Πρόσκληση στην ετήσια τακτική Γ.Σ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ)
http://www.sepox.gr
Γαμβέττα 6, 10678, Αθήνα, 5ος όροφος
τηλ./φαξ: +30 210 3820076, e-mail: [email protected], [email protected] /
Αθήνα 08.05.2014
Α.Π. 16/08.05.14
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΠΟΧ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΟΧ, βάσει της ομόφωνης απόφασής του στη συνεδρίαση
της Τετάρτης 16 Απριλίου 2014, προσκαλεί τα Μέλη στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την
Τρίτη 27 Μαίου 2014 και ώρα 17.30, στην αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ, Νίκης 4 στον 1ο
όροφο.
Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εκ νέου την Τρίτη 3 Ιουνίου 2014, στον ίδιο χώρο και ίδια ώρα,
ασχέτως απαρτίας.
Η αίθουσα είναι διαθέσιμη έως τις 21.00, επομένως οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης θα
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την ώρα αυτή.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Εκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου – Ενημέρωση για αλλαγή της σύνθεσης του Δ.Σ.
2. Εκθεση Διαχειρίσης εσόδων – εξόδων / Πρόταση αναπροσαρμογής ετήσιων εισφορών μελών
& διακανονισμού παλαιών οφειλών
3. Παρουσίαση Εκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Παρουσίαση Εισήγησης & Εγκριση εγγραφής νέων μελών
5. Εισήγηση προγραμματισμού δράσεων από το Δ.Σ. – προτάσεις ενεργοποίησης και
συμμετοχής των μελών του Συλλόγου
6. Προτάσεις, ερωτήσεις, συζήτηση επί άλλων θεμάτων
Με εκτίμηση
για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
Χριστίνα Τσούτσου
Σημείωση: Λόγω προβλήματος, παρακαλούμε για επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
χρησιμοποιείστε προσωρινά το [email protected]