close

Enter

Log in using OpenID

2. Viseći kompas

embedDownload
OGLEDI U NASTAVI GEOGRAFIJE

Cilj ogleda: Dokazati da se namagnetisana igla
uvijek usmjeri pravcem sjever–jug i objasniti na
kom principu radi kompas.
Ključne riječi: orijentacija, strane svijeta, magnet,
kompas (busola)

2. Viseći kompas
Mjere predostrožnosti:
Pažljivo sa iglom.
(matematička geografija, kartografija)
Napomena: Kada sa završi magnetisanje pleteće igle, skloniti magnet
dalje od stola, da kasnije ne utiče
(„zbunjuje“) iglu i kompas. Umjesto
za naslon stolice, namagnetisana
igla može se objesiti da slobodno
visi na bilo koji drugi način, npr. o
stalak stone lampe, o olovku pritisnutu knjigama i slično (slike skroz
dolje).
Potrebno je: magnet, čelična igla za pletenje, krug isječen
iz debljeg papira, flomasteri u boji, konac, stolica sa naslonom nakošenim od sjedišta, podmetač od debljeg kartona,
kompas
Postupak:


1. Namagnetiši iglu tako što ćeš lagano prevlačiti
po njoj istim polom magneta – do jednog minuta. Na papirnom krugu nacrtaj tzv. ružu kompasa: međusobno normalne strelice koje pokazuju
glavne strane svijeta: sjever (N), jug (S), istok
(E) i zapad (W).
Analiziraj:
Namagnetisana pleteća igla koja
slobodno visi o kocu, zauzela je položaj uporedan magnetnoj igli kompasa. Pleteća igla je od čelika, pa je
poslije trenja pravim magnetom i
sama postala magnet.
2. Zaveži koncem namagnetisanu iglu na sredini i
okači je da, uravnotežena, slobodno visi na naslonu stolice. Umiri iglu i ispod nje, na podmetač od kartona, postavi ružu kompasa tako da se
pravac sjever–jug poklopi sa pravcem namagnetisane igle.
Zaključi i primijeni:
Vidi isti odjeljak u prethodnom
ogledu (ogled br. 1)
3. Postavi kompas pored ruže kompasa i provjeri
orijentaciju namagnetisane pleteće igle. Uoči
koji je sjeverni krak te igle i vidi da li je dobro
postavljena ruža kompasa (možda je bude trebalo zakrenuti za 180°).
Izvor: [26, 61]
74
75
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
346 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content