31ο Συνέδριο ΠΟΜΙΔΑ: Οργή για τη φοροεπιδρομή

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. • ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 & ΑΙΟΛΟΥ, 105 51 ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛ 210 32 13 211
Γραφείο Ενημερώσεως Μελών: Σοφοκλέους 15, 4ος όρ. κάθε ημέρα 10 π.μ. έως 2 μ.μ., Τρίτη & Πέμπτη 5 μ.μ. έως 7 μ.μ. (πλην ΙΟΥΛ.-ΑΥΓ.)
Και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Καθημερινή τηλεφωνική ενημέρωση 2-4 μ.μ. 210-3228500. Πληροφορίες - εγγραφές και μέσω www.idioktisia.gr
ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 109 • ΤΙΜΗ: 0,01€ €
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
31ο Συνέδριο ΠΟΜΙΔΑ: Οργή για τη φοροεπιδρομή...
ΔΥΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΜΙΔΑ: ΠΕΜΠΤΗ 10 & 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 5 μ.μ.
Ν. 4242/2014: Απελευθέρωση των νέων εμπορικών μισθώσεων,
περιορισμός προστασίας και αποζημιώσεων στις υφιστάμενες!
Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. ΣΗΜΑΙΝΕΙ
Aγώνες
&
επιτυχίες
Oι σημαντικότερες νομοθετικές και οργανωτικές επιτυχίες της ΠΟΜΙΔΑ είναι οι εξής:
Στη μισθωτική νομοθεσία
• 1984: Αποποινικοποίηση της υπέρβασης του
θεμιτού μισθώματος κατοικιών
• 1987: Καθιέρωση ελάχιστου μισθώματος 4,5%
στις μισθώσεις κατοικιών
• 1989: Δυνατότητα ιδιοκατοίκησης στις επαγγελματικές μισθώσεις κατοικιών
• 1991: Καθιέρωση ελαχίστου μισθώματος 6%
στις εμπορικές μισθώσεις
• 1991: Απελευθέρωση των διατηρητέων και κατοικιών μεγάλου εμβαδού
• 1994-97: Σταδιακή απελευθέρωση των επαγγελματικών μισθώσεων
• 1994-97: Σταδιακή απελευθέρωση των μισθώσεων κατοικιών
• 1997: Θέσπιση ταχείας διαδικασίας αποβολής
των δύστροπων μισθωτών
• 1999: Αποτροπή επιβολής ενοικιοστασίου εξ
αιτίας του σεισμού στην Αττική
• 2011: Θέσπιση σοβαρών προϋποθέσεων για
μείωση ενοικίων από τις Επιτροπές
• 2012: Επιτάχυνση & βελτίωση της διαδικασίας
αποβολής δύστροπων μισθωτών
• 2012: Περιορισμός σε 6μηνο της ευθύνης εκμισθωτών για φύλαξη πραγμάτων
• 2014: Απελευθέρωση των νέων εμπορικών μισθώσεων, περιορισμός προστασίας και αποζημιώσεων στις υφιστάμενες.
Στη φορολογική νομοθεσία
• 1980: Πρώτη κατάργηση του Φόρου Ακίνητης
Περιουσίας
• 1980: Εισήγηση για την απαλλαγή ΦΜΑ για
αγορά πρώτης κατοικίας
• 1982: Επιστροφή των δηλώσεων ΦΑΠ μετά από
δύο μαχητικές διαδηλώσεις
• 1987: Αύξηση του αφορολογήτου ΦΑΠ μετά
από ογκώδη διαδήλωση
• 1992: Δεύτερη κατάργηση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.
• 1993: Μείωση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων κατά 40%
• 1996: Μείωση στο 20% των δημοτικών τελών
για τα «κλειστά» ακίνητα
• 1998: Μη συνυποβολή εντύπων υπολογισμού
ΦΜΑΠ από τα φυσικά πρόσωπα
• 1999: Φορολογική απαλλαγή των μισθώσεων
προς τους σεισμοπαθείς
• 2002: Μαζικές προσφυγές ΟΤΑ & ανάκληση της
νέας αύξησης αντικειμενικών αξιών
• 2014: Απελευθέρωση των νέων εμπορικών μισθώσεων, περιορισμός προστασίας και αποζη-
μιώσεων στις υφιστάμενες.
• 2005: Πλήρης απαλλαγή των «κλειστών» ακινήτων από τα δημοτικά τέλη
• 2006: «Κατάργηση» του φόρου κληρονομιάςγονικής παροχής ακινήτων
• 2008: Τρίτη κατάργηση του Φόρου Ακίνητης
Περιουσίας
• 2009: Αυτόματο «κλείσιμο» των υποθέσεων
ΦΜΑΠ περιόδου 1997-2008
• 2010: Φόρος κληρονομιάς – γον. παροχής που
να μην υπερβαίνει το ΦΜΑ (10%)
• 2011: Απαλλαγή των μη ρευματοδοτούμενων
και των κοινόχρηστων από το ΕΕΤΗΔΕ
Στα πολεοδομικά, τεχνικά και θεσμικά θέματα
• 1996-98: Κτηματολόγιο: Παρέμβαση για τη μη
κατάργηση των υποθηκοφυλακείων
• 2001: Παρέμβαση στην αναθεώρηση Συντάγματος για απαλλοτριώσεις - επιτάξεις
• 2003: Απεμπλοκή των οικοπέδων από τις δημευτικές δασικές διατάξεις
• 2003: Επίλυση του ιδιοκτησιακού προβλήματος των εντός σχεδίου ακινήτων
• 2009: Καθιέρωση λογικών κανόνων ανακαίνισης των παλαιών ανελκυστήρων
• 2009-2010: Θέσπιση δυνατότητας τακτοποίησης ημιυπαιθρίων χώρων
• 2011: Θέσπιση δυνατότητας τακτοποίησης αυθαιρέτων χώρων
• 2012: Κατάργηση του ελάχιστου κόστους των
ενεργειακών πιστοποιητικών
Στα οργανωτικά θέματα
• 1983: Ίδρυση-έναρξη λειτουργίας Γραφείου
Ενημερώσεως ιδιοκτητών
• 1984: Εισδοχή στη Διεθνή Ένωση Ιδιοκτητών
Ακινήτων (UIPI)
• 1985: Έναρξη έκδοσης του περιοδικού ΤΑ ΝΕΑ
ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
•1987-2002: Σταδιακή απόκτηση ιδιόκτητου συγκροτήματος γραφείων
• 2000: Έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας
www.pomida.gr
• 2004: Έναρξη λειτουργίας του προγράμματος
ομαδικής ασφάλισης κτιρίων μελών
• 2007: Η ΠΟΜΙΔΑ μέλος στο Εθνικό Συμβούλιο
κατά της Φοροδιαφυγής (Ν. 3610/07).
• 2009: Ιδρυση Γραφείου Ευρωπαικών Υποθέσεων (λόμπυ) στις Βρυξέλλες μέσω UIPI
• 2010: Εναρξη λειτουργίας του εκπτωτικού προγράμματος «ΟΙΚΟΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ»
• 2011: Εκπροσώπηση των εκμισθωτών στις Επιτροπές Μισθώσεων (Ν. 4013/11).
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΟΜΙΔΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Στράτος Παραδιάς, Δικηγόρος Α.Π., Πρόεδρος UIPI
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νίκος Δίγκας-Χαρδαλιάς, Θεσσαλονίκη
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ανδρέας Νικολούδης, Απόδημοι
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
Ευαγγ. Μουτσόπουλος, Ακαδημαϊκός – Καθηγητής
Χαράλαμπος Τσουτρέλης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Διονύσιος Χιόνης, Καθηγητής Δ.Π.Θ.
Χριστίνα Πουλούλη, Δικηγόρος, Λάρισα
Νίνα Φουντουλάκη, Δικηγόρος, Χανιά
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αιμιλία Δ. Βαδόκα, Αθήνα
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κυριακή Αθανασιάδου, Δικηγόρος, Πάτρα
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος Θεοδωρόπουλος, Δικηγόρος, Πειραιάς
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Αναστάσιος Γ. Βάππας, Δικηγόρος, Αθήνα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ
Μάριος Σκορτσής, Πολ. Μηχανικός, Αθήνα
ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Χρόνης Μαλλιαρόπουλος, Δικηγόρος, Βόλος
Αθανάσιος Ευαγγελίδης, Πολ. Μηχαν. Θεσσαλονίκη
Δημ. Δίγκας-Χαρδαλιάς, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη
Κωνστ. Χαιδούτης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη
Κων/νος Αράπογλου, Δικηγόρος, Ηράκλειο
Νικόλαος Σταματάκης, Επιχειρηματίας, Αθήνα
Αθανάσιος Καράμπαμπας, Πολ. Μηχανικός, Αθήνα
Νεόκλεια Κρατήρα, Δικηγόρος, Βόλος
Χρυσόστομος Σιαράβας, Δικηγόρος, Ιωάννινα
Γεώργιος Τοπαλίδης, Δικηγόρος, Δράμα
Βασιλική Παραδιά, Δικηγόρος, Αθήνα
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒ. ΔΙΕΘΝ. ΣΧΕΣΕΩΝ
Άννα Τζηρίδου, Θεσσαλονίκη
ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Νίκος Κεχαγιάογλου, Ασφαλιστής, Αθήνα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒ. ΙΔΙΟΚΤ. ΕΞΩΤΕΡ.
Δημήτριος Κούρος, Δικηγόρος, Ντύσσελντορφ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Δρ. Απόστολος Ευθυμιάδης, Ηλ. Μηχανολόγος,
Αθήνα
Δ.Σ. ΕΝΩΣΕΩΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Στράτος Παραδιάς
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
Αιμιλία Βαδόκα, Μάριος Σκορτσής
Iωάννης Λαμπρόπουλος, Ανδρέας Αθανασιάδης
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έλενα Οικονομίδου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ειρήνη Πρόκου
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ελπίδα Ροΐδου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡ. ΜΕΛΩΝ
Μαριλένα Μητροπούλου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ
Ιωάννης Λαϊάκης
ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Αναστάσιος Βάππας, Δρακούλης Θωμάκος
Ευφρ. Καράμπαμπα, Ελισάβετ Ορφανίδου
Ανδρ. Παπακυριακόπουλος, Βασ. Παραδιά
Αντώνιος Σαρλάς, Ιωάννης Σταματάκης
Περιεχόμενα
4 Το νέο καθεστώς για τις εμπορικές
μισθώσεις
9 Αλλαγές στο φόρο υπεραξίας
10 Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των
μισθωτήριων συμβολαίων, ερωτήσειςαπαντήσεις
14 Οι εργασίες του ετήσιου Συνεδρίου της
ΠΟΜΙΔΑ
19 ΠΟΜΙΔΑ και INTERAMERICAN συνδράμουν
το Κέντρο Υποδοχής Αστέγων του Δήμου
Αθηναίων
20 Η στατιστική των ενεργειακών
επιθεωρήσεων
21 Απετράπη απόπειρα να φορολογηθούν και
οι κοινόχρηστοι χώροι!
22 Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την
υπερφορολόγηση των ακινήτων
24 Νομοσχέδιο-πρόκληση υπέρ των
«φεσατζήδων»
26 Οι υπηρεσίες προς τα μέλη μας
28 Το πρόγραμμα ασφάλισης κτιρίων ΠΟΜΙΔΑINTERAMERICAN
30 Το Πανελλήνιο Δίκτυο Ασφαλιστών
ΠΟΜΙΔΑ- INTERAMERICAN
ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
Tριμηνιαία ενημερωτική έκδοση
της Πανελλήνιας Oμοσπονδίας Iδιοκτητών Aκινήτων (Π.OM.IΔ.A.)
Σοφοκλέους 15 & Aιόλου, 105 51 Aθήνα
Tηλ. Γραμματείας: 210 3213211, Fax: 210 3252470
[email protected] - www.pomida.gr
Tιμή τεύχους: 0,01­
Ιδιοκτήτης:
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.)
Eκδότης & Yπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο:
ΣTPATOΣ ΠAPAΔIAΣ. Δικηγόρος Aθηνών, Πρόεδρος Π.OM.IΔ.A.
Σοφοκλέους 7, Aθήνα 105 59
Yπεύθυνος ύλης:
ANAΣTAΣIOΣ Γ. BAΠΠAΣ. Δικηγόρος Aθηνών
Δημοσιογραφική επιμέλεια:
ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ, Δημοσιογράφος
Eκδοτική παραγωγή:
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Μεγ. Αλεξάνδρου 26, ΑΘΗΝΑ 10436, Τηλ. 210 5227552, Fax 210 5220807
www.antoniadis-sa.gr
Διεκπεραίωση - Aποστολή:
ΠAN. MOΣXOΦHΣ, Tηλ.: 210 2411823
• Tα ενυπόγραφα κείμενα που δημοσιεύονται απηχούν τις απόψεις
και μόνον των αρθρογράφων και δεν δεσμεύουν τη σύνταξη του
περιοδικού ή την Π.OM.IΔ.A.
• Στο περιοδικό μας δεν δημοσιεύονται διαφημιστικές καταχωρήσεις.
Γράμμα από
τον Πρόεδρο
Του Στράτου Παραδιά, Προέδρου ΠΟΜΙΔΑ -UIPI
[email protected]
ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ
ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Μετά από πολυετείς αγώνες της οργάνωσής μας, είναι πλέον πραγματικότητα η νέα
νομοθεσία για τις εμπορικές μισθώσεις. Όλα αυτά τα χρόνια, από την ίδρυσή της κιόλας, η
ΠΟΜΙΔΑ πάλεψε για να ανατρέψει όχι μόνο το νομοθετικό καθεστώς των συνεχών παρατάσεων
που κυριαρχούσε επί δεκαετίες αλλά και τα στερεότυπα που είχαν διαμορφωθεί σε μεγάλη
μερίδα της κοινωνίας και τα μέσα ενημέρωσης. Αρκεί να θυμίσουμε ότι οι εμπορικές μισθώσεις,
όταν ξεκίνησε τον αγώνα της η ΠΟΜΙΔΑ, πρακτικά δεν έληγαν ποτέ καθώς με διαδοχικές
νομοθετικές ρυθμίσεις δίνονταν συνεχείς αναγκαστικές παρατάσεις, επί ατελείωτες δεκαετίες.
Το αποτέλεσμα ήταν η οικονομική εξαθλίωση των ιδιοκτητών που δεν είχαν πρακτικά κανένα
μέσο προκειμένου να πιέσουν για αξιοπρεπή μισθώματα αλλά και η αδυναμία ανανέωσης της
αγοράς με την είσοδο νέων παικτών στο λιανεμπόριο.
Ενδεικτικά, μόλις πρόσφατα (Νοέμβριος 2013) η ΠΟΜΙΔΑ εισηγήθηκε στην Επιτροπή
Εμπορικών Μισθώσεων που συνέστησε το Υπουργείο Ανάπτυξης την άμεση απελευθέρωση
των νέων και σταδιακή απελευθέρωση των ισχυουσών εμπορικών μισθώσεων, ως το
αποτελεσματικότερο εργαλείο για την αναβίωση των απονεκρωμένων εμπορικών κέντρων
των πόλεων της χώρας μας, σημειώνοντας σχετικά ότι:
• Επιβάλλεται σήμερα η πλήρης κατάργηση της ισχύουσας νομοθεσίας περί εμπορικών
μισθώσεων αμέσως για κάθε νέα μίσθωση και η σταδιακή απελευθέρωση για τις υπάρχουσες
μισθώσεις, έτσι ώστε αυτές να ρυθμίζονται ως προς όλα τα στοιχεία τους από την ελεύθερη
βούληση των συμβαλλομένων και όχι από μονομερείς νομοθετικές ρυθμίσεις, κατάλοιπα
άλλων εποχών.
• Ιστορικά η προστασία των εμπορικών μισθώσεων θεσμοθετήθηκε σε προηγούμενες
δεκαετίες, και σε εποχές τεράστιας ζήτησης και ελάχιστης προσφοράς επαγγελματικής στέγης
για μίσθωση, για να προστατευθούν οι παλαιοί μισθωτές από νεώτερους συναδέλφους τους
που προσέφεραν μεγαλύτερα μισθώματα για να τους πάρουν την εμπορική τους θέση! Στη
σημερινή οικονομική ύφεση, η νομοθεσία αυτή διαιωνίζεται όχι από πραγματική ανάγκη, αλλά
ως κατάλοιπο της προνομιακής προστασίας ορισμένων ισχυρών επαγγελματικών τάξεων σε
βάρος της ίδιας της κοινωνίας και συγκεκριμένα των ιδιοκτητών ακινήτων που σήμερα έχουν
στοχοποιηθεί να σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος του δημοσίου χρέους της χώρας μας! Σε
κάθε περίπτωση πάντως, δεν νοείται να υπάρχει προστασία όχι υπέρ του ασθενούς μέρους
σε ένα τομέα της οικονομίας, που είναι οι ιδιοκτήτες, αλλά υπέρ του πανίσχυρου, που είναι οι
υποψήφιοι ενοικιαστές!
• Σήμερα χιλιάδες ιδιοκτήτες κλειστών καταστημάτων, γραφείων κλπ., είναι πρόθυμοι να
τα διαθέσουν στην αγορά ακόμα και με συμβολικά μισθώματα, προκειμένου να τα ξαναδούν
να ζωντανεύουν, τους αποτρέπει όμως απόλυτα η υποχρεωτική 16ετής δέσμευση – δήμευση
της ιδιοκτησίας τους από την ισχύουσα νομοθεσία σύμφωνα με την οποία οι ιδιοκτήτες
έχουν μόνον υποχρεώσεις και οι ενοικιαστές μόνον δικαιώματα, παρότι σήμερα αυτοί έχουν
την απόλυτα ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση, αφού τα διαθέσιμα καταστήματα είναι
πάμπολλα και οι υποψήφιοι ενοικιαστές ελάχιστοι.
Οι νοσταλγοί της προστασίας των εμπορικών μισθώσεων λησμονούν ότι οι εκατοντάδες
εμπορικές φίρμες και αλυσίδες που εγκαταστάθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα
μας απλά δεν θα είχαν καταφέρει να περάσουν τα σύνορά μας αν δεν είχε γίνει η σταδιακή
απελευθέρωση των παλαιών μισθώσεων από το 1992 και μετά, ώστε να υπάρχει για όλους
«θέση στον ήλιο»!
Ωστόσο, παρά τη σταδιακή λήξη των παλιών μισθώσεων η νομοθεσία για την
επαγγελματική στέγη παρέμεινε ετεροβαρής υπέρ των συμφερόντων των ενοικιαστών
καθώς η ελάχιστη διάρκεια των μισθώσεων και οι προϋποθέσεις λήξης τους κατοχυρώνονταν
νομοθετικά, ανεξάρτητα από τις προβλέψεις του συμβολαίου που υπέγραφαν οι δύο πλευρές.
Είναι ενδεικτικό της νοοτροπίας που επικρατούσε μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, το γεγονός ότι
εν μέσω κρίσης, η Πολιτεία νομοθέτησε ακόμη μεγαλύτερα προνόμια υπέρ των ενοικιαστών,
που περιόρισε την αποζημίωση που όφειλαν να καταβάλουν στους ιδιοκτήτες για πρόωρη
λύση της μίσθωσης σε… ένα μόνον ενοίκιο και το χρόνο προειδοποίησης σε μόλις τρεις
μήνες, με αποτέλεσμα η επαγγελματική μίσθωση να έχει καταντήσει κυριολεκτικά «ξέφραγο
αμπέλι» και παρά τη μείωση των τιμών, ουδείς σοβαρός επενδυτής να εμφανίζεται για αγορά
επαγγελματικών ακινήτων στη χώρα μας. Η απελευθέρωση των νέων μισθώσεων δίνει
διαπραγματευτική δύναμη και στους ιδιοκτήτες. Οι νέες μισθώσεις θα διέπονται κυρίως από
τους όρους του μισθωτηρίου συμβολαίου, για αυτό προσοχή: Τέρμα η εποχή του μισθωτηρίου
που αγοραζόταν από το …περίπτερο. Σήμερα είναι απαραίτητα τα μισθωτήρια που διανέμει η
ΠΟΜΙΔΑ στα μέλη των σωματείων της, και είναι προσαρμοσμένα για ηλεκτρονική κατάθεση,
και για σοβαρές μισθώσεις, η σύνταξή τους από δικηγόρο!
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
Απελευθέρωση για τις νέες,
«σολομώντεια» λύση
για τις παλαιές
Ο κ. Κ. Χατζηδάκης
• Στα τρία χρόνια η ελάχιστη διάρκεια για
τα νέα συμβόλαια
• Λήγουν στα 12 χρόνια οι υφιστάμενες,
καταργείται η αποζημίωση των 24
ενοικίων, μειώνονται οι προθεσμίες και οι
αποζημιώσεις
• Το πλήρες κείμενο του νέου νόμου και
ανάλυση των ρυθμίσεων από την ΠΟΜΙΔΑ
Νέα εποχή για τις εμπορικές μισθώσεις στη χώρα
μας δημιουργεί η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του
Υπουργείου Ανάπτυξης που προτάθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό κ. Κωστή Χατζιδάκη, ύστερα από πολυετείς αγώνες της ΠΟΜΙΔΑ για την απελευθέρωσή τους..
Με τις δύο βασικές ρυθμίσεις, που είναι η καθιέρωση
τριετούς ελάχιστης διάρκειας για τις νέες μισθώσεις, που
συνάπτονται μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και η κατάργηση της αποζημίωσης ύψους 24 ενοικίων για τις παλιές μισθώσεις που
συμπληρώνουν δωδεκαετία, αποκαθίσταται σε μεγάλο βαθμό η ισορροπία στην αντιμετώπιση ιδιοκτητών
και ενοικιαστών από το νόμο. Επίσης, δημιουργούνται
οι προϋποθέσεις για σύναψη χιλιάδων νέων μισθωτικών
συμβάσεων χωρίς την εύλογη ανησυχία από την πλευρά
των ιδιοκτητών ότι θα δεσμεύσουν την περιουσία τους
για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα και με οικονομικό αντάλλαγμα που θα ξεπεραστεί από τις εξελίξεις όταν επανέλθει η οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά.
Στην πράξη, η συντριπτική πλειοψηφία των ιδιοκτητών
ακινήτων θα μπορέσει να διαθέσει κλειστά ακίνητα, με
πολύ χαμηλά, ακόμα και συμβολικά μισθώματα, προκειμένου αυτά να ξαναζωντανέψουν και να καταστού ν οικονομικά ενεργά, εφόσον οι οικονομικές συμφωνίες θα
μπορούν επαναδιαπραγματευθούν σε εύλογο χρονικό
διάστημα, ασφαλώς πολύ μικρότερο από τα 12 ή τα 16
χρόνια που ίσχυε μέχρι σήμερα.
Εξάλλου, οι μεμονωμένες πια σήμερα κραυγές
περί του δήθεν φόβου μαζικών εξώσεων, στερούνται
οποιασδήποτε επαφής με την πραγματικότητα της αγοράς στην σημερινή οικονομική συγκυρία, αν αναλογι-
4
|
TA NEA TΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
στεί κανείς ότι η ισχυρή πλευρά στη μισθωτική αγορά
είναι εδώ και αρκετά χρόνια οι ενοικιαστές και όχι οι ιδιοκτήτες, εφόσον η αγορά είναι γεμάτη από ξενοίκιαστα,
διαθέσιμα προς μίσθωση ακίνητα που αυξάνουν την
προσφορά και τη διαπραγματευτική δύναμη των ενοικιαστών. Άλλωστε είναι αμφίβολο αν υπάρχουν σήμερα
έστω και ελάχιστοι εκμισθωτές οι οποίοι να τολμούσαν
να ρισκάρουν την καλή συνεργασία που έχουν με τους
υφιστάμενους συνεπείς και φερέγγυους μισθωτές τους,
προκειμένου να τους εξώσουν και να επιδιώξουν τη σύναψη νέων μισθώσεων με νέους, άγνωστους μισθωτές
και μάλιστα σε μία αγορά με τεράστια προσφορά ακινήτων και ελάχιστη ζήτηση. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι
ένα πλεονέκτημα της νέας νομοθεσίας που δεν αναδεικνύεται, ιδίως από τους ελάχιστους που αντιδρούν στις
νέες ρυθμίσεις, είναι ότι θα δοθεί η δυνατότητα σε νέους
επιχειρηματίες και νέες επιχειρήσεις να μπουν στην αγορά βρίσκοντας στέγη σε προσιτή τιμή, ακόμα και στα
εμπορικότερα σημεία των πόλεων.
Οι βασικές ρυθμίσεις του νέου νόμου για τις εμπορικές μισθώσεις (4242/2014, ΦΕΚ 50 A'/28.02.2014), όπως
κωδικοποιήθηκαν από την Ομοσπονδία μας, έχουν ως
εξής:
ΝΕΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκειά τους καθορίζεται κατ’ αρχήν
ελεύθερα από τους συμβαλλόμενους. Αν συμφωνηθεί
χρόνος μεγαλύτερος από την τριετία, ισχύει ο μεγαλύτερος, υποχρεωτικά και για τις δύο πλευρές. Αν όμως συμφωνηθεί μικρότερος από την τριετία, ή δεν συμφωνηθεί συγκεκριμένη διάρκεια (μίσθωση αορίστου χρόνου),
τότε ισχύει η ελάχιστη τριετής διάρκεια που δεσμεύει
και τα δύο μέρη.
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ δηλαδή τα μέρη θα έχουν την απόλυτη ευχέρεια να διαπραγματεύονται και να συμφωνούν
διαφοροποιημένο χρόνο δέσμευσης για κάθε πλευρά,
ανάλογα με τις ανάγκες τους, όχι όμως μικρότερο από
την τριετία. Είναι αυτονόητο ότι κάθε μισθωτής που θέλει να κάνει μια σοβαρή επένδυση, ενώ θα διεκδικεί για
τον εαυτό του μεγάλη μισθωτική διάρκεια, ο ίδιος θα
ζητά να δεσμεύεται για μικρότερο χρόνο, με minimum
πάντοτε την τριετία, ώστε να μπορεί να αποδεσμευθεί σε περίπτωση δυσμενούς εξέλιξης της επιχείρησής
του. Θα είναι δηλαδή συνήθεις στην πράξη και απόλυτα έγκυρες οι μισθώσεις με μεγάλη συμβατική διάρκεια
υπέρ του μισθωτή, αλλά με δέσμευσή του να παραμείνει στο μίσθιο μόνον για μια 3ετία.
ΛΥΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: Οι νέες μισθώσεις θα μπορεί να
λυθούν με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Η καταγγελία τους από τον
εκμισθωτή ή το μισθωτή, μετά τη λήξη του συμβατικού
τους χρόνου, ή της νόμιμης τριετίας αν ο συμβατικός
χρόνος είναι μικρότερος, γίνεται εγγράφως και η μίσθωση λύνεται τρεις (3) μήνες από την κοινοποίησή της. Στις
νέες μισθώσεις δεν προβλέπονται ειδικοί λόγοι καταγγελίας π.χ. για ιδιόχρηση και ανοικοδόμηση υπέρ του ιδιοκτήτη ή μονομερώς υπέρ του μισθωτή, ούτε οποιουδήποτε είδους αποζημίωση.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: Κατά τα λοιπά οι νέες μισθώσεις θα
διέπονται από τις γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα,
και από τις συμφωνίες που περιλαμβάνονται στο μισθωτήριο.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Δεν θίγεται το δικαίωμα του μισθωτή για
12ετή παραμονή στο μίσθιο, αν η συμβατική διάρκεια
της μίσθωσης είναι μικρότερη, ούτε φυσικά στις μισθώσεις με μεγαλύτερη συμβατική διάρκεια. Όμως κατά τη
λήξη της 12ετίας δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση του
εκμισθωτή να καταβάλει αποζημίωση 24 μηνιαίων μισθωμάτων (για την δήθεν «άυλη εμπορική αξία» του μισθωτή), ούτε και ισχύει πλέον η 4ετής αυτόματη παράταση της διάρκειάς της.
ΛΥΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: Οι υπάρχουσες μισθώσεις
θα μπορεί να λυθούν με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Μετά τη
λήξη τους οι μισθώσεις αυτές μπορούν να καταγγελθούν ελεύθερα από τον εκμισθωτή ή το μισθωτή, σύμφωνα με το 609 του Αστικού Κώδικα, δηλαδή, αν πρόκειται για τη συνήθη περίπτωση μισθώματος που έχει
οριστεί να καταβάλλεται κατά μήνα, τουλάχιστον πριν
από 15 ημέρες και ισχύει για το τέλος του ημερολογιακού μήνα. Μονομερής καταγγελία τους από το μισθωτή
γίνεται με τις ως τώρα ισχύουσες προϋποθέσεις (δηλαδή μετά έτος από την έναρξη, με τρίμηνη προειδοποίηση και αποζημίωση του εκμισθωτή με ένα μηνιαίο μίσθωμα).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ-ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ: Επανέρχονται ουσιαστικά οι
προισχύσασες μέχρι το 1982 διατάξεις, δηλαδή μειώνονται στο μισό, ώστε να είναι δίκαιη η ρύθμιση και οικονομικά εφικτή η καταβολή τους.
Νέες προθεσμίες: Άσκηση καταγγελίας για ιδιόχρηση/ανοικοδόμηση μετά 9-18 μήνες, αντί 18-30.
Αποζημιώσεις: Ιδιόχρηση 8-15 μισθώματα, 15-20 για
όμοια επιχείρηση. Ανοικοδόμηση 6-9 μισθώματα.
Παραμένουν όμως οι αυστηρότατες συνέπειες σε
όσους εκμισθωτές καταγγείλουν τις μισθώσεις, αλλά
μετά αθετήσουν τις νόμιμες δεσμεύσεις τους!
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 6 ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ:
Σε κάθε περίπτωση που εκμισθωτής προβεί μέχρι
31.8.2014 σε καταγγελία μίσθωσης η οποία πρόκειται
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
|
5
Εμπορικές μισθώσεις
να λήξει μέχρι την ημερομηνία αυτή λόγω συμπλήρωσης 12ετίας ή έληξε για τον ίδιο λόγο αλλά δεν έχει
παρέλθει μέχρι 31.8.2014, 9 μήνες από τη λήξη της, ή
μίσθωσης που τελεί υπό την τετραετή παράταση (σύμφωνα με την περίπτωση δ’ του άρθρου 61 του π.δ.
34/95), ο εκμισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στο
μισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με έξη (6) μηνιαία
μισθώματα. Η ρύθμιση έχει ως στόχο της να αποφευ-
χθούν αιφνιδιασμοί των ενοικιαστών που λήγουν οι
μισθώσεις τους και να δοθεί αρκετός χρόνος στις δύο
πλευρές να ενημερωθούν για το νέο καθεστώς και «να
τα βρούν» μεταξύ τους, όπως θα συμβεί στις περισσότερες περιπτώσεις.
Παραθέτουμε αναλυτικό πίνακα των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, όπως διαμορφώθηκε με
την νέα διαδικασία.
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
Π.Δ. 34/1995 – νέα ρύθμιση 2014. Πηγή: ΠΟΜΙΔΑ, www.pomida.gr
ΠΡΟΪΣΧΥΣΑΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ελάχιστη υποχρε- 16ετής δέσμευωτική διάρκεια
ση για τις εμπομίσθωσης:
ρικές μισθώσεις
12ετής για μισθώσεις προς
ελευθέρους
επαγγελματίες..
Ετήσια δέσμευση
(καμιά δέσμευση για αφερέγγυους μισθωτές!)
12ετής δέσμευση για τις εμπορικές μισθώσεις
και τις μισθώσεις ελευθέρων
επαγγελματιών.
Παραμένει η
ετήσια και μόνον δέσμευση!
Η διάρκειά τους καθορίζεται από
τους συμβαλλόμενους. Αν συμφωνηθεί χρόνος μεγαλύτερος από την
τριετία, υπερισχύει αυτός. Αν συμφωνηθεί μικρότερος ή είναι αορίστου χρόνου, τότε ισχύει η ελάχιστη
τριετής διάρκεια που δεσμεύει αμφοτέρους..
Αποζημίωση για
λύση της μίσθωσης
12ετία: 24 μιΜόνον ένα (1)
σθώματα Ιδιόχη- μηνιαίο μίσθωρηση: 16 - 40,
μα
Ανοικοδόμηση:
12-18.
12ετία: Χωρίς
αποζημίωση
Ιδιόχρηση: 8-20
Ανοικοδόμηση: 6-9.
Παραμένει μόνον ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα!
Δεν προβλέπεται αποζημίωση
(6μηνη αποζημίωση ειδικά για καταγγελία από τον εκμισθωτή, μέχρι
31.8.2014, υφισταμένων μισθώσεων
που χάνουν την προστασία τους).
Λόγοι και προϋποθέσεις καταγγελίας της μίσθωσης
Περιορισμένοι λόγοι – αυστηρέςπροϋποθέσεις
– (ιδιόχρηση,
ανοικοδόμηση, κλπ.), μόνον
μετά τη λήξη
του συμβατικού
χρόνου.
Αναιτιολόγητη
καταγγελία, ακόμη και κατά τη
συμβατική διάρκειά της μίσθωσης
Παραμένουν
οι λόγοι, οι αυστηρές προϋποθέσεις, και οι
σοβαρές κατασταλτικές συνέπειες
Παραμένει η
αναιτιολόγητη
καταγγελία της
μίσθωσης, ακόμη και στη συμβατική διάρκειά
της!
Ανατιολόγητη καταγγελία της μίσθωσης μόνο μετά τη λήξη της
συμβατικής διάρκειάς της και
οπωσδήποτε όχι προ της ελάχιστης
3ετίας.
Αναγκαίος χρόνος καταγγελίας & δίκης απόδοσης
12-30 μήνες αναλόγως της αιτίας (ιδιόχρηση,
ανοικοδόμηση,
λήξη)
και της διαδικασίας.
Καταγγελία μίσθωσης με
3μηνη προειδοποίηση!
Οι προθεσμίες
μειώνονται στο
μισό, παραμένει
πρακτικά το ίδιο
χρονικό πλαίσιο.
Παραμένει η
καταγγελία με
3μηνη προειδοποίηση!
3μηνη προειδοποίηση
(Αν ο εκμισθωτής χρειαστεί να
ασκήσει αγωγή, απαιτούνται 12-24
μήνες για την εκδίκαση και εκτέλεση απόφασης).
Φορολογικές
υποχρεώσεις επί
των μισθωμένων
ακινήτων
Μόνοι υπόχρεοι για όλες τις φορολογικές επιβαρύνσεις!
Πλήρως απαλλαγμένοι από
κάθε φορολογικό
βάρος!
Μόνοι υπόχρεοι για όλες τις φορολογικές επιβαρύνσεις!
Πλήρως απαλλαγμένοι από
κάθε φορολογικό
βάρος!
Μόνοι υπόχρεοι για όλες τις φορολογικές επιβαρύνσεις!
6
|
TA NEA TΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΕΣ
Πλήρως απαλλαγμένοι από
κάθε φορολογικό
βάρος!
Δημοσιεύουμε στη συνέχεια το κείμενο των νέων
ρυθμίσεων για τις εμπορικές μισθώσεις (άρθρο 13 του
νόμου 4242/2014 «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις».
Εισηγητική Εκθεση:
«Με τις προτεινόμενες διατάξεις εναρμονίζεται η
νομοθεσία των εμπορικών μισθώσεων με τις σύγχρονες απαιτήσεις και παρέχεται η ελευθερία στα συμβαλλόμενα μέρη να ρυθμίζουν την διάρκεια της εμπορικής
μίσθωσης για όσο χρόνο τα ίδια επιθυμούν. Η τριετής
διάρκεια που προβλέπει η ρύθμιση δεν δεσμεύει τους
συμβαλλόμενους, εάν οι ίδιοι θέλουν να συμφωνήσουν
μεγαλύτερη διάρκεια και με νεότερη συμφωνία είναι δυνατή η λύση της σύμβασης και πριν από τη λήξη της τριετούς διάρκειας. Ορίζεται, επιπλέον, ότι οι μισθωτικές
συμβάσεις που συνάπτονται στο εξής θα διέπονται από
τη συμφωνία των μερών και τις διατάξεις του Αστικού
Κώδικα, σε συνδυασμό με συγκεκριμένες διατάξεις του
ΠΔ 34/1995 που δεν αφορούν τη διάρκεια και το δικαίωμα καταγγελίας.
Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα αναθέρμανσης της αγοράς εμπορικών ακινήτων, αφού ελεύθερα οι συμβαλλόμενοι μπορούν να ορίζουν την διάρκεια
της μίσθωσης χωρίς τον κίνδυνο δέσμευσης του ακινήτου για μεγάλο χρονικό διάστημα που με τις ισχύουσες διατάξεις μπορεί να φτάσει εν τοις πράγμασι και τα
16 έτη. Έτσι, οι εκμισθωτές μπορούν να μισθώσουν σε
ανταγωνιστικές τιμές τα ακίνητά τους, προκειμένου να
μην μένουν κλειστά και ανεκμετάλλευτα και να επανέλθουν στις φυσιολογικές τιμές όταν και η οικονομία ανακάμψει.
Προκειμένου δε να μην υπάρξει οποιοσδήποτε αιφνιδιασμός του εμπορικού κόσμου, οι υφιστάμενες κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος μισθώσεις, εξακολουθούν να διέπονται από το σήμερα ισχύον καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των οποίων η δωδεκαετής διάρκεια έχει λήξει και διανύουν το διάστημα του
εννεαμήνου του άρθρου 61 του πδ 34/1995.
Οι μεταβατικές αυτές διατάξεις συνοδεύονται από
τροποποιήσεις ως προς την κατάργηση της υποχρέωσης αποκατάστασης της άυλης εμπορικής αξίας του
ακινήτου σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης, καθώς
και ως προς τους όρους της καταγγελίας εκ μέρους
του μισθωτή και του εκμισθωτή, δεδομένων των σημερινών οικονομικών συνθηκών, οι οποίες επιβάλλουν
την εξισορρόπηση των προστατευτικών του μισθωτή
διατάξεων στο σύστημα της νομοθεσίας των εμπορικών μισθώσεων.
Άρθρο 13
1. Οι μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος διέπονται από τους συμβατικούς όρους τους, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και
του π.δ. 34/1995, με την εξαίρεση των άρθρων 5-6, 1618, 20-26, 27 παρ. 2, 28-40, 43, 46 και 47 αυτού.
Οι μισθώσεις του ανωτέρω εδαφίου ισχύουν για τρία
(3) έτη, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για βραχύτερο
ή για αόριστο χρόνο, και μπορεί να λυθούν με νεότερη
συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα έννομα
αποτελέσματά της επέρχονται τρεις (3) μήνες από την
κοινοποίησή της.
2.α. Οι μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 και έχουν συναφθεί, παραταθεί ή
ανανεωθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, πριν την έναρξη ισχύος
του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων των οποίων έχει λήξει η δωδεκαετής διάρκεια και
δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) μήνες από τη λήξη της,
διέπονται από τις διατάξεις αυτού, όπως τροποποιείται
κατά το παρόν άρθρο.
β. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο εκμισθωτής μπορεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης, και σε κάθε περίπτωση όχι
προτού περάσουν δεκαοκτώ (18) μήνες ([ή ως προς τις
μισθώσεις του άρθρου 2 του παρόντος εννέα (9) μήνες]
από την έναρξη της μίσθωσης, να καταγγείλει τη μίσθωση για την άσκηση στο μίσθιο των δραστηριοτήτων του
άρθρου 1 περιπτώσεις α΄ εως γ΄ ή, ως προς τις μισθώσεις του άρθρου 2, των δραστηριοτήτων κατά το άρθρο
αυτό από τον ίδιο, τον κύριο, τα τέκνα ή σύζυγό τους
(ιδιόχρηση).»
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
|
7
Εμπορικές μισθώσεις
γ. Η παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο εκμισθωτής μπορεί να καταγγείλει τη μίσθωση για ανοικοδόμηση του μισθίου από αυτόν ή τον κύριο του μισθίου:
α) Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, εκτός αν
ο χρόνος αυτός υπερβαίνει την εξαετία, οπότε η καταγγελία της μίσθωσης μπορεί να γίνει μετά την πάροδο έξι
(6) ετών από την έναρξη της μίσθωσης.
β) Μετά την πάροδο δεκαοκτώ (18) μηνών από την
έναρξη της μίσθωσης σε περίπτωση που ο συμβατικός
χρόνος της μίσθωσης είναι μικρότερος από δεκαοκτώ
(18) μήνες ή η μίσθωση έχει αόριστη διάρκεια.
γ) Μετά την πάροδο εννέα (9) μηνών από την έναρξη της μίσθωσης, στις περιπτώσεις του άρθρου 2 του
παρόντος, αν ο συμβατικός χρόνος της μίσθωσης είναι
μικρότερος από εννέα (9) μήνες ή η μίσθωση έχει αόριστη διάρκεια.»
δ. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 29 του π.δ.
34/1995 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Στην καταγγελία της μίσθωσης για το λόγο των
άρθρων 16 έως 17, ο εκμισθωτής οφείλει στο μισθωτή
ως αποζημίωση το κατά το χρόνο της καταγγελίας καταβαλλόμενο μίσθωμα οκτώ (8) μηνών και στην καταγγελία της μίσθωσης για το λόγο του άρθρου 23 παράγραφος 1 το κατά το χρόνο της καταγγελίας μίσθωμα
έξι (6) μηνών.
2. Με αίτηση του μισθωτή το δικαστήριο μπορεί
να αυξήσει το ποσό της αποζημίωσης, στην καταγγελία για ιδιόχρηση μέχρι δεκαπέντε (15) μηνιαία μισθώματα και στην καταγγελία για ανοικοδόμηση μέχρι
εννέα (9) μηνιαία μισθώματα. Η προηγούμενη αύξηση γίνεται, αφού το δικαστήριο εκτιμήσει τις ειδικές
συνθήκες και ιδίως τις δαπάνες για τη μεταστέγαση
του μισθωτή, το χρόνο που λειτουργεί η επιχείρηση
στο μίσθιο, τις τυχόν οφειλόμενες από το μισθωτή
αποζημιώσεις στο προσωπικό του από την καταγγελία της εργασιακής σχέσης, καθώς και τον υπολειπόμενο χρόνο που αυτός είχε το δικαίωμα να παραμείνει στο μίσθιο.»
ε. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 30 του π.δ. 34/
1995 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η αποζημίωση κατά την πρώτη παράγραφο του
προηγούμενου άρθρου στην καταγγελία για ιδιόχρηση είναι ίση με δεκαπέντε (15) μηνιαία μισθώματα, αν
ασκηθεί στο μίσθιο μέσα σε ένα (1) έτος από την απόδοσή του, επιχείρηση όμοια με την ασκούμενη από τον
μισθωτή, εκτός αν το μίσθιο από την κατασκευή είναι
προορισμένο για την ίδια χρήση.
2. Το δικαστήριο μπορεί να αυξήσει το ποσό της
αποζημίωσης μέχρι είκοσι (20) μηνιαία μισθώματα με τις
προϋποθέσεις της δεύτερης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου.»
8
|
TA NEA TΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
Ψύχραιμες οι αντιδράσεις του εμπορίου
Πρέπει να σημειωθεί ότι η εκπροσώπηση του
Εμπορίου έχει στην ουσία από καιρού αντιληφθεί
ότι η απελευθέρωση των νέων μισθώσεων ήταν
απόλυτα απαραίτητη, πρώτα απ΄όλα για το ίδιο το
εμπόριο! Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Κώστας Μίχαλος, στην μεγάλη σύσκεψη που προηγήθηκε υπό
την προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης
κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, τάχθηκε ευθέως υπέρ της.
Ιδιαίτερη όμως σημασία έχει η εποικοδομητική
στάση του Προέδρου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) κ. Βασίλη Κορκίδη. Οντας και ο ίδιος ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας, θύμα και αυτός της τεράστιας φορολογίας,
και (όπως είναι δημόσια γνωστό) ιδιαίτερα ανεκτικός στους ενοικιαστές του, αντί να κηρύξει δήθεν «ανένδοτο αγώνα», «ξορκίζοντας» την απελευθέρωση, έδωσε οδηγίες προς τους υποψήφιους
ενοικιαστές που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν
σημαντικές επενδύσεις σε μισθωμένα ακίνητα προκειμένου και αυτοί να μπορούν να αξιοποιήσουν τις
φορολογικές και επιδοματικές ευχέρειες που προσφέρει η ήδη ισχύουσα νομοθεσία.
Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με αυτήν, προκειμένου οι ενοικιαστές καταστημάτων και επαγγελματικών χώρων να δικαιούνται επιστροφής του ΦΠΑ και
επιδότησης από το ΕΣΠΑ για όλες τις εργασίες ανακαίνισης που πραγματοποιούν σ΄αυτά, θα πρέπει να
διαθέτουν μισθωτήριο με εννεαετή συμβατική διάρκεια, κάτι το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και από τους εκμισθωτές κατά τις σχετικές διαπραγματεύσεις.
3. Τα άρθρα 60 και 61 του π.δ. 34/1995 καταργούνται. Ειδικά σε περίπτωση καταγγελίας από τον εκμισθωτή μέχρι 31.8.2014 μίσθωσης η οποία πρόκειται να λήξει
μέχρι 31.8.2014 λόγω συμπλήρωσης της δωδεκαετούς
διάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 34/1995 ή μίσθωσης που έληξε ήδη για τον ίδιο λόγο αλλά δεν έχουν
παρέλθει μέχρι τις 31.8.2014 εννέα (9) μήνες από τη λήξη
της ή μίσθωσης που τελεί υπό τετραετή παράταση σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ του άρθρου 61 του π.δ. 34/
1995, ο εκμισθωτής οφείλει στον μισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με το καταβαλλόμενο κατά το χρόνο λήξης
της μίσθωσης έξι (6) μηνών.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Λύση στο «και πέντε»
για το φόρο υπεραξίας
Λύση -με αρκετή καθυστέρηση- στο
πρόβλημα που δημιούργησε στην
κτηματαγορά η επιβολή του φόρου υπεραξίας
από 1-1-2014 δόθηκε από το υπουργείο
Οικονομικών με το πολυνομοσχέδιο που
ψηφίστηκε από τη Βουλή στο πλαίσιο της
εφαρμογής των προβλέψεων του μνημονίου.
Με τον ίδιο νόμο, θεσπίστηκε μεταβατική διάταξη με την οποία παρατείνεται η ισχύς της διάταξης περί περί εκχώρησης ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο για τα μισθώματα του 2013, που
θα δηλωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις.
Άγνωστο παραμένει ποια θα είναι η μόνιμη ρύθμιση που θα ισχύει για τα φετινά εισοδήματα.
Με την τελευταία νομοθετική ρύθμιση, μειώθηκε αισθητά, σε σχέση με τις προισχύσασες ανεφάρμοστες
ρυθμίσεις, η επιβάρυνση του φόρου υπεραξίας, των
κάθε είδους συναλλαγών σε ακίνητα, ενώ απαλλάσσονται πλήρως οι πωλήσεις ακινήτων που διακατέχονται
από τον πωλητή τους πρό της 1.1.1995. Η ΠΟΜΙΔΑ πιστεύει ότι εκτός από το θέμα αυτό, θα πρέπει ταυτόχρονα να λυθεί και το σημαντικότερο πρόβλημα των (ΕΛΛΗΝΩΝ) υποψήφιων αγοραστών, δηλαδή το "τεκμήριο"
αγοράς του ακινήτου να υπολογιστεί και αυτό βάσει της
δηλούμενης αξίας του σημερινού συμβολαίου, και όχι
της σημαντικά μεγαλύτερης "αντικειμενικής"! Διαφορετικά αγοραστές θα είναι στο μέλλον μόνον οι ξένοι, που
δεν έχουν "τεκμήριο"! Εκτός και αν... αυτό είναι τελικά το
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ!!! Ειδικότερα στο πολυνομοσχέδιο προβλέπονται για το φόρο υπεραξίας τα εξής:
1. Σύμφωνα με το νόμο απαλλάσσονται πλήρως
από το φόρο υπεραξίας τα ακίνητα που αποκτήθηκαν
έως και 31/12/1994. Επίσης στην πράξη απαλλάσσονται
και όλα τα ακίνητα που αποκτήθηκαν από το 2007 και
μετά, όταν αυτά πωλούνται σε τιμή ίση ή μικρότερη της
αντικειμενικής, εφόσον οι αντικειμενικές αξίες από το
2007 παραμένουν αμετάβλητες μέχρι σήμερα.
2. Η τιμή πώλησης είναι αυτή που θα δηλωθεί από
τους συμβαλλόμενους στο πωλητήριο συμβόλαιο. Η
τιμή κτήσης είναι η αναγραφόμενη στο συμβόλαιο απόκτησης του ακινήτου, ενώ επί κληρονομιών, δωρεών
κτλ η τιμή κτήσης είναι η αξία πάνω στην οποία υπολογίστηκε ο σχετικός φόρος.
3. Για τα ακίνητα που δεν προκύπτει η τιμή κτήσης,
η τιμή πώλησης αποπληθωρίζεται με βάση το δείκτη τιμών κατοικιών των ετών που διακρατήθηκε και ο οποίος
δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
4. Το ποσό της "υπεραξίας" που προκύπτει από τη διαφορά της τιμής κτήσης με την τιμή πώλησης απομειώνεται σε ποσοστό έως και 40%. Ειδικά για τα ακίνητα που
αποκτήθηκαν από το 1995 έως και το 2002 το ποσοστό
απομείωσης προσαυξάνεται κατά 20% ακόμη.
5. Στις περιπτώσεις χρησικτησίας που συμπληρώθηκε προ της 31.12.1994, ως τιμή κτήσης θεωρείται αυτή
της 1.1.1995.
6. Στις περιπτώσεις ανέγερσης ακινήτου με αυτεπιστασία ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος μετά την
παρέλευση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσης
ή δύο (2) ετών από την ημερομηνία ανανέωσης της οικοδομικής άδειας ανέγερσης, εκτός εάν η μεταβίβαση
γίνεται εντός των παραπάνω προθεσμιών.
7. Από το ποσό της υπεραξίας που προκύπτει, αφαιρούνται 25.000 ευρώ, και φορολογείται το υπόλοιπο
ποσό, με την προυπόθεση ότι το ακίνητο διακρατήθηκε τουλάχιστον επί 5 έτη. Η παράλογη διάταξη που απέκλειε την αφαίρεση αυτή αν είχε πραγματοποιηθεί άλλη
μεταβίβαση ακινήτου κατά το χρόνο διακράτησης καταργήθηκε.
8. Οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να ελέγχουν
την ορθότητα όλων των χαρακτηριστικών του μεταβιβαζόμενου ακινήτου (χρόνος διακράτησης κτλ) αλλά
δεν είναι υπεύθυνοι για στοιχεία που δεν ήταν υποχρεωμένοι να ελέγξουν.
9. Ο φόρος υπεραξίας εισπράττεται και παρακρατείται από τους συμβολαιογράφους και αποδίδεται εντός 5
ημερών στο δημόσιο.
Για την κατανόηση του πως έχουν διαμορφωθεί οι σχετικές διατάξεις (άρθρα 41 και 43 του Νόμου
4172/2013 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, όπως ήδη
τροποποιήθηκαν με το ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο του
Υπ. Οικονομικών), προβήκαμε σε άτυπη "κωδικοποίηση
των του συνόλου των σχετικών διατάξεων, την οποία θα
δημοσιεύσουμε στο επόμενο τεύχος μας. Οσοι ενδιαφέρονται θα την βρουν στο τμήμα του φόρου υπεραξίας
της ιστοσελίδας μας www.pomida.gr
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
|
9
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή
των στοιχείων κάθε μίσθωσης, αλλά
ΔΕΝ υποκαθιστά την ανάγκη σύνταξης
έγγραφων μισθωτηρίων!
Αδυναμία καταχώρησης της
αναδρομικής μείωσης του μισθώματος!
Την ηλεκτρονική υποβολή των
μισθωτηρίων συμβολαίων καθιέρωσε
από τον Ιανουάριο του 2014 το
υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τη
σχετική νομοθεσία, όλες οι προφορικές
ή έγγραφες, αρχικές ή τροποποιητικές
συμφωνίες μίσθωσης γης ή ακινήτων,
στις οποίες συμφωνείται έναρξη
μίσθωσης από 1/1/2014 και μετά,
ανεξαρτήτως ποσού μισθώματος,
υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον
εκμισθωτή μέσα στον επόμενο μηνά
από την έναρξη της μίσθωσης.
Ανάλογη υποχρέωση υπάρχει και για την υπεκμίσθωση γης ή ακινήτων, καθώς και για την δωρεάν παραχώρηση αυτών για την οποία τεκμαίρεται φορολογητέο
εισόδημα. Επίσης, υποχρέωση υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης γης ή ακινήτων υπάρχει για
όσες έγγραφες, αρχικές ή τροποποιητικές, συμφωνίες μίσθωσης είχαν συναφθεί μέχρι και 31/12/2013, οι οποίες,
παρά την υποχρέωση θεώρησής τους, δεν υποβλήθηκαν στην Δ.Ο.Υ. για θεώρηση.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής, εφόσον
έχουν συναφθεί πριν τη 1/1/2014 και είναι σε ισχύ, οι έγγραφες αρχικές ή τροποποιητικές συμφωνίες μίσθωσης
γεωργικής γης με μηνιαίο μίσθωμα έως και εκατό (100)
ευρώ, οι προφορικές αρχικές ή τροποποιητικές συμφωνίες μίσθωσης, καθώς και οι έγγραφες ή προφορικές δωρεάν παραχωρήσεις χρήσης γης ή ακινήτου, για τις οποί-
10
|
TA NEA TΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ες δεν υπήρχε υποχρέωση θεώρησης σύμφωνα με τις
προϊσχύουσες διατάξεις.
Σημειώνουμε ότι η καταχώρηση μπορεί να γίνει χωρίς επί του παρόντος να είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων του Πιστοποιητικού
Ενεργειακής Απόδοσης, που προβλεπόταν αρχικά. Όσοι
βεβαίως διαθέτουν το πιστοποιητικό μπορούν σε προαιρετική βάση να καταχωρήσουν τον αριθμό του.
Άλυτο παραμένει το πρόβλημα της δυνατότητας καταχώρησης χωρίς πρόστιμο, της αναδρομικής μείωσης
μισθώματος, συνηθισμένου στην πράξη φαινομένου,
την οποία αξιώνουν πολλοί ενοικιαστές, προκειμένου
να καταβάλουν πολλά οφειλόμενα μισθώματα. Η ΠΟΜΙΔΑ έχει ζητήσει από τους αρμόδιους την άμεση επίλυσή
του. Δεν μπορεί να τιμωρείται με πρόστιμο ο ιδιοκτήτης
ο οποίος αναγκάζεται να συμφωνεί σε αναδρομική μείωση του μισθώματος πολλών μηνών, προκειμένου τελικά να διευκολύνει τον ενοικιαστή του να κρατήσει ανοικτή την επιχείρησή του!
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ηλεκτρονική καταχώρηση των
στοιχείων της μίσθωσης ΔΕΝ υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την ανάγκη υπογραφής έγγραφου
μισθωτηρίου ιδιωτικού συμφωνητικού, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι αυτό δεν κατατίθεται πλέον
στις Δ.Ο.Υ. Ωστόσο τα Δικαστήρια προκειμένου να
δικάσουν οποιαδήποτε υπόθεση σχετικά με μισθωτικές διαφορές και ιδίως προκειμένου να εκδόσουν
διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου σε περίπτωσεις δυστροπίας μισθωτών απαιτούν την ύπαρξη
έγγραφου μισθωτηρίου υπογεγραμμένου και από
τα δύο μέρη και δεν αρκούνται στην εκτύπωση της
φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής από το Taxisnet.
Για το λόγο αυτό η ΠΟΜΙΔΑ διανέμει ήδη, δωρεάν στα μέλη της μέσα από την περιοχή εξυπηρέτησης μελών της ηλεκτρονικής της σελίδας (www.
pomida.gr) νέα έντυπα μισθωτηρίων διαμορφωμένα σύμφωνα και με τα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής του taxisnet.
Παρουσιάζουμε στη συνέχεια τις απαντήσεις στις
συνηθέστερες ερωτήσεις για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, όπως ανακοινώθηκαν από το υπουργείο
Οικονομικών.
1. Πότε υπάρχει υποχρέωση υποβολής;
Οι εκμισθωτές – υπεκμισθωτές ακίνητης περιουσίας,
και όσοι προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης ακινήτου
(δωρεάν ή με αντάλλαγμα σε είδος) υποχρεούνται να
δηλώνουν με ηλεκτρονικό τρόπο, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων
ή της παραχώρησης της χρήσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία.
2. Για ποιες μισθώσεις υπάρχει υποχρέωση
υποβολής;
Για κάθε είδους μίσθωση (κατοικίας, εμπορικής,
αγροτικής ή τουριστικής χρήσης), αλλά και για παραχώρηση χρήσης δωρεάν ή σε είδος, είτε η μίσθωση είναι
αρχική είτε τροποποιητκή.
3. Ποιος έχει υποχρέωση υποβολής;
Ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής ή ο παρέχων τη χρήση του ακινήτου ή της γης και σε περίπτωση περισσοτέρων, κάθε ένας έχει αυτοτελή υποχρέωση.
4. Τι γίνεται αν δεν έχει ΑΦΜ ο εκμισθωτής ή
ο μισθωτής;
Ο εκμισθωτής δεν είναι δυνατόν να μην έχει ΑΦΜ και
σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πάρει. Ο μισθωτής
επιτρέπεται να μην έχει ΑΦΜ σε δύο μόνο περιπτώσεις:
• Αλλοδαπός μισθωτής, μόνο σε περίπτωση βραχυχρόνιων μισθώσεων παραθεριστικών κατοικιών (τουριστικές μισθώσεις και για περίοδο όχι μεγαλύτερη του
ενός έτους). Στην περίπτωση αυτή καταχωρούμε τον
αριθμό διαβατηρίου, τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας
και τη χώρα προέλευσης.
• Νομικά πρόσωπα υπό σύσταση: η περίπτωση αφορά μίσθωση στην οποία συμβάλλεται νομικό πρόσωπο
το οποίο δεν έχει λάβει ακόμη ΑΦΜ από την αρμόδια
υπηρεσία (ΓΕΜΗ). Στη περίπτωση αυτή καταχωρούμε την επωνυμία του νομικού προσώπου και τον ΑΦΜ
του νόμιμου εκπροσώπου. Στη συνέχεια όταν το Νομικό Πρόσωπο ολοκληρώσει τη διαδικασία έναρξης εργασιών και λάβει ΑΦΜ, ο εκμισθωτής πρέπει να επανέλθει
στο taxisnet προκειμένου να καταχωρήσει νέα δήλωση
μίσθωσης. Σε αυτήν τη νέα δήλωση θα καταχωρήσει τον
ΑΦΜ, τα υπόλοιπα στοιχεία της μίσθωσης (όπως ακριβώς είχαν καταχωρηθεί στην αρχική δήλωση) αλλά πρέπει να επιλέξει ΚΑΙ το πεδίο «συνέχεια προηγούμενης μίσθωσης». Σε αυτό το πεδίο θα καταχωρήσει τον αριθμό
καταχώρησης της αρχικής μίσθωσης.
5. Ποια είναι η διαδικασία της δήλωσης των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης;
Ο εκμισθωτής του ακινήτου εισέρχεται στο taxisnet
με τους προσωπικούς του κωδικούς και επιλέγει «Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας». Ακολούθως, με το πλήκτρο «επιλογή», μεταφερόμαστε στη φόρμα υποβολής, την οποία πρέπει να
συμπληρώσουμε. Η φόρμα υποβολής μας προτείνει στο
τέλος της σελίδας δύο επιλογές:
• Αποθήκευση στην περίπτωση που θέλουμε να
αποθηκεύσουμε την εργασία μας. (Προσοχή, η επιλογή
δεν οριστικοποιεί την υποβολή).
• Οριστικοποίηση. Με την επιλογή αυτή οριστικοποιείται (υποβάλλεται) η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και διασφαλιζόμαστε ότι έχουμε εκπληρώσει την υποχρέωση μας.
6. Πως θα αποδεικνύεται η υποβολή;
Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, εκτυπώνεται σχετική απόδειξη υποβολής, η οποία αντικαθιστά
την ειδική σφράγιση που πραγματοποιούσε η Δ.Ο.Υ
7. Πως ενημερώνονται για την υποβολή οι ενδιαφερόμενοι;
Αφού ο εκμισθωτής ολοκληρώσει την υποβολή, το
σύστημα θα στείλει, σε όλους τους υπόλοιπους συμβαλλόμενους (εκμισθωτές και μισθωτές), ηλεκτρονικό μήνυμα στο λογαριασμό που τηρούν στο taxisnet.
8. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουν οι συμβαλλόμενοι μετά την ειδοποίηση τους;
Καταρχάς, πρέπει να εισέλθουν στο taxisnet με τους
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
|
11
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
προσωπικούς τους κωδικούς και να ανατρέξουν στα μηνύματα τους ώστε να ενημερωθούν για τις μισθώσεις.
Στη συνέχεια είτε για να επιβεβαιώσουν, είτε για να μην
αποδεχτούν μια δήλωση μίσθωσης θα ανατρέξουν στην
εφαρμογή «Πληροφοριακά Στοιχεία Μισθώσεων» και θα
επιλέξουν τις λίστες «Άλλες Δηλώσεις Πληροφοριακών
Στοιχείων Μισθώσεων όπου έχετε Ορισθεί ως Μισθωτής» ή «Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων όπου έχετε Ορισθεί ως Εκμισθωτής». Σε περίπτωση
που αποδέχονται, θα κλικάρουν το πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΗ»
και θα πατήσουν την «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Ή ΑΡΝΗΣΗΣ». Σε περίπτωση που διαφωνούν (για οποιοδήποτε λόγο) με τη δήλωση μίσθωσης που υπέβαλε ο εκμισθωτής, τότε δεν θα κλικάρουν το πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΗ»
(θα το αφήσουν δηλαδή κενό) και θα πατήσουν το πεδίο
«ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Ή ΑΡΝΗΣΗΣ». Αυτή η ενέργεια λογίζεται σαν άρνηση αποδοχής. Προσοχή: η αποδοχή ή η άρνηση δεν αναιρείται.
9. Ποιος είναι ο χρόνος υποβολής;
Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της.
Παραδείγματα κατανόησης:
• Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 1 Απριλίου: το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η
Μαΐου.
• Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 30 Απριλίου : το
ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η
Μαΐου.
10. Τι κάνουμε στην περίπτωση ανανέωσης
(παράτασης) υπάρχουσας μίσθωσης;
Μετά την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των
μισθώσεων μέσω taxisnet, θα υπάρχουν πλέον 2 κατηγορίες μισθώσεων που μπορούν να ανανεωθούν (παραταθούν),για κάθε μία από τις οποίες προβλέπεται διαφορετική διαδικασία:
10.1. Η αρχική δήλωση (που τώρα ο εκμισθωτής θέλει να ανανεώσει) έχει υποβληθεί στο taxisnet (δηλαδή
μετά την 1/1/2014): Σε αυτήν την περίπτωση η αρχική
μίσθωση έχει λάβει αριθμό καταχώρησης. Η ανανέωση (παράταση) της μίσθωσης θα γίνει με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Η τροποποιητική δήλωση όμως
μπορεί να αλλάξει μόνο δυο στοιχεία:
• τη διάρκεια της μίσθωσης
• το μίσθωμα
Σε τροποποίηση οποιουδήποτε άλλου στοιχείου
της μίσθωσης (στοιχεία εκμισθωτών, μισθωτών, ακινήτου κλπ) δεν μπορούμε να υποβάλουμε τροποποιητική
δήλωση, αλλά πρέπει να υποβάλουμε μια νέα δήλωση
(εξαρχής).
Για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης (που
θα μεταβάλει τη διάρκεια ή το μίσθωμα) ο εκμισθωτής
πρέπει να εισέλθει στο taxisnet, να επιλέξει την εφαρμο-
12
|
TA NEA TΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
γή «Πληροφοριακά Στοιχεία Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας», να εντοπίσει στο μενού «Υποβληθείσες Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης
Περιουσίας», τη συγκεκριμένη δήλωσή του και να επιλέξει την εισαγωγή τροποποιητικής δήλωσης μίσθωσης
(να πατήσει δηλαδή τον πράσινο σταυρό που βρίσκεται
στην συγκεκριμένη γραμμή της δήλωσης)
Η δήλωση που θα «ανοίξει» θα έχει συμπληρωμένα
όλα τα πεδία εκτός της διάρκειας, του μισθώματος και
της ημερομηνίας υποβολής, τα οποία μπορεί ο χρήστης
να μεταβάλει.
10.2. Η αρχική δήλωση (που τώρα ο εκμισθωτής
θέλει να ανανεώσει) έχει υποβληθεί σε Δ.Ο.Υ (πριν την
1/1/2014): Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν δυο δυνατότητες (επιλογές) για να ανανεώσουμε (παρατείνουμε)
μια μίσθωση που έχει υποβληθεί σε Δ.Ο.Υ
10.2.Α. Με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης
10.2.Β. Με υποβολή νέας δήλωσης και επιλογή του
πεδίου «Η μίσθωση αποτελεί συνέχεια προηγούμενης»
Αυτές οι δυο επιλογές έχουν το ίδιο τελικό αποτέλεσμα, την ανανέωση δηλαδή της μίσθωσης. Η Α΄ επιλογή
όμως (με υποβολής τροποποιητικής δήλωσης), διασφαλίζει με καλύτερο τρόπο τα στοιχεία της μίσθωσης και τη
συνέχεια της και για αυτό το λόγο την συνιστούμε. Παρακάτω παραθέτουμε τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για
οποιαδήποτε επιλογή επιλέξει ο χρήστης της εφαρμογής:
10.2.Α. Με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης
Για να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση, ο εκμισθωτής πρέπει πρώτα να καταχωρήσει τα στοιχεία του
αρχικού μισθωτήριου (που είχε υποβληθεί σε Δ.Ο.Υ)
στην ηλεκτρονική φόρμα της εφαρμογή του taxisnet. Οι
ημερομηνίες (ημερομηνία σύνταξης συμφωνητικού, οι
ημερομηνίες έναρξης και η λήξης της μίσθωσης) καθώς
και τα λοιπά στοιχεία της μίσθωσης θα πρέπει να είναι
τα ίδια όπως ακριβώς και στο συμφωνητικό της μίσθωσης που κατατέθηκε στη Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που στο
αρχικό μισθωτήριο έχουν επέλθει τροποποιήσεις (με μεταγενέστερα συμφωνητικά μίσθωσης), αποτυπώστε την
εικόνα της μίσθωσης όπως είναι σήμερα. Συμπεριλάβετε δηλαδή και τις τροποποιήσεις. Αν πχ το αρχικό μισθωτήριο είχε γίνει μόνο για χρήση κατοικίας και με μεταγενέστερο συμφωνητικό επιτράπηκε και η επαγγελματική
στέγη, τότε επιλέξτε και τα δυο είδη μίσθωσης:
Αφού ολοκληρωθεί η καταχώρηση αυτής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και πάρει
αριθμό καταχώρησης στο taxisnet, στη συνέχεια για να
καταχωρήσει ο εκμισθωτής την ανανέωση (παράταση)
της μίσθωσης θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία όπως
περιγράφηκε στην παράγραφο 1. «Η αρχική δήλωση
(που τώρα ο εκμισθωτής θέλει να ανανεώσει) έχει υποβληθεί στο taxisnet (δηλαδή μετά την 1/1/2014)»
10.2.Β. Με υποβολή νέας δήλωσης και επιλογή του
πεδίου «Η μίσθωση αποτελεί συνέχεια προηγούμενης»
Σε αυτήν την περίπτωση καταχωρούμε μια νέα δήλωση (εξαρχής), όπου συμπληρώνουμε όλα τα πεδία της
μίσθωσης, αποτυπώνοντας την πραγματική εικόνα της
μίσθωσης όπως ισχύει. Επιπλέον όμως επιλέγουμε και το
πεδίο «Η μίσθωση αποτελεί συνέχεια προηγούμενης».
Σε αυτά τα πεδία συμπληρώνουμε τα στοιχεία του
αρχικού μισθωτηρίου δηλαδή καταχωρούμε τα «Α.Π.
αρχικής δήλωσης», «Ημερομηνία υποβολής αρχικής δήλωσης» και «ΔΟΥ υποβολής αρχικού μισθωτηρίου». Με
αυτόν τον τρόπο όταν θα οριστικοποιήσουμε την υποβολή θα έχουμε προβεί σε ανανέωση (παράταση) μιας
υπάρχουσας μίσθωσης που είχε κατατεθεί σε Δ.Ο.Υ και
θα έχουμε ενημερώσει και την ηλεκτρονική εφαρμογή
του taxisnet.
11. Τι κάνουμε στην περίπτωση λύσης υπάρχουσας μίσθωσης;
Δεν χρειάζεται να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια.
12. Τι κάνουμε στην περίπτωση λάθους της καταχώρησης;
Στην περίπτωση αυτή κάνουμε νέα υποβολή δήλωσης μίσθωσης και στις «Σημειώσεις» προσδιορίζουμε τα
λάθη της αρχικής καταχώρησης και τον αριθμό που έλαβε η αρχική καταχώρηση. Οι «σημειώσεις» που καταχωρεί ο χρήστης εμφανίζονται και στην απόδειξη υποβολής.
13. Τι κάνουμε στην περίπτωση που υπάρχουν
ειδικοί όροι μίσθωσης;
Ως ειδικοί όροι νοούνται περιορισμοί στη χρήση του
ακινήτου, απαγορεύσεις υπεκμισθώσεων κλπ. Συνήθεις
περιπτώσεις τέτοιων ειδικών όρων είναι η απαγόρευση
της υπομίσθωσης, η απαγόρευση της παραχώρηση χρήσης ή η παραχώρηση άδειας στον μισθωτή να συστήνει
Νομικά Πρόσωπα στα οποία θα συμμετέχει και ο ίδιος,
ή την πρόσληψη συνεταίρου, κλπ. Στη φόρμα υποβολής
έχουμε ενσωματώσει τους παραπάνω ειδικούς όρους
(ακριβώς επειδή αποτελούν συνήθεις περιπτώσεις). Με
την επιλογή τους, αυτοί οι ειδικοί όροι εμφανίζονται στην
απόδειξη υποβολής. Προτείνουμε όμως τους ειδικούς
όρους να τους καταχωρείτε στις «σημειώσεις», ώστε οι
πληροφορίες των ειδικών όρων να είναι πιο ακριβείς. Αν
στο συμφωνητικό προβλέπονται και άλλοι ειδικοί όροι
μίσθωσης, τότε στο πεδίο «Σημειώσεις» περιγράφουμε
τους ειδικούς όρους ώστε να εμφανιστούν στην απόδειξη
υποβολής που θα εκτυπωθεί στο τέλος της διαδικασίας
14. Είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του
ΑΤΑΚ;
Η καταχώρηση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου
είναι προαιρετική και αφορά όσα ακίνητα έχουν λάβει
τέτοιο αριθμό. Με την πληκτρολόγηση του, εμφανίζονται αυτόματα τα στοιχεία του ακινήτου, όπως έχουν δηλωθεί στις δηλώσεις Ε9. Συνιστούμε τη πληκτρολόγηση
του ΑΤΑΚ, για τον ακριβή εντοπισμό του ακινήτου που
μισθώνετε.
15.Αν το ακίνητο μου δεν υπάγεται στις κατηγορίες ακινήτων τι κάνω;
Οι κατηγορίες των ακινήτων κατά βάση είναι οι κατηγορίες που χρησιμοποιούμε στο έντυπο Ε9. Κατά συνέπεια θα χρησιμοποιήσετε την ίδια κατηγορία που δηλώσατε με τις δηλώσεις Ε9 που έχετε υποβάλει. Στην
περίπτωση που δεν εντάσσεται σε αυτές, επιλέγετε
«άλλο είδος» και στο πεδίο «περιγραφή» περιγράφετε
την ιδιοκτησία σας.
16. Πότε συμπληρώνω τον αριθμό παροχής ΔΕΗ
Εάν επιλέξω ότι «το ακίνητο ηλεκτροδοτείται», έχω
υποχρέωση να καταχωρήσω το αριθμό παροχής της
Δ.Ε.Η και ειδικότερα τα 9 πρώτα ψηφία. Σε περίπτωση
ύπαρξης περισσότερων παροχών, επιλέγω την κυριότερη παροχή.
17. Πως επιλέγω είδος μίσθωσης;
Έχω τη δυνατότητα να επιλέξω περισσότερα του
ενός είδη μίσθωσης, εφόσον η συμφωνημένη μίσθωση
περιλαμβάνει διαφορετικές περιπτώσεις. Τα ορισθέντα
είδη μίσθωσης είναι τα εξής:
• Αστική(κατοικίας). Πρόκειται για μη εμπορική/
επαγγελματική μίσθωση ακινήτων για χρήση κατοικίας,
αποθήκης, χώρου στάθμευσης κλπ.
• Επαγγελματική/εμπορική. Πρόκειται για μίσθωση ακινήτων, τα οποία προορίζονται για επαγγελματική χρήση, δηλαδή άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.
• Αγροτική/Γεωργική. Πρόκειται για μίσθωση αγροτικών ακινήτων και αφορούν αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
• Τουριστική (βραχυπρόθεσμη). Πρόκειται για βραχυχρόνια μίσθωση παραθεριστικών κατοικιών, για τουριστικούς λόγους από αλλοδαπούς μισθωτές, μη μονίμους κατοίκους Ελλάδας χωρίς ΑΦΜ.
• Παραχώρηση χρήσης. Πρόκειται είτε για δωρεάν
παραχώρηση ακινήτων είτε για παραχώρηση χρήσης
ακινήτου με αντάλλαγμα σε είδος.
• Άλλο είδος. Γενικότερη πρόβλεψη, για μισθώσεις
που δεν καλύπτονται από τα ανωτέρω. Στη περίπτωση
αυτή πρέπει να προσδιορίσουμε το είδος της μίσθωσης
στο πεδίο «περιγραφή»
18. Τι κάνω στην περίπτωση υπεκμίσθωσης;
Στην περίπτωση υπεκμίσθωσης, επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο και καταχωρείτε τον αριθμό πρωτοκόλλου
και την ημερομηνία που έλαβε το αρχικό ιδιωτικό συμφωνητικό, από το οποίο αποκτάτε το δικαίωμα να υπεκμισθώσετε ακίνητο τρίτου.
19. Πως μπορώ να εκτυπώσω απόδειξη υποβολής;
Με τη χρήση των προσωπικών σας κωδικών, μπορείτε ανά πάσα στιγμή, μέσα από τον ιστότοπο της
Γ.Γ.Π.Σ www.gsis.gr/ να δείτε τα ιδιωτικά συμφωνητικά
που έχετε υποβάλει, καθώς και να εκτυπώσετε το σχετικό αποδεικτικό.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
|
13
ΟΙΚΟΔΟΜΗ
31ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΠΟΜΙΔΑ
Μειώστε
τους
φόρους
Καλά αλλά λίγα…
• «SOS» από τους ιδιοκτήτες ακινήτων για την υπερφορολόγηση.
• Έρευνα ΚαπαResearch: Διπλασιάστηκαν σε μια χρονιά οι φόροι κ.λπ.
ως ποσοστό του εισοδήματος από ακίνητα.
Ρυθμίσεις με στόχο την
αναζωογόνηση της οικοδομής
και της κτηματαγοράς
ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
Κραυγή αγωνίας για το μέλλον της ακίνητης ιδιοκτησίας στην
Ελλάδα και την επιβίωση των ιδιοκτητών εξέπεμψαν τα μέλη της
ΠΟΜΙΔΑ στο 31ο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας που
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιανουαρίου στην κατάμεστη αίθουσα
εκδηλώσεων του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ.
Δυστυχώς ούτε από το εφετινό συνέδριο έλειψαν οι
μεμονωμένες αλλά ηχηρές αποδοκιμασίες, που προερχόντουσαν κυρίως από μη μέλη της οργάνωσης, που είχαν ουσιαστικό στόχο τους όχι τους προσκεκλημένους
ομιλητές, αλλά τη δημευτική και καταστροφική πολιτική που εφαρμόζεται στη χώρα μας σε ότι αφορά την
ακίνητη περιουσία. Το αποτέλεσμα αυτών ήταν να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης στις
«αποδοκιμασίες» αντί να προβληθούν τα πραγματικά
14
|
TA NEA TΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
προβλήματα και αιτήματα των ιδιοκτητών ακινήτων. Αν
τελικά αυτός ήταν ο στόχος των «ταραχοποιών», είναι
άξιος ο μισθός τους…
Στο συνέδριο παρουσιάστηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρευνα της εταιρίας Kapa Research (το
πλήρες κείμενο επισυνάπτεται) από την οποία προκύπτει γενική επιδείνωση της κατάστασης στη μισθωτική
αγορά και δυσκολία των ιδιοκτητών να ανταποκριθούν
στις φορολογικές υποχρεώσεις ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέ-
στα ακίνητα!
ρον είχε η παρουσίαση του Διευθυντή της ALPHABANK
κ. Mιχαήλ Μασουράκη για τις επιπτώσεις της κρίσης
και την πορεία που προβλέπεται να ακολουθήσει τα
επόμενα χρόνια η κτηματαγορά.
Αναλυτικά:
Ο Πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς κηρύσσοντας την έναρξη του συνεδρίου επεσήμανε την
άμεση και επείγουσα ανάγκη αλλαγής του νομοθετικού
πλαισίου για τον ληστρικό διπλό δήθεν «ενιαίο» φόρο
ακινήτων και για τον παράλογο και ανεφάρμοστο φόρο
«υπεραξίας», πριν οδηγηθούν εκατοντάδες ιδιοκτήτες,
πωλητές και συμβολαιογράφοι ακόμη και στις φυλακές,
αλλά και διαφοροποίησης της νομικής αντιμετώπισης
της αδυναμίας πληρωμής των φόρων στην ακίνητη περιουσία από την άρνηση πληρωμής τους.
Ο κ. Παραδιάς υπογράμμισε ότι οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, αφού μέσα στο 2013 κατέβαλαν απανωτά
Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ και της
UIPI κ. Στράτος Παραδιάς.
πέντε φόρους κεφαλαίου (ΦΑΠ 2011, 2012 και 2013, ΕΕΤΑ
2012 και 2013), καλούνται εφέτος να πληρώσουν το διπλό δήθεν «Ενιαίο» Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας που θέσπισε η κυβέρνηση υπό την πίεση της «τρόικα» και των
βουλευτών της επαρχίας, ενώ οι πραγματικές τιμές στην
αγορά, στις ελάχιστες συναλλαγές που πραγματοποιούνται είναι δραματικά χαμηλότερες από τις αντικειμενικές
αξίες με τις οποίες εξακολουθούν να υπολογίζονται, μέχρι και το 2016, το σύνολο των φορολογικών επιβαρύνσεων στα ακίνητα!
Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ κατήγγειλε ότι το καλοκαίρι του 2013, με το νόμο 4172/2013 ψηφίστηκαν χωρίς κανένα ουσιαστικό διάλογο, τρεις εξοντωτικές ρυθμίσεις:
1. Επιβλήθηκε νέος φόρος «υπεραξίας» στους
«καταματωμένους» πωλητές ακινήτων, υπολογιζόμε-
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
|
15
31ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΜΙΔΑ
Ο κ. Αργύρης Ντινόπουλος, βουλευτής
της ΝΔ.
Η κα Θεανώ Φωτίου, βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ.
νος με ακόμη και μηδενικές τιμές κτήσης αν πρόκειται
για ακίνητα από παλαιά κληρονομιά, αντιπαροχή ή ιδιοκατασκευή, ενώ τώρα γίνεται προσπάθεια με πλάγιους
τρόπους, ως τιμή πώλησης να λαμβάνεται η ανώτερη
«αντικειμενική» αξία ως αγοραία, ανατρέποντας τη διάταξη που ρητά ορίζει ότι «η τιμή πώλησης είναι το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο τίμημα κατά το χρόνο της
μεταβίβασης»!
2. Τα καταρρακωμένα μισθώματα, που φορολογούνται πλέον από το πρώτο ευρώ, δεν θα μπορεί πλέον να
εκχωρούνται στο Δημόσιο όταν δεν εισπράττονται, με
αποτέλεσμα να οδηγούνται ιδιοκτήτες και ενοικιαστές
σε αναγκαστικές διαδικασίες εξώσεων για να μην πληρωθούν φόροι για ανύπαρκτα εισοδήματα.
3. Καταργήθηκε η φοροαπαλλαγή της ιδιοκατοίκησης κύριας κατοικίας!
Οι συνθήκες αυτές, σε συνδυασμό με την ποινικοποίηση των οφειλών προς το Δημόσιο για ποσά άνω
των 5.000 ευρώ, δημιουργούν εφιαλτικές προοπτικές για
χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που αντιμετωπίζουν το φάσμα, αρχικά των κατασχέσεων και στη συνέχεια της φυλάκισης χωρίς πραγματικά να διαθέτουν καμία δυνατότητα αντίδρασης. Οι ιδιοκτήτες δεν έχουν εισοδήματα
ούτε μπορούν να εκποιήσουν περιουσιακά τους στοιχεία για να πληρώσουν τους φόρους, επειδή οι ίδιοι αυτοί φόροι απομακρύνουν τους αγοραστές και δεν μπορούν ούτε καν να απαλλαγούν από αυτά, εκχωρώντας
τα στο Δημόσιο έναντι τρεχουσών και μελλοντικών
οφειλών!
Για τους λόγους αυτούς ο κ. Παραδιάς υπογράμμισε ότι το υπουργείο Οικονομικών οφείλει να εξετάσει τα
βασικά και επείγοντα αιτήματα της ΠΟΜΙΔΑ, τα κυριότερα από τα οποία είναι τα εξής:
Ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Καθηγητής Οικονομικών κ. Διονύσης Χιόνης .
16
|
• Κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου του ΕΝΦΙΑ.
• Μείωση στο 50% της φορολογητέας αξίας των ξενοίκιαστων ακινήτων.
• Δικαίωμα πληρωμής φόρων με μονομερή εκχώρηση ακινήτων στο Δημόσιο.
*Αποποινικοποίηση της αντικειμενικής αδυναμίας
καταβολής του ΕΝΦΙΑ.
• Επαναφορά της εκχώρησης μισθωμάτων και της
φοροαπαλλαγής της ιδιοκατοίκησης.
• Προσδιορισμός του φόρου υπεραξίας από τις Δ.Ο.Υ.
με εξορθολογισμό του τρόπου προσδιορισμού της τιμής κτήσης, λαμβανομένης υπόψη και της νομισματικής μεταβολής και με βάση το αναγραφόμενο τίμημα
ως τιμή πώλησης, και με σαφή προσδιορισμό του νομικού πλαισίου της έκπτωσης των 25.000€.
• Άμεση απελευθέρωση των νέων εμπορικών μισθώσεων, μείωση χρόνου και αποζημιώσεων των παλαιών και παράταση της θητείας των Επιτροπών Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων.
Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ ανέφερε ακόμη ότι η
Ομοσπονδία έχει ζητήσει συνάντηση με το υπουργείο
Δικαιοσύνης προκειμένου να αποποινικοποιηθούν οι
οφειλές για κοινόχρηστα και οι υποθέσεις αυτές να δικάζονται γρήγορα στα ειρηνοδικεία. Όπως ανέφερε, η
μη πληρωμή των κοινοχρήστων είναι αρμοδιότητα του
μονομελούς πρωτοδικείου, στο οποίο η δικάσιμος ορίζεται σε 1,5 χρόνο και μετά από την πρώτη αναβολή,
εκδίδεται απόφαση σε 3 περίπου χρόνια! Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπορούν πλέον να λειτουργήσουν οι
πολυκατοικίες, κανείς δεν θέλει να γίνει διαχειριστής,
ενώ υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα και στις επιχειρήσεις διαχείρισης πολυκατοικιών, οι οποίες αδυνα-
Ο Οικονομικός αναλυτής της ALPHABANK
κ. Μιχάλης Μασουράκης
TA NEA TΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
Ο βουλευτής της ΔΗΜΑΡ
κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης
Ο κ. Τάσος Βάππας, Δικηγόρος, μέλος Δ.Σ.
ΠΟΜΙΔΑ.
Ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ
κ.Ηλίας Τσιμπουκάκης .
Ο πρώην υπουργός κ. Παντελής Οικονόμου.
τούν να εισπράξουν τα κοινόχρηστα.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστηκε η
έρευνα της εταιρίας Kapa Research από την οποία προκύπτουν μεταξύ άλλων τα εξής:
• Διπλασιάστηκαν σε μια χρονιά οι φόροι, έκτακτες
εισφορές κλπ. ως ποσοστό επί του εισοδήματος των
ιδιοκτητών από ακίνητα. Συγκεκριμένα, από 22 % που
ήταν σύμφωνα με την περυσινή έρευνα, εφέτος διαμορφώνονται στο 43,3 % του εισοδήματος. Επιπλέον ένας
στους δύο εκμισθωτές - ιδιοκτήτες δηλώνει ότι δεν έχει
πλέον εισοδήματα από ακίνητα και πληρώνει μόνο φόρους.
• Οι δείκτες ασφυξίας της μισθωτικής αγοράς που
αφορούν τις καθυστερήσεις ή τη μη πληρωμή ενοικίων,
τις μειώσεις των μισθωμάτων κλπ. παρουσιάζουν σταθερή επιδείνωση.
• Σε υψηλά επίπεδα (38 %) παραμένει το ποσοστό
των ιδιοκτητών που δηλώνουν ότι δεν θα μπορέσουν να
καλύψουν τις φορολογικές υποχρεώσεις της νέας χρονιάς.
• Περίπου ένας στους δέκα ιδιοκτήτες έχει προχωρήσει σε ρύθμιση για την πληρωμή των ΦΑΠ 2011, 2012 και
2013 (που βεβαιώθηκαν μαζικά την περασμένη χρονιά
από το υπουργείο Οικονομικών).
• Αυξήθηκε από 35 σε 43 % το ποσοστό των ιδιοκτητών που θεωρούν ότι η πραγματική αξία της περιουσίας
τους είναι χαμηλότερη από την αντικειμενική.
• Σχεδόν οι μισοί ιδιοκτήτες (45 %) δηλώνουν ότι
σε περίπτωση που καταργηθεί η δυνατότητα εκχώρησης ανείσπρακτων ενοικίων στο Δημόσιο θα επιχειρήσουν να απαλλαγούν το συντομότερο από τον ενοικιαστή προκειμένου να μην επιβαρυνθούν για ανύπαρκτο
εισόδημα.
Ο διευθυντής της KapaResearch κ.
Τάσος Γεωργιάδης.
Η αναπληρώτρια δήμαρχος Αθηναίων
κα Νανά Σπυροπούλου
• Τέσσερις στους δέκα θα εκχωρούσαν, αν είχαν τη
δυνατότητα, ακίνητα στο Δημόσιο στην αντικειμενική
τους αξία για την πληρωμή τρ εχουσών και μελλοντικών
υποχρεώσεων.
• Η μεγάλη πλειοψηφία (65 %) θεωρούν πως το γεγονός ότι από τον νέο φόρο (ΕΝΦΙΑ) εξαιρέθηκαν τα αγροτικά ακίνητα και επιβαρύνθηκαν περισσότερο οι αστικές
περιουσίες είναι λάθος.
• Ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό (80 %) θεωρούν λάθος το γεγονός ότι τα ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται, δεν αποφέρουν έσοδα ή είναι μη ηλεκτροδοτούμενα δεν έχουν κάποια έκπτωση φόρου.
• Γενικά το 73 % χαρακτηρίζουν τον ΕΝΦΙΑ ως άδικο φόρο.
Ομιλητές στο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ ήταν οι εξής:
Ο Διευθυντής Οικονομικών Μελετών της ALPHABANK
κ. Mιχαήλ Μασουράκης εκτίμησε ότι θα είναι κοντά,
τα επόμενα χρόνια η ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων
και της ελληνικής οικονομίας και η σταθεροποίηση της
αγοράς ακινήτων, καθώς έχουν πέσει σημαντικά οι τιμές
τους σε σύγκριση με την αρχή της κρίσης, τάση η οποία
ήδη επιβραδύνεται και θα αρχίσει να αντιστρέφεται με
την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την αύξηση των εισοδημάτων. Η οικονομική δραστηριότητα θα
μπορούσε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με μια ταχύτερη ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου της οικονομίας, και της αγοράς ακινήτων γενικότερα, αν δεν
προσέκρουε στην σημερινή υπέρμετρη αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης της ακίνητης περιουσίας, ιδιαίτερα με την επιβολή από το 2014 του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και του φόρου υπεραξίας
ακινήτων, που εξουδετερώνουν τη σημαντική μείωση
του φόρου μεταβίβασης ακινήτων.
Ο κ. Ευστάθιος Μπακάλης, Δικηγόρος,
Φορολογικός σύμβουλος ΔΣΑ & ΠΟΜΙΔΑ.
Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου
Iδιοκτητών Διατηρητέων Ακινήτων
κ. Νίκος Χαρκιολάκης.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
|
17
31ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΜΙΔΑ
Το "επιτελείο" της ΠΟΜΙΔΑ και τα στελέχη του Γραφείου Ενημέρωσης,
που δίνουν τη μάχη της καθημερινότητας στην εξυπηρέτηση των
μελών των σωματείων της.
Ο κ. Μασουράκης τόνισε ότι η φορολόγηση της
ακίνητης περιουσίας με ετήσιους επαναλαμβανόμενους
φόρους, όπως τον ΕΝΦΙΑ, εξυπηρετεί την μετεξέλιξη
της οικονομίας προς ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο που
στηρίζεται περισσότερο στις εξαγωγές και στην μεταποίηση, και λιγότερο στις κατοικίες. Η μετάβαση, όμως,
σε αυτή την πιο δυναμική παραγωγική δομή της οικονομίας δεν μπορεί να γίνει από την μια μέρα στην άλλη
και, συνεπώς η ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου
δεν μπορεί να είναι παρά μία σταδιακή και παρατεταμένη διαδικασία, προσανατολισμένη σε νέα αναπτυξιακά
πρότυπα όπως η δεύτερη κατοικία και οι υποδομές, στο
πλαίσιο καθιέρωσης της Ελλάδος ως τουριστικό προορισμό και χώρα εγκατάστασης υψηλής ποιότητας και
ως σημαντικό ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο
στην Ευρώπη.
Ανέφερε ακόμη ότι ενώ το 2007 στη χώρα χτίζονταν
40.000 κατοικίες το τρίμηνο, τώρα ο αριθμός έχει πέσει στις 3-4000. Υποστήριξε ότι τα ενοίκια ανθίστανται,
καθώς η υποχώρηση στη συγκεκριμένη αγορά δεν είναι ανάλογη της πτώσης των τιμών. Στην περίοδο 19972006 100--260 οι τιμές υπερδιπλασιάστηκαν (ο δείκτης
από το 100 έφτασε στο 260) ενώ τώρα έπεσαν σε επίπεδα μιάμιση φορά πάνω από το επίπεδο του 1997. «Οι τιμές των ακινήτων αυξάνονταν πολύ ταχυτέρα από τα εισοδήματα και την παραγωγή. Αυτή είναι η φούσκα στα
ακίνητα. Ενδεχομένως θα δούμε ακόμα μια μικρή πτώση στις τιμές των ακινήτων αλλά σε 1-2 χρόνια οι τιμές
θα σταθεροποιηθούν και μετά θα δούμε μικρή ανάκαμψη», ανέφερε το στέλεχος της Alpha. Εκτίμησε ακόμη ότι
οι επενδύσεις σε ακίνητα θα ανακάμψουν απλά και μόνο
για δημογραφικούς λόγους ενώ αναμένεται όπως είπε
μικρή ανάκαμψη στην εισροή κεφαλαίων για αγορά ακινήτων, τα ποσά όμως είναι πολύ μικρά.
Ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Καθηγητής Οικονομικών κ. Διονύσης Χιόνης ανέπτυξε το θέμα: «Εθνική
Οικονομία και Ιδιωτική Ακίνητη Περιουσία: Προβλήματα και προοπτικές». Υπογράμμισε ότι η συζήτηση γίνεται αποκλειστικά για τη δημοσιονομική σταθεροποίηση
χωρίς να γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη. Εκτίμησε ότι
18
|
TA NEA TΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
Ο κ. Θεόδωρος Χαραγκιώνης, πρόεδρος
του ομώνυμου επιχειρηματικού ομίλου
και του Συνδέσμου Επενδύσεων και
Ανάπτυξης Ακινήτων.
δεν θα υπάρξει ανάκαμψη εφέτος, καθώς και ότι οι κοινωνικές αντοχές έχουν εξαντληθεί. Σημείωσε τέλος ότι
το παραγωγικό μοντέλο της χώρας δεν έχει μεταβληθεί
καθώς το 75 % της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας
προέρχεται από τη μεταποίηση, τον τουρισμό, το εμπόριο και τα ακίνητα.
Ο κ. Τάσος Βάππας, Δικηγόρος, μέλος Δ.Σ. ΠΟΜΙΔΑ παρουσίασε τη συγκριτική μελέτη για φόρους ακινήτων στην Ευρώπη, από την οποία προέκυψε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε όλες τις κατηγορίες των φόρων μέσα
στις τρεις χώρες με τις βαρύτερες φορολογίες επί της
ακίνητης περιουσίας και των ιδιοκτητών ακινήτων.
Ο κ. Ευστάθιος Μπακάλης, Δικηγόρος, Φορολογικός σύμβουλος ΔΣΑ & ΠΟΜΙΔΑ μίλησε για την αντισυνταγματικότητα της υπερφορολόγησης ακινήτων και
εξληγησε αναλυτικά γιατί η άσκηση δικαστικών προσφυγών κατά της ακίνητης περιουσίας, υπό το παρόν
νομοθετικό καθεστώς είναι ατελέσφορη για τις μεγάλες
μάζες των φορολογουμένων, και εξήγησε τις λίαν περιορισμένες προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να
είναι αποτελεσματική.
Ο κ. Νίκος Κεχαγιάογλου, ασφαλιστικός σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ παρουσίασε το ομαδικό πρόγραμμα ΠΟΜΙΔΑ-ΙNTERAMERICAN που αποτελεί την καλύτερη
λύση στην ασφάλιση κτιρίων, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη μείωση των ασφαλίστρων.
Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Αργύρης
Ντινόπουλος, συγκέντρωσε τις διαμαρτυρίες από ορισμένους συνέδρους παρά το γεγονός ότι ήταν από τους
λίγους βουλευτές που υπερασπίστηκαν στο Κοινοβούλιο τα συμφέροντα της αστικής ακίνητης ιδιοκτησίας.
Στην ομιλία του τόνισε ότι μόνο με τέτοια σκληρά μέτρα θα μπορούσε οποιαδήποτε κυβέρνηση να κρατήσει
τη χώρα στη ζώνη του ευρώ. «Ξέρουμε, είπε, ότι τα μέτρα είναι επαχθή αλλά θα δώσουμε τον αγώνα να μην
είναι μόνιμα».
Η κα Θεανώ Φωτίου βουλευτής Επικρατείας του
ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι το σχέδιο του κόμματος για τη φορολογία έχει τεθεί σε δημόσια παρουσίαση στην οποία
έχει συμμετάσχει και η ΠΟΜΙΔΑ και κατά την άποψή της
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΜΙΔΑ-INTERAMERICAN
ΠΟΜΙΔΑ και INTERAMERICAN συνδράμουν
το Κέντρο Υποδοχής Αστέγων του Δήμου Αθηναίων
Η συνεργασία
της ΠΟΜΙΔΑ με την
I N T ER A M ER I C A N
για την ομαδική
ασφάλιση των ακινήτων των μελών
της
Ομοσπονδίας, πήρε από πέρυσι μία ιδιαίτερα κοινωνική διάσταση με
την από κοινού οικονομική στήριξη
του Κέντρου Υποδοχής Αστέγων του
Δήμου Αθηναίων.
Η ΠΟΜΙΔΑ και η INTERAMERICAN συνέδραμαν,
κατά τη διάρκεια του 31ου Πανελληνίου Συνεδρίου
των ιδιοκτητών στις ακινήτων, οικονομικά το ΚΥΑΔΑ για το πρόγραμμα σίτισης των αστέγων της πρωτεύουσας για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Τις επιταγές
επέδωσαν οι κ. Στράτος Παραδιάς, πρόεδρος της
ΠΟΜΙΔΑ και Γιώργος Πλωμαρίτης, διευθυντής ομαδικών & corporate business της INTERAMERICAN, στον
κ. Νίκο Κόκκινο, πρόεδρο του ΚΥΑΔΑ, ο οποίος εξήρε
την διπλή αυτή πρωτοβουλία. Σημειολογικά, η ενέρθα είναι θετικό για τους μικρούς και μεσαίους ιδιοκτήτες.
Ο εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ βουλευτής Ευβοίας κ.
τόνισε ότι το κόμμα υιοθετεί την πλειοψηφία των προτάσεων της ΠΟΜΙΔΑ, και ιδιαίτερα για τη μειωμένη φορολόγηση των ξενοίκιαστων ακινήτων, ότι και καταψήφισε
το νομοσχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων. «Είμαστε,
είπε, υπέρ της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας,
αλλά όχι να πληγεί η μικρή και μεσαία περιουσία».
Ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. Ηλίας Τσιμπουκάκης
αναφέρθηκε στο φορολογικό πρόγραμμα του κόμματός του, λεγόντας χαρακτηριστικά ότι αποδείχτηκε ότι
τα σπίτια των πολιτών «δεν θα τα πάρουν οι κομμουνιστές, όπως σας φοβέριζαν, αλλά το μεγάλο κεφάλαιο».
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου επανέλαβε την πρότασή του να μην υπάρχει
φόρος στην περιουσία, (όπως δεν υπάρχει φόρος στις
καταθέσεις αλλά στους τόκους) και να αντικατασταθεί
από δημοτικό τέλος στα ακίνητα αντί για επιδότηση του
κρατικού προϋπολογισμού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ο ευρωβουλευτής και πρόεδρος της «Δράσης» κ.
Θεόδωρος Σκυλακάκης σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του ανέφερε ότι ούτε ο ίδιος δεν μπορούσε να
γεια γεφυρώνει κοινωνικά τη σχέση των
ιδιοκτητών και των
αστέγων, ενώ οικονομικά αντιστοιχεί
στον αριθμό των μελών της Ομοσπονδίας που καλύπτονται από το ομαδικό
ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της
INTERAMERICAN, οι
δύσκολες συνθήκες
που έχουν δημιουργηθεί για τους ιδιοκτήτες ακινήτων
και για τον φορέα τους, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜIΔΑ), δεν μειώνουν το
που πλήττονται από τη φτώχεια και ιδιαίτερα για τους
άστεγους.
Η INTERAMERICAN παρέχει μέσω ομαδικού συμβολαίου ασφαλιστική κάλυψη ακινήτων με προνομιακούς όρους στα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ, ενώ το πρόγραμμα
έχει επεκταθεί και στους ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων διαμερισμάτων για τουριστική χρήση.
φανταστεί την ακραία φορολογία που επιβάλλεται επί
ψεύτικων αντικειμενικών αξιών και σε ανθρώπους χωρίς εισοδήματα.
Σε μήνυμά του ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κ. Μητσοτάκης ευχήθηκε «κουράγιο, υπομονή και λιγότερους φόρους».
Η αναπληρώτρια δήμαρχος Αθηναίων κα Νανά
Σπυροπούλου ανέφερε ότι ο Δήμος από τη στιγμή
που έγινε πλεονασματικός προχώρησε σε μείωση, έστω
συμβολική, των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού κατά 2 % .
Άλλα ενημερωτικά θέματα που αναπτύχθηκαν στο
Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ ήταν και τα εξής:
• Νομική στήριξη όσων ιδιοκτητών ακινήτων έχουν
προϋποθέσεις προσβολής για αντισυνταγματικότητα
του ΕΝΦΙΑ στη Διοικητική Δικαιοσύνη.
• Ηλεκτρονική κατάθεση στοιχείων μισθωτικών συμβάσεων: Δεν καταργούνται τα συμφωνητικά μισθώσεως!
• Ενεργειακά πιστοποιητικά, αμοιβές για επιθεωρήσεις, ελεγκτές δόμησης κλπ. Δήλωση των αυθαιρέτων
με το νόμο 4178/2013.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
|
19
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
Χαμηλή βαθμολογία στο 60%
των κτιρίων
Τρία χρόνια μετά τη θέσπιση της υποχρέωσης για τους
ιδιοκτήτες ακινήτων, να εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης σε περιπτώσεις πώλησης ή μίσθωσης, τα
συμπεράσματα που προκύπτουν από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία είναι εκείνα που προέκυπταν και από την
κοινή λογική, χωρίς να χρειάζεται η δαπανηρή και γραφειοκρατική διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών: ότι
δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία των κτιρίων της χώρας, που είναι παλιά, είναι ενεργοβόρα και υπάρχουν μεγάλα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας τα οποία όμως
προϋποθέτουν σημαντικές επενδύσεις.
Το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε πρόσφατα απολογιστικά στοιχεία από τη βάση δεδομένων του Αρχείου Επιθεώρησης
Κτιρίων, σύμφωνα με τα οποία, από το μισό εκατομμύριο
περίπου πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί την τελευταία
τριετία, περισσότερα από τα μισά (σχεδόν 300.000) κατατάσσουν τα κτίρια στις τρεις χαμηλότερες βαθμίδες ενεργειακής απόδοσης (Ε, Ζ και Η), από τις 9 συνολικά που
ισχύουν. Μάλιστα η σχετική πλειοψηφία (138.000) κατατάσσεται στη χειρότερη βαθμίδα (Η).
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι από τις 300.000 κτίρια με χαμηλή ενεργειακή διαβάθμιση, τα 262.000 κατασκευάστηκαν πριν από το 1980, δηλαδή πριν από την
εφαρμογή του κανονισμού θερμομόνωσης. Για το συμπέρασμα αυτό, που είναι αυτονόητο για τον κόσμο της αγοράς ακινήτων, επιβλήθηκε στους ιδιοκτήτες το «χαράτσι»
της έκδοσης ΠΕΑ το οποίο μάλιστα έως πρόσφατα καθοριζόταν διοικητικά από το κράτος που επέβαλε ελάχιστες
αμοιβές για τους μηχανικούς! Θυμίζουμε ότι η ΠΟΜΙΔΑ,
προκειμένου να απαλλαγούν οι ιδιοκτήτες από το κόστος
και την ταλαιπωρία της έκδοσης ΠΕΑ είχε προτείνει την
αυτόματη κατάταξη στη χειρότερη ενεργειακή κατηγορία όλων των κτιρίων που κατασκευάστηκαν πριν από το
1980, με προαιρετικό δικαίωμα των ιδιοκτητών τους να
ζητήσουν ενεργειακή επιθεώρηση όταν εκείνοι θεωρούν
ότι πρέπει να καταταγεί το κτίριό τους σε υψηλότερη κατηγορία λόγω επεμβάσεων που έχουν γίνει σε αυτό, πρόταση όμως που δεν έγινε δεκτή. Αντίθετα, ύστερα από
αγώνα της Ομοσπονδίας μας καταφέραμε να απελευθερωθούν οι αμοιβές των μηχανικών για την έκδοση των
ενεργειακών πιστοποιητικών, με αποτέλεσμα τη σημαντική πτώση του κόστους τους.
Από τα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ προκύπτουν ακόμη τα
εξής:
• Από την έναρξη εφαρμογής του θεσμού, έχουν εκ-
20
|
TA NEA TΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
δοθεί συνολικά περισσότερα από 509.000 Πιστοποιητικά
Ενεργειακής Απόδοσης τα οποία αποτελούν ένα πρώτο
δείγμα για την ενεργειακή απόδοση του κτιριακού αποθέματος της χώρας. Ειδικότερα, το έτος 2011 έχουν εκδοθεί 60640 ΠΕΑ, το έτος 2012 219.804 ΠΕΑ, το έτος 2013
226.077 ΠΕΑ και μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2014 2.501 ΠΕΑ.
• Τα εκδοθέντα ΠΕΑ αφορούν κυρίως (σε ποσοστό
79%) κτίρια που κατασκευάστηκαν την περίοδο 19502009.
• Το μεγαλύτερο ποσοστό (65,5%) των εκδοθέντων
ΠΕΑ αφορά σε κτίρια (κυρίως διαμερίσματα) που επρόκειτο να μισθωθούν. Παράλληλα, παρατηρείται ότι, ο
αριθμός των ΠΕΑ με λόγο έκδοσης «Πρώτη Ενεργειακή
Επιθεώρηση» για το πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ’ οίκον» έχει αυξηθεί το 2013 συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη.
• Τα περισσότερα ΠΕΑ έχουν εκδοθεί στη Νομαρχία
Αθηνών (30,77%), στο Νομό Θεσσαλονίκης (12%), στη Νομαρχία Πειραιώς (4,7%) και στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής (4,3%).
• Οι χρήσεις μονοκατοικία, πολυκατοικία (κυρίως διαμερίσματα), γραφεία και καταστήματα, καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό (85%) των χρήσεων ακινήτων για τα
οποία έχει εκδοθεί ΠΕΑ, ενώ κτίρια του τριτογενούς τομέα
υπολείπονται των προηγούμενων.
• Από τα στοιχεία για τη Μέση Κατανάλωση των κτιρίων ανάλογα με την χρήση και την κλιματική ζώνη και
Ποσοστό Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτιρίων ανά Κλιματική Ζώνη αναδεικνύεται το ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας από τα κτίρια. Αυτό που
δεν προκύπτει, και είναι και το ζητούμενο, είναι το πού θα
βρουν οι ιδιοκτήτες των παλαιών ακινήτων, τα τεράστια
ποσά που απαιτούνται για την αναβάθμιση των κτιρίων
τους, τη στιγμή που πνίγονται στους φόρους και τα χαράτσια!
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Παρ’ ολίγον φόρος και στους
κοινόχρηστους χώρους!
…Απετράπη μετά από την άμεση
αντίδραση της ΠΟΜΙΔΑ
Μετά από παρέμβαση της ΠΟΜΙΔΑ προς τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά, και την άμεση ανταπόκρισή του, αποτράπηκε η επιβολή υποχρέωσης δήλωσης και φορολόγησης των φορολογουμένων να
δηλώσουν στο Ε9 και να φορολογηθούν και για τους κοινόχρηστους χώρους (πάρκινγκ, αποθήκες κλπ.), κατά το
ποσοστό συνιδιοκτησίας τους στο κτίριο!
Η πρωτοφανής και παράλογη αυτή ρύθμιση προβλέφθηκε αιφνιδιαστικά με την 1052/17.2.2014 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών η οποία αφορούσε, συγκεκριμένα:
αφενός τα κλιμακοστάσια και τα πλατύσκαλα όλων των
οικοδομών που δεν έχουν σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, και αφετέρου τις κοινόχρηστες αποθήκες και τους
στεγασμένους κοινόχρηστους χώρους στάθμευσης των
πολυκατοικιών κλπ., και τα κοινόχρηστα διαμερίσματα
των θυρωρών, στις οικοδομές που έχουν υπαχθεί στη
νομοθεσία της οριζοντίου ιδιοκτησίας.
Στην έγγραφη διαμαρτυρία της προς τον Πρωθυπουργό, η ΠΟΜΙΔΑ επεσήμανε ότι:
• Οι χώροι αυτοί δεν είναι αυτοτελή περιουσιακά
στοιχεία, ούτε παραρτήματα συγκεκριμένων ιδιοκτησιών. Είναι ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ χώροι, δεν έχουν χιλιοστά στο
οικόπεδα, δεν μπορούν να πουληθούν και συνεπώς δεν
έχουν καμιά απολύτως εμπορική αξία!
• Οι κοινόχρηστοι αυτοί χώροι πληρώνουν δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, πλην όμως ο φορολογικός νομοθέτης τους σεβάστηκε πάντοτε, και τους
εξαιρούσε από τη φορολογία κεφαλαίου τόσο στο ΤΑΠ,
όσο και στο ΕΕΤΗΔΕ (2011-12), στο ΕΕΤΑ (2013), ακόμη και
στον ΕΝΦΙΑ (2014)! Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι απόλυτα παράνομη όσο και παράλογη,
και μοναδική παγκοσμίως!!!
Ύστερα από την παρέμβαση αυτή της Ομοσπονδίας
μας, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η υποχρέωση δήλωσης θα ισχύσει στους χώρους όπου υπάρχει αποκλειστική χρήση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την
ανακοίνωση, υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε9 έχουν:
«Όσοι διαθέτουν ακίνητο σε πολυκατοικία, η οποία
διαθέτει κοινόχρηστη πισίνα ή κλειστούς (υπόγειους κυρίως) κοινόχρηστους χώρους αποθηκών ή θέσεων στάθμευσης, για να τους αναγράψει στη δήλωση στοιχείων
ακινήτων. Η δήλωση αυτή καλύπτει τις περιπτώσεις που
αυτά είναι παρακολουθήματα και συνεπώς υπάρχει αποκλειστική χρήση κοινόχρηστου χώρου. Δεν πρέπει, συνεπώς, να δηλωθούν περιπτώσεις που δεν αποτελούν
παρακολουθήματα της ιδιοκτησίας».
Γενικότερα, δήλωση Ε9 θα πρέπει να υποβάλουν/
τροποποιήσουν:
• Όσοι είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του έτους 2013, οι οποίες υπάρχουν και
την 1η Ιανουαρίου 2014. Σε αυτήν την κατηγορία υπάγονται όσοι το περασμένο έτος πώλησαν ή αγόρασαν ακίνητα, μεταβίβασαν ή απέκτησαν ακίνητα με δωρεές ή
γονικές παροχές, κληρονόμησαν ακίνητα, μεταβίβασαν
ή απέκτησαν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία ακινήτων, είχαν οποιεσδήποτε μεταβολές στα ποσοστά συνιδιοκτησίας ή στις επιφάνειες των ακινήτων τους.
-Όσοι έχουν ακίνητα που έχουν τακτοποιηθεί ή νομιμοποιηθεί ή ημιυπαιθρίους χώρους, μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχουν αναγραφεί σε προηγούμενες δηλώσεις Ε9. Οι χώροι και τα κτίσματα που «τακτοποιήθηκαν»
ή νομιμοποιήθηκαν πρέπει να δηλωθούν πλέον στη νέα
τους («τακτοποιημένη» ή «νομιμοποιημένη») κατάσταση
ώστε η εικόνα του Ε9 συμφωνεί με τις δηλώσεις των μηχανικών για την τακτοποίηση.
Η ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσεων
στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) για το έτος 2014 άνοιξε στις 17 Φεβρουαρίου και η προθεσμία υποβολής λήγει στις 30 Μαίου.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
|
21
ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ
Τράπεζα Ελλάδος:
Η υπερφορολόγηση
«σκοτώνει» την κτηματαγορά…
Τη στρέβλωση που προκαλεί στην
αγορά ακινήτων η υπερφορολόγηση
της ακίνητης περιουσίας και η
διατήρηση αντικειμενικών αξιών
σε επίπεδα υψηλότερα από τις
πραγματικές επισημαίνει στην ετήσια
έκθεσή του για την οικονομία ο
Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
κ. Γεώργιος Προβόπουλος. Τονίζει
δε ότι η υπερφορολόγηση οδηγεί σε
«περαιτέρω, μη ορθολογική πλέον,
συμπίεση των αξιών».
Για τις τιμές των διαμερισμάτων τα στοιχεία δείχνουν
ότι από το 2008 έχουν χάσει το ένα τρίτο της αξίας τους,
με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ενώ η ΤτΕ επισημαίνει ότι τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα κτηματομεσιτικά
γραφεία δείχνουν ακόμη μεγαλύτερη μείωση. Ένα ακόμη αποτέλεσμα της κρίσης είναι ότι ελάχιστα σπίτια αγοράζονται πλέον με στεγαστικά δάνεια.
«Δραματική συρρίκνωση» καταγράφει η έκθεση
και στον κλάδο των επαγγελματικών ακινήτων, με σημαντικές πιέσεις για επαναδιαπραγμάτευση και μείωση
των ενοικίων, στροφή των επιχειρήσεων προς φθηνότερη επαγγελματική στέγη, αύξηση των κενών εμπορικών
καταστημάτων και γραφείων, δραματική μείωση των
συναλλαγών και πτωτική τάση των τιμών.
Η ΤτΕ προβλέπει τέλος ότι οι πτωτικές τάσεις στις τιμές των κατοικιών είναι πιθανόν να συνεχιστούν και τα
επόμενα τρίμηνα, αλλά με σχετικά πιο συγκρατημένους
ρυθμούς.
Τα βασικά σημεία της έκθεσης αναφορικά με την
αγορά ακινήτων περιλαμβάνουν τα εξής:
• Το διάστημα 2010-2013 oι εντεινόμενες πιέσεις στις
εμπορικές αξίες, τις τιμές και τα μισθώματα τόσο των οι-
22
|
TA NEA TΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
κιστικών όσο και των επαγγελματικών ακινήτων ήταν το
βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς ακινήτων, καθώς η
σημαντική υποχώρηση της ζήτησης δημιούργησε υπερβάλλουσα προσφορά. Η πτώση της ζήτησης μπορεί να
αποδοθεί κυρίως στη δραματική αύξηση της ανεργίας και τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, στην αύξηση της φορολογίας των ακινήτων
και την -έως πρόσφατα τουλάχιστον- σημαντική αστάθεια του φορολογικού πλαισίου, καθώς και στην έλλειψη ρευστότητας με δεδομένους τους αυστηρότερους
όρους τραπεζικής χρηματοδότησης. Επιπλέον, οι προσδοκίες για περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών είχαν και
έχουν δυσμενή αντίκτυπο στην ελληνική κτηματαγορά.
• Στην αγορά των κατοικιών, η μείωση των τιμών συνεχίστηκε με υψηλούς ρυθμούς από το 2011 και μετά.
Στοιχεία που συλλέγονται από τα πιστωτικά ιδρύματα δείχνουν ότι οι τιμές των διαμερισμάτων υποχώρησαν σωρευτικά από το 2008 (μέσο επίπεδο) έως το τελευταίο τρίμηνο του 2013 κατά 33,4%. Τα στοιχεία που
συγκεντρώνονται από τα κτηματομεσιτικά γραφεία δείχνουν ακόμη μεγαλύτερη μείωση.
Η υποχώρηση των τιμών ήταν εντονότερη στα δύο
μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα: -35,8% και Θεσσαλονίκη:
-37,1%) έναντι των άλλων μεγάλων πόλεων (-30,9%) και
των λοιπών περιοχών (-29,4%), καθώς και για τα μεγαλύτερου εμβαδού ακίνητα στις σχετικά ακριβότερες περιοχές της χώρας.
• Κατά την περίοδο της κρίσης καταγράφεται στροφή του αγοραστικού ενδιαφέροντος των νοικοκυριών
προς παλαιότερα ακίνητα, μικρότερου εμβαδού και χαμηλότερης αξίας, σε μεσαίου κόστους περιοχές. Σημειώνεται επίσης αύξηση του ποσοστού των συναλλαγών
με μετρητά και του μεριδίου των μετρητών στη συνολική χρηματοδότηση της απόκτησης ακινήτων. Τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας έρευνας κτηματομεσιτικών
γραφείων και συμβούλων ακίνητης περιουσίας από την
Τράπεζα της Ελλάδος δείχνουν ότι το 2013 μόλις το 17%
των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή
τραπεζικού δανεισμού (έναντι 82% στις αρχές του 2009),
ενώ το μέσο ποσοστό δανειοδότησης ανήλθε σε περίπου 35% επί της συνολικής αξίας του ακινήτου (έναντι
70% στις αρχές του 2009).
• Η μέση περίοδος αναμονής για τη διάθεση των
προσφερόμενων προς πώληση ακινήτων υπερδιπλασιάστηκε στην περίοδο της κρίσης (από περίπου 5 μήνες
στις αρχές του 2009 σε περίπου ένα έτος το 2013), ενώ
αυξήθηκε σημαντικά το μέσο ποσοστό της έκπτωσης
επί της αρχικής τιμής (από 12,6% σε 20,7% αντίστοιχα).
-Ο κλάδος των επαγγελματικών ακινήτων εμφανίζει επίσης δραματική συρρίκνωση τα τελευταία έτη, με
σημαντικές πιέσεις για επαναδιαπραγμάτευση και μείωση των ενοικίων, ιδίως σε συνοικιακά εμπορικά ακίνητα,
σε αποθηκευτικούς χώρους και σε λιγότερο πλεονεκτικά κτίρια γραφείων. Τόσο οι μισθωτικές όσο και οι αγοραίες αξίες συρρικνώθηκαν περαιτέρω το 2013, με μέσο
ετήσιο ρυθμό -16,3% και -16,9% αντίστοιχα (στοιχεία από
την έρευνα κτηματομεσιτικών γραφείων).
• Αμυδρά σημάδια σταθεροποίησης καταγράφονται
στην αγορά των καταστημάτων, η οποία έχει υποστεί
και τις μεγαλύτερες πιέσεις από την αρχή της τρέχουσας
κρίσης. Θετικές προσδοκίες καταγράφονται για τον τομέα των τουριστικών ακινήτων και της παραθεριστικής
κατοικίας, ενώ ορισμένες ενδείξεις κινητοποίησης ξένων
επενδυτικών κεφαλαίων προκύπτουν από τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο ελληνικών Ανωνύμων
Εταιριών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ).
• Σε όλη την περίοδο της τρέχουσας κρίσης, παράλληλα με την έντονη συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας καταγράφεται μειούμενη ζήτηση
επαγγελματικών ακινήτων και στροφή των επιχειρήσεων προς φθηνότερη επαγγελματική στέγη. Έτσι, η αγορά χαρακτηρίζεται από υπερβάλλουσα προσφορά, με
αύξηση των κενών εμπορικών καταστημάτων και γραφείων, δραματική μείωση των συναλλαγών και πτωτική τάση των τιμών. Οι περιορισμοί από την πλευρά της
χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα
στο οικονομικό περιβάλλον, συντηρούν τη σχετική επιφυλακτικότητα των επενδυτών.
• Η ενίσχυση της ζήτησης και του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την ελληνική αγορά ακινήτων προϋποθέτει ωστόσο και μια σειρά παρεμβάσεων για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και της πολυπλοκότητας
του υφιστάμενου πολεοδομικού θεσμικού πλαισίου. Η
γραφειοκρατία που χαρακτηρίζει την ελληνική κτηματαγορά, ο μεγάλος αριθμός υποχρεωτικών από το νόμο
διαδικασιών και επιβαρύνσεων (παράσταση δικηγόρων
παρά την πρόσφατη μερική άρση της υποχρεωτικότητας, αμοιβές συμβολαιογράφων, πιστοποιητικό μηχανικού, ενεργειακό πιστοποιητικό και, πρόσφατα, πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων κ.λπ.),
σε συνδυασμό με την ασάφεια των πολεοδομικών κανονισμών και τις πολλαπλές παραβάσεις του, την έλλειψη ενός σταθερού και σαφούς πλαισίου χωροταξικού
σχεδιασμού και χρήσεων γης, καθώς και την ανυπαρξία
πλήρους και ακριβούς κτηματολογίου, αποτελούν ορι-
σμένους ακόμη παράγοντες που αποθαρρύνουν τη ζήτηση και συχνά αποτρέπουν την ολοκλήρωση επενδυτικών συμφωνιών με ενδιαφερόμενους επενδυτές από
το εξωτερικό.
• Η προοπτική ανάκαμψης της ελληνικής κτηματαγοράς εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την περαιτέρω
βελτίωση των προσδοκιών των επιχειρήσεων και των
νοικοκυριών, τη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα, καθώς και από τον περιορισμό της αβεβαιότητας και την ενίσχυση των προοπτικών ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.
• Η φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας στη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης έχει επιτείνει
την ύφεση στην αγορά ακινήτων και έχει αποθαρρύνει
σημαντικά τη ζήτηση. Μάλιστα, η στρέβλωση, η οποία
προκαλείται από την ύπαρξη αντικειμενικών αξιών που
σε πολλές περιπτώσεις (π.χ. ακίνητα μεγάλου μεγέθους
σε «ακριβές» περιοχές, υποβαθμισμένες περιοχές του
κέντρου της Αθήνας κ.ά.) υπερβαίνουν σημαντικά τις
εμπορικές αξίες των ακινήτων, οδηγεί σε τεχνητή υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και σε περαιτέρω,
μη ορθολογική πλέον, συμπίεση των αξιών.
• Οι πτωτικές τάσεις στις τιμές των κατοικιών είναι πιθανόν να συνεχιστούν και τα επόμενα τρίμηνα, αλλά με
σχετικά πιο συγκρατημένους ρυθμούς, καθώς οι υψηλοί ρυθμοί μείωσης των τιμών που είχαν καταγραφεί το
2012 και το πρώτο εξάμηνο του 2013 έδειξαν να αμβλύνονται τα δύο επόμενα τρίμηνα.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
|
23
Σχέδιο νόμου
Ρυθμίσεις-πρόκληση
υπέρ των «φεσατζήδων»!
- Ανατρέπονται οι προβλέψεις του ν. 4055/2012 για
επιτάχυνση της αντιμετώπισης των κακοπληρωτών.
- ΠΟΜΙΔΑ: Οι προτάσεις αυτές μας γυρίζουν είκοσι
χρόνια πίσω!!!
Σε ανατροπή των ρυθμίσεων που
ψηφίστηκαν μόλις πριν δύο χρόνια,
ύστερα από πολυετείς προσπάθειες
της ΠΟΜΙΔΑ, για την προστασία των
ιδιοκτητών από τους «επαγγελματίες
φεσατζήδες» ενοικιαστές οδηγούν οι
προτάσεις της Νομοπαρασκευαστικής
Επιτροπής για την τροποποίηση του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που
τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση
από το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Με την εφαρμογή των νέων διατάξεων, εφόσον υιοθετηθούν και ψηφιστούν από τη Βουλή, αυξάνεται τόσο
το κόστος όσο και ο χρόνος αποβολής των επαγγελματιών κακοπληρωτών. Οι μόνοι που ωφελούνται είναι η
μερίδα εκείνη των μισθωτών που, όπως επισημαίνει η
ΠΟΜΙΔΑ, προερχόμενοι σχεδόν πάντοτε από προηγούμενη έξωση, εγκαθίστανται στα μισθωμένα ακίνητα
(κατοικίες, γραφεία, καταστήματα κλπ) με την εξ αρχής
πρόθεση να μην πληρώσουν κανένα απολύτως ενοίκιο,
λογαριασμό, κοινόχρηστα κλπ.
Όλα συμβαίνουν ενώ οι ιδιοκτήτες έδειξαν στην
πράξη την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες των μισθωτών αλλά και της οικονομίας γενικότερα, προχωρώντας
σε μειώσεις ενοικίων και επιδεικνύοντας ανοχή σε καθυστερήσεις πληρωμών, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι στοχοποιήθηκαν κατά πρωτοφανή τρόπο και καλούνται τα
τελευταία χρόνια να καταβάλουν πρωτοφανείς φορολογικές επιβαρύνσεις τόσο στο εισόδημα όσο και στο κεφάλαιο της ακίνητης ιδιοκτησίας.
24
|
TA NEA TΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
«Η συστηματική δράση των «φεσατζήδων» σπέρνει την καταστροφή στα θύματά τους, ενώ ταυτόχρονα
δυσφημεί τους υπόλοιπους ενοικιαστές, που αγωνίζονται να "τα βγάλουν πέρα" μέσα στις σημερινές δυσκολίες, και για τους οποίους υπάρχει πάντοτε, και ιδιαίτερα
σήμερα, πανθομολογούμενη κατανόηση και υπομονή,
από όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων», τονίζει σχετικά η
ΠΟΜΙΔΑ.
Υπενθυμίζεται ότι με το νόμο 4055/2012 για τη «Δίκαιη δίκη και την
εύλογη διάρκειά της», θεσπίστηκαν σημαντικές προτάσεις της Ομοσπονδίας μας για την αντιμετώπιση του
φαινομένου της άρνησης πληρωμής μισθωμάτων, κοινοχρήστων και λογαριασμών κοινής ωφέλειας από μερίδα συστηματικών κακοπληρωτών, που βελτιώνουν
ουσιωδώς τη διαδικασία έκδοσης διαταγής απόδοσης
μισθίου ακινήτου, (συνολική διάρκεια διαδικασίας περί
τις 50 ημέρες από την έναρξή της), χωρίς οι ενοικιαστές
να χάνουν το δικαίωμα προβολής των βάσιμων επιχειρημάτων τους. Οι ισχύουσες αυτές ρυθμίσεις προβλέπουν τα εξής:
1. Η προθεσμία που τίθεται με την εξώδικη πρόσκληση προς τον ενοικιαστή να καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα μειώθηκε από 30 σε 15 ημέρες.
2. Σε περίπτωση επανάληψης της δυστροπίας καταργήθηκε η υποχρέωση για κοινοποίηση και δεύτερης,
τρίτης κλπ. εξώδικης πρόσκλησης, και προχωρούμε κατ΄
ευθείαν στην έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου.
3. Διαταγή απόδοσης θα εκδίδεται και αν ακόμη έχει
λήξει η μίσθωση, αρκεί να αποδεικνύεται με έγγραφο
η έναρξή της. Προηγουμένως, αν η μίσθωση είχε λήξει,
δεν επιτρεπόταν η έκδοση διαταγής απόδοσης.
4. Με την ίδια αίτηση και την ίδια απόφαση, ο δύστροπος μισθωτής υποχρεώνεται, όχι μόνον να αποδώσει το μίσθιο ακίνητο, αλλά και να καταβάλει και τα οφειλόμενα ενοίκια, λογαριασμούς και κοινόχρηστα, με απλή
επίκληση των ανεξόφλητων
λογαριασμών.
5. Η εκδιδόμενη διαταγή
απόδοσης μισθίου είναι τίτλος
εκ του νόμου άμεσα εκτελεστός, 20 ημέρες μετά την επίδοση της στο μισθωτή, χωρίς
να χρειάζεται και η προηγούμενη επίδοση αντιγράφου της
στον ενοικιαστή.
6. Η έκθεση αποβολής
που συντάσσει ο δικαστικός
επιμελητής δεν χρειάζεται να
κοινοποιηθεί προς τον αποβληθέντα και συνήθως «άφαντο» μισθωτή, αν αυτός δεν
έχει γνωστοποιήσει εγγράφως
την επόμενη διεύθυνσή του
στον εκμισθωτή.
7. Η υποχρέωση του εκμισθωτή που διορίστηκε αναγκαστικά από το δικαστικό
επιμελητή ως μεσεγγυούχος
των -συνήθως άχρηστων- κινητών πραγμάτων που εγκατέλειψε ο αποβληθείς μισθωτής στο μίσθιο, παραγράφεται
αυτόματα με την πάροδο 6
μηνών από την ημέρα αποβολής του, και συνεπώς δεν
χρειάζεται να ακολουθηθεί η διαδικασία «πλειστηριασμού τους»! Ως τώρα η υποχρέωση και ευθύνη φύλαξης, παραγραφόταν τουλάχιστον μετά από μια 5ετία,
ενώ η προβλεπόμενη δυνατότητα διαδικασίας «πλειστηριασμού» των πραγμάτων αυτών είναι ένα πραγματικό «θέατρο του παραλόγου», αφού απαιτεί προσφυγή
στο δικαστήριο και την καταβολή αμοιβών σε δικηγόρο, δικαστικό επιμελητή, συμβολαιογράφο και «κήρυκα», και πολύ περισσότερο χρόνο από το εξάμηνο που
ισχύει τώρα πλέον!
Στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση κινούνται οι σημερινές προτάσεις της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, με τις οποίες ανατρέπεται κάθε έννοια απλοποίησης και επιτάχυνσης. Προβλέπεται, συγκεκριμένα:
• Δίμηνη προθεσμία "πληρωμής" από την κοινοποίηση εξωδίκου (αντί 15θήμερης)!
• Κοινοποίηση εξωδίκου και σε κάθε επόμενη δυστροπία!
• Κατάργηση της άμεσης εκτελεστότητας της διαταγής απόδοσης!
• Δυνατότητα εκτέλεσής της μετά 30 ημέρες (αντί
20)!
• Μεταφορά (επαναφορά) της αρμοδιότητας για τις
μισθώσεις με μηνιαίο μίσθωμα άνω των 400 ευρώ στα
Μονομελή Πρωτοδικεία!
Τα δραματικά πρακτικά αποτελέσματα των προτεινομένων αλλαγών θα είναι τα εξής:
Α. Αύξηση του χρόνου απαλλαγής από τέτοιους
"ενοικιαστές" από 2, σε έως και 5 - 6 μήνες, στη διαδικασία διαταγής απόδοσης, και σε ένα (1) περίπου έτος
στην κανονική διαδικασία ακροατηρίου!
Β. Διπλασιασμός των εξόδων των ..."φεσίβλητων" ιδιοκτητών, λόγω διπλών κοινοποιήσεων από δικαστικό
επιμελητή (σημ. επί οικογενειακής στέγης απαιτείται και
επίδοση στην/στον άλλο σύζυγο!) και μεταβίβασης της
αρμοδιότητας σε δικαστήριο με πολύ μεγαλύτερο κόστος δίκης!
«Οι καταστροφικές αυτές αλλαγές με τις οποίες διευκολύνονται και ουσιαστικά επιβραβεύονται οι κάθε είδους κακοπληρωτές, θα γονατίσουν κυριολεκτικά τους
ιδιοκτήτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με εκ προμελέτης και κατ΄επάγγελμα κακοπληρωτές και μοιραία θα
ανοίξουν το δρόμο σε αυτοδικίες», επισημαίνει η ΠΟΜΙΔΑ. «Είναι απορίας άξιο πως από έμπειρους επιστήμονες διατυπώθηκαν τέτοιες απαράδεκτες προτάσεις, που
μας γυρίζουν 20 περίπου χρόνια πίσω (!), ενώ οι ρυθμίσεις που εισήχθησαν με τον νόμο 4055/2012 για τη "Δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκειά της" είχαν αποδειχθεί
απόλυτα επιτυχείς στην πράξη!
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
|
25
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Δύο ανεκτίμητες δωρεάν προσφορές της ΠΟΜΙΔΑ σε όλους
τους ιδιοκτήτες της Ελλάδας και του Απόδημου Ελληνισμού:
1. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 210-32.28.500
Τώρα, κάθε μέρα 2-4 μ.μ. ενημερώνουμε τηλεφωνικά και απαντούμε στις απορίες των
μελών μας που καλούν στο 32.28.500 και πληκτρολογούν τον κωδικό τους. Από τον ίδιο
αριθμό μεταδίδεται όλο το 24ωρο και το γνωστό δελτίο ειδήσεων μας με τα τελευταία
νέα για τα ακίνητα, τις μισθώσεις, τα φορολογικά, τις εκδηλώσεις της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. και κάθε
τι επίκαιρο.
2. Εγγραφή και ενημέρωση ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ:
Τώρα, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του κόσμου και αν είστε, μπορείτε μέσα από
τη σελίδα μας να εγγραφείτε μέλη ή να ανανεώσετε τη συνδρομή σας όπως επίσης να
διαβάζετε και να εκτυπώνετε αμέσως όλα τα νομοθετικά κείμενα, εγκυκλίους και συμβουλές για πάμπολλα θέματα που ενδιαφέρουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων, όπως εμπορικές
μισθώσεις, μισθώσεις κατοικιών, φορολογικά θέματα, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια της ΠΟΜΙΔΑ κλπ.
www.pomida.gr ή www.idioktisia.gr
Υπεύθυνος ιστοσελίδας είναι ο Δικηγόρος και Γραμματέας Ενημέρωσης
της ΠΟΜΙΔΑ κ. Αναστάσιος Γ. Βάππας. Φιλοξενία ιστοσελίδας: INCREDIBLE
NETWORKS (www.incredible.com), τηλ. 210-9212312.
ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Τώρα τα μέλη μας μπορούν εντελώς δωρεάν να έχουν στη διάθεσή τους μια έκθεση
εκτίμησης της μισθωτικής ή αγοραστικής αξίας του ακινήτου τους! Η υπηρεσία αυτή
παρέχεται από ολόκληρο το δίκτυο της κτηματομεσιτικής εταιρείας “ASPIS RΕAL
ESTATE”, μέλος του ομίλου «ΑΣΠΙΣ», και των μεσιτικών γραφείων που υποδεικνύονται από τη γραμματεία της Ο.Μ.Α.Σ.Ε. και της Ενωσης Μεσιτών
Αστικών Συμβάσεων Αθηνών-Αττικής, ανάλογα με τον τόπο και το είδος
του κάθε ακινήτου, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Το ενδιαφερόμενο μέλος προσέρχεται αυτοπροσώπως (ή ο κατάλληλα
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του) στο τοπικό γραφείο της ASPIS REAL ESTATE
ή σε υποδεικνυόμενο μεσιτικό γραφείο, του τόπου του ακινήτου ή αν το ακίνητο
βρίσκεται μακριά, του τόπου κατοικίας του. Αποκλείεται η ταυτόχρονη ζήτηση
εκτίμησης και από τους δύο φορείς.
2. Προσκομίζει την ταυτότητα μέλους του από την οποία θα αποδεικνύεται ότι
είναι ταμειακά ενήμερο μέλος οποιουδήποτε σωματείου της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.
3. Μπορεί να ζητήσει την εκτίμηση μιας και μόνον ιδιοκτησίας (πολυκατοικίας,
διαμερίσματος, καταστήματος, γραφείου, μονοκατοικίας, οικοπέδου κλπ).
4. Η έκθεση εκτίμησης αποσκοπεί στην απλή πληροφόρηση του ενδιαφερόμενου
μέλους της ΠΟΜΙΔΑ, το οποίο μπορεί να την χρησιμοποιεί για κάθε νόμιμη χρήση,
και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε δέσμευση ή ευθύνη στον συντάκτη της.
Δείτε τις λοιπές λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας www.idioktisia.gr
Για τη δωρεάν εκτίμηση της αξίας του ακινήτου τους, τα ενδιαφερόμενα μέλη των σωματείων της ΠΟΜΙΔΑ, μπορούν να απευθύνονται απ΄ευθείας στο γραφείο της οδού Σοφοκλέους 15 και Αιόλου, τηλ. 2103211459 ή προς τους παρακάτω φορείς:
Γραμματεία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος, Χαρ. Τρικούπη 24,
Αθήνα, τηλ: 210 3621930 Fax: 210 3644749
Κεντρικά Γραφεία «ASPIS Real Estate», Λ. Κηφισίας 269 & Μητρ. Ιακώβου,
Κηφισιά, τηλ: 210 6106560 Fax: 210 6100372
Περισσότερα:
Η επίσημη ιστοσελίδα της «ASPIS Real Estate»:
http://www.aspis-realestate.gr
Η επίσημη ιστοσελίδα της Ενωσης Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος
http://www.e-akinita.gr
Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα εκτίμησης ακινήτων:
http://www.pomida.gr/ipiresies/realestate-main.html
26
26
|
|
TA NEA TΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
TA NEA TΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
Η Κ2 είναι η εταιρία που δημιούργησε το 2004 το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης κτιρίων των μελών της ΠΟΜΙΔΑ. Σήμερα η Κ2 διευθύνει πανελλαδικά την ανάπτυξη του
προγράμματος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α σε συνεργασία με την INTERAMERICAN, που εξασφαλίζει
ασυναγώνιστο κόστος, πλήρεις καλύψεις και άμεση αποζημίωση. Το Πρόγραμμα ΠΟΜΙΔΑ
- ΙNTERAMERICAN, τώρα διατίθεται με νέους βελτιωμένους όρους και παροχές με κόστος
ιδιαίτερα προσιτό σε κάθε ιδιοκτήτη, οικογένεια ή επιχειρηματία.
Για κάθε ερώτημά σας σχετικά με την ασφάλιση των κτιρίων σας, επικοινωνείστε με τον διευθυντή της Κ2, Ασφαλιστικό Σύμβουλο της ΠΟΜΙΔΑ κ. Νίκο Κεχαγιάογλου, Τηλ. 210 3230
400, 210 9902 900, Fax 210 9969 008, [email protected], Κύπρου 10 , Αργυρούπολη.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ (P.L.A.N.)
Είστε μέλος σωματείου της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. που ενδιαφέρεται να αγοράσει ακίνητο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα; Μήπως έχετε προβλήματα με ακίνητο που ήδη
έχετε εκεί και το εκμισθώνετε; Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο η Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. μπορεί
πλέον να σας βοηθήσει, μέσα από το πρόγραμμα PLAN της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (U.I.P.I.)! Το πρόγραμμα P.L.A.N. (Property Legal Advice
Network), όπως είναι η αγγλική ονομασία του προγράμματος, δίνει την δυνατότητα στα
μέλη των οργανώσεων της U.I.P.I. απ’ όλη την Ευρώπη να τύχουν νομικής πληροφόρησης
και υποστήριξης σε θέματα ακινήτων, σε όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, οι οργανώσεις
των οποίων συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ακριβώς σαν να ήταν μέλη των οργανώσεων
αυτών! Για να χρησιμοποιήσετε το PLAN:
2.Αν δεν υπάρχει εκεί η απάντηση στο ερώτημά σας, τότε μέσα από την περιοχή Εξυπηρέτησης μελών της ιστοσελίδας μας www.pomida.gr, μπορεί να μας στείλετε το ερώτημά
σας μέσω της φόρμας μας (επιλογή «νομικό ερώτημα»).
3.Η Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. θα επικοινωνήσει με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή οργάνωση, και θα φέρει
τον ενδιαφερόμενο σε επαφή με το αρμόδιο και κατάλληλο πρόσωπο που θα απαντήσει
υπεύθυνα στο ερώτημα, με τους όρους που η εξυπηρέτηση αυτή παρέχεται και στα
μέλη της εκεί οργάνωσης. Περαιτέρω δικαστικές ενέργειες θα προσφερθούν προς το
ενδιαφερόμενο μέλος με τους ίδιους όρους που προσφέρονται και στα μέλη της τοπικής
οργάνωσης, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι όροι.
4. Οι πραγματικές συνθήκες παροχής της παραπάνω υπηρεσίας μπορεί να διαφέρουν από
χώρα σε χώρα. Όμως σε κάθε περίπτωση το ενδιαφερόμενο μέλος θα καθοδηγηθεί από
έναν ικανό νομικό συμπαραστάτη της εμπιστοσύνης της τοπικής οργάνωσης, ειδικό στα
ιδιοκτησιακά θέματα, και ικανό να συμβουλεύσει σωστά, όχι μόνον από νομική άποψη,
αλλά και από την άποψη του πραγματικού συμφέροντός του ενδιαφερόμενου μέλους
μας ως ιδιοκτήτη ακινήτου!
5. Περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα μας www.idioktisia.gr
P.L.A.N., Γραμματεία ΠΟΜΙΔΑ, τηλ. 210 3213211
Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα:
http://www.pomida.gr/ipiresies/plan.html
http://www.uipi.com/modules/wfchannel/index.php?pagenum=14
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 10%
ΣΤO ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ “notoshome”!
Το γνωστό πολυκατάστημα ειδών σπιτιού notoshome, που βρίσκεται απέναντι από
τα γραφεία μας της οδού Σοφοκλέους, προσφέρει στα μέλη των σωματείων της
Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. που είναι κάτοχοι ισχύουσας κάρτας μέλους, έκπτωση έως 10% στην
πλειοψηφία των διαθέσιμων ειδών του.
Έντεκα όροφοι στο μοναδικό αυτό πολυκατάστημα της Πλατείας Κοτζιά, γεμάτα επώνυμα προϊόντα σε τεράστια ποικιλία, σας περιμένουν για να ανανεώσετε και να εξοπλίσετε πλήρως το σπίτι σας. Οι επιλογές σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, σερβίτσια,
πορσελάνες, κρύσταλλα, κουζινικά, λευκά είδη, είδη μπάνιου, φωτιστικά, χαλιά, διακοσμητικά και δώρα είναι πραγματικά αμέτρητες και για όλα τα γούστα!
Η προσφορά δεν ισχύει προσθετικά με άλλη προσφορά / έκπτωση ή για
καταθέσεις σε λίστα γάμου και λίστα γέννησης & βάπτισης.
«ΟΙΚΟ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ»
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
3Μ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
EKΠTΩΣH
Τα κορυφαία συστήματα θέρμανσης,
κλιματισμού, εξαερισμού-ψύξης με
υψηλή ενεργειακή απόδοση
DΑΙΚΙΝ AIRCONDITIONING EΛΛΑΣ AE
Αγίου Κων/νου 50, 151 24 Μαρούσι
Fax +30-210 8761400
Πανελλήνιο δίκτυο πωλήσεων www.daikin.gr
30%
Ολοκληρωμένες λύσεις μπάνιου.
Είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου,
μπαταρίες, συστήματα υδρομασάζ,
μπανιέρες και καμπίνες ντους
για κτίρια οικιακής, εμπορικής ή
δημόσιας χρήσης.
Ideal Standard
Έκθεση Αθηνών: Λεωφ. Μεσογείων 265, Ν. Ψυχικό,
154 51 Αθήνα, τηλ. 210 - 67 90 880
Γραφεία Αθηνών: Λεωφ. Μεσογείων 265, Ν. Ψυχικό,
154 51 Αθήνα, τηλ. 210 - 67 90 800
Γραφεία Θες/νίκης: 26ης Οκτωβρίου 90 & Μινωταύρου 1,
Porto Center, 546 27 Θεσ/νίκη, τηλ. 2310 - 488 288
www.idealstandard.gr
20%
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα
θερμομόνωσης-λειτουργικής
αναβάθμισης κτιρίων
“KNAUF – Όλα κάτω
από μια στέγη”
KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ
Ευριπίδου 10, 176 74 Καλλιθέα
& Πανελλήνιο Δίκτυο Αντιπροσώπων
Τηλ. +30 210 9310567, Fax: +30 210 9310568
www.knauf.gr [email protected]
15%
Θερμομονωτικά συστήματα
ενεργειακών κουφωμάτων
αλουμινίου
ALUMINCO
ALUMINCO A.E.
Οινόφυτα Βοιωτίας 32011
Τηλ. +30 22620 47000 -274, Fax: +30 22620 47095
www.aluminco.gr
10%
Παραγωγή/εμπορία
Θερμομονωτικών, ηχομονωτικών και
στεγανωτικών υλικών
κατασκευή μονώσεων
MONΩTΙΚΗ
ΒΛΑΧΟΣ-MONOTIKΙ Α.Ε.
Εργοστάσιο: Καρδίτσα.
Θεσσαλονίκη-Λάρισα- Αθήνα: Ηφαίστου 8, Βάρη
Τηλ.210 8979480, Fax 210 9653191
www.monotiki.gr
15%
Σύγχρονα θερμομονωτικά υλικά
και συστήματα δόμησης και
αναβάθμισης κτιρίων
YTONG-THRAKON
ΥΤΟΝG-ΤΗRΑΚΟΝ Ηellas
Τηλ:+30 210 3633512-3, Fax: +30 210 3640230
Λεωφ. Συγγρού130, 7ος Όροφος, 17671, Αθήνα
www.ytong.gr www.thrakon.gr
15%
Χρώματα εξωτερικών & εσωτερικών
χώρων και ενεργειακής
εξοικονόμησης
VITEX
VITEX - ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε.
Ήμερος Τόπος, Τ.Θ. 13919 Ασπρόπυργος
Τηλ: +30 210 5589500, Fax: +30 210 4835007
www.vitex.gr [email protected]
10%
Χρώματα & συστήματα
θερμομόνωσης κελύφους και στέγης
κτιρίων BIOCLIMA
DRUCKFARBEN HELLAS AE
Λεωφ. Μεγαρίδος19300,
Θέση Καλλιστήρι - Aσπρόπυργος
Τηλ: +30 210 5519300, Fax: +30 210 5519301
www.druckfarben.gr [email protected]
10%
Εξωτερική θερμομόνωση Χρώματα
CAPAROL
NOVENTA A.E.
Ρεθύμνου 1, Αθήνα 10682
Τηλ. +30 210 8218502, Fax: +30 210 8218201
www.noventa.gr [email protected]
10%
Αντηλιακές μεμβράνες
υαλοπινάκων 3Μ
3Μ HELLAS ΜΕΠΕ
Λ. Κηφισίας 20, Μαρούσι 15125
Τηλ. +30 210 6885221, Fax: +30 210 6843281
www.3M.gr
[email protected]
10-15%
Είδη υγιεινής, Υδραυλικά
Ειδικότητα: Πλακίδια, νέα και όλα τα
παλαιά σχέδια
ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΛΑΚΑΚΙ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ
Αριστοτέλους 16, Αθήνα 10432
Τηλ. +30 210 5240092, Fax: +30 210 5202936
[email protected]
15%
Ανακαινίσεις-αναβαθμίσεις
επαγγελματικών και ιδιωτικών
χώρων
ΜΕΤΑΠΛΑΣΗ – ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
Σαλαμίνος 42, Μαρούσι Τ.Κ 15124,
Τηλ. +30 210 6128641, Fax: +30 210 6128906
www.metaplasis.gr [email protected]
13%
Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης
τοίχων, οροφών, ανοιγμάτων
POLYKEM ΑΕ
Οδός Λεύκης 111, 145 68 Κρυονέρι Αττικής,
Τηλ. +30 210 8161857, Fax: +30 210 8161506
www.polykem.gr
[email protected]
10%
Εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων
JUBILAND ΕΠΕ
Λ. Κηφισίας 119 – Εμπ.Κέντρο FORUM, 15124 Μαρούσι
Τηλ 210 6124 217
www.jubiland.gr
[email protected]
15 - 25%
NEOPOR, πρωτοποριακό μονωτικό
υλικό της BASF από διογκωμένη
πολυστερίνη
ΑΥΛΙΔΑ: ΜΟΝΩΣΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΒΕΕ
70 χλμ. Εθν. Οδού Aθηνών-Λαμίας, Αυλίδα
Τηλ: +30 22620 89850-1, Fax: +30 22620 89852
www.monosi-syskevasia.com [email protected]
10%
Μονώσεις κάθε είδους
βιομηχανικά-σταμπωτά δάπεδα,
υδρορροές αλουμινίου
ΕΥΒΟΙΑ: ΑΝΔΡΕΟΥ Α.Ε.
Ι. Κιαπέκου (Πάρκο Λαού) Χαλκίδα
Τηλ. +30 22210 79950, Fax: +30 22210 79700
www.andreoy.gr
[email protected]
10%
Νέα υλικά εξωτερικής
θερμομόνωσης και στεγάνωσης
υψηλών προδιαγραφών
ΑΡΓΟΛΙΔΑ: FIBREX HELLAS A.E.
3o χλμ. Αργους – Ινάχου, Αργος
Τηλ. +30 27510 24988, Fax: +30 27510 24780
www.fibrexhellas.gr
[email protected]
15%
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
|
27
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ
ΤΩΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΚΑΤΑ 10%!
Προκειμένου τα κτίρια των μελών των σωματείων
της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. σε όλη τη χώρα να καλύπτονται ασφαλιστικά με τον πλέον αξιόπιστο αλλά και οικονομικό τρόπο, η ΠΟΜΙΔΑ προσφέρει μέσω της «INTERAMERICAN»,
η οποία ανήκει σε έναν από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους της Ευρώπης, το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και
περιεχομένου σε ολόκληρη τη χώρα, με προνομιακούς όρους, με πάνω από 30 καλύψεις και με τα
πλέον ανταγωνιστικά ασφάλιστρα!
Το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης κτιρίων
«ΠΟΜΙΔΑ» που ισχύει μόνο για τα ενεργά μέλη των
σωματείων της, προβλέπει την κάλυψη κάθε είδους οικοδομής και του περιεχομένου της σε όλη την Ελλάδα,
ανάλογα με τη χρήση της (κατοικία μόνιμη ή εξοχική,
επαγγελματικός χώρος, κοινόχρηστος χώρος πολυκατοικίας), από τους παρακάτω κινδύνους, με μικρές απαλλαγές, ανάλογα με τη χρήση του ασφαλισμένου ακινήτου, ώστε η κάλυψη να είναι πάντοτε πλήρης και με τους
πιο προσιτούς οικονομικούς όρους:
Η ΠΟΜΙΔΑ μαζί με το ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης κτιρίων των μελών της, καθιέρωσε και τον πρωτοποριακό, αυτόματο και απόλυτα διαφανή τρόπο υπολογισμό των ασφαλίστρων των κτιρίων με βάση το εμβαδόν
τους, έτσι ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να υπολογίσει με απόλυτη ακρίβεια το τελικό κόστος. Παραθέτουμε παραδείγματα υπολογισμού του τελικού ετήσιου
ποσού ασφαλίστρων απλής ασφάλισης για κατοικία, κατάστημα και κοινόχρηστα πολυκατοικίας, εμβαδού 100
τ.μ. από τα οποία αποδεικνύεται η μοναδικότητα του κόστους του προγράμματός μας!
Ειδικά για την κατοικία, το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης κτιρίων των μελών της ΠΟΜΙΔΑ, έχει πολύ μικρές απαλλαγές υπέρ της ασφαλιστικής εταιρίας και τις μικρότερες δυνατές στην
ασφαλιστική αγορά. Συγκεκριμένα μόνο για τις καλύψεις πλημμύρας, καταιγίδας, θύελλας, χιονόπτωσης, χαλαζόπτωσης, παγετού, διαρροής/θραύσης σωληνώσεων η αποζημίωση μειώνεται κατά ποσοστό μόλις
1% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου και με μέγιστο όριο
τα 500€ σε κάθε ζημιά.
Στην ασφάλιση σεισμού η αποζημίωση μειώνεται
κατά το 2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου σε κάθε ζημιά, αλλά για πρώτη φορά έχει προβλεφθεί και η δυνατότητα του ασφαλισμένου να επιλέξει αυξημένη απαλλαγή υπέρ της ασφαλιστικής εταιρίας ποσοστού 4% του
28
|
TA NEA TΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, επιλογή που μειώνει κατά
30% περίπου το κόστος των ασφαλίστρων για την κάλυψη του σεισμού.
Ετήσια ασφάλιστρα
Τα ολικά καταβλητέα ασφάλιστρα, ανά κατηγορία ασφάλισης και κινδύνου, υπολογίζονται με τους εξής
συντελεστές του παρακάτω πίνακα:
Κτίριο κατοικίας
0,63‰
Περιεχόμενο κατοικίας
1,62‰
Επαγγελματικό κτίριο
0,54‰
Περιεχόμενο επαγγελματικών
χώρων από 1,8‰ έως 3,15‰
ανάλογα με την χρήση
Κοινόχρηστοι χώροι
0,54‰
Κάλυψη σεισμού με 2%
1,28‰
απαλλαγή
Κάλυψη σεισμού με 4%
0,89‰
απαλλαγή
Τα ασφάλιστρα είναι μικτά, ετήσια και τελικά, χωρίς
καμία άλλη επιβάρυνση!
Το ελάχιστο ετήσιο ασφάλιστρο είναι 40€.
Σε περίπτωση ζημίας η αποζημίωση παρέχεται σε αξία καινούργιου (χωρίς απομείωση λόγω
παλαιότητας) με αξία 750€/ τ.μ., 1.000€/τ.μ. ή
1.300€/ τ.μ. για τις κατοικίες, ή ανάλογα με το κεφάλαιο που έχουμε επιλέξει να ασφαλίσουμε, στην περίπτωση ασφάλισης επαγγελματικής στέγης.
Παραδείγματα με ασφαλισμένο κεφάλαιο
100.000€ :
Ετήσιο ασφάλιστρο κατοικίας 100 τ.μ.:
63€ ή 190,80€ με σεισμό
Ετήσιο ασφάλιστρο καταστήματος 100 τ.μ.:
54€ ή 181,80€ με σεισμό
Ασφάλιση αστικής ευθύνης διαχειριστή πολυκατοικίας
Με ετήσιο ολικό ασφάλιστρο 2,7 € ανά διαμέρισμα
και ελάχιστο εισπρακτέο ασφάλιστρο 60€ για κτίρια
δυναμικότητας έως και 6 διαμερίσματα και 90€ για κτίρια μεγαλύτερης δυναμικότητας, καλύπτεται η συνιδιοκτησία της πολυκατοικίας (και ο εκάστοτε διαχειριστής)
εφόσον κριθούν υπεύθυνοι για ατυχήματα που τυχόν
θα προξενηθούν σε τρίτους ( επισκέπτες) για Σωματικές
Βλάβες ή θάνατο και υλικές ζημιές.
Tα στελέχη της ΠOMIΔA και της
INTERAMERICAN κατά την υπογραφή
και ανακοίνωση της συμφωνίας, στα
γραφεία της ΠOMIΔA.
Δεν καλύπτονται ζημιές συνεπεία εργασιών που αφορούν επιδιόρθωση, κατασκευή, εγκατάσταση ή ανακαίνιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων καθώς
και ζημιές συνεπεία φυσιολογικής φθοράς ή κακοτεχνίας των εγκαταστάσεων.
Τα ασφαλιζόμενα όρια διαμορφώνονται ως εξής:
Σωματικές Βλάβες ή Θάνατος κατ’
€ 100.000
άτομο
Υλικές Ζημιές
€ 50.000
Ομαδικό Ατύχημα
€ 200.000
Ανώτατο όριο ευθύνης κατά τη
€ 400.000
διάρκεια της ασφάλισης
Ασφάλιση αστικής ευθύνης ανελκυστήρα
Κατόπιν επιλογής του ασφαλιζομένου, η κάλυψη Αστικής Ευθύνης Διαχειριστή επεκτείνεται και καλύπτει και
την Αστική Ευθύνη του εκάστοτε διαχειριστή έναντι τρίτων (επισκεπτών) για ατυχήματα που τυχόν προξενηθούν
σε αυτούς από τη λειτουργία και χρήση ανελκυστήρων
στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας εντός
των ίδιων ορίων ασφάλισης. Το ετήσιο ολικό ασφάλιστρο
για την κάλυψη αυτή ανέρχεται σε 4,5€ ανά ανελκυστήρα.
Παραδείγματα με ασφαλισμένο κεφάλαιο
100.000€
Ετήσιο ασφάλιστρο πολυκατοικίας με
κοινόχρηστα 100 τ.μ.
6 διαμερισμάτων: 112,50€ ή 240,30€ με σεισμό
12 διαμερισμάτων: 139,30 ή 267,30€ με σε ισμό
Πληροφορίες-συμμετοχή: Γραφείο Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου,
Αθήνα, τηλ. 210- 3230400, [email protected]
Υπεύθυνος Κ2 Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι, Λεωφ.
Κύπρου 10, Αργυρούπολη τηλ. 210-9902900,
[email protected]
Ανάλυση του προγράμματος:
www.pomida.gr/insurance/insurance-main.html
Aυτόματος υπολογισμός ασφαλίστρου:
www.pomida.gr/insurance/calculator.htm.
ΟΙ 32 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ:
1. Πυρκαγιά, πτώση κεραυνού, καπνός, πυρκαγιά από δάσος.
2. Π τώση αεροσκάφους ή αντικειμένων που θα
πέσουν από αυτό, πρόσκρουση οχήματος.
3. Πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων συνεπεία
καλυπτομένων κινδύνων.
4. Ζημιές από έκρηξη.
5. Έκρηξη λέβητα, καυστήρα κεντρικής θέρμανσης και θερμοσίφωνα. Ζημιές σε συλλέκτες
ηλιακής ενέργειας και ανεμογεννήτριες.
6. Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες τρίτων και τρομοκρατικές
ενέργειες.
7. Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση και παγετός.
8. Διαρροή ή/και θραύση σωληνώσεων, δεξαμενών ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης και αποχέτευσης, εργασιών διερεύνησης της ζημιάς και
αποκατάστασης.
9. Ασφάλιση χώρων στάθμευσης, αποθηκών και
κοινόχρηστων χώρων.
10. Θραύση εξωτερικών τζαμιών και σταθερά αναρτημένων καθρεπτών, έξοδα τοποθέτησης.
11. Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστά-
σεων κτιρίου, βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών.
12. Ζημιές ηλεκτρονικών υπολογιστών και σχετικού εξοπλισμού.
13. Έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού της ζημιάς, έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και
αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά.
14. Θάνατος από ατύχημα, Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, Μόνιμη Μερική Ανικανότητα, δαπάνες
αποκατάστασης υγείας.
15. Δαπάνες μεταστέγασης σε άλλο χώρο αν η κατοικία καταστεί μη κατοικήσιμη.
16. Δαπάνες αποθήκευσης περιεχομένου σε άλλο
χώρο αν η κατοικία καταστεί μη κατοικήσιμη.
17. Έξοδα νομικής υποστήριξης.
18. Δαπάνες έκδοσης οικοδομικών αδειών.
19. Αστική Ευθύνη από ζημιές Πυρός, Πλημμύρας, Καιρικών Φαινομένων και Διαρροής Σωληνώσεων.
20. Γενική Αστική Ευθύνη εκτός Πυρός, Πλημμύρας, Καιρικών Φαινομένων και Διαρροής Σωληνώσεων.
21. Κ λοπή με διάρρηξη ή ληστεία περιεχομένου,
ζημιές στο περιεχόμενο ή/και στο κτίριο από
την προσπάθεια κλοπής ή ληστείας.
22. Κ λοπή αντικειμένων σε προσωρινή διαμονή
μετά από ζημιά.
23. Δώρα Χριστουγέννων, Βάπτισης, Γάμου.
24. Έξοδα οικογενειακού προϋπολογισμού σε περίπτωση φυσικής καταστροφής κατοικίας ή απώλεια εργασίας λόγω φυσικής καταστροφής επιχείρησης στην οποία εργάζεται κάποιο μέλος
της οικογένειας. Καλύπτονται οι λογαριασμοί
Δ.Ε.Η. , σταθερής τηλεφωνίας και ύδρευσης.
25. Δόση στεγαστικών δανείων μέχρι 6 μήνες.
26. Δόση πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών
δανείων έως 6 μήνες σε περίπτωση ολικής καταστροφής της κατοικίας.
27. Απώλεια ενοικίου μέχρι 12 μήνες.
28. Κάλυψη εξόδων ψυχολόγου, παιδοψυχολόγου
σε περίπτωση ολικής καταστροφής ή ληστείας.
29. Αμοιβή κτηνιάτρου, δαπάνες νοσηλείας, έξοδα
φιλοξενίας κατοικιδίου μετά από καλυπτόμενο ζημιογόνο γεγονός.
30. Ασφάλιση ζημιών κατά τη μετακόμιση.
31. Ασφάλιση νέας κατοικίας.
32. Κάλυψη εξόδων έκδοσης δανείων μέσω INTERAMERICAN FINANCE.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
|
29
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ
ΚΩΔ.
ΤΟΠ.
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΤΡΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΛΕΞAΝ/ΠΟΛΗ
ΑΜΟΡΓΟΣ
ΑΡΓΟΣ
ΑΡΤΑ
ΒΟΛΟΣ
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
ΔΡΑΜΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΚΟΖΑΝΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΛΑΜΙΑ
ΛΑΡΙΣΑ
ΛΗΜΝΟΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΝΑΞΟΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
ΞΑΝΘΗ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΠΑΤΜΟΣ
ΠΑΡΓΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΡΟΔΟΣ
ΣΕΡΡΕΣ
ΣΙΦΝΟΣ
ΣΟΥΦΛΙ
ΣΠΑΡΤΗ
ΣΥΡΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΦΕΡΕΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΧΑΝΙΑ
ΧΙΟΣ
30
|
16
54
54
54
55
55
26
71
30
68
(1)
21
47
38
51
68
66
29
(1)
44
45
65
24
43
60
49
28
50
69
35
41
814
30
846
81
(1)
26
67
68
853
480
480
74
85
62
84
68
23
(1)
42
68
(1)
73
82
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Νίκος Κεχαγιάογλου
Καζάνας Γιάννης
Πουλχαρίδου Αναστασία
Σχιστοχείλης Γρηγόριος
Μπαρτζιώτης Λάζαρος
Χαχάκης Γεώργιος
Τρύφας Αθανάσιος
Ατσαλάκης Χαράλαμπος
Τσιαβίκος Γεώργιος
Μπαμπουρα Κρύστα
Μενδρινός Νικόλαος
Λυμπερόπουλος Βασίλης
Γκόντζου Ισμήνη
Τσάπαζης Αναστάσιος
Καρυπίδης Χρήστος
Παπαευαγγέλου Χρήστος
Χατζηισαάκ Παρασκευάς
Μυλωνά Δέσποινα
Ράπτης Σπυρίδων
Κοσμάς Λεωνίδας
Ρούσης Αιμίλιος
Κυριακού Ηλιάδα
Σμυρλή Αλεξάνδρα
Αντωνίου Ηλίας
Παπαμιχαήλ Αθανάσιος
Βασιλάκης Σπύρος
Κουταβά Αρετή
Καρυπίδης Χρήστος
Γκαράκης Μίλτος
Σιόλος Δημήτριος
Παπαμιχαήλ Αθανάσιος
Παζαρλής Αθανάσιος
Πούλος Κωνσταντίνος
Κατσαρός Σάββας
Παζαρλής Αθανάσιος
Σαλτέρης Νικόλαος
Γούλας Ηλίας
Ισμαήλογλου Γιαβούζ
Παπαευαγγέλου Χρήστος
Νικητάκης Παναγιώτης
Ιωάννου Νικόλαος
Ντόντορος Γεώργιος
Παπαδάκη Αγγελική
Μαντικός Δημήτρης
Καραγκιοζης Αποστόλος
Κλωνάρη Τούλα
Παπαευαγγέλου Χρήστος
Μαρίνου Δήμητρα
Ρούσσος Ιωσήφ
Αντωνίου Ηλίας
Μπάμπουρα Κρύστα
Τσεκουτάνης Χρήστος
Ριζάκης Διονύσης
Επιτροπάκη Σταυρούλα
Κύπρου 10, Αργυρούπολη
20 Χλμ. Θεσ/κης Μηχανιώνας
Αλ. Παπαναστασίου 31
9ο χλμ. Θέρμης-Ν.Μουδανιών
25ης Μαρτίου125
Εγνατίας 1, 6ος όροφος
Βασ. Ρουφου 70
Φιλελλήνων 4
Χαριλάου Τρικούπη 39
Λεωφόρος Δημοκρατίας 253
Καστελόπετρα Χώρας
Θέση Αγ. Παντελεήμονας
Αμβράκιας 19
Πάυλου Μελά 3 & Ιάσονος
Βενιζέλου 3
Βασ. Γεωργίου 86
Εγνατίας 1, 6ος όροφος
Λομβάρδου 30
Εθνικής Αντιστάσεως 52
Πυρσινελλά Β. 7-9
Πυρσινελλά Β. 7-9
Βενιζέλου 19
Ναυαρίνου 222
Ηρώων Πολυτεχνείου 13
Ευάγγελου Κοροβάγγου 6 Λιτόχωρο
Πολυχρονίου Κωνσταντά 5
Πλ. Βαλλιάνου 1
Βενιζέλου 3
Β. Γεωργίου 6
Διάκου 3
Παναγούλη 2
Π. Κουντουριώτου 87-1ος όροφος
Χρήστου Ευαγγελάτου 15
Καστελάκια -Πλατύς Γυαλός
Π. Κουντουριώτου 87, Μυτιλήνη
Οδός Παπαβασιλείου, Χώρα
Πλ. Φαρμάκη 3
Δαγκλή 3-1
Βασ. Γεωργίου 86
Μαρ. Γερουλάνου 1 & Πολεμιστών
Πάργα
Λεωφόρος Ειρήνης 51
Λ. Κουντουριώτη 160
Γ. Σεφέρη 78-80
Εγνατίας 1, 6ος όροφος
Δράκου 2 & Συγγρού
Βασ. Γεωργίου 86
Θερμοπυλών 97
Βήσσας Τ.Θ 7984100
Βύρωνος 9 & Ασκληπιού (Εμπ. Κ.)
Φέρες
9ο χλμ. Θέρμης-Ν.Μουδανιών
Νικ. Φωκά 1 & Δασκαλογιάννη
Φιστέλ ντε Κουλάνς & Κανάρη
2109902900
2392027232
2310551692
2310026760
2310551692
2310017700
2610333317
2810224878
2641021218
2551021888
2285071650
2751029500
2681079000
2421025750
2462024110
2554023111
2310017700
2695044717
2665024216
2651022795
2651022795
2510226121
2721087633
2441029404
2352083683
2661048911
2671024557
2462024110
2531027737
2231051702
2410289212
2251020053
2631024500
2289027202
22510 20053
2285024040
2634022182
2541072202
2554023111
6932266375
2684024511
2682028888
2831054666
224103345
2310017702
6945152162
2554023111
2751029500
2281043804
2431077761
2551021888
2310026760
2821050100
2271021186
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Κ2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ιωάννης Καζάνας και Σια ΟΕ
Θεοδωρίδης Απόστολος
Λάμπρου Κωνσταντίνος
Μελιγκοτσίδης Ανδρέας
Χρηστίδης Χρήστος
Τρύφας Αθανάσιος
Ατσαλάκης Χαράλαμπος
Μαχαιρίδης Χρήστος
Μπαμπουρα Κρύστα
Γραφείο Πωλήσεων Αμοργού
Αντωνάκος Αναστάσιος
Ιωάννου Νικόλαος
Μαρκάς Ιωάννης
TRUST Ασφαλ. Πρακτορεύσεις
Παπαευαγγέλου Χρήστος
Χρηστίδης Χρήστος
Κορακιανίτου Αγγελική
Ράπτης Δημήτρης
Κοσμάς Λεωνίδας
Ρούσης Αιμίλιος
Κυριακού Ηλιάδα
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος
Αντωνίου Ηλίας
Βουτσιλάς Δημήτριος
Βασιλάκης Σπύρος
Κορακιανίτου Αγγελική
TRUST Ασφαλ. Πρακτορεύσεις
Γκαράκης Χριστόδουλος
Γραφείο Λαμίας
Βουτσιλάς Δημήτριος
Χρηστίδης Χρήστος
Μαχαιρίδης Χρήστος
Γραφείο Πωλήσεων Μυκόνου
Χρηστίδης Χρήστος
Γραφείο Πωλήσεων Νάξου
Γραφείο Ναυπάκτου
Ισμαήλογλου Γιαβούζ
Παπαευαγγέλου Χρήστος
Γραφείο Πωλήσεων Πάτμου
Ιωάννου Νικόλαος
Ντόντορος Γεώργιος
Γραφείο Ρεθύμνου
Γραφείο Ρόδου
Χρηστίδης Χρήστος
Γ. Δεμοιράκου
Παπαευαγγέλου Χρήστος
Αντωνάκος Αναστάσιος
Γραφείο Πωλήσεων Σύρου
Αντωνίου Ηλίας
Μπάμπουρα Κρύστα
Λάμπρου Κωνσταντίνος
Λουραντάκης Στάθης
Γραφείο Πωλήσεων Χίου
TA NEA TΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΜΙΔΑ
A. ΠANEΛΛHNIO ΔIKTYO ΓPAΦEIΩN ENHMEPΩΣHΣ MEΛΩN
ΠΟΛΗ - ΚΩΔ. ΣΩΜ.
ΑΘΗΝΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ.
ΚΟΡΩΠΙ
ΜΕΓΑΡΑ
ΣΠΑΤΑ-APTΕΜΙΔΑ
ΑΧΑΡΝΕΣ
ΙΛΙΟΝ
MANΔPA
EΛEYΣINA
ΠΑΛΛΗΝΗ
1
02
03
06
06
07
08
09
00
00
00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΤΡΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑ
ΤΡΙΠΟΛΗ
ΚΑΒΑΛΑ
ΒΟΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΙΓΙΟ
AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΜΦΙΣΣΑ
ΑΡΤΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΔΡΑΜΑ
EΔEΣΣA
EΛAΣΣONA
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΙΘΑΚΗ
KAΛAMATA
KAPΔITΣA
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΕA (TZIA)
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟΖΑΝΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
KOPINΘOΣ
ΚΩΣ
ΛΑΜΙΑ
ΛΕΙΒΑΔΙΑ
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΟΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΠΥΡΓΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΡΟΔΟΣ
ΣΑΜΟΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΣEPPEΣ
ΣΚΙΑΘΟΣ
ΣΠΑΡΤΗ
ΣΥΡΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ
ΧΑΝΙΑ
ΧΙΟΣ
54
55
26
71
41
22
65
38
44
45
72
30
25
68
33
47
59
51
66
58
40
29
46
28
24
43
36
52
60
84
49
28
61
50
69
20
85
35
32
31
30
84
81
21
67
84
63
48
27
74
85
83
84
62
38
23
84
42
53
34
73
82
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ή YΠEYΘ. ΓPAΦEIOY
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΗΛ.
ή ΕΚΠΡ. ΕΠΙΤΡ. ΕΜΠ.ΜΙΣΘ/ΤΩΝ
Γ ΡΑΦ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ H Σ Σ Ω M AT E I Ω N Ν Ο Μ Ο Υ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ
Στράτος Ι. Παραδιάς
Σοφοκλέους 15-Αιόλου
3213211
Γ. Θεοδωρόπουλος
Σωτήρος 13-15
4223338
Γεώργ. Xριστόπουλος
Θησέως 71, Χαλάνδρι
6892955
Ιωαν. Παναγουλόπουλος
Αντ. Πρίφτη 10
6020154
Γεωργία Οικονόμου
Αγ.Παρασκευής 30 , 24480
2296110026
Aνδρέας Kουλουριώτης
Δημάρχου Xρ. Mπέκα 88
6635115
Iωαν. Μουστακάτος
Ηρ. Πολυτεχνείου 15
2469996
Γεώργιος Παππάς
Μενελάου 103
2611187
Eλένη Kονδύλη
Περγάμου 78
5314223
Γεώργιος Κοντούλης
Hρ. Πολυτεχνείου 20-22
5551588
Ιωάννης Γκινοσάτης
Μπουμπουλίνας 1
6032842
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣHΣ ΣΩMATEIΩN ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΧΩΡΑΣ
Δημ. Δίγκας-Χαρδαλιάς
ΣΙΑΒΕ Μητροπόλεως 15
262622
Κωστας Χαϊδούτης
ΕΝΙΑΘ Β. Ηρακλείου 47
220797
Κυριακή Αθανασιάδου
Mιαούλη 43-45
622800
Κώστας Αράπογλου
Κόσμων 6
288443
Χριστίνα Πουλούλη
Ρούσβελτ 36
255642
Παναγ. Κολιόπουλος
Δαρειώτου 10
233426
Βασίλειος Αργυρίου
Βενιζέλου 51
839030
Λία Κρατήρα
Τάκη Οικονομάκη 12
23710
Κοσμάς Κασκάνης
Ν. Ζέρβα 7-9
22378
Χρυσόστ. Σιαράβας
Στοά Σάρκα
33445
Γεώργιος Βεργετάκης
Τσελέπη 5
26069
Φώτης Στρανομίτης
Kέντρου 4
44288
Nικόλαος Iωάννου
Aγ. Aνδρέου 3
29906
Σούλα Ναλμπάντη
Mπουμπουλίνας 14
82676
Γ. Δελμούζος
Επισκ. Φιλοθέου 5
23202
Γεώργ. Αθανάσουλας
Πριόβολου 4
78123
Φώτης Καραβασίλης
Δ. Βικέλα 1
20786
Θεοδώρα Γιώτα
Γ. Μπουσίου 1
82101
Γεώργιος Τοπαλίδης
Θέμιδος 6, Τηλ. 27504
32237
Ελένη Γερογιάννη
Πλ. Τημενιδών 1, Τηλ. 21277,
25515
Ελένη Μερισιώτη
6ης Oκτωβρίου 109
24611
Στεφ. Παπαδάτος
Αλ. Ρώμα 61
45153
Π. Χρηστάκη-Τζοβάρα
Αγ. Αποστόλων 7-9
24717
Αλεξ. Ταφλαμπάς
Βαθύ
32009
Δημήτρης Δρακόπουλος
Σιδ. Σταθμού 19
29561
Λ. Καραγιάννης
Βάλβη 34, Τηλ.
27101
Ιωάννης Τάκης
Σακκαλή 4
21252
Aγνή Kανδύλη
Μ. Aλεξάνδρου 15, Τηλ. 24171
87427
Θεόδωρος Τόνας
Π. Π. Γερμανού 28
46701
Ρένα Βούρβουλη
Kορησσία
21783
Σπύρος Γερακάρης
Αγίων Πάντων 16
33819
Αθαν. Αυγερινός
Αντ. Τρίτση 81, Τηλ. 23317
22445
Χρ. Σισμανίδης
Κ. Γαβριηλίδη 24
24344
Ιωάννης Θεοφύλακτος
Δημοκρατίας 42
23408
Χρύσα Κυριακούση
Χαρ. Τρικούπη 35
26029
Γεωργία Kαλλίρη
Kολιάτσου 36
71973
Ηλίας Γαληνέας
Αμερικής 48
23039
Δημ. Δρακάκης
Καποδιστρίου 12Α
51454
Ματθαίος Βέργος
Δ. Παπασπύρου 7
28625
Ολυμπος Παρασκευά
Δημ. Βερροιώτη 31
25070
Θεώνη Κουλούρη
Αρχ. Δαμασηνού 8
22258
Σταυρ. Ρουσσουνέλου
Ματογιάνια 23
22884
Αντώνιος Πρίμος
Αλκαίου 1, Τηλ. 29954
45145
Τριαντάφ. Κακαρίκος
Αντωνοπούλων 6
29765
Ασπασία Γαργάλα
Ανθ. Γεωργίου 2
22695
Αλ. Τριτσιμπίδας
Παροικιά Πάρου
22481
Γ. Δαλδογιάννης
Ασκληπιού 28
26298
Κων.Οικονόμου
Λ. Βύρωνα 5 , 27170
89614
Δ. Δημητρουλόπουλος
Γρηγορίου Ε΄ 5
36436
Αγγελική Παπαδάκη
Μάχης Ποταμών 15
35132
Παναγιώτης Παρασκευάς
Νέα Αγορά 34
25904
Εμμαν. Διακανδρέου
Καρλόβασι
30854
Αριστείδης Χλωρίδης
Φηρά Θήρας,
21688
Oδυσ. Mαραγκάκης
Bασιλέως Bασιλείου 2
51282
Αδαμαντία Πετρίδη
Σκιάθος
22408
Ιωάννης Αδαμάκος
Μενελάου 63
20483
Μαρίτα Σιγάλα
Βικέλα 13
81501
Δημήτριος Κέμος
Τζαβέλλα 1
27577
Αικ. Χριστοφίδου
Μ. Αλεξάνδρου 104
46680
Χρήστος Αθανασίου
Καραμουρτζούνη 1
82900
Νίνα Φουντουλάκη
Σφακίων 52
72014
Μιχάλης Ψώρας
Αλ. Παχνού 3
21641
B. ΚΛΑΔΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ & OPΓANΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
EΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτιρίων, Γεροστάθη 18, Αθήνα 115 21
Ένωση Δασοκτημόνων Ελλάδος, Γιαννιτσών 59, Θεσσαλονίκη 54627
Πανελλήνια Ενωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Απόδημου Ελληνισμού, Σοφοκλέους15, Αθήνα 10551
Ελληνογερμανική Ένωση Προστασίας Ιδιοκτητών Ακινήτων Εξωτερικού (DHSG)
Kaiser Wilhelm Ring 17, 40545 Düsseldorf 40545 DE, Fax 0049 211 310 62 41, [email protected]
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Στρ. Παραδιάς
Γ. θεοδωρόπουλος
Mάνος Kρανίδης
Γ. Γιαννακούρης
Παν. Χαλόφτης
Παν. Kατσίκης
Μιχαήλ Βαρελάς
Γ. Παππάς
Xρ. Mάλλιος
Γ. Kοντούλης
Ι. Γκινοσάτης
Δ. Δίγκας-Χαρδαλιάς
Κ. Χαϊδούτης
Κυρ. Αθανασιάδου
Κώστας Αράπογλου
Xριστίνα Πουλούλη
Γ. Oρφανός
Ηλίας Κόκκινος
Λία Κρατήρα
Δημ. Βώττης
Βασ. Κιτσάτης
Γεώργιος Βεργετάκης
Λ. Kοντογεώργος
Λ. Μουρτζούχος
Κων. Γκοτσίδης
Γ. Δελμούζος
Γ. Αθανάσουλας
Γ. Βλαχογιάννης
Θ. Γιώτα
Γεωργ. Βογιατζής
Αρ. Παπαγιάννης
Αθαν. Ζιώγας
Στ. Παπαδάτος
Π. Χρηστάκη-Τζοβάρα
Αλ. Ταφλαμπάς
Δ. Δρακόπουλος
Χρ. Φάφουλας
Ι. Τάκης
Αθαν. Νικολάου
Ξανθίππη Πατσαρίκα
Σταμ. Παούρης
Κων. Μαρόλλας
Παν. Γεράκης
Κ. Σισμανίδηςς
Ιωάν Θεοφύλακτος
Χρ. Κυριακούση
Γεωργία Kαλλίρη
Ηλ. Γαληνέας
Δημ. Αθανασίου
Μιλτ. Σωτήρχαινας
Ολ. Παρασκευά
Θ. Κουλούρη
Στ. Ρουσσουνέλου
Ιωάν. Μουτζούρης
Χρ. Σαγκιώτης
Ασπασία Γαργάλα
Αλ. Τριτσιμπίδας
Ν. Πούλος (Μουδανιά)
Ευαγ. Κατσίμπρας
Δ. Δημητρουλόπουλος
Αγγ. Παπαδάκη
Π. Παρασκευάς
Aπ. Kαραγιάννης
Νικόλαος Ζώρζος
Hλίας Tσολάκης
Μ. Μαθηνού (Βόλος)
Αν. Παπαδολιάς
Μαρ. Σιγάλα
Δημ. Κέμος
Αικ. Χριστοφίδου
Χρ. Αθανασίου
Ν. Φουντουλάκη
Ιάκωβος Ψώρας
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Ν. Χαρκιολάκης
Θεοδ. Οικονόμου
Δημ. Κούρος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
210-6400185
2310-517428
+49211 3106240
Δημ. Κούρος
+49211 3106240
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
|
31

Τον «Ο∆ΗΓΟ ΤΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ & ΤΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ», µε
πρακτικές συµβουλές και οδηγίες για επαγγελµατικές µισθώσεις, µισθώσεις κατοικιών, προβλήµατα συνιδιοκτησίας
και τις υπηρεσίες προς τα µέλη µας.
Το τριµηνιαίο περιοδικό µας «ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ»
Υποδείγµατα µισθωτηρίων κατοικιών, καταστηµάτων,
γραφείων, εξοχικών, φοιτητικών µισθώσεων, αγροµισθώσεων
και συµφωνητικών τροποποιήσεων, λύσης µίσθωσης κλπ.
Άµεση τηλεφωνική πληροφόρηση των µελών µας,
κάθε µέρα, ∆ευτέρα έως Παρασκευή 2 - 4 µ.µ (πλην Αυγούστου) στον αριθµό 210 3228500, µε τον ειδικό τηλεφωνικό
κωδικό που είναι γραµµένος στην κάρτα κάθε µέλους.
Πρόσβαση στην περιοχή µελών της ηλεκτρονικής µας
σελίδας www.pomida.gr από την οποία, µε το ειδικό
username και password του, κάθε µέλος, µπορεί να διαβάσει
και να τυπώσει όλα τα διανεµόµενα µισθωτήρια και έντυπα,
τη βασική νοµοθεσία που αφορά στα ακίνητα, καθώς και να
διατυπώσει ερωτήµατα στους ειδικούς της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.
Καθηµερινή εξυπηρέτηση µελών στο κεντρικό Γραφείο
Ενηµερώσεως της οργάνωσής µας, Σοφοκλέους 15 και Αιόλου, 4ος όροφος, κάθε πρωί 10 π.µ.- 2 µ.µ. και απόγευµα
Τρίτη και Πέµπτη 5-7 µ.µ. (πλην Ιουλίου και Αυγούστου), για
ενηµέρωση από τα έµπειρα στελέχη µας για τα ιδιοκτησιακά
τους προβλήµατα, από τους έµπειρους φοροτεχνικούς µας
για φορολογικά θέµατα ιδιοκτησίας και από έµπειρους µηχανικούς µας για τα τρέχοντα τεχνικά θέµατα.
Πρόγραµµα οµαδικής ασφάλισης κτιρίων και µια σειρά
σηµαντικών υπηρεσιών προς τα µέλη µας!






Άμεση σύνδεση-εγγραφή
μέσω της ιστοσελίδας μας
Τα γνωρίζεις; Έλα μαζί μας, Οργανώσου. Γίνε κι εσύ μέλος.
Ετήσια συνδρομή: Μόνον 40 ευρώ!
Για ασφαλισμένα μέλη στο πρόγραμμα «ΠΟΜΙΔΑ INTERAMERICAN» ή ταυτόχρονη προπληρωμή συνδρομών
επομένων ετών: Μόνον 25 ευρώ!
Για νομικά πρόσωπα: Ετήσια συνδρομή 80 ευρώ!
Για ασφαλισμένα νομ. πρόσωπα: Ετήσια συνδρομή 50 ευρώ!
IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
GR40 0110 0400 0000 0404 8316 162
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
GR25 0280 2100 0000 0041 9425 429
ALPHAΒΑΝΚ:
GR80 0140 2260 2260 0200 2006 872
EUROBANK EFG:
GR38 0260 2220 0008 1010 0779 993
ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ:
GR71 0961 1400 0000 0088 5342 411