close

Enter

Log in using OpenID

Canlı maç izlemek için sizde saatlerce yüksek kalite

embedDownload
BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 2 Ekim 2014
JCR Eurasia Rating
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni
yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride derecelendirerek
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘AAA(Trk),
Uzun Vadeli Uluslararası FC ve LC Notlarını ise ‘BBB-(Trk)’ olarak teyit etmiştir.
JCR Eurasia Rating, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi”’ni yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli
Ulusal Notu’nu ‘AAA(Trk)’ ve tüm not görünümlerini ise (Stabil) olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası FC ve LC Notları
‘BBB-’ olarak teyit edilmiş olup diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Sistem Destek Notu
:
:
:
:
:
:
:
BBB- /(Stabil Görünüm)
BBB- /(Stabil Görünüm)
AAA (Trk) /(Stabil Görünüm)
A-3 /(Stabil Görünüm)
A-3 /(Stabil Görünüm)
A-1+ (Trk)/(Stabil Görünüm)
1
Milli gelir ölçütüne göre dünyadaki ilk 55 ülke sıralamasında yer alan bir ekonomik büyüklüğe, zengin tarihsel geçmişe ve kültürel birikime
sahip olan İstanbul İlinde; örgüt yapısı içerisindeki İETT ve İSKİ gibi bağlı kuruluşları ile 25 adet iştirakiyle belediyecilik faaliyetlerini yükselen
ekonomilerdeki genel belediyecilik uygulamalarının üzerinde bir performansla sürdüren İBB – İstanbul Büyükşehir Belediyesi, varlık
büyüklüğü ve hizmet yelpazesi açısından Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise önemli büyükşehir belediyelerinden birisi konumundadır.
Kaynak çeşitliliğinin geliştirilme gereksinimlerine rağmen özellikle yerel vergilerin kullanımı bakımından sınırlı yetkilere sahip olunması ve
"mali yerelleşme" ilkesi gereği belediyelerin öz gelirlerini artırmaya yönelik reformların yapılmamış olması, uluslararası kıyaslamalarda ülke
yönetimi ve anayasal düzenlemelerden kaynaklanan nedenlerle Türkiye’de yerel yönetimlerin mali özerklik boyutlarının düşük kalmasına
sebep olmaktadır. Kanunlarla güvence altına alınmış bulunan merkezi yönetim bütçesinden yapılan periyodik vergi transferlerine büyük
ölçüde ihtiyaç duyuluyor olması ise mali yerelleşmenin zayıf kalmasının en önemli nedenidir.
İstanbul’un ülke genelinde toplam vergi gelirlerinin önemli bir kısmını sağlamış olması, yerel yönetimlere ve özellikle İBB’ye genel bütçeden
pay verilmesi hususunda kısmi iyileştirmeler yapılması, merkezi hükumet tarafından yerel idarelerin yeterli ölçüde desteklenmesi, istikrarlı
varlık büyümesiyle güçlenen bilanço yapısı, kent yaşamının gereği olarak İBB’nin bizzat görevleri arasında bulunan ve çok geniş bir yelpazeye
yayılan kamusal hizmetlerin önemli kısmının iştirakleri ve bağlı organları vasıtasıyla yürütülmesi şeklindeki işletmecilik yaklaşımının ortaya
çıkardığı kaynak verimliliği, uzmanlaşma, hizmet etkinliği ve gelirler üzerinde bir dereceye kadar sağlanan takdir yetkisi ile beraber düşük
borçluluk seviyesi, notlama sürecini pozitif olarak etkileyen ana unsurlardandır. Varlıkları arasındaki taşınmaz varlık büyüklüğünün İBB’yi fiyat
riskinden koruması, bilanço dışı taahhüt ve yükümlülüklerinin uluslararası referans değerlerin altında bulunması ve periyodik olarak yapılan
yeterli ölçek seviyesindeki vatandaş memnuniyet analizlerinin sonuçları ve bu sonuçların uygulamalarda dikkate alınması ise yerel notları
yukarı taşıyan diğer unsurlar olmaya devam etmektedirler. Diğer taraftan, 2014 yılı Mart ayında gerçekleşen yerel seçimlerin sonuçlanmış
olmasına dayalı olarak gelecek 5 yıllık süre açısından politik stres azalmış ve seçim sonucunda oluşan yeni Belediye Meclisi yapısı
derecelendirme perspektifi açısından ilave bir değişiklik geçirmemiştir.
Belediyecilik faaliyetleri yoluyla sağlanan öz gelirlerin yetersizliğinden dolayı toplam belediye gelirleri içerisinde genel bütçeden sağlanan
katkı paylarının yüksek olması, merkezi idarenin mali vesayetinin etkilerini artırmakta ve özerklik ilkesinin gelişip ülke geneline yerleşmesini
engellemektedir. Bütçe vergi gelirlerinden alınan payların paylaşım oranlarında gözlemlenen sürekli değişiklikler ise belediyeleri gelir
belirsizliği içerisine sokmaktadır. Diğer taraftan, yukarıda yer alan hususlar, büyükşehir belediyeciliği başta olmak üzere ülke genelinde tüm
belediyelerin genel sistem tarafından merkezi olarak desteklenme ve sahiplenilme seviyesinin dünya ortalamalarına göre oldukça yüksek
olduğunu göstermektedir. İç göçün yarattığı altyapı ve ulaşım sorunlarına rağmen İstanbul ilinin kişi başı gelirinin ve refah düzeyinin Türkiye
genelinin üzerinde olması hususu da dikkate alınarak genel idari sistemin İBB’yi destekleme notu JCR Eurasia notasyonu içerisinde en yüksek
seviye olan (1) olarak belirlenmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz
analistlerinden Sn. Zeki M.ÇOKTAN ile iletişim kurulabilir.
JCR EURASIA RATING
Yönetim Kurulu
Copyright © 2007 by JCR Eurasia Rating. 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., Nova Baran Plaza No:4 Kat: 12 Şişli-İSTANBUL Telephone: +90.212.352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75
Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All information has been obtained from sources JCR Eurasia Rating believes to be reliable. However, JCR
Eurasia Rating does not guarantee the truth, accuracy and adequacy of this information. JCR Eurasia Rating ratings are objective and independent opinions as to the
creditworthiness of a security and issuer and not to be considered a recommendation to buy, hold or sell any security or to issue a loan. This rating report has been composed
within the methodologies registered with and certified by the SPK (CMB-Capital Markets Board of Turkey), BDDK (BRSA-Banking Regulation and Supervision Agency) and
internationally accepted rating principles and guidelines but is not covered by NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
370 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content