close

Enter

Log in using OpenID

02/04/2014 - İş Yatırım

embedDownload
Hisse Senedi / Orta Ölçekli Şirket / Holdingler
02/04/2014
Tekfen Holding
AL
Şirket Güncelleme
(Onceki: AL)
Yükselme Potansiyeli*
32%
Kötü günler geride kaldı
2013 yılı sonunda 1,1 milyar dolarlık yeni proje aldı.
Kodu
TKFEN
Tekfen Holding Aralık 2013’te BP Exploration’dan Azerbaycan’da iki yeni
proje aldı. Projelerden birinin büyüklüğü 496 milyon dolar, diğerinin
büyüklüğü ise 621 milyon dolar seviyesinde. Yeni eklenen projelerle
holdingin toplam proje büyüklüğü 3 milyar dolar seviyesine yükselirken,
Azerbaycan’ın toplam içindeki payı %55 seviyelerine geldi.
Fiyat Bilgileri
rafineri için alt yüklenicileri 2014 yılında seçmesi bekleniyor. Socar ile olan
uzun soluklu iş ilişkisi ve devam eden projeler göz önünde
bulundurulduğunda Tekfen Holding’in Star Rafinerisi işinden önemli bir
parça almasını bekliyoruz. Tüpraş’ın Residuuum Upgrade projesindeki ana
müteahhit Technicas Reunidas’ın Star rafinerisinde de ana yüklenici olması
beklentimizi destekleyen önemli unsurlardan bir tanesi. Bizim bu projeden
Tekfen’in payına düşmesini beklediğimiz büyüklük 500 milyon dolar
seviyesinde. Diğer yandan şirketin Katar’da devam eden 500 milyon dolarlık
otoyol projesinin yeni eklenmelerle 800 milyon dolar seviyelerine yükselmesi
bekleniyor.
F/K
PD/DD
FD/FAVÖK
TL
USD
Kapanış 01 04 2014
4.87
2.27
12 Aylık Hedef Fiyat TL
6.45
2.93
12 Aylık Önceki Hedef Fiyat TL
6.54
2.97
Piyasa Değeri (mn)
1,802
837
Halka Açık PD (mn)
631
293
Türkiye ve Katar’da yeni projeler bekleniyor
Ortalama İşlem Hacmi (3Ay)
12.2
5.5
Hisse sayısı (mn)
370
Tekfen İnşaat’ın 2014 yılında Türkiye ve Katar’da proje almasını bekliyoruz.
Takas Saklama Oranı (%)
35.03
Socar’ın Petkim’in üretim sahasında 4 milyar dolarlık yatırımla yapacağı Çarpanlar
2014T 2015T 2016T
7.9
0.7
4.3
Fiyat Perform ansı (%) 1 Ay
3 Ay
12 Ay
-5
-4
-10
-34
-45
-20
TL
ABD $
BIST-100 Relatif
5
8
-7
Fiyat / BIST-100'e Göreceli Fiyat
100
80
60
40
03/14
01/14
11/13
09/13
20
07/13
Daha sağlıklı bir proje büyüklüğü oluştu
120
05/13
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
03/13
Şirket 2013 yılı boyunca Türkmenistan ve Fas’taki sorunlu projeler
nedeniyle sıkıntı yaşadı. Projelerde yapılan değişiklikler tamamlanma
sürecini uzatırken maliyetlerde artışlara neden oldu. Bu projelerin Tekfen
İnşaat’ı uğrattığı zarar 234 milyon TL seviyelerinde olurken, inşaat işkolunda
2013 yılının FAVÖK’te 100 milyon TL zararla kapatılmasına neden oldu. Her
iki proje de tamamlandığı için 2014 yılında bu projelere yönelik zararlar
beklenmiyor.
10.1
0.8
5.0
01/13
Problemli projeler tamamlandı
12.0
0.9
6.1
0
TKFEN Ka panış (So l)
Problemli projelerin tamamlanması ve daha önce çalışılan büyük
52 Hafta Fiyat Aralığı (TL)
kuruluşlardan yeni projelerin alınmasıyla şirketin inşaat işkolunun mevcut iş
durumu daha sağlıklı bir hale geldi. Şu anki projeler içinde en büyük paya % Yabancı Oranı (%)
54
55 ile Azerbaycan sahip. Azerbaycan’daki projelerde şirketin iş ortakları BP
52
ve Socar. Türkiye’deki projeler ise toplam büyüklüğün %16’sına denk
50
geliyor. Tüpraş’ın Residuum Upgrade yatırımı (150 milyon dolar), Toros
48
Tarım’ın sülfürik asit fabrikası yatırımı (138 milyon dolar) ve BTC boru hattı
46
onarım işleri (136 milyon dolar) Türkiye’deki projelerden öne çıkanlar.
44
Tekfen Holding’in %100 bağlı ortaklığı Toros Tarım 300 milyon dolarlık
yatırımla Samsun’da 726 bin ton kapasiteli sülfürik asit tesisi yatırımı
yapıyor. 2015’te tamamlanması beklenen yatırım şirketin hammaddede dışa
olan bağımlılığını azaltması ve marjlara olumlu yansıması bekleniyor. 2015
yılında yatırımın tamamlanmasına paralel olarak FAVÖK marjının 1 puan
artmasını, daha sonraki yıllarda olumlu etkinin 4 puan seviyelerine kadar
yükselmesini bekliyoruz.
Lütfen son sayfada yer alan önemli yasal uyarıya bakınız.
1
6.94
28/03
14/03
28/02
14/02
17/01
31/01
Yab ancı Oran ı…
3Ay Ort.
42
03/01
Sülfürik asit fabrikası yatırımının meyvelerini 2015’te toplamaya
başlayacak
4.08
Nur Karabacak
nkarabacak@isyatirim.com.tr
+90 212 350 25 34
Tekfen Holding
2014 yılında kar marjlarının iyileşmesini bekliyoruz
Problemli projeler ve artan hammadde fiyatlarının gölgesinde kötü geçen bir 2013 yılından sonra
2014 yılında holdingin marjlarında iyileşme bekliyoruz. Gelirlerdeki artışın yeni alınan projelerin yılın
ikinci yarısından itibaren gelir yaratmaya başlayacak olması nedeniyle %3 seviyelerinde sınırlı kalacağını öngörüyoruz. İnşaat işkolunda FAVÖK’ün 2013 yılındaki –100 milyon TL seviyesinden 175
milyon TL seviyesine yükselmesini bekliyoruz. Tarımsal sanayi işkolunda ise düşen satış hacmine
paralel olarak gelirlerde bir miktar düşüş bekliyoruz. Buna paralel olarak da FAVÖK’ün 117 milyon
TL’den 107 milyon TL seviyesine gerileyeceğini düşünüyoruz. Konsolide baktığımız zaman ise
FAVÖK’ün 10 milyon TL’den 262 milyon TL’ye yükselmesini bekliyoruz.
Yeni yatırımın da etkisiyle 2015’te daha yüksek marjlar bekliyoruz.
2015 yılında holdingin gelirlerinin yeni projelerin katkısıyla ve daha yüksek gübre satış hacmi ile %6
yükselmesini bekliyoruz. FAVÖK’teki artışın ise ciro artışının çok üzerinde %22 seviyelerinde olacağını öngörüyoruz. Bunun temel nedenlerini de yeni projelerin karlılık anlamında daha fazla katkı sağlayacak olması ve sülfürik asit yatırımının tamamlanarak hammadde maliyetlerine olumlu yansıması
olarak özetleyebiliriz. 2015 yılı FAVÖK marjı beklentimiz 2014 yılının 1 puan üzerinde %7,6.
Net Aktif Değerine göre iskontolu işlem görüyor
Cari piyasa değeri ile Tekfen Holding hisseleri hedef Net Aktif Değerine göre %38 iskontolu işlem
görüyor. Hissenin tarihi iskontosu %36. 2014T FD/FAVÖK çarpanı ise 6,1 ile 7,8 olan tarihi çarpanın
altında.
Al önerisi veriyoruz
Tekfen Holding’te hedef fiyata ulaşmak için Net Aktif Değeri’ne %20 iskonto uyguluyoruz. 6,45 TL
olan hedef fiyatımıza göre %32 getiri potansiyeli olan hisse için önerimiz AL yönünde.
2
Tekfen Holding
Özet Mali Tablolar (TL m n)
Gelir Tablosu (TL m n)
Satış Geliri
FAVÖK
Amortisman Giderleri
Faaliyet Karı
Diğer Gelir ve Giderler (net)
Finansal Giderler
Azınlık Payları
Vergi Öncesi Kar
Vergi Yükümlülüğü
Net Kar
Nakit Akım Tablosu (TL m n)
Net Kar
Amortisman Giderleri
Değer Düşüş Karşılığı
İşletme Sermayesi Değ.
Faaliyetlerden Gelen Nakit Akımı
Sabit Sermaye Yatırımları
Serbest Nakit Akımı
Bedelli Serm.Art.
Ödenen Temettü
Diğer Nakit Akımı
Net Nakit Poz. Değişim
Net Nakit Pozisyonu
Bilanço (TL m n)
Maddi Duran Varlıklar
Diğer Uzun Dönem Varlıklar
Maddi Olmayan Varlıklar
Şerefiye
Uzun Dönem Finansal Varlıklar
Stoklar
Ticari Alacaklar
Nakit & Nakit Benzerleri
Diğer Dönen Varlıklar
Toplam Varlıklar
Uzun Vadeli Borçlar
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlar
Ticari Borçlar
Toplam Borç
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Azınlık Payları
Toplam Özsermaye
Ödenmiş Sermaye
Toplam Yükümlülükler ve Özsermaye
Rasyolar
Özsermaye Karlılığı
Yatırım Karlılığı
Yatırım Sermayesi
Net Borç/FAVÖK
Net Borç/Sermaye
Yatırım Harcamaları/Satışlar
Yatırım Harcamaları/Amortisman
FAVÖK Marjı
Faaliyet Karı Marjı
Net Kar Marjı
Değerlem e Oranları
Firma Değeri/Satışlar
Firma Değeri/FAVÖK
Firma Değeri/Yatırım Sermayesi
Fiyat/Kazanç
Serbest Nakit Akım Verimi
Temettü Verimi
*Yıliçi ortalama PD kullanılmıştır.
2
3
2012G* 2013G*
3,949
3,846
282
10
91
83
168
(107)
10
(51)
21
73
1
1
363
(5)
(62)
(59)
299
(64)
4
5
2014T 2015T
3,975 4,211
262
319
81
86
161
212
20
21
6
(9)
0
0
187
224
(37)
(45)
150
179
6
2016T
4,617
378
94
261
22
1
0
284
(57)
227
7
2017T
4,729
401
95
283
23
11
0
316
(63)
253
299
91
17
129
536
243
293
0
70
35
258
635
(64)
83
7
(61)
(35)
225
(261)
0
132
(48)
(441)
193
150
81
7
3
240
251
(11)
0
0
(191)
(202)
(9)
179
86
7
(16)
256
75
181
0
30
(74)
78
69
227
94
7
(20)
309
77
231
0
36
(83)
113
182
253
95
7
(9)
347
81
266
0
45
(34)
186
368
841
182
3
0
137
426
619
1,064
858
4,130
113
83
316
941
429
565
2,018
30
2,081
370
4,130
983
235
3
0
184
521
790
1,104
876
4,697
298
151
613
1,146
911
568
2,775
32
1,922
370
4,697
1,154
383
3
0
68
463
720
753
919
4,463
238
110
523
1,021
762
494
2,387
32
2,076
370
4,463
1,143
421
3
0
73
486
763
513
973
4,374
179
110
265
1,071
444
523
2,147
32
2,227
370
4,374
1,126
457
3
0
78
530
836
580
1,075
4,686
119
117
279
1,169
398
583
2,266
32
2,420
370
4,686
1,111
490
3
0
84
540
856
652
1,083
4,820
60
124
224
1,190
284
591
2,190
32
2,630
370
4,820
15.2
13.1
1,130
-2.3
-30.5
6.16
2.7
7.1
4.3
7.6
-3.2
-6.8
1,387
-19.3
-10.1
5.86
2.7
0.3
-2.8
-1.7
7.5
8.4
1,702
0.0
0.4
6.32
3.1
6.6
4.1
3.8
8.3
9.9
1,745
-0.2
-3.1
1.77
0.9
7.6
5.0
4.3
9.8
11.9
1,784
-0.5
-7.5
1.67
0.8
8.2
5.7
4.9
10.0
12.6
1,811
-0.9
-14.0
1.71
0.8
8.5
6.0
5.4
0.5x
7.2x
1.8x
7.8x
13%
3%
0.3x
121.9x
0.9x
n.a
-11%
5%
0.4x
6.1x
0.9x
12.0x
-1%
0%
0.4x
5.0x
0.9x
10.1x
10%
2%
0.3x
4.3x
0.9x
7.9x
13%
2%
0.3x
4.0x
0.9x
7.1x
15%
3%
3
Tekfen Holding
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat
kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan
yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi
ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile
ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
141 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content