close

Enter

Log in using OpenID

9 Eylül 2014 - Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Bülteni

embedDownload
www.pwc.com.tr
Muhabir Bankalarca Geri
Gönderilen İthalat Bedellerinin
Yeniden Transferinde KKDF
Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Bülteni
9 Eylül 2014
Bankacılık ve Sermaye Piyasaları
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen özelge ile birlikte, hatalı/eksik bilgi nedeniyle
muhabir bankalar tarafından Türkiye’deki bankalara geri gönderilen peşin ithalat
bedellerinin, bilgilerin düzeltilerek 2 iş günlük valörü takiben 5 iş gün içerisinde tekrar
muhabir bankalara transferi halinde KKDF kesintisi yapılmaması öngörülüyor.
Mevzuat
Özelge ne diyor?
Bilindiği üzere, 88/12974 Sayılı Kararnameye
İlişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No’lu Tebliğ
uyarınca, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat
işlemlerinde KKDF kesintisi yapılmamasına
karşın, kabul kredili, vadeli akreditif ve mal
mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat
işlemleri %6 oranında KKDF kesintisine tabi
tutulmaktadır.
Gelir İdaresi Başkanlığı ile Merkez Bankası arasında
gerçekleştirilen görüşmelere istinaden Merkez
Bankası tarafından verilen görüş paralelinde, konuya
ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı verilen
18.07.2014 tarih ve 70903105-165.01.03[206]-76192
sayılı özelge ile KKDF uygulamasına açıklık
getirilmiştir.
Diğer taraftan, 22.04.1998 tarih ve 98/1 Sayılı
Merkez Bankası Genelgesi uyarınca, muhabir
bankaya ihracatçıya ödeme yapılması amacıyla
gönderilen ödeme emirlerinin uluslar arası
teammüller olan 2 iş günlük valörü aşması ya da
bu tarihten sonra gerçekleşmesi halinde, söz
konusu ithalatların mal mukabili olarak
atfedilerek %6 oranında KKDF kesintisine tabi
tutulması gerektiği belirtilmektedir.
Uygulamadaki Ana Sorun
Hali hazırdaki uygulamalarda, muhabir bankalara
ihracatçıya ödeme yapılması amacıyla gönderilen
peşin ithalat bedelleri, uluslar arası yaptırımlar,
gönderilen hesabın hatalı veyahut kapalı olması,
lehdar bilgilerinde yanlışlık olması gibi
nedenlerle, Türkiye’deki bankalara geri
gönderilebilmektedir.
Bankalarca bilgiler düzeltildikten sonra peşin
ithalat bedellerinin muhabir bankalara tekrar
gönderimi sağlanmaktadır.
Bu durumda, yapılan olan ithalatın peşin ithalat
niteliğini kaybederek vadeli ithalata dönüşüp
dönüşmeyeceğini ilişkin olarak tereddütler
bulunmaktadır.
PwC
Özelge uyarınca, aşağıdaki şartların tamamının
sağlanması halinde,
• Alıcı ile satıcı arasındaki anlaşmanın iptal
edilmemesi;
• Geri gelen bedellerin ithalatçının serbest
kullanıma bırakılmaması;
• Hatalı/eksik bilgi değişikliği hususunda firmadan
yazılı beyan alınması ;
Muhabir bankalara yeniden yapılacak transferin 2 iş
günlük valör içerisinde veyahut söz konusu
valör tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde
gerçekleşmesi durumunda, ithalat bedelleri peşin
ithalat niteliğini kaybetmeyerek KKDF kesintisine tabi
olmayacaktır.
Ancak, hatalı/eksik bilgi nedeniyle muhabir
bankalar tarafından Türkiye’deki bankalara geri
gönderilen peşin ithalat bedellerinin, bilgilerin
düzeltilerek 2 iş günlük valörü takip eden 5 iş gün
içerisinde yapılmaması halinde, bahse konu
transferler vadeli ithalat olarak dikkate
alınacaktır. Bu kapsamda, ihtalat bedeli ödemeleri
üzerinden %6 oranında KKDF kesintisi
yapılacaktır.
2
Bankacılık ve Sermaye Piyasaları
Ekibimiz
Bu bülten hakkında daha fazla bilgi almak için Banka ve Sermaye Piyasaları ekibimizden
aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz:
Umurcan Gago, Partner
PwC Vergi ve Hukuk Hizmetleri
Tel: +90 (212) 326 6098
E-mail:
[email protected]
Barış Yalçın, Direktör
PwC Vergi ve Hukuk hizmetleri
Tel: +90 (212) 326 6536
E-mail:
[email protected]
© 2014 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. 'PwC', PwC Türkiye veya kullanım içeriğine göre gerektiğinde, PricewaterhouseCoopers küresel şirketler ağını
veya bu ağa bağlı her biri ayrı tüzel kişilikler olan diğer üye şirketleri temsil eder. 'PwC Türkiye', Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PwC Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye'de kurulmuş tüzel
kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
255 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content