close

Enter

Log in using OpenID

13.10.2014 Tarihli Meclis Toplantı Tutanağı

embedDownload
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
TOPLANTI
BİRLEŞİM
CELSE
SAAT
EXP02016
9
2
1
14.00
Meclis Başkanı
Divan Kâtibi
Divan Kâtibi
:Menderes TÜREL
:HaliI ÖZTÜRK
:Muhammet URAL
GÜNDEMİN 1. MADDESİ
Yazı İşi.ve Kar.Dai.Bşk. V. Ruhiye SAMİ :Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyelerim
Antalya Büyükşehir Belediyesinin 13.10.2014 tarihli Ekim Ayı Ek Meclisi Toplantısına
katılımı tespit etmek için önce 1 tuşuna sonra okey tuşuna basmanızı arz ederim.
AK Parti Meclis Üyeleri; Ramazan ÇALIK, Hüsamettin ÇETİNKAYA, Halil
ŞAHİN, Halil KOCAER, Adil ÇELİK, Ümit ÖZTEKİN, Mustafa İsmet UYSAL, Mehmet
ÖZEREN, Bahadır YANTAÇ, Bahattin BAYRAKTAR, Mehmet BAŞARAN, Esat GÖYÜK,
Emin HATİPOGLU, Kerim BAŞKAPTAN, Mustafa Erkan ERSOY, Cenk Halil BAYAZ,
Abdurrahman YILMAZ, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Haşan Fevzi YILMAZ, Erdeniz
YAVUZ, Ali KURŞUNLU, Ercan AK, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Musa YÜCEL,
Erol DEMİRHAN, Fırat DEMİRCİ, Haşan Ali IRBAN, Sadullah BAYAR, Hüseyin TORUN,
İsmail TOSUN, Muhammet URAL, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLENGİR,
Halil
ÖZTÜRK, Halit AKAR, Ali Rıza ZORLU, Mehmet UYAR, Mustafa EROĞLU, Rasim
ELÇİ, Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Önder ÖNEN, Kaan Osman SARIOĞLU’nun
CHP Meclis Üyeleri; Ümit UYSAL, Şükrü SÖZEN, Muhittin BÖCEK, Serkan
KÜÇÜKKURU, Mustafa Reşat OKTAY, Recep TOKGÖZ, Songül BAŞKAYA, Erol
ÖZKARABEKİR, Süleyman ACAR, Erkan DEMİRCİ, Ali COŞKUN, Erşan ÖZDEN, Oytun
Eylem DOĞMUŞ, Canser TUNCER, Sıtkı SOYDAL, Edip Kemal BAHADIR, Ruhi
BEŞİKTAŞ, Faik ÇITAK, Seyfı ARIKAN, Halil ARIKAN, Arzu YILDIRIM, Zafer
YÖRÜK, Sami ALTUN, İsmet TOK, Serdal ÇAVUŞOGLU'nun MHP Meclis Üyeleri;
Mustafa GÜL, Ali Baki SARICA, Mehmet BALIK, Zihni ASİLTÜRK, Selçuk SENİRLİ,
Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Ahmet YAŞAR, Emin ÇAĞLAR, Haşan Nusret BAYSAL,
Mehmet KILINÇ, İrfan YILMAZ, Ertürk YAZAR, Ahmet ÇAM, Nurdan Aslı Bayar
ULUKAPI'nın ve Bağımsız Meclis Üyesi Mehmet SALUR'un hazır oldukları,
AK Parti Meclis Üyesi Hakan TÜTÜNCÜ, Süleyman TOPÇU, Can KASAPOĞLU,
Mesut KOCAGÖZ, Yusuf GÖVEN, Kemal SARIYILDIRIM, _ Orhan AVCI,
Ercan
MERTHATUN ve Kaan Osman SARIOĞLU'nun CHP Meclis Üyesi; Turgay GENÇ ve
Erdal Ramazan ALTACA'nın MHP Meclis Üyesi; Adem Murat YÜCEL, Haşan GÖKÇE,
Abdullah SÖNMEZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Mustafa TUNA, Ergüven YILMAZ ve
Rasih ŞAHİN’in hazır bulunmadığı anlaşıldı.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
.
..
\ CV /
EXP02016
ANTALYA
BAŞKAN
:Evet yeterli çoğunluğumuz vardır. Ekim Ayı
Olağan Meclis Toplantımızın devamı olan 2. Oturumunu açıyoruz. Toplantımızın hayırlı ve
uğurlu olmasını temenni ediyorum. Gündemimizin 1. Maddesi yoklama ve açılış
tamamlanmıştır. Gündemle ilgili bir önerge alabilmemiz devam toplantısı olduğu için
mümkün değildir. Gündem dışı konuşmak isteyen bir arkadaşımız yok ise,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Söz almak istiyoruz,
BAŞKAN
:Buyurun,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Grubumuz adına.
BAŞKAN
:Buyurun.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım, Çok Değerli Meclis Üyesi
Arkadaşlarımız AK PARTİ Grubu adına söz almaktayım. Tabi son günlerde Ülkemizde
Ülkemizi karıştırmak isteyenler maalesef bu vesileyle Şehitlerimize sebep olmuşlardır.
Dolayısıyla Şehitlerimize Allah’tan Rahmet diliyorum helikopter kazasında ölen
Şehitlerimize yine A llah’tan Rahmet diliyoruz. Kazada ölen yine polislerimize A llah’tan
Rahmet diliyoruz. Bütün Şehitlerimizi Rahmetle ve Minnetle anıyoruz. Kazada yaralı olanlara
da Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Tabi Ülkemiz hamdolsun 2000’li yıllarda hasta adam
konumunda Dünya arenasında anılırken bugün bu hasta adam konumundan kalktı iyileşti
bugün Türkiye’de ipi, politika yapmıyoruz, bir yere gelmek istiyorum lütfen, lütfen
Arkadaşlar,
BAŞKAN
:Değerli Arkadaşlar,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Lütfen Arkadaşlar, Değerli Arkadaşlar,
BAŞKAN
:Değerli Arkadaşlar lütfen sükûnete davet
ediyorum.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Buradan bir yere gelmek istiyorum.
BAŞKAN
:Buyurunuz Bahattin Bey.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Hasta adam konumundan kalktı ve bugün Dünya
arenasında hamdolsun ipi göğüsleyecek bir pozisyonda atlet pozisyonuna yükseldiği için
elbette ki Ülkemizin bu başarısını bu başarı grafiğini çekemeyen içte ve dıştaki bazı unsurlar
Türkiye’nin huzurunu bozmak istiyorlar. Ama inanıyorum ki Ülkemizde bu Aziz Milletimizin
sayesinde buna hiç kimse muvaffak olamayacaktır. Dolayısıyla İnşallah bundan sonra böyle
bir olumsuzluk Ülkemizde yaşanmaz.
Bu Ülkemizin ambulansına bile taş atabilecek kadar seviyesini düşürecek insanları da
lanetliyoruz, kınıyoruz. Bu vesileyle İnşallah bir daha ülkemizin böyle bir imtihanla
karşılaşmamasın diliyoruz. Bu vesileyle Değerli Arkadaşlar yine CHP İl Başkanımız
değişmiştir. Ben hem partilerine hem Antalya’mıza hem Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
Yine Gazipaşa Büyükşehir Meclis Üyemiz Kemal SARIYILDIRIM’ın annesi vefat etmiştir,
Allah’tan Rahmet diliyoruz ve bütün hazirunu saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum.
Başka gündem
dışı
konuşmak isteyen?
Üye Songül BAŞKAYA
:Saym Başkanım,
BAŞKAN
:Buyurunuz Songül Hanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım,Değerli
Bürokratlar ve Saygıdeğer Basın Mensupları Ekim Ayı Devam Meclis Toplantımızın Antalya
adına verimli geçmesini diliyorum Cumhuriyet Halk Partisi Grubumuz adına.
U,e'n
rT '
..
..
.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
I ° II * • ı
\ W °/
E XP02016
ANTALYA
Az evvel Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Sözcüsünün de değindiği üzere öncelikle
helikopter Şehitlerimiz ama yalnızca onlar değil içeri de yaşanan menfi olaylarda hayatını
kaybeden kolluk güçlerini, kamu görevlilerini, vatandaşlarımızı, hepsini Rahmetle anıyoruz.
Yüzlerce insan yara, çıkan olaylarda yaralandı. Hepsine acil şifalar diliyoruz. Suriye sınırında
halen devam eden çatışmalar nedeniyle Ülkemizin geldiği konumu göz önüne alındığında 600
yıl öncesinde ya da Osmanlı Devrinde kaldı herhalde Adalet Partisi Grup Sözcümüz, hasta
adamdan kalktık artık atlet modunda koşuyoruz dedi, maalesef keşke bu tabloyu, bu şehitleri
azaltma, gözyaşını dindirme konusunda da Adalet ve Kalkınma Partisi gösterebilseydi diye
düşünüyorum.
Ayrıca o konumdan hasta adamdan kurtulma meselesi Cumhuriyet Halk Partisinin
kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin inşasıyla tüm Dünyaya ilan edilmiştir.
Türk Milleti Kurtuluş Savaşında verdiği yedi düvele, emperyalistlere karşı verdiği
mücadeleyle ne kadar güçlü olduğunu yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklar dahilinde
bağımsızlık uğruna onuruyla verdiği mücadeleyle tüm Dünyaya ispat etmiştir. Bunu bir daha
ispat etmesine gerek de yoktur diye düşünüyorum. Dün Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl
Başkanlığımızın olağanüstü kongresi gerçekleşti. Kongremizde yarışan 3 adaya aynı zamanda
yönetim kurullarında görev almak üzere 174 kişinin başvurduğu Demokrasi Şöleni havasında
geçen kongremizin Antalya’ya hayırlı olmasını diliyor, İl Başkanımız Cavit ARI ve yeni
yönetimini kutluyorum grubum adına. Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN
:Teşekkür ederim. Selçuk Bey buyurun.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Ekim Ayı Meclisimizin Antalya’mıza ve
Meclisimize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin yeni İl Başkanım
kutluyorum. Cumhuriyet Halk Partisine ve Antalya’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca
son olaylardaki olan bütün Şehitlerimiz için bütün Milletimize baş sağlığı diliyorum. Sadece
burası Antalya Büyükşehir Meclisi. Bu Mecliste Antalya Meclisini ve Antalya’nın sorunlarını
ilgilendiren şeyleri konuşursak daha iyi olur. Gelen siyaseti bırakalım Partiler yapsın İl
Başkanları yapsın, İlçe Başkanları yapsın, Siyasi Partilerin Genel Başkanları, Milletvekilleri
yapsın diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Öncelikle
şunu belirteyim tabi Meclis Toplantılarımızdan önce gündem dışı söz isteyen arkadaşlarımızın
Ülke ve Millet meseleleriyle ilgili yapmış olduğu konuşmalar her zaman Meclislerimizde
şahit olduğumuz konuşmalardır, teamüldür ama bu konuda bundan sonra sadece Büyükşehir
Meclisimizin gündem maddelerinin tartışılması yönünde gruplarımızın eğer bana bir teklifi
olursa ben tabi ki Meclisimizin takdiridir bu gündem dışı söz verme meselesini bundan
sonraki Meclislerimizde uygulamam. Dolayısıyla bu bir teamüldür, kanuni bir zorunluluk
değildir. Görüyorum ki gerek MHP Grubu gerekse CHP Grubunun içerisinde gerekse AK
PARTİ Grubunda da zaman zaman bu gündem dışı konuşmalara böylelikle zaman zaman
tepkiler oluşabiliyor. Doğrudur MHP Grup Sözcüsüne katılıyorum, bizim gündemimiz
Antalya’dır. Bizim gündemimiz Antalya’nın meseleleridir. O yüzden bundan sonra eğer
Meclisimiz uygun görürse ben gündem dışı söz verme noktasında imtinada bulunabilirim,
Meclisimiz bunu böyle takdir ederse sizlerden gelen talep olarak bunu böyle algılıyorum.
Tepkilerden böyle algılıyorum. Ama hayır teamüller devam etsin diyorsanız da ben tabi ki bu
teamülleri bugüne kadar devam ettirdim, bundan sonra da devam ettiririm karşılıklı saygı,
sevgi ve hoşgörü içerisinde birbirimizi dinleme bir demokrasiye saygının gereğidir.
Hoşgörünün gereğidir. Bunu da en iyi şekilde bu Meclisimiz yaptı yapar.
C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
.oRlfNUtt
•
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
i?
®o \
1
EXP02016
ANTALYA
Ama sizlerin teklifini ben her zaman sizlerin takdiriyle bir neticeye bağlamak yönünde
de Meclis iradesine saygı gösteririm. Teşekkür ediyorum.
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkanım,
BAŞKAN
:Muhittin Bey buyurunuz efendim.
Üye Muhittin BÖCEK
:Şimdi tabi ki Antalya Büyükşehir Belediye
Meclisimizde Milliyetçi Hareket Partisi Grup Sözcümüzün de söylediği gibi, diğer sözcü
arkadaşlarımızın da söylediği gibi zaman zaman bu Meclislerde yerelde Antalya’mızda
Gazipaşa’dan Kaş’a kadar vatandaşlarımızın beklentileriyle ilgili gündemleriyle ilgili
konuşulabilir. Ancak bunu eğer ki Meclis oylamasına sunar da işte hiçbir şekilde gündem dışı
söz almak anlık meseledir Sayın Başkanım, bu uygun görürseniz önerileri dikkate alın grup
sözcülerimiz ve siyasi temsilciyiz hepimizin partisi var, bunları sınırlamayalım ancak
önerilere arkadaşlarımız dikkat etsinler. Böyle bir oylama yapmanız hem demokrasi adına
hem sizin adınıza hem hepimizin adına yakışmaz. Teşekkür ederim.
BAŞKAN
:Böyle bir oylama yapılması hukuken zaten
mümkün değil. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi bu kanuni bir mecburiyet değildir. Öyle
olsaydı oylama yapardık. Ben sadece Meclisimizin fikrini bu konuda alacağımı gerekirse bu
konuda grup sözcülerimizle görüşüp birlikte bütün partilerimize ait grup sözcülerimizle
görüşüp bununla ilgili bilgileri almak suretiyle Meclisimizin takdiri olarak
uygulayabileceğimizi ifade ettim. Yoksa zaten bu oylamanın hükmü şahsiyeti olmadan benim
yaptırmayacağımı sizler çok iyi bilirsiniz. Hukuki olmayan bir oylamanın da yapılması
Meclisin vaktini boşuna israftan başka bir şey değildir. Onu tabi ki yapmayacağım ama bunu
biz daha sonra da bir arada grup sözcülerimiz de gerekirse bir dahaki Meclis
Toplantılarımızdan önce müsait bir zamanda oturur birlikte paylaşırız. Çünkü şu da bir gerçek
tabi ki özellikle Ülkemizin Milli beraberlik, Milli birlik ve beraberliğinin söz konusu olduğu
dönemlerde gruplarımızın zaten bu konuda siyasi parti farkı gözetmeksizin Ülkemizin Milli
beraberliği hususundaki hassasiyetleri bence Antalya Büyükşehir Meclisinden de
seslendirilebilinmelidir. Bu önemlidir dolayısıyla bu konulardaki elbette ki gruplarımız adına
sözcüler görüşlerini ifade edebilirler. Dolayısıyla bunu ben sadece Meclisimizin takdiri
çerçevesinde değerlendireceğimi ifade ettim. Onun için de dediğim gibi gerekirse grup
sözcüleriyle bir görüşme yapar bununla ilgili bir değerlendirmeyi hep birlikte Meclisimizle
paylaşırız.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım,
BAŞKAN
:Buyurun Songül Hanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Gerek Milliyetçi Hareket Partisinin gerekse
kendi grubumuzdaki arkadaşlarımızın buradaki rahatsızlığı sadece Antalya gündemi
dışarısında konulara girmek değil sanki Adalet ve Kalkınma Partisinin İl Başkanı ya da İlçe
Başkanıymış gibi konuşmalarda bulunmak. Yoksa elbette ki Ülke gündemini de
değerlendireceğiz. Yurt dışında ilişkilerimiz dış ilişkilerimizde yaşanan politikaları ve bunun
etkilerini de burada süzgeçten geçirebileceğiz. Görüşlerimizi, temennilerimizi sunacağız. Bir
karar alma gibi tabi ki bir lüksümüz olamaz. Bunların görüşüleceği yer Türkiye Büyük Millet
Meclisi. Buradaki herkes de bunun bilincinde olan insanlar diye düşünüyorum. O nedenle
bunu bu kapsamda değerlendirir ve gruplar söz alırken bizler de aynı hassasiyeti gözden
geçirmeye çalışıyoruz. Olabildiğince örgüt sözcülüğü değil grubun bu konudaki ifadelerini ve
yapıcı söylemlerle gündeme taşımaya çalışıyoruz. Diğer gruplar da bunu düzgün üsluplarla
dile getirdiği sürece hiçbir sıkıntı yaşanmayacaktır diye düşünüyorum.
ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
1° i'İo .
\°vr ,
EXP02016
ANTALYA
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum çok sağ olun. Çok
teşekkürler. Tabi Değerli Arkadaşlar,
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkanım,
BAŞKAN
:Buyurunuz Selçuk Bey.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkanım şimdi burada siz Büyükşehir
Belediye Başkanı olarak İlçe Belediye Başkanları bizler Meclis Üyesi olarak bir kere siyasi
partilerden seçilmiş Antalya Büyükşehir Meclisi olduğu, Meclis üyesi olduğumuzu ve ilgili
ilçenin Belediye Başkanı olduğunu herkes bilsin. Biz siyasi parti değiliz, siyasi partilerden
seçilmiş, hizmet üretmek için Antalya’ya hizmet üretmek için seçilmiş insanlarız. H a genel
siyasetle ilgili Ülkenin geçtiği hassasiyet durumlarda tabi ki birlik ve beraberlik mesajları
vermek hepimizin bu Ülkenin vatandaşı olarak boynumuzun borcudur bizim. Ama siyasi
polemiklere Antalya’nın, Kaş’ın meselesini tartışalım, Muratpaşa’nın meselesini tartışalım,
Antalya’nın sorunlarım tabi ki tartışacağız, gündem dışında Belediye’nin işleyişini de
tartışabiliriz, ilçe belediyesindeki sıkıntıları da tartışabiliriz. Ama genel siyasetle ilgili
bırakalım siyasetçilerin sahasına biz girmeyelim. Yoksa,
BAŞKAN
Teşekkür ederim.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Hak gaspı gibi bir şey oluyor yani.
BAŞKAN
:Ben açıkçası,
Üye Selçuk SENİRLİ
:İ1 Başkanlarına, ilçe
başkanlarına, genel
başkanlara haksızlık ederiz yani.
BAŞKAN
Teşekkür ederim, Teşekkür ederim açıkçası ben
geçmişte,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın,
BAŞKAN
:Buyurun Bahattin Bey.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım aslında, tekrar herkesi saygıyla
selamlıyorum ben burada siyaset yapmadım. Yani Ülkemiz üzerine bu kadar olumsuz tablo
üretmeye çalışan dış unsurlar ve iç unsurlar noktasında neden bunu yapmak istediklerine
binaen Türkiye’nin 2000 yılından hangi sürece çıktığını ifade etmek istedim. Bundan neden
rahatsız oluyoruz. Kaldı ki daha önceki dönemde, daha önceki dönemde Sayın Akaydın
Başkanımıza ithafen çok konuşmalar yapmıştır bu Mecliste. Yani bunu hep beraber izledik.
BAŞKAN
:Evet,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Bundan neden rahatsız oluyorsunuz ben
anlamadım ki. Yani ben 2000 yılında
BAŞKAN
rTeşekkür ederim.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Biz IM F’den para almak için takla atarken bu
Memleket bu IM F’ye borç verecek konuma geldiğini ifade etmek istiyorum. Yani şimdi
kusura bakmayın yani.
(Mikrofonsuz anlaşılamayan konuşmalar mevcuttur.)
BAŞKAN
:Teşekkür ederim Bahattin Bey. Arkadaşlar şimdi
bakınız tabi ben geçmişte şahsen hem genel siyaset yapmış hem de siyasete yerelde başlamış
bir arkadaşınızım, bir kardeşinizim. Dolayısıyla ben genel siyasetin genel siyaset
platformunda, yerel siyasetin de yerel siyaset platformunda yapılmasını şahsen hep uygun
görmüşümdür. Önceliğim bu olmuştur.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
f f '•%(%
EXP02016
ANTALYA
Ama yanlış anlamayın kötü emsal emsal değildir, geçmişte de Antalya Büyükşehir
Belediye Meclisinde adeta Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi bir dönem önce Ülkenin birçok
meselesiyle ilgili gereksiz ve anlamsız birçok konuşma m aalesef yerel siyaseti
ilgilendirmemesine rağmen genel siyasete yönelik konuşmalar yapılmıştır. Keşke o günkü
Meclis de bugün göstermiş olduğu tepkileri göstermiş olsaydı. Çünkü ben yerel siyasetin
yerelde yapılmasını, genel siyasete meraklı arkadaşlarımızın da gidip genel siyaset için bu
çalışmaları yapmasının yolu açık. Bunları da istediği yerde istediği şekilde yapabilir. Oralarda
bunları yapmak için de gayret göstermesini hep ifade etmişimdir. Dolayısıyla dolayısıyla bu
noktada, bu noktada ben isimle bir şey girmedim, yani bir söz hakkı doğurmamaya da gayret
ediyorum. Ama doğarsa da buyurun konuşun. Ben engellemem. Ama şunu söyleyeyim,
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkanım ,...
BAŞKAN
:Selçuk Bey toparlayacağım müsaade ederseniz,
dolayısıyla ben şahsen Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin bir yerel Meclis olduğunu ve
Antalya’nın meselelerinin konuşularak daha çok esas ve asli görevi üzerinde yoğunlaşması
gerektiğini düşünüyorum. Bana geçmişte de bir genel siyaset yapmış üst düzey bir siyasetçi
olarak sık sık Antalya Belediye Başkanı olarak mikrofon uzatılır ama ben mümkün olduğunca
genel siyasete yönelik mesajları Büyükşehir Belediye Başkanı olarak vermemeye çalışırım.
Ama genel siyasetle ilgili bir program televizyon programı olursa tabi ki onların konuşulacağı
yer orasıdır. Orada da tabi ki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görüşlerimi ifade
ederim. Dolayısıyla bizim meselemiz Antalya’dır. Bizim için önemli olan Antalya’dır. Biz
Antalya’ya hizmet için seçilmiş bir Meclisiz. Ama bugün Ülkemizin içerisinde bulunduğu
hassas günleri hepimizin bu Ülkede Milli birlik ve beraberliğe daha çok zamanımız olduğunu,
daha çok ihtiyacımız olduğunu göstermektedir. Ülkemizin etrafında bir ateş çemberi vardır.
Ülkemizin bu ateş çemberinden etkilenmemesi takdir edersiniz ki mümkün değildir.
Ülkemizde yaşanan bu üzücü olayları bu Ülkeyi seven Milletine bağlı herkesin aynı tepkiyle
karşılayacağı ve üzüntüsünü taşıyacağına dair hiçbir tereddüdüm yoktur.
O yüzden biz özellikle Ülkemizin Milli birlik ve beraberlik meselesinin böylesine
hassas günlerde dile getirilmesi hususunda parti grupları olarak bir söz birliği, bir fikir birliği
ortaya koyabilirsek bunun da Antalya’dan Ülkemize ve özellikle maalesef bu üzücü olaylara
vesile olan Türkiye düşmanlarına karşı önemli bir mesaj olduğunu da olacağını da
düşünüyorum sözlerimi böylelikle bu konuda tamamlıyorum. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi
İl Kongresinin Cumhuriyet Halk Partisine hayırlı ve uğurlu olmasını, yeni Başkanın hayırlı ve
uğurlu olmasını yeni yönetim kuruluna seçilen arkadaşlara da başarılar dileyerek onlara da
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yeni Başkana görevinde başarılar diliyorum.
Geçtiğimiz Mecliste Sayın Selçuk Bey’in, MHP Grup sözcüsünün bir yemek daveti söz
konusuydu, ben bu yemek davetini bugün festivalle de birleşerek zaten davetiyeler
zannediyorum ya dağıtıldı ya dağıtılmak üzere, bu akşamki festival gala yemeğine bütün
Büyükşehir Meclis Üyelerimizi davet etmek suretiyle de bir ilk adım olarak takdirlerinize
sunuyorum. Müsait olanlar gelebilir. Çok geniş katılımlı bir toplantı değil. Geleneksel olarak
Büyükşehir Belediye Başkanlarınm her festivalde ev sahibi sıfatıyla sanatçılara, yönetmenlere
ve protokole vermiş olduğu bir yemektir. Lütfeder bu akşam teşrif ederseniz hepinizi davet
ediyoruz. Davetiyeleriniz dağıtılıyor 19.30’da. Aradan çıkarmayalım Başkanım. Ama bunu
bir ilk adım olarak, aradan çıkartmak adına değil özellikle bir ilk adım olarak.
T
f
.
.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
5•
\
°0 ° |
Py ° /
W
EXP02016
ANT ALYA
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkanım bizim Milliyetçi Hareket Partisi
Grubu olarak bir hakkımız duruyor yani bu Meclis,
BAŞKAN
:Tamam.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Karar versin, ne zaman istiyorsa biz o yemeği
vereceğiz.
BAŞKAN
:Tamam, tamam o hakkınız baki. Onu biliyorum.
Dolayısıyla bunu da bu vesileyle,
Üye Selçuk SENİRLİ
:Yani bu hakkımızı gasp etmeyin Sayın Başkanım
yani.
BAŞKAN
:Takdirlerinize sunuyoruz. Yo yo öyle bir
niyetimiz yok merak etmeyin. Evet Değerli Arkadaşlar gündemimizin.
Üye Serkan KÜÇÜKKURU
:Sayın Başkanım, Sayın Başkanım,
BAŞKAN
:Nerede? Ah pardon. Genel mi siyaset
yapacaksınız, yerel mi siyaset?.... buyurun.
Üye Serkan KÜÇÜKKURU
:Sayın Başkanım,
Değerli Meclis
Üyesi
Arkadaşlarım, Başkanım ilk Meclis Toplantımızı 19 ilçede koordinasyon merkezi ve
koordinasyon başkanlıkları kurulacağını bahsetmiştiniz ama hala İbradı’da bir koordinasyon
başkanlığımız yok. Biz Belediyeciler tahsis ettiğimiz halde binamızı su ücretleri biliyorsunuz,
yani, 6 aydır su ücretleri alınıyor, mezarlığımız var tarihi bir mezarlık Tarihi Kentler Birliği
içerisindeyiz. Koruma altında olan mezarlarımız var. Bu bölgede bizim mezarlığımızda
kestane var. Yüzlerce ağaç. Geçen dönem belediyemizce ihaleye çıkarılıyordu bu kestane
ağaçları. Şuan bunları çıkarmayarak bunlara zarar vermeye başladınız.
BAŞKAN
:Evet.
Üye Serkan KÜÇÜKKURU
:Biz yetki istedik kestane toplayacağız diye, o
yüzden bu konuda ne düşünüyorsunuz? Koordinasyonla ilgili bir sıkıntı var onu dile getirmek
istedim.
BAŞKAN
:Sayın Başkan daha önce de sizinle görüştük. İlk
fırsatta İbradı’ya gelerek bir koordinatörlükle ilgili bir atama yapılmasını İnşallah
geldiğimizde değerlendireceğiz. Tabi koordinatör atanması hususunda sizin de talebinizin
olması beni şahsen demek ki koordinatörlerimizin özellikle uzak ilçelerde bir ihtiyaç olması
açısından bir isabetli tercih olduğu noktasında bir düşünceye sevk etti. O açıdan da fevkalade
memnun oldum İnşallah ilk fırsatta İbradı’ya geleceğim, bütün sorunları birlikte oturacağız,
çalışacağız ve bunların çözümü için gayret göstereceğiz.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım,
BAŞKAN
:Gündeme geçeceğiz değil mi İnşallah buyurun
Songül Hanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Elbette ki ama bunlara da açıklık getirmemizde
fayda var.
BAŞKAN
:Evet.
Üye Songül BAŞKAYA
:6360 sayılı yasayla birlikte bütünşehir olan
Antalya’da koordinasyon görevinin Belediyemize verilmesi sonrasında geçtiğimiz dönemde
başladı belki ilk adımı atıldı ama o dönemde Döşemealtı’nda oluşturulan koordinasyonda ya
da koordinatörümüz bakıldığında bir Meclis Üyesiydi.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
\ EXP02016
’T J
A NTALYA
Meclisten çıkan birisiydi ama yeni dönemde sizin döneminizde kaç tane atama yapıldı
şuana kadar bilmiyorum ama ilçelerde genellikle de siyasi kimlikleri olan ilçe başkanları eski
ilçe başkanları olabilir görevini devam ettirmiyor olabilir ama siyasi bir kimlik taşıyan
insanlar muhalefet belediyelerinin olduğu yerde koordinatör olarak atandılar. Biz Cumhuriyet
Halk Partisi Grubu olarak bu konudaki sistemin yanlışlığı nedeniyle uygulamadaki yoksa
Büyükşehir Belediyesi elbette ki koordinasyonu sağlayacak ve bu konuda gerekli adımları
atacaktır. Sistemin yanlışlığı nedeniyle buna karşı çıkıyoruz. O nedenle Sayın Belediye
Başkammızın ifadeleri kendi şahsi ifadeleridir. Bizim grubumuzun görüşü bu yöndedir.
Saygılarımızla.
BAŞKAN
:Teşekkür ederim ben Sayın Başkanımıza şahsi
teşekkürlerimi ilettim şahsen zaten. Dolayısıyla tabi burada bir koordinatör atanması hususu
takdir edersiniz ki Belediye Başkanma aittir. Ben o takdir hakkımı her zaman en iyi şekilde,
en faydalı şekilde kullanma yönünde bir irade gösteriyorum, göstereceğim. İçerisinde Meclis
Üyesi Arkadaşlarımız da var, dışarıdan arkadaşlarımız da var. O konudaki bu Antalya
Büyükşehir Belediyesini sevk ve idaresi yetkisi halkımız tarafından bize tevdi edildiği için bu
tasarrufları da biz en iyi şekilde kullanıyoruz, kullanmaya da devam edeceğiz. Buyurun
Selçuk Bey.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkanım Daire Başkanlarıyla Genel
Müdürlerimizin telefonları geldi bundan dolayı teşekkür ediyoruz.
BAŞKAN
:Efendim?
Üye Selçuk SENİRLİ
:Daire Başkanlarımızm telefonları geldi teşekkür
ediyoruz.
BAŞKAN
:Ha evet.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Ayrıca ama cep telefonlarını da lütfederlerse
memnun olacağız.
BAŞKAN
:Tamam onu da çıkışta size tamamlasınlar.
Yaz. İşi. Ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye SAMİ: Efendim hemen dağıtıyoruz.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım bu arada koordinatörlerle ilgili
yetki Belediyemizdedir dediniz ben bunu 13 Haziran tarihli yazılı bilgilendirme talebiyle
verdiğim soru önergelerinde de sizlere sunmuştum ama gelen cevaplarda doyurucu bir şey
bulamadım. 6360 sayılı kanunda ilgili maddesinde sadece koordinasyon görevine ilişkin bir
görevi olduğu yönünde bir Belediye Başkanının Belediyenin daha doğrusu yetkisi olduğu
yönünde bir şey var. Koordinatör tanımına dair kanunda öyle bir mevzuat yok. 5216 sayılıda
bir koordinatörle ilgili bir tanım da yok. Yetkileri nedir, görevleri nedir, hangi kanunun hangi
maddesinden bunu alıyor, burada da ayrıntılı bir şekilde açıklarsanız hem kamuoyu
bilgilenmiş olur hem Meclisimiz bilgilenmiş olur teşekkür ederim.
BAŞKAN
:Geçen dönem CHP hangi kanuna dayalı atadıysa
biz de aynı kanunlarla yönetilmeye devam ettiğimiz için o kanunlara dayalı olarak atıyoruz.
Geçtiğimiz dönemde ilk kez koordinatör atamasını CHP’li Büyükşehir Belediyesi yaptı.
Dolayısıyla Sayın Turgay GENÇ’ti, aramızda şuan Belediye Başkanı olarak oturuyor.
Dolayısıyla,
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkanım anlaşıldı A KAYDIN Hocamızın
yolunda ilerliyorsunuz. Çok sağ olun.
BAŞKAN
:Yani, yani burada ev sahibi ev sahibi yaparsa
kaza, biz doğru uygulamaları kim olursa olsun yaparız. Öyle bir ön yargımız yok.
t
r
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
/<£•*&•%
I .* i . ° • *
v y
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
A NTALYA
..
..
ı
c
-
.
.
.
E x p ü 2016
Üye Songül BAŞKAYA
:Kaza mı Başkanım? bu yanlış bir uygulama mı
onu mu ifade etmek istiyorsunuz.
BAŞKAN
:Ev sahibi yaparsa kaza tam anlatmadı Muhittin
Bey sözünü hizmetçi yaparsa ceza diye bir söz vardır bizde onu teşbihte hata olmaz diye ifade
ediyorum. Dolayısıyla biz doğruyu kim yapmışsa o doğruları eğer bizim işimize geliyorsa
değerlendiririz yaparız. Koordinasyon hizmeti sorumluluğu Büyükşehir Belediyesine
verilmiştir. Dolayısıyla koordinatör atama yetkisi de bu kanun kapsamında Büyükşehir
Belediye Başkanındadır. Bizim yaptığımız işle hukuka uygundur. Öyle olduğunu düşünerek
yapıyoruz. Onun için degeçmişte de yapılmış, bugünde yapılıyor bundan sonra da
yapılacaktır.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım geçmişte yapılanı örnek
veriyorsunuz. Ben de sözlerime başlarken o şekilde başladım ama o Meclis Üyesiydi
Arkadaşımız. Şimdi bakıldığı zaman farklı statülerde görevlendirmeler mevcut.
BAŞKAN
:Hiç fark etmez, hiç fark etmez.
Üye Songül BAŞKAYA
:Büyükşehir Belediyesindeki Genel Sekreter
Yardımcısının görevlendirilmesine kimse karşı çıkamaz ya da,
BAŞKAN
:Atama atama Büyükşehir,
Üye Songül BAŞKAYA
:Meclis Üyesinin görevlendirilmesine. Sayın
Başkanım geçen Mecliste bana diyordunuz. Siz de konuşmamıza izin vermiyorsunuz.
BAŞKAN
:Bunu Meclisin takdirine bırakıyorum. Bunu
Meclisin takdirine bırakıyorum.
Üye Songül BAŞKAYA
:Ya, bir şey söylemeye gerek yok.
BAŞKAN
:Evet. Dolayısıyla koordinatör atama yetkisi
Büyükşehir Belediye Başkanındadır. Büyükşehir Belediye Başkanı bunu Meclisten atar diye
bir kanun hükmü yoktur. Direk bu takdiri Büyükşehir Belediye Başkanları yapar. Geçmişte
yapılmıştır, biz de yapmaya devam ediyoruz.
Üye Şükrü SÖZEN
:Sayın Başkanım iki cümle de ben affınıza
sığınarak Meclis Üyesi Arkadaşlarımın zamanını çalmamak adına bu konuda yeri gelmişken
bir düşüncemi ifade etmek isterim izin verirseniz.
BAŞKAN
:Buyurunuz Başkanım.
Üye Şükrü SÖZEN
:Tabi ki bu atamalar kendi adınıza orada işleri
takip etmek adına yetkili arkadaşlarımızı görevlendirmek sizin tasarrufunuzdadır. Bizim
acizane ilçe belediye başkanları olarak acizane dileğimiz bunu yaptınız anlamında
söylemiyorum ama koordinatörlerimizi görevlendirirken orada halkın seçtiği Belediye
Başkanlıkları makamlarını da yok farz etmeden rencide ettirmeden bu arkadaşlarımızın görev
yapmasını sağlamak, bu telkinleri de onlara yapmak bence doğru bir işleyişi beraberinde
getirecektir diye düşüncemi ifade etmek isterim. Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN
:Ben de size teşekkür ediyorum. Zaten o
hassasiyeti de arkadaşlarımla mümkün olduğunca paylaşıyorum. Teşekkür ediyoruz.
Gündemimizin 1. Maddesi yoklama ve açılış ile gündem dışı konuşmalar faslını tamamlamış
bulunuyoruz. Gündemimizin 2. Maddesi.
GÜNDEMİN 2. MADDESİ
KARAR NO: 532
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
EXP02016
A NTALYA
ÖZÜ: 6360 Sayılı Kanun kapsamında kent
bütününde yürütülmekte olan Toplu Taşıma
Sisteminde gerekli uyum ve koordinasyonun
sağlanması amacıyla, 5216 sayılı Büyükşehir
Belediye Kanununun 26. Maddesi gereğince
toplu ulaşım hizmetlerinin, Antalya Büyükşehir
Belediye sınırları içindeki 14 ilçede (Muratpaşa,
Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu İlçeleri
hariç) akıllı kart teknolojisiyle elektronik ücret
toplama ve araç takip otomasyon sistemini 10
YIL SÜREYLE kurmak veya kurdurmak,
işletmek veya işlettirmek amacıyla, ANTALYA
ULAŞIM A.Ş.’ye VERİLMESİ oyçokluğu ile
KABUL edildi. (Eki: 2 adet rapor)
6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
kapsamında, kent bütününde yürütülmekte olan toplu taşım sisteminde gerekli uyum ve
koordinasyonun sağlanması amacıyla; Antalya Büyükşehir Belediye sınırları içindeki 14
ilçede (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu İlçeleri hariç) akıllı kart
teknolojisiyle elektronik ücret toplama ve araç takip otomasyon sistemini 10 yıl süreyle
kurmak veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek amacıyla, Antalya Ulaşım A .Ş.’ye
verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile Ulaşım Komisyon Raporu.
Plan ve Bütçe Komisyonu Komisyonunun 10.10.2014 tarihli raporunda;
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;
6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
kapsamında, kent bütününde yürütülmekte olan toplu taşım sisteminde gerekli uyum ve
koordinasyonun sağlanması amacıyla; Antalya Büyükşehir Belediye sınırları içindeki 14
ilçede (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu İlçeleri hariç) akıllı kart
teknolojisiyle elektronik ücret toplama ve araç takip otomasyon sistemini 10 yıl süreyle
kurmak veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek amacıyla, Antalya Ulaşım A .Ş.’ye
verilmesi hususunun uygun olduğu görüşüyle,
İşbu rapor Meclis Üyesi Süleyman ACAR’ın “ 3. şahıslara verilmemesi koşuluyla”
şerhli imzalı, Sami ALTUN’un “ 3. şahıslara verilmemesi kaydıyla” şerhli imzalı, Ahmet
YAŞAR’ın "Başka bir firmaya verilmemesi kaydıyla” şerhli imzalı, Ergiiven YILMAZ’m “
Başka firmaya verilmemesi şartı ile” şerhli imzalı Meclisimizin takdirine sunulmuştur.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum.
Yazı İşi. Ve Kar. Dai. Bşk V. Ruhiye SAMİ:Efendim aynı
Komisyonumuzun da bir raporu var.
BAŞKAN
:Buyurun.
konuyla
ilgili
Ulaşım
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
EXP02016
ANTALYA
Ulaşım Komisyonu Komisyonunun 10.10.2014 tarihli raporunda;
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarihli toplantısında görüşülerek
Ulaşım Komisyonuna havale edilen, 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve
Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, kent bütününde yürütülmekte olan toplu taşım
sisteminde gerekli uyum ve koordinasyonun sağlanması amacıyla: Antalya Büyükşehir
Belediye sınırları içindeki 14 ilçede (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu
İlçeleri hariç) akıllı kart teknolojisiyle elektronik ücret toplama ve araç takip otomasyon
sistemini 10 yıl süreyle kurmak veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek amacıyla, Antalya
Ulaşım A.Ş.'ye verilmesi konusunu görüşmek üzere Komisyonumuz, 10.10.2014 tarihinde
toplanmıştır.
Komisyonumuz yaptığı değerlendirme sonucunda; kent bütününde yürütülmekte olan
toplu taşım sisteminde gerekli uyum ve koordinasyonun sağlanması amacıyla; Antalya
Büyükşehir Belediye sınırları içindeki 14 ilçede (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve
Aksu İlçeleri hariç) akıllı kart teknolojisiyle elektronik ücret toplama ve araç takip otomasyon
sistemini 10 yıl süreyle kurmak veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek amacıyla, Antalya
Ulaşım A.Ş.'ye verilmesinin uygun olduğu görüşüne varılmış olup, Meclisimizin takdirine
sunulmuştur.
Yazı İşi. Ve Kar. Dai. Bşk V. Ruhiye SAMİ:Ulaşım Komisyonu raporumuz Efendim.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum. Değerli Arkadaşlar müsaade
ederseniz ben de bir kısa bilgilendirme yapmak isterim. Bildiğiniz gibi 6360 sayılı Büyükşehir
Kanunuyla Ulaşım Koordinasyon Merkezimiz kısa adıyla UKOME her türlü ulaşım
faaliyetinden sorumlu hale gelmiştir. Ancak birçok ilçemizde toplu ulaşıma yönelik ciddi
sıkıntılar özellikle büyük ilçelerimizde söz konusudur. Zaten şuanda 5 ilçemizde mevcut da
bir akıllı kart uygulaması vardır. Onun için bunun dışındaki 14 ilçede bir uygulama yapılması
yönünde Meclisimizden yetki istenmektedir. Toplu ulaşım meselesinde en büyük sıkıntı
malumunuz olduğu gibi yolculuk kapasitesi yüksek hatlarda bu konuyla ilgili toplu ulaşım
esnafı o hatlarda her zaman çalışmak ister ancak doğalı budur tabi ki ancak yolcu taşıması
kapasitesi fazla olmadığı yerlerde de oralarda özellikle kooperatifler, halk otobüsleri vesaire
gibi birlikler hep oralarda hizmet etmekten genellikle imtina ederler. Halbuki biz herkese
hizmet götürmek durumundayız. Açıkçası bu işin çözümü akıllı kart uygulaması olduğu
takdirde mümkün olabiliyor. Çünkü akıllı kart olmadığı takdirde bir havuz sistemi
oluşturamıyorsunuz. O havuz sistemi oluşmadan da rotasyon yapamıyorsunuz. Böylelikle bu
havuz sistemi oluştuğunda herkes rızkı ne ise o kadar kendi payına düşeni alacak ve
böylelikle çok fazla yolcu taşıyan hatta çalışmış olmanın avantajı veya öbür hatta çalışmış
olmanın dezavantajı ortadan kalkmış olacak. Burada tabi ki biz bu konuyu ilçelerimizde
hayata geçirmeden özellikle oradaki esnaflarımızla bir araya gelerek tartışacağız,
değerlendireceğiz ve bu gibi çalışmaların ben şahsen Belediye Meclisinde yapılmasını
önemsiyorum. Elbette Belediye teknik destek alabileceği birimler, kuruluşlar, firmalar her
zaman olur. Ama bunun ticari noktada Belediye tarafından yönetilmesinin halkımıza hizmet
açısından önemli olduğunu düşünüyor ve buna göre adımlarımızı atacağımızı ifade ediyorum.
Gruplarımızın görüşleri.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur Sayın
Başkanım.
{~-\
T •L.
K<İRUHUV »0
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
^ "0.°,Ö •e\
f? ;*•!• A
v y -y
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
ANT ALYA
EXP02016
Üye Songül BAŞKAYA
:Saym Başkanım, Değerli Arkadaşlar toplu
taşımacılık ve ulaşım mevzusu yıllardır büyük şehirlerde ve metropollerde en önemli
sorunların başında gelmektedir. Antalya’da da ulaşım konusunda gelmiş geçmiş bütün
belediyelerimiz aksaklıkları gidermek anlamında bir dizi icraatlarda bulunmuştur. Am a bu
icraatlar sonucunda kimi zaman ulaşım esnafı kimi zaman da toplu taşımadan yararlanan
vatandaşlar mağdur edilmiştir. Geçtiğimiz on yıllık dönemde de ilk akıllı kart sistemi sizin
döneminizde başlamıştı, ondan sonra da devam etti, halen kullanıyor Antalya. Ama her iki
dönemde de çeşitli sıkıntılarını yaşadı bu kent. Ve bunun bedelini ilgili Belediye Başkanları
belki seçim döneminde ödemiştir. Çünkü,
BAŞKAN
:İnşallah bir daha ödemez,
Üye Songül BAŞKAYA
:seçim sonuçlarında, seçim sonuçlarında oldukça
etkili olduğunu herkes biliyor. Hepimiz de bu konuda muzdaribiz. Ulaşımdaki sıkıntıların
çözülmesini istiyoruz. Ancak henüz geçtiğimiz hafta gündeme gelen bir mevzuuydu. Bu
konunun biz ulaşım esnafı ve kamuoyu tarafından yeterince paylaşıldığını ve tartışıldığını
düşünmüyoruz. Siz biraz önce ifade ettiğiniz üzere bu gibi iş ve hizmetlerin Belediye
bünyesinde kalmasından yana olduğunuzu söylediniz. Tam da o noktada bizim de grup olarak
ulaşım konusu zaten Belediyelerin yetki alanında ve hatta kimi zaman zarar ederek
karşılanması gereken bir kamu hizmeti olduğu için özellikle hassas olan bu konunun Belediye
tarafından yürütülmesi noktasındaki görüşümüz gereği bu noktadaki teklifimiz bu olacak.
Çünkü Belediyeden gelen teklife baktığımız zaman 10 yıl süreyle kurmak akılı kart sistemini
veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek diyor. Bu ifadeden de anlaşıldığı üzere üçüncü
şahıslara da Kamu İhale Kanununa bağlı olarak verilmesi söz konusu olabilecek. Biz buna
karşıyız Başkanım.
BAŞKAN
:Teşekkür ederim. Selçuk Bey buyurunuz.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkanım şimdi bugün beni Manavgat
Şoförler Odası Başkanı aradı bu konuda bir hassasiyetleri ve sıkıntıları olduğunu söyledi. Bir
kendilerinin görüşünün alınmadığını söyledi ilçe odası olarak. Ben de Manavgat’tan seçilmiş
Büyükşehir Meclis Üyesi olarak, hatta kendisi dışarıda da karşılaştık. Yani bunu ilçedeki
odaların da yani Servisler Odasının, Şoförler Odasının tekrar bir değerlendirerek bir yani
önümüzdeki aya getirsek bir sıkıntısı var mı?
BAŞKAN
:Şimdi şöyle zaten işte biz ben konuşmamın
içinde söyledim.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Evet.
BAŞKAN
:Bu konuyu esnaflarımızla değerlendirerek hayata
geçireceğiz. Ancak bu yetkiyi almadan muhatap belli olamayacağı için bu yetkiyi aldıktan
sonra ilgili arkadaşlarımız Ulaşım A.Ş.’de ve Ulaşım Daire Başkanlığında UKOM E’de
muhatap durumuna gelecekler ve ondan sonra tabi ki Şoförler Odası Başkanımızm da ifade
ettiği gibi M anavgat’ta Alanya’da bütün ilçelerimizde bu işin muhataplarıyla oturulacak hep
birlikte değerlendirmeler yapılacak ve istişarelerden sonra bir yol haritası çizilecek.
Dolayısıyla biz bu yetkiyi vermeden muhatap oluşturamayacağımız için o görüşmenin
yapılabilmesi mümkün değil. Ama biz bugün bu yetkiyi Ulaşım A.Ş.’ye bir Belediye
şirketidir vermek suretiyle bir muhatap oluşturuyoruz ve bu çalışmalar başlayacak. Yani
Manavgat Şoförler Odası Başkanımızm dediği gibi bu çalışmaların başlayabilmesi adına bu
yetkiyi vermemiz gerekiyor.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Bir de,
BAŞKAN
:Buyurunuz.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
f .•>.«&£ î
V W 0/
Ex p ü 2016
ANTALYA
Üye Selçuk SENİRLİ
:Bir de komisyonda üye arkadaşlarımızın bir
hassasiyeti var 3. şahıslara devredilmemesiyle ilgili bu hizmetlerin 3. şahıslara,
BAŞKAN
:Evet.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Devredilmemesi ile ilgili bir hassasiyetleri var.
Yani ulaşım Belediyenin şirketi Ulaşım A.Ş tarafından götürülmesiyle ilgili.
BAŞKAN
:Ben de şahsen aynı kanaati paylaşıyorum.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Oylayalım Başkanım o şekilde biz evet diyoruz.
BAŞKAN
:Ben de şahsen aynı kanaati paylaşıyorum. Ancak
önümüzdeki süreç gelişmeler ne gösterecektir bunu bugünden kestirebilmemiz zor. Biz
buraya işletme ve işlettirme maddemizi koymamız elbette ki bu konudaki hareket
kabiliyetimizin geniş olması, hatta belki bu konudaki çalışmalarda bize almış olduğumuz
yetkiler çerçevesinde daha güçlü bir irade koyabilme şansı ortaya koyacaktır. Onun içindir.
Dolayısıyla ben şahsi kanaatimi Meclisimle paylaşıyorum. Tutanaklara geçiyor. Ama bu
konuda işletme ve işlettirme hakkını Ulaşım A .Ş’nin alması ileride vatandaşlarımıza daha iyi
hizmet verebilmek adına bir irade için gereklidir. Özellikle bunu da ifade etmek isterim.
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkanım. O ihale,
BAŞKAN
:Bu demek değildir ki,
Üye Selçuk SENİRLİ
:0 zaman sıkışırsak o ihale yetkisini tekrar
veririz.
BAŞKAN
:Hayır o zaman geçiyor iş işten zaten. E vet...
Üye Selçuk SENİRLİ
:Tekrarlarız Sayın Başkanım bir sıkıntı olmaz.
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkanım şimdi Grup Sözcümüzün de
söylediği gibi Antalya’mızda ulaşımla ilgili bütünleşik şehir olmadan 2014’e kadar 10 yıllık
süreçte sıkıntılar yaşandı. Antalya merkezde yaklaşık 300.000 kişinin taşındığı bir yer. Şimdi
burada siz bu yetkiyi Ulaşım Dairesine değil Belediye olarak,
BAŞKAN
:Ulaşım A.Ş.
Üye Muhittin BÖCEK
:Ulaşım A.Ş.’ye değil Belediye eliyle
de
yapabilirsiniz. Yani Belediyecilik bizim anlayışımızda insanların yaşamını kolaylaştırmak
taşıyanın da taşınanın da. Şimdi burada siz bu yetkiyi aldıktan sonra Manavgat Şoförler
Odasından bahsetti MHP Grup Sözcüsü arkadaşımız Kemer’i düşünün Gazipaşa’dan Kaş’a
kadar düşünün 14 ilçe buradaki Şoförler Odasıyla oradaki toplu taşımayla ilgili kooperatifler
var bunlarla ilgili hiç görüşme yapmadan şimdi siz bunu alacaksınız belki onların önerileri
farklı olacaktı bence çok zaman kaybı yok. Bugün ay 13 yani öbür Meclise getirseniz,
gündemden çekseniz bu konuyu hem şuan itibariyle tüm kamuoyumuz duydu, Belediye
Başkanlarımız, Büyükşehir Meclis üyelerimiz duydular bu konu daha sağlıklı olur diye
düşünüyorum çok bir zaman kaybetmezsiniz. Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN
:Evet, gündemden çekebilme şansımız yok
gündem kesinleşti çünkü. Yani gündemde en fazla oylamaya sunmak zorundayız. Dolayısıyla
da bir daha gelecek olan şekliyle de zaten bunun çok fazla değişikliğe maruz kalması gibi bir
durum da söz konusu değil. Çünkü biz zaten bu işin taraflarıyla oturup bu meseleyi
çözümlenmesi gerektiğini biliyoruz. Tecrübelerimiz de bize bunu gösterdi. Dolayısıyla biz bu
işin taraflarım muhataplarını görmeden bu konuda bir takdirde bulunursak bunun çok sıkıntılı
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
I ? * .•£ •
\
EXP02016
A NTALYA
bir süreç olacağını zaten biliyoruz. Antalya bunun ziyadesiyle sıkıntısını yaşadı. Onun için o
konuda bir tereddüde mahal bir durum yok.
Üye Muhittin BÖCEK
:S ayın
Başkanım
konu
şu
biliyorsunuz
Büyükşehir Meclisi de İlçe Belediye Meclislerine de biz ilgili kurum kuruluş görüşleri alarak
geliyoruz ki oylama yapılıyor sonuca bağlıyoruz. O bakımdan söylemek istedim yani daha
görüş alınmamış tabi ki güzel bir şey. Alacağınızı da söylüyorsunuz ancak daha sağlıklı olur
diye düşünüyorum. Yani bir 20 gün sonra yapsanız, çok daha,
BAŞKAN
:Ama bu yetkiyi almadan onların görüşüne
başvuramıyoruz...
Üye Muhittin BÖCEK
:İşte o yetkiyi alışta Ulaşım A.Ş. mi nasıl gibi
daha iyi olur diye düşünüyorum.
BAŞKAN
:Belediye şirketi.
Üye Muhittin BÖCEK
:Belediye Şirketine karşı değiliz Sayın Başkanım
öyle olmalı zaten Belediye şirketleri ancak Ulaşımla ilgili Büyükşehir Belediyemize yetki
verilebilir, Encümen aracılığıyla ihale edilebilir bunların yöntemleri var. Bu anlamda acelesi
yoksa bence 20 gün sonra yapılması yine siz bilirsiniz.
BAŞKAN
:Ben tabi gündem maddesi oylamak zorundayım.
Hukuken böyle yapmak zorundayım ama Meclisimizin kararı takdiri ne ise ona göre tabi ki
sonuçlanacaktır. Evet.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım bu konunun yetki almadan
tartışılamayacağım ya da ilgili kurumlarla esnaf temsilcileriyle Belediyenin birimlerinin ya da
Ulaşım A .Ş’nin bir araya gelemeyeceğini ifade ettiniz ama pek çok konuda biliyoruz ki henüz
bir Meclisten yetki alınmadan Meclis iradesine başvurulmadan bu görüşmeler mümkün.
Çünkü onlar bizim aslında paydaş kurumlanınız zaten. Bunda bir sakınca olduğunu
düşünmüyoruz. Bu nedenle önerimiz çekilmesi yönünde Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:Peki, buyurun Başkanım.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet biz oylanmasını öneriyoruz çünkü vakit
kaybetmenin bir manası olmadığını düşünüyoruz.
BAŞKAN
:Ben zaten oylamak durumundayım yani
oylamama şansım yok. Gündem kesinleşmiştir o yüzden böyle bir şey gündemin oluşması
esnasında söz konusu olacağı için mümkün değildir. Dolayısıyla ben Ulaşım ve Plan Bütçe
Komisyonundan geldiği şekliyle gündemimizin 2. Maddesini oylarınıza arz ediyorum, kabul
edenler,
Üye Songül BAŞKAYA
:Aykırı öneri vardı Başkanım, biz,
BAŞKAN
:Efendim aykırı öneri yok sadece muhalefet şerhi,
yani bu karara uyulmadığına dair. Reddedebilirsiniz, aykırı öneriyi bana ifade ederseniz önce
onu oylatırım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım gündemden çekilmesini önerdik
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak.
BAŞKAN
:Songül Hanım,
Üye Songül BAŞKAYA
:Gündemden,
BAŞKAN
:Gündemin, gündemin, gündem görüşülmeye
başlanmadan kesinleştiği malum. Siz bu işleri iyi bilirsiniz.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım ilgili Ulaşım Dairesine
gönderilebilir şimdi İmar ve
BAŞKAN
:0 zaman,
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
i? , . o ^
E x p ü 2016
A NTALYA
Üye Songül BAŞKAYA
:İmar Dairesine nasıl konuları komisyondan
geldikten soma askıya alıyoruz, havale ediyoruz aynı şekilde Ulaşım Dairesi Başkanlığına
havalesi de söz konusu olabilir. O görüşmeler tamamlandıktan sonra da daha kapsamlı ve
bilgili bir şekilde biz de gündeme gelen konuyu tekrar görüşebiliriz.
BAŞKAN
:Şimdi hiç sesinizi yükseltmeden sinirlenmeden
de keşke daha önce bunu önermiş olsaydınız ben oylatırdım. Siz bana diyorsunuz ki
gündemden çekilmesi bunu yapamayız diyorum. Hukuken yapamayız ama diyorsanız ki İmar
Şehir, ya da filanca Ulaşım Daire Başkanlığına havalesi bu aykırı görüştür, tabi ki yaparım
bunun için sinirlenmeye de gerek yok.
Üye Songül BAŞKAYA
:Ben sinirlenmiyorum olabildiğince sakinim.
BAŞKAN
:Aykırı teklif olursa bunu oylatırım,
Üye Songül BAŞKAYA
:belki ses düzeniyle ilgili yaşanan sıkıntıdan
dolayı böyle, yaşanabiliyor.
BAŞKAN
:Yok artık iki Meclistir yok öyle bir sıkıntı.Yok
öyle. Buyurun Reşat Bey.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sayın Başkanım burada gündemin Meclise
getirilmesiyle ilgili bir idarenin istemiyle ilgili talebi şu şekilde olması gerekirdi 5216 sayılı
Kanunun 26. Maddesine göre Ulaşım A .Ş’ye ihalesinin 10 yıl süreyle verilmek üzere olması
gerekiyordu. Ama burada Meclise getirdiğimiz önerge direk Ulaşım A .Ş’ye verilmesi
şeklinde getiriyorsunuz bu önergeyi.
BAŞKAN
:Zaten bildiğim kadarıyla arkadaşlarım beni
düzeltsin 26. Maddeye atıfta bulunularak geliyor Meclise.
Üye M ustafa Reşat OKTAY
:Hayır gelme şekli yanlış.
BAŞKAN
:Komisyondaki karar farklı. Komisyonda olup
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Karar farklı,
BAŞKAN
:Okuyalım 26. Maddeye atıf da var mı
arkadaşlar?
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Yok, yok, komisyon raporunda, yani gündemden
lütfen geri çekin bu şekliyle uygun değil Başkanım.
BAŞKAN
:Geri çekemeyiz, gündeme geldi. Böyle bir
imkanımız yok. Dairesine gönderebiliriz. Dairesine gönderebiliriz. Bu konuyla ilgili Hukukçu
bir arkadaşımız İbrahim Bey burada mı? İbrahim Bey buyurun. Bir mikrofon getirelim
İbrahim Bey’e.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım Ulaşım Komisyonunda oy
birliği var zaten yani.
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon
kararları
tavsiye
kararlarıdır
hatırlatmaya gerek yok. Önemli olan Meclisin iradesi.
BAŞKAN
:Elbette, çok iyi biliyorum.
Hukuk Müşaviri Av. İbrahim Kurt
:Sayın Başkanım yani komisyondan
geldiği şekliyle oylanabileceği gibi komisyondan gelen önerinin Meclis huzurunda eklenecek
hükümle birlikte oylanabilir. Yani burada 5216 sayılı Yasanın 26 hükmüne geçmedi diye bir
tereddüt hasıl oluyorsa bu eklenebilir.
Üye Muhittin BÖCEK
:İbrahim Bey geri çekilemez mi?
Hukuk Müşaviri Av. İbrahim Kurt
:Meclis, geri çekilemez. Yani şuanda
kesinleşmiş bir gündem var.
Üye Muhittin BÖCEK
:Ulaştırma Daire Başkanlığına gidebilir mi?
/~\
T •C
•
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
k&rI£N Uffrn
*>"*o»go. \
I?
o.
i? O • • t a 9 e.
s o
, o ?■
o .
E X P02016
ANT ALYA
BAŞKAN
:0 gönderilir on a...
Hukuk Müşaviri Av. İbrahim Kurt
:Sayın Başkan da önermişti yani.
Üye Muhittin BÖCEK
:Tamam o zaman grup sözcü...
BAŞKAN
:Hı hı peki ama zaten bir saniye Arkadaşlar zaten
biz bunu 5216’nm 26’sma göre vermek durumundayız başka türlü verilemez yani dolayısıyla
istiyorsanız elbette düzeltelim istiyorsanız bir ek olarak o şekliyle oylayabiliriz çünkü 6360’da
Ulaştırma ile ilgili hizmetlerin de 26. Maddenin kapsamına alındığını ben çok iyi biliyorum.
Dolayısıyla 26. Madde kapsamında gelmiştir. Kayıtlara geçiyor, dolayısıyla zaten başka bir
türlü de Belediye şirketine böyle bir yetki kullandırma şansımız yok. Başka bir maddede bu
yok.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sayın Başkanım burada işletme ve işlettirme
ibaresini kullanıyorsunuz
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkanım,
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Belediyenin bir kart şirketi mi var?
BAŞKAN
:Ulaşım A.Ş bu işleri yapıyor,
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Belediyenin bir otomasyon ve kart şirketimi var?
BAŞKAN
:Gerekirse kurar.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Ya kendisi mi kullanıyor.
BAŞKAN
:Gerekirse kurar.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Gerekirse değil yani şimdi burada bir ihale
sisteminden Türkiye’deki bütün kart sistemlerine açık bir ihale sisteminden de bahisle Ulaşım
A.Ş. bunu açık bir ihaleye mi dönüştürecek? Bu belli değil,
BAŞKAN
:Şu anda, şu anda,
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Bilinmiyor yani netice itibariyle.
BAŞKAN
:Elbette evet.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Saym Başkanım,
BAŞKAN
:Evet buyurunuz.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Acizane bir önerim vardır.
BAŞKAN
:Evet.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Cumhuriyet Halk Partisinin önerisi de bu konuda
zannedersem bunu Dairesini tekrar geri göndersek bu arada Ulaştırmada bu eksikler
tamamlansa bu şeyler de oy birliği ile geçse, gerilimden bir uzak tutsak olur mu, uygun
mudur? Tartışmayalım.
BAŞKAN
:Aykırı öneri, tabi ki, aykırı CHP Grubunun da
önerisi,
Üye Selçuk SENİRLİ
:Şoförler Odası Başkanlarımız da,
BAŞKAN
:Bunu ben öncelikli olarak Meclisin,
Üye Selçuk SENİRLİ
:Buradalar yani onların da böyle bir sıkıntıları var.
Bunlarla da bu arada bir görüşmeler yapılsa.
BAŞKAN
:Şimdi ben bunu tabi öncelikli olarak önereceğim.
Dolayısıyla başka bir öneri yoksa bunun Ulaşım Daire Başkanlığına gönderilmesi hususunu
oylarınıza arz edeceğim Arkadaşlar. Dolayısıyla gündemimizin 2. Maddesinin aykırı bir öneri
olduğu için öncelikle Ulaşım Daire Başkanlığına gönderilmek üzere kabulü hususunu isteyenler 1,
Ulaşım Daire Başkanlığına gönderilmesini istemeyenler komisyon raporu doğrultusunda oylamak
isteyenler 2 nolu tuşa basacaklardır. Ben Meclisimize her türlü aydınlatıcı bilgiyi vermekle
mükellefim. Herhalde anlaşılmıştır mevzu. Dolayısıyla Ulaşım Daire Başkanlığına göndermek
T. C .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
.o*ıtHure
•VJ"O0
\
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
0'%
‘«ti 0
r
/
E X P02016
ANTALVA
isteyenler 1, istemeyenler 2 nolu tuşa basarak lütfen işaret buyursunlar. Ne kadar anlatıyorum bak
daha ne yapayım. Yok yok ben hata yapmam, yansıtın.
Üye...
:Bir görebilir miyiz Başkanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Oylamayı görebilir miyiz Sayın Başkanım?
BAŞKAN
:Oylamayı yansıtalım Arkadaşlar.
Yaz. İşi. ve Kar. Dai. Bşk. V. Ruhiye Sami Yansıttık Efendim.
BAŞKAN
:Bana yeterli derseniz oylamayı sayıya döndürürüm.
Evet oy kullanmayan Arkadaşımız var mı? Olmadığına göre Ulaştırma Daire Başkanlığına
gönderilmesi hususu Meclisimiz tarafından reddedilmiştir. Daha başka bir aykırı öneri yok ise
Plan Bütçe Komisyonu ve Ulaştırma Komisyonu kararları doğrultusunda oylarınıza arz edeceğim.
Olmadığına göre Plan Bütçe Komisyonu ve Ulaştırma Komisyonu raporları doğrultusunda
kabulünü oylarınıza arz ediyorum kabul edenler 1 nolu tuşa, etmeyenler 2 nolu tuşa basabilir. Oy
kullanmayan var mı? Olmadığına göre Ulaştırma Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu Raporu
doğrultusunda gündemimizin 2. Maddesi kabul edilmiştir. Gündemimizin 3. Maddesi.
GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO: 533
ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları
içerisinde ticari olarak faaliyette bulunan taksi,
toplu taşıma araçları, otobüs ve minibüsler ile C
serisi sıralı plaka grubu servis araçlarının, 19 ilçenin
4 ayrı gruba ayrılması sonucunda belirlenen
bölgelere göre;
1. Bölge: Aksu, Alanya,
Döşemealtı, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Manavgat,
Muratpaşa, Serik, 2. Bölge: Demre, Finike, Kaş,
Korkuteli, Kumluca, 3. Bölge: Elmalı, Gazipaşa, 4.
Bölge: Akseki, İbradı, Gündoğmuş ilçelerinde;
ruhsat harçları, durak aidatları, uygunluk belgeleri
ve C plakalı araçların güzergâh izin belgelerinin
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda bölgelere
göre tespit edilen ücret tarifelerinin uygulanması ve
bu araçların devir işlemlerinde katkı paylarının
Belediyemiz tarafından her yıl uygulanan Gelir
Tarifesine eklenmesi hususu oyçokluğu ile KABUL
edildi. (Eki: 2 adet rapor)
19 İlçede ticari olarak faaliyette bulunan taksi, toplu taşıma araçları otobüs ve minibüsler ile C
serisi sıralı plaka grubu servis araçlarına yönelik taşımacılığı geliştirmek, denetimleri kolaylaştırmak,
korsan taşımacılığın önüne geçmek, uygulama birliğini oluşturmak ve devamlılığın sağlanabilmesi ile
ilçelerden gelen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için; ruhsat harçları, durak aidatları, uygunluk
belgeleri ve Cplakalı araçların güzergâh izin belgelerinin düzenlenmesi ve bu araçların devir
işlemlerinde katkıpaylarınınBelediyemiz
tarafından her yıl uygulanan Gelir Tarifesine göre
belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile Ulaşım Komisyon Raporu.
Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.10.2014 tarihli raporunda;
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
fjf fJ & i's
\ * V /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
EXP02016
ANTALVA
19 ilç e d e tic a r i o la r a k f a a liy e tte b u l u n a n ta k s i, to p lu t a ş ı m a a r a ç la rı, o t o b ü s v e m i n i b ü s l e r ile C
se ris i s ıra lı p l a k a g r u b u s e rv is a r a ç l a r ı n a y ö n e l i k t a ş ım a c ıl ığ ı g e liş tirm e k , d e n e tim le r i k o l a y l a ş t ı r m a k ,
k o r s a n t a ş ı m a c ı l ı ğ ı n ö n ü n e g e ç m e k , u y g u l a m a b ir liğ in i o l u ş t u r m a k v e d e v a m l ı l ı ğ ı n s a ğ l a n a b i l m e s i ile
ilç e le r d e n g e l e n v a t a n d a ş la r ın m a ğ d u r i y e t y a ş a m a m a s ı için; r u h s a t h a rç la rı, d u r a k aid a tla r ı, u y g u n l u k
b e l g e le r i v e C p la k a lı a r a ç la r ı n g ü z e r g â h izin b e l g e le r i n in a ş a ğ ıd a k i ü c r e t ta rife si ü z e r i n d e n
d ü z e n l e n m e s i v e b u a r a ç la r ı n d e v i r i ş l e m l e r in d e k a tk ı p a y l a r ın ın B e l e d i y e m i z t a r a f ı n d a n h e r yıl
u y g u l a n a n G e l i r T a r i f e s i n e g ö r e , a ş a ğ ıd a k i gib i b e l ir le n m e s in i n u y g u n o l d u ğ u g ö r ü ş ü y le ,
2014 YILI ÜCRETLERİ
1.
2.
BÖLGE BÖ LG E
H alk O tobüsü ve M inibüs
H at D evir Ücreti
( T ü m d e v i r ü c r e tle r i;
k a r d e ş le r , a n n e - b a b a , eş
7 .0 0 0 T L
5 .0 4 0 T L
3.
BÖLGE
4.
BÖLGE
4 .7 6 0 T L
4.200 T L
d a h il, v e r a s e tt e d e v i r ücreti
a l ın m a z )
Araç U ygunluk Belgesi
Ücreti
100 T L
Tahsis B elgesi Ücreti
165 T L
Servis A raçları G üzergah
Belgesi Ücreti
( Yıllık)
17 K oltuğa K adar
180 T L
130 T L
122 T L
108 T L
18-23 K oltuk
250 TL
238 TL
475 TL
451 T L
225 T L
2 13 T L
24 ve Üzeri K oltuk
K arayolu T aşım a G üzergah
izin Belgesi
(2 Yıllık)
Ücretsiz M üşteri Servisi
Ücreti
428 TL
404 TL
4 .0 0 0 T L
800 TL
Servis A raçları D evir Ücreti 2 . 3 6 0 T L
760 TL
720 TL
680 TL
2 .242 T L
2 .1 2 4 T L
2.006 T L
B Ö L G E D A Ğ IL IM L A R I
I. B Ö L G E : M u r a t p a ş a , K e p e z , K o n y a a ltı, D ö ş e m e a ltı, A k s u İlçeleri
II. B Ö L G E : K a s , D e n ir e , F in ik e, K u m lu c a , S e rik , M a n a v g a t , A l a n y a , K e m e r İlçeleri
I I I . B Ö L G E : E lm a lı, G a z ip a ş a , K o r k u t e li İlçeleri
IV . B Ö L G E : İb ra d ı, A k s e k i, G ü n d o ğ m u ş İlçeleri
İş bu r a p o r im z a a ltın a a l ın a r a k M e c li s im iz in t a k d ir in e s u n u lm u ş tu r .
Ü y e B a h attin B A Y R A K T A R
:S a y ın
B aşkanım
K o m isy o n
b ö l ü m ü n ü o k u m a l a r ı n ı ö n e r iy o r u z . Ç ü n k ü d i ğ e r iç e r ik a y n ı a ş a ğ ı y u k a r ı u y g u n s a .
BAŞKAN
:0 1 a b ilir. İ tir a z y o k s a b u y u r u n .
R aporunun
ücret
Ulaşım K om isyonunun 10.10.2014 tarihli raporunda;
A n t a l y a B ü y ü k ş e h i r B e le d iy e M e c li s in in 0 8 . 1 0 .2 0 1 4 ta rih li to p la n tıs ın d a g ö r ü ş ü l e r e k U la ş ım
K o m i s y o n u n a h a v a le e d ile n , 19 İlçe d e tic a ri o l a r a k f a a liy e t te b u lu n a n ta k si, to p lu t a ş ı m a ara çla rı
o to b ü s v e m i n i b ü s l e r ile C serisi sıralı p la k a g r u b u s e r v is a r a ç la r ı n a y ö n e l i k ta ş ım a c ıl ığ ı g e liş tirm e k ,
d e n e tim le r i k o l a y l a ş t ı r m a k , k o r s a n ta ş ım a c ıl ığ ın ö n ü n e g e ç m e k , u y g u l a m a b irliğ in i o l u ş t u r m a k ve
d e v a m lı lığ ın s a ğ l a n a b ilm e s i ile ilç e le rd e n g e l e n v a t a n d a ş la r ın m a ğ d u r i y e t y a ş a m a m a s ı için; r u h s a t
T •/“1
L .
K&Rl£NU,f,
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
[■{%.%• '
''" İ P
EXP0201G
ANT ALYA
h a r ç la r ı, d ııra k aid a tla r ı, u y g u n l u k b e lg e le ri ve C p la k a lı a ra ç la rın g ü z e r g â h izin b e l g e le r i n in
d ü z e n l e n m e s i v e b u a r a ç la rın d e v i r i ş l e m l e r in d e katkı p a y la r ın ın B e l e d i y e m i z ta r a f ı n d a n h e r yıl
u y g u l a n a n G e li r T a r if e s i n e g ö r e b e l ir le n m e s i k o n u s u n u g ö r ü ş m e k ü z e r e K o m i s y o n u m u z , 1 0 .1 0 .2 0 1 4
t a r i h i n d e to p la n m ış tır . K o m i s y o n u m u z y a p t ığ ı d e ğ e r l e n d i r m e s o n u c u n d a ; 19 İlçe d e tic a r i o la ra k
f a a liy e t te b u lu n a n ta k si, t o p lu ta ş ım a a r a ç la rı, o t o b ü s v e m i n i b ü s l e r ile C se risi sıralı p l a k a grııbıı
s e r v is a r a ç la r ı n a y ö n e l i k ta ş ım a c ıl ığ ı g e l iş ti r m e k , d e n e tim le r i k o la y la ş tır m a k , k o r s a n t a ş ım a c ıl ığ ın
ö n iin e g e ç m e k , u y g u l a m a b irliğ in i o l u ş t u r m a k ve d e v a m lı lığ ın s a ğ la n a b ilm e s i ile ilç e le r d e n g e le n
v a t a n d a ş la r ın m a ğ d u r i y e t y a ş a m a m a s ı için; r u h s a t h a rç la rı, d u r a k aid a tla r ı, u y g u n lu k b e l g e le r i ve C
p la k a lı a r a ç la rın g ü z e r g â h izin b e l g e le ri n in a ş a ğ ıd a k i ü c r e t ta rife si ü z e r in d e n d ü z e n l e n m e s i ve bu
a r a ç la r ı n d e v i r iş le m l e r in d e k a tk ı p a y l a r ın ın B e l e d i y e m i z ta r a f ı n d a n h e r y ıl u y g u l a n a n G e li r T a r if e s i n e
g ö r e b e l ir le n m e s in i n u y g u n o ld u ğ u g ö r ü ş ü n e v a r ıl m ış o lu p ,
2014 Y IL I ÜCR ETLERİ
1.
2.
BÖLGE BÖ LG E
H alk Otobüsü ve M inibüs
H at D evir Ücreti
( T tim d e v i r ücre tleri;
k a r d e ş le r , a n n e - b a b a , eş
d a h il, v e r a s e tt e d e v i r ü creti
a l ın m a z )
7.000 T L
A raç U ygunluk Belgesi
Ücreti
Tahsis Belgesi Ücreti
Servis A raçları G üzergah
Belgesi Ücreti
( Yıllık)
6.650 T L
3.
BÖLGE
4.
BÖLGE
6.300 T L
5 .9 5 0 T L
100 T L
165 T L
17 K oltuğa K adar
180 T L
171 T L
162 T L
153 T L
18-23 K oltuk
250 TL
238 TL
225 TL
2 13 T L
24 ve Üzeri K oltuk
475 TL
K arayolu Taşım a G üzergah
izin Belgesi
(2 Yıllık)
451 T L
428 TL
404 TL
7 .0 0 0 T L
Ücretsiz M üşteri Servisi
800 T L
760 TL
720 TL
Ücreti
Servis A raçları D evir Ücreti 2 .3 6 0 T L 2 . 2 4 2 T L 2 . 1 2 4 T L
680 TL
2 .0 0 6 T L
BÖLGE DAĞILIMLARI
I. BÖLGE : Antalya Merkez İlçeleri ( Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı.Döşemealtı, Aksu ),
Serik, Manavgat, Alanya, Kemer
II. BÖLGE : Kaş, Denire, Finike, Kumluca, Korkuteli
III. BÖLGE : Elmalı, Gazipaşa
IV. BÖLGE : İbradı, Akseki, Gündoğmuş
İş bu rapor imza altına alınarak, Meclisimizin takdirine sunulmuştur.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İı^ i İ
\
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
f
.
EXP02016
ANTALYA
BAŞKAN
:Konuyla
ilgili
görüşü
önerisi
olan
arkadaşlarımız? Buyurun.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet Sayın Başkanım, Çok Değerli Arkadaşlar
biz Plan Bütçeden geldiği şekliyle uygun görüyoruz. Çünkü Plan Bütçedeki Komisyondaki
arkadaşlarla beraber yapmış olduğumuz istişare neticesinde merkezde 7.000’di önceden de
şimdi yine 7.000 olarak kaldı. İlçeler yeni bu tarifeye geçmesinden dolayı bu rakamların
yüksek olacağından yola çıkarak bir zaten yılbaşına kadar bu geçerli olacak. Yılbaşında tekrar
değerlendirilmek üzere bu düzeyde bir indirim söz konusu yaptık. Dolayısıyla Plan Bütçe
Komisyonundan geldiği şekliyle uygundur ancak şimdi ilgili Daire Başkammızm bir uyarısı
söz konusu o da bir düzeltme noktasında bir bilgi verdi bu bölgeler 4 bölgeye ayrılmıştı bu
bölgelerden biz mesela hatırladığım kadarıyla Kemer şey Korkuteli ikinci bölgeden üçüncü
bölgeye almıştık. Bir ilçeyi daha değiştirmiştik bu daha önceden belirlenmiş olduğu bölgeler
şekliyle ibaresini kullanalım. Burada bir sıkıntı olabilir yasal olarak diye ifade etti
arkadaşımız. Onun dışında tarifi var Plan Bütçeden geldiği şekliyle uygundur Sayın
Başkanım.
BAŞKAN
:Daha önceden belirlenmiş bölgelere göre Plan
Bütçeden geldiği şekliyle diye oylarız.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet.
BAŞKAN
:Başka bir görüş yok ise.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkanım burada bir konu yakaladık,
şimdi Sayın Daire Başkanım AKP Grubu dışındaki Gruplara niye o bilgilendirme notunu
göndermiyor onu merak ediyorum.
BAŞKAN
:Şimdi buradayken herhalde ancak.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Bize niye göndermiyor, başka bir yerin mi
Meclis Üyesiyiz biz?
BAŞKAN
rEyvallah yetişememiştir. Çok hızlı cereyan etti
şimdi hemen burada onun için. Bu arada Değerli Arkadaşlar,
Üye Selçuk SENİRLİ
:Büyükşehir’in Meclis Üyesiyiz Efendim yani biz
partilerdensek Meclis Üyesiyiz yani. Niye ayrımcılık yapılıyor, bir pozitif ayrımcılık oluyor
bazen.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Ya aslında burada hiç pozitif bir ayrımcılık veya
öyle böyle bir şey yok yani.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Ama Bahattin Bey siz niye üzerinize
alınıyorsunuz biz size söylemedim ki ilgili Daire Başkanma söyledim.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Ama şöyle,
Üye Selçuk SENİRLİ
:Siz alınıyorsunuz,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Yani Daire Başkammızm burada şuanda,
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkanı da ilgilendiren bir durum değil biz
buradaki bir aksaklığı Sayın Başkana söyledik. Sayın Başkan da bunun gereğini yapar
herhalde yani.
BAŞKAN
:Eyvallah peki bir daha yetişecek şekilde
arkadaşlarımızın tüm grupları uyarmasını ve bilgilendirmesini rica ederiz. Olur biter mesele
bu kadar basit. Bunun için hiç üzülmeye de gerek yok, gerilmeye de gerek yok. Dolayısıyla 3.
Maddeyi Değerli Arkadaşlar daha önce belirlenmiş bölgelere göre Plan Bütçe
Komisyonundan geldiği şekliyle oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler?
Üye Songül BAŞKAYA
:Görüşleri aldık mı Sayın Başkanım?
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
a- • »O,
...
v * y
e x p q 2016
ANT ALYA
BAŞKAN
:Ha birden oradan bir, pardon özür dilerim
buyurun.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım Halk otobüsçüleri esnafım
minibüs esnafını ve servis esnafını ilgilendiren bir konu gelir tarifesi. Her ne kadar son 3 aylık
süreci ilgilendiren bir karar olsa da bu konuyla ilgili 2 komisyona baktığımız zaman raporuna
hem Plan Bütçe Komisyonu Raporunda hem de Ulaşım Komisyonu Raporunda gelir
tarifelerinin oldukça farklı olduğunu görüyoruz. Onun dışında bu ulaşım esnafıyla yaptığımız
bir bilgilendirme istişare olmadığı için bu konudaki görüşümüz çekimser.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum. Selçuk Bey siz zaten vermiş
oldunuz,
Üye Selçuk SENÎRLÎ
:Komisyondan
geldiği
şekliyle
uygundur
Efendim.
BAŞKAN
:Peki.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyona Üye arkadaşımızla görüştük.
BAŞKAN
:Tamam peki. Evet o zaman ben gündemimizin 3.
Maddesini daha önceden belirlenmiş bölgelere göre Plan Bütçe Komisyonundan geldiği
şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler 1, kabul etmeyenler 2 nolu tuşa basabilir.
Çekimser kalmak isteyenler de 3 nolu tuşa basabilir. Evet Plan Bütçe Komisyonundan geldiği
şekliyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 4. Maddesi. Bu arada Değerli Arkadaşlar küçük bir
bilgilendirme yapayım az önce 3. şahıslara işletmek veya işlettirmek meselesi böyle zaman
zaman şirketlerle ilgili tartışma konusu oluyor. Ancak şunu size özellikle aydınlatıcı bir bilgi
olarak vermek istiyorum. 6360 sayılı Büyükşehir Kanununun 10. Maddesinde yapılan
değişiklikle bundan som a bütün Belediye şirketleri her türlü işlettirme hakkını 2886 sayılı
Kanuna göre artık yapmak zorunda. Dolayısıyla ihale tekniği açısından o eskiden hani
hepimizin bildiği ama şimdi değişen halini sizlerle paylaşıyorum haliyle istediğine verip
vermemek gibi bir iradesi şirketlerin Belediye şirketlerinin kalmamıştır. Bunu da sizlerin
hassasiyetine binaen bir aydınlatıcı bilgi olarak sizlerle paylaşmakta fayda görüyorum. Yani
Belediye bunu bir başkasına işlettirecekse nasıl bir kanuni çerçevede ihale yapıyorsa şirketi da
aynı şekilde yapmak zorundadır. Bunu da bir dipnot olarak bahsedeyim. Çünkü eskiden
Belediyenin İhale Kanunu ile ilgili sıkıntılarını aşmak için şirketler bu konuda bir çözüm
üretebiliyor idi. Bu bitti onun için endişe etmeyin. Bilginiz olsun. Bütün Belediye
Başkanlarımız için de yani gerçi Büyükşehir Kanunu tabi 26. Maddesi Büyükşehirle ilgili bir
kanun ama Meclisimizin özellikle bu konuyu bilmesini istirham ediyorum.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım bu konuyu,
BAŞKAN
:Aydınlatıcı bir bilgi olarak söylüyorum, geçtik
ama.
Üye Songül BAŞKAYA
:Daha önce Belediye Şirketlerine yapılan tahsislerle
ilgili gündemlerde de hatırlatmıştınız, bizim Grup olarak değerlendirirken kararı bunun bilinciyle
hareket ettik.
BAŞKAN
:Peki.
Üye Songül BAŞKAYA
:İhale sürecine dair bir sıkıntımız yok sadece,
BAŞKAN
:Peki tamam,
Üye Songül BAŞKAY
:Belediye eliyle işletilmesi yönünde görüşümüz.
BAŞKAN
:Peki ben bilgilendirmek için, zaten geçmiş bir
madde.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım,
T
r
.V / .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
^
%*
®I«&i \
\ * W ‘/
EXP02016
ANT ALYA
BAŞKAN
:Evet buyurunuz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Geçmeden önce aslında cevap olsun diye değil de
bir yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırmak amacıyla tekrar ifade etmek istiyorum. İlgili Daire
Başkanı bana gelip söylemesi ben Plan Bütçe Komisyonu Başkanı olmam hasebiyle söylemiş
olabilir ondan dolayıdır. Yoksa A ya da B olduğundan dolayı değildir yani.
BAŞKAN
:Selçuk Bey.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Bahattin Bey siz üzerinize alınmayın ben size
söylemedim ama bu bilgileri ilgili Daire Başkammızm bütün gruplara Grup Sözcülerine
bildirmesi lazım. Doğru olanı budur yani.
BAŞKAN
:Evet gündemimizin 4. Maddesi. Buyurunuz.
GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR NO: 534
ÖZÜ: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince
hazırlanan Antalya Büyükşehir Belediyesinin 20152019 yılları arası 5 yıllık dönemi kapsayan
STRATEJİK PLANI oyçokluğu ile KABUL edildi.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunları gereğince hazırlanan 2015 -2 0 1 9 yılları arası 5 yıllık
dönemi kapsayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon
Raporu.
Plan ve Bütçe Komisyonu Komisyonunun 10.10.2014 tarihli raporunda;
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından, 5216
Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince hazırlanan, 2015-2019 yılları arası 5 yıllık dönemi
kapsayan Stratejik Plan, plan ve bütçe komisyonumuzca incelenmiş olup, komisyonumuzun
uygun görüşüyle,
İşbu rapor imza altına alınarak Meclisimizin takdirine sunulmuştur.
BAŞKAN
:Evet.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur Sayın
Başkanım.
BAŞKAN
:Buyurunuz Songül Hanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım,
Değerli Meclis Üyesi
Arkadaşlar stratejik planlar kamu idareleri ve yerel yönetimler açısından oldukça önemli
planlardır. Çünkü kamu idareleri bütçelerini hazırlarken stratejik planları doğrultusunda
koydukları hedefe istinaden planlama yaparlar. Belediyemizin de stratejik planı önümüzdeki 5
yıl için hazırlanan, bu mahiyette oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Ve kısıtlı zamanda
olabildiğince de irdelemeye çalıştım bu anlamda. Çünkü her birimiz bu stratejik plana onay
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ff,
W
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
E x p o 2û 16
ANTALYA
vermekle birlikte bunun içindeki tüm çalışmaları, hedefleri, amaçları bütçelemenin buna göre
yapılacağım da kabul etmiş oluyoruz Meclis olarak.
Biz burada muhalefet adına sırf eleştirmiş olmak için değil Antalya’nın önümüzdeki 5
yıllık süreçte 640 km .’lik sahil bandındaki gelişen ve büyüyen 6360 sayılı Yasayla birlikte 2
Milyonun üzerinde bir hektara sahip bir yüzölçümünde hizmet üretmekle yükümlüyüz. Buna
göre de hem stratejik amaç ve hedeflerimizin 5 yıllık süreçte uygun olması gerekiyor hem de
bütçemizin buna göre ayarlanmış olması gerekiyor. Baktığımız üzere daha önce faaliyet
raporuna ilişkin 2013 yılının Faaliyet Raporunu görüşürken Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi
Grup Sözcüsü mecmua gibi falan olduğunu eleştirmişti, çok renkli bulmuştu, ben bu tip
şeylere hiç girmiyorum ama sadece şu kadarını ifade etmek istiyorum, geçtiğimiz süreçte sizin
döneminiz de dahil önceki stratejik planları da inceledim her birinde oldukça kapsamlı
çalışmalar yapılmış, geçtiğimiz senenin stratejik planının yarıya yakını sadece stratejik amaç
faaliyetler, bu faaliyetleri yerine getirecek birimler ve bunların zamanlarına ilişkin kısımları
kapsıyor. Elimizdeki faaliyet raporuna baktığımız zaman oldukça renkli evet, 104 sayfalık bir
stratejik plan hazırlanmış, bunda ayrıca emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ama biz
daha iyi olması adına bu eleştirileri burada sunuyoruz. Onun tekrar altını çizmekte fayda
görüyorum. 110 sayfalık stratejik planımızın sadece 10 sayfasında faaliyetler, amaçlar
kısmının yer alması beni oldukça üzdü.
Çünkü geçtiğimiz önceki dönemlerin stratejik planlarına baktığımız zaman daha
kapsamlı daha ayrıntılı amaçların altı daha doldurulmuştu. Şimdi ulaşımda sıkıntı görmüşüz,
ulaşımdaki sıkıntıyı aşacağımızı söylüyoruz. Altına hangi faaliyetleri hangi sürelerde hangi
birimler tarafından yaparak aşacağımızı da belirtmemizde fayda olduğunu düşünüyorum. Ve
Ülke genelindeki diğer Büyükşehirlere de baktığımız zaman pek çoğunun akademik
danışmanlık da alarak bu planları hazırladığını biliyoruz her birimiz. Haziran Ayında başlayan
bir süreç aslında stratejik plan hazırlama süreci. Çok kısıtlı bir zaman da yoktu önümüzde ama
sanki böyle kısıtlı bir zamanda alelacele hazırlanmış gibi bir izlenim doğurdu bende buna
üzüldüm. 100 sayfada Antalya’yı biz yeterince tanıdığımızı düşünüyorum ama tabi ilçelerin
tanıtımı açısından oldukça faydalı olmuş. Her ilçeye hemen hemen 19 ilçenin her birine ikişer
sayfa tanıtım koymuşuz.
Onun dışında zaten kendi kentimizle ilgili nüfiıs yapısı, kentin tarihi konusundaki
bilgilendirmeler bütün stratejik planlarda yer alır onlar yer almış. Vizyon ve misyona gelince
yine birer cümleyle geçmişiz. Misyonumuz Antalya Halkının ve ziyaretçilerinin yaşamını
kolaylaştıran değerli kılan en kaliteli yerel hizmeti vererek huzurlu, güvenli, gelişmiş, estetik
bir şehirde yaşama imkanı sunmak. Oldukça güzel.
Vizyonumuz geçtiğimiz dönemde aynıydı zaten herkesin görmek ve yaşamak istediği
bir Dünya kenti oluşturmak. İlkelerimiz çok kısıtlı kaldığını düşünüyorum, vatandaş
memnuniyeti, demokrasi, hukukun üstünlüğüne saygı, güvenirlik, hesap verilebilirlik, etkin,
verimli kaynak kullanımı vesaire şeklinde devam ediyor. Gelelim gzft analizine yani smot
analiz de denilen idarelerin güçlü zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditleri içeren analizi. Bu
kısma da baktığımız zaman dikkat çekici bölümlerle karşılaşıyoruz. Kusura bakmayın ilgili
bölümleri bulmaya çalışıyorum, bekletiyorum sizleri. Güçlü yönlerimiz de yönetimde
katılımcı anlayış diyoruz. Evet yani bir idarenin en olmazsa olmazı ve siz de her zaman ortak
akla ve katılımcılığa işaret ediyorsunuz. Ama lütfen uygulamalarda da icraatlarda da bunu
gösterelim. Biz henüz belki bu yemek mevzusu bir espri konusu gibi algılandı ama Milliyetçi
Hareket Partisi Grubunun önerisi aslında daha bir arada olabilmek ya da az evvel işaret ettiği
gibi Daire Başkanlarının sadece Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunu değil diğer grupları da
f~\
T •C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
OREtMU*.
S »A* O'.* \
!•* ..o>EXP02016
ANT AL YA
bilgilendirebilmesi. Koordinatörle toplantı yaparken sadece kendi iktidar partinizin Belediye
Başkanları ve Meclis Üyeleri değil tüm Belediye Başkanlarıyla da istişare edilebilmesi gibi
konuları gündeme getirmeden de edemeyeceğim. Bu güçlü yönümüzü daha güçlü kılacağı
yönünde de bunları dile getirmek istiyorum.
BAŞKAN
:0 noktada bir cümle müsaade ederseniz kesmek
istemiyorum ama özür diliyorum o konudaki teklifim hala geçerli bana iktidar partisinin İl
Başkanı böyle bir toplantı talebiyle ben o toplantıyı yaptım,
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım,
BAŞKAN
:CHP veya MHP İl Başkanlarının talebi halinde
de yapacağımı söyledim, böyle bir teklif gelmedi. Onun altını bir kere daha hatırlatmak
istiyorum. Buyurun.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım siz
Büyükşehir Belediye
Başkamsınız siz koordinasyonu sağlamakta ve Meclisi yönetmekle görevlisiniz. Bunun için
ilgili siyasi partilerden bir teklif gelmesine gerek yok. Siyasi parti İl Başkanıyla toplantı
yapmıyorsunuz, zaten Meclis Üyeleriyle toplantı yapıyorsunuz. Sadece geldikleri partiler
farklı olabilir. Bu noktada böyle bir teklif gelmesinin beklenmesine gerek olmadığı
kanaatindeyiz.
Başta Altmportakal Film Festivali olmak üzere ulusal ve uluslar arası gelenekselleşmiş
organizasyonlarımız da güçlü yönlerimizde belirtilmiş. Hakikaten öyle, hem Ülke genelinde
hem de uluslar arası alanda çok sayıda festival ve etkinlikle temsil ediliyoruz. Ancak ne yazık
ki bugün Altmportakal Film Festivalinin bu güçlü idaremizin güçlü yönünde yer alan
organizasyonun bu dönemde çok başarılı olamadığını ve hemen aktaracağım bizim stratejik
planımızda da yer verdiğimiz sayfa 93’te görebilirsiniz, stratejik amaç 8 madde l ’de ulusal ve
uluslar arası boyutta kültür sanat etkinlikleri düzenleyip kentin kültür ve sanat alanında
gelişimini arttırmak, halkın bu etkinliklere katılımını sağlamak amacıyla da çelişen bir takım
tasarruflar yapıldığına şahit oluyoruz. Yeni dönemindeki festival komitesinde geçtiğimiz
dönemde vatandaşları sinemayla sanatla buluşturmak için yaptığımız için sadece kargaşayı
önlemek adına bilet fiyatları 1 TL olarak belirlenmişti.
Bunda bir kar amacı gütmek gibi bir şey yoktu. Ama şuan vatandaşlardan gelen
bilgiler üzerine öğrendiğimiz üzere Festival biletleri 8 TL. Sayın Başkanım biz burada
stratejik amacımızda Halkla buluşturacağız Festivalleri, organizasyonları, kültür ve sanata
diyoruz, daha sonra 8 katı fiyat biçiyoruz biletlere.
Bu buluşturmayı nasıl yapacağız bunun sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz. 1 diye
biliyorum Sayın Başkanım yanlış bir bilgilendirme varsa konuşmamın sonunda lütfen gerekli
düzeltmeleri yapabilirsiniz. Öğrencilere belki 1 Liradır. Onları da bir teyit edelim isterseniz.
Tek tek bilmiyorum çünkü 65 yaş üstüne ücretsizdi daha önce de onların tarifelerindeki
farklılıkları çok bilemeyeceğim ama 3 Lira da olsa bugün 8 Lira olduğunu biliyorum. Çok
farklı kesimden insanlardan da bana iletildi bu konu. Gelelim bir diğer konuya kadın dostu
kent olmak. Bu hakikaten Avrupa Ülkelerinde zaten zul olan ve uygulanan bir yöntem.
Ülkemize gelindiğinde ise yeni yeni pek çok kent aralarında Antalya’nın da olduğu kadın
dostu kent olmak için taahhütlerde bulunuyor. Geçtiğimiz dönemde de kadın dostu kent
olmak için taahhütlerini de yerine getirmişti Antalya Valiliği kanalıyla 6360 sayılı Yasayla
birlikte bu sorumluluk biraz da Büyükşehir Belediyesine geldi. Ama yine baktığımız zaman
stratejik amaç ve hedeflerimize sadece bir cümleyle konunun geçiştirildiğini, kadından
stratejik planımızda belki yanlış ifade edebilirim düzenleyen hazırlayan arkadaşlarımız
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
EXP02016
ANT AL YA
düzeltsinler sadece bir yerde kadından bahsediliyor sayfa 99’da stratejik amaç 15’in 4.
Maddesinde, aile kadın ve topluma yönelik sosyal amaçlı tesisler inşa edilmesini sağlamak,
sosyal ve ...sel alanda hizmetler geliştirmek ve yaygınlaştırmak, kadın dostu bir kent olmaya
adaysak ve bu yolda eşitlik eylem planını da hazırladık geçtiğimiz dönemlerde, ben o
komitelerde çalışan birisi olarak eğitimden sağlığa, ulaşıma kadar yerel hizmetlere kadar pek
çok noktada yapılması gerekenler neler bunları belirledik, daha kapsamlı stratejik planımızda
beklerdim doğrusu. Bu yönde üzüntümü belirtmeden geçemeyeceğim. Yine zayıf
yönlerimizde çok önemli konulara dikkat çekiliyor Afet Deprem Master Planının
tamamlanamamış olması, Kentsel Dönüşüm Master Planı ve Ulaşım Master, Çevre Master
gibi, diliyoruz bu dönemde hızlı, sağlıklı, uygulanabilir, bilimsel yöntemlerle hazırlanmış,
gerçekçi verilere değinen master planları hazırlanır. Ulaşımdan, çevreye yaşanan sıkıntıları da
bu konuda bertaraf edebiliriz diye düşünüyorum.
Daha belki söyleyebilecek çok şey var ama görebildiklerim kısıtlı zamanda
irdeleyebildiklerim bunlardı. Ve bakıldığı zaman geçtiğimiz yıldı zannediyorum televizyon
programlarında da çoğu kez dile getirdiniz, hatta o dönemde benim ve burada 6-7 tane
arkadaşımın görev aldığı Antalya İl Özel İdaresine ilişkin eleştirileriniz de olmuştu
bütçelerinin ne kadar yetersiz olduğuyla ilgili ve demiştiniz ki 6360 sayılı Yasayı anlatırken
ne getireceği, olumlu yönlerini söylerken Antalya Büyükşehir Belediyesinin bütçesi de en az
bir trilyon civarında olacak bir milyar TL yeni parayla civarında olmasını bekliyoruz
demiştiniz. Hakikaten kamuoyu da böyle bir beklenti içerisine girmişti, biz de o beklenti
içerisindeydik doğrusu.
Çünkü bugün nüfusu 2 milyonun üzerinde ve 2 milyonun üzerinde bir hektarlık alana
sahip bir alanda hizmet edeceğiz ve eğitimden ulaşıma, çevreye, sağlığa kadar yapılabilecek
çok işler var. Özellikle kırsal alanda tarımsal sulamaya dair yapılması gereken çok
hizmetlerimizin olduğunu biliyoruz İl Genel Meclisinde de görev alan bir arkadaşınız olarak.
Bu nedenle bütçenin çok yeterli olmadığını düşünüyorum. Çünkü öngörülen 800.000
civarında 2015 için, 800 milyon TL civarında bir öngörü var. E tabi ki zaten gerçekleşen
bütçe bunun tamamı da olmuyor, onu biliyoruz bütçenin tamamı gerçekleşmediğini. %60,
%70 civarında gerçekleşmelerde kalıyor. Diliyorum farklı kaynaklarla gelirin İdaremizin gelir
kaynakları arttırılır ve diliyorum ki bu stratejik amaçta yer alamayan konuların, eksikliklerin
tamamlanması yönünde gereken adımlar atılır ve bu yönde faaliyetler yürütülür diye
düşünüyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum.
Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konudaki eksiklikler nedeniyle stratejik plan
konusunda çekimser kalıyoruz.
BAŞKAN
:Selçuk Bey buyurun Efendim.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyondan geldiği şekliyle.
BAŞKAN
:Peki. Teşekkür ediyorum incelemeyi detaylı bir
şekilde dile getirdiğiniz için stratejik planımız hakkında. Gerçekten stratejik planlar 5 senelik
yol haritamızdır. O açıdan katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Tabi stratejik planları
göreve başladıktan sonraki 6 ay içerisinde Meclise sunmak bir kanuni zorunluluk ve o
zorunluluğu yerine getirmek için çok kısıtlı bir sürede bu çalışmayı tamamladık. O yüzden
siz, siz tabi ki kısıtlı bir zamanda incelemek durumunda kaldınız, biz de aynı şekilde kısıtlı bir
zamanda hazırlamak durumunda kaldık. Ama buna rağmen aşağı yukarı bu stratejik plan 1200
kuruluş ve kişiden görüş alınmak suretiyle sadece bu iş için kurduğumuz bir stratejik
planlama ekibi tarafından hazırlandı. Kalkınma Bakanlığımızın ve Devlet Planlama
Teşkilatının uygun görüşleri de bu stratejik plan çalışması çerçevesinde alındı. Herhangi bir
.. .. ı c - .
.
\
.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
EXP020i6
ANTALYA
dış danışmanlık almadık. Ne mutlu bize ki Büyükşehir Belediyemiz artık bu stratejik plan
veya planları hazırlayabilecek kadrolara sahip. Dolayısıyla emeği geçen bütün
arkadaşlarımıza başta Genel Sekreterimiz, Genel Sekreter Yardımcılarımız olmak üzere,
Daire Başkanlarımıza, gerçekten çok önemli bir emek verdiler, biliyorum, daha soma da bana
sunuldu, biz de gereken değişiklikleri yapmak kaydıyla arkadaşlarımızla birlikte çalışarak son
halini verdik ve sizlerle bugün paylaşabilme imkanını yakaladık.
Tabi ki faaliyetler performans programında yer alacak, yani stratejik planın içerisinde
detaylı bir faaliyet yazılabilmesi mümkün değil. Stratejik plan adı da üzerinde olduğu gibi
daha çok konu başlıklarını içeren ve hedefimizi ortaya koyup bu bir çerçevede devam eden bir
çalışmadır. Misyon dediniz bir önceki dönemde de aynıydı, ondan önceki dönemde de
aynıydı. Yani 2004-2009 arasına bizim yazdığımız bir misyon. Bizden soma aynen devam
ettirildi. Bundan sonra aynı misyon. Yine önümüzde dolayısıyla geneli itibariyle aslında
oldukça ayakları yere basan bir stratejik plan oldu. Çünkü biz özellikle bütçe hedeflerine
değindiğiniz için ifade ediyorum. O dönemde de söylemiştik bir milyar Liraya yakın bir
bütçesi olacak Büyükşehir Belediyesinin diye, zaten 800 milyon Liralık bütçe bunu ifade
etmektedir. Ayrıca geçtiğimiz dönemki Büyükşehir Belediyesinin bütçesi doğrudur 850
milyon Türk Lirası iken biz bunu bu dönemde 800 milyon gibi planlıyoruz çünkü bütçemizi
gerçekleşebilecek bir bütçe olarak koyuyoruz ortaya. Yoksa tamamen kağıt üstünde sizin de
ifade ettiğiniz gibi % 40, 50’ler hatta 60’lar düzeyinde bir gerçekleşme bütçesini biz bir sene
soma Meclisimizin önüne koyduğumuzda o zaman bütçeyi kağıt üstünde yapmış fiili olarak
gerçekleştirmiş olamayız ki bugüne kadar böyleydi. O yüzden biz geçtiğimiz seneye göre
taslak bütçede sunulan bütçeden daha da düşük bir bütçeyi özellikle öneriyoruz çünkü bu
bütçe ayakları yere basan uygulanabilir gerçekleşebilecek bir bütçe olacaktır. Tabi ki bu taslak
bütçedir.
Bizim hedefimiz bütçenin altında kalmak değil, üstüne çıkmaktır. Onun için de
gereken çalışmaları yapacağız. Ben güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum.
Arkadaşlarımızı emeği geçen bütün arkadaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum, katkılarınız
için teşekkür ediyorum, çok sağ olun, önemli katkılar. Bizim de istifade edeceğimiz katkılar
var içerisinde. Dolayısıyla uygun görürseniz Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle
oylarınıza stratejik planımızı arz ediyorum. Kabul edenler? Evet stratejik planımız Bütçe
Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmiştir.
BAŞKAN
:Gündemimizin 5. Maddesi.
GÜNDEMİN 5. MADDESİ
KARAR NO: 535
ÖZÜ: Sporcular ve Büyükşehir Belediyesi
arasında
imzalanacak
olan
protokol
ve
sözleşmelerde, Büyükşehir Belediye Başkanı
Sayın Menderes TÜREL’e İMZA YETKİSİNİN
VERİLMESİ oybirliği ile KABUL edildi. (Eki: 1
adet rapor)
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından
hazırlanarak, Sporcular ve Belediyemiz arasında imzalanacak olan protokol ve sözleşmelerde
imza yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes TÜREL’e verilmesi ile ilgili
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
EXP02016
ANTALYA
E ğ itim , K ü ltü r , G e n ç lik v e S p o r K o m isy o n u n u n 1 0 .1 0 .2 0 1 4 ta r ih li ra p o r u n d a ;
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından
hazırlanarak, Sporcular ve Belediyemiz arasında imzalanacak olan protokol ve sözleşmelerde
imza yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes TÜREL’e verilmesi hususu
komisyonumuzca uygun bulunmuştur.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, kabul edilmiş haliyle meclis takdirine
sunulmuştur.
BAŞKAN
:Teşekkür ederim. Arkadaşlar bununla ilgili de
kısa bir bilgilendirme yapayım. Malum bazı sporcu arkadaşlarımızı Büyükşehir Belediyesi
özellikle amatör spora dayalı arkadaşlarımızı katkılarıyla önemli müsabakalarda yarıştırmak
istiyoruz, onlara destek olmak istiyoruz. Örneğin az sonra o da gelecek gündemimizde
Kırkpmar Başpehlivanımız Sevgili Ali GÜRBÜZ’ün sözleşmesini biz aslında aylar önce
yapmayı planlıyor iken bununla ilgili bir Meclis yetkisi hukuki mecburiyeti olduğu için bunu
2 ay geciktirmek zorunda kaldık. Dolayısıyla bu konuda daha hızlı hareket edebilmek adına
böyle bir yetkiyi Meclisimizden istiyoruz. Takdir Meclisimizin, buyurunuz Bahattin Bey.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur Sayın
Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN
:Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyondan geldiği şekliyle -uygundur.
BAŞKAN
:Gündemimizin 5. Maddesini komisyondan
geldiği şekliyle oylarınıza arz ediyoruz, kabul edenler? Kabul edilmiştir. 6. Madde.
GÜNDEMİN 6. MADDESİ
KARAR NO: 536
ÖZÜ: 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler île Yeterli
Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların
Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun”,
Toptancı hallerinin kurulması ve kapatılması
başlıklı 3.maddesinin 9. fıkrasında “Bu maddede
öngörülen şartları taşımadığı Bakanlık veya
Belediyece tespit edilen Toptancı halleri
belediyece kapatılır. Halin kapatılışı, en geç bir
ay içinde ilgili Belediye tarafından Bakanlığa
bildirilir. ” Hükmü ile bu Kanuna istinaden
çıkarılan “Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı
Halleri
Hakkında
Yönetmeliğin”
9
ncu
maddesinin 3.fıkrasında “Toptancı halinde toplam
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
EXP02016
A
NTALYA
işyeri sayısı otuzdan az olamaz...” hükmündeki
şartı taşımadığından, Adrasan Toptancı Halinin
KAPATILMASI ve Adrasan Toptancı Halinin
kapatıldığının BAKANLIĞA BİLDİRİLMESİ
hususu oybirliği ile KABUL edildi.(Eki: 1 adet
rapor)
6360 sayılı Kanun gereğince 30/03/2014 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra
Adrasan Toptancı Hali ile diğer toptancı halleri Büyükşehir Belediyemize devir edilmiş olup,
Adrasan Toptancı halinde yapılan incelemelerde 10 adet işyerinin bulunduğu, ulaşım
imkanlarının uygun olmadığı, çevre düzenin ve alt yapısının toptancı hal için uygun olmadığı,
hal içerisinde bulunan az sayıda işyerlerinin baraka halinde olduğu, Adrasan bölgesinde
bulunan üreticilerin ürünleri aracılar vasıtasıyla bahçelerden alınıp Kumluca ve çevresindeki
hallerde işlem görmesi için götürdükleri tespit edilerek, ilgili Kanun ve Yönetmelikler
doğrultusunda Adrasan Toptancı halinin faaliyetlerinin sona erdirilerek kapatılması hususu ile
ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
Plan ve Bütçe Komisyonu Komisyonunun 10.10.2014 tarihli raporunda;
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;
6360 sayılı Kanun gereğince 30/03/2014 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden soma Adrasan
Toptancı Hali ile diğer toptancı halleri Büyükşehir Belediyemize devir edilmiştir. 01/01/2012
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “5957 Sayılı Sebze ve Meyveler île Yeterli Arz Ve
Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun”,
Toptancı hallerinin kurulması ve kapatılması başlıklı 3.maddesinin 9. fıkrasında “Bu maddede
öngörülen şartları taşımadığı Bakanlık veya Belediyece tespit edilen Toptancı halleri
belediyece kapatılır. Halin kapatılışı, en geç bir ay içinde ilgili Belediye tarafından Bakanlığa
bildirilir. ” Hükmü ile bu Kanuna istinaden çıkarılan “Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı
Halleri Hakkında Yönetmeliğin” 9 ncu maddesinin 3.fıkrasında “Toptancı halinde toplam
işyeri sayısı otuzdan az olamaz...” hükümleri bulunmaktadır.
Adrasan Toptancı halinde yapılan incelemelerde 10 adet işyerinin bulunduğu, bu
işyerlerinden 4 tanesinin ticari faaliyet gösterdiği, ulaşım imkanlarının, çevre düzeninin, alt
yapısının yetersiz olduğu, fiziki durumunun; malların depolanması, işlenmesi ve insan sağlığı
açısından hijyenik şartlara uymadığı, toptancı hali olarak faaliyet göstermesinin uygun
olmadığı tespit edilmiştir. Hal içerisinde bulunan az sayıda işyerlerinin derme-çatma barakalar
halinde olduğu, çevre düzeninin olmadığı, az sayıda ticari faaliyet gösteren esnafların da
Adrasan bölgesinde bulunan üreticilerin ürünlerini aracılar vasıtasıyla bahçelerden alıp
Kumluca ve çevresindeki hallere işlem görmesi için götürdükleri tespit edilmiştir.
Adrasan’daki hal esnafları ve muhtar ile görüşülerek Adrasan Hali’nin kapatılması uygun
görülmüştür.
Yukarıda belirtilen Kanun, Yönetmelikler doğrultusunda ve halin fiziki yapısı
bakımından Adrasan Toptancı halinin faaliyetlerinin sona erdirilerek kapatılması, hususunun
uygun olduğu görüşüyle, İşbu rapor imza altına alınarak Meclisimizin takdirine sunulmuştur.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Başkanım,
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur Sayın
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
T.C.
----------- i ------------------i -------- -1
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
/
\
( ' .İ4 •
\
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyondan geldiği şekliyle.
BAŞKAN
:6. Maddeyi komisyondan geldiği
oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler? Kabul edilmiştir. 7’inci madde.
f
/
e x p 02016
ANT ALYA
şekliyle
GÜNDEMİN 7. MADESI
KARAR NO: 537
ÖZÜ: Antalya ili Muratpaşa ilçesi Alan 12947
ada 1 parsel sayılı taşınmaz mal üzerine
Belediyemizce yapılan Turizm Çarşısında bakım
onarım ve tadilat işleri yapılırken bu sürede
çarşıda
herhangi
bir
ticari
faaliyet
yürütülemeyeceğinden çarşı esnafından tadilat
devam ettiği sürece İŞGALİYE BEDELİNİN
ALINMAMASI hususu oybirliği ile KABUL
edildi. (Eki: 1 adet rapor)
Antalya ili Muratpaşa ilçesi Alan 12947 ada 1 parsel sayılı taşınmaz mal üzerine
Belediyemizce Turizm Çarşısı yapılmış, Doğu Garajında yer alan Festival Çarşısı ve Halk
Pazarı esnafları bu çarşıya taşınmış olup, söz konusu çarşının uzun süredir yapılmayan bakım
onarım ve tadilat işlemlerinin bir program dâhilinde yapılacak olması ve bu sürede çarşıda
herhangi bir ticari faaliyet yürütülemeyeceğinden çarşı esnafından alınan işgaliye bedellerinin
dondurulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
Plan ve Bütçe Komisyonu Komisyonunun 10.10.2014 tarihli raporunda;
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; Antalya İli Muratpaşa İlçesi Alan
Mahallesi 12947 ada 1 parsel üzerine Belediyemizce Turizm Çarşısı yapılmış, Doğu
Garajında yer alan Festival Çarşısı ve Halk Pazarı esnafları bu çarşıya taşınmıştır. Turizm
Çarşısının uzun süredir yapılmayan bakım onarım ve tadilat işlemlerinin bir program
dahilinde yapılacak olması ve bu sürede çarşıda herhangi bir ticari faaliyet
yürütülemeyeceğinden çarşı esnafından alman işgaliye bedellerinin, tadilat devam ettiği
sürece dondurulması hususunun uygun olduğu görüşüyle,
İşbu rapor imza altına alınarak Meclisimizin takdirine sunulmuştur.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım,
BAŞKAN
:Buyurunuz,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Bu gündem maddesini ve oy birliği olan gündem
maddeleri, oy birliği olan gündem maddeleri okunmuş olup bir bütün halinde oylamayı
öneriyoruz.
.. ..
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
I °% •£
E X P02016
ANTALYA
Üye Songül BAŞKAYA
:Farklı görüşlerimiz olabilecek gündem maddeleri
söz konusu.
BAŞKAN
:Bu maddeyle ilgili görüşlerinizi alalım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Akışında devam etmesi.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon raporu uygundur.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon raporu uygundur.
BAŞKAN
:7. Maddeyi komisyondan geldiği şekliyle
oylarınıza arz ediyorum kabul edenler? Kabul edilmiştir. 8’inci madde.
GÜNDEMİN 8.MADDESİ
KARAR NO: 538
ÖZÜ: Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi
12652 ada 1-2 parsel, 12653 ada 1-2 parsel,
12654 ada 1 - 2 parsel, 12655 ada 1-2 parsel,
12656 ada 1-2-5-6 parsel, 12700 ada 7-13-16
parsel, 27957 ada 16 parsel, 27971 ada 1 parsel
ve 27972 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar üzerine
hazırlanacak projeye göre işletilmesi veya
işlettirilmesi işinin sınırlı ayni hak tesisi (irtifak
hakkı) suretiyle 20 yıl süre ile 2886 sayılı yasa
hükümlerine göre ihaleye çıkartılması için
Belediye Encümenine YETKİ VERİLMESİ
oyçokluğu ile KABUL edildi. (Eki: 1 adet rapor)
Muratpaşa İlçesi Güzeloba 12652 ada 1-2, 12653 ada 1-2, 12654 ada 1-2, 12655 ada
1-2, 12656 ada 1-2-4-5-6, 12700 ada 7-8-9-13-16, 27957 ada 16, 27971 ada 1 ve 27972 ada 1
parsel sayılı taşınmazlar üzerine hazırlanacak projeye göre işletilmesi veya işlettirilmesi işinin
sınırlı ayni hak tesisi suretiyle 20 yıl süreyle 2886 sayılı yasa hükümlerine göre ihaleye
çıkarılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon
Raporu.
Plan ve Bütçe Komisyonu Komisyonunun 10.10.2014 tarihli raporunda;
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; 6360 sayılı yasa gereği Lara Birlik’ten
Belediyemize geçen Güzeloba mahallesi 12652 ada 1-2 parsel, 12653 ada 1-2 parsel, 12654
ada 1- 2 parsel, 12655 ada 1-2 parsel, 12656 ada 1-2-5-6 parsel, 12700 ada 7-13-16 parsel,
27957 ada 16 parsel, 27971 ada 1 parsel ve 27972 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar üzerine
hazırlanacak projeye göre işletilmesi veya işlettirilmesi işinin sınırlı ayni hak tesisi (irtifak
hakkı) suretiyle 20 yıl süre ile 2886 sayılı yasa hükümlerine göre ihaleye çıkarılabilmesi için
Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun uygun olduğu görüşüyle,
İşbu rapor Meclis Üyesi Süleyman ACAR'ın "RET" şerhli imzalı, Sami ALTUN'un
"RET" şerhli imzalı, Ahmet YAŞAR'ın "Hazırlanacak projenin bilinmemesi ve halka açık bir
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
l ;° i . °
EXP02016
ANTALYA
yer olması düşüncesiyle 20 yıl süre ile ihaleye çıkarılmasına karşıyız." şerhli imzalı, Ergüven
YILMAZ'ın "Projenin bilinmemesi nedeni ile karşıyız." şerhli imzalı, diğer üyeler imzalı
Meclisimizin takdirine sunulmuştur.
BAŞKAN
:Evet konu ile ilgili görüşleriniz.
Üye Süleyman ACAR
:Başkanım, konu ile ilgili söz alabilir miyim?
BAŞKAN
:.Tabi buyurun.
Üye Süleyman ACAR
:Şimdi Başkanım komisyon
raporu okundu,
komisyonda da biz bunu uzun süre tartıştık. İlk önce şahsınızı ve meclisi saygıyla
selamlıyorum, şimdi komisyona geldiğinde bu olayın Lara Birlik olarak gelmesi açıkçası
şimdi Lara Birliğin de daha önceden Kamuoyundan takip ettiğimiz üzere de lav olduğuyla
alakalı ve bir komisyon kurulup bu komisyonun da Lara Birliğin gerek işte taşınır ve taşınmaz
Mallarıyla ilgili Büyükşehir’e devriyle olduğuyla alakalı herhangi bir bilgi gelmedi bize
komisyonda. İlk önce böyle bir bilgi sahibi değildik. Diğer konu ise; yapılacak burada Lara
Birlik ile alakalı verilecek olan yetkinin ne amaçla verildiği, buraya ne yapılacağı, alanın ne
kadar olduğu, projesinin ne olduğuyla ilgili de bilgi sahibi değildik. Üçüncü şahıslara
verilecek mi ki takdir edersiniz ki Antalya’da 2 tane plajımız var kullanılabilir, bir Konyaaltı
plajı bir de Lara Plajı. Şimdi şahsi fikrimdir, keşke bu proje önceden çalışıldığı halde buraya
Meclisimize gelseydi. Daha önce yaptığımız gibi sivil toplum kuruluşlarının görüşü alınsaydı
bu noktada, artı hatta bu konuda daha öncede Antalya’nın değişikli yerlerinde değişik çeşitli
bölgelerinde yapıldı bir referandum yapılsaydı, buradan ne isteniyor Antalya halkı burayla
ilgili ne istiyor? Bu türlü projelere ve biz şahsım olarak da dile getirdim komisyon
toplantısında ayrıca 10 yıllığına ve 20 yıllığına uzun süreli verilecek projelerde ise yatırım
miktarının da sonuçta Belediyeyi ilgilendirdiği ve plan bütçe komisyonunu ilgilendirdiğini
hatırlatmak isterim.
Vizyon bir proje olduğu sürece, ki burası dava konusudur. Dava hala
neticelenmemiştir, hem Muratpaşa Belediyesi hem şahsi davalar devam etmektedir ki bu
davaların sonucu ileride eğer şu anki alman yetkinin tersi bir pozisyonda olursa da ayrı
yaptırımları olacağı kanaatindeyim ama burada vizyon bir proje için keşke daha önce
hazırlanıp encümene yetki istenmeden bize gelseydi ve mecliste bunu tartışsaydık daha uygun
olduğunu düşünüyordum, o yüzden ret kararı verdik, diğer arkadaşımla beraber bununla
alakalı da ciddi çekincelerimin olduğunu belirtmek isterim, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN
:Evet, dilerseniz ben bir bilgilendirme yapayım
değerli arkadaşlar bununla ilgili, bildiğiniz gibi Lara Birlik’le ilgili Valilik devir komisyonu,
bunun Büyükşehir’e devir edilmesi hususunda bir karar vermek suretiyle Büyükşehir’in
tasarrufuna geçmesini sağladı, çünkü daha önce Lara Birliğin yapmış olduğu kongre tarihinin
kanunun yürürlüğe girmesinden sonraki bir tarih olması nedeniyle İç İşleri Bakanlığından
alınmış görüş çerçevesinde geçerliliği olmadığı ve bu birliğin tek üyeli bir birlik olarak feshi
gerektiğinden bahisle böyle bir hukuki değerlendirme yapıldı. Bununla ilgili tabi ki yargı
yoluna gitti arkadaşlarımız. Yargının kararı ne olacak onu bilebilme şansımız yok ama yargı
ne karar veriyorsa gereği yapılır biz her zaman söyleriz, yargının kararları karşısında
boynumuz kıldan incedir diye. Ama biz yargı kararını bekleyinceye kadar bu arada yapılması
gerekenleri de yapmaktan Antalya’nın zaman kaybetme lüksü olmadığı için imtina edemeyiz.
O yüzden burada bir avan proje hazırlandı, henüz detaylı bir proje değil. Tabi ki sizin de
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
f8
>° *1
\ ' W 8/
W *
EXP02016
ANT ALYA
söylediğiniz gibi bu avan projeyi daha henüz tasarı ve taslak halinde olduğu için Antalya’daki
ilgili sivil toplum örgütleriyle de paylaşacağız ama burada amacınız nedir diye soruyorsanız
gayet açık ve basit; Lara Birlik benim dönemimde tamamen halka, ücretsiz olarak sunulmuş
bir plaj faaliyeti kapsamında değerlendirilmiş ve adımlar benim ilk dönemimde atılmış ve
orada bazı kısmi düzenlemeler yapılmıştır. Prononat yol gibi işte oradaki peyzaj düzenlemesi
gibi vs. ve halkımız tarafından da büyük takdir görmüştür. Dolayısıyla biz burada yine bir
benzeri halka açık plaj uygulamasını fikri olarak şuanda değerlendiriyoruz bunun mimari
çalışmalarını da yürütüyoruz, aslında kabaca bir böyle elimizde bir avan proje de yok değil,
bunu istenildiği zaman herkesle paylaşırız. Öyle gizlediğimiz sakladığımız da yok, ayrıca da
katkı alacağız yani bu nihai bir plan değil. İsterseniz bugün meclisimize de bunu takdim
ederiz, arkadaşlarımızdan rica edelim yanlarında daha dediğim gibi kesinleşmiş bir plan değil
ve böylelikle Meclisimize de bununla ilgili bilgi sunarak Meclisimizin de bu plan ve proje ile
ilgili katkılarını alırız. Bunun içerisinde proje maliyetini karşılamak için bir miktar dedim ki
Konyaaltı’nda yapmış olduğumuz uygulama kapsamında bize böyle talepler de sıklıkla geldi.
Ücreti karşılığı değerlendirilebilecek bir proje olarak değerlendirilip bir kısmı da ama önemli
bir kısmı da halka tamamen yine almış olduğu hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabilecek
şekilde bir plaj düzenlemesi, bir plaj projesi halka açık bir plaj projesi olarak düşünülüyor.
Buradaki maksadımız tamamen halkımızın en iyi şekilde istifade edeceği bir plan ve projeyi
sunmaktır. Tabii ki siz bu konularda bilgilenmediğiniz için bilgilenemediğiniz için bu
endişeleri yaşamakta haklı olabilirsiniz ama bende bütün bu kapsamda meclisimizi direkt
bilgilendirmenin de komisyondan sonra önemli olduğunu düşünerek arkadaşlarımızdan da
düşüncemizi sizinle paylaşacak fikri avan kesinleşmemiş düşüncemizi de paylaşacak bir
teknik detaylandırmayı da arkadaşlarımızdan talep ederseniz rica ederim yaparlar. Benim
önümde var şimdi ekrana da zannederim, arkadaşlarımızdan rica edelim
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V.Ruhiye SAMİ
:Tamam efendim.
BAŞKAN
:Yansıtsınlar, Mimar bir arkadaşımız bir bayan
arkadaşımız çalışmıştı, o mimar bayan arkadaşımız buradaysa eğer bu bilgilendirmeyi
kendisinden rica edelim, bu projelendirme çalışmasını şirketlerimizden Belediye
Şirketlerimizden Ekdağ’m yapmasını istemiştik, onları görevlendirmiştik proje çalışmasını
yürütmesi için, Ekdağ Genel Müdürümüz de burada o da gerekli bilgilendirmeyi yapabilir.
Böylelikle bu konuda istiyorsanız varsa talebiniz bu konuda bilgilendirme yapabiliriz.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım öncelikle isterseniz grupların
görüşlerini ifade etmesine fırsat verelim.
BAŞKAN
:Tabii ki buyurunuz.
Üye Songül BAŞKAYA
:Lara Birlik bilindiği üzere 1950 yılında kurulan
Türkiye’nin en eski Mahalli İdare Birliklerinden yani yerel yönetim birliklerinden bir tanesi
Antalya’nın da en eski mahalli idare birliği, 6360 sayılı yasa ile birlikte turizm altyapı
birlikleri feshedildi çünkü görevlerini bütünşehir belediyeleri büyükşehir belediyeleri zaten ifa
edecekti. Ama Lara Birlik bir altyapı birliği değil aksine Antalya’nın en güzide flora ve
fanusuyla Türkiye’nin eşsiz sahillerini barındıran Lara Bandında 2,5 km ’lik sahil şeridinde
halka ücretsiz hizmet veren tek mahalli idare birliğiydi. Ne zamanki 30 Mart seçimlerine
gelene kadar. Peki 30 Mart seçimlerinde ne oldu? Geçtiğimiz dönemde Cumhuriyet Halk Parti
yönetimindeki Lara Birliğinin bu dönemdeki yönetimin şekillenmesine baktığımız zaman,
burada da zaten çok tartışmalı bir Lara Birlik Üyeliği temsilciliği seçimleri gerçekleşmiştik. O
da zaten tutanaklarda ve kamera görüntülerinde mevcuttur, bugün bu yaşananları da
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
EXP02016
A NT ALYA
gördükten sonra art niyetli bir takım eylemleri de daha net görebiliyoruz aslında, hem iki
ortak olduğu Lara Birliği iki kurumun Meclislerinde üyelik seçimleri yapıldı.
Bu yapıldıktan sonra Muratpaşa Kaymakamlığı’nın çağrısı üzerine Antalya Valiliği
Mahalli İdareler Müdürlüğünün yazısına istinaden Lara Birliğe çağrı yapıldı Genel Kurlunuzu
toplayınız diye, Lara Birlik de üyesi olan Belediyelere çağrıda bulundu ve bunun sonrasında
da 29 Nisan 2014 tarihinde Lara Birlik Başkanlığında biz Genel Kurulu yapmak üzere
toplandık. O toplantıya bir gün öncesinde de hem Cumhuriyet Halk Partisinin Grup Sözcüsü
olmam sıfatıyla hem de Lara Birliğe seçilmiş bir üye olmam sıfatıyla diğer grup olan Adalet
ve Kalkınma Partisi Grubunun sözcüsüne de ulaşmaya çalıştım, bu konuda beraber birlikte
katılımcı anlayışla Lara Birliğin yönetilmesi gerektiğini de kendisine aktardım. O da bu
konunun görüşüleceğini söyleyerek telefonu kapattı, seçim günü geldiğimizde herkes
telefonla da Lara Birlik personeli tarafından özellikle de arandı.
Genel Kurula Adalet ve Kalkınma Partisinin üyeleri gelmedi. Ve orada biz bir saate
yakın bekledik iyi niyetimizle, birlikte yönetim anlayışını düşünüyoruz çünkü bizim aksi
yönde bir amacımız yok ayrıca Lara Birlik kar getiren kar yapmak amacıyla kurulan ya da
rantı olan bir kurum değil. Rant alanı olan bir alanı kamu adına korumakla ve burada ücretsiz
hizmet sunmakla yükümlü bir kurum. Ve m aalesef arkadaşlarımız katılmadı, Muratpaşa
Kaymakamı biz genel kurulu yapıp tutanaklarımızı tutup ilgili personelimize, Valiliğe ve ilgili
kuramlara ulaştırmak üzere teslim ettikten sonra bir telefon geldi dönemin Muratpaşa
Kaymakamından biz çağrımızı yanlış yapmışız, 5355 Sayılı Kanunun ilgili hükmü gereği
Yüksek Seçim Kurulundan seçim sonuçlarının kesin ilanını beklememiz gerekiyor o tarihten
sonra genel kurulu yapacağız dediler.
Ben bunu sözlü ifade etmesinin bir anlam taşımayacağını yazılı olarak resmi olarak
nasıl çağrı yapıldıysa geri alınması gerektiğini ifade ettim ve o süreçten itibaren bürokratik
olarak bir takım biz engellemeler yaşasak da kent adına, meclisimiz adına birlikte 5 yıl
çalışacağımız arkadaşlarımız adına hep olumlu iyi niyetle bekledik. Ve Yüksek Seçim
Kurulundan seçim sonuçları ilan edildi, biz kaymakamlığa yazı yazdık. 6 Mayıs tarihinde
Yüksek Seçim Kurulu’ndan kesin seçim sonuçları ilan edildi, 1 aylık süre var, Antalya için
güzide önemli halk hizmeti plaj hizmeti veren mesire alanı hizmeti veren bir kurumun genel
kurul çağrısının yapılması yönündeki endişelerimizi aktardık, ama ondan sonra yine çağrı
yapılmadı ve tasfiye süreci başlatıldı. Hatta o süreçte Lara Birliğin 2 CHP’li üyesinin de
transferi gerçekleşti. Tüm bu yaşananlar ve bugün gelinen noktada Ekim Ayı Meclisimizin
gündemine gelen Lara Birlik sahilinin o eşsiz sahilin yıllardır kent dinamiklerini korumak
savunmak için Lara Birlikle beraber mücadele ettiği AntalyalIlarla birlikte mücadele ettiği
sahilin 20 yıllığına işletilmesi ve işlettirilmesi için yetki isteniyor. Hem de böyle şaibeli bir
süreç yaşanmışken hem de konu yargıya intikal etmişken. Ben beklerdim ki buradan
Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak bu konudaki çekinceleri dikkate alarak konunun
gündeme alınmamasını, hiç gündeme getirmemenizi beklerdim.
Ama m aalesef şuan az evvel ifade ettiniz yargıya, yargı kararma saygılıyız diyorsunuz,
elbette ki hepimiz hukukun üstünlüğüne inanıyoruz, peki ama Sayın Başkanım soruyorum
size; bu alan Lara Birliğin mülkiyetinde bir alandır aylardır EKDAĞ Genel Müdürü Lara
Birlik Sahili bandında çeşitli icraatlarda, incelemelerde, çalışmalarda bulunuyor, Lara Birlik
feshi kesinleşmiştir belki ama yargıdadır. Henüz EKDAĞ’a yapılan bir devir işlemi yoktur.
T /-'
•C ’ .
.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
/ o '’. 0. ’®
f?
\ G w 0
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
EXP02016
ANTALYA
Hangi sıfatla oradaki personelle ya da kiracıyla ilişkiler kurulmakta, hangi sıfatla EKDAĞ
Genel Müdürlüğü tarafından Antalya’nın en önemli sahil bandındaki bir alanın planlaması
yapılmakta hakikaten merak ediyorum. Biz koskoca Lara Birlik olarak geçtiğimiz 5 yıllık
dönemde yönetiminde bulundum Başkan vekilliği yaptım, bu alanın planlanması için Turizm
Bakanlığı ile yapılan çalışmalarda gördüm ki Mimarlar Odasının bile önerileri dikkate
alınmıyor. Keza Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin önerileri dikkate alınmıyor.
Çünkü Turizm Koruma Bölgesi olduğu için planlama yetkisi Bakanlıkta. Şimdi hangi
sıfatla bu projeler hazırlanıyor, bu projeler Bakanlığa kabul ettirilecek ve buradan yetki
alınırsa ki muhtemelen Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu bu yönde görüş bildirirse o yetki de
çıkacaktır, bu yetkiye istinaden yapılan iş ve eylemlerin geriye dönüşü nasıl mümkün olacak?
Aksine bir yargı kararı çıktığı takdirde bunları kamuoyunun ve meclisimizin takdirine
sunuyorum. Tüm Meclis Üyelerimizi vicdanlarına göre hukuk ve mevzuatlar çerçevesinde
oylama yapmaya davet ediyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bu konuda ret
veriyoruz.
BAŞKAN
:Evet buyurunuz Selçuk Bey.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkanım, Lara Birlik hukuka intikal
etmiş bir konusu var, tabi ki yarın ne çıkar bilemiyoruz ama bizim Lara Birlikteki Milliyetçi
Hareket Partisi olarak grubumuzdaki düşüncemiz şudur; Lara Birliğin eski halini muhafaza
ederek, yenileştirerek halkın kullanımının devamının sağlanmasıdır. Bizim düşüncemiz
Milliyetçi Hareket Partisi olarak budur. Ama yarın bu yirmi yıl süresi ile ilgili bir
çekincelerimiz vardır,
BAŞKAN
:Evet.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Yani bu konuda biz çekimser kalıyoruz.
BAŞKAN
:Peki, değerli arkadaşlar tabii Songül Hanım uzun
uzun anlattı, Lara Birliğin feshi hususundaki takdir Büyükşehir Belediyesinin değildir. O
yüzden bizim takdir hakkına sahip olmadığımız bir hususta bir şey söyleme tasarrufumuzun
da olmasını bekleyemezsiniz ama ben o dönemde uzaktan takip edebildiğim kadarıyla
konuşmamın ilk bölümünde de söylediğim gibi Mahalli İdare Birlikleri 6360 Sayılı Yasada
Mahalli İdare Birlikleri’nin hükmü şahsiyetini oluşturması için iki mahalli idarenin kurucusu
olarak olması sıfatıyla faaliyetlerini sürdürebileceğinden bahisle bunu sağlayamayanların
feshi yönünde bir düzenleme söz konusu oldu. Ve Mahalli İdare Birlikleri Kanunun yürürlüğe
girdiği tarih yani 6 Kasım zannediyorum 2013 veya 7 Kasım 7 Aralık gibi Resmi Gazetede
2012 tarihinde yürürlüğe girdikten sonra Mahalli İdare Birliklerinin yapmış olduğu Genel
Kurulların da geçerlilik arz etmediği geçerli olmadığı hukuken kanunda yer aldı. Kanun
yürürlüğe girdikten sonra Lara Birlik şubat ayındaymış yanlış hatırlamıyorsam bir genel kurul
yapmış ki bunun bir hukuki geçerliliği yok çünkü kanun açık yazmış yürürlükten sonra
yapılan Genel kurullar geçerli değildir diye ve yürürlükten sonra yapmış olduğu bir genel
kurulda Muratpaşa Belediyesini üye kabul etmiş.
Böylelikle 2 Mahalli İdare Birliği Büyükşehir Belediyesiyle birlikte Lara Birlik
bünyesinde ortak olarak diyelim ya da kurucu olarak neyse, hissedar olarak bulunmuş. Ama
tabii o genel kurulun daha sonra bu konuda İçişleri Bakanlığından bir hukuk müşaviri görüşü
ile teyit edildiğini biliyorum, bu genel kurulun geçerli olmadığı Muratpaşa Belediyesinin Lara
Birliğin o genel kurul kanun yürürlüğe girdikten sonra yapıldığı için üyesi olamayacağı
yönünde bir hukuk görüşü ile İçişleri Bakanlığı kanaatini Valiliğe yazdı ve tek üyeli kabul
edildiği için Lara Birlik feshedilmiş olarak değerlendirildi Valilikçe, dediğim gibi ben sadece
t .c .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
/
\ s \©/
W o*.
EXP02016
ANTALYA
olanı anlatıyorum. Böylelikle tek Büyükşehir Belediyesinin üyesi bulunduğu birliğin kanun
hükmüne göre kapatılması gerektiğinden dolayı kapatılarak bunun devri takdir edersiniz ki
sahillerden sorumlu yerel yönetim Büyükşehir Belediyeleri olduğu için Büyükşehir
Belediyesine Valilikçe yapıldı. Songül Hanımın uzunca anlattığı bildiğim kadarıyla meselenin
özeti bu, bizim tasarrufumuz değil ve şu anda Valiliğin Devir Komisyonunun yapmış olduğu
almış olduğu karara göre bu bizim tasarrufumuzda bizde bu tasarruf çerçevesinde
adımlarımızı atıyoruz ancak eğer ki yargı aksi bir karar alabilir, farklı bir karar alabilir,
bunları her zaman gözetiyoruz. Biz kamuda her zaman bir birlik ve beraberliğin olduğunu
düşünüyoruz, zaten şuanda yaptığımız çalışmalarda tamamen proje çalışmalarıdır.
Biz bu projeleri biz yaptık biz uygulayacağız diye kendimize saklayacak değiliz. Yarın
eğer Lara Birliğin hükmiyetini sürdürmesi hususunda yargı bir karar verirse, biz o projeleri
Lara Birlik ister değerlendirir ister değerlendirmez. Yani dünyanın sonu değil, biz onlara
yardımcı olmak adına bunu yaparız. Ben nasıl ki bu konuda çalışmaları yürütmek için
Belediye Şirketimizi görevlendirmişsem, arkadaşlarımız o konuda orada çalışmalarını en
azından bir başlangıç olarak yürütmüşlerse biz Büyükşehir Belediyesi olarak da Lara Birliğin
eğer hukuki sorumluluğu devam etmesi halinde bu çalışmaları seve seve veririz. Yani kamuda
süreklilik vardır. Kurumlarda süreklilik vardır. O yüzden yapılan bir iş geri dönülemez telafisi
mümkün olmayan bir zarar değildir. Bunu ifade edeyim, daha zaten dediğim gibi proje
kesinleşmemiştir proje tamamen avan projedir. Biz burada değerli arkadaşlar yanlış
anlamayınız halkımızın istifadesine açık bir plaj düzenlemesi yapmak istiyoruz. Lütfen bunu
da yanlış anlamayacağınızı düşünerek ifade ediyorum, biz Konyaaltı Plajıyla da ilgili böyle
bir tasarrufta bulunduğumuzda, bulunacağımızda halka açık bir plaj düzenlemesine
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu yine karşı çıkmıştı.
Şimdi yine bu sefer Antalya’nın başka bir güzide plajında yine halka açık, halkımızın
ücretsiz kullanımına açık bir plaj düzenlemesi yapmak istiyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi
yine halka açık bu plaj düzenlemesine karşı çıkıyor. Bunun adında halk bulunan bir partinin
izah edebilmesi mümkün değildir. Halkçıyız diyen bir partinin izah edebilmesi mümkün
değildir. Dolayısıyla
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım Cumhuriyet Halk Partisini
sorgulamak sizin tasarrufunuzda değildir lütfen ve konuyu çarptırarak farklı noktalara
getiriyorsunuz. Demagoji yapmayalım biz burada projeyi sorgulamadık.
Üye Ümit UYSAL
:Sayın Başkanım söz alabilir miyim?
BAŞKAN
:Bitireyim müsaade ederseniz.
Üye Ümit UYSAL
:Tamam.
BAŞKAN
:Tabii ki söz vereceğim, Songül Hanımın alışık
olduğumuz için konuşmanın ortasına pat diye girmesine artık çünkü Meclis adabıyla ilgili bir
yönetmeliği takdim edeceğim size grup sözcüsü olarak bilmeniz gerekir. Mecliste her söz
isteyen üye, önce Başkandan söz isterim der Başkan söz verirse ona göre söz hakkını
kullanabilir. Dolayısıyla bu konuda eğer aynı tutumunuzu sürdürmeye devam ederseniz size
bu yönetmelik hükümlerini okuyacağım, hatırlatacağım ve buna uymanızı rica edeceğim.
Dolayısıyla biz bu konudaki düşüncemizi söylüyoruz. Diyoruz ki burada halka açık
Antalya halkının bu plajdan bu nimetlerden en güzel şekilde yararlanmasını sağlamak bizim
amacımızdır. Biz bunun için gayret ediyoruz, bunun için de gayret etmeye devam edeceğiz.
Biz geçmişte Konyaaltı’nda bunu yapmak istediğimizde benzeri bir anlayışı Cumhuriyet Halk
Partisinden gördük ve üzüldük. Müsaade ederseniz benimde bunu söyleme hakkım var. Şimdi
aynı Cumhuriyet Halk Partisi, halkın bu plaja en iyi şekilde ulaşmasına karşı bir tutum
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
İı& £ \i
K2016
Expo
ANTALYA
sergiliyor, bunu tabi biz halka şikâyet ediyoruz zaten etmeye de devam edeceğiz. Geçen
toplantıda da söyledim 5 sene bu halkın halka ücretsiz kullandırılmasına karşı çıkan bir
Cumhuriyet Halk Partisini her yerde ve her vesile ile dile getireceğimi ifade ettim. Şimdi aynı
şeyi Lara’da yapıyorsunuz ben bundan çok da şaşırmadım, benim için sürpriz değil
dolayısıyla biz, siz ne kadar engel olmaya çalışsanız da halka en iyi hizmeti vermemiz
konusunda, halka Antalya’nın en güzel plajlarından en iyi şekilde ücretsiz olarak istifade
etmelerini sağlamaya çalışmamızı engellemeye gayret etseniz de size rağmen bu hizmetleri en
güzel şekilde vereceğiz. Bütün Antalyalılar bunu böyle bilsin. Buyurunuz Sayın Başkanım.
Üye Ümit UYSAL
:Evet Başkanım halkımıza böyle muamele
etmeyin halkımız zekidir. Yani böyle davranmayın burada karşı çıkılan şeyin ne olduğunu siz
BAŞKAN
:Halkımızın zekasına zaten güvendiğimiz için
söylüyoruz.
Üye Ümit UYSAL
:Şunu ifade edeyim, 2 açıdan yanlıştır yapılan iş,
birincisi kurumlar halkın kimliği haline gelir zaman içinde 50’lerde kurulmuş bir Lara Birlik,
hepimizin sürekli işletmesine, erkine, o ortak ortak aklı oluşturmasına alıştığımız bir tüzel
kişiliktir. Onun lavını beraberce önleyebilsek iyi olurdu ama daha farklı bir tablo ortaya çıktı,
şu an yargıdadır inşallah yargıdan dönecektir diye düşünüyorum. Çünkü o tüzel kişiliklerin
devamı Antalya Kent Kimliği ile özdeştir çok önemlidir. Devam etmesinde sembolik manevi
yararlar vardır. Aynı biz Muratpaşa Belediyesinde ilk Başkan Sayın M anavoğlu’nun kurduğu
Adalya Vakfını canlandırdık örneğin yeni bir vakıf kurmak yerine çünkü kent kimliğinin bir
parçası olur bu tip tüzel kişilikler ve itinayla bunu yüzyıllarca hatta batıda sakladıklarını
görürsünüz.
Çok değişik örnekler vardır. Onu bir ortak aklın devamlılığı bir sivil toplumun
demokrasinin devamlılığı olarak görür ve muhafaza ederler bizde keşke benzerini
yapabilseydik. Yinede yargıdadır konu umutsuz değildir. Lara plajı zaten ücretsiz halkımız
tarafından kullanılmaktadır. Bu konuda bir itilaf yok. Yalnız tabi yargı kararının
beklenmemesi bu Lara Birlik Tüzel Kişiliğinin lavına taraftar olunduğunu gösterir tutumlar
içinde olunması, bu konudaki hukuk mücadelesinde bizim yalnız bırakılmamıza ilaveten 20
yıllığına bu şekilde verme çabası, bakınız kanuni olan her şey hukuki olmayabilir sayın meclis
üyelerim, hukuk çok geniş kapsamlı bir şey her şeyi kapsar, insanın vicdanını kapsar, başka
şeyleri kapsar hukuk çok geniş bir kavram. Kanun çok daha dar bir kavram, kanuna sığabilir
yapılan işlem ama bazen hukuka sığmaz. Yani çok uzun süreli bir yeri vermek yasalarımızca
uygun karşılanır ama genellikle bu yatırım maliyeti çok yüksek olan kamu hizmetleri için
kullanılır. Büyük binalar, büyük tesisler, büyük fabrikalar yapılacak ise kamuya yük
getirmesin ve vatandaşımız da bu hizmeti alabilsin diye kanunlarımız buna cevaz verir. Zaten
bir yapılaşma olmayan, yapılaşma yasağı olan plaj işletmesi için 20 yıllığına yetki almak
kabul edilebilir bir şey değil, böyle şeyler çok sık rastlandığı için bize normalmiş gibi geliyor,
normal değil. Normalmiş gibi gelen şeyler bazen normal olmaz. Oraya ne yapı yapılabilir en
geniş en kabadayı düşündüğümüzde ciddi bir yapı yapılmaz, yapılamaz zaten plaj
işletmesidir.
Düşünün 20 yıl sonra kaçımız hayatta olacağız bugün bu yetkiyi verdiğinizi ve orada
bir şirketin faaliyet göstermeye başladığını düşünün, işte biz hayatta olanlar gidecek oraya
diyeceğiz ki işte bizim zamanımızda işte 13 Ekim 2014 tarihinde verilen yetkiyle hala orada o
şirket muhtemelen sahibinin çocukları işletiyor olacak Lara’nın plajını, bu bizden sonra oysa
4 ya da 5 kez daha seçim yapılmış başka meclisler başka belediye başkanları göreve gelmiş
olabilecek bu kanunlara sığsa da hukuka sığmaz, makul değildir, hiçbir makul .karşılığı da
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
V
E XP0201G
A NT ALYA
yoktur. Uygun da değildir ama meclis çoğunluğunuz vardır, takdir sizlerindir, bu makul
olmayan maddeye ret vermek bizim kamusal görevimizdir.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum.
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkanım, bu gündemle ilgili söz
almayacaktım ancak CHP’li Belediyelerin sahillerle ücretsizle ilgili işte her defasında
Konyaaltı sahilinde olduğu gibi karşı çıkıyorsunuz dediniz. Onun için söz almış bulunuyorum.
Öncelikle Konyaaltı Sahili şu anda sizin ücretsiz dediğiniz alan daha önce derme çatma
obalarla kuşatılmış, tuvaletlerin denize aktığı bir konyaaltı sahilidir. O günlerde 6 ay önce
A llah’ımıza ve polislerimize güvendik böyle yola çıktık, 120 gün süreyi siz ondan sonra
gündeme almaya başladınız. 120 günde biten bir sahil projesidir. Türkiye’de ödüller aldık,
Mavi Bayrakla ilgili ödüller aldık, Türkiye l . ’liği aldığımız bir konyaaltı sahili. Burayla ilgili
bu konuyu bahane ettiniz geçen döneminizde, konyaaltı sahilini almaya kalktınız, mahkeme
kararıyla tekrar geri aldık, adalet yerini buldu. Şimdi yeni dönemde Konyaaltı Sahili’ni ben
Gazipaşa’dan Kaş’a kadar bütün belediyelerin ilçe belediyelere verilmesinden yana olduğumu
söyledim. Şimdi siz bunu gündeme getiriyorsunuz konyaaltı sahiliyle ilgili şu anda sizin
yaptığınız bir şey yok orada şuanda iki bin küsur şezlong, şemsiye işte orada vatandaşlar
ücretsiz deyince evine götürmüş. Bunu da basından öğrendik. Konyaaltı sahilindeki şuanda
istinat duvarı dahil olmak üzere, palmiyesidir, kanalizasyon alanıdır her türlü şeyi konyaaltı
belediyemize aittir. Hizmetin hasedi olmaz, siz daha iyisini yapmanızı arzu ederiz ama bunu
siyaseten her defasında gündeme getirmek her defasında konyaaltı sahili ile ilgili, takdir
etmesini bilmeyenin eleştirme hakkı yoktur.
Böylesine önemli bir konyaaltı sahiline ticaret ve sanayi odası başkanlığınız sürecinde
takdir ediyordunuz ama siyaseten bunları yapmayın size yakışmaz Sayın Başkanım. Siz
bunları yakışanı yapacağınızı ümit ediyorum ama şu anda bu gündemde hatta söz almayı bile
düşünmüyordum, grubumuzun kararı vardır onu destekleyecektim ancak bu konuyla ilgili son
derece üzüldüm. Defalarca bunu gündeme getiriyorsunuz ücretsiz yaptığınız başka ne var
Başkanım şezlong şemsiye, darmadağın bütün vatandaşlar kaç kişi ailesiyle gidebildi oraya
biliyor musunuz? Hiç girdiniz mi siz yenge hanımla beraber denize, giremediniz. Bunu herkes
biliyor yapmayın. Size yakışanları yapın, takdir etmesini bilirdiniz eskiden ama şimdi
unutmuşsunuz. Üzüldüğümü belirtmek isterim teşekkür ederim.
BAŞKAN
:Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum, ben
konyaaltı sahilinde geçmişte yapmış olduğunuz düzenlemelerden dolayı size her zaman
teşekkür ettim. Yine teşekkür ediyorum bir problem yok, biz, siz de söylediniz hizmetin
hasedi olmaz, hizmet eden bu memlekete her kim ise yapmış olduğu hizmetlerden dolayı
teşekkür etmeyi siyasi kimliğine bakmadan yerine getiririz. Geçmişte de söyledim belki
unuttunuz şimdi bir daha söyleyeyim, sizin geçmişte konyaaltı sahilinde yapmış olduğunuz
hizmetlerden dolayı ben size teşekkür ediyorum, bunda bir problem yok. Ancak o hizmetler
Milli Emlak Genel Müdürlüğünce konyaaltı sahilinde büyükşehir belediyesi yokken yanlış
hatırlamıyor isem bu sahil düzenlemesini yapmak üzere tahsis edildikten sonra
gerçekleştirilmiştir. Yanlış hatırlamıyorsam ve sizin tarafınızdan da gerçekleştirilmiştir, gayet
de güzel olmuştur itirazımız yok. Ama biz bu sözleşmenin hükümleri tamamlandıktan ve süre
bittikten sonra tasarrufun Büyükşehir Belediyesinde olduğu hareketiyle tarafımıza yapılan
tahsiste halkımıza sizin de vermiş olduğunuz hizmetlerden daha iyisini verme gayretini ortaya
koyduk. Siz bize teşekkür edersiniz etmezsiniz biz ona karışmayız ama bizim bir hedefimiz
hep var.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
EXP02016
ANTALYA
Biz bu güne kadar ne yapılmamışsa her kim tarafından, daha iyisini yapmak. Gayemiz
de budur, dolayısıyla hizmetin hasedi olmaz diye siz söylediniz bende katılıyorum. Biz orada
halkımıza açık, halkımızın yine eskisi gibi kullanacağı, bana neler söylenmedi yok ona peşkeş
çekecek, yok buna peşkeş çekecek konyaaltı sahilini diye bir sürü gazetelerde çok da alışık
olduğum iftiralar ve yalanlar yer aldı. Birçok kamuoyundaki sosyete daha doğrusu fısıltı
gazetelerinde bunlar yayıldı, ben bunların hepsini biliyorum. İtham etmiyorum kimler
tarafından yapıldığını. Ama ne oldu gün oldu devran döndü, gerçek ortaya çıktı, orayı peşkeş
çekecek diyen Menderes TÜREL orayı halkın istisnasız, eşit şekilde, en ufak bir şekilde
sınıflandırmaya tabi tutmadan her kesiminin kullanacağı bir plaj haline daha iyisini yapmak
için ortaya koyduk. Eksiklerimiz olabilir mi olabilir, onları da tamamlamak isteriz, zaten onu
her zaman söylüyoruz. Hatasız kul olmaz biz de tabi ki eksiklerimizi tamamlayarak gideceğiz.
Şimdi bu geçici süre içerisinde orada yapılabilecek en iyi hizmeti yapmaya çalıştık,
şimdi Mimarlar Odamızla bir dünya projesi bir iddia ile ortaya koyduğumuz bir yarışma
projesi kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Zannediyorum kasım aralık ayında yarışma
sonuçları belli olacak Jüride bilim adamlarımız, yetkili olan kişiler ... sonuçlarımızı, bende
merakla bekliyorum inşallah konyaaltı sahilini dünyanın en güzel plajlarından biri haline
getirmek bize nasip olacak. Bunun için biz çalışıyoruz, dolayısıyla biz geçmişte yapılan
hizmetleri inkar etmedik, etmeyiz ama daha iyisini yapacağımızı ifade ederiz. Bu meclisteki
tartışmalar çok eski değil on seneliğine yetki istemiştik ancak meclisimiz buna uygun
görmedi. Sayın Başkanın 20 sene hassasiyetine ithafen bunları söylüyorum.
Meclisimiz yetki vermeyince ne yaptık, biz orayı 1 senelik tahsis ettik dolayısıyla
almış olsaydık o yetki 10 sene kullanacağız demek değil ki o yetki, biz 20 senelik yetki
istiyoruz bunu 20 sene kullanılacağına dair bir şart ve kaide yok. Nasıl ki, 10 senelik istedik
yetki Konyalında bu imkan bize sağlanmadığı ve halka açık bir plaj düzenlememiz
engellenmeye çalışıldı bu kadar açık konuşuyorum. Biz de demokrasilerde çare tükenmez
mantığından hareketle kendi hukuki çözümümüzü üreterek 1 seneliğine orayı verdik. O 10
sene yetki 10 sene kullanacağımız demek olsaydı 1 seneyle de işimizi çözmezdik. Demek ki
hesap, birilerinin hep beyninin arkasında istifham yaratmaya yönelik bir hesap değilmiş,
bizim hesabımız hasbidir. Bizim hesabımız millet içindir, bizim hesabımız vatandaşa halka
hizmet etmek içindir, işte gündemde ortaya çıktı. Orada bütün hizmetlerden halkımızı en iyi
şekilde yararlandıracak düzenlemeyi yaptık. Gitmediğimi söylüyorsanız siz görmemişsinizdir,
ben bu gibi işleri genellikle basından uzak ve reklamsız yaparım, sürekli oralarda ben tebdili
kıyafet gezdim, plajından da istifade ettim ayrıca tuvaletlerine kadar kendim bizzat
denetledim. Gitmediğim konusundaki söylediğiniz husus da doğruyu yansıtmamaktadır.
Dolayısıyla biz şimdi bir başka Antalya’nın güzide köşesinde yine, halkımızın ücretsiz
istifade edeceği bir plaj düzenlemesi, en azından önemli bir bölümünde ücretsiz istifade
edeceği bir plaj düzenlemesi yapmak istiyoruz, yeniden karşımda Cumhuriyet Halk Partisi
gurubunu “hayır yapamazsın” itirazıyla görünce inanınız AntalyalIlar adına üzülüyorum.
Antalya Halkı adına üzülüyorum, bu güzelliklerden Antalya’nın Kepez’den de
Döşemealtı’ndan da, A ksu’dan da, Konyaaltı’ndan da, Muratpaşa’dan da her vatandaşın, hatta
hatta Gazipaşa’dan Kaş’a, Gündoğmuş, Akseki’den, Elmalı, Korkuteli’ye kadar bütün
vatandaşlarımızın istifade etmesi gerekir, biz bunun gereğini yapıyoruz. Biz halkımız için
çalışıyoruz, siz ne kadar istemeseniz de biz bunları yapmaya devam edeceğiz. Buyurunuz
Reşat Bey
/~\
T •C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Ure,
{?■'&!•£s
v
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
EXP02016
ANTALYA
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkanım orada şunu söyleyeceğim yani,
söz verir misiniz Sayın Başkanım?
BAŞKAN
:Pardon, Reşat Bey’e vermiştim isterseniz,
Üye Muhittin BÖCEK
:Reşat Bey bekler belki, müsaade eder
BAŞKAN
:Bekler misiniz Reşat Bey?
Üye M. Reşat OKTAY
:Beklerim, tabi tabi
BAŞKAN
:Peki, buyurun Muhittin Bey.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım görmüyorsunuz herhalde ama el
kaldırıyorum,
BAŞKAN
:Songül Hanım bekler mi acaba?
Üye Songül BAŞKAYA
:Hatta yakında başka bir şey yaparsanız, onu da
söyleyeceğiz yani yönetmelik gereği
BAŞKAN
:Şimdi Muhittin Bey öncelikli istedi diye, Songül
Hanım bekler misiniz acaba? Beklemezseniz önce bayanlara öncelik var
Üye Songül BAŞKAYA
:Başkanımın sözünü kesmek anlamında değil
Reşat Bey’e geçtiniz direkt, ben de önde bekliyordum söz, onu hatırlatmak anlamında
BAŞKAN
:Tamam, Reşat Bey beklerse ben tabi öncelikli
size söz veririm yani, problem yok, Reşat Bey bekler misiniz efendim?
Üye M. Reşat OKTAY
:Beklerim efendim.
BAŞKAN
:Beklersiniz peki, önce Sayın Başkan, önce
Başkanıma lütfeder misiniz Songül Hanım? Yoksa önce Başkan’dan önce konuşmak
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım bu meclisi, demagojilerle
yapılan hukuka aykırı eylemleri gizleyemezsiniz, vatandaş biraz önce Başkanım da ifade etti
tüm yaşanan süreci çıplak beyni ile idrak edebilecek kadar zekidir.
BAŞKAN
:Evet Sayın Başkanım buyurun.
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın
Başkanım,
değerli
Meclis
Üyesi
arkadaşlarım, şimdi az önce söylediğiniz gibi,
BAŞKAN
:Evet
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkanım şimdi yapılan işlem 2012
yılında hiçbir yerde sözleşmesi, protokolü olmayan, siz 30 M art’ı beklediniz 2 yıl bir boş
geçti. Şimdi geldiğimiz noktada yapmanız gereken Encümen Kararı ile yetkinizi 1 yıllık
yapmamzdı. Şimdi fikir proje yarışması yapıyorsunuz, onu da baştan sona izliyorum, o
projeye katılan arkadaşlarla, mimarlarla ben de görüşüyorum. Orada eksik olanlar var ona da
destek olmaya çalışacağız. Ama 1999 yılında göreve geldiğim gün itibariyle bugün o sahil işte
önce takdir ettim sizleri dediniz, büfeyle ilgiliydi şimdi konulan büfe daha büyük, önemli
değil orasında da değilim.
Ancak yeni projenizde, fikir projenizde bütün basınında önünde bir taslak proje çıktı, o
projede ücretli bölüm bile ayırdınız. Şimdi bu ücretsiz lafını önümüzdeki süreçte göreceğiz,
yani her şeyin bir bedeli var, şezlongla ilgili bir şezlong bir şemsiye 5 TL, sabah güneş
doğduktan akşama kadar, ama bir disiplin ama orada insanlar ailelerini çocuklarını özgürce
denize getirebiliyorlardı. Otoparkı ücretsiz, soyunma ücretsiz, duş, kabin, deniz her şey
ücretsiz. Sanki şu 6 aylık süre içerisinde Konyaaltı Sahili ücretliydi, ücretsiz olmuş gibi,
yapmayın siz Büyükşehir Belediye Başkamsınız, size yakışanları yapın, teşekkür ediyorum.
T
r
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
' »A* o.
I f i«.° • 1
'" T *
EXP02016
ANTALYA
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım, Songül
Hanım söz istiyor musunuz? Vermeden önce bir şey söyleyeceğim, hukuksuz uygulamalarınız
dediniz ama Sayın Muratpaşa Belediye Başkanımız da bir şey kanuni olabilir ama hukuki
olmayabilir diyerek bizim hukuk içinde kaldığımızı teyit etmişti konuşmasında, onun için
sizinle o çelişen cümlesini size hatırlatmak istedim. Biz hukuki yapıyoruz her işimizi, merak
etmeyin, hukuki olmayan işler için de istediğiniz gibi zaten yargıya müracaat hakkınız var,
onlar da yargıda tespit edilir. Ama biz her işimizi hukuki yapıyoruz ve bunun için de büyük
bir gayret sarf ediyoruz, buyurunuz efendim, Reşat Bey kusura bakmayın Songül H anım ’a
öncelik veriyoruz, siz müsaade ettiğiniz için, buyurun
Üye Songül BAŞKAYA
:Bitti mi Sayın Başkanım başlayabilir miyim?
BAŞKAN
:Buyurun dedim.
Üye Songül BAŞKAYA
:Şimdi her ne zaman mecliste çok kritik bir
gündem gelse ve Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak çekincelerimizi burada kamuoyuyla
ve meclisimizle paylaşmak istesek demagoji yaparak, konuyu farklı noktalara çekmeye 91
yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkçılığını sorgulamaya kalkıyorsunuz bu mecliste,
bırakın bu siyaseti İl Başkanınız yapsın. Tekrar hatırlatıyorum Sayın Başkan, siz mecliste
sükûneti sağlamak, huzuru sağlamak, az evvel söylediniz bu lütuf değildir, zaten hukuki
çalışmak zorundadır kamu kurumu ve idareleri. Hukuksuz iş yapmak ne sizin göreviniz ne
bizim görevimiz kaldı ki hukuksuz yapılan bir iş varsa ya da tereddüdünüz varsa, bu konuyu
yargıya götürürken sizden izin de alacak değiliz, elbette ki o haklarımızın bilincindeyiz ve
kullanıyoruz bunları sonuna kadar.
Konyaaltı konusuna gelelim, tekrar onu gündeme getirip 5 yıl boyunca halka şikayet
edeceğiz dediniz, edin istediğiniz kadar, biz de halka halkın menfaatleri için ne kadar
mücadele edeceğimizi her platformda anlatmaya devam edeceğiz. Sizin amacınız batı
sahillerini ANET’e, doğu sahillerini EKDAĞ’a daha sonra üçüncü şahıslara da zaten ihale
edilebilme imkanı var, o vasıtayla belki farklı yerlere gidecek. Bizim çekincemiz nedir, bunu
tekrar tutanaklara geçsin ve kamuoyu tekrar öğrensin diye hatırlatmakta fayda görüyorum, her
nerede hangi partili olursa olsun ilçede, sahillerin kullanımının ve işletilmesinin hakkının ilçe
belediyelerinde olması yönünde, yetkinin onlara verilmesi yönünde tasarrufunun onlara
sunulması yönünde, kaldı ki siz göreve geldiğinizde ilçeleri gezerken de bu yönde sözlerde
bulundunuz. Ama her ne zaman ki meclise geldiğimizde konuyu gördük, bunların ancak
sözde kaldığını icraatta farklı uygulamalar yapılacağını gördük. 19 ilçedeki sahillerle ilgili
Destek Hizmetlerinden gelen teklif hala herhalde meclis tutanaklarında da kayıtlıdır.
Daha önce de Mecliste okumuştum, bütün su sporlarının da Belediye Şirketleri
vasıtasıyla işletilmesi mevzusundaki yetki talebi. Her şeyi ücretsiz işte halka hizmet
sunuyoruz Cumhuriyet Halk Partisi engelliyor, yok böyle bir şey, halkımız burada
konuşulanları da yapılan icraatları de çok iyi algılıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak siz
ne kadar diretirseniz diretin, halkın yanında halkın yararına kamunun yararına fikirlerimizi
burada beyan etmeye devam edeceğiz, engelleyemeyeceksiniz bunu, demagojilerle
engellettirmeyeceğim Sayın Başkanım. Karşınızda Yerel Yönetimler konusunda çalışmış, 5
yıl görev almış, Meclis Üyesi arkadaşlarım da bilir bir arkadaşınız var, ben Belediye Çalışma
Yönetmeliğini de çok iyi biliyorum ama tahammül edemediğim noktalar oluyor. Ben hiç
kimseye ister Belediye Başkanı, ister Bakan, İster Başbakan, ister Cumhurbaşkanı bu
Cumhuriyetin kurucusu, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu 91 yıllık çınara laf söyletmem
kusura bakmayın.
BAŞKAN
:Biz de söyletmeyiz nereden çıktı şimdi bu ya?
c.
y '-t
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
T
(13.10.2014)
- G^£N(JAf,
|•;*• ©
. . «*• i
EXP02016
ANT ALYA
Üye Songül BAŞKAYA
:Az evvel halkçılığını sorgulamıyor muydunuz
Sayın Başkanım? Cumhuriyet Halk Partisi’nin ne kadar halkçı olduğunu, lütfen lütfen.
BAŞKAN
:Bir
dakika
dur,
aman frenle
vaziyet,
Cumhuriyetin kurucusuna Evelallah bu kardeşiniz de kimseye laf söyletmez hiç merak
etmeyin. Öyle bir şey yok şimdi Lara Plajından Cumhuriyetimizin Kurucusuna kadar
meseleyi uzatınca, bu gibi meselelerde bile böylesine büyük bir Liderin adını bu işlere mevzu
etmenize biz karşı çıkıyoruz. Yoksa Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa K em al’e biz
de laf söylemeyiz, söyletmeyiz. Ama Lara Plajıyla ne alakası var şimdi Atatürk’ün? Yani,
yapmayın işte bakın bu Atatürk’e en büyük haksızlık, bari buralarda bile bunları yapmayın
yani, evet dolayısıyla şunu özellikle ifade etmek istiyorum; siz ancak halkçılık söylemi
yaparsınız, biz halk için çalışırız. Aramızdaki fark bu, dolayısıyla siz halk için halkçılık
yaptığınızı söylemeye devam edin, biz de halk için çalışmaya devam edeceğiz siz ne kadar
engellemek istesenizde. Reşat Bey buyurun efendim.
Üye M. Reşat OKTAY
:Sayın
Başkanım,
değerli Meclis
Üyesi
arkadaşlarım hizmet noktasında.
BAŞKAN
:Pardon çok özür diliyorum Reşat Bey, bir önemli
konu Songül Hanım’ın ilçelerce sahillerin tasarrufunun kullanılmasına yönelik kanaati elbette
saygıyla karşılanabilir ama bu bir yasal düzenleme ile ilgili husus, bu konuda Songül Hanım
A nkara’da faaliyet gösteren çok kıymetli Yasama organındaki Millet Vekillerine CHP’li veya
diğer M illet Vekillerine de böyle bir düzenleme yapılması, yasal düzenleme yapılması
yönünde bir girişimde bulunabilir, buna mani bir hal yoktur. Meclis eğer sahillerin
tasarrufunu ilçe belediyelerine verirse tabi ki onun da gereği yapılır. Ama burada şunu ifade
etmek isterim, ben tabii çok iyi niyetle İlçe Belediyelerimizi sahillerle ilgili düzenlemeler
hususunda birlikte hareket etmek üzere ziyaret ettiğimdeki kanaatlerimi burada Şükrü Başkan
da zaten söz alacak anladığım kadarıyla vardı, gayet iyi niyetle çok da güzel bir görüşmeyle
paylaştık. Ve böyle yapacaktık ama biz daha işin başında Konyaaltı Belediyesinde bir anda
biz bu yetkiyi alsaydık, bunu ilçelerle paylaşacağız fikrini ifade etmemize rağmen, inanılmaz
bir muhalefet ve engelleyici tutumla karşılaşınca bizim bu konuda adım atabilecek hal
bırakmadınız.
Buradaki kusurun tamamen o tutumu sergileyenlerde olduğunu ifade ediyorum, biz ne
kadar iyi niyetliydik. Bize Konyaaltı’m bahane ederek orada o tutumu sergilemeseydiniz
benim sözüm söz ama bize buna imkan tanımadınız ki bize fırsat bırakmadınız ki ben
Başkanım ben ona rağmen ne yaptım Alanya’da ve Manavgat’ta her şeye rağmen Başkanınım
da bilgisi olan oradaki kamu kurum kuruluşlarının kurmuş olduğu demekler vasıtasıyla bu
kullanım haklarını su sporları ile ilgili oradaki dernekler vasıtasıyla kullanmak, ben
Büyükşehir Belediyesi olarak sahillerdeki su sporlarıyla filanda çok uğraşma niyetlisi
değildim ama çok iyi biliyorsunuz ki bu hususlarda geçmişte kan gövdeyi götürdü, buralarda
maalesef mafya, rant tehlikesi baş göstermiş durumda ve biz elimizi taşın altına soktuk
burada. Sadece ve sadece halkın plajına halkın adına sahip çıkmak için risk aldık ve dedik ki
bu riski de alıyorken gelin paylaşırız sizinle problem yok ama bize müsaade edilmedi ki.
Dolayısıyla olay bundan ibarettir biz burada halkın plajına halkın adına sahip çıkmak için
Büyükşehir Belediyesi olarak risk aldık ve halk adına ne risk alınması gerekiyorsa bu riskleri
de almaya devam edeceğiz kim ne yalan atarsa iftira atarsa atsm. Reşat Bey buyurun efendim.
np
*.c‘r‘ltHLj'tr0
.. ..
.
.
.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
/ / / . 6 ü:. \
I ° -i'i o «f \
\ Y y \/
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
EXP02016
ANTALYA
Üye M. Reşat OKTAY
:Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. 30 Marttaki
yerel seçimlerden sonra sahillerimizle ilgili Antalya sahilleri ile ilgili Antalya Büyükşehir
Belediye Meclisinde bugünkü oturumda ki tartışmalar da dahil Mecliste ciddi polemikler de
yaşandı bu yaşanan polemiklerin bazılarını vareste tutarsak hepsinin iyi niyetle söylenmiş
olduğunu düşünüyorum. Yani hiçbir Meclis Üyemiz, hiçbir Belediye Başkanımız sahillerin
halkın kullandırılması noktasındaki hizmet projelerine aleyhte bir görüş içerisinde olduğunu
düşünmüyorum. Tüm Meclis Üyelerimizin ve tüm Belediye Başkanlanm ızın kendi
bölgelerindekilerde dâhil olmak üzere sahillerin anayasal bir hak olan sahillerin halk
tarafından kullandırılmasının önünde bir engel projeye meclis kararı içerisinde herhangi bir
olumsuz katkı koyacağını düşünmüyorum. Bu bakımdan buradaki tartışmaların temayül
içerisinde değerlendirilmesini öneriyorum. Bu bir meclis tartışma temayülüdür olabilir bunda
kırılganlık ve alınganlık göstermenin de çok fazla gerekli olmadığını düşünüyorum. Amaç
üzüm yemektir, bağcı dövmenin hiçbirimize katkısı da yoktur. Burada işimizi doğru dürüst
yapmak zorundayız, hukuksal bir manzumeye hukuksal bir anlam taşıyıp taşımadığına ancak
yargı karar verir bir şeyin hukuksal olup olmadığına, ama biz hukuk içerisinde kalmaya gayret
etmekle de yükümlüyüz.
Doğal olarak Belediye Meclisimizde almış olduğumuz kararların yetkili kurullarca
bürokrasinin yetkili kademelerince yeterince oluşturulduktan sonra tabanının oluşturulduktan
sonra gerekli idarenin hukuk bölümlerinin görüşlerinin alındıktan sonra bu tür kararların
alınmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Tabii ki burada bir mülkiyete dayalı bir arazi
parçası üzerinde Sayın Başkanım karar alacağız. Şimdi burada Lara Birlik adı altında
gündemimizin 8’inci maddesinde ada ve parsel numaraları belirtilmiş olan alanlar taşınmazlar
üzerinde bir proje uygulanması üzerine ve bu projenin de bir ayni sınırlı ayni hak tesisi
yapılması kaydıyla bir meclis kararı alacağız. Tabii ki alacağımız kararın yargıdan
dönmemesi, haklı hukuksal bir tablo üzerinde yer alması da önem taşıyor. Şimdi burada bizim
incelemelerimize göre Sayın Başkanım bilhassa 12700 ada 7, 8, 9, 13, 16 ile 27957 ada 16 ve
27971 ada 1 ve 27972 ada 1 parseller halen Lara Birlik tüzel kişiliği adında tapuya tescilli
görünüyor şu an itibariyle. Burada Valilik Makamı devir teslimle ilgili bir Kurul kurmuş
olabilir, görüş bildirmiş olabilir. İleride bu devirler yapılacak da olabilir ama şu an itibariyle
buradaki parseller Lara Birlik üzerinde tescilli görülüyor Lara Birlik üzerinde, diğerleri de
Maliye hâzinesi üzerinde tescilli yerlerdir. Maliye hâzinesi üzerinde olan tescilli yerlerin
tahsisinin alınmadan, ilgili tapularınsa Lara Birlik tapuları üzerinden Antalya Büyükşehir
Belediyesine devri yapılmadan biz bir ihaleye dayalı bir proje üzerinde bir meclis kararı
almamızın şu an ve şu tarih itibariyle sıkıntı doğuracağını ileride düşünüyorum, bu bakımdan
meclisimizi zat-ı alinizi uyarmak ihtiyacını hissettim.
Bu bakımdan bunu bir incelettirmekte yarar olduğunu düşünüyorum. İkinci konu ise
değinmek istediğim; hepimiz hizmet aşığıyız bütün Belediye Başkanlarımız ilçelerimizden
gelen Belediye Başkanlarımız eski Belediye Başkanlarımız da dahil Antalya için çok güzel
hizmetler verdiler, karınca kararınca ellerinden ne gelebildiyse imkanları dahilinde buna siz
de dahilsiniz. Ama biz de diyoruz ki halkımıza bu alanların ücretsiz olarak halkımızın layık
olduğu kalitede ve standartta hizmet edebilecek tesisler olarak yapılması, sunulması
noktasında yetkiniz de var bu konuda biz Muratpaşa Belediyesi olarak Antalya’nın en
kurumsal belediyesiyiz. Her türlü donanıma da sahibiz, tabii ki Konyaaltı Belediyemiz de bu
tecrübeye son on yıldır bu tecrübeyi yaşayarak gelen bir belediyemiz. Tecrübeyi de yaşamış,
lütfederseniz devredin yetkinizle bize Lara Birlik sahilini biz de halkımıza ücretsiz hizmet
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
f .* .o.® • i
V
EXP02016
ANT AL YA
etme fırsatını bulalım, biz bu himmeti bizden esirgemeyin efendim, bu hizmeti biz de yaparız
alasıyla yaparız hiç kuşkunuz olmasın, sizden bunu da bekliyoruz size bu da yakışır.
Konyaaltı Belediyesine de yapın önümüzdeki sene, Muratpaşa Belediyesine de yapın, Alanya
Belediyesine de yapın, Finike Belediyesine de yapın sahillerle ilgili hep beraber yapalım. Bu
şeref size ait olsun Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:Evet
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Saym Başkanım Söz istiyorum
BAŞKAN
:Buyurun Bahattin Bey
Üye Bahattin BAYRAKTAR
rSayın Başkanım, çok değerli arkadaşlar aslında
Lara Birliğin bulunduğu sahil değil Antalya’nın belki dünyanın en güzel bir merkezi ve
dünyanın en güzel cazibe merkezi olabilecek bir yer. Lara Birlik bugüne kadar orada
dünyanın değil Antalya’nın hayran kalacağı bir projeyi uygulamış olsaydı yani bugün
buradaki söylenenler belki yani düşündürülebilirdi ama dünyanın en güzel bir bölgesi bu
kararla ben inanıyorum ki Antalya’da bir çekim merkezi olacaktır ve buradan bütün halkımız
faydalanacaktır yani bunu engellenmek doğru olmadığını düşünüyorum.
Kaldı ki Sayın Başkanım siz daha önceki döneminizde de Antalya’ya büyük projeler
ve Antalya’nın geleceğini ilgilendiren her proje yapmaya kalktığınız zaman değil Mecliste
dava açmak suretiyle hepsini engellemeye çalışmışlardır. Bunlara takılı olsaydınız bugün o
projelerin hiçbiri olmamış olacaktı. Dolayısıyla biz elbette ki adımlarımızı atarak hukuki
çerçevede bu milletin bu memleketin geleceğini düşünerek adım atıyoruz ve bunun da
hesabını bu millete vereceğimizi gayet iyi biliyoruz. Ve grubumuzun kararı komisyondan
geldiği şekliyle uygundur Sayın Başkanım.
Üye Serkan KÜÇÜKKURU
:Sayın Başkanım
BAŞKAN
:Şükrü Beye daha önce söz vermiştim.
Buyurunuz Şükrü Bey.
Üye Şükrü SÖZEN
:Söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum Sayın
Başkanım
BAŞKAN
:Estağfurullah Sayın Başkanım
Üye Şükrü SÖZEN
:Üzüntümü
dile
getirmek
için,
gündem
maddesiyle alakalı değil bir hassas olduğum bir konu ile ilgili duygularımı ifade etmek için
söz aldım, insanların önem verdiği belli değerler vardır, hassasiyetle üstünde durduğu,
taşıdığı, onurla gururla taşıdığı belli değerler vardır. Buda bunun en önemlilerinden bir tanesi
de temsil ettiği siyasetin ağırlığıdır ve o siyasetin o kişilere yüklediği sorumluluktur. Ben her
bulunduğum platformda gururla ifade ediyorum, 3 nesildir Cumhuriyet Halk Partisinde bir o
kadar şevkle çalışan, görev alan bir ailenin 3’üncü nesliyim ve bu terbiyeyle büyüdüm, bu
terbiyede şunu söyler; insanlara saygılı olmayı, insanlara hoşgörülü davranmayı, insanların
düşüncelerini saygıyla karşılamayı öğretti bize ve bende bu meclise o saygı çerçevesinde
geldim. O kültürün bana yükledikleriyle geldim bu meclise ve her zaman da doğru bildiğim
şeyi kendime almayı da bir felsefe edindim. Bu dönem ilk defa Allah bize nasip etti
Büyükşehir Meclisinin bir üyesi olma onurunu yaşadım ben ve buradaki gördüğüm
güzellikleri 2 ’inci dönem Belediye Başkanı olmama rağmen buradaki farklılıkları kendi
meclisimde meclis üyesi arkadaşlarımla uygulamaya çalışıyorum. Yani eksik kaldığımız bir
şeyleri kendi meclisimize taşımaya çalışıyoruz ve şunu da biliyorum bu yasayla Antalya
Büyükşehir Belediyesi bizim üstümüzdedir. Müşterek çalışmamız gereken bir yapıdır ve
T
/"'*
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
N&Rl£NUAf ,
I?
£ *«
\ W °/
EXP02016
A NT ALYA
böylesine mensubu olduğum bir meclis toplantısında az önce konuşmalarda bir temayül
oluştu. Siyasi konuşmalar yapmayalım, siyasi yapıları rencide edici üsluba girmeyelim diye
ama üzülerek gördüm ki az önce böyle bir üslup buraya hakim oldu. Bu beni anlatılmaz
derecede üzdü.
Ben kendi siyasetimin dışında da diğer siyasi yapılara saygılı olmayı her zaman bir
düstur edindim efendim, az önceki konuşma üslubu buraya gitmedi, biz sizlerden güzel
şeyleri görerek kendi meclisimizde uygulamak istiyoruz, buradan ayrılırken bu toplantılarda
dostane kardeşane birbirimize hasım gibi olmadan bu kapıdan çıkmak istiyoruz ve Manavgat,
Antalya bütün ilçelerimizin lehine bir şeyler yapmış olmanın huzuruyla buradan çıkmak
istiyoruz. Hala umutla bekliyorum, benim de benim de topluma az önce ifade ettiniz
Cumhuriyet Halk Partisini topluma şikayet edeceğiz diye, inanın sizinle ilintili değil bu
yasayla ilgili Manavgat ölçeğinde çektiğim sıkıntıları ben de topluma şikayet edebilirim. Ama
her zaman üslubumla duruyorum, adabımla duruyorum, bu yasanın bir gün mutlaka doğru
uygulanacağı umudunu koparmadan kendimde taşıyorum efendim ve bu yasadan bu yasadan
şu anda Antalya ölçeğinde en büyük sıkıntıyı yaşayan ilçe benim. Manavgat ilçesi,
BAŞKAN
:Evet.
Üye Şükrü SÖZEN :Yani az önce ortak müşterek karar verdiğimiz o
temayülü devam ettirirsek, kişilerin onuru, gururu, şerefi, namusudur temsil etiği siyasi
yapılar, bunları rencide etmeden bu platforma çekmeden bu meclisi taşıyabilirsek bizlerde
keyifle bunu örnek teşkil edecek şekilde kendi ilçelerimizde uygularız. Teşekkür ederim
efendim.
BAŞKAN
:Sayın Başkanım, olumlu katkılarınız için
gerçekten teşekkür ederim. Konuşmalarınızın bütün hepsine bir cümle hariç imza atarım. O
cümlede büyükşehir ilçe belediyelerin üstündedir sözüdür, biz öyle görmüyoruz. Çünkü
hepimiz seçilmiş insanlarız ve Belediye Başkanlarımız, Belediye Meclis Üyelerimiz halka
hesap vermek zorunda olan kişilerdir. Dolayısıyla biz 6360 sayılı yasada ilçe belediyelerin
üstünde bir kurum kuruluş oluşturma maksadı gütmedik. Böyle bir şey fiilen yok, hepimizin
yetki sınırları belli, Büyükşehir’in sınırları belli ilçe belediyelerimizin belli ve hepimiz
demokratik olarak aynı sorumluluğu taşıyoruz. Nedir bu halka hesap vermek. Dolayısıyla ben
şahsen hayatım boyunca kanunen, kanunen üst ast ilişkisinde üst bile olsam hiçbir zaman
bunu hukuken kullanmayı tercih etmedim ve her zaman bir işbirliği, istişare ve
değerlendirmeler neticesinde bir iş yapılmasının, çalışanlarla birlikte bunların
değerlendirilmesinin önemli olduğunu önceliklerim içerisinde koydum ve hep böyle devam
ettim o yüzden ben katkılarınız için teşekkür ediyoruz yani biz herkesle birlikte çalışmaya
açığız, bunu açık ve net söyleyeyim ve bu konuda da ben bugüne kadar özellikle hizmet
noktasında birçok hususta istisnalar hariç çok da muhalefetteki Belediye Başkanlarımızla yani
hem CHP, hem MHP anlaşamaz noktalarda yol ayrılıkları yaşamadım. İnşallah bundan sonra
da yaşamayız ama takdir edersiniz ki bizim amacımızın ne olduğunu belirttiğimiz bir hususta
bile hepimiz halka hizmet ve halka hesap verme sorumluluğunu taşıyor iken bir takım iyi
niyetlerle yola çıktığımızda karşımıza, Lara Birlik niye fesholdu niye fesholmadı, yani Lara
Birlik fesholsaydı başka olacaktı, fesholmasaydı başka mı olacaktı?
Böylesine önemsiz meseleleri, halkın bu kadar önemli projelerle ilgili hizmetine
sunulması noktasında karşımızda gördüğümüz defansı, muhalefeti üzülerek karşılıyor, ben
bunu da yanlış anlamayın hepimiz halka hesap vereceğiz, halka da şikayet edeceğimi her
platformda, sadece Büyükşehir Meclisinde değil bunu daha önce de söyledim. Her platformda
5 sene boyunca dile getireceğimi de söyleyeceğimi dile getiriyorum. Keşke bu tartışmalar
T
k6**tNUrt
/~1
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
I?
\ ‘*
•“I
r /
EXP02016
A NTALYA
olmasaydı da keşke biz halka hesap verme noktasında olan kişiler olarak halka açık plajın bir
düzenlemesini oy birliği ile bu meclisten geçirebilseydik. Gönül bunu arzu ederdi, ama
maalesef farklı bir tutum karşımıza çıkıyor, biz de onun hesabını lehte aleyhte halka
vereceğiz, oradan kaçış yok. Halkımız zekidir dedi Sayın Muratpaşa Belediye Başkanımız,
halkımız, ben hep şunu söylerim, konuşmalarda da söylerim. Halkımız, hepimizin aklından
daha fazla zekidir. Halkın zekâsını siyasetçiler test etmeye kalkarlarsa o zaman demek ki
sonları geliyor demektir. O yüzden biz zaten halka güveniyoruz.
(Mikrofonsuz anlaşılmayan konuşmalar mevcut)
BAŞKAN
:Tabi tabi, öyle yani. Dolayısıyla, dolayısıyla biz
halkımıza güveniyoruz, zaten demokrasinin gereği bu. Ben hayatım boyunca bakın,
demokrasi ve özgürlükler konusunda bu memlekette bugün siyasetçi, dün gazeteci, yarın ne
olacağımızı bilemeyiz ne olursak olalım mücadele edecek bir kişiyim bakın. Bu ülkede
demokrasiyi hukukun üstünlüğünü ve özgürlükleri ne kadar güçlendirirsek bu ülke o kadar
güçlü bir ülke olur. Ben buna inanmışım.
Onun için biz halk için icraat yapmaya devam edeceğiz, bu yolda her türlü eleştiriyi
elbette saygıyla karşılayacağız ama o eleştirilere rağmen de emin adımlarla yolumuza devam
edeceğiz.
Üye Muhittin BÖCEK
:Bu tecrübe 2009’da mıydı?
BAŞKAN
:Sayın Başkanım ben 10 senelik bir tecrübeyle
geldim buraya onu söylüyorum Sayın Başkan, ben değişmiş bir Menderes olarak geldim.
Daha siz o tecrübeyi yaşamadınız Allah da yaşatmasın onu da söyleyeyim.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkan yemek yedireceğiz dediniz, yani
geç kalacağız şunu bir an önce bitirelim.
BAŞKAN
:Vallahi haklısınız ama ne kadar demokrat bir
Başkanım herkese istediği kadar söz veriyorum,
Üye Serkan KÜÇÜKKURU
:Başkanım sıra bende biliyorsunuz
BAŞKAN
:Buyurunuz, buyurunuz estağfurullah buyurunuz,
aslında arkadaşlar yönetmeliklerde biliyorsunuz bu kadar uzun tartışma imkanı söz konusu
değil. Gruplar adına en az bir veya iki kişi konuşabilir onların süresi 5’er dakikadır.
Üye Serkan KÜÇÜKKURU
:İnsani arın sıkıldığını biliyorum ama.
BAŞKAN
:Grup sözcüsü, yok ben söz vereceğim merak
etmeyin, ben hep veriyorum hani biliniz diye, grup sözcüsünün de 10 dakikayla sınırlıdır
konuşmaları, bu bütçelerde 20 dakikaya çıkar. Dolayısıyla yani ne kadar demokrat bir başkan
olduğuma da ithafen bunları dile getiriyorum, buyurun Sayın Başkan.
Üye Serkan KÜÇÜKKURU
:Şimdi efendim, özgürlükçü demokrat bir Başkan
olduğunuzu söylüyorsunuz.
BAŞKAN
:Tabi tabi, hiç şüphe yok.
Üye Serkan KÜÇÜKKURU
:Son olarak
Üye Mehmet ÖZEREN
:Başkanım söz alabilir miyim?
BAŞKAN
:Bir dakika verdim Sayın Başkanımıza, kim söz
istiyordu? Başkanım İbradı Belediye Başkanımıza verdim, ondan sonra Gündoğmuş’a
geçeceğiz inşallah. Buyurunuz
Üye M ehmet ÖZEREN
:Sağ olun Başkanım
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
V ’f
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
H's
0/
EXP02016
ANTALYA
Üye Serkan KÜÇÜKKURU
:Tabii sahillerden
uzağız diye sahilleri de
konuşmayacak değiliz biz de bir büyükşehir meclis üyesi olarak, geçen konyaaltı sahili ile
ilgili tartışmanızda söz almıştım, bir tereddüdüm olduğunu söylemiştim. Kadın erkek eşitliği
yapmadan, eşit bir şekilde sahillerin kullanılması konusunda benim tereddüdümüz giderir
misiniz, bu konuda söz verir misiniz, demiştim ben. Siz, Sayın Başkan rüya görüyorsunuz
galiba, biz böyle bir insan, bu tarzda düşüncede olan bir insan değilim ben demiştiniz, ama
sözünüzde durmadınız, Sarısu’da kadınlar plajı açtınız, eşitliğe aykırı olarak. Erkeklerin
kullanımını engelliyorsunuz şu anda orada. Aynı şeyi Lara Plajlarında olmayacağı sözünü
tekrar sizden istiyorum, inşallah böyle bir uygulamaya gitmezsiniz, Anayasaya, eşitliğe aykırı
böyle bir uygulamayı sizden beklemiyorum.
BAŞKAN
:Evet, yahu ben
bu mevzulara girmeyeyim
istiyorum da, yani öyle güzel ortalaryapıyorsunuz ki, beni mecbur bırakıyorsunuz yani
girmek zorunda kalıyorum, kusura bakmayın. Teşekkür ediyorum, bunu dile getirdiğiniz için,
ben her sözümün arkasındayım. Siz bana tesettür plaj mı koyacaksınız dediğinizde, ben rüya
mı görüyorsun demiştim. Hala rüya mı görüyorsun, diyorum. Çünkü orada ne yaptığımızı
herhalde rüyanda görüyorsun. Biz kadınlar plajı açtık.
Sadece tesettürlü kardeşlerimizin değil, tesettürlü kardeşlerimizin de başı açık
kardeşlerimizin de o plajdan istifade etmesine yönelik bir düzenleme yaptık. Ve şu anda ben
size çok enteresan bir şey söyleyeyim çok da memnunum, Rus kökenli Türk vatandaşları,
özellikle bayan, hanımefendiler oradan en çok istifade edenlerin başında yer alıyor, siz biliyor
musunuz?
(Mikrofonsuz, anlaşılmayan konuşma)
BAŞKAN
:İşte 639 km sana açık, bak 639 km sana açık
istediğin yerinde, 1 km ’ye mi göz diktin yazık.
Uye Serkan KUÇUKKURU
O zaman erkekler plajı da istiyoruz.
BAŞKAN
Bizim, sen talep et biz onu da yaparız, ayıp
ediyorsun. Sen talep et hani özgür, hani eşitlikçiydik
Uye Serkan KUÇUKKURU
:Sahillerin kullanımı herkese eşittir efendim
BAŞKAN
:Dolayısıyla
Üye Serkan KÜÇÜKKURU
:Eşit bir şekilde kadın erkek faydalanmak
zorundadır.
BAŞKAN
:Sayın Başkan
Üye Serkan KÜÇÜKKURU
:Bu tür ayrımcılıklar....
BAŞKAN
:Bu bir ayrımcılık değil bakın
Üye Serkan KÜÇÜKKURU
:Antalya’nm
BAŞKAN
:Bu bir Anayasa’nın 10. Maddesi gereği bir
haktır. Kadınlarımıza bir haktır.
Üye Serkan KÜÇÜKKURU
:Hakkı ben sadece kullanılmak, erkekler de
kullanmak zorundadır.
BAŞKAN
:Anayasa’mızın 10. Maddesini aç oku,
Üye Serkan KÜÇÜKKURU
:Efendim 10. Maddeyi çok iyi biliyorum, 6 yılda
bitirdim Hukuk Fakültesini.
/~1
.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
T
(13.10.2014)
►*»*«" Ü*.
=■6 \
_.t
;•«
r K
EXP02016
ANTALYA
BAŞKAN
:Kadınlarımıza, engellilerimize, gazilerimize,
şehitlerimiz şehit ailelerine, pozitif ayrımcılık Anayasa hükmü gereğidir. Anayasaya
uygundur, Anayasa hükmüdür.
Üye Serkan KÜÇÜKKURU
:Pozitif ayrımcılığı yanlış algılıyorsunuz.
BAŞKAN
:Dolayısıyla bakınız, biz Antalya’nın her
nimetinden, her vatandaşımızın eşit olarak faydalanmasını sağlayacak düzenlemeleri her
zaman yapacağız. Siz ne kadar karşı çıkarsanız çıkın, bundan da hiç şüpheniz olmasın yani.
Üye Serkan KÜÇÜKKURU
:Ben her zaman karşı çıkarım.
BAŞKAN
:Biz çünkü biz çünkü 30 senedir A ntalya’ya
denize uzaktan bakan kadın vatandaşlarımızın bugün denizin nimetlerinden istifade etmesinin
önünü açtık. Ve ben size onunla ilgili bütün görüşlerini, yazdıkları defterlerde göstereyim.
Onun için biz, yine bunu söylüyorum, rüya mı görüyorsunuz diyoruz, biz bütün kadınlarımıza
engüzel şekilde istifade edecekleri güzel bir plaj hizmeti sunduk. Ben size başka bir şey
söyleyeyim Cumhuriyet Halk Partisine oy vermiş birçok vatandaşımız da teşekkür ediyor
defterde yazıyor, tamam mı? Böyle bir plaj yaptığımız için. Biz bu hizmetleri vermeye devam
edeceğiz, siz ne derseniz deyin hiç önemli değil, Sayın Başkan buyurunuz.
Üye Mehmet ÖZEREN
:Başkanım,
sizi
ve
tüm
Meclis
üyesi
arkadaşlarımı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Siz açmasanız da bu usulle ilgili Meclis
toplantısının yürümesiyle ilgili, herhangi bir şey söylemeyecektik. Rahatsız olmamıza rağmen
söylemeyecektik, ama siz hatırlatınca konuşmak mecburiyetinde kaldık. Şimdi her şeyden
önce size demokrat kişiliğinizden ve herkese gündem içi gündem dışı söz hakkı vermenizden
dolayı tebrik ediyorum. Tahammülünüzden dolayı tebrik ediyorum, sabrınızdan dolayı tebrik
ediyorum. Ve Allah nefesinizi, kabiliyetinizi arttırsın, verdiğiniz cevaplardan dolayı tebrik
ediyorum ama son söyleyeceğim tebriklerin iki tanesinde AK PARTİ Grup Başkanı ve
grubuna, MHP Grup Başkanı ve grubuna da tebrik etmek istiyorum, şükranlarımı sunmak
istiyorum onlara ve de kısa ve öz değerlendirmeleriyle vaktimizi çok fazla israf etmedikleri
için artı, seviyeli duruşlarıyla sabır ve tahammüllerinden dolayı ben her iki grubu da ve grup
temsilcilerini, grup sözcülerini tebrik ediyorum. Sizin az önce söylediğiniz o usul yönünden
de hakikaten ben toplantı için 5 saat yol gidip geliyorum. Hevesle gidiyorum, az önce
Manavgat Belediye Başkanınım dediği gibi hevesle zevkle gidip geliyorum. Buradaki
toplantılardan çok şey de kazanıyoruz, ancak yani şu anda 8’inci maddeye geldik, 3 saat oldu
toplantı başlayalı ve eğer şu anda kameralar çekiyor, kameralardan geriye dönüp de bir
izlesek bu 8 maddeyle konuştuklarımız %25’ini teşkil etmez. Her şey konuşuluyor, bence
arkadaşların çoğunluğunun da böyle düşündüğünü zannediyorum, her gündem maddesi
hakkında grup sözcüleri zaten konuşacaklar, grup sözcülerinden başka Meclis Üyeleri kendi
şahısları adına söz alacaksa onlar önceden bilinsin, madde görüşülmeden önceden bilinsin,
onlar ne kadar konuşacaklarsa süreleri kadar konuşsun tamamlansın. Artı parti adına değil de
şahsı adına konuşacak olanlar, yani o gündem maddesi konuşulurken.
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkanım bitince söz istiyorum
BAŞKAN
:Bitirsin, bitirsin Sayın Başkanım, buyurun
buyurun Sayın Başkanım.
(Mikrofonsuz anlaşılmayan konuşmalar mevcut.)
T
r
.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
\u'f , 0
((*•& V
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
Expo2016
A N TAL YA
Üye Mehmet ÖZEREN
:0 gündem maddesi konuşulurken M eclis Üyesi
arkadaşımız, akabinde hemen söz istiyor, gündem maddesinden çok farklı şeylere dalıyor.
Hayatını anlatmaya başlıyor.
Üye Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Sayın Başkanım kısa keselim gündeme devam
edelim.
Üye Mehmet ÖZEREN
:Bir de gündem dışı ikili konuşmalardan çok
rahatsız oluyoruz. Yani biz burada sabır imtihanı vermeye ya da sabır tecrübesi kazanmaya
gelmedik, Teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyoruz.
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkan.
Üye Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Sayın Başkanım gündemi tamamlayalım devam
edelim şeye maddeyi tamamlayalım.
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkanım
BAŞKAN
:înşallah tamamlayacağız, Sayın Başkan çok kısa
rica edeyim, çünkü yeterince tartıştık, bir iki cümle lütfen.
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkanım, öncelikle Gündoğmuş Belediye
Başkanı arkadaşımı konuşmalarıyla ilgili yadırgadığımı söylemek isterim. Ben 16’mcı yıldır
Antalya Büyükşehir Belediyesinde Büyükşehir Meclis Üyesiyim. Kimin nerede nasıl
konuşacağını dikkatle izlerim. Sayın Türel Başkanın geçen dönemi de dahil olmak üzere,
önce Anavatan Partisinde başladım, Sayın KUMBUL’a, daha sonra Sayın Türel Başkan’a,
Sayın sonra AKAYDIN’a şimdi yine Sayın Türel’in şahsında ve makamıyla ilgili bir kelimem
olmaz, ben neyi nerede konuşacağını bilen birisiyim. Burada bu konularla ilgili doğru
konuşmadınız, istediğinizi takdir edersiniz, istediğinizi alkışlarsınız, canınız sıkılırsa da
Meclisten çıkarsınız Sayın Başkan. Hiç kusura bakmayın, ben seviyemi bozup Gündoğmuş
Belediye Başkanmm şahsına veya şeyine tek kelime etmemişimdir. Hiçbir kimseye de
saygısızlığım olmamıştır. Bu doğru bir laf değildir. Kendisine bir kez daha düşünmesini
diliyorum, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN
:Sayın Başkanım teşekkür ediyorum.
Arkadaşlar anlaşılıyor ki grupların artık yeteri kadar bu konunun tartışıldığı ile ilgili, bir hal
ve hareketlerinden anladığım kadarıyla kanaati söz konusu. Dolayısıyla müsaade ederseniz
8’inci maddeyi oylamak istiyorum ama size de söz vereceğim. Yani söz vermemek değil,
herhalde gündem maddesi ile ilgili değil, değil mi, 8’inci maddeyle ilgili değil? Uygunsa bunu
oylayalım, eğer gündem maddesi ile ilgili değilse yine size de söz vermiş olayım ben. Tamam
mı?
(Salonda mikrofonsuz konuşmalar mevcut.)
BAŞKAN
:Peki, neyi göreceğiz? Vallahi keşke bu
kadar saat projeyi tartışıyor olsaydık. Yani ben onu isterdim ama arkadaşlar kısaca
yansıtsınlar, ben bilgi vereyim. Tabii dediğim gibi nihai bir proje değil veya,
(Salonda mikrofonsuz konuşmalar mevcut.)
/
<
48
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
O-o i
EXP02016
ANTALYA
BAŞKAN
:Değil, değil, nihai bir proje değil.
Tamam, o zaman daha çünkü değişebilir, tartışabiliriz. Odalarla da görüşeceğim zaten. Yani,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Oylamaya geçelim Başkanım.
BAŞKAN
Tam am oylamaya geçelim, peki.
Üye ....
:Başkanım tamam.
BAŞKAN
:Değerli arkadaşlar, gündemimizin 8.
maddesini Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler? Oylamayı görmek isteyen varsa yansıtalım. Bu oylamaları da görelim yani kimin ne
şekilde oy kullandığını arkadaşlar.
Yazı İşi.ve Kar.Dai.Bşk.V.Ruhiye SAMİ :Evet efendim.
BAŞKAN
:Evet. Anlaşılıyor ki Cumhuriyet Halk
Partisi Grubunun ret, Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun çekimser, Ak Parti Grubunun kabul
oylarıyla gündemimizin 8’inci maddesi kabul edilmiştir. Hayırlı olsun.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Hayırlı olsun.
BAŞKAN
:9. Madde.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım, kalan maddeleri de yine
komisyonda da oybirliği var. Uygunsa birlikte oylamayı teklif ediyorum.
BAŞKAN
:Aksi bir görüş yok ise yapabiliriz.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkanım, bir konu var orada. Biz,
sadece Elmalı Belediyesinde bir beton fiyatları ilgili bir fiyatları öğrenmek istiyoruz.
BAŞKAN
:Elmalı Belediye Başkanımız Ümit Bey
burada. Bu, bir dakika ama o ilgili madde değil şimdi. İlgili maddede söyleyelim Başkana
Üye Selçuk SENİRLİ
:İlgili maddede, evet tamam.
BAŞKAN
:Söz verelim.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Yani onda o konuda aydınlatırsa,
BAŞKAN
:Peki, kaçıncı madde idi?
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V.Ruhiye SAMİ : 10. madde efendim.
BAŞKAN
:0 zaman 9’u ve 10’u konuşalım. 10’da da
başkan bilgi versin, devam edelim.Ondan sonra belki teklifinizi çünkü bir farklı bir talep
geldi. 9. Madde efendim buyurun.
GÜNDEMİN 9. MADDESİ
KARAR NO: 539
ÖZÜ: Mülkiyeti Maliye Hâzinesine
ait,
Büyükşehir Belediyesi adına 49 yıl süreyle irtifak
hakkı alman, Döşemealtı ilçesi Kömürcüler
Mahallesi 8197 ada 144 parsel sayılı taşınmaza
Canlı Hayvan Pazarı ve Mezbaha yapılmak üzere,
Maliye Hâzinesi ile Belediyemiz arasında
düzenlenen resmi senetlerde dikkate alınarak
hazırlanan projeye göre yapılması, işletilmesi
veya işlettirilmesi işinin sınırlı ayni hak tesisi
suretiyle 20 yıl süreyle 2886 sayılı yasa
hükümlerine göre ihaleye çıkarılabilmesi için
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
EXP02016
A
NTALYA
Belediye ENCÜMENİNE YETKİ VERİLMESİ
oybirliği ile KABUL edildi. (Eki: 1 adet rapor)
Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi 8197 ada 144 parsel sayılı taşınmaza Canlı
Hayvan Pazarı (Mezbaha) yapılmak üzere, Maliye Hâzinesi ile Belediyemiz arasında
düzenlenen resmi senetlerde dikkate alınarak hazırlanan projeye göre yapılması, işletilmesi
veya işlettirilmesi işinin sınırlı ayni hak tesisi suretiyle 30 yıl süreyle 2886 sayılı yasa
hükümlerine göre ihaleye çıkarılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili
Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu.
Çevre ve Sağlık Komisyonunun 10.10.2014 tarihli raporunda;
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda Mülkiyeti Maliye Hâzinesine ait,
Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi 8197 ada 144 parsel sayılı taşınmaza Canlı Hayvan
Pazarı ve Mezbaha yapılmak üzere, Maliye Hâzinesi ile Belediyemiz arasında düzenlenen
resmi senetlerde dikkate alınarak hazırlanan projeye göre yapılması, işletilmesi veya
işlettirilmesi işinin sınırlı ayni hak tesisi suretiyle 30 yıl süreyle 2886 sayılı yasa hükümlerine
göre ihaleye çıkarılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun bulunmuştur.
Komisyon Raporu Meclis Üyesi Ertürk YAZAR ve Mehmet KILINÇ Katılmadı diğer üyeler
imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
Plan ve Bütçe Komisyonu Komisyonunun 10.10.2014 tarihli raporunda;
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; Büyükşehir Belediyesi adına 49 yıl
süre ile irtifak hakkı alman, İlimiz Döşemealtı İlçesi Kömürcüler Mahallesi 8197 ada 144
parsel sayılı taşınmaza Canlı Hayvan Pazarı (Mezbaha) yapılmak üzere; Maliye Hâzinesi ile
Büyükşehir Belediyesi arasında düzenlenen resmi senetler de dikkate alınarak hazırlanan
projeye göre yapılması, işletilmesi veya işlettirilmesi işinin sınırlı ayni hak tesisi (irtifak
hakkı) suretiyle 30 yıl süre ile 2886 sayılı yasa hükümlerine göre ihaleye çıkarılabilmesi için
Belediye Encümene yetki verilmesi hususunun uygun olduğu görüşüyle,
İşbu rapor Meclis Üyesi Süleyman ACAR’ın “Ret” şerhli imzalı, Sami ALTUN’un
“Süreden dolayı ret” şerhli imzalı, Ahmet YAŞAR’m “Belediye şirketlerince işletilmesi
kaydıyla” şerhli imzalı, Ergüven YILMAZ’m “Ret” şerhli imzalı diğer üyeler imzalı
Meclisimizin takdirine sunulmuştur.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar,
bu konuda da kısa bir bilgilendirme ve teşekkür görevini ifa etmek isterim. Az önce de ifade
ettiğim gibi Antalya’da sivil toplum örgütlerimizle, odalarımızla, borsalarımızla birlikte proje
üretilmesi hususundaki hassasiyetlerimizi her zaman dile getiriyoruz. Bunu sadece dile
getirmekle kalmıyoruz, gereğini de yapıyoruz, icraata da döküyoruz.
Hayvan borsası ve canlı hayvan pazarı ve mezbaha ile ilgili çalışmamızda da Antalya
Ticaret Borsamızla çok başarılı bir ortak proje faaliyetini yürütmekteyiz. Ben bu vesileyle
Borsa Başkanımıza ayrıca, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar
Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Çetin Osman BUDAK’a da
teşekkürü bir borç biliyorum. Çünkü Odalar Birliğinden de bir katkı almak suretiyle
borsamızda, borsamızın yürüteceği hayvan pazarının oluşması hususunda bir ortak proje
gerçekleştiriyoruz. Kesimhane dediğimiz, mezbaha kısmını ise zaten senelerdir yapmakta olan
ANET şirketimiz faaliyetlerini yürütmek üzere sürdürebilecek.
uUf
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
o
°-
EXP02016
ANTALYA
Dolayısıyla, burada yine bir önemli sivil toplum örgütümüzle işbirliği içerisinde bu
projeyi Antalya’ya uzunca zamandır beklemiş ve çok ciddi bir ihtiyaç hayvan borsası ve
modem bir mezbaha. Çünkü mevcut mezbahamız maalesef fevkalade güç şartlarda hizmet
veriyor. Biz göreve geldikten sonra çok ciddi iyileştirme çalışmalarını yaptık. Bana da
teşekkürler geldi vatandaşlarımızdan ama biz çok daha günümüzün şartlarına uygun bir
mezbahayı burada hayata geçirmek istiyoruz.
Bir arkadaşımız komisyonda süreden dolayı ret demiş. Değerli arkadaşlar, bunlar
dediğim gibi yani 30 yazıyorsak 30, 20 yazıyorsak 20 sene kullanılacak anlamında
algılanmasın. Bunlar en yüksek 30, en yüksek 20 sene gibi yazılar rakamlar, onun içindir.
İdari bir tasarruftur. Biz maksimum kullanabileceğimiz rakamları süre ile ilgili yazıyoruz.
Elimizi rahatlatır, idarenin elini rahatlatmak da meclisin görevidir diye düşünüyorum. O
konuda da bir aydınlatıcı bilgiyi sizlerle paylaşıyorum. Buyurunuz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet, teşekkür ediyoruz. Komisyondan
geldiği şekli ile uygundur Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın
Başkanım,
komisyondaki
arkadaşlarımızın çekincelerini biz de süre itibariyle katılıyoruz. Bu nedenle ya sürenin 20 yıl
gibi, kaç yıllığına planlanıyorsa onun netleşmesini ya da çekimser kalmayı tercih ediyoruz bu
konuda.
BAŞKAN
rinanınız ben şimdi çok çabuk 20 yıl da
diyebilirim buna ama arkadaşlarımızın 30 yazıyor iken muhakkak bir gerekçesi olabilir. Sonra
geri dönülemez bir karar olur. O yüzden burada ANET Genel Müdürümüz burada mı, şu
anda?
Üye Songül BAŞKAYA
:Eğer ilgili arkadaşlarımız bilgilendirme
yaparsa,
BAŞKAN
:İşte buradalarsa soracağım bende.
Üye Songül BAŞKAYA
:Bürokrat arkadaşlarımız.
BAŞKAN
:Yani geri dönülemez bir şey ise ya da
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız ANET Genel Müdürümüz ile 20 sene olmasında bir
sakınca yoksa yani bunun illa ki 30 sene olsun diye bir ısrarımız yok. 20 senede ama onlar
açısından haklı gerekçeleri olabilir.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın,
BAŞKAN
:Efendim?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım,
BAŞKAN
:Yani belki borsanın da talebiolabilir bu
konu. Bilemiyorum yani şu anda ben de arkadaşlarımız hangi gerekçe ile 30 sene yazmış, ben
de bilemiyorum açıkçası.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım siz de takdir ettiğiniz
gibi çok ciddi bir yatırım.
BAŞKAN
:Bir ANET Genel Müdürümüzden bir
bilgi alabilirsek hemen.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Çok ciddi
BAŞKAN
:20 sene oluyorsa 20 sene değiştirebiliriz
yani çok da ısrara gerek yok. Yani ama hakikaten telafisi mümkün olmayacak bir karar da
almayalım diye, burada değil telefonla bilgi alıyor arkadaşlarımız, 20’ye düşürürüz sorun
değil yani. Bir ısrarımız yok.
T
/~1
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
. oMlUUAf,
((%•£?}
3 •(K \
[email protected]
o |
U f
EXP02016
A NTALYA
Üye Sıtkı SOYDAL
: Başkanım mevcut ANET ne olacak?
BAŞKAN
:Efendim? Mevcut ANET Organize
Sanayi Bölgesinin içerisinde. Zaten oradaki müteşebbisler artık bir mezbahanın Organize
Sanayi Bölgesi içerisinde olmasını uygun görmüyorlar. Bu benim ilk dönemde de belediye
başkanlığımda gündeme sıkça geldi. Dolayısıyla orayı da boşaltmış olacağız, taşımış olacağız
ve böylelikle o açıdan Organize Sanayi Bölgesinin, sanayi bölgesi adına yakışır, çünkü o
zaman yer bulunamadığı için Sayın SUBAŞI döneminde, kendisine teşekkürü bir borç
biliyorum, belki de ilk yatırımcılardan birisi olarak Organize’ye götürürdü o mezbahayı yer de
bulunamadığı için. Dolayısıyla, artık bugün Organize’nin içerisinde bir mezbaha adı da
üstünde yani çok şık durmuyor, taşıyacağız inşallah, gayret bunun için.
Üye Bahadır YANTAÇ
:Başkanım, ANET Genel Müdürü ile
görüştüm. Biz 30’a kadar diye düşünüyorduk zaten dedi. Aynı sizin dediğiniz gibi.
BAŞKAN
:Evet.
Üye Bahadır YANTAÇ
:Yani 20 sene bu iş için yeterlidir.
BAŞKAN
:Peki.
Üye Bahadır YANTAÇ
:Ama biz 30’a kadar diye istedik, hani
olur elimiz rahatlasın diye
BAŞKAN
:Tamam.
Üye Bahadır YANTAÇ
:Böyle bir şey istedik.
BAŞKAN
:Arkadaşlar
20
seneliğine
diye
düzeltebiliriz, yani sorun yok. Tamam diyebiliriz, oylarken ben öyle oylarım.
Üye Songül BAŞKAYA
:0 zaman uygundur.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Uygundur Sayın Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Uygundur Başkanım.
BAŞKAN
:Teşekkür ederiz, çok sağ olun. O zaman
Değerli Arkadaşlar, Bütçe Komisyonu Raporunu 20 sene süre ile değiştirilmek suretiyle
uygunluğu hususunda oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir.
Gündemimizin 9’uncu maddesi.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V.Ruhiye SAMİ
:10’uncu maddesi.
BAŞKAN
:Pardon, 10’uncu maddesi.
GÜNDEMİN 10. MADDESİ
KARAR NO: 540
ÖZÜ: Elmalı Belediye Meclisinin 05.06.2014
tarih ve 47 sayılı kararında yer alan, Elmalı
Belediyesi Hazır Beton Tesisinde üretilen Hazır
Beton Ücret Tarifeleri ve Taş Ocağında Üretilen
Malzemelerin Satış Ücret Tarifelerinin (Kdv
Dahil)
meclislerinden
geldiği
şekliyle
KABULÜNE oyçokluğu ile KARAR verildi.
(Eki: 1 adet rapor)
Elmalı Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarih ve 47 nolu kararı ile onaylanan; Belediye
Hazır Beton Tesisi ve Taş Ocağı Tesisinde üretilen malzemelerin satış ücret tarifesinin 5393
sayılı Belediye Kanunun 23. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 17.
T
r
.V^.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
JT*’ö°o “i
(f
\®/ ° ^
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
EXP02016
ANTALYA
maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülmesi ile ilgili Plan ve Bütçe
Komisyon Raporu.
Plan ve Bütçe Komisyonu Komisyonunun 10.10.2014 tarihli raporunda;
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;
Elmalı Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarih ve 47 sayılı kararında yer alan, Elmalı
Belediyesi hazır beton ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi hususunun meclislerinden geldiği
şekliyle uygun olduğu görüşü doğrultusunda,
İşbu rapor imza altına alınarak Meclisimizin takdirine sunulmuştur.
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Sayın Başkanım.
BAŞKAN
görüşünüzü alayım.
Üye Songül BAŞKAYA
BAŞKAN
:Evet.
:Komisyondan geldiği şekli ile uygundur
:Galiba,
Songül
Hanım
sizin
de
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
:Selçuk Bey’in bir bilgi talebi vardı.
Uye Selçuk SENİRLİ
:Burada bir şeyimiz var. İrfan Bey şey
yaptı, fiyatlarla ilgili bir bilgi almak istiyoruz.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V.Ruhiye SAMİ
:Evet, efendim.
BAŞKAN
:Ümit Başkan’dan rica edelim.
Üye Ümit ÖZTEKİN
:Efendim, öncelikle Elmalı Belediyesi
Hazır Beton Tesisimizde özellikle üç çeşit beton var, mutlaka biliyorlardır. C30 denilen beton
165,00TL, KDV dahil metreküp fiyatı, C25 160,00TL KDV dahil, C20 ise 150,00TL KDV
dahildir. Bunun yanında bilmiyorum, okuyan arkadaşta liste varsa birçok daha ürün var.
Beton fabrikasında üretilmiş olan ürün var.
Üye İrfan YILMAZ
:Sayın Başkanım,
dosyasında liste
olmadığı için zaten başkanımdan bilgi talep ettik.
BAŞKAN
:Tamam,
Üye Ümit ÖZTEKİN
:Genel olarak budur.
BAŞKAN
:Sizde liste var mı?
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V.Ruhiye SAMİ
:Efendim,
Üye İrfan YILMAZ
:Biz de yok Başkanım.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V.Ruhiye SAMİ
:Meclis
kararı
var
Elmalı’nın.
Okuyabilirim efendim.
BAŞKAN
:Lütfen okuyalım. Peki, bilgi istiyor
arkadaşlarımız.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V.Ruhiye SAMİ
:Tabi.
HAZIR BETON TESİSİ VE TAŞ OCAĞINDA ÜRETİLEN MALZEMELERİN SATIŞ
ÜCRET TARİFESİ (KDV DAHİL):
T
r
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
20 LDC BUZ
30 LUK BÜZ
40 LDC BÜZ
60 LIK BÜZ
80 LİK BÜZ
PARKE TAŞI
RENKLİ PARKE TAŞI
SIVA
GRO BETON
C-20 HAZIR BETON
C-25 HAZIR BETON
C-30 HAZIR BETON
ŞAP-1
ŞAP-2
30,00 TL
40,00 TL
50,00 TL
80,00 TL
100,00 TL
14,00 TL
16,00 TL
110,00 TL
140,00 TL
155,00 TL
160,00 TL
165,00 TL
170,00 TL
150,00 TL
f î*&2H*
\ ' 'V /
EXP02016
ANTALYA
(ADET)
(ADET)
(ADET)
(ADET)
(ADET)
(M2)
(M2)
(M3)
(M3)
(M3)
(M3)
(M3)
(M3)
(M3)
Yuva-Akçay-Armutlu ve civar mahallelerde m3 ücretinin 10,00 TL farklı.
Gömbe ve çevresinin m3 ücretinin 20,00 TL farklı,
S inekçi Mahallesi m3 ücretinin 30,00 TL farklı,
Sütleğen Mahallesi m3 ücretinin 30,00 TL farklı,
10 km fazla diğer mahalleler için m3 ücretinin 10,00 TL farklı.
10
m3 altında pompalı talepler için mesafe uzaklığına göre nakliye ücreti alınmasına,
Hazır Beton Pompası Kullanılmayan istekler için m3 ücretinin 5,00 TL düşük olarak,
1000 m3 den fazla Hazır Beton Satışlarında ve fiyatlarda meydana gelebilecek acil
durumlarda fiyat tarifesini % 10 arttırma veya indirmeye Belediye Encümeninin yetkili
olmasına,
Bu hususla ilgili işlemlerin uygulanması ve kararın bu açıklamalar doğrultusunda
uygun olduğunun oy çokluğu ile kesinleşmesinin kabulüne,Kararın 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 23. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince
Mülkiye Amirliğine sunulmasına ve ayrıca Belediye Meclisinin Çalışma Yönetmeliğinin 17.
Maddesi gereğince Antalya Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine oy çokluğu ile
karar verildi.
Üye İrfan YILMAZ
:Soracağım işte piyasa soracağım.
BAŞKAN
:Evet.
Üye İrfan YILMAZ
:Sayın Başkanım,
müsaadenizle
BAŞKAN
:Estağfurullah.
Üye İrfan YILMAZ
:Konu ile ilgili Elmalı halkından bazı
rahatsızlıklar iletildiği için özellikle konuyu araştırdık. Şimdi Elmalı’ya 40 km mesafe
Korkuteli’de referans olarak alabileceğimiz C25 betonun fiyatın KDV dahil 125-130 TL,
Antalya’da Antalya merkezde KDV dahil gene aynı fiyatımız 115-120TL, Türkiye
ortalamasına baktığımızda da Türkiye ortalaması KDV dahil 135TL.
T
/- 1
•c - .
.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
/.V .ö.1*
f? -..o© o s
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
EXM2016
A NTALYA
Şimdi, Elmalı Belediyesinin hizmet verdiği bu alanda Elmalı’da sadece bir özel
sektöre ait beton santrali ve bir belediyemize ait santral mevcut. Şimdi belediyemizin bu
fiyatları Türkiye ortalamasını yaklaşık %20 üzerine çekmesi diğer özel sektörlere faaliyet
gösteren firmanın da fiyatları yukarı çekmesi ve Rekabet Kurulunun incelemesinde bizim
Meclis Kararımızı gerekçe göstererek bu fiyatların makul olduğunu iddia etmesine sebep
olacak. Bu şirketin geçen yıl ki faaliyet kârı eğer yanlış ise Başkanım düzeltsin, yaklaşık
650.000TL (milyar lira).Yani şirket geçen yıl ki fiyatlardan zarar eden bir şirket değil. Hatta
bir beton santraline göre iyi de kâr eden bir şirket. Vatandaşımızın, yani sonuçta oradaki ev
fiyatlarını, oradaki köylü vatandaşlar bu beton santralinden kullanıyor. Herkesin cebini
etkileyecek bu kararda ne gözetildi, ne dikkate alındı bilmiyorum ama böyle bir rahatsızlık
var. Bunun dikkate alınmasını rica ediyorum. Sayın Başkandan da bu konuda belki bilgisi
yoktur. Türkiye ortalaması budur. Bu fiyatların ben makul olmadığını bir inşaatçı olarak, bir
inşaat mühendisi olarak da müteahhit olarak da makul olmadığını düşünüyorum. Zaten
rakamlar da ortadadır. Bunun dikkate alınmasını rica ediyorum. Teşekkür ederim.
BAŞKAN
:Sayın Başkan, buyurun.
Üye Ümit ÖZTEKİN
:Efendim öncelikle teşekkür ediyorum.
Türkiye ortalamasını tabii ki tam olarak bilmiyorum ama Antalya’da bahsedilmiş olan beton
fiyatları KDV hariç fiyatlardır. Eğer KDV’yi de üzerine ekledikleri zaman 150,00TL’ler
civarındadır bunun ortalama satış fiyatı. Kaldı ki Kumluca, Finike, Kaş Bölgesine gittikçe bu
fiyatlar 180,00TL’yi 200,00 TL’ye kadar çıktığını da görürsünüz. Bu özellikle açıklamak
istediğim bir konu. Kaldı ki biz tek, tekel konumunda değiliz Elmalı’da, rakibimiz de var.
Özel sektör de bu anlamda faaliyet gösteriyor. Yani bu anlamda bir eğer fiyatta yükseklik
varsa rekabete açık bir piyasa.
Ancak iki hususu fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Birincisi, ortada Elmalı
Belediyesinin bir şirketi filan yok. Yani geçen yıl altı yüz bin lira kâr ettiğini iddia ettiğiniz
öyle bir şirket filan ortada yok, tamamen belediyenin iktisadi bütçesi olarak bu faaliyet
göstermiş. Geçen yıl filan bunun kâr ettiği de yok. Kaldı ki Eylül ayında, yani 2013 yılının
Eylül ayında hacizlerden dolayı iflas etmiş ve kapatılmış bir tesisti bu. 09 Nisan 2014 gününe
kadar da haciz ve akaryakıt alamadığı için belediye bu tesisi çalıştıramamıştı. Biz 9 N isan’da
göreve, şey, 30 M art’ta göreve geldikten sonra 10 gün içerisinde bu tesisi çalışır hale getirdik.
Kaldı ki bu tesis, özellikle Al ora Tesisi çok ciddi anlamda seçim döneminde bir seçim
yatırımı olarak kullanılmış. Benden önceki Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkanı
tarafından neredeyse bütün Elmalı’daki köyde, köyde yaşayan vatandaşlarımızın evlerine
ihtiyaç var mı, yok mu diye bakılmaksızın kamyonlarca çakıllar dökülmüş, metreküplerce
beton ücretsiz olarak dağıtılmış ve maalesef bu tesis çalışamaz hale gelmiştir. Biz on gün
içerisinde bunu çalışır hale getirdik ve memnuniyetle görüyoruz ki Eylül ayı sonu itibariyle de
670.000TL yeni net kâr elde etmiş pozisyona getirdik.
Ancak biz belediye olarak bu fiyatların yüksek olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü
Türkiye’de şu anda çimentonun satış fiyatları bölgemizde çok pahalıdır. Örnek veriyorum
bilmesi açısından mühendis arkadaşımızın, meclis üyemizin, Erzurum’da 135,00+KDV olan
çimentonun metreküp fiyatı, ton fiyatı pardon, bölgemizde neredeyse 200,00+KDV
civarındadır. Dolayısıyla bu çimento sektöründeki fiyat farklılığı da bu maliyetlere
yansıtılmaktadır. Biz hassasiyetle işimizi yapıyoruz ve bizden önce zarar eden, belediyenin
kamburu olan bu tesis şu anda Elmalı’ya, hem belediyemize, hem vatandaşlarımıza hizmet
eder hale gelmiştir. 32 tane de kardeşimiz burada istihdam sağlamaktadır. Teşekkür ediyorum.
/
i
T
r
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
Üye İrfan YILMAZ
/:**•:!
\ * W"
E X P02016
ANTALYA
:Sayın Başkanım bir cevap hakkı doğduğu
için,
BAŞKAN
:Teşekkür ederim. Buyurunuz.
Üye İrfan YILMAZ
:Sayın Başkanın verdiği bilgiden dolayı
teşekkür ederim. Belediye şirketi derken, belediyenin uhdesinde çalışan bir firma olarak bir
kurum olarak onu kast ettim. Sonuçta burada esas olan, eğer referans alacağımız bir şey varsa
biz Antalya’da ben, şahsım ve firmam olarak da bu beton fiyatlarını daha çok yeni aldık.
Sayın Başkanınım mesleği olmayabilir, kendisi avukattır. Onun da mesleğimize saygı
duymasını rica ediyorum. Söylediğim rakamlar herhangi bir şeyi çarpıtmak amaçlı değil.
Burada siz Konyaaltı Belediyesinde, Konyaaltı Plajında şezlongları ve şemsiyeleri ücretsiz
verirken bir kâr amacı gütmediğiniz gibi, burada da belediyemiz rekabetçi piyasadan bahsetti.
Özel sektör bu fiyatın 5,00TL altına betonu piyasaya sattığı zaman, karşıdaki özel sektörün
ekmeğine yağ sürülmüş oluyor Sayın Başkanım.
Korkuteli’de 40 km mesafe, iki ilçenin arası. Aynı beton, aynı çimento, aynı argoda iki
tane özel firma var orada. Onlar da bu fiyat KDV dahil. Ben daha geçen hafta aldım
Başkanım, 130,00TL, 125,00TL. Elmalı Belediyesi eğer diyorsa ki Sayın Başkanım
160,00TL’ye ben bunu ancak mal edebiliyorum ya da öyle bir kârlılığa ihtiyacım var diyorsa
ben size bunun, halkımızın ve sizin takdirinize sunuyorum.
Bu konuyu da fazla uzatmak istemiyorum. Ben burada bir şeyi eleştirmek için değil,
halkımızın yararına olacak bir karara sizin de sayenizde eğer imza atabilirsek, bu
belediyemizin hizmetinin daha makul bir düzeye çekilmesi mümkünse çekelim. Eğer
Başkammızın buradaki gelecek olan paradan, kârdan yapacağı hizmetler için böyle bir talebi
varsa yapacaksa, zaten yapacak bir şey yok.
BAŞKAN
:Teşekkür ederiz.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkanım bir saniye bir
BAŞKAN
:Başkanımız zaten bu konu ile yeteri kadar
bilgilendirme yaptı.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkanım, Milliyetçi Hareket
Partili Belediyenin, işte belediyenin kaynaklarına peşkeş çektiğini söyledi. O konuda
kendisinin müfettiş marifetiyle, şikâyet marifetiyle, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu
marifetiyle İçişleri kim suç işlediyse, kim bu devletin ve bu milletin kaynaklarını birine
peşkeş çekti ise hangi partide olursa olsun bedelini ödesin. Sayın Başkanımı bu konuda suç
duyurusu yapmaya davet ediyorum.
BAŞKAN
:Peki teşekkür ederiz.
Üye Ümit ÖZTEKİN
:Başkanım hemen bir cevap vereyim bu
konuya. Biz göreve gelir gelmez,
BAŞKAN
:Bir cümle Ümit Başkan.
Üye Ümit ÖZTEKİN
:Getirttirdik, incelettirdik. Açıkları filan
böyle Savcılığa teslim ettik.
BAŞKAN
:Mesele bitmiş.
Üye Ümit ÖZTEKİN
:Şuan benden önceki belediye
başkanı,
BAŞKAN
:Mesele bitmiş.
Üye Ümit ÖZTEKİN
:Daha bu hafta itibariyle de yargılanmaya
başladı. Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde dosya numarasını hatırlayamıyorum, dava açıldı,
hayırlı olsun bu arada.
BAŞKAN
:Konuyu uzatmayalım.
T •rC .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
./
!*?%'&£
\ T
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
' D/
EXP02016
ANTALYA
Üye Selçuk SENİRLİ
:Hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederim
Sayın Başkan.
BAŞKAN
:Konuyu uzatmayalım, şunun için, yargıya
intikal etmiş bir konuda yorum yapmak çok da doğru değildir. Evet, gündemimizin 10’uncu
maddesini komisyondan geldiği şekli oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler?
Oy
kullanmayan arkadaşımız var mı, soruyorum. Olmadığına göre 10’uncu madde Bütçe
Komisyonu Raporu doğrultusunda kabul edilmiş, pardon 11’inci madde değil mi, yok
10’uncu madde,
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V.Ruhiye SAMİ
: 10’uncu madde efendim.
BAŞKAN
: 10’uncu Bütçe Komisyonu Raporu
doğrultusunda kabul edilmiştir. 11 ’inci madde.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım,
BAŞKAN
:Evet
Değerli
Arkadaşlar
bundan
sonrakiler eğer bir itirazınız yoksa hemen hemen,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Burada bir not ilave edeceğim ve hepsine
uygun bizim için.
BAŞKAN
Kaça?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
l l ’e.
BAŞKAN
l l ’e. O zaman 11 ’i ayrıca okuyalım.
Buyurunuz.
GÜNDEMİN 11. MADDESİ
KARAR NO: 541
ÖZÜ: Elmalı Belediye Meclisinin; 05.08.2014
tarihinde almış olduğu 79, 80 ve 81 sayılı
kararlarında geçen; Belediye Kültür Düğün
Salonunda uygulanacak ücret tarifesi, Elmalı ve
pompaj sulama suyu hizmetlerinde 2014 yılı
sezonunda uygulanacak ücret tarifesi, Elmalı
Belediyesine ait pazar yerlerinde 2014 yılı
içerisinde uygulanacak olan işgaliye ücret
tarifelerinin belirlenmesi hususu, meclislerinden
geldiği şekliyle oybirliği ile KABUL edildi. (Eki:
1 adet rapor)
Elmalı Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarih ve 79 (Belediye Kültür Düğün Salonunda
uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesi), 80 (Elmalı ve pompaj sulama suyu hizmetlerinde
2014 yılı sezonunda uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesi) ve 81 (Elmalı Belediyesine ait
Pazar yerlerinde 2014 yılı içerisinde uygulanacak olan işgaliye ücretlerinin belirlenmesi) nolu
kararları ile onaylanan 5393 sayılı Belediye Kanunun 23. maddesi ve Belediye Meclisi
Çalışma Yönetmeliğinin 17. maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülmesi ile
ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
f ?'tf& î i
\ W oI
%
K
E X P02016
'*
ANTALYA
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Başkanım, uzun okunmuş sayabiliriz.
Başkanım uzun okunmuş sayabiliriz.
BAŞKAN
Evet, 12. maddeyi okunmuş olarak,
Yazı İşi.ve Kar.Dai.Bşk.V.Ruhiye SAMİ
11. Efendim.
BAŞKAN
Pardon 11.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Başkanım hepsini okunmuş
olarak
sayalım. Ben sadece bir hatırlatma yapacağım o kadar.
BAŞKAN
:Bir saniye, olmaz onun maddesini de,
11 .madde mi,
Yazı İşi.ve Kar.Dai.Bşk.V.Ruhiye SAMİ
: 11 efendim.
BAŞKAN
:Ee, 11. madde de benim önümdeki
komisyon raporu kısa.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V.Ruhiye SAMİ
:Çok kısa efendim.
BAŞKAN
:Çok kısa. Buyurun okuyun.
Yazı İşl.ve Kar.Dai.Bşk.V.Ruhiye SAMİ
:Evet.
Plan ve Bütçe Komisyonu Komisyonunun 10.10.2014 tarihli raporunda;
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;
Elmalı Belediye Meclisinin; 05.08.2014 tarih ve 79 sayılı kararıyla, Belediye Kültür
Düğün Salonunda uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesi, 05.08.2014 tarih ve 80 sayılı
kararıyla, Elmalı ve pompaj sulama suyu hizmetlerinde 2014 yılı sezonunda uygulanacak
ücret tarifesinin belirlenmesi, 05.08.2014 tarih ve 81 sayılı kararıyla, Elmalı Belediyesine ait
pazar yerlerinde 2014 yılı içerisinde uygulanacak olan işgaliye ücretlerinin belirlenmesi
hususunun, meclislerinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşü doğrultusunda,
İşbu rapor imza altına alınarak Meclisimizin takdirine sunulmuştur.
BAŞKAN
:Evet buyurunuz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Başkanım, özür dilerim. Ben 12, 12’inci
madde ile ilgili bir ekleme yapacaktım. Bu komisyondan geldiği şekli ile uygundur.
BAŞKAN
:Evet, Songül Hanım. Ekleme
12’inci
maddedeymiş Bahattin Bey’in. Bu komisyondan geldiği şekli ile
Üye Songül BAŞKAYA
:Uygundur Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Uygundur, uygundur.
BAŞKAN
:Komisyondan geldiği şekli ile l l ’inci
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler?
Üye Selçuk SENİRLİ
: 12’inci maddedeki eklemenizi de yapın,
ona göre hepsini beraber oylayalım.
BAŞKAN
: 12’inci maddeyi öncelikle okunmuş
olarak kabulünü oylarınıza arz ediyorum, uzunca bir rapor arkadaşlar.
Uye Bahattin BAYRAKTAR
:Sadece değişiklik değil,
BAŞKAN
:Ney?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sadece bilgi amaçlı.
BAŞKAN
:Buyurun.
y{
58
s-İ
T •C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
^o
Wf ,
\
9 •■••• 4
° =. • ;
V V y \/
E x p 02016
A NT AL YA
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Biliyorsunuz daha önceki mecliste, biz
bunun geri çekilmesi ile ilgili bir talebimiz vardı grup olarak. Oradaki gerekçemiz bize gelen
bilgiler, dört kurumdan itiraz vardı ama bizim Daire Başkanlığımıza sadece bir kurumdan
itiraz var denilmişti. Biz dört kurumdan olduğu için bir çekincememiz ondan doğmuştu. Sonra
incelediğimizde dört kurum ile ilgili de gerekli yazışmalar ve izinler alınmıştı ve artık bizim
bunu kabul etme gibi bir düzeye çıktığını görüyoruz ve uygunluğunu ifade ediyoruz.
BAŞKAN
:Evet, evet. Geçen mecliste uzunca
tartışıldı.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkan, biz onu o gün bıraktık yani
o orda kaldı yani.
BAŞKAN
:Tamam, tamam mesele yok.
Üye Selçuk SENİRLİ
:0 orda kaldı yani.
BAŞKAN
:Yani beş günden bir şey de çıkmaz
demiştik.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Biz elma ile armudu beraber toplamayız
yani.
BAŞKAN
:Peki, o zaman şöyle yapalım mı? 12
dahil, değerli arkadaşlar itirazınız yok ise 19 dahil dahil, hepsini toplu oylayabiliriz,
komisyonların zannediyorum oybirliği var.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet.
BAŞKAN
:12 dahil, 19 dahil aradaki tüm sıralı
maddelerin toplu olarak oylanması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler?
Oybirliği ile kabul edilmiştir. 12 dahil, 19 dahil,
sıralı tüm maddelerin komisyonlardan
geldiği şekli ile oylanarak, oylanarak kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler? Evet,
oybirliği ile kabul edilmiştir.
(Meclis gündeminin 12 ila 1 9 ’uncu maddeleri toplu olarak komisyon raporları
doğrultusunda oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.)
GÜNDEMİN 12. MADDESİ
KARAR NO: 542
ÖZÜ: Kemer Belediyesi sınırları içerisinde
Kuzdere Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave
Uygulama İmar Planı ve Arslanbucak Mahallesi
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı
süresi
içerisinde
yapılan
itirazların
değerlendirilip
kabul
edilen
itirazlar
doğrultusunda
hazırlanan
1/5000
ölçekli
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oybirliği
ile KABUL edildi. (Eki: 2 adet rapor)
Kemer Belediyesi sınırları içerisinde, Kuzdere ve Arslanbucak mahalleleri 1/1000
ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar
doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar v e ^
Şehircilik Dairesi Başkanlığının İnceleme Raporu.
/~1
c- .
.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
T
(13.10.2014)
I ° *.•.•£1
\* ^ * /
EXP02016
ANT AL YA
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.09.2014 tarihli raporunda;
Kemer Belediyesi sınırları içerisinde, Kuzdere ve Arslanbucak mahalleleri 1/1000
ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar
doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Komisyonumuzca
incelenmiş, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına uygunluğunun sağlanması amacıyla yapılan 1/5000
ölçekli Nazım İmar planı değişikliklerinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır. Komisyon
Raporu Meclis Üyesi Bahadır YANTAÇ Toplantıya Katılmadı diğer üyeler imzalı Meclisin
takdirine sunulmuştur.
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.10.2014 tarihli İnceleme Raporunda;
Belediye: Kemer Belediyesi
Mahalle : Kuzdere, Arslanbucak mah.
Pafta
: 3 adet imar paftası
Ölçek : 1/5000
Kemer Belediye Meclisinin 07.05.2014 gün ve 47 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Kemer Belediyesi sınırları içerisinde Kuzdere mahallesi 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar
Planı ve Arslanbucak mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde
yapılan itirazların değerlendirilip kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2014 tarihli
toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. Kabul edilen
itirazlar doğrultusunda 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planında yapılan
değişiklikler doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hazırlanmıştır.
Kemer Belediyesi sınırlarının 06.12.2012 tarih ve 28489 sayı ile resmi gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı yasa kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesinin
yetki sınırı kapsamında olması ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.
maddesinin b bendinin "...Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye
ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını
yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak...” içermesi 1/5000 ölçekli Nazını İmar Planı
ve değişikliklerinin onaylama yetkisinin Antalya Büyükşehir Belediyesinde olduğundan
Kemer Belediye Başkanlığının 26.08.2014 tarih ve 5611 sayılı yazısı ile 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı değişikliği dosyası onaylanmak üzere tarafımıza iletilmiştir. İmar ve Bayındırlık
Komisyonunun 23.09.2014 tarihinde yaptığı toplantıda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliği, incelenmiş, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar doğrultusunda
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına uygunluğunun sağlanması amacıyla yapılan
1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliklerinin uygun olduğuna dair raporu bulunmaktadır.
Konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 günlü toplantısında
görüşülmüş, yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale
edilmiştir.
1/1000 ölçekli İlave+Revizyon İmar planına yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülerek karara bağlanması
hususunu 13.10.2014 tarihinde meclisin takdirine sunulmuştur.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
EXP02016
ANTALYA
GÜNDEMİN 13. MADDESİ
KARAR NO: 543
ÖZÜ: Kemer Belediyesi sınırları içerisinde
Kuzdere Mahallesi 1/1000 ölçekli ilave
Uygulama îmar Planı ve Arslanbucak
Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar
doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
oybirliği ile KABUL edildi. (Eki: 2 adet rapor)
Kemer Belediye Meclisinin 07.05.2014 gün ve 47 sayılı kararı ile görüşülen,
Arslanbucak Mahallesi ile Kuzdere Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planına
askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile uygun bulunan itirazlar doğrultusunda hazırlanan
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığının İnceleme Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.09.2014 tarihli raporunda;
Kemer Belediye Meclisinin 07.05.2014 gün ve 47 sayılı kararı ile görüşülen,
Arslanbucak Mahallesi ile Kuzdere Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planına
askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile uygun bulunan itirazlar doğrultusunda hazırlanan
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri Komisyonumuzca incelenmiş, 1/5000
ölçekli nazım imar planına göre incelenerek uygun olduğu görüşüne varılmıştır. Komisyon
Raporu Meclis Üyesi Bahadır YANTAÇ Toplantıya Katılmadı diğer üyeler imzalı Meclisin
takdirine sunulmuştur.
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.10.2014 tarihli İnceleme Raporunda;
Belediye
Mahalle
Pafta
Ölçek
: Kemer Belediyesi
: Kuzdere, Arslanbucak mah.
: 6 adet imar paftası
: 1/1000
Kemer Belediye Meclisinin 07.05.2014 gün ve 47 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Kemer Belediyesi sınırları içerisinde Kuzdere mahallesi 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar
Planı ve Arslanbucak mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde
yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
f .*•
\ °W °j
expo2ois
ANTALYA
Kültür ve Turizm Bakanlığının yetki alanı dışında olan Belediye Meclisi yetkisinde
bulunan Kuzdere ve Arslanbucak mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar
Planı ve 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı Kemer Belediye meclisinin
24.01.2014 tarih ve 16, 17 sayılı kararıyla onaylanarak 30.01.2014 tarihinde askıya
çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı
değişikliğine Arslanbucak mahallesinde 8 adet, Kuzdere mahallesinde 41 adet toplamda 49
adet itirazda bulunulmuş bir kısmı şahıs başvuruları bir kısmı da lcurumların itirazlarından
oluşmaktadır. Maliye, DSİ, Kemer Orman İşletmeleri Müdürlüğü ve Beydağları Sahil Milli
Park Müdürlüğü ve şahısların itirazların 22 adedi uygun bulunmuş 19 adedi reddedilmiştir. Bu
kararlar doğrultusunda hazırlanan plan değişiklikleri Kemer Belediye meclisinin 07.05.2014
tarih ve 47 sayılı kararıyla uygun bulunmuş Kemer Belediye Başkanlığfm n 30.06.2014 tarih
ve 4243 sayılı yazısı ile 1/1000 ölçekli Îlave+Revizyon Uygulama İmar Planı değişiklikleri
onaylanmak üzere gönderilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.09.2014 tarihinde konu 1/1000 ölçekli İlave
Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan ve uygun bulunan itirazlar
doğrultusunda hazırlanan
1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı
değişiklikleri
Komisyonumuzca incelenmiş, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre incelenerek uygun
olduğuna dair raporu bulunmaktadır. 23.09.2014 tarihli komisyon raporu ekte sunulmuştur.
Konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 günlü toplantısında
görüşülmüş, yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale
edilmiştir.
Açıklamalar doğrultusunda itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülerek karara bağlanması hususunu
13.10.2014 tarihinde Meclisi takdirine sunulmuştur.
GÜNDEMİN 14. MADDESİ
KARAR NO: 544
ÖZÜ: Aksu Belediye sınırları içerisinde
025B-07B, 025B-02D nolu imar paftalarında
yer alan Pınarlı Mahallesi 13209, 13210,
13212, 13218, 13221, 13222, 13224, 13225,
13227, 13321 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli
NAZIM
İMAR
PLANI
REVİZYONU
oybirliği ile KABUL edildi. (Eki: 1 adet rapor)
Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, 025B-07B, 025B-02D nolu imar paftalarında yer
alan Pınarlı Mahallesi 13209, 13210, 13212, 13218, 13221, 13222, 13224, 13225, 13227,
13321 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile ilgili İmar ve
Bayındırlık Komisyonu Raporu.
T •V _r-«
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
v>&MI"u'f,ro
O 0 C J 'iA %
n V 'V i \
"•••••I
\ ‘V
EXP020i6
A NTALYA
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.10.2014 tarihli raporunda;
Aksu Belediye sınırları içerisinde 025B-07B, 025B-02D nolu imar paftalarında yer
alan Pmarlı Mahallesi 13209, 13210, 13212, 13218, 13221, 13222, 13224, 13225, 13227,
13321 adalara ilişkin 5365,2 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır. Komisyon Raporu Meclis
Üyesi Can KASAPOGLU Toplantıya Katılmadı diğer üyeler imzalı Meclisin takdirine
sunulmuştur.
GÜNDEMİN 15. MADDESİ
KARAR NO: 545
ÖZÜ: Kepez Belediyesi sınırları içerisinde,
025A -08C, 08D, 13A, 13B nolu imar
paftalarında yer alan, Avni Tolunay Mahallesi
ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliğine göre Kepez Belediyesince
hazırlanan taslak 1/1000 ölçekli uygulama
imar planları doğrultusunda hazırlanan 1/5000
ölçekli NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU
oybirliği ile KABUL edildi. (Eki: 1 adet rapor)
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 10.12.2013 tarih ve 728 sayılı Büyükşehir
Belediye Meclis kararı ile onanarak yürürlüğe giren Avni Tolunay Mahallesi ve çevresine
ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre Kepez Belediyesince hazırlanan
taslak 1/1000 ölçekli uygulama imar planları doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı
revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.10.2014 tarihli raporunda;
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025A -08C, 08D, 13A, 13B nolu imar
paftalarında yer alan 10.12.2013 tarih ve 728 sayılı Büyükşehir Belediye meclis kararı ile
onanarak yürürlüğe giren Avni Tolunay Mahallesi ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı değişikliğine göre Kepez Belediyesince hazırlanan taslak 1/1000 ölçekli uygulama
imar planları doğrultusunda hazırlanan 2041.1 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli nazım
imar planı revizyonu Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu Meclis Üyesi Can KASAPOGLU Toplantıya Katılmadı diğer
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
GÜNDEMİN 16. MADDESİ
KARAR NO: 546
ÖZÜ: Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan
teklif yazısında pafta nosu sehven yanlış
yazılan; 08.08.2014 tarih ve 360 sayılı
karardaki 024b-24d-3d pafta numarasının
024b-24d olarak düzeltilmesi hususu oybirliği
ile KABUL edildi. (Eki: 1 adet rapor)
>
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
EXP02016
ANTALYA
Büyükşehir Belediye Meclisine İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından teklif
yazısında pafta nosu sehven yanlış yazılan; 08.08.2014 tarih ve 360 sayılı karardaki 024b24d-3d pafta numarasının 024b-24d olarak düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.10.2014 tarihli raporunda;
Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan teklif yazımızda pafta nosu sehven yanlış
yazılan; 08.08.2014 tarih ve 360 sayılı karardaki 024b-24d-3d pafta numarasının 024b-24d
olarak düzeltilmesi konusu Komisyonumuzca incelenmiş; uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu Meclis Üyesi Can KASAPOĞLU Toplantıya Katılmadı diğer
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
GÜNDEMİN 17. MADDESİ
KARAR NO: 547
ÖZÜ: Antalya İli, Kepez İlçesi, Güneş
Mahallesi sınırları içerisinde, 21 L-IIb nolu
imar paftasında yer alan Sütçüler tapulaması
25505 ada 10 parselin toptancı hal alanından
akaryakıt ve LPG servis istasyonu alanına
dönüştürülmesine
ilişkin
1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği oybirliği ile
KABUL edildi. (Eki: 1 adet rapor)
Antalya 2. İdare M ahkemesi’nin 2009/876 E. 2010/488 K. sayılı kararı doğrultusunda
hazırlanan Antalya İli, Kepez İlçesi, Güneş Mahallesi sınırları içerisinde, 21L-IIb nolu imar
paftasında yer alan Sütçüler tapulaması 25505 ada 10 parselin toptancı hal alanından
akaryakıt ve LPG servis istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.10.2014 tarihli raporunda;
Kepez Belediye Meclisinin 01.10.2014 gün ve 203 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin 2009/876 E. 2010/488 K. sayılı kararı doğrultusunda
hazırlanan Antalya İli, Kepez İlçesi, Güneş Mahallesi sınırları içerisinde, 21 L-IIb nolu imar
paftasında yer alan Sütçüler tapulaması 25505 ada 10 parselin toptancı hal alanından
akaryakıt ve LPG servis istasyonu alanına düşürülmesine ilişkin 1638,5 Plan İşlem Numaralı
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş; uygun olduğu
görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu Meclis Üyesi Can KASAPOĞLU Toplantıya Katılmadı diğer
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
T.c.
rz c ır-T T rn t , ™
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
/ • • ' %
= O
s « \O O
°
°\
5
|
Expo2016
ANTALYA
GÜNDEMİN 18. MADDESİ
KARAR NO: 548
ÖZÜ: Kepez Belediye sınırları içerisinde, 21
J-llc, lld, 22K-la, Ib, 22K-IVb nolu imar
paftalarında yer alan Mutlak Koruma Alanında
kalan 27508 ada 1 parselin kültürel tesis
alanından park alanına 25701 ada 1, 25662 ada
1 parsellerin cami alanından park alanına,
27734 ada 2 parselin bir kısmının park
alanından İbadet Alanı ve Kültür Merkezi
alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan
1/1000 ölçekli UYGULAMA İMAR PLANI
DEĞİŞİKLİĞİ oybirliği ile KABUL edildi.
(Eki: 1 adet rapor)
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde 21 J-IIc, lld, 22K-Ia, Ib, 22K-IVb nolu imar
paftalarında yer alan Mutlak Koruma Alanında kalan 27508 ada 1 parselin kültürel tesis
alanından park alanına 25701 ada 1, 25662 ada 1, parsellerin cami alanından park alanına,
27734 ada 2 parselin bir kısmının park alanından İbadet Alanı ve Kültür Merkezi alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve
Bayındırlık Komisyonu Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.10.2014 tarihli raporunda;
Kepez Belediye Meclisinin 01.10.2014 gün ve 202 sayılı kararı ile uygun bulunan, 21
J-llc, lld, 22K-la, Ib, 22K-IVb nolu imar paftalarında yer alan Mutlak Koruma Alanında kalan
27508 ada 1 parselin kültürel tesis alanından park alanına 25701 ada 1, 25662 ada 1,
parsellerin cami alanından park alanına, 27734 ada 2 parselin bir kısmının park alanından
İbadet Alanı ve Kültür Merkezi alanına dönüştürülmesine ilişkin 1729,1 Plan İşlem Numaralı
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği komisyonumuzca 12.08.2014 gün ve 412
sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar
planına göre incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu Meclis Üyesi Can KASAPOĞLU Toplantıya Katılmadı diğer
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur
GÜNDEMİN 19. MADDESİ
KARAR NO: 549
ÖZÜ: Manavgat Belediye sınırları içerisinde
026B-24B-2C nolu imar paftasında yer alan
Yukarıpazarcı Mahallesi 2030 ada 1 parselin
İbadet Yeri alanından Resmi-İdari Tesis
alanına (Müftülük) dönüştürülmesine ilişkin
hazırlanan 1/1000 ölçekli UYGULAMA
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oybirliği ile
KABUL edildi. (Eki: 1 adet rapor)
,
ğ-\
T .L.
, **n
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
%>
.%
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
EXP02016
A NTALYA
Manavgat Belediye Meclisinin 26.09.2014 gün ve 81 sayılı kararı ile uygun bulunan,
026-b-24-b-2-c nolu imar paftasında yer alan Yukarı Pazarcı Mahallesi 2030 ada 1 parselin
İbadet Yeri alanından Resmi-İdari Tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.10.2014 tarihli raporunda;
Manavgat Belediye Meclisinin 26.09.2014 gün ve 81 sayılı kararı ile uygun bulunan,
026B-24B-2C nolu imar paftasında yer alan Yukarıpazarcı Mahallesi 2030 ada 1 parselin
İbadet Yeri alanından Resmi-İdari Tesis alanına (Müftülük) dönüştürülmesine ilişkin 4876,3
Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca
16.06.2014 gün ve 321 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan
1/5000 ölçekli nazım imar planına göre incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu Meclis Üyesi Can KASAPOĞLU Toplantıya Katılmadı diğer
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
BAŞKAN
:Değerli arkadaşlar bir daha ki meclis
toplantımız hemen takvime bakalım, Ekim ayı, evet arkadaşlar, 12 Kasım uygun mudur?
(Salonda mikrofonsuz konuşmalar mevcut.)
:Çarşamba, uygun mudur? Uygun mudur?
BAŞKAN
:Uygundur Sayın Başkanım.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Onun için o hafta sayılmaz, ikinci hafta
BAŞKAN
12’sine kalıyor. Çarşamba Başkanım. Değerli arkadaşlar, öncelikle almış olduğumuz
kararların milletimize, memleketimize, Antalya’mıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni
ediyor. 12 Kasım saat 10:00
14:00
Üye Bahattin BAYRAKTAR
BAŞKAN
Yok, sabah, sabah.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
14:00 olsun Başkanım, 14:00,
Efendim?
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR
14.00 bence.
14:00’mü yapalım?
BAŞKAN
14:00
Üye Bahattin BAYRAKTAR
BAŞKAN
10:30? Bir yetişmiyor,
(Salonda mikrofonsuz konuşmalar mevcut.)
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR
BAŞKAN
Üye Bahadır YANTAÇ
önce olur.
(Salonda mikrofonsuz konuşmalar mevcut)
Çarşamba?
14 Kasım
14’mü yapalım? Yetişmiyor arkadaşlar.
Grup toplantıları, grup toplantıları bir gün
t
r
o..."..,
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(13.10.2014)
BAŞKAN
K2016
Expo
ANTALYA
:Gider, gider beş gün gider. Gidiyor.
(Salonda mikrofonsuz konuşmalar mevcut)
BAŞKAN
için 10:30 diyelim.
:Bütçe görüşeceğiz ya arkadaşlar. Onun
(Salonda mikrofonsuz konuşmalar mevcut)
BAŞKAN
:Efendim? Gece çalışalım o zaman. Gece
geç saate kadar çalışırız o zaman 14:00 diyorsunuz. Ne yapalım, gece yarısına kadar çalışırız,
sabaha kadar çalışırız. 13:30
(Salonda mikrofonsuz konuşmalar mevcut)
BAŞKAN
: Peki, 12 Kasım saat 13:30’da toplanmak üzere
toplantıyı kapatıyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
I
u
m
J
^
Menderes TÜREL
Büyükşehir Belediye Başkanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 509 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content