close

Enter

Log in using OpenID

2015 Bütçe Gider Örnek Kodları

embedDownload
Tüm Giderler değil, Ödenek bırakılması unutulacak muhtemel gider kodları alınmıştır.
İhtiyaç fazlası bildirilen personel var ise 01- personel giderleini kalması muhtemel personel sayısına
göre hesap edip 09- yedek ödenek koduna gerekli ödenek konulabilir.
09 yedek ödenek toplamı gider bütçe toplamının %5 inden az %10’unda fazla olamaz.
Gider Ekonomik Kodlar
01 PERSONEL GİDERLERİ
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
04 FAİZ GİDERLERİ
05 CARİ TRANSFERLER
06 SERMAYE GİDERLERİ
07 SERMAYE TRANSFERLERİ
08 BORÇ VERME
09 YEDEK ÖDENEKLER
01 Personel Giderleri
01 .1-Memurlar
01.2-Sözleşmeli
01.3-İşçiler
işçiler 4. düzelde 1 ve 2 olarak sürekli geçici adı altında ayrılmaktadır
01.4-Geçici Personel-Çırak-Stajer
01.5. Başkan, Meclis Ve Encümen Üyeleri
Memurların ödül ve ikramiyeleri : 1.1.6
Memurların sosyal hakları 1.1.4
Memurların %12 GSS primi : 2.1.6.2
Encümen üyesi memur ödeneği ve 45 TL sendika primi 1.1.3.1
Muhtaç ve Körlere Yardım 5.4.7.01
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım 5.4.7.51
Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen %20 Ek Karşılıklar ve memur emekli ikramiyeleri 5.1.2.5
K.İ.K ihale ilan Bedeli . 3.5.4.1
Yük Taşıma Giderleri 3.5.3.3
İçme suyu analizleri : 3.5.1.1
Memurların Öğle yemeğine Yardım . 5.3.1.5
Taşıtların zorunlu sigortası : 3.5.4.2.
Klima bilgisayar, fotokopi, faks bakım onarım : 3.7.1.2
Araçlara alınan Lastikler : 3.7.3.3.
Bilgisayar Yazılım alımları : 260.1 Yansıtma 6.3.1.1
Harita alımları : 260.2 yansıtma 6.3.2.1
Elektronik imza alımı : 260.3 yansıtma 6.3.3.1
Personele verilen Nakit yardımlar 01. personel giderlerinde, Ayni olarak verilen yardımlar 03- Mal ve
Hizmet alımında
Kalkınma Ajansı Payları :7.1.9.12
Belediyer Birliği payı: 7.1.5.4
Büyükşehir payları : 5.8.5.2
Su Kanalizasyon İdaresi Payı : 7.1.5.5
İller bankası verilen pay : 240- yansıtma 5.8.9.51
Yangın Tüpü Dolum bedeli : 3.7.1.4
Bakım Onarım : 3.7.3.x
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 3.8.x.x
Kredi Faiz gideri: 4.2.9.1
Kredi Komisyon vs. Giderleri.3.5.6.2
Üretime yönelik mal ve malzeme alım 3.1.x.x
Tüketime yönelik Mal ve Malzeme Alımı 3.2.x.x
Yakacak Alımları:3.2.3.1
Akaryakıt ve Yağ alımı : 3.2.3.2
Elektrik Alımları : 3.2.3.2
Telefon abonelik : 3.5.2.2
Temsil Ve tanıtma Giderleri 3.6.x.x.
Yolluklar : 3.3.x.x.
Hizmet Alımları : 3.5.x.x.
Gençlik spor müdürlüğü, çoçuk esirgeme vb. 7.x.x.x.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
31 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content