ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ - Τσαμαντάς

αρ. αδείας
01-8652
ΙΛΙΟΥ
KKA
179
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ
(ΚΩΜΗ)
Το ξωκλήσι του Αγ. Δημητρίου
στη Μάλια
ΕΤΟΣ
1ο •12ο
ΦΥΛΛΟ
5ο • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - 2012
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
• ΓΡΑΦΕΙΑ:
ΓΕΡΑΝΙΟΥ104444ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ.11141104 31ΤΗΛ.
• ΤΗΛ.:
6974161095
ΦΥΛΛΟ
-IOYΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
- ΕΤΟΣ 3ο -2010
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΠΕΡΕΣΙΑΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.
6974-161095
Όταν θυμάμαι το χωριό μου, είναι σαν να θυμάμαι τον ίδιον μου τον εαυτό
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Χριστούγεννα
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ
ΧΣΤΙΣΧΟΡΟΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ
27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΉθηΣΤΙΣ
και 20/3/2011
έθιμα
Πρόσκληση
Το για
Διοικητικό
της ΑδελτηνΣυμβούλιο
ετησια
φότητας Τσαμαντιωτών ο «Άγιος Δημήχοροσυνεστιαση
τριος» καλεί όλους τους Τσαμαντιώτες
ΣΤΙΣ Γενική
3 MAΡΤΙΟΥ
2013
σε Έκτακτη
Συνέλευση την
Κυριακή
όγω
της
οικονομικής
κρίσης
και στα
της
20 Μαρτίου 2011 και ώρα 10:30 π.μ.
δύσκολης σημερινής οικονομικής καΓραφεία της Ομοσπονδίας Μουργκάνας
τάστασης που πλήττει όλους μας το Δ.Σ.
Γερανίου
44, 5ος όροφος με θέμα συζήτου Συλλόγου μας "Άγιος Δημήτριος" λαμβάτησης:
«Συζήτηση
νοντας υπ'όψη γνώμεςΤζάφειον
χωριανών Γραφείο»
και φίλων
μετά
την υπ’
αριθ.
6001/2010 τελεσίδικη
αποφάσισε
φέτος
ο καθιερωμένος
ετήσιος χοΑπόφαση
του
Εφετείου
σύμφωνα
ρός να γίνει
στην
αίθουσαΑθηνών
της Ομοσπονδίας
με
την οποία Γερανίου
ο Σύλλογός
μαςόροφος,
χρεώθηκε
Μουργκάνας
44, 5ος
την
Κυριακή
3 ΜΑΡΤΙΟΥ
2013 και ώρα
12.00
το
να
πληρώσει
το συνολικό
ποσό
των
μεσημέριγια
μεμια
ελεύθερη
είσοδο
αίθουσα
δι23.120€
υπόθεση
που (η
άρχισε
πριν
αθέτει
θέρμανση
κι
εχει
αναμορφωθεί).
από τη δωρεά του αείμνηστου χωριανού
δεχτούμε
με μεγάλη
οτιδήποτε
μας Θα
Σπύρου
Τζάφη,
στιςχαρά
11/9/2006
με
μπορείτε
να
φέρετε
από
πίτες
μέχρι
ό,τι άλλο
την υπ’ αριθ. 9608 αγωγή της Μαρίας
Σπ.
παραδοσιακό ή με σύγχρονες συνταγές.
Βενετσιάνου κατά του Συλλόγου μας,
Εμείς θα προσφέρουμε κρασί, τσίπουρο
για
ζημιά στο υπόγειο κατάστημά της.
και ποτά.
Θα χαρούμε
πολύ
ναδιάθεση.
ανταποκριθείτε
Ελάτε
με την καλή
σας
Είναι μια
στο
κάλεσμά
μας και να
διατυπώσετε
ευκαιρία
να ανταμώσουμε,
να επικοινωνήσου-
τωνΧριστουγέννων
καλοπροαίρετα, τις σκέψεις, τις ιδέες και
ριστούγεννα. Μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης.
τις προτάσεις σας για το συγκεκριμένο
Μέσα στο καταχείμωνο γεννιέται ο Χριστός. Το
ήθηαφορά
και έθιμα
του μας.
δωδεκαήμερου δηλ.
θέμααπου
όλους
σύμβολο της αγάπης, της αυτοθυσίας, της ανιδιαπό
την
πρώτη
μέρα
των Χριστουγέννων
Περιμένουμε να συμμετέχουν
ακόμη
οτελούς προσφοράς.
μέχρι
τα
Θεοφάνεια
είναι
πολλά και μας
διαφοστη Γενική Συνέλευση συγχωριανοί
Αγαπητοί συγχωριανοί.
ρετικά.
Κάθε
δε
περιοχή
έχει
τα
δικά
της.
Το 2012
ένα έτος δύσκολο
γιατης
πολλούς
συνανγνώστες του αντικειμένου, οι οποίοι εκΛόγω
τηςήταν
οικονομικής
κρίσης και
δύσκολης
Ο σύγχρονος όμως τρόπος ζωής και επικοιθρώπους μας. Με ραγδαία αύξηση της ανεργίας και τεφράζοντες τις εξειδικευμένες απόψεις
σημερινής οικονομικής κατάστασης που πλήττει
ράστια αδιέξοδα. Που προκάλεσε και προκαλεί ύστερα
τους θα δώσουν τη δυνατότητα σωστής
όλους μας και ειδικότερα τα χαμηλότερα εισοαπό μια ζωή ψεύτικης δανειακής ευμάρειας η οικονομιενημέρωσης και εποικοδομητικού διαλόδήματα, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας «Άγιος Δηκή κρίση. Που είναι πραγματικότητα και κυρίως βαθειά
μήτριος»,
και λαμβάνοντας
γου μεταξύ των συμμετεχόντων.
ηθική κρίσηακούγοντας
αξιών και ιδανικών
του καθ’ ενόςυπ’
και όψη
όλων
πάρα
πολλές
γνώμες
χωριανώνκρίση
και φίλων
αποΗ όσον το δυνατόν μεγαλύτερη και
μας. Που
οφείλεται
στην εσωτερική
της ανθρωπόφάσισε να μην γίνει φέτος ο καθιερωμένος ετήπολυποίκιλη συμμετοχή σας θα οδηγήσει
σιος χορός σε κοσμικό κέντρο αλλά στην αίθουσα
στην αντιπροσωπευτικότερη συλλογική
εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας Μουργκάνας,
έκφραση και σύνθεση απόψεών μας και
Γερανίου 44, 5ος όροφος, την Κυριακή 27 Φεως εκ τούτου θα βοηθήσει στην αποτεβρουαρίου 2011 και ώρα 12:00 το μεσημέρι με
λεσματικότερη λήψη αποφάσεως για το
ελεύθερη είσοδο.
σοβαρό αυτό ζήτημα που προέκυψε.
Θα δεχτούμε με μεγάλη χαρά οτιδήποτε μπορείτε να φέρετε από πίτες μέχρι ό,τι άλλο παΓιααυτά.
το Δ.Σ.
ραδοσιακό ή με σύγχρονες συνταγές.
νωνίας έχει καταργήσει πολλά απ’
Η
Πρόεδρος
Ευτυχία
Εξάρχου
Εμείς θα προσφέρουμε κρασί, τσίπουρο (Νίκου
Μερικά όπως τα κάλαντα διατηρούνται
Κουτούλη) και ποτά.
με όλοι μαζί τρώγοντας και χορεύοντας.
ακόμη. Στο χωριό μας παλιά ετηρρύντο κατά
Ελάτε με την καλή σας διάθεση. Είναι μια
Σίγουρα θα περάσουμε καλά απολαμβάγράμμα όλα τα έθιμα, όταν υπήρχε πολύς κότητας. Και να
πουσυναντηθούμε,
προφανώς δεν θα
μόνο με
κουβεντιάσουμε
ευκαιρία
ναξεπεραστεί
νοντας ένα μεσημεριανό Τσαμαντιώτικο γλέντι,
σμος και δεν είχαν εισβάλλει οι τηλεοράσεις και
οικονομικά
μέτρα. τρώγοντας και διασκεδάζοντας.
και
να χαρούμε
με παραδοσιακούς χορούς, φαγητά, μουσική!
τα τηλέφωνα.
Ο Χριστός,
Αρχέτυπο της
αγάπης,
της συμπόνοιΣίγουρα
θατοπεράσουμε
καλά,
βιώνοντας
και
Με χωριανικούς χαιρετισμούς
Αυτά που θα διαβάσετε είναι αναδημοσίευας προς τον άνθρωποένα
που μεσημεριανό
πάσχει και υποφέρει,
ορίζει τον
απολαμβάνοντας,
ΤσαμαντιώΤο Δ.Σ.
τρόπο.
Να
έλθουμε
πιο
κοντά
ο
ένας
στον
άλλον
με
ιδιΤο
Δ.Σ.
της
Αδελφότητας
Τσαμαντιωτών
Συνέχεια στη σελίδα 3
τικο γλέντι, με παραδοσιακούς χορούς, φαγητά,
αίτερη φροντίδα και ευαισθητοποίηση για τις ανάγκες
μουσική.
Αθήνας «Ο Άγιος Δημήτριος» εύχεται
τουΔηλώσεις
άλλου.
συμμετοχής στα μέλη του Δ.Σ.
Να
πλησιάσουμε
αυτόν
που
είναι
σε
χειρότερη
θέση
του Συλλόγου τουλάχιστον τέσσερις μέρες νωστους απανταχού Τσαμαντιώτες
από μας για
και ητην
απελπιστική
του συνθήκη
δεν του
ρίτερα
αρτιότερη
οργάνωση
τηςεπιτρέπει
εκδήνα ζητήσει(ότι μας χρειάζεται απεγνωσμένα.
και φίλους Χρόνια Πολλά
λωσης.
Στην εποχή μας την τόσο δύσκολη, που τα λεφτά
Με εκτίμηση
με υγεία και ευτυχισμένο το 2011.
λείπουν, οι μικρές και μεγάλες πράξεις προσφέρουν αναΤο Δ.Σ.
κούφιση και μεγάλο όφελος στους συνανθρώπους μας.
Αρκεί να γίνουμε λίγο πιο φτωχοί για κάποιους που
είναι λόγω συγκυριών πιο κάτω από εμάς. Με ανυπόκριτη αγάπη, που δεν βλέπει μόνον το συμφέρον της αλλά
βλέπει και το συμφέρον του άλλου, του πλησίον μας. Με
Λάβαμε
και δημοσιεύουμε
αγάπη που είναι μια στάση ζωή.
Και βοηθάει
να σηκώ- τους παρακάτω χαιρετισμούς για την έκδοση της εφημερίδας μας
• ΤουNα
κ. του
Σπύρου
Μαλάμη,
Τσαμαντιώτη Δικηγόρου Αθηνών
σουμε, αυτόν που έχει πέσει.
δώσουμε
χέρι βο• Της
Βάνας Ντάικουκαι
- Ευστρατίου,
Δικηγόρου Ιωαννίνων
ηθείας, με σεβασμό προς
την προσωπικότητα
την
Τους ευχαριστούμε θερμά για τα καλά και ενθαρρυντικά και συγκινητικά τους λόγια.
διαφορετικότητα του.
Το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι διαχρονικό. Και
παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος ίσως θα ήταν σκόπιμο το Δ.Σ. της Αδελφότητας
Προς
στις μέρες μας που είναι εποχή κρίσης και δυσκολιών είΣυνέλευση
τον Αύγουστο
χωριό
να βάλει μια στο
συμβολική
ετήσια συνδρομή.
των απανταχού Τσαμαντιωτών,
είναι ό,τι έλειπε
Την Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας
ναι πιο επίκαιρο από ποτέ.
Φυσικά
ξεχωριστή
υποχρέωση
των
Τσαμανγια την διατήρηση
και
συνέχιση
της
Τσαμαντιώ“Τσαμαντάς’’
Ενταύθα
ο
Διοικητικό
Συμβούλιο
της
Αδελφότητας
τισμό
και
στην
λήψη
αποφάσεων
συγχρόνως
Kοινωνική αλληλεγγύη και ανιδιοτελής προσφοτιωτών
όπου
γης
είναι
να
στηρίξουν
με
κάθε
τικης πολιτισμικής
κληρονομιάς,
τόσο
μεστής,
σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέ- επεσήμανε τη συντονισμένη και σκόπιμη απουΜεστους
την άλλους
ανάγνωση
και του
τέταρτου φύλλου
ρά
με ανοιχτή
καρδιά.
τρόπο
αυτή
την
καλοστημένη
εφημεριδούλα
όχι
τόσο αξιόλογης
και
τόσο
απαραίτητης.
λευσης πραγματοποίησε συγκέντρωση των σία από την συνέλευση των τοπικών φορέων
της εφημερίδας
αισθάνομαι
Η ελπίδα, “Τσαμαντάς’’
το ψυχικό σθένος
και το ευτυχής,
ζέσταμα των
μόνοπου
να προφανώς
σταθεί, αλλά
να γίνει
ακόμη
καλύτερη
Μπράβο
σας.στην
συγχωριανών
μας
στις
21
Αυγούστου
προτιμούν
τα
σκοτάδια
από
το
αποστέλλοντας
τα θερμά
μου συγχαρητήρια
παγωμένων καρδιών,
αποτελούν
το μήνυμα τηςγια
αγάπης Χολαργός 14-10-2010
και πλουσιότερη.
Με αγάπη
Πλατεία
της
Εκκλησίας
με
θέματα:
φως
της
ενημέρωσης.
τηνπου
πρωτοβουλία,
την τόλμη
και την
επιτυχημένη
φέρνει η γέννηση
του Ιησού
Χριστού,
ο οποίος βρίΣπύρος
Α. Μαλάμης
τις σκέψεις
στέλνωδιαλογική
50€ για συτην
- Δημόσια ελεύθερη
έκφραση
των απόψε- Μ’ αυτές
Στην συνέχεια
ακολούθησε
παρουσία
σαςμας,
στον
Ηπειρωτικό
εκδοτικό
χώρο.
σκεται μέσα
εντός
μας, και κατοικεί
στον
εσωτερικό
***** μας.
εφημερίδα
στη
μνήμη
της Τσαμαντιώτισας
μάνας
ων
των
συγχωριανών
ζήτηση
και
κατεγράφησαν
οι
σημαντικότερες
Στη
σημερινήμας
εποχή
οικονομικής αναταραχής
και
πνευματικό
κόσμο.
ΚατερίναςτιςΝτάικου,
τοδιατυπώνουμε
γένος Σπύρου
και
Η έκδοση
της εφημεριδούλας
του χωριού
μας μου προτάσεις
- Γνωστοποίηση
- επίλυση
προβλημάτων.
οποίες και
συνοκαι αβεβαιότητας,
πολιτισμικής
πενίας
καισετης
Καλά Χριστούγεννα
και καλή
χρονιά
όλους
Μαρίνας
Τσουρή,
που
φέτος
πέρασαν
έντεκα
ήταν μια πολύ
ευχάριστη
έκπληξη
για
μένα.
Ιδι- Ανάδειξη και καταγραφή πρότασεων.
πτικά, έχουν δε τρεις αποδέκτες:
επικρατούσης
λαθεμένης
άποψης,στους
ότι η φίλους
σωτηρία
τους απανταχού
Τσαμαντιώτες,
και σε
χρόνια 1.
από
θάνατόΚληροδοτήματος
της.
αίτερα στουςΗχαλεπούς
που ζούμε. Ευτυχία
πρόεδροςκαιρούς
της Αδελφότητας
τηντον
Επιτροπή
Στ. Μπέλμας
βρίσκεται
στον
κλειστό
ατομικό
μας
χώρο,
όλον τον κόσμο.
Γιάννενα
10 Δεκέμβρη 2010
Μπράβο
σε όσους
το
σκέφτηκαντους
αλλά
προΕξάρχου
αφού
καλοσώρισε
παρευρισκόλου
είναι άξιος ο κόπος
σ’ όσους
φυλάνε
Με αγάπη
και τολμούν
φιλικούςνα
χαιρετισμούς
παντός σε
όσουςετόνισε
υλοποιούν
την ιδέα.
μενους,
την αναγκαιότητα
της συμμε2. τον Τοπικό Εκπρόσωπο Βάνα Ντάικου
Θερμοπύλες και αναμμένους δαυλούς - Ευτ.
οδηγούς.
Εξάρχου Ωστόσο
επειδή
γνωρίζω
ότι
μια
τέτοια
προΑπόΣυνέχεια
μάνα Τσαμαντιώτισα
τοχής των συγχωριανών μας στον προγραμμαστη σελίδα 5
Η σύνδεση μέσα από την εφημερίδα σας, του
σπάθεια χρειάζεται πολλή δουλειά και χρήματα,
Από πατέρα Λιζντινό
Λ
Τ
Θερμές ευχές για το 2011
Η Πρόεδρος και το Διοιk. Συμβούλιο
της Αδελφότητας Τσαμαντιωτών
εύχονται
στους απανταχού συγχωριανούς
και φίλους τουμας
Τσαμαντά
Χαιρετίζουν την έκδοση της εφημερίδας
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
Αδελφότητα Τσαμαντιωτών Αθήνας
Τ
2
ΤΣ ΑΜ ΑΝ ΤΑΣ
Εκείνοι που έφυγαν
Φωτούλα Μπάλου-Σταύρου
ετών 60
στερα από μια περιπέτεια με την υγεία της
και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες
της επιστήμης και το στοργικό ενδιαφέρον και την
πίστη στο θαύμα της κόρης της Ειρήνης, έφυγε
για την γειτονιά των αγέλων, σε ηλικία 60 ετών, η
Φωτούλα Μπάλλου, κόρη του Φώτη και της Κούλας Μπάλλου, που απεβίωσε τον Μάρτιο του ίδιου
έτους.
Η Φωτούλα μας το 1970 μετανάστευσε στην
Γερμανία, όπου γνώρισε τον σύζυγό της Σταύρο
Σταύρου απέκτησαν δύο παιδιά. Την Ειρήνη και
τον Δημήτρη, τα οποία φοίτησαν στα εκεί ελληνικά σχολεία κι εν συνεχεία σπούδασαν οικονομικά στην Ελλάδα η Ειρήνη και Ηλεκτρολόγος στην
Γερμανία ο Δημήτρης.
Το χτύπημα ήτανε βαρύ και η απώλεια μεγάλη,
ειδικά για την Ειρήνη, που ήταν στενά συνδεδεμένη με την μητέρα της, και την ήθελε δίπλα της ζωντανήνα ζήσουν μαζί τα προσωπικά όνειρά της.
Όμως τίποτε δεν πεθαίνει όταν το θυμάσαιι.
Όταν τα προσφιλή μας πρόσωπα που έφυγαν ζούνε στην καρδιά, στην ψυχή και στο μυαλό μας.
Η κηδεία της έγινε στις 18 Ιουλίου στο Κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου στην Καμίτσιανη και την
συνόδευσαν στην τελευταία της κατοικία, η οικογένεια της, φίλοι συγγενείς και οι συγχωριανοί μας.
Συλλυπούμαστε θερμότατα τον σύζυγό της, τα
παιδιά της, Ειρήνη και Δημήτρη τα αδέλφια της.
Αιωνία της η μνήμη και ελαφρύ το χώμα της
Καμίτσανης που την σκεπάζει.
Ύ
Αντιγόνη Μπίτζα-Κοτσώνη
ετών 81
φυγε από κοντά μας για την χώρα των αγγέλων
η αγαπημένη και ευγενέστατη Αντιγόνη, την
1η Νοεμβρίου, από καρδιακό πρόβλημα, εντελώς
απρόσμενα και όρθια, αφού στις 30 Οκτωβρίου
που είχε ταξιδέψει στην Θεσσαλονίκη μαζί με την
κόρη της Όλγα για να προσκυνήσουν την Αγία
Ζώνη της Παναγίας επέστρεψε στην Ηγουμενίτσα, μόνιμη κατοικία της, χωρίς κανένα πρόβλημα.
Κόρη του αείμνηστου Σπύρου Μπίτζα έχασε σε
ηλικία μόλις 7 ετών την μητέρα της Όλγα Ζούλα
και έζησε για λίγο με την ηλικιωμένη γιαγιά της,
μέχρι που φιλοξενήθηκε σε Ορφανοτροφείο στην
Κέρκυρα, όπου εκεί μετά την αποφοίτηση της από
το Δημ. Σχολείο, έμαθε την μοδιστρική.
Μαζί με τον σύζυγό της χωριανό μας Γιώργο
Κοτσώνη από το 1957 απέκτησαν μια υπέροχη οικογένεια με 4 παιδιά, εργαζόμενοι και οι δύο μαζί.
Το 1997 όμως τον έχασε, ύστερα από εργατικό ατύχημα, ήταν όμως πολύ συνδεδεμένη με τα παιδιά
της που την υπεραγαπούσαν.
Η κηδεία της έγινε στο Νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας στην Ηγουμενίτσα και την συνόδευσαν στην τελευταία της κατοικία η οικογένειά
της, φίλοι, συγγενείς, συγχωριανοί μας και πλήθος
κόσμου.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στα παιδιά της
Παύλο, Όλγα, Βασίλη, Γεωργία, που ταξίδεψε
από την Γερμανία, στον αδελφό της Σωτήρη στην
Αμερική, στα ετεροθαλή αδέλφια της Παύλο στην
Αμερική, Ρόη και Πέτρο, που ξενύχτησαν μαζί με
τα παιδιά της, στην σορό της αγαπημένης τους, στα
9 εγγόνια της, τα 2 δισέγγονα της και σε όλους τους
συγγενείς της.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ηγουμενίτσας
που την σκεπάζει, αιωνία του η μνήμη.
Έ
Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2012
Το μοιρολόι της Μαρίνας
για την ανιψιά της
Σπύρος Κώτσης (Τσιάβος)
ετών 83
εκλιπών μαζί με την σύζυγό του Ευτυχία, για
πρώτη φορά έμειναν επί 1 χρόνο συνεχώς στο
χωριό. Σαν να ένοιωθε ότι θα φύγει και δεν θα το
ξαναδεί. Όπως και όντως έγινε.
Αφού στις 15 Οκτωβρίου μετά από μια χειρουργική περιπέτεια εξ’ αιτίας του ποδιού του
που έσπασε στην Αθήνα μόνιμη κατοικία τους υπέκυψε στο μοιραίο από πνευμονικό οίδημα, απρόσμενα, αφήνοντας απαρηγόρητη την επί 57 χρόνια
αγαπημένη του σύζυγο Ευτυχία Καλογήρου που
δεν μπορεί ακόμη να το πιστέψει και να το συνειδητοποιήσει.
Η κηδεία του έγινε στο Νεκροταφείο του Σχιστού, παρέα με τους αείμνηστους Αντριάννα και
Δημήτρη Καλογήρου στην τελευταία του κατοικία.
Τον συνόδευσαν συγγενείς, γνωστοί, φίλοι και
συγχωριανοί μας. Το θερμά μας συλλυπητήρια
και απαρηγόρητη σύζυγο Ευτυχία στα παιδιά του
Πόπη και Κώστα, την εγγονή Σπυριδούλα και σε
όλους τους συγγενείς.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης, αιωνία του η μνήμη
Ουρανία Ντεντε
Με αυτό το ποίημα η αγαπημένη μας Μαρίνα
αποχαιρετά την Ράνια στην κηδεία της της οποίας δεν
μπόρεσε να παρευρεθεί για λόγους υγείας
Ο
Δημήτρης Ρούμπης
ετών 63
ντελώς απροσδόκητα έφυγε από την ζωή ο Τάκης Ρούμπης στις 18 Ιουλίου 2012. Ο αείμνηστος ήτανε από τους Αγίους Πάντες και είχε αναλάβει πολλές σιδηρουργικές εργασίες στο χωριό μας,
όπου ήτανε ιδιαίτερα συμπαθής, για τον ευγενικό,
πολιτισμένο και συνεργατικό χαρακτήρα του.
Όμως το έμφραγμα που υπέστη σε συνδυασμό
με το ανεβασμένο σάκχαρο, επέφεραν το μοιραίο,
την στιγμή μάλιστα που ετοίμαζαν το εξιτήριο του
από το Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
Η κηδεία του έγινε στους Αγίους Πάντες συνοδευόμενος από την οικογένεια του φίλους, συγγενείς,
και συγχωριανούς του.
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην αγαπημένη του σύζυγο Αλίκη Αλιγιάννη με καταγωγή από
το Βαβούρι, στα παιδιά του Φώτη και Άννα και σε
όλους τους συγγενείς του.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα των Αγίων Πάντων
που το σκεπάζει, αιωνία του η μνήμη.
Ε
Ευτυχία Μπίτζα-Μπέμπη
Ετών 76
τσι ξαφνικά χωρίς να το περιμένουν μέσα σε τρεις
ημέρες απεβίωσε στις 10 Μαΐου από ουρολοίμωξη η συγχωριανή μας Ευτυχία Μπίτζα-Μπέμπη
κορή του Βαγγέλη Μπίτζα στην Κόρινθο όπου διέμενε οικογενειακώς.
Η κηδεία της έγινε στο Κοιμητήριο της Ζωοδόχου Πηγής στην Κόρινθο και τον συνόδευσαν στην
τελευταία της κατοικία, η οικογένειά της, συγγενείς
και φίλοι και όλοι οι συγχωριανοί μας στην Κόρινθο.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στα παιδιά
της Θεόδωρο και Ζωή στους γαμπρούς της στα 4
εγγόνια της στα αδέλφια της και σε όλους τους συγγενείς της.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Κορίνθου που
την σκεπάζει, αιωνία του η μνήμη.
Έ
Κώστας Γκόρτσος,
ετών 88
όνος της γνωστής Βαβουριώτικης οικογένειας ο
αείμνηστος Κώστας που αποδήμησε τον Απρίλιο
του 2012. Ξενιτεύτηκε νωρίς από το χωριό και σπούδασε στην Αθήνα τελειώνοντας την Πάντειο. Στη
Γ
Κίνησ' ο χάρος κίνησε να πάει στο πανηγύρι
Πάει σε σπίτι ερημικό βρίσκει μια περιστέρα
Καλημέρα σου κόρη μου, καλώς τον Χάρο πού 'ρθε
Κόρη ο θεός με έστειλε να πάρω την ψυχή σου
Τι λες Χάρε πικρέ, Χάρε φαρμακωμένε
Για πάμε να παλέψουμε σε μαρμαρένιο αλώνι
Κι αν με νικήσεις Χάρε μου να πάρεις την ψυχή μου
Κι αν σε νικήσω Χάρε μου πάρε το δρόμο που 'ρθες
Πήγανε και παλέψανε μια μέρα και μια νύχτα
Και στο ηλιοβασίλεμα η κόρη σκούζει- λέει,
Άσε με Χάρε άσε με λιγάκι για να ζήσω
Έχω η δόλια δυο παιδιά μονάχα να τα' αφήσω.
Από τη Μαρίνα Ηλία Αγγελόπουλου- Ντέντε
συνέχεια συνεργάστηκε στενά, έγινε το δεξί χέρι του
αείμνηστου Θεσπρωτού πολιτικού Χρήστου Παπασταύρου και ανέλαβε τα «ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ ΝΕΑ»,
την εφημερίδα που εκείνος ξεκίνησε και ο Κώστας
εξέδιδε μέχρι των ημερών μας. Η 65χρονη δημοσιογραφική του πορεία αποτυπώθηκε στις στήλες της
εφημερίδας την οποία ανύψωσε σε μια από τις γνωστότερες εφημερίδες της Ηπείρου- μαχόμενος για
την ενημέρωση και προβολή των τοπικών θεμάτων
της περιοχής.
Συμμετοχικός στα κοινά, διετέλεσε επί σειρά
ετών πρόεδρος της Αδελφότητας Βαβουριωτών
Αθηνών, Γραμματέας της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας, μέλος του Συνδέσμου Ηπειρωτών
επιστημόνων κλπ. Αν ο Γιώρη Βουγίδης χαρακτηρίσθηκε σαν «ο πατέρας των Θεσπρωτών δημοσιογράφων», ο Κώστας Γκόρτσος θα πρέπει να χαρακτηρισθεί σαν «ο μεγάλος αδελφός». Συλλυπητήρια στην
σύζυγο Ευανθία, την κόρη Νάσια, τα αδέλφια Γιώργο Γκόρτσο και Ευδοκία Γκόρτσου κλπ συγγενείς..
- Αναδημοσίευση από την εφημερίδα “Νέα των Φιλιατών”
Ηλίας Σ. Γκάτζιος
ετών 86
ην 1η Αυγούστου 2012 απεβίωσε στα Γιάννενα
όπου ζούσε, ο συγχωριανός μας Ηλίας Σ. Γκάτζιος εξαιτίας καρδιακών προβλημάτων.
Ο εκλιπών από νωρίς είχε εγκατασταθεί οικογενειακώς στα Γιάννενα όπου εργαζόταν αρχικά
ως χαλκουργός και αργότερα με την παρακμή του
επαγγέλματος ως έμπορος ξυλείας.
Επισκεπτότανε μονίμως το σπίτι του στο χωριό
μαζί με την οικογένεια του και στην σύζυγό του Δήμητρα Σκόπα, που αποτελούσαν ένα ταιριαστό και
αχώριστο ζευγάρι, πάντα μαζί σε όλα. Ήταν εργατικός, φρόντιζε τους κήπους, το σπίτι του ήτανε πολυτεχνίτης και ακούραστος.
Την τελευταία όμως δεκαετία αραίωσαν οι επισκέψεις στο χωριό για λόγους υγείας, αν και η νοσταλγία ήτανε έντονη. Μετά το μοιραίο η κηδεία του
έγινε στο Νεκροταφείο, του Αγίου Νικολάου στα
Γιάννενα. Τον συνόδευσαν εκτός της οικογένειάς του,
φίλοι συγγενείς συγχωριανοί μας και οι στενοί του
φίλοι , Μιχάλης Νούσης και Νίκος Κουτούλης.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην αγαπημένη του σύζυγο Δήμητρα, στις κόρες του Ειρήνη και
Νόνη στα 5 εγγόνια του και 4 δισέγγονα και σε όλους
τους συγγενείς τους.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα των Ιωαννίνων που
το σκεπάζει, αιωνία του η μνήμη.
Τ
Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2012
Τ Σ ΑΜ ΑΝ ΤΑΣ
3
Ήθη και έθιμα των Χριστουγέννων
Συνέχεια από τη σελίδα 1
ση από το βιβλίο του Ηλία Ι. Ρέγγα Ή
Λιντιζντα Ασπροκκλήσι» εκτός από
μερικά όπως το νερό της βρύσης και
το ποιήμα των φώτων.)
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΣΤΟΝ ΤΣΑΜΑΝΤΑ
Η
γέννηση του Χρίστου ήταν
κι αυτή μεγάλη γιορτή και το
τέλος της σαρακοστής. Χαρούμενη κι αυτή η μέρα όμως χοροί
και τραγούδια δεν συνηθίζονταν, θα
ντύνονταν τα καλά τους ρούχα θα
Ηλίας Τσουγκρής
Σ
τις 5 Σεπτεμβρίου έκλεισαν
2 χρόνια από τον θάνατο
του συγχωριανού μας Ηλία
Τσούγκρη και οι δικοί του που τον
θυμούνται πάντα με αγάπη μου
έστειλαν το παρακάτω ποίημα:
Στον αγαπημένο μας σύζυγος πατέρα και παππού
46 ζήσαμε χρόνια εμείς οι δύο
και όμως ήρθε η στιγμή
μου είπες το αντίο
ήσυχα και αθόρυβα μες στο
νοσοκομείο
Θα σε ζητά ο Τσαμαντάς
θα σε ζητούν οι ράχες
και εγώ με την Τονιούλα μας
που μείναμε μοναχές.
Λείπεις και στα παιδάκια σου
πατέρα αγαπημένη
γιατί ήσουν πάντα στοργικός
και κείνα εδω΄σε κλαίνε.
Προστάτης μου και σύντροφος
στο διάβα της ζωής μου
θα σε κρατώ για πάντα εγώ
στα βάθη της ψυχής μου
Παππούλη μου με κράτησες
μωρό στην αγκαλιά σου
πολύ αγάπη μου δινες
με κράταγες κοντά σου.
Ασφάλεια τα χέρια σου
λιμάνι η αγκαλιά σου
ορφάνια δεν κατάλαβα
παππού εγώ κοντά σου
Και ήρθε ώρα σκοτεινή
που έφυγες για πάντα
ώρα για με η πιο σκληρή
μες της ζωή στην στράτα.
Μα τι και αν έφυγες μακριά
πάντα θα σε θυμάμαι
όσα μου πρόσφερες παππού
θα λέω όπυ και να ‘μαι.
Θα σ’ αγαπάμε πάντα
Η σύζυγος σου, Αντωνία
Τα παιδιά σου,
Δημήτρης και Μιχάλης
Η εγγονή σου, Τόνια
πήγαιναν όλοι στην εκκλησιά
και οπωσδήποτε θα έκαναν και
καλά φαγητά μια και σαράντα
μέρες νήστευαν.
Σ’ όλα όμως τα σπίτια πριν τρεις
μέρες θα έβαζαν στην γωνιά, πάνω
στην πλάκα που έψηναν, μια άλλη
πλάκα μαύρη και πάνω σ’ αυτή θα
μαγείρευαν για να καεί καλά. Την παραμονή θα την έβαζαν πάνω στην
πυροστιά, θα έφτιαχναν αραιό ζυμάρι θα το άνοιγαν πάνω στην πλάκα
φτενό σαν τηγανίτα και θα ψηνότανε.
Αυτές οι χριστουγεννιάτικες τηγανίτες
«τα σπάργανα του
Χριστού» έλεγαν,
τις έβαζαν σε ένα
ταψί και σε κάθε
τηγανίτα έβαζαν
καρύδια τριμμένα και σκόρδο,
ώσπου γέμιζε το
ταψί, το έκοβαν
κομμάτια όπως το μπακλαβά τρωγώτανε πολύ ωραία και νόστιμα. Γινότανε
και με μέλι, όπως ο καθένας το θελε
και μπορούσε Χριστουγεννιάτικα δένδρα δεν συνηθίζονταν.
Οι νοικοκυρές όμως φρόντιζαν
για το στόλισμα του σπιτιού με απλές
πρασινάδες/ρόδια, πορτοκάλια και
καρύδια κλπ στα πιάτα. Ήταν σύμβολα χαράς για μια μετάβαση από
το σκοτάδι του χειμώνα στο φως της
Άνοιξης.
Τ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
ην παραμονή η νοικοκυρά,
θα έπρεπε να ζυμώσει και να
φτιάξει για όλα τα μέλη της οικογένειας από ένα κοσιόρι (μεγάλο
κουλούρι) και δυο παραπάνω. Το πρωί
θα έδινε από ένα στον καθένα και θα
τους ευχότανε «χρόνια πολλά» και
«καλή χρονιά» και από τα δυο παραπανίσια το ένα ήταν του σπιτιού και το
άλλο για τα ζώα. Θα το έβαζε στο κέρατο του βοδιού, του τράγου και του
κριαριού αν είχαν και όσο πιό μακριά
το πετούσαν, τόσο πιό καλή θα ήταν
η χρονιά. Την παραμονή επίσης στην
πλάκα της γωνιάς, αφού παραμερούσαν τα κάρβουνα και τη στάχτη θα
έβαζαν ένα φύλλο ελιάς λέγοντας
και το όνομα για ποιόν ήταν. Όταν
το φύλλο έκανε δυνατό «πρατς» και
πεταγότανε από τη γωνιά, αυτό ήταν
γι αυτόν σημάδι ότι ο καινούργιος,
χρόνος θα του ήταν καλός στην υγεία
και στις δουλειές. Σ’ όποιον το φύλλο
έκανε ένα «παφ» και δεν πεταγότανε,
αυτός τη χρονιά αυτή θα είχε δυσκολίες ίσως και αρρώστιες, φύλλα έριχναν για-όλη την οικογένεια και τους
στενούς συγγενείς.
Τ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
ην πρωτοχρονιά ως πρώτη μέρα
του χρόνου, τα πάντα έπρεπε να
αρχίσουν ευνοϊκά, για να είναι τυχερή η χοιρινό όπως με το ποδαρικό,
το πρωί ο καθένας ήθελε τον πρώτο
που θα έβλεπε και θα του έλεγε «καλημέρα και καλή χρονιά» να ήταν ο
πιο καλός γείτονας ή χωριανός.
Το πρωί στην Εκκλησία και μετά
πάντα ευχές για χρόνια πολλά και ευτυχισμένο νέο χρόνο.
Τα παιδιά πήγαιναν σε συγγενείς
και γειτόνους για ποδαρικό και τους
προσέφεραν καλούδια με ευχές, φιλιά
κι αγάπη.
Ένα άλλο έθιμο για
καλή τύχη του νέου
έτους ήταν:
Να καίνε στο τζάκι
κλαδιά, συνήθως από
πουρνάρι και την ώρα
που καιγόταν και «πρατσάλιζαν» έλεγαν την ευχή:
“αρνιά, κατσίκια θηλυκά
παιδιά, μοσχάρια αρσενικά
και όσα φύλλα στα κλαδιά
τόσα γρόσια και φλουριά”.
Ακόμη οι νοικοκυρές μετά τα μεσάνυχτα της παραμονής της πρωτοχρονιάς πήγαιναν στην πιο κοντινή
βρύση για να πάρουν το πρωτοχρονιάτικο νερό.
Όποια πήγαινε πρώτη θα ήταν η
πιο τυχερή.
Όταν φτάνανε εκεί άφηναν δώρα
στην βρύση, όπως ψωμί, σιτάρι, ρύζι,
τυρί ως ευχαριστήριο για το δώρο του
νερού κι έλεγαν:
Όπως τρέχει το νερό
έτσι να τρέχει και το βιός.
Το μεσημέρι γυρίζοντας στο σπίτι
θα ήταν οπωσδήποτε έτοιμη η βασιλόπιτα με ρύζι, πολλά αυγά, κρέας ή
κοτόπουλο.
Ο πατέρας, αφού την σταύρωνε,
την έκοβε. Το πρώτο κόμμάτι του Χριστού, το δεύτερο του Άη Βασίλη, το
τρίτο του σπιτιού και μετά σε όλα τα
μέλη της οικογένειας ακόμα και των
ξενιτεμένων.
Έβαζαν και ένα μεταλλικό νόμισμα, γρόσι ή δραχμή κι οποιος το
έβρισκε θα ήταν ο τυχερός της χρονιάς.
Στους Βασίληδες θα πήγαιναν
μόνο επίσκεψη το απόγευμα για τα
“χρόνια πολλά”, όχι όμως και στο τραπέζι γιατί ήταν χρονιάρα μέρα και το
τραπέζι οικογενειακό.
Οι άντρες στα καινούργια χρόνια,
μια και ήταν καφενείο και τράπουλες
θα ξενυχτούσαν και μέχρι το μεσημέρι παίζοντας χαρτιά το “31”, όχι όμως
μεγάλα ποσά (γιατί δεν είχαν) αλλά περισσότερο για το αντέτι (έθιμο).
Η πρωτοχρονιά ήταν χαρούμενη
γιορτή με πολλές ευχές, με φιλικές επισκέψεις στα σπίτια. Στα παιδιά οι γονείς
ή και οι συγγενείς έδιναν φιλοδώρημα
(νόμισμα) για χαρτζηλίκι. Αυτό θα ήταν
και το πρωτοχρονιάτικο δώρο.
Αργότερα όμως έφερνε ο Άη Βασίλης δώρα στα παιδιά.
ΤΑ ΦΩΤΑ (Θεοφάνεια)
Τ
ο πρωί όλοι θα πήγαιναν στην
εκκλησία όπου και θα γινόταν ο
αγιασμός των υδατών στην κολυμπήθρα. Ο καθένας θα είχε ένα δοχείο με νερό και θα έριχνε ένα ποτήρι
από το αγιασμένο και θα το πήγαινε
στο σπίτι. Τελειώνοντας ο αγιασμός
θα περνούσαν από τον παπά, θα φιλούσαν τον Σταυρό και το χέρι και αυτός θα τους ράντιζε στο μέτωπο από
το αγιασμένο νερό με κλώνους από
βασιλικό.
Με το νερό αυτό θα ράντιζαν το
σπίτι, το μαντρί, τα ζώα και τα σπαρτά
στα χωράφια και σε ένα μπουκαλάκι
θα κρατούσαν λίγο από το αγιασμένο
νερό, θα το έβαζαν στο εικονοστάσι
μέχρι την άλλη χρονιά “όσο καιρό να
μένει” έλεγαν, “δεν χαλούσε αυτο νερό”.
Το έδιναν
να πίνουν
σε αρρώστους ή σ’
αυτούς που
τους είχαν
ματιάσει
(βασκανία).
Τ η ν
ημέρα αυτή
γιόρταζαν
όσοι είχαν
το όνομα
Φώτιος.
Ανήμερα των Φώτων που γίνεται ο
αγιασμός των Υδάτων, τραγουδάν τα
παιδιά το παρακάτω ποιήμα, όχι από
σπίτι σε σπίτι, αλλά χάριν παιχνιδιού
και είχε περιπαιχτική σημασία.
Σήμερα είν’ τα Φώτα
μαρκαλιέται η κότα (κακαρίζει)
της φωνάζει ο πέτος (πετεινός)
Δεν απολογιέται (απαντάει)
Της ρίχνει ένα λιθάρι
Την παίρνει στο ποδάρι
Ωι, ώι, πόδι μου Ωϊ,
το κουτσοπόδι μου.
Την ημέρα των Φώτων επειδή γιόρταζε ο αδελφός μου ο Φάνης ο Παππά
Στολάκης περνούσε απαραιτήτως από
το σπίτι, για να σηκώσει την κορβέλα
(ύψωμα) και για τον αγιασμό μπροστά
στο εικόνισαμα υπέρ υγείας όλων των
μελών της οικογένειας αναφέροντας
τα ονόματα όλων, ακόμη των απόντων
τα οποία δε χρειαζότανε να τα διαβάζει
αφού τα ήξερε απ' έξω. Μια πρακτική
που συνηθίζεται σε όλες τις ονομαστικές εορτές των χωριανών μας.
ΤΣ ΑΜ ΑΝ ΤΑΣ
4
Βαπτίσεις
O
Θανάσης Λιάγκος και η σύζυγός του βάπτισαν
την πρωτότοκη κόρη τους στις 30 Σεπτεμβρίου
στο Άργος, παρουσία πολλών συγγενών και φίλων.
Η ανάδοχος -αδελφή της μητέρας της νεοφώτιστης- της χάρισε το όνομα Ελένη-Μαρία.
Ακολούθησε δεξίωση των προσκεκλημένων σε
κοσμικό κέντρο, με πλούσιο γεύμα, μουσική και πολύ
κέφι για το χαρούμενο γεγονός.
Στους ευτυχείς γονείς, στην γιαγιά και παππού,
Ελένη και Γιάννη Λιάγκο ευχόμαστε να ζήσει η νεοφώτιστη.
Σ
τις 15 Ιουλίου στην Φλώρινα το ζεύγος Κατερίνα
και Κώστας Σολάκης βάπτισαν το δεύτερο παιδί
τους, και πρώτος γιος - δισέγγονος της Ευτυχίας και
Μιχάλη Νούση - χαρίζοντας του το όνομα Ηλίας,
προς τιμή του παππού από τον πατέρα, Ηλία Σολάκη.
Το προηγούμενο βράδυ της βάπτισης παρέθεσε
πλούσιο δείπνο στο σπίτι του στη Φλώρινα ο παππούς Ηλίας στους καλεσμένους, σε ατμόσφαιρα χαράς και διασκέδασης. Την επόμενη μετά το μυστήριο
της βάπτισης γιόρτασαν το χαρούμενο γεγονός σε
κοσμικό κέντρο στην Φλώρινα με πλουσιοπάροχα
εδέσματα, πολύ χορό και κέφι
Στους γονείς, στην γιαγιά Ελένη ΝούσηΝικολάου και παππού Κώστα Νικολάου στην προγιαγιά και τον προπάπου Ευτυχία και Μιχάλη Νούση, ευχόμαστε να ζήσει ο νεοφώτιστος Ηλίας και
να τον καμαρώσετε όπως επιθυμείτε.
Γάμοι
Γάμος στον Πειραιά
Σ
τον Ι. Ναό Αγίου Φανουρίου στην Δραπετσώνα
στις 14 Σεπτεμβρίου ετέλεσαν τους γάμους τους,
η Δήμητρα Γκίκα ιδιωτική υπάλληλος, κόρη του συγχωριανού μας Δημήτρη Γκίκα και εγγονή της αείμνηστης Λάζο Γκίκοβας, με τον εκλεκτό της καρδιά της
Νίκο Μιταράκη, επίσης Ιδιωτικός Υπάλληλος, με καταγωγή από την Κρήτη.
Μετά το μυστήριο και τις ευχές, ακολούθησε γαμήλια δεξίωση σε κοσμικό κέντρο, διασκεδάζοντας
Αποχαιρετισμός
στον θείο μου Ηλία Τσουρή
με κρητική λύρα και ορχήστρα μέχρι τις πρωινές
ώρες του Δημ. Γκίκα.
Την παραμονή του γάμου είχε προηγηθεί στο σπίτι των γονέων της νύφης τρικούβερτο παραδοσιακό
γλέντι, με δημοτική ορχήστρα και κλαρίνο, για όλους
τους προσκεκλημένους ηπειρώτες.
Στην Δήμητρα και στον Νίκο ευχόμαστε βίον
ανθόσπαρτον και ευτυχισμένο.
Σ
Γάμος & Βάπτιση στα Γιάννενα
τον Ι.Ν. του Αγίου Παντελεήμονα στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων, στις 24 Αυγούστου, ετέλεσαν
τους γάμους τους ο Βασίλης Παπαναστασίου, γιος
της Φρόσως Γ. Ντέντε και εγγονός της ΓιώρηςΝτέντοβας, με την εκλεκτή της καρδιά του Μάνθας
Μύταρη, με την παρουσία φίλων συγγενών και πλήθος κόσμου.
Μετά τον γάμο οι ευτυχείς νεόνυμφοι εβάπτισαν
και τον πρωτότοκο γιο τους, χαρίζοντας του το όνομα
Χρήστος, προς τιμή του πατέρα του γαμπρού.
Ακολούθησε δεξίωση των 450 προσκεκλημένων
σε κοσμικό κέντρο με πλούσια παραδοσιακά εδέσματα όπου διασκέδαζαν για τον γάμο και την βάπτιση με την παρουσία δημοτικής ηπειρώτικης ορχήστρας σ’ ένα τρικούβερτο κέφι, με παραδοσιακό
γλέντι και ξεφάντωμα, μέχρι τις πρωινές ώρες.
Στο νέο ζευγάρι ευχόμαστε να ζήσει βίον ευτυχισμένο. Ακόμη στην γιαγιά και στον παππού του
νεοφώτιστου Φρόσω και Χρήστο και στους γονείς
του Βασίλη και Μάνθας, ευχόμαστε να το καμαρώσουν όπως επιθυμούν.
Σ
Γάμος στο Αγρίνιο
τον Ι.Ν. των Αγίων Πάντων Μαραθιάς-Αγρινίου,
χωριό της νύφης, ετέλεσαν τους γάμους τους στις
21 Ιουλίου, ο Δήμητρης Παπανικολάου γιος της
Αναστασίας Ντέντε κι εγγόνι της Γιώρη Ντέντοβας
με την εκλεκτή της καρδιάς του Όλγα Πλαστρού, παρουσία φίλων και συγγενών μεταξύ των οποίων και
η αδελφή του γαμπρού Ντίνα που ταξίδεψε από την
μακρινή Αυστραλία για να συμμετέχει στο χαρούμενο γεγονός του γάμου.
Ακολούθησε δεξίωση στο Κοσμικό Κέντρο του
Λουκά Πλαστά, διασκεδάζοντας μέχρι τις πρωινές
ώρες με αμείωτο κέφι.
Στους νεόνυμφους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.
Πολύ αργότερα στα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής,
παλικαράκι εσύ 19-20 χρόνων, δεν σε χώραγε ο τόπος
κι έκανες την επιλογή σου. Κατετάγης στην Εθνική
Το κείμενο αυτό είναι ο επικήδειος που εξεφώνησε Αντίσταση. Δύο χρόνια πολέμησες τους Γερμανούς
και μετά της Απελευθέρωση βρέθηκες στην Αθήνα
την ημέρα της κηδείας τους η ανηψιά του Γεωργία
όπου και στερίωσες.
Δούλεψες στην ζωή σου και αν δεν δούλεψες,
ια μένα είσαι αδελφός της μάνας μου.
πολέμησες πάντα με αξιοπρέπεια με το κεφάλι
Θείος μου δηλαδή, αλλά θείος αγαπηψηλά.
μένος!... Σε θυμάμαι ακόμα από τα μαΣε θυμάμαι πάντα περιποιημένο, με γραβάτα και
θητικά μου χρόνια. Εκείνα τα δύσκολα χρόμαντήλι στο πέτο, ευγενικό και καλοσυνάτο.
νια της δεκαετίας του 50. Αν και ζούσαμε σε
Για όλους εμάς, είχε μια ζεστή αγκαλιά!...
διαφορετικές πόλεις, μακριά ο ένας από τον
Για τον συγγενή, για τον φίλο, για τον γείτονα,
άλλο, εγώ έτρεφα στο πρόσωπό σου αγάπη
και σεβασμό. Ήσουν το καμάρι μου, ο αδελφός μου. για τον συγχωριανό σου για τον συνάδελφό σου.
Ήσουν ιδεολόγος, διαβασμένος. Πίστευες πως θ' αλΈνιωθα, πως είχαν κάπου να ακουμπήσω!...
Έφυγες πολύ μικρός από το χωριό. Μόλις τελείωσες το λάξει τούτος ο κόσμος θα γίνει καλύτερος. Τίποτα δεν
Δημοτικό. Ένα παιδί 12 χρόνων βρέθηκες στους Φιλιά- άλλαξε, θείε μου, είναι όλα στάσιμα κι όλα σαπίσανε.
τες, δούλευες σε κάποιο μαγαζί. Λίγο αργότερα ήρθε η Ήσουν καλός, ήσουν γλυκός και είχες περισσιές χάρες!
μάνα μου και σε βρήκε.
“Ηλία μου, πως περνάς;” σε ρώτησε. Και συ έσκυψες το Σ' ευχάριστω για τη στάση ζωή που μου δίδαξες!
Αθήνα 5.6.12
κεφάλι ντροπαλά και της είπες “Καλά περνάω Κατερί- Καλέ μου Άνθρωπε, καλό μου ταξίδι!...
Η ανιψιά σου
να μου, μόνο που φοβάμαι τις νύχτες τα ποντίκια”.
Γεωργία Ντάικου-Βραδέλη
Τόσο καλά περνούσες.
Γ
Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2012
ΕΝΑ ΜΟΙΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ
ΘΕΙΑ ΜΟΥ ΤΗ ΡΕΣΜΟ
Έ
Έφυγες Ρεσμω μου
έφυγες και πάει
Και μένα η καρδούλα μου
λυπητερά κτυπάει
φυγε η Εράσμια η Ρέσμω μας, η
πολυ α γ α π η μένη που ήταν
μια εύθυμη και
χαρούμενη, όταν
έκανες
παρέα
έβγαζες χλωρά
συκώτια
που
λένε και στο χωριό, όταν άρχιζε
και διηγούταν καμιά αστεία ιστορία
γελούσε πρώτη και εμείς ξεκαρδιζόμασταν όλοι όσοι ήμασταν στη παρέα ήταν απόλαυση.
Νοικοκυρά άφθαστη τα γλυκά
που έφτιαχνε και οι πίτες τα πάντα τα
έκανε με κέφι έγραφε και ποιήματα
,όταν ήμασταν μαζί ξεχνιόμασταν.
Θεια μου Ρεσμω σου γραφώ αυτά τα
ολίγα με πολύ πόνο και αγάπη, θέλω
να σου γράψω παρά πολλά Ρεσμω
μου αλλά τα χαρίσματα σου δεν περιγράφονται.
Μεγάλωσες τρία παιδιά λεβεντιές. Ήσουν πάντα πρόθυμη για
όλα και για όλους έτρεχες, κοίταζες
τους γονείς σου στο τέλος τους.με
αγάπη και τους φρόντιζες ,επίσης
και τα πεθερικά σου τον άντρα σου,
όλους ακόμη και τη θεια τη Βάρβαρα
που την αγαπούσαμε και αυτή πολύ,
έτρεχες στα καλά και στα άσχημα
ήσουν κωλοφωτιά που σε λεγάν
όλοι και η στουμπουλο μας.
Εγώ Ρεσμω τώρα τελευταία ερχόμουν στην Ήπειρο μονό και μονό
για σένα. Ήθελα να σε βλέπω και να
μην χορταίνω ήσουν άνθρωπος
καλοΐσκιωτος, τώρα τι να κάνουμε
αυτά έχει η ζωή, πιστεύω ότι θα είσαι
χαρούμενη εκεί πάνω και ότι θα βρεις
το Τάσο σου και όλους τους δικούς
μας και αν βρεις και τον Μιχάλη μου
πες του πως τον θυμάμαι και ότι τον
αγαπώ.
Κλαίει το κλήμα ακλάδευτο
κλαίει και κλαδεμένο
κλαίω κι εγώ θειτσουλα μου
εδώ μακριά που μένω.
Εσύ ποτέ δεν πέθανες
Πεθαίνει όποιος ξεχνιέται
Κ οι χάρες σου είναι πολλές
καμιά δεν λησμονιέται
Στου παράδεισου τις δροσιές
Θ αναπαύει η ψύχη σου
Από τις πράξεις τις καλές
Που έκανες στη ζωή σου.
Είσαι καλή πολύ καλή
χωρίς κάνα ψεγάδι
μα κάποια μοίρα σου κακιά
σε έστειλε στον Άδη.
Με πόνο και με δάκρυα
γραφώ τα παραπάνω
κι ελπίζω η ψυχούλα σου
ν αναπαύει εκεί πάνω.
Με αγάπη και πόνο η ανίψια σου
Πηνελόπη (Λοπη) Δήμου-Κέντρου
Τ Σ ΑΜ ΑΝ ΤΑΣ
Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2012
Αδελφότητα Τσαμαντιωτών Αθήνας
Συνέλευση τον Αύγουστο στο χωριό
Συνέχεια από τη σελίδα 1
3. τον Δήμο Φιλιατών.
Προτάσεις
Α. Στην Επιτροπή Κληροδοτήματος Στ. Μπέλλου
Ν
α καθιερωθεί η ημέρα τελέσεως του μνημοσύνου στον Σταύρο Μπέλλο κάθε Αύγουστο και ως
ημέρα λογοδοσίας.
1. Γνωστοποίηση:
- Της κατάστασης του Κεφαλαίου που είναι τοποθετημένο σε τράπεζες της Αμερικής (πόσο είναι
κλπ)
- Των ετήσιων τόκων του συγκεκριμένου Κεφαλαίου που εισπράττονται κάθε Άνοιξη.
- του απολογισμού των έργων όσων είχαν προγραμματιστεί και όσων εξ' αυτών έχουν υλοποίηθεί,
δηλαδή το κόστος, το όνομα του κατασκευαστή
κλπ.
- του ετήσιου προϋπολογισμού που να συντάσσεται με την ενεργή συμμετοχή των συγχωριανών μας.
Μια ογοδοσία απο απορρέει εκ νομικής και ηθικής υποχρέωσης.
2. Καθιέρωση κοινού μνημοσύνου Ευεργετών:
•
του Παπα Πέσχου για το εθνικό έργο,
•
του Πέτρου Μπέμπη, για το κοινωνικό έργο
•
και του Νικόλα Νίτσου για το πνευματικό του
έργο. Είναι ηθικό χρέος μας!
Η ημέρα της επιμνημόσυνης δέησης στον αείμνηστο Σταύρο Μπέλλο να καθιερωθεί και ως ημέρα μνημοσύνου και τιμής όλων των ευεργετών και
άξιων τέκνων του Τσαμαντά.
Β. Στον Τοπικό Εκπρόσωπο Δ. Ευστρατίου
1. Δημόσια ενημέρωση για τις μετοχές:
Το 1997 ο Στ. Μπέλλος δύο χρόνια πριν πεθάνει
δώρισε την Κοινότητα Τσαμάντα 2.000 περίπου μετοχές της φαρμακοβιομηχανίας "Bristol" με το όνομα
"Χωριό Τσαμαντά". Από τις μετοχές αυτές εισπράττονται 4 φορές ετησίως μερίσματα.
«ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ»
Τριμηνιαία έκδοση της Αδελφότητας
Τσαμαντιωτών
«Ο Άγιος Δημήτριος»
Γερανίου 44, Αθήνα 10431
Ιδιοκτήτης:
Αδελφότης Τσαμαντιωτών
«Ο Άγιος Δημήτριος»
Εκδότρια - Διευθύντρια:
Υπεύθυνη κατά το Νόμο:
Ευτυχία Λ. Εξάρχου
Περεσιάδου 10 - Τ.Κ.11141 Αθήνα
Τηλ.: 210 2231575 & 6974161095
e-mail:[email protected]
www.tsamantas.com
Συντάσσεται από Επιτροπή
Επιστολές - κείμενα ν’ αποστέλλονται
στην διεύθυνση της εκδότριας Ευτυχίας
Εξάρχου
ή μέσω ηλ. ταχυδρομείου στο:
[email protected]
υπ’ όψιν Διευθύντριας της εφημερίδας
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση
Χαλκιόπουλος Αναστάσιος
Κλεισθένους 7, Αθήνα
τηλ. 210-5244800
• Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις
του συγγραφέα και δεν αποτελούν κατ' ανάγκη
και θέσεις της εφημερίδας.
Η Επιτροπή Κληροδοτήματος δεν έχει καμμία
σχέση με την διαχείριση των μετοχών. Τις διαχειρίζεται αποκλειστικώς ο Τοπικός Εκπρόσωπος Δημήτρης Ευστρατίου.
Δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα περί αυτών,
υπάρχει πλήρης συσκότιση.
Δηλαδή:
- Πόσες είναι οι μετοχές σήμερα;
- Ποια είναι η ονομαστική τους αξία;
- Ποιο το ποσό των ετησίων μερισμάτων;
2. Να πραγματοποιείται Γενική Συνέλευση των
συγχωριανών μας κάθε χρόνο με ευθύνη του Τ.Ε. Δημ.
Ευστρατίου και με την συμμετοχή όλων των τοπικών
φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 85 του Καλλικράτειου νόμου 3852/2010.
Οι χωριανοί μας προτείνουν τον μήνα Αύγουστο
για την συνέλευση ως τον πιο πολυπληθή.
Γ) στον Δήμο Φιλιατών
• Καθαρισμός του χωριού στις αρχές του καλοκαιριού.
• Αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων και
αποκατάσταση των ζημιών στο κοινοτικό δίκτυο
ώστε να έχουν φως όλοι.
• Τοποθέτηση κεντρικού ηλεκτροφωτισμού απ’
τα Στολακάτικα μέχρι το Φυλάκιο.
• Εξωραϊσμός της πλατείας του παλιού Δημοτικού Σχολείου και τώρα Λαογραφικό Μουσείο.
• Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στα Πιτσαράτικα
• Τσιμεντόστρωση δρόμου στην θέση Γκικάτικα - Γούλια.
• Λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου.
Από το Πάσχα μέχρι τον Σεπτέμβρη. Για να μπορούν να το επισκέπτονται την Άνοιξη, τα Δημοτικά
Σχολεία, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια καθώς και οι επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Ένταξη στο πρόγραμμα Διαύγεια του κληροδοτήματος και των μετοχών.
Η υποχρέωση ανάρτησης στο διαδίκτυο, διασφαλίζει την διαφάνεια και την πρόσβαση του κάθε
χωριανού μας, στις ληφθείσες αποφάσεις που θα
λαμβάνει η Επιτροπή Κληροδοτήματος.
• Έλεγχος και επίβλεψη του κληροδοτήματος
Στ. Μπέλλου και των ονομαστικών μετοχών από
τις αρμόδιες αρχές του Δήμου Φιλιατών ή από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσπρωτίας ώστε να
διασφαλίζεται η νόμιμη, διαφανής διαχείριση και η
τήρηση των όρων της αληθινής βούλησης του διαθέτη Στ. Μπέλλου.
Ακολούθησε φαγοπότι με τις πεντανόστιμες πίτες
της Χρυσ. Οικονόμου, Ευτ. Νούση, Σοφίας Κωστάκη Λόπης Μπέμπη, Γεωργία Κέντρου, με αναψυκτικά και τσίπουρα προσφοράς του Μιχ. Νούση.
Και του χρόνου, με το καλό!
Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Χ
ρηματικές προσφορές
κατατίθενται
στο λογαριασμό στην
Αγροτική Τράπεζα
Από εσωτερικό:
01701035461-24
Από εξωτερικό: ΙΒΑΝ
5
Τ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΑΝΑΣ
ο
πεζό
αυτό ποιήμα
περιλαμβάνεται
στο βιβλίο του
Μιχάλη
Γκανά "Ο ύπνος
O Mιχάλης με τον πατέρα του
του καπνιστή",
Γιάννη την ημέρα της εκδήλωσης
εκδόσεις
Καστανιώτη και
το ανέγνωσε στην εκδήλωση προς τιμήν στην
Ηγουμενίτσα στις 12 Οκτωβρίου.
Διώχνω. Όνομα κι αυτό.
Διώχνω του Δήμου, το γένος Ζώτου. Γυναίκα του Κώτσια Δήμου – χρόνια με καφενείο στους Φιλιάτες- με πατέρα καφετζή,
τον Τάση Δήμο, και αδερφό καφετζή και
φωτογράφο, τον Γληγόρη, μ' εκείνη την ξυλόγατα κοι-ταξ-τε-τό-που-λά-κι.
Από που ν' αρχίσω; Από τα ζυγωματικά.
Τόση γλύκα και δύναμη στο πρόσωπό
της, που το 'κάναν αβάσταχτο.
Θεία της μάνας μου, αδερφή της γιαγιάς
Φημήγιας, που χήρεψε στα είκοσι εφτά με
τρία παιδιά μικρά, τον Αντώνη - συγχωρέθηκε εδώ και χρόνια – την Κάλλιω- σύζυγο
Ιωάννου Γκανά μέχρι 30 Νοεμβρίου του
1985 και έκτοτε μητέρα μου για πάντα – και
τον Νάσιο στη Θεσσαλονίκη. Ο μόνος εν
ζωή τώρα που γράφω, μαζί με τον πατέρα
μου τον Γιάννη.
Καλή τους ώρα.
Τι να πρωτοθυμηθώ;
Τα δάχτυλα της μέσα στα ποτήρια που τα
'πλενε κι ακούγαμε το τρίξιμο ως την πλατεία
κι έβαζε το κεφάλι του στην πόρτα ο Βουγίδης. “Κυρά- Κώσταινα, θα κόψεις κανά δάχτυλο”, δεν απαντούσε, χαμογέλαγε κι όλο
μουρμούριζε στον άντρα της για το 'να και
για τ' άλλο, κι αυτός λεπτός, αμίλητος και
πέρα δώθε, να κόψει αγγουράκι και τυρί, καμιά ελίτσα για το ούζο, και πάνω που 'παιρνε
το δίσκο να σερβίρει, πέταγε την κουβέντα
του, φαρμάκι, κι αυτή του τα 'ριχνε στις πλάτες, λόγια και βλέμματα καρφιά, που δεν
τον έπιαναν, τρίβοντας τα ποτήρια με μανία,
τόσο που ακούγανε το τρίξιμο από το Πούσι
το Πλατύ ως τις Κογκέλες.
Ήθελε να την λένε Διονυσία.
Ήθελε να 'κανε παιδιά σαν την Γληγόραινα τη συνυφάδα της. Μαζί μπήκαν σ' εκείνο
το ποτάμι, Νοέμβρη μήνα, γυρίζοντας από
τα χωριά του Βούρκου, ιδρωμένες, ξεθεωμένες από τον ποδαρόδρομο, ζαλωμένες
καλαμπόκι.
Ένιωσε το νερό ν' ανεβαίνει σαν φίδι
στη ζεστή κοιλά της και να τη σφίγγει, να τη
σφίγγει, ώσπου άκουσε κάτι να σπάει μέσα
της “Σα να μου κόπηκαν εφτά θηλιές άντερα”.
Γιατροί,
παραγιατροί-γυναικολογικά.
Έμεινε άκληρη.
Τι κάθομαι να λέω. Λόγια.
GR2604306240000170103546124
ΒΙC: ABGRGRAA
Παρακαλούμε να μην βάζετε χρήματα μέσα
στα γράμματά σας γιατί είναι επισφαλή. Ασφαλής
τρόπος είναι η κατάθεση στην Αγροτική Τράπεζα
Λόγω Πληθώρας κι επικαιρησ ύλης αρκετά κείμενα όπως η
εκδήλωση στην Ηγουμενίτσα προς τιμήν του Μιχάλη Γκανά
και οι εργασίες στο Λαογραφικό Μουσείο θα δημοσιευθούν
στο επόμενό μας φύλλο.
ΤΣ ΑΜ ΑΝ ΤΑΣ
6
Επιστολές που λάβαμε
Οι επιστολές που λάβαμε και δημοσιεύουμε είναι το ζωντανό τμήμα της εφημερίδας μας και με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουμε όλοι μας γι' αυτά που τους απασχολούν και νοιάζονται στην καθημερινότητά τους οι χωριανοί μας
Aπαντήσεις στον κ. Τοπικό Εκπρόσωπο
κ. Δημ. Ευστρατίου
Αγαπητή Ευτυχία
Τα θερμά μου συγχαρητήρια για την
εφημερίδα «Τσαμαντά» που αποτελεί
τον συνδετικό κρίκο όλων των συγχωριανών μας και για το ποικίλο και αξιόλογο περιεχόμενο της.
Διάβασα την επιστολή του κ. Δημητρίου Ευστρατίου, τοπικού εκπροσώπου της
Κοινότητας Τσαμαντά στο 11ο φύλλο της
εφημερίδας της Αδελφότητας Τσαμαντιωτών που εκδίδετε καθώς και την απάντηση
σας στο ίδιο φύλλο. Θα ήθελα να σταθώ σε
ορισμένα σημεία της επιστολής του κ. τοπικού εκπροσώπου:
Αναφέρει πως στις 31/12/1998 παρέλαβε τα κλειδιά; του κοινοτικού γραφείου
καθώς και τα κλειδιά του κυλικείου που
βρίσκεται στην πλατεία της εκκλησίας. Αν
έκανε τον κόπο να δημοσιεύσει το πρωτόκολλο παραλαβής-παράδοσης θα βλέπαμε
όλοι πως πουθενά σ’ αυτό δεν αναφέρεται
η παράδοση των κλειδιών του κυλικείου.
Και πολύ σωστά, αφού τα κλειδιά ήδη από
τον Αύγουστο του 1997 βρισκόταν στα
χέρια του κ. Δ. Ευστρατίου ο οποίος είχε
αναλάβει τότε τη διοργάνωση του πανηγυριού. Και όταν αρχές Σεπτέμβρη του 1997
παραιτήθηκα από την Εκκλησιαστική
Επιτροπή και διορίστηκε ο ίδιος ως μέλος
της, τα κλειδιά παρέμειναν στα χέρια του.
Είχε λοιπόν τα κλειδιά στα χέρια του όχι
ως Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου του
Δ.Δ. Τσαμαντά αλλά ως μέλος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής. Με ποια ιδιότητα και
ποιο δικαίωμα τα κρατά σήμερα;
Θέλω να θέσω υπόψη των αναγνωστών
της εφημερίδας και το με αρ. πρωτ. 473/209-1995 Ευχαριστήριο του Κοινοτικού και
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Τσαμαντά,
στο οποίο επί λέξη αναφέρεται:
«Θεωρούμε υποχρέωση μας και πάλι
να ευχαριστήσουμε τους χωριανούς που
συνέβαλαν νια να κτιστεί μικρό κτίριο την
πλατεία της Εκκλησίας, το οποίο χρησιμοποιείται ήδη για τις ανάγκες του πανηγυριού και με την ελπίδα να χρησιμοποιηθεί
κάποτε όλο το καλοκαίρι...», και ακολουθεί κατάλογος των δωρητών, βεβαίως
την ύπαρξη αυτού και πιθανώς άλλων παρομοίων εγγράφων ο κ. τοπικός εκπρόσωπος αποσιωπά. Αντ’ αυτού αναφέρει
π.χ. την τοποθέτηση (μετά προφανώς το
1991 που εκλέχτηκα Πρόεδρος) μετρητή
ΔΕΗ στην πλατεία που ως ιδιοκτήτης του
φέρεται η Κοινότητα. Προσπαθεί να βρει
λάθη ή παραλείψεις εκεί που δεν υπάρχου
ο κ. εκπρόσωπος, αφού είναι γνωστό πως
με έγγραφο της από τις 3-5-1980 η Εκκλησιαστική Επιτροπή είχε για οικονομικούς
λόγους παραχωρήσει τη διεξαγωγή του
πανηγυριού στην κοινότητα. Ποιος λοιπόν έπρεπε να πληρώνει το ρεύμα για το
πανηγύρι; Η παραπληροφόρηση σε όλο
το μεγαλείο της ή ακόμη χειρότερα «Ρίξε,
ρίξε λάσπη, κάτι θα κολλήσει.»
Αλλά το έγγραφο που ανέφερα παραπάνω είναι σημαντικό και για έναν ακόμη
λόγο: Δείχνει τη διαφορά νοοτροπίας ανάμεσα σε μας και στον κ. Ευστρατίου, αφού
εμείς ποτέ δε διανοηθήκαμε να διαχωρί-
σουμε την Εκκλησία από την Κοινότητα,
αλλά οι ανάγκες για χρηματοδότηση κάποιων έργων στην εκκλησία εξηγούν όλες
μας τις ενέργειες. Και αφού μπήκε στον
κόπο να καταγράψει μερικά από τα έργα
μας για την εκκλησία, γιατί δεν έκανε το
ίδιο και για τον εαυτό του; Έχτισε μήπως
κανένα πεζούλι για την εκκλησία;
Βέβαια ο κ. Ευστρατίου αποσιωπά
και πολλά ακόμη. Δε λέει κουβέντα για
το με αρ. πρωτ. 8289/9-2-2008 έγγραφο του Δήμου Φιλιατών υπογραφόμενο
από τον τότε αντιδήμαρχο κ. Σπύρο Παππά που αναφέρει πως το κυλικείο στην πλατεία «δεν είναι καταγεγραμμένο στην περιουσία του Δήμου Φιλιατών». Αποσιωπά
επίσης το με αρ. πρωτ. 18020/21-12-2012
έγγραφο του Δ. Φιλιατών υπογραφόμενο
από τον νυν Δήμαρχο κ. Μηνά Παππά που
βεβαιώνει πως το εν λόγω κτίσμα δεν έχει
καταγραφεί στην περιούσια του Δήμου Φιλιατών. Και παρόλα αυτά εξακολουθεί ο κ.
Ευστρατίου να κρατάει τα κλειδιά που δεν
του ανήκουν και έχει και το θράσος -σε μια
προσπάθεια κατά πώς νομίζει επίδειξης
δύναμης - να προκηρύσσει πλειοδοτικό
διαγωνισμό για την ενοικίαση του κυλικείου για λογαριασμό της κοινότητας.
Επειδή διετέλεσε και μέλος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής είχε πρόσβαση και
σε έγγραφα όπως για παράδειγμα εκθέσεις
πλειοδοσίας, όπως αυτή της 31ης Ιουλίου
1977, όπου γίνεται δεκτή η μοναδική προσφορά του συγχωριανού μας κ. Ν. Κ. (το
όνομα στη διάθεση της εφημερίδας) και
όπου αναφέρεται οτι «..εκθέτει εις φανεράν και τελειωτικήν πλειοδοσίαν προς
ενοικίασιν επί 15 ημέρας την πλατείαν της
Εκκλησίας...».
Γνωρίζει ο κ. τοπικός εκπρόσωπος να
μας πει με ποιον συνόρευαν τα χωράφια
των πρωτοξαδερφων του πατέρα του (αυτά
που βρίσκονταν κοντά στην Εκκλησία). Μήπως συνόρευαν με τα χωράφια που περιγράφονται στην Πράξη 4/11-3-1951 του βιβλίου «Πρακτικών και αποφάσεων Ενορ.
Ναού Κοιμ. Θεοτόκου Τσαμαντά» σχετικά
με τον πλειοδοτικό διαγωνισμό των αγρών
που ανήκουν στον Ιερό Ναό. Ορίστε και το
αντίστοιχο απόσπασμα:
«1. Αγρός Λεύκας ποτιστικός Άνω
Νεκροταφείου Στρεμ. 1/2 ...
2. Αγρός ποτιστικός άνωθεν Λεύκας
Στρεμ 1/4 ...
3. Αγρός ποτιστικός άνωθεν Λεύκας,
συνορεύων με Στράτη, Στρεμ. 1/4 ...»
Σ’ αυτά τα χωράφια -περιουσία της
εκκλησίας- χτίστηκε το κυλικείο, κ. τοπικέ
εκπρόσωπε.
Τέλος, και για να μη γίνομαι κουραστικός, θα συμβούλευα τον κ. Ευστρατίου να
είναι πιο προσεκτικός. Απόψεις όπως αυτές που μέσω του δικηγόρου του διατύπωσε, ότι δηλαδή «ποτέ η πλατεία δεν ήταν
της Εκκλησίας», τον εκθέτουν. Τον εκθέτουν ακόμη και στους φανατικότερους
των υποστηρικτών του.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους
Μιχαήλ Νούσης
Αγαπητή Διευθύντρια
της Εφημερίδας
Σχετικά με δημοσίευμα σας στο φύλλο 11 της
εφημερίδας «Τσαμαντάς»
έχουμε να επισημάνουμε
τα εξής:
Κατ αρχάς, ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο
της Τοπικής Κοινότητας
Τσαμαντά, για την δημοσίευση κάποιων από τα
έργα που έγιναν επί προεδρίας μας (και μάλιστα
χωρίς το κληροδότημα
Μπέλλου), βέβαια δεν αναφέρονται και κάποια άλλα,
όπως για παράδειγμα οι
δρόμοι προς τα βοσκοτόπια στο βουνό, όπου σήμερα οι κτηνοτρόφοι πηγαίνουν στα κοπάδια τους
με το αυτοκίνητο τους, ελπίζουμε σε άλλο δημοσίευμα θα αναφερθούν.
Προκειμένου όμως
να γίνουν κάποια έργα στο
χωριό μας (επαναλαμβάνουμε χωρίς κληροδότημα) δεν ήταν σκόπιμο και
αντίθετα ήταν επιζήμιο να
διαχωρίσουμε ιδιοκτησίες Εκκλησίας- Κοινότητας,
αν όμως μπορούσαμε να
μαντέψουμε την σημερινή κατάσταση βεβαίως
και θα το είχαμε κάνει. Με
δεδομένο ότι, τότε για να
εξασφαλισθούν πιστώσεις
από την Νομαρχία για την
εκτέλεση κάποιου έργου
δεν ήταν καθόλου εύκολη
υπόθεση, α/λά χρειαζόταν και τρέξιμο και κόπος
και μεγάλη προσπάθεια,
νοιώθουμε υπερήφανοι
για το έργο μας.
Τέλος για το... πότε
έγιναν σωστά τη δουλειά
τους αυτοί οι άνθρωποι,
τότε ως πρόεδροι της Κοινότητος ή σήμερα ταν Εκκλησιαστικοί Επίτροποι»,
αν αναλογιστείτε τις τότε
και τώρα οι συνθήκες, θα
καταλάβετε ότι « αυτοί οι
άνθρωποι» και τότε και
τώρα κάνουν πολύ καλά
τη δουλειά τους, προκειμένου να πετύχουν το καλύτερο για το χωοιό. Εξάλλου αυτό θα το κρίνουν οι
απανταχού Τσαμαντιώτες
και να είστε σίγουροι ότι το
κάνουν.
Οι πρώην Πρόεδροι
Ευαγ. Κέντρος
Μιχ. Νούσης
Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2012
ΜΠΕΖΑΣ Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ο
ι εκλογές στις 6 Μαΐου και οι
επαναληπτικές στις 17 Ιουνίου ανέδειξαν βουλευτή της
μονοεδρικής Θεσπρωτίας τον κ.
Αντώνη Μπέζα.
Ευχόμαστε
να
επιτυχεί στο έργο
ως βουλευτής του
Νομού μας και να
δοθούνε λύσεις εκεί που χρειάζεται,
παρά την οικονομική κρίση που διερχόμαστε.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια για την εκλογή του.
Γεννήθηκε: στην Κέρκυρα στις
27.12.1963.
Σπουδές: Είναι Πολιτικός Μηχανικός (Διπλωματούχος του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου - 1986), έχει
εργασθεί ως επιστημονικός συνεργάτης στα Εργαστήρια Οπλισμένου
Σκυροδέματος και Αντισεισμικής
Τεχνολογίας του ΕΜΠ και διατηρεί
τεχνικό γραφείο μελετών ιδιωτικών
έργων στην Ηγουμενίτσα. Έχει άριστη
γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Πολιτική δραστηριότητα: Πολιτεύτηκε για πρώτη φορά και εκλέχθηκε Βουλευτής Θεσπρωτίας με τη Νέα
Δημοκρατία στις εκλογές του 2000.
Επανεκλέχθηκε στις εκλογές του 2004
και του 2007.
Από 10.10.2005 έως 9.10.2009 ήταν
Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για φορολογικά
- τελωνειακά θέματα και τη δημόσια
περιουσία.
Έχει εκλεγεί Πρόεδρος του Συλλόγου
Θεσπρωτών Φοιτητών (1982-1986),
πρώτος σε ψήφους Δημοτικός Σύμβουλος Ηγουμενίτσας (1994-1998),
πρώτος σε ψήφους Νομαρχιακός Σύμβουλος Θεσπρωτίας (1998-2000), και
μέλος της Αντιπροσωπείας Ηπείρου
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
(1991-1994). Υπήρξε Πρόεδρος του
1ου Συμβουλίου Περιοχής Θεσπρωτίας
(1996-1998).
Ήταν Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
της Νέας Δημοκρατίας την περίοδο
2004-2005.
Στην κοινοβουλευτική του δραστηριότητα έχει διατελέσει, Κοσμήτορας της
Βουλής, μέλος του Τομέα ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
της Νέας Δημοκρατίας, μέλος των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής: Οικονομικών Υποθέσεων, Παραγωγής και
Εμπορίου, Απόδημου Ελληνισμού,
Ισότητας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Προστασίας του Περιβάλλοντος. Έχει επίσης διατελέσει
Αντιπρόεδρος της Ελληνορωσικής
Ομάδας Φιλίας του ελληνικού Κοινοβουλίου και μέλος της Ελληνοαλβανικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας.
Οικ. κατάσταση: Είναι έγγαμος με
την Αθηνά Καρβούνη, έχουν δύο παιδιά το Μανώλη και την Κωνσταντίνα
11 και 10 ετών αντίστοιχα και κατοικεί
στην Ηγουμενίτσα.
Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2012
Τ Σ ΑΜ ΑΝ ΤΑΣ
Θα πληρωθούν
Δ
η Ελένη και η Χρυσάνθη;
ημοσιεύουμε την επιστολή που λάβαμε από την συντηρήτρια Ελένη Καλλιτσάντζη, η οποία μαζί με την Χρ. Γκίκα, υπάλληλο στο Λ. Μουσείο τον
Αύγουστο του 2011 είναι ακόμη απλήρωτες.
Επικροτούμε και επαυξάνουμε αυτά που γράφει.
Εμπιστευτήκαμε τον δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Φιλιατών Λευτ. Μπάντιο,
επειδή γνωρίζαμε ότι είναι χωριανός.
Τώρα όμως δεν θυμάται τίποτε. Έχουνε δίκιο που λένε ότι η κρίση είναι πρωτίστως ηθική και πνευματική.
μου. Δυστυχώς οι διαδικασίες για την
εξεύρεση κονδυλίων και την αγορά των
υλικών ολοκληρώθηκαν στα μέσα προς
τέλη Σεπτεμβρίου του 2009 με αποτέλεσμα να συμφωνήσουμε με τον κύριο
Μπάντιο ότι οι εργασίες συντήρησης θα
αναβάλλονταν για το επόμενο καλοκαίρι.
Τον Αύγουστο του 2011, και μετά
από επικοινωνία με την κυρία Εξάρχου,
ξεκίνησα από την Αθήνα και ήρθα στον
Τσαμαντά για να εργαστώ στο μουσείο
για τον ένα μήνα που είχαμε συμφωνήσει
με τον κύριο Μπάντιο. Στη συνάντησή
μου μαζί του ο ίδιος με διαβεβαίωσε για
άλλη μια φορά ότι στο τέλος των εργασιών μου ή σε μικρό διάστημα μετά το
πέρας τους θα πληρωνόμουν.
Δυστυχώς σήμερα, πλησιάζουμε Ιανουάριο του 2013,
δεν έχω πληρωθεί ακόμα για
τις υπηρεσίες που προσέφερα στο Μουσείο. Ήρθα στον
Τσαμαντά να βοηθήσω στη
διάσωση της συλλογής του
μουσείου γιατί πιστεύω πως
η προστασία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς είναι
υψίστης σημασίας, ειδικά
στις μέρες μας. Πολιτισμική
Η συντηρήτρια Ελένη Καλλικάντζη στο Λ. Μουσείο
κληρονομιά για εμένα δεν
είναι μόνο οι αρχαιότητες του
στον Τσαμαντά ώστε να συνεχιστούν οι τόπου μας αλλά και τα λαογραφικά αντιεργασίες συντήρησης της συλλογής η κείμενα και κειμήλια που άφησαν πίσω
οποία βρισκόταν σε άσχημη κατάσταση τους οι παππούδες μας και που μιλάνε
και είχε υποστεί περαιτέρω φθορές λόγω για την πρόσφατη ιστορία μας το ποιοι
της παρατεταμένης υγρασίας.
είμαστε.
Η κυρία Εξάρχου με έφερε σε επαφή
Το ότι ο Τσαμαντάς είναι ακριτικό
με τον Τσαμαντιώτη Δημοτικό Σύμβουλο χωριό ήταν ένας από τους βασικούς λότου Δήμου Φιλιατών, κύριο Ελευθέριο γους που αποφάσισα να προσφέρω τις
Μπάντιο. Τότε ο κύριος Μπάντιος συμ- υπηρεσίες μου στο μουσείο. Ακριβώς
φώνησε πως ο Δήμος Φιλιατών θα ανα- επειδή γνωρίζω πολύ καλά πόσο δύσκολάμβανε τα έξοδα της συντήρησης της λο είναι, εκ των πραγμάτων, να βρεθούν
συλλογής του Λαογραφικού Μουσείου άνθρωποι του επαγγέλματός μου που θα
Τσαμαντά, τα οποία περιλάμβαναν έξοδα μπορέσουν έρθουν στον Τσαμαντά να
υλικών συντήρησης καθώς και την αμοι- εργασθούν συστηματικά για να σωθεί
βή μου για τον ένα (1) μήνα υπηρεσιών η πολύτιμη συλλογή του μουσείου. Με
που θα προσέφερα.
λυπεί λοιπόν ότι παρ’ όλη την προσπάΠράγματι ο Δήμος Φιλιατών ξεπλή- θεια που έκανα, αυτή τη στιγμή δεν μου
ρωσε την οικονομική υποχρέωση για έχουν αποδοθεί τα συμφωνηθέντα και
την αγορά μεγάλου μέρους των υλικών. δεδουλευμένα. Κάνω έκκληση στους
Από την πλευρά μου προσφέρθηκα να αρμόδιους και ειδικά στον κύριο Μπάαγοράσω τα υπόλοιπα χημικά που ήταν ντιο να φροντίσουν για την αποκατάδύσκολο να μεταφερθούν στον Τσαμα- σταση της αδικίας.
Με τιμή
ντά - ο προμηθευτής δεν αναλάμβανε την
Ελένη Καλλιτσάντση
μεταφορά τους – με την προϋπόθεση το
Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων
κόστος τους να προστεθεί στην αμοιβή
Τέχνης (BSc, Msc)
7
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ. ΔΑΛΛΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
Ο
επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου
Φιλιατών σε επιστολή του στον Δήμαρχο Φιλιατών μεταξύ των άλλων επισημάνσεων σχετικά με τον Δήμο, θέτει και ορισμένα καίρια ερωτήματα για ζητήματα και προβλήματα του χωριού μας:
Προς την Εφημερίδα «ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ»
Λέγομαι Ελένη Καλλιτσάντση και
είμαι Συντηρήτρια Έργων Τέχνης. Πολλοί
από εσάς που διαβάζετε αυτήν την επιστολή με είχατε γνωρίσει τον Αύγουστο
του 2011 στον Τσαμαντά, όπου εργάστηκα για να συντηρήσω τη συλλογή
του Λαογραφικού Μουσείου. Κάποιοι
από εσάς ίσως θυμούνται ότι είχα έρθει
εθελοντικά για να προσφέρω τις υπηρεσίες μου και το 2007 μαζί με την αγγλίδα
συντηρήτρια Lynn Morrison.
Το καλοκαίρι του 2010 η Πρόεδρος της
Αδερφότητας Τσαμαντιωτών Αθήνας και
Πρόεδρος του Λαογραφικού Μουσείου,
κυρία Ευτυχία Εξάρχου, επικοινώνησε
μαζί μου για να μου ζητήσει να έρθω ξανά
......
4. Επειδή από την εφημερίδα της Αδελφότητας Τσαμαντιωτών Αθήνας πληροφορήθηκα την διάσταση που υπάρχει
-η μεγάλη μερίδα των κατοίκων και των αποδήμων με τον κ.
Πρόεδρο της τοπικής Κοινότητας για ορισμένα θέματα:
α) σκοπεύετε καταρχήν να πάρετε θέση στην διαμάχη
σχετικά με την κυριότητα της πλατείας ξεκαθαρίζοντας το
ζήτημα, ότι δεν αφορά τον πρόεδρο αλλά τον Δήμο, ως κύριο του ακινήτου;
β) σκοπεύετε να πληροφορήσετε για τα έργα που έγιναν στο παρελθόν με δημοτική δαπάνη, όπως αυτά προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία του δήμου, προϋπολογισμοί,
τεχνικά προγράμματα, αποφάσεις δημαρχιακής επιτροπής
επιτροπές παραλαβής τιμολόγια και εντάλματα, έργα που
γίνονται με ευθύνη του Δήμου και όχι του Προέδρου;
γ) θα αναλάβετε τις ευθύνες σας σχετικά με την διαχείριση μέσω του δημοτικού προϋπολογισμού και ταμειακής
υπηρεσίας των τυχόν εσόδων του δημοτικού κληροδοτήματος Μπέλλου , με την σύμφωνη βέβαια γνώμη της επιτροπής που πρόβλεψε ο διαθέτης ώστε να πάψει αυτό το
θέμα να αποτελεί την κύρια αιτία της μακροχρόνιας έριδας;
Μεσολόγγι 19-8-2012
Δάλλας Γεώργιος - Δημοτικός Σύμβουλος
......
Τα ερωτήματα αυτά τα έχει θέσει στον Δήμαρχο προφορικώς και γραπτώς και η Πρόεδρος της Αδελφότητας
Τσαμαντά Αθήνας ύστερα από απόφαση της Γενικής
Συνέλευση Αθηνών, αλλά και μεγάλος αριθμός συγχωριανών μας.
Βέβαια παρατηρείται μια αδράνεια και ατολμία
στον Δήμο που εν μέρει δικαιολογείται γιατί η μεταβατική περίοδος από τον Καποδίστρια στον Καλλικράτη
δημιούργησε πολλές δυσκολίες και αναπροσαρμογές σε
όλους τους Δήμους.
Σύμφωνα με τον Καλλικράτη ο ουσιαστικός ρόλος
των τοπικών εκπροσώπων έχει υποβαθμιστεί σαφώς
και τον καταλυτικό ρόλο, τώρα τον έχουν οι Δήμαρχοι
για όλα τα τα θέματα των Κοινοτήτων που ανήκουν στον
Δήμο τους.
Γι’ αυτό και ο κ. Γ. Δάλλας απευθύνεται γραπτώς στον
Δήμαρχο Φιλιατών και ζητά απ’ αυτόν επίλυση των
υπαρχόντων προβλημάτων του χωριού μας για να επέλθει έτσι η ενότητα και η ειρηνική σύνυπαρξη των συγχωριανών μας.
Άραγε θα πάρει “μπρος η μηχανή”;
ΤΣ ΑΜ ΑΝ ΤΑΣ
8
Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2012
Προσφορές στην εφημερίδα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Επίσκεψη της Προέδρου της Αδελφότητος Τσ. Αθήνας και Λαογ. Μουσείου Ευτυχίας Εξάρχου
και του πρ. Προέδρου Μιχάλη Νούση στον Δήμαρχο Φιλιατών για θέματα που απασχολούν το
χωριό o oποίος έδειξε προσωπικό ενδιαφέρον για την μεταφορά των εκθεμάτων του Λαογραφικού Μουσείου με ασφαλή τρόπο ούτως ώστε να πραγματοποιηθούν οι ανακατασκευαστικές εργασίες στις αίθουσες που φιλοξενούν την συλλογή.
Παροιμίες ρητά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Το λάδι και η αλήθεια βγαίνουν πάντα από πάνω
Φίλος μου ο Πλάτων, φίλτάτη δε αλήθεια (Αντιφάνης, Αρχαιος Κωμωδιογράφος 4ου αι.)
Ο Θεός οικονομάει και ο διάβολος χαλάει.
Αντί για καλές συμβουλές, δώσε το καλό παράδειγμα.
Φωνάζει ο κλεφτης να φανείς ο νοικοκύρης.
Σε πήρα για το τριαντάφυλλο και συ βγήκες τσουκνίδα.
Ο θάνατος δεν είναι τίποτε άλλο, παρά ο διαχωρισμός δύο πραγμάτων του ενός από τον
άλλον δηλαδή της ψυχής από το σώμα (Πλάτων, Αρχ. Φιλόσοφος 4ος αι.).
Να τρως λιγότερο, να γεύεσαι περισσότερο.
Το δικό μου το καρδί το βλέπεις, το δικό σου το παλούκι δεν το βλέπεις.
Δ
460€ για τον επιβλέποντα για την μεταφορά των πλαστικών
καρεκλών. Για την αμοιβή των καυσόξυλων δεν αξίζει καν να το
συζητήσουμε!
600€ για 6 σερβιτόρους, 100€ έκαστος. Για 300 άτομα, 4-5 ώρες και
με την βοήθεια 6-7 εθελοντριών.
Mάγειρας 400€ για ένα μεσημεριανό πανηγύρι μοσχαριού.
Αλλοι πληρώνονται με αυτό το ποσό για ένα μήνα!
Γ
ια το φετινό πανηγύρι του μόσχου δεν
έχουμε ενημέρωση. Η εφημερίδα μας
είναι στη διάθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου, για
οποιαδήποτε ενημέρωση.
•
•
•
•
•
•
•
• Γκίκα Χρυσάνθη - Τσαμαντάς................... 20
• Σταυρούλης Γιώργος - Καβάλα................. 20
Επιτυχία στις Πανελλήνιες
Οι αποδείξεις των
αλόγιστων αμοιβών
ημοσιεύουμε τις αποδείξεις που είχαμε/αναφερθεί στο φύλλο 9.
Τότε οι δύο υπεύθυνοι της ανεξήγητης
πράγματι σπατάλης Ν. Ντάτσης και Δ. Ευστρατίου τότε διερρήγνυαν τα ιμάτια τους
κατά την πάγια τακτική τους ότι ήτανε ψέμματα τα δημοσιευμένα ποσά των αμοιβών.
Η εφημερίδα μας έχει σαν αρχή να δημοσιεύει μόνο αλήθειες και μάλιστα με ντοκουμέντα. Γι αυτό και δημοσιεύουμε τις αποδείξεις.
•
•
Ντέντε Κική-Μηνάς - Πειραιάς................100
Ματούση Αγγελική - Μελβούρνη
εις μνήμη των γονέων της & της γιαγιάς της
"Μάνα Ματούσως".................. Δολ. Αυστρ. 100
Πανταζάτος Πέτρος - Αμερική.................. 70
Ιατρού-Κουτσογιάννη Χρυσάνθη, Τρίπολη
εις μνήμην των γονέων της & προγόνων της. 50
Μπίτζα-Γουρουνά Δέσποινα - Πάτρα
εις μνήμην των γονέων της............................. 50
Γκίκας Δημήτρης - Πειραιά
εις μνήμην της μητέρας του......................... 50
Κυράτση Μαρίνα - Ιωάννινα. ................... 50
Ντίλιου-Γκίκα Αντωνία, - Πειραιάς
εις μνήμη του συζύγου του συζύγου της Παναγιώτη.. 50
Μπέμπης Γιάννης - Κόρινθος. .................. 50
Ντέντε-Αγγελοπούλου Μαρίνα, - Βαβούρι
εις μνήμην των αδελφών Βαγγέλη-Βασίλη
και της ανηψιάς Ουρανίας........................... 50
Στολάκης Σπύρος - Τσαμαντάς................. 50
Δήμου-Κουτούκη Έλλη - Φιλιάτες
εις μνήμην του συζυγου της......................... 50
Κούφαλη Έλλη - Ιωάννινα........................ 20
Οικονόμου Ηλίας - Τσαμαντάς.................. 20
Μαλαμή Άννα - Τσαμαντάς....................... 20
Λαγού-Τσούγκρη Ελένη - Κέρκυρα............ 20
Κούρτη-Πίτσαρη Μηλιά - Ασπροκκλήσι.... 20
Κουλύρα Κατερίνα - Ασπροκκλήσι............ 20
Κωστάκη Σοφία - Ιωάννινα...................... 20
Xωρίς σχόλια...
Στις φετινές Πανελλήνιες Εξετάσεις
πέτυχαν στα ΑΕΙ τα εξής Τσαμαντιώπουλα:
- Σπύρος Μαλάμης: Γιος του δικηγόρου
Βαγγέλη Μαλάμη και εγγονός του συνταξιούχου δικηγόρου, Σπύρου Μαλάμη. Ήτανε
αριστούχος-σημαιοφόρος τελειόφοιτος μαθητής του Λυκείου στο Χολαρό και εισήχθη
στην Νομική Αθηνών.
- Ο Γιώργος Κων. Γεωργίου: Εγγονός της
Κασσιανής και αείμνηστου Γιώρη Γεωργίου
(Κώτσια Τσιάβου) πέτυχε στις πανελλήνιες
εξετάσεις στο Πολυτεχνείο Χανίων.
Τα θερμά μας συγχαρητήρια στους δύο
νέους νέας για την επιτυχία τους και τους
ευχόμαστε καλή πρόοδο και πάντα επιτυχίες.
Υποτροφία στην
Παρασκευή (Βιβή) Βασίλη Νούση
Η Παρασκευή Νούση κόρη του καθηγητή
Βασίλη Μιχ. Νούση φοιτήτρια στο τμήμα Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, επέτυχε κατόπιν εξετάσεων στο
Υπουργείο Παιδείας να εξασφαλίσει υποτροφία,
από το Κληροδότημα των αδελφών Ζωσιμά που
παρέχει υποτροφίες, μόνον σε ηπειρώτες φοιτητές. Συγχαρητήρια και σε ανώτερα.
Τις ίδιες ευχές εκφράζουμε και σε όσα άλλα
Τσαμαντιωτόπουλα επέτυχαν αλλά δεν γνωρίζουμε τα ονόματά τους.