close

Enter

Log in using OpenID

(CVAC) - Spisak potrebne dokumentacije za

embedDownload
 Centar za podnošenje zahtjeva za kanadske vize (CVAC) ‐ Spisak potrebne dokumentacije za podnošenje zahtjeva preko kurirske službe/ poštom Neophodno je da ispratite sve korake koji su navedeni u postupku podnošenja zahtjeva preko kurirske službe/poštom koji se nalaze internet strani CVAC‐a (http://www.vfsglobal.ca/canada/) i popunite ovaj formular prije slanja zahtjeva CVAC‐u: 1.
Priložite sve popunjene i potpisane obrasce, kao i dokumenta navedena na CIC‐ovoj kontrolnoj listi dokumentacije koja odgovara vrsti vize koju tražite. 2. Priložite popunjen i potpisan CVAC Obrazac za davanje saglasnosti (dostupan na internet stranici CVAC‐a) Napominjemo da Centar za podnošenje zahtjeva za kanadske vize nije ovlašćen da primi Vaš zahtjev ukoliko nisu popunjeni i potpisani CIC obrasci kao i CVAC‐ov Obrazac za davanje saglanosti. 3. Priložite uplatnicu o plaćenoj naknadi za uslugu obrade zahtjeva CVAC‐a I Priložite dokaz o uplati takse za kanadsku vizu/dozvolu. Molimo pogledajte internet stranu CVAC‐a u dijelu “Usluge i prikaz cijena” za više detalja vezano za naknade i način plaćanja. 4.
Za vraćanje Vaših dokumenata/pasoša: Priložite uplatnicu o plaćenoj naknadi za uslugu kurirske službe. Molimo pogledajte internet stranu CVAC‐a u dijelu “Usluge i prikaz cijena” kako biste provjerili koje su sve usluge dostupne, odgovarajuće naknade i način plaćanja. OVAJ spisak popunite tačno, potpišite i priložite ga uz Vašu pošiljku. Označite svako polje nakon što svaki dokument priložite u Vašu pošiljku. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Neophodno je da pošaljete potpun zahtjev u Centar za podnošenje zahtjeva za kanadske vize, koristeći CIC‐ovu kontrolnu listu dokumentacije i prateći instrukcije koje su date u postupku podnošenje zahtjeva preko kurirske službe/poštom. Ukoliko ne obezbjedite odgovarajuću uplatu CIC takse za obradu vize, odgovarajuću uplatu CVAC naknade za usluge i/ili potpisan CVAC Obrazac za davanje saglasnosti, Vaš celokupan zahtjev će biti vraćen O VAŠEM TROŠKU, preko kurirske službe čije ste usluge platili. CVAC naknada se neće refundirati. Ukoliko Vaš zahtjev nije kompletan (nedostaje neki dokument/informacija, OSIM CIC takse za obradu vize, CVAC naknade za usluge ili potpisan CVAC Obrazac za davanje saglasnosti), Centar će Vas obavjestiti putem emaila o nedostatku/cima u Vašem zahtjevu. Neophodno je da obezbjedite sva tražena dokumenta CVAC‐u u roku od 5 radnih dana od dana slanja email poruke, Ili će Vam biti zatraženo da priložite Vašu saglasnost u pisanoj formi da predajete nepotpun zahtjev ‘Kanadskoj kancelariji za vize’. Imajte u vidu da se navedeno NE ODNOSI na zahtjeve kojima nedostaje potvrda o plaćenoj CIC taksi za obradu vize, plaćenoj naknadi za usluge CVAC‐a ili potpisan CVAC Obrazac za davanje saglasnosti (pogledajte gore navedeni paragraf). Ovim potvrdjujem da sam pratio/pratila sve korake navedene u proceduri podnošenja zahtjeva preko kurirske službe/poštom kako bih kompletirao/la moj zahtjev i da se slažem sa uslovima korišćenja usluga navedenim na internet stranici kao i sa gore navedenim odricanjem od odgovornosti. Snosiću odgovornost za sve nepravilnosti u mom zahtjevu, kao i uticaj koji one mogu imati na odluku o mom zahtjevu. Ime podnosioca zahtjeva Potpis podnosioca zahtjeva Datum 5.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
94 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content