Διαφάνεια 1

Αμερικανική Επανάσταση
για τη διδακτική ενότητα « Οι απαρχές
διαμόρφωσης του νεότερου κόσμου»
της Γ΄ Γυμνασίου
ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
Παλιάτσου Ο.
1
προτείνουμε σενάριο για
Αξιοποίηση και ένταξη εξωκειμενικών
στοιχείων έτσι ώστε να :

κινητοποιήσουν την κριτική-ιστορική σκέψη

να εξοικειωθούν στην ανάγνωση χαρτών

να συνθέσουν γραπτό κείμενο
Παλιάτσου Ο.
2
Διδακτικό υλικό-Τεχνολογικά
εργαλεία- συνοδευτικό ψηφιακό υλικό
Σχολικό εγχειρίδιο
Φυλλομετρητής
Επεξεργαστής Κειμένου
Λογισμικό παρουσίασης (PPT)
Παλιάτσου Ο.
3
Προαπαιτούμενα
•Εξοικείωση
εκπαιδευτικούμαθητών
•Χρήση γενικών
εργαλείων Τ.Π.Ε
•Ευελιξία στο
ωρολόγιο
πρόγραμμα
Παλιάτσου Ο.
4
Τα παιδιά μελετούν :
•Τη δημιουργία των αποικιών
•Τον πληθυσμό και την οικονομία στις
αποικίες του βορρά και του νότου.
•Τη σχέση των αποικιών με τη μητρόπολη
•Τα αίτια της διατάραξης των σχέσεων
μεταξύ Αγγλίας και αποικιών
•Τα γεγονότα που οδήγησαν στην
Αμερικανική Επανάσταση και
•Τη πορεία της προς την ανεξαρτησία της και
το νέο κράτος.
Παλιάτσου Ο.
5
Προτεινόμενη πορεία
διδασκαλίας
Α΄ ΦΑΣΗ
γενικότερο πλαίσιο
γεγονότων: διαδικασία - ρόλοι
Β΄ ΦΑΣΗ
Αφόρμηση:Γαλλική Επανάσταση
Γ΄ ΦΑΣΗ
Οι μαθητές
χωρίζονται
σε ομάδες
Δ΄ ΦΑΣΗ
•τα αποτελέσματα στην τάξη
•επαναδιαπραγμάτευση κειμένου (αξιοποίηση
γνώσεων που απέκτησαν
Παλιάτσου Ο.
6
1η ομάδα
1. Α) Φτιάχνει τον χρονολογικό πίνακα
2. Β)Συγκεντρώνει επιπρόσθετες πληροφορίες
για τους:
Α) Β. Φραγκλίνο (Wikipedia Φραγκλίνος
1754),
Β)Τζ. Ουάσιγκτον (Wikipedia),
Γ)Γεώργιο Γ΄ (Public Broadcasting Service).
Παλιάτσου Ο.
7
Χρονολογικός πίνακας
[1607 – 1778]
1607-1732: Στα ανατολικά παράλια της Βόρειας
Αμερικής δημιουργήθηκαν 13 αποικίες υπό αγγλικό
έλεγχο.
1756-1763: Πραγματοποιήθηκε ο Επταετής Πόλεμος
ανάμεσα στη Ρωσική και Αυστριακή Αυτοκρατορία
1776 4 Ιουλίου:
α) Το Κογκρέσο της Φιλαδέλφειας ψήφισε τη
Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας
β) Ξέσπασε η Αμερικανική Επανάσταση
1778: Οι Αμερικανοί σύναψαν συμφωνίες με τη Γαλλία,
την Ολλανδία και την Ισπανία.
Χρονολογικός πίνακας
[1781 – 1789]
1781: Οι Άγγλοι ηττήθηκαν στο Γιορκτάουν. Το
γεγονός αυτό σήμανε και το τέλος του πολέμου.
1783: Η Αγγλία αναγνώρισε τις 13 αποικίες ως
ανεξάρτητο κράτος με το όνομα Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής(Η.Π.Α.)
1787: Δημιουργήθηκε και τέθηκε σε ισχύ το Σύνταγμα
των Η.Π.Α..
1789: Ο Τζώρτζ Ουάσιγκτον εκλέγεται πρώτος
πρόεδρος των Η.Π.Α..
Παλιάτσου Ο.
9
Βενιαμίν Φραγκλίνος
Το 1752 μελέτησε:
το φαινόμενο της
αστραπής με βάση
τις αρχές του
ηλεκτρισμού, και
εφηύρε το
αλεξικέραυνο
Παλιάτσου Ο.
http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin
10
Τζόρτζ Ουάσιγκτον
Έλαβε το αξίωμα
του (πρώτου)
Προέδρου των
Η.Π.Α. (1789) και
το διατήρησε για
οχτώ συνεχή
χρόνια.
Παλιάτσου Ο.
11
Γεώργιος Γ΄
Ο Άγγλος βασιλιάς Γεώργιος
Γ΄ την ημέρα που ξέσπασε
η Αμερικανική
επανάσταση έγραψε στο
ημερολόγιό του: «Τίποτα
σπουδαίο δε συνέβη
σήμερα».
http://www.pbs.org/wnet/historyofus/tools/browser.html
Παλιάτσου
Ο.
http://www.earlyamerica.com/portraits/
12
2η ομάδα
καταγράφει στοιχεία για την ίδρυση των αποικιών
μέσα σε 125 χρόνια (1607-1732).
Στις αρχές του 17ου αιώνα οι εμπορικοί σταθμοί των
ισχυρών ναυτικών δυνάμεων της Ευρώπης θα
μετατραπούν σε αποικίες.
- Ισπανοί Πορτογάλοι και Ολλανδοί θα στραφούν προς
τη Νότια και Κεντρική Αμερική.
- Άγγλοι και Γάλλοι θα στραφούν προς τη Βόρεια
Αμερική.
Παλιάτσου Ο.
13
Παλιάτσου Ο.
14
Αιτίες που οδήγησαν τους Ευρωπαίους στη
μετανάστευση στις δυτικές ακτές του Ατλαντικού
στις αρχές του 17ου αιώνα.
•Η δημογραφική έκρηξη
της Ιβηρικής χερσονήσου.
•Οικονομικές και πολιτικές
εξελίξεις στην Ευρώπη.
•Θρησκευτικοί διωγμοί.
•Η βελτίωση των μέσων
ναυσιπλοΐας.
Παλιάτσου Ο.
15
Source: National Park Service Sidney King collection of
paintings created for the 350th
Anniversary of Jamestown
Παλιάτσου Ο.
16
Source: National Park Service - Sidney King Παλιάτσου
collection of
of
Ο.paintings created for the 350th Anniversary17
Jamestown
"Mrs. Freake and
baby". This portrays
women's style and
culture in Colonial
America. Women
were generally pale
and took care of the
children. (SHH)
http://hseuspics.wikispaces.com/Colonial+America
Παλιάτσου Ο.
18
A typical colonial
tavern
.
http://hseuspics.wikispaces.com/Colonial+America
Παλιάτσου Ο.
19
http://hseuspics.wikispaces.com/Colonial+America
Παλιάτσου Ο.
20
Παλιάτσου Ο.
21
Here’s a typical traditional image of the holiday from the turn-of-the-century
painting “The First Thanksgiving” by J.L.G. Ferris.
Παλιάτσου Ο.
22
1780-1790 Philip Freneau (The Indian Burying
Παλιάτσου Ο.
23
Ground)
Source: National Park Service - Sidney King collection of paintings created
for the 350th Anniversary of Jamestown
Παλιάτσου Ο.
24
The average life of a male, female, or child colonist in America.
“http://www.learner.org/channel/courses/worldhistory/images/unit_images/vs_16_1.jpg
Παλιάτσου Ο.
25
http://hseuspics.wikispaces.com/Colonial+America
Παλιάτσου Ο.
26
Παλιάτσου Ο.
27
The Southern colonies based their lives off of agriculture and
slave labor.
Παλιάτσου Ο.
28
Φιλαδέλφεια
Στη Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α.
εκδόθηκαν:

το 1741
το πρώτο περιοδικό

το 1784
η πρώτη εφημερίδα.
http://www.pbs.org/wnet/historyofus/tools/browser.html
Παλιάτσου Ο.
29
3η ομάδα Κινείται περισσότερο:
στην κατεύθυνση της καταγραφής γεγονότων, της
οικονομικής και πολιτικής κατάστασης των αποικιών,
που οδήγησαν στην Αμερικανική Επανάσταση.
Παλιάτσου Ο.
30
«Join, or Die»
«Join, or Die» («ενωμένοι ή νεκροί»):, πρωτοδημοιεύτηκε στο Pennsylvania Gazette on
May 9, 1754.
Παλιάτσου Ο.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_territorial_growth_1775.jpg
31
τα γεγονότα
1773: Ταραχές στη
Βοστώνη
Η σφαγή της Βοστώνης
Παλιάτσου Ο.
http://en.wikipedia.org/wiki/Boston_Massacre
32
Ποια κατάσταση
επικρατούσε στις αποικίες;
• Ήταν υποχρεωμένες να έχουν εμπορικές
σχέσεις μόνο με τη μητρόπολη δηλαδή
την Αγγλία, αλλά παρουσίαζαν σημαντικές
διαφορές που οφείλονταν:
• Στη διαφορετική προέλευση των κατοίκων
• Στο κλίμα και στο έδαφος.
Παλιάτσου Ο.
33
4η ομάδα Καταγράφει:
Αίτια
Αφορμές
Αρχή κρίσης
Παλιάτσου Ο.
34
οι λόγοι που οδήγησαν σε ρήξη με Αγγλία
(1774)
Η αγγλική κυβέρνηση απαγόρευσε στους αποίκους :
να εκμεταλλευτούν οικονομικά τις
καινούργιες περιοχές
Η επιβολή έκτακτης φορολογίας
The image
“http://www.scarborough.k12.me.us/wis/teachers/dtewhey/webquest/colonial/ima
ges/landing%20at%20Jamestowne.jpg
Παλιάτσου Ο.
36
Παλιάτσου Ο.
37
http://hseuspics.wikispaces.com/Colonial+America
Παλιάτσου Ο.
38
Παλιάτσου Ο.
39
Taxed Enough Already
Η ανταρσία των αμερικανών εμπόρων πήρε πήρε τα αρχικά
ΤΕΑ (που σημαίνει τσάι οι οποίοι τα μετέτρεψαν, έξυπνα, σε
ανατρεπτικά αρχικά:
Taxed
Enough
Already
(Φορολογηθήκαμε Ήδη Αρκετά).
Η διακήρυξη των δικαιωμάτων
1774: Οι αντιπρόσωποι
των δεκατριών αποικιών
συγκεντρώθηκαν στη
Φιλαδέλφεια και
έστειλαν στο βασιλιά της
Αγγλίας μια διακήρυξη
δικαιωμάτων.
Παλιάτσου Ο.
41
Ο πόλεμος της ανεξαρτησίας 1777 – 1783
Ο πόλεμος κράτησε εφτά
χρόνια.
Είχε πολλές και αμφίρροπες
μάχες.
Αρχιστράτηγος των Αμερικανών
επαναστατών ήταν ο
στρατηγός Γεώργιος
Ουάσιγκτον.
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Wa
shington
Παλιάτσου Ο.
42
4 Ιουλίου 1776:
Η συνέλευση της
Φιλαδέλφειας ψηφίζει τη
Διακήρυξη της
Ανεξαρτησίας που
στηρίζεται στις πολιτικές
ιδέες του Διαφωτισμού.
Πρωταγωνιστές στη
σύνταξη της Διακήρυξης
υπήρξαν ο Βενιαμίν
Φραγκλίνος και ο
Θωμάς Τζέφερσον.
Τόμας Τζέφερσον
Παλιάτσου Ο.
http://www.loc.gov/exhibits/jefferson/
43
Βενιαμίν Φραγκλίνος
Παλιάτσου Ο.
44
Παλιάτσου Ο.
45
Η πρώτη αμερικανική σημαία με τα 13
αστέρια που συμβολίζουν τις 13 αποικίες.
Η Αγγλία υποχρεώθηκε να αναγνωρίσει τις 13 αποικίες
στην Συνθήκη του Παρισιού το 1783 ως ανεξάρτητο
κράτος με το όνομα Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
(ΗΠΑ). Το σύνταγμα των ΗΠΑ, το οποίο συντάχθηκε το
1787, που ισχύει κατά βάση μέχρι σήμερα, ανακήρυξε τη
χώρα ένωση (ομοσπονδία) πολιτειών και βασίστηκε στην
αρχή της διάκρισης των εξουσιών.
Παλιάτσου Ο.
46
η ‘‘Συνθήκη των Βερσαλλιών’’ (Σεπτ. 1783)
- πλήρης ανεξαρτησία των 13 αποικιών
•
•
•
Οι επαναστάτες ενισχύθηκαν
στρατιωτικά και διπλωματικά
από τους Ευρωπαίους
ανταγωνιστές της Αγγλίας
Στο τέλος η Αγγλία
απομονώθηκε διπλωματικά
και νικήθηκε.
Με τη συνθήκη των
Βερσαλλιών το Σεπτέμβριο η
Αγγλία αναγνώρισε την
πλήρη ανεξαρτησία των
αποικιών της στην Αμερική
The Treaty of Paris, signed on September 3, 1783,
Παλιάτσου Ο.
47
5η ομάδα
•Eπιχειρεί τη μελέτη σχετικών χαρτών που παρουσιάζουν τις
κινήσεις μητρόπολης προς αποικίες (Wikimedia Commons).
•Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το Κογκρέσο, το
νομοθετικό όργανο των Η.Π.Α., το οποίο αποτελείται από τη
Βουλή των Αντιπροσώπων.
Παλιάτσου Ο.
48
Παλιάτσου Ο.
50
Παλιάτσου Ο.
51
Παλιάτσου Ο.
52
Τριγωνικό εμπόριο
Παλιάτσου Ο.
53
Τι προβλέπει το Σύνταγμα;
Μια ομοσπονδιακή κεντρική
κυβέρνηση υπεύθυνη για την
εξωτερική πολιτική, την άμυνα
και τα οικονομικά.
Κάθε πολιτεία διατηρεί τη
νομοθετική και εκτελεστική
εξουσία σε θέματα τοπικής
αυτοδιοίκησης, αστυνομίας,
δικαιοσύνης και
εκπαίδευσης.
Η νομοθετική εξουσία ανήκει στο
Κογκρέσο που αποτελείται από
τη Βουλή και τη Γερουσία.
Κάθε πολιτεία εκπροσωπείται
στη Βουλή από αριθμό
αντιπροσώπων ανάλογο με
τον πληθυσμό της.
Κάθε πολιτεία αντιπροσωπεύεται
στη Γερουσία από δύο
αντιπροσώπους ανεξάρτητα
από τον πληθυσμό της.
Η εκτελεστική εξουσία ασκείται
από τον Πρόεδρο που εκλέγεται
από εκλέκτορες για τέσσερα
χρόνια και έχει δικαίωμα να
επανεκλεγεί μία ακόμη φορά.
Πρώτος πρόεδρος των
Ηνωμένων Πολιτειών εξελέγη ο
Γεώργιος Ουάσιγκτον.
Η Δικαστική εξουσία με
επικεφαλής το Ανώτατο
Δικαστήριο είναι ανεξάρτητη.
Copyright: http://www.netschoolbook.gr/history2007/VIIamer-revolut.html
(ΚΑΠΟΙΕΣ
Παλιάτσου Ο.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ SITE)
54
Κογκρέσσο ή Γερουσία
1787: Το Συντακτικό
Κογκρέσο κατορθώνει
να συγκεράσει τις δύο
αντίθετες τάσεις στη
Συνέλευση (ισχυρή
κεντρική εξουσίααυτονομία κάθε
πολιτείας) και να
ψηφίσει το Σύνταγμα
των Ηνωμένων
Πολιτειών Constitutional Congress 1787
http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/conlaw/convention17
87.html
Παλιάτσου Ο.
55
6η ομάδα
•Καταγράφει ποιες ήταν οι συνέπειες της
Αμερικανικής Επανάστασης και
•Ποια ήταν η αντιμετώπιση των επαναστάσεων
από τις ευρωπαϊκές συντηρητικές δυνάμεις
Παλιάτσου Ο.
56
Ποιες είναι οι συνέπειες της
Αμερικανικής επανάστασης;
Οι εθνικές ιδιαιτερότητες των αποίκων
παραμερίστηκαν και έτσι δημιουργήθηκε όχι μόνο ένα
νέο κράτος αλλά και ένα νέο έθνος.
Δύο καινούργιοι πολιτειακοί θεσμοί καθιερώνονται: η
ομοσπονδία και η αβασίλευτη δημοκρατία.
Η Αμερικανική επανάσταση ήταν το πρώτο
παράδειγμα επιτυχημένης έκβασης μιας επανάστασης
που ακολούθησαν οι Ισπανικές αποικίες στη Λατινική
Αμερική αλλά και κράτη στην Ευρώπη όπως η
Ελβετία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και φυσικά η Γαλλία.
οι συνέπειες της Αμερικανικής
επανάστασης;
(συνέχεια)
Το νέο κράτος αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα σε
όλους τους τομείς και εξελίχθηκε σε μεγάλη
δύναμη.
Οι ΗΠΑ απομάκρυναν οριστικά την Αγγλία από
την Αμερική με τη Συνθήκη της Γάνδης το
1814 και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους με
το Δόγμα Μονρόε.
Παλιάτσου Ο.
58
Ποια ήταν η αντιμετώπιση των
επαναστάσεων από τις ευρωπαϊκές
συντηρητικές δυνάμεις.
Η επανάσταση με εξαίρεση τις Ηνωμένες Πολιτείες , δεν πέτυχε παντού.
Η επέμβαση των συντηρητικών Δυνάμεων –Αυστρίας, Πρωσίας , Ρωσίαςκαταπνίγει κάθε επαναστατική κίνηση.
Η Αγγλία μετά την απώλεια των αμερικανικών αποικών της εγκατέλειψε
τη θετική στάση της απέναντι στις φιλελεύθερες ιδέες.
Μ ε τη συνθήκη της Βιέννης (1815) η μοναρχική Ευρώπη θεωρεί ότι βάζει
στο περιθώριο την Επανάσταση. Το μέλλον θα διαψεύσει αυτή την
άποψη.
Έχει πια αρχίσει σε όλο τον κόσμο η εποχή των αστικών κοινωνικών και
εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων.
Αξιολόγηση
Για να διερευνηθεί αν πετύχαμε τους στόχους μας μέσα
από τη ψηφιακή εμπειρία που παρουσιάσαμε
απαραίτητη είναι η διενέργεια της συνολικής
/διορθωτικής αξιολόγησης (Βadman, 1990)
Παλιάτσου Ο.
60
Πηγές
•http://www.netschoolbook.gr/history2007/VIIamer-revolut.html (ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ
ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ SITE)
• Μαυροκέφαλου Χ., Μαυροκέφαλος Π., Βαλεριάνος Δ., (2008) «Νεότερη και
Σύγχρονη Ιστορία», Αθήνα, Ελληνοεκδοτική
• Τζόρτζ Ουάσιγκτον, Βενιαμίν Φραγκλίνος: http://en.wikipedia.org/
• Τόμας Τζέφερσον: http://www.loc.gov/exhibits/jefferson/
• Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Declaration_of_Independence
• Γεώργιος Γ’: http://www.pbs.org/wnet/historyofus/tools/browser.html,
http://www.earlyamerica.com/portraits
• Φιλαδέλφεια: http://www.pbs.org/wnet/historyofus/tools/browser.html
• Οι Αμερικάνικες Αποικίες:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_territorial_growth_1775.jpg
Παλιάτσου Ο.
61
Φύλλα εργασίας
1. Να αναζητήσετε επιδράσεις των πολιτικών θέσεων του Μοντεσκιέ
«Διάκριση των εξουσιών» στον τρόπο πολιτειακής οργάνωσης των
Η.Π.Α., αφού διαβάσετε το 4 ο παράθεμα του σχολικού σας βιβλίου, σελ
12 «Το Πνεύμα των Νόμων (1748)».
Υπάρχουν σε κάθε κράτος τρία είδη εξουσίας: η νομοθετική, η
εκτελεστική που εξαρτάται από το δίκαιο των εθνών (εκτελεστική
εξουσία), και η εκτελεστική που εξαρτάται από το αστικό δίκαιο
(δικαστική εξουσία). [...] Δεν υπάρχει ελευθερία όταν συμπίπτουν στο
ίδιο πρόσωπο ή στο ίδιο διοικητικό σώμα, η νομοθετική με την
εκτελεστική δύναμη [...]. Δεν υπάρχει, επίσης, ελευθερία αν η δικαστική
δύναμη δεν είναι χωρισμένη από τη νομοθετική και την εκτελεστική. [...]
Όλα θα ήταν χαμένα αν ο ίδιος άνθρωπος ή το ίδιο σώμα [...], ασκούσε
τις τρεις αυτές εξουσίες
.........................................................
......................
Στην εικόνα 2 του σχολικού Βιβλίου σας «Η
γιορτή του Τσαγιού» αναπτύξτε σε μια μικρή
παράγραφο το τι συνέβη τη νύχτα της 16 ης
Δεκεμβρίου του 1773. Στοιχεία θα αντλήσετε
από την παρουσίαση (με power point) «H
Αμερικανική Επανάσταση».
.....................................
.....................................
. . . . . …………………………………………….
Στην εικόνα 3 του σχολικού βιβλίου σας, «Η
υπογραφή της Αμερικανικής Διακήρυξης της
Ανεξαρτησίας, 4 Ιουλίου 1776» - Τζ. Τράμπουλ
αποτελεί την πρώτη πρακτική εφαρμογή των
πολιτικών ιδεών του Διαφωτισμού και θεμελίωσε
ιδεολογικά την Αμερικανική Επανάσταση.
Εντοπίστε: (α) Ποιοι ήσαν οι συντάκτες της
Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, και (β) αν ο
Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός είχε την ίδια απήχηση
στην Ευρώπη όπως στην Αμερική από τις
ευρωπαϊκές συντηρητικές δυνάμεις.
....................................
..
Αφού διαβάσετε το παρακάτω παράθεμα του
Έκτορα Σαιν–Τζων Κρέβεκερ «Ένας άποικος
αυτοπροσωπογραφείται» να αιτιολογήσετε τη
φράση: «Η Αμερικανική Επανάσταση δεν
δημιούργησε μόνο ένα νέο κράτος αλλά
γέννησε κυρίως ένα έθνος».
«Ποιος είναι λοιπόν ο Αμερικανός, αυτός ο νέος άνθρωπος;
Είναι είτε ένας Ευρωπαίος είτε ο απόγονος κάποιου
Ευρωπαίου, φορέας αυτής της περίεργης μείξης αίματος που
δεν τη συναντά κανείς σε καμιά άλλη χώρα […] θα μπορούσα
να σας δώσω σαν παράδειγμα μια οικογένεια που ο
παππούς ήταν Άγγλος και η γυναίκα του Ολλανδή. Ο γιος
του παντρεύτηκε μια Γαλλίδα και τα τέσσερα παιδιά τους
έχουν τώρα γυναίκες διαφορετικής εθνικότητας».
•
Στην εικόνα -- χάρτης 1 (Καλιόσης 2007) -- «Οι 13 αγγλικές
αποικίες στην Αμερική και η Αμερικανική Επανάσταση»
απεικονίζονται οι δεκατρείς αποικίες που ίδρυσαν οι Άγγλοι κατά
τον 17ο και αρχές του 18ου αιώνα. Οι αποικίες του Βορρά ήσαν
περισσότερο πυκνοκατοικημένες με αναπτυγμένη οικονομία και
φιλελεύθερη ιδεολογία, ενώ οι αποικίες του Νότου ήσαν
αραιοκατοικημένες, κυριαρχούσε η μεγάλη ιδιοκτησία και μια
συντηρητική ιδεολογία, λ.χ. ήσαν υπέρ της δουλείας. Πιστεύετε
ότι οι διαφορές αυτές είναι ικανές να δημιουργήσουν
επαναστάσεις; Αναφερθείτε σε ανάλογα ιστορικά γεγονότα.
....................................................
...........................
..............................................
Παλιάτσου Ο.
67
Παλιάτσου Ο.
68
Παλιάτσου Ο.
69
Παλιάτσου Ο.
70
Παλιάτσου Ο.
71
Παλιάτσου Ο.
72
Παλιάτσου Ο.
73
Παλιάτσου Ο.
74
Παλιάτσου Ο.
75
Παλιάτσου Ο.
76
Παλιάτσου Ο.
77
Παλιάτσου Ο.
78
Παλιάτσου Ο.
79
Παλιάτσου Ο.
80
Παλιάτσου Ο.
81
Παλιάτσου Ο.
82
Παλιάτσου Ο.
83
Παλιάτσου Ο.
84
Παλιάτσου Ο.
85
Παλιάτσου Ο.
86
Παλιάτσου Ο.
87
Παλιάτσου Ο.
88
Παλιάτσου Ο.
89
Παλιάτσου Ο.
90
Παλιάτσου Ο.
91
Παλιάτσου Ο.
92
Παλιάτσου Ο.
93
Παλιάτσου Ο.
94
Παλιάτσου Ο.
95
Παλιάτσου Ο.
96
Παλιάτσου Ο.
97
Παλιάτσου Ο.
98
Παλιάτσου Ο.
99
Παλιάτσου Ο.
100
Παλιάτσου Ο.
101
Παλιάτσου Ο.
102
Παλιάτσου Ο.
103
Παλιάτσου Ο.
104
Παλιάτσου Ο.
105
Παλιάτσου Ο.
106