ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Θέμα 1
α. Αντιστοιχήστε τους αδένες με τις ορμόνες
Ορμόνες
Θυροξίνη
Τριϊωδιοθυρονίνη
Παραθορμόνη
Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη Λεμφοτρόπος ορμόνη και θυμοσίνη
Ινσουλίνη
Προλακτίνη
Κορτικοειδή ή στερινοειδή ή κορτικοστερινοειδή
Κατεχολαμίνες
Ωκυτοκίνη και αντιδιουρητική ορμόνη
Αδένες
Υπόφυση (πρόσθιος λοβός)
Υπόφυση (οπίσθιος λοβός)
Θυρεοειδής αδένας
Παραθυρεοειδείς αδένες
Ενδοκρινής μοίρα του παγκρέατος
Επινεφρίδια (φλοιώδης μοίρα)
Επινεφρίδια (μυελώδης μοίρα)
Θύμος αδένας
Θέμα 1
β.
Σημειώστε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ σε κάθε πρόταση:
Α. Ο μυελός των επινεφριδίων παράγει 2 ορμόνες την αδρεναλίνη και την νοραδρεναλίνη
ΣΩΣΤΟ q
ΛΑΘΟΣ q
Β. Τα νησίδια του Langerhans αποτελούνται από 3 είδη κυττάρων, εκ των οποίων τα κύτταρα α
παράγουν και εκκρίνουν στο αίμα το γλυκαγόνο ή γλυκαγόνη ενώ τα κύτταρα β την ινσουλίνη.
ΣΩΣΤΟ q
ΛΑΘΟΣ q
Γ. Οι αδένες του πεπτικού συστήματος συμβάλλουν στην λειτουργία της πέψης και διακρίνονται σε μικρούς και μεγάλους.
ΣΩΣΤΟ q
ΛΑΘΟΣ q
Δ. Ο ειλεός είναι η συνέχεια της νήστιδας και το εσωτερικό του είναι ίδιο με αυτήν.
ΣΩΣΤΟ q
ΛΑΘΟΣ q
Θέμα 2
2α. Εξηγήστε το φαινόμενο της ευαισθητοποίησης στους Rhesus αρνητικούς ανθρώπους και τις συνέπειες του φαινομένου στην κύηση.
2.β. Τι γνωρίζετε για την χυμική ανοσία;
24
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
2.γ. Από τι αποτελούνται τα αντισώματα;
2.δ. Ποιες είναι οι ομάδες αίματος στο σύστημα ΑΒΟ; Τι γνωρίζετε για αυτές;
Θέμα 3
3.α. Ποιο μέρος του πεπτικού ονομάζεται «εσωτερική αμυγδαλή» και γιατί;
3.β. Ποιες είναι οι φάσεις της κατάποσης;
3.γ. Ποιες είναι οι λειτουργίες του σπλήνα;
3.δ. Τι είναι ο σπερματικός τόνος;
Θέμα 4
4.α. Πως γίνεται η πέψη των υδατανθράκων;
4.β. Πως γίνεται η ανταλλαγή των αερίων στην κυψελιδοτριχοειδική μεμβάνη;
4.γ. Ποιες μοίρες αποτελούν τις σάλπιγγες;
4.δ. Ποιες φάσεις έχει ο ωοθηκικός κύκλος;
Επιμέλεια: Λιάγκα Ειρήνη
25