close

Enter

Log in using OpenID

3. OPIS PROGRAMA 3.1. Popis obveznih i izbornih

embedDownload
2012/2013
3. OPIS PROGRAMA
3.1. Popis obveznih i izbornih predmeta s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i
brojem ECTS-bodova i opis praktične nastave
3.1.1.Popis obveznih predmeta s brojem sati i ECTS-bodova
Obvezni predmeti su podijeljeni u dvije skupine: zajednički – svi smjerovi, specifični. Skupina zajedničkih
predmeta su predmeti koji su obavezni za sve smjerove.
Predmet
Broj sati
Broj
ECTS*
I. semestar
OBVEZNI KOLEGIJI SVI SMJEROVI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prof. dr.sc. Miroslav Mastilica, Prof. dr. sc. Velimir Srića, Prof.dr.sc.
Stjepan Orešković: Uvod u menadžment i upravljanje promjenama
Prim. dr. sc. Ranko Stevanović : Odabrana poglavlja javnog zdravstva,
politika i upravljanje zdravstvenim sustavima
Prof. dr. sc. Davor Ivanković, dr. sc. Sanja Musić Milanović : Statističke i
epidemiološke osnove upravljanja kvalitetom
Prof. dr. sc. Miroslav Mastilica, Mr. Vanesa Benković: Ekonomika i
financiranje zdravstva - Investiranje u zdravstvo
Prof. dr. sc. Josipa Kern: Upravljanje informacijskim sustavom i sustavom
kliničkih podataka
Prof. dr. sc. Ivan Lovrinović: Osnove financiranja i računovodstva za
zdravstveno upravljanje
Prof. dr. sc. Igor Francetić: Farmaceutska politika i zdravstveno tržište
Prof. dr. sc. Ana Stavljenić Rukavina, Prof. dr. sc. Žarko Alfirević, Prof. dr.
sc. Ratko Matijević : Medicinska praksa zasnovana na dokazima Upravljanje kvalitetom i akreditacija bolnica
Prof. dr. sc. Stjepan Orešković: Upravljanje zdravstvenim osiguranjem i
zdravstvenim službama
Prof. dr. sc. Stjepan Orešković: Zdravstveni sustavi i zdravstvena politika
P
8
P
12
P
8
P
22
P
16
P
16
P
12
S
6
S
8
S
6
S
6
S
9
S
10
S
8
V
2
V
2
V
2
V
2
V
9
V
8
V
2
Ukupno
16
Ukupno
22
Ukupno
16
Ukupno
30
Ukupno
34
Ukupno
34
Ukupno
22
P
S
V
Ukupno
8
6
2
16
P
8
P
22
S
6
S
6
V
2
V
2
Ukupno
16
Ukupno
30
Ukupno
236
2,0
2,5
2,0
4,0
4,5
4,5
2,5
2,0
2,0
4,0
30
II. semestar
OBVEZNI KOLEGIJI – POSLOVNI MENADŽMENT I MENADŽMENT
FARMACEUTSKE INDUSTRIJE
11
Prof. dr. sc. Ana Stavljenic Rukavina, Prof.dr. sc. Stjepan Oreskovic,
Milada Privora, sur.:Poslovno komuniciranje i poslovni stil
12
Prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić: Vodstvo
13
Prof. dr. sc. Bojan Biočina: Upravljanje rizicima
14
Prof. dr. sc. Slavica Singer: Upravljanje resursima
15
Prof. dr. sc. Stipe Orešković, dr. Damir Erceg, dr. Csaba Dohoczky, doc. dr.
sc. Vatroslav Zovko: Farmaceutska medicina: Lijekovi od istraživanja do
korisnika
Ukupno
P
10
P
20
P
12
P
20
P
S
5
S
20
S
12
S
15
S
V
35
V
10
V
20
V
10
V
Ukupno
50
Ukupno
50
Ukupno
44
Ukupno
45
Ukupno
5
5
3
4
2,5
5
6
15
21
210
19,5
OBVEZNI KOLEGIJI – MENADŽMENT JAVNOZDRAVSTVENIH PROGRAMA
16
17
18
Doc. dr. sc. Ivana Božičević: Europsko javno zdravstvo
Prof. dr. sc. Rudolf Gregurek, dr. sc. Veljko Đorđević, prof.dr.sc. Sanja
Babić-Bosanac, dr. sc. Sanja Musić Milanović, dr. sc. Marta Čivljak:
Upravljanje javnozdravstvenim programima - mentalno zdravlje
Promicanje zdravlja: pristupi i metode
Prim. dr. sc. Ranko Stevanović: Odabrani zdravstvenostatistički podaci o
stanovništvu
P
22
P
20
S
16
S
15
V
14
V
10
Ukupno
52
Ukupno
45
P
10
S
6
V
12
Ukupno
28
2
125
12
Ukupno
6
4
3.1.2. Popis izbornih predmeta
Studenti izabiru predmete koji se nalaze na niže navedenom popisu izbornih predmeta te izborne predmete
drugih magistarskih i doktorskih studija (nalazi se u prilogu) – ukupno 20 ECTS bodova, te sve predmete sa
svakog smjera (Poslovni i farmaceutski menadžment, Menadžment javnozdravstvenih programa). Minimalan
broj izbornih predmeta je 5.
II. semestar
Prof. dr. sc. Milica Katić
Prof. dr. sc. Mirko Gjurašin
Prof. dr. sc. Sanja Babić Bosanac,
Doc. dr. Slobodan Lang
Prof. dr. sc. Sanja Ajduković dr.
sc. Marta Čivljak
Doc. dr. sc. Selma Šogorić
Primarna zdravstvena zaštita i
obiteljska medicina
Hitna medicina i akutna služba:
umijeće upravljanja
Bioetika i ljudska prava
Stres menadžment
Konflikt menadžment
Prof. dr. sc. Ratko Mađarević, dr.
sc. Marta Čivljak
Razvoj ljudskog kapitala i investiranje
u zdravlje
Zdravstveno ponašanje i zdravstvena
komunikacija
Zdravstveni menadžment u uvjetima
suvremenih tehnologija
Prof. dr. sc. Stipe Orešković
Farmaceutska politika i upravljanje
Doc. dr. sc. Ivana Božičević, dr.
med.
Epidemiologija i zdravstveni
Indikatori
Osnove farmakoekonomike i
procjene zdravstvenih tehnologija za
menadžere
Osnove pisanja znanstvenog rada i
Cochrane Sistematski Pregled
Odnosi s medijima i javnosti u
zdravstvu
Doc. dr. sc. Nicholas Jennett
Doc. dr. sc.Gordana Pavleković
Prof. dr. sc. Miro Mastilica, Mr.
Vanesa Benković
19
Broj sati
Dr. sc. Kristina Fišter, dr. med.
Dr. sc. Marta Čivljak, dr. med.
Dr. sc. Tea Vukušić Rukavina, dr.
med.
Dr. sc. Tea Vukušić Rukavina, dr.
med.
Socijalni marketing
P
4
P
4
P
4
P
4
P
4
P
4
P
4
P
4
P
4
P
4
P
S
5
S
5
S
5
S
5
S
5
S
5
S
5
S
5
S
5
S
5
S
V
4
V
4
V
4
V
4
V
4
V
4
V
4
V
4
V
4
V
4
V
Ukupno
13
Ukupno
13
Ukupno
13
Ukupno
13
Ukupno
13
Ukupno
13
Ukupno
13
Ukupno
13
Ukupno
13
Ukupno
13
Ukupno
4
5
4
13
P
4
P
4
P
4
S
5
S
5
S
5
V
4
V
4
V
4
Ukupno
13
Ukupno
13
Ukupno
13
Broj
ECTS*
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
1,5
2,0
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
282 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content