εδώ - Novo Nordisk ΕΛΛΑΣ

*
Τι είναι ο διαβήτης;
1. Ο οργανισµός χρειάζεται τη γλυκόζη για ενέργεια. Η γλυκόζη των τροφών προκαλεί παροδική αύξηση των επιπέδων της γλυκόζης του αίµατος. Η ινσουλίνη µειώνει τα επίπεδα της
γλυκόζης αίµατος, βοηθώντας τη γλυκόζη να κυκλοφορήσει από το αίµα σας στα κύτταρα.
2. Η ινσουλίνη βοηθά τη γλυκόζη να εισέλθει από το αίµα στα κύτταρα.
3. Όταν τρώτε, µέρος της τροφής που καταναλώνετε διασπάται σε απλά σάκχαρα (επίσης
γνωστά ως «γλυκόζη»).
Πέψη
Τροφή
Ινσουλίνη
Γλυκόζη αίµατος
Γλυκόζη στα κύτταρα
Τι συµβαίνει όταν έχετε διαβήτη;
Ο διαβήτης είναι µια πάθηση στην οποία τα επίπεδα της γλυκόζης αίµατος είναι υψηλά, διότι
όταν έχετε διαβήτη:
• ∆εν παράγεται αρκετή ινσουλίνη και µε την πάροδο του χρόνου παράγεται συνεχώς λιγότερη ή
• ∆εν λειτουργεί (δρα) σωστά η ινσουλίνη που ήδη παράγεται.
Κατά συνέπεια, η γλυκόζη δεν εισέρχεται στα κύτταρα του οργανισµού σας και παραµένει
στην κυκλοφορία (στο αίµα). Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα επίπεδα της γλυκόζης αίµατος είναι υπερβολικά υψηλά. Η ρύθµιση του διαβήτη σας βοηθά να κρατάτε σε ισορροπία τα
επίπεδα της γλυκόζης και της ινσουλίνης, µε τρόπο παρόµοιο µε αυτόν που χρησιµοποιούσε
το σώµα σας πριν εµφανίσετε διαβήτη.
∆ιαβήτης τύπου 1 και τύπου 2
Οι συνηθέστεροι τύποι διαβήτη είναι ο διαβήτης τύπου 1 και ο διαβήτης τύπου 2.
Στον διαβήτη τύπου 1, δεν παράγεται καθόλου ινσουλίνη. Η ινσουλίνη πρέπει να χορηγηθεί εξωγενώς. Ο διαβήτης τύπου 1 εµφανίζεται συχνότερα σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες σε
σχέση µε τους ενήλικες µεγαλύτερης ηλικίας.
Στον διαβήτη τύπου 2, παράγεται ορισµένη ποσότητα ινσουλίνης, αλλά η ποσότητα αυτή
δεν είναι αρκετή, ή η ινσουλίνη που παράγεται δεν αξιοποιείται σωστά από τον οργανισµό
σας. Πολλά από τα άτοµα µε σακχαρώδη διαβήτη έχουν διαβήτη τύπου 2. Συνήθως αντιµετωπίζεται µε σωστή διατροφή, άσκηση και αντιδιαβητικά φάρµακα. Όµως στην εξέλιξη της
νόσου µπορεί να χρειαστεί ινσουλίνη όπως και στα άτοµα µε διαβήτη τύπου 1. Πολλοί είναι
ενήλικες ηλικίας άνω των 40 ετών. Ωστόσο, ο αριθµός των παιδιών και των νεαρών ενηλίκων
µε διαβήτη τύπου 2 αυξάνεται, κυρίως λόγω της παχυσαρκίας.
*Οµάδα Μελέτης Θεραπευτικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής ∆ιαβητολογικής Εταιρείας.
Η αντιµετώπιση της γλυκόζης αίµατος είναι βασική στην αντιµετώπιση
του διαβήτη
Όταν η υψηλή γλυκόζη αίµατος δεν αντιµετωπίζεται, µπορεί να προκληθούν σοβαρά προβλήµατα υγείας. Με την πάροδο του χρόνου, η υψηλή γλυκόζη αίµατος µπορεί να καταστρέψει
µικρά και µεγάλα αγγεία και τα νεύρα. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε προβλήµατα όπως:
• Στεφανιαία νόσο και εγκεφαλικό επεισόδιο
• Νευροπάθειες
• Οφθαλµικές παθήσεις - Αµφιβληστροειδοπάθεια
• Λοιµώξεις
• Νεφρική νόσο - Νεφρική ανεπάρκεια
• Προβλήµατα στα πόδια και τα πέλµατα.
Έλεγχος της γλυκόζης αίµατος
Ο αυτοέλεγχος της γλυκόζης αίµατος -και µάλιστα ο συχνόςείναι ένας από τους καλύτερους τρόπους διασφάλισης ότι ο
διαβήτης σας βρίσκεται υπό έλεγχο. Μπορείτε να ελέγχετε
τη γλυκόζη του αίµατός σας χρησιµοποιώντας µετρητή.
Κυκλοφορούν πλέον πολλά διαφορετικά είδη µετρητών
γλυκόζης αίµατος. Η οµάδα θεραπείας του διαβήτη
σας µπορεί να σας βοηθήσει να διαλέξετε έναν από
αυτούς και να σας µάθει τον τρόπο χρήσης του. Εσείς
και η οµάδα θεραπείας του διαβήτη σας θα καθορίσετε
από κοινού τους στόχους της γλυκόζης αίµατος βάσει του
πλάνου φροντίδας του διαβήτη που θα συντάξετε. Ο παρακάτω
πίνακας αυτής της σελίδας αναφέρει τους στόχους της γλυκόζης αίµατος που συνήθως
προτείνουν οι θεραπευτές του διαβήτη για τα άτοµα µε διαβήτη. Χρησιµοποιήστε την τελευταία
στήλη για να σηµειώσετε τους στόχους σας. Βάσει αυτού του πλάνου θα γίνεται η επικοινωνία
σας µε τη θεραπευτική οµάδα του διαβήτη σας, η αξιολόγηση και η επανεκτίµηση των στόχων.
Ώρα
Πριν από τα γεύµατα
1-2 ώρες µετά από την
έναρξη ενός γεύµατος
A1C
Στόχοι για τα άτοµα µε διαβήτη
Οι στόχοι σας
70 έως 130 mg/dL
Κάτω από 180 mg/dL
Κάτω από 7%
Καθηµερινή αντιµετώπιση του διαβήτη
Ο διαβήτης δεν µπορεί να θεραπευτεί ακόµα πλήρως, αλλά µπορεί να αντιµετωπιστεί. Μπορείτε
να τον αντιµετωπίσετε φροντίζοντας τον εαυτό σας. Η οµάδα θεραπείας του διαβήτη σας
θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε ένα πλάνο φροντίδας, το οποίο θα είναι κατάλληλο για την
περίπτωσή σας. Αν έχετε απορίες σχετικά µε το πλάνο σας, ενηµερώστε την οµάδα σας!
Οι παραπάνω οδηγίες είναι ενδεικτικές, για συγκεκριµένες
οδηγίες επικοινωνήστε µε το θεράποντα ιατρό σας.
Με την ευγενική υποστήριξη της
DBU/CORP/DAWN/PATIENT01/10.2011/5000
Προσαρµογή από American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes-2009. Diabetes Care. 2009;32(Suppl 1):S13-S61.