close

Enter

Log in using OpenID

Automatski tlakomjer

embedDownload
1. Upoznajte ureaj
Sadržaj:
Tlakomjer, manšeta, prirunik za korištenje, futrola, komplet baterija,
evidencija krvnog tlaka
Automatski
tlakomjer
3.2 Kako sjesti u ispravan položaj
2. Priprema
2.1 Stavljanje baterije
1. Skinite poklopac baterijskog
pretinca.
Ureaj:
I
A
2. Stavite 4 „AA“ baterije kako je
H
Uvod
Hvala što ste kupili automatski tlakomjer OMRON M3.
Tlakomjer OMRON M3 je kompaktan i u potpunosti automatski tlakomjer koji radi po
naelu oscilometrije. On e na brz i jednostavan nain izmjeriti vaš krvni tlak i puls.
„IntelliSense“ tehnologija osigurava kontrolirano i udobno napuhavanje bez potrebe
za prethodnim podešavanjem tlaka ili dopuhavanjem ureaja.
Namjena
Ovaj ureaj je digitalni tlakomjer za mjerenje krvnog tlaka i pulsa kod odraslih
pacijenata koji razumiju ove upute za korisnika s opsegom ruke ispisanim na
manšeti. Ureaj prepoznaje pojavu nepravilnog sranog ritma tijekom mjerenja i
daje upozorenje s rezultatom mjerenja.
Prije korištenja ureaja pažljivo proitajte ove upute za upotrebu.
Sauvajte ih za budue potrebe.
Tone podatke o svom krvnom tlaku ZATRAŽITE OD SVOG LIJENIKA.
J
G
D
F
E
IM-HEM-7131-E-HR-01-08/2013
D
A.
B.
C.
D.
Zaslon
Gumb memorije
Gumb START/STOP
Gumb za podešavanje
datuma/vremena
E. Sklopka za odabir ID oznake
KORISNIKA
F. Lampica vodia za postavljanje
manšete
G. Gumbi Gore/Dolje
L
Upozorenje: Ukazuje na moguu opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne,
može rezultirati smru ili ozbiljnom ozljedom.
(Openito korištenje)
Savjetujte se s lijenikom prije korištenja ureaja ako ste trudni i imate
preeklampsiju te ako vam je dijagnosticirana aritmija ili arterioskleroza.
Ureaj nemojte koristiti na ozlijeenoj ruci ili ruci koja se lijei.
Nemojte stavljati manšetu na ruku na koju je spojen intravenozni drip ili cijev za
transfuziju krvi.
Savjetujte se s lijenikom prije korištenja ureaja na ruci s arteriovenskom fistulom.
Ureaj ne koristite istodobno s drugom medicinskom opremom.
Ureaj ne koristite u prostoriji gdje se nalaze ultrazvuna kirurška oprema, ureaj
za magnetsku rezonanciju ili CT skener ili u kisikom bogatom okruženju.
Ureaj ne ostavljajte bez nadzora. Cijev za zrak ili kabel za AC adapter mogu
uzrokovati davljenje novoroenadi ili dojenadi.
Prikljunicu cijevi za zrak, pretinac za baterije ili baterije ne ostavljajte bez
nadzora. Može dovesti do gušenja ako ih dojenad sluajno proguta.
(Korištenje AC adaptera (dodatni))
Nemojte koristiti AC adapter ako su ureaj ili kabel za napajanje ošteeni.
Iskljuite napajanje i odmah iskopajte kabel za napajanje.
Ukljuite AC adapter u utinicu s odgovarajuim naponom. Nemojte koristiti
višestruke utinice.
Nikada nemojte ukljuivati i iskljuivati kabel za napajanje iz elektrine utinice
mokrim rukama.
Pozor: Ukazuje na moguu opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne,
može dovesti do manjih ili umjerenih ozljeda korisnika ili pacijenta,
ili ošteenje na opremi ili drugoj imovini.
(Openito korištenje)
Uvijek se savjetujte sa svojim lijenikom. Samodijagnoza rezultata mjerenja i
samolijeenje su opasni.
Osobe s ozbiljnim problemima s protokom krvi ili poremeajem krvi trebaju se
obratiti lijeniku prije korištenja ureaja jer napuhana manšeta može uzrokovati
manje unutarnje krvarenje koje pak može rezultirati stvaranjem modrica.
Ako primijetite abnormalnosti tijekom mjerenja, skinite manšetu.
Ureaj nemojte koristiti na novoroenadi, dojenadi ili osobama koje ne mogu
izraziti pristanak.
Manšetu nemojte napuhavati više nego što je potrebno.
Nemojte koristiti ureaj ni za koju drugu svrhu osim za mjerenje krvnog tlaka.
Koristite samo atestiranu manšetu za ovaj ureaj. Upotreba drugih manšeta
može dovesti do netonih rezultata mjerenja.
U blizini ureaja nemojte koristiti mobilni telefon ili druge ureaje koji emitiraju
elektromagnetsko polje. To može dovesti do netonog rada ureaja.
Nemojte rastavljati ureaj ili runu manšetu.
Ne koristite na mjestima na kojima ima vlage ili na kojima može doi do
polijevanja ureaja vodom. Tako se može oštetiti ureaj.
Ne koristite ureaj u vozilima za vrijeme vožnje (automobil, zrakoplov).
Ne vršite mjerenja više puta nego je potrebno. To može prouzroiti unutarnje
krvarenje zbog smetnji u protoku krvi.
Savjetujte se s lijenikom ako ste imali mastektomiju.
(Korištenje AC adaptera (dodatni))
Utika umetnite do kraja.
Kada iskopavate utika, ne povlaite kabel. Držite za utika.
Kada rukujete kabelom za napajanje, pridržavajte se sljedeeg:
Nemojte ga oštetiti.
Nemojte ga lomiti.
Ne radite izmjene na kabelu. Nemojte ga na silu savijati ili povlaiti.
Nemojte ga savijati.
Nemojte ga namotavati tijekom korištenja.
Nemojte ga stiskati.
Nemojte na njega stavljati teške predmete.
Obrišite prašinu s utikaa.
Iskopajte kabel iz struje ako ureaj neete koristiti dulje vrijeme.
Iskopajte kabel iz struje prije postupaka održavanja.
Koristite samo originalni AC adapter koji je predvien za ovaj ureaj. Upotreba
nepodržanih adaptera može dovesti do ošteenja i/ili opasnosti za ureaj.
(Korištenje baterije)
Nemojte umetati baterije s neispravno orijentiranim polaritetom.
Za ovaj ureaj koristite samo 4 alkalne ili manganske „AA“ baterije. Nemojte
koristiti druge vrste baterija. Nemojte zajedno koristiti stare i nove baterije.
Izvadite baterije iz ureaja koji se nee koristiti više od tri mjeseca.
Ope mjere opreza
• Nemojte nasilno savijati manšetu ili prekomjerno savijati cijev za zrak.
• Ne pritišite cijev za dovod zraka.
• Kada skidate cijev za zrak, povucite je na mjestu gdje se spaja s tlakomjerom,
a ne za samu cijev.
• Ne izlažite tlakomjer i manšetu snažnim udarcima i ne bacajte ih.
• Nemojte napuhavati manšetu dok nije omotana oko vaše ruke.
• Ureaj ne koristite izvan navedenih okruženja. Rezultat može biti netoan.
• Proitajte i pridržavajte se „Važni podaci o elektromagnetskoj kompatibilnosti
(EMC)“ u poglavlju „6. Specifikacije“.
• Prilikom odlaganja ureaja i korištenog pribora ili dodatnih dijelova proitajte i
pridržavajte se „Ispravno zbrinjavanje ovog proizvoda“ u poglavlju
„6. Specifikacije“.
H. Indikator u boji za krvni tlak
I. Pretinac za baterije
J. Utinica AC adaptera
(za dodatni AC adapter)
K. Utinica za cijev za dovod zraka
• Ako se na zaslonu pojavljuje simbol prazne baterije (
), iskljuite ureaj,
zatim zamijenite sve baterije odjednom. Preporuuju se dugotrajne alkalne
baterije.
• Rezultati mjerenja e se nastaviti spremati u memoriji ak i kad se baterije
zamijene.
• Baterije koje ste dobili možda traju krae.
Zbrinjavanje iskorištenih baterija u otpad mora se provesti u skladu s
odgovarajuim propisima koji se odnose na odlaganje baterija.
2.2 Podešavanje datuma i vremena
Podesite toan datum i vrijeme na tlakomjeru prije nego izvršite prvo
mjerenje.
L. Manšeta za ruku (opseg ruke 22 - 42 cm)
M. Prikljunica cijevi za zrak
N. Cijev za zrak
M
N
Zaslon:
1. Pritisnite gumb
2. Pritisnite gumb
3.3 Mjerenje
Napomene:
• Za poništavanje mjerenja pritisnite gumb START/STOP kako biste otpustili
zrak iz manšete.
• Za vrijeme mjerenja budite mirni.
Memorijski broj pojavljuje se na jednu sekundu
prije prikaza izmjerenog pulsa.
Promjena datuma/
Najnoviji set je numeriran s „1“.
vremena
Ureaj je predvien za izvoenje mjerenja i spremanje izmjerenih vrijednosti
u memoriju za 2 osobe koje koriste ID KORISNIKA 1 i ID KORISNIKA 2.
Napomena: Vodi za postavljanje manšete
pojavljuje se na zaslonu s
rezultatima mjerenja. Lampica
vodia za postavljanje manšete nee svijetliti.
: Manšeta je dovoljno vrsto postavljena.
1. Odaberite svoj ID korisnika
(1 ili 2).
.
ili
1. Odaberite svoj ID korisnika (1 ili 2).
2. Pritisnite gumb .
: Manšeta je postavljena labavo ili nije ispravno zatvorena.
2. Pritisnite gumb START/STOP.
i promijenite godinu
Pritisnite gumb
za potvrivanje godine. Nakon toga e treperiti mjesec.
Ponovite ove korake i promijenite mjesec, datum, sat i minute.
Godina
Mjesec
Dan
Sat
Promijeni Potvrdi
Minuta
Manšeta e se poeti automatski napuhavati.
START
NAPUHAVANJE
ISPUHAVANJE
GOTOVO
3. Pritisnite gumb
ili
za pregled mjerenja spremljenih u
memoriji.
: Za starija mjerenja
: Za novija mjerenja
Promijeni Potvrdi
U
: Naprijed
: Natrag
V
W
O
P
Y
Q
Z
R
Promijeni Potvrdi
Napomene:
• Ako se baterije zamijene, datum i vrijeme morat e se iznova podesiti.
• Ako datum i vrijeme nisu podešeni, pojavit e se „-:--“ za vrijeme ili nakon
mjerenja.
AB
T
Lampica vodia za
postavljanje manšete
Promijeni Potvrdi
AA
S
Simbol ID oznake KORISNIKA
Sistoliki krvni tlak
Dijastoliki krvni tlak
Simbol prazne baterije
Vodi za postavljanje manšete
Simbol otkucaja srca
(Treperi za vrijeme mjerenja.)
Promijeni Potvrdi
3. Pritisnite gumb START/STOP kako biste iskljuili ureaj.
X
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
Pregled rezultata spremljenih u memoriji
Napomene:
Manšeta:
Važni sigurnosni podaci
Napomene:
• Ako za to razdoblje u memoriji postoje samo 2 mjerenja, srednja vrijednost
e se temeljiti na te 2 vrijednosti.
• Ako za to razdoblje u memoriji postoji samo jedno mjerenje, to se prikazuje
kao prosjena vrijednost.
• Ako je memorija puna, ureaj e izbrisati najstarije vrijednosti.
• Kod pregleda vrijednosti koje su izmjerene bez podešenog datuma i
vremena, umjesto datuma i vremena se prikazuje „-:--“.
3. Vratite poklopac pretinca za baterije.
K
B
C
Ureaj e automatski spremiti do 60 kompletnih rezultata mjerenja za svakog
korisnika (1 i 2). Ureaj može izraunati i prosjenu vrijednost na temelju
posljednja 3 mjerenja unutar 10 minuta.
• Sjednite na stolicu sa stopalima u ravnom
položaju na podu.
• Sjedite u uspravnom i ravnom položaju.
• Sjedite tako da su vam lea i ruka poduprti.
• Manšeta se mora nalaziti na razini sa srcem.
naznaeno u odjeljku za baterije.
Model M3
Upute za korisnika
3.4 Korištenje memorijske funkcije
Prilikom mjerenja morate se opustiti i
udobno smjestiti, na ugodnoj sobnoj
temperaturi. Nemojte se kupati, piti
alkohol ili kavu, pušiti, vježbati ili jesti
30 minuta prije mjerenja.
U. Simbol memorije
V. Simbol prosjene vrijednosti
W. Prikaz datuma/vremena
X. Simbol greške zbog pomicanja
Y. Simbol nepravilnih otkucaja srca
Z. Indikator razine krvnog tlaka
AA. Simbol ispuhavanja
AB. Prikaz pulsa/broja memorije
3. Korištenje ureaja
3.1 Primjena manšete za ruku
Ako je vaš sistoliki tlak vei od 210 mmHg
Kad se manšeta pone napuhavati, pritisnite i držite gumb START/STOP
sve dok se ureaj ne napuše na 30 do 40 mmHg iznad oekivanoga
sistolikog tlaka.
• Tlakomjer se nee moi napuhati iznad 299 mm Hg.
• Nemojte djelovati veim tlakom nego je potrebno.
prikljuak za zrak.
Tlakomjer e automatski spremiti rezultat mjerenja u memoriju.
Automatski e se iskljuiti nakon 2 minute.
Simboli na zaslonu:
)
Normalni srčani ritam
Kada tlakomjer dva ili više puta tijekom
Puls
mjerenja otkrije nepravilan ritam, na
Krvni tlak
zaslonu s vrijednostima mjerenja pojavit
Nepravilan srčani ritam
e se simbol nepravilnog sranog ritma
Kratki Dugi
( ).
Puls
Nepravilni srani ritam je ritam koji je za
Krvni tlak
25 % manji ili 25 % vei od prosjenog
ritma koji tlakomjer prepoznaje kod
mjerenja sistolikog i dijastolikog krvnog tlaka.
Ako se simbol nepravilnog sranog ritma ( ) prikazuje s rezultatima
mjerenja, preporuujemo da se obratite lijeniku. Slijedite upute svog
lijenika.
Simbol greške zbog pomicanja (
)
Simbol greške zbog pomicanja prikazuje se ako pomaknete tijelo tijekom
mjerenja. Skinite manšetu i priekajte 2 - 3 minute.
Ponovite mjerenja i ostanite mirni tijekom mjerenja.
2. Manšetu vrsto postavite na
Tlakomjer pohranjuje rezultate mjerenja za 2 korisnika u memoriju.
Nain rada Gost možete koristiti kako biste proveli jedno mjerenje na drugom
korisniku. Kada odaberete nain rada Gost, rezultati mjerenja ne pohranjuju
se u memoriju.
1. Pritisnite i držite gumb START/STOP
Lampica vodia za postavljanje manšete (
Donji rub manšete mora biti 1 do 2 cm
iznad lakta. Cijev za dovod zraka
nalazi se s unutarnje strane ruke i
poravnata je sa srednjim prstom.
Nestat e simbol ID oznake korisnika i prikaz
datuma/vremena.
1 - 2 cm
2. Otpustite gumb START/STOP kada se iskljui prikaz
datuma/vremena.
3. VRSTO zatvorite kopu
za platno.
)
Ako je manšeta postavljena prelabavo, to može uzrokovati nepouzdane
vrijednosti. Ako je manšeta postavljena prelabavo, lampica vodia za
postavljanje manšete ne svijetli. Inae
svijetli zeleno. Ova funkcija služi
kao pomo pri odreivanju je li manšeta dovoljno vrsto postavljena.
Indikator tlaka u boji (jednostavno upozorenje
za tlak)
Ako vam je sistoliki ili dijastoliki tlak iznad
standardne vrijednosti (135 mmHg za sistoliki
i/ili 85 mmHg za dijastoliki tlak), indikator tlaka u boji
(jednostavno upozorenje za tlak) zasvijetlit e
naranasto kada se prikaže rezultat mjerenja. Ako su
unutar standardnog raspona, svjetlo se nee pojaviti.
Smjernica JNC7* preporuuje sljedee.
Ope smjernice za krvni tlak
Predhipertenzija u uredu Hipertenzija kod kue
Sistoliki krvni tlak
120 - 139 mmHg
135 mmHg
Dijastoliki krvni tlak
80 - 89 mmHg
85 mmHg
Ovo su statistike vrijednosti krvnog tlaka.
* JNC7: Sedmo izvješe Nacionalnog povjerenstva za prevenciju, otkrivanje,
procjenu i lijeenje visokog krvnog tlaka iz prosinca 2003.
1. Odaberite svoj ID korisnika (1 ili 2).
2. Pritisnite gumb memorije dok se ne pojavi simbol memorije
(
).
3. Dok ga držite pritisnutim,
pritisnite i gumb
START/STOP dulje od
3 sekunde.
dulje od 3 sekunde.
)
Simbol prosjene vrijednosti prikazuje se kada pritisnete i držite gumb za
memoriranje dulje od 3 sekunde. Na zaslonu se prikazuju prosjene
vrijednosti posljednjeg mjerenja.
Za brisanje svih vrijednosti koje su spremljene u memoriji
Korištenje naina rada Gost
lijevu nadlakticu.
Manšeta e se poeti automatski napuhavati.
Simbol prosjene vrijednosti (
Napomene:
• Ako kod prethodnog mjerenja datum i vrijeme nisu bili podešeni, nee se
izraunati prosjena vrijednost.
• Ako u memoriji nema spremljenih rezultata mjerenja, prikazat
e se ekran na desnoj strani.
3. Skinite manšetu.
4. Pritisnite gumb START/STOP kako biste iskljuili ureaj.
1. vrsto umetnite utika za zrak u
Napomena: Priekajte 2-3 minute prije ponovnog mjerenja. ekanjem izmeu
dva mjerenja omoguava se arterijama da se vrate u stanje prije
mjerenja krvnog tlaka.
Simbol nepravilnih otkucaja srca (
1. Odaberite svoj ID korisnika (1 ili 2).
2. Pritisnite i držite gumb dulje od
3 sekunde.
Napomene:
Skinite tijesnu odjeu ili zasuknite rukave na nadlaktici.
Ne stavljajte manšetu preko debele odjee.
Za pregled srednje vrijednosti
Napomene:
• Kad mjerite na desnoj ruci, cijev za zrak mora
biti na strani vašeg lakta. Pazite da ne
naslonite ruku na cijev za zrak.
• Krvni tlak može se razlikovati izmeu lijeve i
desne ruke te se stoga i izmjerene vrijednosti krvnog tlaka mogu
meusobno razlikovati. OMRON preporuuje da uvijek koristite istu ruku za
mjerenje. Ako se vrijednosti desne i lijeve ruke znaajno razlikuju, provjerite
sa svojim lijenikom koju ete ruku koristiti za mjerenje.
Uvijek se savjetujte sa svojim lijenikom. Samodijagnoza rezultata mjerenja
i samolijeenje su opasni.
Napomena: Ne možete djelomino izbrisati vrijednosti spremljene u
memoriju.
Bit e obrisane sve vrijednosti za odabranog korisnika.
4. Poruke o greškama i rješavanje problema
4.1 Poruke o greškama
Prikaz
pogreške
Uzrok
Rješenje
Skinite manšetu. Priekajte
2 - 3 minute, zatim provedite još
Detektirani su nepravilni otkucaji jedno mjerenje. Ponovite korake
iz odjeljka 3.3. Ako se greška
srca.
nastavi pojavljivati, obratite se
svom lijeniku.
Pomicanje tijekom mjerenja.
Pažljivo proitajte i ponovite
korake iz odjeljka 3.3.
Baterije su pri kraju.
Baterije je potrebno zamijeniti
novima prije nego što se
potpuno isprazne.
Pogledajte odjeljak 2.1.
Baterije su prazne.
Odmah morate zamijeniti
baterije novima.
Pogledajte odjeljak 2.1.
Utika za zrak se odvojio.
Manšeta je prelabavo
postavljena.
Iz manšete istjee zrak.
vrsto postavite manšetu.
Pogledajte odjeljak 3.1.
Zamijenite manšetu novom.
Pogledajte odjeljak 5.3.
za 30 do 40 mmHg iznad
rezultata prijašnjeg mjerenja.
Pogledajte odjeljak 3.3.
Manšeta je napuhana iznad
299 mm Hg pri runom
napuhivanju.
Nemojte manšetu napuhavati na
tlak iznad 299 mm Hg.
Pogledajte odjeljak 3.3.
Pomicanje tijekom mjerenja.
Ponovite mjerenje. Ostanite
mirni i ne govorite za vrijeme
mjerenja.
Pogledajte odjeljak 3.3.
Skinite svu odjeu koja smeta
manšeti.
Pogledajte odjeljak 3.1.
Kontaktirajte prodavaa ili
zastupnika tvrtke OMRON.
Greška ureaja.
4.2 Mogui problemi i rješenja
Problem
Uzrok
Manšeta je prelabavo
postavljena.
Rezultat mjerenja
je iznimno visok
(ili nizak).
Rješenje
vrsto postavite manšetu.
Pogledajte odjeljak 3.1.
Ostanite mirni i ne govorite
Kretanje ili govor za vrijeme
za vrijeme mjerenja.
mjerenja.
Pogledajte odjeljak 3.3.
Odjea smeta manšeti.
Prikljunica cijevi za zrak
nije sigurno ukljuena u
ulazni prikljuak na
tlakomjeru.
Skinite svu odjeu koja
smeta manšeti.
Pogledajte odjeljak 3.1.
Pobrinite se da cijev za zrak
bude vrsto prikljuena.
Pogledajte odjeljak 3.1.
Tlak u manšeti se ne
poveava.
Iz manšete istjee zrak.
6. Specifikacije
Pridržavajte se sljedeeg kako biste zaštitili ureaj od ošteenja:
• Ureaj i njegove komponente spremite na isto i sigurno
mjesto.
• Nemojte koristiti abrazivna ili hlapljiva sredstva za išenje.
• Nemojte prati ureaj ili bilo koju njegovu komponentu ili ih
uranjati u vodu.
• Nemojte koristiti benzin, razrjeivae ili slina otapala za
išenje ureaja.
vrsto utaknite utika za zrak.
Pogledajte odjeljak 3.1.
Ponovite mjerenje. Ostanite
mirni i ne govorite za vrijeme
mjerenja.
Ako se miete tijekom mjerenja, Pogledajte odjeljak 3.3.
manšeta nee biti dovoljno
Ako se više puta pojavi „E2“,
napuhana.
napušite manšetu dok ne bude
Odjea smeta manšeti.
5. Održavanje i uvanje
5.1 Održavanje
Manšeta je prelabavo
postavljena.
• Mekom i suhom tkaninom ili mekom i vlažnom tkaninom te
neutralnim deterdžentom oistite tlakomjer i manšete.
• Promjene koje nije odobrio proizvoa poništavaju jamstvo.
Nemojte rastavljati ni pokušavati popraviti ureaj ili njegove
komponente. Obratite se prodavau ili ovlaštenom
zastupniku tvrtke OMRON.
Baždarenje i servis
• Tonost ovoga tlakomjera pažljivo je provjerena i predviena
je za dugotrajni rad.
• Openito se preporuuje da ureaj pregledate svake
2 godine kako biste osigurali ispravan i precizan rad. Obratite
se prodavau ili ovlaštenom zastupniku tvrtke OMRON.
5.2 uvanje
Kada ga ne koristite, ureaj uvajte u futroli.
1. Iskopajte prikljunicu cijevi za zrak iz ulaznog prikljuka na
tlakomjeru.
2. Nježno složite cijev za zrak u manšetu.
Napomena: Nemojte jako savijati cijev za zrak.
Nije mogue obaviti
Manšeta nije dovoljno
mjerenje ili su rezultati
napuhana.
preniski ili previsoki.
Napušite manšetu na 30 do
40 mm Hg iznad vrijednosti
prethodnog mjerenja.
Pogledajte odjeljak 3.3.
Baterije su ispražnjene.
Baterije zamijenite novima.
Pogledajte odjeljak 2.1.
Baterije su nepravilno
uložene.
Uložite baterije s ispravno
okrenutim oznakama (+/ -)
polariteta.
Pogledajte odjeljak 2.1.
Ništa se ne dogodi kad
pritišete gumbe.
Ostali problemi.
• Pritisnite gumb START/STOP i ponovite mjerenje.
• Baterije zamijenite novima.
Ako se problem i dalje javlja, obratite se prodavau ili
zastupniku tvrtke OMRON.
Automatski tlakomjer
Model
OMRON M3 (HEM-7131-E)
Zaslon
LCD digitalni zaslon
Nain mjerenja
Oscilometrijski nain rada
Mjerni raspon
Tlak: 0 do 299 mm Hg
Puls: 40 do 180 otk/min.
Tonost
Tlak: ±3 mmHg
Puls: ±5% prikazanog oitanja
Napuhavanje
Fuzzy-logic upravljanje elektrinom pumpom
Ispuhavanje
Ventil za automatsko smanjivanje tlaka
Memorija
60 mjerenja s datumom i vremenom za svakog korisnika
(1 i 2)
Napon
DC 6 V 4 W
Izvor napajanja
4 „AA“ baterije 1,5 V ili dodatni AC adapter
(Adapter S-9515336-9, ulazna struja AC 100-240 V
50/60 Hz 0,12 A)
(Adapter UK-9983666-5, ulazna struja AC 100-240 V
50/60 Hz 15 VA)
Životni vijek
baterije
Približno 1000 mjerenja (s novim alkalnim baterijama)
= Tip BF
Radna temperatura/ +10 do +40°C/30 do 85% RV
vlaga
Temperatura
skladištenja/
vlažnost/tlak zraka
-20 do +60°C/10 do 95% RV/700 do 1060 hPa
IP klasifikacija
IP 20
Težina
Tlakomjer: približno 280 g bez baterija
Manšeta: približno 170 g
Vanjske dimenzije
Tlakomjer: približno 107 (š) mm x 79 (v) mm x 141 (d) mm
Manšeta: približno 145 mm x 594 mm
Opseg manšete
22 do 42 cm
Materijal
manšete/cijevi
Najlon, poliester, polivinil klorid
Sadržaj pakiranja
Tlakomjer, manšeta, prirunik za korištenje, futrola, komplet
baterija, evidencija krvnog tlaka
Napomene:
• Ove specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave.
• U studiji klinike validacije, peta faza korištena je na 85 subjekata radi
odreivanja dijastolikog krvnog tlaka.
• Ureaj nije potvren za korištenje na trudnicama.
• Ovaj ureaj ispunjava sve zahtjeve EZ direktive 93/42/EEC (Direktiva o
medicinskim ureajima).
• Ovaj tlakomjer izveden je sukladno Europskom standardu EN1060, neinvazivnim
sfigmomanometrima, dio 1: Opi zahtjevi i 3. dio: Dodatni zahtjevi za
elektromehanike sustave za mjerenje krvnog tlaka.
• Ovaj proizvod OMRON proizveden je pod strogim sustavom za nadzor OMRON
HEALTHCARE Co. Ltd., Japan. Središnja komponenta tlakomjera OMRON je
senzor tlaka i on se proizvodi u Japanu.
Ureaj nemojte spremati u sljedeim okolnostima:
•Ako je ureaj mokar.
•Na mjesta izložena ekstremnim temperaturama,
vlazi, izravnoj sunevoj svjetlosti, prašini ili
korozivnim isparavanjima.
•Na mjesta izložena vibracijama, udarcima ili gdje
e se nalaziti pod nagibom.
5.3 Opcijska dodatna medicinska oprema
(unutar opsega EZ direktive o medicinskim ureajima 93/42/EEZ)
Velika manšeta
za ruku
Opseg ruke
22 - 42 cm
= Klasa II ME oprema (dodatni AC adapter)
Adapter za izmjeninu struju
Važni podaci o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC)
Uz poveani broj elektronikih ureaja, kao što su osobna raunala i mobilni
telefoni (mobiteli), korišteni medicinski ureaji mogu biti podložni
elektromagnetskim smetnjama koje stvaraju drugi ureaji. Elektromagnetske
smetnje mogu rezultirati neispravnim radom medicinskog ureaja te dovesti do
potencijalno nesigurne situacije.
Medicinski ureaji ne smiju ometati druge ureaje.
Kako bi se regulirali zahtjevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC), s ciljem
sprjeavanja opasnih situacija, primjenjuje se standard EN60601-1-2:2007. Ovaj
standard definira razinu otpornosti na elektromagnetske smetnje te maksimalne
razine emitiranja elektromagnetskih signala za medicinske ureaje.
Ovaj medicinski ureaj koji je proizvela tvrtka OMRON HEALTHCARE sukladan je
standardu EN60601-1-2:2007 u pogledu otpornosti i emitiranja.
Ipak, potrebno je držati se posebnih mjera opreza:
CM2
9513256-6
(Model: HEM-CR24)
Easy Cuff L
9911729-4
(Model: HEM-RML31)
Jamstvo ne pokriva sljedee:
a. Troškove i rizike transporta.
b. Troškove popravaka i/ili ošteenja nastalih popravcima od strane neovlaštenih
osoba.
c. Periodine provjere i održavanje.
d. Neispravnost ili habanje dodatne opreme ili drugih dijelova koji nisu glavni dio
ureaja, osim ako to nije izriito navedeno u prijašnjem tekstu.
e. Troškove nastale neprihvaanjem potraživanja (to se naplauje).
f. Odšteta bilo koje vrste, ukljuujui one za ozljede uzrokovane sluajno ili
pogrešnom uporabom.
g. Usluga baždarenja nije pokrivena jamstvom.
h. Dodatni dijelovi imaju jamstvo u trajanju od jedne (1) godine od datuma kupnje.
Dodatni dijelovi ukljuuju, ali nisu ogranieni na sljedee: manšeta i cijev
manšete, AC adapter.
Ako vam je potrebna usluga koja je pokrivena jamstvom, obratite se prodavau od
kojeg ste kupili proizvod ili ovlaštenom distributeru proizvoda tvrtke OMRON.
Adrese potražite na pakiranju proizvoda/literaturi ili ih zatražite u specijaliziranoj
trgovini.
Ako imate problema s pronalaženjem službe za korisnike tvrtke OMRON, obratite
nam se za dodatne informacije.
www.omron-healthcare.com
Popravak ili zamjena tijekom trajanja jamstva ne podrazumijeva produljenje ili
obnovu jamstvenog razdoblja.
Jamstvo vrijedi samo ako se vrati cijeli proizvod zajedno s originalnom fakturom/
raunom koji je prodava izdao kupcu.
Proizvoa
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto,
617-0002 JAPAN
Predstavništvo u
Europskoj uniji
OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NIZOZEMSKA
www.omron-healthcare.com
Proizvodni pogon
OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.
Binh Duong Province, VIJETNAM
Podružnica
OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K.
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, NJEMAKA
www.omron-healthcare.de
Proizvedeno u Vijetnamu
3. Ureaj i manšetu odložite u futrolu.
Srednja manšeta
za ruku
Opseg ruke
22 - 32 cm
Zaštita od strujnog ME oprema s unutarnjim napajanjem (Kad se koriste samo
udara
baterije)
Hvala što ste kupili proizvod tvrtke OMRON. Ovaj proizvod napravljen je od
visokokvalitetnih materijala te je pomno izraen. Izraen je kako bi vam služio, pod
uvjetom da se ispravno koristi i održava na nain opisan u priruniku.
Ovaj proizvod ima jamstvo tvrtke OMRON od 3 godine nakon datuma kupnje.
OMRON jami za ispravnu izradu, umijee i materijale ovog proizvoda. Tijekom
razdoblja jamstva, OMRON e, bez naplate rada ili dijelova, popraviti ili zamijeniti
ošteeni proizvod ili bilo koji njegov ošteeni dio.
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCUSKA
Adapter S
9515336-9
Adapter za UK
9983666-5
Zamijenite manšetu novom.
Pogledajte odjeljak 5.3.
Pravilno postavite manšetu
tako da je vrsto ovijena oko
ruke.
Pogledajte odjeljak 3.1.
Opis proizvoda
Primijenjeni dio
Korištenje opcijskog AC adaptera
Lampica vodia za
postavljanje manšete
ne svijetli.
Manšeta se prerano
ispuhuje.
7. Jamstvo
1. Ukljuite utika AC adaptera
u utinicu za AC adapter na
stražnjoj strani ureaja.
2. Ukljuite AC adapter u
elektrinu zidnu utinicu.
AC adapter iskopavajte tako da ga prvo iskopate iz elektrine utinice, a
zatim iskopate utika AC adaptera iz ureaja.
• U blizini ureaja nemojte koristiti mobilne telefone i druge ureaje koji stvaraju
snažno elektrino ili elektromagnetsko polje. To može rezultirati neispravnim
radom ureaja te dovesti do mogue nesigurne situacije. Preporua se
minimalna udaljenost od 7 m. Provjerite radi li ureaj ispravno ako je udaljenost
manja.
Ostala dokumentacija u skladu s EN60601-1-2:2007 može se dobiti od tvrtke
OMRON HEALTHCARE EUROPE na adresi navedenoj u ovom priruniku.
Dokumentacija je dostupna i na stranici www.omron-healthcare.com.
Ispravno zbrinjavanje ovog proizvoda
(elektrini i elektroniki otpad)
Ova oznaka na proizvodu ili dokumentaciji koju ste s njim dobili
znai da se ureaj na kraju svog uporabnog vijeka ne smije
odlagati zajedno s kuanskim otpadom. Kako biste sprijeili
nanošenje štete okružju ili narušavanje ljudskog zdravlja zbog
nekontroliranog zbrinjavanja otpada, odvojite ovaj proizvod od
drugih vrsta otpada i pobrinite se da ga reciklirate na odgovoran
nain, ime se omoguava ponovna uporaba materijalnih resursa.
Privatni korisnici moraju se obratiti ili prodavau kod kojeg su nabavili proizvod ili
lokalnom vladinom uredu za informacije o mjestu i nainu povrata ovog proizvoda i
ekološki prihvatljivog recikliranja.
Poslovni korisnici mogu se obratiti dobavljau i provjeriti uvjete i odredbe ugovora
o kupnji. Ovaj se proizvod kod zbrinjavanja ne smije miješati s drugim
komercijalnim otpadom.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
473 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content