close

Enter

Log in using OpenID

Bütçe Giderleri ve Ödenekleri Tablosu

embedDownload
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.43
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
43
0
1
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
1
3
1
0
2
1
1 MEMURLAR
1
3
1
0
2
2
1 Memurlar
1
3
1
0
2
3
1
3
1
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
1
3
1
0
2
3
5 Hizmet Alımları
1
3
1
0
2
3
1
3
1
0
2
5
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
1 Görev Zararları
1
3
1
0
2
5
1
3
2
0
2
1
3
2
0
1
3
2
1
3
1
3
1
Yılı içinde
Alınan
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
394.500,00
0,00
394.500,00
390.056,44
0,00
390.056,44
67.200,00
0,00
67.200,00
59.898,43
0,00
59.898,43
640,00
0,00
640,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
2.480,00
0,00
2.480,00
0,00
0,00
0,00
80,00
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
320,00
0,00
320,00
0,00
0,00
0,00
1
3 Kar Amacı
Gütmeyen
Kuruluşlara
Yapılan
Transferler
1 MEMURLAR
73.950,00
0,00
73.950,00
85.172,97
0,00
85.172,97
2
2
1 Memurlar
23.400,00
0,00
23.400,00
14.392,70
0,00
14.392,70
0
2
3
3.680,00
0,00
3.680,00
0,00
0,00
0,00
2
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
80,00
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
2
0
2
3
5 Hizmet Alımları
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
3
2
0
2
3
560,00
0,00
560,00
0,00
0,00
0,00
1
3
9
0
2
1
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
1 MEMURLAR
815.250,00
0,00
815.250,00
588.716,25
0,00
588.716,25
1
3
9
0
2
1
3.450,00
0,00
3.450,00
1.684,82
0,00
1.684,82
26/02/2015 15:25
2 SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
11.222,97
Sayfa 1 / 9
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.43
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
43
0
1
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1
3
9
0
2
1
3 İŞÇİLER
24.000,00
0,00
24.000,00
6.588,64
0,00
6.588,64
1
3
9
0
2
2
1 Memurlar
159.450,00
0,00
159.450,00
100.718,09
0,00
100.718,09
1
3
9
0
2
2
1.800,00
0,00
1.800,00
344,84
0,00
344,84
1
3
9
0
2
2
2 Sözleşmeli
Personel
3 İşçiler
4.800,00
0,00
4.800,00
1.456,24
0,00
1.456,24
1
3
9
0
2
3
6.480,00
0,00
6.480,00
0,00
0,00
0,00
1
3
9
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
3.200,00
0,00
3.200,00
0,00
0,00
0,00
1
3
9
0
2
3
4 Görev Giderleri
2.400,00
0,00
2.400,00
870,55
0,00
870,55
1
3
9
0
2
3
5 Hizmet Alımları
231.040,00
0,00
231.040,00
1.799,64
0,00
1.799,64
1
3
9
0
2
3
9.680,00
0,00
9.680,00
0,00
0,00
0,00
1
3
9
0
2
3
2.320,00
0,00
2.320,00
0,00
0,00
0,00
1
3
9
0
2
5
54.960,00
0,00
54.960,00
0,00
0,00
0,00
1
3
9
6
2
3
10.400,00
0,00
10.400,00
0,00
0,00
0,00
1
3
9
6
2
3
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
1
3
9
6
2
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
3 Kar Amacı
Gütmeyen
Kuruluşlara
Yapılan
Transferler
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
26/02/2015 15:25
Sayfa 2 / 9
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.43
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
43
0
1
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
2
2
0
0
2
1
1 MEMURLAR
2
2
0
0
2
2
1 Memurlar
2
2
0
0
2
3
3 Yolluklar
2
2
0
0
2
3
3
1
4
0
2
1
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
1 MEMURLAR
3
1
4
0
2
2
1 Memurlar
3
1
4
0
2
3
3 Yolluklar
3
1
4
0
2
3
7
3
1
0
2
7
3
1
0
7
3
1
7
3
7
Yılı içinde
Alınan
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
13.500,00
0,00
13.500,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
80,00
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
68.700,00
0,00
68.700,00
24.631,74
0,00
24.631,74
13.800,00
0,00
13.800,00
5.008,80
0,00
5.008,80
80,00
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
5 Hizmet Alımları
340.000,00
0,00
340.000,00
0,00
0,00
0,00
1
1 MEMURLAR
829.800,00
0,00
829.800,00
778.602,05
0,00
778.602,05
2
1
56.700,00
0,00
56.700,00
89.443,62
0,00
89.443,62
32.743,62
0
2
2
2 SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
1 Memurlar
161.700,00
0,00
161.700,00
162.756,55
0,00
162.756,55
1.056,55
1
0
2
2
2.100,00
0,00
2.100,00
18.335,90
0,00
18.335,90
16.235,90
3
1
0
2
3
14.400,00
0,00
14.400,00
541,60
0,00
541,60
7
3
1
0
2
3
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
7
3
1
0
2
3
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
7
3
1
0
2
3
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
7
3
1
0
2
6
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
26/02/2015 15:25
2 Sözleşmeli
Personel
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
5 Gayrimenkul
Sermaye Üretim
Giderleri
Sayfa 3 / 9
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.43
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
43
0
1
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
8
2
0
0
2
1
1 MEMURLAR
49.500,00
0,00
49.500,00
36.472,47
0,00
36.472,47
8
2
0
0
2
2
1 Memurlar
10.200,00
0,00
10.200,00
6.210,31
0,00
6.210,31
8
2
0
0
2
3
1.760,00
0,00
1.760,00
0,00
0,00
0,00
8
2
0
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
240,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
8
2
0
0
2
3
5 Hizmet Alımları
160,00
0,00
160,00
41,00
0,00
41,00
8
2
0
0
2
3
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
8
2
0
0
2
3
240,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
9
4
1
0
2
1
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
1 MEMURLAR
9.167.550,00
0,00
9.167.550,00
8.280.493,76
0,00
8.280.493,76
1
0,00
5.500,00
57.877,70
9
4
1
0
2
65.250,00
0,00
65.250,00
5.500,00
9
4
1
0
2
1
9
4
1
0
2
1
2 SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
4 GEÇİCİ
PERSONEL
5 Diğer Personel
172.500,00
0,00
172.500,00
57.877,70
0,00
75.000,00
0,00
75.000,00
57.428,14
9
4
1
0
2
2
1 Memurlar
0,00
57.428,14
1.683.750,00
0,00
1.683.750,00
1.392.447,50
0,00
1.392.447,50
9
4
1
0
2
2
20.100,00
0,00
20.100,00
1.127,50
0,00
1.127,50
2
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
9
4
1
0
2
9
4
1
0
2
43.200,00
0,00
43.200,00
10.759,11
0,00
10.759,11
2
5 Diğer Personel
2.550,00
0,00
2.550,00
1.850,31
9
4
1
0
0,00
1.850,31
2
3
410.800,00
16.000,00
394.800,00
243.262,01
0,00
243.262,01
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
9
4
1
18.560,00
0,00
18.560,00
278,99
9
4
1
0,00
278,99
0
2
3
5 Hizmet Alımları
180.320,00
0,00
180.320,00
1.849,50
0,00
1.849,50
26/02/2015 15:25
Sayfa 4 / 9
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.43
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
43
0
1
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
4 Gayrimenkul
Alımları ve
Kamulaştırması
1 MEMURLAR
9
4
1
0
2
3
9
4
1
0
2
3
9
4
1
0
2
6
9
4
1
7
2
1
9
4
1
7
2
1
9
4
1
7
2
2
9
4
1
7
2
3
9
4
1
7
2
9
4
1
7
9
4
1
9
4
9
Yılı içinde
Alınan
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
16.960,00
0,00
16.960,00
0,00
0,00
0,00
51.400,00
0,00
51.400,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
829.650,00
0,00
829.650,00
1.058,40
0,00
1.058,40
4 GEÇİCİ
PERSONEL
4 Geçici Personel
51.750,00
0,00
51.750,00
0,00
0,00
0,00
9.750,00
0,00
9.750,00
0,00
0,00
0,00
82.640,00
0,00
82.640,00
6.076,47
0,00
6.076,47
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
7.920,00
0,00
7.920,00
0,00
0,00
0,00
2
3
5 Hizmet Alımları
1.440,00
0,00
1.440,00
26,00
0,00
26,00
7
2
3
82.720,00
0,00
82.720,00
0,00
0,00
0,00
1
7
2
3
28.960,00
0,00
28.960,00
0,00
0,00
0,00
4
1
8
2
1
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
1 MEMURLAR
160.650,00
0,00
160.650,00
0,00
0,00
0,00
9
4
1
8
2
3
35.280,00
0,00
35.280,00
0,00
0,00
0,00
9
4
1
8
2
3
1.440,00
0,00
1.440,00
0,00
0,00
0,00
26/02/2015 15:25
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
Sayfa 5 / 9
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.43
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
43
0
1
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
9
4
1
11
8
6
9
4
2
0
2
1
5 Gayrimenkul
Sermaye Üretim
Giderleri
1 MEMURLAR
9
4
2
0
2
2
1 Memurlar
9
4
2
0
2
3
9
4
2
0
2
9
4
2
0
9
4
2
0
9
6
0
Yılı içinde
Alınan
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
950.000,00
0,00
950.000,00
0,00
0,00
0,00
505.800,00
0,00
505.800,00
288.061,37
0,00
288.061,37
46.950,00
0,00
46.950,00
36.229,25
0,00
36.229,25
880,00
0,00
880,00
0,00
0,00
0,00
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
2
3
5 Hizmet Alımları
720,00
0,00
720,00
0,00
0,00
0,00
2
3
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0
2
1
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
1 MEMURLAR
228.900,00
0,00
228.900,00
179.613,77
0,00
179.613,77
2
1 Memurlar
49.050,00
0,00
49.050,00
35.157,01
0,00
35.157,01
2.480,00
0,00
2.480,00
0,00
0,00
0,00
160,00
0,00
160,00
0,00
9
6
0
0
2
9
6
0
0
2
3
9
6
0
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
0,00
0,00
9
6
0
0
2
3
5 Hizmet Alımları
880,00
0,00
880,00
0,00
0,00
0,00
9
6
0
0
2
3
480,00
0,00
480,00
0,00
0,00
0,00
9
6
0
3
2
3
320.000,00
0,00
320.000,00
0,00
0,00
0,00
9
6
0
3
2
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
5 Hizmet Alımları
160,00
0,00
160,00
0,00
0,00
0,00
9
6
0
4
2
3
37.520,00
0,00
37.520,00
8.042,27
0,00
8.042,27
26/02/2015 15:25
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
Sayfa 6 / 9
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.43
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
43
0
1
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
9
6
0
4
2
3
5 Hizmet Alımları
9
6
0
4
2
3
9
6
0
4
2
3
9
6
0
6
2
3
9
6
0
6
2
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
9
6
0
6
2
3
5 Hizmet Alımları
9
6
0
6
2
3
9
6
0
6
2
3
9
6
0
7
2
1
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
1 MEMURLAR
9
6
0
7
2
1
9
6
0
7
2
1
9
6
0
7
2
9
6
0
7
9
6
0
7
9
6
0
9
6
0
Yılı içinde
Alınan
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
63.200,00
0,00
63.200,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
14.720,00
0,00
14.720,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
16.720,00
0,00
16.720,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
34.800,00
0,00
34.800,00
27.321,02
0,00
27.321,02
3 İŞÇİLER
31.350,00
0,00
31.350,00
10.835,14
0,00
10.835,14
75.000,00
0,00
75.000,00
19.950,00
0,00
19.950,00
2
4 GEÇİCİ
PERSONEL
1 Memurlar
4.800,00
0,00
4.800,00
3.266,46
0,00
3.266,46
2
2
3 İşçiler
6.000,00
0,00
6.000,00
2.401,13
0,00
2.401,13
2
2
4 Geçici Personel
2.550,00
0,00
2.550,00
434,50
0,00
434,50
7
2
3
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
7
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
26/02/2015 15:25
Sayfa 7 / 9
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.43
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
43
0
1
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
9
6
0
7
2
3
5 Hizmet Alımları
9
6
0
7
2
3
9
8
8
0
2
3
9
8
8
0
2
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
9
8
8
0
2
3
9
8
8
0
2
3
9
8
8
1
2
3
9
8
8
1
2
9
8
8
1
9
8
8
9
9
9
Yılı içinde
Alınan
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
960,00
0,00
960,00
0,00
0,00
0,00
3.840,00
0,00
3.840,00
0,00
0,00
0,00
33.280,00
0,00
33.280,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
5 Hizmet Alımları
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
4.640,00
0,00
4.640,00
0,00
0,00
0,00
46.000,00
0,00
46.000,00
0,00
0,00
0,00
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
1.360,00
0,00
1.360,00
0,00
0,00
0,00
2
3
5 Hizmet Alımları
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
1
2
3
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
9
0
2
1
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
1 MEMURLAR
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
9
9
0
2
3
1.280,00
0,00
1.280,00
0,00
0,00
0,00
9
9
9
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
4.000,00
0,00
4.000,00
486,31
0,00
486,31
9
9
9
0
2
3
5 Hizmet Alımları
800,00
0,00
800,00
245,60
0,00
245,60
9
9
9
0
2
3
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
9
9
9
0
2
3
6 Temsil ve Tanıtma
Giderleri
7 Menkul Mal,
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
26/02/2015 15:25
Sayfa 8 / 9
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.43
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
43
0
1
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
9
9
9
0
2
5
9
9
9
3
2
1
6 Yurtdışına
Yapılan
Transferler
1 MEMURLAR
9
9
9
3
2
2
1 Memurlar
9
9
9
3
2
3
9
9
9
3
2
9
9
9
3
9
9
9
3
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
960,00
0,00
960,00
0,00
0,00
0,00
30.150,00
0,00
30.150,00
16.113,85
0,00
16.113,85
4.650,00
0,00
4.650,00
2.531,30
0,00
2.531,30
240,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
2
3
5 Hizmet Alımları
160,00
0,00
160,00
0,00
0,00
0,00
2
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
160,00
0,00
160,00
0,00
0,00
0,00
23.397.020,00
16.000,00
23.381.020,00
13.064.468,02
0,00
13.064.468,02
61.259,04
23.397.020,00
16.000,00
23.381.020,00
13.064.468,02
0,00
13.064.468,02
61.259,04
T O P L A M (KKOD4) :
KURUM
26/02/2015 15:25
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
T O P L A MI :
Sayfa 9 / 9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
81 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content