close

Enter

Log in using OpenID

bmeks - Bizim Menkul Değerler

embedDownload
BMEKS
13.03.2014
ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ
Yükselme Potansiyeli: 47%
BMEKS 31.12.2013 Mali Tablosu Bilgilendirme Notları…



Son yıllarda hızlı büyüme performansı sergileyen elektronik
perakendeciliği sektöründe son dönemde TL’de yaşanan değer
kaybı ile ürün fiyatlarının yükselmesi ve BDDK’nın taksit
düzenlemeleri sektör üzerinde baskı oluşturuyor. BDDK’nın 1
Şubat 2014’te yürürlüğe giren uygulamasıyla elektronik
ürünlerde 9 taksit sınırlandırması getirilirken, sektör üzerinde
asıl olumsuz etkiyi cep telefonu satışlarına getirilen taksit
yasağının yapması bekleniyor.
2013 yılında organik büyümesine ek olarak Electroworld ve
Darty’yi satın alarak dikkat çeken Bimeks 2013 sonu itibariyle
mağaza sayısını 106’ya, toplam satış alanını da 95,985 m2’ye
yükseltti. Bu mağaza sayısı ve satış hacmine Darty’nin dahil
olmadığını hatırlatmakta fayda var. Electroworld satın alımının
da etkisiyle Bimeks 4Ç13’te satışlarını bir önceki yıla göre
%64,9 artırarak 259,6 milyon TL satış geliri elde etti. Satışların
maliyeti ise satışlara paralel bir artışla %66 yükseldi ve 217,7
milyon TL oldu. Bimeks’in brüt kar marjı 0,5 puan gerileyerek
%16,2 oldu. TL’de yaşanan değer kayıplarının ürün fiyatlarına
bire bir yansıtılamaması brüt kar marjındaki gerilemenin ana
nedeni oldu.
Bimeks 4Ç13’te 21,1 milyon TL FAVÖK üretti. Bu tutar
4Ç12’deki 10,7 milyon TL’lik performansın %96,9 üzerinde.
4Ç13’teki FAVÖK marjı 1,4 puan artışla %8,2’ye yükseldi.
Operasyonel giderler %97,5 yükselmişken FAVÖK marjının
artmasını sağlayan en önemli etken Electroworld’ün satın
almasından kaynaklı yazılan 24,5 milyon TL’lik pazarlıklı satın
alım karı oldu. Electroworld ve Darty’yi satın aldıktan sonra
tedarikçilere karşı pazarlık gücü yükselen Bimeks’in, karlılığı
daha yüksek olan beyaz eşya, küçük ev aletleri ve kişisel bakım
ürünleri grubunda daha güçlü bir konuma gelerek FAVÖK
marjını iyileştirmeye devam edeceğini düşünüyoruz.
BMEKS Hisse Verileri
TL
Fiyat
GÜNCEL HEDEF FİYAT
ÖNCEKİ HEDEF FİYAT
1,56
2,30
2,49
Piyasa Değeri(Milyon TL)
187
Firma Değeri(Milyon TL)
263
Fiyat/Kazanç (Cari Dönem)
15,40
Piyasa Değeri/Defter Değeri
1,39
Halka Açıklık Oranı(%)
35,00
Ortalama Günlük İşlem Hacmi(3Ay-Bin TL) 2.661
Kaynak: BMD Araştırma, Finnet
BMEKS Fiyat Performansı (%)
1 ay
3ay
1 yıl
BMEKS Performans (%)
-3,01 -17,86 27,78
BİST Performans (%)
-0,85 -12,78 -22,11
ÖNEMLİ RASYOLAR
12A12
4Ç12
3Ç13
4Ç13
12A13
Brüt Kar Marjı
18,0% 16,7%
18,2%
16,2%
17,1%
Faaliyet gider marjı
14,7% 14,7%
14,1%
17,6%
15,5%
Net Esas Faaliyet Kar Marjı
4,1%
4,7%
4,2%
-3,7%
0,9%
FAVÖK Marjı
6,7%
6,8%
6,3%
8,2%
6,8%
Net Kar Marjı
0,4%
1,0%
0,3%
4,2%
1,7%
Toplam Borç / Özsermaye
Özsermaye Karlılığı
194,2% 1,9%
1,66% 1,41%
210,9% 288,2% 288,2%
0,43%
Endekse Göre Getiri
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
-
BMEKS
XU100
8,08%
9,03%
BMEKS 31.12.2013 Mali Tablosu Bilgilendirme Notları…

Bimeks’in 4Ç13’teki net dönem karı geçen yıla göre %570,7 artışla 10,8 milyon TL’ye yükseldi. Net dönem karının sıçramasında en
önemli etken Electroworld’ün satın almasından kaynaklı yazılan 24,5 milyon TL’lik pazarlıklı satın alım karı oldu. Net Finansal Giderler
4Ç13’te %45 azalırken, yıllık bazda baktığımızda vadeli döviz işlem gelirlerindeki artışın kambiyo zararlarındaki artışı dengelemesiyle
Şirket’in net finansal giderleri geçen yıla göre yatay seyretti. Bimeks’in 4Ç13’te Electroworld ve Darty satın almalarının etkisiyle artan
pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ile genel yönetim giderlerinden dolayı operasyonel giderler artmış ve 9,6 milyon TL faaliyet
zararı kaydetmiştir. Bimeks, yıllık bazda ise %69 azalışla 6,2 milyon TL faaliyet karı elde etti. Satın almalardan kaynaklı nedenlerin
yanısıra geçtiğimiz yıl 2,89 milyon TL olan ticari işlemlerden kaynaklanan kur farkı gelirinin bu yıl 840 bin TL’ye gerilemesine karşın,
ticari işlemlerden kaynaklanan kur farkı giderinin 2012’deki 423 bin TL’den 6,4 milyon TL’ye yükselmesi 2013 ve 2012 arasındaki
faaliyet karı farkını derinleştirdi.

Electroworld ve Darty’yi satın alarak pazardaki konumunu güçlendiren Bimeks, yeni mağaza açılışlarıyla da organik büyümesini
sürdürmüştür. Satın almaların kısa vadede marjlara olumsuz etki edeceği beklentimiz olsa da; artan pazarlık gücü ile daha iyi
fiyatlara alım yapabilme imkanı, beyaz eşya, elektrikli küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünleri gibi kar marjı daha yüksek ürün
gruplarında satışların artması gibi etkenlerin uzun vadede Şirket’in FAVÖK’üne olumlu etki edeceğine olan inancımızı
korumaktayız. Diğer taraftan son aylarda döviz kurlarında yaşanan volatilite sonucu fiyat oynaklığının devam ediyor olması ve
BDDK’nın taksit sınırlandırma uygulamalarının pazardaki talebi bir miktar zayıflatacağı öngörüsüyle 2014 satış büyümesi
beklentilerimizi bir önceki modelimizdeki %88’den %80’e düşürdük. Buna ek olarak; risksiz getiri oranındaki 0,4 puanlık artış ve
satınalmalardan dolayı son çeyrekte faaliyet gider marjındaki 3,7 puanlık yükselme gibi etkenlerden dolayı BMD model
portföyümüzde yer alan BİMEKS hisse senetleri için bir önceki dönem belirlediğimiz 2,49 TL’lik hedef fiyatımızı “2,30 TL” olarak
aşağı yönlü güncelliyor ancak %47 yükselme potansiyeliyle “Piyasa Üzerinde Getiri” önerimizi koruyoruz.
BMEKS ÖZET BİLANÇO (Bin TL)
31.12.2012 31.12.2013 Değişim %
Dönen Varlıklar
255.105
412.717
Nakit ve Benzeri Değerler
68.305
70.060
3%
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
21.641
25.183
16%
Stoklar
62%
160.243
295.412
84%
Diğer Dönen Varlıklar
4.916
22.062
349%
Duran Varlıklar
83.836
109.616
31%
Maddi Duran Varlıklar
30.575
57.287
87%
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
50.162
50.452
1%
Ertelenen Vergi Varlıkları
1.377
339
-75%
-11%
Diğer Duran Varlıklar
1.721
1.538
Toplam Aktifler
338.941
522.333
54%
Kısa Vadeli Yükümlülükler
163.585
369.542
126%
25.714
81.753
218%
0
52.228
100%
132.702
223.595
68%
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.169
11.967
132%
Uzun Vadeli Yükümlülükler
60.132
18.242
-70%
Uzun Vadeli Finansal Borçlar
53.990
11.429
-79%
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.414
3.026
114%
Kısa Vadeli Finansal Borçlar
UV Fin. Borçların Kısa Vadeli Kıs.
Kısa Vadeli Ticari Borçlar
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.285
3.787
15%
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil)
115.224
134.549
17%
Toplam Pasifler
338.941
522.333
54%
Net yabancı Para Pozisyonu
-39.437
-47.248
Net Borç (+) / Nakit (-)
11.400
75.348
BMEKS ÖZET GELİR TABLOSU (Bin TL)
Değişim % Değişim %
4Ç13-4Ç12 4Ç13-3Ç13
12A12
4Ç12
3Ç13
4Ç13
12A13
Satış Gelirleri
494.531
157.411
152.996
259.643
696.576
64,9%
69,7%
Satışların Maliyeti (-)
405.714
131.152
125.076
217.698
577.200
66,0%
74,1%
Brüt Kar
88.817
26.259
27.919
41.945
119.376
59,7%
50,2%
Faaliyet Giderleri (-)
72.712
23.092
21.601
45.602
107.637
97,5%
111,1%
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
16.106
5.798
6.318
-3.656
11.739
-163,1%
-157,9%
5.127
1.788
468
453
1.831
-74,7%
-3,1%
876
168
371
6.475
7.365
3748,4%
1647,3%
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-)
Faaliyet Karı veya Zararı
20.357
7.418
6.416
-9.678
6.204
-230,5%
-250,9%
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18
18
0
24.633
24.633
135476,4%
100,0%
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0
0
0
128
128
100,0%
100,0%
7.270
854
2.592
5.013
12.658
486,8%
93,4%
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)
24.463
5.881
8.261
7.750
29.057
31,8%
100,0%
Net Finansal Gelirler/Giderler
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler
-17.193
-5.027
-5.669
-2.737
-16.400
-45,5%
-51,7%
Vergi Öncesi Kar/Zarar
3.182
2.409
747
12.090
14.309
401,8%
1519,0%
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
1.273
789
250
1.221
2.157
54,8%
388,4%
Net Dönem Karı/Zararı
1.909
1.621
497
10.869
12.153
570,7%
2088,2%
2086,6%
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı
1.908
1.619
497
10.867
12.152
571,2%
Amortisman Giderleri , İtfa Ve Tükenme Payları
11.709
2.998
3.205
5.830
15.186
94,5%
81,9%
FAVÖK
32.938
10.761
9.620
21.189
47.262
96,9%
120,3%
Bizim Menkul Değerler A.Ş
Araştırma Departmanı
Email : arastirma@bizimmenkul.com.tr
Telefon : 0216-444-1-263
0216-547-13-00
Önemli Uyarı
Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından okuyucuyu bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak
yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da belli bir getiri garantisi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir.
Burada yer alan bilgiler BMD’nin güvenilir olduğunu düşündüğü yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenmiştir. Kullanılan bilgilerin hatasızlığı ve/veya
eksiksizliği konusunda BMD hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım kanalları aracılığıyla tüm BMD müşterilerine eşzamanlı
olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler dökümanın yayınlandığı tarih itibariyle geçerlidir. BMD Araştırma Bölümü daha önce
hazırladığı ya da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerle çelişen başka
raporlar yayınlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu raporu hazırlayan kişilerden farklı zaman dilimlerine işaret ediyor, farklı analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı
varsayımlarda bulunuyor olabilir. Böyle durumlarda, BMD’nin bu raporlardaki tavsiye ve görüşlerle çelişen diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını okuyucunun
dikkatine sunma zorunluluğu yoktur.
Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma Bölümü’nün
izni olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz. Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve hedef fiyat değerlemeleri de dahil
olmak üzere tüm yorum ve çıkarımların, BMD Araştırma ‘nün izni olmadan başkalarıyla paylaşmamaları gerekmektedir. BMD bu araştırma raporunu yayınlamaya,
müşterilerine ve gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir. BMD Araştırma Bölümü gerekli olduğunu düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini
güncellemekte ve temel analize dayalı araştırma raporları hazırlamaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma herhangi bir hisse senedinin veya finansal yatırım
enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD tarafından direk veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir şirket tarafından gönderilmiş bir teklif ya
da öneri oluşturmamaktadır. Herhangi bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka arzına talepte bulunma kararı bu çalışmaya değil, arz edilen yatırım aracı
ile ilgili kamuya duyurulmuş ve yayınlanmış izahname ve sirkülere dayanmalıdır. BMD ya da herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve tavsiyelere
uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarar ya da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
752 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content