close

Enter

Log in using OpenID

Depo ve Stok Yönetimi

embedDownload
Depo ve Stok Yönetimi
Kimler
katılmalı?


Üst ve orta kademe
yöneticiler,
Üretim Planlama, Stok
Kontrol, Lojistik,
Departmanları çalışanları
Niçin ve Neden?
Nasıl?
Tedarik Zinciri Yönetimi’nin en önemli yapı
taşlarından biri olan Depo ve Stok Yönetimi
konusunda temel bilgilerin verilmesi ve depo ve stok
yönetimi dahilinde kullanılan tekniklerin
katılımcılara aktarılması.

Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi
amacıyla tasarlanmış testler

Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen
becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının
anlaşılması

Nasıl?
Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış
örnekler
İki gün
Kazanımlar


Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve
geribildirimler

Becerilerin gerçek yaşama aktarımını
kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar

Gelişim planlarının oluşturulması
Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin
gelişimi hedeflenmektedir:
Depo ve Stok yönetimi dahilinde kullanılan tekniklerin edinilmesi.
İçerik
 Stok Kavramı ve Genel Tanımlar
 Stok Çeşitleri
 Stok Kontrol ve Sipariş Verme Yöntemleri
 MRP Kavramı
 Stok Maliyetleri
 Sipariş Adetleri Belirleme Yöntemleri
 Emniyet Stoğu
 Stok Değerleme
 Stokların Doğruluk Takibi
 Stok Sayımları Yöntemleri
 ABC Analizi
 Stok Devir Hızı
 Stok Veritabanı Sistemi
 Depo, Antrepo ve Dağıtım Merkezi Kavramı
 Temel Depo Türleri ve İşlevleri
 Depo İş Süreçleri
 Depolamada Kullanılan Teknikler ve Araçlar
 Depo Teknolojileri
 Depolamada Risk Faktörleri
 Depo Bilgi Sistemleri
 Depolama Maliyetleri ve Depo Yönetiminde Performans Ölçümü
 Vaka Çalışmaları
Diğer Bilgiler
Eğitim Süresi
2 gün
Saatler
09:30 - 17:30
Katılımcı sayısı
12- 20
Eğitim notları
Var
Katılım
belgesi
Var
Öğle arası
12: 30 – 13.30
Oturma düzeni
U düzeni Masa +
sandalye
Giyim
Serbest
Eğitim materyali
2 adet Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
243 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content