close

Enter

Log in using OpenID

dalje - Bosnia and Herzegovina UK Network

embedDownload
haber
Broj 60
Delegacija SSDBiH u Sarajevu
juli-oktobar 2011
RJEŠENO DVOJNO DRŽAVLJANSTVO
cijena jedna funta
Delegacija
SSDBiH posjetila
člana Predsjedništva BiH
Bakira Izetbegovića, u cilju
upoznavanja sa detaljima presude
Ustavnog suda BiH i konačnog
rješavanja dvojnog državljanstva
(str. 31.)
Vremeplov
Rukovodstvo i članovi Svjetskog saveza
dijaspore Bosne i Hercegovine osjećaju se
izuzetno ponosni što su njihova dugogodišnja
nastojanja da se riješi pitanje dvojnog
državljanstva konačno riješena. Naime nakon
što je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim
odredbe o dvojnom državljanstvu niti jedan naš
građanin neće izgubiti državljanstvo zemlje
koje mu po rođenju pripada.
Preko milion naših građana u dijspori je konačno
odahnulo. Glavni odbor SSDBIH koristi priliku
da se zahvali svim dosadašnjim clanovima G.O.
SSDBIH koji su dali svoj doprinos u rješavanju
ovog problema a posebno Pravnoj komisiji
koja je neumorno radila da se ovo “pitanje svih
pitanje” skine sa dnevnog reda.
(str. 30)
SDBiH je organizovao
peticiju koju je potpisalo
preko 50 000 naših
građna, peticija je u maju
2004. predata tadašnjem
Predsjedavajućem
Predsejdništva BiH
Sulejmanu Tihiću
(str. 30.)
Iz Networka
Bosanska kuća Birmingham
GODIŠNJA SKUPŠTINA NETWORKA
Podnesen je izvještaj o radu Zajednice, u kojem su dominirale aktivnosti oko realizacije Lotto granta i
otpočinjanja projekta “Stariji West Midlands”, otplate kredita za Bosansku kuću, obilježavanja državnih
praznika, koordiniranja rada bh. dopunskih škola, humanitarnih, kulturnih, informativnih i sportskih aktivnosti, te učešća u redovnim aktivnostima Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine.
Redovna godišnja Skupština održana
je početkom oktobra u prostorijama
Bosanske kuće u Birminghamu, a
na njoj su učešće uzeli delegati iz
bosanskohercegovačkih asocijacija
Gilford, BiH savjetodavni centar
London, Victorija London, Hetford,
Coventry, Birmingham, Derby, te
humanitarna organizacija Bosnia Appeal iz Birminghama.
Na Skupštini je učestvovala i delegacija bosanskohercegovačke
ambasade iz Londona, koju je predvodila
ambasadorica
Jadranka
Negodić, sekretar u ambasadi Jasmina Turajlić i konzularni radnik
Detalj sa godišnje skupštine
Dragan Knežević.
Ambasadorka se prigodnim riječima
obratila prisutnim delegatima, prenijela je pozdrave državnog rukovodstva Bosne i Hercegovine,
i sve prisutne na Skupštini upoznala
sa trenutnom političkom i ekonomskom situacijom u zemlji. Naravno,
gospođa Negodić se dotakla i saradnje između BiH ambasade i Networka i
ustvrdila da je prošla godina protekla
u kvalitetnoj saradnji i međusobnom
uvažavanju. Osim toga ovaj boravak u Birminghamu iskorišten je i za
Ambasadorica Jadranka Negodić i predsjednik Networka Meho Jakupović
2
održavanje Konzularnog dana.
Nakon toga menadžer BiH UK Networka gospodin Anes Cerić podnio
je jednogodišnji izvještaj o radu Zajednice, u kojem su dominirale aktivnosti oko realizacije Lotto granta
i otpočinjanja projekta “Stariji West
Midlands”, otplate kredita za Bosansku kuću, obilježavanja državnih
praznika, koordiniranja rada bh.
dopunskih škola, humanitarnih, kulturnih, informativnih i sportskih
aktivnosti, te učešća u redovnim
aktivnostima Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine. Finansijski izvještaj podnio je blagajnik
Muhamed Siranović i istakao da je
Zajednica u prošlom periodu dobro
poslovala i da je redovno otplaćivala
kredit za Bosanku kuću, te da ima
obezbijeđena sredstva za nesmetano
poslovanje u nekoliko narednih godina. Ovdje treba napomenuti da je
krovna organizacija Bosanaca i Hercegovaca u Velikoj Britaniji u ovako
teškoj ekonomskoj situaciji uspjela
obezbijediti fondove u iznosu od oko
£100 000, donatori su bili Big Lottory Fund, Lloyds TSB, Barow Cadbury Trust i West Midlands Police.
Nakon toga pristupilo se verifikaciji
Iz Networka
Podgorić, Namik
Alimajstorović,
M u h a m e d
Siranović i Spaho
Bajrić.
Prisutni
delegati izabrali su
i rukovodstvo za
2011-12. godinu.
U narednom periodu funkciju predsjenika obavljat će
Meho Jakupović
iz Londona, sekretar će biti Namik
Alimajstorović
iz Birminghama,
mjesto
potpredsjednice obnašaće
dr. Zdenka Besara
iz Coventria, a za
blagajnika je izabran
Muhamed
Siranović iz DerBahrija Bašić “Jači od zla”
bija. Predsjednik
mandata i izboru novog rukovod- Meho Jakupović zahvalio je na
stva. U novi saziv Izvršnog od- ponovnom izboru i ukazanom povbora Networka ušli su: Mujo Delić, jerenju i obećao da će Network u
Edin Hromadžić, Meho Jakupović, idućem periodu i dalje raditi za
Zaim Pašić, Zdenka Besara, Sakib
Nastup muzičke sekcije bh dopunske škole iz Londona
Eleanora Ryan
dobrobit bosanskohercegovačke zajednice na Ostrvu.
Prigodnu prezentaciju imala je mlada Irkinja Eleanora Ryan, koja je
izložila svoje naučno istraživanje na
temu “Materijalna kultura Bosne
i Hercegovine” Naime, mlada Irkinja
je provela dvije godine u našoj zemlji i direktno na terenu izučavala našu
kulturu i tradiciju.
Poslije toga ambsadorka Jadranka
Negodić je održala javnu tribinu
na kojoj je najviše bilo riječi o trenutnoj ekonomskoj i političkoj
situaciji u našoj domovini. Ambasadorka je odlično detektovala
situaciju, međutim ni ona kao ni
prisutni na tribini nisu mogli dati
ni približno rješenje kako izaći iz
dugotrajne krize. Od teških tema
prisutni su se mogli malo odmoriti
uz odličan nastup muzičkih sekcija
bosanskohercegovačkih dopunskih
škola iz Londona i Birminghama.
Djeca su pokazala da su odlični
muzičari i da se za njegovanje tradicije i kulture Bosne i Hercegovine na
Ostrvu ne treba brinuti.
Kompletan progam priveden je kraju
promocijom knjige pisca Bahrije
Bašića iz Ljubije, sada stanovnika Birminghama, koji je napisao
odličnu autobiografsku knjigu “Jači
od zla” koja govori o njegovom boravku u koncentracionim logorima
Trnopolje, Keraterm i Manjača,
gdje su ga odveli i smjestili njegovi
bivši učenici i njegove komšije Srbi
iz Ljubije. Ipak, i pored svega što je
preživio, sa ove tribine učitelj Bahrija Bašić je poslao jednu interesantnu
poruku da samo ljubav može pobijediti zlo i da on danas samo žali sve
one koji su počinili zlo.
Nastup muzičke sekcije bh dopunske škole iz Birminghama
3
Iz Networka
Plan rada Networka za narednu godinu
BOGATE AKTIVNOSTI
Rukovodstvo
Zajednice
bosanskohercegovačkih asocijacija i
humanitarnih organizacija u Velikoj
Britaniji - Bosnia UK Network
održalo je izuzetno plodonosan
radni sastanak na kojem je donesen
plan rada za narednu godinu.
Pored redovnih stalnih aktivnosti,
svakodnevnog pomaganja našim
starijim osobama koje ne govore
engleski jezik, informisanju naše
zajednice na Ostrvu i koordiniranja
bh. dopunskih škola, sudeći prema
ambicioznom planu rukovodstvo,
uposlenici i volonteri naše krovne
organizacije biće poprilično zauzeti.
Tako je za kraj oktobra planirano
održavanje Godišnje skupštine,
potom obilježavanje bajramskih
praznika, a za kraj novembra
predviđeno
je
zajedničko
obilježavanje
Dana
državnosti
Bosne i Hercegovine. U sklopu
toga najvjerovatnije u Birminghamu
održaće se i redovni sastanak
Glavnog odbora Svjetskog saveza
dijaspore Bosne i Hercegovine
na kojem bi se okupili članovi
odbora iz cijelog svijeta. Potom,
polovinom decembra u prostorijama
bosanskohercegovačke ambasade u
Londonu predviđeno je obilježavanje
15-godišnjice osnivanja Bosnia UK
Networka, gdje bi se uz prigodan
kulturno-zabavni
programa
podijelile zahvalnice svima onima
koji su dali svoj doprinos u razvoju
ove organizacije.
Za januar iduće godine predviđeno
je obilježavanje svjetskog Dana
holokausta, gdje bi se govorilo
i o holokaustu nad Bošnjacima
Srebrenice.
Početkom
marta
u
sklopu
obilježavanja Dana nezavisnosti
Bosne i Hercegovine održao bi se i
malonogometni memorijalni turir
koji bi bio posvećen rano umrlom
bivšem fudbaleru Irhadu Durakoviću
iz Londona. Na turniru bi po tradiciji
bila izabrana i reprezentacija naših
fudbalera koja bi nastupila na
sljedećem
Svjetskom prvenstvu
bosanskohercegovačke
dijaspore.
Nakon toga za juni tradicionalno
je predviđen Skup bh. dopunskih
škola i početk obilježavanja
godišnjice genocida počinjenog
nad Bošnjacima Srebrenice. Krug
se zatvara u septembru kulturnom
manifestacijom na kojoj će biti
obilježena 20-godišnjica dolaska
protjeranih građana Bosne i
Hercegovine u Veliku Britaniju.
Druženja u Bosanskoj kući
DOBRA ATMOSFERA NA DRUŽENJIMA
Nakon kratkotrajne pauze za vrijeme
godišnjih
odmora,
zajednička
druženja u Bosankoj kući ponovo
su zaživjela. Sredinom oktobra
započela su ponovna okupljanja
naših Bosanaca i Hercegovaca svake
druge srijede u mjesecu. Na prvom
druženju smo imali i zanimljivu
posjetu. Naime, dvoje Bosanaca,
Refik i Samira iz Slovenije, koji su u
potrazi za boljim životom odlučili da
dosele u Veliku Britaniju, pridružili
su nam se na ovom druženju. S
obzirom da nemaju mnogo prijatelja
ovdje u Engleskoj, izrazili su želju da
se upoznaju sa našim ljudima. Ova
druženja u Bosanskoj kući idealna
su prilika da upoznaju više Bosanaca
i Hercegovaca koji žive ovdje i da
prošire svoj krug prijatelja.
Dobre atmosfere i lijepih tema kao
i uvijek nije nimalo nedostajalo
Halima Balić i Velida Dautović
4
što vidimo i na slikama, a svi koji
jednom dođu na naša druženja, rado
se ponovo vraćaju. Stalni gosti već
tradicionalno pripremaju poslastice
iz domaće kuhinje. Tako je bilo i
ovaj put. Zato želimo da zahvalimo
Halimi Balić koja nas veoma često
na druženjima počasti svojim
specijalitetima.
Još jednom veliko hvala Rami
Haniću za nesebičan trud i pomoć
svim onima kojima je bio potreban
prevoz za ovo druženje.S obzirom na
započeto zimsko računanje vremena,
druženja će od sada počinjati u 18
sati umjesto u 19, kao što je to ranije
bilo.
D.Ć.
Iz Networka
Seminar učitelja
ŠKOLE ĆE OPSTATI DOK BUDE ENTUZIJAZMA
prevladala je ideja da se postojeći plan prilagodi potrebama ovdašnjih škola, jer bi svako drugo rješenje unijelo pravi
dar-mar u dopunsko obrazovanje
jiga za učenike od 5. do 8. razreda i praksi u ovim našim veoma teškim
Početkom školske 2011-12 godine da jednostavno u praksi učiteljii ne radnim uslovima kada jedan učitelj
održan je seminar prosvjetnih rad- mogu da savladaju obimno gradivo.
mora da radi program istovremeno za
nika i koordinatora bh. dopunskih
tri odjeljenja i to sve u nekih 72 sata
škola u Velikoj Britaniji. Odličan Na seminaru je bilo različitih ideja u toku godine.”
domaćin u prostorijama
od radikalnih da se ukine postojeći
Bosanske kuće u Birminghamu bio plan i program po kojem se radi, da
Ipak najbolju ocjenu stanja naših
je Bosnia UK Network. Na ovom se napravi novi koji bi se na kraju škola u Engleskoj dala jeučiteljica
redovnom godišnjem skupu pros- školske godine onda ponudio i dru- Semira Jakupović iz Londona:
vjetnih radnika koji rade sa našom gim zemljama u kojim egzistiraju
“Hvala svima vama koji ste svojim
djecom u bh. dopunskim školama bh. škole. To je pravdano činjenicom dugogodišnjim angažmanom pomoprisustvovali su gospodin Spaho da su postojeći plan pravili takozvani gli rad bh. dopunskih škola. Situacija
Bajrić, koordinator bh. dopunskih eksperti iz nadležnog ministarstva je veoma teška, ali sam sigurna da će
škola u Velikoj Britaniji, ujedno koji nisu upućeni u dopunsko obra- dopunsko školstvo opstati dok god
učitelj u našoj školi u Guilfordu,
zovanje. Ipak, prevladala je ideja da bude entuzijasta i volontera kojima
gospodin Ferid Kevrić, koordina- se postojeći plan prilagodi potrebama je stalo do opstanka našeg maternjeg
tor bh. dopunske škole iz Derby-a, ovdašnjih škola, jer bi svako drugo
jezika i kulturne baštine BiH. Mislim
gospodin Sabit Jakupović, učitelj iz rješenje unijelo pravi dar-mar u dop- da nam je svima jasno da je jedinbh. dopunske škole iz Hertfordshire, unsko obrazovanje.
stveni plan i program teško
gospodin Emir Bolić i gospođa Azra
primijeniti u uslovima u kojim godiBašić, učitelji bh. škole iz Birming- Nakon seminara potvrdu ovog nama radimo i na sastanku sam stekhama, učiteljica Semira Jakupović u stava dobili smo i od gospođe la dojam da se plan koji je već doneime bh. dopunske škole iz Londona, Jasmine Turajlić, sekretara u sen primjenjuje u nastavi, ali da se
te sekretar u bosanskohercegovačkoj bosankohercegovačkoj
ambasadi adaptira prema uslovima u kojima se
ambasadi u Londonu gospođa Jasmina Turajlić.
Inače, bh. dopunske škole predstavljaju veoma važan projekat UK
NETWORK-a. Problemi vezani za
dopunsko obrazovanje naše djecu u
dijaspori svake godine postaju sve
veći iz prostog razloga što se nadležni
državni organi ne miješaju u svoj
posao, odgovornost prebacuju sa
jednog na drugo ministarstvo. Takva
situacija onda ostavlja prostor za slobodne strelce koji bi da u dopunsko
obrazovanje naše djece uvedu neke
nove i drugačije metode i naravno
svrha ovih seminara je da se nađe
najprihvatljivije rješenje za sve nastavnike i učenike. Naime, poznato je
da je nastavni plan i program po
kome se radi obiman, da su udžbenici
neadekvatni i da još uvijek nema kn-
u Londonu: “Naime, nije u pitanju
nikakav novi nastavni plan i program za predmete dopunske nastave u osnovnoj i srednjoj školi,
nego zajedničko planiranje nastavnog gradiva po mjesecima, urađeno
u skladu s postojećim nastavnim
planom i programom za predmete
dopunske nastave u osnovnoj i srednjoj školi - Kulturna i društvena historija naroda BiH, koje je izdalo Ministarstvo civilnih poslova BiH u junu
2005. godine.” Sličnog razmišljanja
je i Ferid Kevrić, koordinator dopunske škole iz Derbya, koji kaže: “U
potpunosti se slažem sa odgovorom
gospođe Jasmine Turajlić vezano za
nastavni plan i program i naš sastanak u Birminghamu. A ako smijem da
dodam, mi smo razgovarali o tome
kako taj plan i program primijeniti u
5
radi. Prema tome, mi nismo u situaciji da mijenjamo plan donesen
od ministarstva, ali ga možemo korigirati, pojednostaviti, upoznati
djecu s osnovama našeg jezika, raditi
na pravilnom usmenom i pisanom
izražavanju. Naravno, svi bismo mi
željeli više uraditi, ali moramo biti i
realni, koliko je to moguće u ovim uslovima. Prema mom misljenju, treba
težiti pravilnom usmenom i pisanom
izražavanju, uvijek pokušavati
gramatiku unijeti što više u komunikaciju, živi govor, pisanje.”
Takođe razgovaralo se i o narednom
skupu bosanskohercegovačkih škola,
njegovom finansiranju i načinu
održavanja. Odlučeno je da se što
prije raspiše konkurs za narednog
domaćina.
Iz Networka
U PROSTORIJAMA BOSANSKE KUĆE
ODRŽAN KURS PRVE POMOĆI
Vikend kurs prve pomoći
Po s r e d s t v o m
sa
ovom
organizacije Refugee
orgnizacijom
Councila u ponedjeljak, 10.10.2011. upriličiti još sličnih kurseva i to će
organizovan je kurs prve pomoći na biti prilika za sve one koji su bili
kojem su učešće uzeli profesionalni spriječeni da učestvuju na ovom
radnici i dio članova rukovdstva kursu da dođu na neki od narednih.
Networka. Kurs je održan u velikoj Takođe , Network će organizovati
sali Bosanske kuće i zanimljivi i vikend-kurseve prve pomoći na
prezenteri iz Britnskog Red Crosa kojim će polaznici dobiti nacionalnu
potrudili su se da za nekoliko sati diplomu koja će im sigurno dobro
sve prisutne poduče osnovama doći u pronalaženju novih poslova.
prve pomoći. Network će u saradnji
Biblioteka
ZAHVALA BH UK
NETWORKU
Prvo bih željela da Vam zahvalim
od srca na vašem razumijevanju i na
tome što ste mi izašli u susret davanjem prostorija Bosanske kuće na
upotrebu. Na taj način pružili ste mi
priliku da prenesem stečeno znanje na druge, ali i da steknem radno
iskustvo.
Kao što i sami znate, nastava je
počela polovinom februara, a trajala
je do polovine jula. Sastajali smo se
dva puta sedmično. Odziv djece u
prva dva, tri mjeseca je bio umjeren.
Roditelji koji su bili primorani iz
osobnih razloga da prekinu sa dolaskom djece na nastavu veoma su zadovoljni onim što su djeca postigla
u veoma kratkom periodu. Naravno,
i ja dijelim njihovo zadovoljstvo i
sretna sam zbog njihovog uspjeha.
Unatoč tome, ja sam bila primorana
da prekinem sa nastavom zbog pritiska od strane pojedinih roditelja
da se nastava održava svakodnevno.
Zbog porodičnih obaveza ja nisam
bila u stanju da ispunim zahtjev
roditelja. Ja još uvijek imam u vidu
da uskoro nastavim sa projektom
koji sam počela. Međutim, bez vaše
podrške to će biti neostvarljivo.
Još jednom velika Vam hvala i ukoliko postoji bilo šta što mogu uraditi
i na taj način pomoći Bosanskoj kući
stojim Vam na raspolaganju.
S poštovanjem,
Zinajda
DONACIJA KNJIGA I VIDEOKASETA
Naš sugrađanin rahmetli Ibrahim
Hajrić i poslije svog preseljenja
na onaj svijet
ostavlja nam
razloga da pišemo o njemu i da mu
zahvaljujemo, a to zaslužuje nakon
svog vrijednog rada i doprinosa ovoj
našoj maloj zajednici u dalekom
svijetu. Naime, ovoga puta smo
posredstvom rodbine rahmetli dede
Ibrahima Hajrića dobili veliku
kolekciju snimljenih videokaseta.
Dedo Ibrahim ih je snimao od samog
svog dolaska u Englesku i na njima
su zabilježeni pored ostalog i jako
značajni datumi i počeci postojanja
bosanskih asocijacija u Velikoj
Britaniji. Osim videokaseta dobili
smo i paletu knjiga različite tematike
koja nam je data za potrebe naše kuće
i naših sugrađana.
Planiramo da iskoristimo ovaj
videomaterijal i napravimo neku
vrstu dokumentarnog filma o
bosanskoj zajednici od samih
začetaka pa sve do danas. Zato bismo
zamolili sve one kojima je to možda
Zbog svega toga željeli bismo da
zahvalimo Ibrahimovoj familiji,
nani Rasemi Hajrić i njihovoj kćerci
Merziji na ovoj vrijednoj donaciji.
Ova donacija je jako značajna, svima
nam može poslužiti, jer pisana riječ
predstavlja najveće bogatstvo.
6
zanimacija ili imaju iskustva da nam
se jave kako bismo započeli sa ovim
projektom. A dedina velika želja
je bila da se od ovih videokaseta
napravi dokumentarni film.
Iz Networka
Bosanska kuća-Ramayanske aktivnosti
MIRIS IFTARA ŠIRIO SE BOSANSKOM KUĆOM
Za nas ostale koji nismo bili te sreće da provedemo ove lijepe dane u Bosni, pokušavali smo da nam što ljepše
bude ovdje gdje jesmo i da približimo Bosnu nama. Iz tog razloga Network je organizovao dva iftara ovdje u
Bosanskoj kući
U toku ramazana u Bosanskoj kući
organizovana su dva iftara za starije
osobe naše zajednice, kao i za sve ostale koji su imali želju da se zajedno
druže. Dosta naših građana bili su u
Bosni u pravo vrijeme i ove godine
uživali u ljepoti i blagodatima ramazana mjeseca u domovini. Nigdje
ne postoji onaj osjećaj kao što je to
u Bosni kada ezan najavi vrijeme
iftara.
Za nas ostale koji nismo bili te sreće
da provedemo ove lijepe dane u Bosni, pokušavali smo da nam što ljepše
bude ovdje gdje jesmo i da približimo
Bosnu nama.
Iz tog razloga
Network je organizovao dva
iftara
ovdje
u Bosanskoj
kući u Birminghamu.
Odziv je bio
dobar i zahvalni
smo
svim dobrim
ljudima koji
su pripremali
hranu, kao i
onima koju su prisustvovali ovakom
lijepom druženju. Iako su iftari organizovani u vrijeme nemira koji
su pogodili čitavu Englesku, odaziv
je ipak bio solidan. Od oktobra ove
godine planiran je nastavak druženja
za starije članove naše zajednice
svake druge srijede sa početkom u 19
sati, a bio je prekinut tokom perioda
godišnjih odmora, te vas ovom prilikom ponovo pozivamo na ova već
tradicionalna druženja.
Ako imate neki prijedlog ili ideju
kako da ta druženja provedemo
što kvalitetnije i zanimljivije, gdje
da odemo na izlet, molimo vas da
nam javite. Mi obećavamo da ćemo
u granicama naših mogućnosti
pokušati da to i ostvarimo. Želimo
da druženja vi isplanirate prema svojim željama kako bi vam bilo što
ljepše i ugodnije. Za sve prijedloge
ili sugestije možete se obratiti Emini
Hadžiosmanović ili Dinki Ćatibušić.
D. Ć.
7
Iz Networka
Savjeti
KAKO ODRŽATI DOBRO PSIHIČKO ZDRAVLJE?
Borba protiv stresa
Stres je fizička i psihička reakcija koja
ima potencijal da pokrene tjelesne
i mentalne reakcije, i nekad nismo
svjesni šta nam se dešava sve dok
naše zdravlje nije ozbiljno narušeno.
Posljedice hroničnog stresa su razne
i mnogobrojne, a obuhvataju: bolesti
srca i krvih sudova, depresiju, apatiju
i poremećen san, hipertenziju,
poremećaje
imunog
sistema,
moždani udar, čir na želucu, astmu i
neke kožne bolesti.
Kako bismo održali dobro psihičko
i fizičko zdravlje, potrebno je da
smo svjesni koje posljedice možemo
imati zbog hroničnog stresa u našim
svakodnevnim životima. U isto
vrijeme je bitno da prepoznamo
komponente “stres kontrole” u 11
koraka, kako bismo se uspješno
borili protiv stresa.
Korak 1: naučiti šta je stres
Važno je da prepoznamo neprijateljski
glas u našoj glavi koji stalno nešto
govori, kao naprimjer: “Šta ako
zakasnim?” “Šta ako napravim
budalu od sebe?” “Šta ako me niko
ne voli?” Pa šta ako?
U isto vrijeme trebamo paziti na
probleme koji su udruženi sa stresom.
Pitaš sebe: “Da li sam počeo da
pijem da bi smanjio svoj stres ili je
moj stres nastao zbog toga što sam
počeo da pijem?” U svakom slučaju
ste dobili dva problema. Ne možete
izaći iz kuće što nećete popiti da
biste bili opušteni u društvu i uživali.
Ali problem koji ste imali i zbog
kojeg ste se napili je još uvijek tu,
samo što ste ga uspješno pokrili par
sati ili koji dan. Možda ste svjesni da
ovo nije pravi način suočavanja sa
problemom, ali ne znate drugi način.
Korak 2: opisati svoj stres
Postoji 10 ključnih pitanja da
upoznate neprijatelja:
1. Kako bi opisao svoje probleme?
2. Kako bi drugi ljudi oko mene
opisali moje probleme? Da li
postoji razlika u mišljenju? I
zbog čega postoji ta razlika?
3.Koliko smo dugo svjesni da
postoji taj i taj problem?
4.Da li znate šta je prouzrokovalo
vaše
probleme?
Mnoge
promjene u životu?
5.Koliko dugo imate ovaj problem
i kojim intenzitetom?
6.Da li se ovi ili drugi problemi
često javljaju u vašoj porodici i
zašto?
7.Šta ste prije pokušali da se
riješite
problema? Tablete,
razgovor sa nekim?
8.Zbog čega vam je sada potrebna
pomoć? Osjećaj da ne možete
više izdržati?
9.Da li uzimate sada neke tablete i
da li vam pomažu?
10. Da li pokušavate
sami
sebi da pomognete? Fizičkom
aktivnošću, suočavanjem sa
problemima?
Korak 3: “gađati” svoj stres
Imamo 12 pitanja koja nam pomažu
da upoznamo neprijatelja:
1.
Da li postoji neka tipičnost
za vaš stres? Da li je gore ujutru, za
vikend, itd?
2.
Da li ima nešto što ga čini
težim? Piće, samoća, gužva?
3.
Šta ga smanjuje? Razgovor
sa prijateljima, sa porodicom, biti
zauzet?
4.
Šta se dešava sa vašim
tijelom kad ste pod stresom? Npr.
glavobolja?
5.
Kakve misli i slike vam
prolaze kroz glavu kad ste pod
stresom?
6.
Kako se ponašate pod
stresom? Izbjegavate stvari, vičete
na druge?
7.
Šta drugi ljudi primjećuju
na vama kad ste pod stresom?
Povučenost?
8.
Koji dijelovi vašeg života
su najviše pod uticajem stresa? Vaš
kućni život ili posao?
9.
Koji su aspekti najmanje
poremećeni u toku stresa? Igranje sa
djecom?
10.
Šta vi mislite da održava vaš
stres? Nezaposlenost, izbjegavanje
problema?
11.
Možete li podijeliti probleme
na one na koje možete da utičete (np.
izbjegavanje) ili na one na koje ne
možete da utičete (np. bolest)?
12.
Šta može da popravi vašu
situaciju? Kako se možete nositi
sa problemima koje ne možete
izmijeniti ili kako se suočiti sa onima
koje možete?
Korak 4: pisanje dnevnika
Dobar način za upoznavanje vašeg
neprijatelja je da vodite dnevnik
kako biste prepoznali koje misli
vode ka određenoj vrsti ponašanja.
Kad pronađemo te misle, onda
možemo nešto da uradimo s njima i
da promijenimo naše stanje.
Korak 5: odredite vaše ciljeve
Kad upoznate neprijatelja kroz prva
četiri stepena, onda možete postaviti
ciljeve koji su realni.
Korak 6: “čišćenje dvorišta”
Trebamo biti svjesni sljedećih
8
probleme, koji mogu uzrokovati
stres. Jedan od njih je alkohol, koji
treba smanjiti ili izbjegavati tokom
stresa kako ne bismo došli do stadija
da alkohol postaje zamjena našeg
problema i novo opterećenje na koje
mislimo umjesto na problem. Postoje
i neki lijekovi koji mogu povećati
stress. To su lijekovi iz antidepresivne
grupe. Ako uzmamo te lijekove, treba
nam to da bude na umu. Biti svjesni
da ne postoji brzi lijek za stres je isto
jako bitno, i da svaka mala promjena
na pozitivan način pomaže da umanji
naš dugoročni stres. Možete tražiti
podršku od drugih ljudi, ali je bitno
da prihvatite vaše postupke i njihove
posljedice, a i da primijetite ponašanja
koja su postala automatska. Jedan od
najvažnijih faktora je izbjegavanje
stresnih situacija. Međutim, što se
prije suočimo sa problemima, to je
bolje za nas i za naše zdravlje.
Korak 7: brza kontrola
Trebamo biti svjesni da postoje
kratkotrajne strategije za redukciju
aksioznosti i stresa koje djeluju da
poprave naše stanje, ali nisu dugoročne
kao
kognitivno-bihejviornalne
strategije. To obuhvata distrakciju
i odvraćanje pažnje na nešto drugo
pozitivno, fizička aktivnosti koja
će prouzrokovati lučenje hormona
za bolje raspoloženje, razgovor sa
drugim osobama s kojim možete
da podijelite probleme i rasteretite
mozak, i trening disanja za opuštanje
mišića.
Korak 8: kontrola sopstvenog
tijela
Ovdje su ključni koncepti da tijelo
može snažno da reaguje na stres sa
nizom simptoma. Simptome možemo
da podijelimo na autonomne i
motorne, koji se mogu promijeniti
vremenom i imitirati one koji se
javljaju kod pacijenata za ozbiljnim
tjelesim oboljenjima. Kontrolisanje
simptoma može da umanji “začarani
krug” stresa i progresivna relaksacija
može da postane glavno oružje za
redukciju stresa.
Korak 9: kontrola sopstvenih misli
Ključni koncept je kognicija (misli)
koje pothranjuju anksioznost, a
anksioznost pothranjuje aksiozne
misli. Vi možda brinite o istim
stvarnima kao i drugi ljudi, ali na
mnogo višem stresnom nivou. Za
razliku od drugih, nećete moći
zaustaviti tu zabrinost iako to želite
i zbog povećane pažnje o tome,
vi nalazite razloge da podržavate
to stanje. To možemo opisati kao
žmigavce na očima zbog kojih smo
slijepi na alternativna objašnjavanja
naših simptoma. Ako postignemo
kontrolu nad našim mislima, mogli
Iz Networka
bismo da isključimo te žmigavce da
bismo vidjeli kompletnu sliku, a ne
samo onu koja se automatski pali u
našim mislima jer smo navikli na
nju.
Korak
10:
kontrola
vaših
postupaka
Ponašanje se nalazi pod uticajem
anksioznosti, a onda ono pothranjuje
anksioznost. Ako
izbjegavamo
situaciju, to nam može samo
kratkotrajno pomoći, ali dugoročno
bi mogli imati više problema.
Izlaganje stresnim situacijama i
aktivnostima pogoršava kratkotrajni
stres, ali smanjuje stres na duže staze
i daje osjećaj kontrole nad svojim
postupcima.
Korak 11: kontrolisanje vaših
problema sa spavanjem (nesanice)
Ovdje su ključni koncepti da
koristite vrstu terapija, kao naprimjer
kognitivnu ili kontrolu stimulus ili
progresivnu relaksaciju kako biste
riješili vaše probleme sa nesanicom
koja je uzrokovana stresom. Kao sve
važne i bitne stvari u životu, treba
vremena i da se ukloni stres u vašim
životima i nema nikakvog lahkog
rješenje preko noći. Toga trebamo
biti svjesni, ali u isto vrijeme treba
svaki dan nešto pozitivno raditi na
tome.
Mr. Joshua Lown
Bosnia Herzegovina UK Network
36 Medley Rd.,Birmingham,B11 2NE
Any problems or issues you have
informed us of are being dealt with
by the Senior Leadership Team.
Dear Mr. Lown
Thank you for helping with our
Work Experience Programme. We
have been overwhelmed with such
positive feedback from staff and
students about the time they have
spent experiencing the “world of
work”.
I would be grateful if you would
return any reports still outstanding
and the pro forma for next year.
This includes dates for Post 16
placements. We have an assembly
at the end of October to celebrate
student achievement.
The students have all benefited a
great deal in a wide variety of ways.
Many will now be able to make
informed choices about career paths
and opportunities available to them.
Others have just found out what it is
like to go out to work!
I would be grateful if you would
thank everyone who provided
support to the student(s).
Thank you for continuing to work
with Ninestilles School and we look
forward to a successful programme
with you in the future. If you would
prefer to complete the information
electronically please email me so
that I can send you an electronic
copy.
Jayne Talbot
Work Experience Coordinator
[email protected]
E.H.
Sjećanje na našu nanu Sadiku Bijedić
NIJE JE NAPUŠTAO OPTIMIZAM
U ponedjeljak, 29.8.2011. naša
nana Sadika Bijedić preselila je na
Ahiret u 81. godini života. Nakon
teške borbe protiv opake bolesti,
nana Sadika nažalost nije izdržala.
Sve vrijeme je bila svjesna onog što
se dešavalo oko nje, i nijednog trenutka nije je napuštao njen vječni
optimizam. Želimo da naše saučešće,
u ovom teškom vremenu, prenesemo
naninoj porodici i svim onima koji su
je voljeli i cijenili. Uvijek će ostati u
našim srcim, našim mislima, i našem
9
dobrom sjećanju. Na dženazi rahmetli nane Sadike u Sarajevu su prisustvovali i članovi rukovodstva Networka, koji su tom prilikom obišli i
mezar njenog sina Seada Bijedića,
inače dugogodišnjeg aktiviste naše
organizacije.
Iz Networka
Bournville College-BH UK Network-work experience
ILENIA LICCIARDELLO
My name is Luana Vecchio, I’m
nineteen and I’m Italian. I was born
in 23rd September 1992 in Catania,
actually the city where I live. I took
the diploma this summer; I studied
in I.P.S.S.A.R Karol Wojtyla school as
receptionist.
This is the first time that I come
to England, and I’m staying here
for 30 days. This is not my first job
experience because I did a couple of
works experiences before. I worked
like entertainment for the children
and as a waitress.
I did some activities when I was
a child, like dance, tennis and
musical. Actually I have stopped
practising sport so I have more time
concentration to find a job. My
family live in Italy, I have a brother
more grown then me. The job that
I’d like to do someday is work in
hotel or office as manager.
How I said first i live in Sicily. Sicily is
a region of Italy. The capital of Sicily
is Palermo, a couple of members of
my family live there, I live in Catania,
and Catania is distant to Palermo like
Birmingham is distant to London.
Catania is the second city more bigly
after Palermo. I love my country for
a lot of reason.
We have different things near, we
have 3 beautiful seas (Torreon Sea,
Ionic sea and Mediterranean Sea),
and we also have the Etna, the
biggest Vulcan active in Europe, so
we can enjoy the sea in summer and
the snow in winter. Our climate is
really hot in summer and colder but
not too much in the winter.
Sicily is really famous for food,
summer holidays and unfortunaly
for mafia, but it’s not like the
people think, the major parts of the
population are good and honest
persons.
Catania is a really modern city,
and it’s the ideal for young people
because there are a lot of pubs,
disco, shopping centre.
I think Sicily is a good place to live or
to visit.
Bosnia and Herzegovina UK Network
10
has given me the opportunity to
do work experience here as I visit
the UK and I enjoy working here as
some experience here is like working
in a hotel and the people I work
with are very nice, I hope to keep
good memories in the UK and take
back some of the experiences with
me and hope that it will help me in
looking for a job in the near future.
Iz Networka
Bournville College-BH UK Network-work experience
LUANA VECCHIO
My name is Ilenia Licciardello. I am
Italian and a live in Catania. I am
nineteen years old, my birthday is 3rd
December and I live with my mother,
my father and my bigger brother.
I am ant of three children, I love
them and I like to play with them. I
studied for to become a receptionist
for a hotel. I like this job because I
can stay with many people and meet
them. I worked like receptionist two
summers ago in “Bibione” a city in
the north of Italy, while last summer
I worked like entertainment in Sicily.
My hobbies are writing and reading.
I read many Indian books because I
love this country and I like to go to
India one day. In the past I danced
“Latin dance” for eight years. I have
passion for this culture but now I
cannot continue to dance because I
have not much free times.
My dreams are: to work in a hotel and
to visit a lot of country in the world.
I hope that this experience will to be
good and from this experience I can
learn much.
Catania is a big city, situated in the
south-east of Sicily. Sicily country
is the biggest island in Italy and the
capitol of Sicily is Palermo. In Sicily
there are nine big cities. Catania
is very important for commerce,
financial affairs and tourism. In
Catania there is a beautiful historical
centre, rich of monuments, buildings
and churches. Many monuments are
in “baroc” style, because this city is
distorted many and many times in
the centuries. In the historical centre
there are many pubs and typical
restaurants where in the Friday and
Saturday nights a lot of people go
and stay with their friends.
The most important street in Catania
is “via Etnea”, and this street has this
name because from here it is possible
to see Etna Vulcan, the biggest
Vulcan in the Europe. This street
starts from “Duomo” square where
there is the most important church in
Catania “S.AGATA” cathedral. This
cathedral is dedicated to this Saint
that is the Saint of the city. And the
festival for S. Agata is from 3rd to
5th February. This festival is very
big and very important for people
in Catania. During this event there
are a lot of fireworks that in the sky
representing the Saint. In this festival
it is possible to eat typical Sicilian
desserts such as “CASSATA” a cake
with ricotta cheese, chocolate and
fruits, or it is possible to eat biscuits
11
made with almonds, or “CANNOLI”
typical speciality in all Sicily made
with ricotta cheese or chocolate.
Catania is fantastic for young people
because there are many discos, disco
pubs, cinemas and commercial
centres to go to shopping. In Catania
I live with my family that is very
big. We are in seven: my parents that
have 3 sons and 2 daughters. 3 of my
brothers are married. One of them
has 2 children and the other brother
has a child.
In Catania I studied at I.P.S.S.A.R.
school a tourism school. I finished
high school and maybe in the winter
I will to go to north of Italy for
job. When I stay in Catania I help
my mother with home works but
Saturday and Sunday nights I go out
with my friends.
I am happy to visit the UK and have
the opportunity to do work experience
at Bosnia and Herzegovina UK
Network, I do many different things
here from basic tasks like answering
the phone to using the photo copy
machine, I think I will miss it here
and the people I worked with.
Iz Networka
IN MEMORIAM NAŠEM VOLONTERU, PRIJATELJU
IRHAD IZGUBIO BITKU ZA ŽIVOT
lopatija (GSE) kronična je fatalna
neurodegenerativna bolest prvotno
pronađena kod britanske mliječne
stoke određene dobi starosti. Nova
je varijanta CJB zabilježena u martu
1996. nakon što je deset Britanaca
ispod 45 godine života pokazalo
simptome. Tijelo Irhada Durakovića
bit će dopremljeno u BiH, gdje će biti
obavljena i dzenaza.
Billy Brindle
PJESMA O SARAJEVU
taj zahvat pa je obolio od
upale pluća, što je dodatno
pogoršavalo njegovo stanje.
Irhad je od humanog oblika kravljeg ludila obolio
još početkom prošle godine u Londonu, kamo je
otišao s majkom Indirom
još za rata u BiH kao dijete.
Billy Brindle je pisac srednjih godina
iz Južnog Londona koji je inspirisan
sudbinom Sarajeva i posljedicama
rata na bosanski narod, napisao
pjesmu o Sarajevu pod nazivom
“Before soldiers came”(Prije nego
što su vojnici došli ). Pjesma govori
o sudbini bosanskog naroda i o
poslijeratnoj nostalgiji za rodnim
gradom Sarajevom.
Velika mu je želja da njegovu pjesmu o
Sarajevu otpjeva jedan od bosanskih
izvođača, ali kako sam kaže, za to
su mu potrebna novčana sredstva
koja nažalost trenutno ne može
obezbijediti.Njegova pjesma se može
downloadirati sa Amazon stranice
[email protected]
Talentirani nogometaš
Nakon dugotrajne borbe s teškim
oblikom “kravljeg ludila”, Sarajlija
Irhad Duraković (24) preminuo je
u Londonu. Ovu bolest pratile su
BH UK Network, redakcija Habera
i Bosnia Appel sa žaljenjem su
primili vijest o smrti našeg Irhada.
Tokom njegove bolesti zajedno sa
našim članovima smo pokušali
pomoći da ublažimo njegove
patnje da majci Indiri koliko toliko
olakšamo njegu. Nažalost teška
bolest je uzela svoj danak i porodici
rahmetli
Irhada
Durkaovića
upućujemo iskreno saučešće
a svi mi skupa pamtićemo ga
kao uzornog člana naše zajednice.
dodatne komplikacije i zbog intenziteta bolesti i nemogućnosti da se
prirodnim putem hrani, morao mu je
biti ugrađen kateter u trbuh, ali iscrpljeni organizam je teško podnosio
Irhad je od humanog oblika
kravljeg ludila obolio još početkom
prošle godine u Londonu, kamo je
otišao s majkom Indirom još za rata
u BiH kao dijete. Prema pisanju
medija, on je, navodno, jedina osoba
porijeklom iz BiH koja je oboljela od
kravljeg ludila, bolesti koja je prije
deset do 15 godina bila itekako prisutna u Velikoj Britaniji.
Njegovi sunarodnjaci poznavali su ga
kao talentiranog nogometaša, nadarenog amaterskog glumca i vrijednog
volontera bosanskohercegovačkih
udruženja u Londonu.
U Humanitarnoj organizaciji Bosniaappeal iz Birminghama, koja
je širom svijeta pokrenula akciju
kako bi prikupila novac za Irhadovo
liječenje, izrazili su duboko sućut što
je ovaj mladi čovjek izgubio bitku s
teškom bolešću.
Dženaza u BiH
Bolest kravljeg ludila formalno nazvana goveđa spongiformna encefa-
12
i košta 0.79 penija. Kaže da mu je
velika želja da obezbijedi sredstva
za obradu pjesme i njeno izvođenje,
te je jako zahvalan na svakom
doprinosu pri downloadiranju ove
pjesme. Član je PRS organizacije koju
čine udruženje pisaca, kompozitora
i izdavača, što samo govori da je
jedan od priznatih članova muzičke
javnosti.
Iz Networka
KRIVIČNO DJELO POČINJENO IZ MRŽNJE
SVAKO MOŽE BITI ŽRTVA
Krivično djelo
počinjeno
iz mržnje je
svako krivično
djelo
koje
je počinjeno
prema osobi
iz mržnje ili
predrasuda
zbog:
Invalidnosti
Rasnog ili
etničkog
porijekla
Religijskog
ili drugoog uvjerenja
Seksualne orijentacije
Seksualnog opredjeljenja
Ovakvo krivično djelo može biti
počinjeno prema osobi ili njenoj
imovini. Svako može biti žrtva ovog
zločina, a žrtva ne mora da bude član
grupe prema kojoj postoji mržnja ili
predrasuda počinitelja.
Incidenti počinjeni iz mržnje
Incidenti iz mržnje mogu djelovati
kao zločin onima koji ih trpe, a često
i eskaliraju u zločine ili napetosti u
zajednici. Zbog toga policija brine
o incidentima. Možete koristiti ovu
stranicu za prijavljivanje incidenata
počinjenih iz mržnje koji nisu krivična
djela. Policija može intervenisati
samo kad je zakon povrijeđen,
ali može djelovati preventivno
i pokušati spriječiti da incidenti
eskaliraju u nešto puno ozbiljnije.
Zašto
bi
trebalo
prijaviti
zločin
iz
mržnje?
Zločin iz mržnje i incidenti
izazvani mržnjom mogu povrijediti,
biti zbunjujući i zastrašujući.
Prijavljivanjem
krivičnih
djela
i incidenata izazvanih mržnjom
koji su se dogodili vama, možete
spriječiti da se ovi incidenti dogode
nekome drugom. Također ćete na taj
način pomoći policiji da razumije
razmjere zločina iz mržnje u vašem
lokalnom području i omogućiti im
da na vrijeme i efikasno djeluju.
Kako mogu prijaviti zločin iz mržnje?
Postoji nekoliko načina na koje
možete prijaviti zločin iz mržnje,
bilo da ste bili žrtva, svjedok ili se
prijavljujete u ime nekog drugog:
1.
U
hitnim
slučajevima
Nazovite
999
ili
112.
Ako ne možete razgovarati, sada
možete kontaktirati 999 hitne
službe putem SMS poruka sa
vašeg mobitela. Međutim, samo
ćete biti u mogućnosti koristiti ovu
uslugu ako ste registrirani za ovu
službu. Pogledajte http://www.
emergencysms web stranicu za
detalje.
2.
Kontaktirajte
policiju
S njima možete razgovarati u
povjerenju. Ne morate dati svoje
osobne podatke, ali budite svjesni
da istraga i mogućnost da počinitelj
bude priveden zavisi od toga da li
vas policija može kontaktirati ili ne.
Obratite se svojoj lokalnoj policiji,
bilo putem telefona ili posjetom
vašoj lokalnoj policijskoj stanici.
Detalji o tome kako da kontaktirate
lokalnu policiju mogu se naći na web
stranici http://localcrime.direct.gov.
uk/http
3. Online prijave
Možete prijaviti incidente i krivična
djela on-line pomoću informacija na
ovoj stranici http://report-it.org.uk/
your_police_force
4. Obrazac za prijavljivanje
Možete downloadirati formu za
prijavljivanje i poslati vašoj lokalnoj
policiji. Formu možete naći,
uključujući i jednostavniju verziju
na http://localcrime.direct.gov.uk/
stranici.
5. Prijave od treće strane
Lokalne agencije kao što su Zavod
za građanske savjete, lokalne
neprofitabilne organizacije i sl.
13
također mogu prijaviti incident u
vaše ime i pružiti savjet i podršku.
Stranica pod nazivom http://report-it.
org.uk/organisations_that_can_help
sadrži popis organizacija koje su u
mogućnosti da vam pomognu.
Stranica
http://www.stophateuk.
org
pruža
informacije
o
povjerljivim i nezavisnim službama
za
prijavljivanje
zločina
iz
mržnje u različitim područjima
Velike
Britanije,
uključujući
24-satnu
telefonsku
pomoć.
6.
Zaustaviti
zločin
Ako ne želite razgovarati s policijom
ili popunjavati formulare, još uvijek
možete prijaviti zločin iz mržnje i
pozivom na Crimestoppers 0800
555111 ili putem njihove web stranice
na www.crimestoppers-uk.org Ne
morate dati svoje ime i ono što kažete
ostaje povjerljivo. Poziv je besplatan.
Možete
dati
onoliko
ličnih
informacija koliko vi želite, ili čak
nikako. Međutim, imajte na umu:
Uz vaše podatke ... incident se
može istražiti u potpunosti i možete
dobiti uslugu koju zaslužujete i
potporu koja vam je potrebna.
Bez vaših podataka ... prijava će se
koristiti za praćenje događaja i osoba
koje su prijavljene kako bi se dobila
prava slika onoga što se događa.
Koje zločine mogu prijaviti?
Svi zločini iz mržnje i incidenti
iz mržnje se trebaju prijaviti, bilo
da ste vi bili žrtva, svjedok ili
prijavljujete u nečije drugo ime.
Ovi incidenti mogu uključivati​​
verbalno
zlostavljanje,
fizičko
zlostavljanje, nasilje u porodici,
uznemiravanje i materijalnu štetu.
Dodatne informacije o tome
šta možete prijaviti i kako
možete prijaviti nalaze se na
http://report-it.org.uk/
report_a_hate_crime
Prijavljivanje
terorističkih
i
ekstremističkih
materijala
Ukoliko znate da se “Internet koristi
od strane nekih ljudi za promicanje
terorizma i ekstremizma, možete
prijaviti teroristički i ekstremistički
sadržaj koji ste pronašli online, a
za koji mislite da je uvredljiv ili
protuzakonit. Za više informacija o
tome šta čini online sadržaj ilegalnim
i kako to prijaviti, molimo Vas da
posjetite http://www.direct.gov.uk/
reportingonlineterrorism
Srebrenica holocaust 1995-2011
8372... number of victims that is not final
BOSNO MOJA, SREBRENICE MATI...
DA SE NE ZABORAVI
Nakon toga riječima dobrodošlice obratila se gospođica Emina Gunić, koja je vodila program. Ona je u
svom uvodnom govoru istakla da “...je cijela Bosna i Hercegovina Srebrenica i da smo svi mi Srebrenica...”,
osvrnuvši se na nevina stradanja i žrtve protekloga rata. Srebrenica je sinonim stradanja, nasilne smrti
mnogobrojnih ljudi, među kojima i žena i djece.
Za dokumentarni dio priče o stradanju Srebreničana u zaštićnoj zoni
UN, pobrinuli su se bivši učenici
naše škole, gospodin Edin Dedović
i gospođica Emina Gunić. Moram
istaći da je veliki dio programa, te
vizuelna prezentacija Srebrenice bila
dvojezična (bosansko-engleska).
Veliko oduševljenje publike zaslužila
je gospođica Emina Gunić, pjevanjem prikladne ilahije, te Elma Gredelj
i Hana Buljko sa ilahijama “Šehidsko
mezarje” i “Nema te, babo”.
Bosanski pjesnici
“Ubi me prejaka riječ”, stihovi su jednog našeg pjesnika. Pjesnička riječ
ima veliku moć, ima ulogu mirotvorca i vida rane napaćenim dušama.
Kad zanijemi oružje koje nikada
dobro ne donosi, desi se riječ koja
ljude na pravi put želi da uputi. Svoju
ratnu i rodoljubivu poeziju govorili
su gospođe Semira Jakupović (Zapisano u kamenu), gospođa Jasna
Lemeš-Filipović (Nepoznati heroj) ,
te gospodin Idriz Saltagić (Suza).
U subotu, 2. jula
Svjetskog
Naša bivša učenica, gospođica
Cijela je Bosna Srebrenica
2011. godine
u
Saveza dijaspore Dženana Džonlić čitala je priču o
prostorijama Abbey centra, oku- gospodin Zaim Pašić se u svom svome sjećanju na Banju Luku i
pio se veliki broj naših građana kratkom govoru s bolom osvrnuo na Vrbas, koju je zbog ratnih zbivanja
da na dostojanstven način obilježi svoje ratno iskustvo i neobjektivnost morala napustiti kao mala djevojčica.
šesnaestogodišnjicu
srebreničke medija, te mnogih zemalja koje su To sjećanje na duga, bosanska ljeta,
tragedije. Ono što nas posebno raduje potkraj dvadesetog vijeka mirno kahvu u hladu grožđa, ljuljašku i zeje činjenica da je pored velike podrške gledale na masakr jednog naroda.
leni Vrbas, još uvijek je izmiješano
BHCUK, te BHCACB organiza- Nakon ovoga slijedio je pozdravni s nostalgičnim
sjećanjem na
cija, veliko učešće i pomoć pružilo govor predsjednika UK Networka izbjegličke kolone i dolazak u zemlju
Udruženje bosanskohercegovačke gospodina Mehe Jakupovića , koji se kiša i sivila.
omladine sa područja Londona, koje kratko nadovezao na prethodno izla- Digni se iz pepela, s mirisom ljilpredvodi gospođica Emina Gunić, ganje, te govorio o inicijativi Net- jana...
bivša učenica naše škole....
worka i ostalih organizacija da za- Program je završen nastupom hora
Intoniranje himne i dobrodošlica
jedno obilježe dvadesetogodišnjicu “Prve bh. dopunske škole” koji su
Program je započeo intoniranjem srebreničke tragedije.
imali odličan scenski nastup i ovaj
himne BiH na trubi, a u izvođenju Slijedio je govor gospođe Vedrane put pokazali da su “djeca naša voučenice
bh.
dopunske
škole Kovačević-Jalisi, predsjednice BH- jska najjača”. Obučeni u crno-bijelo
Hafse Jalisi. Nakon toga riječima CUK koja se gostima obratila kao koje simbolizuje žalost, ali i svjetlo
dobrodošlice obratila se gospođica su-organizator ovog veličanstvenog na kraju svake nade, sa svježim ljilEmina Gunić, koja je vodila pro- skupa.
janima u rukama, privukli su vegram. Ona je u svom uvodnom Gospođa Slavica Grozdanić, pred- liku pažnju svih prisutnih. Nakon
govoru istakla da “...je cijela Bosna stavnik Ambasade BiH, odazvala se “Srebreničkog inferna”, i “Samo da
i Hercegovina Srebrenica i da smo pozivu na ovaj skup. Žao nam je što rata ne bude”, na red je došla “Drasvi mi Srebrenica...”, osvrnuvši se na zbog zakašnjenja nije bilo prilike da ga moja BiH”. Pjevali su o voljenoj
nevina stradanja i žrtve protekloga se obrati našim posjetiocima, ali u zemlji, koja se nakon rata digla iz
rata. Srebrenica je sinonim stradanja, svakom slučaju hvala na posjeti.
pepela i dostojanstveno krenula na
nasilne smrti mnogobrojnih ljudi, I pored nastojanja organizatora da put ka novoj budućnosti.
među kojima i žena i djece. Prijedor, sve protekne u najboljem redu, film Nakon završetka pjesme, učenici
Sarajevo, Foča, Višegrad, Mostar i “Marš smrti” nije bio prikazan zbog naše škole su položili ljiljane ismnoga druga mjesta su samo mali tehničkih problema, te se zbog toga pod zastave BiH i na taj način odali
broj u ogromnom nizu onih koji su svima izvinjavamo.
počast žrtvama agresije na BiH.
pretrpjeli i ljudske i materijalne gu- Minuta šutnje za žrtve genocida
Dokumentarna izložba “Memorijalni
bitke.
Cjelokupan program sastojao se iz spomenici u BiH”
Nakon toga prisutnim se obratila nekoliko tematskih cjelina.
Moramo istaći i aktivnost naše omgospođa Bronween Handyside (Am- Za vjerski dio pobrinuo se Se- ladine kada je i vizuelna prezentacija
nesty International), koja već godi- din ef. Sahman. Minutom šutnje i u pitanju. Za dokumentarne postere
nama sa svojim prijateljima predvodi Fatihom odana je počast mrtvim pobrinuli su se gospođica Gunić
kampanju za Srebrenicu i osudu onih Srebreničanima, te svim nedužnim i njeni prijatelji. Škola je također
koji su počinili zločine. Predsjednik žrtvama protekloga rata.
predstavila dio svog materijala. Za
14
8372... number of victims that is not final
Srebrenica holocaust 1995-2011
BRENICA JULI
1995-JULI 2011.
pobrinuo se Adnan
Jakupović.
Za fotokopiranje
cjelokupnog materijala pobrinula
se gospođica Vahida Vukelić.
Tradicionalna jela
i bogata trpeza
Nakon završetka
programa slijedila
je prigodna zakuska pripremljena od
naših vrijednih volontera. Prisutni su
iskoristili ovu priliku da vide poznanike koje dugo
nisu imali priliku da vide, razmijene mišljenja
Sejdin Ef. Šahman i Emina Gunić
o
predstojećim
izradu pozivnice za komemoraciju,
godišnjim
odmorima
uz
dobre želje
pobrinuo se gospodin Amir Botonjić,
i
obećanje
da
se
vidimo
u
septembru.
a za vizuelnu prezentaciju SRENa kraju ovog teksta želim izraziti
riječi zahvalnosti svima onima koji
su učestvovali u organizovanju ove
komemoracije koja je bila mnogo
bolje posjećena nego prethodnih
godina.
VELIKO HVALA:
EMINA GUNIĆ, EDIN I NEDIM
DEDOVIĆ, AMIR BOTONJIĆ,
ADNAN JAKUPOVIĆ, DŽENANA
DŽONLIĆ, ANEL KUKAVICA,
BRONWEEN HANDYSIDE MEHO
JAKUPOVIĆ, ZAIM PAŠIĆ, SEDIN EF. SAHMAN, VEDRANA
KOVAČEVIĆ-JALISI,
SEMIRA
JAKUPOVIĆ, AHMET HADŽIĆ,
VAHIDA VUKELIĆ, DIJANA
IVANOVIĆ ITD.
Za pripremu naših jela pobrinule
su se porodice Zengin, Kulenović,
Buljko, Muratović, Gunić, Podrug, Jakupović, Salesević, Vukelić,
Kovačević-Jalisi i svima ostalim
koje zbog nedostatka informacija
možda nisam nabrojala.
Semira Jakupović
Službeno ratni zločinac
PERIŠIĆU 27 GODINA ZATVORA ZA TEROR U
SARAJEVU I SREBRENICI TE RAKETIRANJE ZAGREBA
Optužnica je teretila Perišića i da je
podržavao ubojstva, nehumana djela
i istrebljenja koje su pripadnici VRS
počinili u Srebrenici. No, Haaški
tribunal ga je oslobodio krivnje za
ova djela
Haaški sud proglasio je u utorak
bivšeg
načelnika
Generalštaba
Vojske Jugoslavije generala Momčila
Perišića krivim i osudio ga na kaznu
od 27 godina zatvora za pomoć i
podržavanje opsade i terora civila
u Sarajevu te zločina u Srebrenici,
kao i za propuste u kažnjavanju
potčinjenih zbog raketiranja Zagreba,
a oslobođen je odgovornosti za
zločin istrebljenja u Srebrenici.
Optužnica je naime teretila Perišića
da je podržavao ubojstva, nehumana
djela i istrebljenja koje su pripadnici
VRS počinili u Srebrenici. No,
Haaški tribunal ga je oslobodio
krivnje za ova djela.
Dokazi, prema odluci sudskog vijeća,
ne pokazuju van svake razumne
sumnje da je Perišić mogao predvidjeti
da će Vojska Republike Srpske izvesti
sistematsko istrebljenje u Srebrenici.
Vijeće je također utvrdilo da Perišić
nije imao efektivnu kontrolu ni nad
Ratkom Mladićem niti nekim drugim
oficirom 30. kadrovskog centra VRS,
a da je imao efektivnu kontrolu nad
oficirma Vojske Republike Srpske
krajine koja je raketirala Zagreb u
svibnju 1995.godine.
Čitajući presudu, Haaški sudac
1995., kao i da je pomagao dvogodišnji
topnički i snajperski teror stanovnika
Sarajeva u kojem su ubijene i ranjene
tisuće civila. Tužitelji su u završnim
riječima opisali Perišića kao osobu
koja je iz pozadine osigurala
logističke i materijalne pretpostavke
za etničko čišćenje i zločine koje su
provele snage bosanskih i hrvatskih
Srba u BiH i Hrvatskoj.
kazao je po pitanju raketiranja
Zagreba kako je Perišić osuđen
zbog zapovijedne odgovornosti,
odnosno zato jer je propustio
kazniti podređenike za ovaj zločin.
Haaško tužiteljstvo u završnim je
riječima u ožujku ove godine zatražilo
da se Perišića proglasi krivim i izrekne
kazna doživotnoga zatvora. Obrana
je tražila oslobađajuću presudu.
Generala
Perišića
optužnica
tereti u 13 točaka za pomaganje i
podržavanje zločina nad civilima
u BiH i Hrvatskoj, od čega se četiri
točke odnose na raketiranje Zagreba
višecjevnim
raketnim
bacačem
Orkanom 2. i 3. svibnja 1995. u
kojem je poginulo najmanje sedam,
a ranjeno je najmanje 194 civila, te
na propuste u kažnjavanju počinitelja
toga napada. Tužiteljstvo ga tereti da
je pomagao i podržavao snage koje su
izvršile masakr tisuća muslimanskih
muškaraca u Srebrenici u srpnju
15
On je bio jedna od najvažnijih osoba
u SR Jugoslaviji koje su provodile
državnu politiku potpore snagama
bosanskih i hrvatskih Srba iako je
znao kakve su im namjere prema
nesrpskom stanovništvu u BiH i
Hrvatskoj, poručili su tužitelji koji
su ga opisali kao "ratnika iz sjene"
koji se skrivao iza tvrdnji službenog
Beograda da SRJ nije sudjelovala
u sukobu. Na njegovu suđenju
kao dokazi su uvedeni zapisnici sa
sjednica Vrhovnog savjeta obrane
održanih nakon Oluje koji pokazuju
da uzrok masovnog odlaska lokalnih
Srba nije bio topnički napad hrvatskih
snaga na civile, kako je to utvrdilo
prvostupanjsko vijeće u presudi
Gotovina - Markač nego odluka
lokalnog vodstva u tzv. krajini.
Te dokaze od službenog Beograda
sada potražuju obrane generala
Ante Gotovine i Mladena Markača.
Perišić je u pritvor haaškoga suda
dobrovoljno stigao 7. ožujka 2005.
godine, a do početka suđenja 2.
listopada 2008. godine, vrijeme je
proveo na privremenoj slobodi.
Srebrenica holocaust 1995-2011
8372... number of victims that is not final
Birmingham-Obilježavanje genocida
OPROŠTAJ DA, ZABORAV NE
Nema pomirenja bez pravde. Ni
pravde bez istine. Zločin i kazna
idu zajedno. Samo pravda vodi
ka svjetlijoj budućnosti cijeloga
svijeta, neke su od poruka koje
su se mogle čuti na julskom
obilježavanju godišnjice genocida
nad Bošnjacima Srebrenice, koji
je uz prisustvo naših građana i
njihovih engleskih prijatelja održan
u Bosanskoj kući u Birminghamu.
Među publikom dosta engleza
Emotivno uvodno izlaganje i
podsjećanje na ovaj strašni genocid
održali su menadžer Bosanske kuće
Anes Cerić i predsjednik lokalne
bosanskohercegovačke asocijacije
za Birmingham Edin Hromadžić.
Kompletan program koji se održavao
na engleskom jeziku bio je namijenjen
domaćoj javnosti - Englezima koji
jednostavno nisu toliko upoznati sa
strašnim dešavanjima oko zastićene
zone UN.
Poslije sinoćnjeg programa i
prikazivanja filma "March of DeathMarš smrti", te ratne drame "'The
Boy who said nothing- Dječak koji
nije rekao ništa",
koju su takođe na engleskom jeziku
izveli naš glumac Mirsad Solaković i
njegov engleski kolega Gregg Hobbs,
dosta uplakanih lica u Bosanskoj
kući samo za sebe je sve reklo. Film
i predstava su bili potresni, a naši
engleski gosti su uz dozu nevjerice
i uz puno goričine ustvrdili da im je
tek sada jasno sa kakvom razmjerom
zločina žive Bošnjaci i njihovi
dželati. U tom smislu Mark Taylor
nam je predložio da prema uzoru na
britanske televizije koje redovno
svake sedmice prikazuju neke od
nacističkih zločina slično urade i
naše TV kuće u BiH, koje će na taj
način spriječiti da se zaboravi ovaj
strašni genocid nad Bošnjacima
Srebrenice. Jednostavno, njegova
poruka je "Morate stalno pričati šta
vam se desilo, jer ako prestanete i
zaboravite, desiće vam se to ponovo.
Oproštaj da, ali zaborav NE"
Greg Hobs i Mirsad Solaković
16
Haberi iz Asocijacija
Vrijedan član bh. zajednice u Londonu
NETWORKOV
NAJBOLJI KUHAR MEĐU SEKRETARIMA
INFORMACIONI CENTAR
Kada u BHCAC dođu gosti sa strane ili naši članovi da obilježe neki neki
značajan datum ili događaj, onda naš sekretar Zlatan zasuče rukave i priprema
sve same specijalitete
Tel: 0121 772 3052,
Fax:0121 773 3861
Volonter koji je uvijek
spreman da pomogne
svojoj organizaciji, ali i
svima kojima je pomoć
potrebna, zaposlen je kao
šef kuhinje u Francuskom
restoranu u Londonu.
Vrlo je zauzet, ali nađe
slobodnog vremena za
volonterski rad.
ADRESA:
BOSNIA i HERZEGOVINA
UK NETWORK,
Bosnia House
36 Medley Road,
Greet
Birmingham
B11 2NE
Nakon završetka rata u BiH
i nakon učešća u armiji BiH,
dolazi u London i odabire
školu za kuhare koju
uspješno završava. Počinje
raditi kao kuhar i sa svojom
suprugom Eminom odgaja
dvoje djece koja završavaju
fakultete. Zlatan postaje
majstor kuhinje.
Kada u BHCAC dođu gosti
sa strane ili naši članovi
da
obilježe neki neki
značajan datum ili događaj, onda
naš sekretar Zlatan zasuče rukave
i priprema sve same specijalitete.
Zbog tih specijaliteta u restoran gdje
on sprema večere dolazi klijentela i
iz drugog dijela Londona.
Zlatan je Visočanin, a znamo da je
Visoko osim piramida pozanato i po
dimljenom mesu i naravno prženoj
Email:
[email protected]
www.bhuknetwork.org
HABER
Zlatan Kapetanović
kafi.
Ovom prilikom želim pozvati sve
naše sunarodnjake da se priključe
volonterskom radu i da se ugledaju
na Zlatana Kapetanovića koji je
svojim radom doprinjeo prikupljanju
sredstava za pomoć oboljelim kao i
onima sa lošim imovinskim stanjem
u našoj domovini Bosni i Hercegovini.
Zlatan vam poklanja recept
•
Izdavač: BiH UK Network,
Bosnia House
36 Medley Road, Greet
Birmingham B11 2NE
Tel: 0121 772 3052,
Fax:0121 773 3861
Email: [email protected]
www.bhuknetwork.org
•
Glavni urednik: Namik
Alimajstorović
[email protected]
•
Redakcija: Anes Cerić, Idriz
Kadunić, Zaim Pašić, Višnja
Galijašević
•
Stalna saradnja: Zijad Bećirević
(SAD), Dr Zdenka Besara, Muhamed Širanović, Haris Halilović
(Njemačka), Faruk Tičić, Meho
i Semira Jakupović, Senadin
Selimić, Mišo Marić, Vesna
Ružička.
•
Štamparija: Bosanska kuća, Birmingham
Mus od bijele čokolade za 6 osoba
250 g bijele čokolade izlomljene
u sitne komadiće
1dcl mlijeka
3dcl double cream
1 kašika ružine vode
2 bjelanca
115 g crne čokolade za kuhanje
Priprema:
1. Staviti bijelu čokoladu i mlijeko
u posudu i lagano ugrijati dok
se čokolada ne rastopi, a onda
promiješati i ostaviti da se ohladi.
2.
Stavite
double
cream
i ružinu vodu u posebnu
posudu i mikserom umutite
dok ne postane čvrsta masa.
3. U posebnu posudu umutiti
bjelanca u sniježno bijelu masu.
Lagano umiješajte umućeni
double cream u ohlađenu bijelu
čokoladu i mlijeko, a zatim u sve
to umiješajte snijeg od bjelanca. Sipajte mus u 6 malih čaša, pokrijte
i ostavite preko noći u frižideru.
Rastopite crnu čokoladu i sipajte
na ohlađeni mus. Ponovo
ostavite da se čokolada stvrdne i
onda servirajte.
•
[email protected] Bosnia & Herzegovina
UK Network
17
Haberi iz Asocijacija
Uspješna povratnička priča Alme Ferović
“ZBOGOM
LONDON - WELCOME SARAJEVO”
Pjesma o Emini koja me familijarno veže s obzirom da se radi o mojoj praneni me uvela na Akademiju i
neograničen broj puta sam je izvodila na raznim mjestima i povodima. To je pjesma koja mi daje snagu, koju
beskrajno volim i prema kojoj osjećam veliku odgovornos
U bosanskohercegovačkoj dijaspori
najčešće se može čuti rečenica "vratio bih se kada bi bilo ovo ili ono..."
Da se nije tako "strašno" vratiti u
rodni grad, potvrđuje primjer sopranistice Alme Ferović iz Sarajeva,
koja je u Londonu ostvarila zavidnu
umjetničku karijeru i ipak zbog porodice, prijatelja i daljeg napredovanja odlučila reći "zbogom London - Welcome Sarajevo".
Prije desetak godina na londonskoj
sceni pojavila se mlada umjetnica,
sopranistica Alma Ferović. Postavili
smo joj nekoliko pitanja.
Možete li našim čitaocima reći
o Vašoj sklonosti za muziku,
školovanju u BiH i naravno daljem
usavršavanju u UK.
Od malih nogu osjećam veliku ljubav prema muzici jer sam i
odrasla u apsolutno muzičkoj porodici i to je za mene bio prirodan
i jedini put kada je riječ o mom
školovanju i životnom opredjeljenju.
Dakle, krenula sam u prvo u nižu,
potom u srednju muzičku školu, a
onda i na Muzičku akademiju u Sarajevu. Uvijek sam bila članica horova
i jako sam voljela pjevanje, ali kako
se nisam vidjela na Odsjeku za opersko pjevanje, odlučila sam da svoju
vještinu razvijam na Royal Academy
of Music i Odsjeku za muzički teatar, što me od djetinjstva privlačilo.
Sjećam se da sam tokom ratnih godina u Sarajevu, kada bi došla struja,
nanovo preslušavala songove iz nekoliko mjuzikla i to je bila moja tiha
patnja. Imala sam san i veliku želju
da jednog dana budem dio scene
West Enda u Londonu i stanem na
Natup u Londonu
pozorišne daske u nekom mjuziklu.
Presudna je bila 2002. godina, jer sam
aplicirala na spomenutu akademiju i
na moju veliku sreću dobila mjesto
na postiplomskom studiju upravo na
Odsjeku za muzički teatar, gdje sam
se školovala do sredine 2004. godine
kada sam magistrirala.
Mnogi naši čitaoci Vaše ime
odmah vežu za prelijepo izvođenje
legendarne Emine. Međutim, na londonskoj sceni ostavili ste dubok trag.
Možete li nam malo više reći o karijeri koju ste ostvarili u Londonu.
Pjesma o Emini koja me
familijarno veže s obzirom da se
radi o mojoj praneni me uvela na
Akademiju i neograničen broj puta
sam je izvodila na raznim mjestima i
povodima. To je pjesma koja mi daje
snagu, koju beskrajno volim i prema
kojoj osjećam veliku odgovornost.
Često kažem da dugujem jedan novi
aranžman iste pjesme u mojoj interpretaciji koji treba ostati za neke
druge generacije.
Kada je riječ o karijeri, sve je išlo
veoma brzim koracima kada pogledam unazad, iako mi se u tom periodu činilo da će moja želja i san
možda morati sačekati neko drugo
vrijeme. Život u Londonu me naučio
da se borim kako za sebe, tako i za
svoje mjesto u branši što nije nimalo
lako, posebno strancima. Dakle, još
tokom studija sam počela da radim
na pripremi muzike za mjuzikl Lord
of the Rings (Gospodar prstenova)
u kojem sam tri godine nakon zaigrala i glavnu ulogu. To je uistinu
bilo ostvarenje svega što sam željela,
posebno jer se radilo o najvećoj
18
predstavi u historiji mjuzikla u West
Endu u Londonu, kao i najljepšem
pozorištu Theatre Royal Drury Lane,
kojeg sam od prve posjete Londonu
upamtila. Ponekad se pitam kako je
sve to uopće bilo moguće, ali trud i
rad se definitivno i uvijek isplate i
sada shvatam da sam uz mnogo sreće
ipak svojim postupcima učinila da
se sve dogodi. Pored ovog u zadnjih
desetak godina sam mnogo putovala
i sarađivala sa svjetskim umjetnicima među kojima su i A.R.Rahman,
dvosturki dobitnik Oscara, i Elton
John, te radila muziku za mnoge filmove i predstave.
Kako ste se iznenada pojavili na ovdašnjoj sceni, tako ste i otišli,
odnosno vratili se u Sarajevo. Koji su
razlozi povratka u domovinu i da li
ste se bojali tog povratka.
Uvijek kažem da nikad
nisam otišla pa se onda nisam morala ni vraćati. Naime, jedno vrijeme
sam fizički bila više prisutna u Londonu, ali sam gotovo svaki slobodan trenutak bila u Sarajevu i radila,
a sad je samo malo drugačije. Radi
porodičnih okolnosti trenutno sam u
Sarajevu, ali se upravo spremam na
daleki poslovni put, koji je vezan za
bollywoodski film Rockstar, koji će
veoma brzo imati svoju premijeru u
Indiji.
Uvijek sam imala želju da sve što
sam naučila prenesem u BiH i to
je počelo 2008. godine kada sam
pozvana da predajem na Muzičkoj
akademiji u Sarajevu, gdje sam
i danas angažovana na predmetu
Muzičko-scenski projekti i radim sa
mladim studentima koji jako vole
oblast muzičkog teatra. U BiH nema-
Haberi iz Asocijacija
rice Anne-Marie Speed koja je sada
već jako poznata u Londonu kao
vokalni trener na serijalu X-factor.
Dakle, ovo je veliki korak, ali nakon četiri godine rada pri Muzičkoj
akademiji i mnogim projektima koji
su zaživjeli, mislim da je vrijeme da
idemo na nešto ozbiljnije. Upis je u
toku i javljaju nam se mnogi kandidati, tako da veoma brzo krećemo
sa prvom generacijom. Za sve informacije o školama svi zainteresovani
nam mogu pisati na [email protected], a
pojedinosti o školama, aktivnostima
i predavačima dostupne su na našem
sajtu www.mtm.ba
Kuriozitet iMTMa je da smo napravili i dvije radiostanice i to Cabaret i
Party radio, što znači da nas samo
jednim klikom na našem webu mogu
slušati svi ljudi u dijaspori. Tu ćemo
pored muzike iz mjuzikla i house
hitova dati i naše reklame, odnosno
predstavljati studentske projekte.
Ovo je do sada velika novina koju
nudimo u okviru iMTM servisa,
odnosno komercijalnih usluga za klijente.
mo ovu platformu i
zalažem se da je ubrzo
dobijemo.
Alma Ferović (u sredini)
Nakon povratka niste baš
sjedili skrštenih ruku. Uključili ste
se u javni život Bosne i Hercegovine. Recite nam nešto više o tome.
Radeći svoj posao u
Muzičkoj akademiji javila mi se
želja da se napravi interdisciplinarni
studij između umjetničkih akademija
u Sarajevu, jer Odsjek za muzički
teatar ne postoji nigdje ni u regiji, a
smatram da je potreban i da bi obogatio edukaciju u svakom smislu.
Kako to nije bilo brzo moguće uraditi, odlučila sam da otvorim In-
stitut za muziku,
teatar i multimediju
(iMTM), pri kojem će djelovati škole
za muzički teatar i Jazz, ali i struke
koje obuhvata multimedija jer ni u
ovom segmentu nemamo specijalizirane škole, recimo za muzičke
urednike, Dj-ing, muzičku produkciju i slično. Želimo ponuditi našim
ljudima mogućnost edukacije u savremenom okruženju i metodama
predavanja koje nas spajaju sa svijetom. Smješteni u najsavremenijoj
zgradi u ovom dijelu Evrope, u Avaz
Twist Toweru, na Institutu ćemo
angažovati naše kadrove koji su se
školovali i radili u inozemstvu, ali i
strane stučnjake od kojih su neki već
gostovali u BiH, poput moje profeso-
HABER
PRETPLATNI KUPON
IME..................................................................................................
PREZIME.......................................................................................
ADRESA........................................................................................
........................................................................................
TEL:..............................................................................................
GODIŠNJA PRETPLATA IZNOSI £10
Ček naznačiti na: BH UK Network
Molimo da ovaj kupon zajedno sa čekom pošaljete na adresu:
BH UK NETWORK, Bosnia House, 36 Medley Road,
Birmingham , B11 2NE
19
Tokom proteklih godina oformila
sam i ansambl Cabaret, grupu mladih talentovanih djevojaka, bivših
studentica Akademije koje sada već
profesionalno nastupaju izvodeći
odlomke iz svjetskih mjuzikla. Ponosna sam kada ih gledam, jer u njima
prepoznajem svoju ljubav prema
onom što radim.
Također je značajno spomenuti da su
ove djevojke u stalnoj postavi i našeg
prvog bh. kabarea Ja, mahaluša u
Kamernom teatru '55, gdje svaki
mjesec plijene pažnju publike plesom i pjesmom.
Kakvi su dalji planovi Alme Ferović
Prvenstveno se posvećujem etabliranju Instituta koji želim da preraste
u visokoškolsku ustanovu i postane
regionalni centar koji će proizvoditi
vrijedne kadrove, koji će onda prirodno stvoriti kadrovske predispozicije za prvi pravi mjuzikl u BiH.
Što se tiče mojih daljih aktivnosti
nakon spomenute premijere filma
u Indiji, nastavljam saradnju sa oscarovcem Rahmanom na nekom
drugom filmskom projektu, a također
ću snimati i pjesmu sa velikim
umjetnikom, pjevačem Shankarom
Mahadevanom za još jedno filmsko
ostvarenje.
S obzirom da više nemam žarku
želju, a ni vremena za pozorišne
angažmane koji nerijetko traju godinu dana i gdje ste vezani strogim
ugovorima, posvećujem se studijskom radu i koncertnim aktivnostima, ali sve češće i komponovanju, s
obzirom da sam nedavno komponovala muziku za dokumentarni film
"Heroj našeg doba", koja je dobila
sjajne kritike.
Haberi iz Asocijacija
U prostorijama Bosanskohercegovačkog savjetodavnog centra u Londonu
ODRŽANA IZLOŽBA NAKITA
Kurs bižuterije je u svojim prostorijama na opštini Brent, BHCAC organizovao u saradnji sa BACES-om (Brent Adult
and Community Education Service); ukupno je održano četrnaest časova u trajanju od po dva sata.
U utorak, 25. oktobra, u prostorijama BHCAC na Willesden’u
održana je izložba nakita koji su
napravile Bosanke iz Londona na
kursu bižuterije, koji je BHCAC organizovao tokom proljeća. Izloženi
su najljepši i najuspjeliji primjerci
nastali tokom ove aktivnosti koja
se pokazala kao izuzetno popularna
među našim ženama. Ukupno je
dvanaest žena, korisnica usluga BHCAC, uzelo učešća na ovom kursu
koji je trajao od kraja januara do
početka maja i koji se pokazao kao
najuspješniji kurs u organizaciji BHCAC u prethodnoj školskoj godini.
Podsjetimo, kurs bižuterije je u svojim prostorijama na opštini Brent,
BHCAC organizovao u saradnji sa
BACES-om (Brent Adult and Community Education Service); ukupno
je održano četrnaest časova u trajanju
od po dva sata.
Prisutne su bile sve polaznice kursa,
profesionalni radnici i članovi upravnog komiteta BHCAC, te brojni gosti,
od kojih su najznačajniji Councillor
Sing, gospodin Mensur Jusić, sekretar ambasade BiH u Londonu, gospodin Meho Jakupović, predsjednik
BiH UK Networka, gospođa Vedrana
Kovačević Jelisi, predsjednica BiH
Community UK. Nakon pozdravne
riječi g-dina Zaima Pašića, predsednika BHCAC, kraći govor o kursu i
njegovom značaju održao je Perica
Hadži-Jovančić, profesionalni radnik BHCAC na Willesdenu. Zatim
je g-đa Lora Bredšo Hip, učiteljica
na kursu, uručila poklone svakoj od
prisutnih polaznica kursa. U pitanju
je bio originalni komad nakita koji
je Lora, i sama renomirani dizajner
nakita, napravila specijalno za ovu
priliku, inspirisana tromjesečnim
druženjem sa bosanskim ženama.
Čemu je ovaj kurs pozitivno doprinjeo kod žena koje su ga pohađale? Ne
treba da pominjemo da su problemi
sa kojima se često suočavaju starije
osobe i osobe sa invaliditetom iz
bosanske zajednice u Londonu isti
kao i problemi koje imaju penzioneri i osobe sa invaliditetom iz većine
drugih zajednica nacionalnih manjina. To su izolacija, osjećaj usamljenosti i nedostatak komunikacije sa
okolinom usljed nedovoljnog znanja
engleskog jezika. Sve ovo dovodi
do slabe integracije u širu zajednicu, kao i do ugrožavanja psihičkog
Svečano otvaranje
zdravlja pojedinaca. Zbog toga su
aktivnosti koje BHCAC organizuje
za svoje korisnike usmjerene upravo
na rješavanju ovih problema, tako
jim rezultatima, možemo slobodno
da se pohvalimo, odgovorila je na
sve zadatke i ciljeve koje BHCAC
stalno postavlja. Naime, kada smo
Tradicija i kultura
što se trudimo da utičemo na naše
korisnike da vode aktivniji društveni
život. Ovaj kurs bižuterije je bio upravo jedna takva aktivnost i po svo-
20
za potrebe sopstvenog monitoringa
napravili anketu među našim korisnicama koje su bile redovne na kursu
i postavili im pitanje koja je najveća
Haberi iz Asocijacija
nim vještinama’ (na engleskom
“transferable skills”). Kada se efektima druženja i sticanja novih vještina
doda još i originalnost i maštovitost
u dizajnu, dobijamo jedan izuzetno
uspješan kurs, korisno provedeno
vrijeme i adekvatno utrošena materijalna sredstva; a to je upravo ono
što fanderi žele da vide! U izradi
bižuterije za ovu izuzetnu izložbu su
učestvovale: Envera Rušidović, Hasnija Majdanac, Ismeta Velić, Hajrija
Dedić, Ismeta Trozić, Fikreta Avdić,
Fata Mujčinović, Mina Miftari,
Rasima Nasić, Behija Džonlić, Enisa
Medić i Mirheta Radovanović.
S.T.
VAPAJ MAJKE
Napustila djeca majku,
a ona ih željno čeka
u daljinu gledajući,
put tuđine, put daleka.
Priznanje najboljima
Nema djece na vidiku.
Tek ponekad neko svrati,
s majkom na tren zagrli se,
progovori, pa se vrati.
Ipak, nada majku drži,
(samo nada, drugo ništa),
da će jednom djeca doći
i ostati kraj ognjišta.
Jer bez djece – ko je majka?
Niko! Ništa! Tek praznina.
„Vratite se, djeco moja!“,
vapi majka – Posavina.
Ivo Kobaš
Odlični eksponati
korist koju od kursa imaju, gotovo
jednoglasan odgovor je bio da je to
izuzetno terapeutsko dejstvo koje
su časovi imali na njihovo psihičko
zdravlje.
Pored toga treba imati na umu i
praktičnu korist od ovakvih aktivnosti. Veoma često organizacije
poput BHCAC imaju aktivnosti koje
se na kraju svedu samo na druženje
članova, bez većih praktičnih koristi.
Iako jeste bitno obezbijediti što više
prilika za međusobna druženja korisnika, čime se smanjuje osjećaj usamljenosti i nikako ne treba potcijeniti
socijalni značaj društvenih klubova,
smatramo da je šteta ne iskoristiti
potencijal i kreativnost koji se kriju
u svakom pojedincu, bez obzira na
pol, uzrast ili prethodno obrazovanje.
Ako kao konkretan primjer uzmemo
upravo ovu pomenutu aktivnost –
kurs bižuterije za korisnice usluga
BHCAC, ne možemo a da ne primijetimo izuzetnu prilagodljivost koju
su naše žene iskazale, iako se nikada
ranije nisu bavile ovom tehnikom.
Uz to, očigledno je da je iskustvo u
raznim tehnikama ručnog rada kojima su Bosanke izuzetno vične, dosta
pomoglo da se lako naviknu na nove
tehnike pravljenja ogrlica, narukvica,
broševa i ukosnica. U sociologiji se
takve sposobnosti nazivaju ‘prenos-
21
CIJENA OGLASA U
HABERU
1/16 Strane £25
1/18 Strane £40
1/4 Strane £65
1/2 Strane £100
1/1 Strana £200
Oglasi na web stranici £30
Oglasi na kolornim stranicama skuplji su za 50% od gore
navedenih cijena
Haberi iz Asocijacija
BH Asocijacija Derby
BOGATE AKTIVNOSTI
da treniraju dobit će i šansu da
nastupe na pirredbi i pokažu šta su
naučili u proteklom periodu. Inače,
ovaj susret osim druženja sa našom
djecom iz drugih londonskih škola,
iskoristiće se i za turistički obilazak
Londona.
ASOCIJACIJA DOBILA DVA GRANTA
NOVAC ZA UNAPREĐENJE RADA
Bosanskohercegovačka asocijacija iz
Derbija u proteklom periodu dobila
je dva veoma značajna granta koja će
itekako unaprijediti rad Asocijacije.
Prvo je opština Derby dodijelila
grant u iznosu od £75,000 koji će
se realizovati u naredne tri godine,
a projekat nosi naslov “One Stop
Shop”. Cilj Asocijacije je da pomogne
svim osobama koje traže azil u Velikoj
Britaniji kao i socijalno ugoženim
ljudima koje nemaju osnovne uslove
za život.Uz pomoć ovog novca i uz
korištenje prethodnih fondova u
ovom centru otvoriće se još tri radna
mjesta sa pola radnog vremena.
Nakon toga uspješnom se pokazala
i aplikacija koja je upućena BBC
Children in Needa gdje je Asocijaciji
u Derbiju dodijeljen grant u iznosu
od £22,500 za naredni trogodišnji
period. Novac je namijenjen za
djelimično finansiranje predškolske
grupe koja djeluje u Udruženju i
dopunske
bosanskohercegovačke
škole. Ovom donacijom ne mogu se
pokriti svi troškovi ovih projekata
pa će se i dalje tražiti mogućnosti
dodatnog finansiranja.
TRENINZI
UBOSANSKOHERCEGOVAČKOM
UDRUŽENJU DERBY
Svi koji žele da budu birani
na predstojećim izborima Bh.
Udruženja trebaju da popune izjavu
Zbog velikog broja volontera u
Bosanskohercegovačkoj
zajednici
Derby koji
su zainteresirani i
da volontiraju i da unapređuju
svoja
znanja
i
iskustva,
Bosanskohercegovačko udruženje
Derby organizuje razne treninge za
volontere i zaposlene.
PRIPREME ZA PREDSTOJEĆE
IZBORE U BH. UDRUŽENJU DERBY
PRILIKA ZA SVAKOGA
Izbori i sagledavanje dosadašnjeg
rada u Bosanskohercegovačkom
udruženju Derby 2011.
su
najbolja prilika da pokažete da ste
zainteresirani za opstanak i rad
Udruženja, kao i da vas interesuje
koja su vaša prava u pogledu
daljeg rada i kvalitetnijeg pružanja
usluga onima kojima su te usluge
neophodne.
. Vaše pravo na članstvo u Bh.
udruženju i uticaj na dalji razvoj i
upravljanje
· Pravo na jednakopravne usluge koje
pruža naše bh. udruženje—Chairty
. Pravo da budete birani i da birate
one koji će najbolje predstavljati
vaše interese u Bh. udruženju
· Punopravnim članstvom vi
dokazujete da želite ovom udruženju
bolji i brži napredak i da traje i poslije
vas.
o prihvatanju kandidature (obrazac u
Bh. asocijaciji). Ako ste zainteresirani
da budete birani u Upravni odbor
bh. udruženja, potražite obrazac
nominacije telefonom ili posjetom u
Bh. centar, i isti će vam biti dostavljen
na ruke ili poštom, a upute se nalaze
na obrascu. Više detalja na našoj
Web stranici: bihcommunityderby.
co.uk ili telefon; 01332294436.
FOLKLORNA GRUPA “BOSANSKI
BISERI” DERBY
Folklorna grupa “Bosanski biseri”
nastavlja sa stalnim aktivnostima, a
nedavno je uslijedio poziv za nastup
iz Londona. Naime, 13. novembra
djeca koja su redovno dolazila
22
Profesionalni trener iz Nottinghama
će održati nove treninge u novembru
2011. Svi zainteresovani trebaju
da se registruju usmeno na telefon
Ahmed Gopo: 01332 294-436 ili
popunjavanjem obrasca:
TRENING: VOLUNTEER CONDUCT
IN VOLUNTEER SECTOR,
DATUM I VRIJEME: PONEDJELJAK
07. NOVEMBAR 2011., ADRESA: 3536 QUEEN STREET, DERBY, DE1 3DS
Novi volonteri u
Bosanskohercegovačkom udruženju
U Bosanskohercegovačku zajednicu
dolaze mnogi da volontiraju da bi
Haberi iz Asocijacija
stekli novo iskustvo.
Naravno, oni koji dođu
mogu da upoznaju naše
udruženje i rad u njemu.
Znamo da je radno
iskustvo neophodno za
nalaženje i zasnivanje
novoga posla. U naše
udruženje dolazi sve više
i više volontera iz drugih
zajednica, a jedan od
njih je Rahina Majid.
Ona će volontirati
utorkom, četvrtkom i
svaki drugi ponedjeljak
na recepciji Centra,
što će joj vjerovatno
omogućiti da nađe
željeni plaćeni posao.
Prije nje su volontirali
Tabasum Iqbal koja
sada radi na recepciji u
NHS , zatim Rafah Azam
takođe radi u Asda.
Bosanskohercegovačkoj asocijaciji
Derby. Informaciju više dao nam je
rukovodilac projekta Ferid Kevrić:
Zapažanja jednog od klijenata
“ Z a h v a l j u j e m
Bosanskohercegovačkoj asocijaciji
za svu pomoć koju nam pruža do
sada u zadnjih nekoliko godina.
Puno nam znači i zapošljavanje
“Outreach Workera” koji nas
redovno obilazi, rješava nekolicinu
naših problema, obavlja telefonske
razgovore za nas i sve ostalo što
se može uraditi i da mi ne bismo
morali ići u mnoge ustanove i stajati
u redu.
Smisao i korist volontiranja jeste da
se stekne novo iskustvo. Složit ćete
se da uz dodatak radnog iskustva
na CV lakše i jednostavnije se
nađe posao jer je uspostavljen
takav sistem u ovoj zemlji. Svaka
organizacija želi radnika koji je već
obučen, jer isplati tranirati ljude za
određeni posao. Nadam se da, ćemo
mi prepoznati stvarnost prije drugih
i prihvatiti potencijal koji nudi bh.
zajednica –Derby,
POSJETA NA KUĆNOM PRAGU
U
sklopu
stalnih
aktivnosti
profesionalnih radnika već dvije
godine “Outreach Work” ( “Posjeta
na kućnom pragu”)
postoji u
Puno se udobnije i ljepše osjećamo
kada nas posjeti osoba koja govori
naš jezik i s kojom nemam nikakvih
problema u komunikaciji. Mislim
da nismo ni svjesni koliko nam
znači naša asocijacija i pomoć
koju dobijamo od nje. Mnogi
gradovi u Engleskoj u kojoj žive
Bosanci nemaju čak ni svoj klub,
a mi trebamo biti zahvalni što ga
imamo i što se mnogi trude da taj
klub opstane i pruži pomoć našim
građanima (iako neki kažu da im nije
potrebna pomoć od strane kluba,
nekada ipak dođu u situaciju kada
se nađu na vratima asocijacije).
Meni klub treba.” Lijepo je što
postoje sve te naše aktivnosti i što
se stari i bolesni ipak nisu zaboravili
i zanemarili od naše asocijacije u
Derby.
Hvala vam!
“ Sve se više i više dokazuje kako je
ta pomoć potrebna našim starijim i
bolesnim građanima. Nekima treba
pomoći u prevođenju, popunjavanju
nekih kratkih formi, obavljanju
telefonskih poziva u vezi penzije,
rente, državne takse, invalidnine itd.
A nekima je potreban samo razgovor.
Ljudi su se povukli i sve manje izlaze,
slabo se druže. Razlog su bolest,
manja pokretljivost,a ima ih koji
jednostavno vole biti isključivo u
svom kutku.Nekome je potrebno
društvo id a razmijene koju riječ
bar u 15 dana. Djeca od tih ljudi su
odrasla i imaju svoje obaveze, pa ne
stignu do svojih starijih rođaka. Onda
mnogi bh. Građani potrtaže našu
pomoć, a Asocijacija nađe načina d
aim izađe u susret.
Redovno obilazimo i pomažemo
našim ljudima, pa nekad se desi i
poslije radnog vremena da se napravi
posjeta i obavi što treba. Nekada
zbog više poziva i brojnih obaveza
posjetu stignemno da obavimo tek u
prtedvečerje. Za hitan slučaj vrijeme
nije bitno, važno je odazvati se na
poziv. Trudimo se što više možemo
da uradimo i budemo korektni
prema našim starijim i bolesnim. Oni
su nama jako bitni i zaslužuju svu
pomoć koju im mi možemo pružiti.
U narednim sedmicama planiramo
okupljanje i druženje naših starijih u
našim prostorijama u Bh. Centru, što
znači da će biti jednom sedmično
ili možda jednom u 15 dana. Družiti
se treba da se razmijeni koja riječ uz
kafu, čaj, sok pa i kolače.”
F.K.
P.P.
23
Haberi iz Asocijacija
Posjeta hafiza Bugarija Velikoj Britaniji
BOŠNJACI TREBAJU ISKORISTITI BLAGODATI
KOJE SU IM DOSTUPNE
U prostorijama PKWA (Pakistan & Kashmir Welfare Association), zajednici West Yorkshire. Prelijepo
druženje tog nedeljnog poslijepodneva svjedoče i brojni gosti koji su stigli iz raznih gradova: Londona, Manchestera, Birminghama, York
Hafiz Sulejman Burazveselili, ali i pustili
gari je 8. septembra
pokoju suzu. .
2011.g. doputovao u
Veliku Britaniju gdje
Nakon posjete Birmingsu ga na aerodromu u
hamu, hafiz Bugari je
Manchesteru dočekali
te subote poslije podne
predsjednik Hilala Refik
otputovao u Derby, gdje
Omerbegović i sekretar
ga je dočekao džemat
Hilala Riad Terzić. HafiDerby na čelu sa Ahmezov dolazak na aerodrom
dom ef. Gopom i Ahmeje popraćen i kratkim
dom ef. Ćatom. Poslije
susretom sa dijamanklanjanja podne namaza,
tom bosanskog fuduvaženi gost je održao
bala Edinom Džekom.
predavanje
gdje
je
Hafiz Bugari se iste
oduševio sve prisutne.
večeri, u četvrtak, sasNakon ručka i ikindije
tao sa članovima Hilala
namaza, hafiz je zajedno
u restoranu “Mumtaz”
sa clanovima Hilala otu Leedsu, gdje se naputovao u Leeds Grand
kon zajedničke večere
Mosque u Leedsu gdje
obratio prisutnima sa
se sastao sa imamom
kratkim napomenama
i
hatibom
džamije
koje su bile usmejerene
Seih Tahirom, porijekka važnosti i održivosti
lom is Libije, kao i sa
džemata.
članovima organizacije
Leeds New Muslims.
Narednog jutra, 9. SepHafiz se također nakon
tembra, hafiz Bugari je
akšam namaza obratio
iz Bradforda otputovao
prisutnim koji su imali
u Birmingham kako bi
priliku da čuju i nauče
Elvir Ef. Huseinović, Hafiz Bugari, Refik Omerbegović i
u mesdžidu bosanskog
nešto
više o radu hafiza
Rijad Terzić
džemata u tom gradu
kao i o ideji projekta kuće
održao hutbu i predvodio
“Divan” što je privuklo
chestera koji su sa hafizom proučili
džuma-namaz. Džematlije iz Bir- i nekoliko ilahija. Druženje je trajalo interesovanje članova New Muslims
minghama na čelu imamom Elvir do kasno u noć, a utisci te večeri da dođu i posjete džemat “Bijela
ef. Huseinovićem sa oduševljenjem nisu ostavili ni jednu prisutnu oso- džamija” i kuću “divan” u Sarajevu.
i radošću dočekali su hafiza Bugar- bu ravnodušnom, od srca su se svi
ija. Nakon džume-namaza, džemat
Birmingham je organizovao ručak
u restoranu “Dubai Express” gdje
su članovi džemata Birmingham, te
gosti iz Hilal udruženja imali priliku
nastaviti ugodan razgovor i druženje
sa hafizom Bugarijem. Nakon večere
koja je bila uprilićena u džamiji u
Birminghamu, hafiz Bugari se obratio džematlijama sa prigodnim predavanjem u kojem je između ostalog naveo da Bošnjaci ma gdje bili
trebaju iskoristiti blagodati koje su
im dostupne i mudrošću te blagodati
spojiti sa duhovnim naslijeđem kojeg
Bošnjaci nose uz logo “Tamo jesmo
(u Bosni), a ovdje (u dijaspori) nas
ima!” Nakon predavanja džematlije
su imale priliku da postave pitanja
hafizu pokazavši interesovanje i
želju za razvijanjem svog znanja, te
vraćanju ka istinskom Izvoru. Večer
Detalj sa predavanja hafiza Bulgarija u Derbiju
su uljepšali i gosti studenti iz Man-
24
Haberi iz Asocijacija
U nedjelju , nakon podne namaza
u prostorijama PKWA (Pakistan
& Kashmir Welfare Association),
hafiz Bugari se obratio bošnjačkoj
zajednici West Yorkshire. Prelijepo
druženje tog nedeljnog poslijepodneva svjedoče i brojni gosti koji su
stigli iz raznih gradova: Londona,
Manchestera, Birminghama, York
i drugi. Među prisutnima pored
Bošnjaka, bili su i braća Indijci, Pakistanci i Arapi koje je hafizov nadahnuti govor oduševio. Te večeri kao
potvrda hafizovim riječima, da “vjera
islam nije ničija svojina nego da je
blagodat Gospodara poslana svim
ljudima svijeta”. Ovom prilikom brat
Andrew iz Holandije primio je Islam.
Tekbiri koji su proučeni bili su svojevrsna potvrda radosti što su je prisutni podijelili sa Andrewom. Hafiz je
u posljednjem dijelu te večeri odgovarao na mnogobrojna pitanja prisutnih. Uz ilahiju na albanskom jeziku
za goste porijeklom iz Albanije koji
su iz dalekog Londona zakasnilli na
predavanje, program je te večeri bio
završen.
jak 12. septembra hafiz Bugari je otputovao za Sarajevo. Ovom prilikom
Udruženje Hilal ispred džemata Birmingahm i Derby kao i ispred svih
prisutnih na predavanjima, željeli
su izraziti svoju zahvalnost hafizu
Bugariju kao i Međlisu Islamske Zajednice Sarajevo na veoma uspješnoj
posjeti hafiza Bugarija Velikoj
Britaniji.
Izvrsni Odbor Hilala – Bosanskog
Kulturnog društva
U ranim jutarnjim satima u ponedjel-
Hafiz Bugari U Derbiju
bitnost cilja u stvarnom i realnom životu
U
subotu,
10.
septembra
2011. godine, hafiz Bugari je
predvodio podne-namaz i nakon
toga je održao predavanje u
Bosanskohercegovačkom centru
(u džematu u Derby.) Više od
80 građana iz Derbija i njihovih
gostiju iz drugih gradova uživalo
je u izvanrednom predavanju
hafiza Bugarija koji je govorio o
bitnosti cilja u stvarnom i realnom
životu. Kako reče uvaženi
hafiz Bugari: “Bitno je imati cil zamišljeni, i polahko ostvarivati
taj cilj u životu…”
Svi prisutni koji su došli da
slušaju govor hafiza, su ostali
bez daha. Nakon predavanja
orgnizovan je zajednički ručak
koji su naše sestre, majke, dobre
nane spremile za ovaj prijem.
Ovim putem zahvaljujemo svima
onima koji su spremili hranu, a
takođe rukovodstvu Asocijacije i
Koventri
radnicima koji su omogućili jedno
ovako lijepo druženje.
A. G.
KNJIGE ZA BOSANSKU BIBLIOTEKU
Bivši
predsjednik
bosanskohercegovačke
asocijacije Coventry gospodin
Zejnil Aljić postaje redovni
donator naše bibilioteke.
Prilikom nedavne posjete
Zejnil je donio punu torbu
knjiga sa kojom je po drugi put
dodatno obogatio knjižni fond,
naravno knjige su primljene
sa velikom zahvlanošću a
gospodin Aljić je za Haber
rekao: "Tokom boravka u
Bosni nakupujem dosta knjiga
koje onda preko godine čitam i
naravno onda poklonim našoj
biblioteci u Birminghamu kako
bi i nasi drugi čitaoci mogli doći
do zanimljivh naslova. Takođe
koristim priliku da apelujem na
sve naše građane u Birminghamu
25
i Koventriju da višak knjiga
koje imaju na svojim policama
dostave u biblioteku
u Bosanskoj kući jer
ćemo svi zajedno biti
bogatiji za nove knjige."
Inače
biblioteka
u
Bosanskoj kući ima
preko 600 naslova i
ljubitelji pisane riječi
dobili su svoj mirni
kutak
gdje
mogu
razmjenjivati knjige. Na
ovaj način uz pomoć
donacija knjižni fond u
Bosanskoj kući je sve
raznovrsniji a čitaoci
sve zadovoljniji.
BiH dopunske škole
Bosanskohercegovačka dopunska škola Birmingham
ŠKOLA IDE UTABANIM PUTEM
Nastava se svake subote održava u funkcionalnim prostorijama Bosanske kuće koja ima odlične uslove za
ovakvu vrstu nastave. Novu školsku godinu redovno pohađa 26 đaka svrstanih u tri uzrasta.
Polovinom septembra sa
dovnim
radom
otpočela
re-BIH dopunska skola Birmingham 2011 škola u Birminghamu koja je prve
je bosanskohercegovačka
dopunska đake primila još daleke 1994. godine.
Nastava se svake subote održava u
funkcionalnim prostorijama Bosanske kuće koja ima odlične uslove za
ovakvu vrstu nastave. Novu školsku
godinu redovno pohađa 26 đaka
svrstanih u tri uzrasta. Nešto više o
početku školske godine rekla nam je
dugogodišnja učetiljica Azra Bašić:
" Prije svega iskoristila bih priliku
i zahvalila savjesnim roditeljima iz
Birminghama i okolnih mjesta na
odličnom odzivu. Naime, opet su
Prvačići Sabit Forić, Dinko Dautović, Tarik Bektić, Hana Cerić, Benjamin Zlomužica, Haris Rayan Hadžović
26
Učenici bosanskohercegovačke
dopunske škole koji redovno
pohađaju školsku 2011-2012.
godinu: Aida Burazerović, Enes
Ćatibušić, Suad Halvadžić, Fahrudin Dergić, Amar Burazerović,
Azemina Musić, Amina Mekić,
Selam Bogdanić, Lejla Karić,
Aida Dautović, Belma Ayla
Hadžović, Naida Dautović, Selma
Bektić, Redžep Halvadžić, Medina Musić, Adis Durmišević, Edin
Dedić, Saira Zukić, Sabit Forić,
Dinko Dautović, Tarik Bektić,
Hana Cerić, Benjamin Zlomuzica, Haris Rayan Hadžović, Elma
Bečić, Sabaheta Forić
BiH dopunske škole
od bh. ambasade i vlasti iz Bosne i
Hercegovine dolaze neki novi zahtjevi spram obaveza učitelja u ovim
školama, a sa druge strane niti finansiraju škole, niti nude bilo kakve
povlastice za učitelje koji ovaj posao
ipak rade na volonterskoj osnovi. Ja
moram reći da će ove škole i dalje
raditi zahvaljujući učiteljima i koordinatorima koji su volonteri, te naravno roditeljima koji svake subote
dovode svoju djecu. Posebno bih
istakao naše članove iz Wovelhamptona kojima udaljenost od 20 milja
ništa ne znači."
Elvir Ef Huseinović i Ada Dedić
pokazali da im je stalo do dodatnog
obrazovanja djece i da će im djeca
tokom ovog dopunskog obrazovanja
sigurno usavršiti bosanski jezik, te da
se roditelji neće stidjeti svoje djece
kada na ljeto odu na odmor u Bosnu.
Njihova djeca sigurno će znati pričati
sa rodbinom i prijateljima. Takođe
bih zahvalila i menadžmentu Bosanske kuće koji je omogućio redovnu
nastavu za naše mališane, te naravno
lokalnoj
bosanskohercegovačkoj
asocijaciji koja jednim dijelom fin-
učenike do četvrtog razreda, a moj
kolega Emir Bolić će učiti djecu od
petog do osmog razreda."
Učitelj Emir Bolić je dodao: "
Nažalost, ni ove godine nismo od
nadležnog ministarstva dobili knjige za učenike od petog do osmog
razreda, tako da se i dalje moramo
sami snalaziti i raditi prema planu
ministarstva koje nije potkrijepljeno
adekvatnim knjigama. Kada će
one biti odštampane ne znaju ni
u bh. ambsadi u Londonu, niti u
Predskolski uzrast Sabaheta Forić i Elma Bešić
ansira ovu školu. Inače, ove godine
ja ću voditi predškolsko odjeljenje i
nadležnom ministarstvu u Sarajevu.
Malo je neshvatljivo da svake godine
27
O načinu funkcionisanja i finasiranja
škole razgovarali smo sa koordinatorima bh. dopunske škole Suvadom
Bogdanić i Samirom Karić:
"Našu dopunsku školu u Birminghamu i dalje će
jednim dijelom
finansirati lokalna
bosanskohercegovačka asocijacija,
a dio finansija obezbijediće se i od
upisnine koja iznosi £30 po djetetu.
Nažalost, zbog ekonomske krize
prošle godine izgubili smo redovni
fond koji je obezbjeđivala gradska
vlada Birminghama i pokrićemo se
koliko možemo i nadamo se da ćemo
nekako progurati i ovu školsku godinu. Takođe, i ove godine uveli smo
dežuru gdje će svake subote po jedan
roditelj imati priliku da se upozna sa
načinom rada i disciplinom djece
u školi. " U okviru škole i dalje će
se na fakultativnoj osnovi održavati
časovi vjeronauke koju i ove godine izvode Elvir ef. Huseinović i
Ada Dedić, koja je ponovo ukazala
na jedan stari problem - disciplinu
djece. "Velika većina učenika dolazi
da nešto nauči, kako u školi, tako i
na vjeronauci. Nažalost, pojedini
učenici u školu dolaze da bi potrošli
vrijeme, odnosno da bi dok su im
djeca "na sigurnom" roditelji mogli
u miru pozavršavati subotnji šoping,
a pri tome ometaju one koji stvarno
žele da uče. Pošto je roditeljima
takve djece teško objasniti kako im
se djeca ponašaju, voljela bih da se
realizuje stara ideja da se u školi instaliraju kamere i da se snimak da
svim roditeljima."
Nažalost, svi ovi problemi su već
viđeno. Ipak, najvažnije je što ova
škola i dalje ide svojim utabanim
putem. O njenom značaju najbolje
mogu svjedočiti sva ona djeca koja su
je završila i koja se sada nesmetano
posredstvom Facebooka dopisuju i
razgovaraju na bosanskom jeziku sa
svojim vršnjacima iz domovine.
BiH dopunske škole
Viktorija-London
PONOVO U ŠKOLSKIM KLUPAMA
Nastava se održava i dalje na starom mjestu, a za one koji su možda zainteresovani da nam se pridruže,
adresa je: Abbey Centre, 34 Great Smith Street, London, SW1P 3BU. Nastava se održava u terminu od 14.0017.00 sati.
Ono što je veoma važno spomenuti je
da naša škola organizuje priredbe povodom državnih, vjerskih i međunarodnih
praznika, o čemu će naši čitaoci biti naknadno obaviješteni.
Ovim putem svim učenicima i njihovim
nastavnicima želimo sretan početak još
jedne školske godine, s nadom da ćemo
je obogatiti novim znanjima o našoj lijepoj BIH.
S.J.
SEPTEMBAR
Mašući evo odlazi još jedno ljeto
I oprašta se s dugim lijepim danima
I zvijezdama što trepću slabim
sjajem
I odlaze na počinak
I vrućim, znojnim satima sa mirisom
omore
Nakon ljetnog odmora, učenici bh.
dopunske škole iz Londona ponovo su
sjeli u školske klupe. Škola je poželjela
dobrodošlicu i našim prvačićima, kojih
ove godine ima petero. Nastavno osoblje,
roditelje, učenike i volontere i u ovoj
školskoj godini očekuju veliki izazovi…
Ljetovanje u BiH i ostalim evropskim
državama već se svima nama čini kao
daleka prošlost. Ljeto je prohujalo velikom brzinom, a septembar je kao i
uvijek donio početak još jedne školske
godine.
U subotu, 10. septembra 2011. godine ,
novu školsku 2011/12. je započela “Prva
bh. dopunska škola” u Londonu. Nastava
se održava i dalje na starom mjestu, a za
one koji su možda zainteresovani da nam
se pridruže, adresa je: Abbey Centre, 34
Great Smith Street, London, SW1P 3BU.
Nastava se održava u terminu od 14.0017.00 sati.
U ovoj školskoj godini upisana su 24
učenika, raspoređena u tri grupe.
U odjeljenje predškolskog odgoja i prvog razreda upisani su: Hana i Benjamin
Bakalović, Mustafa Dedić, Demir i Bekir
Bibezić.
Učenici koji pohađaju kombinovano
odjeljenje drugog, trećeg i četvrtog
razreda su: Hannah Handzar-Maldonado,
Ilyas, Amir, Hafsa i Hanna Jalisi, Hasan i
Yusuf Salkić, Mirnes i Emina Salesević.
Učenici koji pohađaju peti i šesti razred
su: Almir i Amir Hadžić, Hena i Ema
Pašić, Kristina Zelceska, Emir Zengin,
Maida Muratović, Hana Buljko, te povremeno Adil Selimović i Djemo Posković.
Sa najmlađom grupom djece, koju čine
naši prvačići, te učenici predškolskog
uzrasta radi naša vrijedna volonterka,
gospođica Edisa Redžić. Inače, Edisa
živi u Austriji, a u Engleskoj će boraviti godinu dana. Posjeduje kvalifikacije
potrebne za rad sa djecom. Sa mlađim
uzrastom, tj. učenicima od prvog do
četvrtog razreda radi gospodin Mirsad
Handžar, koji svojim nesebičnim radom
daje ogromnu podršku školi, a ujedno i
BHCUK, kojoj je organizovanje škole
glavna aktivnost.
Sa starijim uzrastom, tj. učenicima petog
i šestog razreda radi gospođa Semira Jakupović.Osim navedenih osoba,
pomoćni učitelj i- volonteri su gospodin Farko Selman i gospođa Vedrana
Kovačević-Jalisi, koja pored obavljanja
dužnosti predsjednice BHCUK, pomaže
i u radu školskog hora.
Nastavu vjeronauke kao izbornog (fakultativnog) predmeta izvodi Sedin ef.
Šahman.
Moram napomenuti da imamo nekoliko učenika koji povremeno dolaze u
školu zbog neodložnih obaveza, te veliki broj zainteresiranih roditelja koji
imaju djecu mlađu od četiri godine i koji
su nas već nekoliko puta pitali za rad
predškolske grupe koju nažalost nismo
bili u mogućnosti formirati, ali se tome
nadamo u budućnosti. Iskreno se nadam
da će razumjeti okolnosti u kojima se
nalazimo, te da ih nismo razočarali.
Iako se kao i većina dobrotvornih organizacija nosi sa teškim teretom ekonomske krize, BHCUK i škola, popularno
nazvana “Victoria” ne gube vjeru, nadu
i optimizam i upuštaju se smjelo u nove
izazove. Godišnji plan za ovu školsku
godinu, pored redovne nastave, uključuje
i posjete kinu, londonskim muzejima,
parkovima, sportske aktivnosti u svrhu
druženja naše djece, njihovih roditelja i
nastavnika.
28
Septembar
Evo, na naša vrata
Razdragano kuca
Voće puca od plodova
I slatke vreline
U sjećanje dopiru
Mirisi šljivovog pekmeza,
Te slatke mase
Što djeca ližu sa prsta
I završavaju s okusom kiselog
kupusa
I usahlog koma
Iz sna me nevoljko bude
Tupi udarci sjekire
I najavljuju dolazak
Nepoželjne gošće zime
Nabuhle vode
Prave poplave i ruše negdje mostove,
Slatki miris bostanove kore
Najavljuje zimu
A ljeto odnosi svu tu toplinu
I oduzima nam još jednu bajku
U kojoj “bijaše jednom jedno
ljeto…”
Do mene dopiru školska zvona
I mirisi novokupljenih knjiga
Što čuvaju tajne o svijetu od iskona
I polako otvaraju put u novi svijet
Dok
Septembar i dalje radosno širi svoja
krila
I suncu baca prašinu u oči
Grohotom se smije njegovoj nemoći
Dok lišće pravi ćilim ogoljeloj
zemlji
I pjeva pjesmu prirodi u čast.
SEMIRA JAKUPOVIĆ
BiH dopunske škole
BSSM
BOSNIAN SUPPLEMENTARY SCHOOL OF MANCHESTER
Co coordinator – part time
Salary: £3,900 p/a, 1-3 years Term Contract (10hrs/week)
Bosnia Supplementary School is seeking to recruit an experienced and talented individual with a caring and highly professional
attitude to the Bosnian and Wider children.
This job will involve working with children.
Expect to carry out paperwork, support parents, teachers and look after premises.
Being a bilingual would be an advantage.
Closing date for applications: 24/12.2011
Interviews will be held on Saturday 7.01.2012.
For an application pack send an A4 size SAE with 90p stamp to: Bosnia Supplementary School, 551 Wilmslow Road, Withington,
Manchester, M20 4BA or for downloading application pack please visit the website on www.bhuknetwork.org
For more information please contact us by email: [email protected] or telephone: 07821020131
Reg. Charity No: 1105546
Drammen – Norveška
PROJEKAT „PROŠIRENA EVROPA“
Sarajka Refka Kovač već dugi niz
godina na čelu je odjela za kulturu
opštine Drammen u Norveškoj
i u većinu svojih projekata nastoji
uključiti
bosanskohercegovačka
udruženja koja djeluju na području
projekat: "Projekat Istočna Evropa
ili kako smo ga nazvali ”Proširena
Evropa” je projekat koji su inicirale
tri opštine Drammen, Nedre
Eiker og Øvre Eiker u saradnji
sa lokalnim udruženjima. Naime,
Organizatori projekta
ove
skandinavske
u
pokrajini
zemlje. Takav slučaj
Buskerud
je i sa novim projektom "Proširena živi
više
Evropa",
a
informaciju
više od 10 000 stanovnika porijeklom
dala nam je Refka koja će predvoditi iz Istočne Evrope. Ljudi su se
tim koji će realizovati ovaj doselili iz različitih zemalja i sa
29
različitim razlogom, a u posljednje
vrijeme dolaze zbog posla. Naša
namjera je da napravimo kulturnu
saradnju i kulturnu razmjenu i
dijalog sa doseljenicima iz zemalja
Istočne Evrope. Ove godine smo
startovali sa sljedećim zemljama:
Bosna i Hercegovina, Bugarska,
Latvija, Mađarska, Rusija, Srbija, a
želja nam je da projekat proširimo
na više zemalja. Priredili smo
niz aranžmana, koji su startovali
krajem septembra i završavaju se
krajem novembra. Dakle, imamo
književne
večeri,
umjetničke
izložbe i koncerte. Ove godine
smo u program uvrstili umjetnikemuzičare koji su porijeklom iz ovih
zemalja, ali su nastanjeni u
Norveškoj. Nadamo se da ćemo
sljedeće godine ovo proširiti i imati
goste direktno iz Istočne Evrope.
Takođe planiramo napraviti posjetu
nekim od ovih zemalja kako
bismo razmijenili iskustva i
saradnju. Naravno, u okviru projekta
posjetićemo i Bosnu i Hercegovinu i
pokušati uspostaviti kontakte sa
kulturnim djelatnicima iz naše zemlje
sve u cilju da što više umjetnika
uključimo u ovaj projekat. Ukoliko
se projekat bude razvijao planiranim
tempom i, naravno, ukoliko
dobijemo
potrebna
finansijska
sredstva, palanirali smo da se i
bosanskohercegovačka
dijaspora
iz cijelog svijeta uključi u njega.
Taj dio posla bi najvjerovatnije
pripao Svjetskom savezu dijaspore
Bosne i Hercegovine koji ima
iskustva u organizovanju kulturnih
manifestacija kako u domovini tako i u
dijaspori."
Bosanskohercegovačka dijaspora
Delegacija SSDBiH u Sarajevu
RJEŠENO DVOJNO DRŽAVLJANSTVO
Ovu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine mora usvojiti u Parlamentu u roku od šest mjeseci. Ako se to ne dogodi,
parlamentarci dobivaju negativne poene, a odluka po automatizmu stupa na snagu nakon šest mjeseci
Od 12. do 14. oktobra 2011. godine
u Sarajevu je održana
regionalna
TAIEX konferencija o migraciji.
Delegacija Svjetskog saveza dijaspore
BiH učestvovala je na toj konferenciji.
Predsjednika SSDBiH Zaima Pašića
pitamo za informaciju više:
“TAIEX konferencija je održana u
organizaciji Ministarstva za ljudska
prava i izbjeglice BiH i njen osnovni
cilj je razmjena iskustava iz zemalja
regiona o pitanju odnosa matične države
spram svoje dijaspore. Konferencija
je bila dobro mjesto da se razmjene
iskustva država u regionu o migraciji
i zakonu o migraciji, kao i kako bolje
organizovati saradnju između države i
dijaspore. Mislim da naša država Bosna
i Hercegovina mora još mnogo da uradi
u vezi sa ovim programom, a pogotovo
kada je riječ o radu sa dijasporom.
Dobio sam utisak da se zemlje Zapada
žele osigurati da u budućnosti imaju
što manje migranata, pogotovo onih sa
manjom naobrazbom i da već razmišljaju
o povratku, tj. reemigraciji pogotovo
penzionera. Naravno, nekoliko zemalja
Istočne Evrope je predstavilo svoje
programe saradnje države i dijaspore
i najviše mi se dopala prezentacija
Moldavije, a to je da su oni kao država
pomogli svojoj dijaspori da se organizuje
u zemljama gdje ih ima najviše i sada
od njih očekuju pomoć od ulaganja do
političkih integracija. To bi naravno
mogao biti dobar primjer vlastima u
Bosni i Hercegovini. Takođe moram
reći da svoju dijasporu mnogo bolje
paze Srbija i Hrvatska. Tako Srbija ima
ministarstvo za dijasporu koje obavlja
sve one stvari koje u našem slučaju
obavlja Svjetski savez dijaspore Bosne i
Hercegovine i samim tim dijaspora Srbije
je u mnogo boljem položaju. Još bolji
tretman ima dijaspora susjedne Hrvatske
koja je uključena u Sabor matične
zemlje i direktno participira u vlasti.
Na ovim primjerima sam se ponovo
uvjerio da su itekako opravdani zahtjevi
SSDBiH za formiranjem ministarstva za
dijasporu i osnivanjem posebne izborne
jedinice za našu dijasporu. Mislim da su
naši zvaničnici iz Bosne i Hercegovine
na ovoj konferenciji imali šta naučiti od
zemalja iz regiona.“ Boravak u Sarajevu takođe ste iskoristili
za susrete sa članom Predsjedništva
Bakirom Izetbegovićem i članom
Parlamenta BiH Šefikom Džaferagićem.
Tema sastanka je bila nedavna odluka
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
o ukidanju Zakona o dvojnom
državljanstvu i daljnja sudbina te odluke:
“Osim mene u delegaciji SSDBiH bili
su sekretar Anes Cerić, potpredsjednik
Hasna Šehović i naš ambasador Ahmed
Kemal Baysak i na tim sastancima
izrazili smo svoje zadovoljstvo što je
ova naša dugodišnja inicijativa riješena
putem institucija Bosne i Hercegovine, u
ime cjelokupne bh. dijaspore zahvalili
smo im na ličnom angažmanu. Takođe smo naglasili da je ova odluka Ustavnog
suda Bosne i Hercegovine dala novu
snagu bh. građanima u dijaspori.
Zajednički smo konstatovali da postoji
veliki potencijal bh. građana koji žive
van Bosne i Hercegovine i da treba
ustrajati na razvijanju institucionalnih
oblika saradnje. Posebno nas je
obradovala informacija koju smo
dobili na sastancima i u Predsjedništvu
i u Parlamentu BiH da se ova odluka
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
mora usvojiti u Parlamentu u roku
od šest mjeseci. Ako se to ne dogodi,
parlamentarci dobivaju negativne poene,
a odluka po automatizmu stupa na snagu
nakon šest mjeseci. Prevedeno na obični
jezik, znači da je problem dvojnog
državljanstva konačno skinut sa dnevnog
reda.
VREMEPLOV
Rukovodstvo i članovi Svjetskog
saveza
dijaspore
Bosne
i
Hercegovine osjećaju se izuzetno
ponosni što su njihova dugogodišnja
nastojanja da se riješi pitanje
dvojnog državljanstva konačno
riješena. Nakon što je Ustavni
sud BiH proglasio neustavnim
odredbe o dvojnom državljanstvu
niti jedan naš građanin neće izgubiti
državljanstvo zemlje koje mu po
rođenju pripada. Da postoji emisija
Vremplov onda bi oni sigurno do u
detalje prikazali kako je sve počelo.
Na Prvom kongresu BH dijaspore
maja 2002 godine u Sarajevu
pitanje dvojnog državljanstva je
proglašeno "pitanjem svih pitanja".
Nakon toga oktobra mjeseca
rukovodstvo SSDBIH uputilo
je zvaničnu molbu tadašnjem
Visokom predstavniku u BiH Lordu
P. Ashdown u kojoj je tražilo da
suspenduje diskriminirajuće odluke
iz Zakona o državljanstvu BiH.
Lord Ashdown je uslišio naše molbe
i “zamrznuo” primjenu tih odluka
na 10 godina. Početkom marta
2003 godine delegacija SSDBiH
je u predala državnim organima
BiH niz zahtjeva među kojima
je na prvom mjestu bio zahtjev za
rješavanje dvojnog državljanstva.
SSDBiH je organizovao izuzetno
uspješnu peticiju koju je potpisalo
preko 50 000 naših građana,
peticija je 2004. predata tadašnjem
Predsjedavajućem Predsejdništva
30
BiH Sulejmanu Tihiću. Na
svim našim kongresima i tokom
svih naših susreta sa državnim
zvaničnicima pitanje državljanstva i
njegovo rješavanje je uvijek bila top
tema. Na sastnaku G.O. SSDBIH
u Velikoj Kladuši održanom u
maju mjescu 2011. godine na
javnoj tribini posvećnoj dvojnom
državljanstvu dostavljen je dopis
članu
Predsjedništva
Bakiru
Izetbegoviću da se hitno riješi
pitanje dvojnog državljanstva,. To
je gospodin Izetbegovic i uradio i
napokon nakon njegove apelacije
Ustavni sud BiH je donio jedinu
ispravnu odluka da član 17. i 39.
Zakona o državljanstvu BiH, koji
govore o prestanku državljanstva po
sili zakona, nisu u skladu sa članom
I/7 b Ustava BiH. Preko milion
naših građana u dijspori je konačno
odahnulo. Glavni odbor SSDBIH
koristi priliku da se zahvali svim
dosadašnjim clanovima G.O.
SSDBIH koji su dali svoj doprinos
u rješavanju ovog problema a
posebno Pravnoj komisiji koja
je neumorno radila da se ovo
“pitanje svih pitanja” skine sa
dnevnog reda. Delegacija SSDBiH
je u oktobru ove godine posjetila
gospodina Izetbegovića i zahvalili
se na njegovom angažmanu
u rješavanju pitanja dvojnog
državljanstva.
U
decembru
SSDBiH će imati priliku da se
zahvali i Lordu Paddy Ashdown.
Bosanskohercegovačka dijaspora
KONACNO RJEŠENO DVOJNO DRŽAVLJANSTVO
IZETBEGOVIĆ UGOSTIO PREDSJEDNIKA SVJETSKOG SAVEZA DIJASPORE
Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović istakao je značaj bh. dijaspore, te dao podršku djelovanju
Svjetskog saveza dijaspore BiH.
Član Predsjedništva BiH Bakir
Izetbegović primio je predsjednika
Svjetskog saveza dijaspore Bosne i
Hercegovine Zaima Pašića i sekretara
ove organizacije Anesa Cerića,
saopćeno je iz Službe za odnose s
javnošću Predsjedništva BiH. Zaim
Pašić i Anes Cerić zahvalili su, u
ime svih građana BiH okupljenih
oko Svjetskog saveza dijaspore
BiH, predsjedniku Izetbegoviću
što je, uspješnom apelacijom pred
Ustavnim sudom BiH, osporio članove
17. i 39. Zakona o državljanstvu BiH.
Na ovaj način, kako su istakli, stotine
hiljada građana BiH koji žive van
granica svoje domovine više ne moraju
strahovati da će se morati odreći
državljanstva Bosne i Hercegovine.
Izrazili su zadovoljstvo što je ovaj
problem, na koji su već godinama
ukazivali, riješen putem institucija
Bosne i Hercegovine. Također
su naglasili da je ova odluka
Ustavnog suda BiH dala novu
snagu bh. građanima u dijaspori.
Član Predsjedništva BiH Bakir
Izetbegović istakao je značaj bh.
dijaspore, te dao podršku djelovanju
Svjetskog saveza dijaspore BiH.
Zajednički su konstatovali da postoje
veliki potencijali bh. građana koji
žive van BiH i da treba ustrajati na
razvijanju institucionalnih oblika za
njihovo realizovanje.
USTAVNI SUD PROGLASIO NEUSTAVNIM ODREDBE O DVOJNOM DRŽAVLJANSTVU
Ustavni sud je na 69. sjednici održanoj
dana 23.09.2011. godine usvojio zahtjev
člana Predsjedništva BiH Bakira
Izetbegovića i odlučio da član 17. i 39.
Zakona o državljanstvu BiH, koji govore
o prestanku državljanstva po sili zakona,
nisu u skladu sa članom I/7 b Ustava BiH.
Ustavni sud je naložio Parlamentarnoj
skupštini BiH da najkasnije u roku od
šest mjeseci od dana dostavljanja ove
odluke, uskladi član 17. i 39. Zakona
o državljanstvu BiH sa Ustavom BiH.
Naime, član Predsjedništva BiH Bakir
Izetbegović je uputio zahtjev za ocjenu
ustavnosti člana 17. i 39. Zakona o
državljanstvu BiH s prijedlogom da se
stave van snage. Ovim članovima zakona
se u različitu poziciju stavljaju državljani
BiH koji su stekli državljanstvo
susjednih zemalja i zemalja s kojima
BiH ima potpisan bilateralni sporazum
i onih koji nisu ni u jednoj od naprijed
navedenih, a koji žive u zemljama sa
kojima BiH do sada nije zaključila
sporazume o dvojnom državljanstvu.
Članom I/7 b Ustava BiH je propisano da:
Nijedna osoba ne može biti arbitrarno
lišena
državljanstva
Bosne
i
Hercegovine, ili državljanstva entiteta,
ili na drugi način ostavljena bez
državljanstva. Niko ne može biti lišen
državljanstva Bosne i Hercegovine, ili
entiteta, po bilo kojem osnovu kao što
je pol, rasa, boja, jezik, vjera, političko
ili drugo mišljenje, nacionalno ili
socijalno porijeklo, povezanost sa
nacionalnom manjinom, imovina,
rođenje ili bilo koji drugi status.
Iz navedenog se može jasno zaključiti da
se ovim članom Ustava BiH zabranjuje
da se bilo koja osoba arbitralno liši
državljanstva Bosne i Hercegovine.
Članom 17. Zakona o državljanstvu
BiH
je
propisano
da
se:
državljanstvo BiH gubi dobrovoljnim
sticanjem
drugog
državljanstva,
ukoliko se ne određuje drugačije
bilateralnim
sporazumom
zaključenim između BiH i te države,
dok
je
članom
39.
istog
Zakona
propisano
da:
sva lica koja su prije stupanja na
snagu ovog zakona dobrovoljno
stekla drugo državljanstvo, gube
državljanstvo BiH, ukoliko se za
15 godina od dana stupanja na
31
snagu ovog zakona, ne odreknu
drugog državljanstva, osim ako nije
drugačije određeno bilateralnim
sporazumom, odnosno sporazumima.
Odricanje državljanstva se ne traži
ako to nije dozvoljeno ili se ne može
razumno zahtijevati. Vijeće ministara
BiH će predložiti Predsjedništvu
sklapanje bilateralnih sporazuma
iz stava 1. sa susjednim zemljama
u roku od šest mjeseci nakon
stupanja na snagu ovog zakona.
Prema zvaničnim podacima Ministarstva
civilnih poslova BiH, od 1998. godine do
25.07.2011. godine, 53.511 bh. državljana
se odreklo državljanstva Bosne i
Hercegovine, zbog sticanja državljanstva
druge zemlje i to su najčešće Njemačka,
Austrija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora,
Norveška, Danska, Luksemburg i Češka. Ukidanjem diskriminirajućih članova
Zakona o državljanstvu, državljani
BiH koji imaju dvojno državljanstvo
neće 01.01.2013. godine po sili zakona
izgubiti BiH državljanstvo, kao i oni koji
stiču državljanstvo druge zemlje neće
se morati odricati svog državljanstva
ukoliko to izričito ne traži zemlja sticanja
novog državljanstva.
Kako pomoći sebi
Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije
10 NAČINA DA SAČUVATE SRCE
Ovogodišnji
Svjetski dan srca
održan je pod sloganom "Zajedno
do zdravog srca!" čime su Svjetska
zdravstvena organizacija i Svjetska
kardiološka federacija željele naglasiti važnost zajedničkog djelovanja pojedinaca i potrebu za većom
podrškom zajednice u prevenciji
bolesti srca i krvnih sudova.
Ako se udružite, umjesto da se prepustite sami sebi, imate gotovo
tri puta veću šansu zadržati idealnu tjelesnu težinu i dva puta veću
vjerovatnoću da se odviknete od
pušenja, tvrde eksperti ovih organizacija.
-
Svi se pozivaju da daju
podršku zdravom načinu života radi
očuvanja zdravog srca, kako unutar porodice, tako i u školi, na radnom mjestu ili drugdje u zajednici.
Djeca i mladi poprimaju navike i
način života svoje porodice, učitelja
i društvenoga okruženja, a nova
istraživanja ukazuju da se upravo u
toj dobi stvaraju prehrambene navike
i oblikuje odnos prema tjelesnim aktivnostima za čitav život, izjavio je
profesor Shahryar Sheikh, predsjednik Svjetske kardiološke federacije.
Prema tome, smatra on, potrebno je
da primarna prevencija bolesti srca i
krvnih sudova počne u mladosti, uz
podršku roditelja i društvene zajednice, te da se ukaže na činjenicu da
je upravo u toj dobi moguće ostvariti
velike pomake u smanjenju oboli-
jevanja i smrtnosti od svih bolesti.
Bolesti srca i moždani udar, svjetske
su ubojice broj jedan. Oni uzrokuju
17,5 miliona smrti godišnje-od čega
80 % otpada na siromašne ili srednje
razvijene zemlje.
GLAVNI FAKTORI RIZIKA
Dobra je vijest da se bolesti srca i
moždani udar u velikoj mjeri mogu
spriječiti ako se uklone glavni rizični
faktori oboljenja srca i krvnih sudova, kao što su pušenje, povišeni krvni
pritisak, povišen kolesterol i šećer u
krvi, premalen unos voća i povrća,
prekomjerna tjelesna težina i debljina, te tjelesna neaktivnost.
Zato je Svjetska kardiološka federacija sastavila deset uputstava namijenjenih stanovništvu širom cijelog
svijeta s ciljem očuvanja zdravlja
srca, odnosno sprečavanja srčanog i
moždanog udara.
1 Svi bi trebali imati uravnotežene
dnevne obroke, uključujući krto meso
( ne prženo, već kuhano, pripremljeno na roštilju ili pečeno), ribu,
povrće, voće i namirnice sa niskim
postotkom životinjskih masnoća.
2
Jedite voće barem pet puta
dnevo.
3
Pijte vodu, obrano mlijeko,
ili svježe, nezaslađene voćne sokove,
radije nego li slatka gazirana pića.
4
Uključite povrće i voće uz ručak
i užinu svoga djeteta. Nagovorite
roditelje, prijatelje svoje djece da
učine isto. Zatražite podršku učitelja
za korištenje zdrave prehrane djece i
uvođenja zdravih obroka u školi.
5
Budite sigurni da ne pretjerujete
u soljenju hrane, te posebno u unosu
soli tzv. industrijskim "gotovim"
namirnicama.
6
Planirajte što više porodičnog
druženja na otvorenom. Svakodnevno budite tjelesno aktivni barem
30 min. Uključite takvu vrstu vježbe
u svoje svakodnevne aktivnosti. Penjite se stepenicama, a ne liftom.
7
Neka vaš stan-kuća bude bez
pušačkog dima. Pobrinite se da vaša
djeca ne puše, da čak i ne okuse duhan.
8
Ograničite sjedenje pred
ekranom. Isključujte televizor ili
kompjuter što je više moguće i osigurajte svojoj djeci vrijeme provedeno u tjelesnim aktivnostima. Vodite
svoje dijete u školu pješke ili biciklom.
9
Kao član porodice budite
primjer u usvajanju zdravih prehrambenih navika, redovitoj tjelovježbi i
nepušenju.
10
Ako sumnjate da neko od
članova vaše porodice ima povišen
rizik bolesti srca, potražite medicinsi
savjet, odnosno pomoć ljekara.
Dr. Zdenka Besara
Pedijatar
In memoriam dugogodišnjem saradniku Habera
MEHO BARAKOVIĆ
U Göteborgu je u 66 godini
preminuo pjesnik i dugogodisnju
saradnik Bosanske poste i Habera
Meho Barakovic.
Strah me je jutarnjih vijesti.
Raduje me dolazak novoga dana,
ali se bojim smrtovnica. Smanjuje
se spomenar, adresar se puni
križanim imenima, rastu po svijetu
groblja prijatelja. Prošli broj naše
novine objavio je prikaz najnovije
knjige Mehe Barakovića, a evo
ovaj, samo četrnaest dana kasnije
vijest o njegovoj smrti. Skoro da
se ova dva fakta sudbine nađu
u istom broju i na istoj strani.
Objavio sam tekst, ne tako davno,
u povodu izlaska iz štampe njegove
zbirke
pjesama
simboličnog
naslova “Göteborg ili ko bi rekao
je li to moguće”, pa mi se čini mi
primjerenim da baš kao oproštaj
od Meha prenesem dio tog našeg
32
razgovora. Dok sjedimo u jednom
običnom švedskom bistrou, uz
nedirnute kahve, a kraj nas u
punom zamahu maršira podnevni
Göteborg, pjesnički zanesen Meho
je govorio o svojoj zaljubljenosti u
Mostar, Trebinje, Plav i Göteborg.
Rođeni je Banjalučanin, mada se,
kad je o jednom zavičaju riječ, hvata
Trebinja, gdje je daleke sedamdeset
druge vođen nekom nevidljivom
slutnjom, objavio svoju prvu zbirku
poezije sudbonosnog naslova “Azil”.
Objavljena je u izdanju Veselina
Masleše u Sarajevu, uz izričit zahtjev
autora da naslov zbirke mora
ostati takav. I ostao je, nosio ga je
cijelog života, kao brata blizanca,
dodajući mu još jedno primjerenije
Humanitarne aktivnosti
modernom dobu i osami – egzil. Na
poleđini njegove zbirke pjesama
“Göteborg i još neke bolesti” čitam
šta je sve izašlo ispod Mehovog
pjesničkog šinjela. Dvadeset i
devet naslova, previše za jedan
pjesnički vijek, premalo za one koji
ljube poeziju Meha Barakovića. Još
se čuje miris štampe sa njegove
posljednje zbirke odabrane poezije,
koju mu je, kao poklon prijatelju,
priredio moj drug iz bjelopoljske
gimnazije,
Faruk
Dizdarević.
Posvećena je njegovim saputnicima
iz zadnje decenije živovanja,
Mileni Wolf i Harisu Tucakoviću.
Njegov prvi izdavač i predlagač za
Savez pisaca Jugoslavije bio je Izet
Sarajlić. Od tada pa do Göteborga
tekao je uzbudljiv i spisateljski
intenzivan život Meha Barakovića.
Uglavnom
praćen
egzilom.
Fragmentarno potsjećam na njegove
uspone i “padove” na tom putu
bez kraja i početka. Rampu mu je
podigla pjesma “Nije više Trebinje”
objavljena u listu “Borba”, zbog koje
je odmah dospio i hapsane, a svi
zapisi i pjesnikov duhovni “imetak”
odneseni su bestraga. Mislio je,
naivno je mislio, trebinjski poeta da
će proživjeti ugodan i sretan život u
svom Trebinju, u tom idiličnom kraju,
u svojoj ulici, koja je nekad nosila
ime Asima Zubčevića, među ljudima
koji su ga ispravno učili dobroti, tom
najplemenitijem biljegu ljudskosti
iliti čojstva, kako se to i u Trebinju
imenovalo, ali takođe i osobina
koju ne prepoznaje baš svako.
Potsjećanja je vrijedan i njegov
prognanički boravak u malom
sandžačkom gradiću Plavu. Ima
Plava, nema zaborava, znao bi da
kaže Meho, s neskrivenim respektom
i poštovanjem potsjećajući na dobre
ljude Plavljane. Tu u egzilu objavljuje
čak pet knjiga u nevjerovatnim
uslovima i emotivnoj raspolućenosti.
Svi oni koji žele donirati novac to
mogu uraditi uplatom na račun
Bank details
HSBC Bank plc
Sort Code: 40-08-42
Account number: 41520598
na prošlom majskom partiju donirali
ukupno £4500 za potrebe mostarske
siročadi.
London – humanitarno druženje
NOVAC ZA MOSTARSKU SIROČAD
I ovaj novembarski skup ima za cilj
pomoći istoj grupi djece koja su
smještena u Dječijem domu u Mostaru.
Kao i na dosadašnjim susretima,
obezbijedit ćemo jela sa roštilja i
janjeće pečenje. Gosti će uživati
u muzici naših muzičara koji nam
dolaze iz Holandije, Austrije,
Norveške i Švedske.
Nastavlja se plemenita misija humanitarne organizacije "Our Kids
Foundation" iz Londona koja je za
12. novembar u gradu na Temzi za-
kazala novo humanitarno druženje.
Informaciju više dala nam je koordinatorica organizacije Davorka Kulas: "Prije svega koristim priliku da
zahvalim svim donatorima koji su
33
Za uzvrat od prisutnih očekujemo
donaciju od 15 funti koja u cijelosti
ide za Dječiji dom Mostar. Hranu su
donirale firme i pojedinci, a muzičari
će nam svirati bez ikakve novčane
naknade. U toku večeri organizovat
ćemo tombolu i aukciju, za koju smo
dobili dosta vrijednih slika. Dođite
i uveličajte svojim prisustvom ovaj
naš skup." Humanitarni parti održaće
se na starom mjestu The Gunnersbury Pub, 590 Chiswick High Road,
London W4 5RP sa početkom u 14
sati.
Humanitarne aktivnosti
Birmingham
HUMANITARNI MARATON
Mladi sportista, Srebreničanin Nihad
Ibišević iz Birminghama, nedavno je
uzeo učešća na poznatom birminghamskom humanitarnom maratonu
na kojem je istrčao takozvani "mali
maraton", dionicu od 21 kilometra.
Informaciju više dao nam je Nihad:
"Maraton se trčao u centru Birmnighama i na njemu je najpoznatije ime bio
maratonac Haille Gebrselassie, koji
je očekivano i odnio pobjedu. Osim
mene bilo je još nekoliko hiljada
učesnika i svi smo taj maraton trčali
u humanitarne svrhe. Bilo je jako
naporno, ali sama činjenica da kompletan prihod ide najugroženijima,
dala mi je dodatnu snagu da izdržim.
Do sada sam posredstvom humanitarne organizacije Just Giving prikupio Ł270 za djecu bez roditelja iz
Iraka i sve one koji žele da se uključe
i pomognu moj humanitarni napor
pozivam da posjete sljedeći link
http://www.justgiving.com/NihadIbisevic. Koristim priliku da pozovem sve Bosance i Hercegovce
iz Velike Britanije koji smatraju da
mogu istrčati maraton da me kontaktiraju kako bi zajedno iduće godine trčali za bosanskohercegovačku
siročad, te naravno sve one koji nisu
u mogućnosti da trče, da onda svojim humanitarnim učešćem pomognu
naše napore."
14. SEJO ALIMAJSTOROVIĆ £10
Pomoć za Samira Buljubašića
LJUDI VELIKOG SRCA
15. SUADA BOGDANIĆ £10
16. SAMIRA KARIĆ £10
Spisak donacija je sljedeći:
17. ELVIR-HODŽA £10
(NOVAC PREUZEO RAMO HANIĆ DA DOSTAVI SAMIRU BULJUBAŠIĆU)
18. ENISA NASIĆ £10
1. N.N..................£30
20. HASE DEDIĆA-SIN £10
Samir Buljubašić je 100% invalid,
koji živi u Tešnju sa suprugom i dvoje
maloljetne djece. Od 2002. godine
Samir boluje od multipleskleroze
i od 2005. godine je prinuđen na
svakodnevno korištenje invalidskih
kolica, a u nemogućnosti je da
kontroliše funkcije nogu i ruku.
2. JASMINA HADŽIOSMANOVIĆ
£20
21. HASE DEDIĆA-KĆERKA £10
Ramo Hanić je skupljao novac u
Birminghamu za Samira, a odazvali
su se ljudi dobrog srca koji su pružili
novčanu pomoć. Ovom prilikom im
i mi zahvaljujemo u ime Samira.
Naime, inicijator skupljanja pomoći
za Samira Ramo Hanić odnio je
prikupljena sredstva Samiru u julu
2011. Novac su
primili Samir
Buljubašić i njegova supruga koji su
ovim gestom bili dirnuti i još jednom
zahvalili svima.
7. SEID FORIĆ £20
Obavještavamo vas da je akcija
prikupljanja
novčane
pomoći
za Samira Buljubašića, koju je
dobrovoljac Ramo Hanić pokrenuo
i završio bila uspješna i prikupljeno
je £385.
3. NANA.............£20
4. RAMIZ HAJDAREVIĆ £20
5. SADA BEKTIĆ £20
6. ANES CERIĆ £20
19. BJELI DURMIŠEVIĆ £10
22. JASMIN JAKUPOVIC £10
23. RASIM DAUTOVIĆ £10
24. SUADA BEHLIĆ £10
25. KAZIĆ £10
26. MIRALEM ĆATIBUŠIĆ..10 funti
8. JASMIN BEŠIĆ £20
9. FORIĆ-COVENTRY £20
10. ELVIS MUSIĆ £10
11. JASMIN MUHERINA £10
12. AMIR DEDIĆ £10
13. AMIR HALILOVIĆ £10
34
27. ENES ARIFAGIĆ £5
28. MELIHA HADŽOVIĆ £5
29. NAMIK ALIMAJSTOROVIĆ. £5
30. FIKRET BALIĆ £5
31. MUHAMED SIRANOVIĆ £5
TOTAL.......£385
Pisana riječ
Predstavljmo knjgu “Jači od zla” autora Bahrije Bašića
BALKANSKE “FABRIKE SMRTI”
Knjiga je žestoka, uznemiravajuća, uvjerljiva do bola. Dokument o jednom vremenu koje se ne smije zaboraviti. U
svojim kućnim bibliotekama trebali bi je imati svi preživjeli logoraši kako bi mogli pokazati cijelom svijetu kroz kakvu
golgotu su prošli.
Na
stranicama
ovih
novina
u više navrata pisali smo o
učitelju
bosanskohercegovačke
dopunske škole iz Birminghama
Bahriji Bašiću iz Ljubije koji
je u bivšem (predratnom) životu
našoj nedavnoj historiji, o životu
i stradanju u logorima smrti
Keratermu, Omarskoj i Manjači,
čiji je pakao Bahrija Bašić uspio
preživjeti. On je ovom izuzetno
potresnom knjigom i budućim
na osnovu zabilješki koje sam
svakodnevno vodio u logorima
Keraterm, Omarska i Manjača.
Radio sam to na komadićima papira
do kojih sam dolazio vrlo teško. Te
papiriće koji nikada nisu bili veći
od formata 5x10 cm, savijao sam
i skrivao na mjesta za koja sam ja
samo znao. Da su me čuvari uhvatili,
sada bi o meni pričali kao o jednoj od
mnogobrojnih žrtava ovih kazamata.
Ova knjiga bila je dovršena već
1993. godine, ali sam je tek sada na
nagovor moga sina objavio. Ovo djelo
sigurno ne bi ugledalo svjetlost dana
da nije bilo herojskog angažmana
američkog novinara Roya Gutmana i
njegovog kolege, fotografa Andreea
Kaisera, koji su svijetu otkrili istinu
o postajanju ovih balkanskih “fabrika
smrti”. Informaciju su im rizikujući
svoje živote doturili hrabri članovi
banjalučkog Merhameta. Na ovaj
način istina o sudbinama logoraša
koji su bili duševna hrana na dobro
isplaniranom jelovniku srbočetničkih
zvijeri došla je u svijet. Nakon toga
u logore je ušao Crveni križ i ko
je preživio, mogao je i svjedočiti.
Danas poslije svega ja mogu samo
žaliti moje bivše učenike koji su me i
strpali u logor i njihove nalogodavce,
a moje bivše prijatelje Srbe koji su u
tim teškim trenucima pokazali svoje
pravo zločinačko lice.”
bio
priznati “Ljubijanac”,
savjesni prosvjetni radnik, te
ubojiti centarfor slavnog Rudara.
Razlog zašto ponovo pišemo o Bahriji
Bašiću je objavljivanje njegove
knjige “Jači od zla” koju je izdao
BZK Preporod iz Zenice. Knjiga je
autobiografsko djelo koje govori o
generacijama
ostavio
jedno
neposredno svjedočnje koje će im
sigurno moći kazati koliko u stvari
vrijedi jedan ljudski život. O tome kako je nastalo ovo
djelo informaciju više dao nam
je autor: “Ovu knjigu pisao sam
35
“Jači od zla” je ispis preživjelog
u ime onih koji nažalost to nisu
uspjeli, ali je i za one koji dolaze
- da pamte. Knjiga je žestoka,
uznemiravajuća, uvjerljiva do bola.
Dokument o jednom vremenu koje
se ne smije zaboraviti. U svojim
kućnim bibliotekama trebali bi je
imati svi preživjeli logoraši kako bi
mogli pokazati cijelom svijetu kroz
kakvu golgotu su prošli. Knjiga
se može naručiti u Bosanskoj
kući u Birminghamu, http://www.
bhuknetwork.org/ , pozivom na
telefon 0044 (0) 121 772 3052
ili putem e-maila [email protected]
btconnect.com. Cijena je 10 funti.
HABER
Pisana riječ
Moje nostalgično sjećanje na Novosarajevske susrete 2011. u Sarajevu
BILI SMO KAO VELIKA PORODICA
Kvantitet ne rađa uvijek kvalitet. Ni u kulturi nikada nije bilo novca. Često su džepovi poeta sanjara prazni, a mnogi
umjetnici postanu čuveni tek nakon svoje smrti. Nema veze, razmišljam. Poezija nikada nije punila džepove, ali je punila
duše. Zadovoljstvom, smirajem, ispunjenjem, duhovnom nadgradnjom. A kako to pjeva naš Dino Merlin: “Nije sreća,
para puna vreća”. Ali se ni bez njih ne može. Iako je manifestacija već odavno medijski promovisana, ipak nije dovoljno
medijski pokrivena.
Konačno mi se ostvarila želja da
budem učesnik Novosarajevskih
književnih susreta u Sarajevu 2011.
godine. Organizovanje susreta u
augustu mjesecu, u vrijeme kada
većina nas koji živimo u dijaspori
provodi u BiH, bio je pun pogodak.
Za sve to su naravno najviše zaslužni
gospodin Ibrahim Osmanbašić i
njegova supruga Mersida, gospodin
Velid Bajramović i Idriz Hodžić, te
gospođica Ermina koje se najviše
sjećam sa promocije knjige “Sjećanja
na Donju Mahalu”. Vjerovatno
ima još mnogo onih koje nisam
nabrojala, ne iz nepoštivanja, nego
iz nedostatka informacija. Osobe
koje sam navela vidjela sam na djelu.
Uspjeli su planirati i realizovati
ovu manifestaciju u “Radon Plazi”,
hotelu koji je pružio više nego
izvanredne uslove za promovisanje
pisane riječi, te ugostio pisce ne samo
iz BiH, nego i iz zemalja okruženja,
te bh. dijaspore u periodu od 4. do 6.
augusta ove godine.
Usput, ili možda planski se poklopila
i peta godišnjica osnivanja ovog
udruženja čiji su mali, ali veliki
jubilej proslavila 86 učesnika iz deset
zemalja.
Planiranje mog dolaska počelo je
još u Engleskoj, razmjenom e-maila
s gospodinom Osmanbašićem. U
četvrtak sam zajedno sa muževim
bratom Nisadom Jakupovićem, inače
članom KNS-a i članovima porodice
krenula iz Sanskog Mosta na put
prema Sarajevu. Za nas koji dolazimo
iz sjeverozapadne Bosne, ili kako
to već u centralnoj Bosni kažu iz
Krajine, to je dan hoda. U vrijeme
današnje modernizacije i brzih auta,
više nije, jer smo u Sarajevo stigli
za pet sati.
ratnim ožiljcima, ali i veleljepnim
građevinskim džinovima kao što su
Bosmal, zgrada Dnevnog avaza i
“Radon Plaze”, gdje žurimo.
Sa Kobilje Glave, gdje sam odsjela
kod svoje rodice i njene familije,
žurimo do “Radon Plaze”, gdje su
već počele individualne promocije
samostalnih zbirki.
Dočekuje nas crveni tepih i
grandiozna recepcija. Kažu da prvi
utisak nikada ne vara. Tako je i sada.
Odmah nam je jasno o kakvoj se
građevini radi. Dolazimo do salona
“Dragon” i prisustvujemo prvoj
Dok se vozimo, posmatram Sarajevo
i svaki put primijetim nešto novo.
“Odolio je kišama granata, bombi i
metaka ovaj petstogodišnji starac i još
se ne da”, radosno razmišljam. Odolio
je četvorogodišnjoj opsadi, pretrpio
velike ljudske i materijalne gubitke,
ali još uvijek je u žiži zbivanja.
Pogled mi odluta na maskotu Vučka
i sjetih se onih starih vremena, kada
je za Sarajevo i njegove Zimske
olimpijske igre znao svaki stanovnik
planete Zemlje. Prolazimo pored
groblja “Lav”, “Bare” i “Kovači”. S
tugom mislim kako se broj njegovih
vječnih stanovnika sve više povećava
i širi po sarajevskim brdima. Tome je
naravno “kumovao” i protekli rat u
kojem je stradalo mnogo stanovnika
našega glavnog grada.
promociji. Tu je samo jedan dio
KNS-ove pjesničke porodice, braća i
sestre po peru i ljubavi prema pisanoj
riječi.
Upoznajem i gospodu Vezuva Bašića
Bašu i Idriza Hodžića iz Sarajeva,
koji promovišu časopis “Bh. glas”,
koji izlazi u Danskoj, a štampa se
u BiH. Fascinira me njihova priča
o stvaranju ovog časopisa, teme o
običnim ljudima koji žive neobične
živote, među kojima i priča o
čovjeku iz Bileće koji je u Dansku
uvezao bilećki kamen i sagradio
sebi kuću. Pa o našoj ženi, Sarajki,
koja je iz Danske organizovala više
od 100 konvoja hrane za opkoljeno
Sarajevo, pa o Dancu koji svake
godine dva puta posjećuje zabačena
sela u BiH jer je veliki zaljubljenik
u prirodu i dovozi hranu i odjeću
njihovim stanovnicima. Razmišljam
kako mi amateri profesionalno
pristupamo dobrovoljnom radu, i o
kakvim ozbiljnim temama pišemo
u dijaspori. Novaca nažalost nigdje
dovoljno nema, a pogotovo za javna
glasila, ali se uvijek iskristališu
oni koji uz veliko samoodricanje i
žrtvovanje vlastitog vremena, pišu
o aktivnostima svojih zemljaka i
njihovoj borbi za očuvanje maternjeg
Sarajevo je u pravom smislu spoj
Istoka i Zapada, dvije civilizacije,
koje su vijekovima živjele u istinskoj
harmoniji kao dva dobra ahbaba.
U zgradama koje su odoljele zubu
vremena vidi se uticaj tada moćnog
Otomanskog carstva, te AustroUgarske monarhije. Sarajevo je i
spoj prošlosti i sadašnjosti, spoj
dućana, kaldrma, kula i haništa,
zgrada sa izrešetanim fasadama i
36
Pisana riječ
jezika i kulture. Vjerovatno bi ova
dvojica entuzijasta još sa velikom
ljubavlju pričala o svom listu, ali zbog
poštovanja termina, žele i drugima
dati riječ. Prisustvujemo i Okruglom
stolu, a tema je “Stvaralaštvo bh.
dijaspore”. Učesnici, među kojima
i ja, iznosimo svoje mišljenje,
utiske, iskustva, planove, nade za
budućnost. Između ostalog, svi smo
puni hvale za KNS, koji se pokazao
kao odlična spona između matice
zemlje i dijaspore. Tamo gdje se
politika možda pokazala kao slabost,
kultura je ispala vrlina i po ko zna
koji put pokazala da umjetnost ne
poznaje granice. Ni geografske, ni
nacionalne, ni političke , ni vjerske.
Nakon promocije lista “Bh. glas”,
razmjenjujemo iskustva iz Danske i
Engleske, govorimo o daljoj saradnji,
a gospodin Baso mi poklanja i svoju
“Izbjegličku sobu”.
Upoznajem i mladog, perspektivnog
pjesnika Džabira Sedića iz Sanskog
Mosta. Pronalazimo neke zajedničke
stvari koje nas spajaju. Oboje smo
nakon rata postali stanovnici Sanskog
Mosta. Iako pripadamo različitim
generacijama, ljubav prema poeziji
je uzajamna.
Prepuna utisaka, idem
prema
Baščaršiji. U nju se uvijek ponovo
zaljubljujem, iz nje nikada ne
bih otišla. Ona me mami svojom
prošlošću, otkucajima kujundžija i
pjesmama o meraku u večeri rane.
Posebno u mjesecu ramazanu.
A ramazanska atmosfera u Sarajevu
je posebna priča, makar za mene, jer
prvi put dane ramazana provodim
u Sarajevu, srcu Bosne. Svjetlosti
kandilja i zvuka ezana što uljepšavaju
blagu ljetnu noć, laganih, ležernih,
neužurbanih koraka po baščaršijskoj
kaldrmi, velikog broja vjernika koji
klanjaju ne samo u džamijama, nego i
izvan njih, šuma vodoskoka i žubora
česme, uvijek ću se sjećati. A kad
na to dodam još i oglašavanje topa
i početak iftara, ukus ćevapa i miris
ramazanskih lepinja, okus kahve iz
bakrenih džezvi, pijenje kahve iz
fildžana uz spontani razgovor, onda
je ugođaj više nego potpun.
Naši preci su baš znali uživati; u
malim, svakodnevnim stvarima, bez
buke i galame, neopterećeni trkom
za materijalnim. Usput svratismo
i na Kovače da proučimo Fatihu za
našeg rahmetli Aliju Izetbegovića,
velikana i utemeljitelja naše BiH. A
kao šlag na tortu, slijedi odlazak na
Sedrenik, odakle posmatramo cijelo
Sarajevo, koje svijetli neobičnom
svjetlošću svih mogućih bogomolja i
okolnih zgrada i slavi život. Sjetih se
i svoje omiljene serije ”Valter brani
Sarajevo”. I one čuvene rečenice
izrečene na Sedreniku: “Ovo je
Valter”. Oduprli su se i BiH i
Sarajevo tada okupatoru. I što se više
odupiru, sve više jačaju. Sarajevo sija
neobičnom ljubavlju svojih običnih
malih ljudi, svojih pjevača, slikara,
glumaca , pjesnika, igrača……
Sutradan je subota, 6. august
2011. godine i završni dan na
Novosarajevskim
književnim
susretima. Centralna manifestacija ili
Grand finale.
I u pravom smislu riječi to je i bilo. U
kongresnoj dvorani “Radona Plaze”
svojim djelima predstavilo se oko
80 učesnika. Prelazim pogledom
po dvorani. Veliki broj ljudi je
prisutan, ali se ne mogu oteti utisku
da bi ih trebalo biti još više. Još ima
praznih mjesta. I ulaz je besplatan.
Pretpostavljam da su mnoge
diskoteke bez obzira na visoke cijene
ulaznica već pune. A ovdje još ima
mjesta, a publike nedovoljno. Ali,
nema veze. Pjesnici su oduvijek
živjeli u svome svijetu, pa i onda
kada ih je sredina odbacivala. Slušali
su tišinu koja govori i stremili ka
svome cilju.
Kvantitet ne rađa uvijek kvalitet.
Ni u kulturi nikada nije bilo novca.
Često su džepovi poeta sanjara
prazni, a mnogi umjetnici postanu
čuveni tek nakon svoje smrti.
Nema veze, razmišljam. Poezija
nikada nije punila džepove, ali
je punila duše. Zadovoljstvom,
smirajem,
ispunjenjem,
duhovnom
nadgradnjom.
A kako to pjeva naš Dino Merlin:
“Nije sreća, para puna vreća”.
Ali se ni bez njih ne može. Iako je
manifestacija već odavno medijski
promovisana, ipak nije dovoljno
medijski pokrivena.
Ipak, atmosfera je fantastična.
Mijenjaju se učesnici na sceni. I sada
ono što je štampano u zbornicima,
a posebno u “Duhovnoj konekciji”
koju promovišemo, ima još više
smisla. Za mene to više nisu samo
imena od kojih sam samo neka
zapamtila, sada su to moje bliske
duše, sa svojim intimama, tugama,
ljubavlju i bolovima.
Po redoslijedu pojedinačnih nastupa,
moj nastup je tek poslije pola osam.
Sjedim napeto i čekam svoj red. Ne
želim napuštati salu i pažljivo slušam
djela drugih pjesnika, a svako je
unikatno na neki svoj način. Možda
je i bolje što ću nastupati tek u drugoj
grupi, nakon dodjele priznanja,
razmišljam. Ne znam koliko bih mogla
ostati nakon svoga nastupa, a bilo bi
nepravedno da odem i ne odslušam i
druge kada dobiju svojih pet minuta.
Večer je prepuna iznenađenja,
a
manifestaciji
su
poseban
pečat dali učesnici iz Slovenije.
Nisam se baš mnogo iznenadila
velikom broju gostiju, jer sam
pretpostavljala da su Slovenci uvijek
mnogo polagali na kulturu. Ni
podrška čelnih vlasti nije izostala.
37
Došao je i njihov gradonačelnik
da ih bodri. Ono što je na mene
ostavilo poseban dojam je zapravo
ta skladnost, poštovanje, podrška,
ljubav, prijateljstvo, pomoć koje
su jedni drugima upućivali članovi
njihovog poetsko-muzičkog društva.
Očaranost Sarajevom i njegovom
publikom više je nego očigledna. A
nije izostala podrška i poštovanje
koje su Slovenci uputili gospođi
Senadi Smajić, dobitnici ovogodišnje
nagrade “Novosarajevsko pero”. To
je ujedno i jedan veliki kompliment
za poatesu Smajić, koja živi i stvara
u Sloveniji. Nadam se da će istu
podršku doživjeti i od svoje matice
zemlje, jer to s pravom i zaslužuje.
“Novosarajevsko pero” otišlo je
u prave ruke, kulturno-muzičkom
društvu iz Slovenije i Hrvatske,
te pjesnikinji Smajić i mladom,
perspektivnom pripovjedaču Elmi
Velić.
Ljepoti Novosarajevskih susreta
svakako su doprinijeli i gitaristi
(Kantfest) iz Slovenije, te solo
pjevačica kojoj nisam zapamtila
ime, ali mi je njena interpretacija
uspavanke na bosanskom jeziku
ostala u uhu i uljepšala dan.
Iznenađenje večeri je svakako i
nastup gospodina Ibrahima, koji
nam je i ovoga puta pokazao svoju
multitalentovanost. Ne samo da je
izvrstan pjesnik, likovni umjetnik,
grafički dizajner nego i gitarista
kojeg sam prvi put imala priliku da
slušam. Velika je sreća da se jedna
ovakva svestrana osoba nalazi
na čelu KNS-a. Nakon muzičkih
nastupa, dočekala sam i ja svojih
pet minuta, te interpretirala pjesme
“Ravnodušnost” i “Semafor”. Divan
je to osjećaj kada govoriš i osjećaš
prećutno
razumijevanje,
kada
zrakom struje pozitivne vibracije,
kada osjetiš da si sa većinom ljudi na
istoj talasnoj dužini.
I kako je večer polako odmicala,
sve je više gubila na ozbiljnosti,
a dobijala na humoru i šeretluku
pojedinih izvođača. Stihovi više
nisu bili obojeni samo ljubavlju,
patnjom, nostalgijom i očajem, nego
su poprimili i strastveni ton smjelo
izrečen od strane pojedinih učesnika.
A tek nastupi gospodina Admirala
Mahića i pjesnikinje Slovenke,
njihov “ljubavni dijalog” koji je
mnoge od nas nasmijao do suza.
Slijedila je zajednička fotografija,
oproštaji, olakšanje što je jedan
veliki kulturni događaj priveden
kraju i moja želja da ponovo dođem
u Sarajevo, koje svake godine sve
više doživljavam kao svoje, i ponovo
budem dio velike KNS-ove porodice.
VELIKO HVALA KNS-u koji je
od mašte postao java.
Semira Jakupović
Bosanskohercegovački gradovi
‘’Aquareumal” u Fojnici
ČAROLIJA KOJA TRAJE
No, bajkoviti “Aquapark” svakako je vrhunac “Aquareumalovog”
ambijenta. To je vodeni raj za djecu i odrasle, stare i mlade,
plivače i buduće plivače, sve one koji vole i znaju se maksimalno
opustiti, te ojačati tijelo i duh.
Fojnica, živopisni bosanski grad hovite vode brdskih potoka, vrto(587 m/nv), smješten u dolini glavi kaskadni slapovi i planinska
okruženoj šumovitim padinama i jezera sa znamenitim primjercima
nebotičnim planinama, na 40-ak ki- endemske faune i flore, gudure, uslometara od Sarajeva, autentičan je jeci, šume i proplanci. Na njima su
i rječit svjedok svoje dugovjeke po- uređeni idilični planinski domovi i
vijesti, neprekidnog, višemilenijskog odmarališta, zimski centri i skijališta
čovjekova života na ovim pros- sa ski-liftovima, uređenim stazama i
torima. Tu su tragovi starorimskog beskraj još nedirnutih prostranstava.
prisustva, znamenja srednjovjekovne Čovjek je već odavno naučio korisheretičke Crkve bosanske, rijetki titi i svom gostu ponuditi bogatstvo
primjerci islamske i kršćanske profane i sakralne arhitekture, raritetne
zbirke artefakata i drugih povijesnih
svjedočanstava.
U samom gradu je Franjevački samostan, trezor bosanske historije, sa
svojim raznovrsnim i bogatim zbirkama, u kojima se čuvaju neki dokumenti značajni u relacijama cjelokupne svjetske povijesti. I nadaleko
poznate fojničke tekije, skromne
po vanjštini, od iznimne su vrijednosti u fojničkoj i bosanskoj, islamskoj, vjerskoj i duhovnoj tradiciji.
U krugu od 10 do 15 kilometara,
nalazi se nevjerovatna mreža zlatonosnih i ribom bogatih vodotokova, neodoljiv izazov tragaocima za
“bosanskim Eldoradom”, to su, kao
po nekom lijepom usudnom naumu,
rasuti sve sami biseri prirode - pla-
ovih iskonskih divljina. Iz sigurnosti i pitomosti turističkih objekata
- najpoznatiji među njima su: centar
“Brusnica” na 1.580 m/nv, planinski dom “Jezernica” na 1.131 m/nv,
te naselje pastirskih kuća ledničkog
Prokoškog jezera na 1.635 m/nv., hotel “Reumal”, te kompleks “Aquareumal“.
“Aquareumal”- to je apartmanski,
turistički, ugostiteljski, kongresni,
rekreativni, sportsko-zabavni kompleks. I još, na svoj način, nešto sasvim posebno. Najprije zato što priča
o “Aquareumalu” zapravo počinje
prije dvije hiljade godina, možda još
i ranije. A kraja joj nema...
Raspolaže sa 74 luksuzno opremljena
apartmana, u kojima se gost ne
može oteti utisku da je tu našao
38
djelić bjelosvjetskog hotelijerskog
glamura, vješto ukomponovanog sa
ugođajem intime vlastitog doma, a
njihovi nazivi - “Terra”, “Flamma”,
“Aeris” i “Aqua” - nagovještavaju
potpuni povratak prirodi.
Unutar
kompleksa,
pored
ugostiteljskih objekata i tržnog centra,
nalaze se kongresne dvorane, kao i
restorani “Terra” i “Avlija“, gdje će
sladokusac naći jednostavno sve - od
svjetskih do regionalnih i autohtonih
lokalnih, gorštačkih specijaliteta...
No, bajkoviti “Aquapark” svakako
je
vrhunac
“Aquareumalovog”
ambijenta. To je vodeni raj za djecu
i odrasle, stare i mlade, plivače i
buduće plivače, sve one koji vole
i znaju se maksimalno opustiti, te
ojačati tijelo i duh. Tu su rekreacioni
bazen (950 m²), uz nezaboravne
vodene efekte: podvodne masaže,
whirlpool jame, gejzire, slapove,
topove, vodene tokove, dječiji
bazen (150 m², 80 cm), uređene
travnate, pješčane i kamene plaže
sa ležaljkama, suncobranima i
peškirima. Bazeni koriste nadaleko
čuvenu fojničku termalnu vodu,
temperature 27 stepeni Celzijusa,
koja se filtrira po DIN standardu.
Svakom posjetiocu na raspolaganju
su wellness masaže pod baldahinima,
teren za odbojku na pijesku,
stolovi za stolni tenis, za djecu tereni s toboganima, ljuljačkama i
klackalicama, jedrenjak “Victoria”,
uz nezaboravne gastronomske
specijalitete,
pizzeria,
open
barovi s egzotičnim koktelima,
sedmični
program
animacije,
sportske, koncertne i kulturnoumjetničke
manifestacije.
U
“Wellness centru”, jednom od
prvih znamenja “Aquareumala“,
gostima je na raspolaganju veliki
izbor tretmana, bolje reći istinskih
“wellness
čarolija”,
različitih
relaksirajućih procedura i aktivnosti.
Ovdje,
u
atmosferi
potpune
opuštenosti i odsustva svakodnevnog
životnog pritiska i stresa, u
stanju uznesenosti u neke druge,
daleke svjetove mašte, očaran i
začaran, gost počinje u potpunosti
osjećati, razumijevati i vjerovati
u “Aquareumalov” moto: Ovo
je mjesto gdje čarolija traje...
To je Fojnica, a u Fojnici
“Aquareumalova”
čarolija.
Ko
god ovdje dođe i iskoristi njen dio,
čaroliju je beskrajno obogatio.
Ko god uzme i u sebi odnese dio “
Aquareumalove” čarolije, umnožava
je tako i obogaćuje njome cijeli
svijet. To je ‘’Aquareumal”. Čudesno
mjesto u kojem čarolija živi i traje.
Bosanskohercegovački gradovi
PRVI PUT NA TRŽIŠTU NEKRETNINA U BOSNI I HERCEGOVINI
GODIŠNJI ODMOR, KUPITE JEDNOM I KORISTITE ZAUVIJEK
REUMAL GRUPACIJA VAM PREDSTAVLJA NATURE CONCEPT FOJNICA , NOVI MODEL
KUPOVINE SUVLASNIČKOG DIJELA APARTMANA, ODNOSNO PERIODA OD SEDAM DANA U
TOKU GODINE, KOJI SE GRADE U SKLOPU HOTEL “NATURE” U FOJNICI.
Kupovinom suvlasničkog dijela (sedmice) kupac/sufinansijer stiče pravo upisa u
zemljišne knjige KO Fojnica, kao suvlasnik nad predmetnim apartmanom.
Kupac suvlasnički dio koristi u svrhe iznajmljivanja, a „Aquareumal“ Vam
preporučuje model „puno za prazno“, po kojem garantuje 90%popunjenost
sedmičnog kapaciteta i ekvivalentan prihod.
Osnovna cijena suvlasničkog dijela (sedmice), u zavisnosti od perioda, iznosi od
3.000 do 3.300 KM. U cijenu je uračunat PDV i osigurana mogućnost obročnog
plaćanja.
Prezentacija cijelog projekta će se održati 7. i 9. decembra 2011. u Birminghamu i Londonu
a sve informacije možete dobiti na telefon 0208 743 1250 ili 07973437133.
39
Iz Štampe
Kako je Englez pronašao ljubav u Sarajevu:
DASTIJU ISPUNJENA ŽELJA DA BUDE UKOPAN U BIH
Iza neobičnog oglasa engleskih advokata o nasljedstvu krije se zanimljiva životna priča Džozefa Edvina Milera ili Dastija, kako su ga zvali u Sarajevu
Neobičan oglas u “Dnevnom avazu”
koji je objavila advokatska kancelarija iz Velike Britanije o traženju
ljudi u BiH koji su imali bilo kakva potraživanja prema pokojnom
Džozefu Edvinu Mileru (Joseph
Ednjin Miller), privukla je pažnju
javnosti.
Svi su se pitali ko je čovjek, čiji se
nasljednici traže u BiH, ne sluteći
da se iza jednog malog oglasa krije
zanimljiva životna priča, ali i ljubav
koja nije poznavala nikakve granice.
*Srčani udar*
Na imanju u Rakovici, na kojem je
posljednjih godina do svoje smrti
živio Miler, dočekala nas je Jelena
Remeta. Predstavila se kao Milerova
punica.
- Moja kćerka Anita, koja radi u vojnom sektoru NATO-a, 14 godina je
u nevjenčanom braku živjela s Milerom. I on je, također, radio za NATO,
a bio je angažiran u inžinjerskom
sektoru u NATO snagama u BiH.
Mi smo ga zvali Dasti. Bio je divan
čovjek. Što bi Bosanci rekli, pravi
meraklija. Volio je druženja, ljude,
Bosance. Jednostavno, zaljubio se u
Bosnu. Ovdje je umro - govori Jelena, pokazujući nam mjesto na kojem
se usljed srčanog udara srušio Miler.
Desilo se to 12. januara prošle godine ispred objekta pored vikendice u
Rakovici. Miler je volio raditi u bašti
i uređivati imanje. Tog dana mu je
pozlilo. Srce ga je izdalo u 52. godini iako nikada nije imao nikakvih
zdravstvenih problema jer ne bi
mogao proći rigorozne preglede u
NATO-u.
U vrijeme našeg razgovora Anita
je bila na poslu. Javila nam se telefonom, kazavši da je njena ljubav s
Milerom bila iskrena i neponovljiva.
- Bio je dobar čovjek. Želio je ostatak
života provesti u BiH. Koliko su ga
ljudi voljeli, govori i podatak da se na
posljednjem ispraćaju okupilo puno
naroda. Nisam znala da ga toliko ljudi u Sarajevu zna. Svi su željeli da se
oproste od njega - kaže Anita.
Jelena dodaje da je ukop na Barama
obavljen bez vjerskih običaja, ali je
puštena himna nogometnog kluba
Liverpul. Dasti je bio vatreni navijač
ovog kluba.
*Misija u Afganistanu*
- Dasti i Anita su tražili da na ovom
komadu zemlje naprave vikendicu.
Njih dvoje su zajedno uredili kuću i
baštu. On je bio u nekoliko misija po
svijetu. Zadnja mu je bila u Afganistanu, u međunarodnoj policiji. Sa
ženom, od koje se razveo u Eng-
leskoj, ima troje odrasle djece. I oni
su bili na sahrani. Pitali su nas otkud
toliko ljudi na sahrani. Čudili su se
tome - kaže Jelena.
Na sahranu se čekalo 12 dana jer su
dolazak najavile kolege iz Afganistana, a prisustvovali su joj i vojnici
iz NATO baze u Sarajevu. Jelena se
prisjeća i nekih anegdota vezanih za
Milera.
- Dolazio nam je u goste Ismet koji
radi s mojom Anitom. U tom trenutku
Dasti je vješao veš na štrik. Ismet
mu je doviknuo: “O, mašala, mašala,
mlada, šta ima? Dasti mu je odgovorio: “OK, OK”. Uvijek su ga zezali,
ali on je volio šalu priča Jelena. Prema njenim riječima, Dasti je bio 15
godina stariji od Anite, ali to nije bila
nikakva prepreka za njihovuljubav.
*Prihvatio tradiciju *
- Dasti je obožavao bosansku hranu.
Kada se vraćao iz vojnih misija, uvijek je tražio da mu pravimo sarmu,
grah, pite... Prihvatio je sve bosanske
običaje. Sjećam se kada je prvi put
došao u našu kuću, ušao je u vojnim
čizmama.
Naljutila sam se i rekla Aniti da mu
prenese da je običaj u Bosni, bez
obzira na vjeru, da se obuća izuva.
Osim toga, Bosanci vole ležati na
tepihu i gledati TV. I to mu je bilo
super, pa je i sam gledao TV ležeći
na podu kaže Jelena.
*Kuća u Engleskoj, srce u Bosni*
- Dasti je kupio kuću u Engleskoj za
njih dvoje. Međutim, moja Anita ne
može nigdje živjeti osim u BiH. Dasti joj je rekao da će ostati ovdje jer
ona tako želi, ali zato i što mu je Bosna ušla u srce. Inače, niko sa strane
ne bi rekao da je Dasti bio Englez priča Jelena.
London
NAŠA GLUMICA ZANA MATRJANOVIĆ U
KADRU S TIMOM ROTHOM
Bh. glumica Zana Marjanović, glavna protagonistica prvog rediteljskog
i scenarističkog filma Anđeline Đoli
“U zemljiv krvi i meda”, trenutno
se nalazi u Londonu zbog snimanja
novog projekta.
Kako saznajemo, riječ je o filmu
“Broken” u kojem igra uz holivudsku
zvijezdu Britanca Tima Rota (Roth),
koji je fantastične uloge ostvario u
svjetskim hitovima “Pakleni šund”,
“Četiri sobe”, “Planeta majmuna”,
“Nevjerovatni Hulk”...
U filmu igraju i Silijan Marfi (Cillian
Murphy), Rori Kinear (Rory
40
Kinnear), Robert Ems (Emms) i Bil
Milner (Bill). Reditelj filma je Rufus
Noris (Norris).
Iz Štampe
Kultura
U SARAJEVU OBILJEŽAVANJE 400 GODINA OD ROĐENJA EVLIJE ČELEBIJE
U organizaciji Turskog kulturnog
centra ''Yunus Emre'' i Turskog
jezičkog društva u Bošnjačkom
institutuu Sarajevu počeo je s radom
panel pod nazivom "Tragom Evlije
Čelebije".
ansambla iz Istanbula
bit će upriličen i koncert
izabrane
muzike
iz
vremena Evlije Čelebije.
Evlija Čelebija rođen
je 25. marta 1611.
Obišao je sva mjesta u
granicama
tadašnjeg
Osmanskog carstva te
napisao Putopis koji je od
neprocjenjive važnosti.
SarajevoNa ovaj način obilježava
se 400. godina rođenja Evlije
Čelebije, najvećeg turskog i
svjetskog putopisca 17. stoljeća.
Direktorica
Centra
"Yunus
Emre" Aida Özurk istakla je da
je Evlija Čelebija vrijednost kako
Turske, tako i zemalja regiona.
O
svjetski
poznatom
piscu
Putopisa iz XVII stoljeća govore
profesori
iz
BiH
i
Turske.
“Put sa Evlijom Čelebijem” u
Turskom
kulturnom
centru,
koju će otvoriti turski ministar
za odnose s EU Egemen Bagis.
Osim predavanja tokom dana bit
će prikazan i film o Evliji Čelebiji,
a planirano je i otvaranje izložbe
Također, u organizaciji Ministarstva
za kulturu i turizam te Državnog
Evropska unija je Evliju
Čelebiju
proglasila
"za jednog od 20
najvažnijih osoba koje
su čovječanstvu 21. vijeka pokazale
put", dok je Vijeće za znanost,
obrazovanje i kulturu pri Ujedinjenim
nacijama (UNESCO) 2011. godinu
proglasilo godinom Evlije Čelebije.
Šta kažu psiholozi o terorističkom napadu: Jašarevićevo ponašanje je sistematski producirano
ZAMKA BI BILA POSMATRATI GA KAO POBJEDINKA, KAŽE PROHIĆ
Ponašanje
teroriste
Mevlida
Jašarevića je sistematski producirano
i manje-više profesionalno, izjavio
je jučer za "Dnevni avaz" psiholog
Ibrahim
Prohić
komentirajući
teroristički napad državljanina Srbije.
Prema njegovim riječima, profiliranje
Jašarevića kao pojedinca može biti
zamka.
Zamagljivanje pozadine
- Iako je djelovao sam, slučaj se
ne može posmatrati izolirano, jer je
on posljedica određene ideologije
i ispiranja mozga, što je ključno.
Psihološki profil njegove ličnosti
nije najbitniji u ovom momentu,
jer se on može i producirati. On
je, očigledno, bio na zadatku,
pripremao se i njegovo ponašanje
nije rezultat situacije ni provokacije.
Jedna od opasnosti jeste da se
koristi spin i njegovo proglašenje
neuračunljivim, čime se zamagljuje
pozadina terorizma - kaže Prohić.
Teško je bez
detaljnih analiza
procijeniti motive,
ali je evidentno
da mu je potrebno
liječenje,
kaže
psihologinja
J a s m i n a
Dizdarević.
- Iako je veoma
nezahvalno
prognozirati bez
detaljnih analiza,
mislim da se radi
o bolesnoj osobi. Čovjek koji gleda
unezvijereno i fizičkim izgledom
asocira na sumanutu osobu, a puca u
objekt koji u njegovoj glavi predstavlja
problem, prema mom mišljenju, slučaj
je za liječenje - smatra Dizdarević.
Milić: On traži svoj status u grupi
Problem slučaja Jašarević jeste
i generalizacija i ocjena "svi
su oni takvi", smatra Prohić.
Specijalista
sudske
psihologije
Aleksandar
Milić
iz
Banje
Luke
čin
Mevlida
Jašarevića
ocijenio
je
kao
ponašanje
čovjeka
poremećene
ličnosti.
Sumanuta osoba
- Riječ je o neidentifikovanoj osobi
41
koja kao pripadnik neke grupe
traži svoj status u grupi. Njegova
ranija kriminalna djela pokazuju
dosljednost ličnosti. Smatram da je
prejako u ovom trenutku događaj
okarakterisati kao teroristički napad.
Mislim da ovo nije organizovano
u nekoj grupi, nego se radi o
Jašarevićevoj potrebi za nekakvom
pažnjom, a sve je posljedica njegovog
mentalnog sklopa i poremećaja
u ponašanju - govori Milić.
Autor A. MUSLIMOVIĆ
Iz Štampe
KOZARAČKI TEHVID NE MOZE BITI U BOSANSKOM ISLAMSKOM
CENTRU (BICC) U ČIKAGU OVE GODINE JER JE EFENDIJA LJUT NA
KOZARČANE?
Pise: Sade Alic (http://www.kevljani.eu)
Već tracionalni Kozarački
tevhid koji se svake godine
održava na dan napada i
agresije na Kozarac, 24. maj
1992 god. a u organizaciji
Udruženja
Kozarčana
– Čikago ove godine
nemože biti u prostorijama
džamije
Bosansko
Islamskog
Kulturnog
Centra (BICC) u Čikagu.
Razlog prost i jednostavan:
efendija džemata BICCija Kemal Karić uvrijeđen
sa
radom
Udruženja
Kozarčana – Čikago (UKČ)
i to zbog prošle godine
kada su se održavali „Memorijalnih upučivati, a ne jos više razjedinjavati i
Dana Kozarca“ od kojih je jedan nametati im svoje politike i mišljenja
bio i Kozarački tevhid 24. maja. dok naša djeca truhnu u zatvorima,
Šehidskih
familija,
On ove godine ne dozvoljava pogotovo
Kozarački tevhid u džamiji BICC- drogiraju se, napuštaju škole i osim
ija. Razgovore sa Kemalom su kafića i kafana nemaju gdje drugo
obavili predsjednik UKČ Muhamed otići.
Kulašić, blagajnik UKČ Emir Hadžić
i član UKČ Sade Alić. Također Od umjerenog i obečavajućeg
razgovaralo se i sa odbornicima. džemata BICC-ija koji je bio ponos i
Važno je napomenuti da je podsticaj svima ostalima kako da se
prošle godine Kozarački tevhid zajednički radi (pa kada se i nismo
bio organizovan u drugoj džamiji svi najbolje slagali opet smo nailazili
jer je bio veliki odaziv gostiju te zajednička riješenja i radili), danas
iskupljanje novčanih sredstava i da
svi prisutni nisu mogli jednostavno
stati u prostorije BICC-ija te su se
iz UKČ odlučili za veću i prostraniju
džamiju sa većim parkingom.
Isto tako važno je napomenuti da
se od prvog održavanja Kozaračkog
tevhida u Čikagu a u organizaciji od
strane Udruženja Kozarčana – Čikago
godinama
savršeno
sarađivalo
sa BICC-ijem, prvo u rentanim
prostorijama potom i u džamiji BICC
ali tada je u džematskom odboru
bio kozarčanin koji je sa ostalim
članovima tadašnjeg džematskog
odbora odlučivao gdje će se i kako
održavati tevhid. Danas u krnjem
džematskom odboru od 3 člana plus
imam, nema kozarčana, ne zovu
se kozarčani u članstvo, ne traže se
Ef. Kemal
donacije za izgradnju BICC-ija kojih
su najviše dali kozarčani, ne gradi se
a u čijoj su izgradnji isto tako u velikoj imamo efendiju BICC-ija i nešto
mjeri radili upravo kozarčani kao i malo džematlija koji ga podržavaju i
sa svim Bosancima i Hercegovcima, koji uskoro napušta ovaj džemat ali
bratski – neumorno i neprekidno. ne popušta u svom oštrom pristupu
Čikago je danas pun problema i svima onima koji ne misle kao on i
neželim ih komentarisati jer me boli to samo 100% jer nemožeš se ni 2%
i žao mi je naše Bošnjačke zajednice snjim ne slagati, odmah jednostavno
koja se najčvršće i jedinstveno nevaljaš, a kada su vjerska pitanja
gradila kroz džemate a koji danas da i ne govorimo. To je i posebna
na sve liče samo ne na istinske tema po kojoj tevhid i nije „pravi i
džemate. Bože moj, kao da su se ispravan“ vjerski običaj po Kemalu i
iz Bosne i Hercegovine prenijele članovima odbora. Samo podsjećanja
političke partije kod nas u SAD, samo radi, nekada je BICC organizovao
sa imenima džemata pa udri po džematske piknike na kojima je bilo
ovom narodu kojeg treba spašavati i i preko 5.000 (pet hiljada) osoba
42
što je opet po ef.
Kemalu bio haram
ijako je upravo
on mogao na tim
piknicima formirati
timove i dosta da
uradi pa da bude
što više vjerski ako
mu već nije valjao
kao
džematski/
bosanski.
I na kraju što se tiče
BICC-ija i njegovog
ef. Kemala te tri
člana
sadašnjeg
odbora koje je
on izabrao, odgovorno tvrdim da
kroz sve ove godine od kada se radi
sa ovim džematom, oni su uzrok
svih nastalih problema u zajednici
Čikaga koja je nekada bila najbolja u
Sjevernoj Americi jer nisi ništa radili
– ni pozitivno ni negativno. Zato
odgovornost je na svakom džematliji
pojedinačno da na predstojećoj
Skupštini BICC-ija dobro promisle
koga će izabrati. Najbolje bi bilo da
se Skupština poništi jer koja je svrha
Skupštine ako imam džemata uskoro
napušta BICC a sve se vrti oko njega.
Moja malenkost kao i osobe koje
su osnovale i bili u džematskim
odborima BICC-ija kada je najgore
bilo, nemogu joj prisustovati jer
meni Kemal Karić ne dozvoljava
obnovu članarine ni prisustvo
Skupštini (na kojoj nisam ni planirao
biti). On se ne ustručava, kako na
članove tako i na nečlanove zvati
policiju bez obzira i ako ste osnovali
taj džemat, zaposlili ga i svo vrijeme
štitili kao svog vođu tj. imama.
Za Kozarački tevhid, on će se, ako Bog
da, održati kao i uvijek na 24. maj.
Udruženje Kozarčana – Čikago bi
željelo ponovo održati „Memorijalne
Dane Kozarca“ zajedno sa svim
Bosanskim
organizacijama
i
organizovati sakupljanje novčanih
sredstva za izgradnju Šehidskog
Turbeta u Šehidskim mezarlucima
– Kozarac za sve do sada pokopane
Kozarčane a mnogi još nisu
pronađeni. Buduće Šehidsko turbe
u Kozarcu će biti drugo u Bosni i
Hercegovini pored onog u Srebrenici
na kojem su uporno radili naši
Srebreničani i za kojeg su donirali i
izgradnju finansirali Međunarodna
zajednica, za razliku od Srebrenice
Kozarčani
svoje
Šehidsko
turbe grade i finansiraju sami!
O
svemu
bićete
naknadno
obavješteni.
Sport
FUDBALERI USPJELI TAMO GDJE NISU
POLITIČARI
Piše: M. Dautbegović
Ugledni engleski The Gurdian objavio je veoma dobar tekst vezan za fudbalsku reprezentaciju Bosne i
Hercegovine i aktuelnu političku situaciju u državi.
Novinar Guardiana navodi kako
je reprezentacija BiH postala prvo
istinsko multietničko tijelo u državi
poharanoj ratom. Donosimo vam prvi
dio feljtona "Kako su bh. fudbaleri
uspjeli tamo gdje političari nisu".
"Jedan od prvih mitraljeza koji su
Srbi postavili tokom četverogodišnje
opsade Sarajeva nalazio se malo
iza tribine na kojoj su najvatreniji
navijači Željezničara bodrili svoju
ekipu. Danas se na tom mjestu
nalazi elektronski semafor koji
večeras pokazuje rezultat 2:0 u korist
Željezničara u susretu Kupa BiH protiv
Čelika iz Zenice", piše Guardian.
BiH prvo učešće na jednom
velikom takmičenju, već bi došla
i kao melem na ranu veoma
burnoj godini u bh. fudbalu".
"Večeras na stadionu Željezničara
nema gostujućih navijača, nema ih
nigdje na terenima u BiH. Zabrana
dolaska gostujućih navijača na
utakmice stigla je nakon žestokih
incidenata u kojima su učestovali
navijači sve tri nacije u BiH. U BiH Srbi
uglavnom navijaju za Srbiju, Hrvati
za Hrvatsku, a za BiH uglavnom
"Ne tako davno, na stadionu
na Grbavici igrao je Edin Džeko,
danas napadač Manchester Citya i
vjerovatno najbolji fudbaler BiH svih
vremena. U petak će Džeko predvoditi
napad svoje reprezentacije u
vjerovatno najvažnijoj utakmici
koju je Bosna ikada igrala. U
Zenicu stiže Portugal na baraž".
Bošnjaci. Donedavno su Fudbalski
savez BiH vodili političari, ljudi koji
nisu imali veze sa fudbalom i koji su
u savezu gledali samo lične i interese
nacionalnosti koju predstavljaju. U
Savezu je sjedio nekadašnji ministar
policije, hrvatski general, te vrlo
blizak politički saradnik predsjednika
Republike Srpske Milorada Dodika".
"Međutim, sve ovo se polako
mijenja. Fudbalska reprezetacija
Bosne i Hercegovine praktično je
jedina multietnička organizacija u
ovoj državi. Ne postoji nikakav etnički
veto na pasove ili golove. Džeko je
Bošnjak, igrač sa najviše nastupa
u dresu BiH Zvjezdan Misimović
je Srbin, stoper Boris Pandža je
Hrvat. Na terenu to niko ne gleda".
"Navijači reprezentacije BiH vodili su
dugo revoluciju protiv bivšeg saveza.
Uspjeli su pobijediti. U aprilu ove
godine UEFA i FIFA su suspendovale
su bh. Savez i uspostavile svoje
organe
sa
novim
ljudima.
Suspendovani su i u daljeni iz saveza
svi politički obojeni dužnosnici".
"Pobjeda u prolazak u dvomeču
sa Portugalom ne bi samo donijeli
43
Sport
Manchester
ODMOR UZ BOSANSKE SPECIJALITETE
Bosanskohercegovačka ambasadorica u Londonu Jadranka Negodić nedavno je potpisniku ovih redova rekla da bi naša ambasada rado ugostila
dijamanta Edina Džeku, čak šta
više ambasadorica je zvanično prije
mjesec dana kontaktirala FC Man-
chester City čiji su zvaničnici obećali
da će poruku proslijediti do Džeke.
Do danas dijamant se nije oglasio,
uz ambasadorkinu konstataciju da
je Džeko ipak veliki profesionalac
i da nije vlasnik svoga vremena. U
želji da saznamo gdje u Manchesteru
provodi slobodno vrijeme, kontaktirali smo našeg ovdašnjeg muzičara
Sefera Haskića iz Kozarca, koji živi
u Boltonu. Dobili smo ovu fotografiju i informaciju gdje su Džeko i
Kolarov proslavili subotnju pobjedu
protiv Woovelhamptona.
"Dijamant je u društvu Kolarova
i Savića subotnje veče proveo u
restoranu Duefratelli u Manchesteru,
kojeg već nekoliko godina drži ugostitelj Elvedin Kljajić, porijeklom iz
Bosanske Kostajnice. Naravno, sportisti su uživali u bosanskim specijalitetima koji se odlično pripremaju u
ovom restoranu. Saznali smo i da
su fudbaleri česti gosti. Tokom te
večeri igračima Manchester Citiya
pridružile su se i kolege fudbaleri
Klasnić iz Boltona, Petrović iz Blakburna i Žigić iz Birminghama."
U ovakvim specijalnim prilikama
vlasnik restorana obavezno pozove i
našeg muzičara Sefera Haskića, koji
uz živu muziku malo relaksira fudbalere, a kako Sefer kaže, ne može se
požaliti ni na bakšiš.
Kolarov, Haskić i Džeko
IX Prvenstvo dijaspore BiH u malom nogometu, objavljen konkurs
SMOTRA SPORTA, MLADOSTI I DRUŽENJA
Gdje će biti održano naredno,
9.
svjetsko
prvenstvo
bosanskohercegovačke dijaspore u
malom fudbalu/nogometu, znaće
se 10. decembra kada će sportska
komisija Svjetskog saveza dijaspore
Bosne i Hercegovine na sastanku u
Londonu objaviti rezultate konkursa
koji je raspisan prije nekoliko dana
i nalazi se na web stranici SSDBiH.
http://www.bihdijaspora.com/. Ipak,
informaciju više potražili smo kod
predsjednika komisije Anesa Cerića,
koji nam je rekao: „Shodno našem
načinu rada objavili smo konkurs
za narednog domaćina prvenstva.
U njemu su okvirni uslovi i naša
komisija će izabrati zaista najbolju
ponudu koja dođe iz dijaspore. Ovdje trebam posebno naglasiti da ovo
nije neka komercijalna manifestacija i da će prednost pri izboru imati
članice Svjetskog saveza dijaspore
Bosne i Hercegovine, a cilj nam je da
se naši mladi ljudi iz cijelog svijeta
dobro druže i lijepo zabave. Kriterijumi za izbor su u konkursu i oni se
odnose ne obezbjeđivanje adekvatne
dvorane, smještaja i ishrane igrača.
Naravno, svi zainteresirani dodatne
detaljne informacije mogu dobiti
Adnan Osmanagić i Marjan Mijajlović
44
Sport
kod članova naše sportske komisije.“ Član sportske komisije Jasmin
Halkić iz Kanade, Krupljanin koji je
najzaslužniji što su prekookeanske
selekcije Amerike i Kanade postale redovne učesnice prvenstva, dao
nam je i kratku historiju dosadašnjih
takmičenja: „Austrijski Linz je do
sada tri puta ugostio naše fudbalere iz
cijelog svijeta. Čast da budu domaćini
ovog eminentnog takmičenja imali su
i Antverpen, Minhen, Birmingham,
Luksemburg i naša Velika Kladuša.
Svi su bili odlični organizatori i
mi im još jednom zahvaljujemo. U
sportskom smislu najviše uspjeha imali su naši Belgijanci koji su pet puta
bili prvaci, zatim dvostruki šampioni
naši Austrijanci, a prošle godine
laskavu titulu šampiona osvojli su
naši Amerikanci.“ Ovo takmičenje je
do sada uvijek bilo odlično medijski
pokriveno, a prema preliminarnim
saznanjima i ove godine medijski
pokrovitelji biće Dnevni avaz, RTVBiH, NTV Hayat, Radio Stari Grad,
Fena.
45
Kriteriji koji će biti uzeti u
razmatranje - obaveze domacina:
Sportska dvorana (ako je moguće
dva igrališta ili da se prvo kolo
odigra u petak veče); Doček ekipa,
gostiju, medija i sponzora; Prevoz,
smještaj i ishrana takmičara (
dodatni smještaj i ishrana timova
iz Australije, SAD i Kanade)
; Medalje i pehari; Kulturnozabavni program Molimo da pismene ponude
dostavite na adresu SSDBiH, do 8.
decembra 2011. godine
Iz Networka
Sport
Jasmin Halkić – Kanada
TALENAT KOJI OBEĆAVA
Inače, već dvije godine zaredom u organizaciji SSDBiH (Svjetski
savez dijaspore BiH), mladi Halkić je nagrađivan kao najmađi učesnik
svjetskog dvoranskog malonogometnog prvenstva dijaspore BiH.
Širom planete rasuti su talentovani selekcije u državi Ontario u Kanadi.
bosanskohercegovački fudbaleri. Ni Boravio sam u raznim ljetnim
daleka Kanda nije izuzetak. Tamo fudbalskim kampovima, igrao na
smo pronašli izuzetno talentovanog turnirima i bio član kadetskih ekipa. Jasmina Halkića, momka koji je Naravno da je to imalo velikog uticaja
porijeklom iz Bosanske Krupe. Mladi na moju karijeru i već godinu dana
Halkić je 17-godišnjak i jedan od nosim dres prvoligaša London Citya,
najmlađih igrača u fudbalu/nogometu gdje na poziciji centarfora ne
koji igra u kanadskoj Premijer opraštam niti jednom golmanu.”
fudbalskoj/nogometnoj ligi. Ujedno
O Jasminu Halkiću i njegovim sposobnostima njegov dugogodišnji
trener mr. Gabe Valante je rekao:
“Jasmin je sa svojih 192 cm veoma
brz, jak, snažan i dominantan u skok
igri, kreativan i posjeduje izniman
pregled igre. Ima urođeni instinkt za
prostor, stvaranje prilika za napad i
postizanje golova. Jako je predan, te
posjeduje iznadprosječnu tehniku
vještine, kontrole i udaranja lopte.
U zadnje tri godine uspio je
da se razvije u zrelog igrača sa
sposobnošću za igru pod pritiskom i
tempom. Tih, miran, disciplinovan
ima sposobnosti zadržavanja lopte,
te utjecaja na tempo igre prema
Otac Jasmin Halkić
potrebi. On ima samo 17 godina i pred
njim predstoji blistava profesionalna
je i prvi najmlađi profesionalni fudbalska/nogometna
karijera.”
igrač u historiji FK London Citya, Inače, već dvije godine zaredom
inače prvoligaša kanadske Premijer u organizaciji SSDBiH (Svjetski
lige. Jasmin se od kada zna za sebe savez dijaspore BiH), mladi
druži sa loptom. Za Avaz kaže: “Od Halkić je nagrađivan kao najmađi
svoje četvrte godine družim se sa učesnik
svjetskog
dvoranskog
fudbalom, prošao sam sve mlade malonogometnog prvenstva dijaspore
BiH. Trenutno Jasmin pregovara sa
više univerziteta u SAD i Kanadi,
te nekoliko fudbalskih/nogometnih
timova iz Evrope i BiH o nastavku
svoje
profesionalne
fudbalske/
nogometne karijere. Prelazak u
Evropu bila bi stepnica više u karijeri
ovog momka i naravno korak bliže
ka povratku u rodnu domovinu.
DERBY
“BOSNIAN FOOTBALL CLUB” BHFC
Volonteri Bosanskohercegovačke
asocijacije iz Derbija otpočeli su
aktivnosti na formiranju novog
fudbalskog kluba u okviru ove
asocijacije.
Sve je počelo dolaskom u Derby
Galiba Drakovca koji je za naš list
rekao: “Do sada se okupilo oko 20
momaka, sa zada samo treniramo
nedjeljom u večernjim satima
na igralištima u Chaddesdenu.
Zadovoljan sam odzivom i nadam
se da ćemo uskoro početi i sa
takmičenjem. Koristim priliku da
zahvalim svima koji su se uključili
i da pozovem sve oni koji žele da
se pridruže, ili kao fudbaleri ili da
pomognu oko organizacije, da se
jave u prostorije našeg udruženja.
Zasad je princip samofinansiranja,
a ukoliko se naš tim uključi u
neku od lokalnih liga, postoji
mogućnost sponzorstva kao i
fondova preko Bh. udruženja.
Takođe, svi oni koji žele mogu
sa nama kontaktirati i putem
naše gupe koja je napravljena na
Facebooku.
Galib Drakovac
46
Sport
ZAJEDNIČKO PRAĆENJE UTAKMICA BiH ZA PLASMAN NA EVROPSKO PRVENSTVO U FUDBALU
ATMOSFERA KAO NA STADIONU
Više od 400 Bosanaca i Hercegovaca iz
Velike Britanije preksinoć je uživo bodrilo naše reprezentativce u Parizu i ne
žale niti jednog penija što su potrošili,
jer svi su se na Ostrvo vratili ponosni
na svoje fudbalere. Čak su i engleski
granični policajci znali da smo dobro
odigrali i nisu previše strogo kontrolisali
povratak naših navijača u Englesku. Oni
koji nisu mogli ići u Pariz, putem satelita
i interneta pratili su ovu važnu utakmicu,
a zajedničko gledanje utakmice organizovano je u bh. Klubu Brent u Londonu,
dok je najživlje bilo u Bosanskoj kući
u Birminghamu gdje se okupilo više od
50 naših navijača. Zajedno su uživali u
majstorijama Džeke, Papca i Begovića,
koje ipak smatraju svojima predstavnicima. Dio atmosfere u Bosankoj kući
prenio nam je 18-godišnji Damir Karić
iz Lukavca koji zbog nemogućnosti nabavke karte za invalide, nije sa ostalim
navijačima putovao u Pariz. "Nažalost,
nisam mogao nabaviti kartu jer je do 30.
septembra trebalo ispuniti posebnu aplikaciju za invalide kako bih ja i moj otac,
koji bi bio u pratnji, mogli posmatrati
utakmicu sa mjesta koja su predviđena za
invalide. Tako sam morao utakmicu gledati u našoj Bosanskoj kući u Birminghamu. Bilo nam je lijepo, napravili smo
atmosferu kao da smo na stadionu, a bili
smo ponosni na naše igrače i navijače
koji su u Francuskoj dostojno reprezentovali našu zemlju. Nažalost, nismo
imali sreće, ali smo pokazali da znamo
igrati fudbal i da su naši ovdašnji zemljaci Džeko. Papac i Begović pokazali da
džabe ne igraju u najjačoj svjetskoj ligi.
Iskreno se nadam da mi se ovaj problem
sa kartom neće ponoviti u baražu i da ću
sigurno sa našim ovdašnjim navijačima
ići na tu utakmicu." Inače, menedžment
Bosanske kuće u Birminghamu redovno
organizuje zadničko gledanje svih utakmica naše reprezentacije i naravno svaki
Haber na “Stade De France”
U PARIZU KAO KOD KUĆE
Bosanskohercegovački navijači iz Velike Britanije vrše posljednje pripreme
za odlazak u Pariz.Kako je i dogovoreno, svi će se u utorak ujutro oko osam
sati naći u luci Dover i zajedno preko
La Mansha krenuti put grada svjetlosti.
Kada brodovima pređu na francusku
stranu, do Pariza im treba nekih 3-4
sata vožnje. Pripremljeni su raznorazni
navijački rekviziti, tako da ovdašnja
47
put atmosfera je više nego odlična. Pored
toga naši navijači koji dođu na utkmicu u
prostorije Bosanske kuće obavezno budu
počašćeni sendvičima, kafom i sokom,
tako da se ta druženja protegnu do kasno
u noć. Tako je bilo i ovaj put, a dogovoreno je novo okupljanje za utakmice
naše selekcije u predstojećem baražu.
kolona naših navijača neće sigurno ostati
neprimjećena na francuskim autocestama. Tamo će ih dočekati bivši reprenzentativac Bosne i Hercegovine u ragbiju,
Sarajlija Edin Hrapović, koji trenutno
živi u Parizu, a čijim venama kako kaže
teče (bosanskohercegovačka i Željina)
plava krv.
Za svoje zemljake Edin Hrapović je
pripremio lijepo druženje i o tome za
naš list kaže: “ Utorak,11. oktobra od
14 sati svim našim “Englezima” obezbijedio sam da se u centru Pariza osjećaju
kao “kod kuće”. Naime, za sve njih rezervisao sam originalni škotski pub ( The
Thistle Scottish Pub Paris, rue St Denis
112, 75002 Paris, najbliža metro stanica
je Chatlet) gdje ćemo se svi naći, malo
družiti i odatle zajedno krenuti prema
stadionu. Naravno, svi naši zemljaci su
dobrodošli i što nas je više, bolje ćemo
se osjećati. S obzirom na veliki broj poznanika koje ima, Edin Hrapović, Sarajlija sa pariskom adresom, očekuje da
će ovaj pab ipak biti premali da primi
sve njegove prijatelje i njihove poznanike koji će taj dan provesti u Parizu.
Prema njegovim saznanjima, u glavnom
gradu Francuske očekuje se oko 15 000
Bosanaca i Hercegovaca iz svih krajeva
svijeta koji žele da budu dio historije i
svjedoci direktnog plasmana naše selekcije na Evropsko prvenstvo.
Haberi iz Asocijacija
An artist’s impression of the building that could became the new home of the Derby Bosnia and Herzegovina
Community Association. The building would be created on land at the junction of Kensington Street and Curson Street.
Bh asocijacija iz Derbya
NAPOKON NOVA ZGRADA
Kako
sada
stvari
stoje
Bosanskohercegovačka asocijacija
iz
Derbija definitivno će dobiti novu zgradu. To
nam je potvrdio Ferid Kevrić, profesionalno
angažovan u Asocijaciji : ”Nitko se nije
nadao da će ovaj proces dobijanja novih
prostorija trajati toliko dugo,od januara
mjeseca, od posjete ambasadora Bosne i
Hercegovine iz Londona našem udruženju i
sastanka u opštini Derby,kada je određena
lokacija novoga centra. Naša nova zgrada
biće u Kensington Streetu, pedesetak
metara udaljena od stare zgrade prema
centru grada.
Urađen je i usaglašen projektni plan, a
sredinom oktobra, Derby City Council je
podnio zahtjev za plansku dozvolu. Taj
proces traje od 12 do 18 sedmica, a to
se može pogledati i na web stranici City
Council. Da li je sve ovo moglo da bude
obavljeno brže? . Mogli smo sve riješiti za
kraći period da smo prihvatili bilo kakvu
zgradu i na bilo kojoj lokaciji, ili da smo
pristali na novčanu kompenzaciju. Mislim
da je ovo najbolje rješenje, i konačno ćemo
dobiti objekat na pravoj lokaciji. Pošto će
to biti nova zgrada i troškovi održavanja će
biti znatno manji.
48
Za ovakav razvoj događaja koji će
obradovati
mnoge,
zbog
velikog
angažovanja i upornosti čestitke zaslužuje
ovaj profesionalni radnik i svakako
rukovodstvo Asocijacije u Derbiju.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
18 460 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content