close

Enter

Log in using OpenID

Bilgi ve Belgeye Erişim Ücretleri

embedDownload
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI BİLGİ VE BELGEYE ERİŞİM ÜCRETLERİ
HİZMET TÜRÜ
S.NO
FİYAT (TL)
1-
Orman kadastrosu ve 2/B madde uygulamaları yapılıp kesinleşmiş ormanlarda ve talep halinde aplikasyonu
2-
Kesinleşmiş orman sınır noktasının arazi üzerine aplikasyonu
50,00 TL/adet
3-
Ölçü aleti kullanımı (elektronik aletin kullanımı) (standart ekipmanı ile birlikte sigorta işlemleri yüklenici tarafından karşılanmak
suretiyle)
98,00 TL/gün
4-
Ölçü aleti kullanımı (RTK GPS ile yapılmasında aletin kullanımı)
5-
Her türlü ölçü ve orman kadastro paftasına çizim işleri
21,00 TL/saat
6-
Gayrimenkulün arazi üzerinde gösterilmesi
58,00 TL/saat
7-
Ölçü krokileri (yalnızca resmi kurum ve kuruluşlara verilmesi)
11,00 TL/sayfa
8-
Takeometrik ölçü karneleri (yalnızca resmi kurum ve kuruluşlara verilmesi)
9,00 TL/sayfa
9-
Aplikasyon krokisi (yalnızca resmi kurum ve kuruluşlara verilmesi)
9,00 TL/sayfa
749,00 TL/ha
286,00 TL/saat
Aplikasyon ile ilgili olmak şartı ile 3116-6831 sayılı kanunlar kapsamında yapılmış olan orman tahdit/ kadastro çalışma tutanaklarının
2,00 TL/sayfa
kopyaları
Her türlü orman kadastro haritalarının sayısal üretim sonucu elde edilen sayısal değerleri veya mevcut dökümanlardan sayısallaştırma
11330,00 TL/adet
sonucu (raster, vektör) elde edilen sayısal değerlerin standart pafta bedeli
10-
12- Kurum arşivinde mevcut kağıt, karton, şeffaf; Paftanın taranarak (register) teslim edilmesi
61,00 TL/adet
13- Kurum arşivinde mevcut kağıt, karton, şeffaf; Paftanın sadece taranması
7,00 TL/adet
14- Kurum arşivi dışındaki ve kuruma yapılan işlerde paftanın taranması
7,00 TL/adet
15- C1 derece ana GPS ağı (AGA) Noktası
98,00 TL/adet
16- C2 derece sıkılaştırma GPS ağı (SGA) noktası
57,00 TL/ adet
17- C3 derece alım için sıkılaştırma ağı (ASN) noktası
42,00 TL/ adet
18- C4 derece poligon noktaları
18,00 TL/adet
19- Onaylanmış dönüşüm parametreleri
137,00 TL/adet
20- Her bir izin talep sahası için ayrı ayrı olmak üzere kesinleşmiş orman kadastro paftası fotokopisi (tam pafta kopyası)
54,00 TL/adet
21- Her bir izin talep sahası için ayrı ayrı olmak üzere kesinleşmiş orman kadastro paftası fotokopisi (A3 sayfası)
37,00 TL/adet
22- Her bir izin talep sahası için ayrı ayrı olmak üzere kesinleşmiş orman kadastro paftası fotokopisi (A4 sayfası)
19,00 TL/adet
23- Amenajman planı ile meşcere, fonksiyon ve topoğrafik meşcere haritasını incelemek
33,00 TL/adet
24- Amenajman planlarından çekilecek A4 fotokopi sayfası
8,00 TL/adet
25- Amenajman plan haritalarının renkli fotokopisinin çekilmek üzere verilmesi
31,00 TL/adet
26- Amenajman Plan Haritalarının PDF,JPEG,GİF,PNG,BMP,TİFF Formatında verilmesi
99,00 TL/adet
27- Sayısal ortamdaki amenajman planlarının telif hakkı saklı kalmak kaydı ile sayısal kopyasının verilmesi (haritalar hariç)
28- Sayısal ortamdaki amenajman plan haritalarının sayısal kopyasının verilmesi (1000 ha'dan büyük sahalar için )
903,00 TL/adet
0,02 TL/ha
29- Sayısal ortamdaki amenajman plan haritalarının sayısal kopyasının verilmesi (1000 ha ve daha küçük sahalar için )
22,00 TL/ha
30- 1/25.000 ölçekli meşcere ve fonksiyon haritalarının renkli çıktıları (A4 çıktısı)
44,00 TL/adet
31- 1/25.000 ölçekli meşcere ve fonksiyon haritalarının renkli çıktıları (A3 çıktısı)
66,00 TL/adet
32- 1/25.000 ölçekli meşcere ve fonksiyon haritalarının renkli çıktıları (A1 çıktısı)
88,00 TL/adet
33- 1/25.000 ölçekli meşcere ve fonksiyon haritalarının renkli çıktıları (İşletme Şefliğinin tamamı)
110,00 TL/adet
34- Pusula, boy ölçer, kumpas, çap ölçerlerin kullanılmak üzere (sağlam ve çalışır vaziyette iade edilmesi şartı ile) dışarıya verilmesi
8,00 TL/adet /gün
35- Hava fotoğrafı ( renkli infrared (1/15.000 -1/18.000 arası) siyah-beyaz (1/20.000-1/35.000 arası) ) inceleme bedeli
8,00 TL/adet
36- Renkli infrared sayısal hava fotoğrafı (1/16.000) inceleme bedeli
16,00 TL/adet
37- Uydu görüntüsü inceleme ( mekânsal çözünürlüğü≥10 m)
0,02 TL/km2
38- Uydu görüntüsü inceleme (mekânsal çözünürlüğü <10 m ve >1 m)
0,40 TL/ km2
38- Uydu görüntüsü inceleme (mekânsal çözünürlüğü <10 m ve >1 m)
0,40 TL/ km2
39- Uydu görüntüsü inceleme (mekânsal çözünürlüğü≤1 m )
0,65 TL/km2
40- Sayısal meşcere taslağı (yorumlanmış tematik orman verisi) (1000 ha'dan büyük sahalar için)
0,02 TL/ha
41- Sayısal meşcere taslağı (yorumlanmış tematik orman verisi) (1000 ha ve daha küçük sahalar için)
22,00 TL/ha
42- Taranmış meşcere haritası ( raster)
72,00 TL/adet
43- 1/100.000 ölçekli orman varlığı haritası (kağıt ortamında)
16,00 TL/adet
44- 1/100.000 ölçekli orman varlığı haritası (taranmış ortamda raster)
23,00 TL/adet
45- 1/100.000 ölçekli orman varlığı haritası ( koordinatlandırılmış raster veri)
138,00 TL/adet
46- Tematik meşcere haritası (1/25.000 ölçekli ) ( renkli 36-42 inç- coated paper)
23,00 TL/ m
47- Tematik meşcere haritası (1/25.000 ölçekli) (renkli 36-42inç- aydınger)
22,00 TL/m
48- Tematik meşcere haritası (1/25.000 ölçekli) (siyah-beyaz 36-42 inç coated paper)
16,00 TL/m
49- Tematik meşcere haritası (1/25.000 ölçekli) (siyah-beyaz 36-42 inç aydınger)
16,00 TL/m.
İletişim Bilgileri
:
Orman Genel Müdürlüğü
Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı
[email protected]
Tel: 312 296 36 50
Fax: 312 296 36 52
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
386 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content