παραθρησκευτικα φαινομενα και

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ : 2013-14
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑΞΗ: Β΄ (B2)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ :15
Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
“ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ”
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)
ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ
ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ
ΕΤΗ(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ 01
2
ΝΑΙ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
(ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)
1. Κ.Π.Ε Δραπετσώνας,
Τροιζήνας,Μεθάνων Ιανουάριος 2012(10
ώρες)
2. Κ.ΠΈ Δραπετσώνας, Τροιζήνας,
Μεθάνων Σεπτέμβριος 2012 (7 ώρες)
3.Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων
Σεπτέμβριος 2012
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Α. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ(μέχρι 250 λέξεις):
Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι οι μαθητές/μαθήτριες:
*Να γνωρίσουν σε πόσο δύσκολα και επικίνδυνα μονοπάτια οδηγούν οι παραθρησκείες στην εποχή μας
*Να ενημερωθούν για μορφές έκφρασης και σύμβολα της παραθρησκείας.
*Να πληροφορηθούν για τη μαγεία,τον πνευματισμό και το σατανισμό ως παραθρησκευτικά φαινόμενα.
* Να διερευνήσουν την έκταση του κινδύνου από τη συμμετοχή στις διάφορες πνευματιστικές-σατανιστικές
τελετουργίες και να αναδείξουν μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
1. Έννοια του όρου΄΄παραθρησκεία΄΄.Η θέση της εκκλησίας.
2. Γιατί ο πνευματισμός θεωρείται παραθρησκευτικό φαινόμενο;Ποιοι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν το
σύγχρονο άνθρωπο στον πνευματισμό;Ποιες είναι οι παλαιότερες και ποιες οι νεώτερες μορφές του; Πως
παρουσιάζονται στην εποχή μας οι σύγχρονοι πνευματιστές-μέντιουμ στα Μ.Μ.Ε,στον ηλεκτρονικό και
γραπτό τύπο,στην τηλεόραση,στονκινηματογράφο. Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν από τη συμμετοχή σε
πνευματιστικές συγκεντρώσεις.
3. Έννοια και προέλευση της μαγείας.Που οφείλεται;Βασικά στοιχεία μαγικών τελετουργιών.Ποια είναι η
διαφορά μεταξύ μαγείας και χριστιανικής πίστης.
4. Εννοια του όρου΄΄Σατανισμός΄΄.Μορφές πίστης και λατρείας του.Ποιες είναι οι καταστροφικές συνέπειες
του για το άτομο,την οικογένεια,την κοινωνία,τον πολιτισμό.Γιατί μερικοί,ιδίως νέοι,παρασύρονται από τα
συνθήματα του σατανισμού.
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ(κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με
διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λ.π., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).:
Βασικό κριτήριο για την επιλογή του θέματος αποτέλεσε το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουν
εισβάλει στο δυτικό κόσμο και επομένως και στην πατρίδα μας οι λεγόμενες παραθρησκείες,οι οποίες
απευθύνονται κυρίως σε νεαρά άτομα Πρόκειται για την προσπάθεια κάποιων να δημιουργήσουν την
εντύπωση ότι το θεό μπορεί ο άνθρωπος να τον αναζητήσει με έναν αλλιώτικο τρόπο απ'αυτόν. Με τρόπο
μεθοδικό καταφέρνουν να καθοδηγούν τις συνειδήσεις όπου αυτοί θέλουν και να επιβάλλουν τυφλή υποταγή.
Ο προβληματισμός για τα παραθρησκευτικά φαινόμενα απασχολεί τους εφήβους που επηρεαζόμενοι από
τα διάφορα ερεθίσματα που λαμβάνουν από το διαδίκτυο και την τηλεόραση,παρασύρονται σε τέτοιου είδους
ομάδες και σέχτες.Επομένως οι μαθητές είναι αναγκαίο να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους από την
αποδοχή παραθρησκευτικών διδασκαλιών όπως επίσης ότι η παραθρησκεία τελικά αφαιρεί την ελευθερία
του προσώπου και δημιουργεί άτομα με πλήθος πνευματικών κενών και ψυχολογικών προβλημάτων.
Η ερευνητική εργασία συνδέει διδακτικούς στόχους του μαθήματος των Θρησκευτικών,της
Ιστορίας(θρησκείες και λατρείες των αρχαίων πολιτισμών)και των Αρχαίων Ελληνικών. Μέσα από τη
συμμετοχή τους στην παρούσα εργασία οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται να αναπτύξουν πνεύμα
συνεργασίας καθώς και την κρίση και τις δεξιότητες στην έρευνα. Μέσα από τη συλλογή πληροφοριών θα
συνειδητοποιήσουν ότι η εκκλησία έδωσε και δίνει μάχη κατά της υποδούλωσης του ανθρώπου σε
ιδεοληψίες που μπορεί να φυλακίζουν την ψυχή και το σώμα γιαυτό χρειάζεται σταθερή προσήλωση στη
διδασκαλία του Χριστού που ελευθερώνει τον άνθρωπο.
Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ
ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΛΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
(μέχρι 200 λέξεις):
Η εργασία δομείται σε 4 ενότητεςκαι θα καταλήξει σε μία παρουσίαση η οποία έχει στόχο να διαχύσει το
θέμα της ερευνητικής εργασίας στη σχολική κοινότητα.
Αρχικά οι μαθητές\μαθήτριες θα χωριστούν σε 4 ομάδες κατόπιν κλήρωσης προκειμένου να διαφυλαχθεί
η
τυχαιότητα στο σχηματισμό ομάδων. Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα να συνεργαστούν και
μαθητές\μαθήτριεςπου δεν είχαν την ευκαιρία να το κάνουν στο παρελθόν.
Στην αρχή θα γίνει ενημέρωση των μαθητών μέσα από άρθρα και αγγελίες ηλεκτρονικού και γραπτού
τύπου καθώς και παρουσίαση τηλεοπτικών spot για τους σύγχρονους πνευματιστές,σατανιστές και
μέντιουμ(ολομέλεια)Θα ακολουθήσει μελέτη σχετικών πηγών και πληροφοριών από
βιβλία και
άρθρα,έντυπα και ψηφιακά, για την καλύτερη κατανόηση του διαχρονικού φαινομένου της παραθρησκείας
και για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη συμμετοχή των νέων σε πνευματιστικές-σατανιστικές
τελετουργίες.Συνεχίζοντας θα προβούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων και θα αναδείξουν τρόπους και μέτρα
αντιμετώπισης του φαινομένου.Ολοκληρώνοντας θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνας τους στο
σχολείο
Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΜΑΤΟΣ (μέχρι 200 λέξεις):
Οι μαθητές\μαθήτριες που θα συμμετάσχουν σε αυτή την ερευνητική εργασία αναμένεται:
*να δημοσιοποιήσουν την εργασία τους στους συμμαθητές\συμμαθήτριες τους
*να αναπτύξουν κριτική αντίληψη και ικανότητα προβληματισμού πάνω στο ρόλο,τους σκοπούς και τις
προκλήσεις των σύγχρονων παραθρησκευτικών φαινομένων
*να συνειδητοποιήσουν τον κίνδυνο από τη συμμετοχή σε πνευματιστικές\σατανιστικές τελετές
*να αναπτύξουν τις ερευνητικές,γλωσσικές και τεχνολογικές δεξιότητες.
*να μάθουν να συνεργάζονται και να βοηθούν ο ένας τον άλλον μέσα από την ομαδοσυνεργατική διαδικασία
και τέλος
*να αντιληφθούν ότι είναι πολύ κρίμα,στις αρχές της τρίτης χιλιετίας,να ανταλλάσσουμε το φως της ζωής με
το απόλυτο σκοτάδι του φόβου,της δεισιδαιμονίας,της πνευματικής οπισθοδρόμησης.
Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ:
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την ερευνητική εργασία είναι:χαρτόνια,κόλλες τύπου Α4, μαρκαδόροι, βιβλία. Επίσης θα χρειαστεί αίθουσα εξοπλισμένη με προτζέκτορα, το εργαστήριο Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ για την
αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και την σύνθεση και συγγραφή των εργασιών και των παρουσιάσεων.
ΣΤ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
•
Εγχειρίδιο αιρέσεων και παραθρησκευτικών ομάδων,Αθήνα 1995, του π.Αντωνίου
Αλεβιζοπούλου,
•
•
•
Αντιμετώπιση των αιρέσεων και της παραθρησκείας, Αθήνα 1996, π. Αντωνίου Αλεβιζόπουλου
Εγκυκλοπαίδεια ΓΙΟΒΑΝΗ
Εγκυκλοπαίδεια Larrousse Britanica
Ζ. ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ