close

Enter

Log in using OpenID

Ata Portföy Yönetimi A.Ş 3 Kasım 2014 Ayın Yatırım Sözü:

embedDownload
Ata Portföy Yönetimi A.Ş
3 Kasım 2014
Ayın Yatırım Sözü:
“Piyasa düşüşlerini düşman değil, dost olarak görün. Aşırı fiyat kareketlerine katılmayın; aksine bunlardan
faydalanmaya bakın.” – Warren Buffett
Ata Büyüme Hisse Fonu (Ata A Değişken) Performans Verisi
Yılbaşından Beri Performans
(31 Aralık 2013-31 Ekim 2014)
Ata A Tipi Değişken Fon
BIST-100 Endeksi
Nispi Getiri
Fonun Başlangıcından Beri Performans
(17 Haziran 2010 – 31 Ekim 2014)
Ata A Tipi Değişken Fon
: %110.3
BIST-100 Endeksi
: %41.3
Nispi Getiri
: %69.0
: %28.5
: %18.9
: %9.6
Fonun Risk Göstergeleri (Yıllık)
Sharpe Rasyosu
: 0.26
Standard Sapma *
: %21.8
* Standard sapma, getirilerinin ortalama değerinden sapmasını ölçer ve fonun oynaklığını gösterir. (Kaynak: Bloomberg: ATYADEG TI)
Ata Büyüme Hisse Fonu (Ata A Değişken) Performans Grafiği
(Fonun fiyatı IMKB-100 değeri ile endekslenmiştir ve 17 Haziran 2010 tarihiyle 100 olduğu kabul edilmiştir.)
220
200
ATA A Değişken
BIST-100 Endeksi
180
KYDTUM Endeksi
160
140
120
100
80
Haz 10
Haz 11
Haz 12
1
Haz 13
Haz 14
Ata Portföy Yönetimi A.Ş
3 Kasım 2014
Ekim Ayında Fonlarımız Her Kategoride Güçlü Getiriler Sağladı
Ekim ayı getiri açısından 2014’ün en iyi ayı oldu. Hisse senedi fonumuz Ata A Değişken bir ayda %9,3 getiri ile %7,5
getiren BIST-100 endeksinin %1,8 puan üzerinde getiri sağladı. Yılbaşından beri bakıldığında ise Fon’umuz %28,5
getiri ile %18,9 yükselen BIST-100 endeksinin %9,6 puan üzerinde getiri sağlayarak benzer fonlar arasında 2. sırada
yer almaktadır.
Daha uzun vadeli bakarsak, kurulduğu 17 Haziran 2010’dan bu yana hisse fonumuz kümülatif olarak %110,3 getiri
sağlamış ve aynı dönemde %41,3 yükselen BIST-100 endeksine %69 puan fark atmıştır. Bu rakamları yıllık bazda ifade
edersek Ata A Değişken yılda ortalama %18,5 getirerek, yılda ortalama %8,2 getiren BIST-100 endeksine gore
yatırımcısına yılda ortalama %10,3 alfa yaratmayı başardı. Bu getiriyi sağlaraken dayanağımız, temel analize ve
yoğun araştırmaya dayalı hisse seçimi, şirketlerin yakından takibi, ve davranışsal finansa dayalı yatırım felsefemizdir.
Ekim ayı tahvil/bono ve serbest fonumuz için de rekor getirilerin ayı oldu. Faizlerdeki düşüşten yararlanan Ata Tahvil
Bono Fonumuz Ekim’de %7,8 yükselerek yıl başından beri getirisini %12,8’e yükselterek tüm benzer fonlar arasında
4. sırada yer aldı. Nitelikli yatırımcılara satılan Ata Serbest Fon ise Ekim’de %3,2 getiri sağlayarak yıl başından beri
getirisini %13,1’e yükseltti. Ata Serbest Fon, hisse senedi pozisyonunu VIOP ile koruyarak ayda ortalama %1 getiri
sağlamayı hedeflemektedir. Uyguladığı “hedge” stratejisi sayesinde borsa riskini dörtte birine düşürmekte ve böylece
borsayı gereğinden fazla riskli bulan ve sabit getiri arayışında olan mevduat sahibi gibi yatırımcılara uygun bir
alternative sunmaktadır.
ATA Fonları
30/09/2014
31/10/2014
% Değişim
Ata Hisse Fonu
0.076
0.083
9.25%
Ata Karma Fon
16.799
18.186
8.26%
Ata Serbest Fon
0.011
0.012
3.21%
Ata Uzun Vadeli TB Fonu
0.051
0.055
7.83%
Ata Özel Sektör Fonu
0.015
0.015
1.13%
Piyasa
30/09/2014
31/10/2014
Değişim
BIST-100
74,938
80,580
7.5%
Tahvil
9.98%
8.56%
-142 bps
TL/USD
2.2813
2.2067
-3.3%
TL/EUR
2.8798
2.7783
-3.5%
Sepet Kur
2.5806
2.4925
-3.4%
2
Ata Portföy Yönetimi A.Ş
3 Kasım 2014
2015 TCMB’nin Enflasyonla Savaşı Kazandığı Yıl Olmaya Aday
Türkiye ekonomisi için düşen petrol fiyatlarının iki önemli sonucu var: Hem cari açık hem de enflasyon düşmeye
devam edecek. Geçen ay açıklanan Orta Vadeli Plan ve 2015 bütçesinde Ali Babacan ve Mehmet Şimşek’in temkinli
yaklaşımları hakimdi. Yeni Başbakan Davutoğlu’nun benzer bir yaklaşımı benimsemesi ile Türkiye için kredi notu
riskinin gündemden düştüğünü ve böylece piyasaların önünün açıldığını söyleyebiliriz. Hükümet, cari açık ve
enflasyonu düşürme sürecinde ekonomiyi %3-4 civarında temkinli büyütüp; yeni yapısal reformlarla büyümeyi 2015
ve sonrasında %5’e çıkartmayı planlıyor. Yapsal reformların 1 Aralık’ta Türkiye bir yıllık G20 dönem başkanlığını
alıncaya kadar açıklanmasını ve bunun piyasalarda olumlu bir etki yapmasını bekliyoruz.
Piyasalar istikrar kazanmış gözükse bahsettiğiniz olumlu etkileri jeopolitik riskler nedeniyle henüz tam fiyatlamış
değiller. Borsada ortalama Fiyat/Kazanç oranı 11,5 ile benzer ülkelere gore hala düşük. Düzelmeye başlayan cari açık
nedeniyle kurların bu seviyelerde istikrarlı seyretmesini olası görüyoruz. Ancak faizlerde TCMB’nin 2015 için
açıkladığı %6,1 hedefinin henüz beklentilere yansımadığını, dolayısıyla hem tahvil hem de mevduat faizlerinde
önümüzdeki aylarda düşüş olmasını bekliyoruz.
Bu beklentiler ışığında 2014’un son iki ayında Türk sermaye piyasalarından olumlu getiriler bekliyoruz. 2015’in ilk
çeyreğinde TCMB’nin faiz indirimine başlaması ile bu güçlü performans devam edebilir. Enflasyon ile mücadelesinde
TCMB’nin son yıllardaki başarı hanesi güçlü değil ancak bu kez TCMB’nin başarılı olacağını düşündüren güçlü
nedenler var: 1) Petroldeki düşüşün doğrudan etkisi yanında dolaylı etkisi fiyatlara yansıyacak, 2) Gıda enflasyonu
yavaşlayabilir çünkü son aylarda yağmurların artması ile kuraklığın etkisi hafifleyecek, 3) Tüketici kredileri ve
ekonomik büyüme control altında tutularak talep enflasyonuna izin verilmemesi. Hatta 2015 yılı TCMB’nin
enflasyondaki %7 katılığını yendiği yıl olarak tarihe geçebilir. Daha da önemlisi yatırımcıların çoğunun buna güveni az
olduğu için piyasa faizleri üzerindeki olumlu etkisi beklenenden daha fazla olabilir.
Mehmet Gerz
Ata Portföy Yönetimi
Genel Müdür / CIO
3
Ata Portföy Yönetimi A.Ş
3 Kasım 2014
ATA Fonları Performans Tablosu
Ata Portföy Yönetimi Hisse Fonları
(% Getiri)
31-Ekim-14
Yatırım Stili
ATA Hisse Fonu (Ata A Değisken Fon)
Hisse
ATA Karma Fon (Ata A Karma Fon)
Hisse + Tahvil
2014
28.54
19.63
2013
-6.96
-4.53
2012
64.14
34.72
2011
-12.1
-11.7
2010
26.8
13.7
-13.31
2012
53.33
2011
-22.3
2010
24.9
Piyasa Benchmarkları
18.85
BIST-100 Endeksi (Hisse Piyasası Benchmarkı)
Ata Portföy Yönetimi Sabit Getirili Fonlar
(% Getiri)
31-Ekim-14
ATA Para Piyasası (Likit Fon)
ATA B Değisken
ATA Sabit Uzun Vadeli (Tahvil/Bono)
ATA Özel Sektör Tahvil
ATA BES Fonu
Piyasa Benchmarkları
KYD Tüm (Tahvil Benchmarkı)
KYD Brüt Repo (Para Piyasası Benchmarkı)
Yatırım Stili
Para Piyasası
Yabancı Menkul
Uzun Vadeli Tahvil
Özel Sektör Tahvili
Bireysel Emeklilik Fonu
2014
6.87
-0.87
12.75
9.44
16.81
2014
13.55
7.85
2013 2012 2011 2010
5.22 7.56 4.1 3.2
4.38 15.74 0.1 5.7
3.06 19.64 1.0 7.3
5.66
NA NA NA
-2.51
NA NA NA
2013 2012 2011 2010
-0.56 16.54 4.4
11
5.78 7.84 7.3 6.8
Yasal Uyarı:
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlemiş olup, yapılan yorumlar sadece Ata Portföy Yönetimi A.Ş. (“ATA”)’nin görüşünü
yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Ata Portföy
Yönetimi A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisab edilemez, alıntı
yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı
ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
776 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content