close

Enter

Log in using OpenID

13 Ağustos 2014 Çarşamba

embedDownload
Sakarya Zaferi K1 Fıght Nıgt turnuvası Şarbon hastalığı
13 Eylül Şenlikleri
kapsamında Polatlı
Belediyesi ile Abdullah Soytürk Spor
Kulübü tarafından
düzenlenecek olan
‘Sakarya Zaferi K1
Fıght Nıgt’ Uluslararası Kick Boks
turnuvası hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
SAYFA 2’DE
Meclis gündeminde
CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, büyük ve
küçükbaş hayvanlarda görülen, hayvanlardan insanlara geçen ve ölüme yol açan tehlikeli bir hastalık olan
şarbonu TBMM gündemine taşıdı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker
tarafından yazılı olarak yanıtlanması talebiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi sunan Aylin Nazlıaka, komşu ülkelerde devam eden iç karışıklık, otorite
boşluğu ve belirsizliğin, Türkiye’nin sınır güvenliğini
olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekti.
2’DE
POLATLI
Fiyatı : KDV. Dahil 50 Kr
13 Ağustos 2014
Çarşamba
Yıl:4 Sayı:1136
Polatlı halkı, hafta sonu Polatlı Şehir stadında düzenlenecek olan ve Galatasarayʼın katılacağı turnuvayı sabırsızlıkla beklemeye başladı.
Kent Konseyinden
Başsavcıya ziyaret
Polatlı Kent Konseyi ilçemize yeni atanan
Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak’a ‘hoş
geldin’ ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kent Konseyi
Başkanı Serpil Öztürk’e yönetim kurulu üyelerinden Şükrü Şenel, Fatma Öztürk, Ayşe Eviner, Behzat Şen eşlik etti. AYRINTILAR SAYFA 3’TE
Turnuva için toplandılar
Hafta sonu Polatlı’da yapılacak olan Ankara
turnuvası öncesi İlçe Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. Şekerspor tarafından Merhum Selçuk
Yula ve Coşkun Özarı” adına düzenlenecek “Büyük
Ankara Kupası 1” Turnuvası 16-17 Ağustos tarihlerinde Polatlı’da yapılacak. Turnuva öncesi, alınacak
güvenlik tedbirleri İlçe spor kurulu toplantısında
masaya yatırıldı. AYRINTILAR SAYFA 3’TE
Gözler Galatasaray’ın
katılacağı turnuvada
Göksel IŞIK
Polatlı halkı, hafta sonu Polatlı Şehir stadında düzenlenecek olan ve
Galatasaray’ın katılacağı turnuvayı
sabırsızlıkla beklemeye başladı.Polatlı tarihinde ilk kez Galatasaray’ın
ilçemize geleceğini öğrenen vatan-
daşları heyecanlı bekleyiş sardı.Turnuvanın içeriği ise netlik kazanmaya
başladı. Her kesimin merak ettiği bir
konuda Galatasaray’ın as kadrosu
ile mi yoksa yedek ağırlıklı bir kadro ile mi Polatlı’ya geleceği oldu.
Edinilen bilgilere göre Galatasaray
Teknik Direktörü Prandelli’nin yıldız futbolcu Wesley Sneijder’i bu
turnuva da görmek istediği ve görevde vereceği öğrenildi.
AYRINTILAR SAYFA 3’TE
Polatlıspor’da
yeni sezon
hazırlıkları
Yeni sezonda Süper Amatör Liginde
mücadele edecek olan
Polatlıspor’da hazırlıklar
20 Ağustos’ta başlıyor.
Yeni sezon hazırlıklarını düzenlediği yazılı basın açıklaması ile değerlendiren Ali Kılavuz ‘’
Bu sezon tüm temennimiz ligin her şeyin İyi
başlayıp iyi gitmesini, hoşgörünün ön plana
çıktığı bir yıl olmasını diliyorum.”dedi. 6’DA
02
13AĞUSTOS ÇARŞAMBA
CHP’li Vekil Şarbon hastalığını TBMM’ye taşıdı
POLATLI
CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, büyük ve küçükbaş hayvanlarda görülen, hayvanlardan insanlara geçen ve ölüme
yol açan tehlikeli bir hastalık olan şarbonu TBMM gündemine taşıdı.
sağlığının yanı sıra sağlıklı hay- yaşanan bu olay kaygı vericidir.
van neslinin korunması açısın- “ açıklamasını yaptı.
CHP Ankara Milletvekili dan büyük risk yaratmaktadır.” BAKAN EKER’E ŞARBON
Aylin Nazlıaka, büyük ve kü- dedi.
SORULARI
çükbaş hayvanlarda görülen, BAŞKENT’TE YAŞANAN BU
Nazlıaka, bu bağlamda Bahayvanlardan insanlara geçen ve
OLAY KAYGI VERİCİDİR
kan Eker’e şarbonla ilgili şu soölüme yol açan tehlikeli bir hasBüyük ve küçükbaş hay- ruları yöneltti:
talık olan şarbonu TBMM gün- vanlarda görülen şarbon hasta2011-Temmuz 2014 dödemine taşıdı.
lığının hayvanlardan insanlara neminde
yıllar
itibariyle
BU BÖLGELERDE KAÇAK geçen ve ölüme yol açan tehli- Türkiye’ye girerken yakalanan
HAYVAN GİRİŞİ VAR
keli bir hastalık olduğunu hatır- büyük ve küçükbaş hayvan saGıda, Tarım ve Hayvancılık latan CHP’li Nazlıaka, “Canlı yısı nedir? Bu hayvanlardan kaBakanı M. Mehdi Eker tarafın- hayvan kaçakçılığının artması çında hastalık tespit edilmiştir?
dan yazılı olarak yanıtlanması bu tür hastalıkların artmasına Hastalık türleri nedir?
talebiyle Meclis Başkanlığı’na da neden olmaktadır. HaymaSöz konusu dönemde yılsoru önergesi sunan Aylin Naz- na ilçesinde 8, Polatlı’da ise lar itibariyle Türkiye’ye girdiklıaka, komşu ülkelerde devam bir vatandaşımıza hayvanlardan ten sonra ele geçirilen büyük ve
eden iç karışıklık, otorite boşlu- şarbon hastalığı bulaştığı ve bu küçükbaş hayvan sayısı nedir?
ğu ve belirsizliğin, Türkiye’nin vatandaşlarımızın tedavi altına Hangi illerde ele geçirilmiştir?
sınır güvenliğini olumsuz yönde alındığı haberleri basınımız- Kaçak olarak yurda giren ve ele
etkilediğine dikkat çekerek, “Bu da yer almıştır. Gıda, Tarım ve geçirilemeyen tahmini hayvan
bölgelerde devam eden savaş si- Hayvancılık Bakanlığı Ankara İl sayısı nedir?
garadan, içkiye, çaydan şekere, Müdürlüğü yetkilileri Haymana
Haymana ve Polatlı’da göakaryakıttan büyükbaş ve kü- ve Polatlı'da görülen şarbon ne- rülen şarbon hastalığının kaynaçükbaş hayvana kadar kaçakçı- deniyle önlemleri aldığını, hay- ğı nedir? Başka ilçelerde şarbon
lığı arttırmıştır. Özellikle kaçak vanların aşılarının kontrol edil- riski olup olmadığı konusunda
hayvan girişi, toplum ve çevre diğini söyleseler de Başkent’te araştırma yapılmış mıdır? Hangi
POLMAT Basımevi İnşaat Eğitim Sanayi Ticaret
Anonim Şirketi Adına
İmtiyaz Sahibi:
Osman YÜKSEL
Yazı İşleri Müdürü:
Yetkin ÖZTÜRK
Sayfa Editörü:
Hilal ŞAHİN
Halime SAKARYA
Muhabir:
Göksel IŞIK
Azime ÇOBAS
Yerel süreli yayındır.
Yayımlanan köşe yazılarının
sorumluluğu yazarına aittir.
Kurumumuz basın ahlak
kurallarına uymaya söz vermiştir.
İdarehane:
Polatlı Gazete Ayrıntı
Cumhuriyet Mahallesi
Atatürk Caddesi
Eren Apt. A Blok No:59
Kat:1 Daire:7
Tel: 623 82 00
Faks: 623 58 48
Dizgi-Ofset- Hazırlık:
Polmat Basımevi
Tel: 623 15 55
Baskı:
Polmat Basımevi A.Ş.
Marangozlar
Mobilyacılar
Sitesi
YeniveSanayi
Sitesi
İstiklal Mah. İlter Sokak No: 9
Asena Cad. No:6
Polatlı / ANKARA
Polatlı/ANKARA
Çalışmadan, yorulmadan üretmeden rahat yaşamak
isteyen toplumlar önce haysiyetlerini sonra hürriyetlerini
ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybetmeye
mahkumdurlar.
M. KEMAL ATATÜRK
GAZETE AYRINTI
AĞUSTOS - EYLÜL - EKİM
2014 HUSUSİ İLAN VE
REKLAM TARİFESİ
1. Günlük ilan ve reklamlarda ücret sütuncm2 15 kuruştur.
2. Haftalık ilan ve reklamlarda %5, 15 günlük ilanlarda %10’a kadar aylık %20’ye
kadar, daha uzun süreli reklamlarda %30’a
kadar indirim yapılır. Gazetemize abone ve
sürekli ilan-reklam veren firmalara ayrıca
%25’e varan indirim uygulayabilir.
3. Renkli ilan ve reklamlarda ilave film ve
baskı ücreti bu tarifeye ilave edilir.
önlemler alınmıştır?
Şarbon Hastalığına Karşı Korunma Ve Mücadele Yönetmeliği kapsamında Türkiye
genelinde ve Ankara’da alınan
önlem ve yapılan çalışmalar nelerdir? Bu önlem ve çalışmalara
rağmen Haymana ve Polatlı İlçelerinde neden şarbon hastalığına rastlanılmıştır?
Şarbonlu etlerin piyasaya
sürülmemesi için hangi önlemler alınmıştır? 2013 ve Temmuz 2014 tarihi itibariyle ülke
genelinde ve Ankara’da sağlığa
uygun olmayan ve ele geçirilen
et miktarı nedir? Bu firmalar
hakkında ne işlem yapılmıştır?
Sağlığa uygun olmayan et satan
ama halen faaliyetini sürdüren
firma var mıdır? İllere göre sayısı nedir?
Sakarya Zaferi K1 Fıght Nıgt
turnuvasına katılacak isimler belli oldu
13 Eylül Şenlikleri kapsamında Polatlı Belediyesi ile Abdullah Soytürk Spor
Kulübü tarafından düzenlenecek olan ‘Sakarya Zaferi K1 Fıght Nıgt’
Uluslararası Kick Boks turnuvası hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
13 Eylül Şenlikleri kapsamında Polatlı Belediyesi ile Abdullah
Soytürk Spor Kulübü tarafından düzenlenecek olan ‘Sakarya Zaferi K1
Fıght Nıgt’ Uluslararası Kick Boks
turnuvası hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
12 Eylül Cuma günü Cumhuriyet Meydanına kurulacak olan ringte 7
Türk’e karşı 7 yabancı sporcu dövüşecek.Abdullah Soytürk spor Kulübünün
organizesiyle düzenlenecek olan turnuva
Polatlılı vatandaşlar tarafından da heyecanla bekleniyor.
YABANCI KATILIMCILAR
Turnuva kapsamında ringe çıkacak sporcular bir bir belirlenmeye
başladı.İran’dan Mostafa Rajabi ve
Javad Sebehr Kia, Azerbaycan’dan
Hekim Süleymanoğlu ve Alişan Aslanlı, Cezayir’den Nabil Bensalem,
kesinleşirken 2 yabancı sporcu ile
görüşmeler devam ediyor.
TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK
İSİMLER
Turnuvaya Türkiye’den ise
Muay Thai Avrupa şampiyonu Yılmaz Öztürk, Avrupa Kick Boks şampiyonu Kadir Taştan, Kıtalararası
Kick Boks şampiyonu Abdullah Cem
Akın, Sport Ascort Dövüş olimpiyatları 3.’sü ve Avrupa Şampiyonu İbrahim Giydirir, Avrupa 3.Sü İbrahim
Bağlı, Kafkas Kartalı Lakaplı Erkan
Varol ve Abdullah Soytürk Spor kulübü sporcusu ve Avrupa Şampiyonu
Mustafa Yanok katılacak..
BU ORGANİZASYON POLATLI
TARİHİNE GEÇECEK
Polatlı tarihine geçecek bir organizasyon olacağını dile getiren
Abdullah Soytürk “12 Eylül tarihinde düzenleyeceğimiz profesyonel
Kick Boks şampiyonası ile Polatlı
halkını kick boks ile buluşturacağız.
Dünya’nın en iyi yabancı dövüşçüleri ile Türk Dünya şampiyonları Polatlı heykel meydanında buluşacak.
Bu turnuva da kıyasıya mücadele
olacak. Türk ve Yunan sporcu dünya şampiyonluk altın kemer maçına
çıkacak. Polatlı halkına kick boksu
tanıtmak için ve ilçemizin reklamı
için bu zamana kadar yapılmış olan
en büyük organizasyon olarak tarihe
geçecek.”dedi.
HALKIMIZI GÖRSEL BİR
ŞÖLENE TANIKLIK EDECEK
Turnuvanın amacını açıklayan Abdullah Soytürk “ Kilolarında
Türkiye’nin en iyi 7 Türk dövüşçüsü
ile Avrupa ve Asya Kıtasının en iyi 7
yabancı sporcusu Polatlı’da kıyasıya
mücadele edecekler. Kick Boks sporu ile ilk kez karşılaşacak olan Polatlı halkı bu mücadeleleri canlı olarak
izleyecekler. Bu yüzden daha kaliteli
sporcuları tercih ettik halkımızı görsel bir şölene tanıklık edecek.. “dedi.
03
13AĞUSTOS ÇARŞAMBA
POLATLI
Turnuvanın huzur içerisinde geçmesi için toplandılar
Hafta sonu Polatlı’da yapılacak olan Ankara turnuvası öncesi İlçe Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı.
Hafta sonu Polatlı’da yapılacak olan Ankara turnuvası öncesi İlçe Spor Güvenlik Kurulu
toplantısı yapıldı.
Şekerspor tarafından Merhum Selçuk Yula ve Coşkun
Özarı" adına düzenlenecek "Büyük Ankara Kupası 1" Turnuvası 16-17 Ağustos tarihlerinde
Polatlı'da
yapılacak.Turnuva
öncesi, alınacak güvenlik tedbirleri İlçe spor kurulu toplantısında masaya yatırıldı.Kaymakam
Gürsoy Osman Bilgin Başkanlığında yapılan toplantıda turnuva boyunca 50 özel güvenlik
görevlisi 120 Polatlı emniyetinden polis memuru ve çok sayıda
çevik kuvvet’in güvenliği sağlaması kararlaştırıldı.
“GALATASARAY’IN
İLÇEMİZE GELMESİ
OLDUKÇA ÖNEMLİ”
Turnuvaya Süper Ligin köklü takımlarından Galatasaray’ın
katılmasını değerlendiren Kaymakam Bilgin “Polatlı’nın tanıtımı açısından önemli bir
turnuva olacak. Güvenlik kuvvetleri olarak bu maçta herhangi
bir tatsız olayın çıkmaması için
elimizden geleni yağacağız. Tribünlerde kötü ve hakaret içeren
tezahüratların yapılmasına engel
olacağız. Sigara içilmesine müsaade etmeyeceğiz.”dedi.
STADA ERKEN GELİN
ÇAĞRISI
Maç öncesi turnuvaya vatandaşların yoğun talep göstermesini beklediklerini kaydeden
Kaymakam Bilgin taraftara stada
erken gelin çağrısında bulundu.
Bilgin “Süper lig takımlarından
Galatasaray’ın gelmesi sporseverlerin yoğun talebine neden
olacak. Bu yüzden taraftarlarımız ilk maç saatinden yakla-
şık 2 saat önce stada gelmeli.
Aksi takdirde stada girişlerde
yoğun izdiham yaşanır. Turnuvaya Polatlılı vatandaşlarımızın
yanı sıra Ankara, İstanbul ve
çevre ilçelerden de çok sayıda
taraftarın gelmesini bekliyoruz.
”dedi.Güvenlik
toplantısında
İlçe Emniyet Müdürü Hasan
Ünlü, İlçe Spor Müdürü Ruhi
İyileşen,Belediye Spor kulübü
başkanı İbrahim Atak, İlçe Milli eğitim Müdürü Hayri Doğruel
hazır bulundu.
Polatlı halkı Galatasaray’ın katılacağı turnuvaya kilitlendi
P
olatlı
halkı,
hafta
sonu Polatlı Şehir stadında düzenlenecek olan ve
Galatasaray’ın katılacağı turnuvayı sabırsızlıkla beklemeye
başladı.
Polatlı tarihinde ilk kez
Galatasaray’ın ilçemize geleceğini öğrenen vatandaşları heyecanlı bekleyiş sardı.Turnuvanın
içeriği ise netlik kazanmaya başladı.
Her kesimin merak ettiği
bir konuda Galatasaray’ın as
kadrosu ile mi yoksa yedek ağırlıklı bir kadro ile mi Polatlı’ya
geleceği oldu.
Edinilen bilgilere göre
Galatasaray Teknik Direktörü
Prandelli’nin yıldız futbolcu
Wesley Sneijder'i bu turnuva
da görmek istediği ve görevde vereceği bilgisine ulaşıldı.
Prandelli Sneijder ile beraber
4-2- 3-1 sistemini ideal kadrosuyla denemeyi amaçlarken ,
Burak'ın arkasında Sneijder'i
oynatıp, sağında Olcan, solunda
da Bruma'ya yer vermesi bekleniyor.
TRT AVAZ CANLI
YAYINLAYACAK
Şekerpsor’un düzenleyeceği Ankara Turnuvası TRT Avaz
ekranlarından canlı yayınlanacak. Yaklaşık 50 kişilik bir
ekiple Polatlı’ya gelecek olan
ekip turnuva öncesi ve sonrası
Polatlı’da yayın yapacak.
SPOR KULÜPLERİ
HAYMANA’DA
KONAKLAYACAK
Galatasaray’ın yanı sıra
PTT 1. lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, ve Spor Toto 2. lig
ekiplerinden Malatyaspor’unda
katılacağı turnuvada takımlar
Haymana’da konaklayacak. Bu
ekiplerin ilk başta Polatlı’da
kalması için tüm imkanların
seferber edildiği fakat ilçemizde bulunan otel işletmecilerinin
yüksek fiyat
söylemesinden
dolayı ekiplerin Haymana’ya
yöneldiği bildirildi. Bu ekipler
Haymana’da ücretsiz konaklayacak. Maç saatine az bir süre
kala Polatlı’ya gelecekler.
TURNUVANIN FİKSTÜRÜ
Turnuvanın fikstürü de
netlik kazandı. Turnuvanın ilk
ayağında Cumartesi günü ilk
müsabaka saat 15:00’da Şanlıurfaspor ile Malatyaspor karşılacak. Günün 2’inci maçında
ise saat 17:00’da Galatasaray ile
Şekerspor karşılaşacak. Pazar
günü saat 15:00’da üçüncülük
maçı oynanırken saat 17:00’da
final maçı düzenlenecek. Saat
19:30’da da kupa merasimi olacak.
BİLET FİYATLARI 10 TL
3 Bin 250 seyirci kapasitesi
olan Polatlı Şehir stadında maç
biletleri fiyatları da açıklandı.
Açık ve Kapalı tribünde tek fiyat belirlendi. Maçların biletleri
10 Tl olarak açıklandı Kulüp yönetimi tarafından Sağlık parkının yanında bulunan Şekerspor
yerinde biletlerin satışa çıktığı
duyurulurken kapalı türbinin
biletlerinin hepsi satıldığı bildirildi.Dün saat 16:00’da Vagon
Kafede satışa sunulan biletlerde
yoğun izdiham yaşandı.
Kent Konseyi’nden yeni Başsavcı Öztoprak’a hayırlı olsun ziyareti
Polatlı Kent Konseyi ilçemize yeni atanan Cumhuriyet Başsavcısı
Tolgahan Öztoprak’a ‘hoş geldin’ ziyaretinde bulundu.
Polatlı Kent Konseyi
ilçemize yeni atanan Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak’a ‘hoş geldin’ ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Kent Konseyi
Başkanı Serpil Öztürk’e
yönetim kurulu üyelerinden Şükrü Şenel,
Fatma Öztürk, Ayşe Eviner, Behzat Şen eşlik etti.
Kent Konseyi Başkanı
Serpil Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan
Öztoprak’a Kent konseyinin işleyişi hakkında bilgi
verdi. Serpil Öztürk, Başsavcı Tolgahan Öztoprak’a
başarı dileklerini iletti.
Polatlı
Cumhuriyet
Başsavcısı
Naim
Karaağaç’ın Temmuz ayı
içerisinde Samsun’a savcı
olarak tayini çıkmıştı.
04
13AĞUSTOS ÇARŞAMBA
POLATLI
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ
POLATLI ŞUBE BAŞKANLIĞINDAN TARLA
KİRALAMA İLANIDIR.
Türkiye Kızılay Derneği’nin sahibi olduğu
Karayavşan Köyü
332 parsel
13.750 m2 olup , Yıllık Dekarı
Ahırlıkuyu Köyü
410 parsel
31.500 m2 olup , Yıllık Dekarı
Ahırlıkuyu Köyü
486 parsel
9.100 m2 olup , Yıllık Dekarı
Çokören Köyü
1444 parsel
21.050 m2 olup , Yıllık Dekarı
Çokören Köyü
1631 parsel
35.000 m2 olup , Yıllık Dekarı
Basri Köyü
604 parsel
53.050 m2 olup , Yıllık Dekarı
Kargalı Köyü
1841 parsel
67.000 m2 olup , Yıllık Dekarı
Kargalı Köyü
661 parsel
33.450 m2 olup , Yıllık Dekarı
Kargalı Köyü
606 parsel
30.800 m2 olup , Yıllık Dekarı
Sivri Köyü
1332 parsel
31.850 m2 olup , Yıllık Dekarı
11.00.- TL.
11.00.- TL
11.00.- TL
15.00 .-TL
15.00.- TL
30.00.- TL
30.00.- TL
30.00.- TL
30.00.- TL
11.00.- TL
Den olmak üzere , bir sene nadas, Bir sene ekim olmak üzere ve kira süresi 2016 yılı AĞUSTOS ayının 15’inde
nihayete ermek üzere bedeli peşin alınmak kaydı ile kapalı teklif akabinde açık arttırma suretiyle POLATLI
Cumhuriyet Mah.Altay cad.No: 6/2 deki Kızılay Şube Başkanlığı binasında 03.09.2014 Çarşamba günü saat
14:30 da ihale suretiyle kiraya verilecektir.
Taliplerin ihale saatine kadar %6 geçici teminatı makbuz mukabili Şube başkanlığına yatırmaları,şartnameyi
kabul ettiklerine dair ,şartnameyi imza ederek kapalı tekliflerini başkanlığa vermeleri gerekmektedir.
KIZILAY DERNEĞİ İHALE YASASINA TABİ OLMADIĞI GİBİ, ŞUBE YÖNETİMİ İHALEYİ YAPIP
YAPMAMAKTA SERBESTTİR.
İhale sonucunda , İhale sonucunda 5 (BEŞ ) gün içinde geçici teminatın iki misline çıkarılması ve yine aynı
müddet içinde kira mukavelesinin imzalanması gerekmektedir.
Şartname Kızılay Şubesinden temin Edilebilir.
İlgililere duyurulur.
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ
POLATLI ŞUBE BAŞKANLIĞI
İbrahim Atak belediye
spor müdürü oldu
Polatlı’nın adının sporda üst seviyelere gelmesini
arzulayan Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Polatlı’nın
sevilen başarılı sporcularından İbrahim Atak’ı Polatlı
Belediyesi Spor Müdürlüğü görevine atadı.
Polatlı’nın adının sporda üst
seviyelere gelmesini arzulayan
Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Polatlı’nın sevilen başarılı
sporcularından İbrahim Atak’ı
Polatlı Belediyesi Spor Müdürlüğü görevine atadı. Polatlıspor’da
uzun süre antrenörlük ve Polatlı
Belediyesi Sportif faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde önemli roller üstlenen İbrahim Atak,
Polatlı Belediyesinin sportif faaliyetlerde başarılı olması için var
gücüyle çalışacağını söyledi.
17 YILLIK TECRÜBESİNİ
GENÇLERE AŞILAYACAK
Polatlı eşrafından bir kişi olarak şehrine hizmet etmek istediğini dile getiren Belediye Spor
Müdürü İbrahim Atak, ‘’spor
yapmak isteyen her yaştan insanımıza, sportif faaliyetleri yaptırmak, sporu sevdirmek için var
gücümüzle çalışacağız. 17 yıldır
Polatlı Belediyesi spor kurslarında futbolcu yetiştirdik. Ekip
olarak şehrimize daha iyi hizmet edeceğiz. Hentbol, futbol,
voleybol, basketbol, Tekvando,
jimnastik branşlarında ilçemiz-
deki genç yetenekleri ortaya çıkartacağız’’ dedi. Atak, belediye
Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın
liyakatine layık olmaya çalışacağını, güveni için kendisine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.
İBRAHİM ATAK KİMDİR?
Polatlı İstiklal Mahallesinde
1968 yılında doğdu. İlkokulu Mehmet Gönenç İlkokulunda, ortaokulu İstiklal ortaokulunda, Liseyi Polatlı Endüstri
Meslek Lisesinde tamamladı.
Polatlıspor’un 2’inci ve 3’üncü
lig takımlarında, Yenisincanspor ve Bayburtspor külüplerinde sağ bek olarak yıllarca futbol
hayatını sürdürdü.1996 yılından
bugüne Polatlı Belediyesinde
çalışan İbrahim Atak, evli ve 2
çocuk babasıdır.
Shell
ATALAY TİCARET
KOLL. ŞTİ.
Şirketimiz bünyesinde
çalıştırılmak üzere
- Market Elemanı
(En az lise mezunu/bay-bayan)
- Ön Saha Elemanı
(En az lise mezunu/bay-bayan)
- Yıkama Ünitesi Elemanı (Bay)
çalışma arkadaşları aranmaktadır.
Müracaatlar şahsen
yapılacaktır.
Adres: Hacı Bayram Veli Bulvarı
No: 3 Dörtyol mevkii POLATLI
05
13AĞUSTOS ÇARŞAMBA
POLATLI
0312
312 621 41 41
ALMİRA AİLE ÇAY BAHÇESİ
HİZMETİNİZE AÇILMIŞTIR
Kına, nişan, düğün, doğum günü, toplantı gibi özel günleriniz de hizmetinizde..
Gözleme
İçli Gözleme
Çay
Semaver
Tost
Nargile
Mangal Keyfi
Dondurma Çeşitleri
Meşrubat
Nevzat Can
0508 046 34 63
Uğur Mumcu Cad. No: 37 - A Üçpınar yürüyüş yolu yanı POLATLI
Reklam - İlan - Zayi için
623 82 00
[email protected]
06
Polatlıspor’da yeni sezon hazırlıkları 20 Ağustos’ta başlıyor
13AĞUSTOS ÇARŞAMBA
POLATLI
Yeni sezonda Süper Amatör Liginde mücadele edecek olan Polatlıspor’da hazırlıklar 20 Ağustos’ta başlıyor.
Yeni sezonda Süper Amatör Liginde mücadele edecek
olan Polatlıspor’da hazırlıklar
20 Ağustos’ta başlıyor.
Yeni sezon hazırlıklarını
düzenlediği yazılı basın açıklaması ile değerlendiren Ali
Kılavuz ‘’ Bu sezon tüm temennimiz ligin her şeyin İyi
başlayıp iyi gitmesini, hoşgörünün ön plana çıktığı bir yıl
olmasını diliyorum."dedi.
PROFESYONEL
FUTBOL ÖZLEMİNE SON
VERMEK İSTİYORUZ
Kılavuz şunları kaydetti
“Süper Amatör liginde mücadele edecek takımımızın
geçen yıl belirttiğimiz gibi 22
yıllık profesyonel futbol özlemine her yıl şampiyon olarak
son verdirmek zorundayız bu
yılda bir üst lige çıkarak şehrimize profesyonel bir hava
yaşatmanın gayreti içerinde
olacağız.Kazanmanın ve kaybetmekten çok fair-playı öne
çıkarmayı önemseyip şampiyon bir takım yaratmak istiyoruz..”
alacağız ancak 22 yıllık başarısızlığa takılıp kalmayacağız.
Geçmişten günümüze Hatalar
vardır İnsanların zaafları vardır. Konuşarak, hesap görerek
değil dersler çıkararak konuları kapatmalıyız.. Kazandığımızı zannettiğiniz anda kaybedebiliriz”
POLATLISPOR’A GEREKLİ
İMKANLARI VERİLMESİ
GEREKİYOR
“Özelikle
şehrimizde
futbolun oyun eğlence olarak
görme anlayışını geliştirmeliyiz.Sürekli vurguladığımız bir
konu futbol şehrimizde bulunan insanları bir araya getirmek için büyük bir neden olmalı. .Hiç kimse başkalarının
mutsuzluğu üzerine hayatını
şekillendirmemeli. Maalesef
özellikle şehrimizde bundan
önceki sezonlarda futbol ile
ilgili olaylar saha içini ve bizleri çok etkiledi. Bundan artık
kaçınmalıyız.Bizim gibi potansiyeli olan büyük ilçelerin
spor kendi olarak anılmasının
gayreti içerisinde olmalıyız bu
nedenle Polatlıspor’a gerekli
imkanları verilmesi gerekiyor.
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE
Artık gelecek nesillere karHATALAR VARDIR,
şı sorumluluğumuz çok daha
İNSANLARIN ZAAFLARI
önemli
diye düşünüyorum”
VARDIR
UYUŞTURUCU ESRAR
“Bu sezon sal ligi biBAĞIMLILIĞI
GİDEREK
zim için farklı bir lig olacakARTMAKTA
tır daha önceki yıllardan ders
“Futbol para veya bilim
Reklam - İlan - Zayi için
değildir. Özellikle ilçemizde internet cafeler kahveler dolup
taşmak da uyuşturucu
esrar bağımlılığı giderek artmakta ve büyük
tehlike arz etmektedir.
Kimse bu durumlardan hoşnut olmamalı
bu çocuklarının internet cafe köşelerinden
kahve
köşelerinden
gençleri çıkarıp nasıl
huzurlu bir ortam sunarız bunu düşünmek gerekir.
Hiç bir sivil toplum kuruluşu
spora destek verme konusunda kendisini arka plana atmamalı bu çocukların en büyük
kurtarıcısı polatlıspor dur.”
POLATLISPOR’U
YIKMAYA ÇALIŞMAKLA
BİR YERE VARAMAYIZ
“ Polatlı da maalesef Kurumlar insanlar yönetiyor ve
hatalar yapılıyor. Davranışlar
düzeltilmesi taraftarıyım.Tüm
yük Polatlı Belediyesine bırakılmamalı Stklar ın devreye
girmesi gerekiyor .Polatlıspor
bir kişinin takımı değildir bu
takım bir şehri temsil etmektedir yıkmaya çalışmakla bir
yere varamayız. Birlikte yaşarken ortak fikirlerin hayata
geçebileceği bir sistem olması
gerek. Konuşarak karar verilmeli. Sorumluluklarımız varsa
623 82 00
hoşgörülü olmalıyız”
DIŞARINDAN 15
FUTBOLCU TRANSFER
ETTİK
“Bu yıl yaptığımız transferlerle ligde iddialı bur konuma gelmek istiyoruz gecen
yıl kadromuzdan sağbek onu
stoper engin santrafor doğa
alt yapıdan metin Ülker ,Bünyamın Kılavuz,Mert Yücetürk
ile yolumuza devam edeceğiz.
Dış transferde anlaştığımız 15
futbolcu ile pazartesi günü bir
araya gelerek transfere netlik
kazandıracağız. Ben her zaman şikayetçi olmaktan çok
çözüm üretmekten yana olduğumu yeniliyorum.Bu yıl
yaklaşık 15 transfer yapmak
zorundayız..”
YER SIKINTISINI
BELEDİYE ÇÖZDÜ
Yeni sezon hazırlıklarına
ait ilk idmanımızı Pazartesi
günü inşallah gerçekleştireceğiz sezon hazırlıklarına futbolcularımızın konaklayacağı
yer sorunu belediye başkanımız çözerek büyük destek de
bulunmuştur.Yeni sezon öncesi bizlere sürekli olduğu gibi
belediye başkanı olduktan
sonra büyük destekler veren
belediye başkanımız Mürsel
Yıldızkaya ve yardımcılarına
maddi manevi destek veren
yönetim kurulumuz ve stk
başkanlarına ,iş adamlarımıza
sonsuz teşekkür ederim.
[email protected]
07
13AĞUSTOS ÇARŞAMBA
POLATLI
Ilkemmühendislik
İlgili, bilgili, saygılı kadrolarımızla hizmetinizdeyiz.
Doğalgazlı Isıtma Sistemleri
*Kombi- Kazan Dönüşümü
Klima Sistemleri
*Hidrofor ve Pompa grupları
*Vitrifiye ve Banyo Aksesuarları
*Sıhhi Tesisat Armatürleri
*İş Güvenliği Malzemeleri
Kombi ve
Klimada
kampanya
Bank Asyaʼda
36 aya kadar
vade diğer kartlara
9 ay taksit
Fatih Mah. Bıyıktay Cd. No: 25/A (Fatih Cami Altı) POLATLI TEL: (312) 621 35 58 - Faks: (0312) 621 35 59
www.polatliilkemdogalgaz.com - e-mail: [email protected]
Kasko ve sigortaya neden daha fazla ödeyesiniz
Kaza yapmayan müşteriler çok daha uygun fiyata kasko yaptırabilirler.
Bizden fiyat almadan kasko ve sigorta yaptırmayın.
ULVİ SAKARYA
H. SENA MORAY
Adres :Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. Şenel Işmerkesi.2 Kat No:9 (Ticaret Odası Karşısı)
Tel: 312. 622 76 77
Faks: 312. 622 77 78
e-mail : [email protected]
Gsm: 0542 749 42 88
08
13AĞUSTOS ÇARŞAMBA
POLATLI
2014 ÖSS GURUR TABLOMUZ
Bireysel ve genel başarının değişmeyen tek adresi...
ADI - SOYADI
FATMA ŞANLI
YAĞMUR AYDIN
MERVE ARSLAN
AYŞENUR YILDIRIM
GÜLHAN BAŞAR
ZELAL NUR ÜNAL
MUHAMMED ERÇİN
ZEYNEP KAYA
YAĞMUR YAĞLICI
AHMET CEM GÜNAY
OĞUZ ÖZİL
AYŞE İLAYDA MANAV
ÖYKÜ EYLEM KUŞ
H.İBRAHİM KAYA
SEDANUR GÖKÇE
İLAYDA YILMAZ
DİLARA KARAKAYA
TUĞÇENUR BULAT
ESRA GÜNGÖR
YALÇIN BARAN DÖLCÜ
ELİF KÜÇÜKAYRANCI
NAGEHAN YILDIZKAYA
FEYZA YILDIRIM
RÜMEYSA ÖZ
SENANUR TİRYAKİ
HANDE SARI
TUĞÇE GÜMÜŞTEKİN
AZEM ÖZDEMİR
EBRU LEVENT
TUĞBA YÜKSEL
M. SALİM AKSOY
UMUT ELDEMİR
TOLGA BALOĞLU
VEYSEL CAN ERKAN
AYÇA AKKAYA
BUSE ÜLKER
SÜMEYYE ASYALI
ÖMER YILDIRIM
KADİR UĞURLU
ÜMMÜHAN DÖNMEZER
AYCAN ÖZMEN
RIZA IŞIK
SELEN DEMİR
FURKAN ŞOLPAN
BÜŞRA KÖSEOĞLU
ÖZGE ÇEVİK
MELİHA SUCUOĞLU
GÖKHAN AK
ELİF DOĞAN
ŞEVVAL BUĞDAYCI
BETÜL ÖZER
BERKCAN ÇELİK
FATMA KÖSEOĞLU
MERVE DURUKAN
CANBERK KILIÇ
SEZAİ GÖKAY ÇARPAZ
ORKUN ÇİFTÇİ
MERT DUMLU
HAYATİ CANPOLAT
ERDİNÇ YİĞİTER
ÜNAL TEZCAN
HASAN KILIÇ
MUSTAFA KAYA
MEHMET ODABAŞI
SEFA KUŞ
ÜNİVERSİTE
BÖLÜM
ANKARA ÜNV.
TIP
OSMANGAZİ ÜNV. TIP
PAMUKKALE ÜNV. TIP
KOCAELİ ÜNV.
TIP
ANKARA ÜNV.
HUKUK
ANKARA ÜNV.
HUKUK
MARMARA ÜNV.
HUKUK
MARMARA ÜNV.
HUKUK
GAZİ ÜNV.
HUKUK
Y. BEYAZIT ÜNV.
HUKUK
İSTANBUL ÜNV.
HUKUK
UFUK ÜNV.
HUKUK
TURGUT ÖZAL ÜNV. HUKUK
ERCİYES ÜNV.
DİŞ HEKİMLİĞİ
ANKARA ÜNV.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
BİRUNİ ÜNV.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
EGE ÜNV.
BESLENME VE DİYETETİK
ANKARA ÜNV.
BESLENME VE DİYETETİK
A. KOCATEPE ÜNV. F.T.R
ANADOLU ÜNV.
P.D.R
ATATÜRK ÜNV.
P.D.R
BAŞKENT ÜNV.
P.D.R
MEVLANA ÜNV.
P.D.R
O.D.T.Ü
MATEMATİK BÖLÜMÜ
O.D.T.Ü
İNGİLİZCE ÖĞRT.
HACETTEPE ÜNV. MİMARLIK
BALIKESİR ÜNV.
MİMARLIK
EGE ÜNV.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.
OSMANGAZİ ÜNV. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.
OSMANGAZİ ÜNV. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.
A. GÜL ÜNV.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.
SELÇUK ÜNV.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.
SELÇUK ÜNV.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.
SELÇUK ÜNV.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.
DUMLUPINAR ÜNV. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.
NİĞDE ÜNV.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.
ERCİYES ÜNV.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.
CELAL BAYAR ÜNV. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.
U. ANTALYA ÜNV.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.
S. DEMİREL ÜNV. ELEKTRONİK VE H. MÜH.
HACETTEPE ÜNV. BİLGİSAYAR MÜH.
TOBB
BİLGİSAYAR MÜH.
ANKARA ÜNV.
BİLGİSAYAR MÜH.
GAZİ ÜNV.
BİLGİSAYAR MÜH.
TURGUT ÖZAL ÜNV. BİLGİSAYAR MÜH.
OSMANGAZİ ÜNV. BİLGİSAYAR MÜH.
OSMANGAZİ ÜNV. BİLGİSAYAR MÜH.
KOCAELİ ÜNV.
BİLGİSAYAR MÜH.
S. DEMİREL ÜNV. BİLGİSAYAR MÜH.
S. DEMİREL ÜNV. BİLGİSAYAR MÜH.
K.T.Ü
BİLGİSAYAR MÜH.
ÇANKAYA ÜNV.
BİLGİSAYAR MÜH.
GAZİ ÜNV.
ENDÜSTRİ MÜH.
GAZİ ÜNV.
ENDÜSTRİ MÜH.
CELAL BAYAR ÜNV. ENDÜSTRİ MÜH.
DOKUZ EYLÜL ÜNV. İNŞAAT MÜH.
TURGUT ÖZAL ÜNV. İNŞAAT MÜH.
S. KOÇMAN ÜNV. İNŞAAT MÜH.
M. A. ERSOY ÜNV. İNŞAAT MÜH.
OSMANGAZİ ÜNV. MAKİNE MÜH.
OSMANGAZİ ÜNV. MAKİNE MÜH.
İNÖNÜ ÜNV.
MAKİNE MÜH.
FIRAT ÜNV.
MAKİNE MÜH.
KARABÜK ÜNV.
MAKİNE MÜH.
SÜTÇÜ İMAM ÜNV. MAKİNE MÜH.
ADI - SOYADI
ÜNİVERSİTE
SEVDE YARGIÇ
AYBİKE KARAYEL
GAMZE DEREKÖY
KUMSAL AKBEL
SERAP ÜNAL
EZGİ TEKDOĞAN
N. SONAY SAYGILI
HASAN AYMAZ
SEFA UÇGUN
ORKUN KAPLAN
YUSUF AYIK
BURAK TOPKAYA
İSMET YILDIZ
MERVE DOĞAN
TUĞÇE TAŞAR
A. ÇELİKBİLEK
KURTHAN BİLGİN
MERVE AKBULUT
ELİF ECEM TAŞÇI
BÜŞRA ONARAN
MERVE ÖZTÜRK
İREM ÖZKAN
İREM ATEŞ
BÜŞRA KOÇ
FURKAN KUŞ
ESRA ÖZDOĞAN
N. ECE KILINÇ
CENKER GÖNCÜ
BURAK ÇINAR
BİLGECAN KAPLAN
AYNUR CANBAZOĞLU
SEVİM KARABACAK
NURCAN ÖZDEMİR
FEDA GÜVENSOY
MELİKE ATALAY
KADER YILDIRIM
MERVE YILMAZ
HÜMEYRA YILMAZ
ELİF YAHNİ
KİBRİYA ESER
SEMİHA SENA KOÇ
MERVE KAYA
SELÇUK TOKER
HATİCE YÜKSEK
ZEYNEP ŞANLI
MELİKE ŞAHİN
TUĞBA AKGÖK
BUSE NUR UZUN
GONCA ÇAKIR
DAMLA EMEKTAR
KÜBRA UĞURLU
ERDEM KILAVUZ
SİNEM DEMİR
BÜŞRA BADAK
HANİFE BAYAR
MERVE CANSU DEMİR
CANSU BAŞARAN
EMRE TOPÇU
SÜMEYRA APAYDIN
SELENAY ŞENER
NERİMAN KOÇ
ESRA AYDIN
FATMANUR KAYMAKÇI
SÜMEYYE BALCI
NEZAKET AKDENİZ
YAŞAR ÜNV.
BİLKENT ÜNV.
DOKUZ EYLÜL ÜNV.
O. MAYIS ÜNV.
KIRKLARELİ ÜNV.
SÜTÇÜ İMAM ÜNV.
S. DEMİREL ÜNV.
KARAELMAS ÜNV.
KOCAELİ ÜNV.
KARABÜK ÜNV.
SELÇUK ÜNV.
DENİZLİ
G.OSMANPAŞA ÜNV.
ERCİYES ÜNV.
KARABÜK ÜNV.
GÜMÜŞHANE ÜNV.
EGE ÜNV.
İ. AREL ÜNV.
A. MENDERES ÜNV.
K.T.Ü
AKDENİZ ÜNV.
A. KOCATEPE ÜNV.
OSMANGAZİ ÜNV.
AMASYA ÜNV.
AKSARAY ÜNV.
AKSARAY ÜNV.
YILDIZ TEKNİK ÜNV.
GAZİ ÜNV.
DOKUZ EYLÜL ÜNV.
ULUDAĞ ÜNV.
KOCATEPE ÜNV.
KASTAMONU ÜNV.
KIRIKKALE ÜNV.
G. AMERİKAN ÜNV.
GAZİ ÜNV.
DOKUZ EYLÜL ÜNV.
A. İ. BAYSAL ÜNV.
A. MENDERES ÜNV.
A. İ. BAYSAL ÜNV.
A. KOCATEPE ÜNV.
GAZİ ÜNV.
ANADOLU ÜNV.
18 MART ÜNV.
A. MENDERES ÜNV.
BALIKESİR ÜNV.
GİRESUN ÜNV.
BAŞKENT ÜNV.
D. AKDENİZ ÜNV.
O. MAYIS ÜNV.
EGE ÜNV.
OSMANGAZİ ÜNV.
OSMANGAZİ ÜNV.
ULUDAĞ ÜNV.
ERCİYES ÜNV.
O. MART ÜNV.
KOCAELİ ÜNV.
S. DEMİREL ÜNV.
CUMHURİYET ÜNV.
BALIKESİR ÜNV.
DOKUZ EYLÜL ÜNV.
DUMLUPINAR ÜNV.
O. MAYIS ÜNV.
S.DEMİREL ÜNV.
OSMANGAZİ ÜNV.
EGE ÜNV.
BÖLÜM
YAZILIM MÜH.
GENETİK MÜH.
ŞEHİR BÖLGE VE PLANLAMA
GIDA MÜH.
GIDA MÜH.
GIDA MÜH.
GIDA MÜH.
GEOMATRİK MÜH.
METALURJİ VE MAL. MÜH.
METALURJİ VE MAL. MÜH.
METEROLOJİ MÜH.
OTOMOTİV MÜH.
BİYO MÜH.
ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜH.
ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜH.
BİYOLOJİ VE GENETİK MÜH.
ZİRAAT MÜH.
S. HİZMET(TAM BURSLU)
SOSYAL HİZMET
MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
İ. MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ
İNGİLİZCE ÖĞRT.
İNGİLİZCE ÖĞRT.
TÜRKÇE ÖĞRT.
TÜRKÇE ÖĞRT.
TÜRKÇE ÖĞRT.
TÜRKÇE ÖĞRT.
TÜRKÇE ÖĞRT.
TÜRKÇE ÖĞRT.
TÜRKÇE ÖĞRT.
TÜRKÇE ÖĞRT.
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRT.
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRT.
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRT.
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRT.
OKUL ÖNCESİ ÖĞR.
OKUL ÖNCESİ ÖĞR.
OKUL ÖNCESİ ÖĞR.
OKUL ÖNCESİ ÖĞR,
İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRT.
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
EBELİK
EBELİK
EBELİK
EBELİK
MATEMATİK BÖLÜMÜ
09
13AĞUSTOS ÇARŞAMBA
POLATLI
2014 ÖSS GURUR TABLOMUZ
Bireysel ve genel başarının değişmeyen tek adresi...
ADI - SOYADI
İLKNUR DUMAN
ÜMİT AYARCI
CANER ÇERMEK
E. MURAT ALPARSLAN
GÜLAY COŞKUN
ONUR KUVANDIK
SERTAN KART
BÜŞRA ODABAŞI
FATMANUR DOĞAN
GİZEM COŞKUN
SENA YILMAZ
İLKER KAYATÜRK
TUĞBA FIRAT
M. ÇAĞLAR ÖZCAN
ÖZGE BULUT
ALİ ERMİŞ
BORA KAPLAN
EDA KONUK
GÖZDE YERLİKAYA
BUĞRA CAN BAŞKAYA
SERGEN ÖZDEMİR
BÜŞRA ATEŞ
EBRU KARAPINAR
FAHRİYE YILMAZ
EYÜP YÜCEL
MURAT CAN YILMAZ
ONUR BEREKET
DOĞANCAN DOĞAN
İBRAHİM BOZKURT
ELİF GÜL ÖNÜR
MERYEM BAĞCI
SAMET ENGİN
MÜRŞİDE NUR ÖZCAN
BURCU TOPÇU
RIDVAN YILDIRIM
M. ENES ERDOĞAN
ECE YAĞCI
ABDULLAH YÜCETÜRK
AYSU GÖÇTÜ
HİLAL TÜFEKÇİ
GÜLŞEN ELER
SEDA ÇEVİKBAY
HİLAL ERDOĞAN
MERYEM YİĞİT
SAMED BALCI
MERVE NUR TOPÇU
KADİR ESERYEL
MELİKE MUTLU
KÜRŞAT EFE
SULTAN GENÇ
KÜBRA NUR TAŞAR
RABİA BAŞSEDİR
FURKAN HAN ERCAN
KÜBRA MERVE ŞİMŞEK
MERVE YÜKSEL
BÜŞRA ÖNCEL
ENES BİNGÖL
ÜNİVERSİTE
GAZİ ÜNV.
CUMHURİYET ÜNV.
UFUK ÜNV.
KASTAMONU ÜNV.
UŞAK ÜNV.
İ. AYDIN ÜNV.
S. DEMİREL ÜNV.
SELÇUK ÜNV.
ANKARA ÜNV.
SELÇUK ÜNV.
ÜSKÜDAR ÜNV.
KARABÜK ÜNV.
OSMANGAZİ ÜNV.
UŞAK ÜNV.
GAZİ O. ÜNV.
BİLKENT ÜNV.
ANKARA ÜNV.
DOKUZ EYLÜL ÜNV.
DOKUZ EYLÜL ÜNV.
SELÇUK ÜNV.
KOCATEPE ÜNV.
Ç. KARATEKİN ÜNV.
ANADOLU ÜNV.
AHİ EVRAN ÜNV.
S. KOÇMAN ÜNV.
HİTİT ÜNV.
S. DEMİREL ÜNV.
A. MENDERES ÜNV.
PAMUKKALE ÜNV.
PAMUKKALE ÜNV.
ATATÜRK ÜNV.
S. KOÇMAN ÜNV.
BARTIN ÜNV.
BALIKESİR ÜNV.
PAMUKKALE ÜNV.
KIRIKKALE ÜNV.
TOBB
S. KOÇMAN ÜNV.
SELÇUK ÜNV.
CELAL BAYAR ÜNV.
K.MEHMET BEY ÜNV.
S. KOÇMAN ÜNV.
S. KOÇMAN ÜNV.
K.MEHMET BEY
CELAL BAYAR ÜNV.
SELÇUK ÜNV.
AKDENİZ ÜNV.
S. DEMİREL ÜNV.
BALIKESİR ÜNV.
CUMHURİYET ÜNV.
KOCATEPE ÜNV.
KOCATEPE ÜNV.
OSMANGAZİ ÜNV.
DUMLUPINAR ÜNV.
GAZİ ÜNV.
S. DEMİREL ÜNV.
DUMLUPINAR ÜNV.
BÖLÜM
MATEMATİK BÖLÜMÜ
VETERİNERLİK FAKÜLTESİ
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME
HARİTA KADOSTRO
TIBBİ LABORATUAR TEK.
TIBBİ LABORATUAR TEK.
TIBBİ LABORATUAR TEK.
BANKACILIK VE SİG.
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
ANESTEZİ BÖLÜMÜ
RAYLI SİSTEMLER
T. BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME (İNG.)
İŞLETME (İNG.)
İŞLETME (İNG.)
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İŞLETME
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
İKTİSAT
SİYASET BİL. VE KAMU YÖN.
SİYASET BİLİMİ
KAMU YÖNETİMİ
KAMU YÖNETİMİ
KAMU YÖNETİMİ
KAMU YÖNETİMİ
KAMU YÖNETİMİ
KAMU YÖNETİMİ
KAMU YÖNETİMİ
KAMU YÖNETİMİ
KAMU YÖNETİMİ
KAMU YÖNETİMİ
MALİYE
MALİYE
MALİYE
MALİYE
MALİYE
MALİYE
MALİYE
BANKACILIK VE SİG.
BANKACILIK VE SİG.
BANKACILIK VE SİG.
ADI - SOYADI
BÜŞRA ÜNAL
EMRE KILIÇ
MERTCAN AVCI
NURDAN GÖZEL
OKTAY SEVİM
FIRAT AKIŞIK
GÜLDANE SÜTÇÜ
KÜBRA MUZAÇ
ASLI KANDEMİR
OKAN ÇETİN
SAFA DORUK
FATMA ELİF DİMEZ
REYHAN KOÇ
Z. NUR ÇALLIKARAOĞLU
MUSTAFA YILMAZ
SÜMEYYE NUR GÜLEÇ
ERDAL HORZUM
ŞÜHEDA KORUBÜK
SEVCAN BAĞLAN
SÜMEYYE KİŞİ
EFE ALİ KONUK
RUMEYSA MERCAN
RABİA NUR BAYSAL
FATMA NUR SEZGİN
ÇİLEM ÇAĞILDA
UMUT KUŞ
A. KAAN ÇAKMAK
EMİNE KÖSEOĞLU
MELİSA TAŞDEMİR
SEMİH ÇORUMLU
HAVVA ŞAHİN
ZELİHA KÜBRA OĞUZ
ESRA ÇELİK
MERVE ŞAHİN
SELÇUK KAHRAMAN
RABİA KAPAN
ASLINUR ATAK
DİLAY AYTAÇ
ESRA ÖZDEVECİ
TUĞBA UZUN
SAMET PEHLİVAN
DUYGU PEHLİVAN
KADİR ENGİN
ÖMER EKİNCİ
BETÜL EFE
S. UTKU ÇAĞLAYAN
SEMİH DÜLGER
BURCU OKUŞ
ALİ DOĞAN
BEKİR CAN ÖZTÜRK
HALİL YILDIRIM
FURKAN YAVAŞ
EBRU ŞİMŞEK
GİZEM BULUT
DİLRUBA SARIKAYA
O. HATİPOĞLU
M. NUR PEHLİVAN
ÜNİVERSİTE
KOCATEPE ÜNV.
BOZOK ÜNV.
G. AMERİKAN ÜNV.
KIRIKKALE ÜNV.
DÜZCE ÜNV.
GİRESUN ÜNV.
CELAL BAYAR ÜNV.
A. ÇORUH ÜNV.
BOZOK ÜNV.
EGE ÜNV.
OSMANGAZİ ÜNV.
UŞAK ÜNV.
NİĞDE ÜNV.
GÜMÜŞHANE ÜNV.
GÜMÜŞHANE ÜNV.
A. MENDERES ÜNV.
KOCATEPE ÜNV.
KARABÜK ÜNV.
SAKARYA ÜNV.
A. İ. BAYSAL ÜNV.
18 MART ÜNV.
AKDENİZ ÜNV.
S. KOÇMAN ÜNV.
AKDENİZ ÜNV.
SELÇUK ÜNV.
S. KOÇMAN ÜNV.
MERSİN ÜNV.
DUMLUPINAR ÜNV.
BOZOK ÜNV.
AKDENİZ ÜNV.
GAZİ ÜNV.
GAZİ ÜNV.
GİRESUN ÜNV.
SİNOP ÜNV.
S. DEMİREL ÜNV.
KIRIKKALE ÜNV.
MARMARA ÜNV.
KAPADOKYA ÜNV.
DUMLUPINAR ÜNV.
SELÇUK ÜNV.
S. DEMİREL ÜNV.
B. ECEVİT ÜNV.
PAMUKKALE ÜNV.
BALIKESİR ÜNV.
PAMUKKALE ÜNV.
PAMUKKALE ÜNV.
SELÇUK ÜNV.
O. MAYIS ÜNV.
SELÇUK ÜNV.
SELÇUK ÜNV.
SELÇUK ÜNV.
A. MENDERES ÜNV.
ANKARA ÜNV.
NEVŞEHİR ÜNV.
AHİ EVRAN ÜNV.
UŞAK ÜNV.
S. DEMİREL ÜNV.
BÖLÜM
BANKACILIK VE SİG.
BANKACILIK VE SİG.
EKONOMETRİ (İNG)
EKONOMETRİ
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER
EDEBİYAT
EDEBİYAT
EDEBİYAT
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
SANAT TARİHİ
SOSYOLOJİ
MUHASEBE
MUHASEBE
MUHASEBE
MUHASEBE
MUHASEBE
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
İLAHİYAT
İLAHİYAT
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA
ÇOCUK GELİŞİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ
ADALET
ADALET
TAKI TASARIM
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ
MEKATRONİK
HALKLA İLİŞKİLER
HALKLA İLİŞKİLER
HALKLA İLİŞKİLER
BÜRO YÖNETİMİ
BÜRO YÖNETİMİ
BÜRO YÖNETİMİ
GASTRONOMİ
TARIM EKONOMİSİ
TARIM EKONOMİSİ
DIŞ TİCARET
DIŞ TİCARET
GAZETECİLİK
YİYECEK İÇECEK HİZ.
REKREASYON
PAZARLAMA
GRAFİK TASARIM
BAHÇE BİTKİLERİ
FOTOĞRAFÇILIK
Tebrikler Çocuklar, Teşekkürler Polatlı !...
TARİH
DÜŞÜK
11 Ağustos Pazartesi
12 Ağustos Salı
13 Ağustos Çarşamba
14 Ağustos Perşembe
15 Ağustos Cuma
YÜKSEK TAHMİN EDİLEN
18
18
19
20
21
34
34
35
36
37
Az Bulutlu
Az Bulutlu
Sıcak
Sıcak
Sıcak
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
ÇOK YAKINDA SİZLERLE
04:07
05:47
13:05
16:54
20:10
21:42
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
4 611 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content