close

Enter

Log in using OpenID

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

embedDownload
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
15.75
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ay
Kurum Kodu : 15
75
0
2
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
:1
: ÖZEL KALEM
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
7
3
1
12
1
1
1 Memurlar
0,00
0,00
0,00
609.738,47
0,00
609.738,47
609.738,47
7
3
1
13
1
1
1 Memurlar
0,00
0,00
0,00
598.332,41
0,00
598.332,41
598.332,41
7
9
9
0
1
1
5 Diğer Personel
800.000,00
0,00
800.000,00
59.859,09
0,00
59.859,09
7
9
9
0
1
3
3 Yolluklar
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
7
9
9
0
1
3
5 Hizmet Alımları
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
7
9
9
19
1
1
1 Memurlar
0,00
0,00
0,00
59.670,98
0,00
59.670,98
59.670,98
7
9
9
19
1
2
1 Memurlar
0,00
0,00
0,00
7.391,56
0,00
7.391,56
7.391,56
910.000,00
0,00
1.334.992,51
0,00
1.334.992,51
1.275.133,42
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 15
75
0
4
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
: DESTEK VE İDARİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
910.000,00
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1
3
9
0
1
1
1 Memurlar
0,00
0,00
0,00
296.913,47
0,00
296.913,47
296.913,47
1
3
9
0
1
2
1 Memurlar
0,00
0,00
0,00
67.885,82
0,00
67.885,82
67.885,82
0,00
0,00
364.799,29
0,00
364.799,29
364.799,29
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 15
25/02/2015 15:27
75
0
5
Kurum Adı
0,00
: İNSAN KAYNAKLARI KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Sayfa 1 / 6
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
15.75
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ay
Kurum Kodu : 15
75
0
5
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
:1
: İNSAN KAYNAKLARI KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1
3
1
0
1
1
1 Memurlar
0,00
0,00
0,00
690.334,40
0,00
690.334,40
690.334,40
1
3
1
0
1
2
1 Memurlar
0,00
0,00
0,00
158.411,19
0,00
158.411,19
158.411,19
0,00
0,00
848.745,59
0,00
848.745,59
848.745,59
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 15
75
0
20
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
: DENETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
ÖDEMELER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
0,00
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
7
3
1
0
1
1
1 Memurlar
568.425,00
0,00
568.425,00
477.878,11
0,00
477.878,11
7
3
1
0
1
2
1 Memurlar
119.700,00
0,00
119.700,00
92.838,93
0,00
92.838,93
7
3
1
0
1
3
3 Yolluklar
66.800,00
0,00
66.800,00
0,00
0,00
0,00
754.925,00
0,00
754.925,00
570.717,04
0,00
570.717,04
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 15
75
0
23
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
ÖDEMELER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
Ödenek Üstü
Harcamalar
TOPLAM
1
3
2
0
1
1
1 Memurlar
63.225,00
0,00
63.225,00
36.049,53
0,00
36.049,53
1
3
2
0
1
2
1 Memurlar
9.600,00
0,00
9.600,00
4.812,01
0,00
4.812,01
1
3
2
0
1
3
3 Yolluklar
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
25/02/2015 15:27
Sayfa 2 / 6
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
15.75
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ay
75
0
23
Kurum Adı
II
III IV
I
I
Yılı içinde
Alınan
II
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 15
75
0
24
74.825,00
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
0,00
74.825,00
40.861,54
Yılı içinde
Alınan
TOPLAM
0,00
Ödenek Üstü
Harcamalar
40.861,54
: HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
:1
: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
TABLOSU
Kurum Kodu
Kurum Kodu : 15
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1
3
9
0
1
1
1 Memurlar
201.225,00
0,00
201.225,00
141.857,27
0,00
141.857,27
1
3
9
0
1
2
1 Memurlar
46.800,00
0,00
46.800,00
31.537,40
0,00
31.537,40
1
3
9
0
1
3
3 Yolluklar
4.720,00
0,00
4.720,00
0,00
0,00
0,00
1
3
9
0
1
3
4 Görev Giderleri
24.880,00
0,00
24.880,00
9.926,45
0,00
9.926,45
T O P L A M (KKOD4) :
277.625,00
0,00
277.625,00
183.321,12
0,00
183.321,12
Kurum Kodu : 15
75
0
62
Kurum Adı
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
II
III IV
I
I
II
: KAMU HASTANE BİRLİKLERİ
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
7
3
1
0
1
1
1 Memurlar
0,00
0,00
0,00
807.222.566,24
0,00
807.222.566,24
807.222.566,24
7
3
1
0
1
1
0,00
0,00
0,00
52.558.116,98
0,00
52.558.116,98
52.558.116,98
7
3
1
0
1
1
2 Sözleşmeli
Personel
3 İşçiler
0,00
0,00
0,00
5.578.639,60
0,00
5.578.639,60
5.578.639,60
7
3
1
0
1
1
4 Geçici Personel
0,00
0,00
0,00
2.375.269,12
0,00
2.375.269,12
2.375.269,12
25/02/2015 15:27
Sayfa 3 / 6
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
15.75
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ay
Kurum Kodu : 15
75
0
62
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
:1
: KAMU HASTANE BİRLİKLERİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
7
3
1
0
1
2
1 Memurlar
0,00
0,00
0,00
190.337.190,32
0,00
190.337.190,32
190.337.190,32
7
3
1
0
1
2
0,00
0,00
0,00
6.129.579,25
0,00
6.129.579,25
6.129.579,25
7
3
1
0
1
2
2 Sözleşmeli
Personel
3 İşçiler
0,00
0,00
0,00
919.559,10
0,00
919.559,10
919.559,10
7
3
1
0
1
2
4 Geçici Personel
0,00
0,00
0,00
306.354,77
0,00
306.354,77
306.354,77
7
3
1
0
1
3
29.820,00
0,00
29.820,00
28.810,12
0,00
28.810,12
7
3
1
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
0,00
0,00
0,00
274.778,19
0,00
274.778,19
274.778,19
7
3
1
0
1
3
4 Görev Giderleri
0,00
0,00
0,00
480.406,76
0,00
480.406,76
480.406,76
7
3
1
0
1
6
6.445.000,00
0,00
6.445.000,00
0,00
0,00
0,00
7
3
1
0
1
6
947.493,00
0,00
947.493,00
0,00
0,00
0,00
7
3
1
0
1
6
7.904.608,00
151.000,00
7.753.608,00
4.002.325,21
0,00
4.002.325,21
7
3
1
2
1
3
685.000,00
0,00
685.000,00
0,00
0,00
0,00
7
3
1
9
1
3
1 Mamul Mal
Alımları
5 Gayrimenkul
Sermaye Üretim
Giderleri
7 Gayrimenkul
Büyük Onarım
Giderleri
9 Tedavi ve Cenaze
Giderleri
3 Yolluklar
0,00
0,00
0,00
2.791.751,58
0,00
2.791.751,58
7
9
9
23
1
3
5 Hizmet Alımları
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
7
9
9
23
1
3
9 Tedavi ve Cenaze
Giderleri
74.600,00
0,00
74.600,00
0,00
0,00
0,00
16.136.521,00
151.000,00
1.073.005.347,24
0,00
1.073.005.347,24
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 15
25/02/2015 15:27
75
30
0
Kurum Adı
15.985.521,00
2.791.751,58
1.068.974.211,91
: TIBBİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Sayfa 4 / 6
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
15.75
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ay
Kurum Kodu : 15
75
30
0
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
:1
: TIBBİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
7
3
1
0
1
1
1 Memurlar
287.925,00
0,00
287.925,00
211.572,73
0,00
211.572,73
7
3
1
0
1
2
1 Memurlar
66.000,00
0,00
66.000,00
45.452,75
0,00
45.452,75
7
3
1
0
1
3
3 Yolluklar
7.840,00
0,00
7.840,00
2.899,33
0,00
2.899,33
361.765,00
0,00
361.765,00
259.924,81
0,00
259.924,81
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 15
75
31
0
Kurum Adı
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
II
III IV
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
I
I
II
128.160,00
0,00
128.160,00
0,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
877.680,00
0,00
877.680,00
49.908,07
0,00
49.908,07
25.200,00
0,00
25.200,00
0,00
0,00
0,00
6.080,00
0,00
6.080,00
0,00
0,00
0,00
42.400,00
0,00
42.400,00
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
75,00
0,00
0,00
0,00
1
3
9
0
1
3
1
3
9
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
4 Görev Giderleri
1
3
9
0
1
3
5 Hizmet Alımları
1
3
9
0
1
3
1
3
9
0
1
3
1
3
9
0
1
5
1
3
9
1
1
1
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
3 Kar Amacı
Gütmeyen
Kuruluşlara
Yapılan
Transferler
1 Memurlar
25/02/2015 15:27
: MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
0,00
Sayfa 5 / 6
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
15.75
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ay
75
31
0
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
3
1
4
0
1
3
5 Hizmet Alımları
7
3
1
0
1
1
7
3
1
0
1
7
3
1
0
1
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
0,00
75.280,00
0,00
0,00
0,00
1 Memurlar
235.875,00
0,00
235.875,00
201.150,05
0,00
201.150,05
2
1 Memurlar
52.500,00
0,00
52.500,00
42.524,44
0,00
42.524,44
3
3 Yolluklar
10.320,00
0,00
10.320,00
879,00
0,00
879,00
1.453.970,00
0,00
1.453.970,00
294.461,56
0,00
294.461,56
Kurum Kodu : 15
75
32
0
Kurum Adı
I
I
II
: İZLEME, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
III IV
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
75.280,00
T O P L A M (KKOD4) :
II
:1
: MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
TABLOSU
Kurum Kodu
Kurum Kodu : 15
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
7
3
1
0
1
1
1 Memurlar
115.875,00
0,00
115.875,00
96.467,72
0,00
96.467,72
7
3
1
0
1
2
1 Memurlar
26.100,00
0,00
26.100,00
21.567,15
0,00
21.567,15
7
3
1
0
1
3
3 Yolluklar
12.560,00
0,00
12.560,00
215,00
0,00
215,00
154.535,00
0,00
154.535,00
118.249,87
0,00
118.249,87
20.124.166,00
151.000,00
19.973.166,00
1.077.021.420,57
0,00
1.077.021.420,57
T O P L A M (KKOD4) :
KURUM
25/02/2015 15:27
T O P L A MI :
1.071.462.890,21
Sayfa 6 / 6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
74 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content