01.02 Konu : İletişim, İnsan İlişk

embedDownload
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Sayı
Konu
:
:
81494288/774.01.02
İletişim, İnsan İlişkileri ve Sosyal
Davranış
BAKANLIK MAKAMINA
Batı Akdeniz (Antalya) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bağlantı idarelerinde görev
yapan personelin, insani ilişkilerde etkili iletişim kurabilme becerilerini geliştirmek, güler
yüzlü ve kaliteli hizmet sunumlarını sağlamak amacıyla, "İletişim, İnsan İlişkileri ve Sosyal
Davranış" konulu bir seminer programı düzenlenmesi planlanmaktadır.
Bu çerçevede;
1. Seminerin, 23-24-25 Şubat 2015 tarihlerinde Batı Akdeniz (Antalya) Gümrük ve Ticaret
Bölge Müdürlüğü'nde; her gün bir grup olmak üzere, üç (3) ayrı grup halinde düzenlenmesi,
2. Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce uygun görülen personelin seminere
katılması, seminere il dışından katılacakların belirtilen tarihlerde yol hariç geçici görevli
sayılmaları ve harcırahlarının ilgili Bölge Müdürlüğü bütçesinden ödenmesi,
3.Seminerin etkin ve verimli olması, beklenen faydanın elde edilebilmesi için kurum dışından
hizmet alımı yoluyla, konusunda uzman personel ve program temin edebilecek bir eğitim
firması aracılığıyla gerçekleştirilmesi,
4. Eğitim görevlisine ödenecek ders ücretinin, 4734 Sayılı Kanunun 22/d maddesine göre,
Başkanlığımız bütçesinin Hizmet Alımları tertibinden karşılanması,
5. Zorunlu hallerde;
- Eğitim görevlisi ve program tarihi ile içeriğinin değişikliği konusunda Başkanlığımızın,
- Katılımcıların program listesine dahil edilmeleri ve çıkarılmaları konusunda ise adı geçen
Bölge Müdürlüğü’nün yetkili kılınması,
6. Bölge Müdürlüğünce seminere ilişkin bilgilerin ve katılımcı listelerinin, seminer
tarihlerinin bitimini müteakip Başkanlığımıza gönderilmesi,
Hususlarını, Olurlarınıza arz ederim.
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Tel:0 312 398 60 49
Bilgi İçin: FURKAN ACIR V.H.K.İ.
E-Posta:[email protected]
Fax:0 312 398 22 32
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 73c64b3b-607b-45f2-a7a2-db36bc63c202 kodu ile erişebilirsiniz.
EKLER:
Program Esasları
Önder UYSAL
Eğitim Dairesi Başkanı
OLUR
.../.../2015
İsmail YÜCEL
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Tel:0 312 398 60 49
Bilgi İçin: FURKAN ACIR V.H.K.İ.
E-Posta:[email protected]
Fax:0 312 398 22 32
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 73c64b3b-607b-45f2-a7a2-db36bc63c202 kodu ile erişebilirsiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
217 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content