Ενταγμένα έργα της ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο ΕΠ "Κρήτης

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ
Ενταγμένα έργα της ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013"
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Ενημέρωση : 31.12.2012
ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΩΤΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
8
61 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και
αγροτική αναγέννηση
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΝΤΟΣ Χ.Ζ. ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΘΕΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Χ.Ζ. ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΘΕΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
398071
28/12/2012
5.250.532
8
76 Υποδομές στον τομέα της υγείας
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ε.Κ.Α.Β
419893
21/12/2012
495.000
8
83 Ειδικές δράσεις για την αντιστάθμιση του
πρόσθετου κόστους που οφείλεται σε
παράγοντες σχετιζόμενους με το μέγεθος της
αγοράς
Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Οινουσσών
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
393335
20/12/2012
2.715.132
2
30 Λιμένες
Εγκατάσταση κιβωτίων ρεύματος και νερού στο Λιμένα Χίου
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
393389
17/12/2012
339.880
8
83 Ειδικές δράσεις για την αντιστάθμιση του
πρόσθετου κόστους που οφείλεται σε
παράγοντες σχετιζόμενους με το μέγεθος της
αγοράς
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΦΑΡΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟ ΨΑΡΩΝ
ΥΠ.ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ/ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ
ΣΧΕ/ΣΜΟΥ&ΥΠ/ΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ&ΑΝ/ΚΩΝ ΠΡ/ΤΩΝ
393178
14/12/2012
497.000
8
61 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και
αγροτική αναγέννηση
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
3Η ΕΒΑ
390513
11/12/2012
931.050
8
45 Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο
νερό)
Δίκτυα ύδρευσης Κουτρουλόμυλος - Αγ.Πολύκαρπος, Περιφερειακός Λατομίου, υδροδότησης Καρυών, υδροδότησης
Αυγωνύμων, ΔΕΗ - Δεξαμενές Θυμιανών και κατασκευή νέων δεξαμενών στην Ψαρόπετρα
ΔΕΥΑ ΧΙΟΥ
385672
3/12/2012
2.100.000
8
75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
384873
26/11/2012
146.000
8
54 Άλλα μέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ
ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ (Μυτιλήνης)
384683
21/11/2012
194.384
8
75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
384836
21/11/2012
766.900
8
75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΑΝΑΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
384899
21/11/2012
2.730.000
8
61 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και
αγροτική αναγέννηση
Διαμορφώσεις Κοινοχρήστων Χώρων Φρουρίου - Λάδης
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
389078
21/11/2012
247.000
8
54 Άλλα μέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
384060
16/11/2012
5.105.245
Σελίδα 1 από 13
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ
Ενταγμένα έργα της ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013"
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Ενημέρωση : 31.12.2012
ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΩΤΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
2
30 Λιμένες
ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
384677
12/11/2012
19.000.000
2
30 Λιμένες
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
384680
12/11/2012
6.126.120
8
57 Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των
τουριστικών υπηρεσιών
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
384099
30/10/2012
236.160
8
61 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και
αγροτική αναγέννηση
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
384005
5/10/2012
365.169
8
61 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και
αγροτική αναγέννηση
Δημιουργία-βελτίωση προσβάσεων σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους (Κάστρο Μύρινας, Ντάπια)
14Η ΕΒΑ
384077
5/10/2012
200.000
8
59 Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
377338
14/9/2012
516.000
8
59 Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ-ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
383416
14/9/2012
311.500
8
59 Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ¨ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ'' ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
383441
14/9/2012
653.570
8
44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΜΑ) ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ” ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
383556
14/9/2012
909.422
8
61 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και
αγροτική αναγέννηση
ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
383632
11/9/2012
390.000
8
44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων
Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Δήμου Οινουσσών στη θέση Ατσιγγάνου
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
381355
14/8/2012
311.114
8
44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων
Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Δήμου Ψαρών στη θέση Καστρί
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
381356
14/8/2012
72.704
2
22 Εθνικές οδοί
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΣΑΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
376452
23/7/2012
1.927.775
8
76 Υποδομές στον τομέα της υγείας
«Βελτιώσεις κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών – εγκαταστάσεων των ΠΙ/ΠΙΙ και του ΚΥ Καρλοβάσου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
376875
11/7/2012
333.000
8
76 Υποδομές στον τομέα της υγείας
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ, Π.Π.Ι., Π.Ι.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ
379341
11/7/2012
396.009
8
76 Υποδομές στον τομέα της υγείας
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙ/ΠΙΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 'ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'
379352
11/7/2012
734.914
8
76 Υποδομές στον τομέα της υγείας
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΕΥΔΗΛΟΥ &
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΕΥΔΗΛΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙ/ΠΙΙ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 'ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'
379371
11/7/2012
769.137
Σελίδα 2 από 13
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ
Ενταγμένα έργα της ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013"
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Ενημέρωση : 31.12.2012
ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΩΤΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
8
76 Υποδομές στον τομέα της υγείας
«Προμήθεια Iατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» &
Ασθενοφόρου »
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 'ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'
379378
11/7/2012
1.108.960
8
76 Υποδομές στον τομέα της υγείας
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ Κ.Υ.,Π.Ι. ΚΑΙ Π.Ι.Ι ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΙΕΡΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
379382
4/7/2012
852.564
8
57 Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των
τουριστικών υπηρεσιών
Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δήμου Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
375294
27/6/2012
193.000
8
44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. / Χ.Υ.Τ.Υ. ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
376583
25/6/2012
6.403.124
8
45 Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο
νερό)
Προμήθεια ρομποτικού μηχανισμού ενδοσκόπησης δικτύων
ΔΕΥΑ ΧΙΟΥ
376344
21/6/2012
380.000
8
61 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και
αγροτική αναγέννηση
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΗΣ ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ
ΕΛΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
376446
20/6/2012
1.922.000
8
61 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και
αγροτική αναγέννηση
Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συνεδριακού και εκθεσιακού χώρου στο Επιμελητήριο Λέσβου
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
376457
14/6/2012
166.994
8
59 Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
376206
11/6/2012
219.000
8
57 Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των
τουριστικών υπηρεσιών
Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δήμων Χίου - Οινουσσών - Ψαρών
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
376640
11/6/2012
192.000
8
76 Υποδομές στον τομέα της υγείας
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
375302
31/5/2012
100.000
8
57 Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των
τουριστικών υπηρεσιών
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
375902
31/5/2012
192.000
2
30 Λιμένες
Επέκταση ανατολικών κρηπιδωμάτων Λιμένα Μυτιλήνης
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
376131
16/5/2012
7.759.490
8
75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
375186
2/5/2012
685.000
8
61 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και
αγροτική αναγέννηση
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
375290
26/4/2012
255.000
8
57 Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των
τουριστικών υπηρεσιών
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2012-2015
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
374765
10/4/2012
236.160
2
30 Λιμένες
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
373951
26/3/2012
11.580.000
11
85 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔιΑΠ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
επιθεώρηση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
374911
15/3/2012
84.870
Σελίδα 3 από 13
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Ενταγμένα έργα της ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013"
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Ενημέρωση : 31.12.2012
ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΩΤΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
8
57 Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των
τουριστικών υπηρεσιών
Τουριστική Προβολή Νήσων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
373734
23/2/2012
854.285
8
61 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και
αγροτική αναγέννηση
Ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων κληρονομιάς οδού Απλωταριάς και διαμόρφωση οδού Απλωταριάς
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
373938
23/2/2012
871.500
8
61 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και
αγροτική αναγέννηση
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑΜΠΑΚΙΚΩΝ & ΝΕΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
372761
14/2/2012
978.613
8
44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων
ΧΥΤΑ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
372815
14/2/2012
4.744.444
2
22 Εθνικές οδοί
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΣΑΜΟΣ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
372064
7/2/2012
8.255.000
8
77 Υποδομές στον τομέα της φροντίδας
παιδιών
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΙΚΠΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
372628
7/2/2012
548.283
8
79 Άλλες κοινωνικές υποδομές
Αγορά Εξοπλισμού Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερησίας φροντίδας για ΑμεΑ ‘Η ΚΥΨΕΛΗ’
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ "Η
ΚΥΨΕΛΗ"
372849
3/2/2012
64.960
8
44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων
Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων στη θέση Περιβόλα
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
371375
31/1/2012
350.000
8
44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων
Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Ε. Καρδαμύλων» στη θέση Πλακούσα
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
372779
31/1/2012
220.000
8
76 Υποδομές στον τομέα της υγείας
Αναδιαρρυθμίσεις-Επεκτάσεις και Προμήθεια-Εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού στο Γενικό
Νοσοκομείο Μυτιλήνης "Βοστάνειο"
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
(ΔΕΠΑΝΟΜ)
364917
29/12/2011
25.208.900
8
61 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και
αγροτική αναγέννηση
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑ ΠΑΝΕΡΗ)
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
364976
22/12/2011
816.760
8
61 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και
αγροτική αναγέννηση
Ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος προβολής της φυσιογνωμίας της περιοχής παρέμβασης
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
367307
21/12/2011
200.553
8
45 Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο
νερό)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΝΤΑΙΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
360218
20/12/2011
547.012
8
45 Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο
νερό)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
360219
20/12/2011
636.000
8
45 Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο
νερό)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Δ.Κ. ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
364876
20/12/2011
136.368
2
23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΚΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
365763
16/12/2011
696.384
2
23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΑ-ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
365776
16/12/2011
331.235
Σελίδα 4 από 13
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ
Ενταγμένα έργα της ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013"
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Ενημέρωση : 31.12.2012
ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΩΤΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
8
61 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και
αγροτική αναγέννηση
ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΗΜΝΟΥ
Αναπτυξιακή Εταιρία Λήμνου Α.Ε
364978
15/12/2011
209.715
8
45 Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο
νερό)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
364866
12/12/2011
2.747.000
8
45 Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο
νερό)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΟΡΙΑΣ-ΠΑΜΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
364869
12/12/2011
1.377.871
11
85 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISO 9001:2008 ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
επιθεώρηση
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
370371
12/12/2011
3.000
8
45 Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο
νερό)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
365252
7/12/2011
693.956
8
45 Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο
νερό)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΛΟΥΤΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
365274
7/12/2011
729.942
8
46 Επεξεργασία ύδατος (λύματα)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
365718
7/12/2011
3.067.880
8
75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
365263
5/12/2011
599.132
8
46 Επεξεργασία ύδατος (λύματα)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΟΡΙΑΣ-ΠΑΜΦΙΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
364873
2/12/2011
2.551.414
8
77 Υποδομές στον τομέα της φροντίδας
παιδιών
Εκσυγχρονισμός - βελτίωση δημοτικών παιδικών σταθμών Μύρινας & Μούδρου
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
357496
18/11/2011
185.000
8
83 Ειδικές δράσεις για την αντιστάθμιση του
πρόσθετου κόστους που οφείλεται σε
παράγοντες σχετιζόμενους με το μέγεθος της
αγοράς
Αποκατάσταση Ι.Ν.Αγίου Νικολάου Ψαρών
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΝ ΒΥΖ.&
ΜΕΤΒΥΖ. ΜΝΗΜΕΙΩΝ
357490
14/11/2011
1.570.000
2
23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
355473
7/11/2011
1.342.499
8
75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
364021
3/11/2011
9.110.697
2
23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΤΣΙΚΗΣ – ΑΓΙΟΥ ΕΡΜΟΛΑΟΥ (2ο ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ) Χ.Θ. 0+00 – Χ.Θ. 4+048,56
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
355461
27/10/2011
1.110.000
2
23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΔΙΝΟΥ-ΑΓΚΑΡΥΩΝΩΝ-ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ)
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
355462
27/10/2011
1.349.750
2
23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ(ΑΠΟ ΠΛΩΜΑΡΙ ΘΕΣΗ ΑΝΘΗ ΕΩΣ ΦΡΑΓΜΑ ΣΕΔΟΥΝΤΑ)
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
355460
26/10/2011
821.239
2
23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί
ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+750
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
355463
26/10/2011
9.460.000
Σελίδα 5 από 13
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ
Ενταγμένα έργα της ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013"
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Ενημέρωση : 31.12.2012
ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΩΤΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
2
23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί
ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ – ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
355464
26/10/2011
3.531.000
2
23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
355465
26/10/2011
577.000
8
46 Επεξεργασία ύδατος (λύματα)
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
356911
18/10/2011
2.060.000
8
54 Άλλα μέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΜΟΥ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
357425
18/10/2011
542.709
8
76 Υποδομές στον τομέα της υγείας
Προμήθεια Αξονικού Τομογράφου στο Γ.Ν. Σάμου "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 'ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'
355471
3/10/2011
350.000
8
54 Άλλα μέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΚΥΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
355429
12/9/2011
3.997.417
8
75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
355300
1/9/2011
2.979.498
8
61 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και
αγροτική αναγέννηση
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
352734
29/8/2011
965.000
8
44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
355295
29/8/2011
470.139
8
44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΨΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
355297
29/8/2011
443.694
8
61 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και
αγροτική αναγέννηση
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΣΑΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
352904
25/8/2011
199.866
8
45 Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο
νερό)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΛΟΥΤΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
349360
2/8/2011
215.619
8
46 Επεξεργασία ύδατος (λύματα)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΛΟΥΤΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
350480
2/8/2011
776.092
2
23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί
Βελτίωση 9ης Επαρχιακής οδού Θερμής – Πηγής – Λάμπου Μύλοι (Διακλάδωση 36ης Ε.Ο. – Πηγής)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
351846
1/8/2011
6.300.000
2
23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί
Βελτίωση κατά τμήματα 4ης Επαρχιακής οδού από διακλάδωση 36ης Εθνικής οδού μέχρι Καρίνη νήσου Λέσβου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
352387
1/8/2011
7.903.000
2
23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΥΔΗΛΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
352388
1/8/2011
10.200.000
8
59 Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
349286
27/7/2011
259.174
Σελίδα 6 από 13
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ
Ενταγμένα έργα της ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013"
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Ενημέρωση : 31.12.2012
ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΩΤΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
8
59 Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
349294
27/7/2011
171.632
8
59 Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής
ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟ/ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ ΣΤΗΝ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
349291
22/7/2011
946.600
8
75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Προμήθεια εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο, και Σάμο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
346820
14/7/2011
3.115.082
11
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
85 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση,
ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΚΝΑ 2007-2013, ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
επιθεώρηση
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΣ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
349299
20/6/2011
120.000
11
85 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Δ΄ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
επιθεώρηση
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
349300
20/6/2011
159.900
11
85 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση,
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΕΠΚΝΑ
επιθεώρηση
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
349301
20/6/2011
100.000
11
85 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΣΤΟ ΕΠΚΝΑ ΤΗΣ
επιθεώρηση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
349303
20/6/2011
110.000
11
85 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση,
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Υ.-ΕΔΑ-ΕΦΔ
επιθεώρηση
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
349281
17/6/2011
130.000
11
85 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ
επιθεώρηση
ΕΠ ΚΝΑ 2007-2013, ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
349297
17/6/2011
100.000
11
85 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ– ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
επιθεώρηση
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
349298
17/6/2011
100.000
11
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
85 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση,
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ
επιθεώρηση
ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΝΑ 2007-2013
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
349302
17/6/2011
70.000
11
85 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση,
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
επιθεώρηση
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
349304
17/6/2011
50.000
11
85 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση,
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ - ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ
επιθεώρηση
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
349305
17/6/2011
80.000
11
85 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση,
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
επιθεώρηση
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
349306
17/6/2011
50.000
8
59 Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
340400
9/6/2011
279.500
8
59 Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
340401
9/6/2011
267.500
8
44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΗΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
341258
9/6/2011
1.775.225
Σελίδα 7 από 13
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Ενταγμένα έργα της ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013"
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Ενημέρωση : 31.12.2012
ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΩΤΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
8
44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
341264
9/6/2011
197.064
8
61 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και
αγροτική αναγέννηση
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
346530
9/6/2011
210.000
8
56 Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής
κληρονομιάς
Ανάδειξη και αξιοποίηση Απολιθωμένου Δάσους νησίδας Νησιώπης
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ
339797
20/4/2011
2.421.612
8
44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
340113
15/4/2011
398.520
8
44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων
Συλλογή και μεταφορά μη-επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στο διευρυμένο Δήμο Χίου
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
340116
15/4/2011
725.000
8
76 Υποδομές στον τομέα της υγείας
Προμήθεια Αξονικου Τομογράφου στο Γ.Ν. Χίου "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ"
ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΧΙΟΥ
337824
13/4/2011
450.000
8
76 Υποδομές στον τομέα της υγείας
Προμήθεια Αξονικού Τομογράφου 16 - τομών στο Γ.Ν. - Κ.Υ. Λήμνου
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ
337825
13/4/2011
450.000
8
59 Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής
Εκσυγχρονισμός-Εξοπλισμός Θεατρικής Σκηνής Θεατρικού Εργαστηρίου Δήμου Μυτιληνης
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
327478
5/4/2011
67.260
8
44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΥΛΟΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
327164
29/3/2011
75.500
8
75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
328154
29/3/2011
1.150.690
8
75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
328155
21/3/2011
1.300.000
8
75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
328545
21/3/2011
616.000
8
45 Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο
νερό)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
322995
15/3/2011
2.350.750
2
30 Λιμένες
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ
328056
15/3/2011
808.574
8
44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΟΞΥΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
327040
24/2/2011
587.600
8
44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΡΑΧΗ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
327041
24/2/2011
348.364
8
44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΛΙΝΟΧΩΜΑ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
327160
24/2/2011
198.638
Σελίδα 8 από 13
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ
Ενταγμένα έργα της ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013"
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Ενημέρωση : 31.12.2012
ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΩΤΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
8
44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΕΥΚΑΡΑ" ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
327161
24/2/2011
882.537
8
44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΤΡΑΠΕΖΑ» ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
327162
24/2/2011
182.154
8
44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΣΚΑΜΝΙΟΥΔΑ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
327163
24/2/2011
100.355
8
44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΕΤΣΟΦΑΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
327165
24/2/2011
424.529
8
76 Υποδομές στον τομέα της υγείας
Προμήθεια ενός (1) Αξονικού και ενός (1) Μαγνητικού Τομογράφου για τη Βελτιωση Υπηρεσιών Υγείας του Γενικού
Νοσοκομείου Μυτιλήνης "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
327415
24/2/2011
1.450.000
8
75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Προμήθεια Τεχνικού και Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού ΑΕΝ / ΧΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,
ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ
323116
14/2/2011
630.000
8
75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,
ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ
323117
14/2/2011
470.000
8
59 Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ TERIADE
ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
326445
3/2/2011
2.000.000
8
44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων
Κατασκευή Δικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Νήσου Λέσβου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
326406
28/1/2011
2.504.525
8
44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ - ΚΟΡΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(Δ.Δ. ΘΥΜΑΙΝΑΣ - ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ)
323280
31/12/2010
85.000
8
44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΑΡΑ ΤΕΠΕΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΘΥΜΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
324054
31/12/2010
261.600
8
75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
322593
30/12/2010
8.597.551
8
46 Επεξεργασία ύδατος (λύματα)
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
305686
29/12/2010
8.497.650
8
76 Υποδομές στον τομέα της υγείας
Προμήθεια 2 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του Ε.Κ.Α.Β. στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Ε.Κ.Α.Β
310375
29/12/2010
140.000
8
44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
322585
29/12/2010
400.000
8
75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΕΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
310296
28/12/2010
1.800.000
8
45 Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο
νερό)
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
304439
24/12/2010
1.350.000
Σελίδα 9 από 13
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ
Ενταγμένα έργα της ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013"
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Ενημέρωση : 31.12.2012
ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΩΤΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
8
58 Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς
Στερέωση και αποκατάσταση εσωτερικού επιθαλλάσιου τείχους Φρουρίου Χίου
ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧ. ΕΡΓΩΝ
305601
24/12/2010
2.000.000
8
75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ
ΚΤΙΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
300995
21/12/2010
750.000
2
30 Λιμένες
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΟΙΝΟΥΣΩΝ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
304428
17/12/2010
1.200.933
8
75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΑΝΔΡΕΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
300733
14/12/2010
3.750.000
8
46 Επεξεργασία ύδατος (λύματα)
ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
300984
9/12/2010
17.051.044
8
75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
300725
7/12/2010
1.416.074
8
75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
300730
7/12/2010
4.000.000
8
75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
301000
7/12/2010
3.035.000
8
45 Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο
νερό)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΔΗΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
301010
29/11/2010
430.000
8
45 Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο
νερό)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
301012
29/11/2010
1.303.260
8
45 Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο
νερό)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
301017
29/11/2010
2.677.500
8
45 Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο
νερό)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
301019
29/11/2010
2.888.600
8
75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαιου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
303557
29/11/2010
1.285.000
8
44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ,
ΛΕΣΒΟΥ (Τ.Δ. ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
302920
23/11/2010
105.000
2
23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
291523
5/11/2010
14.006.224
8
54 Άλλα μέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) ΔΗΜΟΥ ΑΤΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
300720
3/11/2010
156.791
8
54 Άλλα μέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
299653
22/10/2010
200.000
Σελίδα 10 από 13
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ
Ενταγμένα έργα της ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013"
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Ενημέρωση : 31.12.2012
ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΩΤΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
8
54 Άλλα μέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΜΗΘΥΜΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
299654
22/10/2010
102.596
8
54 Άλλα μέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
299655
22/10/2010
170.000
8
54 Άλλα μέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
299656
22/10/2010
164.257
8
44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ(ΧΑΔΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ(Δ.Δ. ΒΑΤΟΥΣΗΣ, ΠΤΕΡΟΥΝΤΑΣ,ΧΙΔΗΡΩΝ, ΣΙΓΡΙΟΥ & ΕΡΕΣΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
300643
22/10/2010
520.000
8
44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ(ΧΑΔΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ(Δ.Δ. ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ,Δ.Δ.ΒΡΙΣΑΣ,Δ.Δ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ & Δ.Δ. ΣΤΑΥΡΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
300832
22/10/2010
305.000
8
54 Άλλα μέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
296786
4/10/2010
255.000
8
54 Άλλα μέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
296789
28/9/2010
286.286
8
54 Άλλα μέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
296516
9/9/2010
148.780
8
54 Άλλα μέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
296628
9/9/2010
451.383
8
77 Υποδομές στον τομέα της φροντίδας
παιδιών
Βρεφονηπιακός Σταθμός Ραχών Ικαρίας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
296704
9/9/2010
859.042
8
54 Άλλα μέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
296555
8/9/2010
258.098
2
30 Λιμένες
Λιμενικά Έργα Ευδήλου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
296481
3/9/2010
4.000.000
8
59 Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής
ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΚΑ' ΕΠΚΑ
296567
3/9/2010
1.300.000
2
23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί
ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΖΥΦΙΑ - ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ & ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΥΦΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
296318
2/9/2010
2.905.555
8
59 Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής
AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ(ΧΑΜΑΜ) ΣΤΗ ΜΗΘΥΜΝΑ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ,ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
296599
2/9/2010
1.000.000
2
23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί
15η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΕΡΕΣΣΟΥ. ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
296372
31/8/2010
5.363.000
2
23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ-ΕΥΔΗΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΑΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
296407
31/8/2010
1.000.000
Σελίδα 11 από 13
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Ενταγμένα έργα της ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013"
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Ενημέρωση : 31.12.2012
ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΩΤΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
8
59 Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΥΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΕΡΜΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Κ' ΕΠΚΑ
296584
31/8/2010
350.000
8
45 Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο
νερό)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
292791
11/8/2010
1.500.000
8
58 Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Κ' ΕΠΚΑ
296229
5/8/2010
2.858.760
8
58 Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΥΡΙΝΑΣ(ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑ ΣΑΧΤΟΥΡΗ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
296233
5/8/2010
600.000
8
58 Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
14Η ΕΒΑ
296226
2/8/2010
880.000
8
58 Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
14Η ΕΒΑ
296227
2/8/2010
2.300.000
8
58 Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΙΣ ΡΟΒΙΕΣ ΜΕΣΤΩΝ ΧΙΟΥ
3Η ΕΒΑ
296228
2/8/2010
380.000
8
58 Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ,ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΚΛΟΠΕΔΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Κ' ΕΠΚΑ
296230
2/8/2010
1.241.240
8
58 Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΚΑ' ΕΠΚΑ
296231
2/8/2010
800.000
8
58 Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΝΑΡΕ ΤΟΥ ΜΕΤΖΗΤΙΕ ΤΖΑΜΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
296232
2/8/2010
600.000
8
75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ 2ΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
292717
20/7/2010
872.245
8
75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
292718
20/7/2010
1.615.000
8
75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
292720
20/7/2010
820.000
8
75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ - 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
292721
20/7/2010
975.000
8
60 Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των
πολιτιστικών υπηρεσιών
ΤΑΞΙΔΙ ΤΕΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
296305
14/7/2010
450.000
8
45 Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο
νερό)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Δ. ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
277468
29/6/2010
499.000
8
45 Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο
νερό)
Αντικατάσταση παλαιών δικτύων για αντιμετώπιση διαρροών, αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων, επέκταση κεντρικών
δικτύων ύδρευσης και δικτύων διανομής Δήμου Χίου.
ΔΕΥΑ ΧΙΟΥ
277471
4/6/2010
4.725.426
Σελίδα 12 από 13
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ
Ενταγμένα έργα της ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013"
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Ενημέρωση : 31.12.2012
ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΩΤΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
8
45 Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο
νερό)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
277476
2/6/2010
3.524.617
2
30 Λιμένες
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
291981
2/6/2010
1.800.000
2
22 Εθνικές οδοί
Βελτιώσεις στην Εθνική οδό Χίου - Καρδαμύλων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
277722
20/4/2010
11.166.666
8
76 Υποδομές στον τομέα της υγείας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΙΟΥ
"ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ"
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
(ΔΕΠΑΝΟΜ)
217085
17/3/2010
11.192.768
2
23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί
Βελτίωση κατά τμήματα 2ης Επαρχιακής Οδού (Ντιπίου - Παπάδου - Πλωμαρίου).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
276456
17/3/2010
12.558.636
2
23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί
1η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΛΑΡΣΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
216792
3/3/2010
7.327.820
11
86 Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και
επικοινωνία
ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
216780
31/8/2009
58.425
11
86 Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και
επικοινωνία
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙΚΟΥ Η'/ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
216783
31/8/2009
61.746
11
86 Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και
επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ,ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
216785
31/8/2009
200.000
11
85 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση,
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙ.ΣΑ. ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
επιθεώρηση
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
216787
31/8/2009
100.000
11
85 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση,
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙ.ΣΑ.
επιθεώρηση
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
216788
31/8/2009
49.200
11
85 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση,
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΑ
επιθεώρηση
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
216791
31/8/2009
20.000
8
75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
216601
4/8/2009
738.913
8
75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΕ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
216698
4/8/2009
4.445.962
8
75 Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 15ΘΕΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
216699
4/8/2009
2.614.029
Σελίδα 13 από 13