close

Enter

Log in using OpenID

8 - Siemens

embedDownload
de
si
Gebrauchsanleitung
Navodilo za uporabo
hr
Uputa za uporabu
sr
Uputstvo za upotrebu
mk
Упатство за користење
al
Udhëzues për përdorim
bg
Ръководство за употреба
S
si
Vsebina
Varnosno navodilo .......................
Med dopremo ...................................
Pri vsakodnevnem delu ....................
Če so otroci v družini........................
Zaščita otrok (Zaklepanje vrat).........
V primeru poškodb ...........................
Pri odlaganju ...................................
Spoznavanje za aparatom .............
Upravljalna plošča ............................
Notranjost stroja ...............................
Naprava za mehčanje vode............
Nastavitev .......................................
Tabela trdote vode ...........................
Posebna sol ................................
Uporaba posebne soli .....................
Izklop prikazovalnika za kontrolo
polnjenja soli/mehčanje vode ...........
Sredstvo za izpiranje ....................
Nastavitev količine sredstva
za izpiranje in dajanje leska ............
Izklop prikazovalnika za
kontrolo polnjenja sredstva
za izpiranje in dajanje leska ............
Posoda .......................................
Ni primerno ......................................
Poškodbe stekla in posode .............
Zlaganje ..........................................
Izpraznitev .......................................
Skodelice in kozarci ........................
Lonci ................................................
Košara za jedilni pribor ....................
Preklopni zobci ................................
Odložišče za skodelice ....................
Nosilec malih posod ........................
Polička za nože ...............................
Nastavitev višine košare .................
Čistilna sredstva ..........................
Polnjenje s čistilnim sredstvom .......
Kombinirana čistila ..........................
Preglednica programov ................
Izbor programa ................................
Navodila za vzsporedne reziskave .....
Dodatne funkcije ..........................
Varčevanje s časom (VarioSpeed) ....
Polovica kapacitete .........................
Higiena ............................................
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
18
18
19
20
20
20
21
21
21
21
Intenzivna cona ................................
Posebno sušenje .............................
Pomivanje posode .......................
Programski podatki .........................
Aquasensor .....................................
Vklop naprave .................................
Optični prikaz
med potekom programa ...................
Prikazovalnik preostalega časa .......
Izbira časa vnaprej ..........................
Konec programa ..............................
Izklop aparata ..................................
Začasna prekinitev programa ..........
Prekinitev programa (Reset) ...........
Sprememba programa ....................
Intenzivno sušenje ..........................
Vzdrževanje in nega .....................
Celotno stanje stroja .......................
Posebna sol in sredstvo za izpiranje ..
Sita ...................................................
Brizgalke .........................................
Črpalka za lug .................................
Iskanje napake ............................
... pri vklopu .....................................
... na aparatu ...................................
... pri nastavitvi ................................
... med pomivanjem .........................
... na posodi .....................................
Servisna služba ...........................
Inštalacija ....................................
Varnostna navodila ..........................
Doprema .........................................
Tehnični podatki ..............................
Postavitev ........................................
Priključek za odpadno vodo ............
Priključek za svežo vodo .................
Električni priključek ..........................
Demontaža ......................................
Transportiranje ................................
Zaščita pred mrazom ......................
Odlaganje na odpad .....................
Embalaža ........................................
Stari aparati .....................................
Otroška varnostna ključavnica ......
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
26
26
26
26
27
27
28
29
29
29
29
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
32
Kratka navodila ........................... 34
hr
Sadržaj
Sigurnosni napuci ........................
Pri dopremi ......................................
Pri instalaciji ....................................
U svakodnevnom radu ....................
Ako u kućanstvu ima djece .............
Zaštita djece (Zaključavanje vrata) .
Pri nastanku štete ...........................
Pri zbrinjavanju ................................
Upoznavanje aparata ....................
Upravljačka ploča ............................
Unutrašnjost aparata .......................
Uredjal za umekšavanje vode .......
Namještanje ....................................
Tablica tvrdoće vode .......................
Specijalna sol .............................
Uporaba specijalne soli ...................
Isključivanje pokazivanja punjenja
soli/umekšavanje vode ....................
Ispirač ........................................
Namještanje količine sredstva za
davanje sjaja ...................................
Isključivanje pokazivanja punjenja
sredstva za davanje sjaja ................
Posuđe .......................................
Nije prikladno ..................................
Oštećenja stakla i posuđa ...............
Unošenje .........................................
Vađenje ...........................................
Šalice i čaše ....................................
Lonci ................................................
Košara za pribor za objedovanje .....
Preklopne kandže ...........................
Kvačica police za šalice ..................
Držač za male posude ....................
Polica za pribor ...............................
Premještanje visine košare .............
Sredstvo za čišćenje ....................
Umetanje sredstva za čišќenje ........
Kombinirano sredstvo za čišćenje ...
Pregled programa ........................
Odabir programa .............................
Napomene o poredbenim ispitivanjima
Dodatne funkcije .........................
Ušteda vremena (Vario Speed) .......
Punjenje do pola .............................
Higijena ...........................................
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
38
38
38
39
39
39
40
40
41
41
41
41
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
45
45
46
47
47
47
48
48
48
48
Intenzivna zona ...............................
Jako sušenje ...................................
Perilica posuđa ...........................
Programski podaci ..........................
Aquasensor (osjetnik za vodu) ........
Uključivanje stroja ...........................
Optički displej za vrijeme
istjeka programa ..............................
Pokazivanje preostalog vremena ....
Predizbor vremena ..........................
Svršetak programa ..........................
Isključiti stroj ....................................
Prekidanje programa .......................
Prekidanje programa (Reset) ..........
Mijenjanje programa ........................
Pojačano sušenje ............................
Održavanje i njega .......................
Ukupno stanje stroja .......................
Specijalna sol i ispirač .....................
Mrežice ............................................
Ručice za prskanje ..........................
Crpka za otpadnu vodu ...................
Traženje pogreške .......................
... kod uključivanja ...........................
... na aparatu ...................................
... pri namještanju ............................
... prilikom pranja .............................
... na posuđu ...................................
Služba održavanja .......................
Instalacija ...................................
Sigurnosni napuci ............................
Doprema .........................................
Tehnički podaci ................................
Postavljanje .....................................
Priključak za otpadnu vodu .............
Priključak za svježu vodu ................
Električni priključak ..........................
Demontaža ......................................
Transport .........................................
Zaštita od smrzavice .......................
Zbrinjavanje ................................
Ambalaža ........................................
Stari aparati .....................................
Sigurnosna bravica za djecu .........
48
48
48
48
48
48
49
49
49
49
50
50
50
50
50
51
51
51
51
52
52
53
53
53
53
54
54
55
56
56
56
56
57
57
57
57
57
58
58
58
58
58
59
Kratka uputa ............................... 61
sr
Sadržaj
Sigurnosna uputstva ...................
Prilikom dopreme ............................
Prilikom instalacije ...........................
U svakodnevnom radu ....................
Ako ima djece u domaćinstvu ..........
Zaštita od djece (Zaključavanje vrata)
U slučaju oštećenja ..........................
Pri odnošenju na otpad ....................
Upoznavanje aparata ...................
Komandna ploča ..............................
Unutrašnjost aparata ........................
Uredjaj za omekšavanje vode .......
Podešavanje ....................................
Tabela tvrdoće vode .........................
Specijalna so ..............................
Upotreba specijalne soli ...................
Isključivanje displeja za kontrolu
punjenja soli/omekšavanje vode ......
Sredstvo za ispiranje ...................
Podešavanje količine sredstva za
ispiranje i davanje sjaja ....................
Isključivanje displeja za
kontrolu punjenja sredstva
za ispiranje i davanje sjaja ...............
Posuđe .......................................
Nije pogodno ...................................
Oštećenja stakla i posuđa ................
Unošenje .........................................
Vađenje ...........................................
Šolje i čaše ......................................
Lonci ................................................
Korpa za pribor za ručavanje ...........
Preklopne kandže ............................
Lučni držač šolja ..............................
Držač za male posude .....................
Polica za noževe ..............................
Podešavanje visine korpe ................
Sredstvo za pranje posudja ..........
Punjenje sredstva za pranje posudja .
Kombinovano sredstvo za pranje ......
Pregled programa ........................
Izbor programa ................................
Uputstva za uporedna ispitivanja .....
Dodatne funkcije .........................
Ušteda vremena (VarioSpeed) .........
Pola kapaciteta ................................
63
63
63
63
63
63
63
64
64
64
64
65
65
65
66
66
66
67
67
68
68
68
68
69
69
69
69
69
70
70
70
70
70
72
72
73
74
74
74
75
75
75
Higijena ...........................................
Intenzivna zona ...............................
Posebno sušenje .............................
Mašina za pranje posuđa ..............
Programski podaci ...........................
Aquasensor .....................................
Uključivanje aparata ........................
Optički displej
za vreme toka programa ..................
Displej preostalog vremena ..............
Biranje vremena unapred .................
Kraj programa ..................................
Isključiti aparat .................................
Privremeni prekid programa .............
Prekid programa (Reset) ..................
Promena programa ..........................
Intenzivno sušenje ............................
Održavanje i nega ........................
Ukupno stanje mašine .....................
Specijalna so
i sredstvo za davanje sjaja ...............
Sita ..................................................
Prskalice ..........................................
Pumpa za otpadnu vodu ..................
Traženje greške ...........................
... kod uključivanja ...........................
... na aparatu ...................................
... pri podešavanju ...........................
... prilikom pranja .............................
... na posuđu ....................................
Servisna služba ...........................
Instalacija ...................................
Sigurnosna uputstva ........................
Doprema ..........................................
Tehnički podaci ................................
Postavljanje .....................................
Priključak za otpadnu vodu ..............
Priključak za svežu vodu ..................
Električni priključak ..........................
Demontaža ......................................
Transport .........................................
Zaštita od mraza ..............................
Odlaganje na otpad .....................
Ambalaža ........................................
Stari aparati .....................................
75
75
75
75
75
75
75
76
76
76
76
77
77
77
77
77
78
78
78
78
79
79
80
80
80
80
81
81
82
83
83
83
83
84
84
84
84
84
85
85
85
85
85
Kratko uputstvo .......................... 88
mk
Преглед на содржината
Беѕбедносни забелешки ............ 90
При испораката .............................. 90
При инсталирањето ....................... 90
При секојдневната работа ............. 90
Со деца во домаќинството ............ 90
Заштита на деца (Брава на вратата) 91
При појава на оштетување ............ 91
При исфрлувањето во отпад ........ 91
Запознавање на уредот............... 91
Маска за ракување ........................ 91
Внатрешност на уредот.................. 91
Уред за омекнување ................... 92
Местење ......................................... 92
Табела за тврдоста за водата ....... 92
Специјална сол .......................... 93
Користење специјална сол ........... 93
Чистење со компоненти од сол .... 93
Средство за плакнење ................ 94
Местење на количината
на средство за плакнење .............. 94
Исклучување на покажувачот за
дотурање на средство за плакнење 95
Садови ...................................... 95
Не е погодно .................................. 95
Оштетување на чашите и садовите 95
Полнење ......................................... 96
Празнење ....................................... 96
Шолји и чаши ................................. 96
Лонци .............................................. 96
Корпа за прибор за једење ........... 97
Преклопливи трнови ..................... 97
Решетка за поставување
на садовите .................................... 97
Држач за ситни делови ................. 97
Фиока за ножеви ............................ 98
Менување на висината на корпата 98
Средство за чистење .................. 99
Полнење средство за миење ........ 100
Комбинирано чистење .................. 100
Преглед на програми .................. 102
Иѕбор на програма ........................ 102
Совети за споредбени проверки .. 102
Дополнителни функции ............. 103
Заштеда на време (VarioSpeed) ... 103
Полупразно .................................... 103
Хигиена .......................................... 103
IntensivZone .................................... 103
Екстра сушење .............................. 103
Плакнење садови ....................... 104
Податоци за програма ................... 104
Со Aquasensor ................................ 104
Вклучување на уредот ................... 104
Оптички показувач за време
на текот на програмата ................. 104
Показувач за преостаната работа 105
Претходен избор на време ........... 105
Крај на програмата ........................ 105
Исклучете го уредот ...................... 106
Прекинување на програмата ........ 106
Прекин на програма (Reset) ......... 106
Менување на програмата ............. 106
Интензивно сушење ...................... 107
Одржување и нега ...................... 107
Целосна состојба на машината .... 107
Специјална сол
и средство за плакнење ................ 108
Сита ................................................ 108
Прскачки рачки .............................. 109
Одводна пумпа .............................. 109
Барање пречка ........................... 110
... при вклучувањето ...................... 110
... на уредот .................................... 111
... при местењето ........................... 111
... при плакнењето ......................... 112
... на садовите ................................ 112
Сервисна служба ....................... 113
Инсталирање ............................. 114
Безбедносни забелешки ............... 114
Испорака ........................................ 114
Технички податоци ......................... 114
Поставување .................................. 115
Приклучок за одвод ....................... 115
Приклучок за свежа вода .............. 115
Електричен приклучок ................... 116
Демонтажа ..................................... 116
Транспорт ....................................... 116
Сигурност од замрзување ............. 117
Исфрлување на отпад ................ 117
Пакување ....................................... 117
Стари уреди ................................... 117
Кратко упатство ......................... 120
al
Përmbajtja
Udhëzime sigurie ........................ 122
Gjatë transportit ............................... 122
Gjatë instalimit ................................. 122
Gjatë përdorimit të përditshëm ........ 122
Nëse keni fëmijë në shtëp i ............. 122
Në rast se shfaqen defekte ............. 123
Në rastin se do ta hidhni pajisjen .... 123
Njihuni me pajisjen ...................... 123
Paneli i komandimit ......................... 123
Pjesa e brendshme e pajisjes ......... 123
Impianti i fortësisë së ujit ............. 124
Komandat ........................................ 124
Për të ndryshuar komandën ............ 124
Tabela e fortësisë së ujit .................. 124
Kripës speciale ........................... 125
Përdorimi i kripës speciale .............. 125
Përdorimi i pastruesve me
përbërje kripe .................................. 125
Detergjenti larës .......................... 126
Sasia e degetergjentit ..................... 126
Për të ndryshuar komandën ............ 126
Fikni sinjalin për
mbushjen me detergjent .................. 126
Enët ........................................... 127
E papërshtatshme ........................... 127
Dëmtime në gota dhe në ................. 127
Sistemimi ......................................... 127
Nxjerrja e enëve nga lavastovilja .... 127
Filxhanët dhe gotat .......................... 127
Tenxheret ........................................ 128
Rekomandim ................................... 128
Rekomandim ................................... 128
Cengelët e palosshëm .................... 128
Cengelët e filxhanëve ...................... 128
Mbajtësit e pjesëve të vogla ............ 128
Sirtari i thikave ................................. 129
Ndryshimi i lartësisë së mbajtëseve . 129
Detergjent për pastrim ................. 130
Solucione pastrimi të kombinuar ..... 131
Udhëzime ........................................ 131
Pasqyra e programeve ................. 132
Përzgjedhja e programit .................. 132
Udhëzime për prova krahasimi ....... 132
Funksione ekstra ......................... 133
Të kursesh kohë (Variospeed) ........ 133
Lavastovilje gjysëm e mbushur ....... 133
Higjena ............................................ 133
Zona intensive ................................. 133
Tharje ekstra ................................... 133
Shpëlarja e enëve ........................ 133
Të dhënat e programit ..................... 133
Sensor uji ........................................ 133
Ndizni pajisjen ................................. 133
Koha e mbetur tregohet në ekran ... 134
Koha ................................................ 134
Përfundimi i programit ..................... 134
Për të ndryshuar komandat ............. 134
Fikni pajisjen ................................... 135
Ndërprisni programin ....................... 135
Të anullosh programin (Reset) ........ 135
Ndryshimi i programit ...................... 135
Tharje intensive ............................... 135
Mirëmbajtja dhe përkujdesja ......... 136
Kushtet e përgjithshme të makinës .. 136
Rrjeta filtruese ................................. 136
Krahët e sprucimit ........................... 137
Pompa e shkarkimit ......................... 137
Të riparosh vetë defektet .............. 138
… kur ndizni pajisjen ....................... 138
… gjatë gradimit të pajisjes ............. 138
… tek pajisja .................................... 138
… gjatë larjes .................................. 139
… enët ............................................. 139
Shërbimi i klientit ........................ 140
Instalimi ...................................... 141
Udhëzime sigurie ............................ 141
Furnizimi .......................................... 141
Të dhënat teknike ............................ 141
Montimi ............................................ 142
Lidhja e shkarkuesit të ujit ............... 142
Lidhja e ujit ...................................... 142
Lidhja elektrike ................................ 142
Cmontimi ......................................... 142
Transporti ........................................ 143
Mbrojtje nga ngrica .......................... 143
Sistemimi i mbetjeve .................... 143
Ambalazhi ....................................... 143
Pajisjet e vjetra ................................ 143
Sistemimi ......................................... 143
Manual i shkurtër
për lavastoviljen tuaj .................... 146
bg
Съдържание
Указания за безопасност ............ 148
При доставката .............................. 148
При монтаж .................................... 148
При всекидневната употреба ....... 148
При деца в домакинството ........... 148
Защита от деца .............................. 148
При възникнала повреда .............. 149
При изхвърляне ............................. 149
Запознаване с уреда .................. 149
Контролен панел ........................... 149
Вътрешност на уреда .................... 149
Омекотяващо устройство ........... 150
Настройване .................................. 150
За да промените настройката ...... 150
Таблица за твърдостта на водата 150
Специална сол ........................... 151
Използване на специалната сол ... 151
Индикатор за допълване на сол/
изключване на омекотяването ...... 151
Препарат за изплакване ............. 152
Настройване количеството
на препарат за изплакване ........... 152
За да промените настройката ...... 152
Съдове ...................................... 153
Неподходящи ................................. 153
Щети по стъклото и съдовете ....... 153
Напълване ..................................... 154
Изваждане ...................................... 154
Тенджери ........................................ 154
Съвет .............................................. 154
Кошница за прибори ..................... 154
Пластични шипове ........................ 155
Поставка за чаши .......................... 155
Държач за дребни части ............... 155
Отделение за ножове .................... 155
Горна кошница с
горни и долни колелца .................. 156
Почистващ препарат .................. 156
Наливане на препарат за миене .. 157
Комбиниран препарат ................... 157
Указания ......................................... 158
Преглед на програмите .............. 159
Избор на програма ........................ 159
Указания за сравнителни тестове 159
Допълнителни функции ............. 160
Пестене на време (VarioSpeed) .... 160
Заредена наполовина ................... 160
Хигиена .......................................... 160
IntensivZone .................................... 160
Допълнително Сушене .................. 160
Миене на съдове ........................ 161
Програмни данни ........................... 161
Аквасензор ..................................... 161
Включване на уреда ...................... 161
Оптични индикатори по време
на протичането на програмата ..... 161
Индикатор за оставащото време .. 162
Край на програмата ....................... 162
За да промените настройката ...... 162
Изключване на уреда .................... 162
Прекъсване на програмата ........... 162
Промяна на програмата ................ 163
Интензивно сушене ....................... 163
Поддръжка и грижа .................... 163
Специална сол и
изплакващ препарат ...................... 164
Филтри ............................................ 164
Разпръскващи перки ..................... 164
Помпа за мръсната вода ............... 164
Собствено отстранявне
на повреди ................................ 165
... при включване ........................... 165
... при настройване ........................ 166
... по уреда ..................................... 166
... при измиване ............................. 166
... по съдовете ................................ 167
Обслужване на клиенти ............. 168
Инсталация ................................ 168
Съвети за безопасност ................. 168
Доставка ......................................... 169
Технически данни .......................... 169
Монтиране ..................................... 169
Връзка за мръсна вода ................. 169
Връзка за чистата вода ................. 170
Електрическо свързване ............... 170
Демонтаж ....................................... 170
Транспорт ....................................... 170
Защита от замръзване .................. 171
Освобождаване ......................... 171
Опаковки ........................................ 171
Стари уреди ................................... 171
Кратко ръководство ................... 174
1
2
345 6
7
8
Start
A B C 10 9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Reset 3 sec.
si
) * *
!
' * + ) 22 (
, ) ) " #$
% Otroci
ali osebe,
ki nimajo
telesnih
ali
& sposobnosti
duševnih
ali pa nimajo izkušenj
in
znanja, da bi
upravljali
'
lahko
varno
aparat,
ne
smejo
uporabljati
aparata brez
nadzora
ali brez
navodil odgovorne osebe.
&
( '
(
*
* odvisno od modela
-
. -
. 9
si
$ %
1
!
" #
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$
&#'%()!#'%
%
**
%
+% ,
%
%
)
*
-
.**
/
$/01/
2 1
* **2 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
!
%
*
%
!
$
1
3
#
$
1
%
!
/
* 10
si
0 1
C , 2
$ $
+"
' -#./# 8 % , _ !
"
# $ " % ! "
'
_
& ' ' ! # $
% ( &)('*+,&)(' 1 '
A $ -#./# 8 ! $
- & A ! ! 11
*
%
si
25 ! " 4 #
. 4
$
$ $ / 0
$ 1 $
! $ 2 #
#
*
! $ $
#
$ %&°
' ()°*' %+°,
()- ! %&°
'
12
si
5 ! "#_$ %&'_($ ")_* &'+,
- "#_$ . 29 ! %
, %
,
. 1 12.-+3/2.- 1 - A 40 8 A - A 9
5 ! 6
C / 7 %3,
- 40 8 8
/ / 0 13
si
" #
$ %
&
%
'
( (
$
" ) '
5
! 5 * # ' $ $ +
14
si
D D D D 23 24 ! 28
Vroča posoda je občutljiva na udarce!
programu
Zaradi tega jo po zaključenem
20
vedno pustite
v pomivalnem
stroju tako
dolgo, da jo lahko brez težav primete.
Nasvet
Zelo umazano
posodo
(lonce)
zložite v
"
#
spodnjo
košaro.
Tako
bo
rezultat
pomivanja
zaradi močnejšega pršenja boljši.
$ #
#
#
Nasvet
Več podatkov o tem, kako lahko optimalno
zložite posodo v vaš pomivalni stroj, najdete
na naši domači spletni strani. Omogočen je
brezplačen prenos podatkov. Spletni naslov
boste našli na zadnji strani teh Navodil za
uporabo.
20
"
#
$ #
#
#
* * 15
si
*
* Polička za nože *
* odvisno od modela
Dolge nože in ostale kuhinjske pripomočke
lahko razporedite tako, da bodo v vodoravnem položaju.
Če pomivate bolj visoko posodo, lahko
poličko za nože odstranite. Pri namestitvi pazite na to, da bo polička pravilno vstavljena.
Odložišče za skodelice *
* odvisno od modela
Če pomivate skodelice, lahko odložišče za
skodelice obrnete navzgor. Poševni položaj
bo zmanjšal zbiranje vode na spodnji strani
skodelice.
Če pomivate visoke kozarce, vam
priporočamo, da odložišče za skodelice
ostane obrnjeno navzdol.
*
* *
* 16
∅
!!
"#
! ∅
!$%
!&%
" ∅
!&
!%
si
∅
!$
""
! ∅
!'%
"#%
" ∅
!(
!)
!"#
!$# %
* + ,
20 17
si
Polnjenje s čistilnim sredstvom
Čistilna sredstva
▬ Če je prekat za čistilo 30 še zaprt, akti–
virajte zapah 31 in predalček odprite.
Čistilo dajte v suh prekat 30 (tabletko
vložite počez in ne pokonci).
Doziranje: glejte navodila proizvajalca na
embalaži.
Prekat za čistilo 30 je razdeljen, kar vam
pomaga, da lahko napolnite pravo količino
čistila v prahu ali tekočega čistila.
Za normalno umazano posodo običajno
zadošča 20 ml−25 ml. Če uporabljate
tabletke, zadošča ena tabletka.
Za pomivalni stroj lahko uporabljate tako
tabletke kot tudi čistila v prahu ali tekoča
čistila, nikakor pa ne smete uporabljati sredstev za ročno pomivanje posode. Doziranje
prahu ali tekočega čistila lahko prilagajate
glede na stopnjo umazanosti. Tabletke
vsebujejo dovolj učinkovin za vse naloge
čiščenja. Za moderna, učinkovita čistilna
sredstva se v glavnem uporablja nizko-alkalna receptura s fosfatom in encimi. Fosfati
vežejo apnenec v vodi. Encimi zmanjšujejo
količino škroba in raztapljajo beljakovine.
Čistilna sredstva brez fosfatov niso tako
pogosta. Takšna čistila imajo nekoliko
slabšo sposobnost vezanja apnenca in zato
je potrebno večje doziranje. Za odstranjevanje barvnih madežev (npr. čaj, kečap)
se najpogosteje uporabljajo belila na osnovi
kisika.
50 ml
25 ml
15 ml
▬ Pokrov prekata za čistila zaprite tako,
–
da ga potisnete navzgor, da brez težav
zaskoči.
Opozorilo
Če želite doseči dober rezultat pomivanja,
morate dosledno upoštevati navodila na
embalaži čistilnega sredstva!
V primeru nadaljnjih vprašanj se obrnite na
svetovalce proizvajalcev čistilnih sredstev.
Opozorilo
Upoštevajte varnostna opozorila oz. navodila za uporabo na embalaži čistilnih sredstev
in sredstev za izpiranje.
$
% $
$
18
si
Kombinirana čistila
) 0 ( (
( (
%_1 2 -3 /#$
4
čistilnih
(
(
Uporaba
sredstev
z vodotopno
zaščitno folijo: Ovoj primite s suhimi
rokami in dajte čistilo samo v popolnoma
suh prekat, sicer se bo zlepilo.
4 ( (
( %( % $
Razen običajnih čistilnih sredstev (solo)
je na razpolago še cela vrsta izdelkov z
dodatnimi funkcijami. Ti izdelki poleg čistila
pogosto vsebujejo tudi sredstvo za izpiranje
in solne nadomestke (3 v 1) in glede na
kombinacijo (4 v 1, 5 v 1 itd.) še dodatne
sestavine, npr. za zaščito stekla ali za sijaj
nerjavečega jekla. Kombinirana čistila
lahko učinkujejo zgolj do določene stopnje
trdote vode (največ 21 ºdH). Nad to mejo je
potrebno dodati sol in sredstvo za izpiranje.
Takoj ko uporabite kombinirana čistila, se
program pomivanja samodejno prilagodi
tako, da na koncu vedno dobite najboljši
možni rezultat pomivanja in sušenja.
Svarila
& % 22 ' (
$
) !
% % 22 ! $ * ! (
(
% ! $
Navodila
+ ( % $
( ( ! (
$ , ($
-./ (
(# $ ( ( ! % $
19
si
Preglednica programov
Ta preglednica vam predstavlja največje možno število programov. Podatke o ustreznih
programih in njihovi razporeditvi pa lahko razberete iz vaše upravljalne zaslonke.
Vrsta posode
lonci, ponve,
neobčutljiva
posoda in
pribor
Stopnja
umazanosti
močno sprijeti, zažgani ali
posušeni ostanki
hrane, ki vsebujejo
škrob ali beljakovine
Program
Možne
dodatne
funkcije
Predpomivanje
Čiščenje 70º
Vmesno izplakovanje
Končno izpiranje 65º
Sušenje
±/ °
Intenzivni 70º
Á
vse
Auto 45º - 65º
mešana posoda in pribor
občutljiva
posoda, pribor,
temperaturno
občutljiva plastika in kozarci
rahlo zasušeni,
običajni ostanki
hrane
Eco 50º
Intenzivna
cona
Prihranek
časa
Polovično
polnjenje
Extra sušenje
Predpomivanje
Čiščenje 40º
Vmesno izplakovanje
Končno izpiranje 55º
Sušenje
ñ/ ð
Extra sušenje
Čiščenje 45º
Vmesno izplakovanje
Končno izpiranje 55º
ù/ ú
nobena
Predpomivanje
Nežni 40º
Hitri 45º
vse vrste
posode
mrzlo splakovanje,
vmesno čiščenje
Optimiranje programa glede na
stopnjo umazanosti s
pomočjo senzorike.
Predpomivanje
Čiščenje 50º
Vmesno izplakovanje
Končno izpiranje 65º
Sušenje
á/ à
é/ è
zelo malo sprijeti,
sveži ostanki hrane
Potek programov
Predpomivanje
Izbor programa
Navodila za vzporedne reziskave
Lahko, odvisno od vrste posode in stopnje
nečistoče, izberete ustrezni program.
Informacije o pogojih za primerjalni test
dobite, če povprašate po elektronski pošti
na naslovu:
[email protected]
Potrebni so podatki o številki aparata (E-Nr.)
in datumu proizvodnje (FD). Te podatke
najdete na tipski ploščici 32 ki se nahaja
na vratih aparata.
20
si
* 7 -
*
+
! ! 3 ( *
!
"#$ %#$ & '
!
9 & !
!
( "#
*
* 45
*
+( 6 45
)
45
( ,. !
7-8 )
!( ' - *
)
*
( !
( '+( ,- . - ( / ( ( 9
9
:9-;</:9- 1 - 2 ( !
2 1 !
9
-
2432 8 /
- '
*
0
1 '
! 2 *
-
! ! ! -
! (
!
! *
/! ! !
( ! - 21
si
*
*
1 (
)
23
#
$%#&'($%# 1 6 + 9 6 + 4 )
*+, 8 ( 6 + 4 5 )
(
* ! "
#
$%#&'($%# 1 A )
*+, 8 )
*
Utripa svetlobni prikaz tipke A , na
številčnem prikazovalniku 9 pa sveti
tovarniško nastavljena vrednost •:‹….
A 9
-
"
* C !
*+, 8 .
(
9
5 ! "
#
$%#&'($%# 1 A )
*+, 8 )
*
$ A A )
9 / 0
22
si
C !
"
#$%&$ 8 (
$ #$%&$ 8 1 2 9
"
3
4 / 9
/ .
!
(
)'*("+'*("
'
(
)'*("+'*(" 1 %,-#!
" 1
" #$%&$ 8
. #
. &!
"
.
/
./ / $
"
. 5!
(
) )'*("+'*(" 1 "
A #$%&$ 8 / .
# . '
A / / "
A / 9 / # C / "
#$%&$ 8 4 "
) . / . / . /
(
)'*("+'*(" 1 '
0 "
. . . ) ! )'*("+'*(" 1 23
si
* 26 % * # # +
! " # " $
% " #
#
& !#
#
'
### ,
* #
# ! (
!
(
)
4 5 $ 24
si
23
24 23 24 "
# " #
$
%
&
#
26 " ' ( ) " "
" " " !
*
" ' " 25
si
!!" #
$! & & ! +& !*","
% !
& !$ & ! & 9
(!
") “:‹‚ do “:„‹
# ! " “:XX
% '% ( 3 ) # # - .
' / $% & ' ( ) ) *
& / 0 Vrata se težko odpirajo. *
▬ Aktivirana je otroška varnostna
–
ključavnica. Navodila za deaktiviranje
se nahajajo zadaj v ovitku.
* odvisno od modela
26
si
(
“: ƒ…) (
“: ƒ†) ! !
‹:‹‹
"#"" $%
&'(
4 5
!) * ) Sveti prikaz za polnjenje posebne
soli 4 .
▬ Soli ni.Napolnite posebno sol.
▬ Senzor ne zazna solnih tablet.
Uporabite drugo vrsto posebne soli.
$ % ! +
! ! /
% 0 % +
1
+
$ & & "
! !) ' " & ! 2 $$
2 2 !) * .) +
.) %
. 2
1 / % #
+ ' !
, ! "# '% - ! " % . 27
si
" ! # $#
# % # ! &'( )*+ &,(! 32 %
! ▬ Aktivirajte intenzivno sušenje.
▬ Kombinirano čistilo, ki ste ga uporabili, daje slabe rezultate sušenja.
Uporabite sredstvo za izpiranje
(glejte poglavje Sredstvo za izpiranje).
1
FD
2
Zaupajte sposobnostim proizvajalca.
Obrnite se
na nas in prepričani bodite, da
bodo
popravilo
ser-!
izvedli
izšolani
% tehniki
visne
ki razpolagajo
z originalnimi
#službe,
#
nadomestnimi
deli za vaš
hišniaparat.
%
28
si
% ! " !
&
' (
!
) ! ! * ! ! ! ! " ! # ! " !
$ ! !
!
!
% & ! ' Tehnični
podatki
!
Teža:
največ 60 kg
+ Napetost:
! 220−240
50 Hz
ali 60 Hz
V,
Priključna moč:
$ ! ! 1,9−2,3 kW
Varovalka:
10/16 A
Pritisk vode:
najmanj 0,05 MPa (0,5 bara), največ 1 MPa
!
(10
barov) Višji
pritisk: priklopite
ventil za zmanjšanje
pritiska.
$ ! !
Količina dotoka:
najmanj 10 litrov/minuto
" !
Temperatura
vode:
!
mrzla
voda;
topla
voda:
največ 60
ºC.
,
29
si
&! (
) *!°
!
+ ! $ ! ! !
$ ! !
" !
!
,
+ ,,!- ,.!- "!/
*!/ 0 - 0
0 32 - 1 2
0 0 3 ▬ Aparat je opremljen z varnostnim sistemom v primeru izlitja vode. Upoštevajte,
da ta sistem deluje samo, kadar je elektrika priključena.
40 + 5 3 6 0
7 8
!!"# $!"% &# $&!% '
30
si
1 ! !
"! !
"
! #
$ #
% 9 % !
&'(' 8 ! % %
!)*)+ &'(' 8 #
% "
!),)+ -
% 1 &
#
%
./ " #
) %
% !0
' " + + " + "
+ % % ! + !2
# "% % %
)
2
. 3&4 0
$ % !% %
%!
5#
67
8
5#
6) 8
' % ) 2 9::9;<=> % .?
2
2 2
2 @
A===0 &2 %
) " +
) 2 =5
1 "
. %
#
#0+ .! '
0
+ %
2) + %
Pridržujemo si pravico do sprememb.
31
Otroška
varnostna ključavnica
*
(zaklepanje vrat) *
Vrata
aparata
vedno
popolnoma
zaprite,
40 Aktivirajte
ključavnico. otroško
varnostno
kadar zapuščate
ker
boste
le tako
41 Odprite
vrata
z aktivirano
varnostno
aparat,
zaščitili
otroke
pred možnimi nevarključavnico.
svoje
nostmi.
42 Deaktivirajte
otroško
varnostno
ključavnico.
*
! " " # $ %
& '" (
" " " $
) & " # " ' (
* " " +
$ # #
! "
#$ % ! $
&$ ' ( $
)$ *
! $ +' ! ,$ - ! ! $
.$ $ $
/ $ !
$
!"#
0 1 1 ( ($
www.siemens-homeappliances.com
si
9000 300 060 _
"
! ! ,
!2
' , ,,
,
" "
6
# ! !0
0
, . 3/
&
)
!
- ()*+) ,
- *
& ! - ' %&'+ !, %&'' .!/
- (,
" , $ , !, %&')
- $ ' ()*+)
! ' %&'(((
- ! "#$%&"#$
2:15
1,65
1,50
16
15
12
13
+'_
> ! , 5
2:20
1,05
12
–
.
-'_
1:10
0,85
0,80
13
14
10
11
1
)'_
! , '
! %
1:35-2:40
1:25-2:30
1,00-1,60
–
9-19
10-19
$
)-_/0-_
"
,
0:15
0,05
4
–
2
! !, ,
,
! .$
!
,
/
7
0:291
0,80
11
10
–
%
)-_
#$3
&
"#%"3
4 ! ! ! ! 3
$ >
& *=,
<
5 5
##,
3
45 ##
, 8 9:6;6
$
'
1 2 , ' , , ! 7 .
/
! 5
6
$
A B C
) , +! 2 . ' 3/ 1 0,
, !
! 0 , !" #
.
.
. 1
< . ,"%5" . : /50
. 8 .
;=;;
!
+42;=;83
&
" + 5 " . 3 % 6
6
2
, !"#&&3
7 . 3 !"#$%3
2
!"#$'3
-
4
2
3 * ( % .
/. .0
+
/
+ 0
* /.4.0
7 <
/. .0
Beioder
Wasser
oder
Kalkflecken:
Dosierung
Bei Wasser
Kalkflecken:
Dosierung
Če
so
vodni
madeži
ali
apnenec:
doziranje
erhöhen.
erhöhen. povečajte
+ =
Bei
Schlieren:
Dosierung
reduzieren.
Bei Schlieren:
Dosierung
reduzieren.
Če
se
pojavijo
proge:
zmanjšajte
doziranje
.=
+ .
6 .
Spezialsalz
nachfüllen.
Spezialsalz
nachfüllen.
Dopolnite
posebno
sol
Enthärtungsanlage
richtig einstellen.
Enthärtungsanlage
richtig einstellen.
Pravilno
nastavite
napravo
za mehčanje vode
Sprememba
barve zaradi barv živil
Verfärbungen
durch
Lebensmittelfarbstoffe
(Tomatensauce)
(paradižnikova omaka)
, +
/+
0
Premalo
pomivalnega
sredstva
Zu wenig
Reiniger
/ ? 6 . 0
. 6 pomivanje
kozarcev.
Glasschonenden
Reiniger verwenden.
Glasschonenden
Reiniger
verwenden.
/
. 0
, ? .
Upoštevajte
navodila
proizvajalca
Herstellerangaben
(Reiniger)
Herstellerangaben
(Reiniger)
beachten.beachten.
(pomivalna
sredstva)
Verfärbungen
sind so
unbedenklich;
Verfärbungen
sind unbedenklich;
Spremembe
barve
neznatne; bodo izginile
e)Verblassen
Verblassen
bei pomivanjem.
weiteren Spülgängen.
beinadaljnim
weiteren
Spülgängen.
med
( ) * *)
Uporabljajte
kozarce, ki so primerni za stroniso primerni za pomivanje v pomi-Spülmaschinenbeständige
GläserKozarci
nicht spülmaschinenfest.
Spülmaschinenbeständige
. valnem stroju
Gläser
verwenden.
Gläser verwenden.
jno
pomivanje.
Uporabljajte
blaga sredstva za
Spezialsalz fehlt
Wasserenthärtung
falsch
eingestellt;
Mehčanje vode
je napačno
postavljeno;
( 4
ni posebne soli
doziranje.
DosierungPovečajte
erhöhen.
Dosierung
erhöhen.
Zamenjajte
izdelek.
Produkt
wechseln.
<6
? Produkt wechseln.
6
sredstvo
Verwendeter
kombinierter
Reiniger
Klarspüler
verwenden.
Klarspüler
verwenden.
Uporabljeno
kombinirano
čistilo
daje
slabe
Uporabite
za izpiranje.
-
hat schlechte
rezultateTrocknungsleistung.
sušenja.
Aktivirajte
intenzivno aktivieren
sušenje
od modela).
Nastavitev aparata
Intensivtrocknung
aktivieren
(je nach(odvisno
Modell)
Intensivtrocknung
(je nach
Modell)
Geräteeinstellung
Sredstvo za izpiranje
Klarspüler
Klarspülerdosierung
zu hoch /
Dozirali
sredstva
za
- ste
preveč/premalo
1
izpiranje
zu niedrig
dosiert
4
+
1 Plastični/kosi
posode
Kunststoff
/ Geschirrteile
verfärbt
spreminjajo barvo
Milchige
Beläge, Gläser
Motne naslage,
kozarec
eingetrübt
/ blind
je moten/neprozoren
(nicht
entfernbar)
(ne da
se odpraviti)
Milchige
Beläge auf
Motne usedline
na posodi
4
1
dem
Geschirr
(lahko
jih otpravite)
/
4 0
(entfernbar)
<
. <
/6 6 0
Posodaist
ni nicht
soha trocken
Geschirr
Flecken
Schlieren
Madeži
in
<+und
proge
.
>.
. /. .0
, *
/. .0
* .
*
.
/
. 0
. >.
( +
+
. .
.
Več napotkov boste našli v Navodilih za uporabo.
B
.
.
A
- *
+
- , - -.
/0
- - /0
- $+ . !"#$%&"#
'%()
/ 0 8 9 : 8; 1
44 , )
.
. hr
8
! !
!
* *
-
! 9 8 9
9 :
; 1 4 - (
0 = 9 9 8 < = . < 1 9 . !
!
22 ; < < ! "3"
< 9
!6
< 9
Djeca
ili osobe,
svojim
8
koje
zahvaljujući
smanjenim
fizičkim,
senzornim ili mentalnim
sposobnostima
ili pak neiskustvu,
nisu u
9! stanju
samostalno
se služiti
uređajem,
ne
smiju
potonji
koristiti bez nadzora ili pre
thodnih
iscrpnih
uputa
odgovorne
osobe.
<
8
- 9!
-
- < <
-
9 -
-
!
-
<
< 9 -
! < ! *
. * odvisno od modela
!
-
/ -
!
3
9 / /
3
9 /
36
hr
/
.
3 0) 1
2 )
3% / 4 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3 '"*5',-+&56
-3"*5',-+&5
77
0 " "
*
0
!
)**
8 38&98
4
*
774 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
:
;
) *
:
)
0
)
)
()
" 0
;
3
. ;
) *
37
hr
!3
1
C ' 4
% %"
1
'(.2( 8 $!
5
_
" !
!
# " ! $!
% ! "
1%
_6
&% !
& !
'
!
( % $!
#
)%
)&*+),-.$+/0
-'&*+),-.$+/ 1 1 A '(.2( 8 % #
( % A % % ! 38
0
1
hr
2
$ 3
25 / 3 ! . 4
3 6 4 $ ! "# #
" #
3 /#5
#
2 #
#5 * 4
$ 5 5 3 5
%&°
' ()°*' %+°,
()- 4
5 %&°
' 3 39
hr
5
!"_#
$%&_'# !(_)
%&
*
+
!"_# , - 29 1 0
$ + $ +
, 2
234256748*
934256748 1 /0 A 9161 8 , 1 A /0 A 9 : ;
/ 0 C 9 <
0 $
+
/ 9161 8 7 . . /
0 0 40
hr
%*
) + " # $
% ! #$ % # &
#
# &
" # !'
!' ( )# 5 "!
" 5 , *
-
* + ) %
( &
( !
, ! 41
hr
D D D ! " #!
D #
23 24 $ ! % 28
% !
Vruće posuđe je osjetljivo na udarce!
nakon završetka programa
Stoga ga ostavite
&
20 mjeri da ga
u perilici
da se ohladi
u tolikoj
možete primiti rukama.
Savjet
Jako
zaprljano posuđe (lonce) potrebno je
smjestiti u donju košaru. Zahvaljujući jačem
mlazu ispiranja, na taj način dobivate bolji
rezultat ispiranja.
% ! !
Savjet
#
Daljnje
primjere za optimalno
iskorištenje
prostora Vaše perilice posuđa pronaći ćete na
našoj Internet stranici te ih možete besplatno
preuzeti. Internet adresu pronaći ćete na
pozadini ovog korisničkog priručnika.
& 20
% ! !
# *" *" 42
hr
# *
* Polica za pribor *
* ovisno o modelu
Dugački noževi i ostali dijelovi pribora za jelo
mogu se rasporediti u vodoravnom položaju
unutar police za pribor.
*
(#& police
Kvačica
za šalice *
*
* ovisno o modelu
Kod ispiranja šalica, kvačicu police za
njih za njih preklopiti prema gore. Dodatni
ukošeni položaj smanjuje nakupljanje vode
na donjoj strani šalica.
Kod visokih, odnosno, dubokih čaša
preporučuje se da kvačica ostane u
početnom položaju.
Ukoliko perete više ili dublje posuđe, možete
ukloniti policu za pribor. Kod ugradnje pripazite na ispravni položaj police za pribor.
) ) *
* * +,-"
(#& *
* 43
!
"
#$ ∅
%%
&'
#% ∅
%()
%*)
#& ∅
%*
%)
hr
! " & #
'%
* +.-"
!
"
#$ ∅
%(
&&
#% ∅
%+)
&')
#& ∅
%,
%-
$%& $'& #
. /
! " #$
%
20 " ! " # # # 44
hr
Odjeljak za doziranje unutar pretinca
sredstva za čišćenje 30 pomaže Vam pri
doziranju odgovarajuće količine praškastog
ili tekućeg sredstva za čišćenje.
Pri standardnom zaprljanju dovoljna je doza
od 20 ml - 25 ml. Ukoliko koristite tablete,
tada je dovoljna samo jedna tableta.
Sredstvo za čišćenje
Možete koristiti tablete, kao i praškasta ili
tekuća sredstva za čišćenje Vaše perilice
posuđa, ali ni u kom slučaju sredstvo za
ručno ispiranje. Ovisno o stupnju zaprljanja
posuđa, doziranje praškastim ili tekućim
sredstvom za čišćenje može se pojedinačno
odrediti. Tablete, za sve poslove čišćenja,
sadrže dovoljnu količinu aktivnih agensa.
moderna, učinkovita sredstva za čišćenje
uglavnom se baziraju na recepturi s fosfatom i enzimima. Fosfati vežu krečnjak u
vodi. Enzimi smanjuju tvrdoću te otpuštaju
bjelančevine. Sredstva za čišćenje, koja ne
sadrže fosfate, rjeđa su pojava. Potonji imaju
slabiju sposobnost vezivanja krečnjaka te
ih je potrebno dozirati u značajno većim.
količinama. Kako bi se uklonile obojane mrlje
(npr. od čaja, kečapa), uglavnom se primjenjuju sredstva za izbjeljivanje na bazi kiselina.
50 ml
25 ml
15 ml
▬ Poklopac pretinca sredstva za čišćenje
–
zatvorite podizanjem u zrak, sve dok
zasun ne klikne s lakoćom, pri čemu ćete
začuti zvuk.
Napomena
Za dobar rezultat ispiranja potrebno je da se
obvezno pridržavate uputa koje se nalaze
na pakiranju sredstva za čišćenje!
Ukoliko imate dodatnih pitanja,
preporučujemo Vam da se obratite
savjetovalištima i centrima proizvođača
sredstva za čišćenje.
(
!
! # &
! ) #
( #
Upozorenje
Pridržavajte se sigurnosnih uputa te uputa
za korištenje koje se nalaze na pakiranju
proizvoda za čišćenje i ispiranje.
Umetanje sredstva za čišćenje
▬ Ukoliko je pretinac sredstva za čišćenje
–
30 još uvijek zatvoren, djelujte na zasun
za zaključavanje 31 kako biste otvorili
pretinac. Sredstvo za čišćenje umetnite
unutar suhog pretinca sredstva za čišćenje
30 (tabletu umetnite vodoravno, ni u
kojem slučaju okomito uz rub pretinca).
Doziranje: vidi upute proizvođača koje se
nalaze na pakiranju.
45
hr
Kombinirano sredstvo za
čišćenje
/ 00 )
" #
+ %
% '#
1 2 ! )
&
) _3 4 0
0"#
Pored konvencionalnih sredstava za
čišćenje (Solo), danas se na tržištu nudi
serija proizvoda s dodatnim funkcijama.
Pored sredstva za čišćenje, ovi proizvodi
često sadrže i sredstva za ispiranje te zamjenske proizvode za sol (3u1) te, ovisno
o kombinaciji (4u1, 5u1, itd.), i dodatne
komponente, poput, primjerice, zaštite za
staklo te sjaja plemenitog čelika. Kombinirana sredstva za čišćenje funkcioniraju
do određenog stupnja tvrdoće (većinom do
21 °dH). Iznad ove vrijednosti potrebno je
dodati sol i sredstvo za ispiranje.
▬ Kod primjene sredstava za čišćenje sa
zaštitnom ljuskom koja otpušta vodu. Primite ljusku isključivo suhim ruka te umetnite sredstvo za čišćenje u potpuno suhi
pretinac sredstva za čišćenje. U protivnom
se sredstvo može zalijepiti za pretinac.
Ukoliko koristite kombinirana sredstva za
čišćenje, program ispiranja se automatski
prilagođava, kako bi se postigao najbolji
mogući rezultat ispiranja i sušenja.
+ ) !
#
Upozorenja
) 22 *
#
+ )
!
) 22 #
, #
Savjeti
- #
( ) ! ' #
. %#
46
hr
Pregled programa
Unutar ovog pregleda prikazan je najveći mogući broj programa. Odgovarajuće programe i njihovo raspoređivanje i dodjelu preuzmite s radne ploče Vaše perilice.
Vrsta posuđa
Lonci, tave,
neosjetljivo
posuđe i
pribor za jelo
Stupanj
zaprljanja
jako prianjajući,
zagoreni ili
posušeni ostaci jela koji
sadrže masnoću ili
bjelančevine
Program
Moguće dodatne funkcije
prethodno ispiranje
čišćenje 70°
među - ispiranje
ispiranje 65°
sušenje
±/ °
intenzivno pranje
70º
Á
sve
Auto 45º - 65º
miješano
posuđe i
pribor za jelo
osjetljivo
posuđe, pribor,
plastika i čaše
osjetljive na
temperaturu
lagano posušeni
ostaci jela, tipični
za domaćinstvo
Eco 50º
intenzivna zona
ušteda vremena
pola
opterećenja
ekstra sušenje
prethodno ispiranje
čišćenje 40°
među - ispiranje
ispiranje 65°
sušenje
ñ/ ð
ekstra sušenje
čišćenje 45°
među - ispiranje
ispiranje 55°
ù/ ú
nema
prethodno ispiranje
meko pranje 40°
brzo pranje 45°
sve vrste
posuđa
hladno ispiranje,
među - čišćenje
Optimizira se u
skladu sa stupnjem
zaprljanja uz pomoć
sustava senzora.
prethodno ispiranje
čišćenje 50°
među - ispiranje
ispiranje 65°
sušenje
á/ à
é/ è
malo prianjajući,
svježi ostaci jela
Tijek
programa
prethodno ispiranje
Odabir programa
Napomene o poredbenim
ispitivanjima
Možete, ovisno o vrsti posuđa i stupnju
nečistoće, izabrati odgovarajući program.
Uvjete za poredbeno ispitivanje dostupni su
na upit putem e-maila
[email protected]
Pritom su Vam potrebne slijedeće stavke:
broj uređaja (E-Nr.) te datum proizvodnje
(FD), a to ćete pronaći na tipskoj pločici 32
koja se nalazi na vratima uređaja.
47
hr
"
#
" *" .# / 7 & (
6 6 5 9 6 ! ! *
) 00- 11 # &
( ,23 423
5 9 6 ! 6 $%
""
"
*
:
;<
&
7( 6
<
+ ; ;<
!
"
" # 6 =-> - 6!
6 # - 6
*
- 7 &! ! ( #
" " ! - & "
*
5 - -?-";[email protected]
A?-";[email protected] 1 # 5 2 $ 9
# A8;98 8 B 8 6
8 6 $ # %
5 / *
5 .# 6 6
8 ! ! "
*
/ 6 48
hr
*
*
4 ,
56
" "#$"%&'($)*
&+#$"%&'($) 1 , 6 + .
9 , 6 + 7 .
, +'- 8 1 . - . .
6 + 7 . +
89
.
0
* !
" "#$"%&'($)*
&+#$"%&'($) 1 , A +'- 8 . .
Svjetleći zaslon
tipkeA A
, svijetli te un,
9 svijetli vrijednost
utar prikaza
brojeva
.
koja je postavljena
licu mjesta •:‹….
na
,
A / .
. !
9
, C / ,
.
!
+'-
(
,
C 0
, +'- 8 (
0
. . . 1 9 .
.
2
3
, .
9 / !
" "#$"%&'($)*
&+#$"%&'($) 1 , A +'- 8 . .
A 1
.
, A . 1 2 . 3
49
hr
C !"
#$%# 8 &
(
# #$%# 8 7
8
9
&
# 9
/ 9 ! "
(
) *'+,*-).$/,01
)'+,*-).$/,0 1 &
'
(
) *'+,*-).$/,01
)'+,*-).$/,0 1 &
2 ! $34"
/ 56 6
/ #$%# 8
!%"
#
: ! 6;"
(
* *'+,*-).$/,01
)'+,*-).$/,0 1 A : #$%# 8 :
( #
A A 9 C : #$%# 8 / &
6 6 . 2 . (
) *'+,*-).$/,01
)'+,*-).$/,0 1 5
* 5 * !
" % *'+,*-).$/,01)'+,*-).$/,0 1
&
50
hr
26 =
9 = '
( 1 '
*
+
C 3
'
!
'
!
9 !
-
=
4 >
( ?
>
-
> !
/ !=
;!=
>
@ '
1 !=
!
> = -> !
=
3
!
'
A '
<
'
! !=
(
!
: ?
<
'
!
0=
=
'
1 !=
= '
B
9 B
-
4
5 - ; 51
hr
- . 23
# 24 ' #
/ 23 0 24 )
- 1 ' 26 '
" 2 3 . . # .
#
" * 52
hr
!!! #
# (') $
%
!
" + ",#+#
! !
( ! ' $
$#
*
$
##!
- &
+$#' $
$# $
$# !
- ! 9
) ("
#
“:‹‚ do “:„‹
! " # “:XX.
&$
,
, 3
$
#!
& . . & !
/
! !
0
& ! &
$ % !& '
! (
! &
!!! "# $
%
!
! )! * !!! #
)
! & $' $
#
%
!
& Vrata perilice posuđa se jako teško
otvaraju. *
–▬ Sigurnosna bravica za djecu je aktivirana. Upute za deaktivaciju nalaze se
na stražnjoj strani omota/korica.
* ovisno o modelu
53
hr
(“: ƒ…) (“: ƒ†) !
!
"
#
!
#
!
$%$$"
‹:‹‹) &
'('
4
" 5
)
*
)
Svijetli zaslon za naknadno dodavanje
specijalne
soli 4 .
▬
Nema soli.
Dodajte
sol.
#
▬ Senzor ne prepoznaje solne tablete.
+ Upotrijebite neku drugu specijalnu sol.
, # ! + !
!
, $
!
!
+ !
% "
$
+
+ %
"
% - +
.
%
&
- & .
54
&' ( /
!
0
#
#
! 1
2
&' # ) 2
) " &&
, /
2
) *
!
.
)
.
)
-
! 0
2
%
/ !
3
hr
&"" "
"# '
' ()*
+,- (.*# " '
' $!
" 32 1
FD
! "# $ $
" %
▬ Aktivirajte opciju intenzivnog sušenja.
▬ Primijenjeno kombinirano sredstvo
za čišćenje ima jako loš učinak
sušenja.
Primijenite sredstvo za ispiranje (za
doziranje vidi poglavlje Sredstva za
ispiranje).
2
Pouzdajte se u stručnost i znanje
proizvođača.
Obratite nam se. Na taj način
ćete se uvjeriti
da popravke
ser/
provode
$
visni tehničari
kojesmo
mi podučili
te će biti
$
sigurni da ćeVaš
kućanski
uređaj
biti op
"
remljen
originalnim
zamjenskim
dijelovima.
!
55
hr
%
(
# % # "
#
&
'
)# ! ! "
# $ "
" % & ' *# +
, # Tehnički podaci
Težina: najviše 60 kg
"
Napon:
Hz
#
220 - 240 V, 50 Hz
ili 60
Priključna
snaga:
- 1,9"
- 2,3 kW
Osigurač:
10 / 16 A
vode:
Pritisak/tlak
najmanje
0,05
MPa
(0,5 bar),
najviše 1 MPa
(10 bar). Pri većem tlaku vode:
Prethodno
podesiti ventil za smanjenje pritiska.
"dotoka
vode:
Obujam
10
najmanje
l / min vode:
"
Temperatura
Hladna voda; kod
tople
vode
najveća
moguća
temperatura
60
°C.
.
56
hr
- % .#%°
" #
" - " "
.
/ 00#%1 02#%1
%$#%3 .#%3 ! ! % 32 4 5 % *
! 6 ▬ Uređaj je opremljen sigurnosnim sustavom za vodu. Imajte na umu da prethodno navedeni sustav funkcionira
isključivo kod priključene opskrbe
električnom energijom.
! "
/ 7 % ! 8 5 ##$%& '#$%( )%& ')#%( *
+
)# ,
57
hr
!
!"#$!%&'($)*
"#$!%&'($) 1 + ( 9
, +
-'.- 8 /
- ( 0 +
-'.- 8 /
( 1 2 1 '
34 5
" 7 8 9
3:+; 5
( +
7 <+ <
+
7 "+ "
=>>=*[email protected]*)A 3B
C
D)))5 7 )!
' 3 56 3
"+"5
/
6 Zadržano pravo na izmjene.
58
Sigurnosna bravica za djecu
(Zaključavanje vrata) *
,
s"bravicu
&
40 Aktivirajte
sigurnosnu
za djecu.
41 Otvorite
vrata v
s aktiviranom
sigurnosnom
v
s bravicom
za djecu.
s"
&
42 Deaktivirajte
bravicu
s
sigurnosnu
s" &za djecu.
aparata
uvijek
v posve
sv v
Vrata
zatvorite kada
napuštate
aparat,
jer
samo
s tako
možete
svoju
od moguće
sv djecu
& zaštititi
"- pogibelji.
"
*
v v-" %& '"s sv s
s( s
- "v s v , sv# v
" "v s &
) s& " s"
sv v v s&
's $ $
(
*& v s " "v s v +
$ # mt s
v v v! sv v
2 s
v s3 v
"
#$ 4 s ss
v ! v v
s$
&$ 5v s
v v v $
)$ *v
v s
v s s
! s
v ! s $ 5v
v3 s
! (
$ N s
v s s sv
v ! v$
.$ s ! $ s
v v$
22s! v s
$ v
s
v v
v$
!"#
6
s s v
17
1s 3
3 ( s
s! s($
www.siemens-homeappliances.com
!
2 ,?
9000 300 058 " ( "@
9
8" 6 7
8 "
6 5 " 2 ,? ," 8 "
! ,
! '
0,
!
87
@ ,
@ ,
!
@ ,
!
,
) , ,
2:15
1,65
1,50
16
15
13
12
,? ,
, $,@,
>
( *=,
F
, , , <
) , ,
+'_
##, 3
45 ##
2 , ,
8 9:6;6
7,@ , , , 1 2 ,
B , ! ,@ $,@ @ @
, A! ! 2
.
, ,/
& 2
2:20
1,05
12
–
.
-'_
1:10
0,85
0,80
14
13
11
10
1
)'_
,
, @
0 '
,
%
1:35-2:40
1:25-2:30
1,00-1,60
–
10-19
9-19
$
)-_/0-_
6 8 0:15
0,05
4
–
;
,
, !,,@
,
0
, .
!
,?/
< 7
0:291
0,80
11
10
–
1
)-_
E,,
2
,
#$3
&
2
"#%"3
4, ! , ! 3
6 5
. !03/
- , , ()*+) , ,
- $,
! ', $ ' !, %&')
- , , $ ' , , ()*+) ! ' %&'(((
- B, , ! B"#CBD%*C8%("#CBD%*C8
A! - , , *
( , @ !
,- %&'+ ! %&'' .
/
7 @ ! ,
!, 5
,
2 6
D $
2
A B C
( ,
,, ! , $ 2 . ' 3/ 1 :
,
@
7 7 #
3 @
: _
0
@
. -*,
.
1
.
5 4
D
' 6D
6D
+
5D
" . ,"%5"
3 /50
CD D
8 . 4;=;;
B
F;=;8F
, .
/ .0
. * * + +
/
.0
B % 6
B
/. .0
*
. 0"#&&0
E +
4
<
/ .0
B C 4
*
8 9 + 3 (
8; 1
% /
@ )
.
4 @
0"#$%0
B
0"#$'0
-
B
B */ *,
*
+ , (
Sredstvo za ispiranje
Klarspüler
/0
? *D
D / @ ?
@ 6 0 . 4 . 1
/ / * ** *)*
Herstellerangaben
(Reiniger)
beachten.
Herstellerangaben
(Reiniger)
beachten.
Obratiti
pažnju
na podatke
proizvođača
(prašak).
Verfärbungen
sind unbedenklich;
Verfärbungen
sind su
unbedenklich;
Obojenja
nedvojbena;
izbljeđuju daljnjim
e)Verblassen
Verblassen
bei Spülgängen.
weiteren Spülgängen.
bei weiteren
ispiranjima.
*2 Verfärbungen
Obojenjadurch
uzrokovana bojama iz
Lebensmittelfarbstoffe
namirnica (sok od(Tomatensauce)
rajčice)
4
/ za
pranje
0
Zu wenig
Reiniger
Premalo
sredstva
posuđa
Glasschonenden
Reinigerzaverwenden.
Glasschonenden
Reinigerprikladno
verwenden.
Rabiti
sredstvo
pranje čaša.
Spülmaschinenbeständige
Spülmaschinenbeständige
Rabiti
čaše prikladne za strojno pranje.
+
D
Gläser
verwenden.
Gläser verwenden.
Spezialsalz
Spezialsalz
nachfüllen.
Dodati
sol. nachfüllen.
Pravilno
podesiti
napravu
omekšavanje.
Enthärtungsanlage
richtig za
einstellen.
Enthärtungsanlage
richtig einstellen.
5 5 Aktivirajte
opciju
intenzivnog
sušenja
modelu).
Intensivtrocknung
aktivieren
(je nach
Modell)
Intensivtrocknung
aktivieren
(je(ovisno
nachoModell)
- sredstvo
za ispiranje.
KlarspülerPrimijenite
verwenden.
Klarspüler
verwenden.
@4
dozu.
DosierungPovećajte
erhöhen.
Dosierung
erhöhen.
Zamijenite
proizvod.
Produkt wechseln.
Produkt
wechseln.
Beioder
Wasser
Bei Wasser
Kalkflecken:
Kod
mrlja
ododer
vodeKalkflecken:
ili Dosierung
kamenca:Dosierung
erhöhen.
erhöhen. povećati
( =
količinu
Bei(
Schlieren:
Dosierung
reduzieren.
Bei Schlieren:
Dosierung
reduzieren.
Kod
sluzavosti:
smanjiti
količinu.
=
+ / .0
. D 4
. Klarspülerdosierung
zu hoch
/ ispirača
Prevelika/premala
količina
1
zu niedrig dosiert
/ .0
<+ +
D
/0
.
5 D . .
D .
D
.
/
Milchige
GläserČaše
nichtnisu
spülmaschinenfest.
MliječneBeläge,
mrlje Gläser
otporne za pranje u stroju
D
eingetrübt
/ blind
zamagljene/neprozirne
čaše
(nicht
entfernbar)
(ne može
se ukloniti)
1
D
Kunststoff
/ Geschirrteile
Obojena plastika/dijelovi
verfärbt
posuđa
B
Daljnje upute pronaći ćete unutar korisničkog priručnika.
.
A
- *@ +
- U
+ - @ /0
- - /0
- U
È@
*/ *,
4
B5%"*"*
%A'&U '%
'%(U)
'
?
<
. D
/
0
Primijenjeno
kombinirano
sredstvo za
Verwendeter
kombinierter
Reiniger
'
hat schlechte
čišćenje Trocknungsleistung.
ima jako loš učinak sušenja.
Postavke uređaja
Geräteeinstellung
<
naslage
È omekšavanje;
Mliječne
Nepravilno podešeno
Milchige
Beläge aufna posuđu Wasserenthärtung
falsch eingestellt;
.
1
dem
Geschirr
(uklonjive)
Nedostaje sol
/
+ 0 Spezialsalz fehlt
(entfernbar)
Posuđeist
nije
suho
Geschirr
nicht
trocken
Flecken
und Schlieren
Mrlje
< i sluz
D
D @ /
0 sr
$ -
* *
%! !
& 1
1 1 2 3 & 4
! !,
5 1 1 $ 6 / $ 6 ) 1 &
22 2 3 6 6 %! 5 "."
- ! 5 6 1 % 6 1
▬ Deca ili osobe
koje
na
osnovu
svoje
fizičke,
senzorske
ili duševne
sposobnosti ili svog
3
neiskustva
ili neznanja
nisu
stanju da
)
u
rukuju ovim
aparatom,
smeju
da ovaj
ne
aparat koriste bez
nadzora
ili upućivanja
od
strane za njih odgovorne
osobe.
6
&
3
)
$
&
1 2
6
6
&
$
&
1
/ 2
6
6
/ 6
. /.)&0
(Zabravljivanje vrata) *
/ * u zavisnosti od modela
- ) ,
& - )
,
& &
.
1
&
' .
1 ' 63
sr
! ,- ) + %
$ "
!
"$ % $
+
. / - -
0 % % 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
( #12,*3245
,+#12,*324
(
66
" "(
"
" " 0 *
"
7$**
' +'38'
0
) *
660
! 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
9
:
(
$ - *
( 9
$
"
$
8
$ +
#
"
:
8
#
; '$ *
64
sr
! 1
C - ! 4 2 "
' -#./# 8 '! , " ! 3 $
4 3
! $ _ " ! !
( $ 4 " ! ! '! 4 ! "
'
4
4
_
& $ !
& ! ( 4 ! ( 4 4 4 $
'! 4 ( 5 5&)650+.%67*
+-&)650+.%67 1 '
A $
-#./# 8
$
( & A 8
! 65
*
'!
!
sr
25 ! "
#
$ "
% & 4 ' $ 3 4
"' %
! "%! !
" !
$ #!)
!
4
! !) * ( ! ) $ ) *+°, -.°/,' *0°1'
-'. 2" ( ) *+°,
$ 66
sr
5 !"_# $%&_'# !(_) %&*+
!"_# ,
- 29 . .
/ 2 $
/ + $
+
,
34567849*
534567849 1 1 A /
:7;: 8
/
,
. A '
1 A 9 ' < =
C > $+
1
:7;: 8 1 0
/ . 0
. 1 67
sr
!
"
#
$ "
"
% "
&
!
" ' ( ) * ) '
) 5 "
" 5
+ ,
-
) (
&
(
. ) "
68
sr
- +
.
+/
.+0
D + D +
D +
++
D +
23 24 1
+ + + 2 +0
28
2 + +
+ ++
Vruće posuđe je osetljivo na udarce! Ostavite ga zbog toga posle završetka programa u mašini za pranje sve dok se toliko
ne ohladi da se može dobro držati u rukama.
Savet Jako zaprljane
posude
(lonce)
trebali
.
+
+
biste da
postavite u
donju korpu.
osnovu
jačeg mla
Na
za pranja dobićete tako bolji rezultat pranja.
Savet
Ostale primere kako optimalno možete da rasporedite posuđe i pribor za jelo u Vašoj mašini
za pranje posuđa možete da nađete na našoj
Homepage sa mogućnošću besplatnog preuzimanja. Odgovarajuću internet-adresu imate na
zadnjoj strani ovog uputstva za upotrebu.
3 +0
20
. +
+
2 +
+ * 69
sr
*
*+ - Polica za noževe *
* u zavisnosti od modela
Dugi noževi i drugi potrebni pribori za jelo
mogu da se poslažu u vodoravnom položaju.
Lučni držač šolja *
Radi pranja višeg posuđa Vi možete policu
za noževe da odstranite. Kod njene ponovne
ugradnje obratiti pažnju na pravilan položaj
police.
* u zavisnosti od modela
Kod ispiranja šolja može luk za držanje olja
da poskoči. Dodatni kosi položaj smanjuje
sakupljanje vode na donjoj strani šolja.
Kod visokih čaša preporučljivo je da se
luk za držanje šolja ostavi u preklopljenom
položaju.
*
3+ 4
5 5
*
*+ . % 70
4
,
6 ∅
77+%
8"+%
7 ∅
79:+%
7;:+%
8 ∅
7;+%
7:+%
sr
"$
4
,
6 ∅
79+%
88+%
7 ∅
7<:+%
8":+%
8 ∅
7=+%
7>+%
'#
'
*
+, *
"-, 1 ? #
!"#
'#
20 ( " "
) " # ( # # "## 71
sr
Dozirna podela u komori za sredstva pranja
30 pomaže Vam pri tome da napunite
pravilnu količinu sredstva za pranje u
praškastom ili tečnom stanju.
Obično je dovoljno 20 ml do 25 ml kod normalne zaprljanosti. Kod korišćenja tableta
dovoljna je jedna tableta.
Sredstvo za pranje posudja
Vi možete da koristite tablete kao i praškasta
ili tečna sredstva za pranje, ali u nikom
slučaju ne koristite sredstva za ručno pranje
posuđa. U zavisnosti od zaprljanosti možete
individualno da dozirate prašak ili tečno
sredstvo za pranje. Međutim, tablete sadrže
dovoljno veliku količinu aktivnih sredstava
za sve zadatke pranja posuđa. Moderna,
snažna sredstva za pranje posuđa pretežno
primenjuju nisko alkalnu recepturu sa fosfatima i enzimima. Fosfati vezuju kamenac
u vodi. Enzimi razgrađuju skrob i rastvaraju
belančevine. Ređe se mogu naći sredstva za
pranje bez fosfata. Ona imaju nešto slabiju
mogućnost vezivanja kamenca i zahtevaju
jače doziranje. Za odstranjivanje fleka u boji
(npr. od čaja, kečapa) pretežno se koriste
sredstva za izbeljivanje na bazi kiselih materijala.
50 ml
25 ml
15 ml
▬ Poklopac u komori za sredstva pranja
–
zatvoriti guranjem naviše dok se zatvarač
bez problema ne zabravi.
Savet
Za dobar rezultat pranja bezuslovno
poštovati uputstva na pakovanjima sredstava za pranje!
Ukoliko imate i drugih pitanja, molimo da se
obratite savetovalištima proizvođača ovih
sredstava.
(
!
! )
#
&
!
* #
( #
Upozorenje
Poštujte bezbednosna uputstva odnosno
uputstva za upotrebu na ambalaži proizvoda
za pranje posuđa i proizvoda za davanje
sjaja posuđu.
Punjenje mašine sredstvom za
pranje
▬ Ako bi komora za sredstva pranja 30 još
–
uvek bila zatvorena, molimo da delujete na
rezu za zabravljivanje 31 kako bi komoru
otvorili. Sredstvo za pranje usuti u suvu
komoru za sredstva pranja 30 (tabletu
položiti poprečno, ne u stojeći položaj).
Doziranje: vidi uputstvo proizvođača na
ambalaži.
72
sr
Kombinovana sredstva za pranje
( /0/ *
" # ( * #
0 1 ! * &
*
% _2 3 /
/"#
Pored klasičnih sredstava za pranje (solo)
na tržištu se nudi serija proizvoda sa dopunskim funkcijama. Ovi proizvodi pored sredstva za pranje sadrže i sredstvo za davanje
sjaja (bistroće) i materijale koji zamenjuju
so (3 u 1) i već prema kombinaciji (4 u 1, 5
u 1, i sl.), kao još i dodatne komponente za
npr. zaštitu stakla ili glanc plemenitog čelika.
Kombinovana sredstva za pranje funkcionišu
samo do određenog stepena tvrdoće vode
(većinom 21 °dH). Preko ove granice moraju
da budu dodavani so i sredstvo sjaja.
Čim se upotrebi kombinovano sredstvo
za pranje, program pranja automatski se
prilagođava tako da se uvek postiže najbolji
rezultat ispiranja i sušenja.
▬ Kod korišćenja sredstava za pranje sa
vodorastvorljivim omotačem: omotač
prihvatajte samo suvim rukama i sredstvo
za pranje uspite samo u apsolutno suvu
komoru za sredstva pranja. U suprotnom
slučaju može doći do zalepljivanja.
!
* " # 22
+ *
! * 22
$ #
, #
!
- #
( * ! ' #
. *#
+ * ! #
73
sr
Pregled programa
U ovom pregledu predstavljen je maksimalno mogući broj programa. Odgovarajuće programe i njihov konkretni raspored možete da nađete na Vašoj ploči za rukovanje.
Vrsta posuđa
Lonci, tignjevi,
neosetljivo
posuđe i pribor
za jelo
Stepen
zaprljanosti
Ostaci hrane jako
zalepljeni, zagoreli ili sasušeni, sa
sadržajem skroba
ili belančevina
Program
Moguća dodatna funkcija
Intenzivno 70º
Automatski
45º - 65º
Mešano
posuđe i pribor
za jelo
Osetljivo
posuđe,
pribor za jelo,
temperaturno
osetljiva plastika i čaše
Ostaci hrane
lako sasušeni,
uobičajeni u
domaćinstvu
Hladno ispiranje,
međupranje
Pomoću senzorike
biva optimizovan
odgovarajuće zaprljanosti
Predispiranje
Pranje 50°
Međuispiranje
Ispiranje sa sredstvom sjaja 65°
Sušenje
Ekonomično 50º
Intenzivna zona
Štednja vremena
Polovično
punjenje
Ekstra sušenje
Predispiranje
Pranje 40°
Međuispiranje
Ispiranje sa sredstvom sjaja 55°
ñ/ ð
Ekstra sušenje
Pranje 45°
Međuispiranje
Ispiranje sa sredstvom sjaja 55°
ù/ ú
nijedna
Predispiranje
Nežno 40°
Brzo 45°
Sve vrste
posuđa
sve
á/ à
é/ è
Malo lepljivi, sveži
ostaci hrane
Predispiranje
Pranje 70°
Međuispiranje
Ispiranje sa sredstvom sjaja 65°
Sušenje
±/ °
Á
Odvijanje
programa
Predispiranje
Izbor programa
Uputstva za uporedna ispitivanja
Možete, zavisno od vrste posuđa i stepena
nečistoće, izabrati odgovarajući program.
Uslove za uporedno ispitivanje možete dobiti
na zahtev preko mejla
[email protected]
Potrebni su broj uređaja (E-Nr.) i datum
proizvodnje (FD), koji se nalaze na tipskoj
pločici 32 na vratima uređaja.
74
sr
" /
) *
* . / 7 $ &
# # 8 9
# / +" #,% *
0 11" 22 - 345
*45 6 9 6 # # 01 *
* +: -
$ & # # " +: / + +: ;; # %-< + # " #
*
+ -
$ & " " - # +
= 8 " ",>?"@A+7?BC
=,>?"@A+7?B 1 6 8 2 7 9 =(+9( 8 8 #
- *
# 7 !
8
/ . *
/ .
" *
# / # #
75
sr
*
*
4 , 56
" "#$"%&'($)*
&+#$"%&'($) 1 , 6 + /
9 , 6 + 7 , +-'.- 8 1 / . / /
6 + 7 /
0 / * !
" "#$"%&'($)*
&+#$"%&'($) 1 ,
A +-'.- 8
/ / A , trepće
Svetlosni indikator
i na
,
tastera
A 9
cifarskom
pokazivaču
svetli
fabrički
/
9 podešena
vrednost •:‹….
/
,
A 0 / !
/
9
,
C /
0 ,
/ !
+-'.8 ,
,
C
, +-'.- 8 , /
/
9 /
-
1 /
9 /
3
-2
1 2 / 3
,
/
9 0 !
" "#$"%&'($)*
&+#$"%&'($) 1 ,
A +-'.- 8
/ / A 1
/
/
,
A /
/ 76
sr
!"
2 # 7
C # 5 8 ! 69 8 #
: 69 8 (
" 9 : ! &
9 # ; /4<=/.;>6=?;4<=/.;>6=? 1 : 4 # 7
; /4<=/.;>6=?;4<=/.;>6=? 1 : [email protected]
! $B B
69 8
5
! 5 9
! # #
5 $
D
/ /4<=/.;>6=?;4<=/.;>6=? 1 ! A 69 8
4 3 A *
# ! A 9 * # 2 # 7
! C # ! 69 8 !
# : C # B B $ >
# #
; /4<=/.;>6=?;4<=/.;>6=? 1 4 3 ! 6 # / 3 9
/4<=/.;>6=?-;4<=/.;>6=? 1
: 77
sr
'( 26 %/
. %/
, 7 8 - , , . " / * 0
1 2
%/ 3
%/ % , %/ %/
% / - % , 4 , %/
1 %0
9 %
/ , 5 %/ / , 6
. 6
" ""
" "
1 4 5 3 78
sr
23
24 23 24 ! "
" # $ %
26 " &' ( ' ) ' " ' ! ' &' " * 79
sr
))) %
% .-/ % % )
! * !+"*"
# , - %
0 % )
- #
&
- %
%
)
- , 1 %% %1 3
)
. . & /
(
&
!
9 ) (!"#$
"&#"
“:‹‚ %
do “:„‹
! " #
“:XX.
"'((
!
$ % & ' ( &
))) % *
+)
' ) ))) , - +)
& Vrata mogu samo teško da se otvore. *
▬
– Aktivirano je obezbeđenje od dece.
Objašnjenje za deaktiviranje nalazi
se pozadi u omotu.
* u zavisnosti od modela
'
80
sr
'
(
“: ƒ…) (
“: ƒ†) 09
$- 6 %
1 0 0
1 $ ‹:‹‹
!'!!%)
0 :;:
4
! 5 7
(
8 (
Indikator dopune za specijalnu so 4
svetli.
▬
"#$
specijalnom solju.
Nedostaje
so. Dopuniti
▬ 7
Senzor ne prepoznaje
solne
tablete.
Koristiti
drugu
specijalnu
so.
"#$
7
9
%
7
9
&
!
%
2
7 & !
&
4 2 0 < 9
& 4 0 < 9
(
) * 0 10 6 7 1 1 0 = 0 (
) $ 1 ( + !$ $ 2 0 9 > ( 8 <(
<(
4 0 0 0 5 6 '
> 0 )
81
sr
$ " % %
& '() *+, '-)" %
%
! 32 ! " #
▬ Aktivirati intenzivno sušenje.
▬ Primenjeno kombinovano sredstvo
za pranje ima nedovoljnu snagu
sušenja.
Koristiti sredstvo za davanje sjaja
(podešavanje je objašnjeno
u poglavlju „Sredstvo za davanje
sjaja“).
1
FD
2
Imajte poverenje u kompentenciju
proizvođača.
Obratite nam se. Time ćete
biti sigurni
da
će reparaturu
obaviti
obučeni
&
servisni tehničari,
koji raspolažu
originalnim
rezervnim
delovima
za Vaškućni
aparat.
&
82
sr
% ( %
. ! # & ' )
" " # $ # # %
& ' * +
+ , Tehnički podaci
Težina: # maksimalno60
kg
Napon napajanja:
220 - 240 V, 50 Hz ili 60 Hz
Priključna snaga:
1,9#
- 2,3 kW
Strujni
osigurač:
10 / 16 A
Pritisak vode:
(0,5
najmanje
0,05
MPa
bar), maksimalno 1
MPa
(10 bar).
U slučaju
višeg
pritiska vode:
ispred uključiti ventil za smanjenje pritiska.
Količina dotoka:
# minimalno
10
litara/minut.
Temperatura vode: # Hladna
voda; kod
upotrebe
tople
vode
maksimalna temperatura 60 °C.
- 83
sr
@> 6
A B>°<
# # # # - & CC> + CD> +
?> E B> E ) )
32 '
) -
)
" 3 / ▬ Ova mašina je opremljena sistemom za
obezbeđenje od izlivanja vode. Imajte u
vidu da ovaj sistem funkcioniše samo sa
priključenim strujnim napajanjem.
!
)
< / )
!
) )
=
& .
/
0
) -/ ) / ) >>? ( 1>? 2 @ ( [email protected]> 2 " / %
84
sr
!"#$%"&'
(!"#$%"& 1 ) * *
% * 9
)
(+,+ 8 -
% . )
(+,+ 8 * /
-
% 0 1 1 /
23 * 4
*/ 6 / 7 8
( */ 2 9)(:
4
% )/
6 ") "
)/
6 ") "
*/ ;<<;'=>'&?
[email protected]
A
- B&&&4 ( 6
/ &
2 45
2
+
4
-
5 Pravo izmena zadržano.
85
Obezbeđenje
*od dece
(zabravljenje vrata) *
,
e&e od dece.
40 Aktiviranje
obezbeđenja
41 Otvaranje
vrata
sae
aktiviranim
obezbeđenjem
e&eod dece.
42 Deaktiviranje
obezbeđenja
od dece.
e&e
Vrata
aparata e
uvijek
potpuno
e
zatvorite
kada
napuštate aparat, e
jer samo
tako
e
možete
zaštititi svojue&
djecu
od"-#
mogućih
e
e opasnosti.
*
*- e "e e e
e ee e ee
e e e e-e" % & '" e e
e (
, # e " e
e " e e $&
e
) &e " e
# e e.
e e e$ &
' eee ee
e(
/ e . e " " e eee+
$ e# e
e e 2
e
e3ee ee3 "
#$ 4 e ee e e 2
e
e e e e
$
&$ 5 e ( e $
)$ *e
e e ! e !e $ 5 !e e ! (e
$ N e2e e(e ee e e ! $
.$ e !e e e e
e ee $ e e
e $ 8e ! (e $ eee e e $
!"#
e ee1 $ 1
2(e e ($
www.siemens-homeappliances.com
7 ! ,?
9000 300 061 " ( @ 8" ,
@
D ,
0!, 5
@
2 6
$,
2
"
! ,
!
0
'
0,,
!
87
6
' @
, ,!0 ,
,
5 . , ! 3/
&
2
- , , ()*+) , ,
- , * , ,
( , @ ! - %&'+ 0%&'' .
,/
- $,
) 2 $ , >
%&')
- , , $ !' ,, , ()*+) ' %&'(((
- B, ! B"#CBD%*C8%("#CBD%*C8
A! 2:15
1,65
1,50
16
15
12
13
+'_
> !
,
0, , 2:20
1,05
12
–
.
-'_
1:10
0,85
0,80
14
13
10
11
1
)'_
! ,
, @
'
,
%
1:35-2:40
1:25-2:30
1,00-1,60
–
9-19
10-19
$
)-_/0-_
,
,
,
0:15
0,05
4
–
!,
, , , ,
.$ ', ,/
7
0:291
0,80
11
10
–
1
)-_
E,,
2
,
#$3
&
2
"#%"3
4, ! , , ! 3
$,@,
>
( *=,
, , , <
) , , , , 5
##, 3
45 ##
2 , , 8 9:6;6
$
, , , ,@
1 ,
, ! ,@ $,@ @ @
A! ! 8,
2
.
, ,/
A B C
( ,
,, ! , +
2 . ' 3/ 1 0 "
:
: @
,[email protected] ! _
, 7 7 #
= 7 @ ! 5 B ,2 ! , " @ . , 1
.
U 4
" + +
,
. ,"%5"
: /50
5 4
8 . 4;=;;
B
F;=;8F
% . / .0
. * - 4
* +
/
4 .0
” % 6
”
/4.0
7 + <
/ .0
*
.
0"#&&0
7 4
Verfärbungen
Promenadurch
boje zbog boja namirnica
Lebensmittelfarbstoffe
(Tomatensauce)
(sok od paradajza)
/ ? 6 . 0
. @
Verfärbungen
sind
unbedenklich;
Verfärbungen
sindboje
unbedenklich;
Promene
su
beznačajne;
izbledeće pri
e)Verblassen
Verblassen
weiteren Spülgängen.
bei weiteren
Spülgängen.
daljem
pranjubei
posudja.
( ** / / * *** *)*
Spülmaschinenbeständige
Spülmaschinenbeständige
Koristiti
čaše otporne na mašinsko pranje.
, Gläser verwenden.
+
Gläser
verwenden.
/ 0
Glasschonenden
Reiniger
verwenden.
Glasschonenden
Reiniger
verwenden.
Upotrebljavati
blaga
sredstva
za pranje čaša.
?
. @4
/4
0
Pridržavati
se podataka
proizvodjača
Zu wenig
Reiniger
Herstellerangaben
(Reiniger)
beachten.
Herstellerangaben
(Reiniger)
beachten.
Suviše
malo sredstva za pranje posuđa
(sredstva za pranje posudja).
Gläser
nichtnisu
spülmaschinenfest.
Čaše
otporne na mašinsko pranje
3
*
1 Kunststoff
/ Geschirrteile
Plastični/delovi
posuđa
verfärbt
menjaju boju
Milchige
Beläge, čaše
Gläser
Mutne naslage,
eingetrübt
/ blind
zamućene/neprozirne
(nicht
entfernbar)
(ne da
se otkloniti)
Pravilno
podesiti
uređaj
za einstellen.
omekšavanje vode.
Enthärtungsanlage
richtig
Enthärtungsanlage
richtig einstellen.
( U . Spezialsalz
nachfüllen.
Spezialsalz
nachfüllen.
Dopuniti
specijalnu
4
so.
Aktivirati
intenzivno
sušenje
(u zavisnosti
odModell)
modela).
Intensivtrocknung
aktivieren
(je nach
Modell)
Intensivtrocknung
aktivieren
(je nach
-
4
sredstvo
za
davanje sjaja.
KlarspülerPrimeniti
verwenden.
Klarspüler
verwenden.
dozu
sredstva za sjaj.
DosierungPovećati
erhöhen.
Dosierung
erhöhen.
Uzeti
sredstvo
drugog
proizvođača.
Produkt wechseln.
Produkt
wechseln.
+ .
@
Klarspülerdosierung
zu hoch / sredstva za ispiranje
Bei Schlieren:
Dosierung
Bei Schlieren:
Dosierung
reduzieren.
Dozirano previše/premalo
Kod
pojave
pruga:
smanjitireduzieren.
doziranje.
-
1 ( .= zu niedrig
dosiert
Beioder
Wasser
Bei Wasser
Kalkflecken:
Kod
mrlja
ododer
vodeKalkflecken:
ili Dosierung
kamenca:Dosierung
erhöhen.
erhöhen. povećati
( = @
doziranje
Sredstvo za davanje sjaja
Klarspüler
.
<
. ?
/+ 0
Primenjeno
kombinovano
sredstvo za
Verwendeter
kombinierter
Reiniger
hat schlechte
Trocknungsleistung.
pranje
ima
malu
snagu
sušenja.
Podešavanje uređaja
Geräteeinstellung
È <
naslage
.
Mutne
Omekšavanje
vode pogrešno
Milchige
Beläge na
aufposuđu
Wasserenthärtung
falsch
eingestellt;podešeno
@
1
dem
Geschirr
(može
se otkloniti)
Nedostaje specijalna so
Spezialsalz fehlt
/
4 0
(entfernbar)
Posuđe ist
nijenicht
suvotrocken
Geschirr
< .
Flecken
und Schlieren
Mrlje i pruge
/ .0
, @
-
” * .
/ .0
-
+ / 0
, *
[email protected] .
- .
. + .. ..
Ostale instrukcije naćićete u uputstvu za upotrebu.
B
. .
.
A
- *@ +
- , - @ /0
- 6 - /0
- U
È@
/
, 5*-5Ž%$%"*
,#4'%(#)
*/ *,
@ /
@
0 8 9 : ( 8; 1
%4 /
@ )
.
@
- 0"#$%0
”
- 0"#$'0
-
.
- ”
” */ *,
(
mk
! ! ! !
!
"
*
*!
«#»
)
*
%! ! ! + ! !! * + !
! ! *
22 $ ! , $
%
!
&
" %
▬ Деца и лица кои се ограничени во
нивната физичка, допирна и психичка
способност или со нивното неискуство
или непознавање не се во состојба
да ракуваат со уредот, не смеат да
го користат уредот без надзор или
присуство на одговорното лице.
'
$ "
!
(
!
"
90
mk
*
* $
+ * во зависност од моделот
1
2
3
! 4
5
! " # $%
" # $%
& ' & ! ( ' ! ! ( ) ! ) 6
7
8
9
10
,
$**
« »
$ $
$
- ! *
" **
. /0120
3 * **3 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
4 *
. $ 5!
4 " 6
*
. ! $
" 6
$
. $
6 $ $
5 * 91
mk
4
& C 3 &
5
'& "&$
+ &
/0120 8 ! _! " # " $ % & ' "
$
+&
6 º7
(& ( )* # Ć
'
+& , & &
&-)& 1 .' & A
& /0120 8
& '& '
, &
3& '&
& A & '& *& 92
889-9
!
mk
25 !
" #
" $ 4
# 3 4
!
"
«4
» - # 5 % " &'°( )*°+ &,°-./0
)*11.2.! # " &'°( # 93
mk
2
/ 0
5
!_"# $%&_'#
(_)*+ %&,,)-). / !_"# 29 0 1
3
4
0 0 $
. $ .
0 5 5-6 1 7 A
89:;9 8
0 A 0 < /0 A 0 9
0
<
94
mk
C !"#$" 8 %
& +
'
&
,
)(
-
) ) ' .
+
) ( (
'&
/ ( '
& '&
'
0
# 5
' ( & ) )
«*
»
& 5 1 ) )
2
3
4
) .
) ) 4
)
)
0
)
'
&
) ) & 95
mk
D D D D 23
24 ! "
#
& 20
* ' 28
$ % Претпазливо со употреба на жешкиот
прибор!
По завршување на програмата оставете
го во машината за миење се додека не се
излади за да можете да го допрете.
Совет
Многу извалканите садови(тенџериња)
би требало да ги ставате во долната
решетка. Колку појаки средства за миење
се употребуваат толку подобар ќе биде
резултатот при миењето.
96
mk
Решетка за складирање на
садовите за јадење*
Совет
Други примери за тоа како најдобро
би можеле да ја користите машината
за миење садови ќе најдете на нашата
домашна страница како бесплатен
download. Соодветната интернет адреса
можете да ја видите на задната страна на
ова упаство за употреба.
* во зависност од моделот
При миење на садовите за јадење може
решетката за складирање на садовите за
јадење да ја поставите повисоко. Дополнителни поместувања спречуваат собирање
на вода на долниот дел од садовите.
Кај високи чаши се препорачува решетката
да не се поставува повисоко.
*
* *
* 97
mk
Фиока за ножеви*
* во зависност од моделот
Долги ножеви и други прибори можат да
се подредуваат во хоризонтална положба.
Решетката за ножеви можете да ја
отстраните при миење на високи
садови. При вградување внимавајте на
правилната позиција на решетката за
ножеви.
∅
∅
∅
! " # $
% "
&'! ("
!)* " " " "!
!+
,)
- % $ 20 !! $!
""($ "
-! ! " "' .! "/ % 0 !- ) $! * )
) " "
(
*
* ! "
!
#
$%
&' ∅
((
)*
$(
&' ∅
(+,
(-,
$)
&' ∅
(-
(,
!" # %
!- $!
*! "!$ % $
." " % -
"
! /!
! !! " !
,( (" "/ " )! ! $
- ) 1 " !
(/! !
)"
98
mk
!
# " "#
Средство за чистење
За машината за миење садови можете
да користите средства за миење во
форма на прав, или течни средства,
но во никој случај средства за рачно
миење на садови. Во зависност од
загаденоста, индивидуално можете да
дозирате со средство во форма на прав
или течно средство. Таблетите содржат
големо количество на материи за сите
задачи за чистење. Модерни, ефикасни
средства за чистење употребуваат
најчесто нискоалкаличен рецепт
со фосфат и ензими. Фосфатите го
врзуваат калкот во водата. Ензимите
ја разградуваат тврдоста и ја чистат
белината. Многу ретко средствата за
чистење се без фосфор. Овие имат
нешто послаба моќност на врзување на
калкот и побаруваат поголемо дозирање.
За отстранување на обоени флеки (на
пр. чај, кечап) најчесто белилото се
употребува како база на кислород.
,)
- % $ 2 % $ !)- % $!
34 " "
!
34
-!1
Упатство
За добар резултат при миење неопходно
е да се прочита упаството на пакувањето
на средството за чистење.
Ако имате други прашања, Ве советуваме
да се обратите на местата за грижа
кај производителот на средството за
чистење.
Предупредување!
Запазете ги упатствата за безбедна
употреба и упатството за употреба на
пакувањето на средството за чистење и
прозводите за плакнење.
99
mk
Полнење средство за миење
▬
– Ако рамката за средството 30 треба да
се затвори, потребен Ви е клуч 31 за
за да ја отворите. Средството ставете го
во сува рамка 30 (таблетата ставете ја
налегната не во исправена позоција).
Дозирање: видете ги упаствата на
производителот на пакувањето.
Поделбата на дозерот во рамката за
средството 30 Ви помага при точно
полнење на количината на средството
во форма на прав или течното
средство. Обично доволни се 20 мл-25
мл при нормална загаденост.
Ако употребувате таблети доволно е
една.
50 ml
25 ml
15 ml
Co­e¹
Комбинирано средство за
чистење
Покрај овие средства за чистење(соло) се
нудат многу други производи со дополнителни функции. Овие продукти покрај
средството за чистење често содржат
како средство за плакнење и материи
со сол(3во1) така и комбинации (4во1,
5во1, и т.н.) и дополнителни компоненти
како на пр. Заштита за стакло или полирање. Комбинираните средства функционираат само до одреден степен на
тврдост(најчесто до 21º). Над овие граници мора да се додадат сол и срдство за
плакнење.
Се додека се користат комбинираните
средства за чистење, програмата за миење се мести автоматски така да секогаш да може да се постигнат најдобрите
резултати на миење и сушење.
▬
– Капакот на рамката за средството
затворете ја со туркање до горниот
дел, се додека без проблем не кликне
за да се заклучи.
¥peªºÿpeªºaùe
He 22 ¸e
22
! 6 .
.
.$
) . .
100
mk
Co­e¹å
" # $ %
& % #% & '()*)+,-. /
0 # # 1 2 / 34_56 7 '8 .0
▬ При употреба на средства за чистење
со средства кои не смеат да се допрат
со водаа заштитен капак: фатете го
капакот со суви раце и наполнете ја
рамката со средство само во апсолутно сува рамка, инаку би можело да
дојде до залепување.
9 $ 101
mk
Преглед на програми
Во овој преглед е претставен максималниот можен број на програми. Соодветните
програми и нивниот распоред превземети ги од табелата.
Вид на сад
Тенџериња,
тавки, прибор
за јадење и
послужување
Степен на
загаденост
Многу лепливи,
загорени
зацврстени
остатоци од
јадење или од
белка од јајца
Програма
Можни
дополнителни
функции
Интезивно 70º
Авто 45 º-65 º
Мешани
садови и
прибор за
јадење
Малку засушени,
остатоци од
јадење на
садовите
Чуствителни
садови и
прибори
за јадење,
материјали
и чаши
чуствителни
на
температура
Малку залепени,
свежи остатоци од
јадење
Сите видови
на прибори за
јадење
Ладно испирање,
дополнително
миење
Предмиење
Чистење 70º
Меѓумиење
Плакнење 65º
Сушење
±/ °
Á
Сите
Еко 50 º
Полека 40º
ñ/ ð
Интезивна зона
Штедење време
Половина
работење
Предмиење
Чистење 40 º
Дополнително
миење
Плакнење 65º
Сушење
Екстра сушење
Чистење 45 º
Дополнително
миење
Плакнење 65º
Никакви
Предмиење
Брзо 45º
ù/ ú
Во зависност од
загаденоста се
оптимизира со
помош на сензори.
Предмиење
Чистење 50 º
Дополнително
миење
Плакнење 65º
Сушење
á/ à
é/ è
Тек на програмата
Предмиење
Избор на програма
Совети за споредбени проверки
Зависно од видот на садови и степенот на
извалканост може да побарате цоодветна
програма
Условите за компаративно тестирање
можете да ги добиете со прашање преку
е-маил: [email protected]
Потребен ќе Ви е бројот на уредот(Е-Nr) и
датумот на производство(FD), кои можете
да ги најдете на табелата 32 на вратата
на уредот.
102
mk
* 7
!"#"$%&" *
$ +
$ $
+
$) $
*
! "!
#
$
% #
9 & $
$
$
'( () *
&$
# +
$ $
*
'$ ( ) )
*) «+» +
) $
& *
& $ +
$ $
,$ %
## 103
mk
23#43 8 5 6 ! "
!
" *
* 5 / "
" + + / ) ! 7
/ . .01 1 8! A
23#43 8
+ ! !
/ "
Светлечкиот екран
на копчето A
свети и во
со бројка
A екранот
9 на
поставената !
вредност •:‹….
9
+
)+
A 5 +
"7
9
!
)+
6 " C
!
5 "7
)
23#43
6
"
C
8 !
9
)
23#43
5
8 9 5 *
* #$%&'&( ) "
#$%&'&( # #$%&'*(
«» " ! +" "
,-- #
! . " / / . .01 1 ! + / +
2 . + ! 9
" 104
mk
'
9
/
#
01
2
# $% 1 . A
()*+) 8
#' A 0
A 0
-
2
C 3
4 4
()*+)
8 -
9 *
* !"
# $% 1 6
&
9
6
&
- '
()*+)
8 , -
' ,
& - 6
. ' -
105
mk
1 !"#$%&'
(
8
%/!0/ 1
2 ) 9
)
( 3
* ) 9
('
1 ( ( ) * ) *
( %/!0/ 8
) 4( )
( 05&'
1 + ) * , - . ) ' )( 1 106
mk
!
"
#$
1 %
A
&'()' 8
"
*
A + A 9
+ , * C
&'()' 8 .
,
/
0 ( .
*
, #
1
, , /
2 $
3
4 $
3
5
107
mk
26 "
" $ % ! & '
& 4
5 !
" #
'
& ! "
108
mk
23 24 23 24 !" # "
$ "" % "
&
" " 26 "
"'
"
( ) *
"" 109
mk
! " #
$ 9
(
“:‹‚ до “:„‹) %
&
“:XX.
' ( ! $ # " 110
mk
- ,
'
Вратата секогаш се отвара тешко.*
▬
– Активирана
е заштитата за деца.
деактивирање
можете
Упатството за
да го најдете на задната
страна.
* во зависност од моделот
!"#" $ !"#" % &
$ ' % %
(
&
' "
!
#
3
) % (
* * "
'
!
# 3 +
)
,
*
* '
. / (“: ƒ…) . '
$%&'(
(“: ƒ†) . $%&)(
0 ( .( "
+ 1 (
( 2322" 4'
!#
!
4 * 5 (5 5
Свети екранот за дополнување на
специјална сол 4 .
+ ,
▬
Фали сол.
Надополнете специјална сол.
▬ Сензорот не ги препознава таблетите
од сол.
Употребете друга специјална сол.
111
mk
... !
&
' #
#
$ $(
!
$ #
) # *
$(
# #
"( "( !
+ , # # )
! ! " !
# $ $# % % 112
mk
!"
% $ &
& "
& '()
*+ ',) " 32 !
" #
!
$
▬ Се активира интезивното сушење.
▬ Употребениот комбиниран чистач
има лошо дејство на сушење.
Применете плакнење (за
поставување погледнете во делот
Плакнење).
1
FD
2
Верувајте на компетентноста на
производителот.
Потпрете се на нас. Со
!!
тоа
сте
сигурни
дека
ќе се
поправките
спроведат од овластените
техничари,
кои
-
&
се опремени
оригинални
дополнителни
со
делови за
Вашиот
уред.
домашен
113
mk
& ' ( ) * # + ' # ! " # $ % % % ,
( ) -
# & "
" . Технички податоци
Тежина:
Макс. 60 кг
Напојување:
220-240 V, 50 Hz или 60 Hz
Сила на моќност:
1,9-2,3 kW
114
mk
%
( )
%
*
Јачина на струја:
10/16 А
Притисок на водата:
Најмалку 0.05 МPa (0,5 бари), максимално
1МРа (10бари). При висок притисок
на водата: Завртете го вентилот за
регулирање притисок.
Количина на доток:
Минимум 10 литри во минута
Температура на вода:
Ладна вода; при топла вода макс.
Температура 60ºС.
)
%
++,-. /+,012
34. /3+012
5
3+ 6
7 8 9+°:
! " #
$ % &''
( 115
mk
! "
# # 32 $ " " #%
$ # &
$' " " '"
$ % # )
% &
#" .
* * / # /0) 1 ( '
"
#
)" # / " '
9
%
#
$ # 12+32 8 ! $ #
$ $ # 12+32 8
" '
'
! $ 4 5 '
'
) # 1
6
# 7! # #8
( #
% # '
▬ Уредот е опремен со систем за
обезбедување вода.
) Внимавајте
'
само
на тоа да работи
напојување
"со
додека нема
струја.
* # '
! # ) ' * # "
&
' * # *
# &
'
" ! # + , * # &
' ' ) # , * # &
-
" #&
+ , ' ) # , -
#&
116
mk
! " #
# $ % ! % %
& ! & ' ! ! ( )*+,"
- ! % # !
!
$ ..
«"
»
$ ..
. «"
% »
/ ! 011023425'
! 678 9
8:;
9 <= 8:<;
>?;@<8 - A555 B
# 5C
Можни се измени.
117
Заштита за деца
*
(заклучување
на вратата) *
Активирајте
40
ја заштитата
за деца.
41 Отварање
на вратата со активирана
за деца.
заштита
42 Деактивирање
заштитата за деца.
на
Секогаш
вратата
на уредот
затворајте
ја целосно
кога го напуштате
бидејќи
уредот,
само
така
можете
да
ги
ѕаштитите
Вашите
! "# $ $%
деца
од
можните
опасности.
$% &
*
'$ $ ( $ )$
! ! * $% $ &
+
$ %
%&
+
$% $
! )$
,& *&
-
$ .
/
$
! " # #$
$ %
&' # # $ #
( $
$
# #
!'
)' * + " '
,' -
! "
! # '
«."
!
! $ +
" * '»
/#" #
0
$
!
" !#$ '
1' 2 ( !#$ ' 3$ ! 4#
$( ' 5 $( !#$ '
Siemens–Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München
6 0
0 + '
www.siemens-homeappliances.com
mk
9000 300 059 _
$ " " !!"#"
-
%
$""
% %1
$ $
7, " 89:;<
% 0
% .
2:15
1,65
1,50
$ 16
15
12
13
"""
+(_
"
%
$
$
$
$
%$
8
$
=>?>@:AB>
+GHIJIK
$
#"
2%
%63
8
% &$
$
"
" ""
- $ % $#&$
- '( % % & )*+,* ( ( !'( )))
- - % $ ( & ( . !'(*
- % % %$ / % 0 % !'(+1 ( 0 !'(( 2$3
- % )*+,* 2:20
1,05
12
–
1:35-2:40
1:25-2:30
1,00-1,60
–
9-19
10-19
1:10
0,85
0,80
14
13
10
11
!4"
*(_
$
%$
%
%$ L%
C"
01
,
/(_
&
*/_23/_
"
!"
"
0:15
0,05
4
–
0:294
0,80
11
10
–
0
,
% $ $
2
$
$ 3
1
"
.
*/_
$
% 1
;-6
8
% ;&6
' ( $
6
DEF
C
$ 1
1
% "
5"" 6"# " %$ ( $ (
% $ % %
> % $
<[email protected]:B:
( 4 $ $
=1 $ $ <$
%
2
%3
% 1 % % 91
%
% :
A B C
$
%7
$
$
5 2 (63 " $
"
" "
4 ,
"
""
"
%
" " !" " 5 $ !" #" *
.
* BC"DC 8 ,DEF-
6 * * <><<
G*
)
) H<><6H
'* '* *
+ * * & ) + +
' * *
* ,
-
+* * 5 ) , )
-
*
1 3 4
5
0
/ ) !"#&&1
+ !
* ,
-
* ,
-
' &
&
1 6 & 7 8 '
9:; 6< =.9:; + * + & * ,
? / При
траги
од средството:
Bei+
Schlieren:
Dosierung
reduzieren.
Bei Schlieren:
Dosierung
reduzieren.
>
намалете
го дозирањето.
Kalkflecken:
Bei
Wasser
oder
Dosierung
Bei Wasser
oder
Kalkflecken:
Dosierung
При
вода
или
дамки
од варовник:
erhöhen.
erhöhen. зголемете
+ >
го дозирањето.
DosierungЗголемете
erhöhen.
Dosierung
erhöhen.
го
дозирањето.
Produkt wechseln.
Produkt
wechseln.
Сменете
го производот.
+
&* *
@
* ,
-
,
-
,
-
? ) / + / , * A 4
- ) Milchige
МлечниBeläge,
талози Gläser
eingetrübt
/ blind чаши
замаглени/бледи
(nicht
(не сеentfernbar)
отстранува)
Користете
чаши што
се погодни за машина
Gläser
nicht spülmaschinenfest.
Spülmaschinenbeständige
Spülmaschinenbeständige
Чашите
не се отпорни на машина ѕа
*
+
за
миење
садови
Gläser
verwenden.
Gläser verwenden.
миење садови.
,
+
.
Користете
средство
за чистење
што ги
-
Glasschonenden
Reiniger
verwenden.
Glasschonenden
Reiniger
verwenden.
+
* поштедува
чашите.
+
*
4
,
Внимавајте
на
препораките
од
производите
)A
Reiniger
Herstellerangaben
beachten.
Herstellerangaben
(Reiniger)(Reiniger)
beachten.
Kunststoff
/ Geschirrteile
Премалку
средство за чистење.
Пластичните
делови/ деловиZu wenig
лот
(средство
за
перање).
verfärbt
од садовите се избледени Verfärbungen durch
Verfärbungen
Verfärbungen
sind unbedenklich;
Промена на боја поради бои за прехранбени
Промената
на sind
боја unbedenklich;
е незабележлива; изблеe)Verblassen
Lebensmittelfarbstoffe
Verblassen
bei Spülgängen.
weiteren
Spülgängen.
beiпри
weiteren
дува
следните
плакнења.
производи (сос од(Tomatensauce)
домати).
(
)*
+
) *
Плакнење.
Klarspüler
!
+
,
- Verwendeter
Reiniger
A
Употребениот
комбиниран
чистач има
kombinierter
Klarspüler?Klarspüler
verwenden.
verwenden.
hat schlechte
Trocknungsleistung.
лошо
дејство
на*
миење.
2
*
Активирајте
го интезивното
Поставување на уредот.
Intensivtrocknung
aktivieren
(je nach плакнење
Modell)
Intensivtrocknung
aktivieren
(je nach Modell)
Geräteeinstellung
(во зависност од моделот).
' !
Млековидни
талози
Погрешно е наместено
омекнувањето на водата;
Enthärtungsanlage
richtig
einstellen.
Enthärtungsanlage
richtig
einstellen.
Milchige
Beläge
auf врз
Wasserenthärtung
falsch eingestellt;
Правилно
наместете
го уредот
за омекнување
специјална
сол.
.
dem
Geschirr
садовите
(отстралниви)
Недостасува
Spezialsalz fehlt
Spezialsalz
nachfüllen.
Spezialsalz
nachfüllen.
'
,
Дополнете
специјална
сол. (entfernbar)
Приборот
е исушен
Geschirr
ist не
nicht
trocken
B
Понатамошни информации ќе најдете во упаството за употреба
* A
- )
- &
* - +
,- + * - ' )
,,- -
* !""#$%
" &"'"$"(
zu hoch
Flecken
Schlieren
Дамки иund
траги
од средството Klarspülerdosierung
Пресилно/преслабо
е дозирано
+
.
/ 2 zu niedrig
dosiert
средството
ѕа плакнење.
+ / (
*
+) !"#$%1
0
+) !"#$'1
2
/ ) 0
1
al
Udhëzime sigurie
Kujdes
Thikat apo enët e tjera të kuzhinës që kanë
majë të mprehtë duhet të vendosen me majë
poshtë ose në vendin e caktuar për thikat* në
pozicion horizontal.
*në varësi të modelit
Gjatë transportit
– Kontrolloni ambalazhin dhe lavastoviljen
për dëmtime të mundhshme gjatë transportit. Mos përdorni një pajisje të dëmtuar
por kontaktoni menjëherë me furnitorin.
– Asgjësoni ambalazhin ashtu siç duhet.
– Mos lejoni që fëmijët të luajnë me ambalazhin apo me pjesë të vecanta të tij. Rrezik
helmimi nga cartona apo qeset.
Nëse keni fëmijë në shtëpi
– Përdorni siguresën e fëmijëve, nëse pajisja
e ka një të tillë. Information më të detajuar
do të gjeni në pjesën e pasme të zarfit.
– Mos lejoni që fëmijët të luajnë apo të përdorin pajisjen.
– Mbani detergjentët e pastrimit larg fëmijëve. Ato mund të acarojnë gojën, fytin apo
sytë si dhe mund të shkaktojnë helmim.
– Mbani fëmijët larg kur dera e pajisjes është
e hapur. Uji që ndodhet në lavastovilje nuk
është ujë i pishëm, pasi ai mund të përmbajë mbetje të solucioneve larës.
Bëni kujdes që fëmijët të mos fusin duart
në sirtarin ku hidhen tabletat e solucionit
larës 22 . Gishtat e vegjël mund të ngecin
në kanalet e sirtarit.
– Në rast se e keni montuar pajisjen në një
vend të lartë, bëni kujdes sa herë të hapni
apo mbyllni derën e saj që fëmijët të mos
jenë ne afersi apo poshtë derës në fjalë.
Gjatë instalimit
Mbi montimin dhe lidhjen e pajisjes do të
lexoni në kapitullin “Instalimi”.
Gjatë përdorimit të përditshëm
– Përdoreni lavastoviljen vetëm në shtëpi
dhe vetëm për qëllimin e dhënë: larjen e
enëve në shtëpi.
– Fëmijët apo personat me aftësi të kufizuara fizike, mendore dhe ndijore apo
personat që nuk kanë përdorur më parë
një pajisje të tillë dhe nuk kanë informacionin e duhur nuk duhet ta përdorin këtë
pajisje pa marrë udhëzimet e duhura nga
një përson përgjegjës.
– Mos u ulni dhe mos u mbështesni mbi
derën e hapur të pajisjes, ajo mund të
përmbyset.
– Bëni kujdes, mos e mbushni më shumë
sec duhet pajisjen.
– Mos hidhni substanca tretëse në dhomën
e shpëlarjes. Rrezik shpërthimi.
– Kur programi është në proces e sipër
hapni derën e pajisjes me kujdes. Mund
të ndodhë që nga pajisja të hidhet ujë i
nxehtë.
– Lavastovilja duhet të hapet vetëm për
disa momente për të futur apo nxjerrë një
enë të caktuar në mënyrë që të shmangni
ndonje lëndim të mundshëm si p.sh të
pengoheni në të.
– Vini re udhëzimet e sigurisë dhe ato të
përdorimit që ndodhen mbi ambalazhin e
produkteve të pastrimit.
Siguresa e fëmijëve
(Bllokimi i derës)*
Udhëzimet mbi siguresën e fëmijëve i gjeni
në pjesën e pasme të zarfit.
*në varësi të modelit
122
al
Në rast se shfaqen defekte
Njihuni me pajisjen
– Riparimet dhe ndërhyrjet duhen kryer
vetëm nga specialistët. Për këtë duhet
të shkëpusni pasjisjen nga rrjeti elektrik.
Hiqni spinën nga priza ose ulni siguresën.
Mbyllni rubinetin e ujit.
Skicat për panelin e komandimit dhe hapësirën e brendshme të pajisjes i gjeni para ne
zarf.
Në tekst janë shpjeguar pozicionet përkatëse.
Në rastin se do ta hidhni pajisjen
Paneli i komandimit
– Pajisjet e vjetra i bëni të papërdorshme në
mënyrë që të përjashtoni çdo incident të
mëvonshëm.
– Sistemoni pajisjet e vjerta ashtu siç duhet,
duke ju referuar rregullave përkatëse.
Kujdes
Fëmijët mund të ngecin brenda në pajisje
(rrezik helmimi) apo mund të gjendet në situata të tjera të rrezikshme.
Prandaj: Hiqni spinën nga priza, hiqni kabullin nga pajisja dhe vendoseni në një vend të
sigurt. Shkatërroni bravën e derës në mënyrë
që dera të mos mbyllet më.
Figurat e panelit të komandimit si dhe ato të
pjesës së brendshme të pajisjes i gjeni në
pjesën e parme në zarf.
Teksti i referohet pozicioneve vec e vec.
1
Butoni NDEZ/FIK
2
Tastet e programmi**
3
Shenja “Kontrollo furnizimin me ujë të
pajisjes)
4
Shenja për mbushjen me kripë
5
Shenja për mbushjen me shpëlarës
6
Përzgjedhja e kohës*
7
Funksione ekstra**
8
Tasti – START
9
Treguesi i shifrave
10 Hapësi i derës
*në varësi të modelit
**Sasia në varësi të modelit
Pjesa e brendshme e pajisjes
20 Mbajtësia e sipërme e enëve
21 Mbajtësia e thikave *
22 Mbajtësia e tabletave larëse
23 Ana e sipërme e sprucimit
24 Ana e poshtme e sprucimit
25 Mbajtës për kripë speciale
26 Sita (filtri)
27 Mbajtësia e lugëve, pirunave
28 Mbajtësia e poshtme e enëve
29 Mbajtësia për shpëlarësin
30 Dhoma e pastrimit
31 Bllokuesi për dhomën e pastrimit
32 Tabela e tipit
*në varësi të modelit
123
al
Për të ndryshuar komandën:
Impianti i fortësisë së ujit
– Shtypni tastin e programeve C .
Një shtypje e tastit rrit me një njësi vlerën
e përzgjedhur; kur shifra arrin vlerën •:‹ˆ
treguesi kalon përsëri në •:‹‹ (fikur).
– Shtypni tastin START 8 .
Vlera e përcaktuar regjistrohet në pajisje.
– Mbyllni derën.
Që enët të lahen mirë pajisja ka nevojë për
ujë të butë dmth me pak përmbajtje kalku
sepse në të kundërt mbetjet e kalkut mbeten
mbi enë si dhe në mbajtëset e pajisjes.
Uji i rrjetit që kalon keto vlera 7° dH (1,2
mmol/l) duhet të zbutet. Ketë mund ta bëni
duke hedhur kripë speciale (kripë rigjeneruese) në impiantin zbutës që ka lavastovilja.
Tabela e fortësisë së ujit
Kushtet apo sasia e kripës që do të përdorni
varet nga fortësia e ujit të rrjetit (shih tabelën).
Komandat
Sasia e kripës që mund të përdorni varion
nga •:‹‹ deri në •:‹ˆ.
Nese jepni komandën •:‹‹ atëhrë përdorimi
i kripës nuk është i detyrueshëm.
– Përcaktoni fortësinë e ujit të rrjetit tuaj.
Për këtë mund tju ndimojë furnitori i ujit.
– Merrni vlerën nga tabela e fortësisë së
ujit.
– Hapni derën.
– Ndizni butonin 1 NDEZ/FIK.
– Mbani të shtypur tastin e programit A
dhe shtypni tastin START 8 derisa në
ekran të shfaqen vlerat •:‹...
– Lëshoni tani të dy tastet.
Drita e tastit A pulson dhe tek treguesi i
shifrave 9 ndricon vlera e vendosur në
fabrikë •:‹….
124
Vlera e
fortësisë
së ujit ºdH
Zona e
fortësisë
Mmol/l
Vlerë e
përcaktuar në
makineri
0-6
E butë
0 -1,1
‡: ¯¯
7-8
E butë
1,2-1,4
‡: ¯³
9 -10
Mesatare
1,5-1,8
‡: ¯›
11-12
Mesatare
1,9-2,1
‡: ¯´
13-16
Mesatare
2,2-2,9
‡: ¯ž
17-21
E fortë
3,0-3,7
‡: ¯‚
22-30
E fortë
3,8-5,4
‡: ¯±
31-50
E fortë
5,5-8,9
‡: ¯Å
al
Treguesi për mbushjen me kripë /
stakoni fikjen
Kripës speciale
Përdorimi i kripës speciale
Kripa duhet të hidhet gjithmonë direkt para se
të ndizni pajisjen. Kështu nëse keni hedhur
kripë më shumë sec duhet ajo shpëlahet
menjëherë dhe enët e lavastoviljes nuk gërryhen nga kripa.
– Hapni kapakun e vidës së enës 25 .
– Mbushni enën me ujë (e nevojshme vetëm
kur të vendosni pajisjen për herë të parë
në punë).
– Hidhni kripën speciale (jo kripë gjelle apo
tableta).
Uji do të rrjedh nëpër kanale.
Sapo të ndricojë shenja e mbushjes së kripës
4 në panel, duhet të hidhni sërish kripë.
*
* në varësi të modelit.
Përdorimi i pastruesve me
përbërje kripe
Nëse do të përdorni pastrues me përbërje
kripe përgjithësisht mund të hiqet dorë nga
përdorimi i kripës speciale kur fortësia e ujit
shkon dei në 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7
mmol/l). Kur fortësia e ujit kalon vlerën 21°
dH atëherë është e nevojshme të përdorni
kripën speciale.
125
Nëse shenja për mbushjen e kripës 4 ju
bezdis (p.sh kur përdorni pastrues me përbërës kripe), ju mund ta fikni atë.
– Veproni siç tregohet poshtë “aktivizoni
impiantin e zbutjes” dhe përzgjidhni vlerën
•:‹‹.
Kështu keni fikur impiantin e zbutjes dhe
treguesin për mbushjen me kripë.
Kujdes
– Kurrë mos hidhni solucionet e pastrimit
tek ena ku hidhet kripa speciale. Kështu ju
mund të shkatërroni impiantin e zbutjes.
– Për të shmangur dëmtimet që mund të
vijnë si pasojë e korrozionit hidheni kripën
direkt para se të ndizni pajisjen.
al
një pecetë në mënyrë që gjatë procesit të
larjes të mos krijohet më shume shkumë
sec duhet.
Detergjenti larës
Kur treguesi për mbushjen e detergjentit
larës 5 ndricon në ekran kjo do të thotë që
është edhe një rezervë detergjenti nga 1-2
proceset e larjes Ju duhet të hidhni përsëri
detergjent.
Sasia e degetergjentit
Ju mund të përzgjidhni një nga vlerat duke
filluar nga §:‹‹ deri në §:‹‡ për sa i përket
sasisë së detergjentit që do të përdorni. Nga
fabrika është përgjedhur vlera §:‹†.
Ndërroni dozën e detergjentit vetëm nëse
tek enët mbesin vija (zgjidhni një gradë më
poshtë) ose njolla uji (zgjidhni një gradë më
lart).
– Hapni derën.
– Ndizni butonin 1 NDEZ/FIK.
– Mbani të shtypur tastin e programit A
dhe shtypni tastin START 8 derisa në
ekran të shfaqen vlerat •:‹...
– Lëshoni tani të dy tastet.
Drita e tastit A pulson dhe tek treguesi i
shifrave 9 ndricon vlera e vendosur në
fabrikë •:‹….
– Shtypni tastin e programit A disa herë,
derisa në ekran 9 të shfaqet vlera e
fabrikës §:‹†.
Detergjenti është i nevojshëm për enë pa
njolla dhe për qelq pa ngjyrë.
Përdorni vetëm detergjent për lavastoviljen e
shtëpisë suaj.
Pastruesit e kombinuar me përbërje detergjenti mund të përdoren nëse fortësia e
ujit nuk e kalon vlerën 21° dH (37° fH, 26°
Clarke, 3,7 mmol/l).
Nëse fortësia e ujit e kalon vlerën 21° dH
atëherë përdorimi i detergjentit është i nevojshëm.
– Hapni enën 29 duke shtypur dhe ngritur
gjuhëzën që ndodhet tek kapaku.
Për të ndryshuar komandën:
– Shtypni tastin e programeve C .
Një shtypje e tastit rrit me një njësi vlerën
e përzgjedhur; kur shifra arrin vlerën §:‹‡
treguesi kalon përsëri në §:‹‹ (fikur).
– Shtypni tastin START 8 .
Vlera e përcaktuar regjistrohet në pajisje.
– Mbyllni derën.
– Hidhni detergjentin me kujdes deri tek
shenja maksimale.
Fikni sinjalin për mbushjen me
detergjent
Nëse shenja për mbushjen me detergjent
5 ju bezdis (p.sh kur përdorni pastrues me
përbërës detergjenti), ju mund ta fikni atë.
– Veproni siç tregohet poshtë “përcaktoni
dozën e detergjentit” dhe përzgjidhni
vlerën §:‹‹.
Kështu keni fikur treguesin për mbushjen me
detergjent 5 .
max
– Mbyllni kapakun derisa ai të kërcasë.
– Nëse detergjeni është shpërndarë mbi
enë atëherë pastrojeni atë duke përdorur
126
al
Sistemimi
Enët
– Largoni mbejtjet e mësha ushqimore.
Shpëlarje paraprake me ujë të rrjedhshëm
nuk është e domosdoshme.
– Vendosni enët në atë mënyrë
● që ato të mos anohet dhe të rrëzohen.
● Që të gjitha enët të jenë përmbys.
● Që pjesët e harkuara të jenë në një
pozicion të pjerrët, në mënyrë që uji të
ketë mundësi të rrjedhë.
● Që krahët sprucues në të dy anëwt
23 24 të rrotullohen lirshëm.
Enët ose pjesët e enëve me përmasa shumë
të vogla nuk duhet të lahen në lavastovilje
sepse ato mund të bien lehtë nga mbajtëset
e lavastoviljes.
E papërshtatshme
– Lugë, piruna dhe enë prej druri.
– Dekoracione qelqi delikate, enë artistike
dhe antike.
Këto elemente dekorativë nuk mund të
lahen në lavastovilje.
– Pjesë plastike që nuk i rezistojnë nxehtësisë.
– Enë bakrri dhe zinku.
– Enë që janë bërë pis me hi cigaresh, qiri,
dhjamë apo bojë.
Dekoracionet prej qelqi, apo me pjesë
alumini dhe argjenti mund të zbehen apo të
ndryshojnë ngjyrë gjatë larjes. Edhe disa lloje
qelqi (si p.sh. objekti kristali) pas disa larjesh
humbin shkëlqimin dhe mjergullohen.
Nxjerrja e enëve nga lavastovilja
Që pikat e ujit të mos bien nga mbajtësia e
sipërme e lavastoviljes mbi enët që ndohen
në mbajtësen e poshtme të saj, rekomandohet që të zbrazni pajisje nga poshtë lart.
Enët e nxehta janë më të predispozuara për
dëmtime! Ndaj pas mbarimit të programit
larës prisni derisa ato të ftohen brenda në
lavastovilje, në mënyrë që të mund ti kapni
me dorë pa problem ato.
Dëmtime në gota dhe në
Shkaqet:
– Lloji i qelqi dhe procesi i prodhimit të
qelqit.
– Përbërja kimike e detergjentit.
– Temperatura e ujit tw programit larës.
Rekomandime:
– Pwrdorni vetwm qelq dhe porcelan tw
cilat janw cilwsuar nga prodhuesi si tw
pwrshtatshme pwr tu larw nw lavastovilje.
– Përdorni detergjent të posacëm për enët, i
cili njëkohësisht edhe i mirëmban ato.
– Qelqin dhe lugët/pirunat/thikat mundësisht
nxirrini nga lavastovilja menjëherë sapo të
ketë mbaruar programi i larjes.
Filxhanët dhe gotat
Mbajtësia e sipërme e enëve 20 .
127
al
Tenxheret
Cengelët e palosshëm*
Mbajtësia e poshtme e enëve 28 .
*në varësi të modelit
Cengelët mund të palosen, në mënyrë që të
keni mundësi të vendosni më mirë tenxheret,
tasat apo gotat.
1
2
Cengelët e filxhanëve*
*Në varësi të modelit
Kur të lani filxhanët ju mund ta ngrini lart
cengelit e filxhanëve. Pozicioni i pjerrët i
tyre shmang grumbullimin e ujit në pjesën e
poshme të filxhanëve. Tek gotat e gjata rekomandohet që cengelët të rrinë poshtë.
Rekomandim
Enët (tenxheret) që janë shumë të ndotura
duhet ti vendosni në mbajtësen e poshtme të
lavastoviljes. Duke qënë se sprucimi i ujit është
më i fortë edhe rezultati i larjes është më i mirë.
Rekomandim
Shembuj të tjerë sesi mund ta mbushni në
mënyrë optimale lavastoviljen tuaj mund të
gjeni në faqen tonë të internetit ku dhe mund
ti shkarkoni pa pagesë. Faqen tonë të internetit e gjeni në faqen e fundit të këtij manuali.
Mbajtësia e lugëve/pirunave/thikave
Lugët/pirunat/thikat duhet ti vendosni gjithmonë në mënyrë të tilla që pjesa me majë të jetë
e drejtuar poshtë. Për të shmangur ndonjë
lëndim të mundshëm thikat e gjata i vendosni
horizontalisht në mbajtësen e thikave.
128
Mbajtësit e pjesëve të vogla*
*në varësi të modelit
Kështu pjesët e vogla prej plastike si p.sh
filxhan, kapak etj. mund të fiksohen mirë.
al
Sirtari i thikave*
Mbajtëse e sipërme me dorezë
anësore
*në varësi të modelit
Thikat e gjata si dhe enët e tjera të kuzhinës
mund të sistemohen në pozicion horizontal.
Për të larë enët me përmasa gjatësore më të
mëdha ju mund të hiqni nga lavastovilja mbajtësen e thikave. Kur ta rivendosni përsëri
atë në vendin e vet bëni kujdes që të jetë
montuar në vendin e duhur.
– Nxirrni jashtë mbajtësen e sipërme të
lavastoviljes 20 .
– Për ta ulur shtypni me drejtim nga brenda
njëra pas tjetrës të dyja dorezat, atë në të
majtë dhe atë në të djathtë që ndodhen në
pjesën e jashtme të mbajtëses. Ndërkohë
shtrëngoni fort mbajtësen që të mos ju
shpëtojë nga duart dhe të bjerë poshtë.
Ndryshimi i lartësisë së mbajtëseve*
*në varësi të modelit
Mbajtësia e sipërme e lavastoviljes 20
mund të ngrihet me lart në varësi të nevojave, për të krijuar më shumë hapësirë në
mbajtësen po poshtme apo të sipërme për
enët e gjata.
Lartësia e pajisjes 81,5 cm
Mbajtësia e
sipërme
Mbajtësia
e poshtme
Niveli 1 maks. Ø
22 cm
30 cm
Niveli 2 maks. Ø
24,5 cm
27,5 cm
Niveli 3 maks. Ø
27 cm
25 cm
Mbajtësia e sipërme me ciftet e
sipërme dhe të poshtme të
rrotave
– Nxirrni mbajtësen e sipërme 20 .
– Merrni mbajtësen e sipërme dhe vendoseni në nivelin më të lartë (niveli 3) ose në
nivelin më të ulët (niveli 1).
Gjatësia e pajisjes 86,5 cm
Mbajtësia e
sipërme
Mbajtësia
e poshtme
Niveli 1 maks. Ø
24 cm
33 cm
Niveli 2 maks. Ø
26,5 cm
30,5 cm
Niveli 3 maks. Ø
29 cm
28 cm
– Për ta ngritur kapni mbajtësen në pjesët
anësore të tij dhe e ngrini lart.
– Para se ta shtyni mbajtësen në kanalin
e vet sigurohuni që e keni vendosur në
të njëjtën lartësi nga të dyja anët. Në
të kundërt dera e lavastoviljes nuk do të
mbyllet dhe krahu i sipërm i sprucimit nuk
do të ketë lidhje me sistemin e qarkullimit
të ujit.
Në varësi të organizimit të mbajtëses së
sipërme që varet nga modeli i pajisjes suaj,
përzgjidhni një nga mënyrat e mëposhtme:
129
al
Hedhja e detergjentit në
lavastovilje
Detergjent për pastrim
Ju mund të përdorni kapsula si edhe detergjentë të lëngshëm apo në formë pluhuri të
përshtatshëm për enë kuzhine por mos përdorni kurrësesi detergjent duarsh. Në varësi
të ndotjes së enëve mund të përcaktoni
edhe sasi e detergjentit që do të përdorni.
kapsulat përmbajnë sasi të madhe droge.
Detergjentët modernë përmbajnë kryesisht
një recepturë me pak alkalinë, ato përmbajnë
kryesisht fosfat dhe enzima. Fosfati neutralizon kalkun në ujë. Enzimat asgjësojnë
niseshten dhe proteinat. Detergjentët pa
fosfat janë të rrallë. Këto detergjentë kanë
aftësi më të vogël për të neutralizuar kalkun,
ndaj në këto raste kërkohet të përdoret sasi
më e madhe detergjenti. Për të hequr njollat
me ngjyrë (p.sh caj, salcë e kuqe) përdoret
kryesisht zbardhues me bazë acide.
Udhëzim
Për një rezultat të mirë në larje duhet të
lexoni patjetër udhëzimet që ndodhen në
paketimin e detergjentit!
Për informacion më të detajuar ne ju rekomandojmë të drejtoheni në pikat e konsulencës
së prodhuesve të detergjentëve.
– Nëse sirtari i detergjentit 30 vazhdon të
jetë i mbyllur 31 , shtypni bllokuesin e
bravës për ta hapur.
Hidhni detergjentin në sirtarin e thatë
30 (kapsulat duhen vendosur shtrirë jo
vertikalisht).
Doza: shih udhëzimet mbi ambalazh.
Ndarja tek sirtari i detergjentit 30 ju ndihmon të hidhni sasinë e duhur të detergjentit qoftë ky i lëngshëm apo pluhur.
Për një ndotje normale zakonsisht mjaftojnë 20 ml – 25 ml detergjent. Në rastin e
kapluslave majfton një tabletë.
50 ml
25 ml
15 ml
– Mbyllni kapakun e sirtarit të detergjentit
duke e shtyrë lart derisa ai të fiksohet
mirë.
Kujdes
Lexoni me vëmendje udhëzimet e sigurisë
dhe ato të përdorimit që ndodhen në ambalazhin e detergjentit dhe të produkteve që
shkëlqejnë enët e kuzhinës.
Sirtari i detergjentit hapet në mënyrë
automatike në kohën e duhur gjithmonë në
varësi të programit. Solucioni larës, qoftë
ky i lëngshëm apo pluhur shpërndahet
në pajisje dhe tretet, ndërsa në rastin e
kapsulave ato shkojnë në grilën përkatëse
të projektuar vetëm për kapsulat, ku dhe
bëhet tretja e tyre.
130
al
Udhëzime
Rekomandime
Në rastin kur enët nuk janë shumë të ndotura
mund të përdorni më pak solucion larës se
vlerat e përmendura më sipër.
Solucionet larës si dhe ato të mirëmbajtjes
mund ti porosisni online në faqen tonë të
internetit ose pranë shërbimit të clienti. (shih
faqen e pasme).
Solucione pastrimi të kombinuar
Për vec pastruesve tradizionale (solo) ju
mund të gjeni edhe shumë produkte të
tjera me funksione shtesë. Këto produkte
përvec substancave pastruese përmbajnë
edhe shkëlqyes qelqi apo supstanca që
zëvendësojnë kripën (3 në 1) dhe në varësi
të kombinacionit (4 në 1) edhe përbërës të
tjerë ekstra si p.sh substanca për mbrojtjen e
qelqit apo shkëlqyes për pjesët metalike. Solucionet pastruese të kombinuar funksionojnë
deri në një gratë të caktuar të fortësisë së ujit
(kryesisht 21°dH). Kur fortësia e ujit e kalon
këtë vlerë atëherë duhet të shtoni patjetër
kripë apo shkëlqyes qelqi.
Kur ju hidhni solucionin e kombinuar në
pajisje, ajo përzgjedh automatikisht programit
më të mirë për larje dhe tharje optimale të
enëve tuaja.
Kujdes
– Mos vendosni pjesë të vogla të enëve të
kuzhinës tek grila e parashikuar për kapsulat e pastrimit 22 ; kështu do të pengoni
tretjet e njëtrajtshme të kapsulave.
– Nëse doni të fusni enë të tjera, pasi e keni
ndezuar lavastoviljen, kurrë mos përdorni
sirtarin e kapsulave 22 si dorezë për
mbajtësen e sipërme të enëve. Kapsula
mund të jetë akoma brenda dhe ju mund të
prekni kapsulën që tashmë është pjesërisht e tretur.
131
– Për larje dhe tharje optimale të enëve
tuaja përdorni solucionin larës Solo
sëbashku me kripën dhe shkëlqyesin e
enëve por këto të fundit i përdorni të ndara
nga solucioni larës.
– Tek programet me kohëzgjatje të shkurtër,
kapsulat shpesh nuk treten plotësisht,
duke mos pasur kështu efektin e tyre optimal të larjes, si dhe mund të ndodhë që të
ketë edhe mbetje të patretura të kasulave
larëse. Për programet e shkurtra përdorni
më mirë larësit në formë pluhuri.
– Në rastin e programeve “intensive” (tek
disa modele) një kapsulë është e mjaftueshme. Por nëse përdorni larës pluhur
mund të hidhni edhe pak solucion plus në
pjesën e brendshme të derës së pajisjes.
– Edhe nëse sinjali për mbushjen e
shkëlqyesit të qelqit apo të kripës ndizet,
programi i larjes vazhdon normalisht nëse
jeni duke përdorur pastrues të kombinuar.
– Nëse përdorni pastrues me substanca
mbrojtëse të tretshme në ujë: prekeni atë
vetëm me duar të thata dhe shtini solucionin pastrues vetëm nëse sirtari i detergjentit është plotësisht i thatë sepse në të
kundërt ajo mund të ngjisë.
– Nëse doni të ndryshoni solucionin larës
nga një i kombinuar në një pastures Solo,
mos harroni të ndryshoni dhe vlerat e impiantit të fortësisë së ujit dhe të sasisë së
shkëlqyesit të enëve.
al
Pasqyra e programeve
Në këtë tabelë janë paraqitur numri maksimal i programeve të mundshme që mund të zgjidhni.
Programet përkatëse dhe komandimin e tyre mund ta gjeni tek paneli i komandimit.
Lloji i enëve
Tenxhere,
tigan, enë jo
delikate dhe
lugë/pirunë/
thika
Lloji i ndotjes
E ngjitur fort, e
djegur ose e tharë,
mbetje ushqimore të
forta ose me përmbajtje proteine
Programi
Funksione
ekstra të
mundshme
Paralarje
Larje 70º
Larje e ndërmjetme
Shpëlarje 65º
Tharje
±/ °
Intensiv 70º
Á
Të gjitha
Automatik 45º - 65º
Enë të ndryshme dhe
lugë/pirunë/
thika
Enë delikate,
lugë/pirunë/
thika, gota dhe
enë plastike të
ndjeshme ndaj
temperaturës
Mbetje ushqimore të
zakonshme, gjysëm
të thara
Eco 50º
Zonë intensive
Kursim kohe
Gjysëm e
mbushur
Tharje ekstra
Paralarje
Larje 40º
Larje e ndërmjetme
Shpëlarje 45º
Tharje
ñ/ ð
Tharje ekstra
Larje 45º
Larje e ndërmjetme
Shpëlarje 55º
ù/ ú
Asnjë
Para larje
E butë 40º
Shpejt 45º
Të gjitha lloje
e enëve
Shpëlarje e ftohtë,
larje e ndërmjetme
Optimizohet me
anë të sensorëve
përkatës në varësi
të ndotjes.
Paralarje
Larje 50º
Larje e ndërmjetme
Shpëlarje 65º
Tharje
á/ à
é/ è
Mbetje ushqimore të
freskëta, të ngjitura
lehtë
Proceset në të
cilat kalon programi
Paralarje
Përzgjedhja e programit
Udhëzime për prova krahasimi
Ju mund të zgjidhni një program në varësi të
llojit të enëve që do të lani dhe të ndotjes së
tyre.
Kushtet për provën e krahasimit mund
ti kërkoni përmes adresës së emailit
[email protected]
Nevojiten numri i pajisjes (ENr.) dhe data e
prodhimit, të cilat mund ti gjeni tek tabela e
tipit 32 që gjendet tek dera e pajisjes.
132
al
Funksione ekstra
Shpëlarja e enëve
*Në varësi të modelit
Të dhënat e programit
Mund ti përzgjidhni përmes tastit funksione
ekstra 7 .
Të dhënat e programit (vlerat e konsumit) do
ti gjeni tek manuali i shkurtër. Ato i referohen
kushteve normale dhe kësaj vlere fortësie të
ujit •:‹…. Gjithësesi luhatje mund të ketë si
pasojë e faktorëve të tjerë si p.sh temperaturës së ujit apo presionit të ujit në rrjet.
Ÿ Të kursesh kohë (Variospeed)*
Me funksionin „të kursesh kohë” ju mund
të shkurtoni nga 20% deri në 50% kohën e
programit gjithmonë në varësi të programit
që keni zgjedhur. Ndryshimi i kohëzgjatjes së
programit do të shfaqet në ekran 9 . Që të
arrihet larje optimale e enëve në një kohë më
të shkurtër, pajisja rrit konsumin e ujit dhe të
energjisë.
Sensor uji *
* në varësi të modelit
Sensori i ujit është një pajisje matjeje optike
(fotocel), me anë të së cilës matet qartësia e
ujit.
Sensori i ujit funksionon sipas një programi
specifik. Nëse sensori i ujit është aktiv
atëherë uji i “pastër” i lavastoviljes kalon në
larjen tjetër kështu konsumi i ujit zvogëlohet me 3 – 6 litër. Nëse ndotja e ujit është
e madhe atëherë ai shkarkohet jashtë dhe
zëvendësohet me ujë të pastër. Tek programi
automaik temperatura dhe kohëzgjatja e
procesit të larjes i përshtaten në mënyrë
automatike shkallës së ndotjes.
§ Lavastovilje gjysëm e
mbushur*
Nëse keni pak enë për të larë (p.sh gota,
tasa, pjata), ju mund të jepni komandën
“Gjysëm e mbushur”. Në këtë rast përdorni
më pak detergjent se në rastin kur lavastovilja është e mbushur plut.
Ç Higjena*
Ndizni pajisjen
Gjatë procesit të larjes temperatura rritet.
Kështu arrihet edhe një nivel më i lartë higjenik. Ky funksion ekstra është ideal p.sh për
pastrimin e shisheve të fëmijëve, biberonëve.
– Hapni plotësisht rubinetin e ujit.
– Hapni derën.
– Ndizni butonin NDIZ/FIK 1 .
Simboli i programit që zgjidhet së fundmi
ndricon në ekran. Ky program vazhdon të
jetë i përzgjedhur për aq kohë sa nuk është
shtypur tasti i një programi tjetër 2 . Tek
ekrani i shifrave 9 pulson kohëzgjatja e
pritur e programit.
– Shtypni tastin START 8 .
– Mbyllni derën.
Programi starton.
Î Zona intensive *
Perfekte për enë të ndryshme. Ju mund të
lani tenxhere shumë të dontura në mbajtësen
e poshtme me enë me ndotje në normale
në mbajtësen e sipërme. Forca e sprucimit
bëhet më e fortë dhe temperatura me e lartë.
¾ Tharje ekstra*
Temperatura e lartë gjatë shpëlarjes dhe
një proces më i gjatë tharje mundësojnë një
më të mirë të pjesëve plastike. Konsumi i
energjisë rritet lehtë.
133
al
Sinjalet optikë gjatë proceseve të
programit*
Koha*
*në varësi të modelit
Ju mund të spostoni startin e programit me
orë deri në 24 orë.
– Mbyllni derën.
– Ndizni tastin NDEZ/FIK 1 .
– Shtypni tastin 6 + derisa simboli 9 të
shkojë në œ:‹‚.
– Shtypni tastin 6 + ose – aq herë sa koha
e shfaqur të përmbushë dëshirat tuaja.
– Shtypni tastin START 8 , koha është
aktivizuar.
– Për të fshirë këtë komandë shtypni tastin
6 + ose – aq herë derisa në ekranin e
shifrave 9 të shfaqet œ:‹‹.
Ju mund ta ndryshoni këtë komandë sipas dëshirave tuaja.
*në varësi të modelit
Kur programi është duke proceduar në dysheme poshtë derës së pajisjes shfaqet një
dritë. Ju mund të hapni derën e lavastoviljes
vetëm pasi kjo dritë të jetë shuar.
Kur pajisja është vendosur në një pozicion
të lartë dhe para saj gjenden mobilje të tjera
atëherë drita nuk dallohet.
Ky funksion mund të ndryshohet si më
poshtë:
– Hapni derën.
– Ndizni butonin FIK/NDEZ 1 .
– Shtypni tastin e programit A dhe mbajeni të shtypur, gjithashtu mbani të shtypur
edhe tastin START 8 për aq kohë sa në
ekranin e shifrave të shfaqet •:‹...
– Lëshoni të dy tastet.
Simboli i tastit A pulson dhe ekrani i
shifrave 9 tregon vlerat e vendosura në
fabrikë •:‹….
– Shtypni tastin e programit A disa herë
derisa në ekran 9 të shfaqen vlerat e
vendosura në fabrikë‚:‹‚.
Përfundimi i programit
Programi ka përfunduar nëse në ekran 9
shfaqet vlera ‹:‹‹.
Ose ndryshe ju mund të dalloni që programi
ka përfunduar kur të dëgjoni një ton adusti.
Ky funksion mund të ndryshohet si më poshtë:
– Hapni derën.
– Ndizni butonin NDEZ/FIK 1 .
– Mbani të shtypur butonin A si dhe
shtypni tastin START 8 për aq kohë sa
në ekran të shfaqet vlera •:‹...
– Lëshoni të dy tastet.
Drita e tastit A pulson dhe tek treguesi i
shifrave 9 ndricon vlera e vendosur në
fabrikë • :‹….
– Shtypni tastin e programit A disa herë,
derisa në ekran 9 të shfaqet vlera e
fabrikës ›:‹ƒ.
Për të ndryshuar komandat:
– Duke shtypur tastin C ju mund të aktivizoni funksionet fik ‚:‹‹ dhe nde ‚:‹‚.
– Shtypni tastin START 8 .
Vlera është ruajtur.
– Mbyllni derën.
Koha e mbetur tregohet në ekran
Kur zgjidhni programit në ekran 9 shfaqet
koha e mbetur e tij.
Kohëzgjatja e programit përcaktohet nga temperatura e ujit, sasia e enëve që do të lahen
si dhe nga shkalla e ndotjes së tyre prandaj
ajo ndryshon nga një rast në tjetrin (pavarësisht programit të përzgjedhur).
Për të ndryshuar komandat:
– Shtypni tastin e programit C . Me çdo
shtypje të tastit rritet vlera e përcaktuar me
një shkallë me lart; kur vlera arrin ›:‹„
atëherë treguesi shkon përsëri në ›:‹‹ (fik).
– Shtypni tastin START 8 . Vlera është
ruajtur.
– Mbyllni derën.
134
al
Fikni pajisjen
Tharje intensive
Kohë e shkurtër pasi programi ka përfunduar:
– Hapni derën.
– Ndizni butonin NDEZ/FIK 1 .
– Rrotulloni rubinetin (deri tek Aqua-stop).
– Nxirrni enët nga lavastovilja pasi ato të
jenë ftohur.
Gjatë shpëlarjes punohet me temperaturë të
lartë në mënyrë që tharja të jetë optimale.
Kështu koha e tharjes shkurtohet ndjeshëm.
(Kujdes me pjesët delikate të enëve të kuzhinës!)
– Hapni derën.
– Ndizni butonin NDEZ/FIK 1 .
– Mbani të shtypur tastin e programit A ,
dhe shtypni tastin START 8 derisa në
ekran të shfaqet •:‹.
– Lëshoni të dy tastet.
Simboli i tastit A pulson dhe ekrani i
shifrave 9 tregon vlerat e vendosura në
fabrikë •:‹….
– Shtypni tastin e programit A disa herë
derisa në ekran 9 të shfaqen vlerat e
vendosura në fabrikë š:‹‹.
Kujdes
Pasi programi të ketë përfunduar hapni
plotësisht dhe jo gjysëm derën e pajisjes për
të nxjerrë jashtë enët. Avulli i ujit mund të
dëmtojë pjesët delikate të pajisjes.
Ndërprisni programin
– Hapni derën.
– Ndizni butonin NDEZ/FIK 1 .
Simbolet e ndricuara në ekran fiken.
Programi mbetet i regjistruar. Nëse do të
hapni derën e pajisjes kur uji i ngrohtë
është akoma i lidhur apo pajisja është e
nxehtë, atëherë hapni derën në gjysëm
dhe prisni disa minuta dhe pastaj mbylleni
atë. Në të kundërt dera mund të kërcejë si
pasojë e presionit të lartë ose nga pajisja
mund të dalë ujë.
– Për të vazhduar programin shtypni përsëri
tastin NDEZ/FIK 1 .
– Mbyllni derën.
Për të ndryshuar komandat:
– Duke shtypur tastin C ju mund të aktivizoni š:‹‚ ose caktivizoni š:‹‹ tharjen
intensive.
– Shtypni tastin START 8 .
Vlera është ruajtur.
– Mbyllni derën.
Të anullosh programin (Reset)
– Hapni derën.
– Shtypni tastin START 8 për rreth 3
sekonda. Në ekranin 9 shfaqet ‹‹:‹‚.
– Mbyllni derën. Mbyllja e programit zgjat rreth
1 minutë. Në ekranin 9 shfaqet ‹‹:‹‹.
– Hapni derën.
– Fikni butonin NDEZ/FIK 1 .
– Mbyllni derën.
Ndryshimi i programit
Pasi keni shtypur tastin START 8 ju nuk
keni më mundësi të ndërroni programin.
Ju mund të ndërroni programin vetëm
përmes anullimit të tij (Reset).
135
al
Rrjeta filtruese
Mirëmbajtja dhe përkujdesja
Mirëmbajtja dhe përkujdesja në mënyrë sistematike e pajisjes suaj bën të mundur shmangien e defekteve të mundshme. Kështu ju
mund të kurseni kohë dhe nervat tuaj.
Kushtet e përgjithshme të
makinës
– Kontrolloni lavastoviljen për ndonjë akumulim të mundshëm të yndyrës dhe kalkut.
Nëse gjeni akumulime të tilla, atëherë:
– Hidhni solucion larës në lavastovilje. Ndizni lavastoviljen pa enë brenda dhe gradoni
temperaturën më të lartë të larjes.
Kjo rrjetë 26 mbron pompën duke mos
lejuar që papastërtitë e mëdha të shkojnë tek
ajo. Këto mbetje ushqimore mund ta bllokojnë rrjetën filtruese.
Sistemi i rrjetës përbëhet nga një sitë e
trashë, një sitë e sheshtë e imët dhe një
mikrositë.
– Kontrolloni rrjetën për mbetje të mundshme pas çdo larje.
– Rrotulloni cilindrin e sitës ashtu siç tregohet në figurë dhe nxirrni kështu jashtë
sistemin e filtrimit.
Për pastrimin e pajisjes përdorni vetëm
ato soucione që përdorni edhe për larjen e
enëve.
– Fshini vazhdimisht gominat e derës me një
pecetë të njomë.
Kurrë mos përdorni një pastrues me avull
për pastrimin e lavastoviljes. Prodhuesi nuk
mban përgjegjësi për pasojat që mund të
vijnë si rezultat i këtij veprimi.
Pastroni pjesën anësore dhe atë frontale të
pajisjes duke përdorur një pecetë gjysëm të
njomë; pak ujë dhe solucion enësh mjaftojnë.
Mos përdorni sfungjerë të ashpër apo solucione pastrimi me efekt gërryes, ato mund të
gërvishtin sipërfaqen.
Tek pajisjet metalike: mos përdorni sfungjer
ose nëse do ta përdorni atë lajeni mirë dhe
disa herë para përdorimit për të shmangur
kështu ndonjë korrozion të mundshëm.
– Largoni mbetjet e mundshme dhe pastroni
sitën me ujë të rrjedhshëm.
– Rimontoni sistemin e filtrimit duke kryer të
njëjtat veprime por tanimë duke filluar nga
fundi. Bëni kujdes që shigjetat të jenë përballë njëra-tjetrës pasi ta keni përfunduar
me montimin.
Kujdes
Kurrë mos përdorni solucione të tjera me
përmbajtje klori, produkte këto të zakonshme
për pastrimin e shtëpisë! Kjo do të ishte e
rrezikshme për shëndetin tuaj!
Kripa speciale dhe shkëlqyesi i
enëve
– Kontrolloni simbolin 4 dhe 5 që
tregon nëse duhet të hidhni më kripë apo
shkëlqyes enësh.
136
al
Krahët e sprucimit
Kalku dhe mbetjet ushqimore mund të bllokojnë mekanizmin sprucues dhe gjëndjen e tyre
23 dhe 24 .
– Kontrolloni kanalet dalëse të sprucatorëve
për ndonjë bllokim të mundshëm.
– Cvidhosni sprucatorin e sipërm 23 .
– Tërhiqni lart sprucatorin e poshtëm 24 .
1
– Kontrolloni lavastoviljen dhe largoni objektet e huaja që gjenden brenda, nëse ka.
– Vendosni kapakun siç ishte në fillim,
shtypeni poshtë derisa të kërcasë.
1
2
2
Klick
– Pastroni sprucatorin me ujë të rrjedhshëm.
– Montoni sërish sprucatorin, shtrëngojeni
fort.
– Montoni sitën.
Pompa e shkarkimit
Mbetjet ushqimore të cilat kanë depërtuar
përmes sitës filtruese mund të bllokojnë
pompën e shkarkimit. Kështu uji nuk del
jashtë por qëndron mbi sitë.
Në këtë rast:
– Së pari hiqni spinën e pajisjes nga spina.
– Cmontoni sitën 26 .
– Largoni ujin, mund të përdorni edhe një
sfungjer si ndihmë.
– Ngrini lart kapakun e sitës (siç tregohet në
figurë) duke përdorur një lugë derisa ajo të
kërcasë, pastaj kapni kapakun në cep dhe
së pari tërhiqeni lart derisa të mos shkojë
më dhe më pas tërhiqeni para.
137
3
al
… tek pajisja
Të riparosh vetë defektet
Sprucatori i poshtëm mezi rrotullohet.
– Sprucatori është bllokuar.
Përvoja ka treguar që shumë defekte që
shfaqen në përdorimin e përditshëm të
pajisjes, ju mund ti sistemoni vetë. Kështu
ju keni mundësi ta përdorni pajisjen shumë
shpejt pa qënë e nevojshme që të prisni
teknikun përkatës. Në pasqyrën e mëposhtme ju do të gjeni shkaqet e mundshme të
defekteve të mundshme si dhe udhëzime të
dobishme për ti eliminuar këto defekte.
Dera mezi hapet.*
– Siguresa e fëmijëve është aktive. Udhëzimet për caktivizimin e saj i gjeni pas në
zarf.
*në varësi të modelit.
Dera nuk mbyllet.
– Brava e derës është bllokuar. Për ta mbyllur duhet të ushtroni pak forcë.
Kujdes
Nëse në ekran shfaqet një 9 kod gabimi
(“:‹‚ deri “:„‹), hiqni spinën e pajisjes nga
priza dhe mbyllni rubinetin e ujit.
Defekte të caktuara (shih përshkrimin e mëposhtëm të defekteve) mund ti riparoni vetë,
ndërsa për çdo defekt tjetër lutemi të kontaktoni shërbimin e klientit dhe tregoni defektin e
shfaqur “:XX.
Kapaku i dhomës së larjes nuk mbyllet.
– Dhoma e larjes është mbushur më shumë
sec duhet ose mekanizmi është bllokuar si
pasojë e mbetjeve të solucionit larës.
Mbetje solucioni tek dhoma e larjes.
– Dhoma ka qëne e lagësht kur keni hedhur
solucionin pastrues.
Simboli “kontrolloni sistemin e qarkullimit të ujit” 3 ndricon.
– Rubineti është i mbyllur.
– Furnizimi i ujit është ndërprerë.
– Tubi i ujit është bllokuar.
– Filtri i ujit është bllokuar.
- Fikni pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.
- Mbyllni rubinetin e ujit.
- Pastroni filtrin që ndodhet në tubin që
furnizon pajisjen me ujë.
Kujdes
Mbajeni mend: Riparimet duhet të kryhen
vetëm nga persona të specializuar. Nëse
duhet të zëvendësoni një pjesë të pajisjes
atëherë duhet të jeni të kujdesshëm dhe
të përdorni vetëm pjesë këmbimi originale.
Riparimet jo profesionale apo përdorimi i
pjesëve jo originale mund të shkaktojë dëme
të konsiderueshme si dhe mund të përbëjë
rrezik për përdoruesit e pajisjes.
… kur ndizni pajisjen
Pajisja nuk reagon.
– Siguresa nuk është në rregull.
– Spina e pajisjes nuk është vendosur në prizë.
– Dera e pajisjes nuk është mbyllur mirë.
…gjatë gradimit të pajisjes
Ndryshimi i një komande nuk funksionon,
një program tjetër starton.
– Keni shtypur tastin e gabuar. Anulloni programin (shih kapitullin “ Anullimi i programit
(Reset)”) dhe filloni nga fillimi.
– Nuk keni pritur përfundimin e programit.
138
- Vendosni sërish spinën në prizë.
- Hapni rubinetin e ujit.
- Ndizni pajisjen.
– Në pajisje ka ujë edhe pse programi ka
përfunduar.
- (“: ƒ…) tubi i shkarkimit është bllokuar
apo përdredhur.
Sita është bllokuar.
al
- (“: ƒ†) pompa e shkarkimit është
bllokuar, kapaku i pompës nuk mbyllet
(shih Mirëmbajtja dhe përkujdesja).
- Sita është bllokuar.
- Programi nuk ka mbaruar ende.
Prisni derisa programi të përfundojë (në
ekran shfaqet ‹:‹‹) ose aktivizoni funksionin “Reset”.
– Shumë pak solucion pastrimi.
– Programi i zgjedhur ka qënë i dobët.
– Rrotullimi i sprucatorit nuk ka funksionuar
si duhet.
– Sprucator i bllokuar.
– Sitë e bllokuar.
– Sita është montuar gabim.
– Pompa e shkarkimit është bllokuar.
– Mbajtësia e sipërme e enëve nuk është
vendosur në të njëjtin nivel në të dy krahët
e saj majtas dhe djathtas.
Simboli për mbushjen me kripë 4 apo
shkëlqyes enësh 5 nuk ndricon.
– Fikni këtë simbol.
– Hidhni kripë/shkëlqyes enësh në sasi të
mjaftueshme.
Mbetjet e cajit apo të buzëkuqit nuk janë
hequr plotësisht.
– Detergjenti pastrues nuk është shumë
efektiv.
– Temperatura e larjes ka qenë e ulët.
– Solucioni i përdorur nuk ka qënë i duhuri
ose nuk keni hedhur dozën e duhur.
Simboli për mbushjen me kripë speciale
4 ndricon.
– Nuk ka kripë.
Hidhni kripë speciale.
– Sensori nuk njeh tabletat e kripës.
Përdorni një lloj tjetër kripe.
… gjatë larjes
Shkumë e pazakontë.
– Ndoshta keni hedhur solucionin larës në
ndarjen e shkëlqyesit të enëve.
Kur shkëlqyesi i enëve tundet fort ai krijon
shumë shkumë, prandaj lutemi të largoni
shkumën me anë të një pecete.
Pajisja ngec gjatë larjes.
– Rryma elektrike është shkëputur.
– Furnizimi me ujë i pajisjes është ndërprerë.
Zhurmë e fortë e ventilatorëve mbushës.
– Shkaktohet si pasojë e mënyrës së shtrirjes së tubave të ujit dhe nuk ka asnjë
ndikim mbi funksionin e pajisjes. Nuk ka
nevojë për kontroll.
Zhurmë e fortë gjatë larjes.
– Sprucatori takon enët.
– Enët nuk janë vendosur siç duhet në
pajisje.
Enët/gotat kanë njolla të bardha.
Nëse përdorni pastrues pa fosfat dhe nëse uji
i rrjetit është i fortë atëherë mund të ndodhë
që enët të krijojnë njolla të bardha.
– Solucioni i përdorur nuk ka qenë i duhuri
ose nuk keni hedhur dozën e duhur.
– Programi i përzgjedhur ka qenë i dobët.
– Nuk keni përdorur ose keni hedhur shumë
pak shkëlqyes.
– Nuk keni përdorur ose keni hedhur shumë
pak kripë.
– Gradimi i impiantit të fortësisë së ujit nuk
ka qenë i duhuri, keni zgjedhur një vlerë të
gabuar.
– Nuk keni mbyllur enën ku hidhet kripa.
Drejtohuni tek prodhuesi i produkteve të
pastrimit, vecanërisht nëse:
– Enët kanë shumë ujë edhe pasi programi i
larjes ka përfunduar.
– Krijohet mbetje kalku.
Gota të mjegullta, njolla që nuk hiqen.
– Solucion i papërshtatshëm.
– Gotat nuk janë të përshtatshme për tu larë
në lavastovilje.
… enët
Mbetje ushqimore në enë.
– Enët janë vendosur shumë afër njëratjetrës, mbajtësia e enëve është mbushur
më shumë sec duhet.
Viza në gota dhe lugë/pirunë/thika, gota
metalizato.
– Keni hedhur shumë shkëlqyes.
139
al
Ngjyrosje të pjesëve plastike.
– Solucioni i përdorur nuk ka qenë i duhuri
ose nuk keni hedhur dozën e duhur.
– Programi i përzgjedhur ka qenë i dobët.
Shërbimi i klientit
Nëse nuk ia dilni dot të rregulloni defektin
atëherë lutemi të drejtoheni tek shërbimi i
klientit. Kontaktet i gjeni në faqen e fundit të
këtij manuali ose në certifikatën e shërbimit
të klientit që ndodhet bashkëngjitur. Kur të
telefononi lutemi të jepni numrin e pajisjes
(ENr. =1 dhe datën e prodhimit =2, të cilat i
gjeni tek tabela e tipit 32 vendour tek dera
e pajisjes.
Njolla ndryshku mbi lugë/pirunë/thika
– Lugë/pirunë/thika nuk janë antindryshk.
– Përmbajtja e kripës në ujin lavastoviljes ka
qënë shumë e lartë sepse kapaku i sirtarit
të kripës nuk ka qenë i mbyllur mirë ose
kur keni hedhur kripë e keni derdhur atë
në lavastovilje.
Enët nuk janë të thata.
– Keni hapur derën e pajisje dhe keni nxjerrë
enët me herët sec duhet.
– Keni zgjedhur program pa tharje.
– Keni hedhur pak shkëlqyes ose ai që keni
përdorur nuk ka qënë i duhuri.
– Aktivizoni tharje intensive.
– Kur përdorni solucione të kombinuar ndodh
që tharja të mos bëhet siç duhet. Përdorni
shkëlqyes (shih kapitullin Shpëlarësi).
1
FD
2
Besojini kompetencës së prodhuesit.
Drejtohuni tek ne. Kështu do të jeni të sigurt
që pajisja juaj do të riparohet nga persona të
specializuar si dhe që pjesët e këmbimit do të
jenë originale.
140
al
i furnizimit të ujit gjendet kabulli. Mos e
prisni tubin përmes, mos e zhysni në ujë
skelektin plastik.
Instalimi
Që pajisja të funksionojë siç duhet ajo duhet
të jetë e lidhur siç duhet në rrjet. Parametrat e ujit dhe të energjisë në rrjet duhet ti
përgjigjen kritereve përkatëse ashtu siç janë
paraqitur në paragrafët në vijim.
Kujdes
Nëse pajisja nuk ndodhet në qoshe, njëra
faqe anësore e saj është e lirë, në këtë
rast pjesa e menteshave të derës duhet të
izolohet për arsye sigurie (rrezik lëndimi).
Mbulesën e gjeni pranë shërbimit të klientit
ose në dyqan si aksesor ekstra.
Respektoni radhën e veprimeve gjatë montazhit:
– Kontrolloni furnzimin.
– Montimin.
– Sistemin e shkarkimit të ujit.
– Sistemin e furnizimit me ujë të pastër.
– Lidhjen elektrike.
Furnizimi
Kjo lavastovilje është testuar në fabrikë mbi
funksionalitetin e saj. Prandaj kanë mbetur
njolla të vogla uji. Ato zhduken pas larjes së
parë.
Udhëzime sigurie
– Realizoni montimin dhe lidhjen sipas udhëzimeve të instalimit dhe montimit.
– Gjatë instalimit pajisja nuk duhet të jetë e
lidhur në rrjetin elektrik.
– Sigurohuni që sistemi mbrojtës i instalimeve elektrike në shtëpi të jetë bërë siç
duhet.
– Kushtet e lidhjes elektrike duhet të përputhen me të dhënat tek tabela e tipit 32 .
– Nëse kabulli i pajisjes dëmtohet atëherë
ai duhet të zëvendësohet me një kabull të
vecantë.
Për të shmangur rreziqet kabulli duhet të
ndërrohet nga shërbimi i klientit.
– Nëse e vendosni lavastoviljen në një vend
të lartë atëherë sigurohuni që ajo të jetë e
fiksuar mirë.
– Nëse do të vendosni pasjisje të tjera
poshtë lavastoviljes atëherë sigurohuni që
pllaka ndarëse midis tyre të jetë e fiksuar
mirë për të garantuar kështu stabilitet.
– Mos e vendosni pajisje afër burimeve të
nxehtësisë (rezistenca, ngrohës, soba apo
pajisje të tjera që clirojnë nxehtësi), si dhe
mos e montoni poshtë sobës.
– Pasi të keni vendosur pajijen spina duhet
të jetë e arritshme.
– Tek disa modele:
skeleti plastik i lidhjes së ujit është i
pajisur me një ventilator elektrik, tek tubi
Të dhënat teknike
Pesha:
max. 60 kg
Tensioni:
220 - 240 V, 50 Hz oder 60 Hz
Vlerat e lidhjes:
1,9 - 2,3 kW
Siguresa:
10/16 A
Presioni i ujit:
minimalisht 0,05 MPa (0,5 bar), maksimalisht
1 MPa (10 bar). Kur presioni i ujit është më
i lartë: aktivizoni ventilatorin me presion të
ulët.
Sasia hyrëse:
minimalisht 10 Liter/Minutë
Temperatura e ujit:
ujë i ftohtë; në rastin e ujit të ngrohtë temperatura maksimale është 60 °C.
141
al
Montimi
Lidhja elektrike
Lexoni masat që kërkohen tek manuali i montimit. Vendosni pajisjen në pozicion horizontal
për këtë ju ndihmojnë edhë këmbët e pajisjes
që mund të ulen apo të ngrihen. Sigurohuni që
pajisja të ketë stabilitet.
– Sigurohuni që pajisjet e tjera që ndodhen në
afërsi të ketë stabilitet të mirë që të mos kenë
mundësi për tu rrëzuar p.sh gjatë shpimit
në mur apo kur të montoni pajisjen poshtë
pllakës mbështetëse e cila mund të shërbejë
si mbështetje edhe për pajisje të tjera.
– Pajisja mund të montohet pa problem midis
mureve prej materiali druri apo platike siç
janë zakonisht edhe mobiljet e kuzhinave.
Nëse pasi keni vendosur pajisjen konstatoni
që nuk arrini dot tek priza atëherë ju mund
të përdorni një zgjatues me të gjitha polet
dhe me kontakt minimalisht 3 mm, ashtu siç
është përshkruar tek udhëzimet e sigurisë.
– Lidhni pajisjen vetëm me një prizë tensioni i të cilës varion nga 220 V deri 240 V
dhe 50 Hz ose 60 Hz, e cila duhet të jetë
instaluar sipas rregullave përkatëse dhe të
jetë e pajisur me siguresë. Për siguresat e
kërkuara shih tabelën e tipit 32 .
– Priza duhet të jetë pranë pajisjes dhe e
arritshme edhe pas montimit.
– Ndryshimet në rrjet duhet të bëhen vetëm
nga specialistët përkatës.
– Zgjatuesi i kabullit duhet të merret përmes
shërbimit të klientit.
– Nëse do të përdorni një siguresë mbrojtëse për raste defekti atëherë përdorni
vetëm tipin me këtë shenjë ‚. Ky tip
përmbush të gjitha rregullat në fuqi.
– Pajisja është e pajisur edhe me një sistem
për sigurinë e ujit. Vini re që kjo funksionon vetëm nëse pajisja është e lidhur në
rrjetin elektrik.
Lidhja e shkarkuesit të ujit
– Lexoni masat që kërkohen tek manuali i
montimit, nëse është e mundur montoni
sifon shkarkues.
– Tubin e shkarkimit lidheni me sifonin duke përdorur pjesët që keni bashkëngjitur me pajisjen.
Bëni kujdes që tubi i shkarkimit të mos
jetë i bllokur, i përdredhur apo i shtypur, në
mënyrë që rrjedhja e ujit të mos pengohet!
Lidhja e ujit
– Bëni lidhjen e ujit me rubinetin sipas
udhëzime në manualin e montimit duke
përdorur pjesët bashkëngjitur.
Bëni kujdes që tubi i shkarkimit të mos jetë
i bllokur, i përdredhur apo i shtypur.
– Nëse do ndërroni pajisjen atëherë duhet të
merrni një tub të ri uji.
Presioni i ujit:
minimalisht 0,05 MPa (0,5 bar), maksimalisht 1
MPa (10 bar). Kur presioni i ujit është më i lartë:
aktivizoni ventilatorin me presion më të vogël.
Sasia e ujit në hyrje:
minimalisht 10 Liter/Minutë
Temperatura e ujit:
preferohet ujë i ftohtë; kur uji është i ngrohtë
nuk duhet të kalojë vlerën 60 °C.
142
Cmontimi
Runi edhe këtu radhën e veprimeve.
– Hiqni spinën e pajisjes nga priza.
– Mbyllni furnizimin me ujë të pajisjes.
– Shkëpusni lidhjet e ujit të freskët dhe atë të
shkarkimit të ujit.
– Lironi vidat fiksuese që gjenden poshtë
pllakës së punës.
– Cmontoni pllakën e bazamentit nëse ka.
– Tërhiqni pajisjen jashtë, bëni kujdes që të
tërhiqni edhe tubin.
al
Transporti
Sistemimi i mbetjeve
Boshatisni lavastoviljen dhe siguroni pjesët
e lira.
Si ambalazhi i pajisjeve të reja ashtu dhe i
pajisjeve të përdorura përmbajnë lëndë të
parë që mund të riciklohen.
Lutemi të hidhni mbeturinat të ndara sipas
llojit të tyre.
Për mënyrën sesi mund ti sistemoni ato lutemi të pyesni tregtarin tuaj ose të pyesni në
pushtetin tuaj lokal.
Pajijsa duhet të boshatiset ashtu sic
përshkruhet me poshtë:
– Hapni rubinetin e ujit.
– Hapni derën.
– Ndizni butonin NDIZ/FIK 1 .
Simboli i programit të fundit ndizet.
– Përzgjidhni programin me temperaturën
më të lartë.
Në ekran 9 shfaqet kohëzgjatja e parashikuar e programit.
– Shtypni tastin Start 8 .
– Mbyllni derën. Programi starton.
– Hapni derën pas rreth 4 minutash.
– Mbani të shtypur tastin Start 8 derisa në
ekran të shfaqet ‹:‹‚.
– Mbyllni derën.
– Hapni derën pas rreth 1 minute.
Në ekran shfaqet ‹:‹‹.
Fikni pajisjen 1 dhe mbyllni rubinetin e
ujit.
Transportoni pajisjen ashtu sic duhet (që
në panelin e komandimit të mos shkojë ujë,
sepse kjo mund të shkaktojë defekt të programeve).
Ambalazhi
Të gjitha pjesët plastike të pajisjes janë
shënuar me kode internazionale (p.sh >PS<
polisterol). Kështu dhe ju e keni me të lehtë
për të ndarë ambalazhet sipas llojit të tyre.
Lutemi të vini re udhëzimet e sigurisë tek
“Furnizimi”..
Pajisjet e vjetra
Lutemi të vini re udhëzimet e sigurisë tek
“sistemimi i pajisjeve të vjetra”.
Sistemimi
) Kjo pajisje është shënuar sipas direktivave evropiane 2002/96/EC mbi pajisjet
elektrike dhe elektronike të konsumuara
(wasteelectrical and electronic equipment
– WEEE). Këto direktiva mbi sistemimin dhe
riciklimin e pajisjeve të vjetra janë të vlefshme në të gjithë bashkimin evropian.
Mbrojtje nga ngrica
Nëse pajisja ndodhet në një dhomë ku
rreziku për ngricë është i madh (p.sh shtëpi
pushimi), atëherë boshatisni plotësisht pajisjen. (shiko paragrafin Transport).
– Mbyllni rubinetin, hiqni tubin e ujit dhe
lëreni të nxjerrë ujin që ka brenda.
Ndryshimet janë të rezervuara.
143
Siguresa e fëmijëve (bllokimi i derës)*
40 aktivizoni siguresën e fëmijëve.
41 hapni derën me siguresën e fëmijë të
aktivizuar.
42 caktivizoni siguresën e fëmijëve.
Mbyllni mirë derën e pajisjes nëse do të
largoheni nga ajo.
Kështu ju mund të mbroni fëmijët tuaj nga
ndonjë rrezik i mundshëm.
Koka e sprucatorit të pasëm*
Tepsitë apo rrjetat e mëdha si dhe pjatat me diametër më të madh se 30 cm (tepsi, pjata makaronash, pajta të tjera) mund ti pastroni me ndihmën e këtij sprucatori. Për këtë hiqni mbajtësen e sipërme të enëve dhe vendosni sprucatorin ashtu sic tregohet në figurë.
Që sprucatori të arrijë të gjitha pjesët, vendosni pllakat ashtu sic tregohet në figurë ( maksimalisht 2 tepsi pjekje dhe 2 grilla).
Larja e enëve duhet të realizohet gjithmonë me mbajtësen e sipërme apo me sprucatorin e
tepsisve.
* Tek disa modele
Garancia AQUA-STOP
(nuk është e vlefshme tek pajisjet pa Aqua-Stop)
Përvec garancisë së shitjes dhe përvec garancisë sonë ne
ofrojmë edhe shërbime të tjera që do ti gjeni të përshkruara
më poshtë:
1. Nëse një defekt i mundshëm i sitemit Aqua-Stop shkakton
probleme në sistemin e ujit, atëherë ne riparojmë dëmtimët
për konsumatorët privatë.
Që të garantohet siguria e ujit pajisja duhet të jetë e lidhur
në rrjetin elektrik.
2. Kjo garanci mirëmbajtje vlen për gjithë jetëgjatësinë e
pajisjes.
3. Kusht i garancisë është që pajisja të montohet dhe të lidhet
sipas udhëzimeve në manual. Këtu përfshihet dhe zgjatuesi i montuar i Aqua-Stop (aksesorë origjinalë). Garancia jonë nuk mbulon lidhjet difektoze apo armaturat deri te
lidhja e sistemit Aqua-Stop me rubinetin e cezmën.
4. Pajisjet me Aqua-Stop nuk kanë nevojë për mbikqyrje kur
ato janë në funksionim si dhe nuk është e nevojshme të
mbyllni rubinetin. Vetëm në rastet kur nuk do të jeni në
shtëpi për kohë të gjatë p.sh kur ikni me pushime, atëherë
është mirë të mbyllni rubinetin.
Palisje elektronike Siemens GmbH
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München
Riparime dhe konsulencë në rast defektesh.
Kontaktet për të gjitha vendet i gjeni në certifikatën e
shërbimit të klientit të cilën do ta gjeni bashkëngjitur.
Internet: www.siemens-home.com
al
Manual i shkurtër për lavastoviljen tuaj
9
5
3
Fikni pajisjen
87
Start
Gjithcka ka përfunduar mirë...
Tani fillon...
Zgjidhni programin
Startoni pajisjen
6
Ndizni pajisjen
4
Hidhni shkëlqyes
Hidhni detergjent
Hidhni kripë speciale
1
2
Lexoni manualin e montimit dhe
atë të përdorimit para se ta përdorni pajisjen për herë të parë.
Shkurt dhe qartë:
Gjithëcka për të cilën ka nevojë
lavastovilja juaj…
Vlerë e
përcaktuar
E fotë
E fotë
E fotë
Mesatare
Mesatare
Mesatare
E butë
E butë
0 -1,1
1,2-1,4
1,5-1,8
1,9-2,1
2,2-2,9
3,0-3,7
3,8-5,4
5,5-8,9
:
‡¯¯
:
‡¯³
:
‡¯›
:
‡¯´
:
‡¯ž
:
‡¯‚
:
‡¯±
:
‡¯Å
Shtypni shenjën 1,
ngrini kapakun 2.
A
B
C
50 ml
25 ml
15 ml
­
Kurseni kohë
(VarioSpeed)
... realizohet duke rritur
konsumin e energjisë dhe
duke ruajtur kështu të
njëjtin rendiment larjeje.
Funksionet ekstra**
*lavastovilje gjysëm e mbushur.
†
13
Me sensorë uji
* në varësi të modelit.
Lavastovilje gjysëm e
mbushur
... nëse keni më pak enë
për të larë, atëherë
kurseni ujë, energji dhe
kohë.
16
Konsumi i ujit në litër
½
Zona intensive
... perfekte për larjen e
enëve të ndryshme.
Presioni i ujit si dhe
temperatura rritet lehtë.
E realizoni me fleksibilitet...
1,65
Konsumi i energjisë në KëH
²
10-19
-
-
12
1,05
2:20
Higjena
... gjatë procesit të
shpëlarjes temperatura
rritet. Kështu përfitohet
higjenë më e mirë.
1,00-1,60
40°
E butë
11
14
˜
0,85
1:10
i j p r
¸
‘ Õ
1:35-2:40
ȿcɨ
50°
Auto
45° /65°
70°
Sirtari i detergjentit
duhet të jetë i thatë
kur të hidhni
detergjentin në të.
Hidhni shkëlqyes.
Hidhni kripë speciale
(asnjëherë detergjent
pastrues!).
-
4
0,05
0:15

—
Tharje ekstra
... përmirëson
rendimentin e tharjes
duke rritur temperaturën
gjatë shpëlarjes.
(Bëni kujdes me enët
delikatë).
-
11
0,80
0:29 *
x Í
45°
Paralarje
Vendosni kapakun,
shtyjeni.
PLLUM!
Mbyllni kapakun.
Klik!
Mbyllni kapakun.
Vazhdoni me procesin
e larjes.
Shpejt
- Shtypni tastin START. Vlera e përcaktuar regjistrohet në pajisje.
- Shtypni tastin e programeve C.
Një shtypje e tastit rrit me një njësi vlerën e përzgjedhur; kur shifra arrin vlerën H:07
treguesi kalon përsëri në H:00 (fikur).
- Lëshoni tani të dy tastet.
Drita e tastit A pulson dhe tek treguesi i shifrave ndriço vlera e vendosur në
fabrikë H:04.
- Mbani të shtypur tastin e programit A dhe shtypni tastin START derisa në ekran të
shfaqen vlerat H:0….
Intensiv
2:15
Vetëm para larjes së
parë mbusheni sirtarin
e kripës me ujë.
Kohëzgjatja në orë.: Min.
Kujdes,
detergjentët e
kombinuara nuk janë
të përshtatshme për
të gjithë programet.
Në këtë pasqyrë është pasqyruar numri maksimal
i mundshëm i programeve. Shikoni programet e
pajisjes suaj tek paneli i komandimit.
Të dhënat e programit janë vlera të matura në
laborator. Ato i përgjigjen normave evropiane EN
50242.
Në praktikë këto vlera mund të luhaten.
Pasqyra e programit
Shpejt, ekonomik ose intensiv...
Hapni kapakun
(shtypni tastin).
Sa më të ndotura enët, aq më shumë detergjent...
1
2
I bën enët të vezullojnë...
Rrotulloni
kapakun.
Largon kalkun (nuk është e nevojshme nëse keni përzgedhur 0!)...
*vetëm para larjes së
parë ose nëse ndërroni
vlerën e fortësisë së
ujit
0-6
7-8
9 -10
11-12
13-16
17-21
22-30
31-50
- Ndizni butonin NDEZ/FIK.
e përfunduar shpejt…
Mmol/l
Dhe gradoni pajisjen kështu
Zona e
fortësisë
Pyesni për vlerën e
fortësisë së ujit dhe
shënojeni në tabelë.
Vlera e
fortësisë së
ujit ºdH
Komandimi i impiantit të fortësisë së ujit*
Cbllokoni tubin e shkarkimit.
Montoni kapakun (shih më sipër)
Tuba e shkarkimit është bllokuar.
Kapaku I pompës së shkarkimit nuk
është montuar.
Simboli E:24
dhe ndricojnë.
Përdorni enë që janë të përshtatshme për tu larë në lavastovilje.
Enët nuk janë antindryshk.
Thikat e forta janë më të
predispozuara të ndryshken.
Enë kuzhine të ndryshkura
Gjatë programit shtypni tastin
START për rreth 3 sekonda
(reset).
ekrani i shifrave tregon
“0:01”, pas 1 minute
programi mbaron, në ekran
shfaqet 0:00.
Ndizni pajisjen dhe mbylleni atë ose ndërprisni programin
(shih ndërprerja e programit)
Programi nuk ka mbaruar akoma.
Në pajisje ka mbetur ujë.
Ndërprerja e programit…
Kontaktoni shërbimin e klientit të fabrikuesit.
(Sqaroni problemin)
Pajisja ka pësuar defekt teknik.
Simboli E:XX defekte të
tjera ndriço.
Fikni pajisjen
Asnjeherë mos lanë në lavastovilje enë të ndryshkura.
Hiqni spinën nga priza.
Pastroni pompën e shkarkimit (shih më sipër)
Pompa e shkarkimit është bllokuar.
Simboli E:25
dhe ndricojnë
Tubi nuk duhet të ketë pengesa të tjera.
Zgjidhni një program më të fortë.
Pastroni krahët e sprucimit (shih më sipër).
Pastroni filtrin (shih më sipër).
Mekanizmi i spucimit të ujit janë bllokuar.
Filtri është bllokuar ose nuk është montuar sic
duhet.
Rrisni dozën.
Ndërroni produktin.
Përdorni lëng shkëlqyes.
Nëse përdorni detergjent të kombinuar,
rezultati I tharjes nuk është I mirë.
Komandat e pajisjes
Ngjyrosje si pasoje e elementëve ngjyrosës qe
gjendet tek ushqimet (salcë domate)
Shumë pak detergjent.
Gota të papërshtatshme për lavastovilje.
Cngjyrosjet janë të pariparueshme;
Zbehje si pasojë e proceve te tjera larëse në vijim.
Vini re udhëzimet e dhëna nga prodhuesi.
Përdorni detergjentë të përshtatshëm për qelq.
Përdorni gota të përshtatshme për lavastovilje.
Hidhni kripë speciale.
Komandoni sic duhet impiantin e fortësisë së ujit.
Vendosni sic duhet enët e përshtatshme për larje në lavastovilje (pa mbetje hiri, qiriri, dhjami, boje, etiketa të
ngjitura; mbetje në sasi të madhe të ushqimeve si marmalatë, produkte qumështi apo gjellë) sipas udhëzimeve në
manualin e përdorimit, si dhe kontrolloni që mekanizmi i sprucimit të lëvizë lirshëm.
Vendoseni si duhet…
Pjesë plastike/ enë të
cngjyrosura.
Njolla të bardha, gota të
mjerrgulluara
(nuk hiqen)
Kripa speciale mungon.
Aktivizoni tharjen intensive (në varësi të modelit)
Në rastin e njollave të ujit apo të kalkut: rrisni dozën.
Lëngu shkëlqyes
Në rastin e vijave: zvogëloni dozën.
Enët kanë mbetur me ujë.
Vlera e fotësisë së ujit që keni zgjedhur nuk
është e saktë.
2
Vendosni enët në pajisje në atë mënyrë që të mos pengoni
sprucimin e ujit.
Vini re udhëzimet e prodhuesit (solucioni).
Keni zgjedhur një program të papërshtatshëm.
Krahët e sprucimit janë bllokuar.
Klick
Vendosni enët si duhet, shmangni mbivendosjet.
Zgjidhja
Doza e detergjentit shumë e lartë/shumë
e ulët.
Enët kanë njolla të bardha
(mund të hiqen)
1
B
Udhëzime të tjera do të gjeni tek manuali i përdorimit
shtrëngoni krahun e
sipërm.
A
3
- hiqni spinën nga priza
- hiqni rrjetën dhe shkundni ujin e mbetur
- ngrini kapakun (Ⱥ)
- kontrolloni krahët rrotullues për ndonjë objekt të
huaj
- vendosni kapakun dhe e shtyni derisa të
kërcasë (B)
- vendosni rrjetën filtruese
Pastroni pompën e shkarkimit
Keni hedhur më pak detergjent sec duhet.
Enët janë vendosur ngjitur ose mbi
njëra-tjetrën.
Shkaku i mundshëm
vendosni krahun e
poshtëm ...
vidhosni sistemin
filtrues.
VINI RE SIMBOLIN!
Njolla dhe vija
Ne enë ka mbetje rëre.
Enët nuk janë larë
Tubat e ujit janë bllokuar ose kanë
zënë kalk.
Cbllokoni tubat.
1.Cvidosni mekanizmin lidhëz.
2.Pastroni filtrin që ndodhet në të.
3.sasia e ujit që duhet të kalojë në tuba kur rubineta është e hapur
duhet të jetë minimalisht 10 l/min. nëse sasia e ujit që kalon
përmes saj është më e vogël atëherë ndëroni meknazmin lidhëz.
Defekti
Zgjidhja
Cbllokoni tubat.
Shkaku i mundshëm
Simboli ndriço
Pastroni mekanizmin
sprucuar me ujë të
rrjedhshëm (ose me një
kruajtëse dhëmbësh
nëse është e
nevojshme)…
Vendoseni përsëri.
Defekti
... ia vlen të tentoni!
Çvidhosni krahun e
sipërm ...
Tërhiqni lart krahun e
poshtëm ...
Krahët sprucues
... Bllokimet/Largoni
mbetjet e grumbulluara
Si të riparoni defektet e vogla ...
Shpëlajeni me ujë të
rrjedhshëm…
???????
Për
rezultatet e shkëlqyeshme nga shpëlarja…
Rrotulloni cilindrin e
rrjetës filtruese, hiqni
sistemin filtrues.
Rrjeta filtruese
… kontrolloni, pastroni
sipas nevojës.
Mirëmbajtja dhe kujdesi
bg
– Спазвайте указанията за сигурност,
съотв. употреба върху опаковките на
почистващите и изплакващите продукти.
Указания за безопасност
При доставката
– Веднага проверете опаковката и
съдомиялната машина за транспортни
щети. Не използвайте повреден уред, а
се обърнете към доставчика.
– Моля, изхвърлете опаковъчния
материал съобразно изискванията.
– Не оставяйте опаковката и частите
от нея на играещи деца. Съществува
опасност от задушаване от парчета
картон и фолио.
Внимание
Ножове и други прибори с остри върхове
трябва да се подреждат в кошницата
за прибори с върховете надолу или в
отделението за ножове* в хоризонтално
положение.
*според модела
При деца в домакинството
– Използвайте, ако е налична, защитата
от деца. Точно описание ще намерите
отзад в плика.
– Не позволявайте на деца за играят с
уреда или да го ползват.
– Дръжте децата далече от почистващия
и изплакващия препарат. Те могат
да предизвикват разяждане в устата,
гърлото и очите или да доведат до
задушаване.
– Дръжте децата надалеч от почистващи
и изплакващи препарати. Водата във
вътрешността на уреда не е за пиене,
в нея могат да се намират следи от
препарата.
Внимавайте за това, децата да не
посягат в контейнера за таблетки 22 .
Малките пръсти могат да се заклещят в
цепнатините.
– При високо монтиран уред внимавайте
при отваряне и затваряне на вратата
децата да не се заклещят или притиснат
между вратата на уреда и подлежащата
врата на шкафа.
При монтаж
В глава „Монтаж” ще прочетете как
правилно да поставите и свържете уреда.
При всекидневната употреба
– Използвайте съдомиялната машина
само в домакинството и само
определената цел: измиване на
домакински съдове.
– Лица или хора, които не са в състояние
да работят безопасно с уреда на базата
на тяхната физическа, сензорна или
душевна способност или неопитност,
не трябва да използват този уред
без наблюдение или напътствие от
отговорно лице.
– Не сядайте и не се подпирайте върху
отворената врата. Уредът може да се
обърне.
– Внимавайте стоящите уреди да не се
преобърнат при препълнени кошници.
– Не поставяйте разтворител във
пространството за изплакване на уреда.
Съществува опасност от експлозия.
– По време на протичане на програма
отваряйте внимателно вратата.
Съществува опасност от изтичане на
гореща вода.
– Съдомиялната трябва да е отворена за
кратко време за зареждане/изпразване,
за да предотвратите наранявания като
например препъване.
Защита от деца
(Блокиране на вратата) *
Описанието на защитата от деца се
намира отзад в плика.
*според модела
148
bg
При възникнала повреда
Запознаване с уреда
– Поправки и намеси трябва да се
провеждат само от специалисти.
Затова уредът трябва да е изключен
от мрежата. Издърпайте шалтера или
изключете бушона. Затворете крана на
водата.
Изображенията на контролния панел и във
вътрешността на уреда се намират отпред
в плика.
В текста са уточнени отделните позиции.
Контролен панел
При изхвърляне
– Направете износените уреди веднага
неизползваеми, за да изключите покъсни инциденти.
– Извозете уреда съобразно
изискванията.
1
Ключ ВКЛ/ИЗКЛ
2
Програмни бутони **
3
Индикатор „Проверете входната вода”
4
Индикатор за допълване на сол
Индикатор за допълване на препарат
за изплакване
5
6 Индикатор за задаване на
предварително време *
Внимание
Децата могат да се заключат в уреда
(опасност от задушаване) или да попаднат
в други опасни ситуации.
Затова: издърпайте щепсела, раделете
захранващия кабел и го отстранете.
Разрушете така ключалката на вратата, че
тя да не може повече да се затваря.
7
Допълнителни функции **
8
СТАРТ-бутон
9
Цифров индикатор
10 Отварящо вратата устройство
* според модера
** брой според модела
Вътрешност на уреда
20 Горна кошница за съдове
21 Отделение за ножове*
22 Контейнер за таблетки
23 Горна разпръскваща перка
24 Долна разпръскваща перка
25 Резервоар за специална сол
26 Филтри
27 Кошница за прибори
28 Долна кошница за съдове
29 Резервоар за изплакващ препарат
30 Отделение за почистващ препарат
31 Заключващ механизъм на
отделението за почистващ препарат
32 Стикер с технически данни
*според модела
149
bg
За да промените настройката:
Омекотяващо устройство
– Натиснете програмния бутон C .
С всяко натискане на бутона стойността
се вдига с единица; когато стойността
•:‹ˆ е достигната, индикаторът отново
се връща на •:‹‹ (изключено).
– Натиснете бутона СТАРТ 8 .
Настроената стойност е запаметена в
уреда.
– Затворете вратата
За добри резултати от измиването
съдомиялната машина се нуждае от мека,
т.е. бедна на варовик вода, иначе се
отлагат бели остатъци от варовик върху
съдовете и вътрешността.
Чешмяната вода трябва да бъде
омекотена над 7º dH (1,2 mmol/l). Това е
възможно с помощта на специална сол
(регенерираща сол) в устройството за
омекотяване на съдомиялната.
Таблица за твърдостта на
водата
Настройването и с това и нужното
количество сол зависи от степента на
твърдост на вашата чешмяна вода (виж
таблицата).
Област на
Стойност на
твърдостта на твърдост
водата º dH
Настройване
Количеството сол, която може да бъде
зададена, е от •:‹‹ до •:‹ˆ.
При стойност •:‹‹ не е необходима сол.
– Разберете нивото на твърдост на
Вашата чешмяна вода. Ще ви помогне
водният снабдител.
– Вземете стойността за настройване от
таблицата.
– Отворете вратата.
– Включете ключа ВКЛ/ИЗКЛ 1 .
– Задръжте натиснат програмния бутон
A и натискайте СТАРТ-бутона 8
толкова пъти, докато на цифровия
индикатор се появи •:‹...
– Пуснете двата бутона.
Светлинният индикатор на бутона A
мига и на цифровия индикатор 9
свети фабрично зададената стойност
•:‹….
150
mmol/l
Стойност на
задаване на
машината
0-6
мека
0 -1,1
‡: ¯¯
7-8
мека
1,2-1,4
‡: ¯³
9 -10
средна
1,5-1,8
‡: ¯›
11-12
средна
1,9-2,1
‡: ¯´
13-16
средна
2,2-2,9
‡: ¯ž
17-21
твърда
3,0-3,7
‡: ¯‚
22-30
твърда
3,8-5,4
‡: ¯±
31-50
твърда
5,5-8,9
‡: ¯Å
bg
Специална сол
Използване на специалната сол
Напълването на сол трябва да става
винаги непосредствено преди включването
на уреда. Така прекомерното разтваряне
на солта бива веднага измито и не
настъпва корозия по резервоара за миещи
препарат.
– Отворете винтовата капачка на
резервоара за специална сол 25 .
– Напълнене резервоара с вода
(нужно е само при първото пускане в
експлоатация)
– След това напълнете специална сол (не
готварска сол или таблетки).
При това се измества и изтича вода.
Докато на дисплея свети индикаторът за
допълване на сол 4 , трябва отново да
се допълни специална сол.
*
*според модела
Използване на почистващите
препарати със солни
компоненти
При използване на комбинирани
почистващи препарати със солни
компоненти можете като цяло да се
откажите от специална сол до твърдост
на водата 21º dH (37º fH, 26º Clarke, 3,7
mmol/l). При твърдост на водата над 21º
dH тук също е нужно използването на
специална сол.
151
Индикатор за допълване
на сол/изключване на
омекотяването
Ако индикаторът за допълване на сол
4 Ви смущава (напр. при използване
на комбинирани почистващи препарати
със солни компоненти), той може да бъде
изключен.
– Действайте, както е описано в
„Настройване на омекотяващото
устройство” и настройте стойността на
•:‹‹.
По този начин са изключени
индикаторът за допълване на сол и
омекотяващото устройство.
Внимание
– Никога не пълнете почистващ прапарат
в резервоара за специална сол.
Така унищожавате омекотяващото
устройство.
– Допълването на сол трябва да става
като защита от корозионни щети винаги
непосредствено преди включването на
уреда.
bg
Препарат за изплакване
Щом на дисплея свети индикаторът за
допълване на препарат за изплакване 5
все още е наличен резерв от 1-2 цикъла на
изплакване.
Препаратът за изплакване се използва за
съдове без петна и чисти стъклени чаши.
Използвайте препарат за изплакване само
за домакински съдомиялни машини.
Комбинирани почистващи препарати с
компоненти на изплакващи препарати
могат да се използват само до твърдост
на водата 21º dH (37º fH, 26º Clarke, 3,7
mmol/l).
При твърдост на водата над 21º dH тук
също е нужно използването на препарат
за изплакване.
– Отворете резервоара за изплакващ
препарат 29 , като наиснете
пластината за капачето и повдигнете.
– В случай на преливане попийте с гъба,
за да не се стигне до прекомерно
образуване на пяна при следващия
цикъл на изплакване.
Настройване количеството на
препарат за изплакване
Количеството на наливане на изплакващ
препарат може да се настройва от §:‹‹
до §:‹‡. По подразбиране степента е
зададена на §:‹†.
Променяйте количеството на изплакващия
препарат само ако остават слизести ивици
(задайте по-ниска степен) или водни петна
(задайте по-висока степен) по съдовете.
– Отворете вратата.
– Включете ключа ВКЛ/ИЗКЛ 1 .
– Задръжте натиснат програмния бутон
A и натискайте СТАРТ-бутона 8
толкова пъти, докато на цифровия
индикатор се появи •:‹...
– Пуснете двата бутона.
Светлинният индикатор на бутона A
мига и на цифровия индикатор 9
свети фабрично зададената стойност
•:‹….
– Натиснете програмния бутон A
толкова пъти, докато на цифровия
индикатор 9 се появи фабрично
зададената стойност §:‹†.
За да промените настройката:
– Налейте препарат за изплакване
внимателно до максималния показател
на отвора.
– Натиснете програмния бутон C .
С всяко натискане на бутона стойността
се вдига с единица; когато стойността
§:‹‡ е достигната, индикаторът отново
се връща на §:‹‹ (изключено).
– Натиснете бутона СТАРТ 8 .
Настроената стойност е запаметена.
– Затворете вратата.
max
– Затворете пластината, докато щракне.
152
bg
Изключване на индикатора
за допълване на препарат за
изплакване
Неподходящи
Ако индикаторът за допълване на
препарат за изплакване 5 Ви смущава
(напр. при използване на комбинирани
почистващи препарати с компоненти на
изплакващи препарати), той може да бъде
изключен.
– Действайте, както е описано в
„Настройване на количеството перпарат
за изплакване” и настройте стойността
на §:‹‹.
По този начин е изключен индикаторът за
допълване на препарат за изплакване 5 .
– Дървени части на съдове или прибори
за хранене.
– Чувствителни декорирани стъклени
чаши, художествени занаятчийски или
антични съдове.
Тези украси не са устойчиви на
миялната машина.
– Неустойчиви на топлина изкуствени
масти.
– Медни или калаени съдове.
– Части от съдове, които са завърсени с
пепел, восък, смазка или бои.
Съдове
Стъклени декорации, алуминиеви
и сребърни части са склонни да се
оцветят или избледнеят при миене.
Също така някои видове стъкло (напр.
стъклокристалните обекти) след много
измивания могат да помътнеят.
Щети по стъклото и съдовете
Причини:
– видът на стъкрото и начинът на
производство.
– химичните съединения на почистващия
препарат.
– температурата на водата на миещата
програма.
Препоръка:
– използвайте само такова стъкло и
порцелан, които са маркирани като
устойчиви на съдомиялни машини от
производителя.
– използвайте такиви почистващи
препарати, коит оса отбелязани като
щадящи съдовете.
– изваждайте възможно по-скоро след
края на програмата стъклените съдове
и приборите от съдомиялната.
153
bg
Напълване
Тенджери
– Отстранете груби остатъци от храна.
Предварително измиване под течаща
вода не е нужно.
– Така подреждайте съдовете, че:
● да стоят сигурно и да не могат да се
обърнат.
● всички съдове да са с отвора надолу.
● поставяйте диагонално
наклонени части с изпъкналости
или вдлъбналости, за да може
водата да се оттича.
● въртенето на двете пръскащи перки
23 и 24 да не се засегне.
Много малки части от съдове не трябва да
се мият в машината, тъй като лесно могат
да изпаднат от кошниците.
Долна кошница за съдове 28 .
Съвет
Изваждане
В долната кошница подреждайте силно
замърсени съдове (тенджери). На базата
на по-силната пръскаща струя получавате
по-добър резултат от миенето.
За да предотвратите падането на капки
вода от горната кошница върху съдовете
в долната кошница, е препоръчително да
изпразвате уреда отдолу нагоре.
Горещите съдове са чувствителни на удар!
Затова ги оставете след края на
програмата да се охладят толкова дълго
в съдомиялната, докато могат да се пипат
нормално.
Съвет
Повече примери за това как оптимално
можете да заредите вашата съдомиялна
ще намерите на нашия уебсайт безплатно
за изтегляне. Моля, извадете съответния
интернет адрес на гърба на това
ръководство за употреба.
Чаши за чай, кафе, мляко и
стъклени чаши
Кошница за прибори
Горна кошница за съдове 20 .
Трябва да подреждате приборите винаги с
върховете надолу.
За да избегнете наранявания, поставяйте
легнали дълги, остри части и ножове върху
отделението за ножове.
154
bg
Пластични шипове*
Отделение за ножове*
*според модела
Шиповете са подвижни, за по-добро подреждане на тенджери, купи, стъклени чаши.
*според модела
Дългите ножове и други прибори могат да
бъдат наредени в хоризонтално положение.
За миене на по-високи съдове можете да
отстраните отделението за ножове. При
вграждането му внимавайте за правилната
позиция.
1
2
Поставка за чаши*
*според модела
При миене на чаши поставката за чаши
може да повдигне. Допълнителното
наклонено положение намалява събирането
на вода по вътрешната страна на чашите.
Нагласяне височината на
кошниците*
*според модела
Горната кошница за съдове 20 може да
бъде нагласена на височина по желание,
за да се създаде съответно в горната или
долната кошница повече място за повисоки съдове.
Височина на уреда 81,5 cm
Държач за дребни части*
*според модела
С него могат да бъдат дигурно удържани
леки изкуствени части като напр. чаши,
капаци и т.н.
Горна
кошница
Долна
кошница
Ниво 1 max. Ø
22 cm
30 cm
Ниво 2 max. Ø
24,5 cm
27,5 cm
Ниво 3 max. Ø
27 cm
25 cm
Височина на уреда 86,5 cm
Горна
кошница
Долна
кошница
Ниво 1 max. Ø
24 cm
33 cm
Ниво 2 max. Ø
26,5 cm
30,5 cm
Ниво 3 max. Ø
29 cm
28 cm
Според вида на горната кошница на вашия
модел уред изберете един от двата следни
начина на действие:
155
bg
Горна кошница със странични
лостове
Почистващ препарат
– Издърпайте горната кошница за съдове
20 .
– За снижаване натиснете един след друг
двата лоста от ляво и от дясно върху
външната страна на кошницата навътре.
При това дръжте кошницата встрани
за горния край здраво, за да не падне
неочаквано надолу.
– За повигане хванете кошницата
встрани за горния край и го повдигнете
нагоре.
– Преди отново да поставите кошницата,
уверете се, че тя лежи от двете страни
на еднаква височина. В противен
случай вратата на уреда няма да може
да се затвори и горната разпръскваща
перка няма да има контакт с кръговрата
на водата.
Можете да използвате таблетки, както
и прахообразни и течни почистващи
препарати за съдомиялна, но в никакъв
случай обаче препарат за изплакване на
ръце. Според замърсяването дозирането
може да се нагоди индивидуално с
прах или течен почистващ препарат.
Таблетките съдържат за всички видове
миене достатъчно голямо разнообразие
от активни вещества. Модерните,
продуктивни препарати за миене
използват предимно нискоалкална
рецептура с фосфат и ензими. Фосфатите
свързват варовика във водата, ензимите
разграждат колата и разтварят белтъка.
Безфосфатните препарати за миене са
по-редки. Те притежават малко по-слаба
възможност за свързване на варовика и
изискват по-голяма доза. За отстраняване
на цветни петна (напр. чай, кетчуп) се
използват главно избелващи средства на
кислородна основа.
Указание
За добри резултати от измиването
непременно се съобразявайте с
указанията на опаковката на препарата.
При по-нататъшни въпроси Ви
препоръчваме да се обърнете към
консултантите на производителите.
Горна кошница с горни и долни
колелца
Внимание
Спазвайте указанията за сигурност,
съотв. употреба върху опаковките на
почистващите и изплакващите продукти.
– Издърпайте горната кошница за съдове
20 .
– Извадете я и я поставете отново на
горните (ниво 3), съответно на долните
(ниво 1) колелца.
156
bg
Наливане на препарат за миене
– Ако отделението за почистващ препарат
30 е все още затворено, използвайте
заключващия механизъм за отделението
31 , за да я отворите.
Напълнете почистващия препарат в
сухото отделение 30 за почистващ
препарат (сложете таблетката косо, а не
изправена).
Дозиране: виж указанията на
производителя върху опаковката.
Дозировъчният разделител в
отделението за почистващ препарат
30 ще Ви помогне за наливането на
правилнот околичество прахообразен
или течен почистващ препарат.
Обикновено са достатъчни 20 ml - 25
ml при нормално замърсяване. При
употреба на таблетки една таблетка е
достатъчна.
50 ml
25 ml
15 ml
– Затворете капака на отделението за
почистващ препарат чрез избутване
нагоре, докато закопчалката се фиксира
безпроблемно.
се разпределя в уреда и се разтваря,
таблетката попада в контейнера за
таблетки и там се разтваря дозирано.
Съвет
При леко замърсени съдове обикновено
е достатъчно малко по-малко отколкото
определеното количество почистващ
препарат.
Подходящи почистващи препарати могат
да бъдат получени онлайн по нашия
интернет сайт или чрез сервиза ни за
клиенти (виж обратната страна).
Комбиниран препарат
Наред с обичайните почистващи
препарати (соло) се предлагат редица
продукти с допълнителни функции.
Те съдържат заедно с почистващия
препарат често и изплакващ препарат и
солни заместителни вещества (3 в 1) и
според комбинацията (4 в 1, 5 в 1 и т.н.)
допълнителни компоненти като напр.
защита за стъкло или стоманен блясък.
Комбинираните препарати функционират
само до определено ниво на твърдост
(най-често 21º dH). Над тази граница
трябва да се добавят сол и изплакващ
препарат.
Когато се използват комбинирани
препарати, автоматичната програма за
миене така се напасва, че се цели винаги
най-добрият резултат на миене и съхнене.
Предупреждения
– Не поставяйте малки частици за миене
в контейнера за таблетки 22 ; така се
опорочава равномерното разтваряне на
таблетките.
– Когато след старта на програмата
искате да допълните съдове, не
използвайте контейнера за таблетки
22 като дръжка на горната кошница.
Таблетката може вече да се намира
вътре и вие ще влезете в контакт с
частично разтворената таблетка.
Отделението за почистващ препарат
се отваря в зависимост от програмата
автоматично в оптималния момент.
Прахообразният или течен препарат
157
bg
Указания
– Чрез употребата на соло-почистващ
препарат ще постигнете оптимални
резултати на миене и съхнене във
връзка с отделното приложение на сол и
изплакващ препарат.
– При кратки програми заради различното
си разтварящо действие таблетките
евентуално могат да не проявят
максималното си почистващо действие
и също така да останат неразтворени
частици от почистващия препарат.
За тази програма по-подходящи са
прахообразни почистващи препарати.
– При ”Интензивна” програма (при някои
модели) дозирането на една таблетка
е достатъчно. При използването на
прахообразни почистващи препарати
можете да сипете малко препарат върху
вътрешната страна на вратата на уреда.
– Дори когато светят индикаторите
за препарат за изплакване и/или за
допълване на сол миещата програма
протича безупречно при използване на
комбиниран почистващ препарат.
– При използване на почистващи
препарати с водоразтворими защитно
покритие: Докосвайте покритието само
със сухи ръце и пълнете препарата
само в абсолютно сухо отделение за
почистващ препарат, иначе може да се
образува залепване.
– Ако преминете от комбинирани на солопочистващи препарати, внимавайте
за това, омекотяващото устройство и
количеството препарат за изплакване да
са зададени на правилната стойност.
158
bg
Преглед на програмите
В този преглед е изобразен максималният брой програми. За съответните програми и
тяхната подредба, моля, вижте контролния им панел.
Вид на
съдовете
Тенджери,
тигани,
устойчиви
съдове и
прибори
Вид на
замърсяването
силно полепнали,
загорели или
засъхнали,
съдържащи
нишесте или
белтъчини
остатъци от храна
Програма
Възможна
допълнителна
функция
Предизплакване
Почистване 70º
Междинно
изплакване
Изплакване 65º
Сушене
±/ °
Интензивна 70º
Á
всички
Автоматична 45º - 65º
Смесени
съдове и
прибори
леко засъхнали,
типични за
домакинството
остатъци от храна
неустойчиви
съдове и
прибори,
чувствителни
на
температура
и пластмаси
и стъклени
чаши
слабо залепнали,
пресни остатъци от
храна
всички видове
съдове
студено
изплакване,
междинно
почистване
Протичане на
програмата
Оптимизира се
съответно на
замърсяването
с помощта на
сензориката.
Предизплакване
Почистване 50º
Междинно
изплакване
Изплакване 65º
Сушене
á/ à
Eкo 50º
IntensivZone
Пестене на
време
Заредена
наполовина
Допълнително
сушене
Предизплакване
Почистване 40º
Междинно
изплакване
Изплакване 55º
Сушене
Бърза 45º
Допълнително
сушене
Почистване 45º
Междинно
изплакване
Изплакване 55º
ù/ ú
няма
Предизплакване
é/ è
Лека 40º
ñ/ ð
Предизплакване
Избор на програма
Указания за сравнителни
тестове
Можете да подберете подходяща програма
в зависимост от вида на съдовете и на
замърсяването.
Обслужване за сравнителния тест ще
получите при запитване по имейл
[email protected]
Ще са нужни номерът на уреда (E-Nr.) и
датата на производство (FD), които ще
намерите върху стикера с технически
данни 32 на вратата на уреда.
159
bg
Î IntensivZone*
Допълнителни функции
Перфектна за смесено зареждане. Можете
да миете силно замърсени тенджери
и тигани в долната кошница заедно с
нормално замърсени съдове в горната
кошница. Налягането на струята в долната
кошница де увеличава, температурата на
изплакване леко се повишава.
* според модела
Настройват се чрез бутоните
Допълнителни функции 7 .
Ÿ Пестене на време
(VarioSpeed)*
¾ Допълнително Сушене*
С функцияна „Пестене на време” времето
за протичане може да се намали с около
20% до 50% според избраната програма
за миене. Съответната промяна на
протичащото време се изобразява на
цифровия дислей 9 . За да постигнете
оптимални резултати на чистене при
намалено време, се повиша разходът на
вода и енергия.
Повишената температура по време на
плакненето и удължената фаза на сушене
правят възможно по-добро изсушаване
дори и на пластмаси. Енергоразходът леко
е повишен.
§ Заредена наполовина*
Ако имате само малко съдове за миене
(напр. чаши, стъклени чаши, чинии),
можете да включите функцията „Заредена
наполовина”. По този начин се пестят
вода, енергия и време. За миене
поставете по-малко почистващ препарат
в отделението за почистващ препарат,
отколкото е препоръчано при пълно
зареждане на машината.
Ç Хигиена*
По време на почистващия процес
температурата се повишава. Така се
постига повишен хигиеничен резултат.
Тази допълнителна функция е идеална за
почистване напр. на дъски за рязане или
бебешки шишета.
160
bg
Оптични индикатори по време
на протичането на програмата*
Миене на съдове
Програмни данни
Програмните данни (стойности на
потребление) ще намерите в краткото
упътване. Те се отнасят за нормална
употреба и зададена стойност на
твърдостта на водата •:‹…. Различни
повлияващи фактори като напр.
температура на водата или налягане в
тръбата могат да доведат до отклонения.
Аквасензор*
* според модела
Аквасензорът е оптично измервателно
устройство (светлинна бариера), с което
се измерва помътняването на водата за
миене.
Употребата на аквасензорът става
програмноспецифично. Ако аквасензорът
е активен, в следващата промиваща
баня може да бъде поета „чиста” вода и
разходът на вода да бъде намален с 3-6
литра. Ако замърсяването е по-силно, тя
ще бъде изпомпана и заменена с прясна.
В автоматичните програми към степента
на замърсяване допълнително се напасват
температурата и времето за протичане.
* според модела
По време на протичането на програмата
се появява светлинна точка върху пода
под вратата на уреда. Отворете вратата
на съдомиялната, едва когато светлинната
точка на пода не се вижда повече.
При висок монтаж с плоска затваряща
мебелна фасада светлинната точка не се
вижда.
Тази функция може да бъде променена
както следва:
– Отворете вратата.
– Включете ключа ВКЛ/ИЗКЛ 1 .
– Задръжте натиснат програмния бутон
A и натискайте СТАРТ-бутона 8
толкова пъти, докато на цифровия
индикатор се появи •:‹...
– Отпуснете двата бутона.
Светлинният индикатор на бутона A
мига и на цифровия индикатор 9 свети
фабрично настроената стойност •:‹….
– Натиснете програмния бутон A
толкова често, докато на цифровия
индикатор 9 се появи фабрично
настроената стойност‚:‹‚.
За да промените настройката:
– С натискане на бутона C можете да
изключите ‚:‹‹ или включите ‚:‹‚
функцията.
– Натиснете бутона СТАРТ 8 .
Настроената стойност е запаметена.
– Затворете вратата
Включване на уреда
– Отворете докрай водопроводния кран.
– Отворете вратата.
– Включете ключа ВКЛ/ИЗКЛ 1 .
Мига индикаторът на последно
избраната програма. Тази програма
остава избрана, ако не бъде натиснат
друг програмен бутон 2 . На
цифровия дисплей 9 мига вероятната
продължителност на програмата.
– Натиснете СТАРТ-бутона 8 .
– Затворете вратата.
Започва протичането на програмата.
Индикатор за оставащото време
При избор на програма на цифровия
дисплей 9 се появява оставащото
време на протичане на програмата.
Оставащото време се определя по време
на програмата от температурата на водата,
количеството съдове, както и от степента
на замърсяване и може да варира (в
зависимост от избраната програма).
161
bg
Предварителен избор на време*
*според модела
Можете да отложите старта на програмата
в часови стъпки до 24 часа.
– Затворете вратата.
– Включете ключа ВКЛ/ИЗКЛ 1 .
– Натиснете бутон 6 + , докато
цифровият индикатор 9 скочи на œ:‹‚.
– Натиснете бутона 6 + или – толкова
често, докато показаното време
отговаря на Вашите желания.
– Натиснете бутона СТАРТ 8 ,
предварителният избор на време е
активиран.
– За изтриване на предварителния избор
на време натиснете бутона 6 + или
– толкова пъти, докато на цифровия
индикатор 9 се появи œ:‹‹.
До старта можете да променяте според
предпочитанията Ви избора на програма.
Край на програмата
Програмата е свършила, когато на
цифровия индикатор 9 се покаже
стойността ‹:‹‹.
Допълнително краят на програмата се
отбелязва чрез бръмчащ акустичен тон.
Тази функция може да се промени, както
следва:
– Отворете вратата.
– Включете ключа ВКЛ/ИЗКЛ 1 .
– Задръжте натиснат програмния бутон
A и натискайте СТАРТ-бутона 8
толкова пъти, докато на цифровия
индикатор се появи •:‹...
– Отпуснете двата бутона.
Светлинният индикатор на бутона A
мига и на цифровия индикатор 9 свети
фабрично настроената стойност • :‹….
– Натиснете програмния бутон A
толкова често, докато на цифровия
индикатор 9 се появи фабрично
настроената стойност ›:‹ƒ.
на настройване се повишава с едно
стъпало; когато стойността достигне
›:‹„, индикаторът отново скача на
›:‹‹ (изключено).
– Натиснете бутона СТАРТ 8 ,
настроената стойност е запаметена.
– Затворете вратата
Изключване на уреда
Известно време след края на програмата:
– Отворете вратата
– Изключете ключа ВКЛ/ИЗКЛ 1 .
– Затворете кранa на водата (отпада при
Aqua-Stop)
– Извадете съдовете след тяхното
изстиване
Внимание
Моля, отворете вратата при изваждане на
съдовете след края на програмата напълно
и не я оставяйте подпряна. Евентуалното
все още изпусканата водна пара може да
повреди чувствителни работни плоскости.
Прекъсване на програмата
– Отворете вратата
– Изключете ключа ВКЛ/ИЗКЛ 1 .
Светлинните индикатори ще изгаснат.
Програмата ще остане запаметена.
Когато вратата на уреда бъде отворена
при свързана с топла вода или загрята
машина, оставете вратата няколко минути
открехната и след това я затворете.
В противен случай вратата на уреда
може да отскочи (от прекомерен натиск)
или от уреда да излезе вода.
– За продължаване на програмата
включете отново ключа ВКЛ/ИЗКЛ 1 .
– Затворете вратата.
Рестартиране на програмата
(Reset)
– Отворете вратата
– натиснете СТАРТ бутона 8 за около
3 секунди. Цифровият индикатор 9
показва ‹‹:‹‚.
За да промените настройката:
– Натиснете програмния бутон C . С
всяко натискане на бутона стойността
162
bg
– Затворете вратата. Протичането на
програмата продължава около 1 мин.
Цифровият индикатор 9 трябва да
показва ‹‹:‹‹.
– Отворете вратата
– Изключете ключа ВКЛ/ИЗКЛ 1 .
– Затворете вратата
Поддръжка и грижа
Редовното контролиране и поддръжка на
Вашия уред ще помогнат да се избегнат
грешки. Това спестява време и ядове.
Цялостно състояние на
машината
Промяна на програмата
– Проверявайте областта на измиване за
наслояване на мазнина и котлен камък.
След натискане на СТАРТ бутона 8 не е
възможна смяна на програмата.
Смяна на програмата е възможна само
чрез рестартиране на програмата (Reset).
Ако намерите такива наслоявания, тогава:
– Напълнете резервоара за почистване
с почистващ препарат. Пуснете уреда
без съдове на програма с най–висока
температура на измиване.
За сигурността на уреда използвайте
само специално пригодени почистващи
препарати/ почистващи препарати за
уреди.
– Изтривайте уплътнението на вратата
редовно с влажна кърпа.
Не използвайте никога парочистачка
за почистване на Вашата съдомиялна
машина. Доставчикът не отговаря за
евентуално последвали щети.
Избърсвайте предната част на уреда
и панела редовно с леко навлажнена
кърпа; Достатъчни са вода и препарат за
изплакване. Избягвайте гъби с грапави
повърхности и жулещи почистващи
препарати, двете могат да доведат до
надиране на повърхността.
При уреди от висококачествена стомана:
Избягвайте гъби или ги измийте основно
няколко пъти преди тяхното първо
използване, за да избегнете корозия.
Интензивно сушене
При изплакване се работи с висока
температура и по този начин се постига
подобрен резултат при сушене. Времето
на протичане при това може значително
да се учвеличи. (Внимавайте при
чувствителни части на съдовете!)
– Отворете вратата
– Включете ключа ВКЛ/ИЗКЛ 1 .
– Задръжте програмния бутон A
натиснат и натиснете СТАРТ бутона
8 толкова пъти, докато цифровият
индикатор покаже •:‹.
– Пуснете и двата бутона.
Светещият индикатор A на бутона
9 мига и в цифровия индикатор свети
фабрично настроената стойност •:‹….
– Натискайте програмния бутон A
толкова пъти , докато в цифровия
индикатор 9 не се покаже
фабричната настройка š:‹‹.
За да промените настройките:
– Чрез натискане на бутона C можете
да включите š:‹‚ или изключите š:‹‹
интензивното сушене.
– Натиснете СТАРТ бутона 8 .
Стойността на направената настройка е
запазена.
– Затворете вратата
Внимание
Не използвайте никога домакински
почистващи препарати, съдържащи хлор!
Те застрашават здравето!
163
bg
Специална сол и изплакващ
препарат
Разпръскващи перки
– Контролирайте индикаторите за
допълване 4 и 5 . В даден случай
допълнете сол или изплакващ препарат.
Филтри
Филтрите 26 отделят груби замърсители
във водата за изплакване от помпата. Тези
замърсители могат случайно да запушат
филтрите.
Филтровата система се състои от
груб филтър, плосък фин филтър и
микрофилтър.
– След всяко измиване проверявайте
филтрите за остатъци.
– Завъртете филтровите цилиндри както е
показано и извадете филтровата система.
Котленият камък и замърсяванията от
водата за изплакване могат да блокират
дюзите и лагерите на пръскащите перки
23 и 24 .
– проверявайте контактната дюза на
пръскащите перки за запушване
– отвийте горната пръскаща перка 23
– издърпайте долната пръскаща перка
24 нагоре
1
2
– почистете пръскащите перки под течаща
вода
– сглобете пръскащите перки и съответно
ги завийте здраво
Помпа за мръсната вода
Груби части от храна от водата за
изплакване, които не са били спрени от
филтрите, могат да блокират помпата за
изпомпване на мръсната вода. Тогава
водата за изплакване няма да бъде
изпомпвана и ще стои над филтъра.
В този случай:
– Първо изключете уреда задължително
от тока
– Демонтирайте филтрите 26
– Попийте водата, направете го
евентуално с помощта на гъба
– Извадете капачето на помпата (както е
показано) с помощта на лъжица, докато
изщрака, след това захванете капачето
за мостчето, извадете първо нагоре,
докато достигне до съпротивление, и
издърпайте напред
– Остранете евентуалните остатъци и
почистете филтрите под течаща вода.
– Монтирайте филтровата система по
обратния път и обърнете внимание
на това, че маркираните стрелки
трябва да стоят една срещу друга след
затварянето.
164
bg
Собствено отстранявне на
повреди
1
– Проверете вътрешния панел и
премахнете чуждите тела при наличието
на такива
– Върнете капачето в първоначалната му
позиция, натиснете надолу и сглобете
2
3
Klick
Съответстващо с опита, много повреди,
които се случват във всекидневието, могат
да бъдат поправени от Вас самите. Това
гарантира, че машината ще може да бъде
използвана скоро отново. В следващия
преглед ще намерите възможните причини
за повреда на функциите и помощни
съвети за тяхното остраняване.
Внимание
Ако в цифровия индикатор 9 се покаже
код за грешка (“:‹‚ до “:„‹), уредът
трябва да се изключи внимателно от тока
и да се спре кранът за водата.
Определени грешки (вижте следващото
описание на грешките) могат да бъдат
остранени от Вас, при всички останали
грешки, моля, свържете се със сервиз и
назовете показаната грешка “:XX.
Внимание
Обърнете внимание: Поправките могат да
бъдат извършвани само от квалифицирани
хора. Ако е наложителна смяната на
някоя част, трябва да се внимава да бъдат
използвани само оригинални резервни части.
При некомпетентни поправки или чрез
използването на неоригинални резервни
части, могат да се породят значителни
повреди и опасности за потребителите.
– Монтирайте филтрите
... при включване
Уредът не работи.
– бушоните в къщата не са в изправност
– щепселът не е включен
– вратата на уреда не е затворена изцяло
165
bg
... при настройване
Промяната на една настройка не
функционира, включва се една програма.
– натиснато е грешен програмен бутон.
Рестартирайте програмата (вижте
главата „Рестартиране на програмата
(Reset)” и започнете отначало.
– не е изчакан краят на програмата
- възстановете електрозахранването
- отворете крана на водата
- включете уреда
... по уреда
Долната пръскаща перка се върти
трудно.
– пръскащата перка е блокирана
Вратата се отваря трудно *
– Активирана е Защитата от деца.
Указанието за деактивиране се намира
отзад в плика.
* Според модела
Вратата не може да се затвори
– заключалката на вратата се е
превъртяла. За да се завърти обратно,
трябва да се затвори с повече сила.
Покритието на резервоара за почистващ
препарат не се затваря
– Резервоара за почистващ препарат
е препълнен или механизмът му е
блокиран от залепнали остатъци от
почистващия препарат.
Остатъци от почистващия препарат в
резервоара за почистващ препарат
– резервоарът е бил влажен при
пълненето му
– След края на програмата в уреда има
вода
- (“: ƒ…) маркучът за изпомпване на
вода е запушен или прегънат.
Филтърът е запушен.
- (“: ƒ†) помпата за мръсната вода е
блокирана, капакът на помпата за
мръсната вода не е фиксиран (Вижте
поддръжка и грижа)
- филтърът е запушен
- програмата все още не е приключила.
Изчакайте края на програмата
(индикаторът за цифри показва ‹:‹‹)
или изпълнете функцията „Reset”.
Индикаторът за допълване на сол 4 и/
или изплакващ препарат 5 не свети.
– индикаторът/ите за допълване са
изключени.
– наличено е достатъчно количество сол/
препарат за изплакване.
Индикаторът за допълване на
специална сол 4 свети
– Липсва сол.
Допълнете специална сол.
– Сензорът не открива солни таблетки.
Използвайте друга специална сол.
Индикаторът „ Проверете връзката за
пълнене с вода” 3 свети
– кранът на водата е затворен
– връзката за пълнене с вода е
прекъсната
– маркучът за водата е прегънат
... при измиване
– Филтърът на връзката за пълнене с
вода е запушен
- изключете уреда и извадете щепсела
от контакта
- затворете крана на водата
- почистете филтъра в маркуча за
пълнене с вода
Образувало се е необичайно
количество пяна
– в резервоара има препарат за ръчно
миене на съдове вместо препарат за
изплакване на съдове.
166
bg
– има твърде малко / неподходящ
почистващ препарат.
– избрана е твърде слаба програма.
– липсва / има твърде малко препарат за
изплакване.
– липсва / има твърде малко специална сол
– омекотяващото устройство е настроено
на неправилната стойност.
– запушалката на резервоара за сол не е
затворена.
Свържете се с доставикът на препарати,
особено в случай на:
– съдовете са съвсем мокри след края на
програмата.
– има настлояване от котлен камък.
Разсипаният препарат за изплакване на
съдове води до образуване на твърде
голямо количество пяна, за това, моля,
остранете го с кърпа.
Уредът не работи по време на миене
– захранването с ток е прекъснато
– връзката за пълнене с вода е прекъсната
Чува се удрящ шум от клапаните за
пълнене
– причинено е от прокарването на
връзката с вода и не въздейства върху
функциите на машината. Остраняването
му не е възможно.
Чува се удрящ/тракащ шум по време на
миене
– пръскащите перки се удрят в части от
съдовете
– съдовете не са подредени правилно
Замъглени, оцветени чаши,
наслоявания не се измиват
– неподходящ почистващ препарат
– чашите не са устойчиви за съдомиялна
машина
... по съдовете
Има останали части от храна по съдовете
– съдовете са подредени твърде близо,
кошницата за съдовете е препълнена.
– има твърде малко почистващ препарат.
– програмата за измиване е твърде слаба.
– въртенето на пръскащите перки е
затруднено.
– дюзите на пръскащите перки са запушени.
– филтрите са запушени.
– филтрите са грешно монтирани.
– помпата за мръсната вода е блокирана.
– горната кошница не е поставена на едно
и също ниво отляво и отдясно.
Остатъците от чай или червило не са
отстранени напълно
– Почистващият препарат има твърде
ограничено избелващо действие.
– Твърде ниска температура на плакнене.
– Твърде малко / неподходящ почистващ
препарат.
Ивици върху чаши и прибори, чаши с
металическа външност
– твърде много препарат за изплакване.
Оцветяване върху части от пластмаса
– твърде малко/ неподходящ почистващ
препарат.
– избрана е твърде слаба програма.
Следи от ръжда върху приборите
– приборите не са неръждаеми.
– съдържанието на сол във водата е твърде
високо, защото запушалката на резервоара
за сол не е добре затворена или при
допълване на сол, тя е била разсипана.
Приборите не са сухи
– вратата на уреда е отворена твърде рано
и съдовете са извадени твърде рано.
– избрана е програма без изсушаване.
– твърде малко / неподходящ препарат за
изплакване.
– Активирано е Интензивно сушене.
– Използваният комбиниран почистващ
препарат има лош изсушаващ резултат.
Използвайте изплакващ препарат (За
настройване виж глава Препарат за
изплаквате).
Белите петна по съдовете/чашите са с
млечен вид
Използването на препарати несъдържащи
фосфати, при твърда вода, може да.
доведе лесно до бели утайки по съдовете
и по стените на контейнера.
167
bg
Обслужване на клиенти
Инсталация
Ако не успеете да отстраните повредата,
моля, свържете се с Вашия сервиз
за обслужване на клиенти. Данните
за връзка за най–близкия сервиз ще
намерите на гърба на това ръководство
или в приложения списък на сервизи.
При обаждане съобщете номера на уреда
(Е-Nr. = 1) и датата на производство (FD
= 2), които ще намерите върху стикера
с технически данни 32 на вратата на
уреда.
За правилна употреба на съдомиялната
машина, тя трябва да бъде включена
прецизно. Данните от пълненето и
изпразването, както и електрическите
стойности на свързване трябва да
отговарят на изискваните критерии,
които се съдържат в следващите абзаци,
съответно и в ръководството за монтаж.
При монтажът спазвайте следните стъпки
както следва:
– проверка при доставката
– монтаж
– връзка за мръсната вода
– връзка за чистата вода
– електрическа връзка.
1
Съвети за безопасност
FD
– Монтирайте и включете според съветите
за инсталация и монтиране.
– При инсталацията съдомиялната
машина трябва да е изключена от
електрическата мрежа.
– Уверете се, че сте инсталирали
заземителната система на домакинската
инсталация по указания.
– Условията за включване в
електрическата мрежа трябва да
съвпадат с информацията, която е
дадена върху стикера с технически
данни 32 на съдомиялната машина.
– Ако захранващият кабел на този уред
бъде повреден, то той трябва да бъде
заменен от специфичен кабел.
За да се предодвратят щети, той трябва
да бъде заменен само от служител на
сервиза.
– Ако съдомиялната машина трябва да се
вгради на височина в шкаф, той трябва
да е закрепен добре.
– Монтирайте уредите за вграждане и
интегриране само под непрекъснати
работни плоскости, свързани
посредством винт към съседните
шкафове, за да осигурите стабилност.
2
Доверете се на компетенцията на
производителя. Обърнете се към нас.
Така ще сте сигурни, че ремонтните
работи ще се проведат от обучени
сервизни техници, които са оборудвани с
оригиналните резервни части за Вашия
домакински уред.
168
bg
– Не инсталирайте уреда в близост до
топлинни източници (отоплителни тела,
топлинни акумулатори, печки или други
уреди, които произвеждат топлина) и не
го инсталирайте под плочата, където се
готви.
– След монтирането на уреда щепселът
трябва да е лесно достъпен.
– При някои модели:
Пластмасовата кутия на връзките към
водата съдържа електрически вентил,
в маркуча за напълване се намират
връзки. Не прерязвайте този маркуч и не
потапяйте пластмасовата кутия във вода.
Внимание
Когато уредът не се намира в ниша и за
да има достъп до страничната стена,
областта на закрепване на вратата
трябва да бъде външно изолирана по
съображения за сигурност (опасност от
нараняване). Покритията ще получите като
допълнителни принадлежности в сервиза
или в специализираните търговски обекти.
Доставка
Вашата съдомиялна машина е
проверена в завода за безупречното и
функциониране. При това са остнали
малки водни петна. Те ще изчезнат след
първата употреба.
Входящо количество:
минимално 10 литра/минута
Температура на водата:
Студена вода; при топла вода max. темп.
60º C.
Монтиране
Съобразете се с необходимите размери
от указанието за монтаж. Позиционирайте
уреда хоризонтално с помощта на
подвижните крачета. Внимавайте за
стабилността.
– уреди за вграждане и интегриране,
които в последствие се монтират
като стоящи, трябва да се обезопасят
срещу преобръщане, например чрез
завинтване към стената или чрез
вграждане под непрекъсната работна
плоскост, която е свързана със
съседните шкафове.
– уредът може безпроблемно да бъде
вграден между пластмасови или
дървени стени в кухненски бокс. Когато
след вграждането няма свободен
достъп до щепсела, с цел изпълнение
на съответните указания за безопасност,
откъм страната на инсталацията,
трябва да е налице многополюсно
разделително съоръжение с контактен
отвор от мин. 3 mm.
Връзка за мръсна вода
– прочетете нужните работни стъпки
от указанията за монтиране, при
възможност монтирайте сифон с
оттичане.
– свържете маркуча за мръсната вода
с помощта на приложените части към
отворите на сифона.
Внимавайте маркучът за оттичане да
не е прегънат, усукан или сплескан
и оттичането на водата да не е
възпрепятствано от запушалка в
мивката.
Технически данни
Тегло:
max. 60 kg
Напрежение:
220 – 240 V, 50 Hz или 60 Hz
Електрически товар:
1,9 – 2,3 kW
Предпазители:
10/16 A
Налягане на водата:
най-малко 0,05 MPa (0,5 bar), максимално
1 MPa (10 bar). При по-високо налягане
на водата: предвартелно свържете
редуциращия вентил за налягането.
169
bg
Връзка за чистата вода
Демонтаж
– Свържете връзката за чистата вода в
съответствие с указанията за монтаж
с помощта на приложените части към
крана за вода.
Внимавайте маркучът за чистата вода
да не е прегънат, усукан или сплескан.
– При смяна на уреда винаги трябва да се
използва нов маркуч.
Тук също спазвайте последователността
на работните стъпки.
– Отделете уреда от електрическата мрежа.
– Затворете входящата вода.
– Развийте връзките за мръсната и
прясната вода.
– Развийте застопоряващите винторе под
работната повърхност.
– Ако е налично, демонтирайте
– Издърпайте уреда, при това внимателно
изтеглете маркуча.
Налягане на водата:
Минимум 0,05 МРа (0,5 bar), максимум
1 МРа (10 bar). При по–голямо налягане
да се включи редуциращият вентил за
налягането.
Транспорт
Входящо количество:
минимално 10 литра/минута
Изпразнете съдомиялната и подсигурете
свободните части.
Температура на водата:
За предпочитане студена вода; При топла
вода максимална температура 60 °C.
Уредът трябва да бъде изпразнен чрез
следните стъпки:
– Отворете водопроводния кран.
– Отворете вратата.
– Включете ключа ВКЛ/ИЗКЛ 1 .
Индикаторите на последно избраната
програма светват.
– Изберете програмата с най-висока
температура.
На цифровия дисплей 9 се показва
предварителната продължителност на
програмата.
– Натиснете бутона СТАРТ 8 .
– Затворете вратата.
Протичането на програмата започва.
– След около 4 мин. отворете вратата.
– Натиснете бутона СТАРТ 8 толкова
пъти, докато цифровият дисплей покаже
‹:‹‚.
– Затворете вратата.
– След около 1 мин. отворете вратата.
Цифровият дисплей показва ‹:‹‹.
– Изключете уреда 1 и затворете
водопроводния кран.
Транспортирайте уреда само в изправено
положение (за да не попадне остатъчна
вода в регулиращия механизъм на
машината и да доведе до грешено
протичане на програмите).
Електрическо свързване
– Винаги свързвайте уреда към
променливо напрежение в областта
от 200 V до 240 V и 50 Hz или 60 Hz
чрез правилно инсталиран контакт
със заземен проводник.
За препоръчителни предпазители виж
стикера с техническите данни 32 .
– Контактът трябва да близо до уреда
и да е свободно достъпен след
вграждането му.
– Промени по свързването трябва да се
извършват само от специалисти.
– Удължаване на свързващия кабел
трябва да се извърши само от сервиза
за обслужване на клиенти.
– При използване на прекъсвач за
предразване от остатъчен ток трябва
да се използва само един тип със знака
‚. Само той гарантира изпълнението
на сега валидните разпоредби.
– Уредът е оборудван с водна система
за сигурност. Уверете се, че тя
функционира само при свързано
електрозахранване.
170
bg
Защита от замръзване
Освобождаване
Ако уредът стои в застрашено от
замръзване помещение (напр. вила),
уредът трябва да бъде напълно изпразнен
(виж Транспорт).
– Затворете водопроводния кран,
освободете входящия маркуч и оставете
да изтече.
Както опаковките на новите уреди, така и
стари уреди съдържат ценни суровини и
рециклируеми материали.
Моля, изхвърлете отделните части
разделени по видове.
Относно актуални начини на изхвърляне,
моля, информирайте се при Вашия
търговец или при Вашата областна сътв.
градска управа.
Опаковки
Всички пластмасови части на уреда са
обозначени с международно приет кратък
знак (напр. “PS” полистирол).
С това при освобождаване на уреда е
възможно разделяне на единствени по
произход пластмасови отпадъци.
Моля, имайте предвид указанията за
сигурност в „При доставката”.
Стари уреди
Моля, имайте предвид указанията за
сигурност в „При доставката”.
) Този уред е етикетиран в съгласие
с Директива на ЕС 2002/96/EC за
електрическите и електронните уреди
(изхвърляне на електрическо и електронно
оборудване - WEEE). Указанията посочват
рамката на предаване и рециклиране
на употребявани уреди, приложима
навсякъде в ЕС.
Възможни промени.
171
Защита от деца (Блокиране на вратата) *
40 Активиране на защитата от деца.
41 Отворяне на вратата с активираната
защита.
42 Деактивиране на защитата от деца.
Затваряйте вратата на уреда винаги
напълно, когато оставяте уреда.
Само така можете да защитите децата си
от вероятни опасности.
Пръскаща глава за тави за печене *
С помощта на тази пръскаща глава можете да почиствате големи тави или скари, както
и чинии с диаметър над 30 cm (чинии за гурме, паста и поднос). За тази цел извадете
горната кошница и нагласете пръскащата глава, както е изобразено на картинката.
За да може пръскащата струя да достигне всички части, подредете тавите както е
изобразено (макс. 4 тави за печене и 2 скари).
Използвайте съдомиялната машина винаги с горна кошница или глава за тави!
* при някои модели
Аква-Стоп-гаранция
(отпада при уреди без Аква-Стоп)
Допълнително към гаранционните изисквания към
продавача от покупко-продажния договор и допълнително
към нашата гаранция на уреда ние Ви осигуряваме
обезщетение на следните условия:
1. Ако в резултат на грешка на нашата Аква-Стоп-система
бъде причинен воден инцидент, ние обезщетяваме
щетата на частния потребител.
За да гарантирате водна сигурност, уредът трябва да е
свързан към електрическата мрежа.
2. Тази гаранция важи за продължителността на живота на
уреда.
3. Предпоставка за гаранционните изисквания е уредът
да е компетентно монтиран и свързан с Аква-Стоп
съобразно нашето ръководство. Това включва
и компетентно монтиран Аква-Стоп-удължител
(оригинална принадлежност). Нашата гаранция не се
простира върху дефектно захранване или арматури до
Аква-Стоп връзката към водопроводния кран.
4. Принципно не е нужно да наглеждате по време на
употреба уреди с Аква-Стоп, съотв. след това да се
подсигурявате чрез затваряне на водопроводния кран.
Само в случай на по-дълго отсъствие от Вашия
дом, напр. при няколкоседмична почивка, трябва да
затваряте водопродния кран.
Електроуреди Siemens ООД
Поръчка за ремонт и консултиране при смущения
Контактните данни на всички страни ще намерите в
приложения списък за обслужване на клиенти.
Интернет: www.siemens-home.com
bg
ɋɴɞɨɦɢɹɥɧɚ ɦɚɲɢɧɚ
Ʉɪɚɬɤɨ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨ
9
5
*ɫɚɦɨ ɩɪɟɞɢ ɩɴɪɜɨɬɨ
ɢɡɦɢɜɚɧɟ ɢɥɢ ɩɪɢ
ɩɪɨɦɟɧɟɧɚ ɬɜɴɪɞɨɫɬ
ɧɚ ɜɨɞɚɬɚ
0-6
7-8
9 -10
11-12
13-16
17-21
22-30
31-50
ɋɬɨɣɧɨɫɬ ɧɚ
ɬɜɴɪɞɨɫɬ ɧɚ
ɜɨɞɚɬɚ º dH
Ɉɬɜɢɣɬɟ
ɤɚɩɚɱɤɚɬɚ.
ɬɜɴɪɞɚ
ɬɜɴɪɞɚ
ɬɜɴɪɞɚ
ɫɪɟɞɧɚ
ɫɪɟɞɧɚ
ɫɪɟɞɧɚ
ɦɟɤɚ
ɦɟɤɚ
Ɉɛɥɚɫɬ ɧɚ
ɬɜɴɪɞɨɫɬ
0 -1,1
1,2-1,4
1,5-1,8
1,9-2,1
2,2-2,9
3,0-3,7
3,8-5,4
5,5-8,9
mmol/l
ɇɚɬɢɫɧɟɬɟ
ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚ 1,
ɩɨɜɞɢɝɧɟɬɟ ɤɚɩɚɤ 2.
ɂɡɤɥɸɱɜɚɧɟ ɧɚ ɭɪɟɞɚ
Start
87
ɑɢɫɬɨ ɟ ɜɫɢɱɤɨ.
ɉɨɱɜɚ ɫɟ...
ɂɡɛɟɪɟɬɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
:
‡¯¯
:
‡¯³
:
‡¯›
:
‡¯´
:
‡¯ž
:
‡¯‚
:
‡¯±
:
‡¯Å
ɋɬɨɣɧɨɫɬ
ɧɚ ɡɚɞɚɜɚɧɟ
A
­
ɉɟɫɬɟɧɟ ɧɚ ɜɪɟɦɟ
(VarioSpeed)
... ɰɟɥɢ ɫɟ ɱɪɟɡ
ɩɨɜɢɲɟɧɚ ɤɨɧɫɭɦɚɰɢɹ
ɧɚ ɟɧɟɪɝɢɹ ɩɪɢ
ɨɫɬɚɜɚɳɢ ɫɴɳɢɬɟ
ɩɨɱɢɫɬɜɚɳɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ.
†
Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢ ɮɭɧɤɰɢɢ **
ɉɪɨɝɪɚɦɧɢɬɟ ɞɚɧɧɢ ɫɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɨɬ
ɢɡɦɟɪɜɚɬɟɥɧɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɫɩɨɪɟɞ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚ ɧɨɪɦɚ EN 50242.
C
ɋɚɦɨ ɩɪɟɞɢ ɩɴɪɜɚɬɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚɩɴɥɧɟɬɟ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɫɨɥ ɫ
ɜɨɞɚ.
B
** ɫɩɨɪɟɞ ɦɨɞɟɥɚ
½
IntensivZone
... ɩɟɪɮɟɤɬɧɚ ɡɚ
ɫɦɟɫɟɧɨ ɡɚɪɟɠɞɚɧɟ.
ɇɚɥɹɝɚɧɟɬɨ ɧɚ ɦɢɟɳɚɬɚ
ɫɬɪɭɹ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɥɟɤɨ ɫɟ ɩɨɜɢɲɚɜɚɬ.
²
40°
Ʌɟɤɚ
-
12
1,05
2:20
11
14
˜
0,85
1:10
ɏɢɝɢɟɧɚ
... ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɦɢɟɧɟɬɨ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɫɟ
ɩɨɜɢɲɚɜɚ.
Ɍɚɤɚ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɚ
ɩɨ-ɜɢɫɨɤ ɯɢɝɢɟɧɢɱɟɧ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ.
10-19
13
ɫ Ⱥɤɜɚɫɟɧɡɨɪ
ɇɚɩɨɥɨɜɢɧɚ ɡɚɪɟɞɟɧɚ
... ɩɪɢ ɦɚɥɤɨ ɫɴɞɨɜɟ,
ɩɟɫɬɢ ɜɨɞɚ, ɟɧɟɪɝɢɹ ɢ
ɜɪɟɦɟ.
-
Ⱦɨɫɬɚɜɹɬ ɝɴɜɤɚɜɨɫɬ
1,00-1,60
16
2:15
1,65
¸
1:35-2:40
‘ Õ
Ɋɚɡɯɨɞ ɧɚ ɜɨɞɚ ɜ ɥɢɬɪɢ
45° /65°
i j p r
ȿɤɨ
50°
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɧɚ
70°
Ⱦɨɛɚɜɟɬɟ ɩɨɱɢɫɬɜɚɳ
ɩɪɟɩɚɪɚɬ ɫɚɦɨ ɜ
ɫɭɯɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɡɚ
ɩɨɱɢɫɬɜɚɳ ɩɪɟɩɚɪɚɬ.
Ⱦɨɛɚɜɟɬɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬ
ɡɚ ɢɡɩɥɚɤɜɚɧɟ.
Ⱦɨɛɚɜɟɬɟ ɫɩɟɰɢɚɥɧɚ
ɫɨɥ (ɧɢɤɨɝɚ ɧɟ
ɩɴɥɧɟɬɟ ɫ ɩɨɱɢɫɬɜɚɳ
ɩɪɟɩɚɪɚɬ!).
-
4
0,05
0:15

—
ɉɪɟɞɢɡɩɥɚɤɜɚɧɟ
Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨ ɫɭɲɟɧɟ
... ɩɨɞɨɛɪɹɜɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ
ɨɬ ɫɭɲɟɧɟ ɱɪɟɡ
ɩɨɜɢɲɟɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɜ ɢɡɩɥɚɤɜɚɧɟɬɨ
(ɜɧɢɦɚɜɚɣɬɟ ɡɚ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɧɢ ɱɚɫɬɢ ɧɚ
ɫɴɞɨɜɟɬɟ).
-
11
0,80
0:29 *
x Í
45°
Ȼɴɪɡɚ
Ȼɭɬɧɟɬɟ ɤɚɩɚɤɚ,
ɧɚɬɢɫɧɟɬɟ.
ɉɅɈɉ!
Ɂɚɬɜɨɪɟɬɟ ɤɚɩɚɤɚ.
ɄɅɂɄ!
Ɂɚɬɜɨɪɟɬɟ ɤɚɩɚɱɤɚɬɚ.
ɇɟɡɚɛɚɜɧɨ ɦɢɣɬɟ.
- ɇɚɬɢɫɧɟɬɟ ɛɭɬɨɧɚ ɋɌȺɊɌ. ɋɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɡɚ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɟ ɡɚɩɚɦɟɬɟɧɚ ɜ ɭɪɟɞɚ.
- ɇɚɬɢɫɧɟɬɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɹ ɛɭɬɨɧ C.
ɋ ɜɫɹɤɨ ɧɚɬɢɫɤɚɧɟ ɧɚ ɛɭɬɨɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɡɚ ɧɚɫɬɪɨɣɜɚɧɟ ɫɟ ɩɨɜɢɲɚɜɚ ɫ ɟɞɧɚ
ɫɬɴɩɤɚ; ɚɤɨ ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɞɨɫɬɢɝɧɟ H:07, ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɴɬ ɨɬɧɨɜɨ ɫɤɚɱɚ ɧɚ H:00
(ɢɡɤɥɸɱɟɧɨ).
- ɉɭɫɧɟɬɟ ɢ ɞɜɚɬɚ ɛɭɬɨɧɚ.
ɋɜɟɬɥɢɧɧɢɹɬ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɧɚ ɛɭɬɨɧɚ Ⱥ ɦɢɝɚ ɢ ɧɚ ɰɢɮɪɨɜɢɹ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɫɜɟɬɢ
ɮɚɛɪɢɱɧɨ ɡɚɞɚɞɟɧɚɬɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ H:04.
- Ɂɚɞɪɴɠɬɟ ɧɚɬɢɫɧɚɬ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɹ ɛɭɬɨɧ Ⱥ ɢ ɧɚɬɢɫɧɟɬɟ ɋɌȺɊɌ-ɛɭɬɨɧɚ ɬɨɥɤɨɜɚ
ɩɴɬɢ, ɞɨɤɚɬɨ ɰɢɮɪɨɜɢɹɬ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɩɨɤɚɠɟ H:0….
ɂɧɬɟɧɡɢɜɧɚ
50 ml
25 ml
15 ml
Ȼɴɪɡɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɨ ...
- ȼɤɥɸɱɟɬɟ ɤɥɸɱɚ ȼɄɅ/ɂɁɄɅ.
ɢ ɧɚɫɬɪɨɣɬɟ ɬɚɤɚ
Ɋɚɡɯɨɞ ɧɚ ɬɨɤ ɜ kWh
ɉɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɫɬ ɜ ɱɚɫ.:ɦɢɧ.
ȼɧɢɦɚɧɢɟ,
ɤɨɦɛɢɧɢɪɚɧɢɬɟ
ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɧɟ ɫɚ
ɩɨɞɯɨɞɹɳɢ ɡɚ ɜɫɢɱɤɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɫɩɚɡɜɚɣɬɟ
ɭɤɚɡɚɧɢɹɬɚ ɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ.
ȼ ɬɨɡɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɟ ɢɡɨɛɪɚɡɟɧ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɹɬ ɛɪɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ.
Ɂɚ ɫɴɨɬɜɟɬɧɢɬɟ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚ ȼɚɲɢɹ ɭɪɟɞ, ɦɨɥɹ,
ɜɢɠɬɟ ɤɨɧɬɪɨɥɧɢɹ ɢɦ ɩɚɧɟɥ.
ɉɪɟɝɥɟɞ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢɬɟ
Ȼɴɪɡɨ, ɩɟɫɬɟɥɢɜɨ ɢɥɢ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ ...
ȿɜɟɧɬɭɚɥɧɨ
ɨɬɜɨɪɟɬɟ ɤɚɩɚɤɚ
(ɇɚɬɢɫɧɟɬɟ ɛɭɬɨɧɚ).
Ⱦɨɛɚɜɹɧɟ ɧɚ ɩɨɱɢɫɬɜɚɳ ɩɪɟɩɚɪɚɬ Ɇɧɨɝɨ ɦɪɴɫɨɬɢɹ, ɦɧɨɝɨ ɩɪɟɩɚɪɚɬ ɡɚ ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ
1
2
Ⱦɨɛɚɜɹɧɟ ɧɚ ɩɪɟɩɚɪɚɬ ɡɚ ɢɡɩɥɚɤɜɚɧɟ ɩɪɚɜɢ ɞɚ ɥɴɳɢ ɨɬ ɱɢɫɬɨɬɚ
ɋɬɚɪɬɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
6
ȼɤɥɸɱɟɬɟ ɭɪɟɞɚ
4
3
2
1
Ɂɚɩɢɬɚɣɬɟ ɩɪɢ ɜɚɲɢɹ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɢɬɟɥ ɡɚ
ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ
ɬɜɴɪɞɨɫɬ ɢ ɹ
ɜɴɜɟɞɟɬɟ...
ɇɚɫɬɪɨɣɜɚɧɟ ɧɚ ɨɦɟɤɨɬɹɜɚɳɨɬɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ *
Ⱦɨɛɚɜɹɧɟ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɧɚ ɫɨɥ Ɋɚɡɬɜɚɪɹ ɜɚɪɨɜɢɤ (ɧɟ ɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɩɪɢ ɫɬɨɣɧɨɫɬ ɧɚ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ 0!) ...
ȼɴɩɪɟɤɢ ɬɨɜɚ ɩɪɟɞɢ ɩɴɪɜɨɬɨ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɩɪɨɱɟɬɟɬɟ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɦɨɧɬɚɠ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚ!
Ʉɪɚɬɤɨ ɢ ɭɞɨɛɧɨ:
ɜɫɢɱɤɨ, ɨɬ ɤɨɟɬɨ ɜɚɲɚɬɚ ɫɴɞɨɦɢɹɥɧɚ ɦɚɲɢɧɚ ɫɟ ɧɭɠɞɚɟ...
ɉɨɥɨɠɟɬɟ ɢɡɯɨɞɧɢɹ ɦɚɪɤɭɱ ɛɟɡ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɳɢɩɜɚ.
Ɇɨɧɬɢɪɚɣɬɟ ɩɨɤɪɢɬɢɟ (ɜɢɠ ɝɨɪɟ).
ɇɚɩɥɢɜɧɚɬɚ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɟ ɡɚɤɥɟɳɟɧɚ
ɢɥɢ ɟ ɫ ɧɚɬɪɭɩɚɧ ɫ ɜɚɪɨɜɢɤ
Ɇɚɪɤɭɱɴɬ ɡɚ ɦɪɴɫɧɚɬɚ ɜɨɞɚ ɟ
ɡɚɩɭɲɟɧ ɢɥɢ ɩɪɢɬɢɫɧɚɬ
ɉɨɤɪɢɬɢɟɬɨ ɧɚ ɩɨɦɩɚɬɚ ɡɚ ɦɪɴɫɧɚ
ɜɨɞɚ ɧɟ ɟ ɦɨɧɬɢɪɚɧɨ
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɴɬ ɫɜɟɬɢ
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢɬɟ E:24
ɢ ɫɜɟɬɹɬ
ɂɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɢ ɧɚ ɦɢɹɥɧɢ ɦɚɲɢɧɢ ɩɪɢɛɨɪɢ.
ɇɢɤɨɝɚ ɧɟ ɢɡɦɢɜɚɣɬɟ ɜ ɭɪɟɞɚ ɱɚɫɬɢ ɫ ɪɴɠɞɚ.
Ɍɜɴɪɞɢɬɟ ɨɫɬɪɢɟɬɚ ɧɚ ɧɨɠɨɜɟɬɟ ɫɚ
ɭɹɡɜɢɦɢ
ɑɭɠɞɚ ɪɴɠɞɚ
Ɋɴɠɞɚ ɩɨ ɩɪɢɛɨɪɢɬɟ
ɉɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
ɧɚɬɢɫɧɟɬɟ ɛɭɬɨɧɚ ɋɌȺɊɌ
ɨɤɨɥɨ 3 ɫɟɤ. (Reset).
ɐɢɮɪɨɜɢɹɬ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɩɨɤɚɡɜɚ “0:01”
ɫɥɟɞ ɨɤɨɥɨ 1 ɦɢɧɭɬɚ
Ʉɪɚɣ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ,
ɩɨɹɜɹɜɹ ɫɟ 0:00
ȼɤɥɸɱɟɬɟ ɢ ɡɚɬɜɨɪɟɬɟ ɭɪɟɞɚ, ɫɴɨɬɜ. ɩɪɟɤɴɫɧɟɬɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ (ɜɢɠ ɉɪɟɤɴɫɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ).
ɉɪɢɛɨɪɢɬɟ ɧɟ ɫɚ ɧɟɪɴɠɞɚɟɦɢ
Ɉɫɬɚɬɴɱɧɚ ɜɨɞɚ ɜ ɭɪɟɞɚ
ɉɪɟɤɴɫɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
Ɉɛɚɞɟɬɟ ɫɟ ɧɚ ɫɟɪɜɢɡɚ ɡɚ ɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟ ɧɚ ɤɥɢɟɧɬɢ
(ɧɚɡɨɜɟɬɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɴɬ ɡɚ ɝɪɟɲɤɚ).
ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɜɫɟ ɨɳɟ ɧɟ ɟ
ɩɪɢɤɥɸɱɢɥɚ
ɋɜɟɬɢ ɞɪɭɝ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ
E:XX
ɂɡɤɥɸɱɟɬɟ ɭɪɟɞɚ
ɂɡɤɥɸɱɟɬɟ ɭɪɟɞɚ ɨɬ ɤɨɧɬɚɤɬɚ.
ɉɨɱɢɫɬɟɬɟ ɩɨɦɩɚɬɚ ɡɚ ɦɪɴɫɧɚ ɜɨɞɚ (ɜɢɠ ɝɨɪɟ).
ɉɨɦɩɚɬɚ ɡɚ ɦɪɴɫɧɚ ɜɨɞɚ ɟ
ɛɥɨɤɢɪɚɥɚ
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢɬɟ E:25
ɢ ɫɜɟɬɹɬ
ɉɨɥɨɠɟɬɟ ɜɯɨɞɧɢɹ ɦɚɪɤɭɱ ɛɟɡ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɳɢɩɜɚ.
1. Ɉɬɜɢɧɬɟɬɟ ɜɨɞɧɚɬɚ ɜɪɴɡɤɚ.
2. ɉɨɱɢɫɬɟɬɟ ɮɢɥɬɴɪɚ ɜɴɜ ɜɨɞɧɚɬɚ ɜɪɴɡɤɚ.
3. ɋɪɟɞɧɢɹɬ ɞɟɛɢɬ ɩɪɢ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɜɨɞɧɚ
ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɬɪɹɛɜɚ ɡɚ ɜɴɡɥɢɡɚ ɧɚ ɦɢɧ. 10l/min.
ɉɪɢ ɩɨ-ɧɢɫɴɤ ɞɟɛɢɬ ɫɦɟɧɟɬɟ ɜɯɨɞɧɚɬɚ
ɚɪɦɚɬɭɪɚ.
Ɉɬɜɨɪɟɬɟ ɜɯɨɞɧɚɬɚ ɚɪɦɚɬɭɪɚ.
ȼɴɡɦɨɠɧɢ ɩɪɢɱɢɧɢ
ɉɨɜɪɟɞɚ
Ɉɬɫɬɪɚɧɹɜɚɧɟ
... ɬɴɣ ɤɚɬɨ ɫɚɦɨɩɨɦɨɳɬɬɚ ɫɢ ɫɬɪɭɜɚ!
1
3
ɉɨɱɢɫɬɟɬɟ ɮɢɥɬɪɢɬɟ (ɜɢɠ ɝɨɪɟ).
ɂɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬ ɡɚ ɢɡɩɥɚɤɜɚɧɟ.
ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɢɹɬ ɤɨɦɛɢɧɢɪɚɧ ɩɪɟɩɚɪɚɬ ɢɦɚ
ɥɨɲɨ ɢɡɫɴɯɜɚɳɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ.
ɇɚɫɬɪɨɣɜɚɧɟ ɧɚ ɭɪɟɞɚ
Ɉɰɜɟɬɹɜɚɧɢɹɬɚ ɫɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɢ;
ɂɡɛɥɟɞɧɹɜɚɬ ɩɪɢ ɩɨ-ɧɚɬɚɬɴɲɧɢɬɟ ɰɢɤɥɢ ɧɚ ɦɢɟɧɟ.
ɋɩɚɡɜɚɣɬɟ ɞɚɧɧɢɬɟ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ (ɩɨɱɢɫɬɜɚɳ ɩɪɟɩɚɪɚɬ).
ɂɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɳɚɞɹɳɢ ɫɬɴɤɥɨ ɩɨɱɢɫɬɜɚɳɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ.
ɋɴɞɨɜɟ, ɭɫɬɨɣɱɢɜɢ ɧɚ ɫɴɞɨɦɢɹɥɧɢ ɦɚɲɢɧɢ (ɛɟɡ ɞɚ ɨɬɫɬɪɚɧɹɜɚɬɟ ɝɪɭɛɨ ɨɫɬɚɬɴɰɢ ɨɬ ɩɟɩɟɥ, ɜɨɫɴɤ, ɫɦɚɡɤɚ,
ɛɨɢ, ɡɚɥɟɩɜɚɳɢ ɟɬɢɤɟɬɢ, ɝɨɥɟɦɢ ɨɫɬɚɬɴɰɢ ɨɬ ɦɚɪɦɚɥɚɞ, ɦɥɟɱɧɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɢ ɹɫɬɢɹ), ɩɨɞɪɟɞɟɬɟ ɜ
ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɢ ɩɪɨɜɟɪɟɬɟ, ɞɚɥɢ ɩɪɴɫɤɚɳɢɬɟ ɩɟɪɤɢ ɫɟ ɜɴɪɬɹɬ ɫɜɨɛɨɞɧɨ.
ɉɪɚɜɢɥɧɨ ɩɨɞɪɟɠɞɚɧɟ ...
Ɉɰɜɟɬɹɜɚɧɟ ɱɪɟɡ ɯɪɚɧɢɬɟɥɧɢ ɨɰɜɟɬɹɜɚɳɢ
ɜɟɳɟɫɬɜɚ (ɞɨɦɚɬɟɧ ɫɨɫ)
Ɍɜɴɪɞɟ ɦɚɥɤɨ ɩɨɱɢɫɬɜɚɳ ɩɪɟɩɚɪɚɬ
ɂɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɢ ɧɚ ɫɴɞɨɦɢɹɥɧɚ ɫɬɴɤɥɟɧɢ ɱɚɲɢ.
Ⱦɨɩɴɥɧɟɬɟ ɫɩɟɰɢɚɥɧɚ ɫɨɥ.
Ɇɥɟɱɧɢ ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɢɹ, ɫɬɴɤɥɟɧɢɬɟ ɋɬɴɤɥɟɧɢɬɟ ɱɚɲɢ ɧɟ ɫɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɢ ɡɚ
ɱɚɲɢ ɫɚ ɡɚɦɴɝɥɟɧɢ/ɩɨɦɴɬɧɟɥɢ
ɫɴɞɨɦɢɹɥɧɚ ɦɚɲɢɧɚ
(ɧɟɨɬɫɬɪɚɧɢɦɨ)
ɇɚɫɬɪɨɣɬɟ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɨɦɟɤɨɬɹɜɚɳɨɬɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ.
Ƚɪɟɲɧɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɨ ɨɦɟɤɨɬɹɜɚɧɟ ɧɚ ɜɨɞɚɬɚ;
Ʌɢɩɫɜɚ ɫɩɟɰɢɚɥɧɚ ɫɨɥ
Ⱥɤɬɢɜɢɪɚɣɬɟ ɂɧɬɟɧɡɢɜɧɨ ɫɭɲɟɧɟ (ɫɩɨɪɟɞ ɦɨɞɟɥɚ).
ɉɪɢ ɜɨɞɧɢ ɢɥɢ ɜɚɪɨɜɢɤɨɜɢ ɩɟɬɧɚ: ɩɨɜɢɲɟɬɟ ɞɨɡɢɪɚɧɟɬɨ.
ɉɨɜɢɲɟɬɟ ɞɨɡɢɪɚɧɟɬɨ.
ɋɦɟɧɟɬɟ ɩɪɨɞɭɤɬɚ.
ɂɡɩɥɚɤɜɚɳ ɩɪɟɩɚɪɚɬ
ɉɪɢ ɢɜɢɰɢ: ɪɟɞɭɰɢɪɚɣɬɟ ɞɨɡɢɪɚɧɟɬɨ.
Ɍɚɤɚ ɩɨɞɪɟɞɟɬɟ ɫɴɞɨɜɟɬɟ, ɱɟ ɩɪɴɫɤɚɳɢɬɟ ɩɟɪɤɢ ɞɚ ɦɨɝɚɬ
ɞɚ ɫɟ ɜɴɪɬɹɬ ɫɜɨɛɨɞɧɨ.
Ɏɢɥɬɪɢɬɟ ɫɚ ɡɚɦɴɪɫɟɧɢ, ɧɟ ɫɬɨɹɬ ɫɬɚɛɢɥɧɨ
ɉɪɴɫɤɚɳɢɬɟ ɩɟɪɤɢ ɫɚ ɛɥɨɤɢɪɚɧɢ
ɂɡɛɟɪɟɬɟ ɩɨ-ɫɢɥɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ.
ɉɨɱɢɫɬɟɬɟ ɩɪɴɫɤɚɳɢɬɟ ɩɟɪɤɢ (ɜɢɠ ɝɨɪɟ).
Ɂɚɩɭɲɟɧɢ ɞɸɡɢ ɧɚ ɩɪɴɫɤɚɳɢɬɟ ɩɟɪɤɢ
ɋɩɚɡɜɚɣɬɟ ɞɚɧɧɢɬɟ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ (ɩɨɱɢɫɬɜɚɳ ɩɪɟɩɚɪɚɬ).
ɂɡɛɪɚɧɚ ɟ ɧɟɩɨɞɯɨɞɹɳɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɋɴɞɨɜɟɬɟ ɧɟ ɫɚ ɫɭɯɢ
ɉɥɚɫɬɦɚɫɚ/ɨɰɜɟɬɟɧɢ ɱɚɫɬɢ ɧɚ
ɫɴɞɨɜɟɬɟ
Klick
2
Ɋɚɡɞɟɥɟɬɟ ɱɚɫɬɢɬɟ ɧɚ ɫɴɞɨɜɟɬɟ, ɢɡɛɹɝɜɚɣɬɟ ɧɚɪɟɠɞɚɧɟɬɨ
ɢɦ ɟɞɧɢ ɡɚ ɞɪɭɝɢ
Ɉɬɫɬɪɚɧɹɜɚɧɟ
Ɍɜɴɪɞɟ ɜɢɫɨɤɨ/ɧɢɫɤɨ ɞɨɡɢɪɚɧɟ ɧɚ
ɢɡɩɥɚɤɜɚɳ ɩɪɟɩɚɪɚɬ
Ɇɥɟɱɧɢ ɧɚɬɪɭɩɜɚɧɢɹ ɜɴɪɯɭ
ɫɴɞɨɜɟɬɟ
(ɨɬɫɬɪɚɧɢɦɨ)
B
Ɍɜɴɪɞɟ ɦɚɥɤɨ ɩɨɱɢɫɬɜɚɳ ɩɪɟɩɚɪɚɬ
ɋɴɞɨɜɟɬɟ ɥɟɠɚɬ ɟɞɢɧ ɞɨ ɞɪɭɝ ɫɴɨɬɜ. ɟɞɢɧ
ɜɴɪɯɭ ɞɪɭɝ
A
- ɂɡɞɴɪɩɚɣɬɟ ɦɪɟɠɨɜɢɹ ɳɟɩɫɟɥ
- Ɇɚɯɧɟɬɟ ɮɢɥɬɪɢɬɟ ɢ ɢɡɝɪɟɛɟɬɟ ɜɨɞɚɬɚ
- ɨɬɤɚɱɟɬɟ ɤɚɩɚɤɚ (Ⱥ)
- ɩɪɨɜɟɪɟɬɟ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɨɤɨɥɨ ɥɨɩɚɬɧɨɬɨ ɤɨɥɟɥɨ
ɞɚ ɱɭɠɞɢ ɬɟɥɚ
- Ɏɢɤɫɢɪɚɣɬɟ ɤɚɩɚɤɚ ɬɚɤɚ, ɱɟ ɞɚ ɳɪɚɤɧɟ (B)
- ɉɨɫɬɚɜɟɬɟ ɮɢɥɬɪɢɬɟ
ɉɨɱɢɫɬɜɚɧɟ ɧɚ ɩɨɦɩɚɬɚ ɡɚ ɦɪɴɫɧɚ ɜɨɞɚ
ɉɨ-ɧɚɬɚɬɴɲɧɢ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɳɟ ɧɚɦɟɪɢɬɟ ɜ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɡɚɜɢɧɬɟɬɟ ɡɞɪɚɜɨ
ɝɨɪɧɚɬɚ ɩɟɪɤɚ
ɡɚɜɢɧɬɟɬɟ
ɮɢɥɬɴɪɧɚɬɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɋɉȺɁȼȺɃɌȿ
ɆȺɊɄɂɊɈȼɄȺɌȺ!
ɉɟɬɧɚ ɢ ɢɜɢɰɢ
ɉɹɫɴɤ ɢɥɢ ɩɟɫɴɤɨɩɨɞɨɛɧɢ
ɱɚɫɬɢɰɢ ɩɨ ɫɴɞɨɜɟɬɟ
ɩɨɫɬɚɜɟɬɟ ɞɨɥɧɚɬɚ
ɩɟɪɤɚ ...
ȼɴɡɦɨɠɧɢ ɩɪɢɱɢɧɢ
ɢɡɱɢɫɬɟɬɟ ɩɪɴɫɤɚɳɢɬɟ
ɞɸɡɢ ɩɨɞ ɬɟɱɚɳɚ ɜɨɞɚ
(ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɫ ɤɥɟɱɤɚ
ɡɚ ɡɴɛɢ) ...
ɩɨɫɬɚɜɟɬɟ ...
ɋɴɞɨɜɟɬɟ ɧɟ ɫɚ ɱɢɫɬɢ
ɉɨɜɪɟɞɚ
ɉɪɴɫɤɚɳɢ ɩɟɪɤɢ
... ɨɬɫɬɪɚɧɟɬɟ
ɡɚɩɭɲɜɚɧɢɹ/ɨɬɥɚɝɚɧɢɹ
Ɉɬɫɬɪɚɧɟɬɟ ɫɚɦɢ ɦɚɥɤɢɬɟ ɩɨɜɪɟɞɢ
ɢɡɞɴɪɩɚɣɬɟ ɧɚɝɨɪɟ
ɞɨɥɧɚɬɚ ɩɟɪɤɚ ...
Ɏɢɥɬɪɢ
... ɩɪɨɜɟɪɟɬɟ,
ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɩɨɱɢɫɬɟɬɟ
ɨɬɜɢɧɬɟɬɟ ɝɨɪɧɚɬɚ
ɩɟɪɤɚ ...
Ɂɚ ɩɟɪɮɟɤɬɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɨɬ ɦɢɟɧɟɬɨ
ɢɡɩɥɚɤɧɟɬɟ ɩɨɞ ɬɟɱɚɳɚ
ɜɨɞɚ ...
ɡɚɜɴɪɬɟɬɟ ɰɢɥɢɧɞɴɪɚ ɧɚ
ɮɢɥɬɴɪɚ, ɢɡɜɚɞɟɬɟ
ɮɢɥɬɴɪɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ...
ɉɨɞɞɪɴɠɤɚ ɢ ɝɪɢɠɚ
SI
Garancija
HR
Garancija
Garancijski pogoji za to napravo so doloþeni s strani našega predstavnika v državi, kjer se naprava
prodaja. Podrobnosti o teh pogojih lahko izveste pri
prodajalcu naprave.
Za uveljavljanje garancije morate predložiti raþun.
Naprava je oznaþena v skladu z
evropskimi smernicami 2002/96/EG o
ravnanju z odsluženimi elektriþnimi in
elektronskimi napravami (Waste electrical
and electronic equipment WEEE). Te
smernice doloþajo enotni evropski (EU)
okvir za vrtnitev in reciklažo rabljenih
naprav.
Garancijski su uvjeti za ovaj aparat de¿nirani sa
strane našeg predstavnika u zemlji, u kojoj se aparat
prodaje. Detalji u vezi tih uvjeta mogu se dobiti kod
vašeg prodavaþa aparata.
Za uvažavanje garancije potrebno je predložiti raþun.
Ovaj ureÿaj susreüe Europsku smjernicu
2002/96/EG za odbaþene elektriþne i
elektroniþke ureÿaje (WEEE). Smjernica
pruža EU širok važeüi djelokrug za
recikliranje odbaþenih ureÿaja.
Seznam servisov za aparate je priložen
garancijskem listu.
Pridružujemo si pravico do sprememb.
MK
Ƚɚɪɚɧɰɢʁɚ
Servisiranje
SR
Garancija
Garantni uslovi za ovaj aparat su de¿nisani sa
strane našeg predstavnika u zemlji, u kojoj se
aparat prodaje. Detalji u vezi tih uslova mogu se
dobiti kod vašeg prodavaþa aparata.
Za uvažavanje garancije potrebno je predložiti
raþun.
Ovaj ureÿaj susreüe Evropsku smernicu
2002/96/EG za odbaþene elektriþne i
elektronske ureÿaje (WEEE). Smernica
pruža EU široki važeüi delokrug za
recikliranje odbaþenih ureÿaja.
Servis
Servis
Popis servisa za aparate priložen je uz garancijski list.
Zadržavamo pravo na promjene.
Ƚɚɪɚɧɰɢɫɤɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɨɜɨʁ ɭɪɟɞ ɫɟ ɨɞɪɟɞɟɧɢ
ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɧɚɲɢɨɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɤ ɜɨ ɡɟɦʁɚɬɚ ɤɚɞɟ
ɲɬɨ ɟ ɩɪɨɞɚɞɟɧ. ɉɨɞɟɬɚɥɧɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɡɚ ɨɜɢɟ
ɭɫɥɨɜɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɞɨɛɢʁɚɬ ɨɞ ɩɪɨɞɚɜɚɱɨɬ ɨɞ ɤɨɝɨ
ɭɪɟɞɨɬ ɛɢɥ ɤɭɩɟɧ. Ɂɚ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɢ ɩɨɛɚɪɭɜɚʃɚ ɜɨ
ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɨɜɚɚ ɝɚɪɚɧɰɢʁɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɥɨɠɢ
ɮɢɫɤɚɥɧɚ ɫɦɟɬɤɚ ɢɥɢ ɢɫɩɪɚɬɧɢɰɚ.
Ɉɜɨʁ ɭɪɟɞ ɟ ɨɡɧɚɱɟɧ ɜɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬ ɫɨ
ȿɜɪɨɩɫɤɚɬɚ Rɟɝɭɥɚɬɢɜɚ 2002/96/ȿȽ ɤɨʁɚ
ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɟɧɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢ ɢ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢ ɭɪɟɞɢ (waste electrical and
electronic equipment WEEE). ɍɩɚɬɫɬɜɨɬɨ
ʁɚ ɨɞɪɟɞɭɜɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɡɚ ɜɪɚʅɚʃɟ ɢ
ɪɟɰɢɤɥɢɪɚʃɟ ɤɨɪɢɫɬɟɧɢ ɭɪɟɞɢ ɫɬɨɩɟɞ
ɩɪɢɦɟɧɚɬɚ ɲɢɪɟɦ ȿɍ.
ɋɟɪɜɢɫ ɡɚ ɤɭɩɟɰɨɬ
Popis servisa za aparate priložen je uz garancijski
list.
Zadržavamo pravo na promene.
ɋɩɢɫoɤɨɬ ɧɚ ɫɟɪɜɢɫɢɬɟ ɡɚ ɚɩɚɪɚɬɢɬɟ ɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧ
ɫɨ ɝɚɪɚɧɰɢɫɤɢɨɬ ɥɢɫɬ.
Ƚɨ ɡɚɞɪɠɭɜɚɦɟ ɩɪɚɜɨɬɨ ɞɨ ɩɪɨɦɟɧɢ.
AL
Garancia!
BG
Ƚɚɪɚɧɰɢɹ
Kushtet e garancisë për këtë pajisje janë të de¿nuara nga përfaqësuesit tonë në vendin e shitjes.
Detajet e këtyre kushteve mund të kuptohen nga
shitësi, nga i cili jeni furnizuar me pajisjen. Në rast
të çfarë do lloj reklamacioni të përfshirë me garancinë, është e novojshme që ta tregoni edhe faturën.
E mbajmë të drejtën e ndërrimit të karakteristikave
tehnike pa paralajmërim.
Kjo pajisje është e shënuar në pajtim me
dirktivat europjane 2002/96/EG, që ka
të bëjë me pajisjet e përdorura elektrike
dhe elektronike (pajisje të papërdorshme
elektrike dhe elektronike PPEE). Kjo
direktivë përcakton kornizën për kthim dhe
quarkullim të pajisjeve të përdorura, e cila
E mbajmë të drejtën e ndryshimeve tehnike.
Ƚɚɪɚɧɰɢɨɧɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚ ɬɨɡɢ ɚɩɚɪɚɬ ɫɚ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧɢ ɨɬ ɧɚɲɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ ɜ ɫɴɨɬɜɟɬɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ, ɤɴɞɟɬɨ ɫɟ ɩɪɨɞɚɜɚ ɬɨɡɢ ɚɩɚɪɚɬ. ɉɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ
ɡɚ ɬɹɯ ɦɨɠɟɬɟ ɞɚ ɩɨɥɭɱɢɬɟ ɨɬ ȼɚɲɢɹ ɩɪɨɞɚɜɚɱ.
Ɂɚ ɞɚ ɛɴɞɟ ɭɜɚɠɟɧɚ ɝɚɪɚɧɰɢɹɬɚ ɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɚ
ɩɪɢɥɨɠɢɬɟ ɤɚɫɨɜɚ ɛɟɥɟɠɤɚ ɨɬ ɩɨɤɭɩɤɚɬɚ.
Ɍɨɡɢ ɚɩɚɪɚɬ ɨɬɝɨɜɚɪɹ ɧɚ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɬɨ
ɢɡɢɫɤɜɚɧɟ 2002/96/ȿȽ ɡɚ ɨɬɩɚɞɴɱɧɢ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢ ɚɩɚɪɚɬɢ
WEEE, ɤɨɹɬɨ ɩɪɟɞɜɢɠɞɚ ɲɢɪɨɤ
ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚ ɪɟɰɢɤɥɢɪɚɧɟ
ɧɚ ɢɡɯɜɴɪɥɟɧɢ ɚɩɚɪɚɬɢ.
ɋɟɪɜɢɡ
ɋɩɢɫɴɤɴɬ ɧɚ ɨɬɨɪɢɡɢɪɚɧɢɬɟ ɫɟɜɢɡɢ ɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧ
ɤɴɦ ɝɚɪɚɧɰɢɨɧɧɚɬɚ ɤɚɪɬɚ.
Ɂɚɩɚɡɜɚɦɟ ɫɢ ɩɪɚɜɨɬɨ ɧɚ ɩɪɨɦɟɧɢ.
5090480000
5090484020
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
18
File Size
6 816 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content