close

Enter

Log in using OpenID

1 GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014.

embedDownload
GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014.
1
PISMA / REAGIRANJA / PRIOPĆENJA
ISTINA OSLOBAĐA, ALI TO SE NAMA (JOŠ) NE DOGAĐA (2)
Dubrovački mladići na istočnom
bojištu 1941.-1943.
Nigdje se ne spominje Crkva, crkveni velikodostojnici, crkvena društva i slično, koji bi imali bilo kakvu ulogu u
poticanju, organiziranju i slanju hrvatskih mladića u rat na Istočno bojište
U „Glasu Grada“ br. 502 od 31. listopada 2014.
na strani 2 i 3 objavljen je članak „Istina oslobađa, ali to se nama (još) ne događa“, autora
Miša Galjufa.
U poglavlju „Za krst časni bijuć boj“ autor
između ostalog piše: „U ta doba (početne godine II. svjetskog rata) zaslijepljena svojom duhovnom potrebom bespoštedne borbe protiv
(dalekoga) boljševizma, Crkva je novačila u
ustaše i slala ondašnju mladost s nacistima
na Rusiju da se bore protiv bezboštva (tj. da
ubijaju nevine ljude na njihovu kućnom pragu), gdje su manje – više svi izginuli kao križari,
legionari, za krst časni bijuć boj.“
Dalje piše: „Toj izginuloj mladosti ni do danas
nema spomena, nema ni popisa imena tih nesretnika, za grobove im se ne zna, kao da ih
nikad ni bilo nije.“
Pisac članka za glavni izvor svojih zaključaka,
kako navodi, koristi memoare Iva Rojnice,
ustaškog zapovjednika Dubrovnika; no točnije
bi bilo reći ustaškog stožernika. Dakle, autoru
je trgovac i ustaški stožernik iz 1941., kad su
se u Dubrovniku dogodili ustaški zločini, vjerodostojni svjedok, a on (Rojnica) u tim svojim
memoarima, po meni, želi sa sebe skinuti
odgovornost i suodgovornost za te zločine.
Njemu je, naime, glavni cilj spašavanje vlastite
glave.
Ovdje, uzgred, samo da spomenemo da su
ljeta 1941. u velikoj svađi Pero Kojaković i Ivo
Rojnica. Ne tako davno došao sam do sjećanja Vinka Kokeze, jednog od dvadesetak dubrovačkih legionara. U više navrata to njegovo kratko sjećanje želio sam objaviti , a ovaj
članak gospara Miše Galjufa je pravi povod za
to, što ovom prilikom i činim. No, prije objavljivanja tog sjećanja treba nešto reći tko je i kada
donio odluku o slanju hrvatskih legionara na
Istočno bojište i iz kojih vojno-političkih razloga.
Hrvatska legija 369. pojačana
(hrvatska) pješačka pukovnija
na Istočnom bojištu 1941.-1943.
O hrvatskoj legiji na Istočnom bojištu objavljeno je više bibliografskih jedinica. Upravo ova
knjiga, pod gornjim naslovom, autora Amira
Obhođaša i Jason D. Mark na 491 stranici najiscrpnije donosi ratni put tih legionara. Ovdje
ćemo citirati nekoliko najvažnijih detalja: „Da
bi se ojačao položaj prema njemačkom
savezniku i dodatno afirmirala država, vodstvo NDH smatralo je da bi bilo poželjno da se
NDH uključi u pohod protiv SSSR-a, makar i
simbolički, tim više što je bila i potpisnica
Trojnog pakta.“ U iskazu koji je dao nakon rata
potpukovnik Ivan Babić iznio je svoje viđenje
kako je donesena odluka o sudjelovanju u ratu
protiv SSSR-a. Potpukovnik Babić bio je glavar Vojnog ureda vojskovođe Slavka Kvaternika, a neko vrijeme je i boravio na Istočnom
bojištu. Evo nekoliko izvadaka iz njegova svje-
2
GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014.
dočanstva:
„Zamisao da se hrvatska jedinica uputi i na
istočno bojište u borbu protiv komunizma došla je iz hrvatskih krugova i bez pritiska njemačke strane. Potekla je od strane vojskovođe
Kvaternika te njemu bliskog kruga nekadašnjih K. u. K. časnika. Na takvo što odlučili su se
iz dva razloga. Prvi razlog nalazio se je u ugovorima između Italije i Hrvatske, potpisanih u
svibnju 1941. u Rimu – tzv. Rimskim ugovorima. Osim što su ovim ugovorima Italiji predani
značajni, čisto hrvatski dijelovi obalnog područja, kao i neke druge odredbe koje su se protivile vitalnim hrvatskim interesima, ugovori su
sadržavali i neke odredbe vojne naravi. Između
ostalih i odredbu da se Hrvatska obvezuje ustrojiti, opremiti, obučavati itd. svoju vojsku u
suradnji s Italijom... „Iako se Hitler složio s ovim
ugovorima i prepustio Hrvatsku u Musolinijevu utjecajnu sferu, u hrvatskim političkim i
vojnim krugovima bilo je dobro poznato da je
to ovisilo o trenutačnoj situaciji i da će u
budućnosti i Nijemci biti više zainteresirani
za Hrvatsku... „Vojskovođa Kvaternik i njegovi
prijatelji bili su u potpunosti svjesni da će u
njemačkim oružanim snagama u Hrvatskoj i u
OKW imati prirodnog saveznika u suzbijanju
talijanskih imperijalističkih pretenzija. Stoga su
vjerovali da bi bilo dobro ponuditi jednu postrojbu za borbu na Istočnom bojištu, s namjerom da se - uz njemačku pomoć – izvuku talijanskom utjecaju i na taj način uspostave,
opreme i obuče znatnije dijelove hrvatskih
oružanih snaga u suradnji s Nijemcima. Kako
u tu svrhu nije bilo moguće upotrijebiti redovne
postrojbe, a da se ne prekrše ugovori, odlučeno
je
da
postrojba
bude
dobrovoljačka...“Drugi razlog nalazio se u
predviđanju vojskovođe o ishodu „velikog
rata“. On i veliki broj onih koji su imali utjecaj
na njega vjerovali su da će Njemačka pobijediti... „Dana 23, lipnja, samo dan nakon početka
operacije Barbarosa poglavnik Ante Pavelić
uputio je preko poslanika Siegfrid Kaschea
pismo Adolfu Hitleru. U njemu podsjeća na
želju hrvatskih oružanih snaga, koju je izrazio
ministar Hrvatskog domobranstva Slavko
Kvaternik njemačkom ministru vanjskih poslova von Ribbentrofu...“da se hrvatske dobrovoljačke postrojbe upotrijebe u budučim vojnim
operacijama... „Hitler je odgovorio pismom od
1. srpnja u kojem pozdravlja što se NDH solidalizirala s Njemačkom... „...Pavelić je već
slijedećeg dana 2. srpnja uputio proglas hrvatskom narodu u kojem je pozvao ... „rodoljube u starosti od 20 do 32 godine, koji su
vojnički izobraženi i koji žele stupiti u svetu
borbu protiv drzovitom boljševičkom nametniku... „da se odmah prijave kod najbližeg
„popunidbenog zapovjedništva“... „obitelji svih
koji se ovom pozivu odazovu, dobivaju redovitu
ratnu potporu.“ ... „zapovjednici popunidbe-
nih zapovjedništava zadužuju se da se u sporazumu s političkim i ustaškim vlastima
poduzmu sve potrebno da se proglas
Poglavnika na široj bazi putem plakata i usmenog objavljivanja što prije izvrši...“
Od prijavljenih dobrovoljaca formirana je Pukovnija koja je brojala 3.865 pripadnika, koja je
imala gore naznačeni zvanični naziv.Nakon
Zagreba Pukovnija je u okolici Beča imala dodatnu obuku i pripremu za odlazak na Istočno
bojište.Na ispraćaju postrojbe nazočili su isključivo najviši predstavnici političke i vojne vlasti.
Postrojba je vodila borbe na Istočnom bojištu
od kolovoza 1941. do poraza kod Staljingrada početkom veljače 1943. Glavni stožer MINORS-a 14. veljače 1943. donio je odluku o
prestanku djelovanja 369. pojačane (hrvatske)
pješačke pukovnije.
Većina pripadnika Pukovnije koji su se vratili u
Hrvatsku upućeni su u Stockerau u Austriji. Veliki broj pripadnika Pukovnije zapao je u sovjetsko zarobljeništvo, gdje je prema zarobljenicima odnos bio korektan. Upućeni su u zarobljenički logor Beketovka na rijeci Volga.
Dana 17 studenoga 1943. sovjetska je vlada
donijela odluku o ustrojavanju jugoslavenske
postrojbe u SSSR-u, a većinom su je sačinjavali bivši legionari iz 369. pukovnije. Ovaj odred
je prerastao u brigadu koja je službeno ustrojena 1. lipnja pod nazivom „Prva brigada NOV
u SSSR-u“. U travnju 1944. Brigada i Nastavni
centar broje 2.401 pripadnika. Sačinjavali su
je Slovenci, (40%) Hrvati (39%), Srbi (13%) i
ostali. Dana 13. studenog 1944. Brigada je ušla
u sastav 23. udarne srpske divizije. U borbama
kod Čačka imala je znatnije gubitke. Nakon
toga smijenjeni su i potom streljani neki od njezinih zapovjednika, a strijeljan je i don Ante Vajs,
nekadašnji pukovnički vojni dušobrižnik. Nakon borbi za Slavonski Brod u studenom 1945.
brigada je raspuštena.
Kako vidimo iz prije citiranog, nigdje se ne
spominje Crkva, crkveni velikodostojnici, crkvena društva i slično, koji bi imali bilo kakvu ulogu u poticanju, organiziranju i slanju hrvatskih
mladića u rat na Istočno bojište.
SJEĆANJE LEGIONARA
VINKA KOKEZE NA DOGAĐAJE
OD 1941. DO 1946. GODINE
„Prilikom kapitulacije Kraljevine Jugoslavije
1941. bio sam u protuavionskoj bateriji na Montovjerni.
Iza prevrata sam stalno bio doma. Dana 2. srpnja 1941. otišao sam u Zagreb gdje sam ostao svega tri dana i onda sam došao kući. Tih
dana sam se kupao na željezničkoj banji u
Gružu i tu slušao razgovore od zeta Bjelokosićeve sestre. On je govorio i vodio razgovor o
tome kako su dobrovoljci u prvom ratu dobro
prošli. Uvečer istoga dana i daljnja dva dana
o tome se vodila debata između više mladića
Mišljenja, stavovi i gledišta objavljena u rubrici Pisma čitatelja i reagiranja nisu stav Uredništva.
iz Gruža i to uglavnom: Uđa Šoletića, Boža
Meića, Salka Begovića, Nikše Bjelokosića, Frana Milovića i Antuna Matkića.
Najviše se govorilo o dobrovoljcima itz Prvog
svjetskog rata.
U to sam vrijeme hodao s malom Korčulanin
iz Grada. U nedjelju 13. srpnja 1941. iz Grada sam u Gruž došao kasno uvečer. Oni su
bili na stanici u gostionici „Zagreb“ kod Luke
Butigana koji je isto bio u toj klapi.
Kada su vidjeli da idem doma skočili su na
mene, odvukli me u svoje društvo govoreći
mi da sam veliki kukavica, da se bojim s njima
poći na front. Poslije puno nećkanja rekao sam
im da nikad nisam bio kukavica i pristao sam
poći s njima 14. srpnja 1941. godine. Razdvojili smo se tek 2 sata poslije ponoći. Tada
sam pošao doma spavati.
Tog dana, 14. srpnja 1941., u sedam sati ujutro
iz Grada smo pošli put Trebinja. Moj mlađi brat
je kasnije došao za nama.
U Zagrebu smo ostali tek nekoliko dana dok
se nije formirala dobrovoljačka postrojba za
Istočni front. Prvo smo iz Zagreba pošli u sjevernu Austriju (Kauhole, Alestain i Grfritz), gdje
smo imali logor za egziciranje. Nakon 27 dana
pošli smo vlakom na front u Besarabiju. Naš
front bio je 70 km. ispred sela Kocobojevka,
na pravcu Veliki grad, a odatle smo pošli prema Harkovu. S Harkova smo svi krenuli prema Rostovu. Sjeverno od Rostova, na Matijevu Kurganu, bili smo dva dana prije Božića
1941. pa sve do siječnja 1942. Onda smo
odatle u siječnju krenuli natrag. Kretali smo se
prema gradu Grisino u Ukrajini. Tiu smo
zaustavili ruski front do 17. svibnja 1942. Tu se
nalaze sela Federovka, Mihajlovka, Golobovka i Nova Bezabotovka.
Dana 28. veljače 1842. bio sam ranjen uslijed
jake ruske ofanzive. Iz bolnice sam se vratio
na stari položaj tek 27. travnja 1942.
Na šire Harkovo područje započela je ruska
ofanziva 17. svibnja 1942. godine, a zatim se
proširila prema Voronezu, gdje sam opet bio
ranjen. Nakon oporavka vraćen sam na Don.
Tada sam dezertirao, ali me je vojna policija
uhitila pa sam izveden na suđenje. Osuđen
sam na šest mjeseci strogog zatvora. Međutim,
nakon dva dana naša je postrojba krenula prema Donu i Staljingradu. Tada mi je rečeno, ako
se popravim, da će mi ta kazna biti ukinuta.
Nikša Bjelokosić se vratio doma 1942., jer je
bio ranjen u Ukrajini, a Pero Kojaković je poginuo po povratku s odsustva i to nakon sedam
dana U to je vrijeme poginuo i Pero Radulović
iz Osojnika.
Na Staljingradu smo bili od srpnja 1942. do
siječnja 1943. Brat mi je poginuo na Staljingradu. K Rusima sam prebjegao 27. XII. 1942.
i bio s njima u njihovoj 251. diviziji. Onda sam
dobio tifus, pa sam 27. dana po oboljenju dospio u logor koji se nalazio 175 km. sjeverno od
Staljingrada. U tom sam logoru prebolio tifus,
a onda sam zbog slabe uhranjenosti u svibnju
mjesecu prebačen na Ural u bolnicu. S Urala
sam u studenom 1943. poslan u Jugoslavenski odred koji je započeo s formiranjem u
dvadeset sedmom logorskom odjeljenju.
Postao sam komandant tog logora i u njemu
bio do kolovoza 1945. godine. U njemu je bilo
četrnaest nacija. Nakon što sam u kolovozu
1945. obolio od upale pluća poslan sam na
oporavak u specijalni sanatorijum koji se je
nalazio oko 400 km. na jugu. Moj oporavak u
tom sanatoriju trajao je dva mjeseca. Po
ozdravljenju sam prebačen u logor 178 u gradu
Rjazanju. U tom sam logoru radio na tehničkim
poslovima za Narodni komesarijat unutrašnjih
djela sve do 4. siječnja 1946. godine. Nakon
toga sam, na moje traženje, otišao u domovinu, a po odobrenju komandanta. Kao komandant transporta pod brojem 52009 krenuli smo
za domovinu u koju sam stigao 22. veljače
1946. .
Prije toga sam s potporučnikom izaslanikom
Petrom Skorohodovim bio nekoliko dana u
Petrogradu. On je odatle pošao za Rusiju, a ja
sam deveti dan krenuo kući. Kad sam došao
u Sarajevo bio sam trideset i jedan dan
zatvoren u okružnoj OZN-i bez ikakvih ispitivanja. Tu su mi deset puta govorili: ideš danas
doma, ideš sutra doma. Iz Sarajeva sam
sproveden u Mostar. Nisam bio vezan. U Mostaru sam bio jedan dan, a onda sam sutradan,
opet nevezan, sproveden u Dubrovnik. U Dubrovniku sam u OZN-inu zatvoru bio pet dana,
a onda sam pušten kući.
Po mom sjećanju ovako su završili dubrovački dobrovoljci na istočnom frontu:
1. Petar, KOJAKJOVIĆ, Župa dubrovačka,
poginuo je u Perekapki (5. 9.) 1942.,
2. Jakov LUČIĆ, Župa dubrovačka, došao sa
mnom kući iz Rusije, 22. veljače 1946.
3. Ilija TURČINOVIĆ, Župa dubrovačka, ne
znam što se s njim dogodilo,
4. Andrija TURČINOVIĆ, Župa dubrovačka, ne
znam što s njim dogodilo,
5. Mišo KRISTOVIĆ, Župa dubrovačka, umro
od tifusa u logoru 1943. god.
6. Andrija KULIŠIĆ, umro od tifusa 1943. u logoru u SSSR-u,
7. Pero VLAŠIĆ, Župa dubrovačka, otišao na
odsustvo i nije se vratio nazad,
8. ŠETALO, Župa dubrovačka, vratio se iz
Rusije prije mene,
9. Marin LALE, Župa dubrovačka, umro od
tifusa 1943. u SSSR-u,
10. Nikša BJELOKOSIĆ, Gruž, otišao 1942.
ranjen doma,
11. Vinko KOKEZA, Gruž, došao doma 22. veljače 1946.,
12. Josip KOKEZA, Gruž, poginuo 1942. godine
13. Marinko OREPIĆ, Gruž, umro od tifusa u
logoru,
14. MATIĆ (mlađi), Gornji Brgat, ne znam što
se s njim dogodilo,
15. Stijepo KOLENDIĆ, Donji Brgat, ne znam
što se s njim dogodilo,
16. Ivo KOLENDIĆ, Donji Brgat, ne znam što
se s njim dogodilo,
17. Ivo KRALJIĆ, Donji Brgat, ne znam što se
s njim dogodilo,
18. Pasko NADRAMIJA, Gornji Brgat, umro od
tifusa 1943. u logoru,
19. Nedjeljko NADRAMIJA, Gornji Brgat, otišao 1942. doma ranjen i nije se vratio nazad
20. Pero RADULOVIĆ, Osojnik, umro 1942. u
Voložanskom,
21. DEDO, Osojnik, umro od tifusa 1943. godine
22. Luka BUTIGAN, Gruž, vratio se u Zagreb
1941.,
23. FRATAR, iz Male Braće, vratio se doma
1942. godine.
Uredništvo pridržava pravo kraćenja i opreme tekstova. Rukopisi i fotografije se ne vraćaju.
Uđo ŠOLETIĆ, Salko BEGOVIĆ, Božo MEIĆ,
Frano MILOVIĆ, i Antun MATKIĆ bili su rekli
da će doći za nama u Trebinje, ali nijesu došli
i tako smo mi za Zagreb krenuli bez njih. Neki
dan sam govorio s Božom MEIĆEM i tada mi
je rekao da su neki od njih krenuli iza nas, ali
da ne zna dokle su stigli, pa da su se vratili
doma.
U Dubrovniku 1946. godine.“
Kako je vidljivo iz izloženog sjećanja, legionar
Vinko Kokeza ne spominje ni crkvu ni križare
kao agitatore i organizatore za odlazak dubrovačkih mladića na istočno bojište. Ova štura
ispovijest Gružanina Vinka Kokeze, bez vidljivih emocija, samo sa nekoliko golih činjenica
i datuma, ipak oslikava svu slojevitost i
složenost tih događaja i pojedinačnih sudbina. On je s nepune 24 godine, pod pritiskom i
nagovorom svojih vršnjaka, uz piće, pristao
krenuti u neizvjesnost. Također ovo sjećanje
ukazuje na zablude kada se potencirala priča
o dobrovoljcima I. svjetskog rata, koji su tobože
dobro prošli. Neki su, moguće je, zbog materijalnih razloga odlučili poći na front. Ipak, svaka sudbina je zasebna priča. Zašto je npr. Pero
Kojaković nekad član HSS-a napustio Radićevo mirotvorstvo da bi pred drugi svjetski rat
postao zakleti ustaša. Je li možda na to utjecala sve izraženija velikosrpska politika kroz
Zetsku Banovinu.
Nešto o dubrovačkim Križarima
Za razliku od srednjovjekovnih križara, čije je
sredstvo borbe bilo koplje i mač, moderni
križari 20. stoljeća za glavno oruđe svoje borbe,
za očuvanje vjere i njezinih sadržaja u obitelji i
društvu, je molitva, tj. osnovni duboki vjerski
život s Kristovom dušom. Putem katoličkog tiska hrabri se katolička obitelj na čuvanje vjernosti sakramenta, da svoju vjeru čuvaju od liberalnih misli i učenja, te da ostave štetne običaje
koji sve više prodiru u moderno društvo. Dakle, drže se misli Francuza Sauve-a koji kaže:
„Oslabi li molitva u kojoj duši ili narodu, svega
se je bojati.“ Na takvom nauku nastala je
Križarska organizacija i križarska društva i u
Dubrovniku, početkom 30-ih godina 20. stoljeća. Program ovih križarskih društava je proslava vjerskih blagdana, predavanja s vjerskom
tematikom, upoznavanje života svetaca, stalna molitva itd. A, što se tiče politike od nje se
izričito distanciraju.
Ne ustaškom pozdravu Za Dom spremni
Na sjednici Križarskog Okružnog odbora Dubrovnik, koji je održan 25. srpnja 1941. godine, čiji je član Vel. O. Perica, i koji je nazočan
tom sastanku, konstatira se njihovo zapažanje
kako ustaški pozdrav - Za Dom spremni – sve
više ulazi u javni, društveni i privatni život i da
pomalo isključuje pozdrave do sada uobičajene, te je na toj sjednici K. O. O. Dubrovnik
zaključeno da križarski pozdrav - Bog živi – ne
smije biti potisnut već da ga treba stalno upotrebljavati i u svakoj prigodi se njime služiti,
kako u javnom tako i privatnom životu.
Ove događaje, kao i druge događaje iz povijesti Dubrovnika tijekom II. svjetskog rata (kao
i međuratne povijesti) treba i dalje istraživati i
rasvjetljavati, temeljem dokumenata i izvorne
građe. Za povjesničare posla na pretek.
Ivo Dabelić
GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014.
3
PISMA / REAGIRANJA / PRIOPĆENJA
OSVRT NA PODMETANJA
Godinama se uporno i bezočno
ponavljaju iste podvale
U tim objedama g. Vitomir Bajac posebno izdvaja dvojicu među nama, hrabro, onako junački, ne spominjući
imena, ali s autoritetom sveznadara, da je jedan dezerter, a drugi da je 1992. god. nečasno otpušten iz HV-a pa
se pita u čudu kakvi su to kriteriji dodjele!?
Na tiskovnoj konferenciji u Zagrebu, a u sk- ovakvim rabotama vičnijih tj. iskusnijih sudi- Protiv gospodina Vitomira Bajca, ću podnilopu prosvjeda dijela braniteljske populacije onika “Pressice”, pa se pobojao da će os- jeti kaznenu prijavu za narušavanje ugleda i
u šatoru pred Ministarstvom branitelja, dana tati nezamijećen i u anonimnosti se vratiti časti, za sramoćenje i povredu dostojanst06.11.14., kao gost sudjelovao je i g. Vitomir svojim sumišljenicima, koji godinama upor- va.
Bajac, (presjednik HVIDRE DNŽ) a ne Bajač no i bezočno ponavljaju iste podvale, nada- Doduše dajem mu još jednu priliku da opokako su novinari pogrešno izvijestili.
jući se da će kao i do sada uvijek “proći lišo” zove svoju izjavu, da se ispriča i iskaže žalOčito nevičan takvim događanjima i krup- i neodgovorno nastaviti s istom praksom.
jenje za ovakav nepromišljeni i neodgovorni
nijim igrama u pozadini, a želeći zaslužiti koju A to je moguće, među ostalim i zato jer je istup.
minutu medijske slave i kočoperno skrenuti naše pravosuđe nažalost i dalje nedoraslo Mislim da mu je to najelegantniji i najjeftiniji
pozornost na sebe, poslužio se neistinama svojoj ulozi pa se predmeti i dalje “kisele po način da izađe iz ove situacije u koju se latj. notornim lažima i klevetama. Što ga je na ladicama” od “nemila do zastare” i omo- komisleno doveo, zbog tko zna kojih porito, pored više nego očite zavisti i ljubomore, gućuju ovakvima da se nekažnjeno va, jer su sudski troškovi prilično veliki, a
onog “famoznog” hrvatskog jala, navelo da iživljavaju na kome hoće, kad hoće i kako oglasni prostori za ispriku skupi, a ni kazne
se tako neodgovorno i nepromišljeno utekne hoće.
nisu uvijek simbolične.
rekla-kazala argumentima, a u cilju da oblati Naime, pred oko četiri godine sam protiv Također na sudu vrijede dokazi i svjedoci, a
skupinu, prethodnog dana zasluženo odlik- jednog drugog iz “sličnog ambijenta” pod- ne vlastite impresije i “rekla-kazala” arguovanih pripadnika UD HRM Dubrovnik, ne nio tužbu, koja unatoč višekratnim nastojan- menti skupljeni u dokolici, a poticani sveoznam.
jima, nije do danas vidjela svjetlo dana
pćom ljubomorom i željom da se napakosti
U tim objedama posebno izdvaja dvojicu Stoga ovim putem pozivam institucije sus- nekome ili da mu se makar malo zagorča
među nama, hrabro, onako junački, ne tava da stvarno već jednom počnu raditi svoj život ili mu makar prisjedne poneka pa i
spominjući imena, ali s autoritetom svezna- posao za koji ih građani RH biraju i plaćaju zaslužena proslava.
dara, da je jedan dezerter, a drugi da je 1992. (sve teže i teže). I to prije svega sudove, ali i Nadam se da će ubuduće, svi koji bi krenuli
god. nečasno otpušten iz HV-a pa se pita u Ministarstvo pravosuđa. Jer, da su oni ovakvim nezrelim i zlonamjernim koracima
čudu kakvi su to kriteriji dodjele !? Zna čovjek odradili svoj posao kako treba, do ovakvih ipak više voditi računa, ako ne o časti ljudi, a
znanje, zna sve, ali ne navodi imena, još užarenih situacija koje šalju ružnu sliku u ono barem o vlastitoj vjerodostojnosti ili barmanje djela, a ponajmanje podastire doka- svijet, a još više proizvode nelagodu u društ- em vlastitom džepu.
ze.
vu i nedopustivo se nabacuju blatom po
Želimir Čizmić, predsjednik UD HRM
Možda je na takvu difamaciju bio ponesen i radišnim, čestitim i a proteklog tjedna smo
Dubrovnik, prvi zapovjednik HRM
činjenicom da je u društvu “nabrijanijih” i svjedočili i zaslužnim ljudima.
Dubrovnik 1991.g.
PRIOPĆENJE KLGB SRĐ JE GRAD
PRIOPĆENJE DPDS-a
Tko ne želi poštivati našu i svjetsku
baštinu, nije ni trebao investirati
Radovi i
donacija
Činjenica da je Hrvatska u krizi, onoj
političkoj, ekonomskoj, ali i moralnoj, čini
se, pogodno je tlo za one investicije koje
će nas vrlo skoro preskupo stajati
KLGB Srđ je Grad ovim putem iznosi najoštriji
prosvjed protiv politiziranja stručnog mišljenja
Konzervatorskog odjela u Dubrovniku u kojem
se ukazuje na devastaciju jednog dijela naše
zaštićene baštine, a to je tvrđava Imperijal.
U stručnom mišljenju Odjela stoji da ovo
predloženo projektno rješenje: „ne uvažava prepoznate vrijednosti kulturnog dobra, njegov povijesni, arhitektonski i memorijalni značaj i nije
izrađeno u skladu s etičkim principima konzervatorske teorije i prakse.“
Nakaradnost projektnog rješenja nagrđuje tako i
dio naše baštine, vrijedan dio povijesti arhitekture, kao i memorijalna obilježja Domovinskog
rata, i to nonšalancijom kakvoj nema premca. Jednako tako, medijski senzacionalizam, kojim se
stvara javni linč na konzervatore, cilja upravo na
to da njihovo stručno mišljenje bude izmijenjeno,
4 GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014.
a konačnu ćemo cijenu platiti upravo mi, građani.
Naime, ako se bude nijekala stručna kompetencija našeg Konzervatorskog odjela sve će biti
provedivo samo zbog političkih pritisaka u režiji
režirati tzv. Investitora, ovih danas i onih od sutra.
Borba za autonomiju stručnih institucija, borba je
za našu budućnost! Investitorima mora biti od
početka jasna jedna stvar, a to je da tko ne želi
poštivati našu i svjetsku baštinu, nije ni trebao investirati.
Naposljetku treba primijetiti da ovi sramotni pritisci koje možemo pratiti kroz tiskane i druge medije
postaju sve jači i jači kako se bliži monitoring
UNESCO-a, a samim time i nužnost izrade studije
utjecaja na baštinu.
Činjenica da je Hrvatska u krizi, onoj političkoj,
ekonomskoj, ali i moralnoj, čini se, pogodno je tlo
za one investicije koje će nas vrlo skoro preskupo
stajati.
KGLB Srđ je Grad stoga poziva građane da i dalje ostanu budni i što aktivnije sudjeluju u procesima koji već danas određuju našu budućnost.
KLGB Srđ je Grad
Počeli su radovi na sanaciji
zida u ulici Celestina Medovića
(ispod Minčete) koje financira
Društvo prijatelja dubrovačke
starine. Naime, Društvo je prihvatilo zamolbu Komunalnog
odjela Grada Dubrovnika da
statički učvrsti i uredi zid koji je
u jako lošem stanju. Radove
vrijedne 200.000 kuna izvodi
tvrtka CON-TEH d.o.o. iz Dubrovnika.
Uz donaciju od 90.000 kuna za
sanaciju vlage samostana Sestara od Sigurate, treba istaknuti da je Društvo na zamolbu
komunalne tvrtke „Boninovo“
financiralo sanaciju oborinske
odvodnje na groblju Boninovo.
Radove vrijedne 90.000 kuna
izvodila je tvrtka Medius d.o.o.
Uprava DPDS-a
PRIOPĆENJE GO HSS-a DUBROVNIK
Intendant na grbači
seljaka, ribara, ugostitelja
Dok sve nabrojene skupine višestruko koriste brand
Dubrovnik pa bilježe poraste prometa i gostiju od žičare,
restorana, muzeja, zidina jedini koji svake godine
prodaju sve manje, a podijele što više karata su upravo
predstave Ljetnih igara
Kada je Sv. Vlaho po tko zna koji
put učinio čudo, zaustavio kišu i
pustio umjetnike da uđu neometano u grad mislili smo da nas
očekuju najspektakularnije Dubrovačke ljetne igre dosada.
Velika financijska sredstva, rekordna turistička godina, spremnost gospodarskih subjekata na
suradnju te najljepši grad svijeta
na dlanu za svakog bi intendatna predstavljali izazov gdje neuspjeh nije opcija. Za uspjeh su
bili spremni svi; odvojili su ugostitelji, trgovci, seljaci, ribari, proizvođači...
Dubrovnik je uspješan upravo
radi kohabitacije između sporta,
kulture, turizma i gospodarstva,
jer opstati kroz stoljeća i biti uspješan je bilo moguće jedino
zajedno. Veliki broj povratnih
pisama zahvale svjetski poznatih
ljudi koji su boravili u našem
gradu daje nam za pravo reći da
svakoga dočekamo veselo i sus-
retljivo kako mi Dubrovčani i znamo. Kako zaboraviti pohvale
kancelarke Markel, velike sportske čelnike, gospodu Eclestonea,
Todta, Platinia, Schweinsteigera,
vjenčanje stoljeća Fabiole Beracase, japanskog princa i
princeze i još mnoge druge koji
nose nezaboravne dojmove u
svoje zemlje?! Ne, oni nisu imali
posebne zahtjeve kao što su
kavijar, svilene postelje, zaštitari
ili luksuzne limuzine.
Nisu im smetali gosti, zabavljači,
restorani, buka ali ni zatvorene
ceste zbog Igara, već su se divili
upravo onoj netom spomenutoj
kohabitaciji.
Nisu nikome, sve dok ovo ljeto
nije glasno zagrmio gospodin
Krešimir Dolenčić svaki put kad
bi se bavio svim osim onim zbog
čega je dobro plaćen, a to je
posao intendanta. Zar četvrtina
Proračuna Grada Dubrovnika,
koliko se izdvaja za kulturu, nije
dovoljno? Zar milijunski iznosi
koji se troše samo na predstave
nisu dovoljni?
Sam sadržaj ovogodišnjih Dubrovačkih ljetnih igara nije bio
nezaboravan; većinu smo izvedbi već i zaboravili, a još nismo
ozbiljno zašli ni u duge rukave.
Zamislite samo da Gradska uprava vodi grad kao što je dotični
gospodin vodio ovogodišnje
Ljetne igre. Bi li bilo manjeg prireza, subvencija za zračni, cestovni i morski prijevoz, potpora
za studente i novozaposlene,
potpora umirovljenicima, novca
za slabe i nemoćne, igrališta za
djecu, parkova, trgova, šetnica,
prometnih rješenja??
Budimo realni, nitko od turista u
Dubrovnik ne dolazi ni zbog Ljetnih igara, ni žičare, ni određenog
restorana, ni muzeja i slično.
Dolaze zbog branda zvanog Dubrovnik.
Dok sve nabrojene skupine višestruko koriste brand Dubrovnik
pa bilježe poraste prometa i gostiju od žičare, restorana, muzeja, zidina jedini koji svake godine prodaju sve manje, a podijele
što više karata su upravo predstave Ljetnih igara. Zar to nije
odgovornost upravo intendanta,
kao i činjenica da svakoj premijeri prethodi veliko uigravanje
visokobudžetnih i najboljih hrvatskih glumaca, a ista se izvede
APEL DRUŠTVA PRIJATELJA DUBROVAČKE STARINE-OBNOVA TVRĐAVE IMPERIAL NA SRĐU
Autentičnost je najveći kapital naše
arhitektonske i svekolike baštine
Bilo bi dobro i korisno, a i osnažilo bi osjećaj samodostojanstva, prisjetiti
se ne samo prostorne i krajobrazne važnosti i vrijednosti, već simboličke
snage Srđa kroz povijest Dubrovnika, posebno u suvremenosti
Društvo prijatelja dubrovačke starine, kao
osvjedočeni, provjereni i afirmirani zaštitnik
dubrovačke povijesne baštine, radeći niz
desetljeća vrlo uspješno na zbrinjavanju
spomenika kulture i one materijalne i one
nematerijalne, upućuje javnosti ovaj apel u svrhu obrane tvrđave Imperijal na Srđu,
kojoj prijeti potpuna degradacija i uništenje.
Sukladno medijskim objavama , neviđenoj
PR kampanji, koja želi impresionirati javnost
glamuroznim predstavljanjima budućeg izgleda i namjene moćne i vrijedne tvrđave
ponad Dubrovnika, a sve u svrhu ostvarivanja profita investitora, kampanje koja lije
krokodilske suze oko antipoduzetničke i antiinvenstitorske klime „tako karakteristične
za Hrvatsku“, na djelu je i neprimjereno manipuliranje Dubrovniku svetim stvarima.
Nakon ispravne i potpuno utemeljene
odbijenice idejnog rješenja za rekonstrukciju tvrđave „Fort Imperial“ na Srđu, koju su
potpisali dubrovački konzervatori, u skladu
s etičkim i moralnim kodeksom svoje struke
s čijim se stavom u potpunosti slažemo i
podržavamo ga, za tvrđavu na Srđu valja
se iznova boriti. To nije puka odbijenica sastavljena u „tri reda“, već presedan. Projektant prilaže prijedlog konzervatorskih smjernica, kojih se uopće ne pridržava u izradi
idejnog projekta!
Sa Srđa, te nulte vizure Dubrovnika s
tvrđavom Imperial kao dostojnim i prirodnim nastavkom Gradskih zidina, hoće se
dokidati integritet i cjelovitost izvrsne tvrđave
s francuskom jezgrom i austrijskom nadogradnjom i usavršavanjem iz 19. st., na
način da od nje ostane samo opna. Lijepa
i zamamna opna i ljuska sve više postaje i
Grad u zidinama, a svjedoci smo u što je
pretvorena predutvrda Revelin, i to davno
prije njegove današnje prostituirane
namjene. Ako se onda pogriješilo, ne znači
da se u ovom, našem vremenu mora
samo te godine i naredne godine opet idu nove premijere?
Jesmo li ipak toliko bogati da na
grbači seljaka, ribara, ugostitelja i trgovaca izdvajamo za ovakvu vrstu iživljavanja? Očekivali
smo napredak u smislu dnevnih
predstava kao novog vida
promidžbe pa da i „mrski gosti s
kruzera“, kako ih je dotični volio
zvati, dobiju priliku uživati u onome što je on tako vrijedno
pripremao. Očekivali smo da
pored dramskih i tragičnih
sadržaja gledateljima bude ponuđen neki opuštajući i komični
sadržaj.
Zbog svega ovoga sigurni smo
da se svaki vlasnik privatnog
smještaja, ugostiteljskog objekta, suvenirnice, ali i svi oni koji
od istih žive i imaju primanja osjećaju kao da im je Krešimir Dolenčić opalio pljusku. Najveći
apsurd je da su mu smetala upravo ona mjesta na kojima je tako
često bio u veselom stanju.
Opijenom u zagrljaju jeftinog
brandija najlakše je bilo okriviti
Dubrovnik i Dubrovčane za vlastiti neuspjeh. Ipak, zrno skromnosti prekriveno bahatim stavom
je ipak njegova ostavka što,
smatramo, jasno govori kako on
iz potencijala zvanog Dubrovnik
ne može više, bolje, pozitivnije.
Željko Raguž, predsjednik
GO HSS Dubrovnik
provesti „revelinizacija“ tvrđave Fort Imperial na Srđu.
Bilo bi dobro i korisno, a i osnažilo bi osjećaj samodostojanstva, prisjetiti se ne
samo prostorne i krajobrazne važnosti i vrijednosti, već simboličke snage Srđa kroz
povijest Dubrovnika, posebno u suvremenosti. Mi, u Društvu prijatelja dubrovačke starine itekako pamtimo i osjećamo ulogu i moć Fort Imperiala u Domovinskom ratu i herojske dionice naših branitelja na Srđu. I upravo stoga nužno je očuvati dignitet prostora i memorije tog za Dubrovnik posvećenog mjesta. I slijediti
naputke konzervatora da se u središnjem
dijelu tvrđave zadrži muzejska namjena
kao primarna, uz ostale prihvatljive
izložbene, informativne, edukacijske i kulturne sadržaje.
Masiv Srđa protagonist je svake vizure Dubrovnika, jer mu je kolijevka, zaklon, štit i
obrana. Pa tako i tvrđava Imperial. Nije stoga nepotrebno još jednom podcrtati: autentičnost je najveći kapital naše arhitektonske i svekolike baštine!
Dobrohotnim okom gledamo na skori
dolazak UNESCO-ve misije u Dubrovnik,
no za svoju baštinu izborit ćemo se sami,
vlastitim snagama i znanjem, privrženošću
i ljubavlju - svemu usprkos!
Društvo prijatelja dubrovačke starine
GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014. 5
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMNAZIJA
članica udruge Adriatic International School
ZAHTJEVNI GIMNAZIJSKI PROGRAM
Cijeli niz zanimljivih vannastavnih događaja
Privatna gimnazija će svaki mjesec svoje učenike voditi u po jedno novo mjesto
konkretnog života i rada, kako bi bili upoznati sa što više raznovrsnih životnih
segmenata i profila poslova
Iako često opterećeni zahtjevnim gimnazijskim programom učenici
Privatne gimnazije i njihovi profesori pronalaze vremena i načina
da vidike svog odgoja i obrazovanja, kao i svih dosadašnjih godina, aktivno šire sudjelujući u ponuđenim aktivnostima u našoj
lokalnoj zajednici. Osim toga i
sama škola redovito organizira
vannastavne aktivnosti i posjete
za koje smatra kako mogu kvalitativno doprinijeti konkretnom i
životnom odgoju naših učenika.
Tako su primjerice ovih dana
učenici drugog i trećeg razreda,
te nekolicina maturanata zainteresiranih za studij prava, zahvaljujući susretljivosti Općinskog suda u Dubrovniku, sudjelovali u svojstvu javnosti na
jednom od suđenja. Gotovo niti
jedan učenik, osim u televizijskim serijama ili filmovima, nije
RADOSNI HUMANITARNI SUSRET U DUBROVAČKOJ PRIVATNOJ GIMNAZIJI
Najbolja je pedagogija srca!
Vrtićka djeca, osnovnoškolci i srednjoškolci okupljeni oko dobrote
se dosada u stvarnosti susreo
sa sudskim procesom. Slučaj
kojemu smo prisustvovali već je
u poodmakloj fazi, te se na sljedećem ročištu očekuje izricanje presude. Učenicima se uvodno i na kraju obratio sudac kojemu je slučaj povjeren, te im je u
uvodnoj riječi objasnio funkcioniranje suda, tijek suđenja, njegove faze i moguće ishode.
Učenici su upoznati s konkretnim slučajem, te su jednoglasno zaključili kako je ovakav vid
nastave ne samo potreban i zanimljiv već uistinu višestruko
koristan. Privatna gimnazija će
svaki mjesec svoje učenike
voditi u po jedno novo mjesto
konkretnog života i rada, kako
bi bili upoznati sa što više
raznovrsnih životnih segmenata i profila poslova. U studenom
Najmlađi Dubrovčani iz dječjeg vrtića „Radost“ su
na inicijativu svojih teta, ujedno odgojiteljica u katoličkoj vjeri – Vesne Ribić i Dijane Tot posjetile Dubrovačku privatnu gimnaziju. Ovaj radosni susret
raznih naraštaja dubrovačke djece i mladih odvio se
u okviru već ranije započetog projekta: „Narukvica
dobrote – Šalji dalje!“ Narukvica koja pokreće lanac
dobrote i pomaganja iz Amerike je u Hrvatsku stigla
preko plesnog studija „Jump“ iz Koprivnice, da bi je
oni u svojoj misiji dobrote prenijeli u Dječji vrtić
„Vrapčić“ iz Drnja. Iz „Vrapčića“ narukvica je doputovala preko dobrih dječjih ruku i jesenske katehetske
škole do dubrovačke „Radosti“. Mnoga znana i
neznana dobra djela su pokrenuta. Primjerice, pomogli su udruzi „Debra“ – koja pomaže djeci „leptirima“. Tete Vesna i tete Dijana sa svojom dječicom
nisu stale. Otvorili su svoja srca i žele slati dalje
narukvicu dobrote i na taj način donositi radost drugima, jer kako kažu: „Najbolja je pedagogija srca!“
Narukvica im je donijela mnoga nova zanimljiva poznanstva i prijateljstva, sve do Ugande. Sudjelovali su u
akciji za Tijana, u akcijama dubrovačkog Caritasa,
udruge „Poseban prijatelj…“ Puno je lijepih i dobrih
stvari krenulo iz vjerske skupine Dječjeg vrtića „Ra-
PROJEKT MULTIKEY – ERASMUS +
Krenula realizacija
Kao što smo već javili Dubrovačka privatna gimnazija dobila
je sredstva iz fondova Europske unije – Erasmus + u sklopu Multikey projekta za obrazovanje i međunarodnu
razmjenu. Nakon sastanka u Agenciji za mobilnost u Zagrebu te potpisivanja ugovora, predstavnice naše škole koordinatorica za projekte Leona Ribić i administrativna tajnica
Ivana Laća otputovale su u Varšavu gdje je 29. i 30. listopada održan prvi sastanak svih koordinatora i sudionika u
projektu Multikey. Nazočni su uz dubrovačke predstavnike bili i koordinator i ravnatelj iz Privatne jezične gimnazije
„Pitagora“iz Splita, s kojima smo cijeli projekt i pokrenuli,
te predstavnici partnerskih gimanzija iz Varšave – Poljska,
Barcelone-Španjolska, Daugavpilsa– Latvija te Alzana iz
Italije.
6
Posjetite nas na adresi: Sustjepanska 4, ili na: www. pg-dubrovnik.net, ma
telefon i faks: 020 332 844, mobiteli: 091 3332 844 i 09
GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014.
U ŽUPI DUBROVAČKOJ I KONAVLIMA ODRŽANA 24. PO REDU
„SABATINA 2014.“
tako, planiramo posjetiti jedan
dubrovački hotel, te se upoznati s njegovim funkcioniranjem od skladišta, kuhinje, recepcije do menadžera i direktora. Naši su učenici, 5. studenoga sudjelovali i na zanimljivom predavanju u sklopu Festivala treće uho, u zgradi
Poslijediplomskog središta Dubrovnik, Sveučilišta u Zagrebu,
pod naslovom: Drugačija Kanada : Quebec“. Predavanje je
održao ugledni profesor s
Rochester Insitute of Technology iz Quebeca.
Naši su se učenici ovaj tjedan
odazvali i na zanimljivu te nadasve edukativnu javnu tribinu
održanu u amfiteatru Sveučilišta u Dubrovniku, pod nazivom:
“Prometna nesreća, kako spriječiti i što nakon” u organiza-
Šampioni Palihnićev Dingač
2012. i Pošip PZ iz Čare
ciji Policijske uprave dubrovačke. Na tribini su sudjelovali eminentni stručnjaci od
psihologa iz Opće bolnice Dubrovnik i docenta s Fakulteta
prometnih znanosti u Zagrebu
– stručnjaka za dinamiku vozila i predsjednika Hrvatske automobilske udruge, do policajaca i stradalnika koji su sudjelovali u prometnim nesrećama i otklanjanju njihovih posljedica.
dost“. A budući da ni „Dubrovačka privatna gimnazija“ ne zaostaje u
humanitarnom odgoju i djelovanju (adventske i korizmene humanitarne akcije, sudjelovanje u akcijama Caritasa, posjet dječjim domovima…), očito je odabir ove škole za širenje dobrih djela kao i susret
dviju odgojnih ustanova – vrtića i gimnazije – dobro pogođen događaj,
koji ćemo pamtiti i koji će uroditi plodovima. Od sada je narukvica u
rukama vjeroučiteljice Kristine i učenika prvoga razreda DPG-a , na
kojima je da u narednom razdoblju osmisle i u djelo provedu mnoge
načine prijateljskog i humanitarnog djelovanja prema potrebnima u
našem društvu. Nakon toga će učenici naše gimnazije tražiti nadahnuće kome i kako predati narukvicu dobrote dalje… U dogovoru s
vjeroučiteljicom iz OŠ Ivan Gundulića, časnom sestrom Barbarom u
susret su uključena i djeca iz osnovne škole, učenici 1. d razreda. Uz
prezentaciju humanitarne aktivnosti i sudjelovanje vjeroučitelja te
ravnatelja DPG-a Tomislava Franušića, učenici iz Privatne gimnazije
svoje su mlađe prijatelje počastili kako keksima i sokovima tako i
prigodnim programom koji se sastojao od kratkih priča, poezije i
zagonetki. Djeca iz vrtića su nam također pjevala i recitirala, a i prvašići
su poveli pjesmu: “Mi smo djeca vesela!” Zaista su posebno vesela
ova naša djeca, mala i ona nešto veća, koja žele činiti dobro i davati
se za druge… Uz pjesmu, druženje i smijeh ostvaren je jedinstveni
ugođaj malih i mladih okupljenih oko dobrote!
Radost ovog susreta dugo ćemo nositi u srcima, a zasigurno ćemo
njegove dobre plodove tek kušati narednih tjedana i mjeseci.
Dogovoren je tijek, vremenik, teme i aktivnosti za aktivan razvoj
projekta. Prvi susret učenika i profesora naših škola dogovoren je
za početak veljače 2015. godine u Barceloni. Rok za prijavu za
odlazak u Barcelonu u DPG-u bio je do 31. listopada. Učenici su
morali ispuniti zadane uvjete kako bi njihove aplikacije bile uzete
u obzir. Do 10. studenoga će biti obaviješteni o rezultatima izbora
za prvu razmjenu.
Tema radnog druženja u Barceloni, prema dogovoru iz Varšave
bit će dvojezična nasatva iz povijesti, koja je zajedničko obilježje
gimnazija iz svih pet europskih zemalja sudionica ovog hvalevrijednog međunarodnog projekta. Susret u Varšavi osim korisnih
dogovora o tijeku projekta omogućio je upoznavanje škole domaćina i grada, stjecanje novih poznanstava, razmjeni iskustava kao i
aktivnom predstvaljanju naše gimnazije i našega Grada, kojima je
pripala čast oraganizacije završne konferencije ovoga projekta za
dvije godine.
ail: [email protected]
91 1082 799
Od 6. do 8. ovog mjeseca u hotelu Astarea u Mlinima u organizaciji
Zadružnog saveza Dalmacije, a pod pokroviteljstvom predsjednika Iva
Josipovića, ministarstava poljoprivrede, poduzetništva i obrta, i turizma i Dubrovačko-neretvanske županije, održani su 24. međunarodni
susreti vinogradara i vinara „Sabatina 2014“. Uspješni domaćini tom
skupu vinogradara i vinara iz Dalmacije i drugih vinorodnih krajeva
Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Njemačke bile su općine Župa
dubrovačka i Konavle. Sabatina je, može se to slobodno reći, protekla
u znaku vinogradarstva i vinarstva Dubrovačko neretvanske županije,
jer su pobjednička vina bila upravo s juga Hrvatske, a vinari i proizvođači jakih alkoholnih pića iz naše županije od 315 dodijeljenih priznanja za vina i jaka alkoholna pića, dobili su 89 nagrada – 22 zlatne, 33
srebrene i 12 brončanih medalja i 13 diploma. Šampion crvenih vina je
dingač berbe 2012. tvrtke Pelješki vinogradar Anta Palihnića – Paka iz
Kune pelješke, a šampionsko vino u kategoriji bijelih suhih i polusuhih
vina je pošip misno vino berbe 2013. poljoprivredne zadruge Pošip u
Čari. Najbolje zadružno vino je dingač president Radović 2012. poljoprivredne zadruge Potomje koju vodi Ivica Radović iz Orebića. Najbolja dubrovačka malvasija je tezoro 2013. tvrtke Crvik vinogradi i vinarija
u Komajima, a šampion izgleda proizvoda je plavac mali – selekcija
2010. tvrtke Vina Miličić vinara Pava Miličića u Potomju. Treću nagradu
za izgled proizvoda dobio je perlan dubrovački tvrtke Silia Laeta iz Konavala. Dobitnici zlatnih medalja su poljoprivredna zadruga Dingač u Potomju za dingač 2009., PZ Pošip Čara za pošip 2013., Niko Violić Jurica za dingač Jurica 2012., OPG Miša Ledinića iz Stona za plavac mali
Gašpar Exclusive 2010., Anto Palihnič Pako za postup 2012., poljoprivredna zadruga Potomje Ivice Radovića za dingač Radović 2011.,
tvrtka Crvik vinogradi i vinarija u Komajima za pomet 2011., negromant
2011 i vilin ples 2011., vinarija Veraja iz Metkovića za chardonnay 2012.,
tvrtka Vina Rota iz Kune za plavac Rota 2012., Marija Mrgudić iz Orebića za plavac mali Marica 2012., Željko Ledinić iz Stona za prestige
2009. Sve su to priznanja za buteljirana crvena i bijela vina, a u kategoriji otvorenih vina zlatne diplome dobili su: Vasja Jurić iz Vele Luke za
plavac mali 2013. i Boris Violić iz Potomja za Chardonnay 2014. Inače
najviše medalja, čak 20, za svoje rakije i likere dobila je tvrtke Natura
Antunović, Anta i Jadrana Antunovića iz Orebića i to pet zlatnih, deset
srebrenih, tri brončane i dvije diplome. Uspješna je bila i poljoprivredna zadruga Prijatelji Lastova koja je za svoja alkoholna pića dobila jednu zlatnu, i dvije srebrene medalje.
Na ovogodišnjoj Sabatini 2014, tradicionalno su dodijeljena osobna i
kolektivna priznanja. Zlatnu amforu Sabatine dobila je Dubrovačko neretvanska županija za stalnu potporu i promicanje vinogradarstva i vinarstva, priznanje Mato Bobanović za višegodišnji samoprijegoran rad
u vinogradarstvu i vinarstvu poznati konavoski vinar Andro Crvik iz
Komaja, dok je Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo, Poljoprivrednoj zadruzi Kuna 1898. iz Kune,dodijelio priznanje kao najuspješnijoj
vinarskoj zadruzi u 2014. u Hrvatskoj.
Zanimljivo je da je Zadružni savez Dalmacije priznanje imenom Mata
Bobanovića dodjelio prvi put u čast 130. godišnjice rođenja tog Kunovljanina, koji je kao agronom i vrsni stručnjak u vinarstvu svojim djelom
dao izniman doprinos dalmatinskom i hrvatskom vinarstvu. Njegov je
stručni rad nakon II. svjetskog rata bio potpuno zapostavljen iako je
njegovo kapitalno djelo i radnje oko vina aktualno i danas, a njegove
upute i savjete slijede i primjenjuju mnogi naši vinogradari i vinari. Zahvaljujući magistru Želimiru Bašiću, vrsnom poznavatelji vinarske prošlosti
u Dalmaciji, lik i djelo Mata Bobanovića, koji je radni vijek proveo u
Splitu, doživjelo je punu rehabilitaciju i visoko je vrednovano među
vinarskim stručnjacima i stavljeno uz bok Stanka Ožanića i Stjepana
Bulića i danas cijenjenih i redovito spominjanih vinarskih stručnjaka.
Svi se slažu da je Mato Bobanović uz njih bio jednako vrijedni član tog
trolista, najzaslužniji za obnovu vinograda nakon pošasti filoksere i za
očuvanje domaćih izvornih sorti vinove loze. Poticaj za dodjelu priznanja
imenom Mata Bobanovića dali su u poljoprivrednoj zadruzi Kuna 1898,
prigodom ovogodišnjeg obilježavanja 116. godišnjice osnivanja te najstarije zadruge na Pelješcu.
Uobičajeno, za trajanja Sabatine, održano je više stručnih skupova,
također sabor vinogradara i vinara, stručni skup Savjetodavne službe,
okrugli stol u zadrugarstvu, a organiziran je i obilazak konavoskog vinogorja. Joško Jelavić
GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014. 7
GRAD DUBROVNIK
DUBROVČANI AUTOCESTOM DO SPLITA,
ŠIBENIKA, ZADRA, RIJEKE I ZAGREBA
Uz 50 posto popusta
Nakon što je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika u rujnu usvojilo prošireni pravilnik
o subvencioniranju cestarine, nova mjera
na snagu je stupila 7.studenoga pa su građanima Dubrovnika tako postale dostupne
brojne pogodnosti pri putovanju automobilom. Tim povodom gradonačelnik Grada
Dubrovnika Andro Vlahušić, pročelnik Upravnog odjela za poduzetništvo, turizam i
more Milan Perić i službenica Odjela koja
radi na zaprimanju i obradi zahtjeva Ivana
Radić održali su 7.studenoga u Velikoj
vijećnici konferenciju za novinare na temu
‘Nove mjere subvencioniranja cestarine’.
Novim pravilnikom uvedeno je sufinanciranje 50 posto cijene cestarine autoceste A1
i A6 za I skupinu vozila za građane Grada
Dubrovnika, i to za relacije od NP Karamatići
do Splita (NP Dugopolje), Šibenika, Zadra
(NP Zadar 2), Rijeke i Zagreba, za razilku
od prethode odluke koja je vrijedila samo
na relaciji Ploče-Zagreb.
Također, novost predstavlja i mogućnost
korištenja tzv. obiteljskog vozila, tako da od
sada pravo na korištenje subvencije može
imati i član uže obitelji vlasnika vozila (bračni
ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u ravnoj
liniji te posvojenici i posvojitelji), a koji također imaju prebivalište na administrativn-
om području Grada Dubrovnika, važeću
vozačku dozvolu i punomoć za upravljanjem motornim vozilom koju im je izdao vlasnik vozila (član uže obitelji) i čiji potpis na
punomoći je ovjeren od strane javnog
bilježnika.
Ova mjera izrađena je po uzoru na subvencije zrakoplovnih karata, no za razliku od
Zračnog mosta kojeg građani koriste i preko 15 tisuća puta godišnje, od uvođenja u
veljači do kraja listopada za subvencije cestarine isplaćeno je tek 157.000 kuna za
1400 putovanja.
-’Iako smo za auto cestarinu u proračunu
predvidjeli više od milijun kuna do kraja
godine nećemo isplatiti više od 250.000
kuna’, kazao je gradonačelnik Vlahušić
izrazivši nadu da će uvođenjem novih destinacija i kategorije obiteljskog automobila
ovaj model subvencije zaživjeti kod sugrađana. Najavio je i da će se u dogovoru s
HAC-om mjera proširiti na sve izlaze autocesta.
U planu su, istaknuo je Vlahušić, subvencije autobusnih karata za studente u visini
od 50 posto. Također bi trebala biti uvedena i nova mjera prema kojoj će Grad Dubrovnik svim dubrovačkim sportašima i
klubovima subvencionirati 50 posto od ukupnog iznosa troškova putovanja na
službena natjecanja. -’Tada je priča o
prometnoj izoliranosti za nas završena, ona
postaje mit, a ne stvarnost’, zaključio je.
Kako bi ostvarili pravo na subvenciju,
korisnici su prethodno dužni:
Kod Upravnog odjela za poduzetništvo,
turizam i more Grada Dubrovnika (zgrada
DURA-e, Branitelja Dubrovnika 15) popuniti i predati zahtjev za izdavanje kupona s
njihovim osobnim podacima i podacima
vozila čiji su vlasnici oni ili članovi uže obitelji, uz predočenje prometne dozvole i osobne iskaznice ili putovnice, odnosno
ovjerene punomoći kod Javnog bilježnika
za dopuštenje upravljanja motornim
vozilom te službenim dokumentom kojim
dokazuje status člana uže obitelji ukoliko
se koristi ovim potonjim pravom.
Korisnici subvencije također su dužni na
izlaznim naplatnim postajama autoceste A1
ili A6 pod uvjetima iz članka 1. ovog Pravilnika i ukoliko se radi o neprekinutom prometovanju autocestom, kao i na povratku na
NP Karamatići predati kupone na ovjeru
zajedno sa osobnom iskaznicom ili putovnicom i prometnom dozvolom.
Nakon povratka, uz tako ovjerene i potpisane kupone, korisnici subvencije dužni
su dostaviti upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more Grada Dubrovnika i
izvornik računa cestarine u oba smjera, kao
i IBAN korisnika subvencije.
Ured Upravnog odjela otvoren je radnim
danima od 9 do 12 sati, a za sve informacije
na raspolaganju je i besplatni telefon 0800
2013.
MEĐUNARODNA UDRUGA LUCI
Grad Dubrovnik izabran za
blagajnika i člana Izvršnog odbora
Grad Dubrovnik postao je član Izvršnog odbora udruge LUCI
(Lighting Urban Community International). Odlučeno je to
6.studenoga na održanoj godišnjoj skupštini u hotelu Excelsior. Kao jedini hrvatski član Dubrovnik je u Izvršni odbor
udruge, koja okuplja gradove i stručnjake iz područja rasvjete iz cijelog svijeta, izabran uz sedam gradova. To su, redom, Eindhoven (Nizozemska), Glasgow (Škotska), Lyon
(Francuska), Jyvaskyla (Finska), Leipzig (Njemačka), Seoul
(Južna Koreja) i Ghent (Belgija). Uz članstvo u Izvršnom odboru LUCI-a, Dubrovnik je izbran i kao blagajnik Udruge. Grad Dubrovnik natjecao se i za potpredsjedničko mjesto, no tajnim glasovanjem ta je titula pripala Eindhovenu. Novi predsjednik LUCI-a
je Johan Nyhus, zamjenik gradonačelnika Gothenburga. Gradonačelnik Andro Vlahušić tijekom svog govora podsjetio je kako
je Dubrovnik član LUXCI-a već četiri godine te kako će i dalje nastaviti provoditi mjere energetske učinkovitosti na sustavu javne i
dekorativne rasvjete. Najavio je i mogućnost održavanja Light fes-
tivala. Za sudionike je nakon generalne skupštine u tvrđavi Revelin održana svečana večera. Nagrade LUCI city.people.light za
najbolja rasvjetna rješenja dodijeljena su na ceremoniji u Kazalištu Marina Držića. Podsjetimo, Grad Dubrovnik je od 5. do 9. studenoga bio domaćin redovnoj godišnjoj skupštini udruženja LUCI
(Lighting Urban Community International), a tijekom četiri dana
ugostio je više od 150 stručnjaka iz područja javne i dekorativne
rasvjete te predstavnike 35 svjetskih gradova.
6.STUDENOGA 2014.
Gradonačelnik Vlahušić otvorio godišnju skupštinu udruge LUCI
8
Gradonačelnik Grada Dubrovnika Andro
Vlahušić otvorio je 6.studenoga redovnu godišnju skupštinu udruge LUCI ((Lighting Urban Community International), koja se u Dubrovniku, u hotelu Exclesior, održala do 9.
studenoga. Ovom prilikom gradonačelnik je
potpisao povelju o provođenju mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete. Tijekom otvorenog dijela konferencije
održan je čitav niz predavanja tijekom kojih
GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014. su, između ostalih, govorili stručnjaci iz Am-
sterdama, Bruxellesa, Bukurešta, Eindhovena, Ghenta, Helsinkija, Lyona, Pariza, Rotterdama i Seoula, dok su o pitanju i problemima javne rasvjete izlagali predstavnici gradova Karlovac, Šibenik i Sarajevo. Ukupno, u
Dubrovniku je boravilo više od 150 stručnjaka iz područja javne i dekorativne rasvjete te
predstavnika 35 svjetskih gradova. Nagrade
LUCI city.people.light za najbolja rasvjetna rješenja dodijelila su se na ceremoniji u Kazalištu Marina Držića u petak, 7. studenoga.
GRAD DUBROVNIK
5.STUDENOGA 2014.
ZATON
Općina Konavle ulazi u Dubrovačku karticu Postavljanje spomen obilježja
Gradonačelnik Grada Dubrovnika Andro Vlahušić, voditelj projekta Dubrovačke kartice Tonči Daničić i direktor JP Libertas Đuro Deranja održali
su 5.studenoga prvi radni sastanak s
predstavnicima Općine Konavle oko
širenja ponude DU Carda na područje
Općine. Dubrovačka kartica od
uvođenja 2010. godine ostvaruje sve
bolje rezultate, a plan Gradske uprave
je u ovaj jedinstveni paket već za iduću
turističku sezonu, uz Rezervat Lokrum
i Arboretum Trsteno, uključiti baštinsku i kulturnu ponudu Općine Konavle. Dogovoreno je kako će Općina u
najskorijem razdoblju definirati tzv.
‘paket Konavle’ i dostaviti ga Gradu,
a taj korak pratit će i predstavljanje projekta konavoskim gospodarstvenicima i dionicima turističkog sektora, koji
bi po uzoru na dubrovačke svim kupcima kartice osiguravali različite popuste
na svoje proizvode i usluge. U cijenu
trodnevne i sedmodnevne kartice bit
će uključen i prijevoz autobusima JP
Libertas. Širenjem na područje županije, odnosno povijesno područje
bivše Dubrovačke Republike, Dubrovačka kartica postala bi destinacijska kartica što bi u konačnici, uz
afirmiranje nedovoljno iskorištenih
potencijala povijesno-kulturne ponude, doprinijelo i disperziji turističkog prometa te oslobađanju uže
gradske jezgre Dubrovnika velike
koncentracije turista. Podsjetimo, Du
Card omogućava razgledavanje kulturne i spomeničke baštine u vlasništvu Grada Dubrovnika, te vožnju javnim gradskim prijevozom. Uključeni
su i dodatni popusti pri kupovini koje
nudi čak 80 poduzetnika, a poklon
kupcima je turistički vodič na 150
stranica. Karticu je moguće kupiti online ili na čak 55 mjesta u Dubrovniku.
ODAŠILJAČI I VEZE D.O.O. I MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I
INFRASTRUKTURE
Promjena lokacije odašiljača na Srđu
Gradonačelnik Grada Dubrovnika Andro Vlahušić sastao se 11.studenoga
s Danom Simonićem, pomoćnikom
ministra pomorstva, prometa i infrastrukture i Aleksandrom Golubom,
predsjednikom Uprave Odašiljača i
veza d.o.o. u prostorijama Ministarstva u Zagrebu. Sastanku su nazočili i
predstavnici Ministarstva kulture i tvrtke Razvoj golf d.o.o. Na sastanku se
razgovaralo o promjeni lokacije odašiljača na Srđu. Projekt rekonstrukcije
tvrđave Imperijal na Srđu obuhvatit će
niz aktivnosti zbog kojih je nužno
premjestit odašiljač, zajednički je stav
Grada Dubrovnika kao vlasnika
tvrđave, konzervatora i investitora u
projektu. Usuglašeno je kako će se
odašiljač premjestiti na primjerenu
lokaciju koja će omogućiti neometan
telekomunikacijski promet na području Grada Dubrovnika i dubrovačke
regije, čime će se prostor tvrđave
osloboditi za druge sadržaje. Dogovoreno je i osnivanje radne skupine
koja će kontinuirano raditi na rješavanju svih tehničkih, imovinskopravnih pitanja i eventualnih problema, te će o svemu redovito izvještavati nadležno ministarstvo.
10.STUDENOGA 2014.
Prijem za predsjednika BDSH i saborskog
zastupnika Nedžada Hodžića
Predsjednika Bošnjačke demokratske
stranke Hrvatske i saborskog zastupnika Nedžada Hodžića te predsjednika Ogranka BSH Dubrovnik Sada
Bečića i tajnika Ogranka Envera Čustovića, primio je 10.studenoga gradonačelnik Andro Vlahušić.
Saborski zastupnik Hodžić u ulozi
predsjednika BDSH predstavio je gradonačelniku Vlahušiću program i aktivnosti stranke koja je osnovana 2008.
godine, a već duže vrijeme djeluje u i
Dubrovniku. Hodžić je Vlahušića upoznao s inicijativom obilježavanja 20.
obljetnice zločina u Srebrenici koju
BDSH dogodine planira obilježiti akci-
jom u svim hrvatskih gradovima što
će Grad Dubrovnik financijski i logistički podržati.
Gradska uprava ogranku stranke
osigurat će i adekvatan prostor za
njihov rad.
Potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
Matija Čale Mratović i gradski vijećnici Slobodan
Vukotić i Mira Buconić 8.studenoga su nazočili svečanom postavljanju spomen obilježja na Domu kulture u
Malom Zatonu. Tom prigodom položeni su vijenci na
centralnom spomeniku u atriju crkve Sv. Stjepana u
Zatonu Velikom. Spomen obilježje je postavila Udruga Zatonski branitelj 1991., u sjećanje na 20. srpnja
1991. kada je osnovan pričuvni sastav ZNG u Zatonu.
Prije samog otkrivanje spomenika, u crkvi Sv. Antuna
u Malom Zatonu služena je sveta misa za branitelje.
U KOMOLCU I NA STRINČJERI
23. obljetnica pogibije
hrvatskih branitelja
Pročelnik Upravnog
odjela za poslove
gradonačelnika
Igor Deranja i potpredsjednica Gradskog vijeća Olga
Muratti sudjelovali
su 12.studenoga u
obilježavanju 23.
godišnjice pogibije
hrvatskih branitelja.
Njima u čast položili
su vijence i zapalili
svijeće kod spomen
ploče u Komolcu i
kod spomenika na
Strinčjeri. Istim povodom, u nedjelju,
9. studenoga kod
spomen obilježja na Bosanci vijenac su položili i svijeću
zapalili potpredsjednica Gradskog vijeća Matija Čale
Mratović i gradski vijećnik Ivo Jadrušić. Obilježavanje
je održano u organizaciji Udruge roditelja poginulih
branitelja Domovinskog rata Dubrovnik, Policijske
udruge branitelja Policijske uprave Dubrovnik ’91 i
Policijske uprava Dubrovačko –neretvanske. U Komolcu su poginula četiri branitelja, dok je spomen obilježje
na Strinčjeri podignuto u znak sjećanja na desetoricu
hrvatskih branitelja. Krajem listopada i početkom studenog 1991. na području Bosanke stradala su devetorica hrvatskih branitelja.
DURA
Ugovori za ugradnju solarnih
kolektora za 17 kućanstava
Ugovore za ugradnju solarnih kolektora za pripremu
potrošne tople vode i dopunu grijanju predstavnicima
17 obitelji koje su ostvarile poticaje u posljednjem krugu natječaja, uručili su 10.studenoga gradonačelnik
Andro Vlahušić i direktorica Dubrovačke razvojne agencije DURA Andrea Novaković. Natječaj za sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima Grada Dubrovnika zajednički provode Grad Dubrovnik i EE Info ured DURA-e u suradnji
s Fondom za zaštitu okoliša, a njime se nepovratnim
novčanim sredstvima sufinanciraju ukupni troškovi nabave i ugradnje sustava u visini do 50 posto investicije,
odnosno do najvećeg iznosa od 15.000,00 kuna.
GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014.
9
GRAD DUBROVNIK
SLUŽBENI PODACI MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA
Grad Dubrovnik najuspješniji grad u RH po
postotku riješenih predmeta legalizacije
Grad Dubrovnik prvi je po postotku riješenih predmeta legalizacije u Republici Hrvatskoj, sukladno podacima Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja objedinjenima u Registru broja riješenih zahtjeva
ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada.
Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje
Grada Dubrovnika zaprimio je 5.440 pred-
meta, a riješio 3.224, što iznosi visokih 59,26
posto u usporedbi s 23,07 posto na
državnoj razini. Ovaj upravni odjel uz
poslove na legalizaciji radi i na redovitim
poslovima izdavanja dokumenata u gradnji, u čemu je također među najuspješnijim
u Hrvatskoj. Registar MGIP-a dostupan je
na sljedećem linku: legalizacija.mgipu.hr/
izvjesce
DAN SJEĆANJA
Lapadski osmaši u Vukovaru
Osnovna škola Lapad svake godine s puno ljubavi i poštovanja obilježava Dan sjećanja na stradanja i patnju Vukovara. Taj dan uvijek je ispunjen tugom, ali i ponosom i
ljubavlju. U znak te ljubavi lapadska škola prva je organizirala paljenje svijeća na Stradunu od kojih je obliko-
vano i plamteće srce pred
crkvom našega Parca. Predstavljalo je u tom trenutku 1050 zahvalnih srca lapadskih učenika.
Taj simboličan čin vječne ljubavi
postao je tradicija na što smo mi
u Lapadu ponosni. Kruna te
ljubavi jest potpisivanje Povelje
o prijateljstvu lapadske škole i
OŠ Dragutina Tadijanovića iz
Vukovara koja se dogodila kao
dio sveukupnih radosti i
svečanosti u prigodi Feste sv.
Vlaha. Ljubav, prijateljstvo i zahvalnost bili su i krajnji cilj ekskurzije lapadskih osmaša ove godine. Njih 130 najveći dio petodnevne ekskurzije provelo je baš
u Vukovaru, gdje su se u neposrednom susretu s istinom
uvjerili u teška stradanja i patnju
koju je pretrpio naš Vukovar u
Domovinskom ratu. Koliko su
snažno doživjeli istinu o stradanjima i patnji Vukovara svjedoče
dojmovi koje su kasnije iznosili
u svojim osvrtima o svemu onome što su doživjeli na ekskurziji. . Doris Raguž
DUBROVAČKE KNJIŽNICE DUBROVNIK
Želja, strast i nasilje u djelu Marguerite Duras
Povodom stogodišnjice rođenja Marguerite Duras, jedne od najzanimljivijih pojava
francuske književnosti 20. stoljeća, Dubrovačke knjižnice Dubrovnik u okviru
Mjeseca hrvatske knjige 2014. organizirale
su u ponedjeljak 10.studenoga predavanje pod nazivom Želja, strast i nasilje u djelu
Marguerite Duras.
Predavanje je održala prof.dr.sc Ingrid
Šafranek, cijenjena predavačica, esejistkinja i književna prevoditeljica koja se djelom
Marguerite Duras bavi već desetljećima, a
imala je sreću i osobno je upoznati.
Predjele majčinskog kontinenta Marguerite
Duras u kojem je provela djetinjstvo i ranu
mladost dočarao je slikom Boris Jakešević,
izložbom fotografija „Vijetnam od sjevera ka
jugu“ postavljenom u prostorijama knjižnice
te zvukom Uyenphuong Jakešević, tradicionalnim vijetnamskim glazbalom Dan Tranh u glazbenom dijelu programa.
I.Burmas
UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK
Izložba „Preblizu“ Viktora
Daldona i Ivane Pegan Baće
U Umjetničkoj galeriji Dubrovnik, u subotu 8. studenoga
je otvorena zajednička izložba suvremenih dubrovačkih
umjetnika, slikara Viktora Daldona i kiparice Ivane Pegan Baće pod nazivom „Preblizu“. Na izložbi su predstavljene nove Daldonove slikarske serije, te fotografije,
10 GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014.
videoradovi i skulpture Ivane Pegan
Baće. Umjetnici su prvi puta zajedno izlagali prošle godine u Galeriji
«Flora», a u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik započeti dijalog nastavlja se
u širem zamahu i drugom kontekstu. Izložba ostaje otvorena do nedjelje, 7. prosinca 2014. godine. Radno vrijeme: svaki dan, osim ponedjeljka, od 9 – 20 h
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA
DUBROVNIKA
Usvojena Analiza stanja
Stožer zaštite i spašavanja Grada Dubrovnika održao je 11.studenoga svoju 17. sjednicu u prostorijama Upravnog odjela za
komunalne poslove i mjesnu samoupravu
Grada Dubrovnika. Na sjednici je usvojena
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja
na području Grad Dubrovnika, te su donesene Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite spašavanja za 2015. godinu.
Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju
predložene su izmjene i dopune članova
Stožera zaštite i spašavanja Grada Dubrovnika. Stožer zaštite i spašavanja Grada Dubrovnika ujedno je usvojio Operativni plan za zimske uvjete kao i djelovanje
interventnih skupina tijekom velikih oborina za 2014/2015 godinu na području Grada Dubrovnika.
DUBROVAČKI POLUMARATON
Interes trkača iz cijele
regije, Europe i svijeta
Organizacijski odbor Dubrovačkog međunarodnog polumaratona je u prostorijama
Male vijećnice, u srijedu, 5. studenoga,
održao radni sastanak na kojem su prisustvovali i partneri iz Amerike, agencija "Next
Events Production", Wally Kastner, direktor
Big Sur Marathona i Julian Smith, direktor
Charleston Cooper River Bridge utrke, a
sastanku se priključio i gradonačelnik Andro Vlahušić koji daje punu podršku
navedenom projektu. Marina Majić
IGROKAZ NA OSOJNIKU
Ajmo u jabuke
KUD “SV. Juraj Osojnik” donio nam je još
jednu Priču iz salačkih komina koja se
održala u nedjelju 9. studenoga 2014.,
ispred mjesne Crkve na Osojniku. Priče iz
salačkih komina uprizorene kroz igrokaz
dočarale su tradicionalni stil života i prepričale običaje dubrovačkog kraja. Ovogodišnje priče prenijele su osjećaj jedne obitelji
u kojoj je svakim danom sve više i više članova, pa se prepredeni ukućani domišljaju kako se riješiti barem nekih od njih, a
najjednostavnije bi bilo poudati kćeri. Tako
se obradila tema tradicionalne prosidbe što
se nekad zvalo sinonimom Ajmo u jabuke,
ali i tema međuljudskih odnosa gdje se svak
mora boriti za sebe. Suorganizatori Priča
su Grad Dubrovnik, Turistička zajednica
Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanska županija. N.Trojić
KMD
Nalik na tikvu 14. 11.
Predstava “Nalik na tikvu” igra 14. studenoga
uz popust za umirovljenike te u Noći Kazališta 15. studenoga. Izvedbe počinju u 19,30
sati u Kazalištu Marina Držića, a ulaznice se
mogu rezervirati na telefon 321 088.
GRAD DUBROVNIK
SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - PROMOCIJE:
Prvostupnika i prvostupnica...
Svečane promocije prvostupnika i prvostupnica Sveučilišta u Dubrovniku upriličile su se
6. studenoga 2014. u
zgradi Sveučilišnog kampusa.
Diplome su dobili prvostupnice i prvostupnici Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Odjela za komunikologiju i Odjela za
umjetnost i restauraciju na svečanoj promociji održanoj u 11 sati, a potom i
prvostupnice i prvostupnici Pomorskog odjela, Odjela za elektrotehniku i
računarstvo, Odjela za akvakulturu i Odjela za stručne studije na svečanoj
promociji održanoj u 14 sati. Na svečanim promocijama nagradili su se i
najbolji studenti Rektorovom nagradom i diplomama cum laude i summacum
laude. Nagrađeni studenti su:
Maroje Pavlović - dobitnik Rektorove nagrade za najbolji uspjeh na Pomorskom odjelu u akademskoj 2013./2014. godini
Miho Dobrašin - dobitnik Rektorove nagrade za najbolji uspjeh na Odjelu za
elektrotehniku i računarstvo u akademskoj 2013./2014. godini
Maro Donatović - dobitnik diplome summacum laude s prosječnom ocjenom cijelog studija 4,80 i dobitnik Rektorove nagrade za najbolji uspjeh na
Odjelu za akvakulturu u akademskoj 2013./2014. godini.
Nikolina Cvitanović - dobitnica diplome summacum laude s prosječnom
ocjenom cijelog studija 4,88 i dobitnica Rektorove nagrade za najbolji uspjeh na Odjelu za umjetnost i restauraciju u akademskoj 2013./2014. godini.
...magistara i magistra
Nakon svečanih promocija prvostupnika i
prvostupnica, 7.studenoga su se u Kampusu
upriličile i svečane promocije magistara i
magistra Sveučilišta u
Dubrovniku. Također,
svečano je promovirana i Sanela Omerčahić, poslijediplomandica specijalističkog poslijediplomskog studija Upravljanje marketingom u turizmu.
Diplome su dobili magistri i magistre
Odjela za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju i Odjela za umjetnost i restauraciju na svečanoj promociji
održanoj u 11 sati, a potom i magistri
i magistre Pomorskog odjela, Odjela
za elektrotehniku i računarstvo, Odjela za akvakulturu i Odjela za komunikologiju na svečanoj promociji
održanoj u 14 sati. Na svečanim promocijama nagradili su se i najbolji studenti Rektorovom nagradom i diplomama cum laude i summacum laude.
Nagrađeni studenti su:
Božena Miljanić - dobitnica diplome
cum laude s prosječnom ocjenom
cijelog studija 4,57, te dobitnica Rektorove nagrade za najbolji uspjeh na
Odjelu za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju u akademskoj 2013./2014.
godini.
Milena Čebedžija - dobitnica diplome
cum laude s prosječnom ocjenom
cijelog studija 4,57, te dobitnica Rektorove nagrade za najbolji uspjeh na
Odjelu za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju u akademskoj 2013./
2014. godini.
Martina Karon - dobitnica diplome
cum laude s prosječnom ocjenom
cijelog studija 4,75.
Neven Peko - dobitnik diplome cum
laude s prosječnom ocjenom cijelog
studija 4,65.
Ivana Smilović - dobitnica diplome
cum laude s prosječnom ocjenom
cijelog studija 4,50.
Armina Džano - dobitnica diplome
cum laude s prosječnom ocjenom
cijelog studija 4,54.
Magdalena Marelja - dobitnica
diplome summacum laude s
prosječnom ocjenom cijelog studija
5,00, te dobitnica Rektorove nagrade
za najbolji uspjeh na Odjelu za komunikologiju u akademskoj 2013./
2014. godini. Sandra Buratović
KULTURNO DRUŠTVO BOŠNJAKA „PREPOROD“
DUBROVNIK
Osamdeseta obljetnica
Kulturno društvo Bošnjaka predsjednik Zajednice kul„Preporod“ Dubrovnik po- ture Bošnjaka „Preporod“ –
vodom
svečanog Sarajevo, te Marinko Vlašić,
obilježavanja 80-te obljet- voditelj predstavljanja i aunice od svog prvog utemel- tori knjige. U glazbenom
jenja upriličilo je dvod- dijelu programa nastupila je
nevnu kulturno-znanstvenu klapa „Kaše“ iz Dubrovnika.
manifestaciju koja se odvi- Nakon ovog dijela program
jala u velikoj dvorani je nastavljen u 19,00 sati
„Grand hotelu Park“ u La- „Osmom smotrom folklora
padu od 7.11. do 9.11. i prijateljstva“ na kojoj su
2014. U sklopu pred- nastupili brojni izvođači,
viđenog programa prvoga pjevači i plesači iz Kulturnih
dana (subota) organiziran društava Goražda, Mostara
je Prvi međunarodni znan- i Blagaja. Pred oko 200
stveni skup na temu: Iden- posjetitelja i ljubitelja folklotitet Bošnjaka-izazov XXI. ra izvođači i gosti predstavili
stoljeća, na kojemu je su nekoliko najnovijih koprisustvovao veći broj zn- reografija plesa i bosanskih
anstvenika iz povijesnih, igara, pjesama i zanimljiustavno-pravnih i jezičnih vosti iz bosanske kulturne
područja, iz Republike Hr- baštine. Oduševljenju naših
vatske, Bosne i Hercego- gosta i domaćina nije bilo
vine i Sandžaka. Sukladno kraja, što se vidjelo iz
voditeljskim uputama gromkih i dugačkih aplauMinele Fulurija i Ademira za posjetitelja.
Panjete, kroz dva panela u Kulturno društvo Bošnjaka
vremenskom intervalu od „Preporod“ Dubrovnik
10,00 do 15,00 sati ovom prilikom zahvaljuje
obrađeno je ukupno 14 zn- Gradu Dubrovniku, Duanstvenih tema vezanih za brovačko-neretvanskoj
povijesni identitet, kulturu, županiji i Turističkoj zajedjezik i vjeru Bošnjaka na nici Grada Dubrovnika, koji
ovim prostorima, te odnose su nam omogućili ovakav
Republike Hrvatske i vid prezentacije bošnjačke
Bosne i Hercegovine u sa- riječi, znanosti i kulture. Hvdašnjosti i budućnosti. ala i cijenjenom osoblju
Zbog iznimne vrijednosti i Grand hotela Park na
povijesnog
značenja toplom gostoprimstvu,
ovoga skupa svi znanstve- neizmjernoj ljubaznosti i
ni i književni radovi prisut- druželjubivosti koju su
nih izlagača i znanstvenika nesebično darivali svim
bit će objavljeni u našim gostima. No, pojediknjiževnom
izdanju načnu zahvalnost dugnaredne godine.
ujemo i našim sugrađanima
U popodnevnom terminu i prijateljima, književniku
od 17,00 sati predstavljena Matu Jeriniću, dr. Nikoli
je knjiga „Zbornik Preporo- Tolji, Đelu Jusiću, Mineli Fuda“ (1934.-2014.) autora lurija, Marinku Vlašiću i klaKemala Tursunovića-Zma- pi „Kaše“, koji su svojim
ja i Izeta Spahovića, koji je nesebičnim angažmanom
ujedno i predsjednik ovog pomogli da se ova manikulturnog društva. Ova vr- festacija kulturno uredi,
ijedna dokumentarna kro- održi i provede na dostojan
nologija u svom sadržaju način. Zahvaljujući svima
donijela je niz bogatih i ko- njima, kao i drugim suradrisnih podataka o životu i nicima i sunarodnjacima,
djelovanju Bošnjaka na Dubrovnik je kulturno i znovim prostorima, o njihovoj anstveno prezentiran na nakulturi, vjeri, tradiciji, običa- jbolji mogući način, upravo
jima i identitetu. O knjizi i onako kako i zaslužuje, a
autorima govorili su: Mato nacionalna manjina BošnJerinić, književnik, mr.sc. jaka u ovome Gradu dobila
Nermin Tursić, recezent kn- je novu prepoznatljivost.
jige, dr.sc. Senadin Lavić, Kemal Tursunović-Zmaj
GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014. 11
DUBROVAČKO PRIMORJE - SLANO
ZANIMLJIVOSTI
Slanjske fontane
Prije 102 godine Slano
je
dobilo
vodovod.
Istina,
samo u užem dijelu
mjesta, ali je voda bila
dostupna svima i poprilično je promijenila život slanjskih žitelja. Voda je dovedena
iz Usječenika, izvora
s istočne strane slanjskoga zaljeva. Na
tekuću vodu postavljene su četiri javne
fontane (česme). Na
žalost, vrijeme i
nepromišljenost učinile su da danas postoje samo dvije i to
samo jedna u funkciji.
Jedna je bila uz
obiteljsku kuću obitelji Burić, jedna na
mjestu bivše banke u
sklopu bivšega Hotela Admiral, a treća
na raskrižju ispod
Kneževa
dvora.
Četvrta i jedina na kojoj se
možete napiti vode nalazi se
ispred Samostana sv. Jeronima.
Na toj istoj spomen ploča iz
1975. godine u kojoj je uklesana zahvalnica žitelja Slanoga
Josipu Baću koji je zaslužan za
dovođenje tekuće
vode u mjesto. Priče
o mjesnim i gradskim
fontanama često su
vijesti u medijima pa
su valjda i slanjske
zaslužile svoju malu
priču. Fontana ispod
Kneževoga dvora
ostala je tek željezni
stup neprepoznatljive namjene, a mogla bi biti spomenik
vodi i vremenu kada
se na tim istim fontanama pilo, pojilo i
pralo u kamenim koritima koja su fontane
imale u podnožju. Pa
kada turisti,s plastičnim bocama s vodom krenu u šetnju
po Slanomu, sigurno
bi im atraktivno, a
možda i nevjerojatno
bilo vidjeti, kako još
uvijek postoje mjesta na svijetu u kojima
se može slobodno piti voda iz
javnih fontana. Istina,ponekad
malo i slana, pa, Bože moj, u
Slanomu smo. Lj.Šimunović
UZ POTPORU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE
Primorski umirovljenici izletnici
Primorski umirovljenici stekli su dobru naviku putovanja i obilazaka znamenitosti u Županiji, susjednim državama i susjednim županijama. Ove jeseni već su bili na dva organizirana izleta, a već se
spremaju na novi. Krajem listopada,u organizaciji Matice umirovljenika Podružnice Slano, a uvijek, kako kažu, uz potporu Općine
Dubrovačko primorje, posjetili su Posušje i Široki Brijeg u Hercegovini. U Posušju ih je srdačno dočekao bivši gvardijan Samostana sv. Jeronima u Slanomu fra Marko Dragičević. U posjetu
Posušju fra Marko im je bio vodič u obilasku samostana i novo
sagrađene crkve, a poslije su u njegovoj pratnji posjetili i Široki
Brijeg i zapalili svijeće u širokobriješkoj crkvi za fratre mučenike,
žrtve komunističkog režima. Kako kažu, i ovaj izlet je prošao u
ugodnom druženju i puni dojmova vratili su se doma i već s nestrpljenjem očekuju sljedeće putovanje. Pa neka im je sretno.
Lj.Šimunović
ŽUPA DUBROVAČKA
DJELATNICI HOTELA PUCIĆ PALACE PRIPREMILI RUČAK ZA
KORISNIKE I DJELATNIKE CENTRA
Martinje u Josipovcu
Na inicijativu uprave hotela Pucić Palace Dubrovnik, kuhari,
konobari i vodstvo hotela posjetili su Centar za rehabilitaciju
Josipovac 11. studenoga, na dan Sv. Martina, i tom prilikom
pripremili i poslužili ručak za korisnike i djelatnike Centra. Prije
gozbe, ravnateljica je zaželjela dobrodošlicu svim djelatnicima
i upoznala ih s izgledom i radom Centra. Korisnici su se na
Martinje osjećali kao prava gospoda u restoranu, poslužena i
počašćena odličnim jelima i vrhunskom uslugom. (župčica.hr)
12 GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014.
BOĆANJE
Prvaci Županije
Nedjeljko Bogoje i
Stanko Matković
Nedjeljko Bogoje i Stanko Matković članovi
BK Župa Dubrovačka postali su prvaci Županije u disciplini parovi
klasično za 2014. godinu. Oni su u završnici 8 najboljih parova Županije redom slavili protiv Stijepa Violića i Nikše Krijesa (BK Komolac),
Iva Butrice i Damira Ilića (BK Rijeka), te na kraju u finalu bili bolji od
Srećka Baja i Pera Nadramije (BK Komolac). Pobjednički par u svim
utakmicama je pokazao odličnu igru i na kraju zasluženo osvajaju titulu prvaka Županije. Kao županijski prvaci stekli su pravo nastupa na
završnici prvenstva Hrvatske koje će se odigrati 13.-14. prosinca 2014.
g. u Pazinu. Drugo mjesto osvojili su Srećko Bajo i Pero Nadramija,
treći su bili Ivo Butrica i Damir Ilić, dok je četvrto mjesto pripalo Mirku
Jakiću i Slobodanu Desnici iz BK Asfalt Ploče. Rezultati završnice:
Luko Kelez, Štefi Ljubimir (Postranje) – Srećko Bajo, Pero
Nadramija(Komolac) 6:10, Pavo Rešetina, Stipe Vučković (Slivno) –
Mirko Jakić, Slobodan Desnica (Asfalt Ploče) 9:10. Nedjeljko Bogoje,
Stanko Matković (Župa Dubrovačka) – Stijepo Violić, Nikša Krijes (Komolac) 13:1. Ivo Butrica, Damir Ilić (Rijeka) –slobodni. polufinala: Nedjeljko Bogoje, Stanko Matković – Ivo Butrica, Damir Ilić 13:1, Mirko
Jakić, Slobodan Desnica – Srećko Bajo, Pero Nadramija 9:13. Za 3.
mjesto: Ivo Butrica, Damir Ilić – Mirko Jakić, Slobodan Desnica 13:11.
Finale: Nedjeljko Bogoje, Stanko Matković – Srećko Bajo, Pero
Nadramija 7:5 Poredak: 1. Nedjeljko Bogoje, Stanko Matković (Župa
Dubrovačka), 2. Srećko Bajo, Pero Nadramija (Komolac), 3. Ivo Butrica, Damir Ilić (Rijeka), 4. Mirko Jakić, Slobodan Desnica (Asfalt Ploče),
5. Stipe Vučković, Pavo Rešetina (Slivno), 6. Luko Kelez, Štefi Ljubimir
(Postranje), 7. Stijepo Violić, Nikša Krijes (Komolac). Luko Hendić
Tel: 020 313 005
GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014. 13
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
PISMO ŽUPANA NIKOLE DOBROSLAVIĆA VLADI REPUBLIKE HRVATSKE:
Pokrenite rješavanje granica prema BiH i Crnoj Gori!
Dubrovačko-neretvanska županija od Vlade
Republike Hrvatske još jednom traži da
konačno pokrene pitanje definiranja
državnih granica prema Crnoj Gori i Bosni i
Hercegovini.
Naime, pitanje eksploatacije plina i nafte u
akvatoriju Dubrovačko-neretvanske županije, osim što se događa bez ikakvih konzultacija s regionalnom samoupravom i bez
ikakve Strateške procjene utjecaja na okoliš, aktualizirala je pitanje razgraničenja u
bokokotorskom zaljevu. Sadašnja granica
određena je temeljem privremenog sporazuma iz 2002. godine. Taj je sporazum po
nama neprihvatljiv i štetan po interese Hr-
vatske, pa smatramo da ga treba zamijeniti
novim rješenjem koje će biti vođeno međunarodnim pravom mora. Pri tome mislimo na
pravičnu podjelu crtom sredine.
Vlada je dužna to pitanje riješiti trajnim sporazumom i zaštititi interese Hrvatske. Eksploatacija plina i nafte, osim što donosi niz
pitanja ugroženosti prirode, nosi i niz pitanja vezanih za turizam kao glavnu granu gospodarstva Županije. Zato držimo nužnim da
se pregovori oko granice pokrenu što prije.
Također, moramo naglasiti kako nismo
zadovoljni činjenicom da ni granica na moru
s Bosnom i Hercegovinom u Malostonskom
zaljevu, ali ni kopnena granica na poluotoku
SASTANAK RADNE SKUPINE
Klek, nisu riješene. Nakon sramotnog
pokušaja Vlade da taj problem riješi darovanjem hrvatskog teritorija, koji se nazivao
hrpom kamenja, i žestokog protivljenja juga
države, Vlada se povukla i odustala. No,
problem i dalje stoji neriješen.
Smatramo da je nedopustivo da obje naše
granice niti nakon gotovo dva i po desetljeća državnosti nisu riješene. Zato od Vlade
tražimo da krene u rješavanje i ovog spora.
Mi u Županiji spremni smo pomoći Vladi u
rješavanju oba ova granična pitanja, kako
smo to i do sada radili. Makar upozoravanjem na moguće štetne posljedice po
državne interese. Nadamo se stoga da će
nas Vlada uključiti u ove i sve druge razgovore koje nas se tiču, a što do sada nije bio
slučaj.
ŠEZDESET GODINA RADEŽA IZ BLATA
Za funkcionalnu regiju Dubrovačko- Župan iznenađen izostankom
neretvanske županije
subvencija prerađivačkoj industriji
Župan Nikola Dobroslavić i njegova zamjenica Marija Vučković
sudjelovali su na konstituirajućoj
sjednici Radne skupine za funkcionalnu regiju Dubrovačkoneretvanske županije.
Tom je prilikom župan uvodno
iznio kratak osvrt na pojam područja funkcionalne regije
Južna Dalmacija, kako je od
strane Ministarstva pomorstva,
prometa i infrastrukture nazvana u Strategiji prometnog razvoja RH i koja se ujedno u
cijelosti podudara s područjem
DNŽ. Izvijestio je i o dosadašnjim aktivnostima koje je Županija poduzela u svrhu pripreme i
prijave na natječaj Ministarstva
za pripremu projekata iz područja integriranog prometa i
održive regionalne/urbane mobilnosti, otvoren u sklopu Operativnog programa „Promet”
2007-2013.
Na sastanku je imenovano operativno tijelo Radne skupine
kojom predsjeda zamjenica
župana M. Vučković. Radna će
skupina u suradnji s Regional-
nom razvojnom agencijom DUNEA-om raditi na prijavi projektnog prijedloga Glavnog plana
(Masterplan) prometa DNŽ na
trenutačno otvoreni natječaj
Ministarstva. Također je zaključeno kako će Radna skupina
u ime Županije iznijeti službeni
stav prema predstavnicima Ministarstva da Županija ne pristaje na to da se bez transparentne rasprave donosu konačna
prometna rješenja koja će imati
dugoročni utjecaj na razvoj
identificirane funkcionalne regije
Južna Dalmacija, odnosno na
DNŽ.
U Radnu skupinu su uključeni
struka i dionici od kojih se može
očekivati kvalitetan doprinos u
prijavi projekata funkcionalne
regije DNŽ, i to predstavnici
Županije, gradova s područja
županije, razvojnih agencija,
lučke uprave, Zračne luke Dubrovnik, Hrvatskih željeznica
(ured u Pločama), tvrtke koje
imaju ingerenciju upravljanja
nad cestama u županiji te Turistička zajednica DNŽ.
SKUP U LERU
Automatizacija u prometu 2014.
Na otvaranju 34. skupa o južne Hrvatske, pitanju od klprometnim sustavima s međun- jučne važnosti za cijelu Duarodnim sudjelovanjem “Autom- brovačko-neretvansku županiju
atizacija u prometu 2014.”, i Republiku Hrvatsku. Organizaodržanom u hotelu Lero, sud- tor skupa je KOREMA- Hrvatsko
jelovao je i župan Nikola Dobro- društvo za komunikacije, račuslavić. On je ovom prigodom, narstvo, elektroniku, mjerenja i
poželio dobrodošlicu svim sudi- automatiku, član Međunarodne
onicima skupa te istaknuo konfederacije za automatsko upzadovoljstvo što će se na okru- ravljanje IFAC, a jedan od pokglom stolu 6.studenoga rasprav- rovitelja skupa je i Dubrovačkoljati
o prometnoj
županija.
14 GlasGrada
- 504povezanosti
- petak 14. 11. neretvanska
2014.
Na radnom sastanku s direktorom „Radeža“ iz Blata Jerkom
Andrijićem, župan Nikola Dobroslavić je razgovarao o poslovanju i programu obilježavanja
60 godina djelovanja ove korčulanske tvrtke.
Tom je prilikom Andrijić županu
naveo kako tvrtka, koja se bavi
prerađivačkom proizvodnjom u
brodogradnji, i u ovim lošim
gospodarskim uvjetima uspijeva na vrijeme podmirivati sve
obaveze te su broj zaposlenika
čak i povećali, pa ih je tako sada
319. Andrijić je naglasio kako je
čak 70 posto proizvodnje
„Radeža“ namijenjeno izvozu.
No, potužili su se županu da već
dvije godine na natječajima Ministarstva gospodarstva za poticanje prerađivačke industrije
nisu dobili niti kune poticaja. U
2013. godini su bili jedna od tri
tvrtke koje su se na taj natječaj
javile iz DNŽ, ali niti jedna nije
dobila poticaj. Ove godine su se
na natječaj, naveo je Andrijić, uz
„Radež“ javile još četiri tvrtke.
No, nitko od njih ni ove godine
nije dobio ikakva sredstva.
Župan je kazao da doista
smatra da je „Radež“, a vjerojatno i ostale tvrtke koje su se
javile na ta dva natječaja,
zaslužile potporu. Začudio se
podacima da nitko iz Županije
u dvije godine nije dobio niti
kune subvencije, obzirom da
mu je na nedavnom sastanku
pomoćnik ministra gospodarstva Alan Leverić rekao da se
odvajaju velika sredstva za poticanje prerađivačke industrije.
-Ipak je u ovom slučaju riječ o
tvrtki koja na otoku zapošljava
319 osoba i koja čak 70 posto
proizvodnje plasira na inozemno tržište- kazao je župan i
dodao da „Radež” mora biti
uporan u traženju subvencija
„jer sigurno ispunjavate više
uvjeta nego brojni koji su te subvencije dobili”.
Također, župan je pozvao Andrijića da „Radež“ prijavi na neki
od natječaja koje Županija
raspisuje za poticanje gospodarstva. Tako je podsjetio da
Županija subvencionira dva
postotna poena kredita te da
ekološka proizvodnja i žensko
poduzetništvo subvenciju mogu
podići još za po pola postotnog
poena.
Na kraju je sastanka župan prihvatio poziv da početkom prosinca bude na svečanosti
obilježavanja 60 godina djelovanja „Radeža“.
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
U KOMOLCU I NA STRINČIJERI
U KRIŽEVCIMA
Položeni vijenci za poginule
hrvatske branitelje
Izvršni odbor Hrvatske zajednice županija
Na sjednici Izvršnog odbora Hrvatske
zajednice županija u Križevcima sudjelovali su župan Nikola Dobroslavić i
pročelnik Upravnog odjela za poslove
župana i Županijske skupštine Blaž
Pezo. Župani su raspravljali o podnošenju zahtjeva za ocjenu ustavnosti
Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji. Župani su slušali iz-
vješće o radu župana Dobroslavića
kao zamjenika voditelja hrvatskog
izaslanstva u Odboru regija Europske
unije. Članovi Izvršnog odbora donijeti su i odluku o osnivanju tematskih
radnih skupina unutar Hrvatske zajednice županija, a koje bi trebale pospješiti rad HZŽ na pitanjima značajnim za
regionalnu samoupravu.
ODRŽAN MEĐUNARODNI SIMPOZIJ
O budućnosti UNESCO-ve baštine
Pročelnica za međugeneracijsku solidarnost, branitelje
i obitelj Nina Skurić, pročelnik za poslove Župana i Županijske skupštine Blaž Pezo i županijski vijećnik Mato
Franković položili su vijence i zapalili svijeće na spomenobilježjima u Komolcu i na Strinčijeri. Uz roditelje i obitelji poginulih branitelja u Komolcu su se pridružili i vijence
položili predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskoga
rata, predstavnici Grada Dubrovnika i Policijske uprave
dubrovačko-neretvanske. Na Strinčjeri je spomen
obilježje poginulim braniteljima Siniši Tkalecu, Tomislavu Benderu, Zdenku Baričeviću, Ivanu Raiču, Mariu
Matani, Vladimiru Vukoviću, Matu Damjanoviću, Mladenku Čavari, Božu Merčepu te Anti Landikušiću.
ŽUPAN I VELEPOSLANICA KANADE
O festivalu „Treće uho“
Župan Nikola Dobroslavić primio je u Palači Ranjina u
posjet veleposlanicu Kanade Louise LaRocque.
Veleposlanica LaRocque boravi u Dubrovniku u sklopu
festivala „Treće uho“, na kojem se predstavlja Kanada.
Veleposlanica je upoznala Župana sa umjetničko-edukativnim aktivnostima Festivala, te najavila svečano otvaranje izložbe \’Kanadski inuiti: drevni simboli u suvremenoj
umjetnosti\’ Župan Dobroslavić izrazio je zadovoljstvo
organizacijom ovakvog festivala, tim više jer se radi o
volonterskom projektu udruge Bonsai kojem je cilj razvoj kvalitetnih sadržaja koji služe edukaciji i općem dobru zajednice. Župan i veleposlanica razgovarali su i o
investicijama u Dubrovačko-neretvansku županiju
odnosno ulaganju državljana Kanade, poput jednog
projekta u Cavtatu, i mogućnostima koje se nude na
tom planu. Isto tako, govorilo se i o problemu prometne
izoliranosti Županije i važnosti ulaganja u luku Ploče.
METKOVČANI U DUBROVNIKU
Posjet učenika Osnovne
škole Stjepan Radić
Zamjenica župana Marija Vučković i pročelnica za obrazovanje kulturu znanost i šport Marijeta Hladilo primile
su u posjet učenike Osnovne škole Stjepan Radić iz
Metkovića. Tom prigodom zamjenica Vučković i
pročelnica Hladilo upoznale su učenike s osnovnim,
prirodnim, povijesnim i zemljopisnim značajkama Dubrovačko-neretvanske županije. Prilikom svog posjeta
Dubrovačko - neretvanskoj županiji, učenici su posjetili dubrovačke muzeje i akvarij.
Na Međunarodnom simpoziju
„Budućnost povijesnog urbanog krajolika Grada Dubrovnika, dobra svjetske baštine (UNESCO) – nove
metodologije urbane konzervacije u
kontekstu upravljanja prostornim razvojem“, sudjelovala je i zamjenica
župana Marioja Vučković.
Ovaj simpozij dio je kampanje „Dani
krajolika“ i izložbe Željka Šoletića
„Krajolik – pozornica života“,a u sklopu europskog prekograničnog projekta „Baština-pokretač razvoja“, u
organizaciji Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske
županije.Zaštita i upravljanje kulturnim i prirodnim vrijednostima je
glavna tema projekta “Baština pokretač razvoja”, a njegov specifični cilj je razviti nove metodologije za
valorizaciju i očuvanje, te upravljanje
kulturnim i prirodnim krajolikom.
Na simpoziju je promovirana i
“Procjena utjecaja na baštinu za dobra svjetske baštine” HIA (ICOMOS)
- nova metodologija koja je u skladu
s Operativnim smjernicama Svjetske
kulturne konvencije UNESCO-a, a
učinkovit je alat za procjenu utjecaja
potencijalnog razvoja na iznimnu
univerzalnu vrijednost (OUV) promatranog spomenika svjetske baštine. Naime, u sklopu četvrte studije u
izradi je i Heritage Impact Assessment
for Dubrovnik odnosno procjena utjecaja planiranih zahvata na Dubrovnik
kao znamenitosti svjetske baštine.
Izložba fotografija autora Željka Šoletića “Krajolik - pozornica života” predstavila je dvije panorame područja
Dubrovnika: područje Rijeke dubrovačke koja daje pogled na sjevernu padinu Srđa, te panoramsku fotografiju južnih padina Srđa. Naime,
to su dvije najveće ikad napravljene
fotografije u Hrvatskoj pa tako i u Dubrovniku. Zaključci i preporuke studija izrađenih i prezentiranih na ovom
skupu uz već prezentirane bit će objedinjene i prezentirane na Završnoj
konferenciji Projekta koja će se održati
u veljači 2015. godine.
GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014. 15
GLAS PLOČA
GRADSKE SLUŽBE GRADA PLOČA AGENCIJI ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE UPUTILE ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE ROKA PRIJAVE U
SVEZI JAVNOG POZIVA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
Agencija: „Vremena je bilo, produženja roka nema“
Gradske službe uputile su nekoliko upita
Agenciji za poljoprivredno zemljište za
produženjem roka prijave na Javni poziv za
zakup poljoprivrednog zemljišta. Naime,
zbog mnogih dvojbi u tumačenju procedure, ispunjavanju obrazaca i niza
nedoumica prilikom posebnih situacija na
terenu, gradske službe smatrale su potrebitim produženje roka kako bi se poljoprivrednicima omogućilo da spomenuto
usklade.
Između ostalog, uočene su brojne nejasnoće i nelogičnosti, te otvorena pitanja koja
dovode čak u pitanje i mogućnost pravične
provedbe natječaja.
Kao jedno od otvorenih pitanja pojavila se
neusklađenost kultura upisanih u katastru
sa stanjem na terenu, zatim i neprilagođenost javnog poziva konkretnim prilikama u cijeloj dolini Neretve glede registracije
strojeva i sl.
Sve informacije s terena i konkretni upiti
poljoprivrednika ukazuju na to kako se
dvojbe koje su se pojavile odnose upravo
na opcije ispunjavanja koje uvjetuju obrasci gospodarskog programa bez mogućnosti varijacija, odnosno navođenja specifičnih
slučajeva.
Gradske službe sa svim spomenutim upoznale su Agenciju za poljoprivredno zemljište, no od iste je došao dopis u kojem
zahtjev Grada Ploča smatraju neosnovanim, te se rok za prijave za Javni zakup
ne produžuju.
PISMO PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA DAVORA MIHALJEVIĆA MINISTARSTVU UPRAVE
Nezadovoljstvo dopisom pomoćnika ministra
Predsjednik Gradskog vijeća Davor Mihaljević u odgovoru Ministarstvu uprave, uz ostalo, naveo je: “Potvrdili ste da se predmetnom Deklaracijom Gradsko vijeće Ploča
protivi izgradnji TE u Pločama, no ne prihvaćamo Vašu tezu da Gradsko vijeće Ploča,
Županijska skupština, a posebice građani
nemaju pravo izjašnjavanja o ovom pitan16 GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014.
ju”. Predsjednik Gradskog vijeća Ploča očitovao se pomoćniku ministra gdinu
Miloševiću, te mu uz traženu dokumentaciju poslao i dopis u kojem izražava nezadovoljstvo time što se osporavaju, zapravo, odluke i zaključci doneseni na sjednici,
te se iste smatra ništavnima objašnjavajući
da isti nemaju “pravnu težinu.” U konkretn-
Podsjećamo, s obzirom da Agencija nije
odobrila produženje roka, 12.studenoga je
bio zadnji dan za prijavu za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području grada Ploča.
om slučaju radi se o nekoliko točaka Deklaracije, koje pomoćnik ministra osporava,
jer kako kaže, Gradsko vijeće, pa ni Županijska skupština nema ovlasti donositi
odluke o ovom pitanju. “TE nije isključivo
energetsko pitanje”, svoju borbu za to da
građani sami odluče o ovom pitanju, temelji
predsjednik GV i sam gradonačelnik Vejić,
koji je potvrdio isto, zalažući se da referendum, najviše demokratski oblik izjašnjavanja volje građana, bude taj koji će o ovom
pitanju odlučiti.
GLAS PLOČA
MALI NOGOMET
Najbolja momčad UMA veterana grada za prošlu godinu je Crna Rika
U Domu Športova u Pločama
odigrano je super finale kupa
UMA veterana grada Ploča gdje
su se sastali Porto Tolero, prošlogodišnji pobjednik lige, i Crna
Rika pobjednik Kupa. Pred
malim brojem gledatelja u vrlo
zanimljivoj i do kraja neizvjesnoj utakmici tek nakon izvođenja kaznenih udaraca slavili su
precizniji i sretniji igrači Crne
Rike. Utakmica je u regularnom
dijelu igre završila neriješenim
rezultatom 1:1, dok je nakon izvođenja kaznenih udaraca
konačan rezultat bio 6:5 za
Crne sa Rike. Pobjedničkoj ekipi kao i učesnicima Super kupa
vrijedne pehare predao je Vedran Šetka tajnik UMA veterana grada Ploča.
Crna Rika pobjednik Super kupa UMA veterana grada Ploča
Pobjednička momčad Crne Rike igrala je u sljedećem sastavu: Tomislav Vladimir, Dominik
Ivica Žulj kapetan Crne rike prima pob- Beidenegl, Toni Tomašević, Leo Štrbić, Stipica Zmijarević, Nino Markić, Đino Zmijarević, Nikola
jednički pehar Super kupa od Vedrana Beidenegl, Tomislav Žderić, Ivica Žulj, Joško Lovrić, voditelj - Nikola Galić.
Pripremio i foto: Sana
Šetke tajnika UMA veterana grada Ploča
OVOGA BOŽIĆA VELIKA DONATORSKA VEČER
U ORGANIZACIJI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PLOČE
Grad svomu
slavuju
U organizaciji Pučkog otvorenog učilišta za vrijeme Božićnih blagdana održat
će se donatorska večer, a prikupljena sredstva namijenjena su financiranju
dijela troškova operacija koje čekaju učiteljicu, i samu humanitarku, glas
koji nije izostao ni na jednom događanju u Pločama, Selmu Oršulić. Pločani
su i do sada pokazali da imaju veliko srce i unatoč teškoj gospodarskoj
situaciji pomagali su svojim sugrađanima u potrebi. I ovo božićno vrijeme,
nema sumnje, okupit će nas u zajedništvu, te ćemo kroz donatorsku večer,
uz zabavu i druženje, ovaj put pomoći našoj Selmi. Predsjednik Upravnog
vijeća POU Ploče Jurica Šetka pozvao je sve ljude dobre volje da pruže
potporu ovome humanitarnom projektu. Pokrovitelj hvale vrijedne akcije je
Grad Ploče, a pomoć će pružiti i Dubrovačko-neretvanska županija. O svim
daljnjim informacijama, kao i o mogućnosti uključivanja u organizaciju donatorske večeri, javnost će biti obaviještena putem Radio postaje Ploče i
lokalnih portala.
GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014. 17
OŠ GRUDA
Petaši i Mačak stihotvorac
Mirjane Smažil Pejaković
Osnovnu školu Gruda, 11. studenoga
2014. godine, 5.
školski sat, svojim su
posjetom počastili
rado viđeni gosti gospođa Mirjana
Smažil Pejaković i
gospodin Stijepo Mijović Kočan, bračni
par književnika.
Učenicima 5. a i 5. b
razreda predstavili
su roman za djecu
Mačak stihotvorac, autorice Mirjane Smažil Pejaković. Pjesnik Stijepo pričao je učenicima o književnom radu svoje supruge, a ona im je čitala ulomke iz romana. Predstavila
im je žutog mačka, junaka svog romana, pisanog upravo iz perspektive mačka koji
obožava stihove. Ugodnu atmosferu učenici su upotpunili ozbiljnim pitanjima za goste
o njihovu pjesničkom životu i stvaralaštvu. Učenička pitanja o načinu stvaranja umjetničkog djela, Morseova abeceda vezana za život mačka, prve pjesme i tajni svjetovi
pjesnika učinili su ovaj susret ugodnim i zanimljivim svima prisutnima. Zainteresiranim pogledima, uzbuđenošću i tišinom učenici su
nam pokazali koliko su ovakvi susreti bitni za njihovo odgojno obrazovno sazrijevanje. Grudski su petaši obećali književnici pročitati Mačka
stihotvorca, što je izazvalo njen ispunjeni osmijeh. Zahvaljujemo posjetu književnicima koji su obogatili ovaj školski dan učenicima i učiteljima. Nadamo se ponovnom susretu s književnicima kako bi svoj rad
i iskustvo prenijeli i nekim novim generacijama. Marijana Trojan
18 GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014.
DOBRE VIJESTI
Bespovratna sredstva za
dubrovačku zračnu luku
Ministar pomorstva prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš
Dončić i glavni direktor Zračne luke Dubrovnik Roko Tolić su
potpisali Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt
Zračne luke Dubrovnik Razvoj u vrijednosti od 40.509.440,00
kuna. Radi se o sredstvima kojima će se financirati priprema
tehničke dokumentacije za realizaciju projekta Zračna luka
Dubrovnik Razvoj koji je u postupku prijave za povlačenje sredstava iz fondova EU. Ukupna vrijednost projekta iznosi 244,5
milijuna eura.
Podsjećamo da je projekt Zračna luka Dubrovnik Razvoj početkom godine dobio pozitivnu Odluku Europske komisije (DG
Competition), te predstavlja dobar primjer pripreme projekata
koji se planiraju sufinancirati iz fondova Europske unije, a koji
moraju slijediti procedure i pravila u pripremi potrebnih studija.
Razvoj zračne luke identificiran je i u Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske.
Infrastruktura Zračne luke Dubrovnik uništena je početkom
devedesetih godina prošlog stoljeća i potrebna je detaljna re-
konstrukcija postojeće, a planirane mjere uključuju i proširenje
postojećih infrastrukturnih te prometnih kapaciteta u svrhu
održavanja i poboljšanja postojeće razine kvalitete usluge. Projekt će također biti usmjeren na smanjenje prometnih zagušenja,
provedbu mjera za zaštitu okoliša i povećanje energetske učinkovitosti, sanaciju postojećih i izgradnju novih kolničkih konstrukcija i objekata koji su potrebni za sigurno i neometano
poslovanje zračne luke, kojom sada u Dubrovnik stiže 64 posto svih posjetitelja.
Upravo potpisanim
Ugovorom
za
pripremu tehničke dokumentacije iz EU fondova bit će uplaćeno
34.433.024,00 kuna
odnosno 85 posto
sredstava, a preostalih 15 posto sufinancirat će Republika Hrvatska. Izradu tehničke i natječajne dokumentacije za projekte iz sektora
prometa, koji se
planiraju sufinancirati
iz Europskih strukturnih i investicijskih
fondova za razdoblje
2014 – 2020. Ministarstvo financira kroz Operativni
program
Promet 2007.-2013. te
na taj način povećava
kvalitetu pripremljenosti projekata u
sektoru prometa i
osigurava stratešku
bazu projekata za razvoj prometnog sektora.
GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014. 19
AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO
Statistika za listopad
Prema neslužbenim statističkim podacima Hrvatske agencije za
civilno zrakoplovstvo o prometu na aerodromima u Republici Hrvatskoj za listopad 2014.godine, ukupno je prevezeno 5,5 % više
putnika u odnosu na isti mjesec prošle godine.
Ukupan broj operacija zrakoplova je veći za 0,35 %. Prevezeno je
četiri posto manje robe dok je s druge strane prevezeno 24,6%
više pošte u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
AIR SERBIA
Promotivne cijene za
letove preko Beograda
Air Serbia je prošloga tjedna najavila uspostavu dva leta na
dan između Zagreba i Beograda, počevši od 12. prosinca.
Kako bi proslavili ponovno uspostavljanje ove linije, koja je
bila u prekidu 23 godine, Air Serbia je korisnicama svojih
usluga ponudila specijalne cijene za povratne karte u ekonomskoj klasi iz Zagreba prema 14 destinacija u svojoj mreži.
Cijena povratne karte između Zagreba i Beograda je 79 Eura.
Ova ponuda će vrijediti do 21. studenog za putovanja od
12. prosinca do 24. ožujka 2015. godine. Promotivne cijene
vrijede za povratne karte u ekonomskoj klasi iz Zagreba preko Beograda za sljedeće destinacije: Istambul (139Eura),
Podgorica (149Eura), Tivat (149Eura), Bukurešt (149Eura),
Tirana (159Eura), Atena (159Eura), Solun (159Eura), Sofija
(159Eura), Moskva (169Eura), Larnaka (199Eura), Tel Aviv
(199Eura), Beirut (349Eura) te Abu Dhabi (399Eura).
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
Croatia Airlines - preko milijun putnika
na međunarodnim letovima
Neto dobit Croatia Airlinesa za prvih devet mjeseci ove godine
dosegnula je skoro 45 milijuna kuna, što je dvostruko više od dobiti
u istom razdoblju prošle godine, pokazuju objavljeni financijski
izvještaji.
Ukupni prihodi Croatia Airlinesa i povezanih društava u prvih devet mjeseci iznosili su 1,23 milijarde kuna što je 2,9 posto manje
nego prošle godine. Istovremeno su ukupni rashodi smanjeni za
4,8 posto, na 1,19 milijardi kuna. Domaći avioprijevoznik u prvih je
devet mjeseci prevezao 1.441.250 putnika, od čega 373.534 putnika u domaćem redovitom prometu, 1.009.859 putnika u međunarodnom redovitom prometu i 57.857 putnika u čarter prometu.
Ukupan broj putnika veći je nego u prvih devet lanjskih mjeseci za
0,4 posto. Pri tome je broj putnika u domaćem redovitom prometu
manji za 1 posto, dok je u međunarodnom redovitom prometu 2
posto veći. Broj putnika u čarteru smanjen je za 16 posto.
LET U NEBO
Ryanair - manje cijene u 2015.
20 GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014.
Ryanair je u ponedjeljak povećao prognozu godišnje dobiti za gotovo 20 posto, zahvaljujući
rastu rezervacija u zimskoj sezoni. Ujedno, najavio je za iduću godinu rezanje cijena i do 10
posto kako bi preoteo tržišni udio od konkurenata s višim cijenama. Ryanairova dobit poslije
oporezivanja u šest mjeseci do kraja rujna iznosila je 795 milijuna Eura, promet kompanije u
proteklih šest mjeseci porastao je za 4 posto, a prosječne cijene za 5 posto. Kompanija je
povećala prognoze za idućih šest mjeseci, pa sada procjenjuje da će dobit nakon poreza za
financijsku godinu koja traje do ožujka 2015. iznositi između 750 i 770 milijuna Eura. To je
znatno više u odnosu na prethodnu prognozu od 620 do 650 milijuna Eura i iznad očekivanja
analitičara od 694 milijuna Eura. Povećanje procjena poslovanja uslijedilo je nakon što je
uveo niz poboljšanih usluga za korisnike i ponudio nove cijene za poslovnu klasu s besplatnom prijavom prtljage i mogućnošću promjene leta. (aerosvijet)
KARIJERE
Luko Vuletić - pomoćnik ministra prometa
projekt razvoja dubrovačke zračne luke
kojim se apliciralo prema EU fondovima.
Vuletić je također to naveo kao glavni motiv nadležnog ministarstva da mu ponude
novu funkciju.
Posao direktora sektora zajedničkih
poslova u Zračnoj luci Dubrovnik, kojega
je obavljao, biti će povjeren postojećem
kadru na aerodromu internom preraspodjelom zaduženja, te neće biti novih zapošljavanja niti popunjavanja njegovog radnog mjesta, saznajemo u Upravi ZLD.
Foto: Petar Ipšić
Pomoćnik generalnog direktora dubrovačke zračne luke, Luko Vuletić je
početkom ovoga mjeseca, prešao na
novu funkciju u Zagreb, budući je na sjednici Vlade održane 6. studenog, odlučeno
da preuzme dužnost pomoćnika ministra
pomorstva, prometa i infrastrukture Siniše Hajdaš Dončića.
Vuletić će na svom novom radnom mjestu biti zadužen za Upravu za prometnu
infrastrukturu i fondove EU, u čemu je
značajno iskustvo stekao pripremajući
BROJKE
I listopad u plusu
CROATIA
AIRLINES
DUBROVNIK - ZAGREB - DUBROVNIK
26.10.2014. - 28.3.2015.
Tijekom prethodnog mjeseca listopada u dubrovačkoj zračnoj luci je zabilježeno povećanje broja putnika za 2,59% u odnosu na isti mjesec lanjske godine. Sveukupno se, s
porastom ostvarenim u prethodnih deset mjeseci može biti zadovoljnim. Od siječnja do
1. studenog povećanje broja putnika iznosi 4,38% u odnosu na destomjesečje 2013.
Dosad je kroz zračnu luku prošlo 1.547.724 putnika. Zanimljivo je dodati i kako je u
prošlom mjesecu zabilježen porast broja putnika na domaćim letovima i to za 15,88% u
odnosu na lanjski listopad.
KARIJERE
Iz Zagreba do Praga i Rima
svakog radnog dana
Privatni hrvatski zrakoplovni prijevoznik Air Croatia objavio je novi
početak od 18. prosinca 2014.
godine na dvije nove linije iz
Zagreba za Prag i Rim (zračnu
luku Fiumicino). Na obje linije prijevoznik najavljuje čak 5 rotacija
tjedno, svakim radnim danom od
ponedjeljka do petka. Na linijama
će letjeti iznajmljeni zrakoplov
Embraer ERJ-170 od Estonskog
nacionalnog zrakoplovnog prijevoznika Estonian Air (OV/ELL).
Cijene jednosmjernih karata kreću
se već od 99 Eura.
DUBROVNIK
ZAGREB
ZAGREB
DUBROVNIK
PET
6:40-7:35
16:15-17:20
13:20-14:25
SUB
6:40-7:35
16:15-17:20
NED
6:40-7:35
13:20-14:25
16:15-17:20
20:00-21:05
PON
6:40-7:35
13:20-14:25
16:15-17:20
UTO
6:40-7:35
13:20-14:25
16:15-17:20
SRI
6:40-7:35
13:20-14:25
16:15-17:20
ČET
6:40-7:35
13:20-14:25
16:15-17:20
20:00-21:05
PET
11:40-12:45
14:40-15:45
21:10-22:05
SUB
14:40-15:45
21:10-22:05
NED
11:40-12:45
14:10-15:15
14:40-15:45
21:10-22:05
PON
11:40-12:45
14:40-15:45
21:10-22:05
UTO
11:40-12:45
14:40-15:45
21:10-22:05
SRI
11:40-12:45
14:40-15:45
21:10-22:05
ČET
11:40-12:45
14:10-15:15
14:40-15:45
21:10-22:05
Informacije o ostalim polascima i
odlascima možete dobiti na telefon
773 377, 773 100 ili na:
www.airport-dubrovnik.hr
Prijedloge i sugestije šaljite na e-mail: [email protected], s naznakom ’za dbv info’.
GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014. 21
22 GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014.
KRONIKA POVIJESNIH STRANPUTICA
Imamo krizu ambijenta
Svašta sebi dopušta ta komisija. Po njima ispada, da je naš Premijer kriv, što imamo puno
nezaposlenih. A nije! Nezaposleni su krivi, što je Premijer zaposlen. Kaco
Nedavno se jedna gospođa iz Grada u eteru potužila, da su nazivi gradskih ulica previše blijedi, pa se slabo vide. Pristojni dogradonačelnik, nije je uputio oftamologu
po oćale, nego joj je obeć’o, da će subito,
po svršetku sezone, zlatnom bojom pojačati nazive. I održ’o je obećanje. Oni, koji
su vjerovali, kako je njegovo obećanje bilo
dano samo na simboličkoj razini, sad’, kad’
su se uvjerili u suprotno, njorgaju, kako sad’
ove kamene ploče paraju spomen ploče na
- groblju. Drugi, kojima se je Grad zauprav
pozlatio, govore, kako jedino zlatno i treba
bit’. I, što sad?
Zlatne dane, pamtit’ će i Ljetne Igre, sad’
kad’ im državni stručnjaci iz kulture prigovaraju, da traju predugo, da su preskupe i
u pogrešnom terminu.
Kakav je to grad, kažu oni, koji ima svjetski
poznat festival, svjetski poznatu
garažu, a nema zatvoreni prostor, festivalsku dvoranu.
A na otvorenomu, unutar zidina,
mogu se jedino režirat’ gastronomski festivali. Učeno bi se to reklo,
da imamo krizu ambijenta. Rješenje se nameće samo po sebi;
Dubrovačke Ljetne igre, treba
premjestit’ u Zagreb. Recimo u
dvoranu onega gospara Lisinskoga. I to zimi, kad’ igre nikomu
ne smetaju. A ne, bora ti, usred
Grada i usred ljeta.
Nakon što je od svih instrumenata naše
ekonomske politike, preost’o samo bubanj,
naši političari, još uvijek vjeruju u nemoguće. U svoje sposobnosti!
Pa opet najavljuju oživljavanje gospodarstva. Pristalice eutanazije predlažu prekid
oživljavanja i isključenje pacijenta s aparata. I tako su nas u Briselu proglasili najgorima u cijeloj EU. A naš Premijer im je lijepo
rek’o, da njega ne zanima što oni misle. A
ovi iz Europske Komisije se prave ludi!.
Davamo im godišnje šest milijardi naših
kuna, a oni, umjesto da nam iz pristojnosti
uzvrate s nekoliko milijardi njihovih eura,
uzvraćaju nekakve nevažne poruke... kako
Vlada ne provodi reforme, namjerno skriva
proračunski manjak, ima puno nezaposlenih! Svašta sebi dopušta ta komisija. Po njima ispada, da je naš Premijer kriv, što imamo puno nezaposlenih. A nije! Nezaposleni su krivi, što je Premijer zaposlen.
Kaco!...
E, a pazi sad’ ovo. Istoga dana, u prijestolnici europskih odlikaša, u uličnim prosvjedima protiv šparanja, sudjeluje sto
tisuća napaćenih Belgijanaca. Bune se, da
kapitalisti narodu nameću štednju, kako bi
bogati još više zgrtali bogatstvo. Tako su,
umorni od štednje, nesretni Belgijanci, po
cijelome glavnom gradu prevrtali i palili auta
i razbijali na stotine vjetrobrana i prometnih
znakova. Policijski vatrogasci po njima su
pucali vodenim topovima. Našoj čeljadi nije
jasno, čime su ih to najedili njihovi političari,
ali su sigurni, da kad’ bi njima radili, što
nama naši rade, izašlo bi ih - milijun. Naši
ne izlaze na masovne proteste. A i ‘ko bi
skupio toliko svijeta odjedanput, osim, ako
bi se dijelio grah s kobasicama. Ili možda,
kad je u pitanju gay parada ili ćirilica.
Jer tu se svi dobro zabave. A možda je i
bolje da je tako. Jer ako naša autohtona
masa izađe, tražit će krive stvari - više socijalizma.
Osim tega, mi imamo ‘’Provjereno’’ na
televiziji. Tamo se sve rješava uživo, k’o
pravi reality show. Lijepo sjediš doma u
toplu, ne moraš se smucat’ ulicama, a oni
sve probleme riješe. A
što se spomenute
štednje tiče, to je u
nas čista demagogija.
Mnogi štede samo
zato, da bi opet mogli
nešto - kupit’!
Mora bit’, da je odzvonilo još jednoj
Stranci prava. Njihova šefica, detektivka iz
Kanade, više nije šefica. Za ljubitelje Bajki,
TrnoRužica se izgleda ubola na čudan
trn, pa će koju godinu
mirno spavat’ u Briselu, osim ako je prije ne
probudi poljubac part-
nerskoga princa, kad’
dođu izbori...
Njezini zlobni bivši
kolege misle, da se je
gospođa elegantno iz- Piše: Mario Klečak
vukla iz hrvatskoga gliba. Domoljublje je
nju dovelo iz Kanade u Hrvatsku, pa kad’ je
shvatila, da je došla na Mars, domoljubljem se poslužila da uđe u EU parlament,
da bi na koncu domoljublje koristila, da opere ruke od Marsa. Pardon, Hrvatske!
A šef odjela stranačke sigurnosti Autohtone Hrvatske stranke prava, koji je u
ratu proveo sedamnaest dana, nije solidarno s braniteljima ovih dana kampir’o ispred
Ministarstva, nego je dežur’o u stanu, koji
su mu neprijatelji nakanili ovršit’, radi
neplaćanja poreza na nekretninu vrijednu
15 milijuna. Kako bi se zaštitio od napasnika, Kalašnjikovim je puc’o po
policiji i ostalima usred Zagreba.
Onima, koji nisu bili u opasnosti od
metaka, njegova stranačka
funkcija, bila je zanimljivija nego
njegova herojska obrana stana u
centru grada.
Pantagane prve napuštaju brod
koji tone, stara je uzrečica, kojom
neki komentiraju najnoviju najezdu
opakih glodavaca u Zagrebu. Kažu
da privremena gradska vlast ne
vidi pantagane ili ih... možda ne
znaju više prepoznat... pa, nastojeći bit’
duhoviti dodaju, šta ćeš... s kim si...takav
si...
Drugi misle, da bi, barem privremeno, trebalo puštit’ gradonačelnika iz zatvora, dok
ne sredi tu navala štetočinja ...
U nas u Gradu, prema nekim zagriženim
poklonicima elitnih sportova, štetočinje su
navalile na jedan od najvećih, i najpotrebnijih projekata u Hrvatskoj. Oni ga zovu golf
kompleks na Srđu. Za druge je sve u svezi
s tim, gusta magla, pa njima cijeli projekt,
(valjda radi magle) izgleda k’o, ni na nebu,
ni na zemlji. Baš kad’ se činilo, da će se
prva lopata zakopat’ oko derutne i zapuštene tvrđave Imperijal, dubrovački konzervatori sve su fermali.
Pamte oni još iz škole, da su prvo Francuzi,
na prijevaru zauzeli Dubrovačku Republiku.
I da tvrđavu Imperijal nisu gradili, da bi građanima podarili kulturno - zabavne sadržaje,
nego za glavni stožer njihove vojske. Da bi
osigurali svoje položaje. I kako bi s visoka
gledali na nas dolje. To lijepo piše u povijesnim knjigama! Ili tako... nekako!
I sad’, bi ovi, njihovi suvremenici, štovatelji
naših kulturnih dobara, za sto milijuna iznova gradili spektakularnu tvrđavu, da bi odali
počast braniteljima našega grada. Samo bi,
umjesto 311 memorijalnih metara kvadratnih, zgradili pet puta više komercijalnih
metara. Kako bi mi mogli imat’, doslovce,
Veliki Muzej Domovinskog rata. I ‘ko je tu
sad’ štetočinja?
GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014. 23
Mali oglasi za sljedeći broj, primaju se zaključno s UTORKOM DO 12:00 SATI i objaviti će se samo jednom. PREDAJTE MALI OGLAS ISKLJUČIVO SMS-om NA BROJ 616248 (upišite GLAS, vaš tekst), (cijena poruke
3,72kn, PDV uključen). Externus d.o.o. B. Bušića 16, 10000 Zagreb, OIB: 55605263245; podrška: 8-16h, 01 6686 383, www.externus.hr ili [email protected] GLAS GRADA NE ODGOVARA ZA SADRŽAJ MALIH OGLASA.
mali OGLASI
KUĆE
Prodajem novu kuću na dvije
etaže (107 m2 x 2) u BiH, u blizini manastira Tvrdoš, kraj rijeke.
Gornja etaža potpuno uređena
i opremljena, ograđena okućnica cca 350 m2. 095 87 49 371
STANOVI
POTRAŽNJA
Tročlana obitelj traži stan na
duže vrijeme na području grada. 098 526 584.
IZNAJMLJIVANJE
Iznajmljujemo stan Lapad
45m2, s parkingom. 091 442
5626.
Iznajmljujem 2 stana na duži
period, 40 m2 za samce, radnike ili obitelj bez djece. 091
538 2229.
Župa, iznajmljujem stan za radnike namješten s klimom. 092
146 5548.
APARTMANI
Iznajmljujem apartman (poseban ulaz , klima), potpuno
opremljen. Do ljeta ili stalno,
po dogovoru. Vi nudite cijenu.
Informacije od 18 - 20 h na tel.
332 738.
GARSONJERE
’15.g. 213000km. cijena po dogovoru.
091 5400 137
BEVERLY 200-7000 kn i BEVERLY 50015 000 kn (oba freško registrirana). 098
192 7649.
PIAGIO X9 200 kubika, generalno obnovljen, neregistriran. 099 574 9142
PLOVILA
Drvena plastificirana pasara 7.7 m, samogradnja by Mr. Franko Cetinić, Perkins 36 HP made in UK, 11.100,00 Eura.
098 747 107.
Prodaje se škaf od glisera dužine 4,83
m. 098 285 582.
POSAO
Uređujem vrtove i đardine, dipl.ing.agr.
098 958 1993.
Fizioterapeut pruža usluge masaže.
Dolazim na vašu adresu. Zvati od 10
do 18. 099 593 5256.
Majstor u kući 24 sata, svi završni radovi u građevini (pituravanje, sanacija
sitnih popravaka u domaćinstvu, elektro i vodo uređaja, po potrebi
održavanje kuća i apartmana), ugradnja laminata i pl. namještaja. Garantirana kvaliteta, cijena povoljna. Radimo
u Dubrovniku i bližoj okolici.092 311
6363.
KAMENOKLESAR-Izrada grobnica,
spomenika, vaze-kamenice, klupice,
ograde, sve povoljno 091 728 5208.
Iznajmljujem garsonjeru u
Gružu za radnike na duži period. Autobus blizu. 020 419 574.
RAZNO
Garsonjeru iznajmljujem. 098
856 142.
Iznajmljujem vez za barku u Rijeci dubrovačkoj na dulje vrijeme, uz osiguran parking. Informacije na broj 020 452
646.
ZEMLJIŠTA
Hitno prodajem građevinsko
zemljišta u Čibaći - Mišići,
odmah ispod autobusne stanice. Cijena 50 eura/m2. 098 747
107.
Prodaju se parcele od trafostanice do Hodilja. Parcele se
nalaze pokraj ceste, te je moguć priključak struje i vode. 095
812 8042.
Iznajmljuju se dvije parcele,
pogodne za davanje ugostiteljsko-turističkih usluga i iznajmljivanje opreme kupcima, površine 652 i druga 526 m2 , tik
uz more (plažu) u uvali Vučine,
mjesto Žuljana na poluotoku
Pelješcu. 098 188 2535.
Prodajem drva za ogrjev. 091 677 3799
Izrađujem portret u kredi za samo 300
kn. Idealan poklon za svaku prigodu.
Svakako treba dostaviti fotografiju. 091
894 1866.
Prodajemo namještaj iz Titovog doba,
hrastov. Dajemo u najam više parcela
u Du primorju i u Gružu, parking za
motore. Samo ozbiljne ponude. 095
384 1177.
Prodajem električnu izdajalicu Philips
Avent, s 3 brzine i stimulatorom, bočicom od 125 ml. Korišteno par puta, kao
novo, garancija. 600 kn. 091 760 1161.
Prodajem iPod touch 3. generacije, 32
GB memorija, wi-fi, aplikacije. Dobije se
usb punjač, slušalice i velika glazbena
kompilacija. 550 kn. 091 760 1161.
VOZILA
POMOĆ I NJEGA
MERCEDES E 200 cdi, ‘99.g.
model 2000.g., reg. do 06/
Njegovateljica traži posao 24sata. 00
387 64 455 3981.
Prilikom predaje oglasa, u SMS-u je potrebno priložiti sljedeće podatke:
pravne osobe: ime tvrtke, sjedišta, OIB, ime i prezime odgovorne osobe
fizičke osobe: ime i prezime naručitelja, OIB, njegovo prebivalište, odnosno boravište.
Prilikom predaje oglasa obvezni ste navesti svoje identifikacijske podatke kako bi oglas bio objavljen,
u protivnom, Zakon nam zabranjuje objavu Vašeg oglasa. Identifikacijski podaci neće biti objavljeni,
neće GlasGrada
biti dostupni drugim
korisnicima,
se koristiti
u druge svrhe od strane Tele 5 d.o.o.
24
- 504
- petakniti
14.će11.
2014.
ULICAMA MOGA GRADA
ŽELITE LI SE I VI
REKLAMIRATI
NA OVIM
STRANICAMA,
NAZOVITE
MARKETING
GLASA GRADA:
358 980
311 992,
ILI SE JAVITE
MAILOM:
tele5marketing
@gmail.com
Irish pub
"The Gaffe"
Marende
ponedjeljak-petak
cijena 35.00kn
od
10.00h-15.00h
M/B PERAST I KRONOLOGIJA BEZUMLJA SRBA I CRNOGORACA
NA DUBROVAČKOM PODRUČJU (11)
Idu svatovi, Anđa se udaje
Vozeći tog 2.10.1991. iz Slanog
prema Trsteniku na Pelješcu, i
nadajući se ukrcaju na trajekt
„Badija“ koji me trebao prebaciti
na Mljet, zastao u sam u Stonu, u
gradiću mog odrastanja. Pred
zgradom „općine“ sam sreo Antu
Kalinića, u uniformi, sa „Thompsonom“ preko ramena, koji mi je
rekao da trajekt uopće nije doplovio u Trstenik to jutro, i da je pitanje veliko kada će uopće moći
preploviti Mljetski kanal, jer četiri
ratna broda JRM-e patroliraju
cijelom dužinom Mljetskog kanala. Zbog ove informacije koju sam
dobio od Ante, nije mi se žurilo
prema Trsteniku, pa sam pošao i
do Supavla (stonskog naselja),
gdje sam prije živio, i tamo susreo Zorana Vodopiju koji se to
jutro vratio s bojišnice - iz
Čepikuća. Zoran je bio „dadilja“
moje generacije, u vrijeme mog
odrastanja u Stonu, ranih 80-ih.
Stariji od mene desetak godina
bio nam je trener mlađih uzrasta
u NK SOŠK-u, stariji glazbenik u
limenoj glazbi Ston koji je pazio
na nas djecu-mlađe glazbenike,
prije i poslije nastupa, predsjednik omladine, te susjed od kojeg
me dijelilo samo 17 stepenica.
Čistio je svoju „ciganku“ ( automatska puška-M70 ) detaljno,
kao i svoje kopačke dok je igrao
u prvoj momčadi nogometnog
kluba SOŠK, i ispričao mi kako je
njih četrdesetak dragovoljaca
razbucalo cijelu postrojbu JNA,
odnosno, 1. bataljun brigade
„Sava Kovačević“ iz Crne Gore;
Zamisli, nas 40 branitelja, nasuprot 400 vojnika JNA... Ta brigada JNA-e – „Sava Kovačević“, je
nastojala ući u Čepikuće, pa su
se uputili iz Zavale, preko Ravnog,
pa kroz Popovo polje prema selu
Trebimlja. Don Zdravko Petković,
župnik iz sela Trebimlja je to uočio
i požurio se svojim autom izvjestiti našu postrojbu u Čepikućama
o njihovom nailasku, a prije toga
je telefonom u krizni štab Du-
brovnik poslo sljedeću poruku:
„IDU SVATOVI, ANĐA SE UDAJE“,
što je značilo da JNA kreće na
Čepikuće. A nas je u Čepikućama bilo deset puta manje nego
njih. Odmah smo postavili obrambene formacije na samoj granici
sa Hercegovinom, u usjeku ispod
Bijelog brijega. A postavile su se i
televizije (rasprskavajuće protupješačke mine usmjerenog
djelovanja, popularno nazvane
“Televizija”, proizvedene u dubrovačkoj tvornici ugljenografitnih
proizvoda – „TUP“ ). Kako nije bilo
zapovjednika obrane, Daidže, u
Čepikućama, zapovijedanje je bio
preuzeo Marko Mujan koji je na
brzinu organiziro sve to što sam ti
reko. Nakon što smo zauzeli svoje
položaje, negdje oko uru i kvarat
iza podne, pojavila se kolona napadača, bahato se ponašajući i
galameći sve i svašta... Nas 16 iz
Stona, iz pričuvne policijske postrojbe smo bili lijevo u usjeku, a
ovi iz ZNG-e, njih oko 30-ak desno. Pustili smo bahate rezerviste
da uđu u usjek i onda ošinuli po
njima iz svog raspoloživog oružja.
A da si vidio te junačine crnogorske... To su tuge i nevoje, bježali
su ko muhe bez glava. Da nam
se nije puškomitraljez zablokiro,
svi bi bili fasovali.
Među poginulim agresorima su
U KOMAJIMA ODRŽANA
36. KOKAM-ova vinokušnja
Nastavljajući njegovati vinske običaje konavoskog kraja vinogradari i
vinari Komaja okupljeni u udruzi KOKAM i ove su godine uoči blagdana
Sv. Martina i krštenja mladoga vina u Domu kulture u Komajima održali
tradicionalnu 36. vinokušnju. Drugu godinu za redom pridružili su im se
vinogradari i vinari iz cijele čilipske župe, Uskopja, Gabrila, Močića i
Čilipa. Na ocjenjivanju se našlo 26 uzoraka mladih vina – 16 crvenih, 9
bijelih i jedna malvasija. U kategoriji bijelih vina prvu nagradu dobio je
Mato Drobac iz Komaja, drugu Pero Arbulić iz Čilipa, a treći Pero Crvik iz
Komaja. U kategoriji crvenih vina prvu nagradu dobio je Đuro Pendo iz
Komaja, drugu Pero Sukno također iz Komaja, a treće Niko Ruso iz
bili poručnik Ranko Bojićlo 9, a ranjeno 15 boraca.“
zapovjednik čete, te starU titogradskim novinama
iji vodnik Vojislav Bula- „Pobjedi“, je pisalo
tović-zamjenik
kodrukčije: „ 53 mrtva vojnimandira čete, odn., forka, pala za slobodu Jugomacije koja je krenula u
slavije ( poimenično
napad. Veći dio od tih 400
nabrojani ), koje crna
pripadnika JNA i četGora nikada neće da zabničkih formacija se
oravi, i više od 60 ranjenih
razbježao natrag prema Piše: Silvio Market junaka koji jedva čekaju
selu Trebimlja, odakle su
da se vrate na frontu“. Tog
minobacačima uzvratili po snag- prvog i drugog dana listopada
ama obrane misleći da će na taj 1991., odbijeni su napadi i na Slnačin razbiti obranu, pa opet ano, Osojnik i Brgat, te su horde
pokušati proći, no nisu uspjeli, a zla bile potisnute nazad u Herce„hrabri junaci“ se nisu više govinu, dok im je jedino napad iz
usuđivali prići hrvatskim branitel- Crne Gore na područje Debelog
jima. Istu večer je borba okonča- brijega uspio. Ozlojeđeni zbog
na, te su linije obrane učvršćene. neuspjeha, posebno u ČepikućaSutradan su iz sela Trebimlja u ma, gdje su pretrpjeli i znatne guHercegovini, pod prijetnjom bitke, JNA se odlučila za proboj i
odmazde nad zatočenim presijecanje kopnene veze Dustanovnicima tog sela, oficiri JNA brovnika i ostatka Hrvatske na poposlali nekolicinu civila da pok- dručju Slanog. Zbog tog su agreupe tijela poginulih. Ovako je beo- sorske snage željele imati potpugradski novinski list „Vreme“ ni uvid nad područjem oko Slanog, kako im se opet ne bi ponovile
Čepikuće. Tako je u popodnevnim satima nad Slanom stalno letio helikopter „jugoslavenskog ratnog vazduhoplovstva“ (
JRV ) - MI-8, koji je „snimao“
položaje hrvatskih snaga i sve
dostavne ceste koje su služile za
opskrbu branitelja. Bilo je zanimljivo kako su neprijateljske snage
JNA znale sve i o događajima u
samom mjestu. Za to su bili
zaduženi lokalni špijuni iz samog
Slanog. Posada broda Perast je
bila na raspolaganju kriznom
štabu Slano, te su ih to jutro
zamolili za pomoć. Tako su: Ivo
Lazo, Slobodan Dovijanić i Stijepisao o događajima iz Čepikuća po Dabelić-Grego, kao najmlađi
7.10.1991.: „Na frontu je bilo i su- članovi posade broda bili pri
više iznenađenja. Vojska je poče- kriznom štabu i pomagali u
la optuživati komandu. Na udaru premještanju i utovaru, te
se našao komadant Užičkog kor- odvoženju oružja i municije na
pusa, general Torbica. Crnogor- položaje oko Slanog. Sve te akci sumljaju da je u pitanju izdaja, tivnosti su bile jutarnje, a pošto je
koja je plaćenja desetkovanjem 2.10.1991. još uvijek bilo mirno u
njihove jedinice u selu Čepikuće. samom mjestu, oni su se po
General Torbica im je rekao da je obavljenim zadacima vratili na
teren izviđen, a onoga momenta brod. Taj dan je član posade,
kad je njegov helikopter odleteo, Stijepo Dabelić-Grego, nakon
shvalili su da su u okruženju, na obavljenih zadataka za krizni štab
snajperskim i minobacačkim niš- Slano odlučio poći prema Stonu,
anima ustaša. Kažu da je poginu- što je i učinio. (nastavlja se)
Čilipa. Plaketom je nagrađena malvasija Pera Crvika. Na početku feste
sve nazočne pozdravili su predsjednik udruge KOKAM Đuro Pendo i
dugogodišnji predsjednik, sada u ulozi savjetnika, Andro Crvik, kojemu su njegovi kokamovci i svi nazočni čestitali na priznanju “Mato
Bobanović“ koje su mu organizatori ovogodišnjih 24. međunarodnih
susreta vinogradara i vinara – Sabatina 2014. dodijelili za višegodišnji
samoprijegoran rad u vinogradarstvu i vinarstvu. Ocjenjivanje i vinokušnju i ove godine pratila je dipl. ing. agronomije Ivanka Čelar koja je
pohvalila napredak konavoskih vinara u proizvodnji i njegovanju vina
u vinicama, jer su ove godine, u jednoj od najgorih vinogradarskih i
vinarskih godina, uspjeli proizvesti vino zadovoljavajuće kakvoće. Na
kraju je mlado vino u šaljivom tonu dotičući se i aktualnih društveno
političkih zbivanja u Konavlima i u Hrvatskoj krstio Mijo Banac Mijač, a
festa se nastavila uz svirkuGlasGrada
i pjesmu, dobro
i vino.
Jelavić
- 504 -jelo
petak
14. Joško
11. 2014.
25
26 GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014.
- Već neko vrijeme imam bolove u ramenu. Lijekovi ne daju neke rezultate, pa me interesira može
li i koliko pomoći fizikalna terapija?
-Poboljšanje zdravlja i stanja pacijenta osnovni je cilj fizikalne ter- povrede, za rame, lakat, šaku, kuk, koljeno, gležanj, stopalo. –
apije. Da bi ona bila apsolutno učinkovita, od iznimne je važnosti ističe zamjenik ravnatelja Poliklinike Marin Med, kirurg i traumaindividualan pristup svakom pacijentu, ovisno o njegovim prob- tolog dr. Nikša Kojić.
lemima i tegobama. U Poliklinici Marin Med u Odjelu fizikalne ter- -Fizikalni terapeuti u Poliklinici Marin Med također izvode i proapije i rehabilitacije primjenjuje se program prilagođen svakom grame za epikondilitis, program za ozljede živca, za kralježnicu,
pacijentu ponaosob. Tome pomažu moderna medicinska opre- parcijalnu masažu, masažu cijelog tijela, ručnu drenažu itd. Razni
ma i primjena novih metodologija. Fizikalna terapija mjesto je gdje programi uobličeni u pakete uključuju i elektroterapije, laser, ulće se vršiti nastavak liječenja operiranih pacijenata poglavito na- trazvuk, magnetoterapiju te kineziterapiju, ovisno o tegobama
kon ortopedskih zahvata, minimalno invazivnih zahvata, bolnih sin- pacijenta.
droma. Programi fizikalne terapije i rehabilitacije u Poliklinici Marin Naglašavam, individualan pristup u fizikalnoj terapiji ključan je za
Med formirani su za postoperativne rehabilitacije, program za ar- poboljšanje stanja organizma i konačno ozdravljenje. Osim toga
trozu, za burzitis, zatim program za bolne sindrome vratne tijekom studenog i prosinca pacijentima smo omogućili i predkralježnice, za bolne sindrome torakalne kralježnice, za bolne sin- blagdanski popust od 30 posto na sve usluge fizikalne terapije i
drome lumbalne kralježnice, za tendinitis, program za mišićne artroskopije koljena.- kaže dr. Kojić.
prim.dr.sc. Mladen Miškulin, specijalist ortopedije i traumatologije – u petak, 14. studenog 2014.
dr. Andreja Strahonja Packard, specijalist neurolog, specijalistkinja za poremećaj spavanja i liječenje
migrena botoxom - u petak, 21. studenog 2014.
dr. Yair Galili, vaskularni kirurg i prof. dr. Dalibor Krpan, internist, endokrinolog i nefrolog
- u subotu 1. prosinca 2014.
dr. Stefan Hellinger, specijalist ortopedije, subspecijalist za kralježnicu
- od srijede do subote 3. do 6. prosinca 2014.
dr. Mario Zambelli, specijalist opće i plastične kirurgije - u petak i subotu, 5. i 6. prosinca
2014. - 504 - petak 14. 11. 2014.
GlasGrada
27
28 GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014.
DRUŽBA BRAĆE HRVATSKOGA ZMAJA
Predavanje dr. Nevena Šimca
Predavanje na javnoj tribini pod
naslovom „Kamo ideš, Hrvatska?“, u organizaciji Družbe
Braće Hrvatskoga Zmaja – Zmajskog stola Dubrovnik, održao je
doktor prava Sveučilišta u Parizu dr. Neven Šimac, stručnjak
u području političkih znanosti i
državno-upravnih znanosti, u
subotu 8. studenog u dvorani
Ivana Pavla II. u samostanu sv.
Klare u Dubrovniku. Predavač
dr. Šimac, govoreći o ulasku
Hrvatske u Europsku uniju, naglasio je da je riječ o njezinom
„povratku kući“. Podsjetio je i na
kršćanske temelje Europe, što
je vidljivo i u činjenici da se taj
zemljopisni prostor sve do XVI.
stoljeća nazivao „kršćanskim
svijetom“, tj. „Christianitas“…
Uz ostalo, kazao je da Europu
danas ugrožava novi neoliberalni materijalizam koji se „valja
svijetom posljednja tri desetljeća
i koji nastoji sve uvjeriti da su
sadašnje dominirajuće financije,
sadašnja kockarska ekonomija
i razvlaštena politika jedine moguće i jedine ispravne…
MATICA HRVATSKA PREDSTAVILA NOVO IZDANJE
„Kradljivci ljepote“ Zdravka Ostojića
Dubrovački ogranak Matice hrvatske predstavio je u utorak,
11. studenoga, u čitaonici Narodne knjižnice Grad knjigu ekopriča za djecu „Kradljivci ljepote“ Zdravka Ostojića.
Autor predgovora, akademik
Luko Paljetak, tom je prigodom
kazao kako je knjiga sa svojih
18 priča s pravom posvećena
djeci.
- Ostojić se potrudio u knjizi
ispričati i ekološku tematiku
približiti djeci. Knjiga je pisana s
neprikrivenim porukama i
poukama te dobro odabranim
primjerima. Možemo priče
podijeliti na dvije skupine: bajkovite basne i realistične priče, a
cilj im je zajednički, razviti ekološku svijest - istaknuo je Paljetak. Vrijedi dodati kako je knjigu ilustrirao dubrovački akademski slikar Josip Pino Trostmann. U popratnom programu
nastupio je dječji zbor „Anđeli“
Umjetničke
škole
Luke
Sorkočevića, a izabrane dijelove
iz knjige čitao je Sebastijan Vukosavić. Baldo Marunčić
OVOGA PETKA
sudjeluju: Ekonomska i trgovačka škola, Gimnazija Dubrovnik,
Klasična gimnazija „ Ruđer
Bošković, Medicinska škola, Pomorsko-tehnička škola i Obrtnička i tehnička škola. U
glazbenom dijelu, najbolji od
najboljih: učenici Umjetničke
škole Luke Sorkočevića. Iz
knjižnice poručuju: sve manje
nas lijepih stvari okružuje, ova
večer vas vodi u svijet poezije i
glazbe i zato- dođite i uživajte.
Čitamo pjesnike
U petak, 14.11. u 19,30 sati, u
Saloči od zrcala, u Narodnoj
knjižnici Grad, je glazbeno-poetska večer Čitamo pjesnike.
Učenici srednjih škola čitat će
ljubavnu poeziju poznatih
pjesnika.
Večer je natjecateljskog karaktera: svaka se škola predstavlja
blokom poezije. U programu
DUBROVAČKA BISKUPIJA
Petak 14.11. - Večer za Vukovar
„Večer za Vukovar“ održat će se u petak 14. studenoga u 20 sati u
dvorani Ivana Pavla II. u samostanu sv. Klare u Dubrovniku. Riječ
je o dramsko - glazbenom programu mladih koji će ove godine, u
organizaciji Vijeća za mlade Dubrovačke biskupije, hodočastiti u
Vukovar na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara. „Večer za Vukovar“
organizira se veću petu godinu.
Subota 15.11. - Otvaranje izložbe i
premijera promo filma SHKM-a
Otvaranje izložbe i premijera promo filma Susreta hrvatske katoličke mladeži (SHKM-a) održat će se u subotu 15. studenoga u
18 sati u kino Visiji.
GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014. 29
EUROPE DIRECT DUBROVNIK – VAŠ KORAK BLIŽE EUROPSKOJ UNIJI
PRIORITETI NOVE EUROPSKE KOMISIJE
Unutarnje tržište
U vremenima sve izraženije globalizacije jedna od najvećih vrijednosti Europske unije jest
njeno unutarnje tržište. Komisija
zato do 2020. godine želi u BDP
EU vratiti udio industrije sa sadašnjih manje od 16 posto na
nekadašnjih 20 posto. Komisija
također planira pooštriti kontrolu
banaka i borbu protiv utaja poreza i poreznih prijevara te olakšati
slobodno kretanje radne snage.
Zapošljavanje, rast, ulaganje
Glavni je prioritet jačanje konkurentnosti i
otvaranje novih radnih mjesta. U tu bi se
svrhu tijekom sljedeće tri godine trebalo
mobilizirati do 300 milijardi eura dodatnih
javnih i privatnih ulaganja poglavito u
širokopojasnu i prometnu infrastrukturu,
obrazovanje, istraživanje i inovacije, energiju iz obnovljivih izvora, energetsku učinkovitost i zapošljavanje mladih. Uz to, nova
Komisija planira smanjiti birokratske obveze
za male i srednje poduzetnike.
Jedinstveno digitalno tržište
Stvaranjem jedinstvenog digitalnog tržišta
nova Komisija planira postići dodatni rast u
iznosu 250 milijardi eura, čime bi se trebale
otvoriti stotine tisuća novih radnih mjesta.
Komisija će raditi na uklanjanju nacionalnih
prepreka u propisima o telekomunikacijama, autorskim pravima i zaštiti podataka,
upravljanju radijskim valovima i primjeni zakonodavstva o tržišnom natjecanju.
Energetska unija i klima
Cilj je smanjiti ovisnost EU o uvozu goriva i
nafte. Komisija će zato raditi na reformi i
reorganizaciji europske energetske politike
u novu europsku energetsku uniju, kao i
na tome da ta unija zauzme vodeće mjesto u svijetu u području energije iz obnovljivih izvora.
Bolje povezana i pravednija
ekonomska i monetarna unija
Komisija će nastaviti reformu europske ekonomske i monetarne unije kako bi se održala
stabilnost eura.
Slobodna trgovina između Europske unije i SAD
Komisija planira završiti pregovore o sporazumu sa SAD kako bi se ukinulo međusobno naplaćivanje carine i unaprijedilo
priznavanje standarda proizvoda ili stvorili
zajednički transatlantski standardi. Ipak,
zbog slobodne trgovine Komisija neće
ugroziti europske standarde sigurnosti,
zdravlja, socijalne zaštite i zaštite podataka
ili europsku kulturnu raznolikost. Tijekom
tih pregovora Komisija će ustrajati na povećanoj transpa-rentnosti u odnosu na
građane i Europski parlament, koji će imati
zadnju riječ pri sklapanju sporazuma.
Pravosuđe i temeljna prava
Komisija će se boriti protiv diskriminacije u
Europskoj uniji, prekograničnog kriminala
i terorizma i raditi na poboljšanju pravosudne suradnje među državama člani-
cama. Zaštita podataka osnovno je pravo
u digitalnom dobu te će ga Komisija, osim
unutar EU, zastupati i u vanjskim odnosima. Frans Timmermans, prvi potpredsjednik Komisije i povjerenik za bolju regulativu, međuinstitucijske odnose, vladavinu
prava i Povelju o temeljnim pravima,
nadležan je i za pristupanje Europske unije Europskoj konvenciji o ljudskim pravima.
Nova migracijska politika
Nova Komisija planira provesti zajednički
sustav azila i ukloniti razlike u njegovoj
provedbi na nacionalnoj razini. Komisija će
raditi i na učinkovitijem rješavanju problema nezakonitih migracija, zaštiti europskih
granica te strogom provođenju novih zajedničkih europskih pravila kako bi se kaznili
trgovci ljudima.
Europska unija kao globalni čimbenik
Komisija želi veću učinkovitost u objedinjavanju instrumenata europskog vanjskog djelovanja. Iako će se sa zemljama
kandidatkinjama nastaviti pregovori, u sljedećih pet godina neće biti daljnjeg proširenja EU kako bi se učvrstilo sve ono što je
dosad postignuto između 28 članica.
Veća demokratičnost
Komisija će se zalagati za stvaranje obveznog registra lobista kojim će, osim lobista u Komisiji, biti obuhvaćeni i Europski parlament te Vijeće Europske unije, kao i za užu
suradnju s nacionalnim parlamentima, revidiranje zakonodavstva koje se primjenjuje
na izdavanje odobrenja za genetski modificirane organizme te osiguranje ravnoteže
spolova pri odabiru vodećeg osoblja Komisije na političkoj i administrativnoj razini.
Navedenih deset prioritetnih područja odražava se u načinu na koji je organizirana
nova Komisija, a predsjednik Jean-Claude Juncker obećao je brze i učinkovite rezultate. U svjetlu prošlotjedne afere “Luxembourg Leaks”, Komisija je tako već započela s istragom potencijalnih poreznih prijevara u Irskoj, Nizozemskoj i Luksemburgu.
Imate li još pitanja o Europskoj uniji?
Posjetite informacijski centar Europe Direct Dubrovnik u Vukovarskoj 2 (aula FINE), telefon/fax: 020/311-989; mobitel: 099/433-9631; e-mail: [email protected]
Radno vrijeme za upite i konzultacije s građanima: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10 do 14 sati, a utorkom i četvrtkom od 14 do 18 sati. Sve su usluge besplatne!
ERSTE BANKA ZA DUBROVAČKE UMIROVLJENIKE
Radionica informatičke pismenosti
U poslovnici Erste banke u Dubrovniku, u srijedu 5. studenoga, održana je besplatna
jednodnevna edukacija o osnovama informatičke pismenosti na kojoj je prisustvovalo
više od 30 umirovljenika, članova dubrovačke podružnice Matice umirovljenika Hrvatske
(MUH).Uz edukaciju, tom su prigodom dvjema podružnicama MUH-a donirana računala. Posebni gost na radionici bio je Dubrovčanin Petar Mišo Mihočević, glavno muško
lice aktualne marketinške kampanje Erste banke za umirovljenike, koji je sudionicima
radionice uručio simbolične poklone. Riječ je o posljednjoj u nizu besplatnih radionica u
organizaciji Erste banke, a teme koje se obrađujuprilagođene su umirovljenicima iodnose se na osnovne pojmove vezane uz računalo, pretraživanje interneta, slanje i primanje elektroničke pošte, korištenje programa za pisanje teksta, dobivanje elektroničkih izvoda iz raznih matičnih knjiga, čitanje novina na internetu, kao i korištenje internetskog bankarstva te računalnu sigurnost općenito. Dosad je na ukupno 40 održanih
radionica
diljem-Hrvatske
sudjelovalo
i diplomu primilo oko 400 umirovljenika.
30 GlasGrada
504 - petak
14. 11. 2014.
GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014. 31
Izvadci iz knjige:
„Povijest dubrovačkog hotelijerstva - od prvih
prenoćišta u Dubrovačkoj Republici do modernih
pansiona i hotela uoči Domovinskog rata“
SMJEŠTAJNI OBJEKTI KOJI SU RADILI
IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA
Uvod
Gradska luka jedan je od najstarijih dijelova grada a oblikovao se oko kasnoantičkog kaštela u blizini mora,
koje je nešto dublje zalazilo u kopno
nego danas, u predjelu predromaničke
katedrale i kasnijeg Kneževa dvora
zaokruživši tako gradsku luku.
U 15. stoljeću luka dobiva obrise današnjeg izgleda, kakva je na ruci sv. Vlaha
na triptihu N. Božidarevića oko 1500. Za
izgradnju luke u 15. stoljeću zaslužan je
domaći inženjer Paskoje Miličević.
Dominiraju 3 luka (četvrti je zazidan) velikog arsenala sagrađenog koncem 12.
stoljeća i proširenog u 15. stoljeću. Tu je
bilo najstarije brodogradilište, a popravljali su se veliki brodovi.
Istočno od Velikog arsenala su vrata od
ribarnice sagrađena 1381., a dalje se vide
3 luka Maloga arsenala iz 15. stoljeća za
popravljanje manjih brodova. Na istočnoj
Feljton br. 45
Hotel „Central“
Hotel „Central“ imao je 21. postelju i
nalazio se u Karmenu tik do današnjeg
Akvarija – odnosno na mjestu gdje se
danas nalazi klub pomoraca. Međutim,
ta zgrada imala je na prvom katu vrata
tako da se moglo ulaziti i izlaziti direktno
iz predjela Karmen. Danas su ta vrata
zazidana.
Josip Sptizer sa suprugom
strani luku štiti stara Kula sv. Luke.
Tvrđava Revelin s istoka
zaokružuje i čuva ulaz u luku.
Zapadno od Velikog arsenala su
Vrata od ponte sagrađena 1476.,
od kojih vodi gradski zid iz istog
vremena do Tvrđave sv. Ivana koja
se najprije zvala kula od Mula. U
prizemlju tvrđave smješten je Akvarijum, a na prvom i drugom katu
Pomorski muzej. U 15. stoljeću
uređuje se kanalizacija i zabranjuje da se uz zapadni zid naslanjaju kuće pa se formira današnja
ulica Damjana Jude.
1873. sagrađena je Porporela uz tvrđavu
Sv. Ivana. Lukobran Kaše izgrađen je 1485.
prema nacrtima Paskoja Miličevica za zaštitu luke od jugoistočnih vjetrova i valova,
kao i radi obrane luke od neprijatelja. Ovim
je skraćen i glomazni lučki lanac koji se po
noći razapinjao od Kule od mula do Kule
sv. Luke. Lukobran je građen od velikih
blokova kamenja postavljenih bez veziva na
drvenim temeljima.
Zato nije ni čudo što su se pokraj stare
dubrovačke luke otvarali brojni mali
restorani, pansioni, hoteli i javne kuće
koje su posjećivali mornari s usidrenih
brodova. Treba napomenuti kako je vrlo
teško pratiti rad tih ugostiteljskih objekata, jer su se često otvarali, pa zatvarali,
mijenjali vlasnika ili imena objekata.
U svakom slučaju jedan od najpoznatijih
hotela u tom kraju bio je hotel „Central“ na mjestu današnjeg kluba pomoraca.
U hotel su zalazili brojni pomorci i žene lakog morala iz obližnjih javnih kuća. Neki
tvrde da je baš u njemu bila javna kuća.
Treba napomenuti kako je u to vrijeme u
Dubrovniku bilo više javnih kuća, posebno
u Karmenu, koje su radile sve do kraja
Drugog svjetskog rata.
Hotel je prestao je raditi uoči Drugog svjetskog rata.
Josip (Jožika) Spitzer dugo je godina vodio ovaj hotel koji nije rođen u Dubrovniku.
Došao je živjeti u naš Grad, oženio
Dubrovkinju (iz poznate obitelji
Šulić), kupio hotel „Central“ i vodio ga vrlo uspješno. On je imao
neko imanje u Župi dubrovačkoj
Fitness Bazen Sauna·
Parna kupelj·Power Plate
32 GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014.
Lukša Lucianović
Povijest
dubrovačkog hotelijerstva
Hotel Hilton Imperial - tel: 020 320 389
na kojem je uzgajao sve što mu je trebalo za hotel, a to se pokazalo vrlo unosnim. Nesretno je nastradao. Na putu od
Župe dubrovačke do Grada napali su ga
razbojnici, ubili i opljačkali.
Ponašanje zaposlenika
u javnim zdravstvenim ustanovama
Vrlo često se čuje od pacijenata i ostalih korisnika
zdravstvenih usluga u javnim zdravstvenim ustanovama
kako često doživljavaju neugodna iskustva kao što su nepoštivanje radnog vremena i zakazanih termina, neljubaznosti
pri pružanju usluge, odsustvo empatije, manjkavo informiranje pacijenata o samoj bolesti i načinu tretiranja i sl.
Normalno je da se to ne odnosi na sve zaposlenike već na
pojedine, kojih nije mali broj, ali kod tih se to vrlo često
ponavlja tako da se stvara slika kao da su svi jednaki.
Mnogi zaboravljaju suštinu tih radnih odnosa. Liječnik i
ustanova u suštini pružaju uslugu pacijentu, pa se to mora
shvatiti kao uslužna djelatnost koja je na vrlo visokoj obrazovnoj razini ali je ipak usluga. To se zorno pokazuje u privatnim ordinacijama i poliklinikama gdje je broj pacijenata
ovisan, ne samo o stručnosti liječnika, nego i njegovom
ophođenju s pacijentima. Većina se pravda lošim uvjetima
rada, lošim primanjima/?/, a ne zapita se nitko ima li utjecaja pacijent na te neprilike i je li on “kriv” za to.
Nadam se da će to uskoro doći i u javne ustanove, pa će se
zarađivati onoliko koliko se ostvari, a ne kao do sada po
principu “radio ne radio plaća je ista”. To je jedan od razloga što i kvaliteta opada, nema konkurencije koja stvara
novu kvalitetu i time poboljšava ukupno stanje u zdavstvenim ustanovama. Osim odnosa s korisnicima usluga, mislim
da je posrijedi i loš odnos prema svom poslu kojeg trebaju
svi osobno poštivati, a to se može postići samo predanim,
marljivim odgovornim radom. S tim promjenama bi se
mnogo toga na bolje promijenilo.
GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014. 33
ŠPORT
TENIS-POVIJESNI REZULTAT
KOŠARKA-PRODUŽECI RADOSTI
Ana Konjuh 84. igračica svijeta
Habul pogodio za veliku radost
VATERPOLO
Četvrtfinale WTA turnira u Limogesu donijelo je Ani
Konjuh 29 novih svjetskih bodova te napredak na najnovijoj rang listi za šest mjesta. Dubrovkinja je danas
84. tenisačica svijeta što je njezin najbolji ranking karijere. Ana je za cilj u 2014. godini imala plasman u
TOP 100. U tome je uspjela. I kad joj se oduzme 50
svjetskih bodova, koliko je lani osvojila na turniru u
Dubaiju, a koje neće braniti ove godine, Ana ima
dovoljno za ostanak među sto najboljih tenisačica
svijeta. Danas je na kontu Ane Konjuh 659 bodova.
Ana nakon nekoliko dana odmora počinje pripreme
za novu sezonu. Prvi nastup imat će na WTA turniru u
Aucklandu, koji počinje 30. prosinca ove godine i traje do 4. siječnja 2015. godine. U siječnju je prvi Grand
Slam turnir sezone, Australian Open u Melbourneu,
stoji na službenoj web stranici mlade Dubrovkinje.
D.Lopin
Košarkaši Dubrovnika ostvarili su vrijednu pobjedu na
svom terenu u sklopu petog kola A-2 lige južna skupina. Momčad Denisa Bajramovića slavila je protiv Omiš
Čagalj toursa 107:104 (22:28, 18:18, 25:18, 16:17 –
12:12, 14:11) i to nakon produžetaka. Rezultat se stalno mijenjao, u korist domaćina ali i gosta koji je na kraju pokleknuo u drugom produžetku. Treba posebno
izdvojiti posljednjih 60 sekundi; gosti su imali 78:73 i
napad, međutim Katić krade loptu i pogađa za 78:75.
Imali su gosti potom slobodno bacanje (1/2) za 79:75 s druge strane odgovor Katića koji pogađa tricu za
79:78. Potom novi prekršaj Dubrovnika, gosti su pogodili oba slobodna bacanja (82:78). Dubrovnik je imao
posljednji napad, a svega tri sekunde do kraja Vodopija pogađa za tri poena (82:82) i odvodi Dubrovnik u
produžetke radosti. U vrlo neizvjesnom drugom
produžetku Dubrovnik je na krilima mladog Husnije
Habula postigao tricu pri rezultatu 104:104. Krenulo je
veliko slavlje košarkaša Dubrovnika koji su do vrijedne
pobjede stigli u sastavu Habul (12), Vidović (1), Soko
(31), Katić (8), Sarić, Meštrović (6), Hajdić (4), Miljas,
Vodopija (28), Jović, Radulović (1), Kušt (16). U 6. kolu
Dubrovnik je gost Jazina. D.Lopin
Miho Bošković povratnik u
reprezentaciju
Hrvatska vaterpolska reprezentacija utakmicom
protiv Turske, u Zagrebu, otvara novu reprezentativnu sezonu 2014/15. Nakon kratke pauze, ljubitelji
vaterpola ponovno će uživo pratiti Barakude, koje
im poklanjaju besplatan ulaz na prvu utakmicu na
bazenu Mladosti u Zagrebu, koja se igra u utorak,
18. studenoga, u 20,30 sati. Hrvatska u novoj sezoni FINA Svjetske lige u grupi C, uz Tursku,
očekuje i Crnu Goru, Francusku te Italiju. Podsjetimo, samo jedna momčad iz svake grupe prolazi
u daljnji krug natjecanja, no obzirom da Italija, kao
domaćin Superfinala ulazi izravno, C grupa će imati
dva predstavnika u završnici. U reprezentaciju Hrvatske, nakon dvogodišnje pauze, u Zagrebu se
vraćaju Damir Burić i Miho Bošković. Za utakmicu
protiv Turske pozvani su: golmani Marko Bijač i
Ivan Marcelić, centri Nikša Dobud i Luka Lončar,
bekovi;Damir Burić, Andro Bušlje i Marko Macan,
vanjski igrači: Maro Joković, Miho Bošković, Anđelo Šetka, Ante Vukičević, Ivan Domagoj Zović,
Sandro Sukno, Petar Muslim i Luka Bukić. D.Lopin
TRIGLAV-JADRANSKA VATERPOLO LIGA
S pet juniora Jug CO nadigrao
Primorca
Iako je pobjeda očekivana, činjenica da su u sastavu Juga CO protiv Primorca u Kotoru igrali važnu
ulogu Toni Jarak, Jakob Merčep, Nikola Pavličević,
Loren Fatović i Marko Buconić veseli sve ljubitelje
vaterpola. Otvorili smo utakmicu vodstvom 5:2 i u
prvoj četvrtini s tri pogotka Nicolasa Constantina
Bicarija i dva Miha Boškovića postavili stvari na
svoje mjesto. Kasnije tijek utakmice bio je prilika
svim mladima za dokazivanje, stoji na službenoj
stranici Jug CO-a. Posebno ćemo istaknuti kako
je u trećoj četvrtini 16-godišnji ljevoruki igrač Jakob Merčep postigao svoj prvi seniorski gol za
vodstvo Juga 10:3. U konačnih 16:9 (5:2, 3:1, 5:4,
3:2) svoje su golove postigli: Constantin Bicari 4
gola, Bošković i Janović po tri, Merčep, Fatović,
Bušlje, Buconić, Bautović i Ivanković po jedan. U
7. kolu Triglav vaterpolo lige Dubrovčani su slobodni. Nakon pauze Jugaši 22. studenog dočekuju
Mornar BS, a tjedan nakon, ogled prvog kola LEN
Lige prvaka u kojem će igrati protiv Spandau 04.
D.Lopin
JUDO
Bronca za JK Dubrovnik 1966
U Kaštel Sućurcu održalo se II. kolo Prve Hrvatske
Judo lige u kojoj sudjeluje 6 judo klubova. Liga se
odvijala u dva kola te su oba puta sve ekipe imale
međusobni meč. Potrebno je naglasiti da se radilo o podjednakim ekipama pa su mečevi bili neizvjesni te se cijelo vrijeme mijenjala situacija na
ljestvici. Judo klub Dubrovnik 1966 je i ove godine
bez pomoći pojačanja odmjerio snage s najboljim hrvatskim klubovima te ostvario zapažen rezultat. Nakon mnogo neizvjesnih borbi te iznenađenja
u kojima su favoriti gubili mečeve, judo klub Dubrovnik 1966 se izborio za pehar te osvojio treće
mjesto. Judo klub Dubrovnik 1966. nastupio je u
sastavu Stjepo Roko, Pero Kristić, Paulo Buterin,
Dario Hausvička i Mateo Semiz. Prva Hrvatska judo
liga: 1. Istarski Borac (Pula) 20, 2. Lika (Zagreb)
14, 3. Dubrovnik 1966 8, 4. Pinky (Velika Gorica)
8, 5. Student (Split) 6 i 6. Dalmacijacement (Kaštela) 4. D.Lopin
34 GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014.
MEGA SPEKTAKL ODIGRAN PRED 1000
GLEDATELJA
Square – Nacional 2:2
Malonogometaši Squarea odigrali su bez pobjednika
derbi susret šestog kola 1. HMNL. U susretu protiv Nacionala, a koji je odigran pred 1.000 gledatelja u dvorani Gospino polje, rezultat je glasio 2:2 (1:1). Square je
dva puta vodio, međutim Zagrepčani su u oba navrata
uspjeli stići rezultat.Square je već u 43. sekundi stigao
do vodstva. Tomislav Bevanda je uputio snažan udarac
sa oko 9-10 metara, a na njegovu sreću, lopta se odbila od obrane i prevarila Luketina za 1:0. Imali su domaćini još prilika za povećanje prednosti, međutim goste je
u više navrata spašavao vratar Luketin. Nakon što
Square nije iskoristio par izglednih prilika, Nacional je
u 8. minuti preko Kujtima Morine, na potpuno identiačn način - nakon odbijanca - stigao do rezultatskog
egala (1:1). Na ruku Squarea išla je rana povreda najboljeg igrača Nacionala, Tihomira Novaka. Nakon
pogotka gostiju, igralo se otvoreno s obje strane. Redale su se šanse, ali se ipak na odmor otišlo sa 1:1. Na
početku drugog poluvremena pritisak Nacionala iz
kojeg su mogli do vodstva, međutim domaćine je odličniim intervencijama spašavao vratar Primić. Nakon mini
pritiska Nacionala, obje su momčadi pokušavale krojiti akcije, međutim bez pravih i izrazitih završnica. U 34.
minuti erupcija oduševljenja; nakon uigrane kombinacije iz kornera, Maro Đuraš silovitim udarcem pod
gredu dovodi Square u vodstvo 2:1. Pritisnuli su gosti,
a već im se dvije minute nakon isplatilo; također nakon
dodavanja iz kornera, prizemnim udarcem Davor Kanjuh pogađa za 2:2. Nakon toga vrijedi izdvojiti kontru
Nacionala u 37. minuti, međutim Morina nije bilo spretan u završnici. U posljednjim minutama Nacional je kontrolirao igru, međutim Square se odlično branio. Na
kraju, podjela bodova - 2:2. Zadovoljni i jedni i drugi.
Nacional je i dalje ostao lider prvoligaške karavane sa
14 osvojenih bodova, Square je četvrti (11 bodova). U
7. kolu Dubrovčani igraju protiv Murtera (petak, 14.
studenoga od 20,30 sati), a za sve navijače organiziran je put na Murter. Sve informacije mogu se dobiti
na broj mobitela 095/391-2717. D.Lopin
1.HNL
Split nadigrao Omblu
Nogometašice dubrovačke Omble upisale su četvrti
poraz u 1. Hrvatskoj nogometnoj ligi. Na gostovanju
u Splitu istoimeni je domaćin uvjerljivo slavio – 6:0.
Ombla je u Splitu igrala u sastavu Josipa Ćurković,
Mirela Čajić, Josipa Horvat, Jelena Ćurćija, Ljubica
Benić, Nadža Kurjak, Nina Mijoč, Petrunjela Njirić, Irena Vareškić, Martina Šimunović, Andrea Martić i Ivona Vareškić. U idućem kolu Dubrovkinje očekuje ogled
protiv Viktorije, a igrati će se u subotu, 15. ili nedjelju,
16. studenog u Gospinom polju. D.Lopin
A.1.LIGA KOŠARKAŠICA
Ragusa slavila u Zadru
Košarkašice Raguse stigle su do četvrtog uspeha ove
sezone u A-1 ligi. Dubrovkinje su u Zadru protiv istoimenog domaćina, u sklopu 5. kola A-1 lige, slavile
67:60 (26:16, 12:16, 8:22, 14:13). Ekipa Zdravka Kitina
je loše ušla u susret, gubila je svo do kraja treće četvrtine, a potom je iskoristila slab učinak domaće ekipe i
s(p)retno stigla do četvrte pobjede. Ragusa je jedinu
prednost imala na samom početku utakmice kada je
semafor pokazivao 4:5. Nakon prve četvrtine -10 (16:26),
a na poluvrijeme je ekipa Zdravka Kitina otišla sa 6 poena zaostatka, bilo je 38:32. Zanimljivost prvog poluvremena, osim jedine prednosti Raguse (4:5), je ta da su
samo četiri igračice Raguse postigle poene, najučinkovitija je bila Vukoje sa 13, Miloglav je dodala 9, a Bogoje
i Benić postigle su 7 odnosno 3 poena.. U nastavku
Ragusa stiže do egala (40:40), a potom u 25. minuti i
do druge prednosti na utakmici nakon što je Jovana
Vukoje pogodila za 40:42. Bio je to prelomni trenutak
utakmice, Raguse je od 27. minute pokazala odličnu
igru koju je na kraju okrnuila s prednosti 54:46 uoči posljednje četvrtine. Domaćin je u trećoj dionici postigao
samo osam poena! Do kraja susreta Ragusa je samo
održavala prednost te na kraju slavila 67:60. Za Ragusu
su u Zadru igrale Vukoje (19), Miloglav (21), Bogoje (12),
Benić (9), Matić (4), Zarač, Petrović, Nenada, Popović
(2) i Pocrnić. U idućem kolu Dubrovkinje igraju protiv
Medveščaka u Gospinom polju (nedjelja, 16. studenoga
od 16 sati) D.Lopin
1.A LIGA
Odbojkašice su čista petica
Pet od pet! Gotovo nestvaran učinak na startu prvenstva za Ženski odbojkaški klub Dubrovnik. Nakon pet
odigranih kola - pet čistih pobjeda. U susretu petog kola
Dubrovkinje su gostovale u Splitu i potpuno zasluženo
slavile 3:1 (16:25, 27:25, 19:25, 25:27). Ekipa Mirjane
Vreće je trenutno vodeća u poretku skupine B Prve lige.
Dubrovkinje su upisale pet pobjeda, tri kod kuće (Đakovo 3:1, Osijek 3:1 i Kostrena 3:1) i dvije u gostima (Rijeka 0:3 i Split 1:3). Ekipa za čistu peticu u Splitu je igrala
u sastavu Sanja Curić, Doris Bogoje, Nikolina Šare,
Anamarija Grgurević, Iva Adžić, Bojana Aleksić, Anđela
Kalauz, Ivana Marinović, Lara Dežulović, Leona Leto,
Ana Matuško i Orsula Štaka. U 6. kolu 1. A odbojkaške
lige ŽOK Dubrovnik dočekuje Drenovu. Njihov susret
igrati će se u nedjelju, 16. studenoga od 18 sati u sportskoj dvorani Gospino polje. D.Lopin
III.HRVATSKA NOGOMETNA LIGA-JUG
Može li GOŠK preko
hajdukove 'b' momčadi?
U županijskom derbiju 14. kola 3. HNL – Jug
odigranom u Blatu između Zmaja i GOŠK-a uspješniji je bio domaćin. GOŠK je promijenio trenera, klupu je preuzeo Josip Papić, međutim
u ovosezonskom debiju krenuo je porazom.
Neretva je na gostovanju u Makarskoj stigla do
vrijedne i uvjerljive pobjede. Metkovci su nakon
prvog poluvremena imali 2:1 zahvaljujći pogocima Batinovića i Jerkovića. U nastavku, deset
minuta prije kraja Milinković pogađa za 1:3, a
pri samom kraju Brečić za konačnih 1:4. Neretvanac je u utakmici odigranoj u nedelju na svom
terenu nadigrao Croatiu 4:0 (Petrović, Bubalo
3). REZULTATI 14. KOLO Zmaj M – Neretva
1:4, Junak – Zagora 3:1, BŠK Zmaj – GOŠK 2:0,
Omiš – Šibenik 0:3, Kamen – Primorac 1929.
4:3, Solin – Mosor 2:2, Jadran Luka Ploče –
Hrvace 1:0, Neretvanac – Croatia 4:0, Hajduk
II. – Val 3:0. U vodstvu je šibenik s 33 boda, dok
je posljednji GOŠK sa devet. RASPORED 15.
KOLO (subota, 15. studenog/14 sati) Hrvace –
Zmaj M, Mosor – Neretvanac, Šibenik – Kamen,
Val – Omiš, GOŠK – Hajduk II (13.30 sati), Zagora – BŠK Zmaj, Neretva – Junak, a u nedjelju,
16. studenoga igraju Croatia – Jadran Luka
Ploče i Primorac 1929. – Solin. D.Lopin
PRVA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA
Orebić zaustavio veliki niz Slavena
Nogometaši Slavena i dalje su jedina neporažena
momčad 1. Županijske nogometne lige. Lider je
gostovao u Orebiću, a istoimeni je domaćin
zaustavio niz Slavena od čak osam uzastopnih
pobjeda. Imali su domaćini sve u svojim rukama, poveli 2:0, međutim gosti na krilima Bijedića
(jedanaesterac) i kapetana Macana stiže do velikog boda (2:2). Uz remi u Orebiću, podjela
bodova bila je i u Metkoviću gdje je istoimeni
domaćin odigrao bez pogodak protiv Konavljanina. Jedinu gostujuću pobjedu u ovom kolu ostvario je Maestral koji je na gostovanju kod Hajduka slavio 2:1. Pravu golijadu u ovom kolu vidjeli
su gledatelji u Gabrilima gdje je Croatia s čak 8:0
nadigrala Žrnovo. REZULTATI 9. KOLO Hajduk Maestral 1:2, Metković - Konavljanin 0:0, Župa
dubrovačka - Grk 2:0, Gusar - Dubrovnik 3:1,
Orebić - Slaven 2:2, Croatia - Žrnovo 8:0 U vodstvu je Slaven s 25 bodova, drugo i treće mjesto
dijele Grk i Konavljanin sa 17 itd. RASPORED
10. KOLO (nedjelja, 16. studenoga) Maestral –
Žrnovo, Slaven – Croatia, Dubrovnik 1919. – Orebić, Grk – Gusar, Konavljanin – Župa dubrovačka, Hajduk 1932. – ONK Metković. D.Lopin
DRUGA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA
Šestica Omladinca
REZULTATI Omladinac – SOŠK 1919. 6:2, Faraon - NA Libertas 1:1, Enkel - Jadran 2:5, Putniković - Ponikve 4:0 U vodstvu je Omladinac s 19,
drugi je Jadran s 15 i td. RASPORED 8. KOLO
(nedjelja, 16. studenog) Jadran - Putniković, NA
Libertas - Enkel, SOŠK - Faraon, Rat - Omladinac. D.Lopin
2. KOLO HRVATSKOG KUPA U
BADMINTONU
Zlatna Mia Čerjan
U subotu i nedjelju, 8. i 9.11., u Čakovcu se odigralo 2.
kolo Hrvatskog kupa u badmintonu u konkurencijama
mlađi kadeti, kadeti i mlađi juniori, na kojem su nastupili i članovi Badmintonskog kluba Aedium iz Dubrovnika. Ukupno je sudjelovalo 70-ak igrača iz 7 badmintonskih klubova, a igrači Aediuma su osvojili ukupno 4
medalje. Najbolja je bila Mia Čerjan koja je osvojila 3
medalje, i to 1. mjesto u pojedinačnoj konkurenciji do
15 godina, 3. mjesto u konkurenciji mješovitih parova
do 15 godina sa suigračem iz Zagreba, te 2. mjesto u
pojedinačnoj konkurenciji do 17 godina. Medalju je
osvojila i Barbara Janičić za 3. mjesto u pojedinačnoj
konkurenciji do 13 godina. Od članova Aediuma još
su nastupili: Andrea Vlašić, Leona Milković, Maris Guca,
Katarina Matana, Lukša Zlošilo i Marin Šućur. M.J.
BICIKLIJADA U KONAVLIMA
Najbrži Kurtović, Đinović i Erceg
U nedjelju 9. studenog 2014. godine održana je biciklijada Konavle 100 km u organizaciji Biciklističkog kluba Konavle. Na biciklijadi je nastupilo 75 biciklista iz
Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, podjeljenih u tri kategorije, kategoriju 100 km, kategoriju 40
km i MTB kategoriju.
U Kategoriji 100 km najbrži je bio Mujo Kurtović iz
Biciklističkog kluba Mostar koji je stazu savladao za 2
sata 42 minute i 26 sekundi, ispred svojih kolega iz
Biciklističkog kluba Mostar, Josipa Čerkeza i Đulage
Trejića. U najbrojnijoj katetegoriji 40 km, između 30
biciklista najbrži je bio Novak Đinović iz Biciklističkog
kluba Dif Bar, ispred svog klupskog kolege Aleksandra Kovačevića i Novaka Raduloviča iz Biciklističkog
kluba NVO biciklo.me. Između 20 vozača na MTB
biciklima najbrže je stazu dugu 40 km savladao Antonijo Erceg iz Biciklističkog kluba Faust Vrančić iz Šibenika ispred Saše Jovanovića iz Triatlon kluba Podgorica i Daria Čondrića iz Biciklističkog kluba Konavle.
Ovim putem Biciklistički klub Konavle zahvaljuje svim
sponzorima i volonterima koji su pomogli održavanju
ove biciklijade. Također sve zainteresirane bicikliste
pozivamo na utrku 4. kola Dalmatinske MTB lige koja
će se u Konavlima održati 14. prosinca 2014. godine.
BK Konavle
RUKOMET
Poraz Dubrovnika u Biogradu
Rukometni klub hrvatske mladeži Dubrovnik poražen
je u šestom kolu 2. Hrvatske rukometne lige - južna
skupina. Dubrovčani su gostovali u Biogradu, međutim
istoimeni domaćin nije dopustio da momčad Vide Vlahića odnese pun plijen. U utakmici sa vrlo malim
zbrojem pogodaka slavio je domaćin sa tri pogotka
razlike - 22:19 (14:8). Za dubrovački sastav igrali su
Hajdarević, Vranješ, Biško 3, Stojić 3, D. Avdić, Peručić 2, Marević 5, Žilić, Putica 3 i Prskalo 3. Dubrovnik
je do sada upisao dvije pobjede i tri poraza te sa 4
osvojena boda dijeli sedmo mjesto sa RK Trilj Pršut Voštane - momčadi koja je upravo sljedeći protivnik
Dubrovniku. Susret 7. kola 2. Hrvatske rukometne lige
- južna skupina između RKHM Dubrovnik i RK Trij Pršut - Voštane igrati će se u subotu, 15. studenoga u
dvorani Gospino polje. D.Lopin
STOLNI TENIS-SUPERLIGA
Pobjede Libertas Marinkolora u
Splitu i Zadru
Opet dvije pobjede. U 4.kolu prošle subote Libertas
Marinkolor gostovao je u Splitu i Zadru. U Splitu je pobijedio ekipu Splita sa 4:0, uz samo dva izgubljena seta,
a u Zadru je također bilo 4:0 za ekipu Marinka Matulovića
protiv Donata, ali ovaj put bez izgubljenog seta! Susreti
5.kola su na rasporedu u srijedu 26.11. na traženje gostiju). U 11 sati, u Gospinom polju, Libertas Marinkolor igra
protiv prošlogodišnjeg prvaka Superlige Zagreba. Drugi
susret, s ekipom Igea Varaždin se igra u 17 sati.
Vlatko Komarica
BOĆANJE-BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG,
PRECIZNO IZBIJANJE
Znaju se po 5 najboljih za Metković
U dubrovačkom djelu županije odigrano je natjecanje i u
disciplinama bližanje i izbijanje u krug i precizno izbijanje. Znaju se imena po 5 najboljih u obje discipline koji će
sa 3 najbolja iz ovih disciplina sa područja Neretve razigravati za prvaka Županije u tim disciplinama. Završnica
prvenstva Županije u ove dvije discipline odigrati će se
15.11.2014. u boćarskoj dvorani u Metkoviću. Plasman u
završnice su izborili: Bližanje i izbijanje u krug – Stanko
Matković (Župa Dubrovačka), Mateo Haićman (Postranje), Damir Ilić (Rijeka), Antonio Vojvodić (Donji Brgat) i
Pero Fiorović (Župa Dubrovačka). Precizno izbijanje –
Tonći Bulat (Hidroelektrana), Mario Bajo (Komolac), Srećko Bajo (Komolac), Branimir Mastilica (Gornja Vrućica) i
Ivan Dugandžić (Hvidra Gromača). U tijeku je natjecanje
u disciplini pojedinac klasično. Luko Hendić
BRIDŽ
Humanitarni turnir ‘Children in need’
U ponedjeljak, 10.11.2014. u hotelu Neptun odigran je humanitarni simultani bridž turnir ‘Children in need’. Turnir se
održava u više gradova Europe s istim unaprijed pripremljenim kartama. Nastupilo je dvanaest parova uz Matchpoints obračun. Turnir se računao i kao redovan tjedni turnir
Bridž kluba Dubrovnik. Pobjednici turnira su treći tjedan
zaredom Velibor Puzović i Đivo Tikvica. Sveukupni rezultati turnira će biti poznati na kraju tjedna kad svi ostali klubovi
odigraju svoje turnire.
Od Dubrovčani najuspješniji par
Radić-Jančić
Tijekom prošlog vikenda odigrano je parsko prvenstvo
Hrvatske u bridžu. Prvenstvo se održavalo u Opatiji u hotelu Četiri opatijska cvijeta. Na turniru je nastupilo četrdeset
i tri para, a od toga dvadeset igrača iz Bridž kluba Dubrovnik i Bridž kluba Astarea iz Mlina. Prvenstvo je imalo
dvije kvalifikacijske sjednice i završnu finalnu sjednicu u
kojoj je nastupilo četrnaest najuspješnijih parova. Prvaci
Hrvatske za 2014.godinu su Nikica Šver i Marina Pilipović iz Zagreba. Najuspješniji dubrovački par su Toni Radić
i Miho Jančić na dvanaestom mjestu. U finale su se plasirali i Pero Jemo i Stijepo Čubela i završili kao četrnaesti.
Pero Jemo i Stijepo Čubela su tako dobili nagradu kao
najbolji seniorski par na turniru, a Ana Čeović i Maja Mrša
su osvojile nagradu kao najbolje dame.
PRVI DUBROVAČKI ŠPORTSKI PORTAL
www.dbksport.hr
www.dbksport.com
GlasGrada - 504 - petak
14. 11. 2014. 35
ARHEOLOZI DUBROVAČKIH MUZEJA U VRIJEDNOM ARHEOLOŠKOM NALAZIŠTU IZNAD
IZVORA RIJEKE OMBLE
U Vilinoj špilji otkriveni brojni
nalazi helenističke keramike
Brojni ulomci keramičkih posuda iz vremena 4. i 3. stoljeća prije Krista, odnosno
razdoblja helenističke kulture, među kojima
je i nekoliko cjelovitih primjeraka čaša (skifosi, kantarosi), najznačajniji su nalazi
dvadesetodnevnog arheološkog istraživanja
Viline špilje u Rijeci dubrovačkoj koje je
proveo Arheološki muzej Dubrovačkih
muzeja. Među njima se posebno ističu posude koje su na sebi imale prikaz sove – simbola grčke božice Atene, a koje su iznimno
rijetke u Hrvatskoj. O vrijednosti nalazišta
najbolje svjedoči činjenica da je prije ovog
istraživanja na dubrovačkom području bio
poznat mali broj nalaza takve keramike!
Istraživanje su proveli arheolozi Dubrovačkih
muzeja dr. sc. Domagoj Perkić i Darko
Milošević, uz pomoć speleologa iz dvaju
karlovačkih speleoloških društava - Ursus
spelaeus i Karlovac.
- Vilina špilja se nalazi u strmim stijenama
iznad izvora rijeke Ombla u Rijeci dubrovačkoj, a ulaz joj je na 137 metara nadmorske visine, pa joj je nemoguće prići bez
speleoloških tehnika i opreme. Arheološko
nalazište se nalazi isključivo u ulaznom dijelu špilje, tako da se u dublje dijelovi nije niti
ulazilo. Budući da sam jedno vrijeme
istraživao špilje na području Karlovačke županije, uspješno sam surađivao s ova dva
speleološka društva koja su se specijalizirala za arheološka istraživanja te smo ih
angažirali i na ovom projektu – objasnio je
dr. Perkić. Vilina špilja se u literaturi i među
stanovništvom još naziva Vilin stan, Vilina
kuća i Vilina pećina. Iako nikada nije arheološki istraživana, u arheološkoj znanosti je
bila poznata kao vrijedno prapovijesno
nalazište iz razdoblja od kraja neolitika,
eneolitika i brončanog doba. Naime, prilikom
rada na dubrovačkom vodovodu 1920-ih
godina francuski inženjeri su pronašli
prapovijesne nalaze te ih poslali u Arheološki muzej u Zagrebu, gdje se i danas nalaze.
Nalaze je kasnije u dva navrata obradio
Nikša Petrić.
- Međutim, u okviru projekta Ombla – Paleoombla 2008. i 2009. Hrvatskog biospeleološkog društva, koji je vodio mr. sc. Roman
Ozimec, obavio sam više pregleda površine
špilje u kojima su nađeni ulomci keramičkih
posuda. Većina nalaza pripadala je tzv.
helenističkoj keramici, što je ukazalo na sasvim novu dimenziju ovog arheološkog
lokaliteta, odnosno upotrebi špilje kao izvjesnog ilirskog svetišta. Dubrovački su muzeji
prepoznali vrijednost lokaliteta te smo organizirali i proveli arheološka istraživanja sa izvanrednim rezultatima – kazao je Perkić te
pojasnio kako je „s obzirom na kvantitativnu
i kvalitativnu zastupljenost nalaza prema
pojedinim razdobljima, najintenzivnije korištenje špilje bilo u 4. i 3. stoljeću prije Krista,
kada je špilja korištena od domaćeg ilirskog
stanovništva“.
-O tome nam svjedoče nađeni ulomci najfinijih i najskupocjenijih posuda tog vremena, a koje su služile za čuvanje vina (amfore) ili ispijanje vina, kao što su skifosi, kantarosi i druge vrste čaša – kazao je Perkić.
U ostalim prapovijesnim razdobljima, kao i
u kasnoj antici, špilja je korištena sporadično. U prilog tome govori značajno manja
količina arheoloških nalaza iz tih razdoblja,
kao i odsustvo kulturnih slojeva koji bi bili
vezani uz njih.
- Vjerojatno možemo govoriti o povremenom korištenju za potrebe skloništa ili zbjega
u nemirnim vremenima. U svakom slučaju
riječ je o izuzetno vrijednom arheološkom
nalazištu koje bi trebalo nastaviti istraživati u
cilju dobivanja novih spoznaja o identitetu,
religiji i materijalnoj kulturi Ilira, te o načinima na koje su se uključivali u svijet Mediterana, prvo u okviru helenističke, a potom i
rimske civilizacije.
Arheološko istraživanje Viline špilje financirali su Dubrovački muzeji uz podršku Ministarstva kulture RH.
NOVO IZDANJE DUBROVAČKIH MUZEJA NA POLICAMA MUZEJSKE PRODAVAONICE U KNEŽEVU DVORU
„Luka i Antun Sorkočević – diplomati i skladatelji“
Katalog izložbe Dubrovačkih muzeja „Luka
i Antun Sorkočević – diplomati i skladatelji“
izašao je iz tiska i dostupan je u muzejskoj
prodavaonici u Kneževu dvoru! Riječ je luksuznoj tiskovini koja na 350 stranica i s preko 200 ilustracija u boji prati ovu interdisciplinarnu i sveobuhvatnu izložbu. Uz stručnjake iz Dubrovačkih muzeja: dr. sc. Vedranu
Gjukić-Bender i mr. sc. Tonka Marunčića,
autori tekstova u katalogu, kao i na izložbi,
su i brojni vanjski suradnici, mahom ugledni
hrvatski muzikolozi i povjesničari: akademkinja Koraljka Kos, akademik Stanislav
Tuskar, akademik Zoran Juranić, akademik
Nenad Vekarić, dr. sc. Vjera Katalinić, dr. sc.
Ivana Tomić Ferić, dr. sc. Vinicije B. Lupis i
Vilena Vrbanić. Urednica kataloga i voditeljica izložbenog projekta je ravnateljica Dubrovačkih muzeja Pavica Vilać.
- Katalog strukturom prati izložbu i sastavljen je od više tematskih cjelina koje se bavi
životom, diplomatskim i glazbeničkim djelovanjem oca i sina Sorkočevića, te njihovom
glazbenom ostavštinom, s posebnom pozornošću posvećenom pojedinim područjima njihova glazbenog stvaralaštva. Pruža
nam i sažet osvrt na političke, gospodarske
i kulturne prilike u Dubrovniku u drugoj polovici 18. stoljeća, upoznaje nas s glazbenom
kulturom Dubrovačke Republike te s mjestom
i ulogom koje
je -Luka
u hrvatskoj
36 GlasGrada
- 504
petakimao
14. 11.
2014. i
europskoj glazbi toga doba. Predstavljen je
rod Sorkočevića te njihov doprinos
spomeničkoj baštini Dubrovnika. Tu su i
podaci o suradnji Luke i Antuna Sorkočevića
s Julijem Bajamontijem te o Lukinim poznanstvima s istaknutim suvremenicima, Haydnom, Gluckom i Metastasijem, te naposljetku o suvremenim notnim izdanjima i diskografiji njihovih dijela – objasnila je ravnateljica Vilać. Tematski obrađene cjeline prate
katalozi predmeta, kojih je na izložbi prezentirano ukupno 140, kao i sažeci na engleskom jeziku, a katalog donosi i bibliografiju radova o Luki i Antunu Sorkočeviću.
Grafičko oblikovanje ovog vrijednog i oku
dopadljivog izdanja potpisuje Studio Flomaster, a tiskano je u tiskari Zelina u nakladi
od tisuću komada. Izložba „Luka i Antun
Sorkočević – diplomati i skladatelji“ nasta-
vak je niza središnjih godišnjih izložbenih
projekata, započetog 2011. godine izložbom
posvećenom Ruđeru Boškoviću, nakon koje
je uslijedila izložba „Sv. Vlaho u povijesti i
sadašnjosti“, te lanjska „Stjepan Gradić: otac
domovine“.
- Ovogodišnji izložbeni projekt organiziran
je u povodu 280. obljetnice rođenja Luke
Sorkočevića, prvog hrvatskog simfoničara,
sa zadaćom podizanja razine svijesti o veličini i važnosti oca i sina Sorkočevića za Dubrovnik i Hrvatsku. Vjerujem da smo
izložbom i katalogom, koji će svakako biti
nezaobilazna literatura za sve one koji se
bave Lukom i Antunom Sorkočevićem, ali i
poviješću dubrovačke i hrvatske glazbene
kulture te političkom poviješću Dubrovnika,
ispunili svoju misiju u ovom projektu – zaključila je Pavica Vilać.
PREDSTAVLJENA SLIKOVNICA
Miho Pracat i gušterica
U Kneževu dvoru je u subotu 8.studenoga predstavljena nova
avantura naših Mara i Bara: „Miho Pracat i gušterica“, uz puno
glazbe, te igraonicu i crtaonicu za najmlađe. Izdavanjem nove
slikovnice „Miho Pracat i gušterica“ na hrvatskom i engleskom
jeziku Brunove knjigice nastavljaju svoj edukativni projekt
Dubrovnik for kids na kojem od početka surađuju s Dubrovačkim muzejima, te uživaju potporu Grada Dubrovnika i
Dubrovačko-neretvanske županije. Predstavljanje slikovnice
uveličao je Zbor Anđeli Umjetničke
škole
Luke
Sorkočevića uz pjesmicu o
Maru i Baru, koju je na
Sorkočevičevu
glazbu
aranžirao Viktor Lenert. To je
još jedna prigoda podsjećanja na središnju ovogodišnju
izložbu Dubrovačkih muzeja
„Luka i Antun Sorkočević –
diplomati i skladatelji“.
NA LOKRUMU 7 TISUĆA
POSJETITELJA VIŠE NEGO LANI
Izvrsni rezultati
Javna ustanova Rezervat Lokrum završila je s radom za sezonu 2014. Ostvareni su izvrsni rezultati i rast broja posjetitelja veći od 5 posto usprkos razmjerno lošim meteorološkim uvjetima ovog
ljeta. Ukupan rast prihoda od prodaje
karata veći je za 1,6 milijuna kuna u
odnosu na 2013. godinu te u 2014. bruto prihod od prodaje karata iznosi 8,76
milijuna kuna. Ovim rezultatima treba
pridodati i čak 20 tisuća polazaka na
Lokrum koliko su ostvarili Dubrovčani
koristeći pogodnost četiriju besplatnih
vožnji. Time je ukupan broj posjetitelja
otoka Lokruma u 2014. godini dosegao brojku od 160 tisuća a Rezervat Lokrum prevezao je još 50000 putnika s
kruzera na relaciji Gruž –Grad. Tijekom zime
posjet Lokrumu bit će moguć, ukoliko dozvoljavaju vremenski uvjeti, samo za grupe s
vodičem i uz prethodnu najavu najkasnije dva
radna dana prije planiranog putovanja. Do
početka sljedeće sezone Ustanova planira ulaganja u plovni park, uređenje prostora crkve
sv. Marije te radove hortikulturnog uređenja
vrtova, popravke staza i postavljanje klupa, a i
građevinski radovi na drvenim kućama nekadašnjeg „Državnog odmarališta“ bit će gotovi
ove jeseni Posjetiteljima ćemo Lazaret u potpunosti učiniti dostupnim, a otvorit ćemo i dvije
veće prostorije u kompleksu samostana u kojima će biti postavljene trajne izložbe.
AKCIJA SELJENJA NA LOKRUMU
Udomljeni kunići
Voditeljica službe nadzora JU Rezervata Lokrum gđa Ana Šimunović uručila je 11.studenoga kunića našem sugrađaninu Nikši Alamatu koji će
ga udomiti u svom
masliniku. Prema
izjavi gdina Alamata, kunića čeka veliki prostrani maslinik pun djeteline, stoga vjerujemo da
neće ni primjetiti razliku između svoga
novog doma i Lokruma iz zečje perspektive.
Ovim
udomljenjem nastavlja se akcija seljenja kunića koja je započela prošli tjedan. Prilikom udomljavanja,
udomitelji potpisuju izjavu o brizi za životinje. Ustanova se odlučila za ovakav način kako bi
zaštitila ove životinje ali i usrećila naše sugrađane koji nam se i dalje mogu javiti na tel 020640-686 ili na mail [email protected]
GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014. 37
38 GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014.
UČIMO HRVATSKI
Odložiti, odgoditi
Evo nam još jedanput gospođe Maje Matković i njezina Jezičnog savjetnika da nam objasni jesu li riječi odložiti i odgoditi
istoznačnice, kako nam na prvi pogled izgleda. Ispit je odložen,
odložena je izložba…, odlaže se sve što se može odgoditi. Glagol
odlagati znači ‘stavljati što na stranu, prikupljati, slagati i ostavljati u skladu s propisima, na način koji je potreban’. Možemo
odlagati neku stvar ili predmet, možemo odložiti kaput, ali nipošto
ne možemo odložiti ispit. Ispit se može odgoditi, baš kao i otvaranje izložbe, pa se ne smiju brkati značenja glagola odložiti i
odgoditi. Najčešće tu razliku ne uočavaju političari koji neprestano
nešto odlažu. Umjesto da odlože kaput na vješalicu ili kišobran,
odlažu sjednice i glasovanje o nekom zakonu. Dovoljno je međutim pogledati značenje glagola odgoditi = pomaknuti rok, da
se shvati kako se neka važna saborska sjednica može samo
odgoditi. Stoga odlaganje u značenju odgađanje, koje se iz socijalizma zavuklo i u demokraciju preko izričaja da je nešto
neodložno, neodgodivo treba svakako ukloniti.” A što nama preostaje nego složiti se i nastojati upamtiti i primijeniti. T.K.
UDRUGA DUSAB - INFORMATIVNI DAN
Alzheimerova bolest
U sklopu aktivnosti udruge DUSAB (Dubrovačka udruga skrbnika, bolesnika i prijatelja Alzheimerove bolesti i ostalih demencija),
u nedjelju 16.11.2014, od 10 do 14 sati u Lapadu na šetalištu blizu
fontane će održati informativni dan u svezi Alzheimerove bolesti i
ostalih demencija. Posjetitelji informativnog dana dobit će informacije o gratis uslugama koje pruža dobrotvorna udruga DUSAB
za skrbnike i bolesnike svih vrsta demencija, kao i informacije o
prepoznavanju bolesti. A.Pažin
KONAVLE - HUMANITARNA AKCIJA
Pomoć za Vukovar
Na poziv Općine Konavle za prikupljanje humanitarne pomoći za
socijalnu samoposlugu u Vukovaru odazvali su se brojni Konavljani i trgovački lanac Pemo. Prikupljena pomoć dostavljena je u
Vukovar.
GDCK DUBROVNIK
Hvala Hrvatskom autoklubu
U sklopu akcije Hrvatskog autokluba “I ti možeš spasiti život” Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik dobilo je 7.studenoga vrijednu donaciju koju je uručio gospodin Krešimir Viduka. Donacija je lutka “Little Anne” - lutka za vježbu oživljavanja, koja će služiti
za predavanja pružanja prve pomoći za obuku vozača, tečajeva
zaštite na radu i Klubu mladih za prezentaciju vježba oživljavanja
za učenike osnovnih i srednjih škola. Ovim putem se Hrvatskom
autoklubu najljepše zahvaljujemo na ovoj vrijednoj donaciji.
UDRUGA POSEBAN PRIJATELJ - U spomen na dragu Anu
Sušić, umjesto cvijeća, Marija Čerkić prilaže 200 kuna. Udruga
se zahvaljuje na donaciji. Udruga za savjetovanje, edukaciju i
pomoć roditeljima djece s posebnim potrebama “Poseban prijatelj” Dubrovnik 098 608 742
UDRUGA BRANITELJA
Izlet Vrapčići-Međugorje
Udruga Branitelja organizira jednodnevni izlet 13.12.2014. VrapčićiMeđugorje. Polazak sa Pila u 6 sati ujutro a povratak u večernjim
satima. Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže u našem
zajedničkom i veselom druženju, kao i da obavezno potvrde svoj
dolazak. Za sve informacije javiti se na broj Udruge Branitelja na
333 324 ili na broj 417 034 ili mob.091 571 7963.
POZIV UMIROVLJENICIMA
Topusko
Sindikat umirovljenika Hrvatske- Podružnica Općine
Konavle i Udruga umirovljenika Župe dubrovačke or-
ganiziraju desetodnevni boravak svojih
članova i onih koji to žele postati u Top
Terme Topusko. Polazak je 24.studenoga, a povratak 4.prosinca. Broj putnika je ograničen, pa se zainteresirani
trebaju što prije javiti na mob. 098 345
236, a za Župu dubrovačku 091 224
4600.
UDRUGA DVA SKALINA - U spomen na pok. Ivanku Vučković
Maja Lujak uplaćuje 200,00 kuna. Umjesto vijenaca za pok. Ingrid Dobroslavić obitelj Nikole Dobroslavića uplaćuje donaciju
od 9.650,00 kuna. Jadran Laguna d.o.o. uplaćuje 100,00 kuna.
Umjesto cvijeća našem dragom dundu Tomislavu Ivana i Vicko
Handabaka prilažu 300,00 kuna. Lovačka Udruga Dubrava iz
Dubrovnika umjesto vijenca za našeg preminulog člana Marka
Gleđa prilaže 300,00 kuna. Maja Sršen prilaže 100,00 kuna.
Obavijest o smrti
KATE MLINARIĆ, 1930.
KATICA BUTRICA, 1931.
ANKA BURUM, 1932.
JOSIP VICELJA, 1937.
NIKOLA BAĆA, 1940.
PETAR BOTICA, 1946.
DARKO BEUSAN, 1952.
FRANO LATERZA, 1952.
GlasGrada List izlazi tjedno Izdavač: Tele5 d.o.o., Masarykov put 3C, 20000 Dubrovnik Direktor: Katarina Milat Kralj, 020 358 986, [email protected]
Glavni urednik: Antun Švago, 020 358 988, [email protected] Grafička i tehnička priprema: Tele5 d.o.o. Tisak: Tiskara Zagreb Marketing: tel: 020 358 980,
fax: 020 311 992, [email protected] Adresa redakcije: Glas Grada,
Masarykov put 3C, 20000 Dubrovnik, [email protected], www.glasgrada.hr
GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014. 39
UDRUGA SLATKI ŽIVOT
ZA POETSKI PRVIJENAC
Svjetski dan šećerne bolesti
Udruga Slatki život u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo DNŽ,
patronažne sestre Doma zdravlja Dubrovnik i ove godine 14.studenoga
obilježit će Svjetski dan šećerne bolesti.
Svjetski dan šećerne bolesti, 14. studenoga obilježava se i kao Dan Ujedinjenih
naroda. Generalna skupština Ujedinjenih naroda je 20. prosinca 2006. godine prihvatila Rezoluciju Ujedinjeni protiv dijabetesa, koja prepoznaje šećernu
bolest kao “kroničnu, ozbiljnu i skupu
bolest, povezanu s teškim komplikacijama čije posljedice ugrožavaju obitelji,
države i cijeli svijet”.
Svjetski dan dijabetesa za razdoblje
2014. – 2016. godine obilježava se uz
poruku odabranu od Međunarodne Dijabetičke Federacije kao “Zdrav život i
dijabetes”. Odabrani slogan za ovu godinu je: Zdrava prehrana počinje
doručkom. Već tradicionalno u našem
Gradu kroz razne manifestacije
obilježavamo ovaj dan, a s ciljem upozorenja naših sugrađana na opasnost od
neotkrivene i neregulirane šećerne bolesti. Stoga pozivamo Vas pridružite se: Plavi
krug znak je jedinstva globalne dijabetičke zajednice kao odgovora na pandemiju šećerne bolesti. Naš izbor nije ne
činiti ništa. U svijetu danas živi više od
250 milijuna osoba sa šećernom bolešću.
Bez koordiniranog djelovanja u borbi protiv ove bolesti, tijekom sljedećih 20 godina očekuje se porast oboljelih na više
od 380 milijuna. I ove godine na našu
inicijativu, uz pomoć Grada Dubrovnika,
uključit će se dekorativna rasvjeta Straduna u plavoj boji u razdoblju od 12. –
14. studenoga 2014. godine, čime ćemo
se pridružiti mnogobrojnim gradovima u
svijetu koji na ovaj način potiču građane
na podizanje svjesnosti o opasnostima
koje nosi dijabetes.
23. OBLJETNICA
Pomorska bitka u Neretvanskom
i Korčulanskom kanalu
U nedjelju, 16.omj navršava se 23. godišnjica jednog od presudnih događaja u Domovinskom ratu kojeg se Pelješčani i Korčulani, osobito topnici i
drugi pripadnici Mješovitog odreda
mornaričkog pješaštva Korčula – Pelješac s ponosom prisjećaju. Toga
dana 1991. godine u popodnevnim
satima zbitnica u Lovištu i na Korčuli,
njihove su posade pogodile i onesposobile šest ratnih brodova nepri-
jateljske jugomornarice u Neretvanskom
i Korčulanskom kanalu. Bio je to završni, uskoro se uspostavilo i smrtonosni
udarac neprijateljskoj armadi koja se nakon pretrpljenog poraza u Bračkom
kanalu pred Splitom, povlačila prema
Visu. Toga dana slomljena je pomorska
blokada Jadrana, a uspjeh korčulanskih
i peljeških topnika najavio je i početak
oslobađanja juga Hrvatske od tzv. JNA i
srbočetničkog agresora. Joško Jelavić
Ivoni Kapor u Rijeci
dodijeljena nagrada
Književnica Ivona Kapor u
sklopu 7. međunarodnog
festivala knjige - Dani prijatelja knjige u Rijeci dobila je nagradu „Književno
pero“za najbolji prvijenac
u nakladi Hrvatskog
knjiže-vnog društva za
2014. godinu. Nagradu je
osvojila zbirkom pjesama
„Osmijeh koji nedostaje“.
Inače, Ivona Kapor je nedavno u Korčuli promovirala i roman „Zorzijeva
kletva“. Prvi je to roman u
trilogiji koja govori o Korčuli u dva vremena koja
se preklapaju - dobu mletačkog kneza Marsilija
Zorzi koncem 13. stoljeća
i današnjici.
FORUM MLADIH SDP-a DUBROVNIK / JAVNA TRIBINA
Tolerancija i
ravnopravan suživot
Gradska organizacija Foruma mladih SDP-a Dubrovnik povodom Međunarodnog dana tolerancije
poziva na javnu tribinu: Tolerancija i ravnopravan
suživot koja će se održati u petak 14. studenoga
2014. u 18 sati u hotelu Park u Dubrovniku. Gosti
izlagatelji: mr.sc.Tatjana Šimac Bonačić, saborska zastupnica i dr.sc. Zdravko Bazdan, aktivist i
bivši dopredsjednik HHO-a. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane građane da sudjeluju na tribini. D.Žitković
AGROTURIZAM KONAVLE
Konavle i Baranja u zagrljaju sv. Martina
misao
tjedna
Baranjska večer u Konavlima, uz predstavljanje
slavonske i baranjske etno baštine, eno-gastro
ponude i nastup nezaobilaznih tamburaša,
održana je proteklog vikenda u Vinskom baru
Malvasija Karaman uz prisustvo brojnih posjetitelja, nakon što je prethodno upriličen i okrugli
stol na temu daljnjeg razvoja ruralnog turizma u
Konavlima i Baranji. Agroturizam Konavle je svojim
partnerima i prijateljima iz
Slavonije i Baranje organizirao edukacijsko putovanje u Konavlima, gdje
su poduzetnici iz Slavonije
i Baranje, među kojima su
bili prisutni i predstavnici
Grada Belišća i TZ Grada
Belišća, zatim Belja, LAG
Karašica, i ostalih, imali priliku posjetiti veći broj
konavoskih agroturizama, te se educirati i steći
nova vrijedna znanja i iskustva. Središnji dio ove
posjete upriličen je u vinskom baru Malvasija
Karaman gdje je najprije bio održan okrugli stol
na temu „Razvoja ruralnog turizma u Konavli-
ma i Baranji uz mogućnosti suradnje“. Sudionici okruglog stola, uz članove Agroturizma Konavle, bili su
predstavnici lokalnih institucija, lokalne samouprave, turističkih agencija i
obrazovnih institucija. Nakon okruglog stola uslijedilo je druženje u
opuštenoj atmosferi uz brojne posjetitelje i uz tamburaše, a gosti su
predstavili svoje etno baštinu, slavonska i baranjska vina te delicije s
naglaskom na čobanac. Agroturizam Konavle ovim putem zahvaljuje članovima i svima koji su bili
uključeni u organiziranje ovog
trodnevnog programa za goste sa
sjeveroistoka Hrvatske, a ovaj
događaj predstavlja nastavak stalne suradnje Istre, Konavala i
Baranje prigodno nazvane IsKon
Bar, i kojoj je cilj predstaviti javnosti
ove tri destinacije izvrsnosti u ruralnom turizmu.
VELIKA SRCA VOLU, MALA TRAŽU DA BUDU VOLJENA
40 GlasGrada - 504 - petak 14. 11. 2014.
Rabindranath Tagore
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
41
File Size
20 401 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content