close

Enter

Log in using OpenID

(A), od 30.12.2013. do 12.01.2014.

embedDownload
Iz ovog života u vjeèno zajedništvo s Bogom pozvani su:
Dragica Perišiæ, roð. Hast, r. 1929.
Mato Mihiæ, r. 1934.
ŽUPNI LISTIÆ
Ranko Biljan, r. 1956.
Stanko Mikuliæ, r. 1933.
ŽUPE DUHA SVETOG, SL. BROD
Broj 10., godina XI.
Neka im Gospodin podari svoj mir.
*********************
E. Kumièiæa 16, 35000 Slavonski Brod
tel./faks: 035/410-559
Www.zupa-duha-svetoga-sb.hr
e-mail: [email protected]
DAROVALI SU ZA POTREBE CRKVE
Ivan Dabèeviæ, Klaiæa 58
Mile Blaževiæ, Cankara 69
Manda Suliæ, Budaka 32
Dane Ostojiæ, Berislaviæa 20 Ob. Ergoviæ, Gabriæa 12
Stipo Æorluka, Osjeèka 91
Stjepan Tonèek, Berislaviæa 50 Josip Pnjak, Luciæa 21
Ivan Gavran, Gržiniæa 2a
Josip Živiæ, Držiæa 15
Jerko Prliæ, Osjeèka 86
Anica Smoljan, Ivaniæa
Ana Cvetkoviæ, Smièiklasa 18 Mato Matijeviæ, Domboviæa 17 Nada Rem, Budaka 38
Slavica Spajiæ, Budaka 30
Ob, Jureviæ, Budaka 30
Tera Teskera, Hlišiæa 3
Olga Heðeš, Budaka 55
Stjepan Matièeviæ, Novaka 67 Ivan Kovaèeviæ, Budaka 26
Ob. Èabraja, Cankara 70
Antun Jevicki, Budaka 35
N. N.
Ivan Èugura, Zvonimirova 12 Josip Briški, Popoviæa 14
Ob. Mikiæ, Topaloviæa 18
Ob. Landek, Matoša 29
Ob. Mihaljèuk, 30.svibnja 17
Ðuro Valjetiæ, Kvaternika 32
Mario Adamek, Gržiniæa 14 Damir Božiæ, Bacha 25
Jelena Tomiæ, Smièiklasa 31
Šimo Ivanèiæ, Berislaviæa 29 Marija Kruljac, Klaiæa 10
Ob. Pavlic, Ibrišimoviæa 32
Kata Opaèak, Zvonimira 34
Ljuba Èalušiæ, Ibrišimoviæa 13 Josip Berakoviæ, Držiæa 1b
Stjepan Araèiæ, Lanosoviæa 20 Mato Gavran, Popoviæa 17
Ob. Zrno, Kanižliæa 35
Ob. Paviæ, Posavskog 31
Ivica Dragoja, Gabriæa 15
Darko Leakoviæ, Cankara 35
Marija Leakoviæ, Kumièiæa 4 Vinko Toliæ, Kloviæa 6
Milan Nikiæ, Marukiæa 10
Ninoslav Mustapiæ, Maruna 3 Dragica Kamerer, Kumièiæa 87 Mato Ravliæ, Dubrav4
Ilija Barišiæ, Kumièiæa 83
Ob. Matkoviæ, Maruna 2
Ante Kneževiæ, Terezije 12
Perica Kneževiæ, M. Terezije12Marica Dihiæ, Runjanina 57a
Ob. Araèiæ, Osjeèka 63
Marijan Matiæ, Sv. Antuna 30 Eva Matiæ, Sv. Antuna 32
Goran Šesto, Ivaniæa 2
Jozo Kovaèeviæ, V. Žrtava 48 Drago Pranjiæ, Belle 21
Stipo Orloviæ, Berislaviæa 15
Stanko Mikuliæ, Tomiæeva 15 Ob. Staniæ, Gržiniæa 7
Luka Gavran, V. Žrtava 53a
Ivan Sojèiæ, Kumièiæa 13
Mladen Ivankoviæ, Luciæa 8
Ivo Zmajiæ, Mostarska 20
Ob. Sarilar, Mostarska 18
Jela Gudelj, Krleže 75
Ob. Nenadiæ, Bacha 32
Zvonko Æorluka, Demetra 3 Ob. Radiæ, Kumièiæa 27
Niko Araèiæ, Kvaternika 45
Ob. Vukoja, Topaloviæa 5
Slavko Jurkoviæ, Vitezoviæa 17 Zdravko Vukoviæ, Pleše 7
Anka Novoseloviæ, Matoša 16 Ruža Dabiæ, Kvaternika 67
Ob. Krajinoviæ, Popoviæa 11
Viktor Brajko, Berislaviæa 56 Ob. Gašpar, Nalješkoviæa 36
Željko Tunjiæ, Kanižliæa 24
Ilija Èièak, V. Žrtava 3
Ana Panða, Klaiæa 38
Robert Panða, Klaiæa 38
Božidar Metiæ, Klaiæa 21
Ob. Mažar, Držiæa 11
Daria Kraft, Matoša 4
Ob. Brašnjiæ, Krleže 26
Nikola Tomièiæ, Kanižliæa 13
Stjepan Araèiæ, Lanosoviæa 22
Tomislav Novosel, Cankara 73 Dražen Kajmiæ, Ibrišimoviæa 15
Andrija Šaravanja, Folnegoviæa 17
Mato i Filip Pudiæ, Dubravèiæa 16 Marija Tomljenoviæ, Mostarska 62
Berislav Marjanoviæ, Kvaternika 27 Tomislav Kremer, Nalješkoviæa 1b
Svim darovateljima hvala, popis je do 24. prosinca 2013. Imao sam više upita župljana za
žiro raèun, i to je naèin kako možemo darovati za potrebe župne zajednice: Župni ured Duha
Svetoga - Slavonski Brod, HR582340009-1110071744 Poziv na broj 1170287
*********************
vlè. Ivan Živiæ,
župni vikar
vlè. Dario Hrga,
ðakon
mons. Stjepan Belobrajdiæ,
župnik
RASPORED SVETIH MISA I MISNIH NAKANA
Radnim danom sv. Mise u 7:30 sati.
30.12. ponedjeljak
7:30
+
31.01. utorak Stara Godina 18:00 Zahvalnica
01.01. srijeda Nova Godina 10:00 +
18:00 + iz ob. Ravliæ
02.01. èetvrtak
7:30
+ Nikola i Ljubica
03.01. petak
7:30
+ Ruža i Marijan Lovriæ
04.01. subota
7:30
+ Mato Odobašiæ
++++++++++++++++++++++++++++
05.01. nedjelja - Druga po Božiæu
8:00 + Marija Èabraja
10:00
za župljane
11:30
Naselje Matija Ivaniæ
18:00 + Augustin i Janja Barbariæ
06.01. ponedjeljak
07.01. utorak
08.01. srijeda
09.01. Èetvrtak
10.01. petak
11.01. subota
Bogojavljenje 10:00 + Ivan i Ivanka Konjeviæ
18:00
7:30 +Mato, Eva i Ivan Kovaèeviæ
7:30 + Anica, Jure i Lucija Marijiæ
7:30 + iz ob. Kovaèeviæ
7:30
+ Ivo Araèiæ
7:30
+ Josip, Zlatko, Jozefina, Vladimir i Karolina Boèek
++++++++++++++++++++++++++++
12.01. nedjelja - KRŠTENJE GOSPODINOVO
8:00
10:00
11:30
18:00
+ sveæenike Marka Majstoroviæa, Vida Mihaljeka, Josipa Rimca,
Antu Paradžika, Ivana Šešu, Petra Filiæa i Egidija Bibera
za župljane
Naselje Zrinski-Frankopan
+ Josp, Sofija, Adolf, Berta i Ivica Koneèni
++++++++++++++++++++++++++++
BLAGOSLOVLJENA I
SRETNA 2014. GODINA!
Poštovani župljani!
Radosno, ali teško je na papir prenijeti ono što u srcu nosim. Toliko toga sam
proživio - bio iznenaðen da samo mogu izreæi zahvalnost Bogu što mi je dao - u
vremenu mog životnog puta sveæeništva sve to (ne doživim), nego proživim.
Iako me ovih dana zaokuplja misao o podijeljenosti našega naroda - obitelji pogleda na životne stavove na naèin ostvarenja tog života. Tolika podijeljenost - na
one koji imaju i one druge - na zaposlene i one druge - na životno radosne i one koji
nose svoju bol - bolest. Sve nas dijeli oni koji imaju buduænost - ili za nju strahuju. I
tako bih mogao opisivati podijeljenost.
Ali, onda se dogodi BOŽIÆ - toliko toga lijepoga kroz pripremu - zornice darivanje djeèice - njihovo oèekivanje; Božiæna ispovijed - posebno naveèer za
mlade. Predbožiæni susret s podjelom svjetla iz Betlehema. Scensko-pjevani prikaz
„Jedna je ljubav beskrajna“…djeca - mladi (8. razred) te zbor mladih „Dušice“ nikoga nije ostavio ravnodušnim - a mogu slobodno reæi da su mogli zažaliti oni koji
nisu došli. Tog dana puno dvorište mladih - odraslih, vozila, borova - slame i sve pod
vodstvom i brigom, trkom, idejom našeg Župnog vikara. I za ne povjerovati, nastade
- štalica. Od stotine bala slame, i ovce doðoše - glumci uvježbavaju - drvena božiæna
srca se ureðuju.
Jednostavno da zastanem i od sada govorim: mladi mogu i hoæe - samo im treba
netko tko æe ih potaknuti i voditi. Zato iskreno hvala u ime cijele župe Župnom
vikaru - koji je to sve uèinio i osmislio. Njegovim roditeljima koji su svesrdno
pomogli. Bog neka svima bude nagrada.
A tada Badnji mir - uz èestitku i želje za dobrim u vremenu koje je pred nama.
Ovaj listiæ ne može bez rijeèi hvala svima za sve lijepo i dobro koje uèiniste.
Doživjeli smo i osjetili da smo zajednica župa. Mjesto, dogaðanje i vrijeme gdje se
oèituje Božja dobrota i ljubav. Neka Vam novoroðeni Kralj udijeli snagu za životni
put. Ne obazirimo se na druge. Vi koji èitate ove retke znate na koga se što odnosi.
Budimo ponosni što smo Kristovi i pokažimo to drugima.
BLAGOSLOV OBITELJI - zajedništvo molitve sa sveæenikom u i za Vašu
obitelj je poèeo. Hvala na darovima, na razumijevanju a posebno za jednu ispriku za
stanovnike ulica:
Osjeèka (od semafora), Fra M. Lanosoviæa, P. Zoraniæa i Željeznièka
koji æe imati blagoslov obitelji i domova u èetvrtak, 9. 01. 2014.,
a ne kako piše u listiæu
- prenesimo svojim susjedima do kojih ova obavijest neæe doæi!
U nedjelju je blagdan sv. Obitelji - crkveni god u nama susjednoj župi.
Danas pod sve tri mise u župi, dramska grupa karmelskih laika prikazat æe nam
istinu Božiæa na scenski naèin. Opet možemo doživjeti ljepotu zajedništva, truda i
odvažnosti glume talenta kojeg je Bog dao pojedincima.
U utorak je Silvestrovo - zadnji dan ove 2013. godine. Kako brzo vrijeme proðe.
Doðimo reæi hvala Bogu. Imamo sigurno svaki od nas - za što zahvaliti.
Euharistijskim slavljem uèinit æemo to u 18 sati. Povedimo svoje - potaknimo
susjede. Zajedno naðimo vremena za zahvalnicu Bogu pjevajuæi Tebe Boga hvalimo!
Èut æemo i statistiku župe.
Nova Godina - srijeda, 01.01.2014. - Sv. Misa u 10:00 i 18:00 sati.
Poènimo Novu Godinu kroz susret s Bogom.
3.01. - petak prvi petak i 4. 01. - prva subota.
05.01. - Blagoslov vode uoèi Bogojavljenja biti æe u nedjelju pod veèernjom sv.
Misom u 18:00 sati.
06.01. - Bogojavljenje - Tri kralja. Svete mise u 10 sati na kojoj svira limena
glazba koja svoje prostore ima na teritoriju naše župe, i u 18 sati.
8.01. - dan Gospe brze pomoæi - crkveni god u župi od koje su osnovane sve župe
u Brodu - a ima ih deset, zahvaljujuæi Bogu i mudrosti župnika vremena kad su
osnovane.
11.01. - Karmelski dan kod naših sestara u 17:00 sati.
12.01. Nedjelja - je blagdan krštenja Gospodinova a tim danom završava
Božiæno vrijeme te poèinje vrijeme kroz godinu.
Jednom sam veæ u ovom župnom listiæu rekao hvala za sve. Ovdje - sada jedini put
u godini pišem i govorim HVALA za Vaš dar za život Crkve i služitelje Crkvi - ili
kako mi to jednostavno zovemo - lukno. Vi znate da smo do sada redovito vodili
evidenciju i 2. nedjelju korizme Vam dali na uvid. Kako je 10 godina prošlo - od mog
dolaska u ovu župnu zajednicu - a u dogovoru s ekonomskim vijeæem - odluèili smo od
Nove Godine svakoj obitelji dati župnu knjižicu u kojoj æe Vam biti uvedeno
dosadašnja dobrota prema sveæenicima - lukno. Mnogi æe se obradovati - jer æete i
sami imati evidenciju o Vašoj darežljivosti. Neki æe se i ljutiti. Ali zar to nije u svemu
tako.
Ovaj puta ponovno želim naglasiti: naša župa ništa - ni lipe, ne dobiva iz državnog
proraèuna - o kojem se toliko govori i piše po medijima. Za sve nabavljeno, uèinjeno,
izgraðeno, legalizirano plaæamo PDV. Povrh toga po svakom „vjerniku“ - u biskupiju
moramo poslati po 10 kuna. Znate koliko nas ima, a svega oko 40% sudjeluje u našem
materijalnom zajedništvu župe. Ovo Vas molim da primite kao informaciju, a o svemu
æe biti konkretno objašnjenje kad doðete u kancelariju. Dobrota Vaša je zaista velika.
Kažem Vaša - koji ovo èitate. Bog neka Vam bude nagrada.
*********************
SAKRAMENTI
Sakrament krštenja primili su:
Luca Mariæ, kæi Ivana i Sanje roð. Buzov
Tessa Krajinoviæ, kæi Ante i Lidije roð. Mariniæ
Neka ih Bog blagoslovi i èuva u ljubavi njihovih roditelja!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
183 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content