close

Enter

Log in using OpenID

CJELOŽIVOTNO UČENJE

embedDownload
CJELOŽIVOTNO UČENJE
mr. Dario Laštre
Voditelj odjela stručnog usavršavanja
 [email protected]
CJELOŽIVOTNO UČENJE
Copyright © HAK
STRUČNO SAVJETOVANJE
1/22
CJELOŽIVOTNO UČENJE
ŠTO JE CILJ PREDAVANJA ?
Objasniti što je cjeloživotno učenje
Stručni
aktiv
Kakvo treba biti cjeloživotno učenje o prometu
(sigurnosti prometa na cestama) ?
Sigurnost
prometa
Copyright © HAK
STRUČNO SAVJETOVANJE
2/22
CJELOŽIVOTNO UČENJE
ŠTO JE CJELOŽIVOTNO UČENJE ?
Stjecanje i osuvremenjivanje svih vrsta sposobnosti, interesa, znanja i
kvalifikacija od rane mladosti (predškolsko doba) do starosti (razdoblje
nakon umirovljenja).
Učenje - organizirano učenje, ali i nenamjerno, neorganizirano i
spontano stjecanje znanja te se može provoditi cijeli život.
Obrazovanje - organizirano učenje
Formalno
Copyright © HAK
Neformalno
STRUČNO SAVJETOVANJE
Informalno
(međugeneracijsko)
3/22
CJELOŽIVOTNO UČENJE
ZAŠTO CJELOŽIVOTNO UČENJE ?
Instrument za postizanje veće društvene jednakosti i pravde
• Veća konkurentnost
• Bolja mogućnost zaposlenja
• Aktivnija uloga pojedinca u društvu
• Razvijanje individualnih potencijala pojedinca
• Poticanje društvene uključenosti itd.
Dominantno načelo i orijentacija razvoja brojnih
nacionalnih obrazovnih sustava pa tako i hrvatskog
Copyright © HAK
STRUČNO SAVJETOVANJE
4/22
CJELOŽIVOTNO UČENJE
ŠTO JE CJELOŽIVOTNO UČENJE O PROMETU
(SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA)?
Svaka aktivnost učenja osobe tijekom cijelog života (po etapama, životnim
razdobljima), s ciljem unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija za
sigurno i odgovorno ponašanje u prometu na cestama.
POBOLJŠANJE SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA
PRIMARNO OVISI O PONAŠANJU KORISNIKA CESTA!
Utjecaj na ponašanje uvjetuju stavovi. Kako mijenjati stav?
Edukacija
(odgajanje za promet
- cjeloživotno učenje)
Copyright © HAK
Sankcija
(kazna za prekršitelje)
STRUČNO SAVJETOVANJE
5/22
CJELOŽIVOTNO UČENJE
KOLIKA JE CIJENA MOBILNOSTI KOJU UŽIVAMO?
50 milijuna ljudi biva
povrijeđeno u tim nesrećama,
a mnoge osobe postaju invalidi !
1,3 milijuna ljudi biva
usmrćeno na cestama
u svijetu svake godine !
Prometne nesreće su
vodeći uzrok smrtnosti
mladih ljudi u svijetu !
!!!
Troškovi ozljeđivanja u prometnim
nesrećama predstavljaju ogromno
opterećenje za bolnice i sustav
zdravstva !
Predviđa se da će do 2030. godine, ako se nastave ovakvi trendovi,
godišnje u prometu na cestama ginuti 2,4 milijuna ljudi, a prometne
nesreće će postati peti vodeći uzrok smrtnosti u svijetu !
Samo u 2010. godini 426 ljudi je
poginulo na cestama u Hrvatskoj !
Copyright © HAK
STRUČNO SAVJETOVANJE
6/22
CJELOŽIVOTNO UČENJE
KAKO BI CJELOŽIVOTNO UČENJE O PROMETU TREBALO
IZGLEDATI?
Program za svaku dob
Vozači
> 80
Vozači
65 - 80
Vozači
25 - 65
Mladi vozači
16 - 24
Srednja škola
Osnovna škola
Pred školska
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Za starosne skupine od 4 do 80 + godina
Copyright © HAK
STRUČNO SAVJETOVANJE
7/22
CJELOŽIVOTNO UČENJE
KAKO SE REALIZIRA CJELOŽIVOTNO UČENJE O
PROMETU?
Copyright © HAK
STRUČNO SAVJETOVANJE
8/22
CJELOŽIVOTNO UČENJE
OBITELJ
KAKO?
Posebna „vrsta“ odgoja je odgoj za sigurno sudjelovanje u prometu.
KAKO SE PONAŠAMO PROMETU?
Ponašanje roditelja u prometu ima ključnu ulogu u oblikovanju
budućeg ponašanja djece u prometu (odgovornog ili neodgovornog).
KAKVO VOZILO KUPITI DJECI NAKON DOBIVANJA VD?
Prenesite vaše vozačko iskustvo na djecu !
Utječite na njihove stavove i ponašanje za upravljačem !
Copyright © HAK
STRUČNO SAVJETOVANJE
9/22
CJELOŽIVOTNO UČENJE
Predškolski
odgoj
ZAŠTO?
Rano djetinjstvo je temelj na kojem se gradi život
Malo dijete uči iz onoga što se oko njega događa
Copyright © HAK
STRUČNO SAVJETOVANJE
10/22
CJELOŽIVOTNO UČENJE
Predškolski
odgoj
KAKO?
Program prometnog odgoja putem igre, natjecanja i učenja o prometu
kojima je za cilj pripremiti predškolsku djecu za sigurno sudjelovanje u
prometu na cesti na putu od kuće do škole
Prometne
površine
Prometni
znakovi
Prijelaz preko kolnika
Edukativni projekt “Vidjeti i biti viđen” - NPSCP
Copyright © HAK
STRUČNO SAVJETOVANJE
11/22
CJELOŽIVOTNO UČENJE
Predškolski
odgoj
ŠTO RADIMO?
Prometno-edukativna akcija „Sigurno i vješto u prometu“
NPSCP
KADA?
Početak nove školske godine - rujan
KOME JE NAMIJENJENA?
•djeci u dobi od 5 do 8 godina
• roditeljima
•cjelokupnoj hrvatskoj javnosti
ŠTO JE CILJ?
Upozoriti javnost i sudionike u prometu, prije svega vozače na
povećani oprez u prometu, zbog pojavljivanja većeg broja djece koja
kreću u školu.
Copyright © HAK
STRUČNO SAVJETOVANJE
12/22
CJELOŽIVOTNO UČENJE
Osnovna
škola
ŠTO JE U PLANU?
Pilot-projekt “Prometna preventiva u osnovnoj školi”
KOME JE NAMIJENJEN?
?
Učenicima 5. razreda OŠ
ŠTO JE CILJ?
Edukacija učenika o prometu i sustavno poučavanje djece
prometnoj kulturi te smanjenje broja stradale djece u prometu.
KAKO?
Teme predavanja su uglavnom vezane za pravilno kretanje biciklom u
prometu, dijelove bicikla, osobnu oprema vozača bicikla, moguće
opasnosti u vožnji, ravnotežu na biciklu i korištenja kočnica.
Copyright © HAK
STRUČNO SAVJETOVANJE
13/22
CJELOŽIVOTNO UČENJE
MZOŠ
ŠTO RADIMO?
Prometno-edukativna akcija „Sigurno u prometu“
Osnovna
škola
KOME JE NAMIJENJENA?
Djeci u dobi od 10 do 12 godina
ŠTO JE CILJ?
Temeljna znanja o prometnim propisima i sigurnosnim pravilima, te što
bolja vještina vožnje biciklom.
KAKO?
Teorijski dio – poznavanje prometnih propisa, prometnih znakova, i
prepoznavanja opasnosti u prometu –TEST
Praktični dio – izvršenje određenih zadataka biciklom na elementima
vježbališta
Copyright © HAK
STRUČNO SAVJETOVANJE
14/22
CJELOŽIVOTNO UČENJE
Srednja
škola
Visoko
školstvo
?
DA, ali samo PROMETNA usmjerenja
Kritična faza
osobnog razvoja
Ponašanje
Stil života
Sustavna edukacija - kurikulum?
Prepuštena inicijativi
pojedinih nastavnika!
Pilot-projekt “Prometna preventiva u srednjoj školi” - NPSCP
Copyright © HAK
STRUČNO SAVJETOVANJE
15/22
CJELOŽIVOTNO UČENJE
Kako osposobljavanje kandidata za vozače
utječe na povećanje sigurnosti prometa?
Pristup kandidata svjestan je rizika
vožnje, uvažava
spoznaju o slabostima
i o opasnostima
precjenjivanja svojih
sposobnosti
Autoškola
Želim se
osposobiti za
sigurnu vožnju, a
ne za polaganje
ispita !
Učenje o prometu i odgajanje za sigurno
sudjelovanje i ponašanje u prometu
Copyright © HAK
STRUČNO SAVJETOVANJE
16/22
CJELOŽIVOTNO UČENJE
DA LI MI TO MOŽEMO TIJEKOM
OSPOSOBLJAVANJA?
Autoškola
Puno je lakše naučiti niz propisa, nego odgojiti (pogotovo mlade - nove vozače) tako
da postupaju u skladu s tim propisima, vode računa o optimalnoj sigurnosti, poštuju druge
sudionike prometa, ponašaju se solidarno, humano i u skladu s etički normama, štite
zdravlje i život drugih osoba, osobito djece, invalida, starih i nemoćnih osoba, a i da se
brinu o zaštiti životnog okoliša.
PREVENTIVA
OBRAZOVANJE
EDUKACIJA
OSPOSOBLJAVANJE
PREVENTIVA
Copyright © HAK
REEDUKACIJA
STRUČNO SAVJETOVANJE
17/22
CJELOŽIVOTNO UČENJE
KOJE SADRŽAJE NE SMIJEMO
ZANEMARITI U NASTAVI?
• ponašanje u prometu,
• razumijevanje prometa kao sustava,
• predviđanje i opažanje rizika,
• utjecaj alkohola i droga,
• osobnu odgovornost,
Autoškola
• socijalno ponašanje na cesti,
• međusobno uvažavanje sudionika prometa,
• izgradbu pozitivnih stavova,
• defenzivnu vožnju,
• prometnu kulturu itd.
Mladi vozači čine veće pogreške u vožnji zbog ponašanja nego zbog neznanja ili
tehnike vožnje. Znanje i tehnika vožnje samo su pretpostavka učenja o prometu i
odgajanja za sigurno sudjelovanje u prometu.
Copyright © HAK
STRUČNO SAVJETOVANJE
18/22
CJELOŽIVOTNO UČENJE
Kako provedba vozačkih ispita utječe na
povećanje sigurnosti prometa?
Ovlaštena
organizacija
Kvalitetu osposobljavanja uvjetuje sadržaj i kvaliteta vozačkog ispita
Samostalna vožnja – sigurno, samostalno i odgovorno
Zašto?
Previše kontrole uvjetuje smanjivanje
svijesti kandidata te gubljenje osjećaja
odgovornosti
samostalno razmišljati
• donositi vlastite odluke
• osjećaj odgovornosti za svoju vožnju
• svjesnost situacije oko sebe
• snalaženje u prometnim situacijama
• uvid u vlastite sposobnosti
•
Što znači
samostalna
vožnja?
Copyright © HAK
STRUČNO SAVJETOVANJE
19/22
CJELOŽIVOTNO UČENJE
ŠTO PODRAZUMIJEVA DODATNO
OSPOSOBLJAVANJE?
• Napredna vožnja
• Sigurna vožnja
• Vožnja u ekstremnim uvjetima
• Natjecanje vozača profesionalaca
• itd.
Dodatno
osposobljavanje
• TV
• Spotovi
• Reklame
• Radio
• Dnevni tisak
• Revije
• Plakati
• Brošure
• Filmovi
• CD itd.
Poticanje poželjnog ponašanja u cestovnom prometu
Copyright © HAK
STRUČNO SAVJETOVANJE
20/22
CJELOŽIVOTNO UČENJE
ŠTO MOŽEMO ZAKLJUČITI?
• Cjeloživotno učenje o sigurnosti prometa na cestama potrebno je tretirati sa
ozbiljnošću koja odgovara razmjerima problema
• Odrediti i provoditi sadržaje primjerene za svako životno razdoblje i uvrstiti ih u
odgojno-obrazovne programe
• Ne smijemo prometne projekte prepuštati pojedincima da popunjavaju
postojeće propuste u sustavu nego oni moraju postati dio strategije društva
• Promijeniti (unaprijediti) razmišljanje koje prihvaća svakodnevni gubitak života
i zdravlja kao neizbježnu cijenu mobilnosti koju uživamo
• Istraživanja pokazuju da bi se broj stradalih na našim prometnicama mogao
vjerojatno prepoloviti kad bismo samo primijenili neke od dokazanih mjera koje
spašavaju živote. Pa zašto onda ne počnemo primjenjivati te mjere?
"Ništa se nije promijenilo osim moga
stava - i zato se sve promijenilo."
Anthony de Mella
Copyright © HAK
STRUČNO SAVJETOVANJE
21/22
CJELOŽIVOTNO UČENJE
Copyright © HAK
STRUČNO SAVJETOVANJE
22/22
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 099 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content