close

Enter

Log in using OpenID

26/09/2014 - İş Yatırım

embedDownload
Hisse Senedi / Küçük Şirket / Gıda
26/09/2014
Tat Gıda
AL
Toplantı Notları
(Onceki: AL)
Yükselme Potansiyeli*
15%
Telekonferans Notlar
Tat Gıda ilk yarıyıl performansını değerlendirmek ve yılın ikinci yarısı ile Kodu
2015’I tartışmak üzere telekonferans düzenledi. Konferansın ana teması
Maret’in satılmasının ardından “Moova” ile peynir kategorisine giriş yapan Fiyat Bilgileri
Kapanış 25 09 2014
şirketin yeni hedefleriydi. Önemli noktaları aşağıda bulabilirsiniz.
Süt ürünler pazarında peynir kategorisi hızlı büyüyor. Toplam süt
ürünleri pazarının %35’ini oluşturan ve yaklaşık 2.2 milyar TL
büyüklüğü olan peynir pazarı süt sektöründe en hızlı büyüyen
kategorilerden biri. Moova’nın satın alımı ile bu segmente giriş yapan
Tat, yeni ürünleri Ekim 2014’te piyasaya çıkarıyor. Bu yıl ciro katkısı
sınırlı olması beklenen peynir satışlarının, önümüzdeki yıl 50 – 70
mn TL arasında ciroya katkı yapması hedefleniyor.
F/K
2.9
1.2
11.7
20.3
1.1
9.1
11.4
1.0
7.9
Fiyat Perform ansı (%) 1 Ay
3 Ay
12 Ay
21
15
28
16
3
18
PD/DD
Artan hammadde maliyetleri marjları baskılıyor. Tüm tarım
FD/FAVÖK
Karlılığı
yüksek
ürünlere
yapılan
yatırımlar
marj
artışını
sağlayacak. Büyüme potansiyeli yüksek peynir segmentinde
gerçekleşecek büyüme ve katma değeri yüksek yeni ürünlere
yapılacak yatırımların neticesinde şirket uzun vadede %8.5 FAVÖK
marjına ulaşmayı hedefliyor.
3Ç14 net kar rakamı satış karı ile artacak. Şirketin net kar rakamı
TL
ABD $
BIST-100 Relatif
0
-3
9
Fiyat / BIST-100'e Göreceli Fiyat
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
3.çeyrekte Maret satışından elde edilecek 150 milyon TL bir defaya
TATGD Ka panış (So l)
mahsus kar neticesinde yükselecek. Aynı zamanda Haziran sonu
1.82
itibariyle 220 milyon TL seviyesinde olan net borç pozisyonunun da, 52 Hafta Fiyat Aralığı (TL)
Yabancı
Oranı
(%)
yıl sonunda 80 milyon TL gerilemesini tahmin ediyoruz.
160
140
120
100
80
60
40
20
0
3.28
30
sürdürüyoruz.
28
26
24
Yab ancı Oran ı…
3Ay Ort.
22
12/09
Telekonferans sonrasında tahminlerimizde değişikliğe gitmiyoruz ve
3.40 TL hedef fiyat ile AL önerimizi koruyoruz. TATGD’nın En Çok
Önerilenler Listemize eklediğimiz 9 Temmuz 2014 tarihinden beri
endeksin %24 üzerinde getiri sağladığını hatırlatırız. Hisse,
uluslararası benzerlerinin medyanı olan 7.9x ve 14.6x kıyasla, 2015T
7.9 FD/FAVÖK ve 20.3 F/K çarpanları ile işlem görüyor.
29/08
önerimizi
15/08
AL
01/08
koruyoruz,
15/07
Tahminlerimizi
01/07
USD
1.32
12 Aylık Hedef Fiyat TL
1.55
12 Aylık Önceki Hedef Fiyat TL
1.55
Piyasa Değeri (mn)
179
Halka Açık PD (mn)
73
Ortalama İşlem Hacmi (3Ay)
1.7
Hisse sayısı (mn)
136
Takas Saklama Oranı (%)
40.78
Çarpanlar
2014T 2015T 2016T
ürünlerinde olduğu gibi, kuraklık nedeniyle domates fiyatları %25
yıllık bazda arttı. Aynı şekilde, besi materyallerindeki fiyat artışı
nedeniyle çiğ süt fiyatlarında %15 artış gerçekleşti. Dolayısıyla,
şirketin ilk yarıdaki %7.2 FAVÖK marjına kıyasla yılın ikinci yarısında
daha düşük FAVÖK marjı kaydetmesini tahmin ediyoruz. 2014 için
tüm yıl FAVÖK marjı tahminimiz %6.6 iken bu rakamın 2015’te
hemen hemen sabit kalmasını bekliyoruz. Artan hammadde
maliyetleri 2015 yılında da marjları baskılamaya devam etmesini
öngörüyoruz. Ciro büyümesi olarak ise şirket 2014’te %15-20
arasında artış öngörüyor.
TL
2.96
3.40
3.40
403
164
3.6
01/13
03/13
05/13
07/13
09/13
11/13
01/14
03/14
05/14
07/14
09/14
TATGD
İlyas Safa Urgancı
[email protected]
+90 212 350 25 52
Lütfen son sayfada yer alan önemli yasal uyarıya bakınız.
1
Tat Gıda
Özet Finansallar (TL mn)
Özet Mali Tablolar (TL m n)
Gelir Tablosu (TL m n)
Satış Geliri
FAVÖK
Net Kar
Nakit Akım Tablosu (TL m n)
Net Kar
Amortisman Giderleri
İşletme Sermayesi Değ.
Faaliyetlerden Gelen Nakit Akımı
Sabit Sermaye Yatırımları
Serbest Nakit Akımı
Bilanço (TL m n)
Maddi Duran Varlıklar
Nakit & Nakit Benzerleri
Toplam Varlıklar
Kısa Vadeli Borçlar
Toplam Borç
Toplam Özsermaye
Rasyolar
Net Borç/FAVÖK
FAVÖK Marjı
Net Kar Marjı
Değerlem e Oranları
Firma Değeri/Satışlar
Firma Değeri/FAVÖK
Firma Değeri/Yatırım Sermayesi
Fiyat/Kazanç
Serbest Nakit Akım Verimi
Temettü Verimi
*Yıliçi ortalama PD kullanılmıştır.
2
3
2012G* 2013G*
747
793
51
47
3
2
4
5
2014T 2015T
805
952
53
62
141
20
6
2016T
1,043
75
35
3
17
(33)
(8)
18
(26)
2
14
40
59
23
36
141
14
20
175
37
138
20
16
(48)
(12)
26
(38)
35
18
(29)
24
23
1
127
1
597
191
276
199
109
10
567
130
240
202
131
152
670
148
224
342
142
19
620
119
134
362
147
21
669
92
137
397
5.4
6.9
0.4
4.9
5.9
0.3
1.4
6.6
17.5
1.9
6.5
2.1
1.6
7.2
3.4
0.8x
11.5x
1.3x
n.a
-9%
0%
0.8x
13.0x
1.5x
n.a
11%
0%
0.8x
9.1x
1.6x
2.9x
34%
0%
0.7x
7.9x
1.4x
20.3x
-10%
0%
0.6x
6.4x
1.3x
11.4x
0%
0%
Source: Is Investment Estimates
2
Faaliyet Konusu
Salça ve her nevi Konserve üretimi ve satışı.
Ortaklık Yapısı
5%
5%
7%
43%
7%
33%
Temel Ti caret ve Yatı rı m A.Ş.
Di ğer
Vehbi Koc Vakfi
Semahat Arsel
Suna Kirac
Dayanıklı Tüketim Malları
0
AL
TUT
SAT
GG
3
Gerç FD/FAVÖK
Holdingler
Bankacılık
18/11/2013
02/12/2013
16/12/2013
30/12/2013
13/01/2014
27/01/2014
10/02/2014
24/02/2014
10/03/2014
24/03/2014
07/04/2014
21/04/2014
05/05/2014
19/05/2014
02/06/2014
16/06/2014
30/06/2014
14/07/2014
28/07/2014
11/08/2014
25/08/2014
08/09/2014
22/09/2014
Gerç F/K
Sektörel Öneriler
6
5
4
3
2
1
4
Tahmini F/DD
Tahmini FD/Satışlar
Tahmini F/DD & Gerçekleşen F/DD
200.00
2.30
2.10
1.90
1.70
1.50
1.30
1.10
0.90
0.70
0.50
13
4
AL
GÖZDEN GEÇİRİLİYOR
ÖNERİMİZ YOK
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
Tahmini FD/FAVÖK & Gerçekleşen FD/FAVÖK
Tahmini FD/Satışlar & Gerçekleşen FD/Satışlar
16.00
15.00
14.00
13.00
12.00
11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
0.85
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
Gerç FD/Satışlar
Takip Listesi Öneri Dağılımı (%)
Şirket Sayısı
20
58
09/14
09/14
08/14
08/14
07/14
07/14
07/14
06/14
06/14
05/14
04/14
05/14
AL
AL
100
04/14
03/14
03/14
02/14
02/14
01/14
01/14
01/14
12/13
12/13
11/13
11/13
10/13
10/13
09/13
09/13
08/13
08/13
07/13
07/13
07/13
TUT
TUT
AL
AL
SAT
SAT
TUT
SAT
SAT
TUT
TUT
140
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Ö.Y
Havayolları ve Hizmetleri
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
Petrol
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
18/11/2013
02/12/2013
16/12/2013
30/12/2013
13/01/2014
27/01/2014
10/02/2014
24/02/2014
10/03/2014
24/03/2014
07/04/2014
21/04/2014
05/05/2014
19/05/2014
02/06/2014
16/06/2014
30/06/2014
14/07/2014
28/07/2014
11/08/2014
25/08/2014
08/09/2014
22/09/2014
-400.00
Gıda
-300.00
Elektrik
0.00
Çimento
Cam
Ulaştırma-Lojistik
Perakande - Ticaret
İnşaat- Taahhüt
Teknoloji
Tarım Kimyasalları
Tahmini FD/FAVÖK
Sigorta
Tahmini F/K
Otomotiv Parçası
AL
130
Otomotiv
Meşrubat / İçecek
06/13
06/13
05/13
05/13
04/13
04/13
03/13
03/13
02/13
02/13
01/13
01/13
01/13
120
Medya
Madencilik
İletişim
Diğer
Demir-Çelik Temel
Tekstil Entegre
Sağlık ve İlaç
-200.00
Kimyasal Ürün
100.00
Tahmini F/K & Gerçekleşen F/K
18/11/2013
02/12/2013
16/12/2013
30/12/2013
13/01/2014
27/01/2014
10/02/2014
24/02/2014
10/03/2014
24/03/2014
07/04/2014
21/04/2014
05/05/2014
19/05/2014
02/06/2014
16/06/2014
30/06/2014
14/07/2014
28/07/2014
11/08/2014
25/08/2014
08/09/2014
22/09/2014
110
Otomotiv Lastiği
-100.00
Kağıt ve Kağıt Ürünleri
18/11/2013
02/12/2013
16/12/2013
30/12/2013
13/01/2014
27/01/2014
10/02/2014
24/02/2014
10/03/2014
24/03/2014
07/04/2014
21/04/2014
05/05/2014
19/05/2014
02/06/2014
16/06/2014
30/06/2014
14/07/2014
28/07/2014
11/08/2014
25/08/2014
08/09/2014
22/09/2014
150
Hayvancılık
9
8
7
Finansal Kiralama ve Faktoring
Tat Gıda
Fiyat / Öneriler
TL
90
80
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
BIST'e g oreceli performans
Gerç F/DD
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
Tat Gıda
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat
kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan
yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi
ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile
ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
175 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content