close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Konu Dağılımları

embedDownload
TÜRKÇE KONU DAĞILIMI:
1 – Fiilimsi
İsim Fiil
Zarf Fiil
Sıfat Fiil
2 – Cümlenin Öğeleri
Özne
Yüklem
Tümleçler
Özne-Yüklem Uyumu
1. DÖNEM TEOG SINAVI
3 – Cümle Türleri
Yapısına göre cümleler
Anlamına göre cümleler
Yüklemin yerine cümleler
Yüklem çeşidine göre cümleler
4 – Anlatım Bozuklukları
2. DÖNEM TEOG SINAVI
* Sözcük anlamı, cümle anlamı, paragrafta anlam, yazım kuralları ve noktalama işaretleri 6.
Ve 7. Sınıfta görülmüş olup, 8. Sınıf ile bağlantılı konulardır. Hazırlık çalışmalarında ihmal
edilmemeleri gerekir.
MATEMATİK KONU DAĞILIMI:
1- Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
2 - Histogram
3 - Üslü Sayılar
4 - Köklü Sayılar
1. DÖNEM TEOG SINAVI
5- Olasılık
6- Standart Sapma
7- Üçgenler
8- Pisagor Bağıntısı
9- Üçgenlerde Eşlik – Benzerlik
10- Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranları
11- Sayı örüntüleri
12- Özdeşlikler Çarpanlara Ayırma
13- Kombinasyon
14- Denklem Sistemleri
15- Doğrunun incelenmesi – Eğim
16- Geometrik Cisimler
17- Arakesit ve Çok Yüzlüler
2.DÖNEM TEOG SINAVI
18- Geometrik Cisimlerin alanları ve hacimleri
19- Eşitsizlikler
20- İzdüşüm
21- Dönüşüm Geometrisi
1. ÜNİTE: GEOMETRİDEN OLASILIĞA
1. Bölüm: Yansıyan ve Dönen Şekiller, Fraktallar Yansıma, Öteleme, Dönme Fraktallar
2. Bölüm: Üslü Sayılar Tam Sayıların ve Ondalık Kesirlerin Kuvvetleri Üslü Sayılarla İşlemler
3. Bölüm: Olasılık ve Kombinasyon Olasılık ve Olay Çeşitleri Kobinasyon
2. ÜNİTE: SAYILARIN DÜNYASI
1. Bölüm: Gerçek Sayılar Kareköklü Sayılar, Kareköklü Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi
Kareköklü Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemi İrrasyonel Sayılar ve Eşitsizlikler Sayı Örüntüleri
2. Bölüm: Özdeşlikler, Çarpanlarına Ayırma ve Rasyonel İfadeler Özdeşlikler Çarpanlarına
Ayırma Rasyonel İfadeler
3.ÜNİTE: ÜÇGENLERDE KENARLAR VE AÇILAR
1. Bölüm: Üçgenlerde Kenar-Açı İlişkileri Üçgen Çizimleri
2. Bölüm: Üçgenlerde Eşlik-Benzerlik ve Trigonometrik Oranlar Eşlik ve Benzerlik Dik
Üçgenler
4. ÜNİTE: MATEMATİKTE YOLCULUK
1. Bölüm: Eğim, Denklem Sistemleri ve Grafikler Eğimi Tanıyalım Denklem Sistemleri
2. Bölüm: Verilerin Farklı Gösterimi ve İstatistik Histogram Standart Sapma
5. ÜNİTE: GEOMETRİK CİSİMLERİ TANIYALIM
1. Bölüm: Prizmalar ve Piramitler Prizmaları Tanıyalım Piramitleri Tanıyalım
2. Bölüm: Koni ve Küre Koniyi Tanıyalım Küreyi Tanıyalım
3. Bölüm: Geometrik Cisimlerin Ara Kesitleri Ara Kesitler
6. ÜNİTE: GEOMETRİK CİSİMLERİN HACİMLERİ VE ÇİZİMLER
1. Bölüm: Hacim Bağıntıları Prizma, Piramit, Koni ve Kürenin Hacmi Geometrik Cisimlerin
Hacimleri İle İlgili Problemler ve Tahmin
2. Bölüm: Perspektif Çizimleri, Ara Kesitler ve Çok Küplü Yapılar Perspektif Çizimi Çok Küplü
Yapılar, Çok Yüzlüler ve Simetri
FEN BİLİMLERİ KONU DAĞILIMI
1 – Hücre Bölünmesi ve Kalıtım
1- Mitoz Bölünme
2- Kalıtım
3- Mayoz Bölünme
4- Eşeyli Üreme
5- DNA ve Genetik Kod
6- Genetik Mühendisliği
7- Biyo Teknoloji
8- Mutasyon
9- Modifikasyon
10- Adaptasyon ve Evrim
2 – Kuvvet ve Hareket
1- Sıvıların Kaldırma Kuvveti
2- Yoğunluk
1.DÖNEM TEOG SINAVI
3- Gazların Kaldırma Kuvveti
4- Katıların Basıncı
5- Sıvıların Basıncı
6- Gazların Basıncı
3 – Maddenin Yapısı ve Özellikleri
1- Elementlerin Sınıflandırılması
2- Periyodik Sistem
3- Kimyasal Bağlar
4- Kimyasal Tepkimeler
5- Asitler-Bazlar
6- Su arıtımı
4 – Ses
1- Sesin özellikleri
2- Müzik ve Fen
3- Ses bir enerji türüdür
4- Ses Hızı
5 – Maddenin halleri ve ısı
1- Isı ve sıcaklık kavramları
2- Öz Isı
3- Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi
4- Eritme-donma ısısı
5- Buharlaşma ve yoğuşma ısısı
6- Isınma-soğuma eğrileri
6 – Canlılar ve Enerji İlişkileri
1- Besin zincirinde enerji akışı
2- Fotosentes
3- Solunum
2. DÖNEM TEOG SINAVI
4- Madde Döngüleri
5- Enerji kaynakları ve geri dönüşüm
7 – Yaşamımızdaki elektrik
1- Elektrik akımının manyetik etkisi
2- Elektrik enerjisinin ısıya dönüşümü
3- Elektrikli araçların gücü
8 – Doğal Süreçler
1- Evren ve dünyamız nasıl oluştu?
2- Yer kabuğunu etkileyen levha hareketleri
3- Sıcaklık farkından kaynaklanan hava olayları
T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KONU DAĞILIMI :
1 – Bir Kahraman Doğuyor
1- Batıya erken açılan kent : Selanik
2- Mustafa Kemal okulda
3- Cepheden cepheye Mustafa Kemal
4- Dört şehir ve Mustafa Kemal
5- Mustafa Kemal liderlik yolunda
2 – Yurdumuzun İşgaline Tepkiler
1- Osmanlı Devleti hangi cephede?
2- Geldikleri gibi giderler
3- Ve Milli Mücadele başlıyor
4- Egemenlik milletindir
5- T.B.M.M. isyanlara karşı
6- Barış antlaşması mı , ölüm fermanı mı?
1. DÖNEM TEOG SINAVI
3 – “Ya İstiklal, ya ölüm!”
1- İlk zaferimiz
2- Destanlaşan direniş
3- İstiklal milletimindir
4- Savaşa rağmen eğitim kongresi
5- Anadolu insanının büyük fedakarlığı
6- Dirilişin destanı : Sakarya
7- Hayat veren zafer
8- Savaşa son veren belge
9- Sanat ve edebiyat eserlerimizde kurtuluş savaşımız
4 – Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar
1- Saltanattan milli egemenliğe
2- Zaferin ve bağımsızlığın tescili
3- Milli sınırlardan milli ekonomiye
4- Başkent Ankara
5- Yaşasın Cumhuriyet
6- Çağdaş devlete doğru
7- Çok partili demokratik yaşam
8- Çağdaş uygarlığa doğru adımlar
9- Hukuk ve aile
10- Rejim karşıtı bir isyan
11- Kabotaj bayramı
12- Mustafa Kemal’e suikast girişimi
13- Bir devrin analizi : Nutuk
14- Harf inkılabından millet mekteplerine
15- Milli kültürümüz aydınlanıyor
16- Kubilay olayı
17- Bir Cumhuriyet kenti
18- Çağdaş üniversite yolunda
19- Devlet ve toplum elele
20- Modern tarımın doğuşu
21- Az zamanda çok ve büyük işler yaptık
22- Sanat ve spor
23- Çağdaş Türk kadını
24- Soyadı kanunu
5 – Atatürkçülük
1- Türk çağdaşlaşması
2- Atatürk’ü etkileyen olaylar ve fikirler
3- Herşey güçlü bir Türkiye için
4- Cumhuriyet’le bir milletiz
5- Cumhuriyet’in vatandaşlarıyız
6- Ne mutlu Türk’üm diyene !
7- Halkçılık
8- Toplumda devlet desteği
9- Laiklik
10- Her alanda yenilik
11- İnkılapların temel dayanağı
12- En büyük eser
2. DÖNEM TEOG SINAVI
13- Mazlum milletler
14- Cumhuriyet bize emanet
6 – Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü
1- Türk dış politikası
2- Hatay Türkiye’ye katılıyor
3- Atatürk bizimle
7 – Atatürk’ten Sonra Türkiye : İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
1- Yine bir dünya savaşı
2- Demokrasi yolunda Türkiye
3- İnsan haklarıyla vardır
4- Soğuk savaş yılları
5- Gelişen Türkiye
6- Savaşta ve barışta Türk ordusu
7- Türkiye’ye yönelik tehditler
8- SSCB dağıldıktan sonra
9- Körfez’de savaş
10- Bir proje de siz yapın
11- AB’ne doğru
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONU DAĞILIMI :
1 – İbadet
Zekat, Hac ve Kurban ibadeti
2 – İnanç
Kaza ve kader
1.DÖNEM TEOG SINAVI
3 – Hz. Muhammed
Hz. Muhammed’in hayatından örnek davranışlar
4 – Hz. Kur’an ve Yorumu
Kur’anda akıl ve bilgi
5 – Ahlak
İslam dinine göre kötü alışkanlıklar
6 – Din ve Kültür
Dinler ve evrensel öğütler
2.DÖNEM TEOG SINAVI
* Din dersine katılım mecburiyeti olmayan öğrenciler için değerlendirme Türkçe, Matematik,
Fen Bilimleri, T.C. Inkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil derslerinden yapılacaktır. Din
dersinin kapsayacağı puan dilimi diğer derslere eşit olarak paylaştırılacaktır.
İNGİLİZCE KONU DAĞILIMI :
1- Frienship
2- Road to success
3- Improving one’s look
4- Dreams
1. DÖNEM TEOG SINAVI
5- Atatürk – The Independence War
6- Detective Stories
7- Personal experiences
8- Cooperation in the family
9- Success stories
10- Reading for entertainment
11- Personal goals
12- Personality types
13- Language learning
2. DÖNEM TEOG SINAVI
14- Preferences
15- Precautionary measures
16- Preferences
17- Emphathy
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
261 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content