close

Enter

Log in using OpenID

1.10 bütçe giderleri ve ödenekler tablosu

embedDownload
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.21
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
21
0
1
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1
3
1
0
2
1
1 MEMURLAR
539.700,00
0,00
539.700,00
299.160,68
0,00
299.160,68
1
3
1
0
2
1
367.800,00
0,00
367.800,00
218.780,70
0,00
218.780,70
1
3
1
0
2
1
2 SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
3 İŞÇİLER
1.447.500,00
0,00
1.447.500,00
459.142,97
0,00
459.142,97
1
3
1
0
2
2
1 Memurlar
100.800,00
0,00
100.800,00
53.157,99
0,00
53.157,99
1
3
1
0
2
2
54.900,00
0,00
54.900,00
44.020,48
0,00
44.020,48
1
3
1
0
2
2
2 Sözleşmeli
Personel
3 İşçiler
251.400,00
0,00
251.400,00
99.643,77
0,00
99.643,77
1
3
1
0
2
3
480,00
0,00
480,00
0,00
0,00
0,00
1
3
1
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
880,00
0,00
880,00
552,00
0,00
552,00
1
3
1
0
2
3
5 Hizmet Alımları
160,00
0,00
160,00
0,00
0,00
0,00
1
3
1
0
2
3
320,00
0,00
320,00
0,00
0,00
0,00
1
3
1
0
2
5
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
1 Görev Zararları
375.680,00
0,00
375.680,00
0,00
0,00
0,00
1
3
2
0
2
1
1 MEMURLAR
103.950,00
0,00
103.950,00
67.875,04
0,00
67.875,04
1
3
2
0
2
2
1 Memurlar
19.650,00
0,00
19.650,00
11.342,97
0,00
11.342,97
1
3
2
0
2
3
480,00
0,00
480,00
0,00
0,00
0,00
1
3
2
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
1
3
2
0
2
3
5 Hizmet Alımları
400,00
0,00
400,00
304,25
0,00
304,25
1
3
2
0
2
3
640,00
0,00
640,00
0,00
0,00
0,00
1
3
9
0
2
1
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
1 MEMURLAR
2.837.700,00
0,00
2.837.700,00
1.545.464,25
0,00
1.545.464,25
24/02/2015 09:58
Sayfa 1 / 9
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.21
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
21
0
1
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
1
3
9
0
2
1
1
3
9
0
2
2
4 GEÇİCİ
PERSONEL
1 Memurlar
1
3
9
0
2
2
1
3
9
0
2
3
1
3
9
0
2
1
3
9
0
2
1
3
9
0
1
3
9
1
3
1
Yılı içinde
Alınan
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
188.400,00
0,00
188.400,00
29.926,52
0,00
29.926,52
546.000,00
0,00
546.000,00
292.010,86
0,00
292.010,86
4 Geçici Personel
36.000,00
0,00
36.000,00
5.604,16
0,00
5.604,16
40.080,00
0,00
40.080,00
0,00
0,00
0,00
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
3.680,00
0,00
3.680,00
357,98
0,00
357,98
3
4 Görev Giderleri
60.800,00
0,00
60.800,00
26.565,04
0,00
26.565,04
2
3
5 Hizmet Alımları
444.720,00
0,00
444.720,00
6.000,31
0,00
6.000,31
0
2
3
24.960,00
0,00
24.960,00
7.687,70
0,00
7.687,70
9
0
2
3
4.160,00
0,00
4.160,00
0,00
0,00
0,00
3
9
0
2
5
113.280,00
0,00
113.280,00
3.900,00
0,00
3.900,00
1
3
9
6
2
3
41.120,00
0,00
41.120,00
7.253,46
0,00
7.253,46
1
3
9
6
2
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
3 Kar Amacı
Gütmeyen
Kuruluşlara
Yapılan
Transferler
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
5 Hizmet Alımları
16.160,00
0,00
16.160,00
3.398,00
0,00
3.398,00
1
3
9
6
2
3
26.080,00
0,00
26.080,00
489,70
0,00
489,70
2
2
0
0
2
3
960,00
0,00
960,00
0,00
0,00
0,00
24/02/2015 09:58
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
Sayfa 2 / 9
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.21
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
21
0
1
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
2
2
0
0
2
3
5 Hizmet Alımları
2
2
0
0
2
3
3
1
4
0
2
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
5 Hizmet Alımları
7
3
1
0
2
1
7
3
1
0
2
7
3
1
0
7
3
1
7
3
1
7
3
7
Yılı içinde
Alınan
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
80,00
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
1.680,00
0,00
1.680,00
0,00
0,00
0,00
186.560,00
0,00
186.560,00
0,00
0,00
0,00
1 MEMURLAR
4.382.700,00
0,00
4.382.700,00
2.423.058,85
0,00
2.423.058,85
2
1 Memurlar
1.102.650,00
0,00
1.102.650,00
584.513,19
0,00
584.513,19
2
3
41.280,00
0,00
41.280,00
0,00
0,00
0,00
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
5.920,00
0,00
5.920,00
0,00
0,00
0,00
0
2
3
5 Hizmet Alımları
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
1
0
2
3
4.240,00
0,00
4.240,00
0,00
0,00
0,00
3
1
0
2
3
1.760,00
0,00
1.760,00
0,00
0,00
0,00
8
2
0
0
2
1
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
1 MEMURLAR
107.250,00
0,00
107.250,00
62.187,42
0,00
62.187,42
8
2
0
0
2
2
1 Memurlar
21.150,00
0,00
21.150,00
11.313,72
0,00
11.313,72
8
2
0
0
2
3
1.360,00
0,00
1.360,00
0,00
0,00
0,00
8
2
0
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
8
2
0
0
2
3
5 Hizmet Alımları
160,00
0,00
160,00
107,00
0,00
107,00
8
2
0
0
2
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
4.560,00
0,00
4.560,00
0,00
0,00
0,00
24/02/2015 09:58
Sayfa 3 / 9
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.21
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
21
0
1
Kurum Adı
II
III IV
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
ÖDEMELER
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
17.741.700,00
0,00
17.741.700,00
10.027.676,17
0,00
10.027.676,17
238.200,00
0,00
238.200,00
152.375,55
0,00
152.375,55
111.900,00
0,00
111.900,00
748,67
0,00
748,67
9
4
1
0
2
1
1 MEMURLAR
9
4
1
0
2
1
9
4
1
0
2
1
9
4
1
0
2
1
2 SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
4 GEÇİCİ
PERSONEL
5 Diğer Personel
9
4
1
0
2
2
1 Memurlar
9
4
1
0
2
2
9
4
1
0
2
9
4
1
0
Yapılan
Tenkisler
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
126.150,00
0,00
126.150,00
74.728,00
0,00
74.728,00
3.136.650,00
0,00
3.136.650,00
1.702.597,30
0,00
1.702.597,30
22.800,00
0,00
22.800,00
10.729,37
0,00
10.729,37
2
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
27.450,00
0,00
27.450,00
186,43
0,00
186,43
2
2
5 Diğer Personel
4.050,00
0,00
4.050,00
2.373,72
0,00
2.373,72
3
2.880,00
0,00
2.880,00
0,00
0,00
0,00
1.151.360,00
0,00
1.151.360,00
385.258,31
0,00
385.258,31
31.600,00
0,00
31.600,00
7.929,44
0,00
7.929,44
9
4
1
0
2
9
4
1
0
2
3
9
4
1
0
2
3
1 Üretime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
9
4
1
0
2
3
4 Görev Giderleri
880,00
0,00
880,00
0,00
0,00
0,00
9
4
1
0
2
3
5 Hizmet Alımları
19.200,00
0,00
19.200,00
3.427,75
0,00
3.427,75
9
4
1
0
2
3
35.600,00
0,00
35.600,00
0,00
0,00
0,00
9
4
1
0
2
3
12.080,00
0,00
12.080,00
0,00
0,00
0,00
9
4
1
0
2
6
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
9
4
1
7
2
1
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
4 Gayrimenkul
Alımları ve
Kamulaştırması
1 MEMURLAR
1.101.450,00
0,00
1.101.450,00
24.501,13
0,00
24.501,13
24/02/2015 09:58
Sayfa 4 / 9
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.21
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
21
0
1
Kurum Adı
II
III IV
Yılı içinde
Alınan
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
I
I
II
4 GEÇİCİ
PERSONEL
4 Geçici Personel
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
1.050,00
0,00
1.050,00
0,00
0,00
0,00
4.880,00
0,00
4.880,00
0,00
0,00
0,00
107.520,00
0,00
107.520,00
0,00
0,00
0,00
880,00
0,00
880,00
0,00
0,00
0,00
9
4
1
7
2
1
9
4
1
7
2
2
9
4
1
7
2
3
9
4
1
7
2
3
9
4
1
7
2
3
1 Üretime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
4 Görev Giderleri
9
4
1
7
2
3
5 Hizmet Alımları
65.040,00
0,00
65.040,00
0,00
0,00
0,00
9
4
1
7
2
3
38.160,00
0,00
38.160,00
0,00
0,00
0,00
9
4
1
7
2
3
36.880,00
0,00
36.880,00
0,00
0,00
0,00
9
4
1
9
2
1
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
1 MEMURLAR
67.500,00
0,00
67.500,00
0,00
0,00
0,00
9
4
1
9
2
3
11.680,00
0,00
11.680,00
0,00
0,00
0,00
9
4
1
9
2
3
3.760,00
0,00
3.760,00
0,00
0,00
0,00
9
4
1
14
2
1
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
1 MEMURLAR
94.500,00
0,00
94.500,00
15.005,07
0,00
15.005,07
9
4
1
14
2
3
2.320,00
0,00
2.320,00
0,00
0,00
0,00
9
4
1
14
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
5 Hizmet Alımları
12.160,00
0,00
12.160,00
0,00
0,00
0,00
9
4
1
14
2
3
7.680,00
0,00
7.680,00
0,00
0,00
0,00
24/02/2015 09:58
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Sayfa 5 / 9
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.21
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
21
0
1
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
9
4
2
0
2
1
1 MEMURLAR
9
4
2
0
2
1
9
4
2
0
2
2
2 SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
1 Memurlar
9
4
2
0
2
2
9
4
2
0
2
3
9
4
2
0
2
9
4
2
0
9
4
2
9
4
9
Yılı içinde
Alınan
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1.380.300,00
0,00
1.380.300,00
991.626,54
0,00
991.626,54
24.000,00
0,00
24.000,00
16.581,24
0,00
16.581,24
209.550,00
0,00
209.550,00
117.033,68
0,00
117.033,68
5.100,00
0,00
5.100,00
3.090,66
0,00
3.090,66
4.080,00
0,00
4.080,00
0,00
0,00
0,00
3
2 Sözleşmeli
Personel
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
5.440,00
0,00
5.440,00
3.139,99
0,00
3.139,99
2
3
5 Hizmet Alımları
1.360,00
0,00
1.360,00
184,00
0,00
184,00
0
2
3
2.320,00
0,00
2.320,00
0,00
0,00
0,00
2
21
2
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
3 Yolluklar
26.427,18
0,00
26.427,18
1.632,40
0,00
1.632,40
4
2
21
2
3
5 Hizmet Alımları
551,41
0,00
551,41
191,84
0,00
191,84
9
6
0
0
2
1
1 MEMURLAR
565.200,00
0,00
565.200,00
283.402,01
0,00
283.402,01
9
6
0
0
2
2
1 Memurlar
107.100,00
0,00
107.100,00
54.200,93
0,00
54.200,93
9
6
0
0
2
3
1.680,00
0,00
1.680,00
0,00
0,00
0,00
9
6
0
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
480,00
0,00
480,00
0,00
0,00
0,00
9
6
0
0
2
3
5 Hizmet Alımları
240,00
0,00
240,00
31,00
0,00
31,00
9
6
0
3
2
1
8.250,00
0,00
8.250,00
0,00
0,00
0,00
9
6
0
3
2
1
2 SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
3 İŞÇİLER
242.250,00
0,00
242.250,00
89.260,95
0,00
89.260,95
9
6
0
3
2
2
3 İşçiler
53.400,00
0,00
53.400,00
19.887,02
0,00
19.887,02
9
6
0
3
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
282.000,00
0,00
282.000,00
0,00
0,00
0,00
24/02/2015 09:58
Sayfa 6 / 9
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.21
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
21
0
1
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
9
6
0
3
2
3
5 Hizmet Alımları
9
6
0
3
2
3
9
6
0
3
2
3
9
6
0
5
2
3
9
6
0
5
2
3
9
6
0
5
2
3
9
6
0
6
2
3
9
6
0
6
2
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
9
6
0
6
2
3
9
6
0
6
2
3
9
6
0
6
2
3
9
6
0
7
2
1
9
6
0
7
2
1
9
6
0
7
2
1
24/02/2015 09:58
Yılı içinde
Alınan
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
3.280,00
0,00
3.280,00
0,00
0,00
0,00
10.160,00
0,00
10.160,00
0,00
0,00
0,00
1.040,00
0,00
1.040,00
0,00
0,00
0,00
20.960,00
0,00
20.960,00
53,30
0,00
53,30
6.080,00
0,00
6.080,00
0,00
0,00
0,00
1.840,00
0,00
1.840,00
0,00
0,00
0,00
108.240,00
0,00
108.240,00
0,00
0,00
0,00
21.440,00
0,00
21.440,00
350,00
0,00
350,00
5 Hizmet Alımları
12.480,00
0,00
12.480,00
0,00
0,00
0,00
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
1 MEMURLAR
10.160,00
0,00
10.160,00
0,00
0,00
0,00
2.720,00
0,00
2.720,00
0,00
0,00
0,00
318.300,00
0,00
318.300,00
138.032,77
0,00
138.032,77
21.900,00
0,00
21.900,00
6.796,73
0,00
6.796,73
240.000,00
0,00
240.000,00
39.361,14
0,00
39.361,14
2 SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
4 GEÇİCİ
PERSONEL
Sayfa 7 / 9
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.21
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
21
0
1
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
9
6
0
7
2
2
1 Memurlar
9
6
0
7
2
2
9
6
0
7
2
2
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
9
6
0
7
2
3
9
6
0
7
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
9
6
0
7
2
3
5 Hizmet Alımları
9
6
0
7
2
3
9
6
0
7
2
3
9
8
8
0
2
3
9
8
8
0
2
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
9
8
8
0
2
3
5 Hizmet Alımları
9
8
8
0
2
3
9
8
8
1
2
3
9
8
8
1
2
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
9
8
8
1
2
3
9
8
8
1
2
3
24/02/2015 09:58
Yılı içinde
Alınan
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
33.150,00
0,00
33.150,00
17.705,08
0,00
17.705,08
900,00
0,00
900,00
933,97
0,00
933,97
33.900,00
0,00
33.900,00
1.946,52
0,00
1.946,52
131.680,00
0,00
131.680,00
447,30
0,00
447,30
1.040,00
0,00
1.040,00
170,00
0,00
170,00
28.800,00
0,00
28.800,00
1.167,75
0,00
1.167,75
12.320,00
0,00
12.320,00
0,00
0,00
0,00
10.640,00
0,00
10.640,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
5.040,00
0,00
5.040,00
0,00
0,00
0,00
6.400,00
0,00
6.400,00
0,00
0,00
0,00
17.920,00
0,00
17.920,00
0,00
0,00
0,00
134.160,00
0,00
134.160,00
0,00
0,00
0,00
9.840,00
0,00
9.840,00
0,00
0,00
0,00
5 Hizmet Alımları
21.600,00
0,00
21.600,00
0,00
0,00
0,00
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
111.600,00
0,00
111.600,00
0,00
0,00
0,00
33,97
Sayfa 8 / 9
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.21
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
21
0
1
Kurum Adı
II
III IV
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
I
I
II
960,00
0,00
960,00
0,00
0,00
0,00
454.650,00
0,00
454.650,00
302.668,77
0,00
302.668,77
101.400,00
0,00
101.400,00
53.712,91
0,00
53.712,91
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
4.880,00
0,00
4.880,00
1.758,25
0,00
1.758,25
9
8
8
1
2
3
9
9
9
0
2
1
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
1 MEMURLAR
9
9
9
0
2
2
1 Memurlar
9
9
9
0
2
3
9
9
9
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
9
9
9
0
2
3
5 Hizmet Alımları
9
9
9
0
2
3
9
9
9
0
2
5
9
9
9
3
2
1
6 Temsil ve Tanıtma
Giderleri
6 Yurtdışına
Yapılan
Transferler
1 MEMURLAR
9
9
9
3
2
2
1 Memurlar
9
9
9
3
2
3
9
9
9
3
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
9
9
9
3
2
3
960,00
0,00
960,00
861,50
0,00
861,50
4.400,00
0,00
4.400,00
1.092,12
0,00
1.092,12
1.040,00
0,00
1.040,00
0,00
0,00
0,00
48.450,00
0,00
48.450,00
27.173,81
0,00
27.173,81
7.650,00
0,00
7.650,00
4.263,00
0,00
4.263,00
160,00
0,00
160,00
0,00
0,00
0,00
80,00
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
5 Hizmet Alımları
80,00
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
T O P L A M (KKOD4) :
42.668.078,59
0,00
42.668.078,59
20.850.113,10
0,00
20.850.113,10
33,97
42.668.078,59
0,00
42.668.078,59
20.850.113,10
0,00
20.850.113,10
33,97
KURUM
24/02/2015 09:58
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
T O P L A MI :
Sayfa 9 / 9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
69 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content