close

Enter

Log in using OpenID

AKENR - Akenerji

embedDownload
AKENR
26.05.2014
ENDEKSE PARALEL GETİRİ
Yükselme Potansiyeli: %14
Akenerji 1Ç14 Bilgilendirme Notları…


Akenereji’nin 1Ç14’te satışları bir önceki yıla göre %42,9 artarak
219,2 milyon TL’ye ulaştı. Satışlardaki artış, 2014’ün ikinci yarısında
tam kapasite faaliyete geçmesi beklenen Egemer santrali için
oluşturulan portföye yapılan satışlardan kaynaklandı. Daha önceki
raporumuzda da belirttiğimiz gibi, Akenerji 2013’ün son
çeyreğinden itibaren Egemer’e müşteri portföyü oluşturmak için
ikili anlaşmalar yapmaya başlamış ve bu satışları piyasadan yaptığı
alımlarla gerçekleştirmiştir. Satışların maliyeti ise çok daha yüksek
bir oranda ve %112,1 artarak 212,1 milyon TL oldu. Brüt kar marjı
1Ç13’teki %34,8’den 1Ç14’te %3,3’e düştü. Yılın ilk çereğinde
yağışların azalması, hidro elektirk santrallerindeki üretim miktarının
%64 azalmasına neden oldu. Şirket, ikili anlaşmlardan doğan
taahhütleri karşılamak için piyasadan yüksek fiyatlı elektrik satın
almak zorunda kaldı ve bu durum satışların maliyetini yükselten en
önemli etken oldu. Akenerji, 1Ç14’te sınırlı üretimden dolayı
piyasadan 894 milyon kWh elektrik alırken, 1Ç13’te 310 milyon
kWh’lık alım yapmıştı. Buna ek olarak, spot piyasadaki yüksek fiyat
seviyelerine rağmen Akenerji’nin spot piyasaya yaptığı satışlar %30
gerileyerek brüt kar marjındaki düşüşe önleyici bir etki yapamadı.
1Ç14’te toplam 1.193.582.507 kWh’lık (1Ç13: 881.997.223 kWh)
elektrik satışı gerçekleştiren Akenerji’nin satış dağılımı, %78
indirekt satışlar (1Ç13: %60), %19 DUY piyasası satışları (1Ç13: %36)
ve %3 direkt satışlar (1Ç13: %4) şeklinde oldu.
Akenerji 1Ç14’teki toplam enerji üretiminin %52’si doğalgaz
santrallerinden (DS) (1Ç13: %33), %44’ü hidroelektrik
santrallerinden(HES) (1Ç13: %65) ve %4’ü de rüzgar elektrik
santrallerinden (1Ç13: %2) gelmektedir. DS %28, HES %17 ve RES
%34 KKO ile çalışmıştır. Santral türleri bazında 1Ç13’teki KKO
sırasıyla, %33, %47 ve %39 olmuştu. 127 MW kurulu güce sahip
Kemalpaşa Doğalgaz Çevrimiçi Santrali’nin faaliyetlerini
28.02.2014’te durduran Akenerji, daha önce de 132 MW kurulu
güce sahip Bozüyük Doğalgaz Çevrimiçi Santrali’nin faaliyetlerini
31.08.2014 tarihinde durduracağını açıklamıştı. 2014’ün ikinci
yarısında tüm türbinleri devreye girmesi beklenen Egemer
santralinin ise 13.04.2014 tarihinde 292 MW gücündeki 1 numaralı
gaz türbin ünitesi ve 29.04.2014 tarihinde 584 MW gücündeki 2
numaralı gaz türbin ünitesi devreye girmiştir. Böylece toplam 900
MW üretim kapasiteli Egemer santralinde 594 MW toplam ticari
üretime ulaşıldı.
AKENR Hisse Verileri
TL
Fiyat
1,16
GÜNCEL HEDEF FİYAT
1,33
ÖNCEKİ HEDEF FİYAT
1,39
Piyasa Değeri(Milyon TL)
839
Firma Değeri(Milyon TL)
2.795
Piyasa Değeri/Defter Değeri
1,12
Halka Açıklık Oranı(%)
25,00
Ortalama Günlük İşlem Hacmi(3Ay-Bin TL)
4.794
Kaynak: BMD Araştırma, Finnet
AKENR Fiyat Performansı (%)
AKENR Performans (%)
BİST Performans (%)
1 ay
3ay
1 yıl
-1,69 12,62
-34,83
4,10 19,67
-16,16
ÖNEMLİ RASYOLAR
1Ç13
4Ç13
1Ç14
Brüt Kar Marjı
34,8%
7,5%
3,3%
Faaliyet gider marjı
5,4%
4,1%
5,5%
Net Esas Faaliyet Kar Marjı
29,5%
-12,4%
-3,5%
FAVÖK Marjı
36,6%
9,6%
3,8%
Net Kar Marjı
-2,5%
-23,3%
-40,9%
Toplam Borç / Özsermaye
218,3%
286,6%
322,7%
Özsermaye Karlılığı
-0,40%
-6,83%
-12,0%
Endekse Göre Getiri
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
-
AKENR
XU100
AKENR 31.03.2014 Mali Tablosu Bilgilendirme Notları ve Hedef Değer Güncelleme…

Akenerji’nin FAVÖK’ü 1Ç14’te %85 azalışla 8,3 milyon TL’de kaldı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 56,1
milyon TL FAVÖK yazmayı başarmıştı. FAVÖK’teki gerilemenin temelinde brüt kar marjının düşmesine neden olan
etkenler yer aldı. Genel yönetim giderleri, geçtiğimiz yıla göre yatay seyrederken; geçtiğimiz yıl kaydedilen 4,3
milyon TL’lik risk paylaşım gelirinin bu yıl olmaması ve gider tarafında 2,6 milyon TL’lik risk paylaşım gideri
kaydedilmesi, konusu kalmaya diğer karşılıklar kalemindeki 1,2 milyon TL’lik azalma iki dönem arasındaki makası
genişletti. Bu gelişmelerin sonucu olarak da FAVÖK marjı, 1Ç14’te %3,8’e geriledi. (1Ç13: %%36,6)

Akenerji, 1Ç14’te 89,6 milyon TL zarar açıklayarak piyasa beklentisi olan 32 milyon TL’nin çok altında bir
performans sergiledi. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde 3,7 milyon TL zarar açıklamıştı. Karlılıktaki gerilemeye
ek olarak, net finansman giderleri ve vergi giderlerindeki artış net karı dibe çeken etkenler oldu. Net finansman
giderleri kur farkı giderleri ve artan faiz giderleri etkisiyle 11,2 milyon TL yükseldi. Vergi giderleri ise büyük kısmı
ertelenmiş vergi giderindeki artıştan dolayı 10,8 milyon TL yükseldi.

Akenerji 1Ç14’te HES’lerde yaşanan KKO düşüşü dolayısıyla karlılık açısından iyi bir dönem geçirmedi. Risksiz
getiri oranındaki1 puanlık gerilemeyle AOSM varsayımımızdaki iyileşmeye karşın KKO’daki düşüşten doları brüt
kar marjı tahminimzi düşürdük. Akenerji, yıllık FAVÖK’ünün önemli bir kısmını yılın ilk iki çeyreğinde elde
etmektedir. KKO’daki düşüşten dolayı bu yılın ilk çeyreğinde iyi bir FAVÖK performans sergilemeyen
Akenerji’nin, ikinci çeyrekte de bir miktar toparlanma olsa da düşük KKO’dan olumsuz etkilenmeye devam
edeceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan iki türbini devreye girmiş olsa da, Egemer santrali portföyü için dışarıdan
ikili anlaşmalarla alınan elektriğin satışların maliyetini ikinci çeyrekte de yüksek tutacağını tahmin ediyoruz.
Tüm bu değerlendirmelerimizin ışığında, BMD Model Portföyümüzde yer alan Akenerji için 09.04.2014 tarihinde
belirlemiş olduğumuz 1.39 TL hedef fiyatımızı, 1,33 TL olarak güncelliyor, önerimizi “Endekse Paralel Getiri”
olarak değişiriyoruz.
AKENR ÖZET BİLANÇO (Bin TL)
31.12.2013 31.03.2014 Değişim %
Dönen Varlıklar
398.264
326.649
-18%
Nakit ve Benzeri Değerler
242.898
156.720
-35%
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
92.061
87.059
-5%
Stoklar
15.196
24.302
60%
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Finanal Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Duran Varlıklar
Toplam Aktifler
Kısa Vadeli Yükümlülükler
48.110
58.569
22%
2.803.119
2.829.397
1%
1.989
1.989
0%
2.392.397
2.432.767
2%
121.186
120.671
0%
93.346
76.313
-18%
196.189
199.646
2%
3.201.383
3.156.046
-1%
381.928
379.022
-1%
Kısa Vadeli Finansal Borçlar
UV Fin. Borçların Kısa Vadeli Kıs.
5
339
6857%
206.444
234.997
14%
Kısa Vadeli Ticari Borçlar
119.266
95.422
-20%
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
56.213
48.264
-14%
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.991.427
2.030.312
2%
Uzun Vadeli Finansal Borçlar
1.845.729
1.877.913
2%
1.412
1.388
-2%
1532%
Uzun Vadeli Karşılıklar
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
52
852
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
144.234
150.159
4%
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil)
828.028
746.712
-10%
Toplam Pasifler
3.201.383
3.156.046
-1%
Net yabancı Para Pozisyonu
-1.761.103
-1.755.310
Net Borç (+) / Nakit (-)
1.809.281
1.956.529
AKENR ÖZET GELİR TABLOSU (Bin TL)
1Ç13
4Ç13
1Ç14
Değişim % Değişim %
1Ç14-1Ç13 1Ç14-4Ç13
Satış Gelirleri
153.483 242.422 219.267
42,9%
Satışların Maliyeti (-)
99.998
112,1%
-5,4%
Brüt Kar
53.484
18.082
7.133
-86,7%
-60,6%
8.239
9.904
12.150
47,5%
22,7%
41.086
8.179
-5.017
-112,2%
-161,3%
7.555
1.018
1.886
-75,0%
85,3%
Faaliyet Giderleri (-)
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-)
Faaliyet Karı veya Zararı
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler
224.339 212.134
-9,6%
3.396
39.336
4.447
30,9%
-88,7%
45.245
-30.140
-7.577
-116,7%
-74,9%
0
13.998
88
100,0%
-99,4%
1.463
16.086
12.773
773,1%
-20,6%
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)
58.085
76.971
78.700
35,5%
2,2%
Net Finansal Gelirler/Giderler
-56.622
-60.885
-65.927
16,4%
8,3%
Vergi Öncesi Kar/Zarar
-11.377
-77.027
-73.416
545,3%
-4,7%
5.453
-20.792
16.206
197,2%
-177,9%
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
Durdurulan Faaliyetler İle İlgili Net Dönem Karı
13.050
0
0
-100,0%
0,0%
Net Dönem Karı/Zararı
-3.780
-56.235
-89.622
2271,1%
59,4%
Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı
39
311
0
-100,0%
-100,0%
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı
-3.819
-56.545
-89.622
2246,6%
58,5%
Amortisman Giderleri , İtfa Ve Tükenme Payları
15.072
15.006
13.363
-11,3%
-11,0%
FAVÖK
56.158
23.185
8.346
-85,1%
-64,0%
Bizim Menkul Değerler A.Ş
Araştırma Departmanı
Email : arastirma@bizimmenkul.com.tr
Telefon : 0216-444-1-263
0216-547-13-00
Önemli Uyarı
Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından okuyucuyu bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri
arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da belli bir getiri garantisi olarak yorumlanmamalıdır.
Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir.
Burada yer alan bilgiler BMD’nin güvenilir olduğunu düşündüğü yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenmiştir. Kullanılan bilgilerin
hatasızlığı ve/veya eksiksizliği konusunda BMD hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım kanalları aracılığıyla
tüm BMD müşterilerine eşzamanlı olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler dökümanın yayınlandığı tarih itibariyle
geçerlidir. BMD Araştırma Bölümü daha önce hazırladığı ya da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da
bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerle çelişen başka raporlar yayınlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu raporu hazırlayan kişilerden farklı zaman
dilimlerine işaret ediyor, farklı analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı varsayımlarda bulunuyor olabilir. Böyle durumlarda, BMD’nin bu raporlardaki
tavsiye ve görüşlerle çelişen diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını okuyucunun dikkatine sunma zorunluluğu yoktur.
Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma
Bölümü’nün izni olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz. Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve hedef fiyat
değerlemeleri de dahil olmak üzere tüm yorum ve çıkarımların, BMD Araştırma ‘nün izni olmadan başkalarıyla paylaşmamaları gerekmektedir. BMD bu
araştırma raporunu yayınlamaya, müşterilerine ve gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir. BMD Araştırma Bölümü gerekli olduğunu
düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini güncellemekte ve temel analize dayalı araştırma raporları hazırlamaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma
herhangi bir hisse senedinin veya finansal yatırım enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD tarafından direk veya dolaylı olarak kontrol
edilen herhangi bir şirket tarafından gönderilmiş bir teklif ya da öneri oluşturmamaktadır. Herhangi bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka
arzına talepte bulunma kararı bu çalışmaya değil, arz edilen yatırım aracı ile ilgili kamuya duyurulmuş ve yayınlanmış izahname ve sirkülere dayanmalıdır.
BMD ya da herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve tavsiyelere uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir
zarar ya da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
777 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content