close

Enter

Log in using OpenID

aktuelnosti - JP BH Pošta

embedDownload
Postar 44:postar 12/16/2013 12:35 PM Page 1
Postar 44:postar 12/16/2013 12:35 PM Page 2
sadr`aj
po{tar
4
4
7 Aktuelnosti
BH Pošta sponzor turnira
u čast Mirze Delibašića
Časopis “JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo
Izdava~:
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
8
Za izdava~a:
Mujo BUTKOVI],
generalni direktor
Glavni i odgovorni urednik:
Munib BUJAK
Uređivački odbor:
Munib Bujak, predsjednik
Ibrahim Bećirbegović, član
Dževad Koluder, član
Ruždija Seferović, član
Adnan Zaimović, član
Goran Cerić, član
Kasim Mulalić, član
Redakcija:
Hamdija FULURIJA,
Mirjana DURAKOVIĆ,
Katarina KAMOČAJI,
Elvedina HALAČ
8
”Poštar” izlazi periodi~no
Rukopisi se ne vra}aju
Aktuelnosti
Sastanak menadžmenta BH Pošte
sa upravnicima CP- a, GPC- a
i Sindikatom
10
Sajmovi
Post Expo 2013:
Pošta Estonije proglašena za operatora
godine
12
Izvještaji
Zadržan trend ekonomičnog
i uspješnog poslovanja
15 Aktuelnosti
Generalnom direktoru BH Pošte uručena
zahvalnica Kluba „Stens“
16 Filatelija
Predstavljamo nova filatelistička
izdanja-najljepša dječija poštanska
marka i marka sa QR kodom
10
18 Filatelija
Izdata prigodna poštanska
marka„Automobilizam“
19 Priča
Više sam vjerovao i radovao se poštaru
nego Djedu Mrazu
20 Kutak za mlade
Dogovorena organizacija 43.
Međunarodnog takmičenja za najljepše
dječije pismo
21 Iz CP Sarajevo
Učenici OŠ „Hrasno“
u posjeti CP Sarajevo
Foto:
Sanin GRABONJIĆ
Tiraž:
2.600 primjeraka
Događaji
BH Pošta svečano obilježila
9. oktobar- Svjetski dan pošte
12
22 Penzioneri
U CP Bihać upriličen ispraćaj
Marte Magdić u penziju
23 Iz CP Bihać
Najmlađi kajakaši takmičili se
u majicama sa logom BH Pošte
24 Penzioneri
Poštar Ismet Osmančević
za 33 godine rada
nikada nije bio na bolovanju
25 Iz CP Zenica
Otvaranje izdvojenih šaltera
u prostorijama PU MUP-a ZDK
^asopis ”Poštar” registrovan je kod
Ministarstva obrazovanja, nauke,
kulture i sporta Federacije BiH, pod
brojem: 02-15-3720/02 od
24.06.2002. godine.
26 Riječ struke
Analiza pretpostavki za izračunavanje
troškova usluga u JP BH Pošta
29 Vijesti
Plaketa zahvalnosti za
generalnog direktora BH Pošte
30 Priča
Poštanska genetika
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:33 AM Page 3
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:33 AM Page 4
DOGA\AJI
BH Pošta
svečano obilježila
9. oktobar
- Svjetski dan pošte
J
avno preduzeće BH Pošta d.o.o. Sarajevo svečano je obilježilo 9. oktobar - Svjetski dan pošte. Prigodna manifestacija posvećana ovom danu održana je u auli Glavne
pošte Sarajevo u prisustvu Envera Bijedića, ministra prometa
i komunikacija Federacije BiH, članova Nadzornog odbora i
Uprave BH Pošte, zaposlenika BH Pošte, učenika osnovnih i
srednjih škola iz Sarajeva, njihovih nastavnika i drugih
gostiju.
Na ovaj svečani dan, kojim se obilježava uspostava Svjetskog
poštanskog saveza, promovirane su dvije nove poštanske
marke BH Pošte. Jedna od njih je pobjednica Konkursa za
najljepšu dječiju poštansku marku na temu: „Zašto je voda
dragocjena“. Prvu nagradu za najljepšu marku osvojila je
Iman Džombić, učenica OŠ „Saburina“ iz Sarajeva, dok je
drugo mjesto i nagradu za FDC koverat osvojila Amela Poljaković, učenica OŠ „Duboki Potok“ iz Srebrenika.
Svjetski dan pošte u Generalnoj direkciji u Sarajevu obilježen promocijom dvije nove
poštanske marke i izložbom
filatelističkih izdanja, dok su
centri pošta organizirali posjete učenika poslovnicama
BH Pošte širom Federacije
BiH
4
JP BHPO[TA d.o.o.
Ministart Enver Bijedić dodijelio je priznanje za najbolji likovni rad
djevojčici Iman Džombić
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:33 AM Page 5
DOGA\AJI
Dan otvorenih vrata širom BiH
Uručene nagrade
Nagrade i zahvalnice pobjednicima Konkursa
i njihovim nastavnicima uručili su generalni direktor JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Mujo
Butković i ministar Enver Bijedić. Ovom prilikom promovirana je i poštanska marka sa QR
kodom, koja je posvećena 20. godišnjici
filatelističkih izdanja BH Pošte. Autorici ove
marke Šendžan Mulić, zaposlenici BH Pošte,
nagradu za dizajn uručio je generalni direktor
BH Pošte Mujo Butković.
U okviru svečanosti u auli Glavne pošte Sarajevo priređena je i izložba filatelističkih izdanja
BH Pošte i najuspješnijih dječijih radova na
temu: „Zašto je voda dragocjena“. Izložbu je
otvorio federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bijedić. Tom prilikom je ministru
Bijediću, za afirmaciju poštanskog sistema u
BiH, zahvalnicu uručio generalni direktor BH
Pošte Mujo Butković. Manifestaciju povodom 9.
oktobra svojim izvedbama uveličali su učenici
Muzičke i baletske škole Novo Sarajevo.
Svečano je bilo i u centrima pošta. Naime, svih
sedam centara pošta u povodu obilježavanja
Svjetskog dana pošte organizirali su posjete
učenika poslovnicama BH Pošte širom Federacije BiH. Prenosimo dio atmosfere iz CP
Mostar, CP Bihać, CP Goražd, CP Travnik, CP
Sarajevo, CP Tuzla i CP Zenica.
Goražde
„Dan otvorenih vrata“ povodom Svjetskog dana
pošte obilježen je i u Centru pošta Goražde.
Ovaj centar posjetilo je oko 60-oro djece trećih
razreda OŠ „ Fahro Baščelija“. Djeca i nastavnici
rado su se odazvali pozivu pošte, te su obišli CP,
upoznali se sa istorijom pošte, uslugama i načinom na koji se pošta prerađuje i dostavlja. Pisali
su pisma, ali najviše su se obradovali upoznavanju sa poštarima.
Sarajevo
U sklopu manifestacije obilježavanja 9. oktobra
– Svjetskog dana pošte, u CP Sarajevo takođe je
organizovan „Dan otvorenih vrata“. Cilj je bio da
učenici osnovnih i srednjih škola na području
Kantona Sarajevo posjete Poštu i da se na taj
način, u okviru jednog školskog časa, upoznaju
sa poštanskim uslugama i funkcionisanjem poštanskog prometa u JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo.
CP Sarajevo i GPC posjetili su učenici JU Srednje
škole za saobraćaj i komunikacije Sarajevo i OŠ
„Aleksa Šantić“ Sarajevo. Tom prilikom, predstavljen im je način funkcionisanja poštanskog
prometa u JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo i prezentiran tehnološki proces rada Hibridne pošte i Sortirnog centra.
Mujo Butković i Enver Bijedić
www.posta.ba
5
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:33 AM Page 6
DOGA\AJI
Tuzla
Dani otvorenih vrata obilježeni su i na području
CP Tuzla. Djeca iz obdaništa „Bambi“ bila su u
posjeti pošti 75101 Tuzla. Povodom Svjetskog
dana pošte predstavnici Filatelističkog kluba „OŠ
Mramor“ takođe su posjetili Poštu 75101 Tuzla.
Domaćini su iskoristili priliku da djeci predstave
proces obrade pošte, ali i da im „sa one strane
pulta“ detaljno i slikovito objasne jedan radni dan
na šalteru BH Pošte.
Istog dana Pošta 75270 Živinice ugostila je predstavnike Filatelističkog kluba Prve i Druge osnovne
škole Živinice.
Zenica
Bihać
Na ovaj svečani dan CP Bihać je u osam svojih
poštanskih jedinica, prigodnom manifestacijom
nazvanom "Dan otvorenih vrata" ugostio učenike
osnovih škola. Tako su učenici iz Bihaća, Velike
Kladuše, Pećigrada, Cazina, Kulen Vakufa, Bosanskog Petrovca, Sanskog Mosta i Bužima na jedan
dan postali „Poštari“ te imali priliku postavljati pitanja i upoznati način rada jednog od najstarijih
preduzeća.
-Cilj ove manifestacije prvenstveno je bio da se
učenici upoznaju sa tradicionalnim vrijednostima
BH Pošte i važnosti poštanskog saobraćaja.
Posebno me raduje činjenica da je velik broj
učenika izrazio želju za ovim zanimanjem, te nas
to obavezuje da iz godine u godinu ovu manifestaciju obogaćujemo - istakao je Upravnik Centra pošta Bihać, Kasim Mulalić.
6 JP BHPO[TA d.o.o.
„Dan otvorenih vrata“ organizovan je i na području CP Zenica. Tom prilikom zaposlenici su
ugostili članove Filatelističkog kluba O.Š.“ Safvet
beg Bašagić“ iz Visokog i članove Filatelističkog
kluba “Prve osnovne škole“ iz Zavidovića.
Druženje je započelo uvodnim predavanjem o
značaju i ulozi ovog važnog datuma , te razvoju
pošte kroz vjekove do današnjeg dana.Takođe,
djeca su učila kako se pravilno adresira, lijepi
markica i šalje pismo, te kakve sve usluge JP BH
Pošta pruža svojim korisnicima. Mladi filatelisti za
uzvrat su pokazali svoje kolekcije poštanskih markica koje svjedoče o tome koliko su bili vrijedni u
proteklom periodu, te sa koliko ljubavi pristupaju
tom svom hobiju.
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:33 AM Page 7
DOGA\AJI
Mostar
„Dan otvorenih vrata“ obilježen je i u CP Mostar.
Učenici 7. razreda Prve osnovne škole u Konjicu
,zajedno sa svojim razrednicima, posjetili su uposlenike naše poštanske jedinice 88400 Konjic.
Ljubazno osoblje sa voditeljem Pošte, Kemalom
Džajićem približilo je učenicima rad na poslovima
koje svakodnevno obavljaju. Učenici su sa interesovanjem pratili rad uposlenika sa korisnicima
usluga Pošte. Posebnu pažnju privukao im je Odjel
za prijem, razvrstavanje i slanje pošiljki. Učenici
su upoznati sa značajem i odgovornošću ovog
zanimanja. Nakon razvrstavanja pošiljki poštari
nastavljaju svoj radni dan kucajući na vrata Konjičana i uveseljavajući ih pismima, čestitkama penzijama, itd. Nakon ove posjete učenici i nastavnici
Prve osnovne škole Konjic su se zahvalili voditelju
Pošte i ostalim uposlenicima na srdačnoj dobrodošlici i prikladnim poklonima.
Travnik
U posjeti pošti 72270 Travnik, povodom Svjetskog
dana pošta, došli su učenici osnovnih škola Han
Bila, Karaula i Kalibunar sa nastavnicima.
Domaćini posjete bile su voditeljica pošte 72270
Travnik, Nihada Čorbić i stručni saradnik u Službi
za poštansku eksploataciju CP Travnik, Aiša
Ulemić.
Tokom posjete učenici i nastavnici su upoznati sa
značajem 9. oktobra, dana kada se obilježava Svjetski dan Pošte, kao i da se ove godine obilježava
20 godina od prvog filatelističkog izdanja BH
Pošta (tada JP PTT), te da su 1993. godine izdate
prve filatelističke marke u sedam različitih apoena.
Djeca su upoznata sa podatkom, da JP BH Pošta
d.o.o. Sarajevo svake godine izdaje nova filatelistička izdanja, te da je BH Pošta na 11. Izboru najljepših poštanskih maraka za 2011. godinu koji
je održan u Kini, osvojila prvo mjesto.
Ovom prilikom je učenicima i nastavnicima
naglašena potreba očuvanja tradicionalnih usluga
poput filatelije i pisanja pisama.
Također, posjetioci su upoznati sa svim uslugama
koje pružamo u poštanskim jedinicama, načinu
popunjavanja poštanskih i telegrafskih uputnica,
popunjavanju naloga za plaćanje kao i načinu
plaćanja poštarine, ljepljenja i poništavanja poštanskih maraka.
BH Pošta sponzor turnira u čast Mirze Delibašića
Piše: Elvedina HALAČ
U Sarajevu je održan Deveti memorijalni košarkaški
turnir “Mirza Delibašić”. Javno preduzeće BH Pošta
d.o.o. Sarajevo, koje je prepoznala značaj turnira
organiziranog u čast Mirze Delibašića, proslavljenog košarkaša i najboljeg sportiste Bosne i Hercegovine svih vremena, bilo je jedan od sponzora
ovog značajnog sportskog događaja.
Pobjednik ovogodišnjeg turnira je Igokea, drugo
mjesto pripalo je austrijskom Gmundenu, dok je
treće mjesto zauzela sarajevska Bosna. Pobjedničkoj
ekipi Igokee nagradu je uručio Mujo Butković, generalni direktor JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, dok je
osvajaču drugog mjesta, ekipi Gmundena, nagradu
uručio Sead Mušinbegović, izvršni direktor Sektora
za ekonomsko- finansijske poslove BH Pošte. Danko
Delibašić, sin Mirze Delibašića, košarkašu Igokee
Dušku Buniću uručio je pehar za MVP- ja turnira.
www.posta.ba
7
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:33 AM Page 8
AKTUELNOSTI
Piše: Elvedina HALAČ
Sastanak
menadžmenta
BH Pošte
sa upravnicima
CP- a, GPC- a
i Sindikatom
8
JP BHPO[TA d.o.o.
Iskazano zadovoljstvo zbog pozitivnog
poslovanja JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo u
periodu januar – septembar 2013. godine
U
Generalnoj direkciji JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
održan je radni sastanak menadžmenta Društva
i upravnika Centara pošta i GPC- a na kojem je
prezentiran Izvještaj o poslovanju za period januar- septembar 2013. godine te riješili operativni problemi sa
kojima se BH Pošta susreće u radu. Sastanku su prisustvovali i savjetnici i koordinatori te direktori Službi pri
Kabinetu generalnog direktora.
Ostvarena dobit od 1,3 miliona maraka
Društvo je, u izvještajnom periodu, ostvarilo dobit u
iznosu od 1,3 miliona KM što je za 1,6 miliona KM ili
za 448 posto povoljnije u odnosu na isti period
prethodne godine. Svi organizacioni dijelovi Društva ostvarili su bolji rezultat poslovanja u odnosu na isti period
prošle godine.
- Računamo da ćemo do kraja godine bez problema
ostvariti planske aktivnosti ako se zadrži ovakav trendkazao je, između ostalog, generalni direktor Mujo
Butković naglasivši da pojedine planske veličine,
utvrđene posljednjim rebalansom, nisu u potpunosti
dostignute te bi se u narednom periodu više pažnje trebalo posvetiti planiranju s obzirom na to da je plan
osnov za uspješno poslovanje.
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:33 AM Page 9
AKTUELNOSTI
Govorilo se i o grupisanju problema po organizacionim jedinicama, a njihovo rješavanje u direktnoj je
vezi sa postizanjem veće funkcionalnosti Društva. S
tim u vezi, dato je nekoliko prijedloga među kojima
je i unaprjeđenje načina reguliranja preraspodjele
radnika na druga radna mjesta.
Na sastanku je predstavljen i projekat koji BH Poštu
svrstava u red kompanija koje su opredjeljene ka
uvođenju modernih tehnologija. U pitanju je PostShop
koji uskoro treba da zaživi. Post Shop će našim korisnicima u početnoj fazi omogućiti on- line prodaju
poštanskih maraka, a u sljedećim fazama i on- line
slanje telegrama, elektronsko pismo i transfer novca
putem interneta.
Zajedničkim naporima
do boljih rezultata
Menadžment BH Pošte održao je i sastanak sa predsjednikom Sindikata Muhamedom Bajramovićem i
sindikalnim povjerenicima. Iskazano je obostrano
zadovoljstvo zbog pozitivnog poslovanja u devetomjesečnom period. Generalni direktor BH Pošte Mujo
Butković posebno je naglasio značaj normalizacije
odnosa sa Nadzornim odborom i Vladom Federacije
BiH što je imalo bitnu ulogu u stvaranju pozitivne
priče o BH Pošti. Butković je najavio skoro potpisivanje
novog strateškog Ugovora sa Elektroprivredom BiH o
štampanju i distribuciji računa za električnu energiju
domaćinstvima, čija će vrijednost biti veća od
prethodnog Ugovora.
Predsjednik Sindikata Muhamed Bajramović predložio je da se ostvarena dobit podijeli zaposlenicima
BH Pošte i da se radnici koji više od dvije godine rade
na određeno vrijeme, ukoliko nisu imali propusta u
radu, prime u stalni radni odnos. Jedan od prijedloga
Sindikata je i omogućavanje stimulativne otpremnine
za one koji žele u prijevremenu penziju, a što bi imalo
utjecaja na poboljšanje starosne strukture zaposlenika
posebno kada je riječ o poštarima i šalterskim radnicima gdje je situacija najteža.
Stav Uprave je da se o prijedlozima Sindikata treba
razgovarati u cilju pronalaska najboljih rješenja i u
skladu sa mogućnostima i ovlastima koje ima Uprava
jer se određene odluke ne mogu donijeti bez NO. Zaključeno je da se saradnja sa Sindikatom nastavlja u
pozitivnom ambijentu i da zajednički treba raditi na
poboljšanju zadovoljstva zaposlenika BH Pošte.
Vrijeme je za jačanje kadrovske službe
- Smatram da je došlo vrijeme da ojačamo
kadrovsku službu i da se angažiramo na ostvarivanju većeg zadovoljstva naših zaposlenika. Vrijeme je da razmišljamo i radimo
na poboljšanju starosne, polne i obrazovne
strukture zaposlenika i njihovoj edukaciji. U
tom pravcu smo pokrenuli određene inicijativekazao je generalni direktor Mujo Butković.
www.posta.ba
9
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:33 AM Page 10
SAJMOVI
Post Expo 2013: Pošta Estonije
proglašena za operatora godine
Prevela sa engleskog: Hasiba DŽIGAL
Na ceremoniji održanoj u
Beču objavljena imena i
drugih dobitnika međunarodnih nagrada na polju poštanske tehnologije
Delegaciju BH Pošte činili su član
Nadzornog odbora Amel Kosovac,
izvršna direktorica Sektora za razvoj
i informacione sisteme, Elma PiknjačJaganjac i upravnik GPC-a, Amir
Vranjača.
10 JP BHPO[TA d.o.o.
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:34 AM Page 11
SAJMOVI
O
vogodišnji Post Expo, koji slovi za najveći svjetski sajam u oblasti poštanske
djelatnosti, održan je u Beču u Austriji.
Na sajmu su 1. oktobra objavljena imena dobitnika međunarodnih nagrada na polju poštanske tehnologije za 2013. godinu. Na
ceremoniji, kojoj su prisustvovali predstavnici
poštanskih operatora, dobavljači i ostali industrijski eksperti, Pošti Estonije uručena je dugo
priželjkivana nagrada „Operator godine“.
Držeći govor na ceremoniji dodjele Aavo
Karmas, generalni direktor Pošte Estonije, rekao
je da je ovo veliko dostignuće za Poštu Estonije.
- Možda smo mi mali operator, ali radimo
velike stvari. Ova nagrada predstavlja priznanje
napornom radu kojeg smo imali prošle godine
uz inovacije i osiguranje ispunjenja zahtjeva
naših korisnika- kazao je Karmas.
Inovacije nominirane za nagrade uključuju IT
usluge na „cloud“ bazi¹, sorting mašine koje uzimaju u obzir prekogranične propise, instrumente za praćenje paketa i kontrolu
temperature i uvjeta obrade pošiljaka, NFC i
proširene tehnologije koje zahtijevaju komunikaciju u realnom vremenu i interaktivna
rješenja za fizička lica. Jedno od najpopularnijih
nominiranih rješenja je koncept pretinca za
pakete koji je ubrzo prihvaćen i proširen na
mnoge pošte diljem svijeta.
Nominacije za nagrade u 2013. godini su
krenule u maju kada su čitaoci zamoljeni da
predlože najznačajnija dostignuća u prošloj godini. Kao i prethodnih godina, nominacije su
došle u ogromnom broju kako od poštanskih
operatora tako i od dobavljača. Zatim je
napravljena kraća lista sa odgovorima čitalaca
koja je poslana žiriju u čijem sastavu je bilo 17
članova iz pošta iz cijelog svijeta, uključujući
Poštu Austrije, Kraljevsku poštu, PostNord i DHL.
Sudije su zatim glasale za svoje favorite.
U 2013. godini su uvedene dvije nove kategorije: Tehnologija godine za obradu paketa i
Inovacija godine za digitalne komunikacije
(nekadašnja Inovacija godine za digitalnu
poštu). Odluka o uvođenju ovih kategorija
donesena je zbog promjene mjesta pošte na
tržištu na kojem elektronska trgovina postaje
jedan od najvećih pokretača prihoda za poštanske operatore, i koja vidi uvođenje mnogih
naprednih tehnologija kao rješenje koje će pomoći u povećanju zadovoljstva korisnika i
stvaranju dodatnog prihoda.
Dobitnici nagrada
Dobitnici ovogodišnjih nagrada na polju međunarodne poštanske
tehnologije po kategorijama su:
1. Tehnologija godine za automatizaciju: Projekat Kraljevske pošte
za automatsko sortiranje po sekvencama dostavnog rejona
2. Tehnologija godine za obradu paketa: USPS-ov PTS-2
3. Inovacija godine za projekat dostave do najudaljenije tačke:
DPD-ov projekat „Slijedi moj paket“
4. Ekološki poduhvat godine: PostNord
5. Inovacija godine na polju digitalnih komunikacija: USPS-ova
kampanja direktne pošte
6. Inovacija godine za fizička lica: InPost i NCR
7. Dobavljač godine: KEBA
8. Operator godine: Pošta Estonije
www.posta.ba
11
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:34 AM Page 12
IZVJEŠTAJI
ZADRŽAN TREND EKONOMIČNOG
I USPJEŠNOG POSLOVANJA
Komentar Izvještaja o poslovanju za period januar – septembar 2013. godine
Iako je poslovni ambijent
drugačiji od nekih ranijih
vremena, sa zadovoljstvom
možemo konstatirati da je
Javno preduzeće „BH
Pošta“ d.o.o. Sarajevo za
period od devet mjeseci
2013. godine pozitivno
poslovala. Pozitivan trend
i ekonomičnost se nastavljaju, što su dobri pokazatelji da ćemo na kraju
godine zabilježiti još bolje
rezultate.
Piše: dr. sci. Sead MUŠINBEGOVIĆ,
izvršni direktor Sektora za EKF poslove
Direktna
pošta
16.4%
Društvo je u periodu januar – septembar 2013.
godine ostvarilo 448 miliona poštanskih i ostalih usluga, što je za 139 hiljada, ili za 0,3%
više u odnosu na isti period prethodne godine.
Učešče broja pismonosnih usluga u ukupnom
broju usluga se povećalo za na račun smanjenja učešća finansijskih usluga i ostalih usluga.
Knjižene
pošiljke
21.0%
Ukupan broj pismonosnih usluga je povećan za
692,5 hiljada, ili za 2,3%, u odnosu na isti period prethodne godine.
12
JP BHPO[TA d.o.o.
Tiskovine
6.3%
Struktura pismonosnih usluga
1. Usluge
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:34 AM Page 13
IZVJEŠTAJI
2. Prihodi
Ukupan prihod iznosi 64,6 miliona
KM i veći je za 1,3 miliona KM, ili za
2,1%, u odnosu na isti period
prethodne godine.
Struktura poslovnog prihoda
Poslovni prihod iznosi 59,9 miliona
KM i veći je za 1,3 miliona KM, ili za
2,2%.
Učešće prihoda od pismonosnih usluga i prihoda od usluga na stranom
tržištu, u poslovnom prihodu, se
povećalo, na račun smanjenja
učešće prihoda od finansijskih usluga, prihoda od zakupnina i ostalih
poslovnih prihoda.
3. Rashodi
Ukupan rashod iznosi 63,4 miliona KM i manji je za 315 hiljada KM, ili za 0,5%, u odnosu na isti period
prethodne godine.
Poslovni rashod iznosi 61,7 miliona KM i manji je za 66,1 hiljadu KM, ili za 0,1%, u odnosu na isti
period prethodne godine.
Struktura poslovnog rashoda
Učešće troškova plata i ostalih primanja zaposlenih, proizvodnih usluga i nematerijalnih troškova, u
poslovnom rashodu, se povećalo, na račun smanjenja učešća materijalnih troškova i amortizacije.
www.posta.ba
13
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:34 AM Page 14
IZVJEŠTAJI
4. Rezultat poslovanja
Društvo je, u izvještajnom periodu, ostvarilo dobit
u iznosu 1,3 miliona KM, što je za 1,6 miliona
KM, ili za 448% povoljnije u odnosu na isti period prethodne godine.
14 JP BHPO[TA d.o.o.
Svi organizacioni dijelovi Društva su ostvarili bolji
rezultat poslovanja, u odnosu na isti period
prethodne godine.
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:34 AM Page 15
Generalnom direktoru BH Pošte uručena zahvalnica Kluba „Stens“
Javno preduzeće BH Pošta d.o.o. Sarajevo, kao
društveno odgovorna kompanija, do sada je
više puta učestvovala u promoviranju sporta i
sportskih događaja u Bosni i Hercegovini i šire.
Podrška, koju BH Pošta pruža razvoju sporta,
ujedno je bila i povod da predstavnici UG Klub
za sport i rekreaciju „Stens“ Sarajevo uruče zahvalnicu Muji Butkoviću, generalnom direktoru
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo.
Zahvalnicu su uručili predsjednik kluba Zilhad
Forić i marketing menadžer Meho Alić. BH Pošta
je bila pokrovitelj Turnira za veterane u stonom
tenisu koji je održan ove godine na Ilidži.
www.posta.ba
15
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:34 AM Page 16
FILATELIJA
Predstavljamo nova filatelistička izdanjanajljepša dječija poštanska marka
i marka sa QR kodom
Poštanska marka: „Zašto je voda
dragocjena“ i FDC koverat djelo su
dječije mašte, dok je poštanska marka
sa QR kodom rezultat moderne
tehnologije
Pi{e: Elvedina HALAČ
U
povodu 9. oktobra, Svjetskog dana
pošte, Javno preduzeće BH Pošta
d.o.o. Sarajevo predstavilo je dvije
nove poštanske marke, marku sa QR kodom
kojom se obilježava 20. godišnjica izdavanja
poštanskih maraka i dječiju poštansku marku
pobjednicu Konkursa za najljepšu poštansku
marku na temu „Zašto je voda dragocjena“ i FDC
koverat. Autor najljepše dječije poštanske marke
je učenica Iman Džombić iz Sarajeva, a autor
FDC koverta je učenica Amela Poljaković iz Srebrenika.
16 JP BHPO[TA d.o.o.
Skladištenje podataka
Za poštansku marku sa QR kodom, koja slavi
svojevrstan jubilej poštanskih maraka BH Pošte,
vezana je za ratnu priču koja se 27. oktobra
1993. godine desila u Sarajevu. Tog dana odštampano je prvo izdanje poštanskih maraka Republike BiH, kojeg je činila serija od sedam
redovnih maraka sa motivom tadašnjeg grba
RBiH sa ljiljanima. Izdanje autora Jasminka Mulaomerovića i Save Vasiljevića štampano je u Ge-
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:34 AM Page 17
FILATELIJA
odetskom zavodu Sarajevo na običnom
papiru, bez zupčanja, u tiražu od
50.000 kompleta, tabaku od 50 komada i u karnetu od 50 identičnih
primjeraka .
Na suvenir listu (izdatom u 500
primjeraka) ovih prvih poštanskih
marka RBiH piše: “Ove poštanske
marke su štampane u ratnim uslovima
(Bez papira, boja, struje, vode. Samo
dobrom voljom)“. Već naredne godine,
tačnije 08.februara 1994. godine, slijedi prigodno izdanje povodom „Desetogodišnjice XIV Zimskih olimpijskih
igara Sarajevo 84.“ Od 15. jula 1994.
do 1.oktobra 1997. godine marke se
izdaju u dinarima, a 1. oktobra 1997.
godine u BiH se uvodi nova valuta,
konvertibilna marka (1 KM = 100 dinara), koja je i danas u upotrebi. Od
1996. godine marke nose naziv Bosna
i Hercegovina. BH Pošta je članica
UPU- a i tematska izdanja su svake godine slična tematskim izdanjima drugih
pošta u svijetu.
Inače, QR kod tip je matričnog
barkoda čije su osobine brza čitljivost i
mogućnost skladištenja velike količine
podataka. Autorica ove marke je zaposlenica BH Pošte Šendžan Mulić.
Generalni direktor Mujo Butković uručuje nagradu nastavniku
Nedžadu Bešiću
Tradicija se nastavlja
Druga promovirana poštanska marka:
„Zašto je voda dragocjena“ i FDC koverat
djelo su dječijih ruku i dječije mašte. Na
Konkurs za najljepšu dječiju marku, u organizacii BH Pošte, pristiglo je na stotine
izvrsnih dječijih radova. Izabrati pobjednika bio je izuzetno težak posao jer svaki
pristigli rad odisao je dječijim mislima,
talentom i razdraganošću. Upravo zbog
toga dječiji radovi iz uže konkurencije
izloženi su u auli Glavne pošte Sarajevo.
Sa nove dvije poštanske marke BH
Pošta nastavlja svoju tradiciju izdavanja
prepoznatljivih i kvalitetnih filatelističkih izdanja za koje je više puta dobila značajne
međunarodne nagrade.
Učenici Iman Džombić pripala je vrijedna nagrada
Mujo Butković sa autoricom promovisane marke sa “QR kodom”
www.posta.ba
17
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:34 AM Page 18
FILATELIJA
Izdata prigodna
poštanska marka
„Automobilizam“
Nova marka BH Pošte posvećena osnivanju
prvog automobilskog kluba u BiH čiji je
statut usvojen prije sto godina
Piše: Elvedina HALAČ
P
rema planu i programu izdavanja poštanskih
maraka za 2013. godinu, Javno preduzeće BH
Pošta d.o.o. Sarajevo je 25. novembra ove godine izdalo prigodnu poštansku marku „Automobilizam“ s motivom „Prvi automobilski klub u Bosni i
Hercegovini“.
Poštanska marka „Automobilizam“ štampana je u
10.000 primjeraka, nominalne vrijednosti od 1,50
KM, a njeni autori su Tamer Lučarević i Ahmet Dizdarević. Sa markom „Automobilizam“ JP BH Pošta
Osnovni principi prvog
automobilskog kluba
U Statutu B.H.A.K. je navedeno da su osnovni
principi djelovanja kluba: okupljanje članova
Udruženja radi stručnih savjetovanja o unaprjeđenju automobilizma, organizacija klupskih
izleta, takmičenja i propagiranje vještina
vožnje automobila posebno u svrhu
poboljšanja cestovnog prometa, saradnja sa
drugim automobilskim udruženjima u cilju
lakšeg protoka međunarodnog cestovnog
saobraćaja, organizacija stanica za gorivo
unutar države. Na osnovu odobrenja Zemaljske vlade od 17. marta 1913. godine
otvorene su pumpe za distribuciju neoporezivog benzina za članove B.H.A.K.-a.
18
JP BHPO[TA d.o.o.
d.o.o. Sarajevo nastavlja tradiciju štampanja filatelističkih izdanja, kojima se obilježavaju značajni datumi
i događaji iz bogate bosanskohercegovačke historije.
U ovom slučaju, u pitanju je 100 godina od osnivanja prvog automobilskog kluba u BiH i sam razvoj
automobilizma na ovim prostorima.
Dostupni podaci govore da je na prostoru eksjugoslavenskih zemalja, koje su bile pod vlašću AustoUgarske, početkom XX stoljeća osnovano više automobilskih klubova. Tako je 1906. godine osnovan
„Prvi hrvatski automobilski klub“. Prvu ocjensku
vožnju organizirali su Austrijanci, a vožena je 1912.
godine na putevima Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
U Bosni i Hercegovini je Osnivačka skupština Kluba
održana 21.marta 1912. godine u sarajevskom
hotelu „Evropa“. Prisutni članovi podnijeli su Zemaljskoj vladi prijedlog Statuta bosanskohercegovačkog automobilskog kluba (B.H.A.K).Statut B.H.A.K.
je 18. decembra 1913. godine evidentiran u odgovarajuću protokolarnu knjigu pod brojem (numera)
Nr. 315.637/1-2.
Prema Stututu, sjedište Kluba je u Sarajevu, a namjena mu je stvaranje centralnog mjesta društvenog i
stručnog podizanja standarda automobilskog sistema u Bosni i Hercegovini. Što se tiče djelovanja
B.H.A.K.- a, principijelno su bile isključene bilo kakve
političke i nacionalne tendencije, a u klubu su bile
zastupljene članske kategorije počasno, osnovno, redovno, vanredno i dozvoljeno članstvo. Statut ovog
kluba na njemačkom jeziku štampala je „Bosanska
pošta“ u Sarajevu 18.decembra 1913. godine.
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:34 AM Page 19
PRIČA
Više sam vjerovao
i radovao se poštaru
nego Djedu Mrazu
Piše: Ruždija ADŽOVIĆ, novinar i publicista
N
edavno sam, čekajući red u Pošti kod
Latinske ćuprije, odnosno pored sarajevskog
Bezistana, bio nemalo iznenađen kada je
radnica na šalteru, inače veoma prijatna i ljubazna,
ali i vrijedna plavokosa srenjovječna žena (kasnije
sam saznao da se zove Senada Kadrić) na tečnom
engleskom jeziku nekom strancu objašnjavala kako
da uputi neku pošiljku u svoju zemlju.
Njenog znanja engleskog jezika, pomislio sam čekajući u red kako bih platio račune za struju, grijanje,
vodu, telefone…, postidjeli bi se mnogi naši političari,
kreatori naših sudbina koji svakodnevno štraftaju
Evropom, Amerikom, širom planete trošeći uzaludno
narodne pare i vraćaju se kući baz ikakvih rezultata
koji bi donijeli boljitak našoj zemlji i njenim građanima.
Pomenuta gospođa na šalteru, koja klijente inače plijeni svojom ljubaznošću, nesvjesno je „iznudila“ moj
kompliment.
- Gospođo, uvijek me iznova prijatno iznenadite.
Ovoga puta to ste učinili vašim savršenim engleskim
jezikom. Svaka vam čast! – kazao sam joj iskreno,
na šta se ona, kao i uvijek nenametljivo, uz blagi osmijeh zahvalila.
U toj „mojoj“ pošti su, inače, svi ljubazni i profesionalni.
Inače, pošta (kao institucija) i poštar (kao profesija)
oduvijek su u meni izazivali lijepe asocijacije još od
mojih učeničkih dana. I danas se sjećam moje
dječačke radosti kada bi u kuću došao poštar noseći
knjige, gramofonske ploče ili čak muzičke instrumente koje bih tada naručio iz Beograda, Zagreba,
Novog Sada… Moju tadašnju kućnu biblioteku
uglavnom su „popunjavali“ poštari. I danas bih,
kada biste me pitali, znao reći koje su sve kniige u
mojoj biblioteci, koja je sada povelika, donijeli poštari u moju kuću ili sam ih ja morao podići u mojoj
pošti nakon telefonskog poziva ili obavijesti da je
pošiljka stigla.
Dok su ostala djeca vjerovala i radovala se Djedu
Mraz, ja sam vjerovao mom poštaru koji bi me uvijek
iznova obradovao kada bi pozvonio na naša vrata. I
mnogo godina kasnije, kada sam postao afirmirani
novinar i muzičar, poštari su me znali obradovati pismima podrške ili telegramima zbog nekog uspješnog
teksta, televizijske ili radijske emisije, ali i nekog koncerta ili nove pjesme moje tadašnje muzičke grupe.
Poštare sam zbog svega toga smatrao „vjesnicima
proljeća“ i nosiocima lijepih, radosnih vijesti. To i jeste
objašnjenje zašto sam se poštarima više radovao
nego Djedu Mrazu, jer su oni uvijek bili tu negdje, nenametljivi, neprimijetni, ali uvijek prisutni i uvijek s
konkretnim stvarima u svojoj torbi „svaštari“.
I danas pošta kod mene, bez imalo lažne patetike,
budi lijepa sjećanja na djetinjstvo, ali i pozitivne asocijacije u današnjem vremenu. Prije svega, čini mi se
da država, odnosno društvo ne bi mogli funkcionirati
bez „krvotoka“ oličenog u instituciji kakva je pošta i
bez uniformiranih ljudi s prepoznatljivim velikim crnim
torbama koji su dio naše svakodnevice i naših života.
Oduvijek me je fascinirala zgrada Glavne Pošte u
Sarajevu u koju čovjek, makar je takav moj osjećaj,
mora ulaziti s poštovanjem i pijetetom prema njenom
graditelju, ali i svim ljudima koji su tokom historije
bili na usluzi građanima. Baš kao što me fascniniraju
i male seoske pošte u kojima će čovjek uvijek naći
ono što želi – vezu sa svijetom.
Upravo tako sam uvijek, pa i danas smatrao poštu.
www.posta.ba
19
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:34 AM Page 20
KUTAK ZA MLADE
Dogovorena organizacija 43. Međunarodnog
takmičenja za najljepše dječije pismo
Piše: Elvedina HALAČ
U sjedištu Hrvatske pošte d.o.o Mostar u četvrtak,
15.11.2013. godine, održan je sastanak na kojem
su dogovoreni detalji organizacije 43. Međunarodnog takmičenja za najljepše dječije pismo za
2014. godinu.
Takmičenje na državnom nivou zajednički organiziraju sva tri bh. poštanska operatera uz učešće
Agencije za poštanski promet BiH. Tema takmičenja za sljedeću godinu, po odluci Svjetskog
poštanskog saveza i UNESCO-a, je: “Napiši pismo
i objasni kako muzika može utjecati na naše živote”. Prema pravilima UPU- a, učešće u takmičenju
mogu uzeti djeca starosti do 15 godina života.
Na sastanku u Mostaru dogovoreno je da djeca
20 JP BHPO[TA d.o.o.
svoje radove mogu poslati u periodu od 1. januara
do 1. aprila 2014. godine nakon čega slijedi izbor
najljepšeg pisma i još deset najboljih dječijih
radova. Pismo, koje Stručni žiri izabere kao najbolje, predstavljat će Bosnu i Hercegovinu na 43.
Međunarodnom takmičenju za najljepše pismo.
Poštanski operateri i Agencija za poštanski promet
BiH osigurali su vrijedne nagrade za sve nagrađene učesnike takmičenja. Svečana dodjela
nagrada bit će održana u Mostaru u maju 2014.
godine.
Svoja pisma djeca mogu poslati na adresu: JP BH
Pošta d.o.o. Sarajevo, Služba marketinga, Ul.
Obala Kulina bana br. 8, 71000 Sarajevo.
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:34 AM Page 21
IZ CP SARAJEVO
Učenici
OŠ „Hrasno“
u posjeti
CP Sarajevo
Najviše pitanja djeca su imala za poštara
PIŠE: Sanjin FAZLIĆ
Učenici drugog razreda Osnovne škole „Hrasno“ u
srijedu, 30. oktobra ove godine, posjetili su Centar
pošta Sarajevo. Inače, učenici navedene škole
pokazuju veliki interes za upoznavanjem kulturnih i
javnih ustanova na području grada Sarajeva, a
prema Nastavnom planu i programu organiziraju i
posjete ove vrste.
U skladu s tim, 77 učenika drugog razreda imalo
je priliku da se upozna sa praktičnim načinom
funkcioniranja poštanskog prometa u Centru pošta
Sarajevo. Djeca su se na licu mjesta upoznala sa
pisanjem pisama, razglednica, slanjem paketskih
pošiljaka kao i sa radnim danom šalterskog radnika
i poštonoše.
Na njima razumljiv i dopadljiv način predstavljen
im je i „put“ pošiljke od pošiljaoca do primaoca.
Svrha ovog projekta bilo je približavanje teorijskih znanja, naučenih na redovnoj nastavi, sa
praktičnim, a što je za rezultat imalo nezaboravan doživljaj kroz koji su učenici mogli
mnogo naučiti i upoznati se sa načinom rada
Centra pošta Sarajevo.
Organizacija ovakvog događaja i ovako veliki
odziv mladih naraštaja sigurno će uticati na
očuvanje pozitivnog, dopadljivog imidža JP
“BH Pošta” d.o.o. Sarajevo. Pored informisanja o djelatnostima Pošte, bitno se ističe naša uloga kao dijela jednog globalnog
sistema i budi se interes kod mladih generacija za tradicionalni način komunikacije,
kao i definisanje JP “BH Pošta” kao društveno
otvorene kompanije
Osnovcima je objašnjeno i kako se šalje paket
www.posta.ba 21
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:34 AM Page 22
PENZIONERI
U CP Bihać
upriličen ispraćaj
Marte Magdić
u penziju
Marta je svoj radni vijek, dug 34
godine, počela 1979. godine kao
šalterska radnica u pošti u Bihaću
Piše: Samir KURTANOVIĆ
K
ada osoba provede u jednom kolektivu
preko tri decenije svog života, a da je pri
tome krase najbolje osobine radnika i
čovjeka, onda zasigurno ostavi neobrisivi trag u
preduzeću, ali i u životima svojih radnih kolega.
Sve navedeno odnosi se na Martu Magdić
kojoj je 3. oktobra ove godine, u organizaciji
Službe za poštansku eksploataciju i upravnika
Centra pošta Bihać, upriličen svečani ispraćaj u
zasluženu penziju.
22 JP BHPO[TA d.o.o.
Uz opuštenu atmosferu, višesatno druženje na kojem su evocirane
uspomene i na kojem su prepričavale anegdote s posla brzo je prošlo. Prisutnima se obratio
Miroslav Klobučar, šef Odjeljenja za novčano
poslovanje
- Velika je radost kada neko doživi da nakon
više od 30 godina radnog vijeka ode u penziju.
Lijepo je da ljudi u zdravlju dočekaju ovakav
trenutak kao što je naš kolegica dočekala. Marta
Magdić je bila jedan od važnih stubova našeg
kolektiva, primjer svima nama, a uzor mlađim
kolegama. Stojimo joj na raspolaganju za bilo
koji vid pomoći i želimo da u zdravlju i sreći dugo
uživa u zasluženoj penziji- kazao je Miroslav
Klobučar.
Marta Magdić je svoj radni vijek počela 15.
maja 1979. godine na mjestu šalterskog radnika
u Pošti Bihać. Tokom trideset i četiri godine radila
je kao saradnik- depo maraka, voditelj trezora i
saradnik u Odeljenju za novčano poslovanje.
Marta se zahvalia svojim kolegama i kolegicama na upriličenom ispraćaju, poklonima i lijepim riječima.
- Na kraju znam samo jedno, a to je da će
zauvijek djelić mog srca i mog života ostati u
pošti, s ljudima koje sam uvijek izuzetno cijenila
i da će to tako ostati do kraja mog života. Bez
svih vas niti ja ne bih bila ono što sam bila, ono
što jesam i ono što ću ostati- kazala je Marta
Magdić u svom kratkom, ali emotivnom
obraćanju.
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:34 AM Page 23
IZ CP BIHAĆ
Najmlađi kajakaši takmičili se
u majicama sa logom BH Pošte
Piše: Samir KURTANOVIĆ
Bihać je oduvijek bio rasadnik talenata za
sportove na vodi. Nedavno je ponovno
pokrenuti Kajak kanu klub „Una“, koji je okupio
iskusan tim stučnjaka za rad sa najmlađim
članovima.
Centar pošta Bihać je prepoznao uloženi trud i
značaj razvoja sporta, posebno kada su djeca
u pitanju, te je donirao majice za najmlađe
članove kluba.
Na posljednjem takmičenju nazvanom „ArgoKup Banja Luka“ održanom 20. oktobra ove
godine, u kategoriji pionira do dvanaest godina
u disciplini spust, Haris Vranić je osvojio bronzanu medalju u veoma jakoj konkurenciji.
Posebno nas raduje činjenica da sve
više naših najmlađih sugrađana svoje slobodno
vrijeme provodi baveći se sportom. Mi ćemo i
u budućnosti sve učiniti da u skladu sa svojim
mogućnostima pomognemo rad sportskih
klubova i udruženja, a sve u cilju pravilnog
odgoja naše djece- kazao je upravnik Centra
pošta Bihać Kasim Mulalić.
www.posta.ba
23
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:34 AM Page 24
PENZIONERI
Piše: Tatjana SCHWANZER- VRAČE
Poštar Ismet Osmančević za 33 godine rada
nikada nije bio na bolovanju
se posao ne može kvalitetno
obaviti. Važna je podrška
kolega na radnom mjestukaže Osmančević.
Naš kolega Osmančević je
svakodnevno bio u direktnom
kontaktu sa našim korisnicima
usluga. Njegovo iskustvo u tom
domenu je nemjerljivo. Pitali
smo ga šta je najvažnije što
dovodi do zadovoljstva korisnika naših usluga.
- To je bez sumnje profesionalan odnos prema korisnicima, ali također i lijep
pristup pun poštovanja-kaže
Osmančević.
Ismet
Osmančević
naš
dugogodišnji radni kolega krajem oktobra otišao je u zasluženu penziju. U Centru
pošta Zenica na poslovima
poštonoše radio je od 1980.
godine. Trideset i tri godine Osmančević je uručenim pismima,
razglednicama,
penzijskim
čekovima uveseljavao ljude,
korisnike naših usluga.
Dugogodišnji rad i zalaganje
na radnom mjestu bili su dovoljan povod da u ovom broju
časopisa „Poštar“ napišemo
nešto više o Ismetu Osmančeviću, poštaru koji za 33 godine
radnog staža ni jedan dan nije
bio na bolovanju. Sa njim smo
razgovarali u vrijeme dok je
odbrojavao dane do penzije.
Prisječajući se svojih početaka,
24 JP BHPO[TA d.o.o.
Osmančević kaže da je prvo
radio dostavu u Donjoj
Gračanici sa kolegom Velimirom Lakićem. Poslije toga
poštu je sam dostavljao u
naselje Blatuša.
- Petnaest godina sam nosio
poštu u seoske rejone Gradišće
i Gornja Gračanica , a svih tih
15 godina bio sam zamjena i
za gradske rejone. U užem
gradskom rejonu počeo sam
raditi 1990. godine i tu sam
dočekao penziju- kaže Osmančević.
Za uspjeh svakog posla bitan je
i odnos sa kolegama.
- Kad je u pitanju posao
poštonoše, važna je iskrenost,
korektnost i dobra komunikacija sa radnim kolegama i
kontrolorom dostave bez kojih
Savjet
mlađim kolegama
Bogato radno iskustvo
Osmančeviću daje osnov
da uputi i poneki savjet
mlađim kolegama. Prije
svega, savjetovao im je
da čuvaju svoje zdravlje,
da se čuvaju od kiše, snijega, vjetrova, da budu
maksimalno skoncentrisani prilikom obavljanja svog posla i da se
trude da ne prave
greške, da izbjegavaju
sukobe sa strankama.
- Velika bi mi želja bila
da moj sin, također pođe
mojim stopama- kaže
Osmančević.
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:34 AM Page 25
IZ CP ZENICA
Otvaranje izdvojenih šaltera
u prostorijama PU MUP-a ZDK
Piše: Tatjana SCHWANZER- VRAČE
U proteklom periodu, CP Zenica je izvršila otvaranje dva izdvojena šaltera u prostorijama šalter
sale MUP-a u objektu Policijske uprave Zenica i u objektu Policijske uprave IV – Policijska stanica Tešanj.
Osnovni razlog pokretanja ove inicijative i dalje realizacije iste, je veliki broj potencijalnih korisnika usluga BH Pošte prisutnih zbog prirode posla i vrste
djelatnosti koja se tu obavlja. Motiv i cilje je približiti
se što većem broju korisnika, omogućiti im brže, jednostavnije i kvalitenije korištenje poštanskih usluga,
a samim tim olakšati im obavljanje neophodnih
svakodnevnih zadataka.
Prethodno analizirajući sve neophodne pokazatelje kao što su i dosadašnja pozitivna iskustva u
poslovanju izdvojenih šaltera smještenih na “prave”
lokacije. Došlo se do zaključka da je otvaranje izdvojenih šaltera u navedenim objektima, odličan
potez što se u konačnici i pokazalo s obzirom na
nivo prihoda ostvarenih u proteklom periodu.
Konkretno govoreći o izdvojenom šalteru u objektu PU Zenica, koji je bio i prvi projekat ove vrste,
smješten je u reprezentativnom i moderno opremljenom prostoru šalter sale, a naši korisnici su prepoznali sve prednosti i koristi prisustva šaltera BH
Pošte u neposrednoj blizini.
Trenutno se u prostorijama MUP-a ZDK obavljaju
poslovi izdavanja ličnih dokumenata i obavlja registracija vozila uz plaćanje administrativnih taksi koje
istovremeno predstavljaju komisionu robu, platni
promet, pa stoga i potencijalni prihod samog Centra
pošta, te i cijelog preduzeća. Slična je situacija i sa
izdvojenim šalterom smještenim u prostorijama šalter sale MUP-a u objektu PU Tešanj koji je do sada
dokazao opravdanost svog postojanja.
Bez sumnje se mora konstatovati da je ovo jedan
značajan iskorak prema korisniku i predstavlja pozitivan model načina poslovanja uz obezbjeđene
maksimalne sigurnosti sredstava i zaposlenika BH
Pošte, koji se mora podržati i razvijati, sa tendencijom širenja u budućem periodu na obostrano zadovoljstvo i zaposlenika i korisnika.
www.posta.ba
25
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:34 AM Page 26
RIJEČ STRUKE
Analiza pretpostavki
za izračunavanje troškova usluga
u JP BH Pošta (drugi dio)
Pi{e: Adnan ZAIMOVIĆ
Analiza cijena univerzalnih poštanskih usluga sa troškovnog aspekta veoma je važna kako za
regulatora tako i za poštanskog
operatora. Osnovni preduvjet
troškovne analize cijena i obezbjeđenja njihove transparentnosti
je izbor jedne ili više metoda
obračuna troškova te uspostavljanje računovodstvenog sistema
koji će omogućiti razvrstavanje
troškova
shodno
utvrđenoj
metodologiji obračuna.
26 JP BHPO[TA d.o.o.
M
ogućnost kalkulacija troškova poštanskih usluga primjenom metode distribucije troškova
orijentisanih na aktivnosti u JP BH Pošta
d.o.o. Sarajevo ovisi o tome u kojoj mjeri su zadovoljene pretpostavka vezane za način prikupljanja
troškova i utvrđivanja uloženog rada.
Osnovne pretpostavke neophodne za izračunavanje troškova poštanskih usluga su:
- Utvrđivanje ukupnih troškova;
- Razvrstavanje troškova prema vrsti troška;
- Razvrstavanje vrsta troškova prema aktivnostima;
- Utvrđivanje uloženog rada prema aktivnostima;
- Utvrđivanja jediničnog troška rada po
aktivnostima;
- Utvrđivanje uloženog rada po vrsti usluge;
- Utvrđivanje jediničnog troška usluge.
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:34 AM Page 27
RIJEČ STRUKE
Interes davalaca univerzalnih poštanskih usluga jeste pružanje tih usluga po cijenama koje
će omogućiti pokrivanje svih troškova, uključujući
troškove poštanske mreže i radne snage.
Obzirom da se cijene usluga utvrđuju za duži vremenski period, to osnova za alokaciju troškova
trebaju biti planirani troškovi. Međutim, kako
planirani troškovi mogu biti precijenjeni ili podcijenjeni, alokacija troškova vrši se na osnovu
stvarnih troškova, dok je za formiranje cijena usluga, koje trebaju da uključuju trošak, profit i
rizik, neophodno uzeti u obzir i uticaj budućih
troškova.
Potpuno utvrđivanje troškova poštanskih usluga pretpostavlja prikupljanje podataka o
troškovima koji se direktno vezuju za određene
usluge ili usluge dodatne vrijednosti (npr. Troškovi
specijalizovane dostave telegrama, EMS ili paketskih pošiljaka) te izdvajanje ovih troškova iz
troškova obezbjeđivanja univerzalne usluge.
Utvrđivanje troškova koji se direktno mogu vezati
za određenu uslugu, a kako je definisano Direktivom 97/67/EZ od 1997. godine, pretpostavlja
utrđivanje metodologije alokacije troškova univerzalnih poštanskih usluga ta na osnovu iste implementaciju računovodstvenog sistema koji će
omogućiti prikupljanje troškoškova vezanih direktno za pojedinačnu uslugu.
Razvrstavanje stvarnih troškova
prema vrsti troška
Razvrstavanje troškova prema
aktivnostima
Troškove je prema vrsti moguće podijeliti na:
- Direktne troškove - troškovi koje je moguće direktno vezati za nosioce troškova i
- Indirektne troškove - troškovi koje nije moguće
direktno vezati za nosioce troškova-usluge,
odnosno troškovi koji se ne mogu direktno
uračunati u cijenu koštanja usluge.
Utvrđivanje strukture troškova u tzv. „Lancu
vrijednosti“ obuhvata utvrđivanje troškova pojedinih faza tehnološkog procesa prijenosa poštanskih pošiljaka. Razvrstavanje troškova prema
aktivnostima, odnosno fazama tehnološkog
procesa moguće je vršiti procjenom pripadnosti
troškova određenoj fazi tehnološkog procesa prijenosa. Međutim, precizniji način utvrđivanja
troškova usluga po aktivnostima, odnosno
fazama tehnološkog procesa, podrazumijeva da
se, umjesto procjene pripadajućih troškova po
fazama, vrši prikupljanje troškova pojedinih faza
tehnološkog procesa, a što također pretpostavlja
utvrđivanje postupka prikupljanja kao i implementaciju ove mogućnosti kroz računovodstveni
sistem.
Utvrđivanje stvarnih troškova
Važno je istaći da je računovodstvenim sistemom koji je u upotrebi u „JP BH Pošta“ d.o.o
Sarajevo omogućeno razdvjanje troškova na direktne i indirektne. Obzirom da se radi o
troškovima obezbjeđivanja univerzalne poštanske
usluge, to su u direktnim troškovima sadržani svi
troškovi vezani za tehnološki proces pružanja usluga: materijalni troškovi, troškovi amortizacije,
troškovi zaposlenih, ...
Način alokacije indirektnih troškova utvrđen
je odredbama Direktive 97/67/EZ od 1997. godine.
Kod razvrstavanja troškova bitno je razlikovati
dvije vrste troškova, i to:
- Troškovi objezbeđivanja univerzalne poštanske
usluge – su troškovi koji ne nastaju samim procesom pružanja usluge, odnosno to su troškovi
koji postoje bez obzira da li je usluga pružena
ili ne i
- Troškovi koji ne spadaju u troškove obezbjeđivanja univerzalne poštanske usluge - su troškovi
koji nastaju pružanjem određene usluge i direktno su vezani za samu uslugu (npr. dostava ili
preuzimanje na adresi EMS pošiljaka ili paketa)
Utvrđivanje uloženog rada prema
aktivnostima
Utvrđivanje uloženog rada, odnosno
utrošenog radnog vremena, u „JP BH Pošta“
d.o.o. Sarajevo vrši se prema Uputstvu za prikupljanje i obradu statističkih podataka i obuhvata
u pravilu sve faze rada. Utrošeno radno vrijeme
iskazuje se u norma minutama i utvrđuje se za
grupe usluga. Statistički podaci o uslugama obuhvataju podatke o broju primljenih, otpremljenih,
prispjelih, dostavljenih i isporučenih pošiljaka, te
ostalih poslova u poštanskom prometu na osnovu
kojih se izračunava produktivnost rada.
www.posta.ba
27
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:34 AM Page 28
RIJEČ STRUKE
Važno je napomenuti da pojedine aktivnosti,
odnosno faze tehnološkog procesa prijenosa
poštanskih pošiljaka, kao npr.: prijevoz, rad u
GPC-u i poštanskih centrima, rad u Izmjeničnoj
pošti, nisu obuhvaćene mjerenjem utrošenog
radnog vremena odnosno utvrđivanjem produktivnosti u mjeri u kojoj to zahtjeva proces utvrđivanja i akolacije troškova.
Polazeći od činjenice da definisanje cijena
pristupa poštanskoj mreži kao i posebnog cjenovnog tretmana poslovnih korisnika koji vrše
pripremu poštanskih pošiljaka (npr. razvrstavanje
po dostavnim poštama) ili predaju samo mašinski
obradive pošiljke pretpostavlja utvrđivanje
troškova rada po pojedinim fazama tehnološkog
procesa, to je neophodno mjerenje utrošenog
rada i produktivnosti vršiti u svim fazama
tehnološkog procesa.
Utvrđivanja jediničnog troška rada
po aktivnostima
Jedinični trošak rada u okviru jedne faze
tehnološkog procesa prijenosa poštanskih pošiljaka izražava se kroz trošak jedinice vremena norma minute (nm) potrebnog za izvršenje
procesa, kao npr. jedinični trošak rada u okviru
faze prijema pošiljaka jeste količnik troškova u
fazi prijema pošiljaka i ukupno ostvarenih norma
minuta u fazi prijema pošiljaka.
Obzirom da jedinični trošak norma minute nm predstavlja količnik troškova i uloženog rada
izraženog vremenom, to će visina jediničnog
troška ovisiti o visini ukupnih direktnih troškova,
a najvećim dijelom troškova radne snage i poštanske mreže, te produktivnosti rada koji je direktno proporcionalan obimu ostvarenih usluga.
Odnosno, ukoliko je obim ostvarenih usluga
manji od raspoloživih kapaciteta za obavljanje tih
usluga, to je jedinični trošak neproduktivnog
radnog vremena, koji je sadržan u jediničnom
trošku rada, a time i jedinični trošak usluge, veći.
28 JP BHPO[TA d.o.o.
Utvrđivanje uloženog rada po vrsti
usluge
Rad koji je potrebno uložiti u izvršenje pojedinačne usluge na nivou JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo određen je Uputstvom za prikupljanje i
obradu statističkih podataka i izražen u norma
minutama.
Utvrđivanje uloženog rada potrebno je vršiti
na način da se za svaku uslugu utvrdi broj norma
minuta potrebnih za njeno izvršenje uključujući
sve faze tehnološkog procesa prijenosa pošiljaka,
a kako je ilustrovano na sljedećoj slici.
Utvrđivanje jediničnog troška usluge
Jedinični trošak jeste trošak rada, odnosno
trošak vremena koje je neophodno uložiti za
izvršenje određene usluge. Kako je prethodno
utvrđeno vrijeme potrebno za izvršenje određene
usluge te jedinični trošak vremena (nm)
potrebnog za tu uslugu, to se trošak određene usluge dobije kao proizvod vremena za izvršenje
usluge i jediničnog troška vremena, odnosno
proizvod broja norma minuta potrebnih za
izvršenje određene usluge i jediničnog troška
norma minute:
JTu = Broj nm (min.)x jedinični trošak nm (KM/min.)
ZAKLJUČAK
Postojeća struktura podataka o troškovima i
postojeći stepen normizacije poslova u okviru
tehnološkog procesa prijenosa poštanskih pošiljaka u „JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo dobrim dijelom zadovoljava pretpostavke za utvrđivanje i
alokaciju troškova.
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:34 AM Page 29
VIJESTI
Međutim, u cilju potpunog utvrđivanja i alokacije troškova
poštanskih usluga neophodno je poduzeti aktivnosti koje će za
rezultat imati donošenje metodologije obračuna troškova i
shodno istoj utvrđivanje i strukturiranje podataka o troškovima.
Također, ukoliko metoda obračuna troškova uključuje alokaciju
troškova prema uloženom radu, neophodno je izvršiti normiranje
svih poslova u okviru tehnološkog procesa prijenosa poštanskih
pošiljaka kao i eventualno prilagođavanje postojećih normi.
Budući koraci ka ostvarenju pretpostavki za utvrđivanja i
alokacije troškova poštanskih usluga bili bi:
Prvi korak - izbor metode obračuna troškova, što je osnovi
preduvjet za donošenje metodologije obračuna troškova kojom
je potrebno definisati vrste troškova, način prikupljanja i evidentiranja troškova i metodu podjele pojedinih troškova na usluge
ili grupe usluga, a shodno odredbama poštanskih direktiva.
Posebno važan preduvjet ispravnog utvrđivanja troškova usluga
i upravljanja troškovima jeste prikupljanje i evidentiranje troškova
po pojedinačnim fazama tehnološkog procesa kao i troškova
koji ne predstavljaju troškove obezbjeđivanja univerzalne poštanske usluge, tj. direktnih troškova koji nastaju pružanjem
određenih usluga, odnosno grupe usluga.
Plaketa
zahvalnosti
za generalnog
direktora
BH Pošte
Piše: Elvedina Halač
Drugi korak - implementacija računovodstvenog sistema
kojim će se omogućiti razdvajanje troškova shodno utvrđenoj
metodologiji obračuna troškova.
Treći korak – utvrditi metodologiju procjene uticaja budućih
troškova poslovanja na troškove usluga, a što je osnova za formiranje cijena usluga za određeni vremenski period. S ciljem adekvatne procjene uticaja budućih (planiranih) troškova poslovanja
na troškove usluga neophodno je utvrditi osnovne faktore i njihov
uticaj na promjenu troškova poštanskih usluga, kao npr. promjena obima ostvarenih usluga, demografski faktori, razvijenost
poštanske mreže, kvalitet usluga, itd.
Literatura:
- Direktiva 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. decembra 1997. o zajedničkim pravilima za razvoj unutrašnjeg
tržišta poštanskih usluga Zajednice i poboljšanju kvalitete usluga
- Direktiva 2002/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10.
juna 2002. kojom se mijenja i dopunjuje Direktiva 97/67/EZ u
pogledu daljnjeg otvaranja poštanskih usluga u Zajednici za
konkurenciju
- Direktiva 2008/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20.
februara kojom se mijenja i dopunjuje Direktiva 97/67/EZ o
potpunom razvoju unutrašnjeg tržišta poštanskih usluga u Zajednici
- Study on the cost accounting systems of providers of the universal postal service – FINAL REPORT, Consulting & Training im
Controlling GmbH, Düsseldorf, July 2001
Muji Butkoviću, generalnom direktoru
Javnog preduzeća BH Pošta d.o.o.
Sarajevo,
uručena
je
plaketa
Udruženja veterana Odreda policije za
specijalne namjene „Lasta“.
Plaketu zahvalnosti Muji Butkoviću
uručio je predsjednik Udruženja „Lasta“
Šahbaz Bajraktarević koji je, između
ostalog, rekao da je BH Pošta preduzeće koje misli o demobilisanim
borcima i invalidima te da je ovo bio
način da se zahvali Muji Butkoviću za
sve ono što je BH Pošta učinila za
Udruženje veterana „Lasta“.
www.posta.ba
29
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:34 AM Page 30
Pi{e: Prof. dr. Besim SPAHIĆ
Kada sam šezdesetih godina prošlog vijeka bio dijete u rodnom
Travniku, pitali su me: “Čiji si ti?”. Odgovarao sam: “Sin Saliha
Spahića sajdžije i Hamide Sujoldžičke”. “A, ti si unuk Rasima Sujuldžića poštara?!”, gotovo bez izuzetka su mi govorili. Moj otac
je po tradiciji bio iz urarske familije (pradedo, dedo, amidža,njegova dva sina i dva unuka), a bio je i omiljen kao izuzetan harmonikaš. I domalo su ga svi Travničani znali. Ali, dedo poštar je
izgleda bio još poznatiji... Mene je to čudilo i ponekad vrijeđalo,
pa sam jednom to ispričao dedi Rasimu i pitao ga, zašto je to
tako… Dedo Rasim, iako podmakao u godinama, odmah mi je
počeo vehementno objašnjavati:
“Pa vidi sine Besko, to ti je ovako: Ja sam hiljadu puta propješačio čitav Travnik, sa svim okolnim naseljima i svim Travničanima sam prije ili
poslije pokucao ili zazvonio na vrata. Hej, bolan,
ja tada mlad, lijep, u uniformi. Možeš zamislit'.
Gospodin čovjek, u državnoj službi Kraljevine i
kasnije Titine Jugoslavije... Hej, slušaj, sa dobrom
plaćom! Pa znaš li ti, bolan, šta je značilo biti poštar, doći i donijeti pismo od sina, kćerke, rođaka,
prijatelja iz Amerike, iz Zagreba, Beograda, iz
Beča. Ili od bilo odakuda? Pa to je uvijek bilo za
muštuluka. Iako sam imao još stotine pisama
raznijeti, uvijek su me pozivali u kuću, nudili kafu,
ljutu, a bogami našla se tu i poneka naočita hudovica, koja mi je očijukala. Eh, da znaš. Ja sam
ti bio „Tito“ za sve Travničane. A i sad nema ko
da me ne zna i ne voli.”
30 JP BHPO[TA d.o.o.
Onda sam se ja sjetio izrezbarene kutije sa
slikama i odmah je uzeo i potražio dedine slike u
poštarskoj uniformi dvije Jugoslavije. Lijep, dotjeran, prodorne svijetle oči su živo blještale, čak i
na crno-bijelim fotografijama. Fakat, faca.
Markantna figura. Poneke sa velikom poštarskom torbom, punom pisama, penzija i
ponekom brošurom ili novinama. Uvijek ozbiljan,
sa prikrivenim smiješkom i izrazom ponosa i
samouvjerene veličine. Zaista je bio markantna
figura. Onda bi srknuo gutljaj kafe preko četvrtine
kockice u ustima i nastavio istim žarom:
“E, vidiš, tvoj babo nema uniforme. Uniforma
uokviri muškarca i daje mu poseban šmek. Na to
ti moj, sinovče padaju i žene i muškarci. Ustraše
se i poštuju te kad te vide. Državni službenik. Pa
to je bio pojam?! A evo i zato te više prozivaju po
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:34 AM Page 31
PRIČA
meni. Pa ti i više i sličiš na mene i na mater ti; plav
si ko Švabo, kao i ja, a imaš pljunute moje oči.
Babo Salih ti je crn ko gavran, hercegovačkocrnogorske fele. Pa zar ne vidiš da si pljunuiti Ja.
A što je najvažnije, imaš i dus tabane i zavraćene
pete po meni.”
Ja sam bio preneražen i nezadovoljan, pa
sam odmah opipao stopala i stavio ih pored dedinih “lopata”. Bogami i velike i male iste.
“Znoje li ti se noge?”, pitao me potom dedo.
“Znoje i to najviše”, rekoh. “Eh vidiš”, nastavio je,
“to ti je zbog mog ogromnog pješačenja. Ne ko
ovi današnji na motociklima ili autom. Samo
pjehe. Možeš mislit’, obići dnevno, svaki dan, i to
punih 45 godina cijeli Travnik. Cipele se poderu
dok si reko keks. Zato sam svaki mjesec od pošte
dobivao nove cipele. A tabani su se morali utabati
od tolikog hodanja, bolan nebio. I spustili su se,
a peta otišla unazad. A da ti se noge u cipelama
po cijeli dan ne skuhaju od tolikog pješaćenja, to
je nemoguće. Ma noge ti se potpare, pa kad
dođeš uveče kući, moreš mislit' kako se to „čuje“.
Vidiš, bolan da si ti to po meni naslijedio!”
Bogami, tad sam počeo da vjerujem u tu dedinu nebulozu. Možda i ima nešto u tome.. A, onda
me je dedo pitao: “Znaš li ti moj Besko, zašto ljudi
kažu para vrti, đe burgija neće?” To tada nisam
znao, ali mi je dedo odmah počeo objašnjavati:
“Reci ti meni, sinko, što ljudi najviše vole blagajnike u preduzećima gdje rade? Ha, ne znaš?...
Pa oni im dijele plaće!? A zašto danima čekaju
poštara da im donese pemzije ili lovu od rođaka
iz inostranstva? Ti sinko ne pamtiš gladne godine
i besparicu i šta ljudima znači pemzija pred prvi u
mjesecu.” “Ne znam, dedo”, odgovorio bih zaintrigiran.
“Pa moreš mislit, bolan nebio, kad se ja onako
u uniformi pojavim onima što čekaju ko ozeblo
sunca te pare. To ti je isto kao da im je sam Pejgamber a.s. ili Isus krist pokucao na vrata.
Tringelt je bio obavezan, a najčešće i najviše su
davali oni čije su pemzije bile najmanje. Sirotinja.
To ti je i danas isto. Osim tringelta, dobivao sam
i druge hedije: flašu pića, kilu meda, pekmeza,
jabuka, šljiva, krušaka. A bogme, kakva hudovica
mi je znala i pitu napraviti. Ti to nisi mogao ni
smio odbiti. Uvrijedio bi ljude. Pogazio bi običaje.
Ponekad mi nije moglo sve stati u torbu, pa sam
se kući znao vratiti sa nekoliko kesa, da su mi tabani još više 'popuštali'.”
Eto tako, danas već šezdesetogodišnjak, pitam
se šta danas znači poštar. Mora li potpisati kodex
da ne smije ni forinta od pemzija da fali? Zato su
i imali pristojne plaće, kako je dedo Rasim
naglašavao. Dobiva li i smije li uzimati hediju? I
kako se to danas tretira?
Evo, to je moje poimanje poštara pismonoše.
Ali šta, osim očevog sajdžiskog zanata, i mogu
više voljeti od jedinog upamćenog dede i njegove
profesije-poštara pismonoše. Jer to mi je u djetinjstvu bila glavna odrednica i moga imidža.
No, kad mi se rodila prva kćerka Sanja,
odmah sam provjerio kakve tabane ima. I nećete
vjerovati, to je, osim moje naravi i duhovnosti, najmarkantniji dio fizisa, koji je naslijedila od mene.
Naravno i od svog pradede Rasima-poštara. Kad
su je kao malu zezali, što ima takve tabane i hod
po tati, ja sam joj odgovarao da ja nisam ništa
kriv. „To ti je kćeri moja „skrivio“ pradedo Rasim
Sujuldžić-poštar. Zato i moja kćerka obožava
poštare. Ha, ha, iver ne pada daleko od klade.
www.posta.ba
31
Postar 44b:postar 12/25/2013 8:34 AM Page 32
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
9 204 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content