close

Enter

Log in using OpenID

81494288/774.01.02 Konu : Bakanlık Temsilciliği E

embedDownload
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Sayı
Konu
:
:
81494288/774.01.02
Bakanlık Temsilciliği Eğitimi
BAKANLIK MAKAMINA
Kooperatif ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantılarında, Bakanlık Temsilcisi olarak
görevlendirilecek Ticaret İl Müdürlüğü personeline, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun
87 nci maddesine göre düzenlenmesi planlanan eğitim programının birinci grubu; 11-12 Nisan
2015 tarihlerinde düzenlenmiştir.
Bu defa sözkonusu eğitime ilişkin, ikinci grup eğitiminin 18-19 Nisan tarihlerinde
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Makamlarınca uygun görülmesi halinde;
1-Ekli listede (EK-II) adı soyadı ve görev yeri yazılı personelin (18-19 Nisan 2015)
tarihinde Ankara'da Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda eğitim programına katılmaları,
2-Eğitim programına Ankara dışından katılan personelin belirtilen tarihte
(yol hariç) geçici görevli sayılmaları ve seyahatlerini ulaşım imkânları dikkate alınarak
karayolu, demiryolu ve/veya uçak ile yapabilmeleri
3-Programa katılacakların, Eğitim Dairesi Başkanlığına ulaşımının, Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığınca sağlanması,
4-Programa katılacak Ticaret İl Müdürleri ile ilgili işlemlerin Personel Dairesi
Başkanlığınca yapılması,
5-Gerekli hallerde, eğitici personel değişikliği ve katılımcıların program listesine dahil
edilmeleri ve çıkarılmaları ile program içerik ve tarih değişikliği konularında Başkanlığımızın
yetkili kılınması,
6- Eğitim programına, Ankara dışından katılacak personelin; Ankara’ya geliş-dönüş yol
giderleri, konaklama ve kurs gündeliklerinin ilgili Ticaret İl Müdürlüklerince, eğitim görevlisi
ders ücretlerinin ise Başkanlığımızca ödenmesi,
Hususlarını, Olurlarınıza arz ederim.
Önder UYSAL
Eğitim Dairesi Başkanı
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 8c6eda20-8d87-4852-9ead-b282e29391e7 kodu ile erişebilirsiniz.
.
Adres
Tel
Elektronik Ağ
: Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köyü İçi Küme Evleri
Esenboğa Yolu Üzeri No:685 06750
Akyurt/ANKARA
: .
: http://www.gtb.gov.tr
Bilgi İçin
: SEMA SIZMAZ
Fax
E-Posta
: 0 312 398 22 32
: .
Ek:
1-Programla İlgili Esaslar
2-Katılımcı Listesi
3-Ders Programı
OLUR
.../.../2015
İsmail YÜCEL
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı V.
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 8c6eda20-8d87-4852-9ead-b282e29391e7 kodu ile erişebilirsiniz.
.
Adres
Tel
Elektronik Ağ
: Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köyü İçi Küme Evleri
Esenboğa Yolu Üzeri No:685 06750
Akyurt/ANKARA
: .
: http://www.gtb.gov.tr
Bilgi İçin
: SEMA SIZMAZ
Fax
E-Posta
: 0 312 398 22 32
: .
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
217 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content