close

Enter

Log in using OpenID

BiH - BHRF

embedDownload
BROJ 170 I novembar 2014. - decembar 2014. I Norrköping I 1993-2014.
Savez omladine
20. godišnjica
Obilježen Dan državnosti
SARAJEVO
Glavni grad Bosne
i Hercegovine
Intervju
Asmir Begović
Aktivisti
Jasmin Bajrić
”BiH”
Värnamo jubilej
Godišnjica „BiH-92“ Trelleborg | NBV Musikleken
Turniri u Norrköpingu
Sretna nova 2015. godina!
1
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// UVODNIK
OSNOVAN/GRUNDAT 1993
Izdavač/Utgivare
Savez bosanskohercegovačkih
udruženja u Švedskoj/BosniskHercegovinska Riksförbundet i
Sverige
Glavni i odgovorni urednik/Chef
redaktör och ansvarig utgivare
Elmin Zeba
M
oraš se složiti, prijatelju moj, da je to bila neka čudna godina. Ne
mogu ti ja sad sve to napisati osim spomenuti par stvari, onako usput.
Vrhunac u Brazilu i propast u Haifi omiljene nam reprezentacije,
poplave, izbori u BiH, a Boga mi i u Švedskoj. Lijepo ti je bilo stići do
naše Smotre kulture i školstva. Obilježiti Dan državnosti BiH ovdje u
Švedskoj. Lijepo, zar ne?!
Ipak, složit ćeš se da to nije bila mirna i naivna godina prijatelju moj! Pa, neka je onda,
neka ostane iza nas, samo u mislima, lijepom sjećanju i tamo gdje pripada, u prošlosti.
A o 2015.godini samo u superlativima, jer u Kini će to biti godina neke drvene ovce, šta
god to značilo. Za BiH bit će to godina napretka, jer, gore ne može. Nego, ipak ti budi
oprezan lijepi moj ”kompis”, uđi tiho i odmjereno u novu 2015. godinu, jer ništa više neće
biti kao prethodnih godina.
Nova 2015. (Urednik ”Glas BiH”)
Grafički urednik/Grafisk redaktör
Sanja Kulenović
Lektor/Korrekturläsare
Dunja Bulbul
u
s
U foku
Redakcija / Redaktion
Muhamed Mujakić
Sadeta Murić
Muharem Numanspahić
Almedina Sačić
Adresa redakcije /
Redaktionens adress
Glas BiH, Box 2293
600 02 Norrköping
tel 0046 (0)11 16 66 22
fax 0046 (0)11 16 69 33
www.bhsavez.org
e-mail: [email protected]
List izlazi tromjesečno.
Godišnja pretplata (4 broja):
100 SEK
Švedska: PG 621 69 04-0
Pretplata i reklame:
0046 (0)11 16 66 22
Rukopisi, crteži i fotografije
se ne vraćaju
BHUF 20. godina
Jubilej ”BiH” Värnamo
Dan državnosti BiH
Sadržaj
4 Želje za Novu godinu
5 Dan državnosti
6 Svečana akademija - Malmö
7 Omladinski savez
8 Jubilej „BiH“ Värnamo
9 Godišnjica „BiH-92“ Trelleborg
10 BHŠSŽ Izložba
11 Seminar mentorstva
13 Intervju – Jasmin Bajrić
14 NBV Musikleken
15 Bosanska dopunska škola
16 Humanitarne strane
17 Saida Bekić: Iznad Tešnja
18 Turnir Norrköping
19 Intervju: Asmir Begović
20 Foto Album BHUF
Štampa / Tryck
Arktryck AB Gislaved
Naslovnica / Omslag
Elmin Zeba
Naslovnica: Fotografije i najave sadržaja magazina ”Glas BiH”
broj 170 za novembar – decembar 2014. godine.
3
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Predsjednica BHRF-a Azra Jelačić
Srcem za BiH u
2015. godinu
Iskrene želje za dobro zdravlje, sreću i uspjeh na
privatnom i poslovnom planu u novoj godini
Ispraćamo 2014. godinu s mnogo razloga da budemo zadovoljni. Bila je to veoma intenzivna
godina, prepuna važnih dešavanja, kako u našoj domovini, tako
i u Švedskoj. Bosanci i Hercegovci još jednom su se pokazali
na djelu i zaista mi je ponos biti
član bosanskohercegovačkog
korpusa u Švedskoj.
Brojni, aktivni i
fantastični
Kada je trebalo učestvovati u
raznim aktivnostima u udruženjima i na saveznom nivou širom
Švedske, bili smo brojni, aktivni
i fantastični. Kada je trebalo
pomoći našim sugrađanima u
BiH pogođenim katastrofalnim
poplavama – ponovo smo bili na
djelu. Nevjerovatnom energijom
i željom uspješno je sakupljena
iznimna pomoć. Tačnu sumu
novca i broj paketa možda nikada
nećemo saznati, ali jedno je sigurno - radilo se srcem za BiH.
Najljepše želje
Možda smo mogli biti aktivniji
na izborima, možda smo mogli
dovesti više gostiju iz BiH,
možda smo mogli uraditi još
puno toga u 2014. godini, ali
ako budemo zdravi i živi imat
ćemo još prilika.
Neizbrisiv trag
U ime Saveza bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj
i u moje lično ime upućujem
vam iskrene želje za dobro
zdravlje, sreću i uspjeh na privatnom i poslovnom planu.
Svjetsko prvenstvo u fudbalu
održano u Brazilu bilo je prisut-
Sretna vam nova, 2015. godina
– vaša Azra.
Redovna
sjednica GO
BHRF-a
4
no u svakoj kući i svakidašnja
tema naših razgovora. Ponos koji
smo osjećali kao Bosanci i Hercegovci sigurno je ostavio neizbrisiv
trag na naše mlađe generacije.
Sigurni smo - naša djeca znaju ko
su, šta su i odakle su!
Naše aktivnosti u udruženjima
i šire, naša humanost na djelu
kada to zaista treba, naše zastave
koje se vijore kada naše reprezentacije nastupaju, sve je to
poruka generacijama koje dolaze
– budi ponosan na sebe i svoje!
Godišnja
skupština
15. marta
Na redovnoj sjednici Glavnog odbora Saveza bosanskohercegovačkih udruženja održanom u Gislavedu odlučeno je da se redovna Godišnja skupština BHRF-a održi 15. marta 2015. godine.
Domaćin Godišnje skupštine bit će naknadno određen.
Na sjednici je bilo govora o pozitivnom trendu u ispunjavanju
obaveza prema Savezu od strane članica ove organizacije. Odbor
za članstvo BHRF-a nastavit će sa svojim aktivnostima i raditi na
još boljoj komunikaciji sa svim udruženjima, članovima Saveza
bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj.
BHRF Press
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// dan državnosti
Svečana akademija povodom Dana državnosti
U svečanoj sali prezentirani
stihovi i tekstovi Enesa
Kiševića, Abdulaha Sidrana,
Envera Čolakovića,
Mehmedalije Maka Dizdara
i Mirsada Begovića
Ni moja, ni
tvoja, ni
njegova
nego i
moja, i
tvoja i
njegova
Učesnici
svečanog
programa
U
organizaciji Saveza bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj
u Värnamou je 22. novembra
održana proslava rođendana
naše domovine. Domaćin je bilo udruženje
“Bosna i Hercegovina“, a saradnici su bili
Bosanskohercegovačko-švedski savez žena i
Bosanskohercegovački savez omladine.
Azra Jelačić, predsjednica Saveza bh.
udruženja, pozdravila je stotinjak prisutnih
i čestitala Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Svečana akademija napravljena je po
ideji Mirsada Begovića iz Odbora za kulturu Saveza bh. udruženja. Program je zamišljen kao kolaž recitala i horskog pjevanja.
Recitali posvećeni BiH
Recital je posvećen Bosni i Hercegovini,
njenoj historiji, ljepoti i ljudima. Korišteni
su stihovi i tekstovi Enesa Kiševića, Abdulaha Sidrana, Envera Čolakovića, Mehmedalije Maka Dizdara i Mirsada Begovića. Recital su kazivali Nedžad Mulazimović, Dino
Ahmetović, Selma Hrustanović, Larisa Poje,
Dževad Ališkanović i Mirsad Begović.
U muzičkom dijelu programa učestvovali
su hor „Izvor“ Udruženja „Bosna“ Borås i
hor ”Đerdan” iz Udruženja ”Bosna i Hercegovina” Värnamo. ”Izvor” je nastupio s
pjesmama ”Zemljo moja”, ”Pjesmo moja”
BiH kroz historiju
i ”Istok i Zapad (sunshine)”, dok se hor
”Đerdan” predstavio pjesmama ”Mojoj
dragoj BiH” i ”Da se kući vratim”.
Zastave BiH
Na kraju programa zastave Bosne i Hercegovine kroz historiju iznijeli su najm-
lađi članovi folklorne grupe udruženja iz
Värnamoa. Djevojčica Ajla Skopljaković
otpjevala je pjesmu „Hajmo Bosno“ koju
su prihvatili svi prisutni. Kraćim kulturnim
programom predstavilo se i udruženje
„Bosna i Hercegovina“ Värnamo, koje ove
godine slavi 20 godina aktivnog rada.
Muharem Numanspahić
5
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Dan državnosti ”Bosanska krajina” Malmö
Dostojanstveno
obilježen Dan domovine
U kulturnom programu Svečane akademije nastupili su recitatori koji su govorili pjesme domovini
Bosni i Hercegovini i Hor žena „Bosanske krajine”
Nezaboravna kulturna večer sa Svečanom
akademijom održana je povodom Dana
državnosti BiH u Udruženju ”Bosanska krajina” Malmö sa oko 80 učesnika iz udruženja
domaćina, te više desetaka učesnika iz BKF
”Sarajevo” Malmö, ”Ljiljan” Landskrona i
”Rubin” Eslöv. Organizatori su „Bosanska
krajina” i Oblasna organizacija bh. udruženja
Skåne, koja je bila i pokrovitelj svečanosti.
su recitatori koji su govorili pjesme domovini
Bosni i Hercegovini i Hor žena ”Bosanske
krajine”. Nastupile su folklorne postave sva
četiri bh. udruženja koje je publika prihvatila
s velikim oduševljenjem, da bi se na kraju
zaigralo zajedničko bosansko kolo sa svim
učesnicima i posjetiteljima, te tako dostojanstveno i svečano obilježio Dan državnosti BiH.
Eslöv, Almina Durić ”Ljiljan“ Landskrona i
Nedžad Krasnići „Bosanska krajina“ Malmö.
Poticaji za ovakvo druženje došli su na
inicijativu predsjednika i sekretara Oblasne
organizacije bh. udruženja Skåne Miralema Arslanagića i Asima Cerića, pa su
se družila i rukovodstva četiri udruženja:
Husein i Vehid Novljaković sa oko 50-tak
Humanitarna akcija
Tokom večeri održana je i humanitarna
akcija ”Bosanske krajine” za pomoć u
transplantaciji bubrega Hasanu Hodžiću
Hani iz Sanskog Mosta. Prikupljeno je
5.700 kruna.
Veliki broj posjetitelja
Svečana sala bila je premala da primi više
od 300 posjetitelja koji su sve vrijeme gromoglasnim aplauzima bodrili učesnike i klicali svojoj domovini, Bosni i Hercegovini.
O 71. godišnjici ZAVNOBiH-a i značaju
Dana državnosti BiH govorio je novinar,
prof. Fikret Tufek, ukazavši na očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta u dijaspori,
posebno mladih.
U kulturnom programu akademije nastupili
6
A da je bilo lijepo, prelijepo, govore nam i
najmlađe folklorašice ”Bosanske krajine“:
Almina Smrković (5), Hana Karakaš (4),
Adela Kudić (5) i Rijana Sadiković (5), koje,
kažu, igraju za svoju domovinu Bosnu i
Hercegovinu i druže se s djecom iz Malmöa,
Eslöva i Landskrone.
Druženje i saradnja
Družili su se i koreografi iz četiri bh.
udruženja, koji su ove godine svojim radom
oduševili publiku: Kenan Jašarspahić BKF
”Sarajevo” Malmö, Bešir Rašović ”Rubin”
članova”Ljiljana” Landskrona, Bešir Rašović
sa članovima ”Rubina” Eslöv i rukovodstvima bh. udruženja ”Sarajevo” i ”Bosanska
krajina” Malmö, uz prave domaćine Mesuda
Mulaomerovića i glavnom organizatoricom
manifestacije, Zemirom Sarajlić.
Ovo je prvi put da se Dan državnosti BiH u
oblasti Skåne obilježava zajednički. Dogovoreno je da manifestacija preraste u tradiciju,
te da se svake godine održava u drugom
mjestu i u većoj sali. Troškove dolaska bh.
udruženjima iz Landskrone i Eslöv snosila je
Oblasna organizacija Skåne.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Bh. Omladinski savez 1994-2014
Saradnja i aktivnosti
Bh. omladinski savez u Švedskoj
Iskra bosanske
mladosti
Družiš se sa našim ljudima,
stičeš poznanstva i razmjenjuješ
ideje, postaneš blizak sa svojim
vršnjacima i sklapaš nova
prijateljstva
Punih dvadeset godina prošlo je od osnivanja
bh. omladinskog saveza u Švedskoj. Danas je
ovo respektabilna institucija koja iz godine u
godinu opravdava svoje postojanje. Povodom
značajne godišnjice iskoristili smo priliku i
obavili razgovor sa sadašnjom predsjednicom
BHUF-a Elvisom Deumić koja s ponosom
ističe činjenicu postojanja saveza koji okuplja
preko 2.000 članova.
- Ove godine odlučili smo se na inovacije
u savezu. Na obilježavanju jubileja u gradu Växjöu pozvali smo predstavnike svih
udruženja članica i predstavili novi logo,
novu web stranicu i novi način rada save-
za. Već nekoliko godina razgovaramo sa
našim članovima o boljem povezivanju,
radu i aktivnostima saveza i ove godine
odlična je prilika za napraviti iskorak u tim
nastojanjima – kaže Elvisa i naglašava da
sa Omladinskim savezom aktivno sarađuje
17 omladinskih sekcija koje dolaze iz bh.
udruženja u Švedskoj.
Odrastanje s
Omladinskim savezom
Elvisa Deumić član je Omladinskog saveza
BiH u Švedskoj još od 1999. godine, a nedugo potom postala je i aktivan član Glavnog
odbora saveza.
-Otac i sestra bili su veoma aktivni u bh.
Savezu u Švedskoj i u matičnom udruženju
u Mjölbyju. Uvijek sam bila u krugu aktivista
što je vjerovatno bila i inspiracija za ulazak u
Omladinski savez. Nekako to ide spontano,
družiš se sa našim ljudima, stičeš poznanstva
i razmjenjuješ ideje, postaneš blizak sa svojim
BHUF je tokom dvadeset godina aktivan
na svim smotrama kulture i školstva
i svim značajnim manifestacijama
koje obilježavaju građani porijeklom iz
BiH. Redovno su aktivisti ovog saveza
angažovani u humanitarnim akcijama
i organizovanju studentskih susreta
i prigodnih izleta za najmlađe. BHUF
sarađuje sa nekoliko organizacija među
kojima posebno izdvajamo: Savez bh.
udruženja u Švedskoj, bh. Švedski savez
žena, ”Våra barn” i ”Djeca djeci”.
vršnjacima i sklapaš nova prijateljstva - ističe
Deumić i naglašava da u savez nije došla
zbog zabave.
Savez otvoren za nove
ideje
-Po prirodi sam otvorena osoba i volim
sa ljudima otvoreno razgovarati o svim
temama. Kada sam stigla u savez znala
sam da će to biti veliki izazov, ali sam uvijek spremna za rad i aktivnosti i želim da
BHUF bude još bolji. Nijedna organizacija
nije savršena i uvijek postoji prostora za
napredovanje. Upravo je zato BHUF otvoren za sve koji imaju nove ideje i žele se
uključiti u naš rad. Nove generacije dolaze i
uvijek ima i bit će omladinaca koji žele nastaviti tradiciju postojanja bh. omladinskog
saveza u Švedskoj – ističe na kraju razgovora predsjednik BHUF-a Elvisa Deumić.
E.Z.
7
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Folklorna sekcija
Fatima
Veladžić
i Ekrem
Šehić
Jubilej u Värnamou
Vahida Hrnčić
Svojim radom
dali ogroman
doprinos
očuvanju kulture
i tradicije BiH
”Bosna i
Hercegovina”
proslavila
dvadeseti
rođendan
Merima Tihić
Đurđa Krunašić
Udruženje „BiH“ Värnamo u 2014. godini obilježilo je dvije decenije
rada i pokazalo da očuvanje tradicije i običaja pomaže u integracionim
procesima. O radu „Bosne i Hercegovine“ Fatima Veladžić kaže:
- Aktivnostima i zalaganjem u Udruženju sačuvali smo jako puno
od onog što smo donijeli iz naše domovine. Svojim radom dali
smo ogroman doprinos očuvanju kulture i tradicije BiH, a ujedno
prenijeli naša iskustva i na mlađe generacije koje će, nadamo se,
željeti to prenijeti na svoju djecu. Zajedništvo, saradnja i njegovanje kulturne baštine, garant su opstanka nas kao grupe ovdje u
Švedskoj. Integracija je jako važna i mi trebamo sve činiti na tome
da se integrišemo i postanemo dio švedskog društva. To ne znači
da ujedno trebamo izgubiti identitet, jezik, kulturu i tradiciju –
smatra Fatima Veladžić i dodaje:
-Velika zahvalnost svakako ide na adresu NBV-a, koji omogućava
našem udruženju provođenje mnogih ideja.
Kulturno – umjetnički program
Ajla Skopljaković, članica Udruženja „BiH“ Värnamo na kraju Svečane
akademije povodom Dana državnosti pjevala je „Hajmo Bosno“ i ponukala publiku da s njom otpjeva ovu nesuđenu himnu naše domovine.
Time je označen početak kulturno-umjetničkog programa. Voditelji
su bili Hajra Malkoč na bosanskom i Samra Omerović na švedskom
jeziku. Prostor za nastup bio je ograničavajući faktor, ali su najmlađe
djevojčice i dječaci iz folklorne grupe „Pioniri“ uspješno odigrali „Fatino
8
Samira Mešinović
kolo“, dok je hor „Đerdan“
otpjevao „Lijepi li su mostarski dućani“, pjesmu s kojom
su osvojili drugo mjesto na
nedavno održanoj Saveznoj
smotri BHRF-a. U programu
su učestvovali i Hana Cokić i
Mustafa Bešić.
Zaslužni pojedinci i članovi udruženja
Tokom svečanog obilježavanja 20 godina rada ovog udruženja u Värnamou upriličena je prigodna dodjela priznanja i nagrada zaslužnim
pojedincima. Za rad u Udruženju posebnu nagradu je dobila Vahida
Hrnčić, za koju Fatima Veladžić reče da je biser iz školjke i u čijem
se prisustvu svi osjećaju dobro i raduju se da čuju njeno mišljenje.
Priznanja su još dobili: Predsjednik udruženja Ekrem Šehić, potom
aktivista Đurđa Krunašić, te vođa folklorne sekcije Samira Mešinović
koja ulaže velike napore na očuvanju bosanskohercegovačke kulturne
baštine u Värnamou. Merima Tihić koja vodi hor „Đerdan“, jednom
sedmično svake nedjelje, također je nagrađena za svoj trud, a posebne
riječi hvale za nju imali su članovi pomenutog hora.
Muharem Numanspahić
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Dvadeset godina ”BiH-92”
Trelleborg
Jubilej pred
oko 200
prisutnih
Nastup folklora
Za 20 godina kroz
upravu i sekcije
udruženja prošlo
stotine aktivista
Veliki broj gostiju
Svečano i prelijepo bilo je 21. novembra 2014.
godine u svečanoj gradskoj sali ”Parken” u
Trelleborgu, pred oko 200 prisutnih, a sve
povodom obilježavanja jubileja 20 godina rada
Bosanskog kulturnog udruženja (Bosnisk
kultur förening) BKF ”BiH-92” Trelleborg.
Manifestacija je otvorena izložbom ”BiH92”, gdje su posebnu pažnju plijenili modeli
djevojke i momka u narodnim nošnjama BiH,
heklani radovi i fotografije koje su pokazivale
dvije decenije rada.
Spojiti ugodno s korisnim
Pozdravne riječi zvanicama uputile su predsjednica udruženja Ifeta Fazlić i potpredsjednica
Medina Imširević, kazavši da je glavna krilatica
udruženja ”da spojimo ugodno s korisnim:
učenje, druženje, igranje…”, te da je za 20 godina kroz upravu i sekcije prošlo stotine aktivista.
Čestitke i veliki buket cvijeća u ime Oblasne
organizacije Skåne uputili su sekretar Asim
Cerić i predsjednik Miralem Arslanagić,
kazavši da je ”BiH-92” za dvije decenije rada
”osvjetlao obraz aktivnostima s mladima” i da
je ”ovo prilika da se obezbijede bolje prostorije
i nastavi uspješan rad”.
Čak osam zvaničnih predstavnika komune
Trelleborg došlo je na svečanost: Jonas Nils-
son- direktor Komune Trelleborg, Love Nilsson -predsjednik Odbora kulture, Lina Wedin
Hansson -član uprave, Martin Hansson iz
Odjela za kulturu, Yvonne Borg, Robert Horvath i Marianne Ljungberg ABF i Charlotte
Rosenkvist.
Kulturni program
Jonas Nilsson se biranim riječima obratio
publici, kazavši ”da je Trelleborg mnogo dobio
primivši izbjeglice iz BiH koji su se izuzetno
uspješno integrisali i koji doprinose razvoju
Komune”.
U bogatom kulturnom programu predstavile
su se članice folklora u narodnim bh. nošnjama: Lejla Imširević, Lejla Badžar, Erna
Džaka, Arnela Begović, Elma Fazlić, Elda i
Elvira Ćelam, koje su igrom podigle na noge
sve u sali, pa čak i Šveđane koji su potom igrali
”Bosansko kolo”. Predstavili su se i Hor mladih s bendom”Amko”, koji su pjevali pjesme
BiH, brojni učesnici: voditelj Adi Šahić, sestre
Elda i Elvira Ćelam, Amra Šahić i Ami Izetagić i drugi, govorili su tekstove bh. pisaca
i podsjetili na izbjeglištvo 1992. godine po
čemu je udruženje dobilo ime, a zvanično je
formirano 1994. godine.
Sulejman Šahić, prvi predsjednik udruženja
i urednik bh. radija Trelleborg, kaže da u
Trelleborgu živi oko 350 bh. porodica i približno 1.500 građana, koji su kroz ”BiH-92”
dostojno predstavljali BiH, a prema njegovom sjećanju predsjednici su bili: Edo Hergić,
Sead Bilalović, Muhidin Bašić, Edhem Glavaš, Mirko Stipošek, Jasna Ramić, Remzo
Šuta, Elvir Imširević…
Dostojno predstavljali BiH
Remzo Šuta pominje sekretare Harisa
Sulejmanovića i Isaka Kahrimanovića, koji
su puno učinili na formiranju udruženja,
dok je Ibro Mutić bio predsjednik Odbora
školstva, te naglašava da je 1994. godine bilo
300 osoba iz BiH u kampu u Trelleborgu.
Pečat udruženju daje bh. fudbalski klub koji
se danas takmiči u Petoj ligi, ali i sekcija žena,
folklor, recitatori, hor...
Mehmed Ćelam kaže da je ”BiH-92” mjesto
okupljanja bh. građana, dok novoizabrani
delegat u Komuni Ismet Dedić (S) ističe da će
Komuna tek sada više ulagati u ovo udruženje.
Jubilej je protekao u znaku djece i omladine
koji su snaga udruženja ”BiH-92”.
Fikret Tufek
9
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
BHŠSŽ: Refleksije
uspjeha u Halmstadu
Vrijedne članice BHŠSŽ-a
Izložbe radova u
Boråsu i Stockholmu
Zamisao provedena u djelo - putem ”malih” izložbi dio eksponata približen publici u više gradova
Nakon što je početkom aprila 2014. godine
u Halmstadu uspješno realiziran integracijski projekt ”Kaži to sa vezom” („Säg
det med bröderi”), uz učešće Aktiva žena
Bosanskohercegovačko – švedskog saveza
žena i Šveđanki uključenih u „Tecklebo
bröderi akademi”, projekt je krenuo na put
po Švedskoj. Zamisao je bila da se putem
”malih” izložbi dio eksponata približi publici
u što više gradova. Prvi gradovi na listi bili
su Borås i Stockholm.
Izvor - Borås: Poklon
domovini za rođendan
Članovi Udruženja žena ”Izvor” Borås
postavili su izložbu u svojim prostorijama
povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Izloženo je oko 80 zidnjaka iz gotovo
svih udruženja koja su učestvovala u projektu.
Posjetitelji su s velikim zanimanjem pogledali svaki izloženi rad i uživali u prezentiranim kreacijama. Svaki zidnjak priča je za
sebe, a to je podstaklo domaćine i goste da
ostanu u prostorijama Udruženja do kasnih
popodnevnih sati u ugodnom razgovoru i
razmjeni iskustava. U programu povodom
otvaranja izložbe učestvovale su i učenice
Bosanske dopunske škole – Nejra Hajrić i
Ajla Selimagić, koje su čitale svoje recitacije
pod budnim okom učiteljice Azre Lokvančić.
Folklorna sekcija, koju vode Ajdina, Selma
i Melisa, imala je nastup i pobrala je najviše
aplauza. Gosti udruženja bile su i članice Aktiva žena Islamske zajednice Jönköping i bh.
10
udruženja ”Sarajevo” Jönköping. Među posjetiteljima su se nalazile i Anette Nordström i
Annacarin Martinsson, delegati u Fritids och
folkhälsonämnden Borås.
Žena i Behar
- Stockholm
Uz pomoć odjeljenja NBV-a i IOGT-NTO
regije Stockholm, Aktivi ” Žena” i ”Behar”
organizirali su izložbu zidnjaka s motivima
iz svakodnevnog života i sjećanja na rat
i stradanja u BiH. Svi tekstovi – poruke
Detalj s izložbe u Stockholmu
prevedeni su i na švedski jezik. Izložba je
bila zvanično otvorena dva dana, a vrijedne
članice Zekija Vojniković i Štefica Andrijević sa saradnicama pripremile su velik izbor
bosanskih slanih i slatkih specijaliteta uz
tradicionalnu bosansku kafu. O samoj izložbi najbolje govori komentar predstavnika
NBV-a Yaquba Muslima Eneborga: ”Zidnjaci su izuzetno lijepi, sa snažnim porukama
koje vrijede i danas. Trebalo bi da ste veoma
ponosne na svoje radove.”
Tekst: Almedina Sačić
Foto: Mirsad Sačić
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Završni seminar o mentorstvu
Izazovi mentorstva
Okotobarski seminar u Gislavedu posljednji je u nizu od osam seminara koji su se kontinuirano
održavali od aprila 2012. godine u saradnji s NBV organizacijom
Udruženja trebaju više sarađivati
Predsjednica BHRF-a, Azra Jelačić, prilikom predavanja na seminaru analizirala je
prijašnja okupljanja i istakla svrsishodnost
seminara o mentorstvu istakavši da će ovim
putem udruženja dobiti korisne informacije
za bolju organizaciju rada.
Teme završnog seminara u Gislavedu bile su:
„Mentorstvo: rezultati regionalnih seminara“,
„Uloga žene u udruženju i izazovi na koje
žena nailazi“ i „Plan rada za naredni period“.
Nakon iznijetih prijedloga i zapažanja
grupa, Azra Jelačić je naglasila da će svi
budući seminari u organizaciji BHRF-a
biti tematski ili edukativni i da će okupljati
određenu grupu ljudi kojima će stručnjaci
iz različitih oblasti prenositi svoja znanja.
Predloženi su seminari za koreografe i za
aktiviste u bosanskim dopunskim školama
i kulturi.
Učesnici seminara
U radu seminara učestvovali su predstavnici iz sljedećih udruženja:”Ljiljan” –
Växjö:Ajša Cerić, Izeta Burazerović, Feko Pendek i Muharem Numanspahić; Udruženje
pčelara ”BiH” Mjölby: Senad Grudić i Smajo Muranović; ”BiH” – Kristianstad: Sada
Ožegović, Almedina Kvakić i Sanna Tufek;”BiH” – Mjölby: Indira Dugić i Enes Dugić;
”BiH” Värnamo: Ekrem Šehić, Fatima Veladžić i Izet Veladžić, Aktivitets Centar –
Halmstad: Mujo Metaj; ”Sedef” – Halmstad: Mesud Bajraktarević, ”Bosna” – Borås:
Jasim Selimagić, Fatima Selimagić i Almedina Sačić, ”Behar” – Angered: Neira Ališić,
Amela Turulja i Isabela Šutalo, ”Ljiljan” – Landskrona: Taib Ganibegović, ”Sarajevo”
– Jönköping: Edin Glavaš i Melina Glavaš, ”BiH” – Gislaved: Medina Avdić, Edina
Okanović, Muhamed Babović, Sadeta Murić i Nazmija Konjević; Mirsad Begović iz
Odbora za kulturu i Nedžad Mulazinović, sekretar Saveza bh. udruženja.
11
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
udruženju „BiH“ u Gislavedu
Ugodno večernje
druženje u Gislavedu
Na druženje u udruženju koje je dalo tri predsjednika Saveza, Muhameda Babovića, Sadetu
Murić i Fikreta Kadića, došli smo u sedam navečer. Dame su dobile crvene ruže kao znak
pažnje, a svi smo proveli fino veče začinjeno ukusnom gozbom, veselim raspoloženjem
i velikim brojem viceva s čijom pričom su započele dame. Bilo je i plesa, susreta starih
drugara i evociranja uspomena. Druženje je bilo za peticu, kako reče Mujo Suhonjić.
Uloga žene u udruženju i
izazovi na koje nailazi
Smotra kulture i
stvaralaštva
Azra Jelačić je naglasila da se često zna čuti
komentar: ”Tamo gdje nema žena nema ni
udruženja”. U definiciji takvih komentara često
se navodi da su žene aktivnije, angažovanije, sa
sobom dovode familiju, da su tolerantnije i da
su društvenije. Zastupljenost žena u udruženjima šarolika je, od dobre zastupljenosti do
loše, ali generalno izuzetno je mali broj žena u
udruženjima. Potreban je veći angažman žena
u upravnim odborima udruženja i veća mogućnost kreiranja odluka koje se donose.
Vječita dilema: takmičarski ili revijalni karakter Savezne smotre? Usvojen je prijedlog kojim će se na regionalnim i saveznim smotrama
ovo pitanje postavljati učesnicima smotre.
Na koji način nagraditi pobjednike? Iznaći
mogućnost da se i ”mala” udruženja nagrade,
da se nagrade i ostali učesnici u kategorijama
recitacija, recital, horsko pjevanje i slično.
Jedna od ideja je i posjeta Srebrenici i drugim
stratištima u BiH. Da iz svakog udruženja
koje je učestvovalo na smotri i osvojilo nagradu bude omogućeno zajedničko putovanje.
Predloženo je da se omogući i nastup pobjednicima festivala ”Mali šlager” iz Malmöa.
Regije imaju važnu ulogu u odabiru učesnika
za nastup na Saveznoj smotri, tako da je
uloga regija neupitna, ali se također treba
poboljšati kvalitet nastupa.
U završnoj riječi Azra Jelačić je naglasila da
su izrazito važna mišljenja koja dolaze iz
baze, od samih učesnika - izvođača. Također,
jedno od najvažnih pitanja je kako da se svako udruženje osjeća ravnopravnim bez obzira
na veličinu, odnosno broj članova.
Savez i udruženja
Na seminaru se govorilo i o ulozi Saveza bh.
udruženja u sistemu organiziranja. Svako
udruženje mora biti član nekog saveza. Broj
udruženja članova saveza se svake godine mijenja i kreće se između 45 i 55, ali je isto tako
primjetno da nije velika razlika u sveukupnom
broju članova koji su na spisku udruženja.
Ubuduće treba više raditi i sarađivati s
udruženjima na svim poljima, kao i na animiranju novih udruženja, ali i onih udruženja
koja postoje i koja iz različith razloga nisu
više članovi Saveza.
12
Muharem Numanspahić
Novi članovi
”Kako privući i aktivirati nove članove
za rad u udruženjima?” bio je zadatak o
kome se raspravljalo u grupama.
Prijedlozi koje su iznijele radne grupe
su:
- raditi na identitetu, porijeklu, jeziku,
kulturi, ali isto tako raditi na razvoju
demokratije i prihvatanja različitosti
- na skupovima i zabavama kroz
razgovor animirati nove članove
- u udruženjima pokrenuti sportske
sekcije za djecu, jer se tako aktiviraju i
roditelji
- mentor i mentorstvo su veoma
bitni kao podrška u angažiranju novih
članova
- organiziranje proslava rođendana u
udruženjima
- zajednički odlazak u kino i pozorišta
- kroz razgovor s omladinom doći do
saznanja šta ih najviše zanima, te im
omogućiti rad i prostor u udruženju
- dati više mogućnosti mladima da
mogu donositi odluke koje se tiču njih
samih
- otvoriti mogućnosti da se za pojedina
pitanja dovedu profesionalci koji bi
mogli dati kompetentne odgovore
- organizirati skupove žena, djevojaka
i djevojčica na teme o zdravlju kod
ženske populacije
- što više se pojavljivati u javnosti
s aktivnostima iz udruženja –
reklamiranje.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// likovi aktivista
Vidim da se ljudi ponovo
vraćaju u naša udruženja i to
treba iskoristiti i ostvariti što
bolji kontakt s udruženjima
Jasmin Bajrić prepoznatljivo je lice i član
Glavnog odbora Saveza bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj. Svojim angažmanom u Odboru za članstvo saveza Jasmin obavlja izuzetno odgovoran i važan posao.
-Članovi su važna karika i najbitniji segment funkcionisanja našeg saveza. Bez
naših članica, to jest bh. udruženja širom
Švedske, ova institucija ne bi mogla adekvatno postojati. Potrebno je mnogo truda
kako bi se proces registracije udruženja
pri Savezu izvršio na pravilan način, ali tu
odgovornost s drugim članovima odbora
shvatam kao nešto prirodno, nešto što trebam uraditi kako bismo održali i ojačali naš
savez – ističe Bajrić.
Angažman kroz sport
Po dolasku u Udruženje ”Bosanska Krajina”
Malmö 1998. godine Jasmin Bajrić je angažiran
na zadacima referenta za sport u vrijeme kada
je udruženje imalo šahovsku, stonotenisersku,
fudbalsku i košarkašku sekciju.
-Moj angažman na mjestu referenta bio je
uvijek pun entuzijazma i želje za angažovanjem mlađe populacije kroz sport, družili
bi se i imali nešto zajedničko, nešto što je
samo naše, bosanskohercegovačko. Bilo je to
lijepo vrijeme puno uspomena - kaže Bajrić.
Spomenuo je značajne događaje: odlaske na
savezne turnire, putovanja s udruženjem u
Luleå na Evropsko prvenstvo u košarci, te
putovanja u Bosnu.
-Nekoliko godina dolazili su nam momci
iz odbojkaških ekipa ”Spid” i ”Fantomi”.
Ugostiti i gledati uživo te ljude kako se kroz
sjedeću odbojku druže i takmiče bilo je izvanredno iskustvo. Učestvovali su i na par
turnira u Švedskoj, a od nas su imali punu
podršku koju su nam uzvratili nezaboravnim
domaćinstvom u Sarajevu – prisjeća se Bajrić.
Dolazak u Savez
Jasmin Bajrić na
Kongresu SSDBiH u
Sarajevu
Predstavljamo
članove GO BHRF-a
Savez će
biti snažna
organizacija
Jasmin Bajrić
Rođen je 19. augusta 1965. godine u Sanskom Mostu, gdje je završio osnovnu
i srednju elektro-tehničku školu, te vanredno višu trgovačku školu koju kasnije
kompletira u Švedskoj. Oženjen od 1988. godine. Sa suprugom Edinom prvo dijete
sina Armina dobija 1990. godine. Dvije godine kasnije, 8. aprila 1992. godine, s
porodicom napušta BiH i stiže u Skövde u Švedsku. Nekoliko godina je mijenjao
adrese i gradove – Göteborg, Askersund, Ulricehamn, gdje1994. godine u porodicu
stiže još jedna prinova, kćerka Armina. Svoje putešestvije završava u gradu Malmöu,
gdje danas živi s porodicom i radi u trgovini ”Mekonomen”. Supruga Edina radi kao
farmaceutkinja, a djeca studiraju. Uključivanjem u Socijaldemokratsku stranku 1999.
godine kroz seminare i kurseve stiče značajno političko iskustvo, te učestvuje na
Kongresu socijaldemokrata u Helsingborgu. Angažovanjem u udruženju ”Bosanska
Krajina” u jednom periodnom mandatu bio je i potpredsjednik udruženja, a danas je
predsjednik Revizione komisije udruženja.
i čast da predstavljam svoje udruženje u GO
BHRF-a. Danas sam član Odbora za članstvo, a moj zadatak je ostvarivanje bolje komunikacije s udruženjima i agitiranje novog
članstva i novih udruženja – kaže Bajrić.
Jasmin Bajrić danas je član Glavnog odbora
BHRF-a. Prvi put je prisustvovao Skupštini saveza 1999. godine, a potom je kroz
aktivnosti BHRF-a upoznavao aktiviste i
članove Glavnog odbora.
Savez 2025.godine
-Moj ulazak u Savez 2012. godine činio se
prirodnim slijedom događaja. Nakon angažmana u matičnom udruženju dobio sam
-Mislim da je od 2005. godine pa sve do
2011. godine bio primjetan trend sman-
U posljednje vrijeme dešavaju se pozitivni
pomaci u segmentu članstva i saradnje s
udruženjima.
jenog interesa članstva u udruženjima. U
posljednje dvije do tri godine čini mi se
da se dosta toga promijenilo, što me iskreno
raduje. Primjećujem da se ljudi ponovo vraćaju
u naša udruženja i to treba iskoristiti i ostvariti
što bolje kontakte. Mi trebamo napraviti jaku
organizaciju koju ćemo ostaviti našoj djeci.
Predviđam da će za desetak godina na Smotru kulture u organizaciji našeg saveza doći
jako puno učesnika iz svih krajeva Švedske i
u tome vidim svijetlu budućnost BHRF-a,
koji će kao perspektivna i jaka organizacija i
dalje brinuti o kulturi i tradiciji naroda Bosne i
Hercegovine – naglašava Bajrić.
E. Zeba
13
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
NBV Aktiviteter
Musikleken
2015
Första pris i Musikleken är ett
kulturprogram värt 5 000 kr
Den 3. februari 2015. genomförs MUSIKLEKEN - en lekfull tävling i musikens
tecken. Alla har möjlighet att delta i Musikleken. Samverka gärna med medlemmar
ur andra föreningar och bjud in deltagare som ännu inte är med i er verksamhet.
Första, andra, tredje pris
Tävlingsfrågorna har varierande svårighetsgrad och det är en fördel om laget består
av personer med olika ålder, bakgrund och erfarenhet. Första pris i Musikleken är ett
kulturprogram värt 5 000 kr. Det lag som kommer på andra plats vinner kulturprogram för 3 000 kr och trean får 2 000 kr. Dessutom lottas ett kulturprogram värt 2
000 kr ut bland samtliga deltagande lag. Om en cirkel får pris erhålls istället biljetter
till utvalt kulturarrangemang.
Anmälan till Musikleken
Anmäl ditt lag genom att fylla i anmälningsformuläret via www.nbv.se. Senast den
19. januari 2015. vill vi ha er anmälan. Sätt in deltagaravgiften 300 kr på NBV:s pg
35 30-3. Ange förening/studiecirkel, kontaktpersonens namn och kommun.Samverka
gärna mellan föreningar och bilda ett gemensamt lag. Hjärtligt välkomna till Musikleken 2015! NBV Press
14
Varierande
tävlingsfrågorna
Våra
medlemsorganisationer
NBVs uppdrag kommer från våra
medlemsorganisationer som har
sin grund i nykterhetsrörelsen.
Medlemsorganisationerna
möjliggör en stor verksamhet över
hela landet med tusentals ideella
cirkelledare, föreningsfunktionärer
och stöd från stat, kommun och
landsting.
Grunden för vårt gemensamma
arbete är idéerna om nykterhet,
demokrati och bildning.
I verksamheten speglas
medlemsorganisationerna ideologi
i fyra fokusområden: folkhälsa,
integration, internationellt och
alkohol och andra droger. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Odbor za školstvo
Pripreme za
smotru
Sadeta Murić: Vrijeme je za Vaše
prijedloge
Sadeta Murić
Poštovani roditelji, dragi đaci! Počele su
pripreme za Dvadesetu, jubilarnu smotru
kulture i školstva, koju organizira Savez
bh. udruženja u Švedskoj. To je jedan od
najmasovnijih skupova nas, Bosanaca i
Hercegovaca u Švedskoj.
Kako vi zamišljate nastup naše Dopunske
škole na ovoj manifestaciji? Šta je to što bi
najbolje predstavilo naše aktivnosti? Svoje
prijedloge, ideje i svoja viđenja našeg doprinosa uspjehu smotre prenesite svojim nastavnicima u dopunskoj nastavi ili kancelariji
Saveza! Sretna vam Nova godina!
BHRF Press
Najmlađi učesnici manifestacije
Norrköping: ABF aktivnosti
Useljenički
susreti
Domaća vrijedna ekipa
Druženje u Växjöu
Toplo veče u
”Ljiljanu”
Prigodan program i dobra
atmosfera
Aktiv žena iz bh. udruženja ”Ljiljan”
Växjö bio je domaćin učesnicama seminara Bosanskohercegovačko – švedskog saveza žena. Izeta Burazerović je u
pozdravnoj riječi izrazila zadovoljstvo
zbog gostovanja kolegica iz Saveza.
Nije zaboravila istaći veliku pomoć
muškog dijela ”Ljiljana”, na čelu s
predsjednikom Muharemom i sekretarom Fekom.
Vrijeme je prebrzo proteklo uz prigodan program pod nazivom ”Otvoreni studio” u kojem je učestvovao
Muhamed s Merimom i Editom,
članicama Aktiva žena iz Gislaveda.
Veliko oduševljenje izazvao je nastup
članica ”Ljiljana”, koje su prigodno
kostimirane izvele poznatu pjesmu
”Tata, kupi mi auto”. Almedina je
vodila kviz s ”mozgalicama” koji je
dobro ”zagrijao” atmosferu i angažovao
sve prisutne. Izeta je podijelila prigodne
nagrade muškim članovima, a Sadeta
Sokol je recitirala svoje poetske bisere.
Bilo je tu i sevdalinki iz ”sehare”, a sve
uz pratnju Šehe i njegove gitare. Sve
je bilo za ”deset”, a neki su za ukusnu
sarmu dali ocjenu ”deset plus”.
Udruženje ”BiH” Norrköping i Aktiv
žena ”Safir” Norrköping u novembru su
učestvovali na okupljanju useljeničkih
udruženja u Norrköpingu, u organizaciji
ABF-a (”Arbetarnas Bildningsförbund”).
U predstavljanju ”BiH” udruženja Norrköping nastupio je ”mali folklor”, što je
izazvalo posebnu pažnju učesnika skupa.
Marljive članice Aktiva žena ”Safir” sve
prisutne su oduševile bh. kulinarskim
specijalitetima.
BHRF Press
Članice aktiva ”Safir”
Tekst: Muhamed Mujakić
Foto: Mirsad Sačić
15
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Humanitarna akcija
Pomozimo
Hasanu Hodžiću
Hani
Potrebno obezbijediti najmanje
100.000 KM
Hodžić:
Nema mi
života bez
bubrega
Hasan Hodžić Hana (56) prijevremeni je
penzioner radi bolesti. Živi u rodnom Sanskom Mostu. Od februara 2011. godine ide na
dijalizu u Bihać, prelazi oko 200 kilometara
u oba smjera, tri puta sedmično. Hodžić je
radio kao taksista, posljednji posao imao je u
JKP ”Sana” Sanski Most, kao električar. Zbog
bolesti je morao u prijevremenu penziju.
Pomaže mu supruga Suada. Djeca Ela
(26) i Deni (20) otišli su svojim putem,
trbuhom za kruhom.
– Potrebna mi je transplantacija bubrega, što
je jedino pravo rješenje za moju bolest. Do
sada nije vođena akcija u BiH, jer je nažalost
puno nas kojima je potrebna pomoć. Želim da
se pokrene akcija u Švedskoj. Za transplantaciju bubrega u Francuskoj treba obezbijediti
najmanje 100.000 KM (500.000 kruna), sa
postoperativnim troškovima od još cca 20.000
KM (100.000 kruna). Molim sve osobe dobre
volje da se uključe u akciju i pomognu da se
spasim, jer bez transplantacije bubrega nema
mi života. Sam to, pa ni uz pomoć porodice
i djece, ne mogu ostvariti. Spreman sam da s
porodicom prikupim značajan dio sredstava,
da prodam sve što mogu, jer ovako se više ne
može živjeti.
Humanitarni račun bh. udruženja ”Bosanska
krajina”, pri Swedbank: clearing nr: 8214-9
konto nr: 973 893 820-9, naznaka Humanitarna pomoć Hasan Hodžić Hana.
Fikret Tufek
Humanitarna akcija u
Norrköpingu
Krov nad
glavom
Prikupljeno 45.000 kruna
Djeca Djeci
- BHFanaticos
Pomoć za 22
porodice
Građevinski materijal za 22
poplavljene kuće u Općini Maglaj
Udruženje “Djeca Djeci” u saradnji s BHFom obišli su poplavom pogođena područja
koja pripadaju Općini Maglaj: Jelovac, Bijela
Ploča, Poljice, Omerdino Polje. Situacija na
terenu bila je zastrašujuća i, s obzirom da
ova područja nisu dobila finansijsku pomoć,
aktivisti pomenutih organizacija svojim
angažmanom obezbijedili su građevinski
materijal.
Ovo je šesta akcija organizirana nakon majskih poplava i nepogoda u Bosni i Hercegovini. Iznos novčanih sredstava koja su ”Djeca
Djeci” i BHF uputili u domovinu je 278.000
švedskih kruna.
BHF Press
16
U Norrköpingu u Udruženju ”BiH” u novembru je održana humanitarna akcija pod nazivom
”Krov nad glavom”. U sklopu akcije održana
je i kulturno-zabavna večer, čiji su kompletni
prihodi bili namijenjeni poplavom pogođenim
područjima u Bosni i Hercegovini.
Uz veliki angažman članova Udruženja ”BiH”
Norrköping i gostiju prikupljeno je značajnih
45.000 kruna, koje će biti upućene ugroženim
područjima u BiH.
BHF Press
Vehid Gunić s gostima u
Norrköpingu
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Iznad Tešnja
sunce sija, radujem
se suncu i ja!
Gr
na dr ad
krajuugom
BiH
Općina Tešanj je sredina poslovne izvrsnosti, u kojoj je ugodno biti građanin,
zadovoljstvo biti radnik i poželjno biti investitor
Dok se poslije obećavajućih izbora u
oktobru 2014. godine u našoj domovini Bosni i Hercegovini još ništa nije
promijenilo, dok se novine i web portali
još uvijek pune vijestima o korupciji i koPiše: Saida B.Bekić
rupcijskoj privatizaciji, kriminalu razne vrste u
skoro svim dijelovima zemlje, neefikasnom sudstvu, skupom, korumpiranom i neučinkovitom zdravstvu, visokoj stopi nezaposlenosti, štrajkovima, vapajima za pomoć običnih građana koji žive na rubu egzistencije
i ispod nivoa svakog ljudskog dostojanstva...ipak, postoji jedan gradić,
jedna općina u našoj domovini u kojoj sunce već poodavno sija i koja se
ne uklapa u tmurnu sliku stanja u Bosni i Hercegovini.
stranih kompanija, koje zapošljavaju 25 posto aktivne radne snage
i imaju udio oko 60 posto od ukupnog izvoza općine. Osim ovih
strateških sektora postoji potencijal za nova ulaganja u sektor poljoprivrede, proizvodnju električne i toplotne energije, reciklažu, turizam i
druge djelatnosti.
Vješti tešanjski neimari
Obrazovanje ključ uspjeha
To je Tešanj, pitoreskni gradić, koji je i prije rata 1992. godine mamio
svojom ljepotom, koji je njegovao sve oblike kulturnog djelovanja i bio
nezaobilazni izbor mnogih kulturnih radnika, posebno sineasta u većim
projektima tada nam zajedničke kinematografije i zajednički slavljenih i
pisaca i glumaca!
Ali, od kulture se ne živi, shvatili su to Tešnjaci, kao i još neki gradovi u
Bosni i Hercegovini (Gračanica i Žepče).
Vješti tešanjski općinari su već davno i vrlo strateški osnovali Agenciju
za razvoj općine Tešanj (TRA) u svrhu koncipiranja ekonomskog rasta
općine i kao zajednički imenitelj postavili četiri osnovna faktora: kadrovi,
kapital, tehnologija i prirodni resursi. Vizija i ciljevi se temelje na jasnom
stavu: “Općina Tešanj je sredina poslovne izvrsnosti, u kojoj je ugodno
biti građanin, zadovoljstvo biti radnik i poželjno biti investitor!”, te slogan: “Dođite u Tešanj, budite i Vi uspješni!”
U Tešnju možete naći sve što vam treba: od tekstila, metala,
namještaja, prehrambenih proizvoda, nedirnute prirode, mineralnih izvora (tešanjska “Oaza” proglašena najboljom mineralnom vodom na svjetskom takmičenju u Americi!!), ekološki
gajenog voća i povrća, ali mudri općinari su strategiju i viziju
svijetle budućnosti usmjerili i na obrazovanje, bez koga nema
ovog gore navedenog!
(Tri srednje škole, seminari, kursevi, svjetski predavači, te ni
manje ni više i vlastita Škola stranih jezika!) .
Strateški sektori
Izuzetan i primamljiv marketing, koji se rijetko čuje i u gradovima razvijenog Zapada! Zato se u ovom gradu u Bosni i Hercegovini nalazi 17
Ni loša geografska pozicija izazvana entitetskom podjelom, koja je
Tešanj udaljila od glavnih saobraćajnica, nije bila prepreka da svjetski
poznate firme Mann & Hummel, Mercedes, Volkswagen, Alpina,
Pierre Cardin i drugi nađu put do Tešnja i da oko 2.500 privrednih
subjekata uspješno posluje u ovom bosanskohercegovačkom gradiću
sa oko 6.000 stanovnika.
Još je Goran Milić u “Alhemiji Balkana” sretao ambiciozne
poduzetnike i sretne ljude u Tešnju, a ja upoznala predratne
stanovnike Tešnja u mom švedskom životu, kao naprimjer Raifa,
omiljenog člana “Udruženja bosanskog naroda” u Gävleu, koji
sebi produžava život boravkom od pola godine u svom Ljetinicu
kraj Tešnja i koji kaže:
”Oni koji su napustili Tešanj nisu to uradili zbog Tešnja, ali se
zbog Tešnja vraćaju ili će se vratiti” Zato, iznad “Tešnja sunce
sija, radujem se suncu i ja! “
17
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
BLIC
VIJESTI
Novi selektor nogometne reprezentacije BiH Mehmed Baždarević pokušaće BiH odvesti na naredno Evropsko prvenstvo u Francuskoj.
Rukometaši BiH igraju svoju prvu istorijsku utakmicu na Svjetskom prvenstu u Kataru sa Iranom 16. januara 2015. godine u 15 sati.
Košarkaši Bosne i Hercegovine naredni Eurobasket otvaraju utakmicom u Montpellieru protiv Poljske 5. septembra 2015. godine.
Izborni nogometni turnir u
Norrköpingu
IF„Bosna“ Borås
predstavnik
Švedske
Na turniru učestvovalo osam ekipa
Sportski klub ”Bosna” Borås predstavljat će
Bosanskohercegovački savez udruženja u
Švedskoj (BHRF) na Dvanaestom svjetskom
prvenstvu dijaspore u malom nogometu koje
se 2015. godine održava u Danskoj.
Ekipa IF „Bosna“ Borås
NIF Bosna bajramski turnir
FC ”Chans”
pobjednik
turnira
Učestvovalo 14. ekipa podijeljenih u tri
kvalifikacione grupe
Tradicionalni Devetnaesti bajramski kup
u malom nogometu u organizaciji NIF
„Bosne“ Norrköping odigran je u subotu 13.
decembra 2014 .godine u sali Ektorp u Norrköpingu. Na turniru je učestvovalo 14 ekipa
Učesnici turnira
Grupa A
”Željo” (Norrköping), ”BiH Förening”
(Norrköping), ”Kickers” (Värnamo), ”EttNoll”(Stockholm), FC ”Kaoz” (Västerås).
Grupa B
FC ”Flopp”(Strängnäs), ”Danderyd
futsall” (Stockholm), FC
”Bambinos”(Halstahammar), FC
”Chans” (Norrköping), ”Mesidos”
(Norrköping).
Grupa C
”Maxi-Taxi”(Norrköping), FC ”Samba”
(Halstahammar), ”BSK” (Västerås),
”Shampita” (Norrköping).
18
podijeljenih u tri kvalifikacione grupe.
Nakon cjelodnevnog nadmetanja po grupama u prvom susretu polufinala ovog takmičenja sastali su se „Željo“ i „BSK“ Västerås.
Drugi polufinalni susret odigran je između
ekipa „Ett noll“ i FC „Chans“. U finale
turnira nakon bolje prikazane igre plasirali su
se igrači „BSK“ Västerås i FC „Chans“.
Posljednji susret tradicionalnog Bajramskog
turnira donio je veoma zanimljiv meč koji je
nakon regularnog vremena završen neriješeno rezultatom 3:3. Nakon dva produžetka
uspješniji su bili momci iz ekipe FC „Chans“
koji su pobjedničkim golom u drugom produžetku postali pobjednici Devetnaestog
bajramskog kupa u organizaciji NIF Bosne
Norrköping.
Nogometaši ekipe iz Boråsa pokazali su se
najboljima na turniru u Norrköpingu na
kojem je učestvovalo osam timova: ”Bosna
1” Norrköping, ”Swe BiH” Hillestorp, ”Bosna” Jönköping, ”Bosna 1” Gislaved, ”Bosna”
Borås, ”Bosna 2” Norrköping, FK ”Bosna 08”
Stockholm i ”Bosna 2” Gislaved.
E.Z.
E.Z.
Ekipa FC „Chans“
Ekipe su bile podijeljene u dvije grupe. Nakon međusobnih duela i polufinalnih susreta
u posljednjoj utakmici turnira u dopadljivoj
igri više su pokazali prvotimci ”Bosne” iz
Boråsa koji su rezultatom 3:1 savladali ekipu
”Bosna” Jönköping.
Dvanaesto malonogometno dvoransko
prvenstvo Svjetskog saveza dijaspore BiH
održat će se naredne godine u mjesecu maju.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// intervju
Na pitanje koji vam je najdraži fudbalski
reprezentativac Bosne i Hercegovine mnogo
je onih, možda i većina, koji će izgovoriti ime
Asmira Begovića. Izgovorit će ga s poštovanjem, divljenjem, ponosom... jer on to uistinu i
zaslužuje, kao golman i kao čovjek. Veoma je
vezan za porodicu, s kojom je kao dječak za
vrijeme agresije na BiH bio prisiljen napustiti
rodno Trebinje i započeti novi život prvo u
Njemačkoj, a potom u Kanadi. Uz oca Amira,
nekadašnjeg golmana „Leotara“ iz rodnog
grada, zavolio je fudbal. Rastao je uz loptu, a
uporedo s njim rastao je i njegov uspjeh.
Danas je golman engleskog Stoke Cityja. Na
fudbalskom terenu, dok ga s tribina bodre
supruga Nicolle i kćerka Taylor, njegovo samopouzdanje i sreća su u punom kapacitetu.
Želio je da se tako osjećaju i brojna djeca u
BiH i Engleskoj, pa je osnovao fondaciju
koja nosi njegovo ime. Gradi sportske terene,
a ogromna sredstva i napore ulaže kako bi
uljepšao i olakšao život bolesnoj i djeci s poteškoćama u razvoju. U narednim redovima
saznajte još ponešto njemu.
Odrasli ste s dvojicom braće (žali li mama
što nema djevojčicu?). Kako se oni zovu,
čime se bave? Kao mali često se tučemo s
braćom (a i sestrama). Zašto ih je dobro imati kad odrastemo?
-To ćete morati pitati moju mamu, haha.
Iskren da budem, trudim da se da privatni
život i porodicu što više zaštitim, trudim se
da im omogućim da mogu da vode, da se
tako izrazim, normalan život. Moja braća se
bave školom, klinci su još, mada obojica vole
fudbal i igraju ga. Mislim da svi moramo
čuvati instituciju porodice, ne samo kada su
u pitanju braća i sestre; to su nam najbolji
prijatelji i na njih uvijek moramo računati.
Porijeklom ste iz BiH, živjeli ste u Kanadi,
Njemačkoj, Makedoniji, Turskoj, sad u Engleskoj. Govorite četiri jezika. Šta je to još
što ste usvojili ili što biste željeli usvojiti od
stanovnika pomenutih zemalja?
-Teško mi je govoriti na taj način. Svaka
Rastao je uz loptu, a
uporedo s njim rastao
je i njegov uspjeh.
Danas je golman
engleskog Stoke Cityja.
Na fudbalskom terenu,
dok ga s tribina bodre
supruga Nicolle i
kćerka Taylor, njegovo
samopouzdanje i sreća
su u punom kapacitetu
Asmir Begović
Ne možemo
sebi priuštiti
da se
plašimo
nacija ima neke svoje specifičnosti, nešto
što možemo podvesti pod mentalitet, ali
mislim da smo generalno svi isti. Svi ljudi,
bilo ko da su, bez obzira koje su vjere, nacije,
odakle dolaze, koje su rase, svi krećemo s
nule, da tako kažem. Isto tako, svi smo različiti, imate radišnih, ali i lijenih Nijemaca
ili Kanađana, discipliniranih ili neorganiziranih Engleza ili Bosanaca. Najvažnije je
da djecu naučimo našim tradicijama i da ih
pokušamo odgojiti tako da prihvataju najbolje od svake nacije.
Sada već bivšem seleketoru Sušiću ste poželjeli sve najbolje u daljem radu. Po čemu ćete
pamtiti ove godine koje ste sarađivali s njim?
-Saradnju s njim pamtit ću, prije svega, po
velikom uspjehu i plasmanu na Svjetsko prvenstvo. Ja sam o tome sanjao od prvog dana
s reprezentacijom i na dan utakmice s Argentinom ispunila mi se jedna od životnih želja.
Golman BiH
reprezentacije
Ne možete imati idealnog, uvijek nekome
nešto smeta, nekome nešto nedostaje, neko
je nezadovoljan...
Imamo sjajne igrače u reprezentaciji. Šta
nam to nedostaje da imamo i sjajne rezultate
na velikim takmičenjima u fudbalu? Čeka
nas EURO 2016. Plašite li se za kvalifikacije
nakon poraza u Izraelu?
Kakav je idealan selektor po Vašem mišljenju?
-Ne možemo sebi priuštiti da se plašimo. Mi
moramo ući u preostale utakmice samouvjereni i uvjereni da ćemo slaviti u svih šest i
izboriti Euro. Treba nam to radi kontinuiteta.
Mislim da je za budućnost našeg fudbala jako
važno da ojačamo fudbal i sport generalno u
našim školama, među djecom, u omladinskim
ekipama u Bosni i Hercegovini.
-Kada je u pitanju selektor, teško je reći.
Dunja Bulbul
19
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
20.godina Bh. omladinskog
saveza u Švedskoj
Druženje /// Poznanstva /// Ideje
/// Prijateljstva
Växjö /// Novembar 2014. godine
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
2 544 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content