COMPO NovaTec Fluid 20 broşürümüzü

DMPP ‹nhibitörlü
Azotlu Gübre Çözeltisi
•Bitki beslemede üstün Alman yenili¤i
•Nitrifikasyon inhibitörü DMPP kullanımıyla daha etkili azot beslemesi
•COMPO NovaTec®® yelpazesinin ilk ve en yeni sıvı formülasyonu
•Sıvı formu sayesinde kolay ve etkili uygulama
•DMPP ihhibitörlü amonyum beslemesi ile
kök bölgesinde pH’nın düürülmesi ve bu sayede fosfor ve mikro elementlerin alımının artması
•Daha az uygulama, i gücünden tasarruf
•Daha yüksek verim, daha kaliteli ürünler
•Yıkanma ve gaz kayıplarını en aza indiren çevre dostu ürün
COMPO NovaTec® Fluid 20
Garanti Edilen ‹çerik
w/w
Toplam Azot (N)
DMPP ‹nhibitörlü Amonyum Azotu (NH4-N)
Nitrat Azotu (NO3-N)
pH
% 20
% 10
% 10
6
Ambalaj: 20 Lt Net
COMPO NovaTec® Fluid 20 Ürün Özellikleri ve Avantajları
➢➢ COMPO NovaTec® ürün yelpazesinin ilk ve en yeni sıvı formülasyonudur.
➢➢ Sıvı formda oluu ile uygulamalarda kolaylık sa¤lar.
➢➢ Bileiminde, % 10 amonyum (NH4-N), % 10 nitrat (NO3-N) azotu içeren, amonyum (NH4-N) azotunun tamamı DMPP
ile inhibe edilerek üretilmi özel bir gübredir.
➢➢ En yeni nitrifikasyon inhibitörü DMPP kullanımıyla; amonyum (NH4-N), azotunun nitrata dönüümü 6-10
haftaya kadar engellenerek, azotun gerek gaz halinde atmosfere kaçıı, gerekse de nitrat formunda topraktan
yıkanması önlenir ve bu sayede daha etkili azot beslemesi sa¤lanır.
➢➢ Uygulama sayısını ve miktarını azaltarak, gübreleme maliyetlerini düürür.
➢➢ DMPP ‹nhibitörlü amonyum (NH4-N) beslemesiyle, fitohormonların ve poliaminlerin sentezi tevik edilerek, çiçeklenme
ve verim artıı elde edilir.
➢➢ Amonyum (NH4-N) beslemesiyle, kök bölgesindeki pH de¤erini ideal seviyelere düürür ve bu ideal seviye DMPP
inhibitörü sayesinde uzunca bir süre korunur. Böylece, toprakta ba¤lı halde bulunan fosforun ve mikro elementlerin
bitkiler tarafından alımı artar.
➢➢ Nitrifikasyonu geciktirerek, bitki bünyesindeki nitrat miktarını azaltır. Bu sayede, meyvelerin, sebzelerin ve hububatların
besin kalitesi artar ve depolama ömürleri uzar.
➢➢ Tüm bitkilerde verim ve kaliteyi arttırır.
COMPO NovaTec® Fluid 20 Uygulama Önerileri
Damla Sulama ile Uygulama Miktarı
Mısır, Patates, eker Pancarı
2-5 Lt / Dekar
Ayçiçe¤i, Pamuk, Soya, Yer Fıstı¤ı
2-5 Lt / Dekar
Sera ve Açık Alan Sebzeleri
3-5 Lt / Dekar
Çilek, Ba¤ ve Di¤er Üzümsü Meyveler
3-5 Lt / Dekar
Yumuak Çekirdekli Meyveler
3-5 Lt / Dekar
Sert Çekirdekli Meyveler
3-5 Lt / Dekar
Turunçgiller ve Muz
3-5 Lt / Dekar
Fındık
2-5 Lt / Dekar
Haziran 2014
Uygulama Alanı