close

Enter

Log in using OpenID

Daha Sağlıklı Yarınlar İçin …

embedDownload
Daha Sağlıklı Yarınlar İçin …
EKOLOJİK (ORGANİK TARIM)
- BİYOTEKNİK SAVAŞ
YÖNTEMLERİ – ENTEGRE
MÜCADELE (IPM)
Son yıllarda çevre koruma, insan ve toplum sağlığı bilinci çok büyük
aşamalar göstermiştir. Kültür bitkilerinde hastalık, zararlı ve yabancı
otlara karşı kimyasal preparatların yoğun kullanımı, insan sağlığı ve
çevre üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkarmakta, zararlı
organizmalarda ilaçlara karşı direnç oluşumu ve ürünlerde kalıntıya
neden olmaktadır. Bu bağlamda tarımsal ilaçların yarattığı çevre kirliliği
ve besin zinciri yoluyla tüm canlılara ulaşabilen tehlike, araştırıcıları
böceklere karşı alternatif savaş yöntemleri bulmaya yönlendirmiştir.
Bu nedenle, Kimyasal Mücadeleye alternatif olabilecek veya onu
tamamlayacak yeni yöntemler üzerinde durulmaktadır. Sadece böcekler
için spesifik olan ve daha çok fizyolojik yollarla canlıyı kontrol altında
tutan mücadele, adı altında kimyasal savaşıma alternatif "Biyoteknik
Savaş Yöntemleri" olabilecek yeni bir yöntem olarak gelişmiştir.
Tamamlayıcı Mücadele, Tüm savaş ve Entegre Zararlı Yönetimi (IPM)
olarak bilinmektedir. Bunlar, Biyolojik Mücadele, Genetik Mücadele,
Biyoteknik Yöntemler ve hepsinden önemlisi de bütün bu mücadele
yöntemlerini bir bütün halinde ele alan Entegre Mücadele’dir.
Entegre Mücadele, “Zararlı türlerin popülasyon dinamikleri ve çevre
ilişkilerini dikkate alarak uygun olan bütün mücadele metotlarını ve
tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanarak, zararlıların popülasyonlarını
ekonomik zarar düzeyinin altında tutan bir zararlı yönetim sistemidir”
diye tanımlanabilir.
Organik Tarım, doğa ile uyum içinde sentetik kimyasal maddeler
kullanılmadan ve çevreyi kirletmeden yapılan tarımsal üretimdir.
Organik tarımda esas, sentetik olarak imal edilen ve rutin olarak
uygulanan kimyasal maddelerin kullanılmasından kaçınılması, ancak
gerekli maddelerin doğada bulunduğu şekliyle ve doğanın dengesini
bozmayacak şekilde kullanılmasıdır. Zararlı, hastalık ve yabancı otlarla
mücadelede bu esasa uygun maddeler kullanılması yanında, asıl olarak
kültürel önlemler, fiziksel mücadele, biyoteknik yöntemler ile biyolojik
mücadelenin kullanılmasına izin verilmektedir. Çevre dostu bir üretim
tarzı olan organik tarım, çevre kirliliğinin önlenmesini, kaynakların geri
dönüşümle kazanımını, temiz ve kaliteli gıda üretimini olanaklı ve
sürekli kılar.
Biyoteknik Yöntemler; zararlıların fizyolojisi, biyolojisi ve
davranışları üzerine etkili olan bazı yapay ve doğal maddeler
kullanılarak, zararlıların normal biyolojik yaşam özelliklerini bozmak
suretiyle zararlılara karşı uygulanan bir mücadele yöntemidir. Ayrıca
cezbedici ve tuzak sistemleri, uzaklaştırıcılar ve gelişme engelleyici her
türlü faktörlerin uygulanması olarak tanımlanabilir.
Biyoteknik savaş yöntemi ile amaca ulaşmak için hem doğal hem de
sentetik olarak elde edilen bu maddelerin uygulandığı bu yeni alan
"Modern Savaş Yöntemleri" olarak da tanımlanmaktadır.
Zararlı böceklerin biyoloji, fizyoloji ve davranışları üzerinde etkili olan
ve o böcek tarafından üretilen maddelerin yine aynı böceğe karşı
kullanılarak normal özelliklerini bozmak üzere uygulanan bu maddelere
"Davranışsal Kimyasallar" adı da verilmektedir.
ORGANİK TARIMDA TARIMSAL SAVAŞ NASIL
OLMALIDIR?
Bilinçsiz kullanılan tarım ilaçlarının zararları nelerdir?
* Zehirlenmeler, ölümle sonuçlanan vakalar (İlacı yapan ve ilaçlı
ürünleri tüketenlerde)
* İlaç kalıntıları insan sağlığına zararlıdır.
* Doğal dengenin bozulmasına ve çevre kirliliğine neden olur.
* Hastalık, zararlı ve yabancı otlar ilaçlara karşı dayanıklılık
mekanizması oluşturur ve ilaç etkili olmaz.
* İlaca ödenen para üretim maliyetini artırır.
* Ürün dış satımında kalıntı nedeniyle sorunlar yaşanır.
* İlaçların çoğunluğunun dışarıdan ithal edilmesi
nedeniyle dışa bağımlılığa dolayısıyla döviz kaybı
söz konusudur.
Organik Tarımda Tarımsal Savaşın İlkeleri nelerdir?
* Bitkileri öncelikle sağlıklı yetiştirmek
* Kültürel önlemleri öncelikle uygulamak
* Doğadaki faydalı zararlı organizmalar arasındaki dengeyi korumak
* Zararlı yoğunluğunu ekonomik zarar eşiğinin altında tutmak
* Çok zorda kalınca organik kökenli ilaçları kullanmak
Biyoteknik Şavaş Yöntemi (Tuzak Kullanımı) ne demektir?
Bitki zararlılarının her birinin kendi aralarındaki iletişim yollarından
yararlanarak hareket halindeki erginlerini tuzaklar yardımıyla çekmeyi,
toplamayı, yakalamayı ve imha etmeyi hedefleyen bir yöntemdir.
Tuzaklar 2 şekilde yarar sağlar:
- Üretim yerinde hangi zararlıların olduğunu ve yoğunluğunu
belirlemek
- Mücadele amaçlı kullanmak
Biyoteknik savaş yönteminde yararlanılan doğal veya
sentetik maddeler:
1. Cezbediciler(Atractants)
1.1. Feromonlar
1.1. Sex Feromonları
1.l.2. BirarayaToplanma Feromonları
1.1.3. Alarm Feromonları
1.1.4. Afrodisiac
1.1.5. İz-lşaret Feromonları
1.1.6. Koku Yoluyla Etkili Diğer Feromonlar
2. Böcek Gelişnıe Düzenleyicileri (IGR)
2.1. Juvenil Hormon ve Analogları
2.2. Benzoylurea
3. Uzaklaştırıcılar(Repellents)
3.1. Fiziksel Uzaklaştırıcılar
3.2. Kimyasal uzaklaştırıcılar
4. Beslenmevi Durdurucular (Feeding Deterrants, Antifeedings)
5. Kısırlaştırılmış Böcek Tekniği (SIT)
5.1. Kemosterilantlarla Kısırlaştırma
5.2. Radyasyonla Kısırlaştırma
Değişik Tuzak Çeşitleri
Koku (Feromon) Tuzakları: Bu tuzaklar böceklerin kendi aralarındaki
haberleşmede kullandıkları kokulardan yararlanma esasına dayanır.
Özellikle çiftleşme döneminde dişiler erkekleri cezbetmek amacıyla
koku salgılarlar. Bu kokuları verebilen tuzaklar yardımıyla erkekler
avlanarak dişilerin yumurta bırakması önlenmiş olur. Ancak her böcek
türünün salgıladığı koku farklıdır. Bu nedenle her bir zararlı grubu için
etkili olan tuzak tipini seçmek gerekir. Ülkemizde değişik zararlılara
karşı geliştirilmiş koku tuzakları bulunmaktadır. Organik tarımda izin
verilenlerin kullanılması gerekir.
Işık tuzakları: Böcekleri ışığa yönelterek yok etmeyi hedefleyen
sistemlerdir.
Besin tuzakları: Böceklerin tercih ettiği koku ve besin maddeleri
arazinin değişik yerlerine kaplar içinde konarak böceklerin toplanması
ve imhasına yönelik hazırlanır. Şarap, sirke, şeker ve meyve suyu,
pekmez, melas, şarap tortuları, su en fazla kullanılan materyallerdir.
Görsel Tuzaklar: Meyve sinekleri, galeri sinekleri için elverişlidir. Sarı
renklileri en etkilisidir. Levhalara böcek öldürücü ilaçlar da sürülerek
etkinliği artırılabilir. Zeytin sineğine karşı yaygın olarak
kullanılmaktadır.
Tuzak kombinasyonları: Zararlıların özelliğine göre yukarıda
belirtilen tuzakların bir veya ikisi bir arada kullanılabilir.
BİYOTEKNİK(FEROMON)MÜCADELESİ:
A) FİZİKSEL : Ses titreşimi ve elektromanyetik radyasyon
uygulamaları.
B) KİMYASAL: Tat alma,Koku alma,Gaz ile zararlı duyu organları ile
uyarılır.Koku bırakılarak doğrudan uyarılması sağlanır.
BİR ARAYA GETİRİCİ FEROMONLAR:
A) CİNSİYET FEROMONLARI: Türün yalnız bir cinsiyeti
tarafından salgılanıp öteki cinsi cezbeder. (Erkek-------> Dişi) ,veya
(Dişi--------->Erkek) şeklinde uygulanır.
B)TOPLANMA FEROMONLARI: Türün her iki cinsiyeti üzerinde
de etkili olan (Yine bir cinsiyet tarafından salgılanan (Erkek------->Dişi
ve Erkek), veya (Dişi----->Dişi ve Erkek) şeklinde uygulanır.
FEROMON'un Kaynağı ,Yeni erginleşmiş dişi böcekten veya
sentetik olarak laboratuar ortamında üretilir.
FEROMON NEDİR? :
Feromon bir böcek türünün,kendi bireyleri arasında haberleşmelerinde
kullandıkları Kokudur.Feromon böcekler arası kimyasal konuşma
dilidir.Çiftleşmeye hazır bir dişi böceğin salgılamış olduğu kokuyu
duyan erkek böcek,kokunun izini takip ederek dişiye ulaşır.işte bu koku
seks Feromonudur.
Bilim adamları Feromonların kimyasal yapılarını çözebilmek için ilk
etapta çeşitli böcek türlerinden çok sayıda toplayıp Laboratuvar
ortamında böceklerin salgıladıkları kokuların kimyasal yapılarını
öğrenmişlerdir.Bilim adamları Feromonların kimyasal yapılarını elde
ettikten sonra bu kokuların türe bağlı olarak farklılıklar gösterdiğini
görmüşlerdir.
BUNA BAĞLI OLARAK HER BÖCEĞİN FEROMONU
BİRBİRİNDEN FARKLIDIR !
Yıllar süren araştırmalar sonunda Bilim adamları türden türe farklı olan
feromonları tanımlamalarının yanısıra,Feromonları Laboratuvarda
"SENTEZ ETME" başarısına ulaşmışlardır. Sentez edilen
Feromonlar,çeşitli maddelere emdirilerek tuzaklarla birlikte mücadele
edilecek ortama asılarak denemeler yıllar sürmüştür. Son olarak gelinen
noktada,mevcut bilgiler ışığında bir çok böceğin Feromonu
bulunmuştur. Bu bizlere zararlı böceklerin haberleşme dünyalarına
girmeyi ve onları tuzaklara çekerek zararlarını en aza indirme şansını
vermiştir. Entegre zararlı mücadelesi,zararlı davranışları ve
Popülasyonları konularında fazla bilgi gerektirmektedir.
Zararlının ne zaman ve nerede ortaya çıktığını bilmek,hangi yaşam
evresinde olduğunu görebilmek zararlılarla mücadelede ve sonraki
tehditlerde çözümlere kolay ve ucuz bir şekilde ulaşmamızı sağlar. Her
geçen yıl dünyada çeşitli zararlılar hakkında çeşitli kimyasal zehirler
karşı reziztans (Yani,Bağışıklık) geliştirdikleri veya, çok bilinen bazı
kimyasal zehirlerin mücadelede daha az etkili olmaya başladığı
görülmektedir. Orman, Tarım, Depolanmış ürünler, Ev ve Bahçe
zararlılarına karşı mücadelede alternatif, çevreye, insana zararlı
olmayan,Ucuz ve Başarılı Alternatif yöntemlerin kullanılması
kaçınılmaz bir hal almaya başlamıştır. Bu avantajlara haiz bir metod
olan Feromonlarla Zararlı Böcek Mücadelesi dünyada ve ülkemizde
hızla gelişmektedir.
YÖNTEMLER VE UYGULAMA METOTLARI :
Laboratuar ortamında sentez edilen ve böceklerin salgıladığı kokunun
kopyası olan Feromon'lar "DİSPENSER" denilen ve kokuyu atmosfere
yayan maddelere emdirilirler. Elde edilen Feromon Dispenserleri ile
mücadelede amaca ve ihtiyaca göre dört ana yöntem kullanılır.
1-ERKEN UYARI (MONITORING) :
Erken uyarı böceklerin pupa evrelerinden sonra hangi zamanda ergin
olup uçmaya başladıklarını tesbit için kullanılır. Böceklerin uçma
zamanlarını tesbit etmek mücadele yapan için büyük faydalar sağlar.
Zararlının gerçekten var olup olmadığını görür. Eğer varsa ilaçlama
yapılacak zamanın tam ve kesin tarihi ortaya çıkar.ve böylece çok
sayıda ilaçlama tekrarı gerektirmez.
2-ÇİFTLEŞMEYİ ENGELLEME (MATING DISRUPTION)
KARIŞTIRMA (CONFUSION) :
Zararlılar ergin olduktan sonra çiftleşmek için dişinin salgılamış olduğu
kokuyu ararlar,ancak ortamda çok kaynaklı bir koku varsa dişiyi
bulmaları güçleşir. Mücadele yapılacak ortama asılan çok sayıdaki
Feromon Dispenserinden yayılan kokular nedeniyle zararlı dişiyi
bulamayarak çiftleşme gerçekleşmez ve böcek zararı ortadan kalkmış
olur.
3-ÇEK-ÖLDÜR (ATTRACT-KILL) :
Tuzağa çekilen böceklerin tuzak içine konulmuş Pestisit'lerle (Kimyasal
İlaç) öldürülmesine dayanan bu metotta,tuzağa çekilerek hapsolan erkek
bireyler temas etkili pestisitlerle yok edilirler.
4-TOPLU TUZAKLAMA (MASS TRAPPING)
Hangi alanda kullanılacak olursa olsun toplu tuzaklama yönteminde
Feromon Dispenseri ve tuzaklar mücadele alanına tavsiye edilen
miktarlarda asılarak gerçekleştirilen metottur. En çok kullanılan ve
bilinen bu metotta böcekler toplu olarak tuzaklara hapsedilerek zarar
vermeleri önlenir.
FEROMON'LA MÜCADELENİN AVANTAJLARI
NELERDİR ? :
1- Feromonlar tamamiyle zehirsiz-non toxic
maddelerdir.çevreye,insana,başka canlılara ve atmosfere zarar
vermezler.
2- Feromon'lar türe özgü cezbedici ve çekici kokular olduklarından
doğadaki diğer canlıları zarar vermezler.kimyasal maddelerin seçici
olmaması kadar feromon'lar seçici bir mücadele metodudur. Hedef canlı
dışında hiç bir organik yada inorganik maddeye zarar vermezler.
3- Feromon'lar mücadele edilecek zararlının varlığının yada
yokluğunun ortaya çıkmasında rol oynar. Bu da boşuna yapılacak
ilaçlama işinden mücadele yapanı kurtarmış olur.
4- Uygulaması oldukça basittir.ilaçlamaya göre oldukça kısa ve güvenli
bir işlemdir.
5- Uçakla ilaçlamanın dahi mümkün olmadığı,arazi şartlarının çetin
olduğu yerlerde kullanımı mümkündür.
6- Bir çok mücadele yöntemine göre ucuz bir yöntemdir.
7- İlaç kullanılmadan üretilen tarım ürünlerinin değeri dış ve iç pazarda
artacağından, feromon yöntemi ile zararlı böcek mücadelesi
,kategorisinde tek ve vazgeçilmez bir uygulama yöntemidir.
Pherocare Biyolojik Mücadele
Tarım Kimya San. Ltd. Şti.
Pherocare Biyolojik Mücadele Tarım Kimya
San. Ltd. Şti.
Daha yüksek miktarda verim, daha kaliteli gıda ürünlerinin elde
edilebilmesi ve daha az zarara maruz kalmış gıda maddesi üretebilmek
amacı ile Tarım’da kullanılmakta olan Sentetik Kimyasallar, gerek
üretim, kullanım, depolama aşamalarında, gerekse kullanım sonrasında,
dünyadaki çevre kirliliği, ekoloji ve canlı sağlığı üzerindeki tehdidin en
önde gelen sorumlularındandırlar.
* Bugün dünyada, 1940’larda olmayan yada bilinmeyen, yaklaşık 80.
000 sentetik kimyasal madde bulunmakta ve kullanılmaktadır.
15. 000 kimyasal, dünya genelinde , ortak kullanımdadır.
* Her yıl 1. 500 kadar kimyasal madde piyasaya sürülmektedir.
* Bilim Adamları, bugün itibarı ile vücudumuzda 60 yıl önce
bilinmeyen ya da var olmayan yüzlerce kimyasal madde taşıdığımızı
tahmin etmektedir.
* Bunların sadece %7’sinin insan sağlığına olan etkileri bugün itibarı ile
tam olarak test edilebilmektedir.
* Kimyasal maddeler dünyanın aynı zamanda her yerinde
bulunabilmekte ve bu insan yapımı kimyasalların kalıntılarına insanlar
ve diğer canlılarda rastlanabilmektedir.
* Son yıllarda, bu kimyasalların sağlık üzerine olan olumsuz etkileri,
vahşi yaşamda da hissedilir derecede artmış, birçok bitki ve hayvan türü
yok olmuş ve yok olmaya da devam etmektedir.
Bazı kimyasallara maruz kalındığında, sonu ölümle de sonuçlanmak
dahil olmak üzere , kalıcı ve geri dönüşümsüz hasarlar oluşabilmektedir.
Birçok kimyasalın birbiri ile etkileşiminin insan sağlığı üzerindeki
etkileri de henüz tespit edilememektedir. Tarımda kullanılmakta olan
kimyasalların pek çoğu insan vücuduna ve doğaya zarar vermektedir.
Soframıza konan, yediğimiz birçok yiyecek zehir içermektedir.
Bitkilerin zararlılardan korunarak daha yüksek verim elde etme
amacıyla kullanılan kimyasal ilaçlar insanlara zarar vermektedir. Belli
bir zararlıya karşı kullanılan pestisitler, yalnız onu öldürmekle
kalmamakta, bunun yanında pek çok zararsız canlıyı da öldürmektedir.
Buna ilaveten tarlalar, nehirler, göller, yer altı suları ve denizler zehir
deposuna dönmektedir. Bütün dünyada tarım ürünlerinin korunmasına
yönelik çabalar kimyasal ilaçlara bir alternatif üretilmesi noktasında
yoğunlaşmaktadır.
Tarımda kullanılan suni gübrelerin ve kimyasal ilaçların etkisi kendini
asit yağmurları, çevre zehirlenmeleri şeklinde gösterirken, tarımla
uğraşan yüzlerce insan bu maddelerin sebep olduğu zehirlenmeler
yüzünden hayatını kaybetmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından
yapılan araştırmalara göre her yıl 30 milyona yakın insan tarım
ilaçlarından zehirlenirken, 80 bin kişi bu yüzden hayatını
kaybetmektedir. Özellikle sera üretiminin yoğun olarak yapıldığı
yerlerde toprağa milyonlarca litre kimyasal ilaç atılmakta, gıdalarda
hormon kullanımı günden güne artmaktadır.
Çiftçilerin verim artışı sağlamak amacı ile yanlış ilaç kullanımı veya
uygulamasıyla soframızdaki sebzeler kansere, gen mutasyonuna, üreme
bozukluklarına, akut ve kronik zehirlenmelere yol açmaktadır. İlaç
kalıntılarının da insana, diğer canlılara ve çevreye pek çok zararlı
etkileri mevcuttur. Bu ilaçların bazıları, yurtdışında kanser yapıcı
etkileri nedeniyle yasaklandıktan sonra Türkiye’de de yasaklanmıştır.
Tarımda ilaç, ticari gübre, hormonlar ve diğer sentetik maddeler
kullanılarak yapılan üretim, insan vücudunda olumsuz etkiler meydana
getirmektedir.
İşte, sosyal sorumluk duygusu içinde, tüm bu olumsuzlukların
farkında olarak 2014 yılı başı itibarı ile kurulmuş olan
firmamız PHEROCARE; ülkemiz ve dünyadaki tüm
insanların daha sağlıklı beslenmesi, daha az “Tarım
Kimyasalları” kalıntısı içeren Tarımsal ürünlerin
üretilebilmesi ve “Geleceğe ve Doğaya Saygı” felsefesi
çerçevesinde faaliyetlerine başlamıştır. Bu faaliyetlerin
gerçekleştirilmesini teminen, Biyolojik Bitki Koruma ve Bitki
Besleme alanlarında dünyadaki teknolojik yenilikler
yakından takibi hedeflenmektedir.
Başlangıçta, Tarımsal üretim esnasında mücadele edilmesi gereken
zararlıları, Kimyasal kullanılmadan ve Çevre Dostu yöntemlerle
bertaraf etmeyi hedeflemiş olan bir çok ulusal ve çok uluslu firmalardan
gelen talepler üzerine, plastikten mamul tuzaklar ve ilgili aparatları imal
ederek sektöre adım atmış olan firmamız, halen tarafımıza ulaşan yeni
ve farklı tuzak çeşitlerinin tasarımı ve imalatı ile de uğraşmaktadır.
Sektördeki ürünler ve yeni gelişmelerle ilgili olarak, konunun uzmanları
tarafından yapılmış olan yayın ve makalelerden, literatürden ve son
teknoloji ürünlerden de yararlanılmak sureti ile, yol haritası çizilmekte
ve daha yeni ve kullanışlı ürünlerin tasarlanmasına katkıda bulunmak
adına çeşitli faaliyetler yürütülmektedir.
Aynı zamanda Üniversitelerin ilgili bölümleri ile sürekli
olarak temas halinde olan firmamız, Bilim adamları vasıtası ile hem
konusu hakkında yeni bilgilere ulaşmakta ve hem de çeşitli
araştırmalarını Akademisyenlerle birlikte yürütmektedir.
Söz konusu üretimlerimiz, şu ana kadar başta ABD olmak üzere,
Fransa, Danimarka, Yunanistan, Birleşik Arap Emirliklerine ihraç
edilmiştir.
Tarımda kullanılan tuzakların üretilmesi ile birlikte, firmamız kuruluş
amacına uygun olarak, bu tuzaklarda kullanılan feromonlarla ilgili
faaliyetlerine de başlamış, başlangıç olarak T.C. Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne 12 farklı
zararlı ile mücadele feromonu ruhsatı için başvuruda bulunmuştur. Her
bir ürünle ilgili olarak, Porfesyonel Danışmanlarımız tarafından
Türkiye’nin farklı coğrafik bölgesinde denemeler kurulmuştur.
Ruhsatlama prosesi halen devam etmekte olup, çok kısa bir süre
içerisinde sonuçlanacaktır.
Şu an itibarı ile Ruhsat Başvurusunda
bulunduğumuz Feromonlarımız :
Domates Güvesi – Tomato Leaf Miner - Tuta absoluta
Akdeniz Meyve Sineği - Mediterranean Fruit Fly - Ceratitis capitata
Elma İç Kurdu - Codling Moth - Cydia pomonella
Bağ Salkım Güvesi - European Grapevine Moth - Lobesia botrana
Kiraz Sineği - European Cherry Fruit Fly - Rhagoletis cerasi
Kırmızı Palmiye Böceği - Red Palm Weevil - Rhynchophorus
Ferrugineus olivier
Zeytin Sineği - Olive Fruit Fly - Bactrocera olea
Zeytin Güvesi - Olive Moth - Prays oleae
Trips - Thrips
Antep Fıstığı Dal Güvesi - Pistachio Twig Borer - Kermania
pistacella
Çam Kese Böceği - Pine Processionary - Thaumetopea pityocampa
Patates Güvesi - Potato Tuberworm - Phthorimaea operculella
Bünyemizde Kimyager, Ziraat Mühendisleri, teknik personel ve satış
ekibine mevcuttur. Tüm bu faaliyetlerimizde bizlere Üniversiteden
akademik anlamda destek veren konusunda uzman danışmanlarımız
yol göstermektedir.
Domates
Güvesi
Akdeniz
Meyve
Sineği
Elma
İç
Kurdu
Bağ
Salkım
Güvesi
Kiraz
Sineği
Kırmızı
Palmiye
Böceği
Zeytin
Sineği
Zeytin
Güvesi
Tripsler
Antep
Fıstığı
Dal
Güvesi
Çam
Kese
Böceği
Patates
Güvesi
TUZAK ÇEŞİTLERİ
TUZAK ÇEŞİTLERİ
TUZAK ÇEŞİTLERİ
TUZAK ÇEŞİTLERİ
TUZAK ÇEŞİTLERİ
TUZAK ÇEŞİTLERİ
FAALİYETLERİMİZ …
(DENEMELER)
TEŞHİR
STANDLARI
“Değişmek zorunda
kalmadan değişirseniz,
Rakipleriniz sizi
yakaladığında siz
çoktan başka bir
yerde olursunuz.”
Ağacın kökleri toprağa indi !
Bu ağacı büyütmek hepimizin
elinde …
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
4 629 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content