close

Enter

Log in using OpenID

29/09/2014 - İş Yatırım

embedDownload
Hisse Senedi / Orta Ölçekli Şirket / Demir-Çelik Temel
29/09/2014
Kardemir (D)
AL
Şirket Güncelleme
(Onceki: AL)
Yükselme Potansiyeli*
24%
Büyüme, dönüşüm ve cazip maliyet ortamı aynı pakette
Kodu
Düşen hammadde fiyatlarından olumlu etkileniyor. Demir cevheri
fiyatları yılbaşından bu yana %40 düşüş göstererek rekor seviyelere
gerilerken çelik fiyatları ortalama %2-4 düşüşle göreceli olarak sabit bir seyir
izledi. Entegre bir üretici olan Kardemir’e elektrik ark ocaklı tesisler işleten
rakiplerine karşı avantajlı bir ortam sağlayan cazip hammadde fiyatlarının
2015 yılında da devam etmesini bekliyoruz.
Fiyat Bilgileri
birlikte diğer iki konvertörün kapasite artırımı yatırımları tam gaz sürüyor
Şirket bu yıl 400mn TL Yatırım harcaması planlarken 2015 ve 2016’da
sırasıyla 250mn TL ve 150mn TL harcamayı hedefliyor. Biz 2013-2016
yılları arasında artan kapasite ve iyileşen ürün çeşitliği sebebiyle dolar
bazında VAFÖK’te %23 ortalama yıllık büyüme öngörüyoruz.
F/K
PD/DD
FD/FAVÖK
KRDMD
TL
USD
Kapanış 26 09 2014
2.08
0.92
12 Aylık Hedef Fiyat TL
2.57
1.17
12 Aylık Önceki Hedef Fiyat TL
2.57
1.17
Piyasa Değeri (mn)
1,623
718
Halka Açık PD (mn)
1,491
660
Ortalama İşlem Hacmi (3Ay)
92.5
42.8
2015 yılsonuna doğru ham çelik kapasitesini ikiye katlıyor. Kardemir Hisse sayısı (mn)
780
ham çelik kapasitesini 2015 yılsonunda 1.5mn tondan 3.5 mn tona çıkarmak Takas Saklama Oranı (%)
91.90
için yatırımlarına devam ediyor. 5 No’lu yüksek fırın ve yeni bir konvertör ile Çarpanlar
2014T 2015T 2016T
8.0
1.5
6.2
7.1
1.3
5.4
5.1
1.0
4.1
Fiyat Perform ansı (%) 1 Ay
3 Ay
12 Ay
15
8
21
89
69
92
TL
Katma değeri yüksek ürünlere yatırım. Kardemir’in ray üretimi ile
ABD $
başlayan katma değeri yüksek ürünlere odaklanan yatırım stratejisini çok
BIST-100 Relatif
-2
-7
5
olumlu buluyoruz. Şirketin halihazırdaki 450 bin ton olan ray ve profil
kapasitesi beklenen talebi karşılamaktan uzak görünüyor. Kardemir vagon
ve demiryolu tekeri üretimi için de yatırım yapıyor. Bu yatırımlar şirketi
bölgedeki tek entergre ray üreticisi konumuna getirecek. Şirket ayrıca 0,7 Fiyat / BIST-100'e Göreceli Fiyat
mn ton yıllık kapasite ile devreye girecek bir çubuk ve kangal haddehanesi 2.50
için de 110mn ABD$ tutarında yatırımına devam ediyor. Bütün bu yatırımlar
2.00
şirketin halihazırdaki ürün portföyüne katma değeri yüksek ürünler
ekleyecek.
1.50
200
150
1.00
100
0.50
50
0.00
0
01/13
03/13
05/13
07/13
09/13
11/13
01/14
03/14
05/14
07/14
09/14
Filyos Limanı artık uzak bir hayal değil. Uzun zamandır beklenen Filyos
KRDMD Kapa nış (Sol)
Limanı projesi için ilk ciddi adım atıldı ve limanın altyapı ihalesini Mart 52 Hafta Fiyat Aralığı (TL)
0.89
2014’te yerli bir inşaat grubu kazandı. Kardemir limanda belli bir bölümün Yabancı Oranı (%)
uzun vadeli kira anlaşması ile kendi kullanıma tesis edilmesini bekliyor.
41
Filyos Limanı şirketin lojistik masraflarının düşürülmesine önemli katkıda
40
bulunacak. Biz Filyos Limanı’nın şirketin değerlemesine 199mn ABD$
39
(hisse fiyatını %12 yukarı çekecek) olumlu katkısı olabileceğini
38
hesaplamakla birlikte henüz değerlememize bunu eklemiyoruz.
Lütfen son sayfada yer alan önemli yasal uyarıya bakınız.
1
37
12/09
29/08
15/08
15/07
01/08
Yab ancı Oran ı…
3Ay Ort.
36
01/07
“AL” tavsiyemizi koruyoruz. Değerlememizde indirgenmiş nakit akımları
ve benzer şirket çarpanlarının ortalamasını kullandık. Şirketin rakiplerine
gore güçlü büyüme ve sürdürülebilir karlılık potansiyeline sahip olduğunu
düşünüyoruz. Değerlememizi olumsuz etkileyebilecek riskleri i) çelik
fiyatlarında ani düşüş ve/veya demir cevheri ve kok kömürü fiyatlarında ani
yükseliş ii) devam etmekte olan yatırımlarda gecikme ya da maliyet artışı ve
iii) çelik talebini olumsuz etkileyebilecek makroekonomik bir şok olarak
sıralayabiliriz.
2.25
26/09
2014 sonu itibarı ile enerjide kendi kendine yeten bir şirket haline
geliyor. 50MW kurulu güce sahip atık gazla çalışan enerji tesisinin 2013
yılında devreye alınmasının ardından 22MW kapasiteli hidroelektrik
santralin de 2014 yılının son çeyreğinde devreye alınması hedefleniyor.
Yatırımların tamamlanmasının ardından şirketin yıllık 20mn dollar tasarruf
edecek ve toplam kurulu güç 110MW’a çıkacak.
250
Başak Dinçkoç
[email protected]
+90 212 350 25 92
Kardemir (D)
Özet Finansallar (TL mn)
Gelir Tablosu (TL m n)
Satış Geliri
FAVÖK
Amortisman Giderleri
Faaliyet Karı
Diğer Gelir ve Giderler (net)
Finansal Giderler
Azınlık Payları
Vergi Öncesi Kar
Vergi Yükümlülüğü
Net Kar
Nakit Akım Tablosu (TL mn)
Net Kar
Amortisman Giderleri
Değer Düşüş Karşılığı
İşletme Sermayesi Değ.
Faaliyetlerden Gelen Nakit Akımı
Sabit Sermaye Yatırımları
Serbest Nakit Akımı
Bedelli Serm.Art.
Ödenen Temettü
Diğer Nakit Akımı
Net Nakit Poz. Değişim
Net Nakit Pozisyonu
Bilanço (TL m n)
Maddi Duran Varlıklar
Diğer Uzun Dönem Varlıklar
Maddi Olmayan Varlıklar
Şerefiye
Uzun Dönem Finansal Varlıklar
Stoklar
Ticari Alacaklar
Nakit & Nakit Benzerleri
Diğer Dönen Varlıklar
Toplam Varlıklar
Uzun Vadeli Borçlar
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlar
Ticari Borçlar
Toplam Borç
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Azınlık Payları
Toplam Özsermaye
Ödenmiş Sermaye
Toplam Yükümlülükler ve Özsermaye
Rasyolar
Özsermaye Karlılığı
Yatırım Karlılığı
Yatırım Sermayesi
Net Borç/FAVÖK
Net Borç/Sermaye
Yatırım Harcamaları/Satışlar
Yatırım Harcamaları/Amortisman
FAVÖK Marjı
Faaliyet Karı Marjı
Net Kar Marjı
Değerlem e Oranları
Firma Değeri/Satışlar
Firma Değeri/FAVÖK
Firma Değeri/Yatırım Sermayesi
Fiyat/Kazanç
Serbest Nakit Akım Verimi
Temettü Verimi
*Yıliçi ortalama PD kullanılmıştır.
2012G* 2013G*
1,154
1,240
212
225
56
65
155
160
(4)
(25)
12
(52)
0
(0)
163
83
(30)
(15)
133
69
2014T 2015T
1,535 1,703
355
407
81
91
273
316
15
15
(43)
(45)
0
0
245
286
(43)
(57)
202
229
2016T
2,350
536
98
439
16
(54)
0
401
(80)
320
2017T Faaliyet Konusu
2,648 Her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin,
567 kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışı.
101
467
16
(56)
0
427
(85)
341
133
56
26
(23)
192
268
(76)
0
34
11
(99)
(291)
69
65
13
30
177
288
(111)
0
0
(170)
(281)
(572)
202
81
0
(21)
262
270
(8)
0
0
(69)
(77)
(649)
229
91
0
(33)
287
269
18
0
46
(7)
(35)
(684)
320
98
0
(155)
263
218
45
0
64
(70)
(89)
(774)
341
101
0
(71)
371
Ortaklık Yapısı
145
226
0
11%
171
(5)
50
(724)
21%
867
38
0
6
16
334
118
82
24
1,486
316
68
57
118
373
143
703
0
783
601
1,486
1,087
125
4
6
15
301
121
6
103
1,769
442
76
135
119
578
145
918
0
851
722
1,769
1,279
162
0
0
6
307
139
6
118
2,018
565
0
90
121
656
179
956
0
1,062
722
2,018
1,457
180
0
0
7
336
154
7
131
2,272
606
0
85
133
692
185
1,009
0
1,263
722
2,272
1,578
249
0
0
9
478
217
10
181
2,723
703
0
81
182
783
192
1,158
0
1,565
722
2,723
1,623
281
0
0
11
549
244
11
204
2,923
651
0
84
209
735
200
1,144
0
1,778
722
2,923
18.2
11.3
1,239
1.4
37.2
23.25
4.8
18.3
13.4
11.5
8.4
9.3
1,519
2.5
67.2
23.25
4.4
18.2
12.9
5.5
21.1
13.3
1,766
1.8
61.2
17.59
3.3
23.1
17.8
13.1
19.7
13.4
1,995
1.7
54.2
15.81
3.0
23.9
18.6
13.4
22.7
16.2
2,340
1.4
49.4
9.28
2.2
22.8
18.7
13.6
20.4
15.5
2,487
1.3
40.7
5.48
1.4
21.4
17.6
12.9
0.9x
5.0x
0.8x
4.6x
-12%
6%
0.9x
4.7x
0.7x
13.5x
-12%
0%
1.4x
6.2x
1.2x
8.0x
0%
0%
1.3x
5.4x
1.1x
7.1x
1%
3%
0.9x
4.1x
0.9x
5.1x
3%
4%
0.8x
3.9x
0.9x
4.8x
14%
11%
Kaynak: Şirket ve İş Yatırım Tahminleri
Finansal Tablolar Kardemir D’nin hisse yapısına uyum sağlaması açısında 0,6844 ile
çarpılmak suretiyle düzeltilmiştir.
2
68%
Bolge Halkı İle Kardemi r A.Ş. E mekl ileri ve Halka
Açık Kısı m (D )
Kardemi r A.Ş. Çalı şanları (A)
Dayanıklı Tüketim Malları
0
Kimyasal Ürün
AL
TUT
SAT
GG
3
Holdingler
Bankacılık
Havayolları ve Hizmetleri
Petrol
Gıda
Gerç FD/FAVÖK
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Ö.Y
Elektrik
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
Çimento
Cam
Ulaştırma-Lojistik
Perakande - Ticaret
İnşaat- Taahhüt
Teknoloji
Tarım Kimyasalları
Sigorta
Tahmini FD/FAVÖK
Otomotiv Parçası
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
Tahmini FD/FAVÖK & Gerçekleşen FD/FAVÖK
Tahmini FD/Satışlar & Gerçekleşen FD/Satışlar
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00
5.50
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
1.80
Sektörel Öneriler
6
5
4
3
2
1
4
Tahmini FD/Satışlar
13
4
AL
GÖZDEN GEÇİRİLİYOR
ÖNERİMİZ YOK
1.20
1.00
0.80
0.60
30/07/2014
09/07/2014
18/06/2014
28/05/2014
07/05/2014
16/04/2014
26/03/2014
05/03/2014
12/02/2014
22/01/2014
01/01/2014
11/12/2013
20/11/2013
10/09/2014
1.40
10/09/2014
1.60
20/08/2014
Gerç F/DD
20/08/2014
30/07/2014
Tahmini F/DD
09/07/2014
20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
30/10/2013
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
Gerç FD/Satışlar
Takip Listesi Öneri Dağılımı (%)
Şirket Sayısı
20
58
AL
AL
AL
AL
GG
AL
TUT
TUT
TUT
GG
AL
AL
GG
GG
AL
AL
TL
09/14
09/14
08/14
08/14
07/14
07/14
07/14
06/14
05/14
06/14
05/14
04/14
04/14
03/14
03/14
02/14
02/14
01/14
01/14
01/14
12/13
11/13
12/13
11/13
10/13
10/13
09/13
08/13
09/13
08/13
07/13
07/13
07/13
06/13
05/13
06/13
05/13
04/13
04/13
03/13
210
18/06/2014
Tahmini F/DD & Gerçekleşen F/DD
2.00
28/05/2014
Tahmini F/K & Gerçekleşen F/K
09/10/2013
10/09/2014
20/08/2014
30/07/2014
09/07/2014
18/06/2014
28/05/2014
07/05/2014
16/04/2014
26/03/2014
05/03/2014
12/02/2014
22/01/2014
02/13
03/13
SAT
190
07/05/2014
16/04/2014
26/03/2014
05/03/2014
12/02/2014
Gerç F/K
22/01/2014
01/01/2014
11/12/2013
20/11/2013
30/10/2013
09/10/2013
10/09/2014
20/08/2014
30/07/2014
09/07/2014
18/06/2014
28/05/2014
07/05/2014
16/04/2014
26/03/2014
Tahmini F/K
Otomotiv
Meşrubat / İçecek
Medya
Madencilik
05/03/2014
12/02/2014
01/01/2014
11/12/2013
02/13
01/13
170
İletişim
Diğer
Demir-Çelik Temel
22/01/2014
01/01/2014
11/12/2013
20/11/2013
01/13
01/13
130
Tekstil Entegre
Sağlık ve İlaç
Otomotiv Lastiği
20/11/2013
30/10/2013
09/10/2013
150
Kağıt ve Kağıt Ürünleri
30/10/2013
09/10/2013
250
Hayvancılık
9
8
7
Finansal Kiralama ve Faktoring
Kardemir (D)
Fiyat / Öneriler
230
110
90
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
BIST'e g oreceli performans
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
Kardemir (D)
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat
kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan
yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi
ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile
ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
196 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content