Δελτίο Τύπου

Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα 07 Απριλίου 2015
Ε.Κ.Α.Β.: Ειδικό Πρόγραµµα Κάλυψης Εθνικού Οδικού ∆ικτύου µε έκτακτα µέτρα για
την περίοδο του Πάσχα.
Το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας δίνει στη δηµοσιότητα το ειδικό πρόγραµµα κάλυψης του Εθνικού
Οδικού ∆ικτύου µε έκτακτα µέτρα, κατά την περίοδο του Πάσχα. Η κάλυψη θα γίνει µε ανάπτυξη σε
συγκεκριµένα σηµεία του οδικού δικτύου Κινητών Μονάδων Επείγουσας Προνοσοκοµειακής Ιατρικής
και Ασθενοφόρων και συγκεκριµένα κατά τις ώρες:
ΜΕΓΑΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΜΕΓΑΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΕΓΑΛΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
∆ΕΥΤΕΡΑ
ΠΑΣΧΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΩΜΑ
09-04-2015
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΩΡΕΣ
1500 - 2300
10-04-2015
ΠΡΩΙ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΩΡΕΣ
0700 - 2300
11-04-2015
ΠΡΩΙ
ΩΡΕΣ
0700 - 1500
13-04-2015
ΠΡΩΙ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΩΡΕΣ
0700 - 2300
19-04-2015
ΠΡΩΙ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΩΡΕΣ
0700 - 2300
Το Ε.Κ.Α.Β. προτρέπει όλους τους οδηγούς για σωστή χρήση των ζωνών ασφαλείας και του κράνους
και ασφαλή οδήγηση µε τήρηση των κανόνων του Κ.Ο.Κ.
Επίσης, το Ε.Κ.Α.Β. παρακαλεί για την σωστή χρήση του «166» και την κλήση του µόνο σε
καταστάσεις που είναι αναγκαία η επείγουσα βοήθεια.
Εάν καλέσετε το «166» θα πρέπει να είστε έτοιµοι να δώσετε τις παρακάτω πληροφορίες:
• Τον αριθµό του τηλεφώνου από το οποίο καλείτε
• Την ακριβή διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να µεταβεί το Ασθενοφόρο
• Αν υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό σηµείο (µεγάλος δρόµος ή σταυροδρόµι).
• Πόσοι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια και ποιο ακριβώς είναι το πρόβληµα
• Ηλικία και φύλο των ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια
Παρακαλούµε µην κλείσετε το τηλέφωνο εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η συνοµιλία και δεν
έχουν δοθεί όλα τα στοιχεία.
Χρειαζόµαστε τη βοήθεια σας για να λειτουργήσουµε ΑΜΕΣΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ
Η ∆ιοίκηση και το Προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. σας εύχονται καλές γιορτές και ασφαλείς
µετακινήσεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
1
Κεντρική Υπηρεσία:
Tέρµα Οδού Υγείας, 115 27 Αθήνα
T: 213 214 3000, F.: 213 214 3222,
E.:[email protected]
Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας
Ε.Κ.Α.Β. ΑΘΗΝΩΝ
Το Ε.Κ.Α.Β. Αθηνών και οι τοµείς Χαλκίδας και Κορίνθου θα καλύψουν το Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο ως εξής:
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Κόµβος Βάρκιζας (Αγία Μαρίνα)
Κόµβος Μεγάρων
Κόµβος Ραφήνας
∆ιόδια Αγίων Θεοδώρων
∆ιόδια Αφιδνών
∆ιόδια Ελευσίνας
Εθνική Οδό Κορίνθου - Πατρών έως ∆ερβένι
Εθνική Οδό Κορίνθου – Τριπόλεως
Σχηµατάρι έως Κάστρο
Λαύριο
Νέα Μάκρη
Ωρωπός
Κόρινθος
Χαϊδάρι
Σαλαµίνα
ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Μέγαρα – Σχηµατάρι
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Κ.Α.Β. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το παράρτηµα Θεσσαλονίκης µαζί µε τους τοµείς που ανήκουν σ' αυτό, θα καλύψουν το εθνικό οδικό
δίκτυο µε ασθενοφόρα ως εξής:
• Οδικό άξονα Θεσσαλονίκης – Καβάλας (θέση Προφήτης )
• Οδικό άξονα Θεσσαλονίκης –Χαλκιδικής (θέση Ν. Καλλικράτεια)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ
Το Παράρτηµα Λάρισας µαζί µε τους τοµείς που ανήκουν σ' αυτό (Βόλου, Τρικάλων και Καρδίτσας) θα
καλύψουν το εθνικό οδικό δίκτυο µε ασθενοφόρα ως εξής:
Στον τοµέα Λάρισας θα κινείται στην Εθνική οδό Τεµπών - Αιγάνης µέχρι Μεγ. Μοναστήρι.
Στον τοµέα Βόλου ασθενοφόρο θα κινείται στην Εθνική οδό από Μεγ. Μοναστήρι µέχρι και Αγ. Θεοδώρους.
Στον τοµέα Τρικάλων το ασθενοφόρο θα κινείται στην Εθνική οδό Τρικάλων-Καλαµπάκας.
Στον τοµέα Καρδίτσας ασθενοφόρο θα κινείται στην Εθνική οδό Λάρισας-Καρδίτσας-Αθηνών.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Κ.Α.Β. ΠΑΤΡΑΣ
Το Παράρτηµα Πάτρας, θα καλύψει το Εθνικό Οδικό άξονα ΠΑΤΡΩΝ - ΑΚΡΑΤΑΣ και ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ µε
Κινητές Μονάδες ή ασθενοφόρα ιδίως τις ηµέρες και ώρες αιχµής.
Οι τοµείς Μεσολογγίου, Αγρινίου και Πύργου κατά το ίδιο διάστηµα θα βρίσκονται σε αυξηµένη
ετοιµότητα για την κάλυψη του εθνικού οδικού άξονα της περιοχής ευθύνης τους µε Κινητές Μονάδες ή
ασθενοφόρα ιδίως τις ηµέρες και ώρες αιχµής.
Οµοίως θα υπάρχει αυξηµένη ετοιµότητα στους τοµείς Ζακύνθου και Κεφαλληνίας.
2
Κεντρική Υπηρεσία:
Tέρµα Οδού Υγείας, 115 27 Αθήνα
T: 213 214 3000, F.: 213 214 3222,
E.:[email protected]
Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Κ.Α.Β. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Το παράρτηµα Τρίπολης και οι τοµείς Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Φιλιατρών θα καλύψουν το
Εθνικό ∆ίκτυο ΝΕΜΕΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ ως εξής:
• Τοµέας Αρκαδίας στη σήραγγα Στέρνας – κόµβο Σπάρτης
• Τοµέας Μεσσηνίας στο Ασπρόχωµα.
• Τοµέας Λακωνίας στη γέφυρα Ευρώτα.
• Τοµέας Ναυπλίου στο κόµβο Στέρνας.
• Τοµέας Φιλιατρών Τριφυλλία.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Κ.Α.Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
• Το παράρτηµα Ηρακλείου και οι τοµείς του θα καλύψουν τις περιοχές ως εξής:
Β.ΟΑ. (κόµβο Χερσονήσου Φοδελέ)
(Ηρακλείου- Μοιρών)
• Τοµέας Ρεθύµνου
Β.Ο.Α (Κόµβος Ατσιποπουλου)
• Τοµέας Χανίων
Β.Ο.Α. (Κόµβος Σούδας)
• Τοµέας Αγ. Νικολάου
ΒΟΑ (κόµβος ΑΓ. Νικολάου)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Κ.Α.Β. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Το Παράρτηµα Ιωαννίνων και οι τοµείς Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Φιλιππιάδας, Κέρκυρα
Λευκάδας και ∆ολιανών θα καλύψουν το Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο ως εξής:
• Παράρτηµα Ιωαννίνων
Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών – Τρικάλων (κόµβος Εγνατίας)
Ε.Ο. Ιωαννίνων (Παλαιά) - Ηγουµενίτσας (αεροδρόµιο)
• Τοµέας ∆ολιανών
Ε.Ο Ιωαννίνων - Κακαβιάς (Καλπάκι)
• Τοµέας Άρτας
Ε.Ο. Άρτας - Αγρινίου (Κέντρο Ε.Κ.Α.Β.)
Ε.Ο. Άρτας - Ιωαννίνων (Κόµβος στρατοπέδου Παπακώστα)
• Τοµέας Πρέβεζας
Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουµενίτσας (Κανάλι, Κέντρο Ε.Κ.Α.Β.)
• Τοµέας Ηγουµενίτσας
Ε. Ο. Ηγουµενίτσας – Πρέβεζας (Κέντρο Ε.Κ.Α.Β.)
• Τοµέας Παραµυθίας
Ε. Ο. Ηγουµενίτσας - Ιωαννίνων (Εγνατία)
• Τοµέας Λευκάδας
Ε.Ο. Λευκάδας - Βόνιτσας (Κέντρο Ε.Κ.Α.Β.)
• Τοµέας Φιλλιπιάδας
Ε.Ο. Ιωαννίνων -Πρέβεζας (Φιλλιπιάδα- Γέφυρα Καλογήρου)
Τοµέας Κέρκυρας
Κεντρική Πλατεία Λιστών
3
Κεντρική Υπηρεσία:
Tέρµα Οδού Υγείας, 115 27 Αθήνα
T: 213 214 3000, F.: 213 214 3222,
E.:[email protected]
Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
Το Παράρτηµα Αλεξανδρούπολης και οι τοµείς του θα καλύψουν το Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο ως εξής:
• Οδικό ∆ίκτυο από Μέστη Αλεξανδρούπολης µέχρι Τελωνείο Κήπων µε Κινητή Μονάδα.
• Οδικό ∆ίκτυο από Φέρρες έως Σουφλί καθώς και την πόλη της Αλεξανδρούπολης
• Οδικό ∆ίκτυο από Μάνδρα Σουφλίου έως το Θούριο ∆ιδ/χου (και την πόλη του ∆ιδ/χου µε ασθενοφόρο.)
• Οδικό ∆ίκτυο από Θούριο ∆ιδ/χου έως τα χωριά του Τριγώνου µε ασθενοφόρο καθώς και την πόλη της
Ορεστιάδας.
• Οδικό ∆ίκτυο από Μέστη Αλεξανδρούπολης µέχρι τα όρια του Νοµού Ξάνθης καθώς και την πόλη της
Κοµοτηνής.
• Οδικό ∆ίκτυο ορίων Νοµού Ξάνθης µέχρι το φυσικό όριο του Νέστου
Επίσης, θα υπάρχει Ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Σουφλίου, στο Κέντρο Υγείας Εχίνου, Αβδήρων,
Σαµοθρακη και Σταυρούπολης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Κ.Α.Β. ΚΟΖΑΝΗΣ
Το Παράρτηµα Κοζάνης θα καλύψει το οδικό δίκτυο της Εθνικής Οδού στο τοµέα της δικαιοδοσίας του µε
ένα ασθενοφόρο στον κόµβο του ∆ρεπάνου επί της Εγνατίας Οδού κάνοντας περιπολίες στους οδικούς
άξονες Θεσσαλονίκης – Λάρισας – Πτολεµαΐδας – Ιωαννίνων - Φλώρινας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Κ.Α.Β. ΚΑΒΑΛΑΣ
Το Παράρτηµα Καβάλας θα καλύψει τον τοµέα της δικαιοδοσίας του στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο στην
Εγνατία οδό από Καβάλα προς Θες/κη κόµβος Μουσθένη.
Ο τοµέας Σερρών θα καλύψει τον τοµέα της δικαιοδοσίας του µε ασθενοφόρο που θα κινείται στον οδικό
άξονα Σερρών –Θεσ/κης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΜΙΑΣ
Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
9-4-15, Μ. Πέµπτη
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΑΡ∆ΙΑ : Συνολικά 10 ασθενοφόρα : 7 του Ε.Κ.Α.Β. (δύο πόλη Λαµίας, ένα περιοχή
Θερµοπυλών-Μπράλου, ένα περιοχή Αγ. Κων/νου, ένα περιοχή Στυλίδας-∆ιοδίων Πελασγίας, ένα περιοχή
Αταλάντης, ένα 16ο χλµ. Λαµίας-∆οµοκού) , ένα Κ.Υγείας ∆οµοκού, ένα Κ.Υγείας Αµφίκλειας και ένα Κ.Υγείας
Μακρακώµης.
10-4-15, Μ. Παρασκευή
ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡ∆ΙΑ : Όµοια όπως απογευµατινή βάρδια 9-4-15.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΑΡ∆ΙΑ : Όµοια όπως απογευµατινή βάρδια 9-4-15.
11-4-15, Μ. Σάββατο
ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡ∆ΙΑ : Όµοια όπως απογευµατινή βάρδια 9-4-15.
13-4-15, ∆ευτέρα του Πάσχα
ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡ∆ΙΑ : Όµοια όπως απογευµατινή βάρδια 9-4-15.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΑΡ∆ΙΑ : Όµοια όπως απογευµατινή βάρδια 9-4-15.
19-4-15, Κυριακή του Θωµά
ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡ∆ΙΑ : Συνολικά 8 ασθενοφόρα : 6 του Ε.Κ.Α.Β. (δύο πόλη Λαµίας, ένα περιοχή Αγ.
Κων/νου, ένα περιοχή Στυλίδας-∆ιοδίων Πελασγίας, ένα περιοχή Αταλάντης, ένα περιοχή ΘερµοπυλώνΜπράλου), ένα Κ.Υγείας Μακρακώµης και ένα Κ.Υγείας ∆οµοκού.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΑΡ∆ΙΑ : Όµοια όπως απογευµατινή βάρδια 9-4-15.
4
Κεντρική Υπηρεσία:
Tέρµα Οδού Υγείας, 115 27 Αθήνα
T: 213 214 3000, F.: 213 214 3222,
E.:[email protected]
Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας
Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ
9-4-15, Μ. Πέµπτη
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΑΡ∆ΙΑ : Συνολικά 2 ασθενοφόρα : 2 του Ε.Κ.Α.Β. (ένα πόλη Άµφισσας, ένα για
τοµέα Ιτέας-Γαλαξιδίου).
10-4-15, Μ. Παρασκευή
ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡ∆ΙΑ : Όµοια όπως απογευµατινή βάρδια 9-4-15.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΑΡ∆ΙΑ : Όµοια όπως απογευµατινή βάρδια 9-4-15.
11-4-15, Μ. Σάββατο
ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡ∆ΙΑ : Όµοια όπως απογευµατινή βάρδια 9-4-15.
13-4-15, ∆ευτέρα του Πάσχα
ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡ∆ΙΑ : Όµοια όπως απογευµατινή βάρδια 9-4-15.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΑΡ∆ΙΑ : Όµοια όπως απογευµατινή βάρδια 9-4-15.
19-4-15, Κυριακή του Θωµά
ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡ∆ΙΑ : Όµοια όπως απογευµατινή βάρδια 9-4-15.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΑΡ∆ΙΑ : Όµοια όπως απογευµατινή βάρδια 9-4-15.
Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
9-4-15, Μ. Πέµπτη
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΑΡ∆ΙΑ : 2 ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. (για πόλη και ένα περιοχή Βίνιανης)
10-4-15, Μ. Παρασκευή
ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡ∆ΙΑ : 1 ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. (για πόλη και Εθνικό Οδικό δίκτυο).
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΑΡ∆ΙΑ : Όµοια όπως απογευµατινή βάρδια 9-4-15.
11-4-15, Μ. Σάββατο
ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡ∆ΙΑ : Όµοια όπως απογευµατινή βάρδια 9-4-15.
13-4-15, ∆ευτέρα του Πάσχα
ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡ∆ΙΑ : Όµοια όπως πρωινή βάρδια 10-4-15.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΑΡ∆ΙΑ : Όµοια όπως απογευµατινή βάρδια 9-4-15.
19-4-15, Κυριακή του Θωµά
ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡ∆ΙΑ : Όµοια όπως πρωινή βάρδια 10-4-15.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΑΡ∆ΙΑ : Όµοια όπως απογευµατινή βάρδια 17-4-15.
Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας
Κεντρική Υπηρεσία:
Τέρµα Οδού Υγείας
115 27 Αθήνα
T.: 213 214 3000
F.: 213 214 3222
E.: [email protected]
url:www.ekab.gr
5
Κεντρική Υπηρεσία:
Tέρµα Οδού Υγείας, 115 27 Αθήνα
T: 213 214 3000, F.: 213 214 3222,
E.:[email protected]