close

Enter

Log in using OpenID

Basfoliar Avant Natur SL 7-4-6

embedDownload
Basfoliar
Avant Natur SL
®
NPK’lı Sıvı
Organomineral Gübre
•% 100 Bitkisel kaynaklı amino asitler, hızlı alım, kısa sürede etki
•Bitki ihtiyacıyla orantılı, NPK içeri¤i ve organik madde takviyesi
•Bitki besin maddelerinin ve enerjinin en etkili kullanımı
•Abiyotik stres faktörlerine ve hastalık etmenlerine karı direnç artıı
•Esiz formülasyon
•Çevreci teknoloji, kalıntısız üretim
•Yüksek verim, kaliteli ürünler
Basfoliar® Avant Natur SL
NPK’lı ve Aktif L - Amino Asit ‹çerikli Organomineral Bitki Besin Takviyesi
COMPO firmasının, tamamen bitkisel kaynaklı L - Amino asitleri kullanarak özel olarak üretti¤i organik içerikli Basfoliar® Avant Natur SL
kullanımıyla, her türlü abiyotik stres faktörlerine ve hastalık etmenlerine karı direnç artıı sa¤lanır, ürün verimi ve kalitesi artar.
Ambalaj: 2.5 Lt Net
Garanti Edilen ‹çerik
w/w
Organik Madde
Toplam Azot (N)
Organik Azot (N)
Amonyum Azotu (NH4-N)
Nitrat Azotu (NO3-N)
Üre Azotu (NH2-N)
Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5)
Suda Cözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
Serbest Amino Asitler (A.A. L-Form)
pH
% 26
%7
%2
%1
% 2.5
% 1.5
%4
% 3.6
%6
%5
5-7
Basfoliar® Avant Natur SL Ürün Özellikleri ve Avantajları
➢➢ Enzimatik hidroliz yöntemi ile ekstrakte edilmi % 100 bitkisel kaynaklı aktif L-Amino asitleri içerir. Bitkisel kaynaklı olmaları nedeniyle alımları oldukça kolay ve hızlıdır.
➢➢ Hücre duvarını sa¤lamlatırır, bitki ve meyvelerin dayanıklı olmasını sa¤lar.
➢➢ ‹çeri¤indeki amino asitlerin elatlama etkisi ile toprakta ba¤lı halde bulunan mikro elementlerin alımını arttırır.
➢➢ Beraberinde kullanılan di¤er kimyasalların etinliklerini ve alımlarını kolaylatırır.
➢➢ Klorofil miktarını arttırarak bitki metabolizmasını hızlandırır.
➢➢ Bitkinin ba¤ııklık sistemini güçlendirir, özellikle mantari hastalıklara ve di¤er abiyotik stres faktörlerine karı direncini artırır.
Uygulama Alanı
Üzüm
Çiçeklenme öncesi 1 uygulama, çiçeklenme sonrası 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama
Çilek
Fide dikiminden itibaren 15-20 gün ara ile 3-4 uygulama
Yumuak ve Sert Çekirdekli Meyveler
Çiçeklenme öncesi 1 uygulama, çiçeklenme sonrası 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama
Turunçgiller
Çiçeklenme öncesi 1 uygulama, çiçeklenme sonrası 1 uygulama, Haziran dökümü
öncesi 1 uygulama
Zeytin
Çiçeklenme öncesi 1 uygulama, çiçeklenme sonrası 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama
Sebzeler
Fide dikiminden itibaren 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama
Pamuk
Tarak oluumundan itibaren 15-20 gün ara ile 1-2 uygulama
eker Pancarı, Mısır, Ayçiçe¤i, Patates
Bitkiler 4-6 yapraklı oldu¤u dönemden itibaren, 15-20 gün ara ile 1-2 uygulama
Bu¤day, Arpa, Çeltik, Kanola
Kardelenme sonrası 15-20 gün ara ile 1-2 uygulama
Süs Bitkileri
Dikiminden itibaren 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama
Yapraktan Uygulama Miktarı
200-250 cc / 100 Lt su
200-250 cc / 100 Lt su
250-300 cc / 100 Lt su
250-300 cc / 100 Lt su
250-300 cc / 100 Lt su
200-250 cc / 100 Lt su
100-150 cc / 100 Lt su
150-200 cc / 100 Lt su
100-150 cc / 100 Lt su
150-200 cc / 100 Lt su
Tüm kültür bitkilerinde, damla ve ya¤murlama sulama sistemleri ile 1.0 - 2.0 Lt / da aralı¤ında uygulama yapılabilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
234 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content