Τα θέματα των αποδήμων Κρητών στην ΠΑΔΕΕ

ΚΡΗΤΑΙΕΙΣ
WWW.WCC.GR
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συμμετοχή στην Έκθεση
Anuga 2011
ΜΙΝΟΑΝ VILLAGE
Μινωϊκό Χωριό στην Κρήτη
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Για τη σωτηρία του έργου του
Καζαντζάκη
ΤΟ 32ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗς ΚΟΑΝΖ
o
er
by Khu
ha
n
Τα θέματα των
αποδήμων Κρητών
στην ΠΑΔΕΕ
d
Πάνω από 250 σύνεδροι
συμμετείχαν στο συνέδριο
της ΚΟΑΝΖ στο Σύδνεϋ
ΘΕΜΑ
Οι προτάσεις του ΠΣΚ για την Κρήτη
περιεχόμενα
ΚΡΗΤΑΙΕΙΣ
EDITOR’S LETTER
4
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
6
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
7
ΕΚΘΕΣΗ ANUGA 2011
Μήνυμα του προέδρου του
Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών
Βραβεύθηκαν 4 μαθητές σε εκδήλωση
στην Αθήνα
Ενιαία συμμετοχή της Κρήτης
σε έκθεση στη Γερμανία
13 MINOAN VILLAGE
Mινωικό χωριό στην Κρήτη - Έργο
της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής
17
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Μελέτη για την Κρητική διατροφή
και στην Αυστραλία
ΘΕΜΑΤΑ
8
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Νέα διοίκηση στο Παγκόσμιο
Συμβούλιο Κρητών
10
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Κινδυνεύει το έργο του συγγραφέα
και διανοητή Καζαντζάκη
13 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΙ
Το ΠΣΚ καταδικάζει δημοσιεύματα
για τη μετανάστευση
ΚΡΗΤΑΙΕΣ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
a: 40 pleasant view drive, preston vic. 3072
p: p.o. box 167 moreland vic. 3058
t: 9478 0491 f: 9478 6090
e: [email protected]
w: www.globalprinting.net.au
Τα θέματα των αποδήμων Κρητών
έθεσε το ΠΣΚ στην ΠΑΔΕΕ
12 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Ι
02
2
20
8
14 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Προτάσεις του ΠΣΚ για το Σχέδιο
Στρατηγικού Σχεδιασμού Κρήτης
18
ΤΟ 32ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΑΝΖ
Πάνω από 250 σύνεδροι ταξίδεψαν
στο Σύδνεϋ
20 ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΑΝΟΣ
Ο νέος πρόεδρος της Παγκρητικής
Ένωσης Αμερικής
32
10
Director -
Tony Tsourdalakis
For all your printing needs inclduing:
• Brochures
• Flyers
• Stationary
• Books
• Magazine
• Caldenders
• Posters
• Merchandise
Greece Office
China Office
a: 40 pleasant view drive,
Preston vic. 3072
a: 4th Floor,
6 Papanikolaou Street,
Rethymno, T.K. 74100,
Crete, Greece.
a: 206# ROOM,
the 2nd floor, Meikai
Modern Office Centre,
59# Zhenhua Road,
East Area, Lecong
Town, Shunde District,
Foshan City,
Guangdong Province,
PC: 528315 CHINA.
p: p.o. box 167 moreland
vic. 3058
t: 9478 0491
m. 0419 856 736
f: 9478 6090
e: [email protected]
w: www.globalprinting.net.au
m. 6942593167
Office Tel:
+86 757 29237055
ΚΡΗΤΑΙΕΣ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
Australia Office
3
MHNYMA
του
ΑΝΤΩΝΗ ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗ
Προέδρου ΠΣΚ
ΚΡΗΤΑΙΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Νέα εποχή για το ΠΣΚ
Αγαπητά μέλη
και φίλοι του ΠΣΚ,
Σας παρουσιάζω με μεγάλη
χαρά το περιοδικό του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, με
τίτλο «Κρηταιείς» - την ονομασία του οποίου μας την
πρότεινε η κ. Δήμητρα Γκαλονάκη, που είναι υπεύθυνη
επικοινωνίας του περιοδικού
«Ην-Ων» και την οποία ευχαριστώ θερμά. Η λέξη «Κρηταιείς» είναι αρχαία Μινωϊκή λέξη και σημαίνει ομοσπονδοποίηση των Κρητών σε
έκτακτες επικίνδυνες ιστορικές στιγμές στην Μινωϊκή περίοδο.
ΚΡΗΤΑΙΕΣ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
Ευελπιστούμε το περιοδικό
μας να καταστεί ένα σημαντικό βήμα ενημέρωσης και έκφρασης των ανά των κόσμο
Κρητών. Σε πρώτο στάδιο το
περιοδικό μας θα διανέμεται
σε ηλεκτρονική μορφή μέσω
των διευθύνσεων εμέϊλ που
μας έχουν αποστείλει τα μέλη
μας, οι φίλοι και οι υποστηρικτές του Συμβουλίου μας.
4
Ορισμένα από τα θέματα που
παρουσιάζονται στην πρώτη
έκδοση είναι και τα ακόλουθα:
Νέα διοίκηση
Εκτενές ρεπορτάζ για την επι
τυχημένη ετήσια Γενική Συνέλευση του ΠΣΚ και τις εκλογές ανάδειξης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον
προγραμματισμό για το μέλλον.
Οι προτάσεις μας για την
Κρήτη
Στην πρώτη έκδοση παρουσιάζουμε επίσης όλο το κείμενο
των προτάσεων του ΠΣΚ στη
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για το
Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης για την περίοδο 2012-14.
Ευχαριστούμε την κ. Ελένη
Μπρεδάκη-Μαρινέλλη και τον
κ. Ιπποκράτη Μπελαδάκη για
την προετοιμασία των προτάσεων.
Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά και ευτυχισμένο, δημιουργικό και ειρηνικό το νέο έτος
2012.
Αντώνης Τσουρδαλάκης
Αντώνης Τσουρδαλάκης
Πρόεδρος (Αυστραλία)
Γεώργιος Νεονάκης
Αντιπρόεδρος ( Νέα Ζηλανδία )
Μανώλης Σταράκης
Γραμματέας ( Αυστραλία )
Μαρία Λαγουδάκη
Ταμίας ( Αυστραλία )
Σταύρος Περδίκης
Αντιπρόεδρος ( Βέλγιο )
Ξανθίππη Γελασάκης
Αντιπρόεδρος ( Αμερική )
Αλεξάνδρα Σαριδάκη
Δημ. Σχέσεων & Τύπου (Λουξεμβούργο)
Ιπποκράτης Μπελαδάκης
Κοσμήτορας ( Αμερική )
Θεόδωρος Μανουσάκης
Μέλος (Αμερική )
Δημήτρης Γιανναδάκης
Μέλος ( Γερμανία )
Μανώλης Κουγιουμouτζής
Μέλος ( Γερμανία )
EΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σταύρος Σημαντήρης (Αμερική)
ΜΕΛΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Παγκρητική Ένωση Αμερικής
Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων
Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης
Κρητική Ομοσπονδία Αυστραλίας & Νέας Ζηλανδίας,
Κρητική Ένωση Νότιας Αφρικής
ΕΚΔΟΤΗΣ
Εκδίδεται από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών.
Published by the World Council of Cretans
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ:
Για διαφημίσεις επικοινωνήστε με
τον Γραμματέα κ. Μανώλη Σταράκη
[email protected]
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ/ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Σταύρος Μεσσήνης
www.messinis-art.com
ΕΚΤΥΠΩΣΗ/PRINTING
Global Printing Australia
ΕΔΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ
Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. - ΡΕΘΥΜΝΟ
ΕΔΡΑ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
P.O. BOX 4512,
ΚΝΟΧ CITY CENTRE VIC 3152
AUSTRALIA
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
T 0061 419 856736
Φ 0061 3 9478 6090
E [email protected]
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
www.wcc.gr
Åßìáóôå ÊáôáóêåõáóôÝò êáé Åéóáãùãåßò ôùí ðñïúüíôùí ìáò.
• Ðñïìçèåýïõìå êïõæéíÜäåò, ìáñáãêïýò êáé
êáôáóêåõáóôÝò åðßðëùí ìå üôé õëéêÜ ×ñåéÜæïíôáé.
•Η
Ç οικογένεια
ïéêïãÝíåéáτου
ôïõαείμνηστου
Íßêïõ ÍéêïëáêÜêç,
ôï Ýìðåéñï
Νίκου Νικολακάκη,
το έμπειρο
ðñïóùðéêü ôïõò êáé ïé áíôéðñüóùðïß ôïõò åßíáé
ðñüèõìïé íá óáò åîõðçñåôÞóïõí.
Darwin
Townsville
Brisbane
Head Office
6 – 12 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
P.O. Box 8586 Heatherton
Victoria 3202 Australia
Telephone 03 9551 3900
Facsimile 03 9552 8888
[email protected]
Perth
Adelaide
Sydney
Canberra
Melbourne
Launceston
Sydney
407B Victoria Street
Wetherill Park NSW 2164
P.O. Box 6841
Wetherill Park NSW 1730
Telephone 02 9604 1011
Facsimile 02 9604 2066
Brisbane
46 Yarraman Place
Virginia QLD 4014
P.O. Box 284
Northgate QLD 4013
Telephone 07 3216 5877
Facsimile 07 3216 5478
[email protected]
Townsville
1/50 Pilkington Street
Townsville QLD 4814
P.O. Box 7995
Garbutt Business Centre
Garbutt Townsville 4814
Telephone 07 4728 4713
Facsimile 07 4728 6780
[email protected]
www.nikpol.com.au
ΕΛΛΑΔΑ
Βραβεύθηκαν Κρήτες
μαθητές στην Αθήνα
Η
Πρέσβης της Αυστραλίας, κα.
Jenny Bloomfield απένειμε το
βραβείο της 6ης Μεραρχίας
του Αυστραλιανού Στρατού, στη μαθήτρια Ελένη Σερτεδάκη του Νικολάου, που αποφοίτησε από το 3ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. Στις εισαγωγικές εξετάσεις, η Ελένη συγκέντρωσε 19,524 μόρια και εισήχθη στη
Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών.
ΚΡΗΤΑΙΕΣ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου κα
Μαρία Λιονή απένειμε το βραβείο
εις μνήμην του Αρχιμανδρίτη Αγαθαγγέλου Λαγουβάρδου, Ηγούμενου της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου του Πρέβελη,
στη μαθήτρια του Ρεθύμνου, Μυρτώ Τζέλησι του Μάρκου που αποφοίτησε από το 1ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. Η Μυρτώ συγκέντρωσε
19,421 μόρια στις εισαγωγικές εξετάσεις και εισήχθη στη Σχολή Φυσι-
6
κής του Πανεπιστημίου Αθήνων.
Ο πρώην Πρωθυπουργός και Επίτιμος Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης
απένειμε το δεύτερο βραβείο της
Ένωσης Παλαιών Πολεμιστών και
Αποστράτων στην μαθήτρια των Χανίων που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο βαθμό πρόσβασης στις πανελλαδικές εξετάσεις το 2011. Το βραβείο απονέμεται στην Γεωργία Λιλικάκη του Γεωργίου από το Γενικό Λύκειο Ακρωτηρίου που συγκέντρωσε το βαθμό 19,58. Η Γεωργία
είναι φοιτήτρια της Ιατρικής Ηρακλείου.
Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, κ.
Κώστας Σπηλιόπουλος απένειμε το
τρίτο βραβείο της Ένωσης Παλαιών Πολεμιστών και Αποστράτων
της Αυστραλίας στον μαθητή Βασίλειο Καλογεράκη του Εμμανουήλ,
απόφοιτο του Γενικού Λυκείου Γαζίου που συγκέντρωσε για το σχολικό έτος 2010-2011 τα περισσότερα
μόρια εισαγωγής στις εξετάσεις του
Ιουνίου 2011 εξεταζόμενος σε επτά
μαθήματα, με βαθμό πρόσβασης
19, 57. O Bασίλης είναι φοιτητής της
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
H Ένωση Παλαιών Πολεμιστών και
Αποστράτων της Αυστραλίας δωρίζει ετησίως το ποσό των 1.000 δολαρίων Αυστραλίας για το ταμείο απόρων της Ιεράς Μητρόπολης Λάμπης,
Συβρίτου και Σφακίων. O Πρέσβης
της Ελλάδας στην Αυστραλία κ. Αλέξης Χριστόπουλος απένειμε τη δωρεά στον εκπρόσωπο της Ιεράς Μητρόπολης εκ μέρους της Ένωσης.
ÐÐ Στη φωτό οι βραβευθέντες μαθητές με
την κ. Μπλούμφιλντ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
E
πιτυχημένη ήταν η ενιαία
συμμετοχή της Κρήτης στην
έκθεση τροφίμων και ποτών
«Anuga 2011», που πραγματοποιείται ανά διετία στην Κολωνία της Γερμανίας, με την συμμετοχή 6.500 περίπου εκθετών από όλο τον κόσμο.
Στο εντυπωσιακό Κρητικό περίπτερο που στήθηκε υπό την αιγίδα και
την επίβλεψη της Περιφέρειας Κρήτης, με την συνεργασία του ΟΠΕ (Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών)
συμμετείχαν 24 επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί του νησιού μας που παρουσίασαν προϊόντα όπως: ελαιόλαδο, κρασί, σταφίδα, είδη αρτοποιίας,
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
τα Ελληνικά αλλά και τα
Κρητικά τρόφιμα και ποτά
παρουσιάστηκε από τις
ΗΠΑ, το Ισραήλ, τη Ρωσία,
χώρες της Κεντρικής Ευρώπης , αλλά και της Ασίας
όπως η Ινδία
ζυμαρικά, μέλι, αρωματικά φυτά κα.
Η υποδοχή του Κρητικού περιπτέρου
από τους χιλιάδες επισκέπτες της έκθεσης ήταν κάτι παραπάνω από ενθουσιώδης, ενώ μοιράστηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό για τα προϊό-
ντα της Κρήτης και την Κρητική διατροφή.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Ελληνικά αλλά και τα Κρητικά τρόφιμα και
ποτά παρουσιάστηκε από τις ΗΠΑ,
το Ισραήλ, τη Ρωσία, χώρες της Κεντρικής Ευρώπης αλλά και από αναδυόμενες αγορές όπως η Ινδία και
άλλες.
Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε στην «Anuga 2011» η αρμόδια θεματική αντιπεριφερειάρχης Θεανώ
Βρέντζου Σκορδαλάκη, ενώ από το
περίπτερο της Κρήτης πέρασαν μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Δριβελέγκας, και ο Κρητικής καταγωγής Γερμανός ευρωβουλευτής
Γιώργος Χατζημαρκάκης.
Αξίζει να επισημανθεί ότι στην διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκε
Κρητική βραδιά με χορούς και τραγούδια από συγκροτήματα της ομογένειας.
ΚΡΗΤΑΙΕΣ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
Eνιαία συμμετοχή
της Κρήτης στην
έκθεση ‘Anuga 2011’
7
ΘΕΜΑ
Nέα διοίκηση
στο Παγκόσμιο
Συμβούλιο Κρητών
ΚΡΗΤΑΙΕΣ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
M
8
ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε, στο σπίτι του πολιτισμού στο
Ρέθυμνο, η ετήσια εκλογική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, τα μέλη του οποίου είναι η Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης, Παγκρητική Ένωση
Αμερικής, η Κρητική Ομοσπονδία
Αυστραλίας & Νέα Ζηλανδίας και
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων.
νιος, ο Ευρωβουλευτής κ. Γιώργος
Χατζιμαρκάκης, η Βουλευτής Χανίων κα Λίτσα Κουρουπάκη, η Βουλευτής Ηρακλείου κα. Μαρία Σκραφνάκη, η Αντιπεριφεριάρχης Ρεθύμνης
κα. Μαρία Λιονή, οι Δήμαρχοι Ρεθύμνης κ. Γεώργιος Μαρινάκης και
Χανίων κ. Μανώλης Σκουλάκης, o
Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΣΑΕ
κ. Γιώργος Αμαραντίδης και ο τέως
Νομάρχης Ρεθύμνης κ. Γεώργιος
Παπαδάκης.
Μετά την προσέλευση των αντιπροσώπων και μελών του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών στην αίθουσα, τη Συνέλευση εγκαινίασε ο
απερχόμενος Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.
κ. Γιώργος Αεράκης, ο οποίος ευχαρίστησε τους παρεβρισκόμενους
για την παρουσία τους και ευχήθηκε καλή επιτυχία στις εργασίες της
Συνέλευσης.
Μετά από ένα εικοσάλεπτο διάλειμμα και την αποχώρηση των επισήμων καλεσμένων άρχισαν οι εσωτερικές εργασίες της Συνέλευσης.
Την συνέλευση προήδρευσε ο Επίτιμος Πρόεδρος του Π.Σ.Κ. κ. Σταύρος Σημαντήρης ενώ χρέη Γραμματέα έκανε η κ. Μαρία Στρατουδάκη.
Αμέσως μετά έγινε ο καθιερωμένος
αγιασμός από τους Άγιους Πατέρες
της Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύμνου
και Αυλοποτάμου.
Στην συνέχεια τον λόγο πήραν
οι επίσημοι καλεσμένοι οι οποίοι
απηύθυναν και χαιρετισμό, όπως ο
Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος, ο Μητροπολίτης
Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου κ. Ευγέ-
Αφού έγινε η ανάγνωση και η επικύρωση των 34 αντιπροσώπων
των μελών Σωματείων από το Προεδρείο της Συνέλευσης τον λόγο
πήρε ο απερχόμενος Πρόεδρος
του Π.Σ.Κ. κ. Γιώργος Αεράκης και
έκανε την εκτεταμένη και λεπτομερή αναφορά του στον απολογισμό
του για την τριετία που μας πέρασε
δίνοντας σε όλους μια εικόνα για
τια έργα που κατάφεραν.
Εκ μέρους της Ελεγκτικής Επιτρο-
Ο νέος πρόεδρος
“
Αντώνης Τσουρδαλάκης αφού ευχαρίστησε
τους αντιπροσώπους
για την εκλογή του και
την ψήφο εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο του, εκ μέρους των
Κρητικών της Ωκεανίας, ανέφερε τους στόχους και τον προγραμματισμό του για την
νέα τριετία ενώ δεν
παρέλειψε να συγχαρεί
τις απερχόμενες διοικήσεις των ΣταύροΥ Σημαντήρη και ΓιώργοΥ
Αεράκη για τις υπηρεσίες που προσέφεραν.”
δημιουργία του Συμβουλευτικού
Φόρουμ, το οποίο θα απαρτίζεται από τους εκάστοτε Προέδρους
των Ομοσπονδιών ανά τον κόσμο
και επίσης όλους τους Πρώην Προέδρους του ΠΣΚ. Η ολομέλεια της
Συνέλευσης αποδέχτηκε την πρόταση με ικανοποίηση και συνεχάρη το νέο προεδρείο.
Στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών η ολομέλεια αποφάσισε ομόφωνα την αποστολή του παρακάτω ψηφίσματος προς την κυβέρνηση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Ψήφισμα
γιουμουτζής (Γερμανία), Αλεξάνδρα Σαριδάκη (Λουξεμβούργο),
Δημήτρης Γιανναδάκης (Γερμανία),
Ιπποκράτης Μπελαδάκης (Αμερική), Θεόδωρος Μανουσάκης (Αμερική), Ξανθίππη Γελασάκης (Αμερική)
Το νέο Δ. Συμβούλιο
Ο νέος πρόεδρος κ. Αντώνης
Τσουρδαλάκης αφού ευχαρίστησε
τους αντιπροσώπους για την εκλογή του και την ψήφο εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο του, εκ μέρους των Κρητικών της Ωκεανίας,
ανέφερε τους στόχους και τον προγραμματισμό του για την νέα τριετία ενώ δεν παρέλειψε να συγχαρεί τις απερχόμενες διοικήσεις των
κ.κ. Σταύρο Σημαντήρη και Γιώργο Αεράκη για τις υπηρεσίες που
προσέφεραν.
Στην συνέχεια το Προεδρείο της
Συνέλευσης σύμφωνα με το καταστατικό διενήργησε τις εκλογές
από τις οποίες αναδείχθηκε το ακόλουθο Διοικητικό Συμβούλιο:
Αντώνης Τσουρδαλάκης, Πρόεδρος (Αυστραλία), Γεώργιος Νεονάκης, Αντιπρόεδρος (Νέα Ζηλανδία), Μανώλης Σταράκης, Γραμματέας (Αυστραλία), Μαρία Λαγουδάκη, Ταμίας (Αυστραλία), Σταύρος
Περδίκης (Βέλγιο), Μανώλης Κου-
Έκτος τον άλλων πρότεινε και την
Η Βουλευτής κα. Σκραφνάκη
κατά την παρέμβασή της μας
ενημέρωσε ότι ιδρύθηκε η Κατασκευαστική Κρήτης ΑΕ για την μελέτη και υλοποίηση μεγάλων έργων στη Κρήτη ενώ κατά την ομιλία του ο Ευρωβουλευτης κ. Γιωργος Χατζημαρκάκης ανέφερε ότι
η Ελλάδα θα λάβει στο άμεσο μέλλον 20 δισεκατομμύρια (πακέτο)
για μεγάλα έργα και πρέπει απορροφηθούν εντός τριετίας.”
ΚΡΗΤΑΙΕΣ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
πής τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος
κ. Ιωάννης Φυλλαδάκης ο οποίος
παρουσίασε τα αποτελέσματα του
ελέγχου της Επιτροπής βάσει του
οποίου ενεκρίθη η απαλλαγή του
απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
“Τα μέλη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών ζητούν από την
Κυβέρνηση να εντάξει άμεσα τα
μεγάλα έργα Υποδομής και ανάπτυξης, Αεροδρόμιο Καστελίου,
Λιμάνια και Μινωική οδό, στην
Κατασκευαστική Κρήτης, ΑΕ, για
υποβολή ολοκληρωμένων μελετών και την ένταξη αυτών σε κατάλληλα προγράμματα για άμεση
υλοποίηση.
9
ΘΕΜΑ
Τα θέματα των
αποδήμων Κρητών
στην ΠΑΔΕΕ
Για τα θέματα των αποδήμων Κρητών ενημερώθηκε ο
πρόεδρος της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελλήνων κ. Ιωάννης Πανταζόπουλος από τον πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών κ. Αντώνη
Τσουρδαλάκη
ΚΡΗΤΑΙΕΣ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
ll Ο κ. Πανταζόπουλος
ευχήθηκε ο θεσμός
αυτός να συνδυαστεί
με επιτυχίες για τους
απόδημους της Κρήτης και δεσμεύτηκε ότι θα είναι δίπλα
στο Π.Σ.Κ. στηρίζοντας τις πρωτοβουλίες του προς όφελος
τόσο της Κρήτης όσο
και των αποδήμων
Κρητών
10
Σ
υνάντηση με τον Πρόεδρο
της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης του Ελληνισμού κ. Ιωάννη Πανταζόπουλο είχε
πρόσφατα στην Μελβούρνη ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου
Κρητών κ. Αντώνης Τσουρδαλάκης. Η
συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην
Πολιτειακή Βουλή της Βικτωρίας στα
πλαίσια της Συνεδρίασης της Βουλευτικής Επιτροπής Φίλων της Ελλάδας
στην Βικτώρια.
Η συζήτηση διεξήχθη σε κλίμα εγκάρδιο και φιλικό. Ο κ. Πανταζόπουλος συνεχάρη τον κ. Τσουρδαλάκη για την
ανάληψη των νέων του καθηκόντων και
ενημερώθηκε για τον τρόπο λειτουργίας καθώς και για τις προτεραιότητες
που υπάρχουν εκ μέρους του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, όπως είναι
η αναγκαιότητα διατήρησης και ανάδειξης της κρητικής πολιτιστικής κληρονομιάς, η προβολή της Κρήτης στο εξωτερικό, η προώθηση των τοπικών προϊόντων και οι δραστηριότητες για την
προστασία του περιβάλλοντος.
Θέμα της συζήτησης επίσης αποτέλεσε
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
Έλληνες και ειδικότερα οι Κρητικοί της
Διασποράς. Επιπρόσθετα, αναφορά έγινε και για τους μελλοντικούς στόχους
του Συμβουλίου.
Ο κ. Πανταζόπουλος εξήγησε ότι σκοπός της Ένωσης αυτής του Ελληνισμού
είναι να εντοπιστούν οι φιλέλληνες στα
διάφορα κοινοβούλια με στόχο την καλύτερη προβολή θεμάτων που αφορούν τον Ελληνισμό και την προώθηση ομάδων φιλίας τόσο για την Ελλάδα
όσο και την Κύπρο, την προώθηση της
ελληνικής γλώσσας στις χώρες όπου
υπάρχει ελληνισμός και άλλων συσχετιζόμενων στόχων.
Από την πλευρά του ο κ. Πανταζόπουλος ενημέρωσε τον κ. Τσουρδαλάκη για τα άμεσα και έμμεσα σχέδια
της Ένωσης.
Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και η νέα Μαζική μετανάστευση που πλήττει την Ελλάδα, τα
νέα σχέδια για Μνημείο της Μάχης της
Κρήτης στο Μάλεμε, την μεγάλη έκθεση τροφίμων της Ευρώπης ANUGA,
την υπόθεση των Μαρτυρικών
Χωριών της Ελλάδος και ο επιτυχής ερχομός στην Αυστραλία
της Creta Farms.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο κ.
Ιωάννης Πανταζόπουλος ήταν
ο επικεφαλής μιας 20μελης
ομάδας Βουλευτών από όλο
τον κόσμο οι οποίοι επισπεύτηκαν την Κρήτη τον Μάιο του
2011 στα πλαίσια των 70 Χρόνων από την Μάχη της Κρήτης τιμώντας με την παρουσία
τους την ιστορική Μάχη αλλά
και τους πεσόντες της επετείου, Έλληνες, Αυστραλούς, Βρετανούς και Νέο Ζηλανδούς.
ÍÍΟ πρόεδρος της ΠΑΔΕΕ και
πρώην υπουργός στην Βικτώρια
της Αυστραλίας κ. Γιάννης Πανταζόπουλος με τον πρόεδρο του ΠΣΚ
Αντώνη Τσουρδαλάκη, σε πρόσφατη ενημερωτική συνάντησή τους
στη Βουλή της Βικτώριας
ΚΡΗΤΑΙΕΣ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
Ο κ. Πανταζόπουλος ευχήθηκε ο θεσμός αυτός να συνδυαστεί με επιτυχίες για τους απόδημους της Κρήτης και δεσμεύτηκε ότι θα είναι δίπλα στο
Π.Σ.Κ. στηρίζοντας τις πρωτοβουλίες του προς όφελος τόσο
της Κρήτης όσο και των αποδήμων Κρητών. Τελειώνοντας
ο κ. Τσουρδαλάκης τον προσκάλεσε και του ζήτησε να μεταβιβάσει την πρόσκληση σε
όλους τους Απόδημους Έλληνες βουλευτές να είναι στην
Κρήτη τον Αύγουστο του 2013
στο επόμενο Παγκόσμιο Συνέδριο των Κρητων Όπου Γης.
11
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Διάβημα ΠΣΚ για
δημοσιεύματα για
τη μετανάστευση
Συγχαρητήρια
επιστολή
Προς το ΔΣ
του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών
υπόψη Προέδρου κ. Τσουρδαλάκη Αντώνη
Θέμα: Συγχαρητήρια για την ανάληψη των
καθηκόντων σας
Από το ΔΣ της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης ΠΟΕ, σας συγχαίρουμε για την
εκλογή σας και ευχόμαστε αρμονική συνεργασία μεταξύ σας. Σας προτρέπουμε όλοι για
ένα, ένας για όλους, μακριά το εγώ, μα πολύ
κοντά στο εμείς.
Η ιστοσελίδα του ΠΣΚ να γίνει προβολή του
από κοινού έργου σας, επίσης να γίνει πλατφόρμα διαλόγου προβολής των Ομοσπονδιών και των μελών.
ΚΡΗΤΑΙΕΣ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
Όλοι σας είσθε άξιοι, με ένα προεδρείο που
θα συντονίζει και θα προτείνει δράσεις.
12
Η ΠΟΕ με τέσσερα μέλη στο ΔΣ του ΠΣΚ θα
στηρίζει τις προσπάθειες για το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα.
Με φιλικούς, πατριωτικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Γιάννης Επιτροπάκης
Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης
T
α δημοσιεύματα ορισμένων ελλαδικών μέσων ενημέρωσης που παραπληροφορούν το κοινό σχετικά με τους Ελληνες πολίτες που αναζητούν μια καλύτερη στο εξωτερικό καταδικάζει
το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών.
Σε ανακοίνωσή του το ΠΣΚ εκφράζει επίσης τον προβληματισμό του
για το νέο κύμα μετανάστευσης που
πλήττει την Ελλάδα με αφορμή τις
σημερινές άσχημες οικονομικές συνθήκες, κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικού επιστημονικού δυναμικού της πατρίδας
μας.
Παρόλα αυτά το ΠΣΚ και τα μέληοργανισμοί που το απαρτίζουν, τονίζεται στην ανακοίνωση, έχουν διαδραματίσει και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο
«προσφέροντας ηθική, πνευματική,
υλική και οικονομική βοήθεια» στους
Κρήτες νέο μετανάστες που φεύγουν
από την Ελλάδα, αναζητώντας καλύτερη τύχη στις ανά τον κόσμο εστίες
των αποδήμων Κρητικών και ιδιαίτερα στην Αυστραλία.
Ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, κ. Αντώνης Τσουρδαλάκης και τα μέλη του ΠΣΚ καταδικάζουν το πρόσφατο πρωτοσέλιδο άρθρο της εφημερίδας «Πρώτο
Θέμα», με τίτλο «Ελληνες λαθρομετανάστες - Μας έκαναν Αλβανούς των 5
ηπείρων». «Το άρθρο είναι ψευδές,
άστοχο, κακόγουστο και προσβάλει
μια ολόκληρη παροικία με τεράστια
προσφορά στο ενεργητικό της», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. «Θα
έπρεπε ο αρθρογράφος να είχε κάνει
τις απαραίτητες έρευνες» πριν δημοσιεύσει τις αναλήθειες αυτές. «Ο Ελληνας της Αυστραλίας έχει απλώσει
χέρι βοήθειας στα αδέρφια μας που
έρχονται από την Ελλάδα και ειδικά
από την Κρήτη».
Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης
ότι όσοι ενδιαφέρονται να έρθουν
σε επαφή με τους ανά τον κόσμο
οργανισμούς Κρητικών και να ενημερωθούν σωστά για την μετοίκηση σε διάφορες χώρες, μπορούν να
επικοινωνήσουν με τον κ. Τσουρδαλάκη στο εμέιλ: tony.tsourdalakis@
bigpond.com ή με τον γραμματέα
κ. Μανώλη Σταράκη στο minoan.
[email protected] .
Κινδυνεύει το έργο του Καζαντζάκη
Τ
ο Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών διαπιστώνει, τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, την θλιβερή κατάσταση στην
οποία βρίσκεται το έργο του μεγάλου συγγραφέα και διανοητή Νίκου
Καζαντζάκη.
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών
ζητά από την Πολιτεία να αναλάβει
το γρηγορότερο δυνατόν όλες τις
πρωτοβουλίες για μια σοβαρή έκδο-
ση, επανέκδοση, διακίνηση και μετάφραση του συνόλου του έργου του
με:
ll εισαγωγικά σημειώματα
ll επεξηγηματικές σημειώσεις και
σχόλια
ll νέα παρουσίαση ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις
της εκδοτικής αισθητικής
ll σωστές μεταφράσεις.
Μinoan Village - Μινωικό χωριό στην Κρήτη
Έργο της Παγκρητικής
Ένωσης Αμερικής
The concept for this project has been
inspired by the pride felt by today’s
generation of Cretan Americans who
have had the privilege of knowing
the contributions of their Cretan
legacy to Western Civilization. The
history and wonders of the Minoan
Civilization are unparalleled and a
source of admiration for historians
and scholars. The amenities and
inventions with which the Minoans
lived on a daily basis would be
envied even by many of today’s
world cultures.
The PAA Minoan Cultural Village
is ideally located djacent to the
campus of the University of Crete
where accredited educational and
cultural programs can be conducted
for students. It is only minutes to
the clear beaches of the Cretan Sea,
minutes to the heart of Rethymnon
with ample shopping dining and
cultural activities, and minutes from
the highways that take you west to
Hania, east to Heraklion and Sitia,
and south to Messara and the Libyan
Sea.The PAA Minoan Cultural Village
will be designed in the style of
ancient Minoan architecture with a
central courtyard where community
activities,
concerts,
lectures,
dances, and festivals can be held.
The main facility will consist of a
conference center accommodating
500 participants with exhibition
and dining halls and comfortable
housing accommodations for 200
people.
Guest rooms will comfortably house
visiting families and students. Lush
landscaped grounds, tennis courts,
a swimming pool and basketball
courts will offer a place where visitors
can enjoy the many amenities or just
relax.
ΚΡΗΤΑΙΕΣ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
T
he essence of this PAA
project is to showcase the
natural beauty, culture
and history of Crete for future
generations of Cretan Americans
and the public in general that
wishes to know more about Crete
and its contributions to our way of
life. The PAA Minoan Cultural Village
will be a bridge to Crete for those
who wish to know more about this
brilliant heritage.
13
ΘΕΜΑ
Οι
Προτάσεις μας
για το Σχέδιο Στρατηγικού
Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης
A
πό τη μελέτη του κειμένου
του Σχεδίου Στρατηγικού
Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης για τα έτη 2012-2014 και ειδικότερα του κεφαλαίου 1.2: Στρατηγική της Περιφέρειας και αναπτυξιακές προτεραιότητες (σελ.66 και εξής),
το οποίο παρουσιάζει μια εξαιρετική
πληρότητα και πολυμέρεια, μπορούμε εύκολα να ανιχνεύσουμε χαρακτηριστικές λέξεις-κλειδιά, όπως η περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, η εξωστρέφεια, η καινοτομία, η αειφόρος
ανάπτυξη κ.ά.
Μάλιστα, στις Αναπτυξιακές Προτεραιότητες της Περιφέρειας περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η δημιουργία ανθρώπινων και πολιτικών δικτύων για
την ενίσχυση της παρουσίας και του
ρόλου της Κρήτης στα κέντρα προώθησης πολιτικών και λήψης αποφάσεων.
ΚΡΗΤΑΙΕΣ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
Επίσης, στη σελίδα 66 διαβάζουμε
ότι για να υπάρξει εξέλιξη και να βρεθούν αποτελεσματικές λύσεις απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση και συνεργασία μεταξύ αυτοδιοίκησης, αρχών, φορέων και πολιτών.
14
Στο σημείο αυτό θέλουμε να επισημάνουμε με έμφαση τη μεγάλη σημασία
και το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι Απόδημοι Κρήτες απανταχού της Γης στην αναπτυξιακή πορεία
της Κρήτης, οι οποίοι έχουν εκφράσει
έμπρακτα το ενδιαφέρον τους αυτό
και, μέσα από τα Παγκόσμια Συνέδρια
που έχουν οργανώσει, έχουν διατυπώ-
To Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών υπέβαλε σειρά προτάσεων στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για το
Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης για την περίοδο 201214. Στη συνέχεια παραθέτουμε τις προτάσεις που
προετοίμασαν οι εκπρόσωποι του Παγκ. Συμβουλίου
Κρητών στην Επιτροπή Διαβούλευσης κ. Ελένη Μπρεδάκη-Μαρινέλλη (Πολιτικός Μηχανικός - Οικονομολόγος) και ο κ. Ιπποκράτης
Μπελαδάκης (Κοσμήτορας
του ΠΣΚ)
σει τη βούλησή τους αυτή με συγκεκριμένες και σαφείς προτάσεις για μια
νέα Κρήτη της εξωστρέφειας και της
δημιουργικότητας.
Μάλιστα, στο πρόσφατο Συνέδριο του
Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών που
πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο στις 30-31/7 &1/8/2010 με εξαιρετική επιτυχία τόσο από πλευράς συμμετοχών όσο και από πλευράς θεματολογίας, διακεκριμένοι ομιλητές και εισηγητές κάλυψαν μια ευρεία σειρά θεμάτων με τέσσερις ενότητες, που αφο-
ρούσαν: α) τις Υποδομές - Περιβάλλον
-Νέες Τεχνολογίες, β) τον Πολιτισμό Τουρισμό - Σύγχρονη Ζωή, γ) τους Παραγωγικούς τομείς - Επιχειρηματικότητα - Εξωστρέφεια και δ) την ενότητα η
Κρήτη για τους Απόδημους – Οι Απόδημοι για την Κρήτη.
Η μεγάλη καινοτομία όμως του Συνεδρίου ήταν τα τέσσερα παράλληλα θεματικά «Εργαστήρια» που απαρτίστηκαν το καθένα από σημαντικό αριθμό
αξιόλογων συμμετεχόντων, δούλεψαν
υπό την καθοδήγηση έμπειρων συντονιστών και κατέληξαν σε πολύ συγκεκριμένα συμπεράσματα-προτάσεις.
Τα θέματα των εργαστηρίων ήταν:
για τη Νεολαία, αλληλογνωριμία και
παγκόσμια δικτύωση με προοπτική
τη δημιουργία αυτόνομου Παγκόσμιου Συμβουλίου Νεολαίας,
1
2
για την Επιχειρηματικότητα (ανάπτυξη, εξωστρέφεια, εξαγωγές κρητικών προϊόντων, στήριξη και δικτύωση),
3
για την προστασία και διάδοση της
Κρητικής γαστρονομίας, του κρητικού διατροφικού προτύπου και των
προϊόντων που την υποστηρίζουν, και
4
για τον Πολιτισμό της Κρήτης στον
κόσμο, όχι μόνο τον ιστορικό, μνημειακό αλλά και για την πλούσια σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία.
Στο σημείο αυτό επιθυμούμε να σταχυολογήσουμε, επιγραμματικά, κά-
με
Erasmus
επιχειρηματιών,
mentoring από συνταξιούχους επιχειρηματίες, μεταφορά τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, δικτύωση με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τεχνολογικών πάρκων, ιχνηλασιμότητα
προϊόντων, σύζευξη πρωτογενούς
με τριτογενή τομέα κ.ά.
ll Ανάπτυξη ενός συστήματος υποστήριξης και επικοινωνίας των επιχειρήσεων με τη δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας, δημιουργία μητρώου εξαγωγέων και δυνητικών εξαγωγέων, δημιουργία ηλεκτρονικού γραφείου διασύνδεσης
εξαγωγικών επιχειρήσεων, ανάθεση ρόλων σε ανθρώπους υποκινητές, λειτουργία ομάδων επηρεασμού και ανατροφοδότησης πληροφορίας, γνωστοποίηση των δράσεων ηλεκτρονικά σε όλους τους
φορείς των αποδήμων κ.ά
ποια συγκεκριμένα σημεία από τις
προτάσεις που διατυπώθηκαν στα εργαστήρια αυτά.
Για τη Νεολαία:
ll Σύσταση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητικών Νεολαιών, με απώτερο σκοπό την παγκόσμια δικτύωση και την ανάδειξη και ενδυνάμωση των σχέσεων των Κρητών νεολαίων όπου γης.
ll Προβολή της Κρητικής μουσικής,
μέσα από την ανάδειξη της από το
Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών.
ll Ύπαρξη δράσεων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων των βαθμίδων, έτσι ώστε να δώσουν ευκαιρίες στους νέους, για να ασχοληθούν
με την επιχειρηματικότητα, την αυτοδιοίκηση, με απώτερο σκοπό την
ανάδειξη των προβλημάτων της νεολαίας.
ll Αναμόρφωση του θεσμού των Το-
πικών Συμβουλίων Νεολαίας (ΤΟ.
ΣΥ.Ν.), δίνοντας έτσι το δικαίωμα
συμμετοχής, στους εκλεγμένους
εκπροσώπους νεολαίους, που προέρχονται από αυτό το θεσμό να
συμμετέχουν στις επιτροπές των
Δήμων με βάση τα δεδομένα του
προγράμματος Καλλικράτης.
Για την Επιχειρηματικότητα:
ll Ανάπτυξη και υλοποίηση εθνικού
σχεδιασμού, με εργαλείο το Περιφερειακό Marketing, για τη δημιουργία brand name “Κρήτη”
ll Στροφή σε προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, βιολογικά, Cretacert κ.ά
ll Ενίσχυση και προώθηση του Φορέα CRETACERT
ll Προβολή και προώθηση της Κρητικής Διατροφής
ll Αναβάθμιση και προώθηση του
τουριστικού προϊόντος
ll Εξέλιξη
των
επιχειρήσεων
ll αναγνώριση της κρητικής διατροφής ως εθνικού πόρου και ορισμός
διαχειριστή του λειτουργία Γραμματείας για την κρητική διατροφή
ll προστασία της κρητικής διατροφής με τη συγκρότηση επιστημονικού φορέα για τη διαμόρφωση
προδιαγραφών πιστοποίησης με
ενιαίο σήμα προϊόντων και υπηρεσιών
ll αξιοποίηση της κρητικής διατροφής μέσω συγκρότησης σώματος
ειδικών συμβούλων για την προώθηση-προβολή προϊόντων και ανάπτυξη γαστρονομικού τουρισμού
και τουρισμού υγείας
ll συγκρότηση σώματος συμβούλων
σε θέματα εφαρμογών κρητικής διατροφής εντός και εκτός Κρήτης
ll δικτύωση σε ένα κεντρικό ιστότοπο στον οποίο θα περιλαμβάνονται: στοιχεία τεκμηρίωσης της
Κρητικής Διατροφής, επιστημονικές πληροφορίες, ιστορικές και
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 16
ΚΡΗΤΑΙΕΣ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
Για την Κρητική γαστρονομία:
Η κ. Ελένη Μπρεδάκη-Μαρινέλλη
15
ΚΡΗΤΑΙΕΣ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
Οι προτάσεις μας για το
Στρατηγικού Σχεδιασμού
16
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 15
λαογραφικές αναφορές, ειδήσεις,
εμπορικές πληροφορίες για κάθε
είδους προϊόντα ή υπηρεσίες (εστιατόρια, υποδομές γαστρονομικού,
ιατρικού τουρισμού, επισκέψιμα οινοποιεία, δρόμους Κρητικής Διατροφής κα),
ll παρεμβάσεις σε επαγγελματίες για τις ελάχιστες υποχρεώσειςπροδιαγραφές για εφαρμογή κρητικής κουζίνας οπουδήποτε στον
κόσμο
ll διάδοση του κρητικού διατροφικού προτύπου στην τουριστική βιομηχανία της Κρήτης
ll σχεδιασμός και εφαρμογή για την
πιστοποίηση των εκτός Κρήτης
κρητικών εστιατορίων
ll σχεδιασμός εθνικής επικοινωνιακής στρατηγικής για την ανάδειξη
της κρητικής διατροφής ως υγιεινής διατροφής και εκπαίδευση των
εμπλεκομένων από ειδικούς εμπειρογνώμονες
ll ενημέρωση-εκπαίδευση των παιδιών σχολικής ηλικίας σχετικά με
την αξία της κρητικής διατροφής
ll σύνταξη καταλόγου προσφερομένων εδεσμάτων και ποτών στις σχολικές καντίνες και δημιουργία μηχανισμού ελέγχου
ll δημιουργία προγραμμάτων μαγειρικής για μαθητές και φοιτητές.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι Απόδημοι
Κρήτες αποτελούν
ένα πολύ σημαντικό
κεφάλαιο και δύναμη για την πορεία της
Κρήτης στο μέλλον
“
ll
ll
ll
ll
ll
Για τον Πολιτισμό της Κρήτης
στον Κόσμο:
ll σχηματοποίηση της πολιτιστικής
εξωστρέφειας της Κρήτης με την
έναρξη διαδικασιών προκειμένου
σημαντικοί πόροι του πολιτισμού
μας να τεθούν υπό την προστασία
της ΟΥΝΕΣΚΟ (π.χ. η μαντινάδα, το
ριζίτικο κ.ά)
δημιουργία ενός ψηφιακού κόμβου
που θα έχει ως επίκεντρο την Κρήτη και τους Κρητικούς και θα αποτελέσει μια διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια για τον Πολιτισμό η οποία
θα μπορεί να συγκεντρώνει όλες τις
έγκυρες πληροφορίες γύρω από το
νησί.
διατήρηση των παλαιών οικισμών
της Κρήτης με αισθητική αναβάθμιση των χωριών και συντήρηση παλαιών κτισμάτων
δημιουργία στην Κρήτη Κέντρου
Επιστημονικής, Τεχνολογικής και
Ερευνητικής Αριστείας και σύνδεση του Πολιτισμού με την έρευνα
και την εκπαίδευση
δημιουργία μιας συνοπτικής, οπτικοακουστικής ταυτότητας του
Κρητικού πολιτισμού σε μορφή
multimedia,
δημιουργία ενός μόνιμου θεσμού
ετησίου φεστιβάλ εκ περιτροπής
σε διάφορες πόλεις, π.χ. της Αμερικής, Ευρώπης, Αυστραλίας, όπου
θα παρουσιάζονται οι ποιοτικότερες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές
ll
ll
ll
ll
ll
ll
δημιουργίες από την Κρήτη
οργάνωση κάμπινγκ σε διάφορες
περιοχές της Κρήτης με διαφορετική θεματολογία για θερινά προγράμματα φιλοξενίας Απόδημων
Νέων Κρητών
δημιουργία παγκρήτιων θεματικών
φεστιβάλ, χειμερινών και καλοκαιρινών, με μικρά, ευέλικτα θεατρικά σχήματα να παρασταίνουν κείμενα της κρητικής αναγεννησιακής γραμματείας στους αρχαιολογικούς χώρους.
ίδρυση Ακαδημίας Θεάτρου στην
Κρήτη, μητροπολητικού επιπέδου
ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και λήψη μέριμνας από
την πολιτεία και την αυτοδιοίκηση
ώστε να προστατευτούν στοιχεία
που συνθέτουν τη φυσιογνωμία
του κρητικού τοπίου (φυσικού, δομημένου και ανθρωπογενούς)
δημιουργία Ακαδημίας Πολιτισμού
Κρήτης με μέλη και από τους Κρήτες της διασποράς,
αποκέντρωση υπηρεσιών, εκχώρηση αρμοδιοτήτων και διάθεση πόρων από το κέντρο προς την περιφέρεια έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα η περιφέρεια, από καταναλωτής προϊόντων του Κέντρου, να
γίνει παραγωγός – δημιουργός.
Βεβαίως η πλήρης τεκμηρίωση των
προτάσεων αυτών μπορεί να αναζητηθεί στα αυθεντικά Συμπεράσματα
καθενός από τα Εργαστήρια αυτά, τα
οποία σας επισυνάπτουμε αυτούσια.
Πέραν των εργαστηρίων αυτών διατυπώθηκαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες
προτάσεις όπως, μεταξύ άλλων, αυτή
που αναφέρεται στο έλλειμμα των
υποδομών στην Κρήτη και στην αναγκαιότητα δημιουργίας ενός νέου κύριου Οδικού Άξονα με σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και άνεσης που
θα ενώνει τα μεγάλα αστικά κέντρα
της Κρήτης και θα αποτελεί μέρος
ενός γενικότερου Σχεδιασμού Υποδομών Μεταφορών στον οποίο βεβαίως
θα εντάσσεται και το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλλι.
Επειδή πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι
Απόδημοι Κρήτες αποτελούν ένα πολύ
σημαντικό κεφάλαιο και δύναμη για
την πορεία της Κρήτης στο μέλλον, ζητούμε να περιλάβετε ρητά το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών στους Φορείς
της σελ.66 του κειμένου του Σχεδίου
Στρατηγικού Σχεδιασμού και να αξιολογήσετε τα Συμπεράσματα των Συνεδρίων του ΠΣΚ, για αξιοποίηση στις
επόμενες φάσεις εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδιασμού.
Στη διάθεσή σας για όποια περαιτέρω
συνδρομή στο έργο σας προς όφελος
των πολιτών της Κρήτης και των απανταχού Κρητών.
Με ιδιαίτερη τιμή
Οι εκπρόσωποι του Παγκ. Συμβουλίου
Κρητών στην Επιτροπή Διαβούλευσης
Ελένη Μπρεδάκη-Μαρινέλλη
Πολιτικός Μηχανικός–Οικονομολόγος
Ιπποκράτης Μπελαδάκης
Κοσμήτορας του ΠΣΚ
Μελέτη για την
Κρητική διατροφή
στην Αυστραλία
Ε
πιστημονικές έρευνες στην
Ελλάδα έδειξαν, ότι οι ηλικιωμένοι Κρήτες απολαμβάνουν
περισσότερη υγεία και μακροζωϊα στην γενέτειρά τους, αλλά
δεν έχει γίνει καμιά επιστημονική έρευνα εδώ, που ν’αποδεικνύει το ίδιο, ή το αντίθετο, για
όσους Κρήτες άνω των 65 ετών,
δεν ακολουθούν την μεσογειακή
διατροφή.
Η Τάνια Θώδη
Γι’ αυτό τώρα μιά σχετική έρευνα έχουν αρχίσει να κάνουν η
καθηγήτρια Κατερίνα Ιτσιοπούλου του La Trobe University, η
Dr. Aντιγόνη Κουρή-Μπλάζοu
και η κ. Τάνια Θώδη, δικοί
μας επιστήμονες του La Trobe
University, που μιλάνε και ελληνικά και ήδη έχουν μιλήσει
και εξετάσει την υγεία και διατροφή 30 ηλικιωμένων Κρητικών της Μελβούρνης με επιτυχία, αλλά θέλουν να μιλήσουν
με περισσότερους.
Σκοπός της ερευνας είναι να
συναντήσουν Κρήτες, γιά να
κουβεντιάσουν μαζί τους, να
εξετάσουν τη ζωή τους και την
υγεία τους και τα συμπεράσματά τους να τα στείλουν στην
Αθήνα το ταχύτερο, γιά να τα
συγκρίνουν με τα ευρήματα του εκεί Χαροκόπειου Πα-
νεπιστημίου της Ελλάδος που
συνεργάζεται με το La Trobe
University γιά την έρευνα αυτή.
΄Ολα τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα είναι εμπιστευτικά και ανώνυμα και θα σταλούν
στο “Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αθηνών ”.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την έρευνα, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στη Καθηγ. Κατερίνα Ιτσιοπούλου στο
Latrobe University, στο τηλέφωνο: 9479 6032 και να μιλήσετε
ελληνικά.
Γιά όσες κυρίες που ξέρουν κρητικές συνταγές φαγητών ή γλυκών και θέλουν να μας τα γράψουν, θα τα βάλουμε στο βιβλίο
μας της Κρητικής Κουζίνας και
διατροφής που θα τυπώσουμε
σύντομα.
ΚΡΗΤΑΙΕΣ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
Σχέδιο
Κρήτης
17
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Πάνω από 250 σύνεδροι
ταξίδεψαν στο Σύδνεϋ
για το 32ο Συνέδριο της Κ.Ο.Α.Ν.Ζ.
ΚΡΗΤΑΙΕΣ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
“
18
Όλοι οι Σύνεδροι συζητούσαν τις ωραίες στιγμές που πέρασαν δίνοντας όλοι ραντεβού
τον Ιανουάριο του 2013
στην Πέρθη της Δυτικής Αυστραλίας, όπου
θα γίνει το 33ο Συνέδριο της Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας &
Νέα Ζηλανδίας, φιλοξενούμενοι της Κρητικής
Αδελφότητας Δυτικής
Αυστραλίας”
E
πιτυχία σημείωσε το 32ο
Παναυστραλιανό Συνέδριο
της Κρητικής Ομοσπονδίας
Αυστραλίας & Νέας Ζηλανδίας που
οργανώθηκε, πρόσφατα, στο γραφικό και πανέμορφο Σύδνευ της Νέας
Νότιας Ουαλίας.
Στο Συνέδριο παραβρέθηκαν αντιπρόσωποι από τα ακόλουθα Κρητικά Σωματεία: Παγκρήτια Ένωση
Μελβούρνης, Κρητική Αδελφότητα Σύδνευ & ΝΝΟ, Κρητική Αδελφότητα Μελβούρνης, Κρητική Αδελφότητα Κουισλάνδης, Κρητική Αδελφότητα Καμπέρας και Περιχώρων και η
Αδελφότητα Κρητών Τασμανίας.
Εκτός τον άλλων, μηνύματα απέστειλαν ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.
κ. Στυλιανός, ο Περιφεριάρχης της
Κρήτης κ. Αρναουτάκης και η Πρωθυπούργος της Αυστραλίας κ. Julia
Gillard.
Το Συνέδριο οργάνωσαν Κρητικοί
Αντιπρόσωποι κρητικών οργανισμών που
συμμετείχαν στο Συνέδριο
που αποτελούν την Κρητική Αδελφότητα Σύδνεϊ, με επικεφαλής τον
ακούραστο πάντα Πρόεδρο κ. Νίκο
Τζανετάκο και τη Γραμματέα δ. Μαρία Λαγουδάκη, οι οποίοι μαζί με το
Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητάς τους έκαναν το παν δυνατόν
για να φιλοξενήσουν τους 250 Συνέδρους που παραβρέθηκαν. Ένας
αριθμός ο οποίος είναι ρεκόρ συμμετοχής για Συνέδριο της Ομοσπονδίας.
Στα πλαίσια του Συνεδρίου η Κρητική Νεολαία Αυστραλίας & Νέα Ζηλανδίας πραγματοποίησε την 12η
Συνέλευση της, με 65 αντιπροσώπους από όλες τις πολιτείες παρόν.
Στην Συνέλευσή τους η Νεολαία
απασχολήθηκε με την εκμάθηση
της Ελληνικής Γλώσσας, την διατήρηση της Πολιτιστικής μας Παράδοσης και το επόμενο Παγκόσμιο Συνέδριο της Κρητικής Νεολαίας που θα
1
Το βράδυ της Παρασκευής διοργανώθηκε μία κρουαζιέρα στο πανέμορφο λιμάνι του Σύδνεϋ, όπου δόθηκε σε όλους η ευκαιρία να θαυμάσουν τα αξιοθέατα της πόλης, δοκιμάζοντας ταυτόχρονα πλούσιους
κρητικούς μεζέδες.
3
Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν την πρωινή της Παρασκευής 7
Ιανουαρίου και συνέχισαν την επόμενη μέρα Σάββατο 8 Ιανουαρίου.
Έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός από
τον π. Νεκτάριο, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, οι χαιρετισμοί
και οι ευχές των επισήμων για την ευόδωση των εργασιών προς τους Συνέδρους, ενώ ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Ιωάννης Νικολακάκης
ευχαρίστησε τους παραβρισκόμενους και κήρυξε την έναρξη των εργασιών σύμφωνα με τα θέματα της
Ημερήσιας διάταξης.
Ακολούθησε συζήτηση, όπου έγιναν
προτάσεις και εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και
ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
Αποφασίστηκε φέτος όπως κάθε
χρόνο να καλεστούνε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να παραστούν στους
εορτασμούς της Μάχης της Κρήτης.
2
Αποφασίστηκε όπως η Ομοσπονδία
θα προετοιμάσει ένα ετήσιο πρόγραμμα να εορτάσει την μεγάλη επέτειο των 71 Χρόνων από την ένδοξη
Μάχη της Κρήτης.
Αποφασίστηκε όπως γίνει και η εκδρομή των Κρητικόπουλων της Αυστραλίας στην Κρήτη από ηλικία 8 έως
16 ετών για ένα 15μερο ταξίδι.
4
Αποφασίστηκε όπως εκδοθεί ένα βιβλίο ντοκουμέντο στα πλαίσια των
70 χρόνων της Μάχης της Κρήτης, το
οποίο θα καταγράφει τις ιστορικές
αλήθειες, της εποχής εκείνης, των βετεράνων Αυστραλών και Νεοζηλανδών
με πλούσιο φωτογραφικό υλικό.
5
Αποφασίστηκε όπως το νέο προεδρείο της Κ.Ο.Α.Ν.Ζ. είναι οι: Ανδρέας Πετράκης (Πρόεδρος), Ζαχαρίας Λυρώνης (Αντιπρόεδρος), Ιωάννης Τριπιδάκης (Γραμματέας), Σοφιά
Σαβιολάκη (Ταμίας) και Εμμανουήλ
Τζιρτζιλάκης (Υπεύθυνος Δημοσίων
Σχέσεων)
Οι εργασίες του Συνεδρίου τελείωσαν το απόγευμα του Σαββάτου και
το βράδυ παρετάθη μεγάλη χοροεσπερίδα στο Westside Reception στο
Marrickville όπου πάνω από 500 άτομα εν παρουσία πολλών επισήμων
διασκέδασαν με τους Κρητές Καλλι-
Τα χορευτικά συγκροτήματα της Ομοσπονδίας
παρουσίασαν κρητικούς χορούς
τέχνες από την Κρήτη Γιάννη Κατάκη (Λαούτο-Τραγούδι), Αντώνη Πετραντωνάκη (Λύρα), Άγγελο Γούτσιο
(Λαούτο), όπου άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις σε ολόκληρο Ελληνικό στοιχείο που είχε παραβρεθεί.
Μεταξύ άλλων, οι παραβρισκόμενοι
θαύμασαν και τα χορευτικά συγκροτήματα των Κρητικών Αδελφοτήτων
Σύδνευ & Μελβούρνης και της Παγκρήτιας Ένωσης Μελβούρνης, όπου
και τα τρία με τη σειρά τους παρουσίασαν πατροπαράδοτους κρητικούς
χορούς.
Την επόμενη μέρα Κυριακή αφού έγινε ο εκκλησιασμός των Συνέδρων
στον Ιερό Ναό του Redfern, αμέσως
μετά μετέβηκαν στην παραλία του
Yarra Bay La Peruse, όπου έγινε η καθιερωμένη εορτή των Θεοφανείων
με τον ρίξιμο του σταυρού στην θάλασσα, μπροστά σε εκατοντάδες κόσμο, με την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Στυλιανού.
Τελειώνοντας όλοι οι Σύνεδροι συζητούσαν τις ωραίες στιγμές που πέρασαν δίνοντας όλοι ραντεβού τον Ιανουάριο του 2013 στην Πέρθη της
Δυτικής Αυστραλίας, όπου θα γίνει
το 33ο Συνέδριο της Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας & Νέα Ζηλανδίας, φιλοξενούμενοι της Κρητικής
Αδελφότητας Δυτικής Αυστραλίας.
ΚΡΗΤΑΙΕΣ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
γίνει στην Κρήτη τον Αύγουστο του
2013. Την παραμονή του Συνεδρίου
η οργανώτρια και φιλοξενούσα Κρητική Αδελφότητα Σύδνεϋ, παρέθεσε
κοκτέιλ γνωριμίας σε γνωστό ελληνικό κέντρο, όπου με τη βοήθεια του
Συγκροτηματος του Γιάννη Κατάκη,
από την Κρήτη, έγινε η προθέρμανση για το τι είχε να ακολουθήσει τις
επόμενες ημέρες.
19
ΠΡΟΦΙΛ
Γιάννης Γ. Μάνος:
Ο νέος πρόεδρος
της Π.Ε.Α.
ΚΡΗΤΑΙΕΣ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
Α
20
γαπητοί Κρήσσες και
Κρήτες, το ονομά μου
είναι Γιάννης Γ. Μάνος
και με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνια υπηρετώ στο αξίωμα του Προέδρου της Παγκρητικής Ενωσης Αμερικής,
εκλεγής στό 42ο Εθνικό Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2011, στο
Clearwater της Φλώριδας.
Γεννήθηκα στο Βιλανδρέδο,
Ρεθύμνου, Κρήτης και το 1967 μετανάστευσα με την οικογένειά μου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλωσα στο Σικάγο
και από την ηλικία των επτά μου ετών,
η Κρητική Λέσχη έγινε το δεύτερο σπίτι
μου. Οι Κρητικές οικογένειες πού γνώρισα εκεί αποτέλεσαν προέκταση της οικογένειάς μας.
Η Κρητική Λέσχη ήταν το κέντρο επικοινωνίας των Κρητικών, ήταν ο τόπος
που συναντιώταν για να ανταλλάξουν
αναμνήσεις, να μοιραστούν την νοσταλγία για τα χωριά τους και την αγάπη τους για το όμορφο και αγαπημένο
νησί που είχαν αφήσει πισω τους και να
βοηθήσουν ο ενας τον αλλο στο ξεκινημα της νέας τους ζωής. Ομως, πάνω από
ολα ηταν το μέρος στο οποίο εδίδαξαν και παρέδωσαν στα παιδιά τους τήν
ιερή μας παράδοση και κληρονομιά.
Στην Κρητική Λέσχη έμαθα τό τί σημαίνει να είσαι Κρητικός, έμαθα την αληθινή σημασία τών λέξεων «Φιλότιμο και
Φιλοξενία», εκεί έμαθα να χορεύω, να
φτιάχνω κρασί, ρακί, εκεί πήρα τα πιό
πολύτιμα μαθήματα της ζωής μου. Εκει
πήρα τις βάσεις που διαμόρφωσαν τον
χαρακτήρα μου σωστά και με έκαναν
τον άντρα, τον σύζυγο και τον πατέρα
που είμαι σήμερα. Αυτά είναι τα μαθήματα που με μεγάλη υπερηφάνεια μετα-
Αισθάνομαι μεγάλη υπερηφάνεια για τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά επιτεύγματα των Κρητών ανά τον κόσμο’
“
φέρω στα παιδιά μου (Πατρίσια, Γιώργο και Ελένη) έχοντας την Παγκρητική
ως βοηθό και συνεργάτη στην προσπάθεια μου.
Η επαφή μου με τον Κρητικό σύλλογο τού Σικάγου άρχισε από όταν ήμουν
πολύ μικρός, ξεκινώντας σαν μέλος της
Νεολαίας, μέλος του χορευτικού και χοροδιδάσκαλος για αρκετά χρόνια, μέλος του συμβουλίου και αργότερα πρόεδρος. Σήμερα είμαι μέλος τού συμβουλίου της Κρητικής Αδελφότητος τού Σικάγου. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που
όλη μου η οικογένεια συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις τού συλλόγου μας
και γενικά της Παγκρητικής. Τα παιδιά
μου είναι επίσης ενεργά μέλη της Νεολαίας τού Σικάγου, η σύζυγός μου, η
μητέρα μου, οι ξαδέλφες και φίλες μας,
όλες ανήκουν στο γυναικείο σύλλογο
του Σικάγου «Αμάλθεια».
Είμαι μέλος σε αρκετούς κοινωνικούς
και φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Εχω
υπηρετήσει στο συμβούλιο της Εκκλησίας μας για πολλά χρόνια και είμαι μέλος της ΑΧΕΠΑ. Υπηρέτησα σαν Πρόεδρος και Επικεφαλής για δύο θητείες και
τώρα είμαι μέλος του Διοικητικού συμβουλίου της Ενωσης Ελληνοαμερικανών Ψηφοφόρων, ένας οργανισμός πολιτικά ανεξάρτητος. Επι σειρά ετών έχω
υπηρετήσει σε συμβούλια διαφόρων
τοπικών επαγγελματικών οργανώσεων. Ως πρόεδρος της
Ενωσης Ελληνοαμερικανών
Ψηφοφόρων, βασικός σκοπός μου ήταν να βοηθήσω
τους ομογενείς σε προβλήματά τους εδώ και στην Ελλάδα.
Συγκρότησα και στέλνω αντιπροσώπους στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα να
εκπροσωπεύσουν την Οργάνωση στον εορτασμό τής 4ης
Ιουλίου.
Σπούδασα και απεφοίτησα απο την
Αρχιτεκτονική σχολή του Πανεπιστήμιου του Ιλλινόις του Σικάγο. Επίσης βοήθησα πολλούς νέους και νέες της ομογένειας να προσληφθούν σε κατάλληλες κρατικές υπηρεσίες της πόλης του
Σικάγου και της Πολιτείας του Ιλλινόις.
Με μεγαλη συγκινηση αποδέχτηκα την
τιμητική διάκριση που μου έγινε πέρυσι από την «Ενωση Ελληνοαμερικανών
Ψηφοφόρων» να με συμπεριλαβει στο
Greek-American Hall of Fame” όπως και
παλαιότερα, όταν με είχαν τιμήσει με το
βραβείο του “Business Man of the Year“.
Για αρκετά χρόνια εξάσκησα το επάγγελμα της Αρχιτεκτονικής, και στη συνέχεια ασχολήθηκα με την ανοικοδόμηση
κτηρίων, και με την συζυγό μου Ελενα
ξεκίνησα εταιρεία σχεδιασμού και κατασκευής στο Τενεσή, όπου μείνανε για
8 χρόνια. Επιστρέφοντας στη πόλη μου,
το Σικάγο, ασχολήθηκα με τον Δανεισμό Εμπορικών Επιχειρήσεων το οποίο
τελικά και με οδήγησε στην σημερινή μου θέση τού Προέδρου της «Bank
Financial», της μεγαλύτερης εταιρείας
ειδικευόμενης στα εμπορικά δάνεια σε
περίπου 14 πολιτείες της Αμερικής. Παραδίδω ομίλίες σε θέματα Εμπορικών
Δανείων σε διάφορα σεμινάρια σχετικά
πός της οργάνωσής μας θα πρέπει να είναι η προώθηση τής Κρητικής κληρονομιάς και πολιτισμού στην Αμερική και η
δημιουργία προγραμμάτων και ευκαιριών για ολα τα μέλη μας. Σαν Πρόεδρος,
επικεντρώνω την προσοχή μου στην
αναζωογόνηση τών συλλόγων, τήν δυνάμωση τής βάσης και του πυρήνα τής
οργάνωσης και την αύξηση τών μελών
τών συλλόγων καθώς και των προγραμμάτων. «Η Παγκρητική είναι οι Σύλλογοί
της» και γι αυτο βασική μας υποχρέωση και προτεραιότητα είναι η ανάλυση
σε βάθος των αναγκών των συλλόγων
και η αντιμετώπισή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι πρόσφατες συναντήσεις μελών του συμβουλίου της Παγκρητικής με τους προέδρους και αντιπροσώπους τής καθε περιφέρειας ξεχωριστά, ήταν μια καλή αρχή επι του θέματος. Τώρα βασιζόμενοι στις πληροφορίες που συγκεντρώσαμε δημιουργούμε
την κατάλληλη επικοινωνιακή στρατηγική ανάλογα πάντα με τις ανάγκες των
συλλογων τής κάθε περιφέρειας. Αυτό
μπορεί να επιτευχθεί με την συνεργασία
των Κυβερνητών και τους 3 Αντιπρόεδρος της ΠΕΑ. Αισθάνομαι ευτυχής που
είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με αρκετούς επιφανείς Κρητικούς.
Η Νεολαία της Παγκρητικής ΕΙΝΑΙ η
ΠΕΑ του αύριο. Η σύσφιξη και δυνάμωση της υποστήριξής μας προς την Νεο-
ΚΡΗΤΑΙΕΣ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
με τον τομέα αυτό σε όλη την Αμερική.
Οι οικογενειακές μου επιχειρήσεις
εμπορικών ακινήτων μού εδωσαν την
ευκαιρία να συνεργαστώ με τους Κρητικούς κουμπάρους μου και να ξεκινήσουμε μια αλυσίδα καταστημάτων ειδών διατροφής και ειδικά προιόντων
από την Κρήτη!
Είμαι υπερήφανος για τα προσωπικά μου επιτεύγματα αλλά περισσότερο
για την επίδραση και αντανάκλαση που
έχουν στην οικογενειά μου. Αισθάνομαι ότι αντιπροσωπεύω ανά πάσα στιγμή όπου και να βρεθώ όχι μόνο την οικογένειά μου αλλά και τήν Κρήτη και
αντανακλώ με μεγάλη υπερηφάνεια την
Κρητική μου καταγωγή. Επίσης, αισθάνομαι μεγάλη υπερηφάνεια για τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά επιτεύγματα
των Κρητών ανά τον κόσμο.
Οραματίζομαι και πιστεύω στο μέλλον της ΠΕΑ. Εχω υπηρετήσει στο συμβούλιο της επιτροπής για το Παγκρήτιο
Κληροδότημα και είμαι αντιπρόεδρος
του συμβουλίου τού «Μινωικού Χωριού» απο την αρχή της ιδρύσεώς του.
Είμαι ενθουσιασμένος που ολοκληρώσαμε τα σχέδια και προχωρούμε τώρα
στην συγκέντρωση χρημάτων για την
πραγματοποίησή του. Υπηρέτησα 2ος
Αντιπρόεδρος για 2 θητείες και μία θητεία ως 1ος.
Πιστεύω ότι ο σπουδαιότερος σκο-
λαία είναι απολύτως αναγκαία. Σαν πατέρας 3 παιδιών, με ένα παιδί πού μόλις απεφοίτησε από το Πανεπιστήμιο
και δύο που σπουδάζουν ακόμα, ξέρω
ακριβώς τίς ανάγκες και τις επιθυμίες της Νεολαίας. Πιστεύω απόλυτα οτι
χρειάζεται η δημιουργία συνεχούς επικοινωνίας και επαφής για να μπορέσομε να προσφέρομε την υποστήριξη που
απαιτείται και χρειάζεται. Αρκετά χρόνια τώρα συνεργάζομαι με τον υπεύθυνο τής επιτροπής τού διαδικτίου για την
δημιουργία συστήματος επικοινωνίας
τών νεων μας και τώρα βρισκόμαστε
πολύ κοντά στην ολοκλήρωση του σχεδίου. Οι ανάγκες του σήμερα είναι πολύ
διαφορετικές από εκείνες του παρελθόντος. Δεν έχομε πια μετανάστες να ψάχνουν για τόπο διαμονής ή εργασίας.
Επίσης, τα τελευταία χρόνια φαίνεται
ότι έχομε έρθει πιο κοντά με τους Κρήτες τού Καναδά και πιστεύω ότι η ένωσή μας θα έχει αρκετά πλεονεκτήματα.
Τώρα έχομε τα εγγόνια τους που
έχουν την ανάγκη υποστήριξης για την
είσοδό τους σε καλά πανεπιστήμια, την
εξασφάλιση εργασίας και ειδικότητας
σε αναγνωρισμένες και δυναμικές εταιρείες. Η επιτροπή μας των «Νέων Επιστημόνων» θα μπορούσε να γίνει μια
καλή αρχή. Η πραγματοποίηση τού σχεδίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ο
βασικός τρόπος επικοινωνίας, βοήθειας
και συμβουλής των νέων μας. Εχομε τα
κατάλληλα άτομα. Εχομε τις κατάλληλες
πηγές. Το μόνο που χρειάζεται να γίνει
είναι να ευσθητοποιηθούμε για να απολαύσομε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Η ΠΕΑ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη
Ελληνική οργάνωση της Αμερικής. Καμία άλλη οργάνωση δεν εχει την δυνατότητα να προσφέρει την συναδελφικότητα, τη συμμετοχή και τα προγράμματα που έχει η Παγκρητική.
Χρόνια τώρα, έχω επισκεφθεί πολλούς από τους συλλόγους μας. Με την
διαρκή συμμετοχή μου στις συνεδριάσεις, συνελεύσεις και χοροσπερίδες είχα
την χαρά να συναντηθώ και να γνωριστώ με πολλούς συμπατριώτες Κρητικούς. Εχω την ικανότητα και τη θέληση
συνεργασίας και επικοινωνίας και περιμένω με ιδιαίτερη χαρά την ευκαιρία
να συνεργαστώ με όλους για την καλυτέρευση της Παγκρητικής και των προγραμμάτων της.
Γιάννης Γ. Μάνος
21
The
Australia
The only
onlyHellenic
Hellenic owned
owned bank
bank in
in Australia
commemorates the 70th anniversary of
supports the World Council of Cretans
the Battle of Crete
For more information on the Bank of Cyprus Australia and our
products and services enquire at one of our branches, call us
on 1300 660 550 or visit www.bankofcyprus.com.au
Bank of Cyprus Australia Limited AFSL No 244611 ABN 51 092 167 907
The Bank of Cyprus has a proud 112 year history in banking with a
global presence including a network of 20 branches in Crete and a
growing network in Victoria, New South Wales and South Australia.