close

Enter

Log in using OpenID

2015 YGS MATEMATİK SORULARI ve CEVAPLARI (8 ADET

embedDownload
13.10.2014
11:32:02
BAHÇEŞEHIR UNIVERSITY
Faculty of Arts & Sciences
Course Information for PHYS 1002 PHYSICS II
2014-2015 Academic Year Spring Semester
I. COURSE DESCRIPTION
Course Code: PHYS 1002 (3 2) (4)
Course Name: Physics II
Course Objectives: This is the second part of the two part introductory physics courses which has been offered to the freshman
students at BAHÇEŞEHİR UNIVERSITY. This introductory physics course has two main objectives: first of them to provide the
student with a clear and logical presentation of the basic concepts and principles of physics. The second is to strengthen an
understanding of the concepts and principles through a broad range of interesting applications to the real world. To meet these
objectives, we have placed emphasis on sound physical arguments and problem-solving methodology. We have attempted to solve
problems, which have practical application to show students the role of physics in the other disciplines like engineering, chemistry,
biology. Also this course is a backbone of some of the courses at the upper level classes.
Prerequisites: None
Special Requirements: None
Instructors: Asst.Prof.Dr. Melek YILMAZ ŞENGÜL
E-mail: [email protected]
Assistants:
1) Asst. Nazlı Ceren, DAĞYAR
2) Asst. Yakup EMÜL
3) Asst. Doğan AKCAN
Office: Faculty of Arts&Sci. 2nd floor
Office: Faculty of Arts&Sci. Physics Lab.
Office: Faculty of Arts&Sci. Physics Lab.
Office: Faculty of Arts&Sci. Physics Lab.
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Office Hours: - Look at the weekly program of the individual instructor on his/her office door
Textbook:
1) Physics for Scientists and Engineers, eighth editions (2010) by John W. Jewett, Jr. and Raymond A. SERWAY,
BROOKS/COLE CENGACE learning..
2) Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, sixth editions (2006) by Raymond A. SERWAY and
John W. Jewett, Jr., Brooks/Cole- Thomson Learning.
Lab. Book: Physics – II (Electricity & Magnetism) Bahçeşehir University Publications. To obtain this book please consult with lab.
teaching assistant
References and Other Materials:
1) Physics, Principles with applications, 5th edition (1998) by Douglas C. GIANCOLI, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey
07458
2) Fundamentals of Physics, 5th edition (1997) by David HALLIDAY, Robert RESNICK and Jearl WALKER, John Wiley &Sons.
Inc. New York.
II. COURSE CONTENTS
Weeks 1,2
1. Electric Fields, Ch. 23,
Properties of Electric Charges, Insulator and Conductors, Coulomb`s Law, The Electric Field, Electric Field of a Continuous
Charge Distribution, Electric Field Lines, Motion of Charged Particles in a Uniform Electric Field.
Weeks 3,4
2. Gauss`s Law, Ch. 24,
Electric Flux, Gauss, s Law, Application of Gauss`s Law to Charged Insulator, Conductors in Electrostatic Equilibrium,
Experimental verification of Gauss`s Law.
Weeks 5,6,7 3. Electric Potential, Ch 25,
Potential Difference and Electric Potential, Potential Differences in a Uniform Electric Field, Electric Potential and Potential
Energy Due to Point Charges, Obtaining the Value of the Electric Field From the Electric Potential, Electric Potential Due to
Continuous Charge Distributions, Electric Potential Due to a Charged Conductor, The Millikan Oil-Drop Experiment,
Applications of Electro Statics.
1
13.10.2014
11:32:02
Week 8,9,10 4. Capacitance and Dielectrics Ch 26,
Definition of Capacitance, Calculating Capacitance, Combination of Capacitors, Energy Stored in a Capacitors with Dielectrics,
Electric Dipole in an Electric Field, An Atomic Description of Dielectrics.
Week 11,12
5. Current and Resistance Ch 27,
Electric Current, Resistance and Ohm`s Law, A Model For Electric Conduction, Resistance and Temperature, Superconductors,
Electric Energy and Power.
Week 13,14
6. Direct Current Circuits, Ch 28,
Electromotive Force, Resistors in Series and in Parallel, Kirchhoff`s Rules, RC Circuits.
Week 14
7. Magnetic Force
III. LABORATORY EXPERIMENTS, TUTORIALS, AND OTHER ACTIVITIES
Information about laboratory will be given in the 1 st Laboratory session (orientation meeting). Please consult with your assistant for
orientation program. The students, who repeat PHYS 1002 Physics II, should see their assistant to be eligible for exemption from
laboratory work.
IV. EXAM DATES, GRADING POLICY AND ATTENDANCE
Midterm Exam: You will be given 1 (one) mid-term exam during the semester. Their dates will be announced later during semester.
Final Exam: Will be arranged during semester.
Mid–Term exam :35%,
Lab Grade: 15%,
Final Exam: 50%.
Evaluation of the lab grade is explained in the fall semester work plan table. You must get at least %50 of (total of 15) lab grade not
to get an F (fail) from this course. Otherwise you will fail the course.
Attendance…IMPORTANT!!!
You must attend 80% of the Lab hours. Please make clear that if you fail the attendance requirements of the lab, you cannot take
final exam. All the lecturing and lab scheduling is explained in the additional sheet and announced in the web page. Lab attendance
is explained in the first lab section in detail.
Make-up Exams: All make-up exams will be given in the last two days of the last week of the semester. Please consult to your
instructor and assistants for any problem with your courses. You must submit your excuse letter or medical report to your Department
Head 5 days after it’s expired. We suggest you to take exams on time. All make-up exams are given last week. Because of many
exams in short time in general students can not be successful.
IMPORTANT NOTE
This course, PHYS 1002 Physics II (3 2) is arranged as 3 theoretical lecture hours and 2 laboratory/problem solution hours.
At the beginning we will meet five hours weekly in the class. Please don’t miss any class meeting hours. Later we will arrange the
class meeting, problem solution and laboratory hours.
All students must attend to the lab session of the PHYS1002 PHYSICS II Any lab arrangement must be done with teaching
assistants.
If you fail this course you have to repeat whole course (lecture + laboratory) over again. NO EXCEPTION!
ALL ANNOUNCEMENTS CAN BE FOUND IN :
www.physics.bahcesehir.edu.tr ; see WEB PAGE.
NOTE: The Class notes can be purchased from the photocopy center…
2
13.10.2014
11:32:02
TÜM DUYURULARI
http://physics.bahcesehir.edu.tr
ADLI WEB SAYFASINDAN TAKİP EDİNİZ… BU DERSLE İLGİLİ TÜM BİLGİLER BU WEB
SAYFASINDA OLACAKTIR.
2014-2015 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI PHYS 1002 PHYSICS II DERSİNİN İŞLENİŞİ İLE
İLGİLİ OLARAK ÖĞRENCİLERE DUYURU
1 - 2014-2015 Akademik Yılı Güz Yarıyılı dersleri 15-Eylül-2014 Pazartesi günü başlayıp 26-Aralık-2014 Cuma günü (o
gün dahil) sona erecektir.
2 - Bu dersle ilgili diğer önemli açıklamaları SYLLABUS’ta bulacaksınız.. Lütfen verilen SYLLABUS’taki açıklamaları
dikkatlice okuyunuz. ÖNEMLİ......
3 - Her öğrenci deslerine ve laboratuvarına kendi grubunda devam etmelidir. Üst sınıflardan bu dersi alan öğrenciler
eğer ders çakışması problemi var ise başka gruba geçiş yapabilirler. Bu geçişlerini hem bulunduğu grubun hemde
geçiş yapacağı grubun öğretim üyesine bildirmek durumundadır. Ayrıca grup değiştirme işlemini öğrenci işlerinden de
tamamlayarak geçiş yaptığı grubun listelerinde görülecek şekilde geçiş işlemini tamamlamalıdır.
4 - Laboratuvarlar başlaması WEB sayfasında ilan edilmiştir. Eğer herhangi bir değişiklik yapılırsa sizlere ilan edilecektir.
Laboratuvarların ilk saatinde laboratuvarlara ilişkin genel bir bilgilendirme (oryantasyon) yapılacak, deney grupları
belirlenecek ve deney kitapcıkları da dağıtılacaktır. Her öğrenci yapacağı deneyi bir hafta önceden öğrenerek
laboratuvara hazırlıklı gelmelidir. Laboratuvar çalışmaları ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak syllabustaki açıklamaları
dikkatlice inceleyiniz. Ayrıca asistan hocalar işleyişle alakalı geniş bilgiyi vereceklerdir.
5 - Üst sınıflardan bu dersi alan öğrenciler dersleri ile laboratuvar saatlerinin çakışmaması için laboratuvar listeleri ilan
edilmezden önce ilgili asistanla temasa geçerek durumunu bildirmesi gerekmektedir. Bu öğrenciler eğer geçmiş
yılda laboratuvardan başarılı ise laboratuvar çalışmalarından muaf tutulabilirler. Verilecek bu muafiyet öğrencinin
geçmiş yıldaki başarısına bağlıdır. O nedenle laboratuvardan muaf olmak isteyen öğrenciler ilgili asistanla temasa
geçerek muafiyet istemi ile ilgili formu doldurmalıdır. Bu form iki nühsa doldurulup bir nühsası öğrencide kalacak ve
bir problem sırasında öğrenci tarafından ilgili öğretim elemanına gösterilecektir. Bu işlem laboratuvarlar
başlamazdan ve laboratuvar listeleri tanzim edilmezden önce tamamlanmalıdır.
7 – Bu dersin laboratuvar kısmına %80 devam etme zorunluluğu vardır. Bu devam koşulunu sağlamadığınız takdirde
final sınavlarına alınmazsınız ve direk olarak dersten başarısız olursunuz. Laboratuvar devamına gereken
önemi göstermek durmundasınız. Yeni veya önceden dersi almış tüm öğrenciler aynı devam kriterlerine tabidir.
Lütfen bu koşula dikkat ediniz.
8 - Bu dersten 1 (bir) arasınav ve bir final sınavını toplu halde beraber olacaksınız. Arasınav tarihi size ilan edilecektir.
Final sınavı tarihi idarece duyurulacaktır.
9 - Ders başarı değerlendirilmesi yöntemi syllabusta detaylı şekilde açıklanmıştır. Özet olarak genel katkılar aşağıda
verilmektedir.
Laboratuvar katkısı 15%; Arasınav 35%; Final 50% olmak üzere değerlendirme yapılacaktır. Laboratuvar
notunuzun en az %50 olması gerekir (toplam laboratuvar notunun 15 olduğunu unutmayınız.) . Eğer laboratuvar
notunuz %50 nin altında ise bu dersten başarısız sayılırsınız. Notunuz çan eğrisine göre değerlendirilir. Aldığınız
notlara göre alacağınız harf notu belirlenir.
10 - Her öğretim elemanının ve asistanın odasının kapısında haftalık programı ve görüşme saatleri asılacaktır. Dersle ilgili
sorunlarınız için veya emin olmadığınız konuların aydınlatılması için bu saatleri en iyi şekilde kullanmanızı tavsiye
ederiz.
11 – Giremediğiniz ve geçerli mazeretiniz olan arasınavın telafisi dönemin son haftası son iki günden birinde
yapılacaktır. Mazeret sınavına girebilmeniz için son haftanın başladığı haftanın başında idarece kabul edilmiş resmi
mazaret belgeniz ilgili öğretim elemanına ulaşmış olması gerekmektedir. Mazeret başvuruları için zaman sınırlaması
vardır. Bu kurallar dışına taşarsanız mazeretiniz kabul edilmez.
12- Normal olarak arasınava girmeniz ısrarla tavsiye edilir. Telafi sınavları son haftalara sıkıştığı için genel olarak
öğrencilerimiz başarısız olmaktadır.
3
13.10.2014
11:32:02
2014-2015 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILINDA PHYS 1002 PHYSICS II DERSİNİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Asst.Prof. Dr. Melek YILMAZ ŞENGÜL
Asst. Nazlı Ceren DAĞYAR
Asst. Yakup EMÜL
Asst. Doğan AKCAN
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
305 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content