∆ιαφηµιστικών Παροχών

Τιµοκατάλογος
∆ιαφηµιστικών Παροχών
2011
www.antenna.gr
Περιεχόµενα
Τιµοκαταλόγου
Τετάρτη 08/09/2010 1:08:59 μμ
Tώρα στο WEBTV: 40 ΚΥΜΑΤΑ
Banner 728x90
Login | Register
ΑΡΧΙΚΗ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
WEB TV
ANT1 NEWS
Suggested
Περιεχόµενα Τιµοκαταλόγου
ANT1 WORLD
See also
02
Fig.1 Web TV Homepage
Βanners & Video Commercials
ΜΕ ΑΓΑΠΗ
Ο μαγικός κόσμος των
παραμυθιών
04
ΝΤΜ 2 / ISSUES
Νext Top Model 2 - Issue 5
Fig.1 Banners
Fig.2 Video Commercial
Sponsorships
Featured
06
Fig.1 Sponsorships
Fig.2 Σελίδα Χορηγίας
Παρατηρήσεις & Όροι Συνεργασίας
Banner 300x250
08
Fig.1 Web Ad
Fig.2 Rich Media & Techonologies for Web
Επικοινωνία
∆ελτία ειδήσεων
10
24/08/2010
24/08/2010
24/08/2010
Latest Videos
5:23
45:33
1:05:58
52:09
6:38
1/3
1/3
X-Factor
Fig.1 Web TV Homepage
02
Κάρμα
Ράδιο Αρβύλα
Με αγάπη
Ελλάδα έχεις ταλέντο
Banners &
Video Commercials
Τετάρτη 08/09/2010 1:08:59 μμ
Tώρα στο WEBTV: 40 ΚΥΜΑΤΑ
Banner 728x90
Login | Register
ΑΡΧΙΚΗ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
WEB TV
ANT1 NEWS
ANT1 WORLD
01:32:44
571
υπολειπόµενη διάρκεια
Banners
Ενότητα
Homepage & ROS
Διαστάσεις
εµφανίσεις
Cpm
728x90
12 €
300x250 (middle)
12 €
Video Commercials
likes
Pre roll web spot & Post roll web spot
Related videos
Add to myWebTV
Fig.1 Web Ad
O τίτλος του βίντεο
Video Commercials
Videos
Ενότητα
Είδος
Cpm
Live
Pre roll
28 €
Post roll
12 €
Σχόλια
Σελίδες: 1 2 3 4 5 6
05:00
Video (Επεισ.35)
05:00
Video (Επεισ.34)
05:00
ROS
Pre roll
25 €
Post roll
12 €
Video (Επεισ.32)
05:00
05:00
Video (Επεισ.31)
Banner 300x250
Video (Επεισ.33)
05:00
Video (Επεισ.30)
Fig.2 Video Commercials
04
05
Sponsorships
Co-Branded Page
Τετάρτη 08/09/2010 1:08:59 μμ
Tώρα στο WEBTV: 40 ΚΥΜΑΤΑ
Banner 728x90
Login | Register
ΑΡΧΙΚΗ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
WEB TV
ANT1 NEWS
ANT1 WORLD
01:32:44
571
υπολειπόµενη διάρκεια
Sponsorships
Page Views
1 Μήνας
2 Μήνας
3 Μήνας
< 50.000
3.000 €
4.800 €
6.300 €
εµφανίσεις
Video Commercials
50.001 - 150.000
3.800 €
6.080 €
7.980 €
150.001 - 250.000
4.500 €
7.200 €
9.450 €
> 250.000
6.000 €
9.600 €
12.600 €
likes
Preroll web spot & Midroll web spot
Related videos
Add to myWebTV
Co-Branded area
*Player
Fig.1 Sponsorships
O τίτλος του βίντεο
Fig.2 Homepage Live Player & VOD Player (page.07)
Videos
Σχόλια
Σελίδες: 1 2 3 4 5 6
05:00
Video (Επεισ.35)
05:00
Video (Επεισ.34)
05:00
Video (Επεισ.32)
06
05:00
05:00
Video (Επεισ.31)
Banner 300x250
Video (Επεισ.33)
05:00
Video (Επεισ.30)
Co-Branded area
*Library
07
Παρατηρήσεις &
Όροι Συνεργασίας
Rich Media
/ Technologies for Web
1. Οι παραπάνω τιμές, δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ, άλλους φόρους ή τέλη.
Web Ad
Επιτρεπόμενος όγκος
Top
Banner
Banner
140
728x90
Kbytes
Flash Box
300x250
140 Kbytes
(middle)
TopVideo
Banner
728x90
10 sec
Rich Media & Techonologies for Web
Χαρακτηριστικά κλπ.
HTML, DHTML & Java Script Ads
κώδικας (html), εικόνες (jpg,gif,png) & link
Flash Ads
κώδικας (html), Flash (swf )& link
2. Για σταθερά διαφημιστικά ισχύει επιλέον χρέωση, κατόπιν συμφωνίας.
3. Για τα Media Shops και τις αναγνωρισμένες Διαφημιστικές Εταιρείες ισχύει έκπτωση 20%.
4. Το διαφημιστικό υλικό θα πρέπει να έχει παραδοθεί τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την έναρξη της
διαφημιστικής καμπάνιας.
5. Όλες οι διαφημίσεις πρέπει να συνοδεύονται από υπογεγραμμένη εντολή.
6. Για την προβολή ή κατασκευή δημιουργικών, πέραν αυτών του τιμοκαταλόγου, οι
προδιαγραφές και η χρέωση, θα καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης.
Fig.1 Web Ad
7. Για τα expandable banners ισχύει επιπλέον χρέωση 20%.
8. Για τις διαφημίσεις rich media, δεν ισχύει επιπλέον χρέωση, εφόσον τηρούν τις παρακάτω
προδιαγραφές.
Fig.2 Rich Media & Techonologies for Web
08
09
Eπικοινωνία
Τηλέφωνο:
+30 210 68 86 566
+30 210 68 86 587
Fax:
+30 210 68 86 590
Email:
sales@antenna.gr
∆ιεύθυνση:
Λ. Κηφισίας 10-12,
Μαρούσι
Τ.Κ 151 25
10