close

Enter

Log in using OpenID

ACP-18CH50GEI

embedDownload
Upute za uporabu
Korisničko uputstvo
Korisničko uputstvo
Navodila za uporabo
Udhëzime për përdorim
Упатства за употреба
User manual
HR
Jamstveni list
Servisna mjesta
BiH
Garantni list
Servisna mjesta
SR
Garantni list
Servisna mesta
CG
Garantni list
Servisna mjesta
MAK
Гарантен лист
Сервисни места
GB
User manual
Service points
ACP-18CH50GEI
RoHS
HR
BiH
Upute za
uporabu
ACP-18CH50GEI
RoHS
◆Sadržaj
Uporaba i održavanje







Predostrožnosti pri uporabi
1
Specifikacije i tehnički podaci
4
Uputstva za uporabu
5
Opis dijelova klima ureĎaja
6
Uporaba daljinskog upravljača
7
Čišćenje i održavanje
10
Otklanjanje problema
12
Instalacija
 Predostrožnosti pri instalaciji
15
 Instalacijska shema
17
 Instalacija unutarnje jedinice
18
 Instalacija vanjske jedinice
20
 Probni rad i provjere nakon instalacije
21
Ovaj simbol označava
zabranjenu radnju.
Ovaj simbol označava
obaveznu radnju.
Zahvaljujemo na odabiru Gree klima ureĎaja. Za ispravnu uporabu klima ureĎaja
molimo sačuvajte ovaj priručni za buduće savjete.
◆ Uporaba i održavanje — Predostrožnosti pri uporabi
Prije uporabe pažljivo pročitajte sljedeće predostrožnosti:
Upozorenje
U slučaju neuobičajenog rada
(npr. mirisa paljevine), molimo
odmah isključite ureĎaj iz
struje i kontaktirajte ovlašteni
servisni centar.
Ukoliko se neuobičajen rad
nastavi, klima ureĎaj se može
oštetiti, ili mogu biti uzrokovani
strujni udar ili požar.
Nikada ne koristite
ureĎaj mokrim rukama.
klima
Molimo ne režite ili oštećujte
kabel napajanja i kontrolne
vodove.
Oštećen
kabel
napajanja
i
signalne
kontrolne vodove moraju
zamijeniti
profesionalni
tehničari posebnim kabelima.
U suprotnom postoji opasnost od
strujnog udara.
Za
izbjegavanje
požara
obavezno koristite zasebni
strujni krug za napajanje.
Ukoliko
ne
namjeravate
koristiti klima ureĎaj dulje
vrijeme isključite ga iz struje.
Nikada ne oštećujte kabel ili
koristite neodobrene kabele.
U suprotnom bi moglo doći do
strujnog udara ili požara.
U suprotnom, nakupljanje prašine
može uzrokovati zagrijavanje ili
požar.
To bi u suprotnom moglo
rezultirati pregrijavanjem kabela i
uzrokovati požar.
Radni napon ovog klima
ureĎaja je 220-240V~ sa
tolerabilnim
kolebanjem od
±10%. Kompresor će jako
vibrirati Ukoliko je napon
previše nizak, to će rezultirati
kvarom sustava za hlaĎenje.
Električni elementi će se
jednostavno oštetiti ukoliko je
napon previše visok.
Za
napajanje
obavezno
koristite zasebni strujni krug
sa
osiguračem
odgovarajućeg
kapaciteta.
Klima
ureĎaj
može
automatski
započeti
ili
prekinuti s radom, u skladu s
Vašim
željama.
Molimo
nemojte
previše
često
uključivati i isključivati ureĎaj
jer će to imati negativnog
utjecaja na sam klima ureĎaj.
Molimo prije čišćenja isključite
klima ureĎaj.
isključite
struju
U suprotnom bi moglo doći do
strujnog udara ili požara.
-1-
◆Predostrožnosti pri uporabi
Uzemljenje: ureĎaj mora
biti ispravno uzemljen.
Kabel uzemljenja mora
biti priključen na poseban
ureĎaj za uzemljenje.
Obavezno isključite utikač iz
strujne utičnice ukoliko ne
namjeravate koristiti klima
ureĎaj dulje vrijeme.
Postavite
odgovarajuću
sobnu temperaturu.
Razlika izmeĎu
unutarnje i vanjske
temperature bi trebala
uznositi 5°C
Ukoliko takvog ureĎaja nema,
zatražite
od
profesionalnog
tehničara da ga instalira. Nikada
ne spajajte kabel uzemljenja sa
plinskim, vodnim i odvodnim
cijevima ili drugim elementima za
koje profesionalac smatra da su
nepouzdani.
U
suprotnom,
nakupljanje
prašine
može
uzrokovati
zagrijavanje ili požar.
Preporuča se uporaba tvornički
postavljenih temperatura.
Tijekom rada klima ureĎaja
ne ostavljajte vrata i prozore
prostorije dugo otvorenima.
Nikada ne blokirajte ulaz ili
izlaz za zrak unutarnje i
vanjske jedinice,
Kemikalije u spreju i plinski
spremnici
se
moraju
postavljati minimalno 1 m od
unutarnje i vanjske jedinice.
U suprotnom će učinak klima
ureĎaja biti smanjen.
To će smanjiti učinak klima
ureĎaja ili uzrokovati gašenje ili
čak požar.
U suprotnom može doći do
požara ili eksplozije.
Redovito provjeravajte je li
montažni
okvir
vanjske
jedinice oštećen.
Ne gazite ili stavljajte ikakve
predmete na vanjsku jedinicu.
Ne popravljajte sami klima
ureĎaj.
Ukoliko je okvir oštećen, i ne
popravi se, jedinica bi mogla
pasti i nekoga ozlijediti.
popravak
može
Padanje osoba ili predmeta sa Neispravan
jedinice može uzrokovati ozljede. uzrokovati strujni udar ili požar.
Za popravke molimo kontaktirajte
ovlašteni servisni centar.
-2-
◆ Predostrožnosti pri uporabi
Napajanje ovog klima ureĎaja mora biti
spojeno Y tipom. Molimo ne režite ili oštećujte
vanjski kabel napajanja. Oštećeni kabel
napajanja
mora
zamijeniti
profesionalni
serviser.
Ispravno podesite protok i usmjerenje toka zraka.
Tijekom rada klima ureĎaja možete pritisnuti tipku
SWING na daljinskom upravljaču za podešenje
lopatice za usmjerenje i izmjenu usmjerenja toka
zraka.
Nikada ne gurajte prste ili bilo kakve druge
predmete u izlazne otvore unutarnje ili vanjske
jedinice.
Nikada ne usmjeravajte zrak izravno prema
kućnim ljubimcima ili biljkama, jer im to može
naštetiti.
U suprotnom biste se mogli ozlijediti.
Nikada ne štrcajte ureĎaj vodom ili ga perite
vodom.
Nikada ne dopuštajte da klima ureĎaj puše prema
štednjaku.
U suprotnom može doći do kvara ili strujnog udara. U suprotnom, sagorijevanje će biti nedovršeno, što bi
moglo rezultirati trovanjem ugljičnim monoksidom.
Kako ne biste narušili vlastito zdravlje, ne
izlažite Vaše tijelo hladnom zraku dulje vrijeme
ili postavljajte sobnu temperaturu na nisku
razinu.
- 3-
Ovaj klima ureĎaj se ne može koristiti za sušenje
odječe i hlaĎenje hrane.
ACP-18CH50GEI
Model
GWHD24BCNK3A1A
Grijanje i hlaĎenje
Grijanje i hlaĎenje
Kapacitet hlaĎenja (W)
Kapacitet grijanja (W)
5300 (2500-5800)
5850 (2300-6400)
220-240V~
50Hz
10.48/10.71
2400/2450
1560/1620
3.40/3.61
900
R410a 1.6kg
48/56
6500 (2000-6800)
6500 (1600-8200)
220-240V~
50Hz
14.0/14.2
3200/3250
2020/1800
3.22/3.61
850
R410a 2.4kg
48/58
Radni napon
Radna frekvencija
Jačina struje hlaĎenja/grijanja (A)
Snaga hlaĎenja/grijanja (W)
Ulazna snaga hlaĎenja/grijanja (W)
EER /COP(W/W)
3
Kružni obujam zraka (m /h)
Sredstvo za hlaĎenje i težina (kg)
Buka (unutarnja/vanjska) dB(A)
Vrsta klime
Razina vodootpornosti
T1
IP24
Zaštita od strujnog udara
Težina (unutarnja/vanjska) (kg)
13/52
Dimenzije (unutarnja/vanjska)
(ŠXVXD)(cm)
T1
IP24
I
I
Unutarnja jedinica: 1020 X 319 X 234
Vanjska jedinica: 848 X 685 X 378
13/68
Unutarnja jedinica: 1020 X 319 X 234
Vanjska jedinica: 950 X 840 X 420
* Svi gore navedeni parametri radnih svojstava su testirani sukladno kineskom nacionalnom standardu. MeĎu njima
kapacitet hlaĎenja, grijanja i razina buke se testiraju prije napuštanja tvornice.
* U slučaju bilo kakve promjene parametara radnih svojstava, kao referentne treba uzeti podatke navedene na pločici s tehničkim podacima.
* Raspon radnih temperatura
Maksimalno hlađenje
Minimalno hlađenje
Maksimalno grijanje
Minimalno grijanje
Unutarnja strana DB/WB(°C) Vanjska strana DB/WB(°C )
32/23
43/26(T1)
21/15
18/20/2/20/-7/-8
Specifikacije i tehnički podaci
Funkcija
◆ Uputstva za uporabu
Način rada i posebne funkcije tijekom hlaĎenja
Način rada:
Klima ureĎaj apsorbira toplinu iz unutarnjeg zraka i šalje je vanjskoj jedinici na pražnjenje, čime se
smanjuje unutarnja ambijentalna temperatura. Kapacitet hlaĎenja opada porastom vanjske ambijentalne
temperature.
Funkcija protiv zamrzavanja:
Ukoliko klima ureĎaj hladi pri niskoj temperaturi, na površini unutarnjeg izmjenjivača topline će se pojaviti
led. Kada se temperatura unutarnjeg izmjenjivača temperature spusti do 0°C ili niže, mikroprocesor
vanjske jedinice će prekinuti rad kompresora kako bi se zaštitila cijela jedinica.
Način rada i posebne funkcije tijekom grijanja
Način rada:
* Klima ureĎaj apsorbira toplinu vanjskog zraka i prenosi je u unutrašnjost, čime se povisuje
temperatura u prostoriji. Kapacitet grijanja se smanjuje opadanjem vanjske ambijentalne temperature.
* Ovome tipu sustava kruženja vrućeg zraka treba kratko vrijeme za povećanje unutarnje temperature.
* Ukoliko je vanjska temperatura izrazito niska, koristite ovaj klima ureĎaj u kombinaciji s drugim
grijaćim ureĎajima.
Otapanje:
* Kada je vanjska temperatura niska ali je vlažnost visoka, izmjenjivač topline vanjske jedinice se nakon
odreĎenog vremena rada klima ureĎaja može zamrznuti. To će smanjiti efekt grijanja. U tom slučaju,
automatska funkcija otapanja će se aktivirati, te će grijanje biti privremeno prekinuto na 8-10 minuta.
* Tijekom automatskog otapanja biti će zaustavljen i unutarnji i vanjski ventilator.
* Tijekom otapanja indikator na unutarnjoj jedinici će bljeskati, te bi iz unutarnje jedinice mogla izlaziti
para. Uzrok tome je brzo otapanje, ne kvar.
* Grijanje će se po završetku otapanja automatski nastaviti.
Funkcija protiv hladnog zraka:
Ukoliko tijekom grijanja unutarnji izmjenjivač topline ne uspije dostići odreĎenu temperaturu pod sljedećim
okolnostima, unutarnji ventilator se neće pokrenuti kako bi se izbjeglo puhanje hladnog zraka (unutar 3 min.):
1. Početak grijanja;
2. Završetak otapanja;
3. Grijanje u uvjetima niske temperature
Uvjeti pod kojima klima ureĎaj ne može normalno raditi
Unutar dolje navedenog temperaturnog raspona može biti aktiviran zaštitni ureĎaj, kako bi se ureĎaj
isključio.
Grijanje
Vanjska temperatura
iznad 24°C
Vanjska temperatura
ispod -7°C
Sobna temperatura
iznad 27°C
HlaĎenje
Vanjska temperatura
iznad 43°C
Odvlaživanje
Sobna
temperatura
ispod 18°C
Sobna temperatura
ispod 21°C
Ukoliko ureĎaj dugo hladi ili odvlažuje kada je relativna vlažnost iznad 80% (vrata i prozori su otvoreni),
blizu izlaza za zrak se može kondenzirati vlaga i kapati.
-5-
◆ Opis dijelova klima ureĎaja
Unutarnja jedinica
Ulaz za zrak
Izlaz za zrak
Postavljena temp.
Bežični daljinski upravljač
Grijanje (Ovaj indikator
je crn za ureĎaju koji
samo hlade).
HlaĎenje
(1) Prednja ploča
(2) Lopatica za usmjerenje
(3) Prijamnik
(4) LED zaslon
Vanjska jedinica
(5) Zidna cijev
(6) Traka za izolaciju
Ulaz za zrak
(7) Odvodno crijevo
(8) Povezna cijev i
povezna žica
Izlaz za zrak
-6-
◆ Uporaba daljinskog upravljača
Nazivi i funkcije daljinskog upravljača
Napomene:
Osigurajte da nema prepreka.
Ne ispuštajte ili bacajte daljinski upravljač.
Ne postavljajte daljinski upravljač na mjesta izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Kada se ureĎaj ponovno pokrene nakon isključivanja, u stanju je automatski
nastaviti zadnji način rada, te se vanjska jedinica uključuje nešto kasnije.
Tipka MODE :㨁
Tipka TEMP+ TEMP- :
Kada je ureĎaj uključen
pritisnite ovu tipku za odabir
grijanja, hlaĎenja sušenja,
automatskog i ventilatorskog
načina rada.
Prilikom hlaĎenja, grijanja,
sušenja ili ventilatorskog
rada pritiskom ovih tipki
možete postaviti
temperaturu. Raspon
temperatura iznosi od 16°C
- 30°C. Memorijska funkcija
je raspoloživa za svaki
način rada.
HLAĐENJE
SUŠENJE
VENTILATORSKI RAD
Tipka FAN SPEED :
Nakon uključenja ureĎaja,
prilikom grijanja, hlaĎenja,
automatskog i ventilatorskog
rada pritisnite ovu tipku za
odabir automatske, niske,
srednje, visoke brzine
ventilatora. Memorijska
funkcija je raspoloživa za
svaki način rada
GRIJANJE
Tipka CLOCK :
Nakon jednog pritiska ove
tipke simbol CLOCK počinje
bljeskati, te se vrijeme može
podesiti. Jednim pritiskom
tipke TIME+ vrijeme se
povećava za 1 minutu, te se
kontinuiranim pritiskom tipke
dulje od 1 sekunde vrijeme
povećava za 10 minuta
svakih pola sekunde. Jednim
pritiskom tipke TIME- vrijeme
se smanjuje za 1 minutu, te
se kontinuiranim pritiskom
tipke dulje od 1 sekunde
vrijeme smanjuje za 10
minuta svakih pola sekunde.
Po završetku postavljanja za
potvrdu ponovno pritisnite
tipku CLOCK.
Tipka SLEEP :
Prilikom hlaĎenja, sušenja i
grijanja jednom pritisnite
ovu tipku za pokretanje
sleep funkcije, te je
ponovno pritisnite za
isključivanje sleep funkcije.
-7 -
Nazivi i funkcije daljinskog upravljača (nastavak)
Napomena:
Ovaj tip daljinskog upravljača je relativno nov. Neke tipke koje posjeduju dodatne
funkcije će biti ispod opisane.
Tipka SWING :
LCD zaslon
Tijekom rada, kada se
pritisne,
lopatica
počinje
automatski rotirati i zaustavlja
se nakon ponovnog pritiska.
Nakon dvostrukog pritiska
unutar 1 sekunde , lampica na
ploči unutarnje jedinice će
zasvijetliti.
Ponovnim
dvostrukim pritiskom unutar 1
sekunde, lampica će se
ugasiti.
Prikazuje sve postavke.
Tipka ON/OFF :
Jednom pritisnite ovu tipku
kako biste uključili ureĎaj, te
je ponovno pritisnite kako
biste ga isključili.
Tipka T-OFF :
Tipka T-ON :
Jednim pritiskom ove tipke
pristupa
se
postavkama
vremena isključivanja. T-OFF
simbol bljeska. Funkcija je
raspoloživa kada je ureĎaj
uključen ili isključen. Način
postavljanja jednak je kao i kod
tipke T-ON.
Pritiskom ove tipke pristupa se
postavkama vremena
uključivanja, te simbolu T-ON.
Svakim pritiskom tipke TIME
+, vrijeme će se povećati za 1
minutu, a opetovanim
pritiscima vrijeme će se
povećavati koracima od 10
minuta svakih pola sekunde.
Pritiskom tipke TIME- odvijati
će se isto kao i kod tipke
TIME+, ali u suprotnom
smjeru. Maksimalno vrijeme
postavljanja iznosi 12 sati.
Tipka CANCEL
Tipka TIME + TIME -
Jednom pritisnite ovu tipku za
poništenje svih postavki timera.
Za uputstva o uporabi ove
tipke molimo pogledajte:
tipka T-ON, tipka T-OFF,
tipka CLOCK.
-8 -
Kako umetnuti baterije
1. Uklonite poklopac sa stražnje strane daljinskog upravljača.
2. Umetnite dvije baterije (dvije AAA baterije suhog članka).
3. Vratite poklopac na mjesto.
NAPOMENA:
Ne miješajte nove i istrošene ili različite baterije.
Uklonite baterije ukoliko ne namjeravate koristiti daljinski upravljač dulje vrijeme.
Vijek trajanja baterija iznosi otprilike jednu godinu.
Daljinski upravljač bi trebao biti 1m ili više udaljen od televizora ili audio ureĎaja.
Uporaba u slučaju nužde
Kada je bežični daljinski upravljač izgubljen ili pokvaren molimo
koristite ručni prekidač, koji postavlja klima ureĎaj u automatski
način rada, te se postavke temperature i brzine ventilatora ne mogu
mijenjati.
Izvršite sljedeće pomoću kemijske olovke ili nekog izolatora
Uključivanje ureĎaja: Kada je ureĎaj isključen pritisnite ručni prekidač,
nakon čega će ureĎaj započeti s automatskim načinom rada. Mikro
računalo će u skladu sa sobnom temperaturom postaviti način rada
(hlaĎenje, grijanje, ventilatorski rad) kako bi se postigla ugodna
temperatura.
Isključivanje ureĎaja: Tijekom rada ureĎaja pritisnite prekidač STOP, te
će ureĎaj prestati s radom.
-9-
Ručni prekidač
◆Čišćenje i održavanje
Pozor
Prije čišćenja obavezno isključite klima ureĎaj iz struje; u suprotnom bi moglo doći
do strujnog udara.
Prskanje klima ureĎaja može uzrokovati opasnost od strujnog udara. Nipošto
nemojte prati Vaš klima ureĎaj..
Zapaljive tekućine poput razrjeĎivača ili benzina će naštetiti vanjskom izgledu klima
ureĎaja (za čišćenje kućišta klima ureĎaja koristite isključivo meku suhu krpu ili
mokru krpu sa neutralnim deterdžentom).

Čišćenje prednje ploče (prije čišćenja obavezno uklonite
prednju ploču)
① Uklanjanje prednje ploče
1. Podignite prednju ploču u smjeru strjelice. Za uklanjanje
prednje ploče snažno povucite utore na obje strane
prednje ploče.
② Čišćenje prednje ploče
Operite mekom četkom namočenom vodom i neutralnim
deterdžentom. Obrišite vodu i osušite ploču.
③ Instalacija prednje ploče
Postavite držače na dvije strane ploče u utore za
pridržavanje. Zatvorite ploču u smjeru strjelice i zaključajte
je. Pogledajte Sl. 4 (a, b)
Sl. 4
Čišćenje filtra (Otprilike svaka 3 mjeseca)
Napomena: češće čistite filtar za zrak ukoliko se klima ureĎaj koristi u prašnjavoj okolini.
Kako biste izbjegli ozljede, ne dodirujte lopatice unutarnje jedinice prstima nakon
uklanjanja filtra.
① Uklanjanje filtra za zrak
Primite utor na obje strane prednje ploče. Za otvaranje
prednje ploče do odreĎenog smjera snažno povucite u
smjeru strjelice. Zatim povucite filtar za zrak prema dolje
kako biste ga uklonili. Pogledajte sl. 5 (a, b, c).
② Čišćenje filtra za zrak
Očistite filtar usisivačem ili vodom. Ukoliko je filtar jako
prljav operite ga toplom vodom (ispod 45°C) kojoj ste dodali
neutralni deterdžent. Zatim ga osušite na hladnom mjestu.
Napomena: Kako biste izbjegli gubitak boje ili
deformiranje, ne perite vrućom vodom temperature
iznad 45°C. Nikada ga ne sušite vatrom jer bi filtar
mogao izgorjeti ili se deformirati.
Sl. 5
-10-
◆Čišćenje i održavanje
③ Instalacija filtra za zrak
Umetnite filtar za zrak u smjeru strjelice. Zatim čvrsto zatvorite
prednji poklopac.
Provjere prije sezonske uporabe
① Provjerite blokira li što ulaz/izlaz za zrak unutarnje i vanjske
jedinice.
② Provjerite pouzdanost kabela za uzemljenje.
③ Provjerite treba li zamijeniti baterije daljinskog upravljača.
④ Provjerite je li oštećen montažni okvir vanjske jedinice.
Ukoliko je oštećen molimo kontaktirajte ovlašteni Gree
servisni centar.
Provjere nakon sezonske uporabe
①
②
③
④
Isključite klima ureĎaj iz struje.
Očistite filtar i unutarnju/vanjsku jedinicu.
Očistite prašinu i čestice prljavštine sa vanjske jedinice.
Ukoliko je vanjska jedinica zahrĎala, obojite zahrĎalo mjesto
kako biste spriječili širenje hrĎe.
-11-
◆Otklanjanje problema
Pozor
Ne popravljajte sami klima ureĎaj. Neispravan popravak može uzrokovati strujni udar ili požar,
stoga molimo kontaktirajte ovlašteni Gree servisni centar za profesionalan popravak. Sljedeće
provjere prije kontakta Vam mogu uštedjeti vrijeme i novac.
Kvar
Analiza uzroka
Klima ureĎaj se ne pokreće ponovno odmah
nakon isključivanja.
Za zaštitu klima ureĎaja prilikom ponovnog
pokretanja odmah nakon zaustavljanja, mikro
računalo će na 3 minute odgoditi početak rada
ureĎaja.
Po prvom pokretanju klima ureĎaj ispuhuje
neugodan miris.
Klima ureĎaj sam nema neugodan miris. Ukoliko
postoji, neugodan miris je nakupljen od okoline.
Rješenje: Očistite filtar za zrak (pogledajte stranicu
10).
Ukoliko se problem nastavi, treba očistiti klima
ureĎaj (molimo kontaktirajte ovlašteni Gree
servisni centar).
Tijekom rada ureĎaja možda čujete zvuk „protoka
vode“.
Po početku rada klima ureĎaja kada se pokreće
kompresor ili kada se kompresor pokreće i
zaustavlja tijekom rada ili klima ureĎaj prestaje s
radom ponekad se može čuti “hua-hua” ili “di-dudi-du” buka. Ovo je zvuk protoka sredstva za
hlaĎenje, a ne kvar.
Ponekad će tijekom hlaĎenja iz klima ureĎaja
izlaziti lagana maglica.
Ovo se može dogoditi kada su unutarnja toplina i
vlažnost visoke. Uzrok je brzo hlaĎenje unutarnjeg
zraka. Nakon nekog vremena maglica će nestati s
porastom unutarnje temperature i vlažnosti.
Prilikom pokretanja ili zaustavljanja rada klima
ureĎaja možda začujete pucketanje.
Ovo je zvuk trenja uzrokovan širenjem ploče ili
drugih dijelova zbog promjene temperature.
-12-
◆ Otklanjanje problema
Kvar
Analiza uzroka
Klima ureĎaj ne radi.
Je li došlo do nestanka struje?
Je li pregorio osigurač?
Je li napon previše visok ili nizak?
(Moraju testirati profesionalni tehničari)
Koristi li se funkcija timera ispravno?
otvorite
Klima ureĎaj loše hladi ( ili grije).
Je li postavka temperature odgovarajuća?
Je li ulaz ili izlaz za zrak vanjske jedinice
blokiran?
Je li filtar za zrak začepljen prašinom?
Jesu li sva vrata i prozori zatvoreni?
Je li tok zraka postavljen na „lagano
puhanje“?
Postoji li koji ureĎaj za grijanje u prostoriji?
Daljinski upravljač ne izvršava naredbu.
Daljinski upravljač ponekad ne može izvršiti
naredbu ukoliko je klima ureĎaj izložen
abnormalnoj interferenciji ili četom mijenjanju
funkcija. Za nastavak normalnog rada
jednostavno isključite utikač i ispravno ga
uključite.
Je li ureĎaj u dometu ili je li blokiran kakvim
preprekama?
Provjerite razinu napunjenosti baterija u
daljinskom upravljaču. Ukoliko je niska
zamijenite bateriju.
Je li daljinski upravljač oštećen?
Curi voda iz unutarnje jedinice.
Vlažnost zraka je visoka.
Curi kondenzirana voda.
Spoj odvodne cijevi unutarnje jedinice je
labav.
Curi voda iz vanjske jedinice.
Tijekom hlaĎenja, voda se može kondenzirati
na cijevi ili spoju cijevi radi hlaĎenja.
Otopljena voda ističe tijekom grijanja ili
otapanja (automatsko otapanje).
Prilikom hlaĎenja, voda na izmjenjivaču
topline će kapati.
Unutarnja jedinica buči.
Zvuk uključenja ventilatora ili kompresora.
Klima ureĎaj može ispuštati zvuke tijekom
otapanja ili prilikom prestanka rada. Uzrok
tome je inverzan protok sredstva za hlaĎenje
u ureĎaju.
-13-
◆ Otklanjanje problema
Kvar
Iz unutarnje jedinice ne puše zrak.
Analiza uzroka
● Kada je temperatura unutarnjeg izmjenjivača
Niska tijekom zagrijavanja, unutarnja jedinica
će prestati s puhanjem kako bi se spriječilo
puhanje hladnog zraka (unutar 3 minute).
● Tijekom odvlaživanja, ventilator unutarnje
jedinice bi ponekad mogao biti zaustavljen
kako bi se spriječilo isparavanje kondenzirane
vode i spriječio porast temperature.
Na izlaznoj rešetci se nakuplja vlaga.
●
Ukoliko ureĎaj dugo radi u uvjetima visoke
vlažnosti, na rešetci bi se mogla kondenzirati
vlaga i kapati.
U slučaju sljedećih dogaĎaja molimo kontaktirajte ovlašteni Gree
servisni centar:
▲ Klima ureĎaj ispušta pištave zvukove
tijekom rada.
▲ Klima ureĎaj ispušta neugodan miris
tijekom rada.
▲ Voda curi u prostoriju.
▲ Zračni prekidač ili prekidač za zaštitu od
curenja se često aktiviraju.
▲ U ureĎaj ili daljinski upravljač su ulivene
strane tvari ili voda.
▲ Abnormalno pregrijavanje kabela napajanja
i utikača.
Zaustavite rad klima ureĎaja i
isključite utikač iz utičnice.
-14-
◆ Instalacija — Predostrožnosti pri instalaciji
Važne predostrožnosti
1.
2.
3.
Klima ureĎaj mora biti instaliran od strane profesionalnih tehničara u skladu za zakonskim
odredbama kako bi se osigurala neometana i sigurna uporaba.
Prije instalacije kontaktirajte lokalnu Gree instalacijsku i servisnu agenciju. Klima ureĎaj koji nije
instaliran od strane ovlaštene Gree agencije možda neće biti žurno servisiran u slučaju kvara radi
neodgovarajućih poslovnih kontakata.
Za mijenjanje položaja klima ureĎaja molimo kontaktirajte ovlašteni Gree servisni centar.
Osnovni zahtjevi instalacijskog položaja
Instalacija na sljedećim mjestima može uzrokovati kvar klima ureĎaja. Molimo kontaktirajte Gree
instalacijsku i servisnu agenciju ukoliko se instalacija na takvim mjestima ne može izbjeći.
Mjesta na kojima postoje jaka toplina, para, zapaljivi ili eksplozivni plinovi ili se u zrak ispuštaju
nestabilne tvari.
Na mjestima blizu visoko frekvencijskih ureĎaja, poput ureĎaja za zavarivanje, medicinske opreme.
Na mjestima sa slano-jodnim tlom u blizini mora.
Na mjestima gdje zrak sadrži ulje (mehaničko ulje).
Na mjestima sa sulfidnim plinovima (poput fosfornog vrela).
Na mjestima sa posebnim uvjetima.
Odabir mjesta instalacije unutarnje jedinice
1. Ulaz i izlaz za zrak moraju biti daleko od prepreka kako bi se osigurao protok zraka koji može
doprijeti do svakog dijela prostorije;
2. Odaberite položaj u kojemu se kondenzirana voda može jednostavno, te se vanjska jedinica može
jednostavno spojiti;
3. Instalirajte jedinicu na mjestu na kojemu do nje ne mogu doprijeti djeca.
4. Odaberite mjesto koje može podnijeti težinu unutarnje jedinice, te koje ne povećava radnu buku i
vibriranje jedinice;
5. Osigurajte dovoljan prostor za održavanje i servisiranje; Unutarnja jedinica mora biti minimalno 2.4 m
od poda;
6. Odaberite položaj minimalno 1 m udaljen od televizora, zvučnog sustava ili drugih kućanskih
električnih ureĎaja.
7. Odaberite položaj na kojemu se filtar može jednostavno izvaditi.
8. Osigurajte da je instalacija u skladu sa zahtjevima na shemi instalacije.
Odabir mjesta instalacije vanjske jedinice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Odaberite položaj na kojemu buka i tok zraka neće utjecati na susjede, životinje ili biljke;
Osigurajte dobru ventilaciju vanjske jedinice;
Uvjerite se da ne postoje prepreke koje blokiraju ulaz i izlaz za zrak vanjske jedinice;
Mjesto instalacije mora biti sposobno izdržati težinu i vibriranje vanjske jedinice, te osiguravati
sigurnu instalaciju;
Odaberite suho mjesto, ali ne izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti ili jakom vjetru;
Osigurajte da je vanjska jedinica instalirana u skladu sa instalacijskim uputstvima radi jednostavnog
održavanja i servisiranja;
Visinska razlika poveznih cijevi mora biti manja od 5 metara, a duljina kraća od 10 metara;
Instalirajte jedinicu na mjesto na kojemu do nje ne mogu doprijeti djeca;
Instalirajte jedinicu na mjesto s kojeg ne ometa javni prolaz ili zaklanja pogled.
Zahtjevi za električnu sigurnost
1.
2.
3.
Napajanje mora biti jednakog napona kao i ureĎaj, te opremljeno posebnim krugom za klima
ureĎaj. Promjer kabela napajanja mora biti u skladu sa standardima.
Primjenjiv raspon napona: normalni radni raspon napona iznosi 90%~110% radnog napona.
Ne povlačite na silu kabel napajanja.
-15-
◆Instalacija — Predostrožnosti pri instalaciji
4.
5.
Osigurajte pouzdano uzemljenje i spojite žicu uzemljenja sa posebnom opremom za uzemljenje
stambene zgrade. U fiksnoj liniji mora postojati prekidač za zaštitu od curenja i zračni prekidač
odgovarajućeg kapaciteta. Zračni prekidač takoĎer mora posjedovati funkcije magnetske i termalne
aktivacije kako bi se osigurala zaštita od kratkog spoja i preopterećenja.
Minimalna udaljenost izmeĎu klima ureĎaja i zapaljive površine mora iznositi 1,5 m.
Zahtjevi za uzemljenje
1.
2.
3.
4.
Kako je klima ureĎaj električni ureĎaj klase I, treba ga pouzdano uzemljiti.
Dvobojni kabel (žut i zelen) unutar klima ureĎaja služi za uzemljenje, te se ne smije koristiti u druge
svrhe niti ga se smije rezati. Ne stežite ga vijkom jer će u suprotnom doći do strujnog udara.
Otpornost uzemljenja mora biti u skladu sa zahtjevima državnog standarda GB17790.
Strujna utičnica mora posjedovati pouzdano uzemljenje. Zabranjeno je spajati žicu uzemljenja sa
sljedećim elementima:
① Vodovodnom cijevi ② Plinskom cijevi ③ Odvodnom cijevi
④ Drugim mjestima koja profesionalci smatraju nepouzdanima.
NAPOMENE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sve električarske radove mora izvršiti kvalificirano osoblje u skladu sa važećim propisima i ovim
priručnikom.
Napajanje ovog klima ureĎaja mora biti spojeno Y tipom.. Oštećeni kabel napajanja mora zamijeniti
proizvoĎač, ovlašteni serviser ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.
Treba koristiti radni napon ureĎaja i zaseban strujni krug.
Treba instalirati osigurač i zračni prekidač ispravnog kapaciteta. Kod ovih modela treba koristiti
zračni prekidač jačine 32A.
Nakon postavljanje ureĎaja strujni utikač mora biti dostupan.
U strujni krug treba instalirati zračni prekidač sa kontaktnim razmakom od minimalno 3mm na svim
polovima.
Jačina osigurača: 25A/250VAC
-16-
◆ Instalacija — Instalacijska shema
Instalacijska shema
Od stropa
Preko
15cm
Preko 15cm
Od zida
Preko 15cm
Od zida
Preko
300cm
Preko
230cm
Izlazni otvor
Od prepreka
Preko 50 cm
Iznad poda
Preko 30cm
Od zida
Preko 50 cm
Od zida
Izlazni otvor
-17-
◆Instalacijske usluge — Instalacija unutarnje jedinice
Instalacija okvira za zidnu montažu
1.
Poravnajte pomoću vodene vage. Kako je odvodni otvor na lijevoj strani, bolje je sniziti lijevu stranu
prilikom podešavanja okvira za zidnu montažu.
Označeno na srednjem
2.
Vijcima stegnite okvir za zidnu
instalaciju za zid.
Po
završetku
instalacije
rukom
povucite okvir kako biste provjerili je li
učvršćen. Montažni okvir mora biti u
stanju podnijeti težinu odrasle osobe
(60kg), te opterećenje mora biti
podjednako rasporeĎeno na vijke.
položaju
Zid
3.
Libela
Lijeva strana
φ65mm
(Zidna rupa za
stražnju izlaznu cijev)
Zid
Više
od
150mm
od
zida
Više
od
150mm
od
zida
Desna strana
φ65mm
Sl. 6
(Zidna rupa za
stražnju izlaznu cijev)
Zidni otvor i instalacija zidne cijevi
Unutra
1.
2.
Nakon odreĎivanja položaja rupe zidne cijevi sukladno sa sl. 6,
Zidna cijev
probušite padajuću rupu (Φ65);
Kako biste spriječili oštećenje zidne cijevi i kabela koji prolaze kroz zid, te
kako biste zaštitili šuplji zid od štakora, nužno je instalirati zaštitnu cijev.
Vani
Brtvilo
φ65
Zaštitna cijev
Instalacija odvodne cijevi
1.
2.
3.
Fleksibilna odvodna cijev mora padati kako bi se osigurao
neometan protok vode;
Ne savijajte, uvijajte ili izobličujte cijev i ne uranjajte odvod u
vodu;
Produljeni dio fleksibilne odvodne cijevi koji prolazi kroz
unutarnju jedinicu mora biti omotan materijalom za toplinsku
izolaciju.
Izbočina
Ne uranjajte u
vodu.
Povezivanje unutarnjih i vanjskih kabela
1.
2.
3.
4.
5.
6.
S gornje strane otvorite prednju ploču. (
stranica 10 Sl. 5 (a));
Odvijte vijak koji učvršćuje poklopac kutije sa
konektorima (Sl. 7);
Provedite kabel napajanja kroz zaseban kabelski vod
sa stražnje strane unutarnje jedinice i povucite ga s
prednje strane;
Spojite plavu žicu kabela napajanja sa „N(1)“
terminalom u kutiji s konektorima, spojite crnu žicu sa
terminalom „2“, spojite smeĎu žicu sa terminalom „3“ i
spojite žuto-zelenu žicu sa terminalom „
“
(Pogledajte Sl. 8);
Postavite dio kabela napajanja sa zaštitnim omotom
utor za učvršćivanje i zatvorite poklopac.
Stegnite vijke za učvršćivanje kako biste učvrstili
kabel.
Instalirajte stražnju ploču na njeno mjesto.
Poklopac
Kabel
napajanja
Sl. 7
Konektori
Kabel
napajanja
Sl. 8
-18-
Zavoj
Utor za
kabel
◆Instalacija — Instalacija unutarnje jedinice
Napomene:
Ukoliko povezni kabel nije dovoljno dug, molimo kontaktirajte ovlašteni servis za komad posebnog
kabela odgovarajuće duljine. Nije dozvoljeno savijati kabel po sredini.
Obavezno ispravno spojite kabel. Neispravno povezivanje će oštetiti neke električne dijelove.
Čvrsto stegnite vijke terminala.
Nakon zatezanja vijka za provjeru stegnutosti lagano povucite kabel.
Neispravno povezivanje kabel uzemljenja može uzrokovati strujni udar.
Obavezno čvrsto učvrstite poklopac kutije s konektorima i snažno ga pritisnite uz kabel napajanja.
Neispravno učvršćivanje poklopca kutije s konektorima može omogućiti ulazak prašine ili vode ili
izložiti terminale izravnom utjecaju vanjskih sila, što može dovesti do požara ili strujnog udara.
Instalacija unutarnje jedinice
1.
2.
3.
4.
Prilikom postavljanja cijevi s lijeve ili desne strane, po
potrebi odrežite suvišni dio povezne cijevi na izlaznom
otvoru baze jedinice (pogledajte Sl. 9).
(1) Kada izvlačite samo kabel napajanja, odrežite
suvišni dio 1;
(2) Kada izvlačite poveznu cijev i kabel napajanja,
odrežite suvišne dijelove 1 i 2 (ili 1, 2 i 3);
Izvucite poveznu cijev dna. Ljepljivom trakom dobro
povežite poveznu cijev, strujni kabel i odvodno crijevo, te
ih provedite kroz rupu (Pogledajte Sl. 10).
Objesite kuke na stražnjoj strani unutarnje jedinice za
kuke na okviru za zidnu instalaciju. Pomaknite jedinicu
ulijevo i udesno kako biste provjerili je li stabilna.
Instalacijska visina unutarnje jedinice mora iznositi
minimalno 2.4 m.
Instalacija povezne cijevi
1.
2.
Strana s navojima povezne cijevi mora biti poravnana
sa odgovarajućim navojima na ventilu.
Snažno rukama stegnite navrtanj povezne cijevi, te
zatim ključem dodatno stegnite navrtanj.
Šestostran navrtanj
Moment sile stezanja
(N·m)
Φ6
15~20
Φ9.52
31~35
Φ12
50~55
Φ16
60~65
Povezna cijev
unutarnje jedinice
Ključ
Navrtanj Cijev
Francuski ključ
Napomene: Prvo spojite poveznu cijev sa unutarnjom jedinicom, te zatim s vanjskom jedinicom.
Obratite pozornost na savijanje i raspored prilikom pripreme povezne cijevi kako je ne
biste oštetili. Ne stežite previše jako navrtanj ventila, jer bi u suprotnom moglo doći do
curenja vode.
-19-
◆Instalacijske usluge — Instalacija vanjske jedinice
Spajanje kabela
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uklonite ploču s prednje strane.
Provucite sve žice kroz gumenu brtvu
Uklonite stezaljku kabela, spojite kabel napajanja
sa odgovarajućim terminalima i učvrstite kabel.
Raspored žica mora biti u skladu sa rasporedom
kod unutarnje jedinice.
Stezaljkom kabela učvrstite kabel napajanja.
Uvjerite se da su kabeli učvršćeni.
Stegnite kabel stezaljkom
Vakuumsko pumpanje i provjeravanje istjecanja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sl. 12
Uklonite poklopac navrtnja za ventila za zatvaranje;
Poravnajte sa sredinom povezne cijevi i ručno stegnite
Plinska cijev
koničan navrtanj;
Otvor za punjenje sredstva za hlađenje
Ključem stegnite konični navrtanj;
Plinski ventil
Uklonite poklopac ventila tekućine i navrtanj otvora za
Cijev za tekućinu
punjenje sredstvom za hlaĎenje;
Ventil tekućine
Odvijač
Šesterostranim ključem odvijte tijelo ventila tekućine i
Šesterokutni ključ
istovremeno odvijačem otvorite jezgru ventila
Sl. 13
tekućine. Sada će plin isteći;
Nakon istjecanja plina otprilike 15 sekundi zatvorite
jezgru ventila i stegnite navrtanj otvora za punjenje
višestruki ventil
sredstva za hlaĎenje;
U potpunosti otvorite tijelo ventila tekućine i plinskog
Multi-metar
-76cmHg
Manometar
ventila (pogledajte sl. 12);
Niska drška
Visoka drška
Okrenite i stegnite poklopac ventila, te sapunom ili
Crijevo
za
punjenje
Crijevo
za punjenje
detektorom curenja provjerite curi li plin iz vanjske ili
unutarnje jedinice i poveznih cijevi;
Vakuumska pumpa
Ukoliko uvjeti dopuštaju, vakuumskom pumpom
ispustite zrak u jedinici putem jezgre ventila
Niskotlačni ventil
(pogledajte sl. 13).
Ispuštanje kondenzirane vode iz vanjske jedinice
(jedinice koje samo hlade ne posjeduju takav ventil)
Kada klima ureĎaj grije, kondenzirana voda koja nastaje u vanjskoj
jedinici i voda koja nastaje otapanjem se moraju ispustiti putem
odvodnog crijeva na odgovarajuće mjesto.
Instalacijske metode: Kako je prikazano na slici umetnite odvodni
zglob vanjske jedinice u rupu Φ25 na donjoj strani.
Spojite odvodno crijevo na odvodnu rupu kako bi se kondenzirana
voda i voda nastala otapanjem ispuštale na odgovarajuće mjesto.
-20-
Kućište vanjske
jedinice
Ventil za
ispuštanje vode
Probni rad i provjere nakon instalacije
Stavke za provjeru nakon instalacije
Provjerite stavke
Problemi uzrokovani neispravnom
instalacijom
UreĎaj može pasti, vibrirati ili stvarati
buku
Može uzrokovati nezadovoljavajući
učinak hlaĎenja (grijanja)
Može uzrokovati kondenzaciju i
kapanje vode
Je li instalacija pouzdana?
Istječe li plin?
Je li toplinska izolacija jedinice
dostatna?
Ispušta li se voda bez problema?
Može uzrokovati
kapanje vode.
Odgovara li napon u domaćinstvu
naponu navedenom na pločici s
tehničkim podacima?
Jesu li vodovi i cijevi ispravno
instalirani?
Je li ureĎaj sigurno uzemljen?
Jesu li modeli vodova sukladni
zahtjevima?
Postoje li prepreke blizu ulaza i izlaza
za zrak unutarnje i vanjske jedinice?
Je li zabilježena duljina cijevi za
hlaĎenje i količina sredstva za
hlaĎenje?
kondenzaciju
UreĎaj se može pokvariti
komponente mogu pregorjeti
i
ili
UreĎaj se može pokvariti ili
komponente
mogu
pregorjeti
Rizik od istjecanja el. struje
UreĎaj se može pokvariti ili
komponente mogu pregorjeti
UreĎaj se može pokvariti
komponente mogu pregorjeti
ili
Nije jednostavno odrediti količinu
sredstva
za
hlaĎenje
prilikom
punjenja.
Probni rad
1. Proces probnog ( testnog) rada
(1) Ne uključujte ureĎaj u struju prije dovršetka instalacije;
(2) Uvjerite se da je kontrolni vod ispravno instaliran i da su svi električni vodovi
čvrsto povezani;
(3) Otvorite ventile na velikoj i maloj cijevi;
(4) Uklonite sve strane tvari, naročito metalne komadiće, dijelove žice i pincete, iz
ureĎaja.
2. Vršenje probnog rada
(1) Uključite u struju i pritisnite tipku „ON/OFF“ na daljinskom upravljač nakon čega
klima ureĎaj započinje s radom..
(2) Pritisnite tipku „Mode“, te odaberite načine rada poput hlaĎenja i ventilatorskog
načina rada i promatrajte radi li klima ureĎaj ispravno.
ProizvoĎač i uvoznik zadržavaju pravo promjene tehničkih i drugih karakteristika bez predhodne najave.
ProizvoĎač i uvoznik nisu odgovorni za moguće tiskarske pogreške.
-21-
SR
Korisničko
uputstvo
ACP-18CH50GEI
RoHS
◆Sadržaj
Upotreba i održavanje







Predostrožnosti pri upotrebi
1
Specifikacije i tehnički podaci
4
Uputstva za upotrebu
5
Opis delova klima ureĎaja
6
Upotreba daljinskog upravljača
7
Čišćenje i održavanje
10
Otklanjanje problema
12
Instalacija
 Predostrožnosti pri instalaciji
15
 Instalacijska shema
17
 Instalacija unutrašnje jedinice
18
 Instalacija izlazne jedinice
20
 Probni rad i provere nakon instalacije
21
Ovaj simbol označava
zabranjenu radnju.
Ovaj simbol označava
obaveznu radnju.
Zahvaljujemo na izboru Gree klima ureĎaja. Za ispravnu upotrebu klima ureĎaja
molimo sačuvajte ovaj priručnik za buduće savete.
◆ Upotreba i održavanje — Predostrožnosti pri upotrebi
Pre upotrebe pažljivo pročitajte sledeće predostrožnosti
Upozorenje
U slučaju neuobičajenog rada
(npr. mirisa paljevine), molimo
odmah isključite ureĎaj iz
struje i kontaktirajte ovlašćeni
servisni centar.
Nikada ne koristite
ureĎaj mokrim rukama.
klima
Ukoliko se neuobičajen rad
nastavi, klima ureĎaj se može
oštetiti, ili mogu biti uzrokovani
strujni udar ili požar.
U suprotnom postoji opasnost od
strujnog udara.
Za
izbegavanje
požara
obavezno koristite posebni
strujni krug za napajanje.
Ukoliko ne nameravate da
koristite klima ureĎaj duže
vreme isključite ga iz struje.
U suprotnom bi moglo doći do
strujnog udara ili požara.
U suprotnom, nakupljanje prašine
može uzrokovati zagrejavanje ili
požar.
Molimo pre čišćenja isključite
klima ureĎaj.
isključite
struju
Radni napon ovog klima
ureĎaja je 220-240V~ sa
tolerantnim
kolebanjem od
±10%. Kompresor će jako
vibrirati Ukoliko je napon
previše nizak, što će rezultirati
kvarom sastava za hlaĎenje.
Električni elementi će se
jednostavno oštetiti ukoliko je
napon previše visok.
U suprotnom bi moglo doći do
strujnog udara ili požara.
-1-
Molimo ne režite ili oštećujte
kabl napajanja i kontrolne
vodove.
Oštećen
kabl
napajanja
i
signalne
kontrolne vodove moraju
zamieniti
profesionalni
tehničari
posebnim
kablovima.
Nikada ne oštećujte kabl ili
koristite neodobrene kablove.
To bi u suprotnom moglo
rezultirati pregrejavanjem kabla i
uzrokovati požar.
Za
napajanje
obavezno
koristite posebni strujni krug
sa
osiguračem
odgovarajućeg
kapaciteta.
Klima
ureĎaj
može
automatski
započeti
ili
prekinuti s radom, u skladu s
Vašim
željama.
Molimo
nemojte
previše
često
uključivati i isključivati ureĎaj,
jer će to imati negativnog
uticaja na sam klima ureĎaj.
◆Predostrožnosti pri upotrebi
Uzemljenje: UreĎaj mora
biti ispravno uzemljen.
Kabl uzemljenja mora biti
priključen na poseban
ureĎaj za uzemljenje.
Obavezno isključite utikač iz
strujne utičnice ukoliko ne
nameravate da koristite klima
ureĎaj duže vreme.
Postavite
odgovarajuću
sobnu temperaturu.
Razlika izmeĎu
unutrašnje i izlazne
temperature bi trebala
uznositi 5°C
Ukoliko takvog ureĎaja nema,
zatražite
od
profesionalnog
tehničara da ga instalira. Nikada
ne spajajte kabl uzemljenja sa
plinskim, vodnim i odvodnim
cevima ili drugim elementima za
koje profesionalac smatra da su
nepouzdani.
U
suprotnom,
nakupljanje
prašine
može
uzrokovati
zagrejavanje ili požar.
Preporučuje se upotreba fabrički
postavljenih temperatura.
Tokom rada klima ureĎaja ne
ostavljajte vrata i prozore
prostorije dugo otvorena.
Nikada ne blokirajte ulaz ili
izlaz za vazduh unutrašnje i
izlazne jedinice,
Hemikalije u spreju i plinske
boce se moraju postavljati
najmanje 1 m od unutrašnje i
izlazne jedinice.
U suprotnom će učinak klima
ureĎaja biti smanjen.
To će smanjiti učinak klima
ureĎaja ili uzrokovati gašenje ili
čak požar.
U suprotnom može doći do
požara ili eksplozije.
Redovno proveravajte da li je
montažni
okvir
izlazne
jedinice oštećen.
Ne gazite ili stavljajte ikakve
predmete na izlaznu jedinicu.
Ne popravljajte sami klima
ureĎaj.
Ukoliko je okvir oštećen, i ne
popravi se, jedinica bi mogla
pasti i nekoga povreditii.
popravak
može
Padanje osoba ili predmeta sa Neispravan
jedinice
može
uzrokovati uzrokovati strujni udar ili požar.
Za popravke molimo kontaktirajte
povrede.
ovlašćeni servisni centar.
-2-
◆ Predostrožnosti pri upotrebi
Ispravno podesite protok i usmerenje toka
vazduha.
Tokom rada klima ureĎaja možete pritisnuti taster
SWING na daljinskom upravljaču za podešavanje
lopatice za usmerenje i izmenu usmerenja toka
vazduha.
Napajanje ovog klima ureĎaja mora biti
spojeno Y tipom. Molimo ne režite ili oštećujte
izlazni kabl napajanja. Oštećeni kabl napajanja
mora zameniti profesionalni serviser.
Nikada ne gurajte prste ili bilo kakve druge
predmete u izlazne otvore unutrašnje ili izlazne
jedinice.
Nikada ne usmeravajte vazduh direktno prema
kućnim ljubimcima ili biljkama, jer im to može
naštetiti.
U suprotnom biste se mogli ozlijediti.
Nikada ne prskajte ureĎaj vodom ili ga perite
vodom.
U suprotnom može doći do kvara ili strujnog udara.
Nikada ne dopuštajte da klima ureĎaj duva prema
štednjaku.
U suprotnom, sagorevanje će biti nedovršeno, što bi
moglo rezultirati trovanjem ugljen monoksidom.
Kako ne biste narušili sopstveno zdravlje, ne
izlažite Vaše telo hladnom vazduhu duže
vreme ili postavljajte sobnu temperaturu na
nizak nivo.
- 3-
Ovaj klima ureĎaj se ne može koristiti za sušenje
odeće i hlaĎenje hrane.
GWHD24BCNK3A1A
Grejanje i hlaĎenje
Grejanje i hlaĎenje
Kapacitet hlaĎenja (W)
Kapacitet grejanja (W)
5300 (2500-5800)
5850 (2300-6400)
220-240V~
50Hz
10.48/10.71
2400/2450
1560/1620
3.40/3.61
900
R410a 1.6kg
48/56
6500 (2000-6800)
6500 (1600-8200)
220-240V~
50Hz
14.0/14.2
3200/3250
2020/1800
3.22/3.61
850
R410a 2.4kg
48/58
Model
Radni napon
Radna frekvencija
Jačina struje hlaĎenja/grejanja (A)
Snaga hlaĎenja/grejanja (W)
Ulazna snaga hlaĎenja/grejanja (W)
EER /COP(W/W)
3
Kružni dotok vazduha (m /h)
Sredstvo za hlaĎenje i težina (kg)
Buka (unutrašnja/spoljna) dB(A)
Vrsta klime
Nivo vodootpornosti
T1
IP24
Zaštita od strujnog udara
Težina (unutrašnja/spoljna) (kg)
13/52
Dimenzije (unutrašnja/spoljna)
(ŠXVXD)(cm)
T1
IP24
I
I
Unutrašnja jedinica: 1020 X 319 X 234
Izlazna jedinica: 848 X 685 X 378
13/68
Unutrašnja jedinica: 1020 X 319 X 234
Izlazna jedinica: 950 X 840 X 420
* Svi gore navedeni parametri radnih svojstava su testirani skladno kineskom nacionalnom standardu. MeĎu njima
kapacitet hlaĎenja, grejanja i nivo buke se testiraju pre napuštanja tvornice.
* U slučaju bilo kakve promene parametara radnih svojstava, kao referentne treba uzeti podatke navedene na pločici s tehničkim podacima.
* Raspon radnih temperatura
Maksimalno hlađenje
Minimalno hlađenje
Maksimalno grejanje
Minimalno grejanje
Unutrašnja strana DB/WB(°C) Spoljna strana DB/WB(°C )
32/23
43/26(T1)
21/15
18/20/2/20/-7/-8
Specifikacije i tehnički podaci
ACP-18CH50GEI
Funkcija
◆ Uputstva za upotrebu
Način rada i posebne funkcije tokom hlaĎenja
Način rada:
Klima ureĎaj apsorbira toplotu iz od unutrašnjeg vazduha i šalje je izlaznoj jedinici na pražnjenje, čime se
smanjuje unutrašnja ambijentalna temperatura. Kapacitet hlaĎenja opada porastom izlazne ambijentalne
temperature.
Funkcija protiv zamrzavanja:
Ukoliko klima ureĎaj hladi pri niskoj temperaturi, na površini unutrašnjeg izmenjivača toplote će se pojaviti
led. Kada se temperatura unutrašnjeg izmenjivača temperature spusti do 0°C ili niže, mikroprocesor
izlazne jedinice će prekinuti rad kompresora kako bi se zaštitila cela jedinica.
Način rada i posebne funkcije tokom grejanja
Način rada:
* Klima ureĎaj apsorbira toplotu spoljneg vazduha i prenosi je u unutrašnjost, čime se povisuje
temperatura u prostoriji. Kapacitet grejanja se smanjuje opadanjem izlazne ambijentalne temperature.
* Ovome tipu sastava kruženja vrućeg vazduha treba kratko vreme za povećanje unutrašnje
temperature.
* Ukoliko je spoljna temperatura izrazito niska, koristite ovaj klima ureĎaj u kombinaciji s drugim
ureĎajima za grejanje.
Otapanje:
* Kada je spoljna temperatura niska ali je vlažnost visoka, izmenjivač toplote izlazne jedinice se nakon
odreĎenog vremena rada klima ureĎaja može zamrznuti. To će smanjiti efekt grejanja. U tom slučaju,
automatska funkcija otapanja će se aktivirati, te će grejanje biti privremeno prekinuto na 8-10 minuta.
* Tokom automatskog otapanja biće zaustavljen i unutrašnji i spoljni ventilator.
* Tokom otapanja indikator na unutrašnjoj jedinici će bljeskati,pa bi iz unutrašnje jedinice mogla da
izlazi para. Uzrok tome je brzo otapanje, ne kvar.
* Grejanje će se po završetku otapanja automatski nastaviti.
Funkcija protiv hladnog vazduha:
Ukoliko tokom grejanja unutrašnji izmenjivač toplote ne uspe da dostigne odreĎenu temperaturu pod sledećim
okolnostima, unutrašnji ventilator se neće pokrenuti kako bi se izbeglo duvanje hladnog vazduha (unutar 3
min.):
1. Početak grejanja;
2. Završetak otapanja;
3. Grejanje u uslovima niske temperature
Uslovi pod kojima klima ureĎaj ne može normalno da radi
Unutar dole navedenog temperaturnog raspona može biti aktiviran zaštitni ureĎaj, kako bi se ureĎaj
isključio.
Grejanje
Spoljna temperatura
iznad 24°C
Spoljna temperatura
ispod -7°C
Sobna temperatura
iznad 27°C
HlaĎenje
Spoljna temperatura
iznad 43°C
Sobna temperatura
ispod 21°C
Odvlaživanje
Sobna
temperatura
ispod 18°C
Ukoliko ureĎaj dugo hladi ili odvlažuje kada je relativna vlažnost iznad 80% (vrata i prozori su otvoreni),
blizu izlaza za vazduh se može kondenzirati vlaga i kapati.
-5-
◆ Opis delova klima ureĎaja
Unutrašnja jedinica
Ulaz za vazduh
Izlaz za
vazduh
Postavljena temp.
Grejanje (Ovaj indikator
je crn na ureĎaju koji
samo hlade).
Bežični daljinski upravljač
HlaĎenje
(1) Prednja ploča
(2) Lopatica za usmerenje
(3) Prijemnik
(4) LED ekran
(5) Zidna cev
Izlazna jedinica
(6) Traka za izolaciju
(7) Odvodno crevo
Ulaz za vazduh
(8) Povezna cev i
povezna žica
Izlaz za vazduh
-6-
◆ Upotreba daljinskog upravljača
Nazivi i funkcije daljinskog upravljača
Napomene:
Osigurajte da nema prepreka.
Ne ispuštajte ili bacajte daljinski upravljač.
Ne postavljajte daljinski upravljač na mesta izložena direktnoj sunčevoj svetlosti.
Kada se ureĎaj ponovno pokrene nakon isključivanja, u stanju je da automatski
nastavi zadnji način rada, te se izlazna jedinica uključuje nešto kasnije.
Taster TEMP+ TEMP-:
Taster MODE :㨁
Prilikom hlaĎenja, grejanja,
sušenja ili ventilatorskog
rada pritiskom ovih tastera
možete da postavite
temperaturu. Raspon
temperatura iznosi od 16°C
- 30°C. Memorijska funkcija
je raspoloživa za svaki
način rada.
Kada je ureĎaj uključen
pritisnite ovaj taster za izbor
grejanja, hlaĎenja sušenja,
automatskog i ventilatorskog
načina rada.
HLAĐENJE
SUŠENJE
VENTILATORSKI RAD
Taster FAN SPEED :
Nakon uključenja ureĎaja,
prilikom grejanja, hlaĎenja,
automatskog i ventilatorskog
rada pritisnite ovaj taster za
izabor automatske, niske,
srednje, visoke brzine
ventilatora. Memorijska
funkcija je raspoloživa za
svaki način rada
GREJANJE
Taster CLOCK :
Nakon jednog pritiska ovog
tastera simbol CLOCK
počinje bljeskati, pa se vreme
može podesiti. Jednim
pritiskom tastera TIME+
vreme se povećava za 1
minut, pa se kontinuiranim
pritiskom tastera duže od 1
sekunde vreme povećava za
10 minuta svakih pola
sekunde. Jednim pritiskom
tastera TIME- vreme se
smanjuje za 1 minut, pa se
kontinuiranim pritiskom
tastera duže od 1 sekunde
vreme smanjuje za 10 minuta
svakih pola sekunde. Po
završetku postavljanja za
potvrdu ponovno pritisnite
taster CLOCK.
Taster SLEEP :
Prilikom hlaĎenja, sušenja i
grejanja jednom pritisnite
ovaj taster za pokretanje
sleep funkcije, pa je ponovo
pritisnite za isključivanje
sleep funkcije.
-7 -
Nazivi i funkcije daljinskog upravljača (nastavak)
Napomena:
Ovaj tip daljinskog upravljača je relativno nov. Neki tasteri koji poseduju dodatne
funkcije će biti ispod opisane.
Taster SWING :
LCD ekran
Tokom rada, kada se pritisne,
lopatica počinje automatski da
se rotira i zaustavlja se nakon
ponovnog pritiska. Nakon
dvostrukog pritiska unutar 1
sekunde , lampica na ploči
unutrašnje jedinice će se
zasvetlitiPonovnim
dvostrukim pritiskom unutar 1
sekunde, lampica će se
ugasiti.
Prikazuje sva podesavanja.
Taster ON/OFF :
Jednom pritisnite ovaj taster
kako biste uključili ureĎaj,
pa ga ponovo pritisnite kako
biste ga isključili.
Taster T-OFF :
Taster T-ON :
Jednim pritiskom ovog tastera
pristupa se podešavanjima
vremena isključivanja. T-OFF
simbol bljeska. Funkcija je
raspoloživa kada je ureĎaj
uključen
ili
isključen.Način
postavljanja je isti kao i kod
tastera T-ON.
Pritiskom ovog tastera pristupa
se podešavanjima vremena
uključivanja, te simbol T-ON
simbol. Svakim pritiskom
tastera TIME +, vreme će se
povećati za 1 minut,
ponovljenim pritiscima vreme
će se povećavati koracima od
10 minuta svakih pola
sekunde. Pritiskom tastera
TIME- odvijatće se isto kao i
kod tastera TIME+, ali u
suprotnom smeru.
Maksimalno vreme
postavljanja iznosi 12 sati.
Taster CANCEL
Jednom pritisnite ovaj taster za
poništenje svih podešavanja
timera.
Taster TIME + TIME Za uputstva o upotrebi ovog
tastera molimo pogledajte:
taster T-ON, taster T-OFF,
taster CLOCK.
-8 -
Kako staviti baterije
1. Uklonite poklopac sa zadnje strane daljinskog upravljača.
2. Stavite dve baterije (Dve AAA baterije suvog članka).
3. Vratite poklopac na mesto.
NAPOMENA:
Ne mešajte nove i istrošene ili različite baterije.
Uklonite baterije ukoliko ne nameravate da koristite daljinski upravljač duže vreme.
Vek trajanja baterija iznosi otprilike jednu godinu.
Daljinski upravljač bi trebao biti 1m ili više udaljen od televizora ili audio ureĎaja.
Upotreba u slučaju nužde
Kada je bežični daljinski upravljač izgubljen ili pokvaren molimo
koristite ručni prekidač, koji postavlja klima ureĎaj u automatski
način rada, pa se podešavanja temperature i brzine ventilatora ne
mogu menjati.
Izvršite sledeće pomoću hemijske olovke ili nekog izolatora
Uključivanje ureĎaja: Kada je ureĎaj isključen pritisnite ručni prekidač,
nakon čega će ureĎaj započeti s automatskim načinom rada. Mikro
računar će u skladu sa sobnom temperaturom postaviti način rada
(hlaĎenje, grejanje, ventilatorski rad) kako bi se postigla ugodna
temperatura.
Isključivanje ureĎaja: Tokom rada ureĎaja pritisnite prekidač STOP pa će
ureĎaj prestati s radom.
-9-
Ručni prekidač
◆Čišćenje i održavanje
Pozor
Pre čišćenja obavezno isključite klima ureĎaj iz struje; u suprotnom bi moglo da
doĎe do strujnog udara.
Prskanje klima ureĎaja može uzrokovati opasnost od strujnog udara. Nipošto
nemojte da perete Vaš klima ureĎaj..
Zapaljive tečnosti poput razreĎivača ili benzina će naštetiti spoljnem izgledu klima
ureĎaja. (Za čišćenje kućišta klima ureĎaja koristite isključivo meku suvu krpu ili
mokru krpu sa neutralnim deterdžentom).

Čišćenje prednje ploče (Pre čišćenja obavezno uklonite
prednju ploču).
① Uklanjanje prednje ploče
1. Podignite prednju ploču u smeru strelice. Za uklanjanje
prednje ploče snažno povucite ulaze na obe strane
prednje ploče.
② Čišćenje prednje ploče
Operite mekom četkom namokrenu vodom i neutralnim
deterdžentom. Obrišite vodu i osušite ploču.
③ Instalacija prednje ploče
Postavite držače na dve strane ploče u ulaz za
pridržavanje. Zatvorite ploču u smeru strelice i zaključajte
je. Pogledajte Sl. 4 (a, b)
Sl. 4
Čišćenje filtera (Otprilike svaka 3 meseca)
Napomena: češće čistite filter za vazduh ukoliko se klima ureĎaj koristi u prašnjavoj
okolini. Kako biste izbegli povrede, ne dodirujte lopatice unutrašnje jedinice prstima
nakon uklanjanja filtera.
① Uklanjanje filtera za vazduh
Primite utor na obe strane prednje ploče. Za otvaranje
prednje poče do odreĎenog smera snažno povucite u
smeru strelice. Zatim povucite filter za vazduh prema dole
kako biste ga uklonili. Pogledajte sl. 5 (a, b, c).
② Čišćenje filtera za vazduh
Očistite filter usisivačem ili vodom. Ukoliko je filter jako
prljav operite ga toplom vodom (ispod 45°C) kojoj ste dodali
neutralni deterdžent. Zatim ga osušite na hladnom mestu.
Napomena: Kako biste izbegli gubitak boje ili
deformisanje ne perite vrućom vodom temperaturom
iznad 45°C. Nikada ga ne sušite vatrom jer bi filter
mogao izgoreti ili se deformirati.
Sl. 5
-10-
◆Čišćenje i održavanje
③ Instalacija filtera za vazduh
Stavite filter za vazduh u smeru strelice. Zatim čvrsto zatvorite
prednji poklopac.
Provere pre sezonske upotrebe
① Proverite da li nešto blokira ulaz/izlaz za vazduh unutrašnje i
izlazne jedinice.
② Proverite pouzdanost kabla za uzemljenje.
③ Proverite treba li zamijeniti baterije daljinskog upravljača.
④ Proverite da li je oštećen montažni okvir izlazne jedinice.
Ukoliko je oštećen molimo kontaktirajte ovlašćeni Gree
servisni centar.
Provere nakon sezonske upotrebe
①
②
③
④
Isključite klima ureĎaj iz struje.
Očistite filter i unutrašnju/izlaznu jedinicu.
Očistite prašinu i čestice prljavštine sa izlazne jedinice.
Ukoliko je izlazna jedinica zarĎala, obojite zarĎalo mesto
kako biste sprečili širenje rĎe.
-11-
◆Otklanjanje problema
Pozor
Ne popravljajte sami klima ureĎaj. Neispravna popravka može uzrokovati strujni udar ili požar,
stoga Vas molimo da kontaktirate ovlašćeni Gree servisni centar za profesionalnu popravku.
Sledeće provere pre kontakta Vam mogu uštedeti vreme i novac.
Kvar
Analiza uzroka
Klima ureĎaj se ne pokreće ponovo odmah nakon
isključivanja.
Za zaštitu klima ureĎaja prilikom ponovnog
pokretanja odmah nakon zaustavljanja, mikro
računar će na 3 minute odložiti početak rada
ureĎaja.
Po prvom pokretanju klima ureĎaj ispušta
neugodan miris.
Klima ureĎaj sam nema neugodan miris. Ukoliko
postoji, neugodan miris je nakupljen od okoline.
Rešenje: Očistite filter za vazduh (pogledajte
stranicu 10).
Ukoliko se problem nastavi, treba očistiti klima
ureĎaj (Molimo kontaktirajte ovlašćeni Gree
servisni centar.
Tokom rada ureĎaja možda čujete zvuk „protoka
vode“.
Po početku rada klima ureĎaja kada se pokreće
kompresor ili kada se kompresor pokreće i
zaustavlja tokom rada ili klima ureĎaj prestaje s
radom ponekad se može čuti “hua-hua” ili “di-dudi-du” buka. Ovo je zvuk protoka sredstva za
hlaĎenje, a ne kvar.
Ponekad će tokom hlaĎenja iz klima ureĎaja da
izlazi lagana maglica.
Ovo se može dogoditi kada su unutrašnja toplota i
vlažnost visoke. Uzrok je brzo hlaĎenje
unutrašnjeg vazduha. Nakon nekog vremena
maglica će nestati s porastom unutrašnje
temperature i vlažnosti.
Prilikom pokretanja ili zaustavljanja rada klima
ureĎaja možda začujete pucketanje.
Ovo je zvuk trenja uzrokovan širenjem ploče ili
drugih delova zbog promene temperature.
-12-
◆ Otklanjanje problema
Kvar
Analiza uzroka
Klima ureĎaj ne radi.
Da li je došlo do nestanka struje?
Da li je pregoreo osigurač?
Da li je napon previše visok ili nizak?.
(Moraju testirati profesionalni tehničari.
Da li se funkcija timera koristi ispravno?
otvorite
Klima ureĎaj loše hladi ( ili greje).
Da li je postavka temperature odgovarajuća?
Da li je ulaz ili izlaz za vazduh izlazne
jedinice blokiran?
Da li je filter za vazduh začepljen prašinom?
Da li su sva vrata i prozori zatvoreni?
Da li je tok vazduha postavljen na „lagano
duvanje“?
Da li postoji neki ureĎaj za grejanje u prostoriji?
Daljinski upravljač ne izvršava naredbu.
Daljinski upravljač ponekad ne može izvršiti
naredbu ukoliko je klima ureĎaj izložen
abnormalnoj
interferenciji
ili
čestom
menjanju funkcija. Za nastavak normalnog
rada jednostavno isključite utikač i ispravno
ga uključite.
Da li je ureĎaj u dometu ili je li blokiran
nekakvim preprekama?
Proverite nivo napunjenosti baterija u
daljinskom upravljaču. Ukoliko je niska
zamenite bateriju.
Da li je daljinski upravljač oštećen?
Curi voda iz unutrašnje jedinice.
Vlažnost vazduha je visoka.
Curi kondenzirana voda.
Spoj odvodne cevi unutrašnje jedinice je
labav.
Curi voda iz izlazne jedinice.
Tokom hlaĎenja, voda se može kondenzirati
na cevi ili spoju cevi radi hlaĎenja.
Otopljena voda ističe tokom grejanja ili
otapanja (automatsko otapanje).
Prilikom hlaĎenja, voda na izmenjivaču
toplote će kapati.
Unutrašnja jedinica stvara buku.
Zvuk uključenja ventilatora ili kompresora.
Klima ureĎaj može ispuštati zvuke tokom
otapanja ili prilikom prestanka rada. Uzrok
tome je inverzan protok sredstva za hlaĎenje
u ureĎaju.
-13-
◆ Otklanjanje problema
Kvar
Iz unutrašnje jedinice ne duva vazduh.
Analiza uzroka
● Kada je temperatura unutrašnjeg izmenjivača
niska tokom zagrejavanja, unutrašnja jedinica
će prestati s duvanjem kako bi se sprečilo
duvanje hladnog vazduha (unutar 3 minute).
● Tokom
ovlaživanja, ventilator unutrašnje
jedinice bi ponekad mogao da bide
zaustavljen kako bi se sprečilo isparavanje
kondenzirane
vode
i
sprečio
porast
temperature.
Na izlaznoj rešetci se nakuplja vlaga.
●
Ukoliko ureĎaj dugo radi u uvjetima visoke
vlažnosti, na rešetci bi se mogla kondenzirati
vlaga i kapati.
U slučaju sledećih dogaĎaja molimo kontaktirajte ovlašćeni Gree
servisni centar.
▲ Klima ureĎaj ispušta pištave zvuke
tokom rada.
▲ Klima ureĎaj ispušta neugodan miris
tokom rada.
▲ Voda curi u prostoriju.
▲ Zračni prekidač ili prekidač za zaštitu od
curenja se često aktiviraju.
▲ U ureĎaj ili daljinski upravljač su ulivene
strane stvari ili voda.
▲ Abnormalno pregrejavanje kabla napajanja
i utikača.
Zaustavite rad klima ureĎaja i
isključite utikač iz utičnice.
-14-
◆ Instalacija — Predostrožnosti pri instalaciji
Važne predostrožnosti
1.
2.
3.
Klima ureĎaj mora biti instaliran od strane profesionalnih tehničara u skladu za zakonskim
odredbama kako bi se osigurala neometana i sigurna upotreba.
Pre instalacije kontaktirajte lokalnu Gree instalacijsku i servisnu agenciju. Klima ureĎaj koji nije
instaliran od strane ovlašćene Gree agencije možda neće biti ažurno servisiran u slučaju kvara radi
neodgovarajućih poslovnih kontakata.
Za menjanje položaja klima ureĎaja molimo kontaktirajte ovlašćeni Gree servisni centar.
Osnovni zahtevi instalacijskog položaja
Instalacija na sledećim mestima može da uzrokuje kvar klima ureĎaja. Molimo da kontaktirate Gree
instalacijsku i servisnu agenciju ukoliko se instalacija na takvim mestima ne može izbeći.
Mesta na kojima postoje jaka toplota, para, zapaljivi ili eksplozivni plinovi ili se u vazduh ispuštaju
nestabilne stvari.
Na mestima blizu visoko frekvencijskih ureĎaja, poput ureĎaja za zavarivanje, medicinske opreme.
Na mestima sa slano-jodnim tlom u blizini mora.
Na mestima gde vazduh sadrži ulje (mehaničko ulje).
Na mestima sa sulfidnim plinovima (poput fosfornog vrela);
Na mestima sa posebnim uslovima.
Izbor mesta instalacije unutrašnje jedinice
1. Ulaz i izlaz za vazduh moraju biti daleko od prepreka kako bi se osigurao protok vazduha koji može
dopreti do svakog dela prostorije;
2. Izaberite položaj u kojem se kondenzirana voda može jednostavno, pa se izlazna jedinica može
jednostavno spojiti;
3. Instalirajte jedinicu na mestu na kojem do nje ne mogu dopreti deca.
4. Izaberite mesto koje može podneti težinu unutrašnje jedinice, koje ne povećava radnu buku i
vibriranje jedinice;
5. Osigurajte dovoljan prostor za održavanje i servisiranje; Unutrašnja jedinica mora biti najmanje 2.4 m
od poda;
6. Izaberite položaj najmanje 1 m udaljen od televizora, zvučnog sastava ili drugih kućnih električnih
ureĎaja.
7. Izaberite položaj na kojem se filter može jednostavno izvaditi;
8. Osigurajte da je instalacija u skladu sa zahtevima na shemi instalacije.
Izbor mesta instalacije izlazne jedinice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Izaberite položaj na kojem buka i tok vazduha neće uticati na susede, životinje ili biljke.
Osigurajte dobru ventilaciju izlazne jedinice.
Uverite se da ne postoje prepreke koje blokiraju ulaz i izlaz za vazduh izlazne jedinice;
Mesto instalacije mora biti sposobno da izdrži težinu i vibriranje izlazne jedinice, pa da osigura
sigurnu instalaciju;
Izaberite suvo mesto, ali ne izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti ili jakom vetru.
Osigurajte da je izlazna jedinica instalirana u skladu sa instalacijskim uputstvima radi jednostavnog
održavanja i servisiranja.
Visinska razlika poveznih cevi mora biti manja od 5 metara, a dužina kraća od 10 metara.
Instalirajte jedinicu na mestu na kojem do nje ne mogu dopreti deca.
Instalirajte jedinicu na mestu koje ne ometa javni prolaz ili zaklanja pogled.
Zahtevi za električnu sigurnost
1.
2.
3.
Napajanje mora biti jednakog napona kao i ureĎaj, pa i opremljeno posebnim krugom za klima
ureĎaj. Dužina kabla napajanja mora biti u skladu sa standardima.
Primenjiv raspon napona: normalni radni raspon napona iznosi 90%~110% radnog napona.
Ne povlačite na silu kabl napajanja.
-15-
◆Instalacija — Predostrožnosti pri instalaciji
4.
5.
Osigurajte pouzdano uzemljenje i spojite žicu uzemljenja sa posebnom opremom za uzemljenje
stambene zgrade. U fiksnoj liniji mora postojati prekidač za zaštitu od curenja i vazdušni prekidač
odgovarajućeg kapaciteta. Vazdušni prekidač takoĎe mora posedovati funkcije magnetske i
termalne aktivacije da bi se osigurala zaštita od kratkog spoja i preopterećenja.
Minimalna udaljenost izmeĎu klima ureĎaja i zapaljive površine mora da iznosi 1.5 m.
Zahtevi za uzemljenje
1.
2.
3.
4.
Pošto je klima ureĎaj električni ureĎaj klase I, treba ga pouzdano uzemljiti.
Dvobojni kabl (žuti i zeleni) unutar klima ureĎaja služi za uzemljenje, pa se ne sme koristiti u druge
svrhe niti se sme rezati. Ne stežite ga šrafom jer će u suprotnom doći do strujnog udara.
Otpornost uzemljenja mora biti u skladu sa zahtevima državnog standarda GB17790.
Strujna utičnica mora posedovati pouzdano uzemljenje. Zabranjeno je spajati žicu uzemljenja sa
sledećim elementima:
① Vodovodnom cevi ② Plinskom cevi ③ Odvodnom cevi
④ Drugim mestima koja profesionalci smatraju nepouzdanima.
NAPOMENE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sve električarske radove mora izvršiti kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima i ovim
priručnikom.
Napajanje ovog klima ureĎaja mora biti spojeno Y tipom.. Oštećeni kabl napajanja mora zameniti
proizvoĎač, ovlašćeni serviser ili slična kvalifikovana osoba kako bi se izbegle opasnosti.
Treba koristiti radni napon ureĎaja i poseban strujni krug.
Treba instalirati osigurač i vazdušni prekidač ispravnog kapaciteta. Kod ovih modela treba koristiti
vazdušni prekidač jačine 32A.
Nakon postavljanje ureĎaja strujni utikač mora biti dostupan.
U strujni krug treba instalirati vazdušni prekidač sa kontaktnim razmakom od najmanje 3mm na
svim polovima.
Jačina osigurača: 25A/250VAC
-16-
◆ Instalacija — Instalacijska shema
Instalacijska shema
Od stropa
Preko
15cm
Preko 15cm
Preko 15cm
Od zida
Od zida
Preko
230cm
Izlazni otvor
Iznad poda
Od prepreka
Preko 50 cm
Preko
300cm
Preko 30cm
Od zida
Preko 50 cm
Od zida
Izlazni otvor
-17-
◆Instalacijske usluge — Instalacija unutrašnje jedinice
Instalacija okvira za zidnu montažu
1.
Izravnajte pomoću vodene vage. Kako je odvodni otvor na levoj strani bolje snizite levu stranu
prilikom podešavanja okvira za zidnu montažu.
Označeno na srednjem
2.
Šrafovima stegnite okvir za zidnu
instalaciju za zid.
Po
završetku
instalacije
rukom
povucite okvir da biste proverili da li je
učvršćen. Montažni okvir mora biti u
stanju da
podnese težinu odrasle
osobe (60kg), pa opterećenje mora da
bude podjednako rasporeĎeno na
šrafove.
Zid
3.
položaju
Libela
Više
od
150mm
od
zida
Leva strana
φ65mm
(Zidna rupa za
zadnju izlaznu cev)
Zid
Više
od
150mm
od
zida
Desna strana
φ65mm
Sl. 6
(Zidna rupa za
zadnju izlaznu cev)
Zidni otvor i instalacija zidne cevi
Unutra
1.
2.
Nakon odreĎivanja položaja rupe zidne cevi sukladno sa sl. 6,
Zidna cev
probušite padajuću rupu (Φ65)
Da biste sprečili oštećenje zidne cevi i kabla koji prolaze kroz zid, da biste
zaštitili šuplji zid od štakora, neophodno je instalirati zaštitnu cev.
Vani
Brtvilo
φ65
Zaštitna cev
Instalacija odvodne cevi
1.
2.
3.
Fleksibilna odvodna cev mora padati kako bi se osigurao
neometan protok vode.
Ne savijajte, uvijajte ili izobličujte cev i ne uranjajte odvod u
vodu.
Produženi deo fleksibilne odvodne cevi koji prolazi kroz
unutrašnju jedinicu mora biti omotan materijalom za
toplotnu izolaciju.
Izbočina
Ne uranjajte u
vodu.
Povezivanje unutrašnjih i spoljnih kablova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
S gornje strane otvorite prednju ploču. (
stranica 10 Sl. 5 (a))
Odvijte štaf koji učvršćuje poklopac kutije sa
konektorima. (Sl. 7)
Provedite kabl napajanja kroz poseban kablovski vod
sa zadnje strane unutrašnje jedinice i povucite ga s
prednje strane.
Spojite plavu žicu kabla napajanja sa „N(1)“
terminalom u kutiji s konektorima, spojite crnu žicu sa
terminalom „2“, spojite smeĎu žicu sa terminalom „3“ i
spojite žuto-zelenu žicu sa terminalom „
“
(Pogledajte Sl. 8).
Postavite deo kabla napajanja sa zaštitnim omotom u
ulaz za učvršćivanje i zatvorite poklopac.
Stegnite šrafove za učvršćivanje da biste učvrstili kabl.
Poklopac
Kabl
napajanja
Sl. 7
Konektori
Instalirajte zadnju ploču na njeno mesto.
Kabl
napajanja
Sl. 8
-18-
Zavoj
Utor za
kabl
◆Instalacija — Instalacija unutrašnje jedinice
Napomene:
Ukoliko povezni kabl nije dovoljno dug, molimo kontaktirajte ovlašćeni servis za komad posebnog kabla
odgovarajuće dužine. Nije dozvoljeno savijati kabl po sredini.
Obavezno ispravno spojite kabl. Neispravno povezivanje će oštetiti neke električne delove.
Čvrsto stegnite šrafove terminala.
Nakon zatezanja šrafa za proveru stegnutosti lagano povucite kabl.
Neispravno povezivanje kabla uzemljenja može uzrokovati strujni udar.
Obavezno čvrsto učvrstite poklopac kutije s konektorima i snažno ga pritisnite uz kabl napajanja.
Neispravno učvršćivanje poklopca kutije s konektorima može omogućiti ulazak prašine ili vode ili
izložiti terminale direktnom uticaju spoljnih sila, što može dovesti do požara ili strujnog udara.
Instalacija unutrašnje jedinice
1.
2.
3.
4.
Prilikom postavljanja cevi s leve ili desne strane, po
potrebi odrežite suvišni deo povezne cevi na izlaznom
otvoru baze jedinice. (Pogledajte Sl. 9).
(1) Kada izvlačite samo kabl napajanja, odrežite
suvišni deo 1.
(2) Kada izvlačite poveznu cev i kabl napajanja,
odrežite suvišne delove 1 i 2 (ili 1, 2 i 3);
Izvucite poveznu cev dna. Lepljivom trakom dobro
povežite poveznu cev, strujni kabl i odvodno crevo, pa ih
provedite kroz rupu (Pogledajte Sl. 10).
Obesite kuke na zadnjoj strani unutrašnje jedinice za
kuke na okviru za zidnu instalaciju. Pomerite jedinicu
ulevo i udesno da biste proverili dali je stabilna.
Instalacijska visina unutrašnje jedinice mora iznositi
najmanje 2.4 m.
Instalacija povezne cevi
1.
2.
Strana s navojima povezne cevi mora biti izravnata
sa odgovarajućim navojima na ventilu.
Snažno rukama stegnite navrtanj povezne cevi, te
zatim ključem dodatno stegnite navrtanj.
Šestostran navrtanj
Moment sile stezanja
(N·m)
Φ6
15~20
Φ9.52
31~35
Φ12
50~55
Φ16
60~65
Povezna cev
unutrašnje jedinice
Ključ
Navrtanj Cev
Francuski ključ
Napomene: Prvo spojite poveznu cev sa unutrašnjom jedinicom, pa zatim s izlaznom jedinicom.
Obratite pažnju na savijanje i raspored prilikom pripreme povezne cevi kako je ne biste
oštetili. Ne stežite previše jako navrtanj ventila, jer bi u suprotnom moglo da doĎe do
curenja vode.
-19-
◆Instalacijske usluge — Instalacija izlazne jedinice
Spajanje kabla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uklonite ploču s prednje strane.
Provucite se žice kroz gumenu brtvu
Uklonite stezaljku kabla, spojite kabl napajanja sa
odgovarajućim terminalima i učvrstite kabl.
Raspored žica mora biti u skladu sa rasporedom
kod unutrašnje jedinice.
Stezaljkom kabla učvrstite kabl napajanja.
Uverite se da su kablovi učvršćeni.
Stegnite kabl stezaljkom
Vakuumsko pumpanje i proveravanje isticanja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sl. 12
Sklonie poklopac navrtnja sa ventila za zatvaranje.
Izravnajte sa sredinom povezne cevi i ručno stegnite
Plinska cev
konusni navrtanj.
Otvor za punjenje sredstva za hlađenje
Ključem stegnite konusni navrtanj.
Plinski ventil
Uklonite poklopac ventila tečnosti i navrtanj otvora za
Cev za tekućinu
punjenje sredstvom za hlaĎenje.
Ventil tekućine
Odvijač
Šesterostranim ključem odvijte telo ventila tečnosti i
Šesterokutni ključ
istovremeno odvijačem otvorite jezgro ventila
Sl. 13
tečnosti. Sada će plin isteći.
Nakon isticanja plina otprilike 15 sekundi zatvorite
jezgro ventila i stegnite navrtanj otvora za punjenje
višestruki ventil
sredstva za hlaĎenje.
U potpunosti otvorite telo ventila tečnosti i plinskog
Multi-metar
-76cmHg
Manometar
ventila. (Pogledajte sl. 12)
Niska drška
Visoka drška
Okrenite i stegnite poklopac ventila, pa sapunom ili
Crijevo
za
punjenje
Crijevo
za punjenje
direktorijumom curenja proverite da li curi plin iz
izlazne ili unutrašnje jedinice i poveznih cevi.
Vakuumska pumpa
Ukoliko uslovi dopuštaju, vakuumskom pumpom
ispustite vazduh u jedinici putem jezgra ventila.
Niskotlačni ventil
(Pogledajte sl 13)
Ispuštanje kondenzovane vode iz izlazne jedinice
(jedinice koje samo hlade ne poseduju takav ventil)
Kada klima ureĎaj greje, kondenzovana voda koja nastaje u izlaznoj
jedinici i voda koja nastaje otapanjem se moraju ispustiti putem
odvodnog creva na odgovarajuće mesto.
Instalacijske metode: Kako je prikazano na slici stavite odvodni
zglob izlazne jedinice u rupu Φ25 na donjoj strani.
Spojite odvodno crevo na odvodnu rupu da bi se kondenzovana
voda i voda nastala otapanjem ispuštale na odgovarajuće mesto.
-20-
Kućište izlazne
jedinice
Ventil za
ispuštanje vode
Probni rad i provjere nakon instalacije
Stavke za proveru nakon instalacije
Proverite stavke
Problemi uzrokovani neispravnom
instalacijom
UreĎaj može da padne, vibrira ili stvara
buku
Može uzrokovati nezadovoljavajući
učinak hlaĎenja (grejanja)
Može uzrokovati kondenzaciju i
kapanje vode
Da li je instalacija pouzdana?
Da li Istče plin?
Da li je toplotna izolacija jedinice
dosledna?
Da li se voda ispušta bez problema?
Može uzrokovati
kapanje vode.
Odgovara li napon u domaćinstvu
naponu navedenom na pločici s
tehničkim podacima?
Da li su vodovi i cevi ispravno
instalirani?
Da li je ureĎaj sigurno uzemljen?
Da li su modeli vodova skladni
zahtevima?
Postoje li prepreke blizu ulaza i izlaza
za vazduh unutrašnje i izlazne
jedinice?
Da li je zabeležena dužina cevi za
hlaĎenje i
hlaĎenje?
količina
sredstva
za
kondenzaciju
i
UreĎaj može da se pokvari
komponente mogu pregoreti
ili
UreĎaj može da se pokvari ili
komponente
mogu
pregoreti
Rizik od isticanja el. struje
UreĎaj može da se pokvari ili
komponente mogu pregorjeti
UreĎaj može da se pokvari
komponente mogu pregoreti
ili
Nije jednostavno odrediti količinu
sredstva
za
hlaĎenje
prilikom
punjenja.
Probni rad
1. Probni test rada
(1) Ne uključujte ureĎaj u struju pre završetka instalacije.
(2) Uverite se da je kontrolni vod ispravno instaliran i da su svi električni vodovi
čvrsto povezani.
(3) Otvorite ventile na velikoj i maloj cevi.
(4) Uklonite sve strane stvari, naročito metalne komadiće, delove žice i pincete, iz
ureĎaja.
2. Vršenje probnog rada
(1) Uključite u struju i pritisnite taster „ON/OFF“ na daljinskom upravljaču nakon
čega klima ureĎaj započinje s radom..
(2) Pritisnite taster „Mode“, pa izaberite načine rada poput hlaĎenja i ventilatorskog
načina rada i promatrajte da li klima ureĎaj radi ispravno.
ProizvoĎač i uvoznik zadržavaju pravo promene tehničkih i drugih karakteristika bez predhodne najave.
ProizvoĎač i uvoznik nisu odgovorni za moguće štamparske greške.
-21-
CG
Upute za
uporabu
ACP-18CH50GEI
RoHS
◆Sadržaj
Upotreba i održavanje







Predostrožnosti pri upotrebi
1
Specifikacije i tehnički podaci
4
Uputstva za upotrebu
5
Opis dijelova klima ureĎaja
6
Upotreba daljinskog upravljača
7
Čišćenje i održavanje
10
Otklanjanje problema
12
Instalacija
 Predostrožnosti pri instalaciji
15
 Instalacijska shema
17
 Instalacija unutrašnje jedinice
18
 Instalacija vanjske jedinice
20
 Probni rad i provjere nakon instalacije
21
Ovaj simbol označava
zabranjenu radnju.
Ovaj simbol označava
obaveznu radnju.
Zahvaljujemo na odabiru Gree klima ureĎaja. Za ispravnu upotrebu klima ureĎaja
molimo sačuvajte ovaj priručni za buduće savjete.
◆ Upotreba i održavanje — Predostrožnosti pri upotrebi
Prije upotrebe pažljivo pročitajte sljedeće predostrožnosti
Upozorenje
U slučaju neuobičajenog rada
(npr. mirisa paljevine), molimo
odmah isključite ureĎaj iz
struje i kontaktirajte ovlašteni
servisni centar.
Nikada ne koristite
ureĎaj mokrim rukama.
klima
Molimo ne režite ili oštećujte
kabl napajanja i kontrolne
vodove.
Oštećen
kabl
napajanja
i
signalne
kontrolne vodove moraju
zamijeniti
profesionalni
tehničari
posebnim
kablovima.
Ukoliko se neuobičajen rad
nastavi, klima ureĎaj se može
oštetiti, ili mogu biti uzrokovani
strujni udar ili požar.
U suprotnom postoji opasnost od
strujnog udara.
Za
izbjegavanje
požara
obavezno koristite zasebni
strujni krug za napajanje.
Ukoliko
ne
namjeravate
koristiti klima ureĎaj dulje
vrijeme isključite ga iz struje.
Nikada ne oštećujte kabl ili
koristite neodobrene kabovle.
U suprotnom bi moglo doći do
strujnog udara ili požara.
U suprotnom, nakupljanje prašine
može uzrokovati zagrijavanje ili
požar.
To bi u suprotnom moglo
rezultirati pregrijavanjem kabla i
uzrokovati požar.
Molimo prije čišćenja isključite
klima ureĎaj.
isključite
struju
Radni napon ovog klima
ureĎaja je 220-240V~ sa
tolerabilnim
kolebanjem od
±10%. Kompresor će jako
vibrirati Ukoliko je napon
previše nizak, što će rezultirati
kvarom sistema za hlaĎenje.
Električni elementi će se
jednostavno oštetiti ukoliko je
napon previše visok.
U suprotnom bi moglo doći do
strujnog udara ili požara.
-1-
Za
napajanje
obavezno
koristite zasebni strujni krug
sa
osiguračem
odgovarajućeg
kapaciteta.
Klima
ureĎaj
može
automatski
započeti
ili
prekinuti s radom, u skladu s
Vašim
željama.
Molimo
nemojte
previše
četo
uključivati i isključivati ureĎaj,
jer će to imati negativnog
utjecaja na sam klima ureĎaj.
◆Predostrožnosti pri upotrebi
Uzemljenje: UreĎaj mora
biti ispravno uzemljen.
Kabl uzemljenja mora biti
priključen na poseban
ureĎaj za uzemljenje.
Obavezno isključite utikač iz
strujne utičnice ukoliko ne
namjeravate koristiti klima
ureĎaj duže vrijeme.
Postavite
odgovarajuću
sobnu temperaturu.
Razlika izmeĎu
unutrašnje i vanjske
temperature bi trebala
uznositi 5°C
Ukoliko takvog ureĎaja nema,
zatražite
od
profesionalnog
tehničara da ga instalira. Nikada
ne spajajte kabl uzemljenja sa
plinskim, vodnim i odvodnim
cijevima ili drugim elementima za
koje profesionalac smatra da su
nepouzdani.
U
suprotnom,
nakupljanje
prašine
može
uzrokovati
zagrijavanje ili požar.
Preporuča se upotreba tvornički
postavljenih temperatura.
Tokom rada klima ureĎaja ne
ostavljajte vrata i prozore
prostorije dugo otvorenima.
Nikada ne blokirajte ulaz ili
izlaz za vazduh unutrašnje i
vanjske jedinice,
Hemikalije u spreju i plinski
spremnici
se
moraju
postavljati minimalno 1 m od
unutrašnje i vanjske jedinice.
U suprotnom će učinak klima
ureĎaja biti smanjen.
To će smanjiti učinak klima
ureĎaja ili uzrokovati gašenje ili
čak požar.
U suprotnom može doći do
požara ili eksplozije.
Redovno provjeravajte je li
montažni
okvir
vanjske
jedinice oštećen.
Ne gazite ili stavljajte ikakve
predmete na vanjsku jedinicu.
Ne popravljajte sami klima
ureĎaj.
Ukoliko je okvir oštećen, i ne
popravi se, jedinica bi mogla
pasti i nekoga ozlijediti.
popravak
može
Padanje osoba ili predmeta sa Neispravan
jedinice može uzrokovati ozljede. uzrokovati strujni udar ili požar.
Za popravke molimo kontaktirajte
ovlašteni servisni centar.
-2-
◆ Predostrožnosti pri upotrebi
Ispravno podesite protok i usmjerenje toka
vazduha.
Tokom rada klima ureĎaja možete pritisnuti tipku
SWING na daljinskom upravljaču za podešenje
lopatice za usmjerenje i izmjenu usmjerenja toka
vazduha.
Napajanje ovog klima ureĎaja mora biti
spojeno Y tipom. Molimo ne režite ili oštećujte
vanjski kabl napajanja. Oštećeni kabl
napajanja
mora
zamijeniti
profesionalni
serviser.
Nikada ne gurajte prste ili bilo kakve druge
predmete u izlazne otvore unutrašnje ili
vanjske jedinice.
Nikada ne usmjeravajte vazduh ravno prema
kućnim ljubimcima ili biljkama, jer im to može
naštetiti.
U suprotnom biste se mogli ozlijediti.
Nikada ne štrcajte ureĎaj vodom ili ga perite
vodom.
U suprotnom može doći do kvara ili strujnog udara.
Nikada ne dopuštajte da klima ureĎaj puše prema
frižideru.
U suprotnom, sagorijevanje će biti nedovršeno, što bi
moglo rezultirati trovanjem ugljičnim monoksidom.
Kako ne biste narušili vlastito zdravlje, ne
izlažite Vaše tijelo hladnom vazduhu dulje
vrijeme ili postavljajte sobnu temperaturu na
nizak nivo.
- 3-
Ovaj klima ureĎaj se ne može koristiti za sušenje
odječe i hlaĎenje hrane.
GWHD24BCNK3A1A
Grijanje i hlaĎenje
Grijanje i hlaĎenje
Kapacitet hlaĎenja (W)
Kapacitet grijanja (W)
5300 (2500-5800)
5850 (2300-6400)
220-240V~
50Hz
10.48/10.71
2400/2450
1560/1620
3.40/3.61
900
R410a 1.6kg
48/56
6500 (2000-6800)
6500 (1600-8200)
220-240V~
50Hz
14.0/14.2
3200/3250
2020/1800
3.22/3.61
850
R410a 2.4kg
48/58
Model
Radni napon
Radna frekvencija
Jačina struje hlaĎenja/grijanja (A)
Snaga hlaĎenja/grijanja (W)
Ulazna snaga hlaĎenja/grijanja (W)
EER /COP(W/W)
3
Zapremina vazduha (m /h)
Sredstvo za hlaĎenje i težina (kg)
Buka (unutrašnja/vanjska) dB(A)
Vrsta klime
Nivo vodootpornosti
T1
IP24
Zaštita od strujnog udara
Težina (unutrašnja/vanjska) (kg)
13/52
Dimenzije (unutrašnja/vanjska)
(ŠXVXD)(cm)
T1
IP24
I
I
Unutrašnja jedinica: 1020 X 319 X 234
Vanjska jedinica: 848 X 685 X 378
13/68
Unutrašnja jedinica: 1020 X 319 X 234
Vanjska jedinica: 950 X 840 X 420
* Svi gore navedeni parametri radnih svojstava su testirani sukladno kineskom nacionalnom standardu. MeĎu njima
kapacitet hlaĎenja, grijanja i razina buke se testiraju prije napuštanja tvornice.
* U slučaju bilo kakve promjene parametara radnih svojstava, kao referentne treba uzeti podatke navedene na pločici s tehničkim podacima.
* Raspon radnih temperatura
Maksimalno hlađenje
Minimalno hlađenje
Maksimalno grijanje
Minimalno grijanje
Unutrašnja strana DB/WB(°C) Vanjska strana DB/WB(°C )
32/23
43/26(T1)
21/15
18/20/2/20/-7/-8
Specifikacije i tehnički podaci
ACP-18CH50GEI
Funkcija
◆ Uputstva za upotrebu
Način rada i posebne funkcije tokom hlaĎenja
Način rada:
Klima ureĎaj apsorbira toplinu iz od unutrašnjeg vazduha i šalje je vanjskoj jedinici na pražnjenje, čime se
smanjuje unutrašnja ambijentalna temperatura. Kapacitet hlaĎenja opada porastom vanjske ambijentalne
temperature.
Funkcija protiv zamrzavanja:
Ukoliko klima ureĎaj hladi pri niskoj temperaturi, na površini unutrašnjeg izmjenjivača topline će se
pojaviti led. Kada se temperatura unutrašnjeg izmjenjivača temperature spusti do 0°C ili niže,
mikroprocesor vanjske jedinice će prekinuti rad kompresora kako bi se zaštitila cijela jedinica.
Način rada i posebne funkcije tokom grijanja
Način rada:
* Klima ureĎaj apsorbira toplinu vanjskog vazduha i prenosi je u unutrašnjost, čime se povisuje
temperatura u prostoriji. Kapacitet grijanja se smanjuje opadanjem vanjske ambijentalne temperature.
* Ovome tipu sistema kruženja vrućeg vazduha treba kratko vrijeme za povećanje unutrašnje
temperature.
* Ukoliko je vanjska temperatura izrazito niska, koristite ovaj klima ureĎaj u kombinaciji s drugim grijnim
ureĎajima.
Otapanje:
* Kada je vanjska temperatura niska ali je vlažnost visoka, izmjenjivač topline vanjske jedinice se nakon
odreĎenog vremena rada klima ureĎaja može zamrznuti. To će smanjiti efekt grijanja. U tom slučaju,
automatska funkcija otapanja će se aktivirati, te će grijanje biti privremeno prekinuto na 8-10 minuta.
* Tokom automatskog otapanja biti će zaustavljen i unutrašnji i vanjski ventilator.
* Tokom otapanja indikator na unutrašnjoj jedinici će bljeskati,te bi iz unutrašnje jedinice mogla izlaziti
para. Uzrok tome je brzo otapanje, ne kvar.
* Grijanje će se po završetku otapanja automatski nastaviti.
Funkcija protiv hladnog vazduha:
Ukoliko tokom grijanja unutrašnji izmjenjivač topline ne uspije dostići odreĎenu temperaturu pod sljedećim
okolnostima, unutrašnji ventilator se neće pokrenuti kako bi se izbjeglo puhanje hladnog vazduha (unutar 3
min.):
1. Početak grijanja;
2. Završetak otapanja;
3. Grijanje u uvjetima niske temperature
Uvjeti pod kojima klima ureĎaj ne može normalno raditi
Unutar dolje navedenog temperaturnog raspona može biti aktiviran zaštitni ureĎaj, kako bi se ureĎaj
isključio.
Grijanje
Vanjska temperatura
iznad 24°C
Vanjska temperatura
ispod -7°C
Sobna temperatura
iznad 27°C
HlaĎenje
Vanjska temperatura
iznad 43°C
Sobna temperatura
ispod 21°C
Odvlaživanje
Sobna
temperatura
ispod 18°C
Ukoliko ureĎaj dugo hladi ili odvlažuje kada je relativna vlažnost iznad 80% (vrata i prozori su otvoreni),
blizu izlaza za vazduh se može kondenzovati vlaga i kapati.
-5-
◆ Opis dijelova klima ureĎaja
Unutrašnja jedinica
Ulaz za vazduh
Izlaz za
vazduh
Postavljena temp.
Grijanje (Ovaj indikator
je crn za ureĎaju koji
samo hlade).
Bežični daljinski upravljač
HlaĎenje
(1) Prednja ploča
(2) Lopatica za usmjerenje
(3) Prijamnik
(4) LED ekran
(5) Zidna cijev
Vanjska jedinica
(6) Traka za izolaciju
(7) Odvodno crijevo
Ulaz za vazduh
(8) Povezna cijev i
povezna žica
Izlaz za vazduh
-6-
◆ Upotreba daljinskog upravljača
Nazivi i funkcije daljinskog upravljača
Napomene:
Osigurajte da nema prepreka.
Ne ispuštajte ili bacajte daljinski upravljač.
Ne postavljajte daljinski upravljač na mjesta izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Kada se ureĎaj ponovno pokrene nakon isključivanja, u stanju je automatski
nastaviti zadnji način rada, te se vanjska jedinica uključuje nešto kasnije.
Tipka MODE :㨁
Tipka TEMP+ TEMP- :
Kada je ureĎaj uključen
pritisnite ovu tipku za odabir
grijanja, hlaĎenja sušenja,
automatskog i ventilatorskog
načina rada.
Prilikom hlaĎenja, grijanja,
sušenja ili ventilatorskog
rada pritiskom ovih tipki
možete postaviti
temperaturu. Raspon
temperatura iznosi od 16°C
- 30°C. Memorijska funkcija
je raspoloživa za svaki
način rada.
HLAĐENJE
SUŠENJE
VENTILATORSKI RAD
Tipka FAN SPEED :
Nakon uključenja ureĎaja,
prilikom grijanja, hlaĎenja,
automatskog i ventilatorskog
rada pritisnite ovu tipku za
odabir automatske, niske,
srednje, visoke brzine
ventilatora. Memorijska
funkcija je raspoloživa za
svaki način rada
GRIJANJE
Tipka CLOCK :
Nakon jednog pritiska ove
tipke simbol CLOCK počinje
bljeskati, te se vrijeme može
podesiti. Jednim pritiskom
tipke TIME+ vrijeme se
povećava za 1 minutu, te se
kontinuiranim pritiskom tipke
dulje od 1 sekunde vrijeme
povećava za 10 minuta
svakih pola sekunde. Jednim
pritiskom tipke TIME- vrijeme
se smanjuje za 1 minutu, te
se kontinuiranim pritiskom
tipke duže od 1 sekunde
vrijeme smanjuje za 10
minuta svakih pola sekunde.
Po završetku postavljanja za
potvrdu ponovno pritisnite
tipku CLOCK.
Tipka SLEEP :
Prilikom hlaĎenja, sušenja i
grijanja jednom pritisnite
ovu tipku za pokretanje
sleep funkcije, te je
ponovno pritisnite za
isključivanje sleep funkcije.
-7 -
Nazivi i funkcije daljinskog upravljača (nastavak)
Napomena:
Ovaj tip daljinskog upravljača je relativno nov. Neke tipke koje posjeduju dodatne
funkcije će biti ispod opisane.
Tipka SWING :
LCD ekran
Tokom rada, kada se pritisne,
lopatica počinje automatski
rotirati i zaustavlja se nakon
ponovnog pritiska. Nakon
dvostrukog pritiska unutar 1
sekunde , lampica na ploči
unutrašnje jedinice će se
zasvijetlitiPonovnim
dvostrukim pritiskom unutar 1
sekunde, lampica će se
ugasiti.
Prikazuje sve postavke.
Tipka ON/OFF :
Jednom pritisnite ovu tipku
kako biste uključili ureĎaj, te
je ponovno pritisnite kako
biste ga isključili.
Tipka T-OFF :
Tipka T-ON :
Jednim pritiskom ove tipke
pristupa
se
postavkama
vremena isključivanja. T-OFF
simbol bljeska. Funkcija je
raspoloživa kada je ureĎaj
uključen
ili
isključen.Način
postavljanje je jednak kao i kod
tipke T-ON.
Pritiskom ove tipke pristupa se
postavkama vremena
uključivanja, te simbol T-ON
simbol. Svakim pritiskom tipke
TIME +, vrijeme će se povećati
za 1 minutu, stalnim pritiscima
vrijeme će se povećavati
koracima od 10 minuta svakih
pola sekunde. Pritiskom tipke
TIME- odvijati će se isto kao i
kod tipke TIME+, ali u
suprotnom smjeru.
Maksimalno vrijeme
postavljanja iznosi 12 sati.
Tipka CANCEL
Tipka TIME + TIME -
Jednom pritisnite ovu tipku za
poništenje svih postavki timera.
Za uputstva o upotrebi ove
tipke molimo pogledajte:
tipka T-ON, tipka T-OFF,
tipka CLOCK.
-8 -
Kako umetnuti baterije
1. Uklonite poklopac sa stražnje strane daljinskog upravljača.
2. Umetnite dvije baterije (Dvije AAA baterije suhog članka).
3. Vratite poklopac na mjesto.
NAPOMENA:
Ne miješajte nove i istrošene ili različite baterije.
Uklonite baterije ukoliko ne namjeravate koristiti daljinski upravljač duže vrijeme.
Vijek trajanja baterija iznosi otprilike jednu godinu.
Daljinski upravljač bi trebao biti 1m ili više udaljen od televizora ili audio ureĎaja.
Upotreba u slučaju nužde
Kada je bežični daljinski upravljač izgubljen ili pokvaren molimo
koristite ručni prekidač, koji postavlja klima ureĎaj u automatski
način rada, te se postavke temperature i brzine ventilatora ne mogu
mijenjati.
Izvršite sljedeće pomoću hemijske olovke ili nekog izolatora
Uključivanje ureĎaja: Kada je ureĎaj isključen pritisnite ručni prekidač,
nakon čega će ureĎaj započeti s automatskim načinom rada. Mikro
računalo će u skladu sa sobnom temperaturom postaviti način rada
(hlaĎenje, grijanje, ventilatorski rad) kako bi se postigla ugodna
temperatura.
Isključivanje ureĎaja: Tokom rada ureĎaja pritisnite prekidač STOP te će
ureĎaj prestati s radom.
-9-
Ručni prekidač
◆Čišćenje i održavanje
Pozor
Prije čišćenja obavezno isključite klima ureĎaj iz struje; u suprotnom bi moglo doći
do strujnog udara.
Prskanje klima ureĎaja može uzrokovati opasnost od strujnog udara. Nipošto
nemojte prati Vaš klima ureĎaj..
Zapaljive tekućine poput razrjeĎivača ili benzina će naštetiti vanjskom izgledu klima
ureĎaja. (Za čišćenje kućišta klima ureĎaja koristite isključivo meku suhu krpu ili
mokru krpu sa neutralnim deterdžentom).

Čišćenje prednje ploče (Prije čišćenja obavezno uklonite
prednju ploču).
① Uklanjanje prednje ploče
1. Podignite prednju ploču u smjeru strjelice. Za uklanjanje
prednje ploče snažno povucite utore na obje strane
prednje ploče.
② Čišćenje prednje ploče
Operite mekom četkom namočenom vodom i neutralnim
deterdžentom. Obrišite vodu i osušite ploču.
③ Instalacija prednje ploče
Postavite držače na dvije strane ploče u utore za
pridržavanje. Zatvorite ploču u smjeru strjelice i zaključajte
je. Pogledajte Sl. 4 (a, b)
Sl. 4
Čišćenje filtera (Otprilike svaka 3 mjeseca)
Napomena: češće čistite filter za vazduh ukoliko se klima ureĎaj koristi u prašnjavoj
okolini. Kako biste izbjegli ozljede, ne dodirujte lopatice unutrašnje jedinice prstima
nakon uklanjanja filtera.
① Uklanjanje filtera za vazduh
Primite utor na obje strane prednje ploče. Za otvaranje
prednje poče do odreĎenog smjera snažno povucite u
smjeru strjelice. Zatim povucite filter za vazduh prema dolje
kako biste ga uklonili. Pogledajte sl. 5 (a, b, c).
② Čišćenje filtera za vazduh
Očistite filter usisivačem ili vodom. Ukoliko je filter jako
prljav operite ga toplom vodom (ispod 45°C) kojoj ste dodali
neutralni deterdžent. Zatim ga osušite na hladnom mjestu.
Napomena: Kako biste izbjegli gubitak boje ili
deformiranje ne perite vrućom vodom temperature
iznad 45°C. Nikada ga ne sušite vatrom jer bi filter
mogao izgorjeti ili se deformirati.
Sl. 5
-10-
◆Čišćenje i održavanje
③ Instalacija filtera za vazduh
Umetnite filter za vazduh u smjeru strjelice. Zatim čvrsto
zatvorite prednji poklopac.
Provjere prije sezonske upotrebe
① Provjerite blokira li što ulaz/izlaz za vazduh unutrašnje i
vanjske jedinice.
② Provjerite pouzdanost kabla za uzemljenje.
③ Provjerite treba li zamijeniti baterije daljinskog upravljača.
④ Provjerite je li oštećen montažni okvir vanjske jedinice.
Ukoliko je oštećen molimo kontaktirajte ovlašteni Gree
servisni centar.
Provjere nakon sezonske upotrebe
①
②
③
④
Isključite klima ureĎaj iz struje.
Očistite filter i unutrašnju/vanjsku jedinicu.
Očistite prašinu i čestice prljavštine sa vanjske jedinice.
Ukoliko je vanjska jedinica zahrĎala, obojite zahrĎalo mjesto
kako biste spriječili širenje hrĎe.
-11-
◆Otklanjanje problema
Pozor
Ne popravljajte sami klima ureĎaj. Neispravan popravak može uzrokovati strujni udar ili požar,
stoga molimo kontaktirajte ovlašteni Gree servisni centar za profesionalan popravak. Sljedeće
provjere prije kontakta Vam mogu uštedjeti vrijeme i novac.
Kvar
Analiza uzroka
Klima ureĎaj se ne pokreće ponovno odmah
nakon isključivanja.
Za zaštitu klima ureĎaja prilikom ponovnog
pokretanja odmah nakon zaustavljanja, mikro
računalo će na 3 minute odgoditi početak rada
ureĎaja.
Po prvom pokretanju klima ureĎaj ispuhuje
neugodan miris.
Klima ureĎaj sam nema neugodan miris. Ukoliko
postoji, neugodan miris je nakupljen od okoline.
Rješenje: Očistite filter za vazduh (pogledajte
stranicu 10).
Ukoliko se problem nastavi, treba očistiti klima
ureĎaj (Molimo kontaktirajte ovlašteni Gree
servisni centar.
Tokom rada ureĎaja možda čujete zvuk „protoka
vode“.
Po početku rada klima ureĎaja kada se pokreće
kompresor ili kada se kompresor pokreće i
zaustavlja tokom rada ili klima ureĎaj prestaje s
radom ponekad se može čuti “hua-hua” ili “di-dudi-du” buka. Ovo je zvuk protoka sredstva za
hlaĎenje, a ne kvar.
Ponekad će tokom hlaĎenja iz klima ureĎaja
izlaziti lagana maglica.
Ovo se može dogoditi kada su unutrašnja toplina i
vlažnost visoke. Uzrok je brzo hlaĎenje
unutrašnjeg vazduha. Nakon nekog vremena
maglica će nestati s porastom unutrašnje
temperature i vlažnosti.
Prilikom pokretanja ili zaustavljanja rada klima
ureĎaja možda začujete pucketanje.
Ovo je zvuk trenja uzrokovan širenjem ploče ili
drugih dijelova zbog promjene temperature.
-12-
◆ Otklanjanje problema
Kvar
Analiza uzroka
Klima ureĎaj ne radi.
Je li došlo do nestanka struje?
Je li pregorio osigurač?
Je li napon previše visok ili nizak?.
(Moraju testirati profesionalni tehničari.
Koristi li se funkcija timera ispravno?
otvorite
Klima ureĎaj loše hladi ( ili grije).
Je li postavka temperature odgovarajuća?
Je li ulaz ili izlaz za vazduh vanjske jedinice
blokiran?
Je li filter za vazduh začepljen prašinom?
Jesu li sva vrata i prozori zatvoreni?
Je li tok vazduha postavljen na „lagano
puhanje“?
Postoji li koji ureĎaj za grijanje u prostoriji?
Daljinski upravljač ne izvršava naredbu.
Daljinski upravljač ponekad ne može izvršiti
naredbu ukoliko je klima ureĎaj izložen
abnormalnoj interferenciji ili četom mijenjanju
funkcija. Za nastavak normalnog rada
jednostavno isključite utikač i ispravno ga
uključite.
Je li ureĎaj u dometu ili je li blokiran kakvim
preprekama?
Provjerite razinu napunjenosti baterija u
daljinskom upravljaču. Ukoliko je niska
zamijenite bateriju.
Je li daljinski upravljač oštećen?
Curi voda iz unutrašnje jedinice.
Vlažnost vazduha je visoka.
Curi kondenzirana voda.
Spoj odvodne cijevi unutrašnje jedinice je
labav.
Curi voda iz vanjske jedinice.
Tokom hlaĎenja, voda se može kondenzovati
na cijevi ili spoju cijevi radi hlaĎenja.
Otopljena voda ističe tokom grijanja ili
otapanja (automatsko otapanje).
Prilikom hlaĎenja, voda na izmjenjivaču
topline će kapati.
Unutrašnja jedinica buči.
Zvuk uključenja ventilatora ili kompresora.
Klima ureĎaj može ispuštati zvuke tokom
otapanja ili prilikom prestanka rada. Uzrok
tome je inverzan protok sredstva za hlaĎenje
u ureĎaju.
-13-
◆ Otklanjanje problema
Kvar
Iz unutrašnje jedinice ne puše vazduh.
Analiza uzroka
● Kada je temperatura unutrašnjeg izmjenjivača
Niska tokom zagrijavanja, unutrašnja jedinica
će prestati s puhanjem kako bi se spriječilo
puhanje hladnog vazduha (unutar 3 minute).
● Tokom odvlaživanja, ventilator unutrašnje
jedinice bi ponekad mogao biti zaustavljen
kako bi se spriječilo isparavanje kondenzirane
vode i spriječio porast temperature.
Na izlaznoj rešetci se nakuplja vlaga.
●
Ukoliko ureĎaj dugo radi u uvjetima visoke
vlažnosti, na rešetci bi se mogla kondenzovati
vlaga i kapati.
U slučaju sljedećih dogaĎaja molimo kontaktirajte ovlašteni Gree
servisni centar.
▲ Klima ureĎaj ispušta pištave zvukove
tokom rada.
▲ Klima ureĎaj ispušta neugodan miris
tokom rada.
▲ Voda curi u prostoriju.
▲ Vazdušni prekidač ili prekidač za zaštitu od
curenja se često aktiviraju.
▲ U ureĎaj ili daljinski upravljač su ulivene
strane tvari ili voda.
▲ Abnormalno pregrijavanje kabla napajanja
i utikača.
Zaustavite rad klima ureĎaja i
isključite utikač iz utičnice.
-14-
◆ Instalacija — Predostrožnosti pri instalaciji
Važne predostrožnosti
1.
2.
3.
Klima ureĎaj mora biti instaliran od strane profesionalnih tehničara skladu za zakonskim
odredbama kako bi se osigurala neometana i sigurna upotreba.
Prije instalacije kontaktirajte lokalnu Gree instalacijsku i servisnu agenciju. Klima ureĎaj koji nije
instaliran od strane ovlaštene Gree agencije možda neće biti žurno servisiran u slučaju kvara radi
neodgovarajućih poslovnih kontakata.
Za mijenjanje položaja klima ureĎaja molimo kontaktirajte ovlašteni Gree servisni centar.
Osnovni zahtjevi instalacijskog položaja
Instalacija na sljedećim mjestima može uzrokovati kvar klima ureĎaja. Molimo kontaktirajte Gree
instalacijsku i servisnu agenciju ukoliko se instalacija na takvim mjestima ne može izbjeći.
Mjesta na kojima postoje jaka toplina, para, zapaljivi ili eksplozivni plinovi ili se u vazduh ispuštaju
nestabilne tvari.
Na mjestima blizu visoko frekvencijskih ureĎaja, poput ureĎaja za zavarivanje, medicinske opreme.
Na mjestima sa slano-jodnim tlom u blizini mora.
Na mjestima gdje vazduh sadrži ulje (mehaničko ulje).
Na mjestima sa sulfidnim plinovima (poput fosfornog vrela);
Na mjestima sa posebnim uvjetima.
Odabir mjesta instalacije unutrašnje jedinice
1. Ulaz i izlaz za vazduh moraju biti daleko od prepreka kako bi se osigurao protok vazduha koji može
doprijeti do svakog dijela prostorije;
2. Odaberite položaj u kojemu se kondenzovana voda može jednostavno, te se vanjska jedinica može
jednostavno spojiti;
3. Instalirajte jedinicu na mjestu na kojemu do nje ne mogu doprijeti djeca.
4. Odaberite mjesto koje može podnijeti težinu unutrašnje jedinice, te koje ne povećava radnu buku i
vibriranje jedinice;
5. Osigurajte dovoljan prostor za održavanje i servisiranje; Unutrašnja jedinica mora biti minimalno 2.4
m od poda;
6. Odaberite položaj minimalno 1 m udaljen od televizora, zvučnog sistema ili drugih kućanskih
električnih ureĎaja.
7. Odaberite položaj na kojemu se filter može jednostavno izvaditi;
8. Osigurajte da je instalacija u skladu sa zahtjevima na shemi instalacije.
Odabir mjesta instalacije vanjske jedinice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Odaberite položaj na kojemu buka i tok vazduha neće utjecati na susjede, životinje ili biljke.
Osigurajte dobru ventilaciju vanjske jedinice.
Uvjerite se da ne postoje prepreke koje blokiraju ulaz i izlaz za vazduh vanjske jedinice;
Mjesto instalacije mora biti sposobno izdržati težinu i vibriranje vanjske jedinice, te osiguravati
sigurnu instalaciju;
Odaberite suho mjesto, ali ne izloženo direktnoj sunčevoj svjetlosti ili jakom vjetru.
Osigurajte da je vanjska jedinica instalirana u skladu sa instalacijskim uputstvima radi jednostavnog
održavanja i servisiranja.
Visinska razlika poveznih cijevi mora biti manja od 5 metara, a dužina kraća od 10 metara.
Instalirajte jedinicu na mjestu na kojemu do nje ne mogu doprijeti djeca.
Instalirajte jedinicu na mjesto na kojemu ne ometa javni prolaz ili zaklanja pogled.
Zahtjevi za električnu sigurnost
1.
2.
3.
Napajanje mora biti jednakog napona kao i ureĎaj, te opremljeno posebnim krugom za klima
ureĎaj. Promjer kabla napajanja mora biti u skladu sa standardima.
Primjenjiv raspon napona: normalni radni raspon napona iznosi 90%~110% radnog napona.
Ne povlačite na silu kabl napajanja.
-15-
◆Instalacija — Predostrožnosti pri instalaciji
4.
5.
Osigurajte pouzdano uzemljenje i spojite žicu uzemljenja sa posebnom opremom za uzemljenje
stambene zgrade. U fiksnoj liniji mora postojati prekidač za zaštitu od curenja i vazdušni prekidač
odgovarajućeg kapaciteta. Vazdušni prekidač takoĎer mora posjedovati funkcije magnetske i
termalne aktivacije kako bi se osigurala zaštita od kratkog spoja i preopterećenja.
Minimalna udaljenost izmeĎu klima ureĎaja i zapaljive površine mora iznositi 1.5 m.
Zahtjevi za uzemljenje
1.
2.
3.
4.
Kako je klima ureĎaj električni ureĎaj klase I, treba ga pouzdano uzemljiti.
Dvobojni kabl (žut i zelen) unutar klima ureĎaja služi za uzemljenje, te se ne smije koristiti u druge
svrhe niti ga se smije rezati. Ne stežite ga vijkom jer će u suprotnom doći do strujnog udara.
Otpornost uzemljenja mora biti u skladu sa zahtjevima državnog standarda GB17790.
Strujna utičnica mora posjedovati pouzdano uzemljenje. Zabranjeno je spajati žicu uzemljenja sa
sljedećim elementima:
① Vodovodnom cijevi ② Plinskom cijevi ③ Odvodnom cijevi
④ Drugim mjestima koja profesionalci smatraju nepouzdanima.
NAPOMENE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sve električarske radove mora izvršiti kvalificirano osoblje u skladu sa važećim propisima i ovim
priručnikom.
Napajanje ovog klima ureĎaja mora biti spojeno Y tipom.. Oštećeni kabl napajanja mora zamijeniti
proizvoĎač, ovlašteni serviser ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.
Treba koristiti radni napon ureĎaja i zaseban strujni krug.
Treba instalirati osigurač i vazdušni prekidač ispravnog kapaciteta. Kod ovih modela treba koristiti
vazdušni prekidač jačine 32A.
Nakon postavljanje ureĎaja strujni utikač mora biti dostupan.
U strujni krug treba instalirati vazdušni prekidač sa kontaktnim razmakom od minimalno 3mm na
svim polovima.
Jačina osigurača: 25A/250VAC
-16-
◆ Instalacija — Instalacijska shema
Instalacijska shema
Od stropa
Preko
15cm
Preko 15cm
Preko 15cm
Od zida
Od zida
Preko
230cm
Izlazni otvor
Iznad poda
Od prepreka
Preko 50 cm
Preko
300cm
Preko 30cm
Od zida
Preko 50 cm
Od zida
Izlazni otvor
-17-
◆Instalacijske usluge — Instalacija unutrašnje jedinice
Instalacija okvira za zidnu montažu
1.
Poravnajte pomoću vodene vage. Kako je odvodni otvor na lijevoj strani bolje sniziti lijevu stranu
prilikom podešavanja okvira za zidnu montažu.
Označeno na srednjem
2.
Vijcima stegnite okvir za zidnu
instalaciju za zid.
Po
završetku
instalacije
rukom
povucite okvir kako biste provjerili je li
učvršćen. Montažni okvir mora biti u
stanju podnijeti težinu odrasle osobe
(60kg), te opterećenje mora biti
podjednako rasporeĎeno na vijke.
Zid
3.
položaju
Libela
Više
od
150mm
od
zida
Lijeva strana
φ65mm
(Zidna rupa za
stražnju izlaznu cijev)
Zid
Više
od
150mm
od
zida
Desna strana
φ65mm
Sl. 6
(Zidna rupa za
stražnju izlaznu cijev)
Zidni otvor i instalacija zidne cijevi
Unutra
1.
2.
Nakon odreĎivanja položaja rupe zidne cijevi skladno sa sl. 6,
Zidna cijev
probušite padajuću rupu (Φ65)
Kako biste spriječili oštećenje zidne cijevi i kabla koji prolaze kroz zid, te
kako biste zaštitili šuplji zid od štakora, nužno je instalirati zaštitnu cijev.
Vani
Brtvilo
φ65
Zaštitna cijev
Instalacija odvodne cijevi
1.
2.
3.
Fleksibilna odvodna cijev mora padati kako bi se osigurao
neometan protok vode.
Ne savijajte, uvijajte ili izobličujte cijev i ne uranjajte odvod u
vodu.
Produljeni dio fleksibilne odvodne cijevi koji prolazi kroz
unutrašnju jedinicu mora biti omotan materijalom za
toplotnu izolaciju.
Izbočina
Ne uranjajte u
vodu.
Povezivanje unutrašnjih i vanjskih kablova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
S gornje strane otvorite prednju ploču. (
stranica 10 Sl. 5 (a))
Odvijte vijak koji učvršćuje poklopac kutije sa
konektorima. (Sl. 7)
Provedite kabl napajanja kroz zaseban kablovski vod
sa zadnje strane unutrašnje jedinice i povucite ga s
prednje strane.
Spojite plavu žicu kabla napajanja sa „N(1)“
terminalom u kutiji s konektorima, spojite crnu žicu sa
terminalom „2“, spojite smeĎu žicu sa terminalom „3“ i
spojite žuto-zelenu žicu sa terminalom „
“
(Pogledajte Sl. 8).
Postavite dio kabla napajanja sa zaštitnim omotom
utor za učvršćivanje i zatvorite poklopac.
Stegnite vijke za učvršćivanje kako biste učvrstili kabl.
Instalirajte zadnju ploču na njeno mjesto.
Poklopac
Kabl
napajanja
Sl. 7
Konektori
Kabl
napajanja
Sl. 8
-18-
Zavoj
Utor za
kabl
◆Instalacija — Instalacija unutrašnje jedinice
Napomene:
Ukoliko povezni kabl nije dovoljno dug, molimo kontaktirajte ovlašteni servis za komad posebnog kabla
odgovarajuće duljine. Nije dozvoljeno savijati kabl po sredini.
Obavezno ispravno spojite kabl. Neispravno povezivanje će oštetiti neke električne dijelove.
Čvrsto stegnite vijke terminala.
Nakon zatezanja vijka za provjeru stegnutosti lagano povucite kabl.
Neispravno povezivanje kabl uzemljenja može uzrokovati strujni udar.
Obavezno čvrsto učvrstite poklopac kutije s konektorima i snažno ga pritisnite uz kabl napajanja.
Neispravno učvršćivanje poklopca kutije s konektorima može omogućiti ulazak prašine ili vode ili
izložiti terminale direktnom utjecaju vanjskih sila, što može dovesti do požara ili strujnog udara.
Instalacija unutrašnje jedinice
1.
2.
3.
4.
Prilikom postavljanje cijevi s lijeve ili desne strane, po
potrebi odrežite suvišni dio povezne cijevi na izlaznom
otvoru baze jedinice. (Pogledajte Sl. 9).
(1) Kada izvlačite samo kabl napajanja, odrežite
suvišni dio 1.
(2) Kada izvlačite poveznu cijev i kabl napajanja,
odrežite suvišne dijelove 1 i 2 (ili 1, 2 i 3);
Izvucite poveznu cijev dna. Ljepljivom trakom dobro
povežite poveznu cijev, strujni kabl i odvodno crijevo, te
ih provedite kroz rupu (Pogledajte Sl. 10).
Objesite kuke na zadnjoj strani unutrašnje jedinice za
kuke na okviru za zidnu instalaciju. Pomaknite jedinicu
ulijevo i udesno kako biste provjerili je li stabilna.
Instalacijska visina unutrašnje jedinice mora iznositi
minimalno 2.4 m.
Instalacija povezne cijevi
1.
2.
Strana s navojima povezne cijevi mora biti poravnata
sa odgovarajućim navojima na ventilu.
Snažno rukama stegnite navrtanj povezne cijevi, te
zatim ključem dodatno stegnite navrtanj.
Šestostran navrtanj
Moment sile stezanja
(N·m)
Φ6
15~20
Φ9.52
31~35
Φ12
50~55
Φ16
60~65
Povezna cijev
unutrašnje jedinice
Ključ
Navrtanj Cijev
Francuski ključ
Napomene: Prvo spojite poveznu cijev sa unutrašnjom jedinicom, te zatim s vanjskom jedinicom.
Obratite pažnju na savijanje i raspored prilikom pripreme povezne cijevi kako je ne biste
oštetili. Ne stežite previše jako navrtanj ventila, jer bi u suprotnom moglo doći do curenja
vode.
-19-
◆Instalacijske usluge — Instalacija vanjske jedinice
Spajanje kabla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uklonite ploču s prednje strane.
Provucite se žice kroz gumenu cijev
Uklonite stezaljku kabla, spojite kabl napajanja sa
odgovarajućim terminalima i učvrstite kabl.
Raspored žica mora biti u skladu sa rasporedom
kod unutrašnje jedinice.
Stezaljkom kabla učvrstite kabl napajanja.
Uvjerite se da su kabli učvršćeni.
Stegnite kabl stezaljkom
Vakuumsko pumpanje i provjeravanje istjecanja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sl. 12
Uklonite poklopac navrtnja za ventila za zatvaranje.
Poravnajte sa sredinom povezne cijevi i ručno stegnite
Plinska cijev
koničan navrtanj.
Otvor za punjenje sredstva za hlađenje
Ključem stegnite konični navrtanj.
Plinski ventil
Uklonite poklopac ventila tekućine i navrtanj otvora za
Cijev za tekućinu
punjenje sredstvom za hlaĎenje.
Ventil tekućine
Odvijač
Šesterostranim ključem odvijte tijelo ventila tečnosti i
Šesterokutni ključ
istovremeno odvijačem otvorite jezgru ventila
Sl. 13
tekućine. Sada će plin isteći.
Nakon istjecanja plina otprilike 15 sekundi zatvorite
jezgru ventila i stegnite navrtanj otvora za punjenje
višestruki ventil
sredstva za hlaĎenje.
U potpunosti otvorite tijelo ventila tekućine i plinskog
Multi-metar
-76cmHg
Manometar
ventila. (Pogledajte sl. 12)
Niska drška
Visoka drška
Okrenite i stegnite poklopac ventila, te sapunom ili
Crijevo
za
punjenje
Crijevo
za punjenje
detektorom curenja provjerite curi li plin iz vanjske ili
unutrašnje jedinice i poveznih cijevi.
Vakuumska pumpa
Ukoliko uvjeti dopuštaju, vakuumskom pumpom
ispustite vazduh u jedinici putem jezgre ventila.
Niskotlačni ventil
(Pogledajte sl 13)
Ispuštanje kondenzovane vode iz vanjske jedinice
(jedinice koje samo hlade ne posjeduju takav ventil)
Kada klima ureĎaj grije, kondenzovana voda koja nastaje u vanjskoj
jedinici i voda koja nastaje otapanjem se moraju ispustiti putem
odvodnog crijeva na odgovarajuće mjesto.
Instalacijske metode: Kako je prikazano na slici umetnite odvodni
zglob vanjske jedinice u rupu Φ25 na donjoj strani.
Spojite odvodno crijevo na odvodnu rupu kako bi se kondenzovana
voda i voda nastala otapanjem ispuštale na odgovarajuće mjesto.
-20-
Kućište vanjjedinice
Ventil za
ispuštanje vode
Probni rad i provjere nakon instalacije
Stavke za provjeru nakon instalacije
Provjerite stavke
Problemi uzrokovani neispravnom
instalacijom
UreĎaj može pasti, vibrirati ili stvarati
buku
Može uzrokovati nezadovoljavajući
učinak hlaĎenja (grijanja)
Može uzrokovati kondenzaciju i
kapanje vode
Je li instalacija pouzdana?
Ističe li plin?
Je li toplinska izolacija jedinice
dostatna?
Ispušta li se voda bez problema?
Može uzrokovati
kapanje vode.
Odgovara li napon u domaćinstvu
naponu navedenom na pločici s
tehničkim podacima?
Jesu li vodovi i cijevi ispravno
instalirani?
Je li ureĎaj sigurno uzemljen?
Jesu li modeli vodova skladni
zahtjevima?
Postoje li prepreke blizu ulaza i izlaza
za vazduh unutrašnje i vanjske
jedinice?
Je li zabilježena dužina cijevi za
hlaĎenje i količina sredstva za
hlaĎenje?
kondenzaciju
UreĎaj se može pokvariti
komponente mogu pregorjeti
i
ili
UreĎaj se može pokvariti ili
komponente
mogu
pregoriti
Rizik od isticanja el. struje
UreĎaj se može pokvariti ili
komponente mogu pregorjeti
UreĎaj se može pokvariti
komponente mogu pregorjeti
ili
Nije jednostavno odrediti količinu
sredstva
za
hlaĎenje
prilikom
punjenja.
Probni rad
1. Probni testnog rada
(1) Ne uključujte ureĎaj u struju prije dovršetka instalacije.
(2) Uvjerite se da je kontrolni vod ispravno instaliran i da su svi električni vodovi
čvrsto povezani.
(3) Otvorite ventile na velikoj i maloj cijevi.
(4) Uklonite sve strane tvari, naročito metalne komadiće, dijelove žice i pincete, iz
ureĎaja.
2. Vršenje probnog rada
(1) Uključite u struju i pritisnite tipku „ON/OFF“ na daljinskom upravljač nakon čega
klima ureĎaj započinje s radom..
(2) Pritisnite tipku „Mode“, te odaberite načine rada poput hlaĎenja i ventilatorskog
načina rada i promatrajte radi li klima ureĎaj ispravno.
ProizvoĎač i uvoznik zadržavaju pravo promjene tehničkih i drugih karakteristika bez predhodne najave.
ProizvoĎač i uvoznik nisu odgovorni za moguće štamparske greške.
-21-
SLO
Navodila
za uporabo
ACP-18CH50GEI
RoHS
◆Vsebina
Uporaba in vzdrževanje







Varnostni ukrepi pri uporabi
1
Specifikacije in tehnični podatki
4
Navodila za uporabo
5
Opis delov klimatske naprave
6
Uporaba daljinskega upravljalnika
7
Čiščenje in vzdrţevanje
10
Odpravljanje teţav
12
Namestitev
 Varnostni ukrepi pri namestitvi
15
 Namestitvena shema
17
 Namestitev notranje enote
18
 Namestitev zunanje enote
20
 Poskusno delovanje in preverjanje po namestitvi
21
Ta simbol pomeni
prepovedano; ne smete storiti.
Ta simbol pomeni
obvezno; morate storiti.
Zahvaljujemo se vam za nakup Vivax klimatske naprave. Za pravilno uporabo
klimatske naprave shranite ta priročnik za nasvete v prihodnje.
◆ Uporaba in vzdrževanje — Varnostni ukrepi pri uporabi
Pred uporabo pazljivo preberite naslednje varnostne ukrepe
Opozorilo
V
primeru
nenavadnega
delovanja (npr. vonja vţiga)
napravo takoj izključite iz
vtičnice in se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Če se nenavadno delovanje
nadaljuje, se lahko klimatska
naprava poškoduje, lahko pa
pride tudi do poţara ali el. udara.
Nikoli
ne
uporabljajte
klimatske naprave z mokrimi
rokami.
V nasprotnem primeru obstaja
nevarnost električnega udara.
Da bi se izognili poţaru, za
napajanje
obvezno
uporabljajte ločen električni
krog.
Če klimatske naprave ne
nameravate uporabljati dalj časa,
jo izključite iz električne vtičnice.
V nasprotnem primeru lahko pride
do električnega udara ali poţara.
Sicer lahko nabrana umazanija
povzroči pregrevanje ali poţar.
Prosimo, da pred čiščenjem
izključite klimatsko napravo iz
vtičnice.
Delovna napetost te klimatske
naprave je 220-240V~ z
dovoljenim nihanjem ±10%.
Če je napetost prenizka, bo
kompresor močno vibriral, kar
pripelje do okvare sistema za
hlajenje. Če je napetost
previsoka, se bodo električni
elementi
enostavno
poškodovali.
Izključite
elektriko
Ne reţite in poškodujte
napajalnega
kabla
in
kontrolnih
vodov.
Poškodovan napajalni kabel
in signalne vode morajo s
posebnimi kabli zamenjati za
to usposobljeni tehniki
V nasprotnem primeru lahko pride
do električnega udara ali poţara.
-1-
Nikoli ne poškodujte kabla in
ne uporabljajte neodobrenih
kablov.
V nasprotnem primeru lahko
pride do pregretja kablov in
poţara.
Za
napajanje
obvezno
uporabite ločeni električni
krog z varovalko ustrezne
kapacitete.
Klimatska
naprava lahko glede na Vaše
ţelje samodejno prične ali
preneha z delovanjem. Ne
vklapljajte
in
izklapljajte
klimatske
naprave
prepogosto, saj lahko to
negativno vpliva na samo
napravo.
◆Varnostni ukrepi pri uporabi
Ozemljitev:
Naprava
mora
biti
pravilno
ozemljena. Ozemljitveni
kabel mora biti priključen
na posebno napravo za
ozemljitev.
Če take naprave nima, prosite
usposobljenega tehnika, da jo
namesti. Nikoli ne povezujte
ozemljitvenega kabla s plinskimi,
vodnimi in odvodnimi cevmi ali
drugimi elementi, za katere
tehnik meni, da so nezanesljivi.
Če klimatske naprave ne
nameravate uporabljati dalj
časa, obvezno izključite vtič iz
električne vtičnice.
V nasprotnem primeru lahko
nabrana umazanija povzroči
pregretje ali poţar.
Nikoli ne blokirajte vhoda ali
izhoda za zrak notranje in
zunanje enote.
V nasprotnem primeru se bo
učinek
klimatske
naprave
zmanjšal.
To
bo
zmanjšalo
učinek
klimatske naprave ali povzročilo
izklop ali celo poţar.
Če je okvir poškodovan in ga ne
popravite, lahko enota pade in
pri tem koga poškoduje.
sobno
Razlika med
not. in zunanjo
temperaturo bi morala
biti 5°C
Med delovanjem klimatske
naprave ne puščajte vrat in
oken dolgo odprtih.
Redno preverjajte, ali je
namestitveni okvir zunanje
enote poškodovan.
Nastavite ustrezno
temperaturo.
Priporočena
tovarniško
temperatur.
je
uporaba
nastavljenih
Kemikalije v spreju in plinski
rezervoarji morajo biti od
notranje in zunanje enote
oddaljeni najmanj 1 m.
V nasprotnem primeru lahko
pride do poţara ali eksplozije.
Ne stopajte in ne postavljajte
Klimatske
naprave
nobenih
predmetov
na popravljajte sami.
zunanjo enoto.
ne
Nepravilno
popravilo
lahko
povzroči električni udar ali poţar.
Padec oseb ali predmetov z Za popravilo se obrnite na
enote lahko povzroči poškodbe.
pooblaščeni servisni center.
-2-
◆ Varnostni ukrepi pri uporabi
Napajanje te klimatske naprave mora biti
povezano z Y tipom. Ne reţite ali poškodujte
zunanjega napajalnega kabla. Poškodovani
napajalni kabel mora zamenjati usposobljeni
serviser.
Pravilno nastavite pretok in usmeritev toka zraka.
Med delovanjem klimatske naprave lahko za
nastavitev lopute za usmeritev in spremembo toka
zraka pritisnete na gumb SWING na daljinskem
upravljalniku.
V izhodne odprtine notranje ali zunanje enote
nikoli ne vtikajte prstov ali kakršnih koli drugih
predmetov.
Nikoli ne usmerjajte zraka neposredno v domaće
ţivali ali rastline, saj jim to lahko škodi.
V nasprotnem primeru se lahko poškodujete.
Nikoli ne špricajte ali čistite naprave z vodo.
Nikoli ne dovolite, da klimatska naprava piha proti
štedilniku.
V nasprotnem primeru lahko pride do okvare ali
električnega udara.
Da ne bi škodovali lastnemu zdravju, se ne
izpostavljajte hladnemu zraku za dalj časa in
ne nastavljajte sobne temperature na nizko
raven.
V nasprotnem primeru bo zgorevanje nekončano,
kar lahko pripelje do zastrupitve z ogljikovim
monoksidom.
Ne uporabljajte klimatske naprave za sušenje
oblek ali hlajenje hrane.
- 3-
ACP-18CH50GEI
Model
Gretje in hlajenje
Funkcija
Delovna napetost
Delovna frekvenca
Jakost toka hlajenja/gretja (A)
Moč hlajenja/gretja (W)
Vhodna moč hlajenja/gretja (W)
EER /COP(W/W)
3
Kroţni obseg zraka (m /h)
Sredstvo za hlajenje in teţa (kg)
Hrup (notranji/zunanji) dB(A)
Vrsta klime
T1
IP24
Raven vodoodpornosti
Zaščita pred električnim udaromI
Teţa (notranja/zunanja) (kg)
13/52
Notranja enota: 1020 X 319 X 234
Zunanja enota: 848 X 685 X 378
Dimenzije (notranja/zunanja)
(ŠXVXD)(cm)
Gretje in hlajenje
6500 (2000-6800)
6500 (1600-8200)
220-240V~
50Hz
14.0/14.2
3200/3250
2020/1800
3.22/3.61
850
R410a 2.4kg
48/58
T1
IP24
I
13/68
Notranja enota: 1020 X 319 X 234
Zunanja enota: 950 X 840 X 420
*
* V primeru kakršnih koli sprememb parametrov delovnih značilnosti se morate nanašati na podatke, ki so navedeni na ploščici s tehičnimi podatki.
* Razpon delovnih temperatur
Maksimalno hlajenje
Minimalno hlajenje
Maksimalno gretje
Minimalno gretje
Notranja stran DB/WB(°C)
32/23
21/15
20/20/-
Zunanja stran DB/WB(°C )
43/26(T1)
18/2/-7/-8
Specifikacije in tehnični podatki
5300 (2500-5800)
5850 (2300-6400)
220-240V~
50Hz
10.48/10.71
2400/2450
1560/1620
3.40/3.61
900
R410a 1.6kg
48/56
Kapaciteta hlajenja (W)
Kapaciteta gretja (W)
GWHD24BCNK3A1A
◆ Navodila za uporabo
Način delovanja in posebne funkcije med hlajenjem
Način delovanja:
Klimatska naprava absorbira toploto iz notranjega zraka in jo pošilja zunanji enoti na praznjenje, s čemer
se zmanjšuje notranja temperatura. Kapaciteta hlajenja se manjša z naraščanjem zunanje temperature.
Funkcija proti zmrzovanju:
Če klimatska naprava hladi pri nizki temperaturi, se bo na površini notranjega menjalnika toplote pojavil
led. Ko se temperatura notranjega menjalnika temperature spusti do 0°C ali niţje, bo mikroprocesor
zunanje enote prekinil delovanje kompresorja in tako zaščitil celotno enoto.
Način delovanja in posebne funkcije med gretjem
Način delovanja:
* Klimatska naprava absorbira toploto zunanjega zraka in jo prenaša v notranjost, s čemer se povišuje
temperatura v prostoru. Kapaciteta gretja se zmanjšuje z niţanjem zunanje temperature.
* Ta tip sistema kroţenja toplega zraka potrebuje malo časa za povišanje notranje temperature.
* Če je zunanja temperatura izredno nizka, uporabljajte to klimatsko napravo v kombinaciji z drugimi
grelnimi napravami.
Odmrzovanje:
* Ko je zunanja temperatura nizka ali je vlaga zraka visoka, lahko menjalnik toplote zunanje enote po
določenem času delovanja klimatske naprave zmrzne. To bo zmanjšalo učinek gretja. V tem primeru
se bo samodejna funkcija odmrzovanja aktivirala in gretje bo začasno za 8-10 minut prekinjeno.
* Med samodejnim odmrzovanjem bo prekinjeno delovanje notranjega in zunanjega ventilatorja.
* Med odmrzovanjem bo indikator na notranji enoti utripal in bi iz notranje enote lahko izhajala para.
Vzrok temu je hitro odmrzovanje in ne gre za okvaro.
* Gretje se bo po končanem odmrzovanju samodejno nadaljevalo.
Funkcija proti hladnemu zraku:
Če med gretjem notranji menjalnik toplote ne uspe doseči določene temperature pod naslednjimi pogoji,
notranji ventilator ne bo pričel delovati, da bi se izgonili pihanju hladnega zraka (v roku 3 minut):
1. Pričetek gretja;
2. Konec odmrzovanja;
3. Gretje v pogojih nizke temperature
Pogoji, pod katerimi klimatska naprava ne more normalno delovati
Znotraj spodaj navedenega temperaturnega razpona se lahko aktivira zaščitna naprava, da bi se naprava
izklopila.
Gretje
Zunanja temperatura
nad 24°C
Zunanja temperatura
pod -7°C
Sobna temperatura
nad 27°C
Hlajenje
Zunanja temperatura
nad 43°C
Odvlaţevanje
Sobna
temperatura
pod 18°C
Sobna temperatura
pod 21°C
Če naprava dolgo hladi ali odvlaţuje, ko je relativna vlaga nad 80% (vrata in okna so odprta), se lahko
blizu izhoda za zrak kondenzira vlaga in kaplja.
-5-
◆ Opis delov klimatske naprave
Notranja enota
Vhod za zrak
Izhod za zrak
Nastavljena temp.
Daljinski upravljalnik
Gretje (ta indikator
je črn za naprave, ki
samo hladijo).
Hlajenje
(1) Sprednja plošča
(2) Loputa za usmeritev
(3) Sprejemnik
(4) LED zaslon
Zunanja enota
(5) Stenska cev
(6) Izolirni trak
Vhod za zrak
(7) Odvodna cev
(8) Vezna cev in
Vezni kabel
Izhod za zrak
-6-
◆ Uporaba daljinskega upravljalnika
Nazivi in funkcije daljinskega upravljalnika
Opombe:
Zagotovite, da ne bo ovir.
Ne spuščajte in ne mecite daljinskega upravljalnika.
Daljinskega upravljalnika ne postavljajte na mesta, izpostavljena sončni svetlobi.
Ko se naprava po izklopu ponovno zaţene, lahko samodejno nadaljuje zadnji
način delovanja in se bo zunanja enota vklopila malo kasneje.
Gumb TEMP+ TEMP-:
Gumb MODE:㨁
Pri hlajenju, gretju, sušenju,
ventilacijskem delovanju
lahko s pritiskom teh
gumbov nastavite
temperaturo. Razpon
temperatur znaša 16°C 30°C. Spominska funkcija
je na voljo za vsak način
delovanja.
Ko je naprava vklopljena, za
izbor gretja, hlajenja,
sušenja, samodejnega in
ventilacijskega načina
delovanja pritisnite ta gumb.
HLAJENJE
SUŠENJE
VENT. DELOVANJE
Gumb FAN SPEED:
Po vklopu naprave pri gretju,
hlajenju, samodejnem in
ventilacijskem delovanju
pritisnite ta gumb za izbor
samodejne, majhne, srednje,
visoke hitrosti ventilatorja.
Spominska funkcija je na
voljo za vsak način
delovanja.
GRETJE
Gumb CLOCK:
Po enem pritisku tega gumba
prične simbol CLOCK utripati
in lahko nastavite uro. Z enim
pritiskom na gumb TIME+ se
ura povečuje za 1 minuto in
se s pritiskom daljšim od 1
sekunde ura vsake pol
sekunde povečuje za 10
minut. Z enim pritiskom na
gumb TIME- se ura zmanjšuje
za 1 minuto in se s pritiskom,
daljšim od 1 sekunde, vsake
pol sekunde zmanjšuje za 10
minut. Po koncu nastavitve za
potrditev ponovno pritisnite
na gumb CLOCK.
Gumb SLEEP:
Pri hlajenju, sušenju in
gretju enkrat pritisnite na ta
gumb za vklop funkcije
sleep in ga ponovno
pritisnite za izklop te
funkcije.
-7 -
Nazivi in funkcije daljinskega upravljalnika (nadaljevanje)
Opomba:
Ta tip daljinskega upravljalnika je razmeroma nov. Nekateri gumbi, ki imajo
dodatne funkcije, bodo opisani spodaj.
Gumb SWING:
LCD zaslon
Med delovanjem, ko se
pritisne,
začne
loputa
samodejno rotirati in se ustavi
po ponovnem pritisku. Po
dvojnem pritisku v roku 1
sekunde bo začela svetiti
lučka na plošči notranje enote.
s ponovnim dvojnim pritiskom
v roku 1 sekunde bo lučka
ugasnila.
Prikazuje vse nastavitve.
Gumb ON/OFF:
Za vklop naprave enkrat
pritisnite na ta gumb in ga
ponovno pritisnite za izklop
naprave.
Gumb T-ON:
Gumb T-OFF:
S pritiskom tega gumba
dostopate do nastavitev časa
vklopa in simbol T-ON simbol.
Z vsakim pritiskom na gumb
TIME + se bo ura povečala za
1 minuto, s ponovnimi pritiski
se bo ura povečevala za 10
minut vsake pol sekunde. S
pritiskom na gumb TIME- bo
proces enako stekel, kot pri
gumbu TIME+, vendar
nasprotno. Maksimalni čas
nastavitev znaša 12 ur.
Z enim pritiskom na ta gumb
dostopate do nastavitev časa
izklopa. T-OFF simbol utripa.
Funkcija je na voljo, ko je
naprava
vklopljena
ali
izklopljena. Način nastavitve je
enak kot pri gumbu T-ON.
Gumb CANCEL
Gumba TIME + TIME -
Za preklic vseh nastavitev
timerja enkrat pritisnite na ta
gumb.
Za navodila o uporabi tega
gumba glejte: gumb T-ON,
gumb T-OFF, gumb
CLOCK.
-8 -
Kako vstaviti baterije
1. Odstranite pokrov z zadnje strani daljinskega upravljalnika.
2. Vstavite dve bateriji (dve suhi AAA bateriji).
3. Vrnite pokrov na njegovo mesto.
OPOMBA:
Ne kombinirajte novih in izrabljenih ali različnih baterij.
Če daljinskega upravljalnika ne nameravate uporabljati dalj časa, vzemite baterije
ven.
Ţivljenjska doba baterij traja pribliţno eno leto.
Daljinski upravljalnik bi moral biti vsaj 1 m oddaljen od televizije ali avdio naprav.
Uporaba v nujnih primerih
Ko je daljinski upravljalnik pokvarjen ali ste ga izgubili, uporabljajte
ročno stikalo, ki nastavlja klimatsko napravo na samodejni način
delovanja in nastavitev temperature in hitrosti ventilatorja ne morete
spreminjati.
S pomočjo kemičnega svinčnika ali kakršnega koli izolatorja izvedite
naslednje:
Vklop naprave: Ko je naprava izklopljena, pritisnite ročno stikalo, nakar
bo naprava pričela delovati s samodejnim načinom delovanja. Mikro
računalnik bo skladno s sobno temperaturo nastavil način delovanja
(hlajenje, gretje, ventilacijski način delovanja), da bi dosegli prijetno
temperaturo.
Izklop naprave: Med delovanjem naprave pritisnite stikalo STOP in
naprava bo prenehala z delovanjem.
-9-
Ročno stikalo
◆Čiščenje in vzdrževanje
Pozor
Pred čiščenjem obvezno izključite klimatsko napravo iz električne vtičnice; v
nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
Špricanje klimatske naprave lahko povzroči nevarnost električnega udara. Nikakor
ne perite Vaše klimatske naprave...
Vnetljive tekočine, kot sta razredčilo ali bencin, bodo škodovale zunanjemu izgledu
klimatske naprave (za čiščenje ohišja klimatske naprave uporabljajte izključno
mehko suho krpo ali vlaţno krpo z nevtralnim čistilnim sredstvom).

Čiščenje sprednje plošče (pred čiščenjem obvezno
odstranite sprednjo ploščo).
① Odstranjevanje sprednje plošče
1. Dvignite sprednjo ploščo v smeri puščice. Za odstranitev
sprednje plošče močno povlecite utore na obeh straneh
sprednje plošče.
② Čiščenje sprednje plošče
Operite jo z mehko krtačo, namočeno v vodo in nevtralno
čistilno sredstvo. Vodo obrišite in posušite ploščo.
③ Namestitev sprednje plošče
Postavite drţaje na obeh straneh plošče v utore za
pritrditev. Zaprite ploščo v smeri puščice in jo zaklenite.
Glejte Sl. 4 (a, b)
Sl. 4
Čiščenje filtra (približno vsake 3 mesece)
Opomba: Če klimatsko napravo uporabljate v prašnem okolju, pogosteje čistite zračni
filter. Da bi se izognili poškodbam, se po odstranitvi filtra ne dotikajte lopute notranje
enote s prsti.
① Odstranjevanje zračnega filtra
Primite utor na obeh straneh sprednje plošče. Za odpiranje
sprednje plošče do določene smeri močno povlecite v smeri
puščice. Zatem povlecite zračni filter navzdol, da bi ga
odstranili. Glejte sl. 5 (a, b, c).
② Čiščenje zračnega filtra
Filter očistite s sesalnikom ali vodo. Če je filter zelo
umazan, ga operite s toplo vodo (pod 45°C), kateri ste
dodali nevtralno čistilno sredstvo. Nato ga posušite na
hladnem mestu.
Opomba: Da bi se izognili izgubi barve ali
deformacijam, ga ne perite z vročo vodo, ki ima
temperaturo nad 45°C. Nikoli ga ne sušite nad ognjem
saj bi filter lahko zgorel ali pa se deformiral.
Sl. 5
-10-
◆Čiščenje in vzdrževanje
③ Namestitev zračnega filtra
Vstavite zračni filter v smeri puščice. Nato trdno zaprite
sprednji pokrov.
Preverjanje pred sezonsko uporabo
① Preverite, ali kaj blokira vhod/izhod za zrak notranje in
zunanje enote.
② Preverite zanesljivost ozemljitvenega kabla.
③ Preverite, ali je potrebno zamenjati baterije daljinskega
upravljalnika.
④ Preverite, ali je poškodovan namestitveni okvir zunanje
enote. Če je poškodovan, se obrnite na pooblaščeni
Gree servisni center.
Preverjanje po sezonski uporabi
① Izključite klimatsko napravo iz električne vtičnice.
② Očistite filter in notranjo/zunanjo enoto.
③ Očistite prah in delce umazanije z zunanje enote.
④ Če je zunanja enota zarjavela, prebarvajte zarjavelo mesto,
saj boste tako preprečili širjenje rje.
-11-
◆Odpravljanje težav
Pozor
Klimatske naprave ne popravljajte sami. Nepravilno popravilo lahko povzroči električni udar ali
poţar, zato se za strokovno popravilo obrnite na pooblaščeni Vivax servisni center. Naslednja
preverjanja vam lahko privarčujejo čas in denar.
Okvara
Klimatska naprava se takoj po izklopu ne vklaplja.
Po prvem vklopu spušča klimatska naprava
neprijeten vonj.
Med delovanjem naprave lahko slišite zvok
„pretoka vode“.
Analiza vzroka
Zaradi zaščite klimatske naprave bo mikro
računalnik pri ponovnem vklopu, ki sledi takoj za
izklopom, za 3 minute preloţil pričetek delovanja
naprave.
Klimatska naprava nima neprijetnega vonja. Če leta obstaja, se je nabral iz okolice. Rešitev: očistite
zračni filter (glejte stran 10).
Če teţava ni odpravljena, je potrebno klimatsko
napravo očistiti (Obrnite se na pooblaščeni Vivax
servisni center.)
Po začetku delovanja klimatske naprave, ko se
zaţene kompresor ali ko kompresor deluje in se
ustavlja med delovanjem delovanjem, se lahko
včasih sliši “hua-hua” ali “di-du-di-du” hrup. To je
zvok pretoka sredstva za hlajenje in ne okvara.
Včasih bo med hlajenjem iz klimatske naprave
izhajala rahla meglica.
Do tega lahko pride, ko so notranja toplota in vlaga
visoki. Vzrok je hitro hlajenje notranjega zraka. Po
nekem času bo s povečanjem notranje
temperature in vlage meglica izginila.
Pri vklopu ali izklopu klimatske naprave lahko
slišite pokanje.
To je zvok trenja, ki ga povzroči širjenje plošče ali
drugih delov zaradi spremembe v temperaturi.
-12-
◆ Odpravljanje težav
Okvara
Analiza vzroka
Klimatska naprava ne deluje.
Ali gre za izpad elektrike?
Ali je pregorela varovalka?
Ali je napetost previsoka ali prenizka?.
(Morajo testirati usposobljeni tehniki.)
Ali pravilno uporabljate funkcijo timerja?
otvorite
Klimatska naprava slabo hladi (ali greje).
Ali je nastavitev temperature ustrezna?
Ali je vhod ali izhod zunanje enote blokiran?
Ali je zračni filter zamašen?
Ali so vsa vrata in okna zaprta?
Ali je tok zraka nastavljen na
pihanje“?
„rahlo
Ali v prostoru obstaja kaka naprava za gretje?
Daljinski upravljalnik včasih ne more izvesti
ukaza, če je klimatska naprava izpostavljena
nenavadni interferenci ali pogostemu
spreminjanju funkcij. Za nadaljevanje
normalnega delovanja enostavno izključite
vtič in ga pravilno vključite.
Daljinski upravljalnik ne izvaja ukaza.
Ali je naprava v dometu oz. ali jo blokirajo
ovire?
Preverite raven napolnjenosti baterij v
daljinskem upravljalniku. Če je nizka,
zamenjajte baterijo.
Ali je daljinski upravljalnik poškodovan?
Iz notranje enote teče voda.
Vlaga zraka je visoka.
Curlja kondenzirana voda.
Spoj odvodne cevi notranje enote je slab.
Iz zunanje enote teče voda.
Med hlajenjem se lahko na cevi ali spoju
zaradi hlajenja kondenzira voda.
Odmrznjena voda izteka med gretjem ali
odmrzovanjem (samodejno odmrzovanje).
Pri hlajenju bo kapljala voda na menjalniku
toplote.
Notranja enota oddaja hrup.
Zvok vklopa ventilatorja ali kompresorja.
Klimatska naprava lahko oddaja zvoke med
odmrzovanjem ali pri prenehanju delovanja.
Vzrok temu je inverzni pretok sredstva za
hlajenje v napravi.
-13-
◆ Odpravljanje težav
Okvara
Analiza vzroka
● Ko je temperatura notranjega menjalnika
Iz notranje enote ne piha zrak.
nizka med ogrevanjem, bo notranja enota
prenehala s pihanjem, da bi se preprečilo
pihanje hladnega zraka (v roku 3 minut).
● Med odvlaţevanjem bi se lahko ventilator
notranje enote včasih ustavil, da bi se
preprečilo izparevanje kondenzirane vode in
rast temperature.
Na izhodni rešetki se zbira vlaga
.
● V kolikor naprava dolgo deluje v pogojih visoke
vlage, se lahko na rešetki kondenzira vlaga in
kaplja.
V primeru naslednjih dogodkov se obrnite na pooblaščeni
servisni center.
▲ Klimatska med delovanjem oddajanaprava
sikajoče zvoke.
▲ Klimatska naprava med delovanjem oddaja
neprijeten vonj.
▲ Voda curlja v prostor.
▲ Zračno stikalo ali stikalo za zaščito
pred curljanjem se pogosto aktivirata.
▲ V napravo ali daljinski upravljalnik so vlite
tuje snovi ali voda.
▲ Nenavadno pregrevanje napajalnega kabla
in vtiča.
Izklopite klimatsko napravo in
izključite vtič iz električne vtičnice.
-14-
◆ Namestitev — Varnostni ukrepi pri namestitvi
Pomembni varnostni ukrepi
1.
2.
3.
Klimatsko napravo morajo namestiti usposobljeni tehniki v skladu z zakonskimi določbami, da bi se
zagotovila neovirana in varna uporaba.
Pred namestitvijo se obrnite na lokalno Vivax namestitveno in servisno agencijo. Klimatska
naprava, katere ni namestila pooblaščena Vivax agencija, v primeru okvare zaradi neustreznih
poslovnih stikov mogoče ne bo nujno servisirana.
Za spremembo poloţaja klimatske naprave se obrnite na pooblaščeni Gree servisni center.
Osnovne zahteve namestitvenega položaja
Namestitev na naslednjih mestih lahko povzroči okvaro klimatske naprave. Če se namestitvi na takih
mestih ne morete izogniti, se obrnite na Vivax namestitveno in servisno agencijo.
Mesta, na katerih so močna toplota, para, vnetljivi ali eksplozivni plini ali pa se v zrak spuščajo
nestabilne snovi.
Na mestih blizu visokofrekvenčnih naprav, kot so naprava za varjenje, medicinska oprema.
Na mestih s slano-jodno prstjo v bliţini morja.
Na mestih, kjer zrak vsebuje olje (mehanično olje).
Na mestih s sulfidnimi plini (na primer fosforni vrelec).
Na mestih s posebnimi pogoji.
Izbor mesta namestitve notranje enote
1. Vhod in izhod za zrak morata biti oddaljena od ovir, saj boste tako zagotovili pretok zraka, ki lahko
doseţe do vsakega dela prostora.
2. Izberite poloţaj, v katerem se kondenzirana voda lahko enostavno in se zunanja enota lahko
enostavno poveţe.
3. Enoto namestite na mestu, kamor otroci ne morejo.
4. Izberite mesto, ki lahko prenese teţo notranje enote in ki ne poveča delovni hrup in vibriranje enote.
5. Zagotovite dovoljšen prostor za vzdrţevanje in servisiranje. Notranja enota mora biti od tal oddaljena
najmanj 2,4 m.
6. Izberite poloţaj, ki je vsaj 1 m oddaljen od televizije, zvočnega sistema ali drugih gospodinjskih
električnih aparatov.
7. Izberite poloţaj, na katerem lahko filter enostavno vzamete ven.
8. Zagotovite, da je namestitev skladna z zahtevami na namestitveni shemi.
Izbor mesta namestitve zunanje enote
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Izberite poloţaj, na katerem hrup in tok zraka ne bo vplival na sosede, ţivali ali rastline.
Zagotovite dobro ventilacijo zunanje enote.
Prepričajte se, da ne obstajajo ovire, ki blokirajo vhod in izhod za zrak zunanje enote.
Mesto namestitve mora biti sposobno izdrţati teţo in vibriranje zunanje enote ter omogočiti varno
namestitev.
Izberite suho mesto, ki pa vseeno ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi ali močnemu vetru.
Zaradi enostavnega vzdrţevanja in servisiranja zagotovite, da je zunanja enota nameščena v
skladu z namestitvenimi navodili.
Višinska razlika veznih cevi mora biti manjša od 5 metrov, dolţina pa krajša od 10 metrov.
Enoto namestite na mesto, katerega ne morejo doseči otroci.
Enoto namestite na mesto, kjer ne ovira javnega prehoda in ne zakriva razgleda.
Zahteve po električni varnosti
1.
2.
3.
Napajanje mora biti enake napetosti kot tudi naprava in opremljeno z ločenim krogom za klimatsko
napravo. Premer napajalnega kabla mora biti v sklau s standardi.
Uporaben razpon napetosti: normalna delovna napetost znaša 90%~110% delovnega napona.
Napajalnega kabla ne vlecite na silo.
-15-
◆Namestitev — Varnostni ukrepi pri namestitvi
4.
5.
Zagotovite varno ozemljitev in poveţite ozemljitveni kabel s posebno opremo za ozemljitev
stanovanjske zgradbe. V fiksni liniji mora biti stikalo za zaščito od curljanja in zračno stikalo z
ustrezno kapaciteto. Zračno stikalo mora prav tako imeti funkcije magnetne in toplotne aktivacije,
da bi se zagotovila zaščita pred kratkim stikom in preobremenitvijo.
Minimalna oddaljenost med klimatsko napravo in vnetljive površine mora biti 1.5 m.
Zahteve za ozemljitev
1.
2.
3.
4.
Ker je klimatska naprava električna naprava I razreda, jo morate zanesljivo ozemljiti.
Dvobarvni kabel (rumeni in zeleni) znotraj klimatske naprave sluţi za ozemljitev in se ne sme
uporabljati v druge namene niti ga ne smete rezati. Ne pritrjujte ga z vijakom, da ne bi prišlo do
električnega udara.
Odpornost ozemljitve mora biti v skladu z zahtevami drţavnega standarda GB17790.
Električna vtičnica mora imeti zanesljivo ozemljitev. Prepovedano je vezati ozemljitveni kabel z
naslednjimi elementi:
① Vodovodno cevjo ② Plinsko cevjo ③ Odvodno cevjo
④ Drugimi mesti, za katera strokovnjaki menijo, da so nezanesljiva.
OPOMBE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vsa električarska dela mora izvesti usposobljeno osebje v skladu z veljavnimi predpisi in tem
priročnikom.
Napajanje te klimatske naprave mora biti povezano z Y tipom. Poškodovani napajalni kabel mora,
da bi se izgonili nevarnosti, zamenjati proizvajalec, pooblaščeni serviser ali podobno usposobljena
oseba.
Potrebno je uporabljati delovno napetost naprave in ločeni električni krog.
Namestiti morate varovalko in zračno stikalo s pravilno kapaciteto. Pri teh modelih morate uporabiti
zračno stikalo z močjo 32A.
Po namestitvi naprave mora biti električni vtič dostopen.
V električni krog je potrebno vgraditi zračno stikalo s kontaktnim razmikom najmanj 3 mm na vseh
polih.
Jakost varovalke: 25A/250VAC
-16-
◆ Namestitev — Namestitvena shema
Namestitvena shema
Od stropa
Več kot
15cm
Več kot 15cm
Več kot 15cm
Od zidu
Od zidu
Več kot
300cm
Več kot
230cm
Izhodna odprtina
Več kot 50 cm
Nad tlemi
Od ovir
Več kot 30cm
Od zidu
Več kot 50 cm
Od zidu
Izhodna odprtina
-17-
◆Namestitvene storitve — Namestitev notranje enote
Namestitev okvira za stenska namestitev
1.
Poravnajte s pomočjo vodne tehtnice. Ker je odvodna odprtina na levi strani, je pri namestitvi okvira
za zidno namestitev bolje zniţati levo stran.
Zid
2.
3.
Z vijaki pritrdite okvir za zidno
namestitev na zid.
Po koncu namestitve z roko povlecite
okvir, da bi se prepričali, ali je pritrjen.
Namestitveni okvir mora biti sposoben
prenesti teţo odrasle osebe (60kg) in
obremenitev mora biti enakomerno
razporejena med vijake.
Označeno na srednjem
poloţaju
Libela
več
kot
150mm
od
zidu
Leva stran
φ65mm
(Zidna odprtina za
zadnjo izhodno cev)
Zid
Več
kot
150mm
od
zidu
Desna stran
φ65mm
Sl. 6
(Zidna odprtina za
zadnjo izhodno cev)
Stenska odprtina in namestitev stenske cevi
Notri
1.
2.
Po določanju poloţaja odprtine zidne cevi v skladu s sl. 6 izvrtajte
Zidna cev
padajočo luknjo (Φ65)
Da bi preprečili poškodbo stenske cevi in kabla, ki prehajajo skozi zid, in da
bi zaščitili votel zid pred podganami, je potrebno namestiti zaščitno cev.
Zunaj
Tesnilo
φ65
Zaščitna cev
Namestitev odvodne cevi
1.
2.
3.
Fleksibilna odvodna cev mora imeti padec, da bi se zagotovil
neoviran pretok vode.
Cevi ne zvijajte in ne izkrivljajte ter ne potapljajte odvoda v
vodo.
Podaljšani del fleksibilne odvodne cevi, ki prehaja skozi
notranjo enoto, mora biti ovit s toplotnim izolatorjem.
Izbolklina
Ne potapljajte
v vodo.
Povezovanje notranjih in zunanjih kablov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Z zgornje strani odprite sprednjo ploščo. (
stran 10 Sl. 5 (a))
Odvijte vijak, ki utrjuje pokrov škatle s konektorji. (Sl.
7)
Poloţite napajalni kabel skozi zaseben kabelski vod z
zadnje strani notranje enote in ga povlecite s sprednje
strani.
Zveţite modro ţico napajalnega kabla z „N(1)“
terminalom v škatli s konektorji, črno ţico zveţite s
terminalom „2“, sivo ţico s terminalom „3“ in rumenozeleno
ţico
s
terminalom
„
“
(Glejte Sl. 8).
Poloţite del napajalnega kabla z zaščitnim ovojem v
utor za utrditev in zaprite pokrov.
Privijte vijake za utrditev, da bi pritrdili kabel.
Pokrov
Napajalni
kabel
Sl. 7
Konektorji
Namestite zadnjo ploščo na njeno mesto.
Napajalni
kabel
Sl. 8
-18-
Zavoj
Utor za
kabel
◆Namestitev — Namestitev notranje enote
Opombe:
Če povezani kabel ni dovolj dolg, se obrnite na pooblaščeni servis za kos posebnega kabla ustrezne
dolţine. Kabla ne smete zvijati po sredini.
Obvezno pravilno poveţite kabel. Nepravilno povezovanje bo poškodovalo nekatere električne dele.
Trdno zategnite vijake terminalov.
Po zategovanju vijaka za preverjanje rahlo povlecite kabel.
Nepravilno povezovanje ozemljitvenega kabla lahko povzroči električni udar.
Obvezno trdno utrdite pokrov škatle s konektorji in ga močno pritisnite ob napajalni kabel. Nepravilno
pritrjevanje pokrova škatle s konektorji lahko omogoči dostop prahu ali vode ali celo izpostavi
terminale neposrednemu vplivu zunanjih sil, kar lahko pripelje do poţara ali električnega udara.
Namestitev notranje enote
1.
Pri postavljanju cevi z leve ali desne strani po potrebi
odreţite odvečni del vezne cevi na izhodni odprtini
baze enote. (Glejte Sl. 9).
(1) Ko boste vlekli samo napajalni kabel, odreţite
odvečni del 1.
(2) Ko boste vlekli vezno cev in napajalni kabel,
odreţite odvečne dele 1 in 2 (ali 1, 2 in 3);
2. Izvlecite vezno cev dna. Z lepljnim trakom dobro poveţite
vezno cev, električni kabel in odvodno cev ter jih
povlecite skozi odprtino (glejte sl. 10).
3. Obesite kljuke na zadnji strani notranje enote za kljuke
na okviru za zidno namestitev. Pomaknite enoto v levo in
v desno, da bi ugotovili, ali je stabilna.
4. Namestitvena višina notranje enote mora znašati vsaj 2.4
m.
Namestitev vezne cevi
1.
2.
Stran z navoji vezne cevi mora biti poravnana
z ustreznimi navoji na ventilu.
Z rokami močno privijte matico vezne cevi
nato pa jo s ključem še dodatno privijte.
Šestkotna matica
Vezna cev
notranje enote
Matica Cev
Moment sile privijanja
(N·m)
Ključ
Φ6
15~20
Φ9.52
31~35
Φ12
50~55
Φ16
60~65
Francoz
Opombe: Najprej poveţite vezno cev z notranjo enoto, nato pa z zunanjo enoto. Bodite pazljivi na
zvijanje in razporeditev pri pripravi vezne cevi, da je ne bi poškodovali. Matice ne privijajte
premočno, saj bi lahko v nasprotnem primeru prišlo do curljanja vode.
-19-
◆Namestitvene storitve — Namestitev zunanje enote
Povezovanje kabla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Odstranite ploščo s sprednje strani.
Vse ţice povlecite skozi gumijasto tesnilo.
Odstranite privijalko kabla, poveţite napajalni kabel
z ustreznim terminalom in kabel utrdite.
Razporeditev ţic mora biti v skladu z razporeditvijo
pri notranji enoti.
S privijalko kabla utrdite napajalni kabel.
Prepričajte se, ali so kabli utrjeni.
Privijte kabel s privijalko
Vakuumsko črpanje in preverjanje iztekanja
Sl. 12
1. Odstranite pokrov matice z ventila za zapiranje.
2. Poravnajte s sredino vezne cevi in ročno privijte
koničasto matico.
3. S ključem privijte koničasto matico.
4.
Odstranite pokrov ventila tekočine in matico odprtine
za polnjenje s sredstvom za hlajenje.
5. S šestostraničnim ključem odvijte telo ventila tekočine
in istočasno z izvijačem odprite jedro ventila tekočine.
Sl. 13
Sedaj bo plin iztekel.
6. Po izteku plina za pribliţno 15 sekund zaprite jedro
ventila in privijte matico odprtine za polnjenje
sredstva za hlajenje.
7. Popolnoma odprite telo ventila tekočine in ventila plina.
(Glejte sl. 12)
8. Obrnite in privijte pokrov ventila in z milom ali
detektorjem iztekanja prverite, ali ne izteka mogoče
plin iz zunanje ali notranje enote in veznih cevi.
9. V kolikor pogoji dopuščajo, z vakuumsko črpalko
izpustite zrak v enoti z jedrom ventila. (Glejte sl 13)
Plinska cijev
Otvor za punjenje sredstva za hlađenje
Plinski ventil
Cijev za tekućinu
Ventil tekućine
Odvijač
Šesterokutni ključ
Večkratni ventil
Multi-meter
-76cmHg
Nizek držaj
Manometer
Visok držaj
Cev za polnjenje
Vakuumska črpalka
Nizkotlačni ventil
Spuščanje kondenzirane vode iz zunanje enote
(enote,ki samo hladijo nimajo takega ventila)
Ko klimatska naprava greje, se morata kondenzirana voda, ki
nastaja v zunanji enoti, in voda, ki nastaja z odmrzovanjem, spustiti
preko odvodne cevi na ustrezno mesto.
Namestitvene metode: Kot je prikazano na sliki, vstavite odvodni členek
Zunanje enote v luknjo Φ25 na spodnji strani.
Poveţite odvodno cev z odvodno odprtino, da bi se kondenzirana
voda, in voda, ki je nastala z odmrzovanjem, spuščali na ustrezno
mesto.
-20-
Ohišje zunanje enote
Ventil za
ispuščanje vode
Poskusno delovanje in preverjanja po namestitvi
Elementi za preverjanje po namestitvi
Teţave, ki jih povzroča nepravilna
namestitev.
Naprava lahko pade, vibrira ali oddaja
hrup.
Lahko povzroči nezadovoljujoč
učinek hlajenja (gretja).
Lahko povzroči kondenzacijo in
kapljanje vode.
Preverite elemente.
Ali je namestitev zanesljiva?
Ali izteka plin?
Ali je toplotna izolacija enote
dovoljšna?
Ali se voda brez teţav izpušča?
Lahko povzroči
kapljanje vode.
Ali napetost v gospodinjstvu ustreza
napetosti, navedeni na ploščici s
tehničnimi podatki?
Ali so vodi in cevi pravilno
nameščeni?
Ali je naprava zagotovo ozemljena?
Ali so modeli vodov v skladu z
zahtevami?
Ali blizu vhoda ali izhoda za zrak
notranje in zunanje enote obstajajo
ovire?
Ali je zabeleţena dolţina cevi za
hlajenje in količina sredstva za
hlajenje?
kondenzacijo
in
Naprava se lahko pokvari ali pa lahko
pregorijo komponente.
Naprava se lahko pokvari ali pa lahko
pregorijo
komponente.
Tveganje iztekanja elektrike.
Naprava se lahko pokvari ali pa lahko
pregorijo komponente.
Naprava se lahko pokvari ali pa lahko
pregorijo komponente.
Pri polnjenju ni enostavno določiti
količino sredstva za hlajenje.
Poskusno delovanje
1. Poskusno delovanje
(1) Pred koncem namestitve naprave ne vključujte v električno vtičnico.
(2) Prepričajte se, ali je kontrolni vod pravilno nameščen in ali so vsi električni vodi
trdno povezani.
(3) Odprite ventile na veliki in mali cevi.
(4) Odstranite vse tuje snovi, predvsem kovinske delce, dele ţice in pincete iz
naprave.
2. Izvedba poskusnega delovanja
(1) Vključite v električno vtičnico in pritisnite na gumb „ON/OFF“ na daljinskem
upravljalniku, nato pa bo klimatska naprava pričela z delovanjem...
(2) Pritisnite gumb „Mode“ in izberite načine delovanja, kot so hlajenje in ventilacijski
Način delovanja in opazujte, ali klimatska naprava normalno deluje.
Proizvajalec in uvoznik si pridrţujeta pravico do sprememb tehničnih in drugih značilnosti brez predhodne najave.
Proizvajalec in uvoznik ne odgovarjata za mogoče tiskarske napake.
-21-
AL
Udhëzime
për
përdorim
ACP-18CH50GEI
RoHS
◆Përmbajtja
Përdorimi dhe mirëmbajtja







Masat paraprake para përdorimit
1
Specifikat dhe të dhënat teknike
4
Udhëzimet e përdorimit
5
Përshkrimi i pjesëve të kondicionerit
6
Përdorimi i telekomandës
7
Pastrimi dhe mirëmbajtja
10
Largimi i problemeve
12
Instalimi
 Pasat paraprake të instalimit
15
 Skema e instalimit
17
 Instalimi i njësisë së brendshme
18
 Instalimi i njësisë së jashtme
20
 Prova e punës dhe kontrolli pas instalimit
21
Ky simbol tregon
Ky simbol tregon
ndalimin e punës.
Punë të detyruar.
Ju faleminderojmë që zgjodhët Kondicionerin Gree. Që të përdorni në mënyrë të rregullt këtë
kondicioner, Ju lutemi ruheni këtë doracak për udhëzime të mëtejshme.
◆ Përdorimi dhe mirëmbajtja— Masat paraprake para përdorimit
Para përdorimit lexoni me kujdes masat e mëposhtme
Kujdes
Në rast të punës jo të
zakonshme (p.sh. erë djegie),
ju lutemi ç'kyçni menjëherë
aparatin nga rryma dhe
kontaktoni
qendrën
e
servisimit.
Nëse puna jo e zakonshme
vazhdon , kondicioneri mund të
dëmtohet, ose mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
Për shmangien e zjarrit
detyrimisht përdorni kabllo të
veçanta të rrymës.
Në të kundërt mund të vjen deri
në goditje elektrike ose zjarr.
Ju lutemi para pastrimit
ç'kyçni kondicionerin.
ç'kyçni
rrymën
Asnjëherë
mos
përdorni
kondicionerin më duar të lagtë.
Ju lutemi mos preni ose
dëmtoni kabllon të rrymës
dhe gypat e kontrollit. Kabllo
e dëmtuar dhe gypat e
kontrollit duhet ndërruar nga
persona të kualifikuar.
Në të kundërt ekziston rrezik nga
goditja elektrike.
Nëse nuk keni në plan të
përdorni kondicionerin për një
kohë të gjatë , largoni atë nga
rryma.
Mos
dëmtoni
asnjëherë
kabllon ose të përdorni kabllo
te pa përshtatshme.
Në të kundërt mbledhja e pluhurit
mund të shkaktojë nxehje ose
zjarr.
Ajo në të kundërt mund të
rezulton në tejnxehjes së kabllos
dhe të shkakton zjarr.
Tensioni i punës të këtij
kondicioneri është 220-240V~
me një tolerance prej d ±10%.
Kompresori do të lëkundet fort
nëse tensioni është shumë i
ulet, çka do të rezultojë
dëmtim e sistemit të ftohjes
.Elementet elektrike do të
dëmtohen nëse tensioni është
shumë i lartë.
Për
rrymën
ju
lutemi
detyrimisht përdorni qark të
veçantë rryeme me kapacitet
të
përshtatshëm.
Kondicioneri
mund
në
mënyre automatike të fillon
ose mbaron punën, në
vartësi me dëshirën tuaj. Ju
lutemi mos ndërroni shpesh
kyçjen
dhe
ç'kyçjen
e
aparatit, sepse do të ketë
efekt
negativ
ndaj
kondicionerit.
Në të kundërt mund të vjen deri
në goditje elektrike ose zjarr.
-1-
◆Masat paraprake gjatë përdorimit
Tokëzimi: Aparati duhet
të jetë mirë i tokëzuar.
Kabllo e tokëzimit duhet
të jetë i lidhur me mjet
adekuat për tokëzim.
Caktoni
temperaturë
dhomës që ju konvenon.
Detyrimisht ç'kyçni prizën nga
rryma nëse nuk e përdorni për
një
kohë
të
gjatë
kondicionerin.
e
Dallimi mes temp.
Mes asaj të jashtme
dhe të mbrëmshme
duhet të jetë 5°C
Nëse një mjet i tillë nuk egziston,
kërkoni
nga
persona
profesionistë që ta instalojë.
Asnjëherë mos lidhni kabllon e
tokëzimit me atë të gazit, ujit ose
elementeve tjera për të cilat
profesionistët mendon se janë të
pa përshtatshme.
Gjatë punës së aparatit mos
hapni dyert dhe dritaret për një
kohë të gjatë. Ajo do të shkaktoj
zvogëlimin e efektshmërisë së
aparatit.
Në
të
kundërt
efekti
kondicionerit do të zvoglohet.
i
Në të kundërt, mbledhja e
pluhurit mund të shkaktojë
nxehje ose djegje.
Mos bllokoni hyrjen apo daljen e
ajrit në brendësi dhe jashtë
aparatit.,
Ajo zvogëlon efektshmërinë e
kondicionerit ose të shkaktojë
goditje ose zjarr.
Shpesh kontrolloni a është i
dëmtuar mbajtësi i pjesës së
jashtme.
Nëse ai është i dëmtuar, dhe nuk
rregullohet, njësia mund të bjerë
dhe mund të plagos dikë.
Mos qëndroni ose të lini sende
mbi njësinë e jashtme.
Këshillohet
temperaturave
caktuara.
përdorimi
fabrikoje
i
të
Lëndët djegëse mbani të paktën
1m larg aparatit.
Në të kundërt mund të vjen në djegie
apo eksplodim.
Mos ndreqni vetë aparatin
.
sepse në të kundërt njerëzit ose Ndreqja jo i rregullt mund të sjell
sendet mund të bien dhe në goditje elektrike ose zjarr. Për
shkaktojnë plagosje.
ndreqje lutemi kontaktoni qendrën
e autorizuar për servisim.
-2-
Masat paraprake gjatë përdorimit
Rregulloni në mënyrë të drejtë drejtimin e lëvizjes së
ajrit. Gjatë punës së kondicionerit lopatëzat mund ti
përshtatni
duke shtypur sustën SËING ne
telekomandë për ndryshimin e lëvizjes së ajrit.
Tensioni i këtij kondicioneri duhet lidhur me
tipin Y. Ju lutemi preni ose dëmtoni kabllot e
jashtme të rrymës. Kablloja e dëmtuar duhet
ndërruar nga persona profesionist.
Mos fusni duart apo sende në hapjet e hyrjes
dhe daljes së ajrit.
Asnjëherë mos drejtoni ajrin në drejtim të
kafshëve shtëpiake ose bimëve se mund ti
dëmtojë.
Në të kundërt mund të plagoseni.
Asnjëherë mos spërkatni apo te lani aparatin
me ujë.
Në të kundërt mund të vjen në dëmtim ose zjarr.
Mos lejoni asnjëherë që kondicioneri të fryn nga
sobës.
Në të kundërt mund të vjen deri te helmim nga oksid
karboni i krijuar
Që të mos dëmtoni shëndetin tuaj, mos
ekspozoni trupin tuaj ajrit të ftohtë për një kohë
të gjatë ose caktoni temperaturën e dhomës në
nivel të ulët.
- 3-
Mos përdorni kondicionerin për qëllime tjera, si
tharje teshash, freskimin e ushqimit, etj.
Modeli
ACP-18CH50GEI
Funksioni
Ngrohje dhe ftohje
Ngrohje dhe ftohje
Kapaciteti i ftohjes (Ë)
Kapaciteti i ngrohjes (Ë)
5300 (2500-5800)
5850 (2300-6400)
220-240V~
50Hz
10.48/10.71
2400/2450
1560/1620
3.40/3.61
900
R410a 1.6kg
48/56
6500 (2000-6800)
6500 (1600-8200)
220-240V~
50Hz
14.0/14.2
3200/3250
2020/1800
3.22/3.61
850
R410a 2.4kg
48/58
Forca e ftohjes /ngrohjes (Ë)
Forca hyrëse e ftohjes/ngrohjes(Ë)
EER /COP(Ë/Ë)
3
Vëllimi i qarkullimit të ajrit (m /h)
Lënda e ftohjes dhe pesha (kg)
Zhurma (mbrëmshme/jashtme) dB(A)
Modeli i Kondicionerit
Niveli i rezistences së ujit
Mbrojtja nga goditja elektrike I
Pesha (brendshme/jashtme) (kg)
Dimensionet (brendshme/jashtme)
(ŠXVXD)(cm)
T1
IP24
13/52
Njësia e brendshme: 1020 X 319 X 234
Njësia e jashtme: 848 X 685 X 378
T1
IP24
I
13/68
Njësia e brendshme: 1020 X 319 X 234
Njësia e jashtme: 950 X 840 X 420
* Të gjitha të dhënat e lart përmendura janë të testuar sipas standardeve nacionale kineze. Mes tyre kapaciteti i ftohjes, ngrohjes niveli i
zhurmës janë testuar para daljes nga fabrika.
* Në rast të ndryshimit të parametrave të mënyrës së punës, si referencë duhet marë të dhënat e cekura në pllakën me të dhëna teknike.
* Kufiri i temperaturave të punës
Ftohja maksimale
Ftohja minimale
Ngrohja maksimale
Ngrohja minimale
Pjesa e breshme DB/ËB(°C) Pjesa e jashtme DB/ËB(°C )
32/23
43/26(T1)
21/15
18/20/2/20/-7/-8
Specifikat dhe të dhënat
teknike
Tensioni i punës
Frekuenca e punës
Fuqia rrjedhëse e ftohjes/ngrohjes(A)
GËHD24BCNK3A1A
◆ Udhëzimet e përdorimit
Mënyra e punës dhe funksionet specifike gjatë ftohjes
Mënyra e punës:
Kondicioneri absorbon nxehtësi nga ajri i brendshëm dhe ja dërgon pjesës së jashtme për shkarkim, me të
cilën zvogëlohet temperatura e ambientit të brendshëm. Kapaciteti i ftohjes bie apo rritet në vartësi të
temperaturës së ambientit të jashtëm.
Funksioni kundër ngrirjes
Në rast se kondicioneri ftohën gjatë temperaturave të ulta mbi sipërfaqen e brendshme të ndryshuesit te
temperaturës shfaqet akull. Kur temperatura e ndryshuesit të temperaturës bie në 0°C ose më poshtë,
mikroprocesori i pjesës së jashtme ndalon punën e kompresorit në mënyrë që të mbrojë aparatin.
Mënyra e punës dhe funksionet specifike gjate ftohjes
Mënyra e punës:
* Kondicioneri absorbon nxehtësi të ajrit të jashtëm dhe e përcjell në brendësi, kështu që zmadhohet
temperatura e hapësirës. Kapaciteti i nxehjes zvogëlohet me uljen e temperaturës së ambientit të jashtëm.
* Ky lloj sistemi me qarkullim të ajrit të nxehtë i duhet kohë e shkurtër për rritjen e temperaturës së
brendshme.
* Në rast se temperatura jashtë bie ju lutemi përdorni kondicionerin ne kombinim me aparatet tjerë për
ngrohje.
Shkrirja:
* Kur temperatura e jashtme është e ulët por lagështia është e lartë pas punës së gjatë e pjesës së
jashtme do të formohet akull, do të ndikojë ne efektshmërinë e nxehjes. Atëherë do të aktivizohet funksioni
i shkrirjes kështu që nxehja do të ndaloj për 8-10 min.
* Gjatë shkrirjes automatike do të ndalojë ventilatori i jashtëm dhe i brendshëm.
* Gjatë shkrirjes treguesi në njësinë e brendshme do të ndriçojë, ashtu që në njësinë e brendshme mund
të shfaqet avull. Kjo vjen nga shkrirja e shpejtë, jo prishje.
* Nxehja pas mbarimit të shkrirjes do të vazhdoj në mënyrë automatike.
Funksioni kundër ajrit të ftohët:
Në qoftë se gjatë nxehjes ndryshuesi i brendshëm i nxehtësisë nuk arrin të mbërrin temperaturën e caktuar me
rrethanat e mëposhtme, ventilatori i brendshëm nuk do të startoj që ti shmanget depërtimit të ajrit të ftohët (3 min.)
1. Fillimi i nxehjes. 2. Pas mbarimit të shkrirjes. 3. Nxehja në kushte të temperaturave të ulta
Kushtet në të cilat kondicioneri nuk punon normalisht
Brenda kufijve të mëposhtme të temperaturës mund të aktivizohen mjetet mbrojtëse, në mënyrë që
aparati të ç'kyçet.
Temperatura e jashtme
nën 24°C
Ngrohje
Temperatura
e
jashtme
nën -7°C
Temperatura e dhomës
nën 27°C
Ftohje
Temperatura e jashtme
mbi 43°C
Tharja
Temperatura
e dhomës nën
18°C
Temperatura e dhomës
nën 21°C
Nëse aparati ftoh për kohë të gjatë ose than kur lagështia relative është 80% (dyert dhe dritaretja më të
hapura), afër daljes së ajrit mund të kondensohet lagështi dhe mund të pikojë.
-5-
◆ Përshkrimi i pjesëve të kondicionerit
Njësia e brendshme
Hyrja e ajrit
Daljet e ajrit
Temp. e caktuar.
Telekomanda
Ngrohja (Ky tregues
është i zi për aparatin
që vetëm ftoh).
Ftohje
(1) Pllaka e përparme
(2) Lopatëza
(3) Marrësi
(4) LED ekrani
Njësia e jashtme
(5) Gypi i murrit
(6) Shiriti i izolimit
Hyrja e ajrit
(7) Zorra e ujit
(8) Zorra lidhëse dhe
teli lidhës
Dalja e ajrit
-6-
Përdorimi i Telekomandës
Emrat dhe funksionet e Telekomandës
Shënime:
Sigurohuni se nuk ka pengesa ndërmjet pranuesit dhe telekomandës.
Mos e hidhni telekomandën.
Mos e lini telekomandën në vende të ekspozuara nga burimi i dritës së diellit.
Kur aparati ky përsëri pas çkyçjes, është në gjendje të vazhdon mënyrën e punës
të fundit, ashtu që njësia e jashtme fillon punën pak më vonë.
Susta TEMP+ TEMP- :
Susta MODE :㨁
Gjatë ftohjes, ngrohjes,
tharjes ose punës me
ventilim me këtë sustë
caktohet temperatura. Kufiri
i temperaturë është 16°C 30°C. Funksioni i memories
është e disponueshme për
çdo mënyrë pune.
Me shtypjen e kësaj suste
është e mundshme të
përzgjidhni mënyrën e punës
automatike, ftohjen, tharjen,
ventilim dhe ngrohje.
FTOHJE
THARJE
Susta FAN SPEED :
VENTILIM
Pas kyçjes së aparatit, gjatë
nxehjes, ftohjes, punës
automatike dhe ventilimit
shtypni këtë sustë për
zgjedhjen e shpejtësisë
automatike, të ulët, të
mesme, të lartë të ventilatorit.
Funksioni është i
disponueshëm për çdo
mënyrë pune.
NGROHJE
Susta CLOCK :
Me shtypjen e sustës simboli
CLOCK fillon të ndriçojë,
ashtu që mund të caktohet
ora. Me një shtypje të sustës
TIME+ koha ritet për 1
minutë, dhe me shtypje të
vazhdushme të kësaj suste
për më gjatë së 1 sekondë
koha rritet për 10 minuta çdo
gjysmë sekonde. Me një
shtypje te sustës TIME- koha
zvogëlohet për 1 minutë, dhe
me shtypje të vazhdueshme
të kësaj suste për më gjatë së
1 sekondë koha zvogëlohet
për 10 minuta çdo gjysmë
sekonde. Pas mbarimit të
caktimit për vërtetim shtypni
përsëri sustën CLOCK.
Susta SLEEP :
Gjatë ftohjes, tharjes dhe
ngrohjes shtypni një herë
për të filluar funksioni
sleep, shtypni përsëri për
ç'kyçjen e funksionit sleep.
-7 -
Emrat dhe funksionet e Telekomandës (vazhdim)
Shënim:
Ky është tip i ri i Telekomandës. Disa nga sustat për të cilat funksionet janë
prezentë te ky kondicioner nuk do të përshkruhen.
Susta SËING :
LCD ekrani
Gjatë punës, kur shtypet,
lopatëza fillon automatikisht
rotacionin dhe ndalon pas
rishtypjes. Pas shtypjes dy
herë brenda 1 sekonde, do të
ndriçojë llapma në pllakën e
njësisë së brendshme. Me rishtypjen dy herë brenda 1
sekonde, llapma do të shuhet
.
Tregon të gjitha rregullimet.
Susta ON/OFF :
Me shtypjen e kësaj
suste aparati fillon
punën, pas ri shtypjes së
saj ai ndalon punën
Susta T-OFF :
Me një shtypje të kësaj suste
mundësohet koha e ç'kyçjes.
Simboli T-OFF do të shndrit.
Funksioni është i mundshëm
kur aparati është edhe i kyçur
edhe i ç'kyçur. Mënyra e
përcaktimit është e njëjtë si tek
susta T-ON.
Susta T-ON :
Me shtypjen e kësaj suste
mundësohet caktimi i kohës së
kyçjes. Me çdo shtypje të
sustës TIME +, koha do të
rritet për 1 minutë, më shtypje
të vazhdueshme koha do të
rritet me hapa nga 10 minuta
për çdo sekondë. Shtypja e
sustës TIME- ndodh e njëjta
çka ndodhi me sustën TIME+,
po në kah të kundërt. Koha
maksimale e përcaktimit është
12 sahat.
Susta CANCEL
Me shtypjen e kësaj suste
anuloni të gjitha paracaktimet e
kohëmatësit.
Susta TIME + TIME Për udhëzim të përdorimit të
kësaj suste ju lutemi shihni:
susta T-ON, susta T-OFF,
susta CLOCK.
-8 -
Si të futni bateritë
1. Largoni kapakun nga ana e prapme e telekomandës.
2. Futni dy bateri (Dy AAA bateri).
3. Ktheni kapakun në vend.
SHËNIM:
Mos përzini bateritë e reja me ato te vjetra ose tipa të ndryshme të baterive.
Nëse nuk keni ndërmend të mos përdorni telekomandën për javë të tëra ju lutemi
nxirrni bateritë që të parandaloni harxhimin e tyre.
Jetëgjatësia e baterive është përafërsisht 1 vjet.
Telekomanda duhet të jetë larg 1m ose më shumë nga TV ose audio aparateve.
Përdorimi në rast nevoje
Kur e keni humbur telekomandën ose ju është prishur ju lutemi
përdorni ndërprerësin e dorës, qe cakton kondicionerin ne mënyrën
automatike te punës,në të cilën ndreqja e temperaturës dhe
shpejtësisë se ventilatorit nuk mund te nderohen.
Kryeni veprimin e mëposhtëm me stilolaps ose ndonjë jopërçues
Ndërprerësi i dorës
Kyçja e aparatit: Kur aparati nuk punon shtypni ndërprerësin e dorres,
mbas së cilës aparati kalon në mënyrën automatike të punës.
Mikroprocesori në varësi të temperaturës së dhomës zgjedh automatikisht
mënyrën punës (ftohje, ngrohje, ventilim) në mënyrë qe të krijohet
temperaturë e rehatshme.
Ç'kyçja e aparatit: Gjatë punës së aparatit shtypni sustën STOP në
ndërprerësin e dorës, mbas së cilës aparati ndalon punën.
-9-
Pastrimi dhe mirëmbajtja
Kujdes
Para pastrimit fshini kondicionerin dhe largoni nga priza sepse në të kundërt mund të
vjen në goditje elektrik.
Gjatë pastrimit asnjëherë mos spërkatni njësie brendshme me ujë sepse mund të
shkakton goditje elektrik.
Lendet djegëse (p.sh. hollues apo benzinë) do te dëmton kondicionerin. (Kështu që
pastroni njësinë me leckë të thatë ose shumë pak të lagur me ujë ose pastrues.

Pastrimi i pllakës së përparme(Para pastrimit detyrimisht
largoni pllakën e përparme).
① Largoni pllakë e përparme
1. Ngreni pllakën e përparme në drejtim të shigjetave. Për
largimin e saj tërhiqni fort ullukët në te dy anët e pllakës
së përparmë.
② Pastrimi i pllakës së përparme
Lani me furçë të butë me ujë të vakët dhe më detergjent
neutral. Fshini ujin dhe thani pllakën.
③ Instalimi i pllakës së përparme
Vendosni mbajtësit në të dy anët e pllakës palosjet për
mbajtje. Mbyllni pllakën në drejtimin e shigjetave, në
mënyrën e shpjeguar në fig. 4 (a, b)
Fig. 4
Pastrimi i filtrave (afërsisht çdo 3 muaj)
Shënim: pastroni më shpesh filtrin e ajrit nëse kondicioneri përdoret në mjedis të
pluhurosur. Që ti shmangeni plagosjeve, mos prekni lopatëzat të njësisë së brendshëm
me gisht pas largimit te filtrit.
①Largimi i filtrit të ajrit
Hapni pllakën e përparme deri në këndin e caktuar, tërhiqni
nga poshtë, dhe nxire jashtë, shikoni fig. 5 (a, b, c).
② Pastrimi i filtrit të ajrit
Për pastrimin e pluhurit të mbledhur në filtër mund të
përdorni thithësen ose të lani filtrin me ulë të nxehtë (uji më
detergjent natyral dhe temperaturë nën 45°C).
kur është shumë e fëlliqur (më mbeturina vajore), dhe
thaheni ne te ftohet.
Shënim: Për larje asnjëherë mos përdorni ujë të nxehtë mbi
45°C sepse mund të shkaktoje deformim ose humbje të
ngjyrës. Asnjëherë mos thani filtrin me zjarr sepse mund të
shkakton zjarr ose deformim.
Fig. 5
-10-
◆Pastrimi dhe mirëmbajtja
③ Instalimi i filtrave të ajrit
Vendosni filtrat ne drejtimin e shigjetave. Dhe shtrëngoni mirë
kapakun.
Kontrollet para përdorimit sezonal
①Verifikoni nëse diçka pengon hyrje/daljet e ajrit e njësisë së
jashtme dhe të brendshme.
②Verifikoni sigurinë e kabllos për tokëzim.
③Verifikoni mos duhet ndërruar bateritë e telekomandës.
④Verifikoni a është i dëmtuar mbajtësi i njësisë së jashtme.
nëse është i dëmtuar ju lutemi kontaktoni furnizuesin.
Kontrollet pas përdorimit sezonal
①Ç’kyçni kondicionerin nga priza.
②Pastroni filtrat dhe njësinë e jashtme dhe të brendshme.
③Pastroni pluhurin nga njësia e jashtme.
④Nëse njësia e jashtme është ndryshkur, ngjyrosni pjesën e ndryshkur që të
parandaloni zgjerimin e ndryshkjes.
-11-
◆Shmangja e problemeve
Kujdes
Mos ndreqni vetë kondicionerin. Rregullimi jo i drejtë mund të shkakton goditje elektrik ose zjarr,
prandaj ju lutemi kontaktoni qendrën për servisim të autorizuar për ndreqje profesionale.
Kontrollet e mëposhtme para kontaktit mund t'ju kursejnë kohë dhe para.
Dëmi
Analiza e shkakut
Kondicioneri nuk kyçet përsëri pas çkyçjes.
Për rruajtjen e kondicionerit me rastin e ri-kycjes
menjëherë pas çkyçjes, mikroprocesori do të shtyjë
për 3 minuta fillimin e punës së aparatit.
Gjatë kyçjes kondicioneri lëshon erë jo të
këndshme.
Kondicioneri vetë nuk ka erë të keqe. Nëse
ekziston, era e keqe mund të vjen nga mjedisi i
jashtëm. Zgjidhja: Pastroni filtrin e ajrit. (shikoni
faqen 10).
Nëse problemi vazhdon, duhet pastruar kondicioneri
(ju lutemi kontaktoni qendrën e specializuar për
servisim.
Gjatë punës së aparatit mund të dëgjoni zhurma
rrjedhje uji.
Pas fillimit të punës së kondicionerit kur nis
kompresori ose kur kompresori nis dhe ndalon gjatë
punës ose kondicioneri ndalon punën, mund të
dëgjohen “hua-hua” ose “di-du-di-du” zhurma. Kjo
është zhurma e rrjedhjes se lendes për ftohje, e jo
prishje.
Nganjëherë gjatë ftohjes nga kondicioneri del një
mjegull e lehtë.
Kjo mund të ndodh kur temperatura dhe lagështia e
brendshme janë të larta. Si pasojë vjen deri te ftohja
e shpejtë ajrit të brendshëm. Pas ca kohë mjegulla
do të zhduket me rritjen e temperaturës dhe
lagështisë së brendshme.
Gjatë kyçjes ose kyçjes së kondicionerit mund të
dëgjoni kërcitje.
Ky zë vjen nga zgjerimi i pllakës ose pjesëve tjera
për shkak të ndryshimit të temperaturës.
-12-
◆Shmangja e problemeve
Dëmi
Analiza e shkakut
Kondicioneri nuk punoni.
Mos ka ikur rryma?
Mos është e djegur siguresa?
A është tensioni shumë i lartë ose i ulët?.
(Duhet testuar nga profesionistë).
Përdoret ne rregull funksioni i kohëmatësit?
hapni
Efekti i ftohjes (ose ngrohjes) është i dobët
A
është
i
temperaturës?
përshtatshëm
caktimi
i
A janë të bllokuara hyrje/daljet e ajrit?
Është mbledhur shumë pluhur dhe filtri është i
bllokuar?
A janë të mbyllura gjithë dyert dhe dritaret?
Është caktuar shpejtia e ulet e ventilatorit?
Ekziston ndonjë aparat ngrohje në mjedis?
Telekomanda nuk zbaton urdherat.
Telekomanda mund të mos i zbatojë urdhrat
nëse kondicioneri është i ekspozuar në
interference anormale ose nderimin e
shpeshtë të funksioneve. Në atë rast largoni
nga priza dhe kyçeni përsëri.
A është aparati në largësi të mjaftueshme
ose i penguar nga ndonjë pengese?
Kontrolloni bateritë e telekomandës, nderoni
nëse janë të harxhuara.
Kontrollo mos është e prishur telekomanda?
Lagështia e ajrit është e lartë.
Pikon uji i kondensuar.
Lidhja e gypit i brenshem i ujit është e liruar.
Rrjedh ujë nga brendësia e njësisë.
Gjatë ftohjes, uji për shkak të ftohjes mund të
kondensohet ne gyp ose ne lidhjen gypit.
Gjate shkrirjes automatike akulli shkrihet dhe
rrjedh ujë
Me rastin e ftohjes, uji në ndryshuesin e
temperaturës do të pikojë.
Rrjedh ujë nga njësia e jashtme.
Zhurma e ky4jec ose ckycjes së ventilatorit
ose kompresorit.
Kondicioneri lëshon zhurma gjatë shkrirjes
ose ne rastin e ndalimit të punës. Si pasojë
vjen deri te rrjedhja e lendes për ftohje në
aparat.
Njësia e brendshme buçet.
-13-
◆Shmangja e problemeve
Dëmi
Analiza e shkakut
● Kur temperatura e ndryshuesit është e ulët
Njësia e mbrëmshme nuk fryn ajër.
gjatë ngrohjes, njësia e brendshme do të ndaloje
fryrjen që të mos futet ajri i ftohtë
(brenda 3 minuta).
● Gjatë ftohjes ndalon punën ventilatori i njësisë së
mbrëmshme që te parandalojë avullimi i ujit të
kondensuar dhe rritjen e temperaturës.
● Nëse aparati punon një kohë të gjatë në kushte
të lagështisë së lartë, në rrjetë mund të
kondensohet lagështi dhe pikon.
Në hapjet e daljes mblidhet lagështi
Në situatat e mëposhtme ndaloni përdorimin dhe çkyçni aparatin
nga priza e rrymës, dhe kontaktoni furnizuesin.
▲ Aparati bucet shumë gjatë punës.
▲ Gjatë punës aparati lëshon erë shumë
të keqe.
▲ Uji rrjedh në mjedis.
▲ Ndërprerësi i ajrit ose ndërprerësi i mbrojtjes.
▲ Aparati rastësisht është i mbushur me ujë.
▲ Kabllo e rrymës dhe priza nxehen në mënyrë
të pazakonshme.
-14-
Ndaloni punën e aparatit dhe lorgoni
atë nga prizas e rrymës.
◆Instalimi – Masat paraprake gjatë instalimit
Shënime të rëndësishme
1.
2.
3.
Instalimin e aparatit duhet ta kryej person i kualifikuar në bashkëveprim me normat lokale dhe ketë
doracaku.
Para instalimit kontaktoni servisin lokal të serviserit Gree. Kondicioneri jo i instaluar nga ana e
agjensionit Green të autorizuar mund të mos jetë instaluar mirë nuk do të mund të servisohet
menjëherë në rast dëmtimi për shkak të kontakteve të pa përgjegjshme tregtare.
Për ndrimin e vendit të kondicionerit ju lutemi kontaktoni qendrën e autorizuar të servisit Gree.
Kërkesat themelore të pozicionit të instalimit
Instalimi në vendet e mëposhtme mund te shkaktojë prishje te kondicionerit. nëse instalimi në ato
vende është i pa shmangshëm ju lutemi kontaktoni qendrën e servisimit.
Në vende ku lirohet nxehtësi e madhe, avullime, gaz djegës ose mjete eksploduese
Në vende afër aparateve me frekuenca të larta, siç mund të jenë radio aparatet, aparatet për saldim
dhe pajisjeve mjekësore.
Në vende me kripëzim, siç janë brigjet e detit.
Në vende ku ajri përmban vaj (vaj mekanik).
Në vende me gazra sulfurik (siç janë burimet e ujërave të nxehtë).
Në vende tjera me kushte te veçanta.
Zgjidhja e vendin për instalimin e njësisë së brendshme
1. Hyrja dhe dalja Hyrja dhe dalja e ajrit duhet të jenë larg pengesave që të sigurohet kalimi i ajrit që
mund të mbërij në çdo cep të mjedisit;
2. Zgjidhni pozitën në të cilën uji i kondensuar mund të rrjedh lirshëm, vend në të cilin njësia e jashtme
mund të lidhet thjesht;
3. instaloni njësinë në vendet në të cilat nuk mund të arihen nga fëmijët.
4. Zgjidhni vendin që mund të mbajë peshën dhe lëkundjet e njësisë së brendshme, vende në të cilat
nuk zmadhohet zhurma;
5. Siguroni hapësirë të mjaftueshme për mirëmbajtjen rutinë; Lartësia e njësisë duhet të jetë minimum
2.4 m nga dyshemeja;
6. Zgjidhni pozicionin minimum 1m larg TV, ose pajisjesh tjera elektro – shtëpiake;
7. Zgjidhni pozicionin në të cilin mund të nxirrni me lehtësi filtrin;
8. Sigurohuni që instalimi është bërë në pajtim me kërkesat në skemën e instalimit.
Zgjidhja e vendeve për instalimin e njësisë së jashtme
1. Zgjidhni pozitën në të cilën zhurma dhe lëvizja e ajrit nuk bezdis fqinjët, kafshët dhe bimëve.
2. Siguroni ventilim të mirë të njësisë së jashtme.
3. Zgjidhni vendin në të cilin nuk do të ketë pengesa që bllokojnë hapjet e hyrjes dhe daljes
4. Vendi i instalimit duhet të jetë i aftë të mban peshë dhe lëkundjet e njësisë së jashtme, dhe të
sigurojnë instalim të sigurt;
5. Zgjidhni vend të thatë, por jo të ekspozuar në dritën e diellit ose erërave të forta.
6. Sigurohuni që pjesa e jashtme është instaluar në pajtim me udhëzimet e instalimit për shkak të
mirëmbajtjes dhe servisimit më të thjeshtë.
7. Dallimi i lartësisë së gypit lidhës duhet të jetë <5 metra, ndërsa gjatësia më e shkurtër se 10 m.
8. Instaloni njësinë në vend i cili është i pa arritshëm nga fëmijët.
9. Instaloni njësinë në vend i cili nuk pengon hyrjet publike ose ndikon në pamjen e qytetit.
Kërkesat për sigurinë elektrike
1.
2.
3.
Burimi i energjisë duhet të jetë i baraz vlefshëm me atë të aparati, qe duhet kyçur në qarkun e
veçantë. Diametri i kabllos të rrymës duhet të jetë në pëlqim me standardet.
Kufiri i tensionit: tensioni normal i punës është 90%~110% i tensionit të punës.
Mos e tërhiqni kabllon me forcë.
-15-
◆Instalimi – Masat paraprake gjatë instalimit
4.
5.
Aparati duhet të jetë i tokëzuar ashtu që duhet të jetë i lidhur me aparat special për tokëzim
instalimi. Le ta bëjë profesiosnisti. Ndërprerësi i ajrit gjithashtu duhet të përmban funksione
magnetike dhe aktivim termik që të sigurohet nga shkëndija elektrike dhe mbingarkesa.
Largësia minimale midis kondicionerit dhe sipërfaqeve që mund të digjen duhet të jete 1.5 m.
Kërkesat për tokëzim
1.
2.
3.
4.
Pasi që kondicioneri është aparat elektrik i klasit I, duhet tokëzuar me siguritet.
Kabllo dyngjyrësh (verdhë dhe gjelbër) brenda aparatit shërben për tokëzim, dhe nuk lejohet të
përdoret për qëllime tjera dhe as nuk duhet prerë. Mos e shtrëngoni me vidhe sepse në të kundërt
do të krijohet goditje elektrike.
Rezistenca e tokëzimit duhet të jetë në pajtim me kërkesat e standardeve shtetërore, GB17790
Priza e rrymës duhet të përmbajë tokëzim adekuat. Është e ndaluar të bashkohet teli i tokëzimit me
elementet e mëposhtme:
① Gypin e ujësjellësit ② Gypin e gazit ③ Gypin e ujërave të zeza GB17790
④ Vende të tjera për të cilat profesionistët mendojnë se janë të papërshtatshme.
SHËNIME:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Të gjitha punët duhet kryer nga persona të kualifikuar në pajtim më rregulloret e vlefshme në këtë
doracak.
Tensioni i këtij kondicioneri duhet lidhur me tipin Y. Kabllo e dëmtuar e tensionit duhet ndërruar nga
shitësi, i autorizuar ose person i kualifikuar që t'ju shmangeni rreziqeve.
Duhet përdorur tension pune të aparatit dhe qark rryme të veçantë.
Duhet instaluar siguresa dhe ndërprerësi i ajrit me kapacitet te rregullt. Te këto modele duhet
përdorur ndërprerësi i ajrit me fuqi 32A.
Pas vendosjes së aparatit ndërprerësi i rrymës duhet të jete i arritshëm.
Në qarkun e rrymës duhet instaluar ndërprerës me kufi kontakti minimum 3mm në polet e saj.
Fuqia e siguresës: 25A/250VAC
-16-
◆ Instalimi — Skema e instalimit
Skema e instalimit
Nga tavani
Mbi
15cm
Mbi 15cm
Nga muri
Mbi 15cm
Nga muri
Mbi
300cm
Mbi
230cm
Hapjet e daljes
Nga pengesat
Mbi 50 cm
Mbi dyshemenë
Mbi 30cm
Nga muri
Mbi 50 cm
Nga muri
Hapjet dalëse
-17-
◆Shërbimet e instalimit — Instalimi i njësisë së brendshme
Instalimi i kapakut në montuesin e murrit
1.
Drejtoni me ndihmën e Libelës. Siç është hapja e ujit në të majtë më mirë të ulet ana e majtë
gjatë vendosjes së kapakut në montuesin e murrit.
E caktuar ne mes
2.
Shtrëngoni mbajtësin në vendin që
dëshironi.
Pas mbarimit me dore tërheqin
kapakun qe të vërtetojeni se është e
shtrënguar. Mbajtësi duhet të jetë në
gjendje të mbajë peshën e një të rriturit
(60kg), në Ashtu që ngarkesa duhet të
jetë e shpërndarë në mënyrë të
barabartë.
Libela
Muri
3.
më shumë
se
150mm
nga
murri
Ana e majtë
φ65mm
(Vrima e murit
e gypit dalës të prapmë)
Murri
Më shumë
se
150mm
nga
murri
Ana e djathte
φ65mm
fig. 6
(Vrima e murit
e gypit dalës të prapmë)
Hapjet e murit dhe instalimi i gypit të murit
Brenda
1.
2.
Pas caktimit të vendit të vrimës të gypit të murrit si në fig. 6, hapni
gypi i murrit
vrimën rënëse (Φ65)
Qe të parandaloni dëmtimin e gypit të murit dhe kabllos që kalon nëpër mur,
është mirë të instalimi i gypit mbrojtës.
Jashtë
φ65
Gypi mbrojtës
Instalimi i zorrës së ujit
1.
2.
3.
Që të sigurohemi për rrjedhë pa pengesa të ujit zorra fleksibile
duhet të jetë në rënie.
Mos e përdridhni dhe thyeni zorrën, dhe mos e zhytni fundin
e saj në ujë.
Kur zorra e ujit kalon përgjatë kalimit nëpër mjedisin e mbyllur
duhet ta mbështjellim me material izolues.
I përdredhur
Zhytje.
Lidhja e kabllove të brendshme dhe të jashtme
1.
2.
3.
Për nga lartë hapni pllakën e përparme. (
faqe 10 foto. 5 (a))
Largoni mbajtësin që shtrëngon kapakun e kutisë me
konektorin. (Fig. 7)
Tërhiqni kabllon e rrymës nëpër vrimë anash jashtë
njësisë së brendshme, dhe tërhiqeni.
Tensioni
Fig. 7
4.
5.
6.
Lidhni telin e kaltër të kabllos së tensionit me„N(1)“
terminalin në kutinë me konektorë, lidhni telin e zi me
terminalin „2“, lidhni telin kafe me terminalin„3“ dhe
lidhni telin e verdh-gjelbër me terminalin „
“
(Shikoni Fig. 8).
Mbështjellin pjesë të kabllos me mbështjellës për
shtrëngim dhe mbyllni kapakun.
shtrëngoni vidhet për shtrëngim të kabllove.
Konektori
Instaloni pllakën anësore vendin e saj.
Kabllo e
tensionit
Kanali i
kabllos
Fig. 8
-18-
I thyer
◆Instalimi— Instalimi i njësisë së brendshme
Shënim:
Nëse kablilo për lidhjen e rrymës nuk është mjaftueshëm i gjatë, ju lutem kontaktoni servisin e autorizuar
për një kabllo me përmasa të mjaftueshme. Nuk lejohet lakimi i kabllos.
Detyrimisht lidhni kabllot drejt. Lidhja jo e rregullt do të dëmtojë disa pjesë elektrike.
Shtrëngoni mirë vidhet e terminalit.
Pasi shtrëngimit të vidhave për kontrollin e shtrerngimit lehte tërhiqni kabllon.
Lidhja jo e drejte e kabllos për tokëzim mund të shkakton goditje elektrike.
Kapaku i kutisë me konektorë duhet të jetë e shtrenrguar dhe të shtypni fort kabllon e rrymës.
Kapaku jo mirë i forcuar mundëson hyrjen e pluhurit ose ujit dhe ekspozon terminalin ndikimin e
fuqive të jashtme, çka mund të sjell deri te zjarri ose goditja elektrike.
Instalimi i njësisë së brendshme
1.
Zorra mund të tërhiqet nga ana e djathtë, pasme pasme
djathtas, majtas dhe pas djathtas. (Shihni Fig. 9).
(1) Gjatë tërheqjes së kabllos së rrymës preni vetëm
pjesët e tepërta 1.
(2) Gjatë tërheqjes së kabllos së rrymës dhe gypit preni
pjesën e tepërta 1 dhe 2 (ose 1, 2 dhe 3);
2.
Tërhiqni zorrën nga shtëpiza, dhe me ngjitëse bashkoni telin e
rrymës dhe atë të ujit dhe tërhiqni nëpër vrimë (shih fig. 10).
3.
Varni kunjat për montim në brendësi të njësisë në kapëset lart
mbajtësit dhe provoni a janë mjaftueshëm të fiksuara.
4.
Lartësia e instalimit e njësisë së brendshme duhet të jete
mbi 2.4 m.
Instalimi i gypave lidhës
1. Drejtoni kundërvidhën e gypit lidhës ne atë të ventilit adekuat.
2. Shtrëngoni mirë kundërvidhat, dhe mandej me çelës shtrëngoni
Gypi lidhës i njësisë
atë më fort, në mënyrën e shpjeguar në.
Rrotullimi Gypi
së mbrendshme
Çelësi Francez
Lloji i kundërvidhës
Momenti i fuqisë
së shtrëngimit(N·m)
Φ6
15~20
Φ9.52
31~35
Φ12
50~55
Φ16
60~65
Shënime:
Çelësi
Së pari lidhni qypet lidhës me njësinë e brendshme, dhe mandej me atë të jashtme. Kini
kujdes ne thyerjen dhe rregullsinë gjatë futjes së gypit qe të mos e dëmtoni. Mos
shtrëngoni shumë ventilet shtrëngues, sepse në të kundërt mund të vjen në redhje të ujit.
-19-
◆Shërbime të instalimit — Instalimi i njësisë së jashtme
Lidhja e kabllove
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Largoni pllakën nga ana e përparme.
Tërhiqni telin përgjatë vrime së gomës
Largoni mbërthesën e kabllos, lidhni kabllot e
rrymës me terminalët përkatës dhe shtrëngoni
kabllot. Radhitja e telave duhet të jene në pajtim
me radhitjen në njësinë e brendshme.
Me mbërdhezën e kabllos shtrëngoni kabllot e
rrymës.
Vërtetohuni qe i keni shtrënguar mirë.
Shtrëngoni kabllon me mbërthesë
Pompimi vakumik dhe provat e rrjedhjes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Largoni kapakët nga ventilet e njësisë së jashtme.
Fig. 12
Drejtoni mesin e gypit dhe me dore shtrëngoni vidhën.
Shtrëngoni më mirë me çelës..
gypi i gazit
Vrima për mbushje të lëndës për ftohje
Largoni kapakët nga ventilet e gazit, ventilet e lëngjeve
Ventili i gazit
dhe ventilin e servisimit.
Gypi i lëngjeve
Me çelës lironi ventilin për lëngje. Shtypni mesin e
Ventil i lëngjeve
ventilit të gazit qe
të lëshoni gazin.
Çelësi gjashkëndësh
Pas 15 sekonda Lëshoni mesin e ventilit sapo lënda
Fig. 13
për ftohje rrjedh dhe mbyllni ventilin për servisim.
Deri në fund hapni ventilin e gazit dhe të lëngjeve.
(shih fig. 12)
ventili i shumëfishtë
Shtrëngoni ventilet dhe kontrolloni për rrjedhje në të
gjitha nyjet e gypave (të brendshme dhe të jashtme)
Multi-metri
më sapun të lëngët ose mjetit për zbulimin e
-76cmHg
Manometri
Doreza e poshtme
Doreza e lartë
rrjedhjeve.
Gypi për mbushje
Gypi për mbushje
Nëse është e mundshme lironi ajrin nga hapësira e
ventilit me ndihmën e pompës vakumore. (shih Fig.
Pompa e vakumit
13)
Ventili i poshtëm
Lirimi i ujit të kondensuar nga njësia e jashtme (njësitë që
vetëm ftohin nuk kanë këtë ventil)
Gjatë ngrohjes ose shkrirjes në njësinë e jashtme mblidhet uji i kondensuar dhe i shkrirë,
që është e mundshme pa problem të eliminohen me ndihmën e gypit të ujit .
Metodat e instalimit: Instaloni ventilin e ujit në vrimën ø25 në
fundin e njësisë së jashtme, siç është e treguar në fig. 10, dhe
lidhni gypin e ujit në ventilin që uji i tepërt e krijuar në njësinë e jashtme
mund të rrjedhë në vend të posaçëm..
-20-
Shtëpiza e
njësisë së jashtme
jashtme
Ventili për daljen e ujit
Prova e punës dhe provat pas instalimit
Sendet për kontroll pas instalimit
Kontrolloni sendet
Problemet e shkaktuara të shkaktuara
nga instalimi jo i rregullt
Aparati mund të bie, dridhet ose
bën zhurmë
Mund të shkakton ftoje jo të
mjaftueshme (ngrohje)
Mund të shkaktojë kondensim ose
pikim
a është instalimi i besueshëm?
A rrjedhën gazi?
A është izolimi i temperaturës
adekuat?
A rrjedh uji pa problem?
A është tensioni në pajtim me
tensionit të punës të theksuar në
pllakën me të dhëna teknike?
A janë instaluar në rregull telat e
rrymës dhe gypat?
A është tokëzuar sigurt aparati?
A është i rregullt kabllo i rrymës?
janë të mbuluar hyrjet dhe daljet e
ajrit të njësisë së brendshme e të
jashtme?
A është e dukshme thellësia e gypit
për sasinë e lëndës për ftohje?
Mund të shkaktojë kondensim ose
pikim.
Mund të shkaktojë dëm elektrik ose
dëmton pjesët e aparatit
Mund të shkaktojë dëm elektrik
ose dëmton pjesët e aparatit
Mund të ketë shkarkim të rrymës el.
Mund të vjen deri te dëmtimi ose
djegia e pjesëve
Mund të shkaktojë i kapacitet të pa
mjaftueshëm ftohje (ngrohje).
Kapaciteti i lëndës për ftohje është
vështirë të përcaktohet.
Prova e punës
1. Prova e punës
(1) Mos kyçni aparatin nëse e nuk ka mbaruar i gjithë instalimi .
(2) Lidhja e rrjetit të kontrollit duhet të jenë të rregullta. Të gjitha telat duhet të jenë
shtrënguar mirë
(3) Ventili i gypit të trashë apo të hollë duhet të jenë të hapura.
(4) Nga njësia duhet larguar gjitha mbeturinat, si copëzat e metalit, grimca, etj.
2. Proceset e provës së punës
(1) Shtypni sustën ON/OFF në telekomandë për kyçjen e kondicionerit.
(2)
Me sustën MODE zgjidhni ftohje, ngrohje, lëkundje, etj. që të provoni a punon në rregull aparati.
Prodhuesi dhe importuesi mbajnë të drejtën për ndryshimin e karakteristikave teknike dhe karakteristikave të tjera
pa njoftim paraprak .
Prodhuesi dhe importuesi nuk mbajnë përgjegjësi për gabimet e mundshme të shtypit.
-21-
MAK
Упатства
за
употреба
ACP-18CH50GEI
RoHS
◆Содржина
Употреба и одржување







Мерки на претпазливост пред употреба
1
Спецификација и технички податоци
4
Упатства за употреба
5
Опис на деловите од клима уредот
6
Употреба на далечинскиот управувач
7
Чистење и одржување
10
Отстранување проблеми
12
Инсталирање
 Мерки на претпазливост пред употреба
15
 Инсталациона шема
17
 Инсталирање на внатрешна единица
18
 Инсталирање на надворешна единица
20
 Пробно работење и проверка по инсталирање
Овој симбол означува
забрана.
21
Овој симбол означува
Задолжителна постапка.
Ви благодариме што го одбравте Gree клима уредот. За правилно користење на уредот Ве
молиме да го зачувате овој прирачник за консултации во иднина.
◆ Употреба и одржување — Мерки на претпазливост пред употреба
Внимателно прочитајте ги следниве совети
Предупредување
Во случај на невообичаено
работење (на пр. мирис на
чад), веднаш исклучете го
уредот
од
струјата
и
контактирајте го овластениот
сервисер.
Уредот не користете го со
мокри раце.
Во спротивно клима уредот
може да се оштети, да дојде
до струен удар или пожар.
Во спротивно постои опасност
од струен удар.
За да не дојде до пожар
задолжително
користете
посебно струјно коло за
напојување.
Ако сметате дека уредот
нема
да
го
користите
подолго време, исклучете го
од струјата.
Во спротивно може да дојде
до струен удар или пожар.
Во спротивно, насобраната
прав може да предизвика
прегревање или пожар.
TВо спротивно кабелот може
да се прегрее и да настане
пожар.
Работниот напон на клима
уредот е 220-240V~ со
толеранција
од
±10%.
Компресорот
силно
ќе
вибрира доколку напонот е
пренизок и дојде до дефект
во системот за ладење. Ако
напонот
е
превисок,
електричните елементи ќе
се оштетат.
За
напојување
задолжително
користете
посебно струјно коло со
осигурувач чиј капацитет е
соодветен. Клима уредот
може
автоматски
да
започне или прекине со
работа, во зависност од
вашите желби. Немојте
пречесто да го вклучувате
и
исклучувате
уредот,
зашто тоа влијае негативно
врз самиот клима уред.
Пред чистење исклучете го
клима уредот.
исклучете
ја струјата
Во спротивно може да дојде
до струен удар или пожар.
-1-
Не оштетувајте го кабелот
и не сечете го. Оштетениот
кабел мора да го заменат
професионални техничари
со специјален кабел.
Не оштетувајте го кабелот
и не користете неодобрени
кабли.
◆Мерки на претпазливост пред употреба
Уземјување:
Уредот
мора биде правилно
уземјен. Кабелот за
уземјување мора да
биде
приклучен
на
посебен
уред
за
уземјување.
Ако сметате дека клима
уредот подолго време нема
да
го
користите,
задолжително исклучете го
од штекот.
Разликата помеѓу
внатрешната и надворешната температура би требало да
биде 5°C
Ако
немате
таков
уред,
побарајте
професионален
техничар да ви инсталира. Не
спојувајте го кабелот за
уземјување
со
плински,
водоводни или одводни цевки
или други елементи кои се
сомнителни за техничарот.
Во спротивно насобраната
прашина може да предизвика
прегревање или пожар.
Додека
работи
клима
уредот, врата и прозорците
не оставајте ги долго
отворени.
Влезот и излезот за воздух
на
надворешната
и
внатрешната единица не
блокирајте ги никогаш.
Во спротивно дејството на
клима уредот ќе се намали.
Ефектот на клима уредот ќе се
намали, ќе дојде до негово
гушење или дури и пожар.
Редовно проверувајте дали
монтажната рамка на
надворешната единица е
оштетена.
Доколку рамката е оштетена и
не се поправи, би можела да
се откачи, падне и да повреди
некого.
Поставете
ја
собната
температура
што
ви
одговара.
Не газете врз надворешната
единица ниту пак ставајте
какви било предмети врз неа.
Се препорачува да се користат
температурите што фабрички
се предвидени.
Распрскувачки хемикалии и
плинските боци мора да бидат
оддалечени најмалку 1 m од
внатрешната и надворешната
единица.
Во спротивно може да дојде до
пожар или експлозија.
Не поправајте
уредот сами.
го
клима
Неправилна поправка може да
Лицата и предмети може да доведе до струен удар или
паднат од единицата и да пожар.
За
поправка
предизвикаат повреда.
контактирајте го овластениот
сервисер.
-2-
◆ Мерки на претпазливост при употреба
Напојувањето на овој уред мора да биде
споено во Y тип. Не сечете го ниту
оштетувајте
надворешниот
кабел
за
напојување. Оштетениот кабел мора да
биде заменет од професионален сервисер.
Правилно поставете го и насочете го протокот
на воздухот. Додека работи уредот можете да
го притиснете копчето SWING од далечинското
и да ја командувате лопатката за насочување
на воздухот.
Не бркајте во излезниот отвор на надворешната и
внатрешната единица, ниту пак ставајте предмети во
него.
Не насочувајте го воздухот кон миленичињата
или цвеќињата, зашто може да им наштети.
Во спротивно може да се повредите.
Не прскајте го уредот со вода, ниту пак
чистете го со вода.
Во спротивно може да дојде до дефект или
струен удар.
За да не си го нарушите здравјето, не изложувајте се
долго време на студен воздух и не поставувајте го
уредот на многу ниски температури.
Не дозволувајте уредот да дува кон шпоретот.
Во спротивно согорувањето нема да биде
целосно, што би можело да доведе до труење со
јаглерод моноксид.
Овој клима уред не може да се користи за
сушење алишта ниту за ладење храна.
- 3-
Модел
Функција
Работен напон
Работна фреквенција
Струја-ладење/греење (A)
Јачина ладење/греење (W)
Влезна јачина ладење/греење W
EER /COP(W/W)
3
Кружен обем на воздухот (m /h)
Средство за ладење и тежина kg
Шум (внатре/надвор) dB(A)
Вид клима
GWHD24BCNK3A1A
Греење и ладење
Греење и ладење
5300 (2500-5800)
5850 (2300-6400)
220-240V~
50Hz
10.48/10.71
2400/2450
1560/1620
3.40/3.61
900
R410a 1.6kg
48/56
6500 (2000-6800)
6500 (1600-8200)
220-240V~
50Hz
14.0/14.2
3200/3250
2020/1800
3.22/3.61
850
R410a 2.4kg
48/58
Ниво на водоотпорностi
T1
IP24
Заштита од струен удар
Тежина (внатре/надвор (kg)
13/52
Димензии (внатре/надвор)
(ŠXVXD)(cm)
Внатрешна единица: 1020 X 319 X 234
Надворешна единица: 848 X 685 X 378
I
T1
IP24
I
13/68
Внатрешна единица: 1020 X 319 X 234
Надворешна единица: 950 X 840 X 420
* Сите горенаведени параметри се тестирани во согласност со кинеските национални стандарди. Од нив капацитетот на ладење и
и греење, како нивото на шум се тестирани пред напуштање на фабриката.
* При промена на параметрите од работните својства, како репер треба да се користат податоците од плочката со технички податоци.
* Дијапазон на работна температура
Максимално ладење
Минимално ладење
Максимално греење
Минимално греење
Внатре DB/WB(°C)
32/23
21/15
20/20/-
Надвор DB/WB(°C )
43/26(T1)
18/2/-7/-8
Спецификација и технички податоци
Капацитет на ладење (W)
Капацитет на греење (W)
ACP-18CH50GEI
◆ Упатство за употреба
Начин на работа и посебни функции при ладење
Начин на работа:
Клима уредот апсорбира топлина од воздухот во просторијата и ја транспортира до надворешната
единица за да се ослободи од неа. Со тоа се намалува температурата во просторијата.
Капацитетот на ладење опаѓа со порастот на надворешната температура.
Функција против мрзнење:
Доколку уредот лади при ниски температури, на површината од внатрешниот изменувач на
топлината ќе се нафати мраз. Кога температурата на внатрешниот изменувач ќе се намали до 0°C
или пониско, микропроцесорот на надворешната единица ќе ја прекине работата на компресорот
за да ја зачува целата единица.
Начин на работа и посебни функции при греење
Начин на работа:
* Клима уредот ја апсорбира топлината од надворешниот воздух и ја транспортира внатре, со
што ја зголемува температурата во просторијата. Капацитетот на греење се намалува со
опаѓање на надворешната температура.
* Ваквиот тип системи со кружење на топлиот воздух за кратко време ја зголемуваат
температурата во просторијата.
* Доколку надворешната температура е многу ниска, користете го уредот во комбинација со други
грејни тела.
Одмрзнување:
* Кога надворешната температура е ниска, а влажноста висока, изменувачот на топлина од
надворешната единица по извесно време на работа може да замрзне. Тоа ќе го намали
ефектот на греење. Во тој случај, автоматската функција за растопување ќе се активира, а
греењето ќе се прекине привремено за 8-10 минути.
* При автоматското одмрзнување и надворешниот и внатрешниот вентилатор ќе престанат со
работа.
* При растопувањето индикаторот на внатрешната единица ќе светка, а од внатрешната единица
може да излегува пареа. Причина за тоа е брзото растопување, а не дефект.
* Кога ќе заврши растопувањето, греењето автоматски ќе продолжи.
Функција против ладен воздух:
Доколку при греење внатрешниот изменувач не може да ја постигне температурата под следниве
околности, внатрешниот вентилатор нема да почне со работа за да не дува студен воздух (околу 3
минути):
1. Почеток на греење;
2. Крај на одмрзнување;
3. Греење при ниски температури
Услови при кои уредот не работи нормално
Заштитниот уред може да се активира при долунаведените температури, при што клима уредот би
се исклучил.
Греење
Температура надвор
над 24°C
Температура надвор
под -7°C
Собна температура
над 27°C
Ладење
Температура надвор
над 43°C
Собна температура
Под 21°C
Одвлажнување
Собна
температура
под 18°C
Доколку уредот лади или суши долго при релативна влажност над 80% (вратата и прозорецот се
отворени), во близина на излезот за воздух може да кондензира влага и да почне да капе.
-5-
◆ Опис на клима уредот
Внатрешна единица
Влез за воздух
Излез за воздух
Поставена темп.
Греење (Индикаторов
е црн кај уреди кои
само ладат).
Бежичен далечински
управувач
Ладење
(1) Предна плоча
(2) Лопатказанасочување
(3) Приемник
(4) LED екран
(5) Ѕидна цевка
Надворешна единица
(6) Трака за изолациjа
(7) Одводно црево
Влез за воздух
(8) Цевка и жица
за поврзување
Излез за воздух
-6-
◆Користење на далечинскиот управувач
Називи и функции на далечинскиот управувач
Напомена:
Внимавајте на нема препрека.
Не давајте далечинското да ви падне.
Далечинскиот управувач не изложувајте го под директна сончева светлина.
Кога уредот ќе се исклучи и повторно вклучи, може да продолжи со работа
онаму каде што застанал, а надворешната единица ќе се вклучи малку
подоцна
Копче MODE :㨁
Кога уредот е вклучен, со
ова копче се бира греење,
ладење, сушење,
автоматско работење и
вентилатораско работење.
КопчеTEMP+TEMP- :
При ладење, греење,
сушење или работа на
вентилатор со ова копче
се регулира
температурата. Опсегот
на температурата е 16°C 30°C. Мемориската
функција може да работи
во секој режим.
ЛАДЕЊЕ
СУШЕЊЕ
РАБОТАНАВЕНТИЛАТОР
Копче FAN SPEED :
По вклучување на уредот,
при греење, ладење,
автоматска или
вентилаторска работа, со
ова копче се бира брзината
на вентилаторот.
Мемориската функција
може да работи во секој
режим
ГРЕЕЊЕ
Копче CLOCK :
Притиснете го ова копче,
симболот CLOCK ќе светне
и поставете го времето.
Едно притискање на TIME+
времето се зголемува за 1
минута, а ако го задржите
копчето 1 секунда времето
се зголемува за 10 минути
секоја половина секунда.
Едно притискање на TIMEвремето се намалува за 1
минута, а ако го задржите
копчето 1 секунда времето
се намалува за 10 минути
секоја половина секунда.
Откако ќе го поставите
времето, за потврда
повторно притиснете
CLOCK.
Копче SLEEP :
При ладење, сушење и
греење со ова копче се
регулира функцијата
sleep.
-7 -
Називи и функции на далечинскиот управувач (продолжува)
Напомена:
Овој тип далечинско е релативно нов. Некои копчиња што имаат
дополнителни функции опишани се подолу.
Копче SWING :
LCD екран
При работа, притиснете
овде, лопатката почнува да
ротира
автоматски
и
престанува со притискање.
Двојно притискање во рок
од 1 секунда и светилката
на плочката од внатрешната
единица
ќе
светне.
Повторете ја постапката и
светилката ќе престане да
свети.
Ги прикажува сите
подесувања.
Копче ON/OFF :
Со едно притискање на
копчето го вклучувате
уредот, а со второто
притискање го
исклучувате.
Копче T-OFF :
Копче T-ON :
Притиснете го копчево за да
го исклучите поставувањето
на времето. T-OFF симболот
светнува.
Функцијата
е
расположива кога уредот е
вклучен
или
исклучен.
Начинот на поставување е
ист како и кај копчето T-ON.
Со ова копче се регулира
времето, симболот е T-ON.
Со притискање TIME +,
времето се зголемува за 1
минута, повторно
притискање и времето се
зголемува за 10 минути
секоја половина секунда.
Копчето TIME- реагира исто
како и TIME+, но во
спротивна насока.
Максималното време за
поставување изнесува 12
часа.
Tipka CANCEL
Копче TIME + TIME -
Jednom pritisnite ovu tipku za
poništenje svih postavki timera.
За користење на овие
копчиња погледнете ги
копчињата: T-ON, копче TOFF, копче CLOCK.
-8 -
Поставување батерии
1. Извадете го поклопецот од задната страна на далечинското.
2. Ставете две батерии (Две AAA батерии да бидат суви).
3. Повторно заклопете.
НАПОМЕНА:
Не користете една стара една нова батерија или пак
различни батерии.
Ако не го користите далечинското подолго време, извадете ги батериите.
Рокот на батериите е отприлика една година.
Далечинското треба е најмалку 1м подалеку од телевизорот или аудио уредот.
Вонредно користење
Ако далечинското ви е изгубено, користете го рачниот
прекинувач, кој го поставува клима уредот во автоматскиот
режим на работа, па температурата и брзината на вентилаторот
на може да се менуваат.
Сторете го следново со пенкало или некој изолатор.
Вклучување на уредот: Кога уредот е исклучен притиснете го
рачниот прекинувач, по што уредот започнува да работи автоматски.
Микро компјутерот ќе го постави работниот режим во зависност од
собната температура (ладење, греење, вентилаторско работење) за
да постигне оптимална температура.
Исклучување на уредот: Додека работи уредот притиснете STOP и
уредот ќе престане со работа.
-9-
Рачен прекинувач
◆Чистење и одржување
Внимание
Пред чистење клима уредот исклучете го од струјата; во спротивно може да
дојде до струен удар.
Ако се наводени клима уредот може да дојде до струен удар. Немојте да го
миете вашиот клима уред.
Запалливи течности како разредувач или бензин можат да ја оштетат
надворешноста на клима уредот. (За чистење на куќиштето на уредот
користете исклучиво мека сува крпа или мокра крпа со неутрален детергент.).

Чистење на предната плоча (Пред чистење
задолжително отстранете ја плочата од уредот).
① Отстранување на предната плоча
1. Подигнете ја предната плоча во правец на стрелките.
Потегнете ги копчињата на двете страни од предната
плоча.
② Чистење на предната плоча
Исперете ја со мека четка натопена во вода и со
неутрален детергент. Исплакнете со вода и оставете
ја да се исуши.
③ Инсталирање на предната плоча
Држачите на двете страни од плочата ставете го во
копчињата за придржување. Затворете ја плочата во
правец на стрелките и заклучете ја. Погледнете Сл 4
(a, b)
Сл. 4
Чистење на филтерот (Секои 3 месеци)
Напомена: почесто чистете го филтерот за воздух, доколку уредот го користите во
просторија со многу прав. За да не се повредите, не допирајте ги лопатките на
внатрешната единица откако ќе го отстраните филтерот.
① Отстранување на филтерот за воздух
Фатете ги копчињата од двете страни на предната
плоча. За да ја отворите предната плоча, силно
повлечете во правец на стрелките. Отстранете го
филтерот со влечење надолу. Погледнете сл. 5 (a, b, c).
② Чистење на филтерот за воздух
Исчистете го филтерот со правосмукалка или вода. Ако
филтерот е многу валкан, исперете го со вода (под
45°C) во која има неутрален детергент. Потоа исушете
го на студено место.
Напомена: За да не ја оштети бојата и да не го
деформирате исперете го со вода под 45°C. Не
сушете го со оган, зашто може да изгори или да се
деформира.
Сл. 5
-10-
◆Чистење и одржување
③ Инсталирање на филтерот за воздух
Вметнете го филтерот за воздух во правец на стрелките.
Потоа заклопете го предниот поклопец.
Проверка пред сезонска употреба
① Проверете дали нешто го блокира влезот/излезот за
воздух на внатрешната и надворешната единица.
② Проверете дали кабелот за уземјување е во ред.
③ Проверете дали треба да се заменат батериите од
далечинското.
④ Проверете дали монтажната рамка на надворешната
единица е оштетена. Ако е оштетена контактирајте го
овластениот Gree сервисер.
Проверка пред сезонска употреба
① Исклучете го клима уредот од струјата.
② Исчистете го филтерот на внатрешната/надворешната
единица.
③ Исчистете ја прашината и сите честички од
надворешната единица.
④ Ако надворешната единица е за`рѓана, исфарбајте ја за
да спречите корозијата да се шири.
-11-
◆Отстранување проблеми
Внимание
Клима уредот не поправајте го сами. Неисправна поправка може да доведе до струен удар
или пожар. Затоа контактирајте го овластениот Gree сервисер. Следниве проверки пред да
го повикате сервисерот можат да ви заштедат време и пари.
Дефект
Клима уредот
исклучувањето.
не
стартува
По првото стартување
испушта непријатен мирис.
Причина
веднаш
клима
по
уредот
Додека работи клима уредот се слуша звук на
„проточна вода“.
Понекогаш додека лади клима уредот испушта
слаба магла.
При започнување и завршување со работа на
клима уредот се слуша пуцкање.
Заради заштита на клима уредот при повторно
стартирање
веднаш
по
исклучувањето,
микрокомпјутерот ќе го одложи почетокот на
работа за 3 минути.
Самиот клима уред нема непријатен мирис.
Доколку се појави, тој потекнува од околината.
Решение: Исчистете го филтерот за воздух
(погледнете ја стр. 10).
Доколку проблемот не исчезнува, треба да се
исчисти клима уредот (контактирајте го
овластениот Gree сервисер.)
При стартување на клима уредот кога
компресорот се започнува со работа, или во
текот на работата кога почнува или прекинува
со работа, понекогаш може да се чуе „хуа-хуа“
или „ди-ду-ди-ду“ звук. Овој звук е од
циркулирањето на средството за ладење, а не
е дефект.
Ова може да се случи кога внатрешната
топлина и влажност се високи. Причина е
брзото ладење на внатрешниот воздух. По
некое време маглата ќе исчезне кога
внатрешната температура и влажност ќе се
покачат.
Овој звук го причинува промената
температурата и ширењето на плочата.
-12-
на
◆ Отстранување проблеми
Дефект
Причина
Клима уредот не работи
Можеби снемало струја?
Можеби прегорел осигурувачот?
Можеби напонот е превисок или пренизок.
(Мора да го тестираат професионални
техничари).
Работили функцијатанатајмерот исправно?
otvorite
Клима уредот лади или грее лошо.
Дали поставената
одговара?
температурата
ви
Дали влезот и излезот за воздух на
надворешната единица се блокирани?
Филтерот за воздух има многу прашина?
Сите врати и прозорци се затворени?
Дали дувањето е поставено на „тивко“?
Има ли друг уред за греење во
просторијата?
Далечинското понекогаш не функционира
доколку пречесто ги менувате функциите
на уредот. За продолжување со работа,
исклучете го од штекот и правилно
вклучете го.
Далечинскиот управувач не функционира.
Дали уредот ви е во домет, дали уредот
ви е блокиран со некој предмет?
Проверете ги батериите на далечинското.
Доколку се испразнети, сменете ги.
Можеби далечинското е оштетено?
Влажноста на воздухот е висока.
Излегува кондензирана вода.
Спојот на одводната цевка од
внатрешната единица е лабав.
Од внатрешната единица излегува вода.
При ладење, вода може да кондензира на
цевката или спојот од цевката поради
ладење.
Одмрзнатата вода истекува при греење
или
одмрзнување
(автоматско
одмрзнување).
При ладење, водата од изменувачот на
топлината ќе капи.
Од надворешната единица излегува вода.
Се
вклучил
вентилаторот
или
компресорот.
Клима уредот може да испушта звуци при
одмрзнување или при престанок со
работа. Причината е инверзниот проток
на средството за ладење во уредот:
Внатрешната единица создава бучава.
-13-
◆ Отстранување проблеми
Дефект
Причина
● Кога температурата на внатрешниот измену-
Од внатрешната единица не излегува воздух.
вач е ниска при загревање, внатрешната
единица ќе престане да дува, за да не дува
студен воздух (околу 3 минути).
● При сушење, вентилаторот на внатрешната
единица понекогаш може да застане за се
спречи испарување на кондензираната
вода и пораст на температурата.
●
На излезната решетка се насобрало влага.
Доколку уредот работи долго на голема
влажност,
на
решетката
може
да
кондензира влага и да започне да капе.
Доколку дојде до следново, контактирајте го овластениот
Gree сервисер.
▲ Клима уредот пишти додека работи.
▲ Klima uređaj ispušta neugodan miris
tijekom rada.
▲ Вода истекува во просторијата.
▲ Прекинувачот за воздух или за заштита од
течење често се активира.
▲ Во уредот или далечинскотот навлегле
некои предмети или вода.
▲ Абнормално прегревање на кабелот за
напојување и штекерот.
-14-
Прекинете ја работата на уредот и
исклучете го штекот од штекерот.
◆ Инсталирање — Претпазливост при инсталирање
Голема претпазливост
1.
2.
3.
Клима уредот мора да биде инсталиран од професионален техничар согласно законските
одредби за да се обезбеди сигурно и непречено работење.
Пред инсталирање контактирајте го локалниот Gree инсталатор и сервисер. Клима уредот
што не е инсталиран од овластен Gree сервисер можеби не ќе биде веднаш сервисиран во
случај на дефект поради несоодветни деловни контакти.
За сменување на положбата на уредот контактирајте го Gree сервисерот.
Основни услови за инсталационата положба
Инсталирање на следниве места може да предизвика дефект на клима уредот. Доколку
инсталацијата на овие места не може да се избегне, контактирајте го Gree сервисерот.
Места каде постои силна топлина, пареа, запалливи или експлозивни гасови или во воздухот
се испуштаат нестабилни материи.
Во близина на високофреквентни уреди, како уреду за заварување или медицинска опрема.
Места со солено-јодна површина во близина на море.
Места каде воздухот содржи масло (механичко моторно масло).
Места со сулфидни гасови (како фосфорни бањи).
На места со посебни услови
Избор места за инсталирање на внатрешната единица
1. Влезот и излезот на воздухот мора да бидат далеку од препреки за да се осигура проток на
воздух што може до се кој дел од просторијата;
2. Одберете положба каде кондензираната вода може едноставно изведува, па и надворешната
единица може едноставно да се прицврсти;
3. Инсталирајте ја единица на места недостапни за деца.
4. Одберете места кои можат да ја поднесат тежината на внатрешната единица, како и места
што не ја зголемуваат бучавата и вибрирањето на единицата.;
5. Обезбедете доволен простор за сервисирање и поправка; Внатрешната единица мора да биде
најмалку 2.4м оддалечена од подот;
6. Одберете место минимум 1м оддалечено од телевизорот, музичкиот систем или други
електрични уреди во домаќинството.
7. Одберете место каде филтерот лесно ќе може да се извади;
8. проверете дали инсталацијата е во согласност со прописите на шемата за инсталирање.
Избор места за инсталирање на надворешната единица
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Одберетеместа каде бучаватаитекот навоздухот нема да им сметаат насоседите, животните или растенијата.
Обезбедете добравентилацијананадворешната единица.
Проверете данепостојат препреки што гоблокираат влезот и излезот завоздух на надворешната единица.
Местотоза инсталација мора даможедаја издржитежинатаи вибрациитена надворешната единица, како и да гарантира
сигурна инсталација
Одберетесувоместо, но да не е под директновлијаниенасончевитезраци илисиленветар.
Проверете далинадворешнатаединица е инсталиранасогласно инсталационите упатствазаради полесносервисирање
и поправка.
Висинскатаразликана поврзувачките цевкиморадабиде помала од5 м, должината пократкаод 10м.
Iинсталирајте ја единицатана местанедостапниза деца.
Инсталирајте ја единицата наместакаде не го пореметијавнотодвижењениту гоблокиравидикот:
Услови за електрична сигурност
1.
2.
3.
Напојувањето и уредот мора да бидат со исти напон, и да е опремено со посебно коло за
уредот. Дијаметарот на кабелот за напојување мора да е според стандардите.
Применлив дијапазон на напонот: нормален работен напон е 90%~110% работен напон.
Не тегнете го кабелот за напојување насилно.
-15-
◆Инсталирање — Претпазливост при инсталирање
4.
5.
Обезбедете сигурно уземјување и поврзете ја жицата за уземјување со посебна опрема за
уземјување на станбена зграда. Во фиксната линија мора да постои прекинувач за заштита
од истекување и воздушен прекинувач со соодветен капацитет. Воздушниот прекинувач
мора да има функција за магнетска и терминална активација за да се осигура заштита од
краток спој и преоптеретување.
Минималната оддалеченост на уредот од заплливи материи мода да биде 1.5м.
Услови за уземјување
1.
2.
3.
4.
бидејќи се работи за електричен уред од прва класа, мора соодветна да се уземји.
Двобојниот кабел (жолт и зелен) во клима уредот служи за уземјување, и не смее да се
користи за други намени и не смее да се сече. Не стегајте го со стега, зашто може да дојде
до струен удар.
Отпорноста на уземјување мора да биде согласно државните стандарди GB17790.
Струјниот штекер мора да има соодветно уземјување. Се забранува спојување на жицата за
уземјување со следниве елементи:
① Водоводна цевка ② Гасоводна цевка ③ Одводна цевка
④ Други места што професионалците ги сметаат за несоодветни.
НАПОМЕНА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Сите електрични работи мора да ги изврши квалифицирано лице согласно важечките
прописи во овој прирачник.
Напојувањето на уредот мора да биде споено од типот Y. Оштетениот кабел за напојување
мора да го смени производителот, овластениот сервисер, или слично квалифицирано лице,
за да избегне секаква опасност.
Треба да се користи работниот напон на уредот и посебно струјно коло.
Треба да се инсталира осигурувач и воздушен прекинувач со исправен капацитет. Кај овие
модели треба да се користи воздушен прекинувач си јачина од 32A.
По поставувањето на уредот струјниот штекер мора да биде достапен.
Во струјното коло треба да се инсталира воздушен прекинувач со контактен распон од 3мм
на сите полови.
Јачина на осигурувачот: 25A/250VAC
-16-
◆ Инсталирање — Инсталациона шема
Инсталациона шема
Од плафон
над
15cm
над 15cm
над 15cm
Од ѕидот
Од ѕидот
над
230cm
Излезен отвор
Од подот
Од препрека
над 50 cm
над
300cm
над 30cm
Од ѕидот
над 50 cm
Од ѕидот
Излезен отвор
-17-
◆Инсталациски услуги — Инсталирање на внатрешната единица
Инсталирање на ѕидната рамка
1.
Порамнете со помош на васервага. Бидејќи одводниот отвор е на левата страна подобро
снижете ја левата страна при поставување на ѕидната рамка.
Означено на средната
положба
Ѕид
2.
3.
Со шрафови стегнете ја рамката за
ѕидот
Откако ќе ја инсталирате, повлечете
со рацете за да ја проверите
цврстината. Рамката мора да е во
состојба да поднесе тежина на
возрасно лице (60кг), а тежината
мора да биде распоредена
подеднакво на шрафовите.
Ѕид
Libela
над над
150mm
од
ѕидот
150mm
od
ѕидот
десна страна
φ65mm
Lijeva strana
φ65mm
(Ѕидна дупка за
Странична излезна цевка)
Сл. 6
(ѕидна дупка за
странична излезна цевка)
Заден отвор и инсталирање на ѕидната цевка
внатре
1.
Одредете ја дуката за ѕидната цевка согласно сл.6, па направете
надвор
ѕидна
лепило
цевка
2.
паѓачка дупка(Φ65)
За да спречите оштетување на ѕидната цевка и кабелот што минува
низ ѕидот, и да го заштитите шупливиот ѕид од стаорци, инсталирајте
заштитна цевка
φ65
заштитна цевка
Instalacija odvodne cijevi
1.
2.
3.
Одводната цевка мора да паѓа за да се обезбеди непречен проток странично
на водата.
Не виткајте го, и не го изобличувајте одводот; не го
потопувајте во вода.
Делот од одводната цевка што навлегува во
внатрешната единица мора да биде топлински изолиран
навој
Не потопувајте го
во вода.
Поврзување на внатрешниот и надворешниот кабел
1.
2.
3.
4.
Озгора отворете ја предната плоча
.(
страница10 Сл. 5 (a))
Одвртете
го
шрафот
од
поклопецот
со
конекторите. (Сл. 7)
Протнете го кабелот за напојување низ посебен
канал од задната страна на внатрешната единица
и доведете го до предната страна
Поврзете ја сината жичка од кабелот за напојување
„N(1)“
во
кутијата
со
со
терминалот
конектори црната со „2“, кафеавата со „3“ и жолто, терминалот„ “ (види слика 8.)
зелената со
Поклопец
Кабел
Напојување
Сл. 7
Конектори
5.
6.
Делот од кабелот со заштитна обвивка поставете
го во лежиштето за зацврстување и затворете го
поклопецот.
Стегнете ги навртките за да го прицврстите
кабелот.
Инсталирајте ја задната плоча на своето место.
Кабел
Лежиште
за напојување за кабел
Sl. 8
-18-
◆Инсталирање — Инсталирање на внатрешната единица
Напомена:
Доколку поразувачкиот кабел не е доволно долг, контактирајте го сервисерот. Не се дозволува
кабелот да се свиткува.
Кабелот траба дасеспои правилно. Воспротивно некоиелектрични деловиможат дасеоштетат.
Вртките од терминалот стегнете ги цврсто.
Потоа полека потегнете го кабелот полека за да проверите дали е зацврстен.
Неправилно поврзан кабел може да предизвика струен удар.
Поклопецот од кутијата прицврстете го и силно го притиснете до кабелот за напојување. Во
спротивно во кутијата може да навлезе вода или прашина или терминалите да бидат
изложени на надворешни влијанија , што може да доведе до пожар или струен удар.
Инсталирање на внатрешната единица
1.
2.
3.
4.
При поставување на цевката од левата или
Цевка Струјна жица за
за гас екстерно спојување
Цевка за
десната страна, по потреба отсечете го вишокот
течно
ст
Одвишен дел
дел од поврзувачката цевка на отворот од базната
1
Одвишен дел
единица. (Види Сл.9).
2
Одвишен дел
3
Изолација на
Изолација
(1) кога го извлекувате само кабелот за напојување, отсечете го
цевка за гас
на цевка за
течност
вишокот дел 1.
Залепете со
леплива трака
Одводно црево
Сл 9
(2) Кога ги извлекувате поврзувачката цевка и кабелот за напојување,
отсечете гивишок деловите 1 и2 (или1,2и 3);
Извлечете го дното на поврзувачката цевка. Со
леплива трака поврзете ја цевката, струјниот кабел и
Лево
одводното црево, и протнете ги низ дупката (Сл. 10).
Десно
Задно лево
Закачете кукачки на задната страна од внатрешната
Сл. 10
единица за кукачките од рамката на ѕидната Долу десно
Задно десно
инсталација. Помрднете ја единицата лево-десно за
Носач
Кука
да проверите дали е стабилна.
Внатрешната единица мора да е на висина
Носач
минимално 2.4м од подот.
Сл.11
Инсталирање на поврзувачката
цевка
1.
2.
Страната со навртки од поврзувачката цевка мора да биде
Порамнета со навоите на вентилот
Навртката на поврзувачката цевка стегнете ја силно со раце,
Поврзувачка цевка
а потоа и со клуч..
на внатрешната
Единица.
Шестокрака навртка Момент насиланастег
(N·m)
Напомена:
Φ6
15~20
Φ9.52
31~35
Φ12
50~55
Φ16
60~65
Навртка Цевка
Клуч
Француски клуч
Прво спојте ја поврзувачлата цевка со внатрешната единица, а потоа со
надворешната. Внимавајте на свиткувањето и распоредот при подготовката на
поврзувачката цевка за да не ја оштетите. Не стегајте го премногу навојот на
вентилот, зашто може да потече вода.
-19-
◆Инсталациски услуги — Инсталирање на надворешната единица
Спојување кабел
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Отстранете ја плочата однапред.
Жицата протнете ја низ гумениот прстен.
Отстранете ја стегалката за кабелот, спојте го
кабелот
со
соодветниот
терминал
и
прицврстете. Распоредот на жиците треба да се
поклопи со оној на внатрешната единица.
Со стегата за кабел прицврстете го кабелот.
Поверете дали каблите се стабилни.
Стегнете го кабелот со стега.
Дршка
Стегалка за
кабел
Шема на спој за
надворешна единица
Кабел за
напојување
Шема за модели со
ладење/греење
Кабел за
напојување
Шема на спој за внатрешна
единица
Внатрешна единица
Надворешна единица
Гумен дихтунг
Контролен кабел
Кабел за напојување
Плоча од предна страна
НАПОЈУВАЊЕ:
Вакумско пумпање и проверка за истекување
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
Сл. 12
Отстранете го поклопецот од вентилот зазатворање.
Порамнете го со средината на поврзувачката
Воздушна цевка
цевка и стегнете го рачно намотот.
Отвор за полнење средства за ладење
Со клуч стегнете го навојот.
Воздушен
вентил
Отстранете го поклопецот од вентилот за течност
и навртката од отворот за средството за ладење.
Цевка за течност
Со шестокрак клуч одвијте го телото на вентилот
Вентил за течност
Одвртка
за течност. Воздухот ќе истече.
Шестокрак клуч
По истекот на воздухот околу 15 секунди Сл. 13
затворете го отворот на вентилот и стегнете го
навојот за средство за ладење.
Повеќекратен вентил
До крај отворете го телото на вентилот за течност
и од воздушниот вентил. (Види сл 12)
Мултиметар
Свртете го поклопецот од вентилот и стегнете го, и
-76cmHg
Манометар
проверете со сапун или детектор дали излегува
Ниска дршка
Висока дршка
воздух од надворешната или внатрешната
Црево за полнење
Црево за полнење
единица и поврзувачката цевка.
Вакуумска пумпа
Доколку дозволуваат условите, со вакуумската
пумпа испуштете го воздухот во единицата со
јадрото од вентилот. (Сл.13)
Вентил со низок притисок
Испуштање кондензирана вода од надворешната единица
(единица која само лади нема ваков вентил)
Кога клима уредот грее, водата што се формира во
надворешната единица и водата што се создава при
одмрзнување мора да се испуштаат низ одводното црево на
соодветно место.
Инсталациски методи:Каконасликатавметнете го одводниот зглоб
Нанадворешната единицаво дупкатаΦ25 на долнатастрана
Спојте го одводното цревона одводната дупка за да се испуштат кондензираната и
водатаод одмрзнувањетонасоодветно место
-20-
Куќиште на надворешна
единицаВентил за вода
Пробно работење и проверка по инсталација
Ставки за проверка по инсталација
Проверете ги ставките
Проблеми поради неправилна
инсталација
Дали е инсталацијата сигурна?
Уредот може да падне, вибрира или
Прави бучава
Истекува ли воздух?
Недоволен квалитет на ладење
(греење)
Доволна ли е топлинската изолација Може да кондензира и да прокапе
на единицата?
вода.
Се испушта ли водата без проблем?
Може да кондензира и да
предизвика капење
Дали напонот во домаќинството
одговара со напонот на плочката со
технички податоци?
Дали водовите и цевките се
правилно инсталирани?
Уземјен ли е добро уредот??
Се совпаѓаат ли водовите со условите
во средината?
Дали влезот и излезот за воздух кај
двете единици е блокиран?
Дали е обележана должината на
цевката за ладење и количината на
средството за ладење?
Може да дојде до дефект на уредот
или неговите компоненти.
Може да дојде до дефект на
уредот или неговите компоненти.
Ризик од излив на струја.
Може да дојде до дефект на
уредот или компонентите.
Може да дојде до дефект на уредот
или неговите компоненти.
Не е едноставно да се одреди
количината на средството за
ладење при полнење.
Пробно работење
1. Пробно тест работење
(1) Не вклучувајте го уредот во струјата пред да се инсталира.
(2) Проверете дали контролниот вод е правилно инсталиран и сите електрични
водови да се затегнати.
(3) Отворете ги вентилите на големата и малата цевка.
(4) Извадете ги сите предмети од уредот, особено металните жички, парченца
метал, пинцети.
2. Пробно работење
(1) Вклучете во струјата и притиснете „ON/OFF“ на далечинското и клима
уредот ќе започне со работа.
(2) Притиснете „Mode“, и одберете го начинот на работа како ладење и
вентилаторско работење и набљудувајте дали уредот работи како што треба.
Производителот и увозникот ги задржуваат правата да извршат технички и други промени без
претходна најава.
Произведувачот и увозникот не се одговорни за печатните грешки.
-21-
ENG
User
manual
ACP-18CH50GEI
RoHS
◆Contents
Use and Maintenance
Precautions on Use ....................................................................... 1
Specifications and Technical Data ................................................. 4
Instructions for Use........................................................................ 5
Description of Air Conditioner Components ................................... 6
Remote control operation procedure ........................................... 7
Cleaning and Maintenance ............................................................ 10
Trouble-Shooting............................................................................. 12
Installation Services
Precautions on Installation............................................................. 15
Installation Dimension Drawing ..................................................... 17
Install Indoor Unit........................................................................... 18
Install Outdoor Unit........................................................................ 2 0
Test Run and Checks after Installation ......................................... 21
This mark indicates the matter
that shall be prohibited.
This mark indicates the matter
that must be followed.
Welcome to select Gree air conditioner. For correct use of this air conditioner,
please keep this Manual properly for future reference.
◆Use and Maintenance——Precautions on Use
Carefully read following precautions before use
Warning
★In case of abnormality (e.g.
burnt smell), please cut off the
power supply immediately and
then contact Gree Authorized
Service Center.
★Never
operate
the
air
conditioner with wet hand.
If abnormal state continues, the
air conditioner may be damaged
and even worse, electric shock
or fire might be caused.
★To avoid fire, be sure to use
special circuit for power
supply.
Otherwise there is risk of electric
shock.
★Disconnect the power supply if
long putting the air conditioner
out of use.
★Never damage the cable or
use unapproved cable.
Otherwise it might cause electric
shock or fire.
Otherwise accumulation of dust
might cause heating or fire.
Otherwise it might result in cable
overheating and cause fire.
★Please turn off the power
before
cleaning
the
air
conditioner.
★Rated voltage of this air
conditioner 220-240V~,with
a tolerable fluctuation at 10%.
The compressor will vibrate
sharply if the voltage is too
low, resulting in damage to
refrigerating system. Electrical
elements are easy to damage
if the voltage is too high.
★For power supply, be sure to
use special circuit with air
break switch of sufficient
capacity. The air conditioner
can automatically start or stop
according
to
your
requirements. Please do not
switch on or off your air
conditioner too frequently;
otherwise negative impacts
will be caused to the air
conditioner.
cut off the
power
Otherwise it might cause electric
shock or injury.
-1-
★Please do not cut or damage
the power cords and control
lines. Damaged power cords
and signal control lines of the
air conditioner must be
replaced
by
professional
technicians with special cords.
◆Precautions on Use
★ Earthing: The unit must be
reliably
earthed.
The
earthing cable shall be
connected to the special
earthing device in the
construction.
If no such device, ask a
professional technician to install
one. Never connect the earthing
cable to gas pipe, water pipe,
sewage pipe or any other
position that the professional
believes unreliable.
★When the air conditioner is
running, do not keep the door
and window of the room long
open.
Otherwise the effect of air
conditioner will be decreased.
★Take care if the mounting base
of outdoor unit is damaged.
If the base is damaged without
repair, the unit might fall down to
cause injury.
★Be sure to pull out the
powerplug when not using the
air co-nditioner for a long time.
★Set the room
appropriately.
temperature
The difference
between indoor and
outdoor temperature
shall be 5 ℃.
Otherwise accumulation of dust
might cause heating or fire.
Appropriate adjustment of the
preset temperature is effective to
avoid
★Never block the air inlet or
outlet of indoor and outdoor
unit,
★Spraying chemicals and coal
gas tank must be placed 1m
away from the indoor and
outdoor unit.
As this will decrease the effect of
air
conditioner
or
cause
shutdown or even fire.
★Do not foot on or place any
goods on outdoor unit.
Otherwise it may cause fire or
explosion.
Falling of human or goods from
the unit may cause injury.
Incorrect repair may cause
electric shock or fire. Please
contact Gree Authorized Service
Center for repair.
-2-
★Do not repair the air
conditioner at your discretion.
◆Precautions on Use
★Power supply of this air conditioner must be
connected Y Type. Please do not cut or damage
the external cable. Damaged external cable
must be replaced by professional repairman.
★Adjust the air flow and direction properly.
When the air conditioner is running, you can press
the SWING key on remote controller to adjust the
guide louver and change the direction of air flow.
Guide Louver
★Never reach your finger or any stick into the
indoor or outdoor outlet.
★Never blow the air directly at pets or plants, as this
may cause harm to them.
Otherwise, injuries may be caused.
★Never spray water onto the unit or wash the air
conditioner with water.
★Never let the air conditioner blow against the
heater.
Otherwise, fault or electric shock may be caused.
Otherwise, the burning will be incomplete and result
in carbon monoxide poisoning.
★To avoid any harm to your health, do not blow
the cold air on your body too long or decrease
the room temperature too low.
★This air conditioner cannot be used for drying the
clothes or refrigerating the foods.
-3-
Model
ACP-18CH50GEI
Heating and Cooling
Function
Rated voltage
Rated Frequency
Cooling/Heating rated current(A)
Cooling/Heating rated power(W)
Cooling/Heating power input(W)
EER /COP(W/W)
Recycling air Volume(m3/h)
Refrigerant and weight(kg)
Noise(Indoor/Outdoor)dB(A)
Climate type
Water proof level
4
Anti-electric shock protection
Weight(Indoor/Outdoor)(kg)
6500(2000-6800)
6500(1600-8200)
220-240V~
50Hz
14.0/14.2
3200/3250
2020/1800
3.22/3.61
850
R410a 2.4kg
48/58
T1
IP24
I
IP24
I
13/52
Indoor unit :1020 ×319 × 234
Outdoor unit:848 × 685 × 378
Demension(Indoor/Outdoor)
(WXHXD)(mm)
Heating and Cooling
5300(2500-5800)
5850(2300-6400)
220-240V~
50Hz
10.48/10.71
2400/2450
1560/1620
3.40/3.61
900
R410a 1.6kg
48/56
T1
13/68
Indoor unit :1020 ×319 × 234
Outdoor unit:950 × 840 × 420
* All performance parameters above are tested according to China National Standard GB/T 7725-2004. Among them, the cooling capacity, heating capacity and noise level are tested before shipment. * In case of any change in performance parameters, the data provided on nameplate shall prevail. *Working temperature range
Maximum cooling
Minimum cooling
Maximum heating
Minimum heating
Indoor side DB/WB(℃)
32/23
21/15
20/20/-
Outdoor side DB/WB(℃)
43/26(T1)
18/2/-7/-8
Specifications and Technical Data Cooling capacity(W)
Heating capacity(W)
GWHD24BCNK3A1A
◆Instructions for Use
Principle and Special Functions under Cooling Mode
Principle:
The air conditioner absorbs heat from indoor air and transmits it outdoors for discharge, hence to
decrease the indoor ambient temperature. The cooling capacity decreases with the rise of outdoor
ambient temperature.
Anti-freeze Function:
If the air conditioner is running under low-temperature cooling mode, frost will appear on the surface of
indoor heat exchanger. When the temperature of indoor heat exchanger is decreased to 0℃ or below,
the microcomputer of indoor unit will stop the compressor to protect the complete unit.
Principle and Special Functions under Heating Mode
Principle:
*
*
*
The air conditioner absorbs heat from outdoor air and transmits it indoors for emission, hence to
increase the air temperature in the room. The heating capacity decreases with the reduction of the
outdoor ambient temperature.
It takes only a short time for this type of hot air circulating system to increase the indoor temperature.
Use this air conditioner with other heating equipment if the outdoor temperature is extremely low.
Defrost:
*
*
*
*
When the outdoor temperature is low but the humidity is high, the heat exchanger of outdoor unit
may frosted after the air conditioner has run for a period of time. This will decrease the heating effect.
In this case, auto defrost function will be activated and the heating mode will temporarily stopped for
8-10 minutes.
Both the indoor fan and outdoor fan will be stopped during auto defrost.
During defrost, the indicator on indoor unit will blink and steam might flow from the indoor unit. This is
caused by quick defrost other than fault.
Heating mode will automatically resume upon completion of defrost process.
Anti-cold Air Function:
Under heating mode, if the indoor heat exchanger fails to reach a specific temperature under following
statuses, the indoor fan will not be started, so as to avoid blowing of cold air (within 3 minutes):
1. Start of heating mode;
★
2. End of auto defrost;
3. Heating under low-temperature environment
Conditions for Air Conditioner Unable to Run Normally
Protection device might be activated within such temperature range as specified below, so that the unit
might be stopped.
Heating
Mode
Outdoor temperature
over 24℃
Outdoor temperature
below -7℃
Room temperature
over 27℃
Cooling
Mode
Outdoor temperature
over 43℃
Room temperature
below 21℃
Dehumidify
Mode
Room
temperature
below 18℃
If the unit is long put under cooling or humidify mode when relative humidity is higher than 80% (door and
windows are open), dew might drop near the air outlet.
-5-
◆ Description of Air Conditioner Components
Indoor Unit
Air inlet
⑶
⑴
⑵
(6)
⑷
Air Outlet
⑸
Set Temp
Wireless remote control
Heat (This indicator
is black for singlecooling unit).
Cooling
Outdoor Unit
Air inlet
(1)
Front Panel
(2)
Guide louver
(3)
Receiving window
(4)
LED
Board
(5)
Wall
Pipe
(6)
Wrapping
(7)
Drainage hose
(8)
Connection
Tape
pipe
and connection wire
(7)
(8)
Air Outlet
-6-
Romote control operation procedure
Name and Function-Remote conteol
Note:
Be sure that there is on obstruction.
Don’t drop or throw the remote control.
Don’t place the remote control in a location exposed to direct sunlight.
Whe the unit is restarted after stopped,it can automatically resume its most latest
running mode,and the outdoor unit starts a little bit later.
MODE Button:
TEMP+ TEMP- Button:
At unit turned on, press this
button, the AUTO, COOL, DRY,
FAN or HEAT mode could be
selected.
Under the COOL, DRY, FAN
or HEAT mode, press these
two buttons could set the
temperature, the temp. setting
range is 16℃-30℃, the temp.
can be memorized under each
modes.
FAN SPEED Button:
When the unit start up, under the
AUTO, COOL, FAN, HEAT mode,
press this button, could select
Auto fan, Low fan, Middle fan,
High fan, at DRY mode, the
fan speed is Low fan speed.
The FAN SPEED can be
memorized under various
modes
CLOCK Button:
When pressing this button once,
the icon of CLOCK will flash, and
that could be adjusted.
At CLOCK adjustment, press
the TIME+ once, the ones place
on the minute will be increased
1, and continuously press 1sec
above, the tens place on the
minute will be increased 1 in
every half second. When pressing
the TIME-, the ones place on the
minute will be decreased 1, and
continuously press 1sec above,
the tens place will be decreased
1 in every half second. After adjusted
please press the CLOCK button
again for confirming.
SLEEP Button:
Under COOL, DRY, HEAT
mode, press the button once
start the SLEEP function, when
repressing once more, to stop
the function.
-7-
Name and Function-Remote control(continue)
Note:
This type of remote control is a kind of new current.Some buttons of the control
which have extra function will be described below.
SWING Button:
At operating, when it is pressed,
the louvers start to rotate
automatically and stop when
repressed again. When press it
twice in one second, the light on
the panel of indoor unit will be
turned on. When press it twice
in one second again, the light
will be turned off.
Liquid crystal displayer
It shows all set contents.
ON/OFF Button
Every press of this button,
the unit will be turned on,
when repressed, the unit will
be turned off.
T-OFF Button
T-ON Button
Press this button once will enter
into T-OFF setting, the icon of
T-OFF will flash, the T-OFF button
is available in ON or OFF mode,
the setting method is the same
with T-ON.
When pressing this button
once, enter into T-ON setting,
the icon of T-ON flash, every
press of TIME+, the time of
T-ON will be increased 1min.
When continuously press 1sec
above,the tens place on minute
will be increased 1, every press
of TIME- will be decreased 1
minute, when continuously
press 1sec above, the tens place
on minute will be decrease 1 in
every half second, and it goes
round with 12hours.
CANCEL Button
TIME+ TIME- Button
Press this button once, cancel all
TIMER setting.
Function instruction please
refer to T-ON button, T-OFF
button, CLOCK button.
-8-
How to insert batteries
1.Remove the cover from the back of the remote control.
2.Insert the two batteries(Two AAA dry-cell batteries).
3.Re-attach the cover.
NOTE:
Don’t confuse the new and worn or different batteries.
Remove batteries when not in use for a longtime.
The batteries can be used for about one year.
The remote control should be lm or more away from television or audio device.
Emergency running
When the wireless remote control is lost or broken, please use the manual switch,
at this time it is in AUTO mode, the temperature setting and fan speed cannot
be changed.Adopt the following operation by using ball point pen or some
insulators.
AUTO
● Turn on the unit: At unit off, press the manual switch, the unit will enter into
AUTO running state automatically. The microcomputer will accord to the
indoor temperature to select (COOL, HEAT, FAN), in order to achieve the
comfortable efficiency.
Turn off the unit: When unit is running, press the manual switch STOP button, the unit will stop running.��
-9-
Manual switch
◆Cleaning and Maintenance
Warning
Be sure to cut off the power supply before cleaning the air conditioner; otherwise
electric shock might happen.
Wetting of air conditioner may cause the risk of electric shock. Make sure not to
wash your air conditioner in any case.
Volatile liquids such as thinner or gasoline will cause damage to the appearance of
air conditioner. (Only use soft dry cloth or wet cloth soaked with neutral detergent
to clean the air conditioner cabinet).
Clean the front panel (Be sure to remove the front panel
before cleaning).
① Remove the front panel
1. Lift up the front panel along arrow direction. Pull the
groove on two ends of the front panel with force to
remove the front panel.
② Clean the front panel
Wash with soft brush soaked with water and neutral
detergent. Wipe off the water and dry the panel.
③ Installing Front Panel
Place the support at two ends of the panel into supporting
groove. Cover up the panel along arrow direction and
clamp it. See Fig. 4 (a, b)
(a)
Fig 4
(b)
Clean filter (Every 3 months approximately)
Note: Clean the air filter more frequently if the air conditioner is used under dusty
environment. To avoid injury, do not touch the fins of indoor unit with your finger after
removing the filter.
① Remove the air filter
Hold the groove on two ends of the front panel. Along arrow
direction, pull with force to open the front panel for an
angle. Then pull the air filter downward for removal. See
Fig. 5 (a, b,c)
(a)
② Clean the air filter
Wash the filter with vacuum cleaner or water. If the filter is
too dirty, wash with warm water (below 45℃) that is added
with neutral detergent. Then dry it at a cool place.
Note: To avoid decoloring or deformation, do not wash
with hot water over 45℃. Never dry on the fire, as the
filter may be burnt or deformed.
(b)
Fig 5
-10-
(c)
◆Cleaning and Maintenance
③ Install the air filter
Mount the air filter along arrow direction. Then, clamp the
cover of front panel securely.
Checks before Seasonal Use
① Check the air inlet/outlet on indoor and outdoor units for
any blocking.
② Check the earthing cable for reliability.
③ Check the battery of remote controller for replacement.
④ Check the mounting frame of outdoor unit for damage. If
damaged, please contact Gree Authorized Service
Center.
Checks after Seasonal Use
①
②
③
④
Cut off the power supply to air conditioner.
Clean the filter and the indoor/outdoor unit.
Clear off the dust and foreign particles on outdoor unit.
If the outdoor unit is rusted, paint on the rusty position to
prevent expansion.
-11-
◆Trouble-Shooting
Warning
Do not repair the air conditioner at your discretion. Incorrect repair may cause electric shock or
fire, so please contact Gree Authorized Service Center for professional repair. Following checks
prior to contact may save your time and costs.
Fault
Cause Analysis
Air conditioner does not run upon immediate
restart after a stop.
To protect the air conditioner upon immediate
restart after a stop, the microcomputer controller
will delay the unit for 3 minutes before the air
conditioner will run.
Air conditioner blows out bad smell when it is
The air conditioner itself has no bad smell. If any, it
is the bad smell accumulated from environment.
Solution: Clean the air filter.
If still any problem, the air conditioner shall be
cleaned (Please contact Gree Authorized Service
Center).
initially started.
You may hear “water flowing” noise when the air
conditioner is running.
When the air conditioner is started, or the
compressor is started or stopped during running or
the air conditioner is stopped, sometimes you may
hear “hua-hua” or “di-du-di-du” noise. This is the
flowing sound of refrigerant other than fault.
Sometimes a thin fog will flow out of the outlet
when air conditioner is running under cooling
mode.
This might occur when indoor temperature and
humidity are high. This is because the indoor air is
quickly cooled down.
After a period of time, the fog will disappear with
the decrease of indoor temperature and humidity.
You may hear a slight crack when the air
conditioner is started or stopped.
This is the sound of friction caused by expansion of
panel or other parts due to the change of
temperature.
-12-
◆Trouble-Shooting
Fault
Cause Analysis
Air conditioner does not run.
If power failure?
If circuit protection device has tripped?
If the voltage is too high or too low?
(To be tested by professional technicians).
If timer function is correctly used?
open
Air conditioner is poor in cooling (or heating) effect.
If temperature setting is proper?
If air inlet or outlet of outdoor unit is blocked?
If air filter is clogged by dust?
If all doors and windows are closed?
If air flow is set to “LOW FAN”?
If any other heating source in the room?
Remote controller cannot execute control.
Remote controller sometimes cannot execute
control if the air conditioner is subject to
abnormal interference or frequent switch of
functions. To resume normal operation, just
pull out the power and reinsert it properly.
If within receivable range or blocked by any
obstacles?
Check the battery in remote controller for
power level. If low power, replace the battery.
If the remote controller is damaged.
Water leaks from indoor unit.
Air humidity is high.
Condensing water overflows.
Joint of indoor unit drain pipe is loose.
Water leaks from outdoor unit
Under cooling mode, water might condense
on pipe or pipe joint due to cooling.
Defrosted water flows out under heating or
defrost (auto defrost) mode.
Under cooling mode, water attached on heat
exchanger will drip.
Indoor unit gives out noise.
The sound that the fan or compressor relay is
switching (close/open).
Air conditioner may give out sounds under
defrost or when it is stopped. This is caused
due to inverse flow of refrigerant in the unit.
-13-
◆Trouble-Shooting
Fault
Cause Analysis
No air blows out from indoor unit.
When the temperature of indoor heat
exchanger is low during heating process, the
indoor unit will stop air blowing to prevent
blowing of cold air (within 3 minutes).
Under dehumidify mode, the fan of indoor
unit might be stopped sometimes to prevent
evaporation of condensing water and inhibit
the rise of temperature.
If the air conditioning is long running under
high humidity, moisture might condense on
the grill and drop down.
Moisture exists on outlet grill.
In case of following events, please contact Gree Authorized
Service Center.
▲
▲
▲
▲
▲
▲
Air conditioner gives out shrill noise during
running.
Air conditioner gives out bad smell during
running.
Water leaks indoors.
Air break switch or leakage protection
switch trips frequently.
Foreign matters or water are poured into
the machine or remote controller.
Abnormal overheating of power cord and
plug.
-14-
Stop the air conditioner and pull
out the power plug.
◆Installation Services—Precautions on Installation
Important Caution
1.
2.
3.
The air-conditioning unit must be installed by professional technicians in accordance with the state
line layout rules to ensure smooth and sound use.
Contact the local Gree installation and service agency before installation. Air-conditioning unit
installed by an agency not designated by Gree may not be served timely when in failure owing to
inconvenient business contact.
For relocation of the air conditioner to another position, please contact the local Gree Authorized
Service Center.
Basic Requirements for Installation Position
Installation at the following places may cause failure of the air-conditioning unit. Please contact Gree
installation and service agency if the installation at such places cannot be avoided.
The environment where the strong heat, steam, flammable or explosive gas exists or the volatile
matters are distributed in the air.
The place close to high-frequency facilities, e.g. welding machine, medical equipment,
A region with saline-sodic soil near the sea
The place where the air contains oil (mechanical oil).
A place with sulphide gases (such as sulphur spring);
An environment with special conditions(such as laundry).
Indoor unit Selection of Installation Position
1.
7.
The air inlet and air outlet must be far away from obstacles to ensure that airflow can reach every
corner of the room;
Choose a position where condensation water can be easily discharged and the outdoor unit can be
easily connected;
Install the unit in a place where the children can not reach.
Choose a place where the weight of indoor unit can be withstood and operating noise and vibration
are not increased;
Ensure sufficient clearance and space for service and maintenance; Ensure the indoor unit is at
least 2.4m from the floor;
Choose a position at least 1 meter from any TV, sound system or other household electric
appliances.
Choose a place so that the air filter can be easily pulled out;
8.
Ensure the installation of indoor unit is in conformity with the requirements of installation dimension
2.
3.
4.
5.
6.
drawing.
Outdoor unit Selection of Installation Position
1.
2.
3.
4.
5.
The place where the noise and air flow from the fan will not affect the neighbors, animals or plants.
Ensure good ventilation of outdoor unit.
No obstacles near the outdoor unit obstructing the air intake and air exhaust of the unit;
The installation position shall be able to withstand the weight and vibration of the outdoor unit and
ensure safe installation;
Select a dry place but not exposed to direct sunshine or strong wind.
6.
Ensure that the outdoor unit is installed in compliance with installation dimensions for easy repair
7.
8.
9.
and maintenance.
Height difference of fitting pipes shall be within 5 meters and the length of fitting pipe shall be within
10 meters.
Install the unit in a place where the children can not reach.
A place not affecting the public passage or city view.
Electrical Safety Requirements
1.
2.
3.
The power supply must be of rated voltage via special circuit for air-conditioning. The diameter of
power cable shall conform to requirements.
Applicable voltage range : the normal operation range of voltage is 90%~110% of rated voltage.
Do not pull the power cable with force.
-15-
◆Installation Services—Precautions on Installation
4.
5.
Ensure safe grounding and the grounding wire shall be connected with the special grounding
equipment of the building and must be installed by professional technicians. In the fixed line there
must be an electrical leakage protection switch and an air switch with sufficient capacity. The air
switch shall also have the magnetic tripping and thermal tripping functions to achieve protection of
both short-circuit and overload.
The minimum clearance between air conditioner and flammable surface is 1.5m.
Grounding Requirement
1.
2.
3.
4.
As air-conditioning unit is of Class I electrical appliance, reliable grounding measures must be taken
for it.
The double color (yellow and green) cable inside the air conditioner is for grounding and shall not be
used for other purposes nor can it be cut. Do not tighten with tapping screw; otherwise electric
shock will be caused.
The ground resistance shall be in conformity with the requirements of state standard GB17790.
The user power supply shall have reliable grounding terminal. It is prohibited to connect the
grounding wire to the following items:
① Water Supply Pipe ② Gas Pipe ③ Sewage Pipe
④ Other positions that are considered to be unreliable by professionals.
NOTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
All the electrical work must be done by qualified personnel according to relative wiring regulation and
this manual.
The power supply is type Y connection. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
The rated voltage and the exclusive circuit must be used.
Leakage circuit-breaker and air switch of correct capacity must be installed. The air switch of 32A
should be used in these models.
The plug must be accessible after the appliances have been positioned.
A air switch having a contact separation of at least 3mm in all poles should be fixed in fixed wiring.
Fuse size:25A/250VAC
-16-
◆Installation Services—Installation Dimension Drawing
Installation Dimension Drawing
From the ceiling
Over
15cm
Over 15cm
Over 15cm
From the Wall
From the Wall
Over
Over
300cm
240cm
Discharge Side
From the Obstacles
Over 50cm
Above the floor
Over 30cm
From the Wall
Over 50cm
cm
00
2
er
m
0c
r3
e
Ov
Ov
572
Discharge Side
-17-
342
From the Wall
◆Installation Services—Install Indoor Unit
Installing Wall-Mounting Frame
1.
2.
3.
Level with plumb line or spirit level. As the drain outlet is on left side, it is better that the left side shall
be lower when adjusting the wall-mounted board.
Wall
Use
screws
to
secure
the
Wall
Indicated at the
Level Meter
More
middle position
More
wall-mounting frame on the wall.
Than
Than
150mm
150mm
After
installation
is
completed,
from
from
the Wall
the Wall
manually pull the wall-mounting frame
to check if it is secured. The mounted
frame shall be able to withstand the
weight of an adult (60 kg) and the
Fig 3
Left Side
Right Side
fixing screws shall have relatively
φ65mm
φ65mm
even stress.
(Wall Hole for
(Wall Hole for
Rear Exit-Tube)
Rear Exit-Tube)
Wall Opening and Wall Pipe Installation
Outdoor
Indoor
1.
2.
After deciding the hole position of the fitting pipe according to
Figure 6, drill a declining hole (Ø 65)
To prevent the fitting pipe and the cable passing through the wall
from being harmed and also protect the hollow wall from rats, it is
necessary to install a wall pipe.
Wall pipe
Seal pad
Ø 65
Proection
sleeve pipe
Installing Drainage Pipe
1.
2.
3.
The flexible drainage pipe must descend to allow smooth
running of water.
Pay attention not to allow twists, ridges and distortion of the
drainage pipe in the layout and not to immerse the outlet in
water.
Extended part of flexible drainage pipe passing through the
indoor unit must be wrapped by thermal insulation material.
Ridge
Twist
Wrenched
Do not immerse
into water.
Connection of Indoor and Outdoor Cables
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pull open the front panel from the above. (
page
10 Fig5 (a))
Unscrew the screw fixing the covering plate of
terminal board.(Fig 7)
Pass the power cable through a separate cable duct
on the back of indoor unit and pull it out from the front.
Connect the blue wire of the power connection cables
to the “N(1)”terminal of the terminal board, connect
the black wire to the “2”terminal, and connect the
brown wire to the “ 3 ” terminal and connect the
yellow-green wire to the“
”terminal (See Fig. 8).
Place the section of power cable with protective pipe
into pressing groove and close the cover plate.
Tighten the fixing screws to clamp the connecting
cable.
Install the front panel back into position
Covering plate
Power
Connection
Cable
Fig 7
Terminal Board
N(1) 2 3
Yellow-green
Blue Black Brown
Power
Connection
Cable
Cable
Groove
Fig 8
-18-
◆Installation Services—Install Indoor Unit
Notes:
If the connecting cable is not long enough, please contact the designated service station for a piece of
special cable with sufficient length. No joints are allowed in the middle of the cable.
Be sure to connect the cable correctly. Incorrect connection will cause fault to some electrical parts.
Tighten the terminal screw to avoid looseness.
After tightening the screw, gently pull the cable for tightness.
Incorrect connection of earthing cable might cause electric shock.
Be sure to fix the junction cover plate securely and press it closely against connecting cable.
Improper fixing of junction cover plate might allow dust or water to enter or expose connecting
terminal directly under the external force, whereas fire or electric shock might occur.
Installing Indoor Unit
1.
2.
3.
4.
Fitting pipe can come out from four directions, i.e. right,
rear right, left and rear left.
When laying the pipe (line) at the left or right side, cut as
needed the extra part of the fitting pipe left at the
tube-exit plate of the unit base. (See Fig. 9).
(1) When only drawing out the power line, cut extra part
1.
(2) When drawing out the connecting pipe and the
electrical line, cut extra parts 1 & 2 (or 1, 2 & 3);
Pull out the fitting pipe from bottom case. Use adhesive
tape to bondage the fitting pipe, electrical cable and
drain hose properly and then pass them through the
fitting pipe hole (See Fig. 10).
Hung the claws at the rear side of the indoor unit to the
hook on the wall-mounting frame. Move the unit left and
right to see if it is steady. (See Fig 11)
The installation height of the indoor unit must be at least
2.4m.
Fitting pipe
on air side
Electrical cable for
external connection
Fitting pipe on
liquid side
Extra Part 3
Extra Part 2
Extra Part 1
Heat insulation of
fitting pipe on air side
Finally, wrap with
adhesive tape.
Fig. 9
Heat insulation
of fitting pipe on
liquid r side
Drainage pipe
Left
Right
Left Rear
Lower Right
Right Rear
Fig. 10
Mounting
Plate
Fixing Hook
Mounting
Plate
Fig. 11
Installing Connecting Pipe
1.
2.
The taper end of the connecting pipe must be in line
with the corresponding tape face of the valve joint.
Use force to manually tighten the nut of the
connecting pipe and then use spanner to tighten the
nut.
Hexagon Nut
Tightening Torque
(N·m)
φ6
15~20
φ9.52
31~35
φ12
50~55
60~65
φ16
Fitting Pipes of
Indoor Unit
Spanner
Conical Nut Fitting Pipes
Torque wrench
Notes: Connect the connecting pipe to the indoor unit first and then connect it to the outdoor unit. Pay
attention to the bending and layout when preparing the connecting pipe in order not to harm it. Do
not screw the joint nut too tightly, otherwise leakage will be caused.
-19-
◆Installation Services—Install Outdoor Unit
Install the power line
1.
2.
3.
Remove the front side plate.
Pull all wires through the rubber bush.
Remove the wire clamp and connect the end of
the power connection cord with screws to the
wiring terminal board according to the "WIRING
DIAGRAM" of outdoor unit.
Make sure that the wiring has been
connected firmly.
Tighten the wire with clamp and clasp.
4.
5.
GWHD24BCNK3A1A:
GWHD18BCNK3A1A:
Handle
Power
Connection Cable
Cable Clamp
Coo/Heat
Model Diagram
Connecting Block for Outdoor Unit
Power
Connection
Cable
Connecting Block for Indoor Unit
N(1) 2 3
rubber bush
Control connecting
front side plate
cord
L N
Power supply
cord
Vacuum-pumping and Leakage Inspection
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Remove the nut cover at the shutoff valve.
Fig 12
Align with the center of the fitting pipe and manually
tighten the conical nut sufficiently.
Use spanner to tighten the conical nut.
Remove the liquid valve cap, the gas valve cap and
the nut of refrigerant charging mouth.
Use inner hexagon spanner to twist off the liquid valve
body and at the same time use screwdriver to open
the valve core of the liquid valve. Now gas shall flow Fig 13
out.
After gas continues flowing out for about 15 second
and refrigerant gas begins to flow out, close the valve
core and tighten the nut of refrigerant charge mouth.
Completely open the valve body of the liquid valve
and the gas valve. (See Fig 12)
Turn and tighten the valve cap, then use soap water
or a leak detector to check if there is gas leakage at
the outdoor and indoor units and the pipeline
connections.
If conditions permit, use a vacuum pump to exhaust
air in the unit from the valve core. (See Fig 13)
Gas Pipe
Gas Valve
Refrigerant Charge Mouth
Liquid Pipe
Liquid Valve
Screwdriver
Inner Hexagon Spanner
manifold valve
Multi-meter
-76cmHg
Lo handle
Charging hose
Manometer
Hi handle
Charging hose
Vacuum Pump
Low-pressure valve
Draining of Condensate Water of Outdoor Unit (Cooling
Only Unit Does Has Such Valve)
When the air-conditioning unit is in the heating mode, the
condensate water generated at the outdoor unit and the water
generated by defrosting shall be drained through the drainage
pipe to proper place.
Installation methods : As shown in Figure, insert the drainage
joint of the outdoor unit into the Φ25 hole on the base plate.
Connect the drainage pipe to the drainage mouth so as to drain
the condensate water and water generated by defrosting to
proper place.
-20-
Chassis of
Outdoor Unit
Outdoor Drainage
Faucet
♦ Test Run and Checks after Installation
Check Items After Installation
Check Items
Is the installation reliable?
Has the gas leakage been checked?
Is the thermal insulation of the unit
sufficient?
Is the drainage smooth?
Does the power supply voltage
accord with the rated voltage
specified on the nameplate?
Are the lines and pipelines correctly
installed?
Has the unit been safely grounded?
Are the models of lines in conformity
with requirements?
Are there any obstacles near the air
inlet and outlet of the indoor and
outdoor units?
Have the length of refrigerating pipe
and refrigerant charge amount been
recorded?
Problems
Owing
to
Improper
Installation
The unit may drop, vibrate or make
noises
May cause unsatisfactory cooling
(heating) effect
May cause condensation and water
dropping
May cause condensation and water
dropping
The unit may bread down or the
components may be burned out
The unit may bread down or the
components may be burned out
Risk of electrical leakage
The unit may bread down or the
components may be burned out
The unit may bread down or the
components may be burned out
It is not easy to decide the charge
amount of refrigerant.
Test Run
1. Preparation of Test Run
(1) Do not switch on the power before all installation work is completed.
(2) Confirm that the control line is correctly installed and all electrical lines are firmly
connected.
(3) Open the shutoff valves of the big and small pipes.
(4) Remove all foreign articles, especially metal scraps, line ends and forceps, from
the unit.
2. Method of Test Run
(1) Connect to the power supply, press the“ON/OFF”key on the remote controller,
and the air-conditioning unit starts to operate.
(2) Press the Mode key, select the operating modes such as cooling and fan, and
observe if the operation is normal.
-21-
3
CENTRALNI SERVIS:
M SAN Grupa d.d.,
4
Buzinski prilaz 10, Zagreb-Buzin,
Tel: 01.3654.961 Fax: 01.3654.973
E-mail: servis@msan.hr
Bjelovar
Buje
Buzet
Crikvenica
Čakovec
Čakovec, Strahoninec
Čakovec, Gornji Hraščan
Čazma
Daruvar
Donja Pušća
Remuš d.o.o.
Bilogorska BB
043 225 660
Elmat
A. Mihanivića 43
043 242 826
Moreno elektroservis
V.Nazora 21
Vrh d.o.o.
Frana Flaga 3
052 663 485
Trgovački obrt Ivan
Kralja Tomislava 14
051 781 580
TV, Video, Audio, Klima
Trg Eugena Kvaternika 3
040 310 644
Bat d.o.o.
Rudolfa Steinera 2
Co Frigo tehnika d.o.o.
Poljska 14
098 1776 288
040 379 014
098 9020 724
Elektro Novak
Čakovečka 36
040 858 200
Servis Vreš
F. Vidovića 35
043 771 924
Tehnoservis Družin
Gunduličeva 11
043 331 003
Klima-sat
Voćarska 6
Elektronik centar Menges
Kolodvorska 47
031 632 640
RTV Servis Gorica
Linhenštajnov put 9
020 356 017
Gospić
Co Frigo tehnika d.o.o.
Vranovine 19
098 615 295
Imotski
T.U.O. Procesor
Brune Bušića 20
021 670 382
Impuls d.o.o.
Matije Gupca 36b
091 2548 118
Donji Miholjac
Dubrovnik
Josipovac
Karlovac
Koprivnica
Križevci
Makarska
Metković
Našice
Nova Gradiška
099 3315 504
Čulig d.o.o.
Miroslava Krleže 2
047 514 955
Tehno-mont d.o.o.
Stanka Vraza 10
047 684 216
Jap-commerce d.o.o.
Franje Gažija 3
048 622 764
Elektro Babić
Zagorska 86
048 714 219
Linea Nera d.o.o.
P.Zrinskog 6A
048 712 792
Elektro servis Pašketo
Ante Starčevića 26
021 611 850
Finel d.o.o.
Mostarska 10
020 685 377
Elkon-servis
Trg I. Kršnjavog 8
031 615 090
Frigo
Strossmayerova 18
035 362 299
Novalja
Servis Matan
Nadbiskupa Antona Tamaruta bb
098 849 288
Novska
Senior&Junior
Ivana Meštrovića 11
044 601 601
Elektrotrade
Cvijetna ulica 3
047 525 972
Pilot Shop
Četvrt Žarka Dražojevića 1
021 863 494
Ogulin
Omiš
Orahovica
Servis Špoljar
Branka Jakilića 76
Modul-elektroservis
Luke Ilića 10
035 431 225
Ekran d.o.o.
Vukovarska 106
031 204 400
Ploče
Klimaterm d.o.o.
Dalmatinska bb
098 285 006
Poreč
Labelle d.o.o.
Creska 34
052 453 050
Oriovac
Osijek
098 9670 795
Realtehnika
Partizanska 4a
052 452 372
Poreč, Kadumi
Frigoservis Šime
Kadumi 22
052 460 093
Požega, Kaptol
Servis Jelušić
Požeška 40
034 231 017
Prelog
Elektro Instalater
S.Mlinarića 17
Eko klima-instalacije
Argonautska 67
052 381 050
Rijeka
Andar d.o.o.
Oktavijana Valića 9
051 514 703
K.Arsen
Škurinjskih žrtava 24
098 791 814
Rovinj
Cah d.o.o.
Motovunska C8
052 830 202
Matteo
Fažanska 21
052 811 161
Pula
098 1687 042
Sinj
Sisak
Slavonski Brod
Split
Suhopolje
Šibenik
Pešo d.o.o.
Splitska 1
021 660 450
Servis Kramarić
A. Starčevića 27
044 549 119
Etc servis
Trg 22.lipnja 4F
044 549 500
Birotehna d.o.o.
Ferde Livadića 50D
035 217 817
B Commerce d.o.o.
Gunduličeva 22
035 444 752
Klima centar Periš
Stepinčeva 8
021 539 209
Frost d.o.o.
Ivana Rendića 29
098 370 053
021 458 233
Vice promet d.o.o.
Pujanke 24
Elcro-elektroservis
A. Hebranga 12
033 771 366
Gambi d.o.o.
Novo naselje bb, Bilice
022 336 634
Dinamik 3 d.o.o.
Fra Jerolima Milete bb
022 200 369
Tehno Jelčić
Gospe Dalmatinske udarne brigade 71 (Vidici)
022 340 229
Sea Way
Nikole Tesle 30
095 400 0700
Adria Impex d.o.o.
Mostarska 23
Pešo d.o.o.
Dubrovačka 1
021 832 353
Elektrooprema P&N
Preko bb
098 543 547
Varaždin
BI-EL
Primorska 20
042 350 765
Klima-elektro servis
Braće Radića 10
042 201 522
Vinkovci
Electrocool
A.G.Matoša 40
032 225 024
El-tel-friz servis
Hrvatskih kraljeva 7
032 334 363
Trilj
Ugljan, Preko
Vinkovci, Andrijaševci
Virovitica
Zadar
Zagreb
Zagreb, Dugo Selo
Zagreb, Gornja Bistra
Zagreb, Pojatno
Zagreb, Velika Gorica
022 216 241
Etilen d.o.o.
Poljska 4
Servis Rudec
Osiječka 149
095 9091 139
098 722 959
SAVT vl. Josip Novogradec
S.Radića 30
091 343 3100
Ti-san d.o.o.
Industrijska 13
Frigo Plus
Put pudarice 1
098 403 631
023 316 060
T.O. Optima
Franka Lisice 1
023 241 801
Elmont
Josipa Basiolija 15
023 340 442
Sokač d.o.o.
Slanovečka 22
Trgovina-servis Maer
Tupekova 6
01 2985 265
Frigo-mont
Novoselečki put 139
098 453 871
Proakustika
Zapoljska 37
01 2303 084
Pentagram
Slavka Batušića 4
01 3899 199
Synergia Projekt d.o.o.
Palinovečka 19 P
095 90 14 515
Burić-klima d.o.o.
Jurja ves, 2.odvojak 8
Frljak d.o.o.
Rakovčeva 3
098 638 737
X-Tronic
Kustošijanska 275
01 3736 201
Servis rashladnih uređaja
Velika Ostrana, Jasinje 4
091 5045 589
099 2780 278
091 4440 004
098 556 453
Perfector
Zagrebačka 85
Servis Borovec
Pljuskovec 4
Inter klima
Cvjetna 2
01 3393 903
Devito promet d.o.o.
Vladimira Nazora 18
098 747 459
098212783
3
4
B.Krupa
FRIGO SANI sztr
Hasana Kikića 2
037 471 807
Banovići
Klimatronic
Treštenica bb
061 287 708
Banja luka
Preradović
Oplenička 2
051 280 500
Banja luka
EURO SPLET Servis
Srpska 5
051 315 219
Banja luka
ITMG
Brace Potkonjaka 8
051 461 441
Bihać
Elektronik d.o.o.
Trg Slobode 8
037 222 626
Bihać
Teleakustik
Meše Selimovića 15
037 314 900
Bihać
Techno-comp
Alije Đerzeleza 10
061 319 621
Bihać
Medion doo
Jablanska 64
037 315 196
Bijeljina
Sony & computers
Neznanih junaka 43
055 203 799
Bijeljina
FRIGEL MONT
Banjanska 2A
055 222 650
Brčko
MD Montel
Ul. Braće Ćuskića 2
065 532 001
Brčko
ALCOOP
Mujkići 3/37
049 232 770
Brčko
El.Servis RAIN
Braće Čuskića 46
065 621 645
SZR Servis KA Džiđo
Kovačuša 5
030 251 841
Bužim
Elektrum el. servis
Jurišnog bataljuna 14
037 410 349
Cazin
CyberComp
Generala Izeta Nanića bb
037 513 644
Cazin
MEB d.o.o
Mala Lisa bb
037 513 883
Cazin
ELEKTRINSTALATER
Generala Izeta Nanića 51
037 511 590
Čapljina
El. servis Blažević
Tina Ujevića bb
036 826 611
Čapljina
Elektro servis Turudić
Modrič br. 13
036 826 550
Doboj
ARIS Elektonic doo
Dobojske Brigade 27
053 203 433
Doboj
Frigo Elektro SZR
"MB"
Nikole Pašića bb
065 966 576
Goražde
D.o.o. Tehnika
Mravinjac bb
038 822 222
Gradiška
Koming d.o.o.
Vidovdanska bb
051 814 864
MT Frigo
Ružići bb
039 674 005
Kiseljak
Michelangelo
Trgovački centar APC
030 870 438
Kiseljak
RTV Servis Ekran
Bana Jelačića 28
030 879 098
Ključ
BRIŠ Z.R.ETS
17. VKB BR bb
037 663 468
Livno
Eurolux d.o.o
Obrnička bb
034 203 184
Gadže doo
Kralja Zvonimira bb
039 830 730
MD Tehchnic
203. brigade 327
032 691 897
Klima - Hlađenje ZTR
Svetosavska bb
053 812 851
Bugojno
Grude
Ljubuški
Matuzići Doboj
JUG
Modriča
Mostar
ELKO - MARIĆ
Zalik 12
036 558 080
Mostar
Elektro Frigo Lerić
Šehovina 26
036 577 407
Mostar
Gibraltar
Zalik bb
036 558 260
Mostar
LG Ivanković
Kralja Tvrtka 14
036 312 111
Mostar
Zlatna Palma
Ivana Krndelja 8/a
036 552 792
Mostar
Katarina doo
Ante Starčevića 48
036 333 483
Prnjavor
SZR FRIGO
Veljka Milankovića bb
065 585 188
Dafta - Commerce
Splitska 3/3
036 771 303
Sanski Most
T.R."ES" servis
Prijedorska 76
037 682 444
Sanski Most
NO LIMIT TECHNOLOGY
Prijedorska 83
037 695 027
Sarajevo
High
Odobašina 57
033 213 513
Sarajevo
ICENET
Dobrinjske bolnice 16
061 139 454
Sarajevo
MASSIMO doo
Ferde Hauptmana 7
033 713 485
Elektra Servis
Lončarica bb
030 511 278
Trebinje
Elektromontaža
Trebinjiskih Brigada 5
059 261 081
Trebinje
Elektromehanika
Zasad bb
059 260 694
Tuzla
TEP-LIGHT d.o.o.
Koste Racina 1
035 276 190
Tuzla
Iskra-Corona szr.
Suteren Tržnog Centra
Sjenjak Loc. 38
035 276 228
Tuzla
Klima Media
Zlatana Mešića 51
062 102 989
Ellteh
Branilaca 63
032 735 310
Vitez
Kimtec d.o.o
Poslovni centar 96-2
030 718 844
Vitez
Eltih
Stjepana Radića 78
030 711 630
Vitez
VG MONTING
Hrvatskih branitelja bb
030 710 477
Vitez
Viting
S.S. Kranjčevića 10
030 710 809
Vitez
ELEKTROSERVIS SZR
Stara Bila bb
030 716 410
Termika SZR
Podubravlje bb
061 796 136
Zenica
KLIMA EX
M.Serdarevića 9
032 403 112
Zenica
SZR Elektro servis
Huseina Kulenovića 23a
032 240 057
Hladjenje servis SZR
Partizanska 14
061 175 706
Prozor-Rama
Travnik
Visoko
Zavidovići
Živinice
3
4
Ada
Aleksandrovac
Aleksinac
Apatin
Aranđelovac
Bačka Palanka
Bački Petrovac
Batočina
Bečej
Bela Crkva
Bela Crkva
Beočin
Beograd
063/547-939
Uniel elektroservis
Branka Radičevića 51/c
Mitar elektro
29.novembra 64
037/554505 037/554914
Sky t.p.
Knjaza Miloša 864
018/805577
025/778889
Elektrozoki
Stanka Opsenice 47
BJN computers
KRALJA PETRA I BB
034/712-588
BAP Elektro
Braće Ribnikar 16
021/754-093
SZTR Polar elektro
Vajanskeho 6
021/781088
ESKOM
Brane Petković bb
034/842424
G2 servis
Zmaj Jovina 15
021/6910505
Mig computers
I Oktobra 67
013/853-786
ARENA PC KLUB
Proleterska 2
013/852 - 830
Softel SZR
Dositeja Obradovića 15
021/872858
KIMTEC
SL. ZONA BG L1214, V. Vode bb
011/2070-668, 011/2070-670
Beograd
OZIRIS
Narodnog fronta 78
011/3612377 2657238
Beograd
ETC
27. marta 105
O11/3222183 3222452
Beograd
FRIZ SERVIS
Marka Oreškovića 21 Zvezdara
011/2422-932 011/2422922
011/2412952 011/2694788
Beograd
Servis Apsolutna nula
Crnotravska 11a
011/2663-085
Beograd
Bulevar s.z.t.r.
Bul. Kralja Aleksandra 488A, lok.30
011/2860-177
Beograd
IGNIS szr
Ratka Mitrovića 137
011/2510636,011/2516969
Beograd
MD servis bele tehnike
Rodoljuba Čolakovića 1D,Kaluđerica
011/3411907,063/7705659
Beograd
Canatlantic
Skadarska 10 a
011/344-0668
Beograd N.Bgd
FRIZ SERVIS
Džona Kenedija 10j
011/2694-788
Beograd Slavija
Servis bele tehnike NIZ
Kneginje Zorke 52
011/244-9705
INŽENJERING SISTEM
Šimanovačka 3
011/8486528
011/8501223
BeogradBatajnica
Beograd-Grocka
Rešenje sztr
Bulevar oslobođenja 3b
Beograd-Karab.
ENING energ.inž.
Slanački Put 26
011/2782-510
Beograd-Leštane
Frigodanfus
Drenjačka 18a
011/8030601
Beograd-Palilula
Royal
Slanački put 136
011/2085-063
Beograd-Rakov.
Frigo-Klima
Bogdana Žeraića 24/II
011/3511590
VEL-PROM KLUB d.o.o.
Bogdana Bolte 30
011/3942-495
BeogradVoždovac
Beograd-Zemun
City service
Romanijska 40
011/3166800
Beograd-Zemun
Servis bele tehnike
Pinkijeva 1a
011/102-316
Bogatić
Boljevac
Bor
Bosilegrad
Srdanović elektro servis
Pavla Orlovića 105a
015/413501
SZTR Lupšić
Đorđa Simeonovića 46
030/61332
Servis Miki
Nikole Pašića 12
030/458888
017/877-661, 877-877
IBER D.O.O.
Slavčo Dinov 33
Čačak
Quartz
Obilićeva 33
032/34-84-14
Čačak
Hladiša servis szr
Kneza Vase Popovića 8
032/311283
Čačak
ALFACO inženjering
Braće Stanića 47
032/320400
Čačak
DMM-TERMO-GAS
Dragiše Mišovića 237
032/368054
Rade Končar
Stevana Sinđelića 87
037/812-100
Elektro frigo
Balkanska 13
010/391914
Ćićevac
Dimitrovrad
Donji Milanovac
Gadžin han
Golubac
Golubinci
Frigoterm
Nikole Pašića 45
030/590232
Cooling tecnics
Berbatovačka 15
018/274-038
DIGITALL str
Cara Lazara 30
012/79578
Žika Živko Ljubinković
Šimanovačka 45
022/381246 022/381206
022/469-008
Feniks sr
Nikole Tesle 1
Elektro doo
Slavke Đurđević B-1/3
035/233708,035/245834
Kikinda
Bus computers
Nemanjina 36
0230/26-142, 0230/34-521
Kikinda
Miton
Svetosavska 23
0230/34-415
Kikinda
Frigo-fix szr
Braće Lakovića 63 a
0230/31141
SZTRK LIDA ELECTRONIC
Milenka Stojkovića 35
019/82266
Irig
Jagodina
Kladovo
Servis PAJA
Obilićeva 22/11
019/801125
Kragujevac
FOKUS
Ljubiše Bogdanovića 14
034/314-400
Kragujevac
SERVIS COOL SZR
Knez Mihajlova 23
034/362-942
Kraljevo
Servis Rade Končar
Radnički bataljon 23
036/375151
036/231252
Kladovo
Kraljevo
EXCALIBUR COM d.o.o
Hajduk Veljkova 13/7
Kraljevo
EXCALIBUR COM d.o.o
Hajduk Veljkova 13/7
036/231252
Kraljevo
Boćo zur
Oplanići bb
036/355005
Kruševac
ELEKTRON
Stojana Miloševića 6
037/421-792 428-264
Kruševac
Frigooprema
Predraga Stanojevića 18
037/441770
Kruševac
Žisinvest
Mihaila Živića 2
037/886324
Kruševac
Servis za popravku bele
tehnike Radmilo Milojević
Miše Mitrovića 82
037/456251
Kula
Eltek company doo
Maršala Tita 272
025/722224
Kula
Samostalni
elektromehaničarski servis
ESE
Josipa Kramera 42
025/721213,721317
Kula
025/729460
SONAR-PC
Maršala Tita 266
Leskovac
SERVIS "EL"
Cara Lazara 27/17
016/250-778
Leskovac
SZTR D&D
Gojka Zečevića 2
016/223332,016/222718
Leskovac
016/50095,016/54981
Moris d.o.o.
Jug Bogdana 2
Loznica
SZR Univerzal
Vojvode Putnika 9
015 873 692
Loznica
STZTR Buena Vista
Trg Jovana Cvijića bb
015/877998
Loznica
Master games sztr
Vere Blagojević 6
015/840344
ELIT servis rashladnih uređaja
Karađorđeva 69
015/661-167
Majur-Šabac
Globex doo
Tabanovačka 8
015/377338
Mladenovac
SZTR Gile
Milosava Vlajića 56
064/6160292
ETC
Vojvode Mišića 11
019/545019 545 422
Ljubovija
Negotin
Negotin
Frigo promet sr
12. septembra bb
019/541049
MD SERVIS CENTAR
Knjaževačka 19
018/524-072 018/575-314
Niš
NLR servis
Tihomira Brankovića Joce 25
018/212263
Niš
Eltom
Obilićev venac 5
018/511303
Niš
Pansat
Vizantijski bulevar 86,lokal 5
018/277183
018-516-153
Niš
Niš
Anja shop
Rudnička 14a
Niš
Pneu ledo servis
Zetska 17
018/590808
Niš
Dekster
Vizantijski bulevar 16
018/538490
CoeX
Partizanski put 123
011/8480913
Novi Banovci
Novi Pazar
Servis Elektro luks
Ruđera Boškovića 15
020/383035
Novi Pazar
Elmaz sztr
Generala Živkovica 66
020/390-100
Novi Sad
Lav Elektronik
Kopernikova 32
021/6323054
Novi Sad
sztr ERCEG
Branka Ćopića 215
021/498104
Novi Sad
SILER
Stanoja Glavaša 114
021/505-700
Novi Sad
Obodinac elektro servis
Braće Drobnjak 17
021/402097
021/636-19-11
Novi Sad
Hard computers
Cara Dušana 24
Novi Sad
Blue Rose sztur
Rumenački put 87
021/827106
Novi Sad
K&V group
Rumenački put 19
021/6518807
Obrenovac
Šainović i Sinovi
Nikole Vujačića 4
011/8725799
Obrenovac
DELTA FRIGO
Vuka Karadžića 2
011/8725180
Odžaci
Network Computers
Somborska 4 b
025/744800
Opovo
Aleksandra SZTR
Lole Ribara bb
013/682280
Padina
Servis bele tehnike Padina
MaršalaTita 32a
013/667573
Pančevo
Servis rashladnih sistema i
trgovina Ratković
Semberijska 14
013/370-126 013/370101
Pančevo
FRIGO PEĐA
Karađorđeva 67
013/301-300
Pančevo
Mlađa doo
Pelisterska 20
013/334-003
Paraćin
SR EUROKLIMA
Vojvode Mišića 30 lokal 5
035/570550
Paraćin
Servis Tehno
Knjaza Miloša 2
035/562030
Paraćin
Elektro doo
Vidovdanska bb
035/569668
SZTR eko mraz
Dragoljuba Milenkovića 28
010/311141
Požarevac
SR AVS
Kosančićeva
012/556188 012/556-189
Požarevac
Evizo doo
Moše Pijade bb
Požarevac
Megaherc szr
Vojske Jugoslavije 80
012/552176
Požarevac
GSM & PC SHOP s.r.
Trg Oslobođenja 3
012/532-550
Pirot
Požega
Priboj
23 - 2
012/ 541 941
EL ROS szr
Kralja Petra 16
031/713-713
Euronet-trade
Moše Pijade bb
065/383-1345
Prijepolje
SZTR Polet
Novovaroška 2
033/714773,714164
Prijepolje
Elektro servis Pušica
Ive Lole Ribara 265
033/713397
Prokuplje
SOLON
Kruševačka 10
027/325-466 027/322821
Prokuplje
Gas-frigo tehnika
Jug Bogdanova 107
018/595017
Rekovac
MND-Ćupić
Karadjordjeva 22
035/711-809
Ruma
Delco doo
Sremska 62
022/431055
Ruma
MSS tzr
Glavna 145
022/ 490 014
Smederevo
Servis Alfa Frigo
Kolarska 159
026/660-493
Smederevo
Pahulja servis i str
Đure Daničića 63
026/611104
Elektroselenča
Fruškogorska A-7
025/442-444
Sombor
Srbobran
Elektroservis Peđa SZTR
Miladina Jocića 18
021/732162
Sremska
Mitrovica
Frigo i elektro servis Delta
Selo Šuljam Slobadana Bajića Paje
53/a
022/282044
Sremska
Mitrovica
Stepanov doo
Kralja Petra I 87a
022/228-165
Sremski Karlovci
SZR VAT
Preradovićeva 14
021-883-253
Stara Pazova i
Inđija
Termoplast SR
Janka Baka 60
022/363057
Subotica
AS elektronika
Matije Gupca 30
024/525-885
Subotica
Evetović d.o.o.
Karađorđev put 1
024/556-196
Subotica
Wmservis
Ruzmarina 2
063/519505
Svilajnac
Elektrodata-lux
Svetog Save BB
035/314-138
Radoš ups
Prvomajska bb
018/822596
Šabac
C electronic
Prote Smiljanića 52
015/319-530, 015/319-533
Šabac
PIXEL
Mate Jeličić 22
015/343-739
Temerin
Frigo gas
Novosadska 96
021/845448
Trstenik
Slava sztr
Živadina Apostolovića 5
037/718140
Ub
Pass com
Prvomajska 2 lokal 4
014/410465
Freon frigo servis
Užičke republike 26
031/552570
FRIGO elektro
Čegarska 11
014-226-964 220839
Svrljig
Užice
Valjevo
Valjevo
Procesor elektronika
Blok Nade Purić 1/4
014/233-860
Valjevo
Servis Jovanović
Knez Mihajlova 55
014/231079
SZR Moma
Mileta Arsića Pačina 5
026/511568
Elektro servis ESS
Karađorđeva 45
012/62693
Elektro frigo
22.decembar 9
017/417876
Frigo elektrik Lukić
TC Pijaca lok. 11
036/612080
Vršac
Beoservis szr
Svetozara Miletića 84
013/824-126
Vršac
SZTR Stoja
Josipa Kolumba 33
013/836690
Zaječar
Elax szr
Hajduk Veljka 119
019/440492
Zaječar
Elektroservis SZR
Milana Miljkovića 20
019/411-144
Zrenjanin
sr Art cool
Ivana Aćina 35
023/530877
Zrenjanin
SR Mijatović
Žarka Zrenjanina 43
023/536331
Velika Plana
Veliko Gradište
Vranje
Vrnjačka banja
insert warranty number
3
insert model name
4
-
Naziv davaoca garancije: Kim Tec CG d.o.o. Ćemovsko polje bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
Podgorica
Frigoelektro
SKOJ- a br.9
081 268 891
TV centar Đečević
Save Kovačevića 153
081 620 981
Elektrofrigo
Vuka Karadžića br.9
083 247 420
Bijelo Polje
SZR Frigoelektro
Trsava br.51
084 431 091
Berane
SZR Frigosistem
Lužac bb.
069 085 791
Kolašin
MG Elektoroservis
Breze 3
081 864 120
Pljevlja
Vlahovljak Refko
Ivana Milutinovića 18
068 220 894
Vision servis
Bulevar
Dj.K.Skenderbeg
085 411 999
El.servis Tomba
Tomba bb.
069 331 153
Serviscomerc
Nikole Đurkovića
082 674 619
Kompresor
Njegoševa 83
088 323 503
Nikšić
Ulcinj
Bar
Tivat
Herceg Novi
SPOŠTOVANI KUPCI!
Zahvaljujemo se Vam za nakup Vivax cool klimatske naprave.
Upamo, da boste z izbiro zadovoljni.
PROSIMO, DAPRED UPORABO PROIZVODA NATANČNO PREBERETE
TEHNIČNO DOKUMENTACIJO TER PRILOŽENA NAVODILA ZA UPORABO.
GARANCIJSKI LIST
SLO
klimatske naprave
GARANCIJA
Tip naprave
Št. garancije
Zunanja enota
Datum prodaje
Notranja enota 1
Notranja enota 2
Notranja enota 3
Notranja enota 4
M.P.
Številka računa
SPLOŠNI PODATKI
Kupec
Naslov
E-mail
Telefonska št.
INSTALACIJA KLIMATSKE NAPRAVE
Servis/lnstalater
Datum instalacije
M.P.
S to garancijo Vam proizvajalec zagotavlja, preko podjetja KimTec d.o.o., kot uvoznika i izdajatelja garancije v Republiki Sloveniji,
brezplačno popravilo naprave, v skladu z veljavnimi predpisi ter pogoji, opisanimi v tem garancijskem listu.
GARANCIJSKI POGOJI
Prevzemamo odgovornost brezplačnega popravila ali zamenjave nedelujočih delov, ki bi nastali v obdobju trajanja garancije zaradi napake med
izdelavo ali instalacijo. Garancijsko obdobje za Vivax cool klimatske naprave se začne z dnem nakupa proizvoda in traja 12 mesecev. Garancija za
proizvode, ki se uporabljajo v komercialne namene, se po izteku garancijskega obdobja podaljšajo še za 12 mesecev, pod pogojem, da se opravi
servisni pregled s strani pooblaščenega serviserja. Garancija se lahko podapa dvakrat, to je skupaj 36 mesecev. Garancijski in servisni pregled
pooblaščeni servis zaračunava po ceniku zastopnika podjetja KimTec d.o.o., in garancijski list potrjuje, kar dokazuje podapanje ter veljavnost garancije.
Garancija velja v primeru, ko je instalacija ali servis Vivax cool klimatskih naprav opravljena s strani pooblaščenega serviserja, katerega je pooblastil
zastopnik, KimTec d.o.o. Vivax cool klimatsko napravo, kot celoto, sestavljajo notranja enota, instalacija in zunanja enota, ki so pravilno izbrani, in ki
so glede na model in moč kompatibilni. V primeru okvare Vivax cool klimatske naprave se obvezujemo, da bomo napravo v najkrajšem možnem času
Čese Vivax cool klimatska naprava ne more popraviti ali se ne popravi v roku45-ih dni, jo
popravili; zagotovo pa najkasneje v roku 45-ih dni.
zamenjamo z novo. Če popravilo traja dlje, kot 10 dni, se garancijski rok podaljša za dolžino obdobja popravila. Garancija se prizna le s priloženim
Izdajatelj
računom ter garancpkim listom, ki mora biti pravilno izpolnjen in potrjen s strani prodajalca, pooblaščenega instalaterja ali serviserja.
garancije zagotavlja servis ter rezervne dele 7 let od datuma nakupa Vivax cool klimatske naprave. Pod garancijo ne spadajo okvare, nastale zaradi
nepravilne priključitve v električno omrežje, napetostnega udara, udara strele ali drugih nesreč, nastalih zaradi slabega vremena ter višje sile.
Garancija ne velja za nepravilnosti, ki so nastale zaradi nepazljive ali nestrokovne uporabe ter neupoštevanja navodil za uporabo, tj. zaradi kakršnekoli
Ob instalaciji, servisiranju, pregledovanju ali popravilu Vivax cool
okoliščine, katera se ne more pripisati napaki v izdelavi klimatske naprave.
klimatske naprave s strani nepooblaščenega servisa, delavnice ali tretje osebe, kupec Vivax cool klimatske naprave izgubi pravico do uveljavljanja
garancije. Iz garancije je izključena odgovornost za morebitne poškodbe oseb ali živali oz. kakršnekoli škode, ki bi lahko nastale med delovanjem ali
nedelovanjem naprave. Garancijski kuponi služijo uveljavljanju popravila naprave. V primeru popravila ima servis pravico zadržati en garancijski
kupon.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naziv podjetja, ki je izdalo garancijo: KimTec d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin
CENTRALNI SERVIS:
KimTec d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin Tel.: +386 1
401 25 00 E-mail: servis@kimtec.si
SERVISNI PREGLED
Datum
SERVISNI PREGLED
Datum
Servis/lnstalater
Velja do
M.P.
Servis/lnstalater
Velja do
•
M.P.
ПОЧИТУВАНИ ПОТРОШУВАЧИ!
Ви благодариме што одбравте да купите клима уред Vivax cool. Се надеваме дека ќе бидете задоволни со Вашиот избор.
ПРЕД УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ, ВЕ МОЛИМЕ ВНИМАТЕЛНО ДА ЈА ПРОЧИТАТЕ ТЕХНИЧКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈАИ ПРИЛОЖЕНИТЕ УПАТСТВА
ГАРАНТЕН ЛИСТ
МК
за ѕиден клима уред
ГАРАНЦИЈА Бр.на гаранција
Тип на уред
Надворешнаединица
Датумнапродажба
ОПШТИ ПОДАТОЦИ
ВнатрешнаЕ.1
Внатрешна Е2
ВнатрешнаЕ.3
Внатрешна Е4
Бр. на сметка
M.P.
Купувач
Адреса __________________________________Поштенски број ___________ Град ____________________
E mail
Тел.
МОНТАЖЕН КЛИМА УРЕД
Сервис/Монтажер
Датум на монтажа
M.P.
Со оваа гаранција произведувачот ви гарантира преку увозникот Паком Компани дооел за во Македонија бесплатна поправка на уредот во склад со
важечките прописи наведени во овој гарантен лист.
GARANTNI UVJETI
Преземаме обврска бесплатно да ги замениме или поправиме неисправните делови на клима уредот Vivax cool чија неисправност се појавила за време на
гарантниот рок како грешка во изработката или монтажата. • Гаранцијата на уредите Vivax cool започнува да тече од денот на купувањето на производот и трае
12 месеци. • Гаранцијата на уредите во комерцијална употреба се продолжува за дополнителни 12 месеци по извршен сервисен преглед од страна на овластен
сервис. • Гаранцијата може да се продолжи два пати, односно целосната гаранција да изнесува 36 месеци. • Гарантниот сервисен преглед го наплатува
овластениот сервис согласно ценовникот на застапникот Паком Компани дооел и го заверува гарантниот лист со што се докажува продолжувањето и важноста
на гаранцијата. • Гаранцијата важи ако монтажата и сервисните услуги на клима уредот Vivax cool се извршени од страна на овластен сервис од стран на
застапникот Паком Компани • Vivax cool клима уредите се составени од внатрешна единица, инсталација и надворешна единица кои се внимателно одбрани и
компатибилни според моделот и силата. • Во случај на појава на дефект кај клима уред Vivax cool се обврзуваме дека ќе извршиме поправка во најкраток можен
рок а најдоцна до 30 дена. • Ако не може да се поправи уредот Vivax cool или не биде поправен во рок од 30 дена, ќе биде заменет со нов. • Ако поправката на
клима уредот Vivax cool трае подолго од 10 дена, гаранцијата се продолжува за времетраењето на поправката. • Гаранцијата се признава само со приложена
сметка и овој гарантен лист кој мора да биде исправно пополнет и заверен од страна на продавачот, овластениот монтажер и сервисер. • Давателот на
гаранцијата обезбедува сервис и резервни делови за време од 7 години од датумот на купување на клима уредот Vivax cool. • Во гаранцијата не се вклучени
дефектите што настанале поради неисправна струјна мрежа, преднапонски удари, удари од гром или други временски непогоди и оштетувања предизвикани од
виши сили. • Со оваа гаранција не се опфатени неисправностите кои би можеле да настанат поради невнимателно или нестручно ракување, поради
непочитување на упатствата на произведувачот за ракување или други околности што не претставуваат грешка во изработката на уредот. • Со монтажа, сервис
или поправка на клима уредите Vivax cool од неовластен сервис, работилница или трети лица, купувачот на клима уредот Vivax cool губи право на гаранција. •
Од гаранцијата е исклучена одговорност за евентуални повреди врз лица и животни односно штети што настанале од функционирањето или
нефункционирањето на уредот. • Гарантните купони служат за правдање на поправките на уредот. • При поправката сервисот има право да задржи еден купон. •
Име на фирмата – давател на гаранција: Паком Компани ДООЕЛ ул. 15-ти Корпус бр.15, 1000 Скопје тел.02 2445-000
ЦЕНТРАЛЕН СЕРВИС: Паком Koмпани дооел, ул. 15-ти Корпус бр.15, 1000 Скопје Тел. 02/ 2445 000, факс 02/2445 092.
Сервисен преглед
Датум
Сервисен преглед
Датум
Сервис
Важи до
M.P.
Сервис
Важи до
M.P.
3
4
3
4
3
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
84
File Size
10 755 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content