close

Enter

Log in using OpenID

DENEY 2

embedDownload
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
SAYISAL TASARIM LABORATUVARI
DENEY 2
LOJİK KAPILAR (NAND/NOR/EXOR)
Grup
Numara
Ad Soyad
DENEYİ
YAPANLAR
RAPORU HAZIRLAYAN: _____________________________________
Deneyin Yapılış Tarihi
Raporun Geleceği Tarih
Raporun Geldiği Tarih
Gecikme
......... / ....... /2014
........./ ...... /2014
......... / ......./2014
.......... gün
Değerlendirme Notu
Gecikme Notu
Rapor Notu
Raporu Değerlendiren
EEM203 SAYISAL TASARIM LABORATUVARI
DENEY NO:2
1. Amaç: NAND, NOR, EXOR lojik kapılarının deneysel olarak çalışmasının gözlemlenmesi.
2. Kullanılan Alet ve Malzemeler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1 adet 7400 NAND tümdevresi
1 adet 7402 NOR tümdevresi
1 adet 7486 EXOR tümdevresi
7 adet LED
7 adet 390ohm direnç
4 adet anahtar
3. Temel Kavramlar ve Teorik Bilgiler:
NAND GATE (VE DEĞİL KAPISI)
NAND kapısında, sadece A ve B girişlerinin, her ikisi de "1" (anahtarlar kapalı) olduğunda çıkış "0"
seviyesinde olur. Diğer durumlarda çıkış "1" seviyesindedir.
4. Deneyin Yapılışı:
1. Şekil 2 deki devreyi board üzerine kurun.
2. Doğruluk tablosundaki giriş değerlerini, anahtarlar yardımıyla NAND kapısı girişine
uygulayın.
3. Giriş değerlerine karşılık çıkıştaki değişimi gözlemleyin.
4. Q= (A.B)’ + (C+D’) eşitliğini sağlayan devreyi kurun, lojik giriş değerlerinin olasılıklarına göre çıkışı
gözlemleyin.
5. Sadece NAND kapıları ile OR kapısı tasarlayın.
6. Q=(A’.B’)’ eşitliğini sağlayan devreyi kurunuz. TABLO 1' deki giriş değerlerine göre çıkış
lojik seviyelerini tabloya kaydedin. Lojik eşitliğin hangi kapıya eşdeğer olduğunu inceleyin.
2
EEM203 SAYISAL TASARIM LABORATUVARI
DENEY NO:2
NOR GATE (VEYA DEĞİL KAPISI)
Bu kapının her iki girişi de "0" olduğu anda çıkış "1" olur. Diğer bütün durumlarda çıkış "0" dır. NOR
kapısı OR kapısının tersleyici bağlanmış şekli olarak düşünülebilir.
3
EEM203 SAYISAL TASARIM LABORATUVARI
DENEY NO:2
5. Deneyin Yapılışı:
1. Şekil 4 deki devreyi board üzerine kurun.
2. Doğruluk tablosundaki giriş değerlerini, anahtarlar yardımıyla NOR kapısı girişine uygulayın.
3. Giriş değerlerine karşılık çıkıştaki değişimi gözlemleyin.
4.
Q= (A’+B’)’ eşitliğini sağlayan devreyi kurunuz. TABLO 2 de verilen giriş değerlerine göre çıkış lojik
seviyelerini tabloya kaydedin. Lojik eşitliğin hangi kapıya eşdeğer olduğunu inceleyin.
EXOR (EXCLUSIVE OR) GATE (ÖZEL VEYA KAPISI)
EXOR kapısının çalışma özelliği şu şekildedir. Giriş seviyeleri eşit olduğunda çıkış seviyesi "0", giriş
seviyeleri farklı olduğunda ise çıkış seviyesi "1" olur.
4
EEM203 SAYISAL TASARIM LABORATUVARI
DENEY NO:2
6. Deneyin Yapılışı:
Şekil 6 daki devreyi board üzerine kurun.
Doğruluk tablosundaki giriş değerlerini, anahtarlar yardımıyla OR kapısı girişine uygulayın.
Giriş değerlerine karşılık çıkıştaki değişimi gözlemleyin.
Şekil 7 da gösterilen devrenin lojik eşitliğini çıkarın. Devreyi kurun ve Tablo 3 deki giriş
değerlerini uygulayın.
5. Elde edilen çıkış değerlerini tabloya kaydedin.
1.
2.
3.
4.
Q=
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
587 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content