θρόμβωση, Αιμορραγική Διάθεση & Ρύθμιση

Θρόμβωση, Αιμορραγική Διάθεση &
Ρύθμιση Αντιπηκτικής Αγωγής
Από την
Ανθή Σ. Τραυλού,
Καθηγήτρια Αιματολογίας,
Επικεφαλής Πρότυπου Εργαστηρίου
Θρόμβωσης, Αιμορραγικής Διάθεσης
& Ρύθμισης Αντιπηκτικής Αγωγής,
Ιατρικού Ψυχικού
20 // ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
Οι θάνατοι από αρτηριακή και
φλεβική θρόμβωση κατέχουν
σήμερα την πρώτη θέση στο Δυτικό
κόσμο, έχοντας ξεπεράσει τους
θανάτους από νεοπλάσματα και είναι
σημαντικό αντικείμενο μελέτης όχι
μόνο της βασικής έρευνας για τη
διερεύνηση των αιτίων της αλλά και
της σύγχρονης φαρμακολογίας για
την ανάπτυξη καινούργιων φαρμάκων
που συμβάλλουν στην πρόληψη και
στην αντιμετώπισή της. Η θρόμβωση
είναι μια πολυπαραγοντική
νόσος και τα αίτιά της μπορεί να
είναι περιβαλλοντικά αλλά και
κληρονομικά. Τα περιβαλλοντικά
αίτια αποτελούν όλοι οι γνωστοί
παράγοντες που μπορούν να
επηρεάσουν τη λειτουργία του
αγγειακού συστήματος, όπως το
κάπνισμα, η κακή διατροφή,
ο καθιστικός τρόπος ζωής το
υπερβολικό βάρος, η μόλυνση της
ατμόσφαιρας, η χρήση κάποιων
φαρμάκων. Τη διαδικασία της
θρόμβωσης όμως μπορούν να
πυροδοτήσουν και άλλα υποκείμενα
νοσήματα όπως ο καρκίνος
και ο σακχαρώδης διαβήτης,
ανοσολογικά νοσήματα όπως το
αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο και ο
συστηματικός ερυθηνατώδης λύκος
(ΣΕΛ) και τέλος κάποιες παροδικές
υπερπηκτικές καταστάσεις, όπως ένα
βαρύ χειρουργείο, η παρατεταμένη
κατάκλιση, η εγκυμοσύνη και η λοχεία
στις γυναίκες.
Τις τελευταίες δεκαετίες η πρόοδος
της μοριακής βιολογίας έφερε στο
φως την ύπαρξη κληρονομικών
παραγόντων που όταν είναι παρόντες
δημιουργούν μια προδιάθεση για
θρόμβωση. Τα άτομα που έχουν
κληρονομική θρομβοφιλία, δηλαδή
μια υπερβολική τάση για θρόμβωση,
μπορούν να παρουσιάσουν κάποιο
θρομβωτικό επεισόδιο σε νεαρή
ηλικία σε συνδυασμό με κάποιον
άλλο επιβαρυντικό παράγοντα.
Στις γυναίκες η κληρονομική
θρομβοφιλία συνδέεται με ιστορικό
αποβολών, προεκλαμψίας,
εμβρυικού θανάτου και άλλων
επιπλοκών κατά την εγκυμοσύνη
και τη λοχεία. Επίσης, μπορεί να
συνδεθεί με θρομβώσεις κατά τη
λήψη αντισυλληπτικών και αγωγής
ορμονικής υποκατάστασης. Τα
άτομα με κληρονομική θρομβοφιλία
έχουν οικογενειακό ιστορικό
θρομβώσεων. Αν και η ύπαρξη της
κληρονομικής θρομβοφιλίας δεν
συνδέεται απαραίτητα με δημιουργία
θρόμβωσης, η γνώση της παρουσίας
Άρθρα
της είναι πολύτιμη για τον ασθενή
και τον κλινικό γιατρό, αφού η
πρόληψή της είναι πλέον μια απλή
και καθόλου επίπονη διαδικασία.
Η διερεύνηση για την ύπαρξη
κληρονομικών θρομβοφιλικών
παραγόντων γίνεται από
εξειδικευμένα εργαστήρια και ισχύει
για όλη τη ζωή του εξεταζόμενου.
Τα αντιθρομβωτικά φάρμακα είναι
θεραπεία εκλογής σε ασθενείς
με φλεβικές θρομβώσεις, και
καρδιαγγειακά προβλήματα. Η
ρύθμιση της κατάλληλης δόσης για
κάθε φάρμακο που επηρεάζει το
μηχανισμό της πήξης είναι η επίτευξη
μιας πολύ λεπτής ισορροπίας
ανάμεσα στη θρόμβωση και την
αιμορραγία. Ένα από τα συχνότερα
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
κλινικός γιατρός στην καθημερινή
πράξη είναι η λεγόμενη αντίσταση στο
φάρμακο, δηλαδή η μη αποτελεσματική
χρήση του,
που μπορεί να
οφείλεται σε
κακή πρακτική
στη λήψη
του (έλλειψη
συμμόρφωσης
του ασθενούς),
σε κακή
απορρόφηση
από το πεπτικό
σύστημα ή σε
αδυναμία δράσης
του οφειλόμενη σε ιδιαιτερότητα του
ασθενή. Η αντίσταση στα αντιπηκτικά
φάρμακα έχει σαν συνέπεια την
υποτροπή της θρόμβωσης που
εμφανίζεται σαν νέο οξύ επεισόδιο.
Από την άλλη πλευρά, η συχνότερη
παρενέργεια των αντιπηκτικών
είναι η αιμορραγία που πολλές
φορές μπορεί να είναι και
απειλητική για τη ζωή του
ασθενούς.
στο Ιατρικό Ψυχικού, το μοναδικό
στον ιδιωτικό τομέα Πρότυπο
Εργαστήριο Θρόμβωσης,
Αιμορραγικής Διάθεσης & Ρύθμισης
Αντιπηκτικής Αγωγής.
Η συμβολή του εργαστηρίου στη
του ασθενούς. Τα τελευταία χρόνια
η μέθοδος που έρχεται να απαντήσει
σε αυτές τις ανάγκες είναι η
θρομβοελαστογραφία.
Η τεχνική της θρομβοελεστογραφίας
εφαρμόζεται την τελευταία δεκαετία
πιλοτικά σε δεκάδες
εργαστήρια της
Ευρώπης με
εντυπωσιακά
αποτελέσματα στην
εξοικονόμηση αίματος
κατά τη διάρκεια των
χειρουργείων, είναι
όμως πολύτιμη επίσης
για τη διαδικασία
αναστροφής της
αντιθρομβωτικής
αγωγής, όπως επίσης
στην παρακολούθηση υπερπηκτικών
καταστάσεων π.χ. η εγκυμοσύνη.
Η ρύθμιση της κατάλληλης δόσης για κάθε
φάρμακο που επηρεάζει το μηχανισμό
της πήξης είναι η επίτευξη μιας πολύ λεπτής
ισορροπίας ανάμεσα στη θρόμβωση και την
αιμορραγία.
Για την αντιμετώπιση
αυτών των
προβλημάτων και
τη διατήρηση της
κρίσιμης αυτής
ισορροπίας μεταξύ
θρόμβωσης και
αιμορραγίας,
δημιουργήσαμε
ρύθμιση αλλά και στην αναστροφή
της δράσης των αντιπηκτικών,
όταν αυτό απαιτείται, είναι βασική.
Στις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται
να εκτιμάται συνολικά και σφαιρικά
η αιμοστατική ικανότητα
Η ρύθμιση της ευαισθησίας στη
χορηγούμενη αντιαιμοπεταλιακή
αγωγή αντιμετωπίζεται σήμερα με
παρακολούθηση σε εξειδικευμένα
εργαστήρια, που διαθέτουν
υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό
και ειδικευμένο προσωπικό
για τη διενέργεια των
συγκεκριμένων εξετάσεων.
Ο έλεγχος αντίστασης στην
αντιαιμοπεταλιακή αγωγή έχει
αποτελέσει αντικείμενο μελέτης
πολλών επιστημονικών
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 // 21
Θρόμβωση, Αιμορραγική Διάθεση & Ρύθμιση Αντιπηκτικής Αγωγής
ομάδων την τελευταία
πενταετία και η χρήση
αναλυτών λειτουργικότητας
αιμοπεταλίων νέας γενιάς
έχει συμβάλλει σημαντικά.
Παράλληλα, η πληθώρα
σκευασμάτων και οι
διαφορές στη δοσολογία,
η συγχορήγηση
άλλων φαρμάκων
που περιορίζουν
την απορρόφηση
και οι ιδιοστασιακές
διαφορές των ασθενών
δυσχεραίνουν ακόμα
περισσότερο το
έργο των κλινικών,
καθιστώντας τον εργαστηριακό
έλεγχο απαραίτητο για
τη ρύθμιση της δόσης. Η
συχνότερη παρενέργεια των
αντιαιμοπεταλιακών είναι
η πρόκληση αιμορραγιών.
Ένα πολύτιμο εργαλείο για
τη ρύθμιση της βέλτιστης
δόσης στα αντιαιμοπεταλιακά
είναι η χρήση των αναλυτών
λειτουργικότητας αιμοπεταλίων
τελευταίας γενιάς, που
κάνουν τον έλεγχο αυτό
γρηγορότερο και ευκολότερο
σε σχέση με τις παλαιότερες
μεθόδους. Η ταχύτητα εξαγωγής
αποτελέσματος κάνει τον
έλεγχο των αιμοπεταλίων
δυνατό, όχι μόνο πριν από
μεγάλες χειρουργικές
επεμβάσεις, αλλά ακόμα και
22 // ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
Η συχνότερη παρενέργεια
των αντιπηκτικών είναι η
αιμορραγία που πολλές
φορές μπορεί να είναι
και απειλητική για τη ζωή
του ασθενούς.
Το Πρότυπο Εργαστήριο
Θρόμβωσης – Αιμορραγικής
Διάθεσης και Ρύθμισης
Αντιπηκτικής Αγωγής του Ιατρικού
Ψυχικού έρχεται να καλύψει
αυτές ακριβώς τις ανάγκες και να
προσφέρει στους κλινικούς γιατρούς
όλων των ειδικοτήτων μια σημαντική
βοήθεια υπέρ του ασθενούς
πραγματοποιώντας:
•Έ λεγχο του σφαιρικού
αιμοστατικού προφίλ ασθενών
που πρόκειται να υποβληθούν σε
μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις
(Θρομβοελαστογραφία).
•Έ λεγχο αποτελεσματικότητας
της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής
σε ασθενείς με καρδιακά και
αγγειακά νοσήματα.
κατά τη διάρκεια επεμβάσεων
υπό αντιαιμοπεταλιακή αγωγή ή
επεμβάσεων τοποθέτησης stent.
Η εισαγωγή στην κλινική πράξη
των νεώτερων αντιπηκτικών
σκευασμάτων, όπως οι
αναστολείς της θρομβίνης και οι
νέοι από στόματος χορηγούμενοι
αντι- Χα παράγοντες έχει αλλάξει
σημαντικά τα δεδομένα στην
αντιθρομβωτική αγωγή, αφού
προσφέρουν μεγαλύτερη ευκολία
στη χορήγηση και καλύτερα
θεραπευτικά αποτελέσματα.
•Ρ ύθμιση αντιπηκτικής αγωγής
στην εγκυμοσύνη, στον τοκετό και
στη λοχεία.
•Ρ ύθμιση και παρακολούθηση
αντιπηκτικής αγωγής ασθενών
που λαμβάνουν από στόματος
αντιπηκτική αγωγή και τα
αντιπηκτικά φάρμακα νέας γενιάς.
•Π αρακολούθηση ογκολογικών
ασθενών με διαταραχές της
αιμόστασης.
•Έ λεγχος και παρακολούθηση
ασθενών με κληρονομική και
επίκτητη θρομβοφιλία. u
Συνεργασία Ομίλου Ιατρικού
Αθηνών - Εμπορικού και
Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου
Αθηνών.
Την έναρξη της συνεργασίας τους στο
πλαίσιο της παροχής ποιοτικών ιατρικών
υπηρεσιών ανακοίνωσαν σε Συνέντευξη
Τύπου ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ
κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος και ο
Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών Δρ. Βασίλης
Γ. Αποστολόπουλος.
Σύμφωνα με αυτήν, οι εργαζόμενοι στις
πάνω από 100.000 επιχειρήσεις – μέλη
του ΕΒΕΑ, οι εργαζόμενοι στο ΕΒΕΑ
και οι οικογένειες αυτών θα έχουν
σημαντικά οικονομικά οφέλη στις
ιατρικές τους δαπάνες σε πρωτοβάθμιες
και δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας.
Αναλυτικότερα, από σήμερα και στο
σύνολο των κλινικών του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών θα ισχύουν ειδικές
τιμές και ουσιαστικές εκπτώσεις
στις ιατρικές επισκέψεις σε όλες τις
ειδικότητες, σε διαγνωστικές εξετάσεις,
αλλά και στη νοσηλεία. Παράλληλα,
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην
πρόληψη, δημιουργήθηκαν ειδικά
προγράμματα προληπτικού ελέγχου,
καλύπτοντας όλες τις ηλικιακές ομάδες.
72 // ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος και
ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίίχαλος.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης
Γ. Αποστολόπουλος, αναφερόμενος
στη συμφωνία, δήλωσε: «Με τη συμφωνία
αυτή αποδεικνύουμε έμπρακτα και
για ακόμη μια φορά τη στήριξη που
παρέχουμε στην ελληνική κοινωνία.
Καθιστούμε ακόμη πιο προσιτές τις
υψηλοτάτου επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες
που παρέχουν οι κλινικές του Ομίλου
στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων,
που αποτελούν άλλωστε και τον
κινητήριο μοχλό της ελληνικής
οικονομίας. Η συνεργασία αυτή
αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες
και πλέον ουσιαστικές συμφωνίες
του είδους, εστιάζοντας άμεσα στο
οικονομικό όφελος του δικαιούχου».
Από την πλευρά του Ο Πρόεδρος του
ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος,
αναφερόμενος στη συμφωνία,
δήλωσε: « Η στήριξη με κάθε τρόπο
των ανθρώπων που αποτελούν την
ψυχή κάθε επιχείρησης αποτελεί
πρώτιστη προτεραιότητα για το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Αθηνών, ιδιαίτερα σήμερα που η
κρίση έχει επιτείνει τα προβλήματα
και την ανασφάλεια του συνόλου του
επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και
των εργαζομένων. Οφείλουμε ως
επιχειρηματικός φορέας να στηρίξουμε
με κάθε τρόπο τον μικρομεσαίο
επιχειρηματία που αγωνίζεται και τον
εργαζόμενο που παλεύει για να τα
βγάλει πέρα με το εισόδημά του. Η
συμφωνία μας με τον Όμιλο Ιατρικού
Αθηνών ακριβώς αυτόν το στόχο
θέλει να υπηρετήσει. Και μάλιστα στον
πλέον ευαίσθητο τομέα, αυτόν της
διασφάλισης της υγείας». u
Ειδήσεις
Μειωμένα ιατρικά έξοδα για τους
κατόχους της Ευρωπαϊκής
Κάρτας Νέων και τις
οικογένειες τους.
Σημαντικά οικονομικά οφέλη σε
ιατρικές δαπάνες (ιατρικές επισκέψεις,
διαγνωστικές εξετάσεις, νοσήλια)
προβλέπει η Συμφωνία Συνεργασίας
της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων με τον
Όμιλο Ιατρικού Αθηνών τόσο για τους
κατόχους της Κάρτας όσο και για τα
μέλη της οικογένειάς τους (γονείς,
σύζυγο, παιδιά).
Την υλοποίηση της συμφωνίας
συνεργασίας (τριετούς διάρκειας)
ανακοίνωσαν σήμερα ο Γενικός
Γραμματέας Νέας Γενιάς
κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος,
ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ιδρύματος
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
(ΙΝΕΔΙΒΙΜ), κ. Φίλιππος Λέντζας
και ο Διευθύνων Σύμβουλος του
Ομίλου Ιατρικού Αθηνών,
Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος,
παρουσία του Διευθύνοντος
Συμβούλου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ
κ. Παναγιώτη Μανούρη.
Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας
Νέας Γενιάς κ. Παναγιώτης
Κανελλόπουλος «Η συμφωνία με
τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών
είναι ιδιαίτερα σημαντική και έρχεται
να προστεθεί σε σειρά άλλων
συνεργασιών, μέσω των οποίων, η
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων επιχειρεί
-στην παρούσα δυσμενή οικονομική
συγκυρία - να ελαφρύνει κατά το
δυνατόν περισσότερο το κόστος
διαβίωσης για τους νέους και τις
οικογένειες τους. Οι συνεργασίες
αυτές επιτρέπουν στους νέους να
έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες
υγείας, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας,
αθλητισμού, μεταφορών, τουρισμού
κ.α. με σαφώς μειωμένο κόστος. Και
έπεται συνέχεια...».
« Ανταποκριθήκαμε άμεσα και
ουσιαστικά στην πρόταση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ
για συνεργασία. Στη δύσκολη χρονική
περίοδο, που διανύουμε, στηρίζουμε
τη νέα γενιά, παρέχοντας σημαντικά
προνόμια και εκπτώσεις μέσω της
Ευρωπαϊκής
Κάρτας Νέων
τόσο στα
Παιδιατρικά
Κέντρα του
Ομίλου σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη,
όσο και στο
σύνολο των
κλινικών μας.
Ο Όμιλος Ιατρικού
Αθηνών θα είναι
πάντα αρωγός σε
κάθε προσπάθεια
προς αυτή την
κατεύθυνση»
τόνισε ο
Διευθύνων
Σύμβουλος του
Ομίλου Ιατρικού
Αθηνών, Δρ. Β.
Αποστολόπουλος.
Από αριστερά: O Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς, κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος,
o Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος
και ο Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, κ. Φίλιππος Λέντζας.
Ο Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ
κ Φίλιππος Λέντζας ανέφερε,
από την πλευρά του, «Πήραμε την
πρωτοβουλία να απευθυνθούμε στον
Όμιλο, κρίνοντας ότι η συμμετοχή
του στο δίκτυο συνεργατών μας,
θα ήταν εξαιρετικά σημαντική και
ευελπιστώντας ότι θα μπορέσει να
ωφεληθεί ένας
μεγάλος αριθμός
νέων στη χώρα
μας, ιδιαίτερα σε
αυτή τη χρονική
συγκυρία της
οικονομικής
κρίσης, όπου
το πρόγραμμα
αποκτά ακόμα
μεγαλύτερη
κοινωνική
διάσταση.
Ευχαριστούμε
την διοίκηση του
Ομίλου γιατί η
ανταπόκριση του
ήταν ιδιαίτερα
θετική» . u
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 // 73
Εισήγηση με θέμα «ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ
ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ» παρουσίασαν στο
24ο συνέδριο των Ένοπλων Δυνάμεων, οι ιατροί
Δ. Χατζηεμμανουήλ, Π. Δ Συμεωνίδης, U. Möbius,
Π. Γκιβίσης.
Η εργασία παρουσιάστηκε στην ενότητα της
«Ορθοπαιδικής» και αφορούσε τα πολεμικά
τραύματα της ποδοκνημικής και άκρου
ποδός που χαρακτηρίζονται από μεγάλη
ποικιλομορφία, γεγονός που καθιστά δυσχερή
την ταξινόμησή τους και τη δημιουργία
ευρέως αποδεκτών κατευθυντήριων
γραμμών για την αντιμετώπισή τους. Έγινε
παρουσίαση κλινικής σειράς ασθενών με
σύνθετα πολεμικά τραύματα ποδοκνημικής και
άκρου ποδός. Η χειρουργική θεραπεία τους
εξατομικεύθηκε ανάλογα με τις επιμέρους
κακώσεις, με στόχο την οριστική αντιμετώπιση
σε ένα χρόνο, όπου αυτό ήταν εφικτό, και την
ταχεία κινητοποίηση των ασθενών.
Συγκεκριμένα, 13 άρρενες ασθενείς από τη
Λιβύη, ηλικίας 18-49 ετών, με πολεμικά
τραύματα ποδοκνημικής και άκρου ποδός
10ο Σεμινάριο
Παιδιατρικής
Μεγάλη ανταπόκριση είχε στο επιστημονικό
κοινό, το 10ο Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο
που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία
των Διευθυντών του Παιδιατρικού Κέντρου
Αθηνών, Kαθηγητή Δ. Καφετζή και
Αν. Καθηγητή Π. Σπυρίδη.
Τα θέματα που παρουσιάστηκαν
αφορούσαν τα τρέχοντα προβλήματα
που ο ασκών Παιδίατρος αντιμετωπίζει
καθημερινά στο ιατρείο του και ομιλητές
ήταν διακεκριμένα στελέχη του Ιατρικού
Κέντρου και έγκριτοι Καθηγητές του
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μετά το πέρας των εργασιών του
Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες ήταν σε θέση
να αναγνωρίσουν κοινά και σπανιότερα
νοσήματα της Παιδιατρικής, καθώς και
τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών. Επίσης,
δόθηκαν οι σύγχρονες κατευθυντήριες
οδηγίες για την πρόληψη νοσημάτων,
όπως αυτές δίδονται από διεθνή κέντρα
και διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές
επιτροπές. u
74 // ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
αντιμετωπίστηκαν στο Ιατρικό Διαβαλκανικό
Θεσσαλονίκης, από τη συγκεκριμένη ομάδα
ιατρών. Εννέα ασθενείς έφεραν τραύματα
από πυροβόλο όπλο και τέσσερις από
έκρηξη. Όλοι οι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν
χειρουργικά. Διενεργήθηκαν 2 οστεκτομές, 2
οστεοσυνθέσεις, 1 διορθωτική οστεοτομία,
2 αρθροσκοπήσεις και 10 αρθροδέσεις
σε συνδυασμό με ποικιλία επεμβάσεων
μαλακών μορίων. Ο χρόνος μετεγχειρητικής
παρακολούθησης ήταν μεταξύ 3 και 6 μηνών.
Όλοι οι ασθενείς επέστρεψαν σε μερική ή
πλήρη φόρτιση του πάσχοντος σκέλους.
Όλες οι οστεοσυνθέσεις και αρθροδέσεις
πορώθηκαν επιτυχώς. Υπήρξαν 2 επιπολής
και μία εν τω βάθει μετεγχειρητική λοίμωξη,
που αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς με χειρουργικό
καθαρισμό και ενδοφλέβια αντιβίωση και
μία υποχώρηση ενδομυελικού ήλου με
θραύση κοχλίων σε έδαφος επιτυχούς
κνημοπτερνικής αρθρόδεσης. Δεν υπήρξαν
άλλες μείζονες επιπλοκές.
Συμπερασματικά, η οριστική αντιμετώπιση
των σύνθετων πολεμικών τραυμάτων
της ποδοκνημικής και άκρου ποδός από
εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα μπορεί
να συνοδεύεται από υψηλό ποσοστό
επιτυχίας με ταχεία κινητοποίηση και
αποκατάσταση των ασθενών. u
Ειδήσεις
Πρωτοποριακή ελάχιστα επεμβατική
λαπαροσκοπική επέμβαση
πραγματοποιήθηκε στο
Ιατρικό Περιστερίου.
Μια πρωτοποριακή ελάχιστα επεμβατική
λαπαροσκοπική επέμβαση για την
αντιμετώπιση ευμεγέθους πρόπτωσης
(κήλης) από τον κόλπο και ορθοκήλης
60χρονης, πραγματοποίησαν την
περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα
Έλληνες γιατροί!
Η επέμβαση, που διήρκησε περίπου
δυο ώρες, ήταν απόλυτα επιτυχής και
η 60χρονη, μετά από 48 ώρες, πήρε
εξιτήριο και επέστρεψε κανονικά στις
καθημερινές της δραστηριότητες.
«Με τη μέθοδο αυτή οι γυναίκες στην
Ελλάδα θα μπορούν να αντιμετωπίζουν
πλέον το πρόβλημα της πρόπτωσης,
αποφεύγοντας το ανοιχτό χειρουργείο
και τις επιπλοκές του» τόνισε ο
διευθυντής χειρουργικής του Ιατρικού
Περιστερίου, που πραγματοποίησε
την επέμβαση και πρόεδρος της
Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας
Ορθοπρωκτικής Χειρουργικής,
Δρ Αναστάσιος Ξιάρχος.
Στην επέμβαση συμμετείχαν, επίσης,
ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής
Επιστημονικής Εταιρείας Ορθοπρωκτικής
Χειρουργικής κ. Γιώργος Σπηλιόπουλος
και ο καθηγητής του πανεπιστημίου
της Ρώμης, ειδικός στην παθολογία
στατικής της πυέλου, Δρ. Massimiliano
Varriale, προσκεκλημένος της
Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας
Ορθοπρωκτικής Χειρουργικής.
Στην περίπτωση της 60χρονης,
η πρόπτωση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη,
καθώς από τον κόλπο της προέβαλλε
μεγάλο τμήμα του λεπτού εντέρου
σαν μια μεγάλη συμπαγής μάζα.
Για την αποκατάσταση, οι γιατροί
τοποθέτησαν πλέγμα, με ένα
πρωτοποριακό τρόπο για τη χώρα μας,
δημιουργώντας ουσιαστικά στήριξη
της πυέλου με νέους στρογγύλους
συνδέσμους.
Η επέμβαση ήταν εξαιρετικά σύνθετη,
διότι υπήρχε και δεύτερη κήλη
(ορθοκήλη), η οποία αντιμετωπίστηκε
ταυτόχρονα από το ορθό.
Σύμφωνα με τον Δρ. Γεώργιο
Σπηλιόπουλο, η πρόπτωση είναι
κήλη του γυναικείου κόλπου. Δηλαδή,
οι σύνδεσμοι και το δέρμα
που βρίσκονται γύρω από
τον κόλπο της γυναίκας,
υποχωρούν για διάφορους
λόγους και τα όργανα
(ουροδόχος κύστη, παχύ
έντερο, μήτρα), που
βρίσκονται μέσα στην περιοχή
των οστών της λεκάνης,
εισχωρούν στον κόλπο.
Αυτή ακριβώς είναι η
πρόπτωση. Χωρίς ιατρική
επέμβαση η κήλη αυτή
(πρόπτωση) μπορεί να γίνει
μεγαλύτερη, ώστε τα διάφορα
όργανα να φτάσουν να
προβάλλουν ακόμα και έξω
από την είσοδο του κόλπου.
Τι προκαλεί την πρόπτωση
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία
το 40% των γυναικών, κυρίως μετά
την ηλικία των 50 χρόνων, εμφανίζουν
κάποια στιγμή μικρού ή μεγάλου
βαθμού πρόπτωση.
Τα αίτια δεν είναι απόλυτα γνωστά.
Παρόλα αυτά διάφοροι παράγοντες
έχουν ενοχοποιηθεί:
•Ο φυσιολογικός τοκετός, το βάρος
του νεογνού, η διάρκεια του τοκετού,
•Ε μμηνόπαυση: τα οιστρογόνα είναι
γνωστό ότι συμβάλλουν σημαντικά
στην υγεία και στηρικτική ικανότητα
των μυών και συνδέσμων. Μετά
την εμμηνόπαυση τα οιστρογόνα
ελαττώνονται και μαζί με αυτά και
η στηρικτική ικανότητα των μυών,
• Mεγάλη ηλικία,
• Παχυσαρκία,
• Υστερεκτομή (απώλεια της μήτρας).
Επίσης, άλλοι παράγοντες που έχουν
ενοχοποιηθεί είναι:
• Παθήσεις του συνδετικού ιστού,
• Δυσλειτουργία νεύρων και ιστών,
• Χρόνιος βήχας,
• Χρόνια δυσκοιλιότητα,
•Ε ργασία που περιλαμβάνει την
ανύψωση βαρέων αντικειμένων.
Συμπτώματα εμφάνισης της
πρόπτωσης
Μόλις δημιουργηθεί η πρόπτωση η
γυναίκα αρχίζει να νοιώθει:
•Δ ιόγκωση, βάρος ή συσφικτικό
άλγος στον κόλπο,
• Οσφυαλγία,
•Δ ερματικό ερεθισμός και ξηρότητα του
δέρματος του κόλπου,
•Α νάγκη να σπρώξει με τα δάχτυλα τον κόλπο προς τα μέσα/πίσω ώστε να γίνει η αφόδευση,
•Ά λγος κατά την σεξουαλική επαφή ή
και ντροπή,
•Χ ρόνιο άλγος στην περιοχή της
πυέλου,
•Σ υχνουρία και έντονη βασανιστική
επιθυμία για ούρηση,
•Δ ιπλή ούρηση (ανάγκη να ουρήσει
η γυναίκα απανωτά δυο φορές,
ώστε να αδειάσει η κύστη της),
• Ελαττωμένη ροή ούρων,
• Ακράτεια τύπου στρες,
•Α δυναμία ούρησης χωρίς να σπρώξει
τον κόλπο με τα δάχτυλα προς τα
πάνω/πίσω,
• Συχνές λοιμώξεις του ουροποιητικού,
• Ατελή κένωση του εντέρου,
• Δυσκοιλιότητα. u
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 // 75
Το Πρότυπο Διαβητολογικό Ιατρείο
του Ιατρικού Π. Φαλήρου
συμμετείχε στο «ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
2012» στον Πειραιά.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Διαβήτη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με
Σακχαρώδη Διαβήτη, διοργάνωσε
διήμερο ευαισθητοποίησης του κοινού και
εκπαίδευσης των πασχόντων, στην Πλατεία
Κοραή στον Πειραιά.
Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με την
υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και υπό
την αιγίδα των: Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιφερειακής
Ενότητας Πειραιά - Περιφέρειας Αττικής,
Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, Ελληνικής
Διαβητολογικής Εταιρείας,
Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας,
Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων
Διαβητικού Ποδιού, Εταιρείας
Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου
για Αγγειακά Νοσήματα, Ελληνικής
Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας.
Ο Διευθυντής του Πρότυπου
Διαβητολογικού Ιατρείου
Π. Φαλήρου, Δρ. Ιωάννης
Ντούπης εξέτασε πλήθος
κόσμου που
επισκέφτηκε το
περίπτερο του
Ιατρικού
Π. Φαλήρου,
ενώ πολλοί ήταν
και οι επισκέπτες
που επιθυμούσαν
να ενημερωθούν
γενικότερα για τα
θέματα διαβήτη.
Στους επισκέπτες της ενδιαφέρουσας
αυτής διοργάνωσης, δόθηκαν ειδικά
εκπτωτικά κουπόνια, για την
πραγματοποίηση εξετάσεων που
συνδέονται με τον διαβήτη. u
Χορηγός υγείας στη διοργάνωση
1st Christmas Kids Festival
ήταν ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε
για την υποστήριξη των
σκοπών του συλλόγου οι
«Φίλοι του Παιδιού».
Δύο ακριβώς ημέρες πριν τα Χριστούγεννα,
η Κορυφογραμμή υποδέχτηκε όλα τα
παιδιά, τους εφήβους και τους γονείς, στο
Εμπορικό Κέντρο Smart Park στα Σπάτα, σ’
ένα ολοήμερο φεστιβάλ χαράς, παιχνιδιού,
δημιουργικότητας, έκφρασης και δράσης.
Η παρουσία ασθενοφόρου και
εξειδικευμένου πληρώματος του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών καθόλη τη διάρκεια της
εκδήλωσης, εξασφάλισε στους χιλιάδες
παριστάμενους και στα παιδιά τους την
απαιτούμενη ασφάλεια προκειμένου
να χαρούν, να διασκεδάσουν και να
απολαύσουν όλες τις εκπλήξεις που έκρυβε
η επιτυχημένη αυτή διοργάνωση. u
76 // ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
Ειδήσεις
Δωρεά υγειονομικού υλικού στο
Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας.
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, στο πλαίσιο
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης,
προσέφερε δωρεάν υγειονομικό υλικό και
βασικά/μη συνταγογραφούμενα φάρμακα
στο Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας.
Ανταποκρινόμενη στο σχετικό αίτημα
του Δημάρχου κ. Σωτήρη Ι. Μεθενίτη,
η διοίκηση του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
προσέφερε το απαραίτητο υγειονομικό
υλικό, προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες παροχής πρώτων βοηθειών σε
29 φορείς της περιοχής, που βρίσκονται
στην ευθύνη του Δήμου.
Στη σχετική τελετή, ο Αντιπρόεδρος του
Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, κ. Χρήστος
Αποστολόπουλος παρέδωσε το
υλικό στον Δήμαρχο, παρουσία της
Αντιδημάρχου κας Μαρίας Κιμπιζή,
Υπεύθυνης σε θέματα Παιδείας και
Πολιτισμού και εκπροσώπων των Παιδικών
Σταθμών, των Νηπιαγωγείων και των
Σχολείων της περιοχής, των αθλητικών
εγκαταστάσεων, των ΚΑΠΗ καθώς και των
Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ύδρευσης
του Δήμου.
Κατά την παραλαβή του υλικού,
ο Δήμαρχος κ. Σωτήρης
Μεθενίτης δήλωσε: «Σε μια εποχή
υποχρηματοδότησης των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Δήμοι
καλούνται να ανταποκριθούν σε
εκατοντάδες νέες αρμοδιότητες, αλλά
και αυξημένες ανάγκες των δημοτών,
με ελάχιστα ή
μηδαμινά μέσα. Σε
αυτό το σημείο,
έρχεται ο θεσμός
της Κοινωνικής
Εταιρικής Ευθύνης,
να δώσει ένα
πολύτιμο χέρι
βοηθείας. Θέλουμε
να ευχαριστήσουμε
τον Όμιλο Ιατρικού
Αθηνών και τον
Αντιπρόεδρό
του κ. Χρήστο
Αποστολόπουλο
προσωπικά, για
την εξαιρετικά
σημαντική του
πρωτοβουλία,
ενόψει ενός πολύ
δύσκολου χειμώνα
και της δεδομένης
οικονομικής
συγκυρίας. Η
άμεση ανταπόκριση
του Ιατρικού
Αθηνών, αποκτά
μάλιστα ιδιαίτερη
αξία, όταν
συγκριθεί, με την
ελάχιστη συμβολή
άλλων ιδιωτών και
επιχειρήσεων, στο
διαρκές κάλεσμά
Εκπρόσωπος του 10ου Γυμνασίου Μαρκόπουλου παραλαμβάνει
το υγειονομικό υλικό από τον Αντιπρόεδρο του Ομίλου Ιατρικού
Αθηνών, κ. Χρήστο Αποστολόπουλο, παρουσία του Δημάρχου
κ. Σωτήρη Ι. Μεθενίτη.
Εκπρόσωπος του ΚΑΠΗ Μαρκόπουλου παραλαμβάνει το
υγειονομικό υλικό από τον Αντιπρόεδρο του Ομίλου Ιατρικού
Αθηνών, κ. Χρήστο Αποστολόπουλο, παρουσία του Δημάρχου κ.
Σωτήρη Ι. Μεθενίτη.
μας, για κοινωνική αλληλεγγύη και προσφορές,
τους τελευταίους δώδεκα μήνες».
Ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού,
κ. Χρήστος Αποστολόπουλος δήλωσε σχετικά:
«Σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία
ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών στέκεται πάντα
αλληλέγγυος σε αιτήματα φορέων που έχουν
στόχο τη θωράκιση της υγείας του πληθυσμού τους.
Έτσι, ο Όμιλός μας ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα
του Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας για την
εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών στους
μαθητές, αθλητές και λοιπούς κατοίκους
της περιοχής». u
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 // 77
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
στις Υπηρεσίες Υγείας
Ι.Κ.: Τι αντιπροσωπεύει ο όρος «ποιότητα»
στις υπηρεσίες υγείας;
Γ.Κ.: Η ποιότητα στην παραγωγή αγαθών
ή στην παροχή υπηρεσιών υγείας
είναι μια δυναμική κατάσταση, η οποία
συνδέεται με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες,
τους ανθρώπους, τις διαδικασίες και το
περιβάλλον και η οποία ανταποκρίνεται ή
και ξεπερνά τις προσδοκίες του πελάτη /
ασθενή.
Ο Donabedian (1980) την όρισε ως εκείνο
το είδος φροντίδας, το οποίο αναμένεται
να μεγιστοποιήσει την καλή υγεία και
ευεξία του ασθενή, λαμβανομένων υπόψη
των ωφελειών και των απωλειών που
εμπεριέχει η διαδικασία της περίθαλψης σε
όλα τα επιμέρους της σημεία.
Ι.Κ.: Με μια σύντομη ανάλυση πώς
μπορούν να οριοθετηθούν οι υπηρεσίες
υγείας;
Γ.Κ.: Η οριοθέτηση επιτυγχάνεται μέσα από
τρεις παραμέτρους:
•Το τεχνικό μέρος, δηλαδή: υποδομές,
εξοπλισμός και τα λοιπά μέσα που
απαιτούνται για την παροχή υγείας.
•Το διαπροσωπικό μέρος, τις γνώσεις,
τις ειδικότητες, και τις ικανότητες
ανθρώπινου δυναμικού.
•Την ξενοδοχειακή υποδομή και συναφείς
παροχές προς τους ασθενείς κατά τη
διάρκεια της νοσηλείας τους.
Περαιτέρω οι υπηρεσίες υγείας μπορούν να
οριοθετηθούν και από τις εξής παραμέτρους
που συμβάλλουν στην παροχή αυτών,
όπως: η προσβασιμότητα, δηλαδή ο
κατάλληλος χρόνος και τόπος, η ισότητα,
η αποτελεσματικότητα, η αποδοχή, η
καταλληλότητα, η φροντίδα και η ασφάλεια.
Γιάννης Καλοφυσούδης, RN, DPA, MSc
Προϊστάμενος Ποιότητας και Εκπαίδευσης,
Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
78 // ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
Ι.Κ.: Μπορεί να αποτιμηθεί η έννοια της
ποιότητας με μετρήσιμους δείκτες;
Γ.Κ.: Κατ’ ουσία η ποιότητα στις υπηρεσίες
υγείας είναι δυναμική και εξελισσόμενη,
ως εκ τούτου μπορεί να μετρηθεί σε σχέση
με την: αξιοπιστία, την ανταπόκριση, την
διασφάλιση, την ενσυναίσθηση (φροντίδα,
κατανόηση, εξατομίκευση) και από απτά
χαρακτηριστικά, όπως τις εγκαταστάσεις,
την παρουσία, την καθαριότητα, τις
συνθήκες, τη λειτουργικότητα, την
επικοινωνία και τα υλικά.
Συνέντευξη
Ι.Κ.: Τι είναι και που απευθύνεται ένα
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας;
Γ.Κ.: Ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη
λειτουργία ενός οργανισμού, είναι δηλαδή
ένα οργανωτικό εργαλείο και απευθύνεται
σε κάθε οργανισμό, ανεξάρτητα του
μεγέθους, του αντικειμένου και της
πολυπλοκότητάς του. Σημαντικό είναι πως
πιστοποιείται η ποιότητα της λειτουργίας
και όχι του προϊόντος.
Ι.Κ.: Ποια είναι τα μεγαλύτερα
προβλήματα που προβάλλονται από
τους οργανισμούς κατά τη διάρκεια
σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής
ενός Συστήματος Διαχείρισης της
Ποιότητας;
Γ.Κ.:
• Η έλλειψη δέσμευσης της Ανώτατης
Διοίκησης.
•Η μη ύπαρξη αυτοτελούς Τμήματος
Ποιότητας, που λειτουργεί
συμβουλευτικά και διασυνδετικά στο
οργανόγραμμα ενός οργανισμού.
• Η έλλειψη κουλτούρας ποιότητας.
•Η λήψη αποφάσεων που λειτουργούν
ως καθησυχαστικές ή πυροσβεστικές
λύσεις.
•Η έλλειψη ανάπτυξης μηχανογραφικής
υποδομής.
•Ο φόβος της μέτρησης νέων
παραμέτρων αξιολόγησης της
παρεχόμενης υπηρεσίας.
Ι.Κ.: Ποια είναι τα οφέλη από την
εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης
Ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών
υγείας;
Γ.Κ.: Πέρα από την ολοκληρωμένη
και αποτυπωμένη χαρτογράφηση ενός
οργανισμού, την οποία επιτυγχάνει η
ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός Συστήματος
Διαχείρισης Ποιότητας, τα επιμέρους
οφέλη κατηγοριοποιούνται σε: Διοικητικά,
Οικονομικά και βέβαια στα Οφέλη κατά την
Παροχή των Υπηρεσιών Υγείας.
Ως Διοικητικά
οφέλη μπορούμε
να ξεχωρίσουμε τα
εξής:
•Α ποσαφήνιση,
καθορισμός
ευθυνών,
λειτουργικοί
κανόνες,
μειώνοντας στο
ελάχιστο τυχόν
αυτοσχεδιασμούς
εργαζομένων.
•Σ αφείς και
καθαρές οδηγίες
σε όλο το
προσωπικό μέσω
των διαδικασιών.
•Π εριγραφές
θέσεων εργασίας (αξιολόγηση, σωστή
μετακίνηση προσωπικού ανάλογα με
τα προσόντα και τις δεξιότητες του
κάθε εργαζομένου). Ορθή διαχείριση
ανθρωπίνων πόρων.
•Ε πικοινωνία του οράματος του
οργανισμού.
• Διατμηματική συνεργασία.
•Α ύξηση της αποδοτικότητας των
εργαζομένων.
•Μ είωση της αστάθειας και βελτίωση
της ποιότητας λόγω υψηλού βαθμού
τυποποίησης.
•Ε πίτευξη περιβάλλοντος ανοικτού στη
μάθηση.
•Α σφαλές και αποτελεσματικό
εργασιακό περιβάλλον.
• Ευελιξία στη διαχείριση κρίσεων.
•Π ροβολή σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο.
• Ολική Ποιότητα.
• ΣΔΠ Εργαλείο Διοίκησης.
•Τ εκμηρίωση της Διοίκησης μέσω
των δεικτών.
• Α ξιολόγηση της αποδοτικότητας των
προμηθευτών.
• Μ είωση κόστους αστοχιών.
• Υ ιοθέτηση καλών πρακτικών.
• Δ ιαφανή πρακτική προμηθειών.
• Ε πιτυχή έλεγχος φαρμάκων και υλικού
με τη δημιουργία κέντρων κόστους.
• Δ ιαχειριστικό έλεγχος ανά τμήμα,
μονάδα.
• Ε νδελεχή και συνεχή κοστολόγηση.
• Ευελιξία σε ασταθή οικονομικά
περιβάλλοντα.
• Δ ιαχειριστική Επάρκεια για την
πολιτική του Οργανισμού να μπορέσει
να αξιοποιήσει επιχορηγήσεις και
αναπτυξιακά προγράμματα.
Τα οφέλη που μπορούν να
χαρακτηριστούν οικονομικά έχουν
σχέση με:
• Έλεγχο του κόστους.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 // 79
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας
την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και
των αδυναμιών ενός τμήματος. Σύμφωνα
με την Παπακωστίδη και Τσουκαλά
(2012) μπορούν να διακριθούν σε τρεις
κατηγορίες:
•Μ έτρηση της απόδοσης της οικονομικής
πολιτικής του οργανισμού, όχι μόνο στο
τέλος χρήσης, αλλά αυτοματοποιημένα
μέσω καθορισμού μεγεθών και δεικτών
στο data warehouse.
Παρόλα αυτά, τα οφέλη στην παροχή
υπηρεσιών υγείας, είναι αυτά που
προβάλλονται σχεδόν πάντα στην αρχική
εφαρμογή των Συστημάτων Διαχείρισης
και αυτά που περιγράφουν το προϊόν στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Φροντίδα
Υγείας. Είναι δε άμεσα συσχετισμένα με:
•Ασφάλεια στην παροχή υπηρεσιών προς
τον ασθενή.
•Ικανοποίηση των αναγκών του ασθενή.
• Εξατομικευμένη φροντίδα.
• Σεβασμός στα δικαιώματα.
• Εμπιστοσύνη της κοινότητας.
•Ευελιξία σε περιπτώσεις που οι
κλειστοπληθυσμοί μιας κοινότητας
γνωρίζουν νέες ασθένειες, επιδημίες,
κ.λ.π..
•Προβολή του οργανισμού σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο.
•Ανάπτυξη και διατήρηση του brand
name του οργανισμού.
Ι.Κ.: Υπάρχει εύκολος δρόμος για την
εγκατάσταση προτύπων και εν γένει
Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας;
Γ.Κ.: Σε έναν χώρο Δευτεροβάθμιας
Φροντίδας αντικειμενικά είναι πολύπλοκη η
εγκατάσταση ενός Συστήματος Διαχείρισης
και η εφαρμογή προτύπων. Παρόλα αυτά, η
τεκμηριωμένη βιβλιογραφικά αντίληψη για
την αρχή της ανάπτυξης, του σχεδιασμού
και της εφαρμογής, είναι η πρακτική του να
εμπλέκεις σε κάθε Σύστημα Διαχείρισης την
80 // ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
πολυπληθέστερη ομάδα του οργανισμού.
Αν δηλαδή το σώμα του οργανισμού
μπορέσει να ενταχθεί και να γίνει φορέας
του προτύπου και του Συστήματος, με τη
δέσμευση πάντα της Ανώτατης Διοίκησης,
έχει ουσιαστικά επιτευχθεί το 50% της
εφαρμογής.
Ι.Κ.: Ακούμε ολοένα και περισσότερο
για δείκτες ποιότητας. Πώς συνοψίζονται
αυτοί και πώς αποτυπώνονται;
Γ.Κ.: Οι δείκτες είναι εργαλεία που
δίνουν μια εικόνα για τη λειτουργία
ενός τμήματος και είναι χρήσιμοι για
τη σύγκριση τόσο μεταξύ τμημάτων
όσο και σε σχέση με προκαθορισμένα
πρότυπα λειτουργίας. Ποσοτικοποιούν το
αποτέλεσμα των ενεργειών μιας χρονικής
περιόδου και μπορούν να βοηθήσουν στην
προσπάθεια για διαρκή βελτίωση μέσα από
α. Δείκτες δομής (εγκαταστάσεις και
στελέχωση), όπως:
• Κ ατάλληλες εγκαταστάσεις (έκταση,
θωράκιση, λειτουργικότητα, υγιεινή,
ασφάλεια, προσβασιμότητα, αισθητική
των χώρων).
• Προδιαγραφές και επάρκεια
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
• Αριθμός έκτακτων συμβάντων
που έθεσαν τα μηχανήματα εκτός
λειτουργίας / έτος.
• Βασική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση
προσωπικού.
• Τ μηματοποίηση, διεύθυνση προσωπικού,
συστήματα αμοιβών.
• Α ναλογία προσωπικού / ασθενείς που
υποβάλλονται σε θεραπεία / έτος.
β. Δείκτες διαδικασιών
• Διάρκεια κατά την οποία έχει τεθεί
κάποιο μηχάνημα εκτός λειτουργίας /
έτος.
• Κατάσταση αναμονής (για ριζικές ή
για ανακουφιστικές θεραπείες του
καρκίνου).
• Πληρότητα του φακέλου ιστορικού του
ασθενούς και ακρίβεια της κάρτας
θεραπείας του.
• Α ριθμός ασθενών που υποβάλλονται
σε θεραπεία / ώρα.
• Α ναμονή των ασθενών στους χώρους
του τμήματος.
• Εφαρμογή επίσημου προγράμματος
διασφάλισης ποιότητας (quality
assurance).
γ. Δείκτες αποτελέσματος
• Π οσοστά επιβίωσης ανά κατηγορία
νόσου.
• Δ ιάστημα ελεύθερο νόσου.
• Δ ιάστημα ελεύθερο υποτροπής νόσου.
• Τ οξικότητα (πρώιμη, όψιμη).
• Δ είκτες ποιότητας ζωής των ασθενών.
• Ικανοποίηση των ασθενών, όπως αυτή
εκφράζεται μέσα από τη συμπλήρωση
ειδικών ερωτηματολογίων.
δ. Δείκτες αποδοτικότητας
• Ρ υθμός Εισροής.
• Δ ιάστημα Εναλλαγής.
• Πληρότητα.
• Μέση Διάρκεια Νοσηλείας.
Συνέντευξη
Ι.Κ.: Ποια είναι τα πρότυπα ποιότητας
που μπορούν να αναπτυχθούν στην
παροχή υπηρεσιών υγείας, έτσι ώστε
να οργανώσουν ένα ολοκληρωμένο
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας;
Γ.Κ.: Τα πρότυπα ποιότητας που μπορούν
να αναπτυχθούν στην παροχή υπηρεσιών
υγείας είναι:
Το πρότυπο ISO 9001:2008, ένα διεθνώς
αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση
της ποιότητας και αφορά σε όλες τις
κατηγορίες των εταιριών, ανεξάρτητα από
το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο
προϊόν ή υπηρεσία και αποσκοπεί στη(ν):
• ενίσχυση της φήμης μιας επιχείρησης
εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των
πελατών.
• δ ημιουργία ευκαιριών για διείσδυση σε
διεθνείς αγορές καθώς βελτιώνεται η
εικόνα και η αξιοπιστία της επιχείρησης.
• μείωση του παραγωγικού κόστους, λόγω
βελτιστοποίησης της διαχείρισης πόρων
και του χρόνου.
• βελτίωση της ευαισθητοποίησης των
εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας.
• συνεχή βελτίωση των διεργασιών με
βάση την εφαρμογή αντικειμενικών
μηχανισμών παρακολούθησης και
μέτρησης, και επομένως την αναβάθμιση
των διεργασιών της εταιρίας ώστε να
παράγεται προστιθέμενη αξία.
To ISO 22000:2005, το οποίο
προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα
Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας
των Τροφίμων (ΣΔΑΤ), ώστε αυτή να
διασφαλίζεται από την πρωτογενή
παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.
Το ISO 29990:2010 είναι ένα διεθνές
Πρότυπο που έχει στόχο τη βελτίωση
της ποιότητας των υπηρεσιών μη
τυπικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης όπως
επαγγελματική εκπαίδευση, δια βίου
μάθηση, ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια.
Το ISO/IEC 27001 είναι ένα διεθνές
πρότυπο που μπορεί να επιθεωρηθεί
και το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις
για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας
Πληροφοριών.
Τα πρότυπα OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801
που περιγράφουν τις θεμελιώδεις αρχές
για την εφαρμογή Συστημάτων Υγείας &
Ασφάλειας της Εργασίας και εφαρμόζονται
σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως
μεγέθους ή δραστηριότητας.
Το Διεθνές Πρότυπο ISO 26000 το
οποίο δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες
να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ένα
Σύστημα, περιλαμβάνοντας κατευθυντήριες
γραμμές και οδηγίες σχετικά με τις αρχές
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Η Διεθνής Πιστοποίηση
Temos, η οποία
συνιστά απόδειξη
ότι οι παρεχόμενες
υπηρεσίες Υγείας
συνάδουν με διεθνή
πρότυπα ποιότητας και
παράλληλα πληρούν
τις υψηλές απαιτήσεις
του ‘διεθνή’ ασθενή
(International Patient)
και διασφαλίζει μείζον
ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα για
τον πελάτη μέσω
της απόκτησης ενός
πιστοποιητικού το οποίο
εστιάζει στον ιατρικό
τουρισμό και σε ασθενείς προερχόμενους από
διάφορες ευρωπαϊκές και μη χώρες.
Ι.Κ.: Μέσα σε έναν οργανισμό πως
τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
εξελίσσονται;
Γ.Κ.: Βασικά εξελίσσονται τα πρότυπα,
τα οποία δεν είναι μηχανιστικά, αλλά
λαμβάνουν πάντα υπόψη τους και το
εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον.
Χαρακτηριστικά και σε ότι αφορά την διαρκή
βελτίωση του οργανισμού,
η οποία και είναι η απαίτηση κάθε
εγκατεστημένου προτύπου ποιότητας, οι
εισερχόμενες (εισροές) και οι εξερχόμενες
(εκροές) πληροφορίες έχουν την
ικανότητα να χρησιμοποιηθούν ως ένα
πλήρες εργαλείο διοίκησης κάτω από τη
μεθοδολογική προσέγγιση του P-D-C-A
(plan-do-check-act), η οποία περιγράφεται
ως εξής:
Plan: Προγραμματισμός μιας νέας μεθόδου
εργασίας.
Do: Εφαρμογή της νέας μεθόδου
εργασίας.
Check: Επιθεώρηση και έλεγχος των
αποτελεσμάτων.
Act: Βελτίωση της νέας μεθόδου
εργασίας.
Ουσιαστικά είναι το εργαλείο
Διοίκησης ενός Οργανισμού, που
βρίσκεται σε διασύνδεση με τις
επιστημονικές επιτροπές, βελτιώνοντας
συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες
και ικανοποιώντας τις απαιτήσεις που
απορρέουν από τα εγκατεστημένα
πρότυπα ποιότητας. u
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 // 81
Comfort Food στο νοσοκομειακό πιάτο
Από τον
Θεόδωρο Κουτράκο, MmedSci,
Κλινικό Διαιτολόγο Διατροφολόγο,
Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
82 // ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
Το φαγητό είναι απόλαυση. Η διαπίστωση
αυτή μας ακολουθεί σε όλη μας τη ζωή,
είτε σε στιγμές ευδιαθεσίας, είτε σε στιγμές
περισυλλογής και προβληματισμού, είτε
σε στιγμές ασθένειας. Πόσες φορές δεν
έχουμε στραφεί σε ένα καλό γεύμα για
να αλλάξουμε διάθεση. Επίσης, ισχύει η
διαπίστωση, ότι το φαγητό καλύπτει τις
βιολογικές μας ανάγκες. Όταν συνδυαστούν
σωστά τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά
στις επιθυμητές αναλογίες μας προσφέρουν
την απαραίτητη ενέργεια, τα απαραίτητα
καύσιμα για να φέρουμε εις πέρας, μια
συνεχώς και πιο απαιτητική καθημερινότητα.
Τρίτη και τελευταία διαπίστωση, αλλά
επίσης ιδιαίτερα σημαντική είναι η
προετοιμασία του φαγητού σε ένα ασφαλές
περιβάλλον ως προς την υγιεινή, ώστε να
διασφαλίσουμε ένα φαγητό χωρίς κίνδυνο
για την υγεία μας.
Όταν λοιπόν οι τρεις αυτές διαπιστώσεις
συνδυαστούν μπορούμε να ισχυριστούμε
ότι το φαγητό μπορεί να δράσει και
ψυχοσωματικά. Να καλυτερέψει μια
δύσκολη ημέρα, να αλλάξει τη διάθεση
μας, να μας απαλύνει το πόνο.
Η σχέση του ανθρώπου με το φαγητό
αρχίζει από πολύ νωρίς και είναι ισχυρά
βιωματική. Το παιδί παρακολουθεί και
μαθαίνει από το γονιό την ιεροτελεστία
του φαγητού. Πόσες συνταγές, πόσα
φαγητά, πόσες μυρωδιές θυμόμαστε από
την παιδική μας ηλικία? Φαγητά τα οποία
μαγείρεψε η μητέρα μας, η γιαγιά, η
γειτόνισσα, αλλά ανταγωνίζονται επάξια
τους καλύτερους σεφ. Το συναισθηματικό
δέσιμο με τη τροφή, μας ακολουθεί ισόβια
και εκτός από την επιβίωση, πολλές φορές
τη συμπεριφορά μας απέναντι στο φαγητό
την οδηγεί η επιβράβευση, η παρηγοριά,
η ασφάλεια, η οικειότητα. Το λεγόμενο
comfort food, ή ελληνιστί το φαγητό
της θαλπωρής ουσιαστικά μπορεί να
γίνει οποιοδήποτε φαγητό μας ανοίγει
τον κόσμο των αισθήσεων και μας
επιβραβεύει χαρίζοντας μας «ζεστασιά».
Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο το ότι
μακροθρεπτικά συστατικά όπως ιδιαίτερα
οι υδατάνθρακες αλλά και τα λιπαρά
διεγείρουν σειρά ορμονών. Χαρακτηριστικά
παραδείγματα αποτελούν η σεροτονίνη,
η λεγόμενη ορμόνη της διάθεσης που
επιδρά στο κεντρικό νευρικό σύστημα ή η
γλυκαγόνη ή η χολοκυστοκινίνη, η δράση
των οποίων συνδέεται με το αίσθημα
του κορεσμού στο στομάχι, η γκρελίνη,
η φερόμενη ως ορμόνη της όρεξης.
Χαρακτηριστική είναι επίσης η άμεση
και σφοδρή ανταπόκριση του σακχάρου
στο αίμα κατά την κατανάλωση απλών
ή επεξεργασμένων υδατανθράκων, η
οποία μας επιφέρει αίσθημα κόπωσης.
Οι σύνθετοι υδατάνθρακες, όπως τα
δημητριακά και τα ζυμαρικά ολικής
αλέσεως παρακάμπτουν την αντίδραση
Διατροφή & Υγεία
αυτή και εξομαλύνουν τις αυξομειώσεις
του σακχάρου, πετυχαίνοντας ευκολότερα
ευγλυκαιμία και επηρεάζοντας την καλή
μας διάθεση.
Επομένως, ένα μπολ δημητριακά ολικής
αλέσεως με γάλα χαμηλών λιπαρών θα
μπορούσε να δράσει ως ένα εναρκτήριο
σινιάλο στον οργανισμό μας για μια
δύσκολη ημέρα.
Ένα φιλέτο Σολωμό με σάλτσα
πορτοκαλιού και βραστά λαχανικά να
αναπληρώσει την χαμένη ενέργεια κατά
το πρωινό. Ένα κομμάτι μουσακά ή
παστίτσιο με κιμά από άλυπο μοσχάρι,
με μπεσαμέλ προσεγμένη στα λιπαρά,
συνοδεία λαχανικών, επεξεργασμένων
έτσι ώστε να διατηρήσουν όλα τα
θρεπτικά συστατικά τους αποτελεί επίσης,
ένα ολοκληρωμένο τόσο γευστικά όσο
και διατροφικά πλούσιο μεσημεριανό.
Ένα φλιτζάνι καλά βρασμένου
ελληνικού καφέ με πλούσιο καϊμάκι
να μας απογειώσει κατά τη διάρκεια
του απογεύματος και να μας δώσει
την απαραίτητη ευεξία για τη συνέχεια
του απογεύματος. Ένα πιάτο σούπα με
μυρωδικά και λίγα ζυμαρικά ή ρύζι θα
μπορούσε να μας κάνει να χαλαρώσουμε,
θυμίζοντας μας τη σπιτική κοτόσουπα, που
απολαμβάναμε σε μικρή ηλικία.
Στο Ιατρικό Αθηνών, η διαδικασία της
σίτισης πραγματοποιείται σε κατάλληλες
κτιριακές υποδομές με υπερσύγχρονο
εξοπλισμό, ώστε να ελέγχεται από το
σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων
ΙSO 22000:2005, το οποίο διασφαλίζει
την υγιεινή και ασφάλεια του τροφίμου.
Κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό
ακολουθεί το συγκεκριμένο διεθνές
πρότυπο ασφάλειας τροφίμων,
το οποίο ελέγχει την ποιότητα του τροφίμου
από το παραγωγό της πρώτης ύλης έως
τη στιγμή που το τρόφιμο φτάνει στο δίσκο
του ασθενούς. Ταυτόχρονα, ο κορμός
των επιλογών των συνταγών στηρίζεται
στις αρχές της ελληνικής παραδοσιακής
κουζίνας και της μεσογειακής διατροφής,
εμπλουτισμένες με πινελιές μοντέρνας
γευσιγνωσίας και τεχνοτροπίας.
Το φαγητό διέπεται από την αντίληψη
του comfort food και στόχος είναι
ο ασθενής να νοιώθει τη ζεστασιά
και την αγάπη του σπιτικού φαγητού
και όχι απλά ένα νοσοκομειακό
πιάτο. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται
για τις εξατομικευμένες διατροφικές
επιλογές του κάθε ασθενούς οι
οποίες διέπονται από προσωπικά
βιώματα και αντιλήψεις πάντα
βέβαια, υπό το πρίσμα της εκάστοτε
δίαιτας.
Η γνώση και η σωστή διαχείριση
των γενικών αρχών της υγιεινής
διατροφής, τόσο σε νοσοκομειακό
όσο και σε ατομικό επίπεδο,
σαφώς βοηθά στο να μπορούμε
να αναγνωρίσουμε τα απαραίτητα
καύσιμα για την κατάλληλη ώρα
και να τα τοποθετήσουμε στο
κατάλληλο όχημα- τρόφιμο (comfort
food), το οποίο ταυτόχρονα θα
μας ευχαριστήσει αλλά και θα μας
ταξιδέψει. u
Το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών έχει
πιστοποιηθεί, σύμφωνα με το διεθνές
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005,
για τις Επισιτιστικές Υπηρεσίες του,
από την TÜV HELLAS.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 // 83
Ευχαριστήριες επιστολές
προς τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών
84 // ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
Επιστολές
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 // 85
86 // ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
press room
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 // 87
Ποιητική συλλογή: Πυρράζει γαρ ο ουρανός,
του Σωτήρη Αδαμίδη, εκδόσεις ΑΡΜΟΣ.
Σωτήρης
Αδαμίδης
γράφει ο Βασίλης Βασιλικός
Ότι βασικά διαφοροποιεί την ποίηση του
Σωτήρη Αδαμίδη από το είδος εκείνο που
συνήθως αποκαλούμε «ερωτική ποίηση» είναι
ότι τα ολιγόστιχα ποιήματα της συλλογής του
Πυρράζει γαρ ο ουρανός... απευθύνονται
όχι στις γυναίκες της ζωής του ή στη Γυναίκα
γενικά (με κεφαλαίο το Γ), αλλά σε μία
88 // ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
συγκεκριμένη γυναίκα, που μόνο το
όνομά της δεν μας λέει πουθενά, αλλά
που είναι η ίδια παντού, αποτελώντας το
«σκοτεινό αντικείμενο του πόθου του».
Μόνο που ούτε «σκοτεινό» είναι ούτε
«αντικείμενο». Είναι ένα υποκείμενο
μεγάλο φως. Κι ενώ το σώμα, τα
μαλλιά, τα μάτια της πάλλουν και
μας μαγνητίζουν από στίχο σε στίχο,
περίεργα μέσα από τα σάρκινα αγαθά,
προβάλλει πολύ έντονα και η ψυχή της.
Αυτή η απόλυτη ταύτιση δύο θανάσιμα
ερωτευμένων υπάρξεων είναι σχεδόν
μοναδική στη νεώτερη ποίησή μας.
Το βιβλίο μπορεί κάλλιστα να
συνοψιστεί στο τελευταίο τρίστιχο της
σ. 110:
«Η αγάπη μας είναι παραμιλητό
σε έναν ατέρμονα
εμπύρετο έρωτα»
Και τώρα η τεχνική. Ο κάθε πρώτος
ή οι τρεις πρώτοι στίχοι του κάθε
ποιήματος έχει την αμεσότητα της
εκκίνησης ενός έμπειρου ποιητικού
δρομέα. Σε μπάζει άμεσα στο
«δρώμενο» του ποιήματος.
Άλλη αρετή: η γλώσσα, με το πλούσιο
υπέδαφος της αρχαίας και της
βυζαντινής γραμματείας, που διόλου
δεν προβάλλεται αλλά αποκρύπτεται
ως «κρυφή μονιά που θησαυρίζει»
(«Στέρνα», Γιώργος Σεφέρης).
Κατόπι: η συνομιλητική διάθεση
του ποιητή με το αγαπημένο του
(λατρεμένο θα ήταν πιο σωστό)
ερωτικό του είδωλο, κάτι που
παραπέμπει στη «συνομιλητική»
χαμηλών τόνων ποίηση του
Νομπελίστα Ινδού ποιητή
Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ.
Βιβλίο
Vienna
Σε ψάχνουνε τα χέρια μου
όποτε κατεβαίνω τα σκαλιά
και φτάνω στην εξώπορτα
έξω να βγω
σε ψάχνουν συνειδητά τα δάκτυλα μου
να’ ξερες πόσο δυσκολεύομαι να κάνω
μόνος μου
το βήμα αυτό ...
να σπρώξω την εξώπορτα
έξω να βγω
Την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Σωτήρη Αδαμίδη προλόγισε
ο Βασίλης Βασιλικός.
«μίλησε μου πάλι
γι’ άλλη μια φορά
γείρε το κεφάλι
πάνω μου ξανά» (σ.15)
«Πυρράζει γαρ..» η ποίηση του Αδαμίδη.
Σαν το εκρηξιγενές ρόδι κρότου-λάμψης.
«ψηλά στους λόφους του μεσημεριού
βυζαίνοντας σταγόνες ήλιου
γινόσουν κατακόκκινη
σαν τα βατόμουρα
στους φράχτες του έρωτα» (σ. 103)
Όλη η συλλογή των ποιημάτων θα
μπορούσε να έχει σαν μότο το «Επίγραμμα»
του Οδυσσέα Ελύτη «Πριν απ’ τα μάτια μου
ήσουν φως /Πριν απ’ τον Έρωτα έρωτας /
κι όταν σε πήρε το φιλί / Γυναίκα».
Αυτή η Γυναίκα (η μόνη, η μία,
η συγκεκριμένη) ξεδιπλώνει τα εφτά
πέπλα της σαν άλλη Σαλώμη.
Αλλά μ’ αρέσει ότι ο ποιητής προς το τέλος
της συλλογής (σσ. 99,100) αναφέρεται
και στην επαγγελματική ιδιότητά του, του
γιατρού.
Στο ποίημα «Σε πυρετό γλυκό και πάλι»
διαβάζουμε:
«βαριά που είναι ο γιατρός σου απόψε
κρύβει στην άσπρη μπλούζα τη δική του
αρρώστια»
Ή στην «Αργώ» («σ’ εκείνο το καράβι
του Θεοτοκά»)
«ποτέ δεν ξέχασε
πως είναι έλληνας γιατρός
στην τέχνη της αφής και της ακρόασης
ένας απόγονος του ιπποκράτη τίμιος
στη μουσική του σώματος και της ψυχής
«εξαίσιος νευρώδης ιχνευτής»
με ερωτική θητεία στην ανίχνευση
πορτραίτων γυναικείων
ικανή
όπως ο gustav klimt
ή ο ελύτης...»
Η συλλογή του Σωτήρη Αδαμίδη
αναζωογονεί τις αισθήσεις, τα αρώματα,
τα χρώματα, τις ρώγες των σταφυλιών και
των σωμάτων, τη θάλασσα όπου:
«φιλάει της αμμουδιάς το σιμιγδάλι
στο σώμα το γυμνό της
κι όπως φυσάει απαλά
το διάφανο λευκό της φόρεμα
το πορφυρό αυγουστιάτικο μελτέμι
αράζουν μέσα του ήσυχα, γλυκά
οι μνήμες του καλοκαιριού που πέρασε
κι αυτός που περπατούσε κάποτε στα κύματα
αρχίζει να βουλιάζει ευτυχισμένος»
(σ. 102).
ξέρω να βγαίνω έξω για δουλειά
για ψώνια
για να πάω στο σχολείο τα παιδιά
όμως δεν ξέρω
πως να βγαίνω μόνος
όταν δεν μ’ έχει άρρωστος καλέσει...
και τα παιδιά τα έχεις πάει εσύ σχολείο
και το ψυγείο είναι γεμάτο
όμως δεν ξέρω
που να πάω μόνος μου
όταν τα χέρια μου σε ψάχνουνε
λίγο πριν σπρώξω την εξώπορτα
του hotel kummer
εδώ στην σκυθρωπή βιέννη
Ο Σωτήρης Αδαμίδης γεννήθηκε στη
Βέροια. Σπούδασε Ιατρική στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικεύτηκε
στην Παθολογία. Σήμερα διευθύνει
τμήμα Παθολογίας στο Ιατρικό Κέντρο
Αθηνών. u
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 // 89
Xωρίς οικονομική επιβάρυνση
Για να γίνετε συνδρομητές επικοινωνήστε μαζί μας.
Τηλ.: 210 6287245, e-mail: [email protected]
www.iatrikoskosmos.gr
Επιθυμείτε να λαμβάνετε
το περιοδικό
Ιατρικός Κόσμος;
Η υπερσύγχρονη Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ είναι η μοναδική στην Ελλάδα που
λειτουργεί στο πλαίσιο της ασφάλειας ενός μεγάλου, σύγχρονου Γενικού Νοσοκομείου.
Η ΓΑΙΑ είναι εξοπλισμένη με ό,τι αρτιότερο έχει να επιδείξει η Βιοϊατρική Τεχνολογία, με
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων, Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών όλων των
επιπέδων, σύγχρονες αίθουσες μαιεύσεων/ωδίνων με φυσικό φωτισμό. Διαθέτει όλες
τις απαιτούμενες ειδικότητες ιατρών και μπορεί να αντιμετωπίσει, με υψηλές συνθήκες
ασφάλειας, όλα τα περιστατικά, σε 24ωρη βάση.
Πρότυπες, Υψηλών Προδιαγραφών Υπηρεσίες Υγείας στα Νότια Προάστια
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΔιαγνωστικΟ Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
Περιλαμβάνει:
Περιλαμβάνει:
Περιλαμβάνει:
Χειρουργικό Τομέα
• Τμήμα Ρομποτικής Χειρουργικής
• Τμήμα Ενδοσκοπικής &
Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής
• Τμήμα Γυναικολογικής
Ογκολογίας – Laser
Τμήμα Ιατρικών Απεικονίσεων
• Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα
• Ψηφιακός Μαστογράφος
• Υστεροσαλπιγγογραφία
• Υπέρηχοι
• Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
• Αξονικός Τομογράφος
• Μαγνητικός Τομογράφος
Γενετική Συμβουλευτική
μήμα Προγεννητικού
Τ
Βιοχημικού Ελέγχου
Τμήμα Ουρογυναικολογίας
Εργαστηριακό Τομέα
• Κεντρικά Εργαστήρια
•Π
εριγεννητική
Παθολογοανατομία
• Παθολογοανατομικό
• Κυτταρολογικό PAP TEST
Τμήμα Κολποσκοπήσεων
Καρδιολογικό Τμήμα
Γυναικολογικούς Υπερήχους
Νεογνολογικό
• Ακοολογικό Νεογνών
• Σπανίων Παθήσεων
Κέντρο Μαστού
Τομέα Πλαστικής &
Επανορθωτικής Χειρουργικής
• Πλαστική, Αισθητική &
Επανορθωτική Ιατρική
• Τμήμα Laser - Πλαστικής
Ενδοκρινολογικό - Διαβητολογικό
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Τμήμα Κυτταρογενετικής
Τμήμα Μοριακής
Γενετικής
Τμήμα Μοριακής
Κυτταρογενετικής
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Περιλαμβάνουν:
• Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας Ενηλίκων
• Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας Νεογνών
• Μονάδα
Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής
Περιλαμβάνει:
Υπερσύγχρονες αίθουσες τοκετών
Τμήμα Ιατρικής του Εμβρύου
• Διαγνωστικοί υπέρηχοι εμβρύου
• Επεμβατικοί υπέρηχοι εμβρύου
Μαιευτικούς Υπερήχους
Τμήμα καθ’ έξιν αποβολών
Τμήμα Διατροφικής Υποστήριξης
& Διατροφολογίας
Τομείς - Τμήματα - Μονάδες:
Τμήμα Ψυχολογικής
Υποστήριξης
Διστόμου 9, 151 25 Μαρούσι, Τ 210 6991000, F 210 6991215, Ε [email protected] • www.gaiamaternity.gr
www.facebook.com/gaiamaternity
www.twitter.com/gaiamaternity
www.youtube.com/gaiamaternity
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
• Αιματολογικό
• Γαστρεντερολογικό
• Δερματολογικό
• Ενδοκρινολογικό
• Διαβητολογικό
• Καρδιολογικό
• Νευρολογικό
• Ογκολογικό
• Παθολογικό
• Τμήμα Λοιμωξιολογίας
• Πνευμονολογικό
- Επεμβατική
Πνευμονολογία
- Βρογχοσκοπήσεις
• Φυσικής Ιατρικής &
Αποκατάστασης
• Αγγειοχειρουργική Κλινική
• Κλινική Γενικής Χειρουργικής
- Λαπαροσκοπική Χειρουργική
- Χειρουργική Παχυσαρκίας
• Νευροχειρουργική Κλινική
• Ορθοπαιδική Κλινική
- Επανορθωτική Χειρουργική
Αρθρώσεων
- Χειρουργική Καταγμάτων
- Χειρουργική Αθλητικών
Κακώσεων
- Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης
- Χειρουργική Άκρας Χειρός
• Ουρολογική Κλινική
• Κλινική Πλαστικής &
Επανορθωτικής Χειρουργικής
• ΩΡΛ Κλινική
• Κλινική Χειρουργικής Μαστού
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ
• Ακτινοδιαγνωστικό
• Αξονική Τομογραφία
• Μαγνητική Τομογραφία
• Τμήμα Υπερήχων
• Τμήμα Ψηφιακής
Μαστογραφίας
• Τμήμα Οστεοπόρωσης
• Τμήμα Επεμβατικής
Ακτινολογίας
• Υπέρηχοι Καρδιάς
• Τμήμα Επεμβατικής
Καρδιολογίας
ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ - ΙΑΤΡΕΙΑ
• Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής (Check-up)
• Τμήμα Ιατρικής Εργασίας
• Ιατρείο Πόνου
• Ιατρείο Ψυχολογικής Υποστήριξης
• Τμήμα Διαιτολογίας
• Τμήμα Νευροανοσοβιολογίας &
Νευρομυϊκών Παθήσεων
• Lazer Δερματολογίας
• Αλλεργιολογικό
• Ουροδυναμικό Τμήμα
ΜΟΝΑΔΕΣ
• Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.)
• Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Άρεως 36, 175 62 Π. Φάληρο, T 210 9892100, F 210 9813705, Ε [email protected] • www.iatrikofalirou.gr
www.facebook.com/AthensMedicalGroup
www.twitter.com/IatrikoFalirou
www.youtube.com/IatrikoFalirou
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΕΥ Χ Ο Σ 1 3
IATΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
www.iatrikoskosmos.gr
ΜΑΡΤΙΟΣ
- ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2012
// ΤΕΥΧΟΣ
10
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
- ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2013 //
ΤΕΥΧΟΣ
13
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CMTS)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
IATΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Μαρούσι - Αθήνα
T 210 6180765
F 210 6862571
E [email protected]
IATΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ
Θεσσαλονίκη
T 2310 400675
F 2310 400247
E [email protected]
Ι ΑΤΡ ΙΚΟΣ ΚΟΣΜ ΟΣ
Μια μοναδική ευκαιρία για τους ασθενείς μας
Πιστοποίηση Κλινικών Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
από την TUV Hellas
σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008.
Συνέντευξη: Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας.